Reklama

čtvrtek 10. října 2019

Původ T.G. Masaryka bez spekulací

Tomáš Garigue Masaryk
Stanislava Kučerová
10.10.2019 ČeskéNárodníListy
Začátek života Tomáše Masaryka je opřádán podivnými spekulacemi.Týkají se jeho rodičů.


Tak jeho matka, Terezie Kropáčková z Hustopeče, byla prý Němka. Proč? Protože mluvila a psala německy. Takhle jednoduché to ovšem v historickém pohledu není. Narodila se r.1813, a to je doba, kdy naše města jsou spravována německy, neexistují české školy, tisk, divadlo. Městské vrstvy obyvatel se asimilují s německým prostředím. Jen na venkově mluví lid svou mateřštinou.

Je to doba, kdy teprve přicházejí na svět buditelé druhé generace, kteří již věří v obrození českého jazyka. Tyl 1808, Mácha 1810, Erben 1811, Němcová a Mánes 1820, Havlíček 1821, Smetana 1824. M.D.Rettigová radí mladičké Němcové, s kterou se setkala v Litomyšli, aby hodně četla české knihy a tak se zdokonalila v češtině. Že ona sama, než se sešla se svým manželem, byla „spící Češka“, také uměla jen německy. A Havlíček píše své dopisy německy, když spěchá a nemá čas myslet na pravidla českého pravopisu. Nemá je zažitá, jeho vzdělání také bylo jen německé.

Pod názvem „Kořeny rodu“ pojednal s veškerou vědeckou akribií o předcích našeho prvního prezidenta PhDr. Ladislav Hosák, DrSc., prof. UP v Olomouci. (Text vyšel r.1946 v Brně, 2.vyd. r. 1990 a 3.vyd. bez vročení, ve spolupráci s firmou Léčiva v Praze.)

„Z osmi prarodičů TGM ani o jednom nelze bezpečně říci, že by byl německého původu“, konstatuje badatel. My se spokojíme zjištěním, že matka prvního prezidenta byla Moravanka, někde též „Hanačka“ zvaná. Její otec byl řezník a hostinský v Hustopečích, tehdy kvetoucím trhovém a němčícím městě.

Vícedětná rodina živnostníka Kropáčka žila ve velmi dobrých majetkových poměrech. To se ovšem změnilo po otcově smrti. Přežilo sedm dětí, rodina se octla bez prostředků a dcera Terezie si hledala výdělek jako kuchařka. Po třech letech ve Vídni se uchytila v Hodoníně ve službách panské rodiny. Byla pěkného vzhledu, líbila se. Někde jsem četla, že se v mladších letech stala i matkou nemanželského dítěte, které však nezůstalo na živu. Chtěla se provdat? Mít rodinu? Nepochybně. A mohl se jí líbit urostlý, statný a živelný Slovák z Kopčan? I když byl mladší?

Jistě. Ale spekulanti o původu TGM v něm vidí jen „nastrčeného“ otce, společenskou zastírací přetvářku a lež. Jakým právem?

Josef Masaryk byl nejmladší ze tří bratří, takže nemohl zůstat hospodařit na otcovském statku. A tak vstoupil do panských služeb a byl poslán do Hodonína, na panství, které rovněž jako Kopčany a Holíč patřilo jedné vrchnosti. V Hodoníně se seznámil 15.2.1848 s Terezií Kropáčkovou. Žila tu sama, bez rodiny, a imponovala mu. Byla pěkná, byla energická, uměla číst a psát, pocházela z dobré, i když zchudlé rodiny. On jí svěřoval, co ho nejvíc vzrušovalo, obdiv k revolučnímu hnutí proti vládě a odbojnému Slováku Hurbanovi, kterého si velice vážil. A vyprávěl jí s humorem a láskou též o rodném kraji za řekou Moravou. Dělalo mu dobře, že ho neodmítla, a tak se vzali, 15.8.1849. Brzy se jim narodil první syn. O dva měsíce dřív, než měl přijít na svět podle data sňatku. A právě to dalo příležitost k vytváření mýtů, zpochybňujících otcovství Josefa Masaryka. Zpočátku měl být tím pravým otcem židovský velkopodnikatel, v jehož domácnosti matka Masarykova sloužila. Mnoho papíru bylo popsáno, mnoho „nezvratných“ důkazů vyspekulováno. Časem však to dokazování židovského původu TGM pominulo. (Záznamy o tom všem najdete v knize „Tomáš Garrigue Masaryk“, autor Alain Soubigou, vyšlo r. 2004.)

Dnes máme nový, čerstvý mýtus. Náš první prezident prý je synem Franze Josefa, císaře a krále Rakousko–uherského mocnářství, z doby, kdy panovník jako mladíček navštívil Hodonín a kdy si napsal do svého poznámkového notesu: „Kropaczek, erl“. Kropáček, vyřízeno. Prostý člověk si pomyslí, že nějaký Kropáček měl nějakou prosbu, žádost, a že Jeho Veličenstvo mu vyhovělo. Ale to by byl omyl. Spekulanti hlouběji chápou ten zápis v notesu. Znamená mnohem více. Je to svědectví o tom, že Kropaczek je paní Terezie a věc, která byla, je či bude vyřízena, je dítě, které počala v objetí Jeho Veličenstva. Důkazy? Bezpočtu. Všechny služební postupy podvrženého otce, Josefa Masaryka, všechny studijní úspěchy jeho syna Tomáše, to všechno prý je dílo diskrétní podpory Jeho Veličenstva.

Když si s touto představou čtete životopisy obou Masaryků, pomyslíte si, že Jeho Veličenstvo nemělo až tak moc sil a vlivu. Životy obou jsou z hlediska přízně osudu velmi diskontinuitní a jejich životní zápas o uplatnění a úspěch nesvědčí o benevolentních zásazích „shora“. Spíše naopak.

Josef Masaryk byl nejprve hlídačem koní, pak kočím, pak drábem, nakonec šafářem. Je to postup dík „nejvyšší“ možné protekci? Stěhovali se z Hodonína nejdříve do Mutěnic, pak zase do Hodonína, odtud do Čejkovic a pak do Čejče. Tady bylo proti němu vedeno rok trvající řízení. Po něm byl zbaven zaměstnání na císařských statcích i nároku na penzi. Po 25 letech služby. Byl údajně podezřelý z nedostatečné loyality k habsburské monarchii, protože se příklonil k názorům J.V.Friče v době válečného střetnutí Rakouska s Pruskem r.1866. Před tím měl všude pro rodinu nejskromnější životní podmínky i nedostatek vzdělávacích možností pro své děti. A nyní? Naprosto zničující závěr kariéry. To je ta diskrétní podpora náhradního otce z nejvyšších míst?

Spíše je to jeden z účinných zdrojů kritických a odmítavých společensko–politických postojů a názorů jeho syna Tomáše, kterému bylo v onom „šestašedesátém“ 16 let.

Tehdy měl za sebou dvě léta na reálce v Hustopečích, kde bydlel u matčiných příbuzných. Pro nedostatek peněz u nich doma pak musel jít do učení. Učil se kovářem. Když se pak na radu čejkovického faráře dal zapsat na brněnské gymnázium, musel se živit sám, kondicemi. Stipendium, které mu otcův zaměstnavatelský císařský úřad ve Vídni udělil, mu bylo odňato kvůli otcově údajné neloyalitě, ztrátě zaměstnání a ztrátě penze. Šťastnou náhodou se stal domácím učitelem v rodině zámožného policejního ředitele v Brně. Ale pro názorové kolize s vedením ústavu a s učitelem náboženství byl ze studia vyloučen. Dosavadní brněnský policejní ředitel se stěhoval do Vídně, vzal tedy domácího učitele svého syna s sebou a on mohl ve Vídni svá studia, ne bez kolizí, dokončit. Průběh těch studií vskutku o diskrétní přízni panovníka, který prý péči o syna Terezie Kropáčkové podle zápisu v notesu „vyřídil“(erledigt.), nijak nesvědčí.

Svědčí to jen o nekonečné nekritičnosti spekulantů o původu T.G.Masaryka ve snaze dehonestovat ho, znevážit, degradovat. Tak kdo bude příště vybrán za jeho otce?


Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

95 komentářů :

 1. Proč to řešit, stejně všechno končí uměle vyvolanou krizí, následuje revoluce a útok na Rusko. Že by si Židé budovali koncentráky je zjevná blbost, ty bych do toho nemíchal.
  Nedostatek potravin dnes nelze vyvolat ani nesmyslnými kvótami, tak sáhnuli po "imigrantech", cíl je se zdá stále stejný.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prave proto, aby se tyto veci neopakovaly. Plati zname: "kdo se neumi poucit z historie, musi si ji znova prozit"

   Smazat
  2. Nepřekvapuje mě to. Dehonestace českých osobností, počínaje Janem Žižkou a konče Karlem Gottem, je součástí globalistické agendy naší havlo-kavárenské žumpy. V současné době náš osud záleží na tom, jakou cestou se vydá mladá nastupující generace. Pokud si nechá ve větší míře vymýt mozky progresivistickou neomarxistickou ideologií a bude volit strany jako jsou Piráti, Stan, Zelení, Top 09, atd., je to konec nás všech (myšleno nejen obrazně).

   Smazat
 2. Paní Kučerová, smekám.
  Líbí se mi jak metodicky každé téma zpracováváte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsou lidé, kteří cítí svou lidskou povinnost pracovat poctivě, používat kritické myšlení k zdokonalování sebe samých a systémové myšlení k přenášení svých zdokonalených vědomostí do celého systému. Jsem řízeni a ti, co nás řídí, tedy přesněji, co řídí nekriticky a nesystémově myslící z nás, konají vše, abychom nebyli hrdi na svou zemi, svůj národ, své důstojné lidství. Masaryk byl člověk, který dobře věděl co je dřiny za poctivou prací nejen ze své kovářské praxe. Vnímal jako bystrý pozorovatel cizí vrchnost nikoli jako kultivující, ale jako parazitující. Dobře věděl, že elitní vrchost má své lokaje, které si vydržuje. Ve svém životě učinil jedinou chybu - nechal se oklamat ideály otců zakladatelů USA, které jistě byly a dodnes jsou ctnostné a v mnoha aspektech následování hodné. Neviděl, jak jsou tyto ideály až na výjimky (např. Henry Ford I) pošlapávány a podlehl poněkud slepé důvěře v jakousi garaci od tehdejších státnických elit. Nicméně uspěl v té podstatné věci, a tou byla samostatnost a tehdy poměrně značná míra suverenity Československé republiky. Cenné u Masaryka bylo i to, že nevylil vaničku i sdítětem a přejal základy rakouského systému státní bezpečnosti (policie). Vzhlížení zejména k USA již tehdy znamenal plný projev Velké deprese, která byla prvním velkým projevem vadného finančního systému. Masaryka je proto třeba vnímat jako človška se silným smyslem pro národní suverenitu proloženou osobní mravností a odpovědností budovatelů vlasti svou poctivou prací pro ni.

   Smazat
  2. Jinak výborný článek, autorka patří k těm, kteréžto dílo se vyplatí číst.

   Smazat
 3. Nedávno jsem četl odbornou studii, že po celém světě je téměř 40% dětí, které mají v rodném listě uvedeného nepravého otce. Tak, co tady a po tolika letech chcete řešit ve věci T.G. Masaryka. Přeji všem hezký podzimní den!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To snad ne. To by měly kukačky hodně zdatného konkurenta.
   Já věřím že ženy jsou stvoření absolutně věrná a mimořádně počestná. :-)

   Smazat
  2. Z Vaší odpovědi netuším, zda jste muž, či žena. Přesto je od Vás hezké a milé, čemu věříte. Moje životní zkušenosti jsou zcela jiné. Když jsem byl mladý, moc jsem si přál mít ženu věrnou a počestnou. Žel, nestalo se...

   Smazat
 4. pan Masaryk ma byt Masařík nebo se pletu? Nemam ho rad

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyz je neco nejasneho prijdou spekulace,podezreni ,casto opravnena a zakonite a logicky. Zkoumaji se okolnosti a hleda se pravda, coz je lidem prirozene.
   A casto ty "spekulace" za usilim najit neco pravdy prinesou neco ovoce , kdyz urady od nepameti maji ve zvyku nas oklamavat stale vic a vic.. Vykonstruovanymi lzemi, dogmaty,ideologii, pedagogickymi triky na studenty, povysenosti, kdyz nas nejen povazuji ale lzou o nasi menecennosti atd. Vrchnosti a uradum /i povysenim prechytralym pedagogum,atd./je nase hledani pravdy trnem v oku prinejmensim a pro nas /nachazeni pravdy/,casto jedina mozna odpoved jim vsem.

   Smazat
  2. Da se predpokladat,ze cisar pan mel ponekud dulezitejsi veci na triku , nez se zabyvat uredni rutinou , tedy zalezitostmi na ktere si poridil a platil rozsahle Urady, aby si uvolnil ruce a s nimi se nemusel patlat.
   Byla tedy cauza Kropaczek velmi duleziteho statniho nebo cisarskeho zajmu a tak dulezita nad jine pro nej, vyresit a OSOBNE !!
   Mne tyhle nauky pedagogicke nespletou. Za tim ucelem jsme se ucil velmi spatne a propadaval hojne ABY MI nezkalily rozum , ktery jsem hodlal pouzivat k mysleni /a k tvoreni/, a nikoliv jako skladku pedagogickeho odpadu. Vi se ze cisar pan byl zhyralej devkar a mel pro tyhle veci porozumeni. Kdyz se projizdel na koni v parku a zahlid chlipnym okem pohlednou zenu, ihned zaplatil manzelovi za jeji pujceni na cas.. Nez zase nasel jinou...A pod.
   Kdyz byla zalezitost vyrizena , byla vyrizena s konecnou platnosti a dal se cisar pochopitelne nechtel a vzpiral tim zabyvat. Zaver.
   Kropackova se libila a nebyla z tech nejcnostnejsich... A cisar pan jiste po obvineni Masaryka z neloyajnosti a celou zalezitost odhodil a rad co nejdal...
   A je jiste beznym zvykem pro vrchnost ,kdyz se stehuje , stehovat I domaci ucitele se vsemi starostmi a problem kolem toho !!
   Ale ja nemam rad chovani Masaryka ,jeho povysenectvi jeho nedostatek starosti /pri nejmensim/,o sve spoluobcany, jeho neuhASITELNA touha byt vrchnostI za kazdou cenu A TO PREDEVSIM..
   A kdyz se stal president zval si jen nekolik Cechu na Hrad , jinak to byly davy ze zahranici aby se na nej neco z jejich slavy otrelo atd..Aby byl vic inteligentem a pod..A ceskej narod byl az potom, az dlouho a dlouho Potom...

   Smazat
 5. Citát: "Tauber také popisuje komickou historku z doby, kdy se osmdesátiletý Masaryk vrací do své rodné vesnice - Kopčan. Když vystoupí z kočáru, celý shromážděný dav ani nedutá. Jen Jozef Winterstern, kavárník a předseda pohřebního bratrstva, v úžasu i nadšení vykřikne: „Celej starej Redlich“ (Redlich byl onen zmíněný židovský velkopodnikatel

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tauber je, slušně řečeno, poněkud nepřesný a bylo mu to ostatně již v jeho době náležitě vytýkáno. Z povídaček rád dělal reportáže jako o autentických událostech. Inu, již tehdy byli velmi různí interpreti skutečnosti...

   Smazat
 6. Honolulu teď po Vašem příspěvku nejsem na pochybách. Jste ročník od 45 do 48, chodil jste do pomocné školy na Smíchově, jste pražský mix, po přechodu hranic jste z těchto důvodů mohl jenom do Afriky. Tam jste nabral trochu rozumu a po vzniklých problémech jste emigroval do JUSEJ. Tam je to také samý mix a tak se Vám poměrně dařilo. Rád se předvádíte a sázíte špatně. Podívejte se na YT Negramotný cigán a zjistíte jak se mu podobáte. Vaše rodné jméno bude blízko rodiny Dežo Lakatoše.

  OdpovědětSmazat
 7. Pražškokavárenští historici samozřejmě nemohou nechat niť suchou na nikom, kdo se nějak právě ale nejen v době obrození proslavil jako Čech. Pomluvy Havlíčka, Němcové, Smetany, Palackého, to je živá voda na všechny ty ÚSTRkové pseudohistoriky placené za tonáže vyprodukovaných lží, lží a zase jen lží. Samozřejmě, že socík to odnáší nejvíce, aby ta krása soudobé diktatury kapitálu mohla vyniknout se svými plody vymírání národa, rabování majetku i historie národa, hospodářskými krizemi, bankroty bank a podniků, nezaměstnaností, bezdomovectvím, antihumanismem, rozkradením 10 bilionů Kč z majetku státu a občanů...
  A ad 8:20 "Pater semper incertus ist". Zřejmě jste také nemanželské dítě a vy věříte, že vaše matka byla co???

  OdpovědětSmazat
 8. Jestli s tím má někdo problém a přiživuje se na tom, mám radu: Zajeďte na hřbitov do Lán, pokládejte na Masarykův hrob kameny, a na připomínku jeho role v Hisneriádě nechte i po izraelské a císařské černozlaté vlaječce a na pomník položte kamínky. TYHLE STAROSTI BY MĚLA EVROPA MÍT!

  To je jako řešit, jestli Karlu IV. smrděly nohy, když probíhá invaze nekompatibilních vetřelců a hrozí atomová válka...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak pane souhlas.

   Smazat
  2. To mame v povaze at chceme nebo ne , hledani pravdy ,kdyz jde o pravdu davame prednost I te horke pred sladkymi a ulisnymi lzemi..

   Smazat
 9. Není důležité, jak vlastně a přesně se daný strom jmenuje, zato je důležité, jaké dává ovoce.
  A prezident TGM dával ovoce hodnotné. Pokud by jabloní byl, tak zlatá, protože ze země vydupal poklad, kterého si mnozí neváží, ba znevažují.
  Totiž naši státnost a tehdejší svrchovanost (pokud to tak ještě lze dnes zvát).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak cenné bylo ovoce, když se za TGM střílelo ostrými do hladových, zoufalých lidí? Být, byť nepřímo, zodpovědný za vraždění lidí je snad nějaká deviza?

   Smazat
  2. To je všecko pěkný, paní Kučerová, ale jsou to jen kecy o ničem, co nejde pořádně prověřit a proto budou pochybnosti o Masarykově původu přetrvávat...
   Jestli mají ustat, musí se nechat udělat rozbor DNA a tomu se potomci našeho 1. p-residenta urputně brání a asi k tomu mají důvody, které jsou vážnější, než zjištění pravdy vědeckou metodou a ukončení všech těch pochybností a legend, které kolují.

   Smazat
  3. Re (11:03):
   Ano, TGM by na svou pasivitu v tomto případě být pyšný nemohl.
   Za střelbu do dělníků (přímo) odpovědný ale nebyl. To jistý Juraj Slávik, čs. politik, agrárník; 1929–1932 tehdejší ministr vnitra.
   TGM se proti té hanebnosti měl v té době postavit stejně tak statečně, jak to dokázal v kauze Hilsnera či rukopisů KH & ZH. Leč nepostavil, souhlasím ...
   Na jeho zásluze o vytvoření ČSR nemám, co bych měnil, je to však i zásluha Ed. Beneše a R. Štefánika i dalších ...

   Smazat
  4. 11:20
   Hlavně Štefánika,ten byl slavným,respektovaný a uznávaný....Masaryka skoro nikdo neznal.

   Smazat
  5. Re (11:45):
   ... hmm, tak neznal?
   To například tehdejší US prezident W. Wilson by sotva dal audienci neznámému člověku a sotva by jej požádal o analýzu situace v sovět. Rusku, odkud TGM do USA přicestoval (viz i např. dubnové memorandum, které pak TGM vypracoval). Můžete to zkusit na sobě, a přihlásit se třeba u slovenské Čaputové, snad vás to přesvědčí o té hlouposti, kterou jste výše plácl/-a.
   Ano, Štefánik právem požíval respekt ve Francii a Itálii. Jeho vliv pak doplňovali i TGM (anglofonní státy) a Beneš, který byl výborným diplomatem všech azimutů.

   Smazat
  6. 12:06
   Když slovo dalo slovo,který Štefánik ztratil u správných lidí,tak proč by Masaryka Wilson nepřijal?!

   Smazat
  7. V té době potřebovali lidi z různých částí Rakouska Uherska, kteří by pomohli k jeho rozbití a tak si mi vybrali TGM

   Smazat
  8. Pro Fr.Opluštila (dodatek k diskuzi na jiném místě):
   Vážený pane Opluštile, s Vaším popisem podivuhodné shody příznivých okolností při uplatnění principu sebeurčení a po staletích znovuzískyné suverenity pro český národ a historicky nově získané suverenity pro slovenský národ ZCELA SOUHLASÍM ...a nepřestane mne to naplňovat údivem.
   Co se týká Vámi citované deklarace jakési Charty OSN, která je (stejně jako mnoho jinyých) ve zjevném rozporu se skutečností, pak ...chcete-li termínem PRÁVO označit princip, který je nevynutitelný, čistě proklamativní a v rozporu s široce tolerovanou skutečností ...a dokonce ze své podstaty meuskutečnitelný (viz Vámi akcentovaná č.Ičl.1 - víte kolik je na Zeměkouli národů?),a to jenom proto, že to někdo deklaruje, tak prosím, ale je to jenom vyprázdnění tohoto pojmu.

   Smazat
  9. Re (16:25):
   Reagoval jsem tím na názor kteréhosi diskutéra o tom, že cosi jako právo na sebeurčení není.
   Není to tak, je deklarováno v oné Chartě.
   Ano souhlasím, že ta Charta má nulový význam. Protože to, proč v praxi není uplatňována, je dáno jednak tím, že její znění naráží na jiné právo (a sice svrchovanost států a právo na zachování jejich celistvosti aj., tzn. že i v mezinárodním právu jsou právní konfuze!?), a také na neochotu mocností, garantů mez. práva, ho vůbec dodržovat.
   Což je zřetelné zejména v poslední době, v níž mezinárodní vztahy připomínají spíš poměry na Klondike než poměry, jaké by měly panovat ve společenství kulturních a myslících lidí (H. sapiens sapiens).

   Smazat
  10. Ano ppane Opluštile, já jsem ten diskutér. A z Vašeho vyjádření zde mám dojem, že se shodujeme nejen v názoru na podivuhodně příznivou shodu okolností při obnovení suverenity českého národa, ale i na to, že princip sebeurčení není FAKTICKÉ právo (tj. nezpochybnitelné, všeobecně uznávané a vynutitelné).
   To je hezký výsledek korektní výměny názorů, ne?:-)
   OR

   Smazat
  11. Pan Oplustil je ,jako casto presne na veci a ve stredu jejiho jadra. Spot on. A neni co dodat. Naopak prinos do diskuse ktery je treba jen ocenit.A podekovat.
   Rad bych podotkl ,ze moje nekdy velmi ostre Hlasky na a proti Slovakum maji za ucel jen jedine . Vyprovokovat k jednomu.
   ABY UZ KONECNE ZACALI celo-NARODNI DISKUSI , hledani a reseni toho co vlastne jsou a KAM SE UBIRAJI A PROC. Co ted prave delaji a co by nemeli.A co zla natropili a snazili se odcinit..
   Aspon svym sousedum.
   Tady je videt velmi prikry rozdil od Madaru , kteri dnes voli diametralne jinou cestu /nez casto v minulosti/ a respekt prave ted k jejich usili a k jejich narodu jenom roste !! Maji byt na co hrdi. A jako narod dnes jiz ziskali velkou davku sebevedomi, ktere prichazi prave z te jedine a spravne cesty ....To doufam kazdej vidi.
   Ovsme zvoleni Caputove na Slovensku je krok zase do tmy a do bahna , do mlhy a bloudeni a zpet kde byli nekolikrat, jiz mnohokrat a casteji nez je zdravo....

   Smazat
  12. A Charta pane O. je z CIA a prave z te dilny.Nemyslite?

   Smazat
  13. Kdo jiný než Masaryk?
   Měl židoanglánskou manželku z finančních kruhů a osvědčil se v hisneriádě. Takže dokonale zapadl do plánů na pokračování války proti Rusku (tehdy navíc již bolševickému). Původně angláni (královna a Vilson) z obou stran atlantiku chtěli pomocí Viléma, Franty Josefa a osmanů dobýt a rozparcelovat Sibiř a zotročit ruské mužiky. Když se to nepovedlo tak versajskou smlouvou (zlodějskou kapitulací) zničili germánii a hledali jejího nového Fénixe (Dolfiho). A aby germánii umetli cestičku, tak vytvořili židovskou republiku ČSR, do ktéré úmyslně včlenili zakarpatí (mohli ho dát hunům, kteří se na ně třásli až slintali - dodnes). ČSR byla šavle do břicha SSSR a válka v roce 1918 již byla nevyhnutná. Proto republiku tvořili a vedli nosatí přisluhovači volstrýtu a nechápali, že za tuto službu je páníšek hodí jako ohlodanou kost Dolfimu, který si na tom udělal nacionální propagandu. Navíc posloužil chazarům do budoucnosti. Holokaus 35 milionů Slovanů nevzpomene ani školník ZŠ, holokaust cca 5-ti milionů židů mlátí jevropejcům o hlavy již 20 let. I Zeman a Soukup se včera odkopali svoji obhajobou synagogy. O hořícím Notre dam neřekli ani slovo. Inu židé Židům a všichni včetně gojimů chazarům. Ruské batolata v holyhudu by mohla vyprávět (ta co to přežila).

   Smazat
  14. ...a proto si to ty zdejší české a moravské tupé ovce znova zopakujou...

   Smazat
  15. Problém nerespektování mezinárodního prááva je výhradně věcí a odpovědností těch, kteří toto právo nerespektují. Wilson v tehdejší globální pozici měl jediný úkol - vybrat takové reprezentanty nově vzniklých státečků po rozpadu poněkud nepředvídatelného císařství R-U, kteří budou dříve či později jím a globální elitou řiditelní. Proto Masaryk nemohl ani ceknout, když došlo k střelbě proti stávkujícím za Velké deprese. Jak odlišná situace u Hilsneriády, nehledě na to, že v roce 1931 byl TGM již starý muž. Tolik k jeho (ne)statečnosti.

   Smazat
 10. Říká se, že za rodiče děti nemohou. Nevím proč se to pitvá i v případě Masaryka. To mi příjde, že Slovák je málo "in" tak mu najdeme někoho lepšího? Ať byl jeho otec kdokoliv je dnes jedno. Pro zemi udělal velmi mnoho a za to mu děkujeme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy vůbec nevíte o co tu jde, ale můžu Vás ujistit, že Slovák to není...

   Smazat
  2. Vy jste u toho byl?

   Smazat
  3. Je to pořád dokola a je to stejné, hádky o zásluhovosti, od Masaryka až po Gotta. Jako by jsme byli povoláni soudit. Něco jiného je role historiků a i u nich to bývá cinknuto dobou.

   Smazat
  4. A to u Masaryka neskončí. Kádrovat se budou rodiče Žižky, Husa, Palackého...

   Smazat
  5. Bohužel pokud se hodnotí Masaryk, tak se zcela opomíjí jeho vysokoškolské působení v oboru sociologie a též filosofie. Ze sociologie mu vyplynulo (volně tlumočeno) " i když nesdílím názory Marxovy, nejsem k tomu slep, abych neviděl, že jsou dělníci vykořisťováni..." Masaryk byl idealista, i když se jednou jako poslanec říšské rady deklaroval jako ateista a materialista a hlásil se k odkazu Krista, kořenům křesťanství. Z toho ta diskuse s Marxem, odborná, bez špíny a nějakého hanobení Marxe, takovou, dnes běžnou argumentaci Masaryk neznal. Jeho přednášky byly později publikovány, nejen Sociální otázka, Rusko a Evropa, Ideály humanismu.... Čtěte a po dání do souvislosti s Masarykovou dobou pak suďte. Podívejte se na jeho projevy k voličům za Rakouska-Uherska.
   Málo, přemálo někoho lze tak ctít a nelhat si přitom sobě. Byl snad završením té neskutečné plejády lidských českých skvostů doby obrození. Kéž by takové velikány měla i dnešní doba, aspoň zlomeček. Místo toho vyrostla vše dobré negující pražská kavárna, která v honbě za mamonem propadla sluhovství kapitálu.

   Smazat
  6. Pocitam,ze kdyz jde zivoty spolubcanu /opravdu spoluobcanu ?/ tak musi jit kazdej idealismus a vsecko to intelektualni a demokraticky svinstvo stranou..
   To mi nikdo nevymluvi..
   Tady je treba akce /neco udelat !!/ a dale opatreni aby se nikdy nic takoveho neopakovalo..
   Namisto zvastu i tech sebenejvic ucenych...

   Smazat
 11. A čo na tom prdlajs záleží, kto bol jeho otcom. Radšej sa pozastavte nad jeho dielom a životom. A tiež nad tým, čo všetko urobil pre naše národy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můžete ještě zkoumat původ Boženy Němcové , Valtra Komárka nebo Willyho Brandta (vlastním jménem Karl Frahm) , jestli je to opravdu to hlavní.

   Smazat
  2. ...ano, je to to hlavní, protože to všechno vyjasňuje...

   Smazat
 12. Paní Kučerová jako vždy fundovaně. Všechny ty blbosti kolem něj jsou jen kouřová clona aby jste neviděly co se děje. V tichosti prochází za účasti všech parlamentních stran zrada na našem národě a ti co jdou na pohřeb KG by měly rovnou jít před parlament a protestovat proti nestoudnému rozhodnutí EU o tichém nasouvání migrantů. Je bezpodmínečně nutné aby se zformovalo seskupení pro nadcházející volby co prosadí adresnou volební povinnost a proveditelný zákon o referendu. Jinak takhle budem mlátit prázdnou slámu a Masaryk ani všichni ti předešlý velcí muži našeho národa už nám nepomůžou. Zatím nevím o nikom tak rozhodným.

  OdpovědětSmazat
 13. 9:48 - manzelstvi pres rasovou barieru je v Americe velmi VZACNE a nezvykle ! Beloska , ktera se zapomela s cernochem je pro mladeho americana TABU ! (Nedotknutela !
  Vypovezena !)
  Ja takovych pripadu videl nekolik ! Tato devcata vetsinou konci zivot na drogach v osameni a v bide.
  Lide se o tom nikdy nezminuji , nikdy o tom nemluvi, ale kazdy to vi a citi !
  Takze receno vystizne, Amerika neni melting pot, jak se vseobecne predstira, ale frying pan ! (Melting pot = tavici kotel, frying pan = panev na smazeni !)
  Mam Ameriku velmi rad ! Radej nez Evropu !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Velmi dobre H. Je videt kdyz Vystrizlivis /nemyslim zrovna z alkoholu/, ze veci jdou lepsi.
   A zrovna tak lepsi je, si nehrat na Klauna , kdyz na to nemas schopnosti ani talent a tedy to nemuzes umet. Mozna az v delsim casu se to zlepsi..Priroda a Vyssi Moc nam rozdeluji a nadeluji nerovnomerne.. Jen nekteri z mnoha milionu mezi nami..jsou tak obdareni...

   Smazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Raději Honolulu řekni co je nového s Trumpem ohledně toho impeachmentu? Vypadá to pro něj dost zle.

   Smazat
 15. 12,50
  Jen Hovnolulana nechce a nikdy nechtěl NIKDO NA SVĚTĚ!!!!!.-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A přitom tu je sto let a ovlivňuje miliony čtenářů NR! Kdežto ty vždy budeš jen těkavým shlukem otravného putléria, vypouštěného semtam z lejnolíhně téhle smradlavé židočekistické poloopice!!!!.-) - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Smazat
 16. Pani dr. Kucerova, rasova klasifikace a RASOVA prislusnost, je pro vetsinu narodu kolem sveta velmi dulezita !
  Me se stalo 2x v JAR, ze za mnou prisli farmari a nabizeli mi penize, kdyz udelam jejich vnucce dite a potom se stratim tak, aby o me nevedeli. Oni chteli moje geny, ale nechteli muj - doslova - "blby exoticky, evropsky vliv" na psychologii. To nebyl Johannesburg, kde byly loveny Geny, ale Durban ! Boerove chteli svoji kulturni odlisnost, ale nase geny ! (Klasifikovane jako LILI WHITE !)
  Odmitl jsem.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
 17. Potvrzení rčení...storii píší vítězové...a pak,že je na světě asi zbytečně moc historiků

  OdpovědětSmazat
 18. Ja jsem prinoscem dulezitych informaci a vedu zde rozpravu pro inteligentni a premyslive jedince, kteri nosi dulezite geny ve sve krvi, pro nasi Evro-Americkou civilizaci !

  A hned se najdou opicaci, kteri se vylihli v Evrope illegalne a kazi moji hodnotnou osvetovou praci.

  Az bude zrusena cenzura, tak vas budu informovat o SWAZILANDU, ktery byl v me dobe nejvetsi nevestinec na svete ! (Tenkrat NE-existovalo AIDS) !
  A take potrebujete vedet, jak zbalit bohatou Americanku z Palm Beach, nebo Park Avenue v New Yorku.
  Vzdyt vas ceka zpomaleni osobniho rustu v tom Cesku.
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kazda rada dobra od odbornka jez je jiz zbalen bohatkyni jez ho klofla u krabice v te jeho republice co on si vytvoril za apartmentem v krabici ,ma tam i svou opici

   Smazat
 19. V knize Atlantida holičských židů od Taubera si na stránkách 50-60 přečtěte kdo byl otcem TGM.
  Samozřejmě rozbor jeho DNA by byl nejspolehlivější.

  OdpovědětSmazat
 20. Blogger - 12:29 - zadny impeachment nebude !
  Dve veci chybi !
  Legalni podklad (DUVOD) a 2/3 Kongresu !
  T.j. pouze taktika na zniceni Trumpovi volebni zakladny.
  Poslouchejte v Cesku velmi pozorne, co rika RUSH LIMBAUGH !

  Vsude na svete neobycejne rychle roste nenavist a nejvice ji maji levicovi "demokrate", kteri nenavidi nas Republicany a Trumpovi STOUPENCE ! (Prohrali volby !)
  Trump dela v Americe hodnotne zmeny !
  Mame ho radi ! Samozrejme, ze ho budeme volit.
  "Demokraticka" levice nam muze polibit prd*l !
  AT ZIJE PRESIDENT TRUMP !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zbystrit achtung vnimanie
   hlasi somrak ze Smichova
   ze se schuze nekona
   neb je stale zaneprazdnen
   tou zachranou Trumpety
   co mu tece na boty

   (nechte si vysvetlit co je to condominium v juesej ,on vi)

   Smazat
  2. Pokud HONOLULU nejde do extremu ze je nasr... nekym z NR, je hodnotne ho poslouchat co pise , neni nutne souhlasit. Honolulu je GENIUS PRUMERU z Jizni Afriky, to je ze ma informace a zkusenosti (coz je vice nez 90% ctenaru NR), ktere je nutne usporadat a o jeho nazorech je mozno premyslet.

   Je to jediny clovek , ktery ma jakysi stanovisko (i kdyz brutalni!!!) na populacni explosi v Africe a Imigraci barevnych do Evropy.

   Zatimco ctenari co prispivaji neznaji NIC , NOTHING, ZERO vacuum predstav co to znamena pro ne, a co pisou jsou pouze PRAZDNA SLOVA.

   Ja osobne s Honolulem nesouhlasim, ale zatim jsem nevidel zadne publikovane poctive reseni pro Africkou a Asijskou populacni krizi.

   Masaryk byl jina doba a sam byl rasista, odmital davat ceskoslovenske obcanstvi cikanum. Ovsem necemu takovemu jako populacni krize se mu ani nezdalo!!
   Pro mne Ceskoslovensko byl spise vitvoreno Benesem, a TGM byl spise figura v rukou mocnych. A tak Masaryk se stal spise symbolem.

   Brouk Pytlik

   Smazat
  3. Pokud pan ceka na stanovisko onoho cvoka je nam pana lito asi maji stejnou skolu kde jim VITVORILI vysvedceni

   Smazat
  4. Kdyz se sledoval nedavno po nekolika letech televizi sel jsem do kolen z Fox TV stanice. Koho tyhle veci zajimaji, tak muze sledovat opravdu TV zpravodajstvi na velmi vysoke /snad nejvyssi urovni na svete/.Jednou se o tom budou psat svazky... Neco z oboru znam ale zasnul , vsechna cest, z ty kvality.
   Chlapi tam se tam neohrozene bijou za pravdu /a maji drive/,,Profesionalove az neskutecny a odhaluji lzi a podvody, korupce, pretvarku, a samozrejme lzi ideologicke a stupidni propagandy.. I kdyz To posledni odhali snad kazdy dnes I male dite.. A maji neuveritelne schopnosti.
   A nemam ve zvyku chvalit neco za co je nekdo zaplacenej...
   Je tam okolo dav ZPLASTIKOVANEJCH BARBIE a to samozrejme je mene a nedulezite sledovat..
   Kdyz se nestaly hysterickejma hereckama a nebo aspon zpevackama zvani a rozpatlavaji aspon v TV , divejte se na mne jak jsem ted v televizi.
   Ti chlapi se bijou taky za Trumpa , ale ten za to vubec nestoji jako president, ale bohuzel ,nikdo jinej uz tam v USA ani nezbyl..

   Smazat
 21. Nevidím v tom žádnou dehonestaci. Rodiče si nikdo nevybírá a mít za otce císaře není nejhorší.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O geny TGM opravdu nejde. Dokonce ani o jeho životní peripetie. Jde o to, že byl vybrán splnit tajnou misi a to provedl geniálně, protože hloupí práglpepíci vůbec nechápali co se děje. Bohužel to nechápe ani většina jejich vnuků a pravnuků. Podle toho dopadnou. Prošustrovali náš stát za zkažené odpadky západu a nyní nebudou na svém územi ani otroky. Nahradí je zlovolní náboženští fanatici, a úsporní otroci.

   Smazat
  2. 16:13-strašné, ale navýsost trefné a pravdivé...

   Smazat
 22. Nejsem historik, ale považuji práci historiků, pro naše sebeuvědomění, za důležitou. Nelze stavět jenom na cizích pracích.
  Ale u TGM je pro mě podstatné, jak se zasloužil o český stát. Tím se zapsal mezi největší Čechy. Ještě čekáme na dalšího velikána, který obnoví země Koruny české o ztracenou většinu Slezska. P.K.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas , ale Prehani se to casto az nezdrave..Predevsim se chtel velmi zaslouzit o sebe..

   Smazat
  2. Nebudte historik ale predevsim myslete , to je lepsi a uzitecnejsi../By far/.

   Smazat
  3. Anonymní11. října 2019 4:07
   O sebe se chce zasloužit každý. Ale odvést přitom takové dílo jako TGM, se každému nepodaří. Proto bychom ho měli oceňovat jako velkého Čecha, bez ohledu na jeho geny. P.K.

   Smazat
  4. Anonymní11. října 2019 4:23
   Dáváte mi těžký úkol. To už je snad snažší být historik, než pochopit co měl autor (4:23) na mysli. P.K.

   Smazat
 23. Ztraci se zde prispevky , tak ahoj !
  honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Debil nespi nezere a nesere
   sedi stale u masiny
   by mu snad nic neuteklo
   chce nam neco vysvetlit
   ale nejde mu to, nema na to
   je to proste veleblb
   zestarly to idiot

   Smazat
 24. Nějak jste zapomněli, kdy a jak se dostal do exkluzivní zednářské lóže, ve které od té doby byli i další čeští (nesocialističtí) prezidenti. A jak se v té lóži stal řídícím mladého Hilznera. Jinak policejní spisy ho vedly jako Tomáše Masaříka.

  OdpovědětSmazat
 25. Čo mi tu v tomto článku chýba, je úplné vynechanie života Masarykových rodičov v Kopčanoch, kde pracovali obaja na Cisársko-královskom žrebčíne. A tiež to že sa tam Massaryk nerodil. Dodnes tam stojí jeho rodný dom a pamätná tabula hlása, že je to jeho rodný doma že v Hodoníne bol "matrikovan7".

  OdpovědětSmazat
 26. Stejně tak zpochybňují původ Boženy Němcové, že byla levoboček kněžny Zaháňské a podobné plky.
  Je to součást frontálního útoku na naši identitu. Je to součást ohýbání celospolečenského diskurzu.
  Když se řekne Božena Němcová, mladším generacím nesmí vytanout na mysli spisovatelka, vlastenka a její krásná díla, popisující těžký život českého lidu v 19.století. Mladá generace nesmí vědět, proč si jí jako národ vážíme, ale to, že byla možná něčím levobočkem.
  Je to proces HOVADIZACE naší identity.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Elity dnes potřebují lidem zničit jejich symboly.

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Sociolog-Hampl-sleduje-valku-o-Karla-Gotta-Elity-dnes-potrebuji-lidem-znicit-jejich-symboly-Lhari-z-Respektu-Hnusnou-tvari-normalizace-neni-zpevak-ale-kadrovak-Halik-598806

   Smazat
  2. Lidé z nižších pracujících vrstev brání své obyčejné životy – k tomu patří i systém symbolů, který jim umožňuje ty životy vést. Samozvaná elita se snaží ty symboly zničit, rozbít jejich životy a udělat z nich beztvarou bezbrannou hmotu bez jakéhokoliv přesvědčení. V Americe tomu říkají „kulturní válka.“

   Smazat
  3. Tak tohle pravda není! Původ B.Němcové je zpochybňován už dávno - ne až dnes. Byly předloženy relevantní důkazy, že její datum narození bylo přepsáno, a že byla dítětem mladší sestry kněžny Zaháňské Dorothey, proto také se o ni kněžna Zaháňská starala, proto také její adoptivní otec pan Pankl dostal práci u dvora, proto jediná ona ze všech dalších jeho dětí měla středoškolské vzdělání, protože jí ho kněžna platila. I sňatek Pankla s Terezkou, dcerou Barunčiny "babičky" byl domluven. Barunka vypadala úplně jinak než její sourozenci, a své matce Dorothee byla velice podobná. Ostatně - v té době bylo dost obvyklé, že se levobočkové urozených lidí dávali na vychování do různých rodin, a vše se utajovalo.Dokonce i pokud jde o základní školu, Barunka byla zcela určitě starší než její spolužáci s nimiž nastoupila do první třídy. Životy lidí, kteří nějak vynikali nad průměr, byly v celé řadě případů zahaleny různým tajemstvím, bylo jich poměrně dost. Dnešním celebritám je to fuk, s kým mají děti, a jak střídají partnery, dokonce je v módě prodávat své soukromí bulváru, ale v dobách, o nichž zde píšete, nic takového nebylo možné. Soukromí si lidé velice střežili, spisovatelé tvořili výhradně pod pseudonymem, a tak dále. V tomto ohledu se na diskuzích zase jen kecá.

   Smazat
  4. Nemam ve zvyku neco doporucovat ale...Vsechny tyhle veci vam nejlepe osvetli prace naseho svetoveho literarniho historika Cerneho. Kdyz byl vyhozen,z prace to jiste je dnes vyznamenani pro kazdyho inteligenta nade vse , patral a velmi uspesne po stopach B.Nemcove..

   Smazat
 27. podívejte se spíš na tohle : https://aeronet.cz/news/cesko-bude-muset-prijmout-zakon-o-strpeni-odmitnutych-zadatelu-o-azyl-na-svem-uzemi-je-vymalovano-kdyz-nejsou-pruchozi-kvoty-na-prerozdelovani-migrantu-v-zemich-eu-tak-se-to-proste-udela-jinak/

  OdpovědětSmazat
 28. Chabad Lubavič - obyčejný Fašismus. Dokument.


  https://m.youtube.com/watch?v=dDg40zMGtA0


  https://noemova-archa.estranky.cz/clanky/historie-potopy-sveta/

  OdpovědětSmazat
 29. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 30. Toz bez emoví rodina be mohla nechat odelat test DNA a belo be to ale este zrejmne nenastal pravé cas..ale kdo chce ten sa to dozví aspon v Hodonine sa ví ze to bel zbáme makotel cokrovaro Rödlich a stací sa podivat na fotografii hlanve na ocní partie a staré pan Procházka je ze hre....toz nevím proc tolik tajností kdez ho máme vseci rádi.....hezké den pravda Bozí výtezí......P.S.

  OdpovědětSmazat
 31. Ovoce patří k dobrým plodům, strom nekádruji.

  OdpovědětSmazat
 32. To je, ale pěkná pohádka. Doporučuji si přečíst od Karla Čapka "Hovory s TGM "a tam je vše jinak. Jak to říká starý Rabín, pamatuj si synu vždy je všechno jinak.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proto bych žádnému rabínovi nevěřil nikdy ani shalom...

   Smazat
 33. Víte, je mi to jedno! Důležité je co udělal pro tento stát. Který jeho potomci poslali do kelu.
  Václav
  A ještě se honosí jak jsou in.

  OdpovědětSmazat
 34. Je jasné, že biologickým otcem TGM byl Franz Josef. Žádný význam pro dnešek to samozřejmě nemá, ale jak napsal kdysi v Lidovkách Petr Zídek, je to ten největší vtip českých dějin.

  OdpovědětSmazat
 35. tchán,který je rodák z Kopčan,vyprávěl,že podle starých lidí,byl Tomáš nemanželský syn Terezie Kropáčkové,která sloužila u Redlicha a Jozef ,slovensky Jozef,ne Josef byl negramotný kočí,žádný statek neměli,vzal si těhotnou Kropáčovou a tak ho udělal Redlich správcem.Tomáš se narodil v Kopčanech,ale nebyla tady matrika a aby se to ututlalo,tak byl zapsaný v Hodoníně.Jeho otec nebyl žádný statný jinoch,ale že prý malý a podsaditý.Masaryk,jako prezident navštívil Kopčany a daroval peníze na školu.Jeho rodný dům nestojí,na jeho místě stojí jiný,ale na něm je tabule,že tam stál jeho rodný dům.

  OdpovědětSmazat
 36. No tak co ? Napište článek do Blesku snad dobře zaplatí. Stejně pravdu ví jen Kropáčková.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.