Reklama

sobota 26. října 2019

K vytvoření Československé republiky

Odsun českých, moravských a slezských Němců v roce 1945
J. Skalský
Chceme–li se zamyslet nad milníky této cesty seriózně, pak nemůžeme vycházet pouze ze „Čtrnácti bodů“ amerického prezidenta W. Wilsona, které v říjnu r. 1918 byly již vývojem překonány, a z manifestu císaře Karla I. o federalizaci říše. Ten byl v době, kdy spatřil světlo světa, již mrtvě narozeným plodem.
Jakékoliv úvahy o budoucnosti národů Rakouska–Uherska v říjnu 1918 musí především počítat s  notou prezidenta Wilsona z 18.10.1918, jíž zaslal prostřednictvím švédského velvyslance a švédská vlády rakousko–uherské vládě. A odpovědí této vlády americkému prezidentu. Prostudujeme–li si uvedené dokumenty, přijdeme nezbytně k závěru, že o dalším osudu Rakouska–Uherska bylo jimi definitivně rozhodnuto. Národy Rakousko–Uherska měly samy rozhodnout o svých právech a určení jejich jakožto členů rodiny národů. Když rakousko–uherská vláda 27.10.1918 vyjádřila souhlas s obsahem noty prezidenta W. Wilsona o právech národů rakousko–uherských, zejména o právech Čechoslováků a Jihoslovanů, vše bylo zásadně rozhodnuto. 28. říjen 1918 byl jen nutným důsledkem předcházejícího vývoje.

Je potřebné zdůraznit, že nota prezidenta Wilsona a odpověď rakousko–uherské vlády na ni mluví výslovně o národech. O žádných národních skupinách, které se občas někdo někdy snaží propašovat do výše uvedených dokumentů, tam není ani slovo. A ani poté v žádných dokumentech, které se týkají národů, jež opustily Rakousko–Uhersko a vytvořily své vlastní státy, o národních či etnických skupinách není ani slovo. Nebyly a dosud ani nejsou a také nebudou termínem mezinárodního práva. Jakákoliv snaha tak učinit a v souladu s tím pak vyvozovat jakékoliv důsledky jsou pouze deformacemi mezinárodního práva, nulitními od svého počátku.
Mezinárodní právo, již v tehdejší době, zrovna tak jak v současnosti, zná termín národnostní menšina. Právo na sebeurčení národů se týká jen národů, které nemají svůj stát. Pokud na státním území jednoho státu žijí národnostní menšiny, pak tyto se nemohou dovolávat práva na sebeurčení. Požívají pouze menšinových práv. Tak tomu bylo v Československé republice od počátku jejího vzniku.

Pokud by si představitelé tzv. českých Němců uvědomili, že jsou národnostní menšinou a nikoliv národem, nepožadovali by právo na sebeurčení, poněvadž by věděli, že jim nepatří. Němci měli svůj stát v Rakousku a Německu. Po vzniku ČSR měli Němci možnost rozhodnout se pro Rakousko nebo Německo a odstěhovat se z republiky. Učinilo to z nich jen velmi málo. Představitelům německé menšiny u nás stačilo ctít mezinárodní právo, nikoliv však se ho falešně dovolávat, a ctít skutečnosti vzniklé na příslušné mezinárodní úrovni. Pak mohlo soužití Čechoslováků a čs. Němců zásadně jinak vypadat.

Představitelé německé menšiny však volili cestu konfrontace, jež přešla brzy v jistou spolupráci, přerušenou však nacizací tzv. sudetských Němců, kteří se zpočátku loajálně tvářili k republice, zatím co kuli pikle s německými nacisty proti republice, aby ji pak společně rozložili a zničili. Jejich chování za protektorátu, krajně k nám nepřátelské, kdy nejen vedoucí činitelé henleinovců měli ruce od české krve, rozhodlo potom o jejich přesídlení.

Zatímco pan B. Posselt mluví o nespravedlnosti při rozhodování o osudu tzv. českých Němců po první světové válce, o nespravedlnosti přesídlení německého obyvatelstva z Československa po druhé světové válce, je skutečnost zcela jiná. Právem mezinárodní společenství rozhodlo o jejich osudech v obou případech. Jiný výklad je nejen hrubě nepravdivý, ale také základem pro pokračování konfrontace mezi německou menšinou v ČR a tzv. sudetoněmeckým landsmanšaftem na jedné straně a mezinárodně právní i politickou realitou na druhé. Proto také landsmani se neustále pokoušejí přepisovat nejen naše, ale i evropské dějiny. Místo tohoto destrukčního úsilí, které vede jen k dalším konfrontačním plochám, by bylo mnohem vhodnější, aby už konečně landsmani doznali, že žádné právo na původní vlast nemají, že nemají nárok na odškodnění za vyhnání, nebo dokonce na majetkové restituce. Takovéto závěry by jistě vedly k zásadnímu zlepšení vzájemných vztahů.

Vlastí přesídleného německého obyvatelstva z Československa je Německo, částečně i Rakousko. Naší vlastí je ČR. Vy buďte ve své vlasti, my budeme ve své! O žádné spolužití s vámi nemáme zájem. Jen prosíme, aby konečně jste přestali se svými neustálými lživými protičeskými útoky. My jsme se nedopustili žádných válečných zločinů, zločinů proti lidskosti či dokonce genocidy, z kterých nás obviňujete. My jsme vás přesídlili do Německa na základě rozhodnutí spojenců v Postupimi a v souladu s pokyny Spojenecké kontrolní rady jsme přesídlení provedli. Za vzorně splněné přesídlení německého obyvatelstva nás příslušní američtí a sovětští představitelé ocenili. Generál Clay a generál Lukjačenko tlumočili dík a uznání za vzornou a organizačně dokonalou práci československých úřadů při provádění transferu a prohlásili, že způsob, jakým československé úřady postupovaly při praktickém řešení tohoto obrovského úkolu zasluhuje největší chválu. Bude nám stačit, když se zamyslíte nad tím, zda vaše svědomí není zatíženo zločiny, z kterých nás lživě obviňujete.
J. Skalský

30 komentářů :

 1. Tak správně dobrý článek za to si skopčáci můžou sami že byly odsunuti. Kdyby se to bralo jejich metodou za 1 pověsit 10 tak by už nebylo co řešit.

  OdpovědětSmazat
 2. Sudeťáci šli tak, kam chtěli před válkou a během války. Zůstali jen "práskači", ty potřebuje každý režim.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:58

   Nevím jestli zůstali nějací "práskači", zato vím, že v mnoha obcích v pohraničí žijí nějací potomci sudetských Němců. Ti nezůstali kvůli žádnému práskačství, ale naopak protože se za války nechovali jako zvěř, zůstali normálními lidmi a měli na to svědky nebo důkazy.
   Bohužel mnoho práskačů a kolaborantů se našlo i mezi Čechy, ale ty nebylo kam odsunout a zdaleka ne všichni byli potrestáni. Možná proto se škodná v našem národě po letech skrývání začala po plyši opět vynořovat.

   Smazat
  2. Ale platilo totéž i za Říše! Slované byli menšinou v Říši a protože měli svou vlastní, tedy ruské Impérium, mohli se legálně vystěhovat, čehož využilo jen nemnoho z nich (viz Volynští Češi).

   Smazat
  3. Sudety, (podobně Horní Uhry, polské Slezsko), nikdy nechtěly být dobrovolně součástí umělého, podvodně vzniklého, separatistického husitsko-bolševického čecháčkostánu. Výsledkem mstivého a loupeživého odsunu původního obyvatelstva - namísto předtím mu odepřeného plebiscitu - je jejich současný žalostný a vydrancovaný stav, plný putinovské či čecháčkovské lůzy. Zplundrovaného parazitického čecháčkostánu, zamořeného jaderným a těžebním uhelným odpadem nebude žádná škoda. Je to boží trest za zlovolné a podlé vyhnání původních obyvatel, kteří nedostali ani autonomii. Jakékoli naředění bolševické lůzy neruskými a nečínskými cizinci je jenom prospěšné.
   Rakovina zhoubného, kainovsky loupeživého kolektivizmu se sama od sebe nevyléčí a vnější zásah může přijít paradoxně jedině z Ruska - přesunem tupého a kolaborantského čecháčkostánu za Ural, kam dávno patří, a osídlením kotliny Novými Rusy nebo z Ruska a Německa vypuzenými muslimy. Tedy z deště pod okap. Tak jako se Kosovo odtrhlo od azbuckého Titova Srbska aby skončilo v náručí ještě primitivnější Albánie - tak se čecháčkostán a slovenskostán odtrhly od civilizovaného Rakousko-Uherska, aby skončili přesunem do ruských stepí nebo až za Ural a budou rádi, až jim Putler stanoví dostatečné uprchlické kvóty do jimi samoobslužně zbudovaných gulagů v Akci Z.
   Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Podobně jako Rusové. Jenom více kradou. Viz Václav Perokrad.
   Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil).
   Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.
   Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek a zmetek vytvořil. Ani děti se mu moc nevydařily. Pravda vyděsí!!!

   Smazat
 3. Naši občané bojovali na Východní i Západní frontě proti Němcům(i nefašisti bojovali). Tudíž jsme byli na straně vítězů! Každý poražený v dějinách je od vítězů nějak ztrestán! A nikdy(!!!) se nestalo, že se vítěz za trest později omluvil. Kolik Němců partyzánů bojovalo v Šumavských lesích proti fašistům. Ano alespoň ti co drželi hubu a krok a nijak se aktivně neprojevovali nebyli odsunuti. Kolik těch neaktivních, co trochu vzdorovali bylo? Dost na několik koncentráků kam je ti aktivní zavřeli, mučili a popravovali. Ti se většinou omilostnění nedožili. M.R.

  OdpovědětSmazat
 4. Pod článek se podepisuji, neinformovaným přidám jen, že první, kdo položil otázku odsunu Němců byl W.Churchill, použil slovo "transfer" a šlo zejména o Polsko. Tanyny okolo Benešových Dekretů jsou nemravné. Zrovna tak, zhovadilosti,které provedli na němcích některá individua, která měla být souzena a odsouzena. O právoplatnosti ideového projektu odsunu není pochyb, problémy můžeme hledat jen tak v některých částech technického provedení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Víte oni všichni nejsou rozumní a soucitní s nepřítelem, který např. popravil celou jejich rodinu. Navíc čeští grázlové a různí parchanti využili situace a na ní se přiživuvali při odsunu. Nelze pohlížet na odsun Němců z pohledu dnešní doby ale na to jaká tenkrát byla protiněmecká atmosféra. Mě zabít rodinu za přičinění Sudeťáků, tak je taky za hranice dokopu. Nemohu strávit jedno, že my bojující na straně vítězů lezeme poraženým do prdele. Nemám rád sprostá slova ale tady ho musím použít. M.R.

   Smazat
  2. "my bojující na straně vítězů lezeme poraženým do prdele" ??? Ne my, ale někteří z nás, kteří prodají bez mrknutí oka i svoji mámu.
   Mik

   Smazat
  3. Vaše vítka je oprávněná ale tak jsem to nemyslel jak jsem to napsal. Hezký den. M.R.

   Smazat
  4. Myslím si, že svou mámu snad nikdo neprodává, ale teror bezbranných není fér. Máme rodinou zkušenost,mému strýčkovi zabili maminku i tatínka a určiťě měl právo a možná i šanci se pomstít na jiných, přesto to neudělal. Často zvrhle řádili ti, kteří nebyli vůbec postižení.

   Smazat
 5. Proč je kolem odsunu tolik povyku jenom vůči Čechům? Odsun proběhl i ve Francii, Maďarsku, Polsku. Nevím, že by se na tyto státy tak Němci zaměřili jako na nás a dokola otázku odsunu otvírali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. zabudol ste na Slovensko - Nemci šli aj od nás -

   Smazat
 6. 18:02
  Protože u nás existuje 5tá kolona.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak, u nás je nejvíc zrádců.
   Mik

   Smazat
 7. 17. listopad 1989 byl vyvolán a proveden hlavně z důvodu ekonomických, kdy západ byl ekonomicky v koncích a potřeboval státy východní Evropy, aby ho živily. Tento záměr, západu se navlékl do ochrany lidských práv a demokracie. Západ k tomu použil ožraly a povaleče, kterým se v Československu nikdy nechtělo dělat a byli přesvědčeni, že jejich intelektuální schopnosti měly by jim zaručovat vysokou životní úroveň, bez práce, na úkor poctivě pracujících. Tito lidé si říkali disidenti. Jeden takový byl povaleč a kulisák Václav Havel, který vykřikoval v zájmu západu, kecy o lidských právech a demokracii bez práce. Tomu uvěřili lidé v domnění, že jistoty socialismu zůstanou a k tomu se přidají materiální hodnoty v podobě plných nákupních košíků za pakatel, jako na západě, křičeli disidenti. A tak se i stalo, ale nikdo nepostřehl, že západ nás totálně vytuneloval a nezbylo nám nic. Třicetiletá válka a rabování Švédských hord na našem území je nula v porovnáním s rabováním na našem území, západem. A tak jsme tam, kde jsme. Můžeme poděkovat Havlovi, který hlásal, že nikdy tady nebude nezaměstnanost, nikdy se nebude rušit socialismus. Pravý disident. Platíme horentní ceny za vodu, telefony a všechno odchází na západ, kde se naší prací živí miliony západních darmožroutů.

  OdpovědětSmazat
 8. Děkuji za článek,

  výborný právní rozklad, který by se měl vyučovat na našich školách všech stupňů.
  JInak si vzpomínám, že myslím již Masaryk zakázal používat slovo Sudety a sudetští Němci.
  Žádní sudetští Němci totiž neexistovali a neexistují ! Jednalo se pouze o německou menšinu v československém pohraničí ! Sudety nebyly a nejsou žádnou legální autonomií. Pokud si to vymyslel jakýsi Henlein - německý nacista a nepřítel československého státu, tak to musíme považovat za projev německého nacismu, tedy mezinárodně uznaný zločin.

  OdpovědětSmazat
 9. Bodejť by Sudeťáci nukuli pikle, když národnostní politika ČSR byla víc než nešťastná.
  Po vzniku republiky se vláda rozhodla NÁSILÍM čechizovat Sudety, poměrně nevybíravými prostředky.
  Do státní správy byli dosazováni Češi,Němci kteří pracovali na poště,dráze,u policie,ve školství byli vyhazováni.
  Dokonce vznikly kvóty,kolik zaměstnanců v německé firmě musí mít českou národnost.
  Hafo firem zkrachovalo,nový kolektiv jaksi nefungoval.
  Ti Němci nebyli žádná náplava,hospodařili tam jejich předkové už stovky let.
  Ona je "národnost" poměrně moderní vynález.
  Dříve se lidi identifikovali spíš podle náboženství,nebo svého pána,jazyk hrál podružnou roli.
  Pan autor toho o historii asi moc neví.
  No nic,není sám...
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V První republice měli Němci zcela výsadní postavení. Dokonce na úkor Slovenska. Které vládnoucí vrstva jemně řečeno neměla ráda. Například školy byly německé a české. Německé bývali v drtivé většině případů mnohem modernější. Němci pak získali stálá zastoupení jak ve vládě, tak v důležitých úřadech. Nejednalo se o násilnou čechizaci, ale ti Češi tam žili stejně dlouho. Do úřadů byli dosazováni čeští sloužící především proto, že se několikrát Němci pokusili vzbouřit a k uklidnění muselo být nasazeno četnictvo a armáda, na německé pracovníky nebylo spolehnutí. Pokud chcete vědět, kam vedla nakonec politika První republiky, stačí se podívat na film DNY ZRADY Otakara Vávry věrně popisující poslední události kolem Mnichova.
   Národnost není až tak moderní vynález, to je státní příslušnost. A to je velký rozdíl. Národy existovali mnohem déle než-li státní příslušnost. Vždycky v historii můžete číst Francouzi, Němci (Germáni), Poláci atd.

   Smazat
  2. 21:35

   O realitě první republiky víte kulové. Ještě stále se však dají najít pamětníci, neotálejte a využijte toho, ať se nepotácíte ve fantasmagoriích až do smrti.

   Smazat
  3. 21:35 zkuste si lépe nastudovat období o kterém píšete .Jinak jste za hlupáka /hlupačku/.

   Smazat
  4. Anonymní 26. října 2019 23:21
   Obávám se, že Vy nic nevíte. Mám dokonce podezření, že jste dostal(a) v našem milovaném novém školství jedničku (nebo sto "bodou") za politicky správné odpovědi. Vaše argumentace je jednoduchá! Všichni kromě mně lžete! Inu nezbývá Nám obyčejným lidičkám než závidět Vám Váš dosud nedotčený panenský mozek. K tomu Vám nepomůže ani Koudelkova Příručka 100 chytrých postupů, jak se chovat na internetu. Všechny tyto postupy jsou trollí.

   Smazat
  5. 22:00... Výsadní pstavení?
   Asi si to nemysleli...
   V Sudetech žilo hodně židů, samozřejmě německy mluvících.
   Možná se těm Němcům hovořícím německy nelíbilo,že židi BYLI uznáni jako menšina ( se VŠEMI výhodami) a nevyvolení němčouři ne.
   Argument v článku že se Němci mohli vystěhovat do Německa nebo do Rakouska je sprostý.
   Kdo by se DOBROVOLNĚ stěhoval z chalupy,ve které hospodařili jeho předkové třeba 500 let.
   Jen proto,že se ráno probudili a zjistili,že jsou z úradku mezinárodních mocností občany druhé kategorie!?!?!?
   Helanov

   Smazat
  6. 22:00...Češi tam žili stejně dlouho?
   A já žiji v tom,že tam byly hory a hvozdy,ve kterých se Čechům nechělo hospodařit.
   A že daleko početnější Němce tam pozval český panovník.
   Potřeboval osídlit ty málo úrodné kraje,kde se asi hospodařilo hůře než třeba v Polabí.
   Helanov

   Smazat
  7. 2#:25...Ale já se nehodlám s nikým hádat!
   Jenom upozorňuji,že nic není černobílé.
   Viděl jste seriál Vlak dětství a naděje?
   Tak se zkuste zamyslet,proč ta holčička měla jen JEDNU českou kamarádku.A jak se její táta-pošťák- do těch Sudet asi dostal.
   Že se tam nenarodil asi tušíte i vy.
   A ty české"vojáčky" bych snad ani nerozebírala...
   Za R-U tam asi taky nebyli,že? ;-)
   Helanov

   Smazat
  8. 16:13

   "národnostní politika ČSR byla víc než nešťastná" jedině v tom, že německy mluvící obyvatelstvo po vzniku republiky ztratilo svá privilegia, Čech už jim byl aspoň formálně roven. Už výčet jejich hospodářství nesestával ze schématu "15 hektarů polí, 2 hektary lesa, 4 krávy, 8 prasat, 2 koně, 16 ovcí a 3 Češi".
   To byl celý problém. Nicméně hospodářství v tzv. Sudetech měli pochopitelně téměř výhradně Němci a jejich vztah k Čechům se nezměnil v lásku, spíše naopak. Zvláště mladí Němci chovali vůči Čechům ve 30. letech otevřené nepřátelství. Se starými to ještě šlo, ale mladí byli radikální a zblblí Hitlerem až na kost. Dokonce i jejich rodiče se jich občas báli. Např. můj děda musel chodit kupovat mléko k německému hospodáři jen tehdy, když mladí nebyli doma, aby to neviděli. Takové "krásné vztahy" byly s "našimi drahými krajiny" zcela běžné. Přitom ale samozřejmě byly i výjimky.

   Smazat
  9. Helanov 21:35, vy se ukazujete jako osoba připravená vyjádřit se k čemukoli. Kde jste sebrala ona tvrzení o "vyhazování" občanů německé národnosti z různých pozic netuším, ale jako ve všech dohledných generacích severočeský sudeťák toho zřejmě vím víc, než vy. Tedy, česká pohraniční menšina byla vytrvale a soustavně poněmčována a ekonomicky diskriminována. První republika tuto skutečnost korigovala tím, že čechům poskytla prostor ve státem řízených službách a to v poměru národnostního složení! Jinak tomu bylo v samosprávě, kde zcela dominoval německý živel prostě proto, že byl početně dominantní. Kde je, osobo nic nechápající, jaká diskriminace obyvatel, tehdy občanů německé národnosti? Víte vy, že jste u německého panstva, mluvit česky, s ničím nepochodil? Víte vy, že němečtí zaměstnavatelé požadovali, aby čeští zaměstnanci dávali svoje děti výhradně do německé školy, posílali do německých spolků a podobně? Víte vy, že česká menšina byla dvoujazyčná, zato německá většina zdaleka ne? Pak něco vyprávějte o "spolužití".

   Smazat
 10. Bohužel pro nás je otázka kolem Odsunu dnes součástí snahy revidovat výsledky dohod z Jalty a tím i Druhé světové války. Jedním z kroků je "upozaďování" role Sovětského svazu v této válce. Vždyť přece nedávno proběhly oslavy několika výročí týkajících se Druhé sv. války a to zcela vědomě bez účasti zástupců jednoho z vítězů.
  My si bohužel nechceme připustit, že osudy naší země byly a jsou a zřejmě budou svázány s Ruskem mnohem více než si myslíme a možná i vůbec chceme připouštět. Jen pouhá jeho existence zabraňuje "přejímání" razantnějšího přímého vlivu (chci být slušný a jemný) v mnoha zemích a to především v těch menších. Vadí z velkých evropských zemí Německu, Francii, Velké Británii. Když jednou tehdy "vzdali" svůj diplomatický vliv - byl z toho masakr v bývalé Jugoslávii.
  Ve světě se již dávno objevují takové neuvěřitelné zmatenosti díky nedovzdělávání "západních" našich občanů v EU i jinde naším "modernizovaným" školstvím, že se tomu nechce ani věřit.

  Vy, Rusové jste si u Stalingradu vedli neadekvátně!
  Vy Rusové jste napadli Švédy pod Poltavou.
  Vaši Hitler a Napoleon ... proč "náš" Napoleon? ON šel přece z Moskvy!
  Vy, Rusové jste bombardovali atomovými bombami japonská města ... atd atd atd

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:45...S tím Balkánem máte velkou pravdu.
   Kdyby se do toho bývala RF mohla vložit...
   Asi by umělý stát hrdlořezů a kriminálníků=Kosovo nevznikl.
   Bohužel tenkrát nebyli v pozici,která by jim umožnila se zastat svých bratrů.
   To Kosovo ještě dá Evropě zahulit.
   Helanov

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.