Reklama

pondělí 28. října 2019

Julian možná nepřežije do konce extradičního procesu

Craig Murray
28.10.2019  ICH, překlad Zvědavec
Byl jsem hluboce otřesen včerejšími událostmi na soudě Westminsterského magistrátu. Soudkyně, která se ani příliš nenamáhala předstírat zájem o argumenty a námitky Assangeových právníků, prosadila všechna svá rozhodnutí.

Než se dostanu k tomu, jak nehorázně nespravedlivý tento proces byl, musím se nejprve zmínit o Julianově zdravotním stavu. Byl jsem naprosto šokován tím, jak moc můj přítel zhubl, jak rychle mu ustoupily vlasy a jak je na jeho vzhledu patrné předčasné a velmi rychlé stárnutí. Vysloveně se belhal, což jsem u něj nikdy předtím neviděl. Od svého zatčení ztratil přes 15 kg na váze.

Jeho fyzický vzhled však nebyl zdaleka tak šokující, jako zhoršení jeho mentálního stavu. Když ho požádali, aby uvedl své jméno a datum narození, několik vteřin viditelně bojoval s pamětí, a až teprve poté uvedl oba údaje. Dostanu se k důležitému obsahu jeho prohlášení na konci, nyní chci zmínit, že bylo zcela evidentní, jak pro něj bylo vše obtížné; artikulovat slova a soustředit se na myšlenkový pochod byl pro něj velký boj.

Až do včerejška jsem byl naprosto skeptický vůči tvrzením, která přirovnávala zacházení s Julianem k mučení - dokonce i Nils Melzer, zvláštní zpravodaj OSN pro mučení - a byl jsem skeptický vůči těm, kteří prohlašovali, že je zřejmě vystaven vysilující léčbě pomocí léků. Jelikož jsem byl přítomen několika soudním řízením s oběťmi extrémního mučení v Uzbekistánu, a také jsem pracoval s přeživšími ze Sierra Leone i jiných míst, mohu vám říci, že včera jsem naprosto změnil svůj názor. Julian vykazoval přesně tytéž příznaky obětí mučení, které na světle mhouřily oči a mrkaly, a to zejména kvůli dezorientaci, zmatení a skutečným obtížím s prosazením svobodné vůle, což bylo způsobeno jejich bezmocností.

Byl jsem ještě mnohem skeptičtější vůči lidem, kteří tvrdili, že Julian zřejmě nepřežije konec extradičního procesu, tak jak mi to například v neděli večer tvrdil hlavní člen jeho právního týmu. Nejen, že tomu nyní věřím, ale jsem touto myšlenkou posedlý. Všichni včera u soudu viděli, že jeden z největších novinářů a nejvýznamnějších disidentů současnosti je před našima očima mučen k smrti ze strany státu. Když jsem viděl, jak se můj přítel, naprosto pohotově se vyjadřující muž a nejrychlejší myslitel, jakého jsem kdy znal, proměnil na belhající se a nesouvisle mluvící trosku, nemohl jsem to unést. Přesto zástupci státu, zejména bezcitná soudkyně Vanessa Baraitserová, nebyli jen ochotní, ale přímo dychtiví stát se součástí tohoto krvavého procesu. Vlastně mu řekla, že pokud není schopen chápat průběh soudního řízení, jeho právníci mu potom vše vysvětlí. Otázka, proč muže, který byl na základě samotného obvinění uznán vysoce inteligentním a kompetentním člověkem, změnil stát na někoho, kdo ani není schopen vnímat soudní řízení, jí vůbec nepřišla na mysl.

Obvinění proti Julianovi je velmi specifické; spiknutí s Chelsea Manningovou za účelem zveřejnění záznamů o válce v Iráku, o válce v Afghánistánu, a kabelogramů z Ministerstva zahraničí USA. Obvinění nesouvisí se Švédskem, se sexem, ani s volbami v USA v roce 2016; jednoduché vysvětlení, které, jak se zdá, mainstreamová média nejsou schopna pochopit.

Cílem včerejšího slyšení byla organizace tohoto případu; stanovit harmonogram pro soudní řízení, týkající se extradice. Klíčové body, které byly předmětem sporu, byly ty, že Julianovi obhájci požadovali více času na přípravu důkazů; a také argumentování, že v případě politických trestných činů není na základě Úmluvy o extradici vydávání povoleno. Obhájci argumentovali tím, že by nejprve mělo proběhnout předběžné slyšení, které by určilo, zda lze vůbec dohodu o extradici uplatnit.

Důvody, které uvedl Assangeův tým obhájců, pro získání více času na přípravu, byly zcela přesvědčivé a alarmující. Právníci měli velmi omezený přístup ke svému klientovi ve vězení a bylo jim dovoleno předat mu dokumenty o případu teprve před týdnem. Assange měl velmi omezený přístup k počítači, a všechny příslušné záznamy a materiály zabavila z ekvádorského velvyslanectví vláda USA; neměl naprosto žádný přístup k materiálům o svém vlastním případu za účelem přípravy na svou obhajobu.

Navíc obhájci tvrdili, že jsou ve spojení se španělskými soudy ohledně velmi důležitého a relevantního právního případu v Madridu, který poskytne zásadní důkazy. Ukázalo se totiž, že CIA přímo nařídila špehování Juliana na velvyslanectví prostřednictvím španělské společnosti UC Global, která tam zajišťovala bezpečnost. Zásadní je, že to zahrnovalo špehování důvěrných rozhovorů mezi Assangem a jeho právníky, diskutujícími o jeho obhajobě proti tomuto extradičnímu řízení, které v USA běží od roku 2010. V každém normálním procesu by tento fakt sám o sobě stačil k tomu, aby bylo extradiční řízení zastaveno. Ostatně v neděli jsem se dozvěděl, že materiál, předložený u španělského soudu, který si objednala CIA, konkrétně zahrnuje video s Julianem ve vysokém rozlišení, a mě k tomu napadají různé souvislosti.

Důkazy, předložené španělskému soudu, také zahrnovaly tajný plán CIA na únos Assangeho, což poukazuje na to, jaký přístup mají americké orgány k zákonnosti v případě Assangeho, a jaké by mohl očekávat zacházení ve Spojených státech. Julianovi právníci uvedli, že právní proces ve Španělsku právě probíhá, a že důkazy z tohoto procesu budou nesmírně důležité, ale že nemusí být ukončen včas, a proto nebudou důkazy plně právně potvrzeny - a tudíž nebudou k dispozici v době, kdy bude podle navrhovaného harmonogramu probíhat slyšení o extradici Assangeho.

Pokud jde o trestní stíhání, James Lewis QC uvedl, že vláda je důrazně proti jakémukoli odkladu, který by obhajoba potřebovala na přípravu, a také je zásadně proti jakémukoli oddělenému zvažování otázky, zda je obvinění trestným činem politickým, neboť v tom případě by vydání nebylo na základě Úmluvy o vydávání povoleno. Baraitserová se chytla tohoto podnětu od Lewise a kategoricky prohlásila, že datum extradičního slyšení, které je stanoveno na 25. února, nelze změnit. Předtím byla otevřena změnám v termínech pro předkládání důkazů a odpovědí, a vyzvala k desetiminutové přestávce, aby se mohla obžaloba a obhajoba dohodnout na těchto krocích.

To, co se stalo potom, bylo velmi poučné. Průběhu jednání bylo přítomno pět zástupců americké vlády (původně tři, a další dva přišli v průběhu slyšení), byli usazeni u stolů, za právníky. Právníci obžaloby se okamžitě poradili se zástupci USA, a poté společně vyšli ven ze soudní síně, aby se rozhodli o tom, jak reagovat na termíny.

Po skončení přestávky tým obhájců uvedl, že se nemohou, podle svého profesionálního názoru, dostatečně připravit, pokud bude termín slyšení v únoru, ale v rámci instrukcí Baraitserové nicméně navrhli harmonogram pro doručení důkazů. V reakci na to Lewisův nižší právní zástupce pelášil do zadní části soudní síně, aby vše znovu prokonzultoval s Američany, zatímco Lewis dokonce řekl soudkyni, že „přijímá pokyny od těch, kteří jsou za ním“. Je důležité poznamenat, že když tohle řekl, neznamená to, že by se radil s Úřadem britského státního žalobce, ale s velvyslanectvím USA. Lewis obdržel pokyny od Američanů a svolil, že obhajoba by mohla mít dva měsíce na přípravu důkazů (přičemž obhájci řekli, že absolutně potřebují minimálně tři měsíce), ale že se únorový termín pro slyšení nesmí změnit. Baraitserová vydala soudní rozhodnutí, potvrzující vše, co Lewis pronesl.

V této fázi ještě nebylo jasné, proč jsme museli být svědky této frašky. Americká vláda diktovala pokyny Lewisovi, který tyto pokyny předával Baraitserové, jež je prohlásila za své právní rozhodnutí. Této šarády jsme také mohli být ušetřeni, zástupci americké vlády mohli prostě zasednout na soudcovskou stolici a celý proces řídit. Nikdo v síni stejně nevěřil, že jsou součástí skutečného právního procesu, nebo že Baraitserová alespoň na okamžik zvažovala argumenty obhajoby. Když se při několika příležitostech podívala na obhájce, výrazy jejího obličeje zrcadlily emoce od opovržení přes nudu až po sarkasmus. Když se však podívala na Lewise, věnovala mu pozornost, byla otevřená a vřelá.

Na extradici se evidentně spěchá, a to přesně v souladu s harmonogramem, který nařídil Washington. Proč je únorový termín pro USA tak důležitý, kromě snahy zabránit španělskému soudu, aby poskytl důkazy o činnosti CIA, související se sabotováním obhajoby? Uvítal bych jakékoli nápady.

Baraitserová zamítla žádost obhajoby o samostatné přednostní slyšení, které by mělo za cíl zvážit, zda lze dohodu o extradici vůbec uplatnit, aniž by se obtěžovala uvést důvod zamítnutí (možná si nemohla přesně vzpomenout na pokyny od Lewise). Nicméně tohle je článek 4 Úmluvy o extradici mezi UK/USA z roku 2007 v plném znění:


Na první pohled je Assange obviněn z toho, co je samotnou definicí politického trestného činu - pokud tomu tak není, tak co jiného? Nezahrnuje to žádná z výjimek, která je v dokumentu uvedena. Existují všemožné důvody, proč uvažovat o tom, zda je toto obvinění vyloučeno ze smlouvy o vydávání, a samozřejmě je třeba to učinit ještě před tím, než začne dlouhý a velmi nákladný proces zvažování všech důkazů, na něž by se dohoda vztahovala. Avšak Baraitserová tento argument jednoduše smetla ze stolu.

Jen pro případ, že by někdo zůstal na pochybách o tom, co v soudní síni probíhalo, Lewis se poté postavil a navrhl, že by obhajobě nemělo být umožněno plýtvat drahocenným časem soudu velkým množstvím argumentů. Všechny argumenty pro zásadní jednání by měly být poskytnuty písemně předem, a na argumenty a svědky u soudu „by měla být použita gilotina“ (takto to doslova řekl), zhruba pět dní pro obhajobu. Obhajoba namítala, že na předložení případu budou potřebovat delší dobu, než navrhovaných pět dní. Lewis však namítl, že celé slyšení by mělo skončit za dva dny. Baraitserová uvedla, že to není procesně správný okamžik pro vyslovení souhlasu, ale že to zváží, jakmile obdrží svazky s důkazy.

(SPOILER: Baraitserová udělá vše, co jí Lewis nařídí, a zkrátí zásadní slyšení).

Baraitserová to poté završila prohlášením, že se únorové slyšení nebude konat u poměrně otevřeného a přístupného soudu Westminsterského magistrátu, kde jsme právě byli, ale u soudu magistrátu v Belmarsh, což je ponuré, maximálně zabezpečené zařízení pro předběžné právní procesy s teroristy, které je připojeno k věznici s maximální ostrahou, kde je Assange držen. Na tomto soudě Belmarsh, který je dokonce největší, je jen šest křesel pro veřejnost, cílem je zjevně vyhnout se kontrole veřejnosti a zajistit, aby Baraitserová nebyla opět veřejně konfrontována se skutečným popisem průběhu řízení, například tímto textem, které právě čtete. Pravděpodobně nebude možné, abych se tohoto zásadního slyšení v Belmarsh zúčastnil.

Stovky lidí dobré vůle, které dorazily na podporu Juliana, očividně úřady znepokojily. Doufají, že k hůře dostupnému soudu v Belmarsh se dostaví mnohem méně lidí. Jsem si celkem jistý (mám za sebou dlouhou kariéru diplomata), že dva další američtí vládní úředníci, kteří dorazili v polovině řízení, byli ozbrojení bezpečnostní pracovníci, povolaní kvůli znepokojení nad velkým počtem protestujících během slyšení, jehož se zúčastnili vysocí američtí představitelé. Podnět ke změně soudu v Belmarsh daly zřejmě USA.

Assangeův tým právníků důrazně protestoval proti přesunu do Belmarsh, a to zejména z toho důvodu, že tam nejsou k dispozici žádné konferenční místnosti, kde by mohli vést konzultace se svým klientem, a také k němu mají velmi omezený přístup ve vězení. Baraitserová byla velmi odměřená a jejich námitku s úšklebkem zamítla.

Nakonec se Baraitserová otočila k Julianovi a nařídila mu, aby povstal, a zeptala se ho, zda celému řízení rozuměl. Odpověděl záporně. Řekl, že nedokáže myslet, přičemž působil velmi dezorientovaně. Poté se zdálo, že našel vnitřní sílu, trochu se napřímil a řekl:
„Nechápu, jak může být tento proces spravedlivý. Tato supervelmoc měla 10 let na to, aby se připravila na tento případ, a já nemám dokonce ani přístup ke svým spisům. Je to velmi obtížné, tam kde jsem, cokoli udělat. Tito lidé mají neomezené zdroje.“

Bylo to pro něj zřejmě příliš velké úsilí, jeho hlas se ztišil a on byl stále zmatenější a nebylo mu téměř rozumět. Mluvil o tom, že informátoři a vydavatelé jsou označováni za nepřátele lidu, poté hovořil o krádeži DNA svých dětí a o tom, že byl špehován na schůzkách se svým psychologem. V žádném případě nechci tvrdit, že se Julian ohledně těchto bodů mýlil, ale nedokázal je správně formulovat, ani vyjádřit. Zjevně nebyl sám sebou, byl velmi nemocný, a bylo strašně bolestné ho sledovat. Baraitserová neprojevila soucit, ani nejmenší znepokojení. Jízlivě poznamenala, že kdyby nerozuměl tomu, co se dělo, jeho právníci mu to mohou vysvětlit, a odkráčela ze soudní síně.

Celý zážitek byl hluboce znepokojující. Bylo zcela zřejmé, že se zde neodehrává opravdový právní proces. Byla to holá demonstrace moci státu a neskrývané nařizování průběhu soudního řízení ze strany Američanů. Julian byl v kóji za neprůstřelným sklem, a já a třicet podivných členů veřejnosti, kteří se vmáčkli dovnitř, jsme byli v jiné kóji za dalším neprůstřelným sklem. Nevím, jestli mě mohl vidět, nebo zda zahlédl své další přátele u soudu, nebo zda byl vůbec schopen někoho poznat. Nedal to nijak najevo.

Ve věznici Belmarsh je držen v naprosté izolaci 23 hodin denně. Má povoleno 45minutové cvičení. Pokud ho musí někam přemístit, zajistí, aby byly prázdné chodby, a také zamknou všechny dveře cel, aby se ubezpečili, že nebude mít žádný kontakt s jiným vězněm, když absolvuje krátké cvičení, které je přísně pod dohledem. V žádném případě nelze ospravedlnit, že je tento nelidský režim, aplikovaný na větší teroristy, použit v případě vydavatele, který je ve vyšetřovací vazbě.

Už několik let katalogizuji a protestuji proti stále autoritativnější moci britského státu, ale že by mohlo být naprosto nepřípustné zneužití moci tak otevřené a neskrývané, je stále šok. Kampaň démonizace a dehumanizace proti Julianovi, založená na lžích vlády a médií po předchozích lžích vlády a médií, vedla k situaci, kdy může být Assange pomalu zabit před zraky veřejnosti, a obviněn ze zveřejnění pravdy o proviněních vlády, přičemž se mu nedostane žádné pomoci od „liberální“ společnosti.

Pokud Juliana brzy nepropustí, zničí ho to. Jestliže si tohle může stát dovolit udělat, kdo bude další na řadě?


Julian might not live to the end of the extradition process vyšel 22. října 2019 na ICH. Překlad v ceně 877 Kč Zvědavec.

111 komentářů :

 1. Fajn, ale ofce neocení pravdu. Pravda je jen pro morální fajnšmekry.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. SMRT PRO BOLŠEVICKOU SVINI JULIANA ASSANGE!!!   Smazat
  2. !!! KARMA !!! pro 7:00

   Smazat
  3. 7,00
   Napsala havlozdechlina jednou hnátou v penále!!!!.-D

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 8:41 Nezapomínej přitom ale KDO byl tvůj biologickej fotřík! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  6. 17:13 Pořád sem tapetuješ ty svoje hnusárny, které nemají hlavu, ani patu, proč tě ty nechutná stvůro, už v těchto diskuzích, nezamáznou. V.J.H.

   Smazat
  7. oprava času: 8:41 samozřejmě! Pro 17:13 velká omluva! Tušil jsem to, ale nebyl jsem si jistý motivy putlerprda z 8:41, teď mi je to jasné! Moc děkuji! V.J.H.

   Smazat
 2. Mám takový dojem, že komunistická totalita byla oproti dnešní svobodě, procházka růžovou zahradou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, zpočátku to nebyla taková pohoda. Ale poměrně brzy se to začalo uvolňovat a pokračovalo to s mírnými výkyvy až do konce 80. let.

   Ta dnešní totalita naopak začínala vcelku mírně, ale brzy začalo přituhovat a přituhuje stále více.

   Zkrátka trend je přesně opačný a to je třeba vzít v úvahu zcela nesrovnatelné výchozí pozice.

   Smazat
  2. 19:32 Jo to by jste se divil jak pracují západní liberální hnusáci. Přečtěte si knihy Ďábelská garda hlavně 2 a 3 díl.

   Smazat
  3. Pamatuju si jako dítě jsem slýchával od dospěláků průpovídku že "Hitler byl svině, ale komouše, židy a cikány měl vyhubit" anebo že "ho to měli nechat dodělat" apod. Těm židům jsem moc nehověl, do té doby jsem nikoho takto nazývaného osobně neviděl, a Izraelcům jsem fandil, měli super mundúry a jejich velitel nosil pásku přes oko jako nějaký piárt z pohádek. Ale s tím zbytkem fakt nešlo nesouhlasit! Hnusný rusýcký kousavý ušanky a neforemný vaťáky! Tak jsem se na to těšil, že to dokončíme my, až to tu praskne! Jenže jsem nevěděl že na tom Západě to stojí taky za hovno, jak jsem potom zjistil, páč komouši ve všem lhali!Přitom komunisti nám slibovali v tomto směru ráj!!! Co všecko prý "hrozí" kdyby to "prasklo" (teda kdyby zvítězila kontrarevoluce u nás) a my jak blbečkové tomu věřili! Že prej v západním Německu už "řádí" nějaký Khárl Heinz Hoffmann! Na fotkách vypadal dobře! Velkej knír jak kaizr Wilhelm a v ruce nějaký kvér a na hlavě nacisticku helmu! Frajer. A prej že vede bojůvky neonacistů v západním Německu! A my se těšili až sem přijede na Leopardu (to je tank!) Až pozdějc mi syn emigrantů který tu bydlel u sousedů v pronájmu řekl, že prej je v západním Německu Hitler zakázanej a že ten Hoffmann je prej jen pošuk z jakéhosi spolku vojenské historie! To mě nasralo, ale řekl jsem si - no co no -"poraženej " stát. Ale spolýhal jsem aspoň na Ameriku! Viděl jsem na vlastní oči v ČST záběry pochodujících KKKáček ve Washingtonu jak hajlují a nesou nápisy Free Hess a Hitler was right apod. A měl jsem za to, že to přijde sem! Ještě v listopadu 89 jsme seděli s partou ve vinárně a jeden spolužák dal nohy na stůl a prones památnou větu: "Já tomu stejně nevěřím! Dokud nepojedou po Václaváku meďáky s hákošema na kapotě!". A my se smáli "vtipu". Jenže on měl pravdu! Nic se nezměnilo! Furt stejný žvásty o zlých nacistech, komouše nepověsili, židi zůstali dál nekritizovatelný a dokonce ani neobnovili zákon o potírání cikánských band z 1. republiky, takže naco se to dělalo? Přišel ten čurák Havlů s těma a kecama o "lidských právech" a hovno do hovna! Místo KKK se začlo cikánům říkat "Rom"!! Takže zklamání a podvod. Já hned jak se začli ty demonstrace, tak jsem na náměstí u nás rozflákal komoušský zasklený vitríny s Hrdiny práce" či co. A hned pár lidí s nějakýho OF na mě že prej to nemám dělat, že prej musíme "opatrně" a pod. zbabělý kecy, aby nás prý neměli za "provokatéry"! He! Já jsem čuměl jak zjara! Furt jsem čekal že vohlásej, že byl zatčen Bilak a že už ho někde mučej a vono hovno hovno! Ani ty posraný Rusáky neprotáhli Prahou s prackama vjerch! Hovada ... a prej (kontra)Revoluce! Jo Budapešť 56 -to byla Kontrarevoluce! - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Smazat
  4. opravy: ... pirát (tedy námořní lupič, nikoliv člen tý zdegenerovaný neomarxistický partaje) ... rusácký ...

   Smazat
  5. 17:17 co máš v žíle ?

   Smazat

  6. 19:03

   Nejen komouše ale všechno to svinstvo na východ od jejich hranic. To podlé tupé primitivní a zdegenerované svinstvo, co si říká slovan. Tohle všechno se mělo kremovat po desetimilionech. Hnusná smradlavá pakáž co se hodí jen přikovat do fabriky u pásu nebo posloužit jako sakrální oběť anebo rituální oběť. Adolf měl v tomto pravdu. Tupá zběř která nikdy nic nevymyslela jen tupě žrala jako ten skot. Jenže narozdíl od užitečného skotu vy jste nebezpeční v tom že ten váš zdegenerovaný genofond roznášíte po celém světě. Tomu je potřeba udělat přítrž.
   Pro mě jsou nadějí tito lidé kteří jsou již zde a kteří vám ukážou, kam patří prašiví psi jakými jste vy. Vaše prdele poznají středověk a ta doba se blíží. Rád se budu na vás dívat vy rusáčkové a rusofilkové až budete škemrat o slitování které nepřijde. A hodně se budu smát až za kousek chleba a skleněné korále se budete zabíjet mezi sebou. Vše se nám daří. Nedávno jsem se bavil o Polsku s jedním Nigerijcem a ten si při slovu Polsko nebo ostatní slovanská pakáž odplivnul a prohlásil že to je jejich budoucí otroctvo. Vámi pohrdají úplně všichni. I Cikáni. Tak si ještě chvíli hrajte.


   Smazat
  7. 19:03 Nordickou krev. A ty? Asi jen plyn ze smradlavý lejnolíhně téhle škaredé židočekistické poloopice - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   co?

   Smazat
  8. 8:23 Tak je bohužel fakt, že Němci dnes přijímají muslimské uprchlíky nejen jako pokání za zahubené či vypuzené židy, ale hlavně proto, aby se vhodně rasově promísili a nehrnula se pak k nim postkomunistická zlodějská východní lůza. My jsme vypuzením a oloupením Němců získali volnou kapacitu 3 milionů osob, kterou jsme zaplnili slovenskými cikány, azbuckými a českými lemply. A vyjeme pokrytecky kvůli stovkám. Švejkové - do zbraně !!! A na stráž !!! Parazitičtí čecháčkové se bojí další parazitické konkurence? Podle sebe soudí jiné. Rodilých Němců se bojí a škodolibě a krátkozrace se těší na islamizaci Německa. Ubožáci. Kdo stojí o vás čecháčkové ??? Češi, nekrást tady !!! Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí. Patří za Ural!

   Smazat
 3. Britové jsou největší lokajíčkové USA. Je iluze myslet si, že je tam něco fair. Britové hrají fair jen když vyhrávají. Podlézání Američanům je trapné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protože s životem v Británii mám určitou zkušenost dovolím si tvrdit, že řadoví Britové Američany zrovna moc nemilují. Ale oficiální postoj je v režiji vládnoucí vrstvy. Asi jako všude.

   Smazat
  2. 19:33
   Tak Británie je zločinecký stát, stejně jako USA. A to, že státní zástupci a soudci Británie dělali trapné lokaje Amíkům a jejich zájmům, názorně ukazuje, jak to světě chodí a kdo má jaký vliv po světě.

   A neodpustím si poznámku - pokud jsou britští soudci ochotni bez mrknutí oka zabít děti britských rodičů (a to jsou), tak bez mrknutí oka přikryjí vraždu Assange ve vězení nebo jeho vydání kamkoliv - když to bude nutné, omluví nějakými bláboly i jeho vydání do rukou Islámského státu.

   Smazat
 4. Obycejny fašismus.To i Dimitrov u fašistickeho soudu v Lipsku se mohl obhajit.Ne tak Assange.Toho fašisti Zapadu odsoudili předem.Otřesne.Ale co se divime.Miloševiče taky otravili ve vezeni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:34
   No co se divíte, Učit se učit se učit se. Poučili se a chyby neopakují. Jsou to normální lidské svině.

   Smazat
  2. Ještě doplňuji, možná, ale opravdu možná ho po po jeho smrti prohlásí, že byl nevinný

   Smazat
  3. 19;50
   To by se tý amisvoloči podobalo!

   Smazat
  4. Fakt je to fasismus

   Smazat
  5. 21:11 Blbost! Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard když popisoval situaci v Rusku po svržení cara, definoval tamní obyvatele jako spodinu, kterou označil za nejvíce zdegenerované lidi na Zemi, a to v knize "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg

   Označil tamní typ podřadného člověka, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem jako podčlověka.

   A fašismus*) je reakcí nerovnostářské společnosti proti násilí těchto podlidí, usilujících o její zničení násilnou revolucí! A protože jak napsal novinář a historik Lothrop Stoddard, podlidé budou vždy proti řádu přirozené, tedy nerovnostářské společnosti povstávat, tak etablovaná společnost se proti nim vždy bude bránit až do krajnosti ...

   *) - http://www.stjoseph.cz/pojem-fasismu/

   Smazat
 5. Objektivně vzato, je to ještě větší prasečina, nežli soud a poprava Horákové. Komunistický režim alespoň předstíral nějaký proces, přiznala se a za souhlasu určité části veřejnosti byla popravena. Bylo to sice největší pitomost kterou komunisti mohli udělat, ale stalo se. To co v 21. století s Assangem dokáží provádět zápaďáci, za cynického nezájmu celého, jakoby demokratického světa, ke kterému bohužel patříme i my, je až neuvěřitelné. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Srovnání není odpovídající viz níže. Pravda zvítězí.
   http://search.seznam.cz/?q=pravda+o+milad%C4%9B+hor%C3%A1kov%C3%A9&url=http%3A%2F%2Fwww.ksc.cz%2FPrecetli%2520jsme%2FMilada % 2520Hor% 25E1kov% 25E1% 2.520% 2520Prost% 25ECjovsk% 25E1% 2520Pravda.htm a v = 2 c = 1 data2 = mo4-n0tbF8oUmW8IL8eIrmHcfxAN1hjj4GWhy5_gO4I-b0kVSIR5hx8nfJhpeCG-Iixw4-kFwfzN1ildoBwmRw_RhzbO1AOOb2CiSMef7bC6meUIYh57cIkDsvUe1zSRx9j9keroflbgubDLCdzRGFyYU44
   Po februárovom víťazstve 1948 Milana Horáková otvorene vystúpila proti vtedajšej vládnej moci robotníkov, usilovala o vniknutie anglických a amerických vojsk na územie vtedajšej ČSR a o násilné zvrhnutie vtedajšej zákonnej moci robotníckej triedy. Keďže rekodifikácia zákonodarstva nebola ešte ukončená, z tohto dôvodu bola stíhaná práve pre porušenie tohto zákona o ochrane republiky a nie ako pokúša pravica demagogický presvedčiť občanov, že podľa totalitných zákonoch prijatých komunistami. Ona ako poslankyňa veľmi dobre vedela o aký zákon ide a aké následky ponesie ak bude konať v rozpore s ním. Teda logicky musela zákonite počítať, že za tento čin podľa tohto zákona bude súdená a aj odsúdená. Lenže zrejme ona ako poslankyňa a v tom čase významná osobnosť dúfala, že následky porušovania zákona sa jej netykajú (tak ako dnešní politici).

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 20;13
   Zase nás přesvědčuješ o svý ynteligenci dumkopf?!

   Smazat
  4. Vyskřekl špatným jidišem dementní zřízenec teplický patologie, schopnej maximálně dotlačit z pitevny do márnice vozejk se zašitou zdechlinou nějakýho toho komoušskýho geronta, aniž by se přitom probral z lihu co v něm primář uchovává potraty cigánskejch socek, co mu ho chodí potajmu upíjet!

   Smazat
 6. Současná korporátně fašistická "kvazi-měkká" diktatura si příliš starostí už definitivně nepřipouští.
  "Kvazi-měkká" je, protože desetitisíce, statisíce a milióny již nevraždí ve svých centrálních regionech, ale mimo ně.
  Ticíce odpůrců ve svých centrech likviduje sofistikovaně tak, aby ti, kdo z důvodu svého jemnocitu nechtějí, to nemuseli vidět a trápit se tím.

  OdpovědětSmazat
 7. U nás to není bohužel lepší. Socík byl procházka parkem.
  https://www.hoppner.cz/lze-si-u-nas-objednat-odsouzeni-za-vrazdu-hluboky-stat-brani-sve-hradby-valka-znalcu-o-kauzu-kramny-poprava-dvou-neposlusnych-bez-dukazu-a-svedku-exkluzivni-rozhovor-s-popr/

  OdpovědětSmazat
 8. Největší prohřešek Juliána Assange je odhalení identity Abu Bakra al- Bagdádí je Elliot Schimon. Přečtěte si článek na Veterans Today. Začíná to jako v Limonádovém Joe. BANDITIZMUS.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. If they ask you, why they died, tell them ,their fathers lied..Kipling.
   Ze Trump je posledni president tvrdim od jeho zvoleni.Taky uplna pravda az vyjde najevo,zpusobi prevraty,takovou bude mit silu. Trump to hojne dokazuje "blbostma "/v koho zajmu?/, v Syrii.
   Ze pritel Izre--lala,/my za nic nemuzeme/, Saudi byl potrefeny uplne presnejma raketama ukazuje ,ze za nima, houtama , je nekdo, kdo chce Saudi ovladnout po zniceni. A vypada to na souseda, kterej chce za kazdou cenu, Syrii, Irak, pomoci zmineneho Baghdadiho. V USA vezenich se teroristi predevsim vzdelavaji aby byli lepsi a jsou vypousteny i do EU..Chaliph , Emir domnele Baghdadi pracuje pro tu zemi. Trump byl zle napadnutej, ze prozradil Putinovi,ze teroristi maji v planu schovat bomby do pocitacu. Tim prozradil udajne izraelske agenty ve vedeni ISIL a jinych teoristickych organizaci. Prispevek nahore ukazuje ze asi neco na tom bude..Jako Usama byl hozen do more , taky proto ze je potreba dokazat ze USA "bojuje proti terorismu kdyz se mnozi dukazy ,fakta a skutecnosti a udalosti ,ze naopak.Ta zeme pohani USA , protoze jeste zbejva Iran.A Turecko..potom. Nepratelstvi s Tureckem uz je taky vykonany.. Valka, svetova uz presla stadium zacatku..

   Smazat
 9. Zabili Husajna na základě lží o zbraních hromadného ničení, zabili Kadáfiho protože chtěl obchodovat bez dolaru, zabili Kennedyho, protože nechtěl válku ve Vietnamu, zabili jeho bratra protože měli strach, že bude pokračovat v politice bez válek, zabili Allendeho, protože chtěl pro lidi sociální jistoty, využili Stalinovo paranoju, aby pozabíjeli celý generální štáb tehdejší Sovietské armády, usmrtili Chaveze, aby se dostali k největším zásobám ropy na světě, vybombardovali Jugoslávii, aby mohli zřídit největší vojenskou základnu na Evropském kontinentu a oddělají Juliana, aby nemohl jim nic dokázat před soudem, protože od samého začátku je přeci jasné, že k žádnému soudnímu projednávání nedojde, tečka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Soudně nechali zabít Miloševiče neustále drží v zajetí vlastence ze Srbska a Chorvatska. Jsou to naprostá soudní hovada

   Smazat
  2. 20;57
   Takhle vypadá v reálu DEMOKRACIE podle amiokupantů!

   Smazat
  3. 20:12 Jinak zdravíčko slouží?
   Za 1.Husajn vyvraždil celé vesnice plynem a tisíce odpurcu pozabíjel, dokonce vlastnoručně.
   Za 2.Kaddáfí světový terorista číslo 1. Dokonce jsme tady u nás v 80 letech cvičili jeho teroristy.
   Za 3. Allende byl dosazen Rusem, velice dobře, pryč s ním.
   Za 4. Nevybombardovali Jugo. ale toho kdo rozpoutal válku v Jugo se 150 000 mrtvých, SRBA potažmo rudého parchanta Miloševiče.
   Za 5. Cháveze nikdo neusmrtil, ten zemřel na rakovinu, kterou ročně ve světě onemocní miliony lidí.
   Za6. Julián je pouhý zločinec, kterého je potřeba pořádně opálkovat, nejlépe doživotí. Rus takové zrádce rovnou otráví.!
   Čmáráte tady pouze samou prokremelskou lež, vy chudáku hloupej.

   Smazat
  4. 9,31
   A tyhle amilež si schovej na posezení u dýmky míru u dua PutnoJanda huliboys,tady seš OPĚT V ROLI AMIKOKOTA BEZ MOZKU!

   Smazat
  5. To sem ale píše pěkný ksindl - 9:31.

   On nerozlišuje válečnou anglosaskou propagandu od skutečnosti. Pro něj mezinárodní právo je kus hadru na vytření podlahy.

   Ten ubožáček musí mít jednoduchý život: Vše co udělají USA je svaté a basta! Sbohem mozku, sbohem slušná výchovo, sbohem morálko, sbohem, sbohem , sbohem ...

   Smazat
  6. 21:18 Jakákoliv demokracie je fikce! Lůza nikdy nebyla předurčena k podílu na moci, není totiž schopná sebeřízení! Od toho tu existuje od počátku dějin kasta pánů nadaná Vůlí k moci, která ovládá tuto vlastnost postrádající kastu otroků! Bohužel ta první dnes musí předstírat vládu té druhé! Tzv. demokracie (=lůzovláda) je levicová idea a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit k vzájemnému prospěchu, v rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi! Rozum je další mantrou masonů! Nadčlověk se svou morálkou pánů liší od podčlověka. Morálka podlidí se projevuje jako duševní společenská choroba zvaná levicovost, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   Smazat
 10. 20:13 hele brouku, zavři oči, a přemejšlej... já mám sice mozek scvrklej, ale ty zkus alespoň kousíček mozku najít. Já vím je to marný, je to marný. Slavoje Žižeka i Kosturicu znám což o to, a nechat si přeložit jakékoliv texty není až tak velký problém, je to sice někdy překlad "moje babička byla zdatná sokolovna" ale pro moje potřeby to úplně stačí. Jinak tedy ten Žižek to byl sice taky argument, ale slaboučkej čajíček, koukej si přeložit něco lepšího a umlať mě argumenty, ovšem předesílám, nepleť si pojmy s dojmy. Hej hou

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Brouk Pytlik,
   Potesil jsi mne pokud sledujes Zizeka a Kosturicu tak chapes jasne terminy o co jde!! Velice dobre .

   Ted jeste sleduj americke neo-keynesiany jejich ekonomicke mysleni a mas uplny obrazek. Zizek je na vyjasneni pojmu a jasne vysvetleni o co jde z leva. Mysleni a ne akce. Me to staci ovsem, a ja nepotrebuji nikoho umlatit argumenty, mne se libi kdyz jsou lidi na spravne frequency!!

   Pytlik

   Smazat
  2. Jenom na závěr, je smutné, že tyto informace musíme dolovat z internetu a veřejnoprávní ČT kterou si platíme a měla by být objektivní a vyvážená, na lidi dlabe a spíše jim vymývá mozky, totéž dělají i politici včetně Babiše. Hej hou

   Smazat
 11. Tak se zase vratime k lidskym pravum v Cine a osvobozeni Tibetu...Je to lacinejsi,ze?

  OdpovědětSmazat
 12. Je zajímavé, že příspěvky 21:37 i 21:51 vypadají, že je psal jeden a ten samý blb. Hej hou

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nekdy ten debil si pis esam sobe a vime o koho ze bezi shit

   Smazat
  2. A o čem asi tak chtěj místní odulci*) "diskutovat"?! Pilní v trolení, jinak ale zapšklí, na Putlerových prdech závislí, neproduktivní blbci by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.
   Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ÁNO, musím konstatovat, že je to “skutečně“ inteligentní Louňák, koště si vybral v Praze, hrcprc.

   https://pornfile.cz/file/FBZLwJqppQTZ/predsedkyne-prazskych-piratu-michaela-krausova-v-akci-a-zastupitel-klubu-piratu-primatora-zdenek-hrib-jeji-pritel-je-poslanec-jakub-michalek-most-mela-staze-u-senat-libora-michalka-v-klubu-piratu-hl-m-praha-mkv-jpeg-mp4

   Smazat
 14. Ten článek je poněkud emotivně napsaný...
  Doufám že Assange nedopadne jako mučedník Janoušek alias Mazánek.
  Byla by to traguédie kdyby mu po zbytek života musel pomáhat s odpalováním golfového míčku asistent.
  Holt někdy se nezadaří a Šabatová včas nenastartuje koště.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 15. Skutečný investigativní novinář Julian Assange, zaplavil občany světa FAKTY s kýbly špinavé, mocenské žumpy ...? To se musí potrestat ...!

  To takový investigativec Luboš Rosí alias Joseph Goebbels, nás krmí důležitou "fake news" (kokotinou), že Zebra nemá pruhy, nýbrž kostičky ... To je zase na cenu Ferdinanda Peroutky, příbuzného Emanuela Moravce, viďte paní Kaslová s pysky na Memfisky.

  OdpovědětSmazat
 16. Ale až po tobě 6:58.

  OdpovědětSmazat
 17. Ještě něco mě napadlo a proto jsem taky asi psal o té Horákové. Jestli Assange zlikvidují, udělají stejnou pitomost jako komunisté a z něho ukázkového mučedníka, což se jim ve finále stoprocentně vymstí. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento korporátní kapitalistický systém je mnohem odolnější diktaturou, než byla ta sociálně byrokratická pod sovětským vlivem.

   Smazat
  2. 9:15 Vládíku, ty se tady také předvádíš jako docela slušný hlupec.
   Pokud tady mužeš čmárat ty své výblitky, tak to s tou diktaturou nebude zas tak horké, co myslíš, pokud myslíš. A ten kapitalismus bude určitě odolnější než ten ruský bordel. A víš proč? 90% lidí se má podstatně lépe než za vášeho chudého, zadrátovaného socíku!

   Smazat
  3. 9,40
   Nedávno 85% a teď už 90%?
   Ty seš matematik ala Kraďousek!
   P.S. Splníme a ještě překročíme a ten protektorátní amibordel bude milovat i ještě každej první ještě NENAROZENEJ!.-D

   Smazat
  4. Prosím pěkně, z které psychiatrického ústavu pochází 10:14? Jen by mě zajímalo, kde mají tak vážné, beznadějné případy a jestli nehrozí jejich případný únik mezi normální lidi? Děkuji.

   Smazat
  5. 10.14 Jste vy vůbec člověk? Spíš nějaký prvok. Jak se má člověk vyrovnat s takovou nespravedlností a nota Bene ještě ověnčenou potrestáním toho "zločince". Třicet let čekám, že se něco zlepší a konečně začne demokracie fungovat, lidská práva nebudou jenom cár papíru sloužící účelně pro ty kteří se jimi nejvíce ohánějí a slouží jim jenom jako klacek na lidi, kteří smýšlejí jinak. Stále nic, je to jen horší a horší lidskost jde do řiti. Jestli toto chování je pro vás to správné, můžete si vážit sám sebe a podívat se na sebe do zrcadla? Co vidíte. Zrůdu bez srdce.

   Smazat
  6. 12:35 Srdce ti je na hovno, to je jen sval v těle. Podstata tkví v krvi! Vlastenectví je především rasová bdělost, tvrdá práce, boj a vzdor! Kdežto podstatou existence tzv. Nové republiky je bohužel jen ubohá vzpoura podlidí proti společnosti řízené elitami, neboť se přirozeně nerodíme rovní! Požadavek rovnoprávnosti nerovných je v podstatě základní levicové dogma, které pravičák uznávající přiroznou nerovnost lidí musí rozhodně odmítnout! Masy jsou zženštilé a potřebují být vedeny, ale nesmí mít v čele nějakého ráčkujícího opilce, profesůrka s hláskem jako konipásek a ukradeným perem v kalhotách, nebo uslintanýho žvanila s holí či šimpanzoidního jako krysa z kanálu pištícího estebana, nýbrž potřebují muže s holínkami, který udeří do stolu a zařve: "Toto je správná cesta!" A tak to dnes mohu shrnout prohlášením, že já jako neznámý jedinec jsem povstal proti neobolševismu a zahájil boj s tímto rudým lejnem a neskončím, dokud jako jev definitivně nezmizí ze života nejen Čechů!!! Jen napneme-li k tomuto posvátnému cíli veškeré své síly, vůli, důmysl, píli a houževnatost, jen pak budeme moci opět začít stoupat k výšinám, tak jako kdysi naši dávní předkové, kteří nedostali výsadní postavení na Zemi darem, nýbrž si ho museli za cenu nesmírné brutality vybojovat!

   Smazat
  7. 17:27
   Přesně tak. Odporní zrádci jako Dvořák brání postupu civilizace a lijí lidem do hlavy rudý rusifilní nacismus. To je veřejně projevená zrada liberálních hodnot. Až přijdou noví občané z Afriky, Dvořákovi zbývají poslední kruté chvilky s černým kolíkem v řiti. Tento obrázek budeme sdílet na internetu, aby každý viděl, jak dopadá zrádce.

   Smazat
  8. 5:57 ☺☺☺!

   Smazat
  9. 5:57 Ale ruku na srdce, když už ho tu ten z 12:35 zmínil. Vládnoucí dnes liberalismus je stejně bezvýchodný jako býval komunismus! Prostý lid musí dostat nejen chleba, ale i hry! Musí se poté kdy je nasycen i nějak zabavit! Přerozdělení prostředků jak si to namlouvali socani NIC neřeší! Lůza neumí se svými potřebami zacházet, neumí je ukočírovat! Potřebuje pevné vedení Nadčlověka a především potřebuje pravidelně být vedena na válečná jatka! Neb válka je konečný chléb i hra pro nadbytečnou lůzu a upouští tlak z hrnce nerovnostářské společnosti! To jsou zákony přírody a jakákoliv vzpoura proti nim je pro existenci našeho druhu konečná ...

   Smazat
 18. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Kdyby jsi nebyl idiot 9:09, pochopil by jsi, že akce Novičok byla zbabraná akce MI6. Ale ty jsi ultraidiot, tak ti není zapotřebí nic vysvětlovat.

   Smazat
  3. 9:44 No nevím kdo je zde ten ULTRAIDIOT, anglán rusum ukázal na dva " turisty" z Ruska ve kterých byli později na 100% identifikováni dva agenti FSB. Ruská lež je v poslední době nekonečná. Tak jak se ti žije s titulem ULTRAIDIOT co.

   Smazat
  4. 11:27
   Na tobě dělá Rus tajné pokusy s BLBIČOKEM A ÚSPĚŠNĚ!!!!☺

   Smazat
  5. Dvořáku, ty rudý prase proč mažeš koment v 9:09 Ty ubohej gestapáku, ty chcípneš velice brzo a za tohle vše budeš hodně trpět. Buď proklet ty rudý neřáde!!

   Smazat
  6. 16:29
   Ať ti nepraskne vocas ve švu ty zbytečná haldou amisraček!☺

   Smazat
  7. 16:29
   Dvořák a jemu podobní půjdou brzo ke zdi. Tu lživou špínu, co se z nich neustále valí, to už nelze přehlížet. Obhajují největšího vraha v dějinách, to primitivní zaostalé Rusko, co neumí nic jiného, než vraždit. Tohle by mělo být trestné!

   Dvořák neustále předkládá lži o "osvobození" těmi zrůdami, které sem v 1945 vtrhli a vše zničili. To je dávno prokázaná lež. Tyto bestie zde povraždili 400 tisíc lidí a úplně nás vyrabovali, sestřelují civilní letadla, útočí chemickými zbraněmi dokonce i v EU, ovlivňují demokratické volby, ničí celé státy a kradou území, devastují životní prostředí a klima celé planety... Větší zrůdy nikdy v historii ještě nebyly, proto vyzývám Dvořáka a spol., aby ukončili propagaci rudého fašismu, dokud není pozdě.

   Smazat
  8. 17:13 ty jsi se doopravdy poved.Napiš ještě něco.

   Smazat
 19. Assange to má spočítané už dávno. Ty předsmrtné hrátky
  "demokratů" jsou jen obyčejným tyjátrem.

  OdpovědětSmazat
 20. Nechápu a nepochopím nikdy (žiji již 50 let trvale v zahraničí), je mi už 73 let, jak mohou být v Česku ještě taková primitivní hovada, která tady ničí věcnou diskusi svými řiťolezeckými výkaly na tzv. "obranu" největších zločinců, které kdy tato planeta Země nosila, tzv. "usa"?!? Anglosasové se mi odporně hnusí už svojí existencí a je mi jedno, jestli na této, či na opačné straně Atlantiku. Oba tyto státní subjekty si v minulosti vypěstovaly nacistické Německo k přepadení SSSR a dnes kdy byl jejich penězi zničen Sovětský svaz a evropské společenství socialistických států se sami svým neokolonialistickým, imperialistickým fašismem snaží otrávit a zničit celou planetu. Jak klidně a spokojeně by bylo možno žít na Zemi, kdyby se tyto anglosaské subjekty na obou stranách Atlantiku propadly do hloubky Atlantiku, jako kdysi ona bájná Atlantida!! Kdyby se tak bylo už stalo včera, bylo by už moc pozdě!!!! Já angličtinu vůbec nemusím a používám jí jen v nejnutnějších případech někde na dovolené u moře a to ještě velmi a velmi nerad! Ovládám perfektně němčinu a samozřejmě ruštinu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:18 A kde prosím žijete v zahraničí, podle vašeho nenávistného komentu vuči Západu asi v Rusku. To vám nezávidím, ale váš zdegenerovaný koment tomu odpovídá!Za to váš koment je podpora všech diskuzí.koho obhajujete vy? Rudou ruskou bandu, tak to je výhra, chudáku.To vaše rusko, naopak vymazat ze zem povrchu a ve světě nastane klid a mír. Vy jste ale uuuul.

   Smazat
  2. 16:25 zato ty jsi výkvět inteligence.Piš dál barde.Poučuj,nenechávej si to pro sebe.Je povinností vás inteligentů šířit moudra.Vyděržaj pioněr.

   Smazat
 21. Máte pravdu, vaše přání je i mým, kéž by.

  OdpovědětSmazat
 22. Souhlasím s vámi,ani v nejbujnějším snu by mi nenapadlo se Amíků zastávat.
  Což ale neznamená,že by ve mně dvojička Assange/vojín Menningová budila velkou důvěru.
  Navíc ve mně velkou důvěru nebudí ani pan autor,který monitoroval mučení v Sierra Leone a v Uzbekistánu.
  Soudím z toho že je aktivista přisátý na něčí cecek.
  Upřímně?
  Proti opakovanému úniku státního tajemství se asi brání každý stát.
  Líbilo by se mi,kdyby se Julián jako investigativec bránil ZPŘÍMA a nesnažil se to uhrát "na palici".
  Navíc jsem přesvědčená že jo Amíci stejně pustěj,ta převrtaná Chelsea už taky běhá po svobodě.
  Amíci jsou hajzli ale né blbci,aby vyrobili mučedníka.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Aby nebylo co odtajňovat, neměl by mít žádný stát tajemství v podobě zločinů proti lidstvu. Ale pokud má, pak je jenom dobře, když je nějakým hrdinou odtajněno. Zločiny by měly být potrestány.

   Smazat
  2. 13:27 Drahá Helanov. 2 věci
   1) Zůstaňte půl hodiny ve tmě a pak poproste dcerku, ať Vám posvítí baterkou do očí. To bude žůžo a budete oduševněle koukat. Pokud je někdo dlouhodobě zavřen, je mu upírána zdravotní péče, kontakt s blízkými, sociální kontakty, pohyb a další, tak by za pět let opravdu mohl prokazovat příznaky na hlavu a na těle a nemusí nic hrát. Postudujte v literatuře.

   2) "Proti opakovanému úniku státního tajemství se asi brání každý stát." to je správný a uvědomělý občanský přístup. Gratuluji Vám k němu. Vůbec Vám nevadí spravedlnost naruby, že je trestán ten, kdo odhalil zlo a nikoliv ten, který jménem státu páchal zločin.
   Určitě by se Vám klidně truchlilo, že Vaš manžel zemřel jako kolaterální oběť války, i když by existovala zcela prokazatelná nahrávka z vrtulníku, že pilot hlásí, že to je novinář s kamerou ale dostane příkaz ho rozstřílet. A zrovna taková svědectví zvěrstev zveřejňoval Assange.

   Smazat
  3. 14:38

   2) je tisíckrát lepší jakkoliv velká kolaterální ztráta než diktátor, který staví sociální konstrukt typu "národ" nad liberalismus a globalizaci. Kdyz si přivlastňuje něco, co mu nepatří, a to jen proto, že se to nachází na jeho tzv."území". Nic takového v globálním světě neexistuje. Podobné jednání vyvolává války. Vždy budu stát na straně zásahů NATO a USA, protože stojí na straně svobody, rozvoje a demokracie. Pokud máte diktatury, které ohrožují svět, jako Sýrie, Irák, Lybie, Irán, Rusko... tam musíte jednat. My bychom měli spíš přemýšlet, jak to našim osvoboditelům splatit, neboť jsme Západu a USA extrémně dlužni.

   1) Každý, kdo se podobným způsobem jako Assange postaví proti takovým způsobem, že napadne systém uplatňování demokratických pravidel, musí být ze společnosti exemplárně eliminován, aby působil odstrašujícím příkladem pro ostatní potenciální zrádce. Toť vše.

   Assange posloužil Trumpovi. Trump je škůdce. Trump je proti liberalismu, proti liberálním hodnotám, které jsou evropskými hodnotami. Trump jde také proti globalizaci. Trump je proti válce s Ruskem, což je ZRADA! Proto bude impeachment, kde se toto škodlivé jednání prokáže a bude taktéž příkladně potrestán. Již nikdo podobný nesmí do Bílého Domu. Nikdy.

   Smazat
  4. 16:22 Jsem rád, že v tom máte zcela jasno, a že když Vás někdo vyhodnotí jako škůdce, tak Vás jako škůdce eliminuje ať už exemplárně nebo ve věznicích Guantanamo či Abú Ghrajb.
   Hrdinně padnete se slovy:"Za systém uplatňování demokratických pravidel".

   "My bychom měli spíš přemýšlet, jak to našim osvoboditelům splatit, neboť jsme Západu a USA extrémně dlužni." tak pokud jste dlužen a cítíte to tak, nechejte se najmout do služeb USA a splácejte. Já jim nic nedlužím.

   Smazat
  5. 16:22 to,že máte vymeteno a to velmi,je jen a jen váš problém.Rektální alpinistiku a svoji vděčnost projevujte kde chcete a nesnažte se tady projevovat jako politolog.Jste přinejmenším směšný.

   Smazat
 23. Blbost, to už by Jakub Janda z evropských hodnot protestoval.

  OdpovědětSmazat
 24. Psí smrt zrádce Vlasti a Strany

  Drazí soudruzi a soukmenovci!
  Z Euroameriky, toho starého podlého světa, světa násilí a bezpráví, přišla další dobrá zpráva: V rozvrácené Anglii, plné běženců a sionistů, včera KONEČNĚ zemřel Vladimir Konstantinovič Bukovskij, primitivní antikomunista a antiputinista, mnohonásobný zrádce Sovětského svazu.

  Připomeňme si alespoň některé ze zločinů proti socialismu a Slovanstvu, jichž se V. J. Bukovskij dopustil:
  1. rozšiřoval v SSSR vlastnoručně napsané články, bez vědomí a svolení Strany a státu
  2. propašoval na Západ lživé texty o „zneužívání sovětské psychiatrie“ proti zrádcům socialismu a Slovanstva
  3. kandidoval ve volbách na prezidenta Velikého Ruska, bez svolení Velikého Putina, BJJP
  4. podepsal VELEZRÁDNOU petici „Putin musí odejít“

  Za první dva zločiny byl po právu odsouzen, a navíc ZCELA ZDARMA léčen těmi nejzkušenějšími sovětskými psychiatry.
  Leninužel, jak tresty odnětí svobody, tak dlouholeté léčení nemělo na zrádce Bukovského žádný pozitivní vliv. Takže nakonec byl vyměněn na Západ, za soudruha Corvalána, generálního tajemníka Komunistické strany Chile, dejž mu Lenin věčnou slávu.

  K onomu „slavnému“ antikomunistickému textu zrádce Bukovského: Přirozeně, o žádné „zneužívání psychiatrie“ nešlo.
  Jak dobře víme, my všichni komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, v Sovětském svazu byly DOKONALE dodržovány všechny sovětské zákony. Tedy až na pár výjimek, že.

  Ale v USA zase věší černochy (nebo z nich dělají prezidenty, ministry a náčelníky genštábu, což je ještě horší, z točky zření nás hrdých slovanských Árijců).
  A taky týrají soudruha Juliana Assagneho, jak Leninsko-putinsky pravdivě popsáno ve výše uvedeném článku soudruha Murraye.

  Prostě: S politikou KSSS resp. Velikého Putina, BJJP (či národních Vůdců Miloše a Babiše), nesouhlasí pouze placení agenti CIA a Mossadu nebo DOKONALÍ blázni. První zavřeme nebo humánně popravíme, druhé léčíme na uzavřeném oddělení.
  Což bude úkol našeho drahého soudruha a soukmenovce Davida: V brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace, bude URYCHLENĚ provedena reforma české psychiatrie dle rusko-sovětského vzoru.
  Ano, všichni přeživší antikomunisti, antiputinisti, antizemanisti a antibabišisti budou buď těžit uran, nebo se budou léčit v Bohnicích, vedených opět s.s. Davidem, již za pár let.
  Tečka.

  Ať věčně žije Veliký Putin, Budiž Jeho Jméno Pochváleno, naše jediná opravdová záštita proti EU a NATO!


  P. Radosta

  ----------------------------------------------------------------------------------
  Pro úplně hloupé lepšolidi-pravičáky, kavárníky-havlisty a sluníčkáře-vítače: Pro otevření sajty stačí kliknout (LEVÝM tlačítkem myši) na barevně zvýrazněný text.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. POZOR – ВНИМАНИЕ !!

   Výše uvedený příspěvek jsem vložil již POTŘETÍ, neboť ten původní (z 28. října 23:57) zdejší smradlavé cenzorské hovado tupě smazalo.


   Jak dlouho ještě zneužívati budeš naší trpělivosti, cenzorský smrade?!
   Myslíš si snad, že tě necháme běžet, v brzkém budoucnu, po opětovném osvobození naší vlasti nepřemožitelnou Armádou Ruské federace?

   Jestli jsi opravdu tak hloupý, tak věz, že tě NENECHÁME uprchnout, že si tě chytíme, my komunisti, putinisti, zemanisti a babišisti, za pomoci ruských soudruhů a soukmenovců z KGB/FSB.
   A pak s tebou naložíme typicky slovansky humánně, po husitsku, po leninsku, po putinsku, na místě.
   Pohov!

   Volte ANO, KSČM a našeho Miloše, ať se k nám nepřemožitelná Armáda Ruské federace vrátí co nejdříve!


   P. Radosta

   Smazat
 25. Na tebe jsme ty milášku ynteligentní čekali!☺

  OdpovědětSmazat
 26. A zde se ztrácí beznadějně komenty co dvořáku čuráku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:32
   Ten tvůj ty kokote tady bohužel ještě visí!

   Smazat
  2. 17:08 Neboj i ten tvůj se už brzy dočká! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/EkGqBuz.jpg

   Smazat
 27. Rusko své odpurce a zrádce rovnou v zahraničí tráví poloniem, nebo Novičokem. Tady tenhle zrádce národa bude mít soud, tak kdo je potom lepší?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Sledujte nejen ČT a ČR. Vše je trochu jinak, než tato média prezentují.
   Aféra pedofila Epsteina hrozí, že přeroste v politický skandál století.
   : https://neviditelnypes.lidovky.cz/zahranici/usa-mrtvi-nemluv...
   https://beforeitsnews.com/v3/opinion-conservative/2019/3479632.html E. není mrtvý
   https://beforeitsnews.com/v3/opinion-conservative/2019/3479883.html - "-

   Smazat
 28. 16;35
  Ty pokusy s Blbičokem na tobě Rus dělá VELMI ÚSPĚŠNĚ!!!!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nejhorší je ovšem putlérium, dvojmolekulový ne příliš nebezpečný, zato velice smrdutý plyn, vypouštěný pravidelně z lejnolíhně téhle kremelské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   P.S.: Na snímku je zachycen vzácný okamžik tvého zrodu, putlerpšouku!!!☺

   Smazat
  2. Ty sprostá opice, zapoměl jsi napsat o té ženě, ležící ve škarpě, včetně toho pokračujícího hnoje z tvého úchylného nekonečného, opakujícího příspěvku. Zasloužil bys nakopat, sám určitě víš kam. V.J.H.

   Smazat
  3. 20:15 Nandals jí to, té rusofilcce otrávené Blbyčokem!☺

   Smazat
  4. 17:34 Čeče neblázněte, tak jsem se nezasmál hodně dlouho a na toho debila v 17:09 to platí jak ušitý na míru. DÍK.!

   Smazat
  5. 11,13
   F600+A52.....teď se zase smějeme my,havloOUDE!!!.-DDD

   Smazat
  6. 11:30 Nezapomínej že to byl tvůj biologickej fotřík! Jen ti to neměl kdo sdělit, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  7. 8,18
   A52+F73+F200+F808....výsledek incestu!.-)

   Smazat
  8. P.S.: tu je jejich tablo! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   Smazat
 29. 20;15
  On je jen výsledkem nefunkční redakce potažmo admina.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak ať tenhle lživej hnusnej plátek přestane psát ty odporný lži. Proč nenapíšou, že Assange je odporná hnida, která má za zradu hnít v base, ale tyhle odporné slinty? Proč nepíšou pravdu?

   Smazat
  2. Protože "odporná hnida, která má hnít v base, za odporné slinty" jsi ty 6:02.

   Smazat
 30. 6:02
  Podporovatelé vlastizrádce a udavače HAVLA se rozčiluje?!
  Hlavně ty a tobě podobný buďte HODNĚ potichu!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To si zas pleteš s tím tvým udavačským fotrem v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch východoněmeckejch mokasínách, co se krom chlastáním laciný vodky zahříval i přízní velkejch rudejch soudruhů!

   Smazat
 31. 8,28
  S tvým těžko,toho zmrda s amniodepresivní psychózou NEZNÁM!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepotřebuješ, stačí když budeš znát tohodle svýho vypouštěče - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   s Aspergovým syndromem A52! To jen abys nevlít do prdele omylem někomu nevinnýmu, až se budeš vracet z výletu domů!☺

   Smazat
 32. 8,21
  A52+F73+F200+F808....to je dárek celé tvojí familie tobě!.-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tolik putlerčiků snad ani znát nepotřebuješ, do lejnolíhně svýho vypouštěče i tak trefíš, ale když už si je stihl všechny poznat, tak je rozepiš - zprava doleva!.-) - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.