Reklama

sobota 5. října 2019

Ukrajinista Skála: Kromě Zemana glorifikace banderovců nikoho z politiků nezajímá. Média o vraždě volyňských Čechů mlčí

Povraždění volyňští Poláci (1942)

Ukrajinista Skála: Kromě Zemana glorifikace banderovců nikoho z politiků nezajímá. Média o vraždě volyňských Čechů mlčí

© Foto : Public domain
Rozhovor Tatjany Naronské s ukrajinistou Milanem Skálou
5.10.2019  Sputnik
Kauza sochy maršála Koněva pokračuje tendenci přehodnocení vnímání novodobých dějin v ČR. Tento trend na nadnárodní úrovni zakotvila rezoluce O důležitosti evropské paměti pro budoucnost Evropy, kterou přijal Evropský parlament. Novému vnímání činnosti banderovců a Ukrajinské povstalecké armády značně pomohl i Ukrajinský institut národní paměti.O činnosti a významu této instituce se pro Sputnik vyjádřil český ukrajinista a soudní tlumočník jazyka ukrajinského Milan Skála. V písemném komentáři pro Sputnik se Skála zmínil o důsledcích nenávisti vůči sovětské minulosti a zároveň vysvětlil přístup českých politiků k současnému dění na Ukrajině.

Proč několik států odsoudilo Ukrajinský institut národní paměti za vedení Vjatrovyče


18. září došlo k propuštění ředitele Ukrajinského institutu národní paměti Volodymyra Vjatrovyče. Jeho iniciativy týkající se rehabilitace OUN-UPA (Ukrajinská povstalecká armáda) vyvolaly ve Varšavě ostrou kritiku a vedly k ochlazení vztahů mezi sousedními státy. Jaký je Váš názor na činnost Ukrajinského institutu národní paměti za doby Vjatrovyče a na kroky, které nový ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podniká k normalizaci vztahů s Polskem?
Odvolání Volodymyra Vjatrovyče z funkce ředitele Ukrajinského institutu národní paměti je logický a očekávaný krok. Dalo se předpokládat, že prezident Zelenskyj, který si klade za cíl zlepšit vztahy se všemi sousedními zeměmi a změnit atmosféru v zemi, nebude chtít, aby součástí exekutivy byla osoba, která byla na území Polska prohlášena za nežádoucí, je trestně stíhána v Ruské federaci a veřejně vyjadřuje své pochopení pro ukrajinskou divizi zbraní SS Galizien.

​Ukrajinský institut národní paměti je totiž od roku 2014 součástí centrální výkonné moci na Ukrajině. Nejedná se tedy o čistě vědeckou instituci, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale o nástroj státní politiky v oblasti „obnovení a uchování národní paměti ukrajinského národa“. Rozsah činnosti institutu je poměrně široký, nicméně zjednodušeně je možné říct, že za vedení Volodymyra Vjatrovyče převažovala dvě témata, a to „správný“ výklad ukrajinských dějin a s tím související proces dekomunizace. Za jeho hlavní chybu považuji urputnou snahu o vnucování regionálních haličských témat a pohledu na dějiny zbytku země. Typickým příkladem takové činnosti je heroizace a bagatelizace zločinů OUN-UPA při současném snižování významu Rudé armády.

Činnost institutu pod vedením Vjatrovyče kritizovaly nejen vlády Polska, Izraele, Ruska, ale třeba i ukrajinská židovská obec a Centrum Simona Wiesenthala. Sám Simon Wiesenthal, legendární lovec nacistů, se narodil na území dnešní Ukrajiny a ukrajinskému nacionalizmu věnuje nelichotivou zmínku ve svých pamětech. Ředitel Vjatrovyč se postupně stal hlavním „politrukem“ země pod vedením Petra Porošenka. Dosavadní kroky prezidenta Zelenského vůči sousedním zemím hodnotím pozitivně, neboť v nich vidím upřímnou snahu o nápravu poměrů pošramocených vládou Petra Porošenka. Je třeba si uvědomit, že za Petra Porošenka měla Ukrajina krátkodobé či dlouhodobé konflikty s většinou sousedních zemí.


Příběh Ukrajinské povstalecké armády a soudobá heroizace OUN-UPA

O aktivitách Vjatrovyče opakovaně hovořil předseda Ukrajinského židovského výboru Eduard Dolinsky. Dolinsky obzvlášť kritizoval zákon, který umožnil označit všechny členy OUN-UPA za účastníky nepřátelských akcí. Poukázal na to, že tento zákon se vztahuje také na ty, kteří se účastnili židovských pogromů na západě země, a označil to za „popírání holocaustu, přepisování dějin, výsměch paměti miliónů nevinných obětí různých národností“. Co si myslíte o aktivitách OUN-UPA a jak hodnotíte skutečnost, že na Ukrajině budují památníky a instalují pamětní desky těmto historickým postavám?

Organizace ukrajinských nacionalistů byla založena v roce 1929 ve Vídni. K jejím základním ideologickým rysům patřil vypjatý nacionalizmus, antisemitizmus a rasizmus. Je zajímavé, že již v roce svého založení byla tato organizace v Československu zakázána. Svůj protičeskoslovenský postoj vyjádřila OUN mimo jiné v roce 1938, kdy podpořila požadavky Henleinovy Sudetoněmecké strany. Zjednodušeně se dá říct, že UPA, která vznikla mezi lety 1942-1943, byla ozbrojenou organizací OUN, ačkoliv nikdy nebyla jednolitým celkem s jednotnými pohledy na vývoj dění na Ukrajině. Kromě desetitisíců Poláků a Židů, které OUN-UPA během etnických čistek zavraždila, má na svědomí i několik set Čechů.

Pamětní desky a památníky se příslušníkům OUN-UPA budovaly na Ukrajině již před rokem 2014, tak jako se po nich pojmenovávaly ulice, nicméně v naprosté většině případů se jednalo o regionální západoukrajinský jev, který mnozí považovali spíše za určitý folklór. Po roce 2014 začalo docházet i v obcích mimo západní Ukrajinu k pojmenovávání ulic či parků zvláště po Banderovi a Šuchevyčovi a k budování památníků ukrajinským nacionalistům, nicméně ne vždy s pozitivním výsledkem, docházelo i k soudním rozhodnutím o nezákonnosti takového aktu a k odporu místního obyvatelstva. O to více se především v Haliči začaly objevovat pamětní desky a památníky věnované příslušníkům OUN-UPA a to včetně těm, kteří se podle židovských obcí účastnili pogromů či jiných etnických čistek nebo likvidovali např. partyzány v Bělorusku. Za vrchol cynizmu je možné považovat glorifikaci ukrajinské divize zbraní SS Galizien, po níž je v oblastním městě Ternopil pojmenována ulice. V Ivano-Frankivsku a ve Lvově jsou ulice pojmenovány po Volodymyru Kubijovyčovi, jednomu z organizátorů ukrajinské divize SS, který byl mimo jiné v letech 1939-1940 profesorem Ukrajinské svobodné univerzity v Praze. Příkladů je celá řada.

​Proti heroizaci OUN-UPA pravidelně protestují židovské a lidskoprávní organizace, nezřídka i vlády cizích států. Jeden příklad za všechny. Na jaře tohoto roku byl v Ivano-Frankivsku odhalen památník Romanu Šuchevyčovi, veliteli UPA a kolaborantovi s nacisty. Proti tomuto počinu oficiálně protestovali velvyslanci Polska a Izraele na Ukrajině, kteří připomněli, že „stále žijí lidé, kteří přežili masové vraždy, při kterých hrál Šuchevyč rozhodující roli“. Nutno přiznat, že i přes snahu Ukrajinského institutu národní paměti o rozšíření úcty k Banderovi a Šuchevyčovi mimo západní Ukrajinu zůstávají tyto osobnosti stále do velké míry regionálními západoukrajinskými hrdiny (kromě liberálnější Zakarpatské oblasti), a nejsou přijatelné pro většinu Ukrajinců. 
 

Jak se měnilo vnímání sovětské minulosti na Ukrajině


Můžeme si připomenout iniciativy Ukrajinského institutu národní paměti týkající se vzdělávacího systému. Eduard Dolinsky také kritizoval hru pro žáky, v níž je démonizován obraz sovětských partyzánů. „Studentům se neříká, že partyzáni Kovpaka bojovali s nacisty, že existovala koalice proti Hitlerovi v 53 zemích, že miliony Ukrajinců bojovaly v Rudé armádě proti nacismu a v té době proti nim UPA páchala sabotáže,“ napsal Dolinsky. Odehrává se podle Vašeho názoru na Ukrajině pokus o revizi dějin 2. světové války v rámci současné obecné vlny dekomunizace? Je možné ovlivnit historické vědomí ukrajinské společnosti?

K zásadnímu posunu ve vnímání a výkladu novodobých dějin došlo v souvislosti se zvýšenou aktivitou Ukrajinského institutu národní paměti. Jestliže dříve byli Ukrajinci považováni za spolutvůrce SSSR v pozitivním i negativním slova smyslu a se všemi důsledky z toho plynoucími, po roce 2014 se dovídáme, že naopak byli jeho obětí, respektive že byli okupováni. Deklarovaná nenávist vůči veškeré sovětské minulosti mívá absurdní důsledky. Ukrajinci výraznou měrou přispěli v rámci SSSR k vítězství ve 2. světové válce, přičemž počet civilních a vojenských obětí na Ukrajině patřil k nejvyšším. Výročí ukončení 2. světové války vždy patřilo na Ukrajině k nejvýznamnějším svátkům. Nový výklad dějin nicméně upozaďuje význam Ukrajinců, kteří bojovali v Rudé armádě, neboť bojovali společně s dnes nepřátelskými Rusy a za totalitární stát. Nacizmus je dáván naroveň komunismu. Před touto relativizací a srovnáváním nacizmu s komunizmem varují nejen židovské obce, ale třeba i již zmíněné Centrum Simona Wiesenthala.

​Oslavy ukončení 2. světové války jsou na Ukrajině za poslední dobu velice rozpačité, protože pro veterány je těžké slavit a pomíjet dobový kontext, kdy sovětské symboly jsou až na výjimky zakázány. Nezřídka bývají průvody s veterány napadány nacionalisty, kteří hledají zakázané sovětské symboly a dochází ke skandálům. Vítězství v rámci SSSR se upozaďuje, a naopak se zdůrazňuje činnost UPA a její vítězství v lokálních, nevýznamných bitvách, přičemž se zamlčují nebo bagatelizuji etnické čistky, které prováděla.

Nicméně o tom, že národ Ukrajiny nenechá ovlivnit své historické vědomí a nesouhlasí s určitou oficiální revizí dějin, svědčí i drtivé vítězství Volodymyra Zelenského v prezidentských volbách. Podle mnohých analytiků k porážce Petra Porošenka významnou měrou přispěl svojí činností a svými skandály právě Volodymyr Vjatrovyč. Neodpustím si ještě jednu zajímavost z prezidentských voleb na Ukrajině. V Ukrajinou kontrolovaných částech Doněcké a Luhanské oblasti, které přímo sousedí se separatistickými republikami, tzv. DNR a LNR, a tudíž by tam strach z ruské agrese měl být největší a logicky by měl zvítězit Porošenko, vyhrál jako v jediných oblastech proruský kandidát Jurij Bojko.


Postoj českých politiků k banderovcům. Je možná odborná společenská debata?


Volodymyr Zelenskyj během volební kampaně prohlásil, že předseda UPA Stepan Bandera je „hrdinou pro jisté procento Ukrajinců a jednou z osob, které bránily svobodu Ukrajiny“. Začátkem ledna 2019 předseda Senátu Parlamentu ČR Jaroslav Kubera řekl, že prezident Miloš Zeman má obavy z pokusů o glorifikaci banderovců na Ukrajině. Může „téma banderovců“ ovlivnit vztah mezi Kyjevem a Prahou?

Samotné téma „banderovců“ vztahy mezi Prahou a Kyjevem výrazně neovlivní, protože bohužel kromě prezidenta Zemana, který je glorifikací banderovců na Ukrajině znepokojen a opakovaně se k ní vyjadřuje, není snad kromě představitelů KSČM, kteří se ne vždy opírají o historická fakta, výraznou kritiku od jiných ústavních činitelů slyšet.

V lednu tohoto roku vykonal ministr zahraničí Petříček, jenž si zakládá na lidských právech, návštěvu Ukrajiny, která byla ze strany Kyjeva hodnocena velice kladně. Během návštěvy údajně otevřel i téma banderovců, nicméně byl prý ujištěn představitelem Ukrajinského institutu národní paměti a představiteli neziskových organizací, že negativní obraz o nacionalizmu a banderovcích na Ukrajině je přehnaný, že situace není tak závažná, jak se objevuje v médiích. Celá problematika byla bagatelizována tím, že banderovci vlastně nebyli jediní, kdo páchal válečné zločiny. Z médií nevyplývá, že by se zmínil o několika stovkách zavražděných volyňských Čechů nebo o příslušnících československých ozbrojených složek a civilních obětech zavražděných během nezákonného pobytu UPA na území Československa. 

K tématu se po svém vyjádřil i Volodymyr Vjatrovyč, který uvedl, že volyňští Češi byli zavražděni kvůli tomu, že „podporovali polské podzemí nebo sovětské partyzány“. Dalo by se to pochopit i tak, že podporovali nepřítele a vlastně si za to mohli sami. Ukrajinský ministr zahraničních věcí celou záležitost shrnul tak, že ve sporech o česko-ukrajinskou historii vidí prsty Kremlu. Obviňování odpůrců banderovců i v České republice z toho, že jsou pod vlivem sovětské nebo ruské propagandy, je klasickým nástrojem určitého psychologického nátlaku jak ze strany oficiálních míst Ukrajiny, tak i příznivců ukrajinského nacionalizmu.

Odborná debata o banderovcích a nacionalizmu vůbec v českém prostředí není téměř možná, protože poukazovat na zločiny OUN-UPA, antisemitizmus na Ukrajině apod. znamená být označen za šiřitele ruské propagandy, a médium, které podobný názor otiskne, nezřídka riskuje oficiální stížnost od Velvyslanectví Ukrajiny. Pokud je mi známo, tak zastupitelský úřad Ukrajiny v tomto duchu odeslal stížnosti vedení České televize, Českého rozhlasu a iDNES, a to vlastně nejen kvůli banderovcům, ale např. i kvůli tomu, že příslušné médium dalo prostor k vyjádření opoziční novinářce a bývalé ukrajinské poslankyni Oleně Bondarenko. Oproti tomu česká reakce na případné konfliktní situace v česko-ukrajinských vztazích bývá spíše zdrženlivá, anebo až pasivní. Na konci roku 2017 přivedli ukrajinští nacionalisté před českou ambasádu v Kyjevě živého kozla, který měl symbolizovat prezidenta Zemana, a hrubým způsobem zesměšňovali prezidenta pro jeho výroky. Z médií nevyplývá, že by Ministerstvo zahraničí ČR tuto akci odsoudilo, spíše se odsuzovaly výroky prezidenta. Mluvčí ministerstva uklidnila veřejnost tím, že „demonstrace byla poklidná“.

V zásadě v českých politických kruzích platí názor, že Ukrajinu není v současné době hybridní války s Ruskem dobré oslabovat kritikou, kdy téma UPA je dílem považováno za nafouknuté v důsledku ruské propagandy, a dílem nestojí za to, aby se kvůli němu kazily vztahy s Ukrajinou.
27 komentářů :

 1. Ukrajinci měli být po druhé světové válce důsledně denacifikováni, už jenom proto, že se jednalo o nejaktivnější pomocníky einsatz grupen na východě. Teď se sklízí plody tehdejšího opomenutí, to Stalin hrubě nezvládl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co to je to "ukrajinci"?

   Smazat
  2. ,23:09
   Banderoksindl....tj.nejnovější překlad!

   Smazat
  3. 19:32 Co to tady meleš o Stalinovi?
   Ten kdo tuhle chátru vypustil z kriminálu byl Chruščov!
   Nejdřív si o tom něco přečti a neplácej kraviny!

   Smazat
  4. 19,32
   Já mám pocit hraničící s jistotou, že ta denacifikace neproběhla ani u nás v Čechách. Místo toho, aby soudruzi tyhle svině bez vyjímek pověsili, značný počet z nich angažovali ve svých službách. Tak se nemůžeme divit, že se nám nyní ukazují, jak houby po dešti. A nyní nemám na mysli vyholené palice s vytetovaným hákovým křížem někde na prdeli. Mám na mysli ty, kteří se nám proháčkovali do politiky. Jenom TOP jich je plná, ale najdeme je i ve všech ostatních partajích. Stačí je několik let sledovat. Jejich výroky, reakce na určité situace a jejich podporu evidentně hnědnoucímu Bruselu.
   Fašista totiž dnes nemusí nutně nosit bílé podkolenky, nebo mávat vlajkou s hákovým křížem...

   Smazat
  5. Jen si vzpomeňte, jak jel Karl von Schwarzenberg a Zaorálek hajlovat do Kyjeva. To jsou ti opravdoví demokrati. Nic neumí a pořád jim to vychází.

   Smazat
  6. 00:52 Milý troubo, kdyby je Stalin řádně potrestal, tak je Chruščov mohl tak akorát nechat exhumovat. A s tím požadavkem abych si o tom něco přečetl si mě fakt pobavil, joudo jeden.

   Smazat
 2. Banderovci měli být postaveni před Válečný soud a ve valné většině VEŘEJNĚ POPRAVENI!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. zpřesnění: putlbandovci!

   Rozbřesk Nové Evropy je na vzestupu v Kyjevě - https://www.youtube.com/watch?v=44PlgE1h1c4


   a hlavní nepřítel Evropy již záhy takto skončí!- http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/EkGqBuz.jpg

   Smazat
 3. Nevím jestli to byla chyba Stalina, k tomu by si asi měli říci své historici. Pokud naši politici ale kašlou na fašizaci Ukrajiny a dělají mrtvého brouka, asi dělají velkou chybu a určitě se jim to vymstí. Jenom se opět vracím ke včerejšímu článku na Aeronetu, o novém majdanu v Kyjevě. Jenomže včera, ani dnes, v Dvořákovic ČT ve zprávách ani ťuk, prostě nemají ještě notičky USA ambasády a proto absolvují bobříka mlčení. Jsem zvědav, kdy se probudí a nevěřím tomu, že to je normální a že za tohle platíme jako debilové 135,- Kč. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Po druhé světové tam vládl dost dlouho, dost dlouho po jejím skončení mu tamní nacionalisté kladli odpor. Měl tudíž dost času vyzobat tamní zločince a to zlo vymýtit. Nikdo jiný to za něj, nebo jeho podřízené, udělat nemohl.

   Smazat
  2. 20:18 Další vzdělanec, že?

   Smazat
  3. 00:56 Ty to asi nebudeš, že??

   Smazat
 4. To nemá nic společného se Stalinem. To je zásluha Chruščova. Ten je amnestoval. Podobně propustil z vězení v 50 letech Maďarské fašisty masově do Maďarska. Výsledek je znám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V Maďarsku amnestoval Imre Nagy, předseda vlády, a byl za to posléze popraven. Amnestoval příslušníky Šípových křížů a ti pak vraždili a upalovali lidi zaživa. Ani se Sovětům nedivím, že v Maďarsku zasáhli.

   Smazat
  2. Hovno lidi, komáry! Pamatuju si jako dítě jsem slýchával od dospěláků průpovídku že "Hitler byl svině, ale komouše, židy a cikány měl vyhubit" anebo že "ho to měli nechat dodělat" apod. Tak jsem se na to těšil, že to dokončíme my, až to tu praskne! Jenže jsem nevěděl že na tom Západě to stojí taky za hovno, jak jsem potom zjistil, páč komouši ve všem lhali!Přitom komunisti nám slibovali v tomto směru ráj!!! Co všecko prý "hrozí" kdyby to "prasklo" (teda kdyby zvítězila kontrarevoluce u nás) a my jak blbečkové tomu věřili! Že prej v západním Německu už "řádí" nějaký Khárl Heinz Hoffmann! Na fotkách vypadal dobře! Velkej knír jak kaizr Wilhelm a v ruce nějaký kvér a na hlavě nacisticku helmu! Frajer. A prej že vede bojůvky neonacistů v západním Německu! A my se těšili až sem přijede na Leopardu (to je tank!) Až pozdějc mi syn emigrantů který tu bydlel u sousedů v pronájmu řekl, že prej je v západním Německu Hitler zakázanej a že ten Hoffmann je prej jen pošuk z jakéhosi spolku vojenské historie! To mě nasralo, ale řekl jsem si - no co no -"poraženej " stát. Ale spolýhal jsem aspoň na Ameriku! Viděl jsem na vlastní oči v ČST záběry pochodujících KKKáček ve Washingtonu jak hajlují a nesou nápisy Free Hess a Hitler was right apod. A měl jsem za to, že to přijde sem! Ještě v listopadu 89 jsme seděli s partou ve vinárně a jeden spolužák dal nohy na stůl a prones památnou větu: "Já tomu stejně nevěřím! Dokud nepojedou po Václaváku meďáky s hákošema na kapotě!". A my se smáli "vtipu". Jenže on měl pravdu! Nic se nezměnilo! Furt stejný žvásty o zlých nacistech, komouše nepověsili, židi zůstali dál nekritizovatelný a dokonce ani neobnovili zákon o potírání cikánských band z 1. republiky, takže naco se to dělalo? Přišel ten čurák Havlů s těma a kecama o "lidských právech" a hovno do hovna! Místo KKK se začlo cikánům říkat "Rom"!! Takže zklamání a podvod. Já hned jak se začli ty demonstrace, tak jsem na náměstí u nás rozflákal komoušský zasklený vitríny s Hrdiny práce" či co. A hned pár lidí s nějakýho OF na mě že prej to nemám dělat, že prej musíme "opatrně" a pod. zbabělý kecy, aby nás prý neměli za "provokatéry"! He! Já jsem čuměl jak zjara! Furt jsem čekal že vohlásej, že byl zatčen Bilak a že už ho někde mučej a vono hovno hovno! Ani ty posraný Rusáky neprotáhli Prahou s prackama vjerch! Hovada ... a prej (kontra)Revoluce! Jo Budapešť 56 -to byla Kontrarevoluce! - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Smazat
 5. Jaké vztahy s náckama? Petříček je mimořádný idiot, který teď bude mít úžasnou příležitost připojit se k dalším idiotům na fungl novém Majdanu (jak už před ním učinili někteří starší idioti na tom minulém). Měla jsem příležitost zhlédnout demonstraci pravdy a lásky v Kijevě po podpisu t.zv. Steinmayerovy formule (jízdní řád pro začátek uskutečnění před lety podepsaných Minských dohod). Ale možná by stačily kydy v ukrotelevizi - chtějí území, ale co lidi? No, lidi ne. Ty budou lustrovat, soudit, a protože jsou to zrádci a tak, tak jich zbyde možná 10%. Včetně Krymu.
  Kdybych byla občankou Doněcku nebo Luhansku, tak budu shánět kulomet, nejlépe těžký a náboje, čím víc, tím líp...

  OdpovědětSmazat
 6. 20;15
  Předně tak,Chruščov byl taky příznivec banderovců a dnešní VERBEŽ v čele s Petříčkem,Kraďouskem a Poseplinou-Šláfendrekem sbalit a i s tou svoločí línou VYHNAT Z ČECH,je to VERBEŽ neužitečná!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 7. 20;23
  *přesně tak....

  OdpovědětSmazat
 8. Nic jineho se neda rici snad ze ......prijde zase jednou den....

  OdpovědětSmazat
 9. Co chtít po us fašistických poskocích banderovci je ještě malý problém. Ale proti Ruské štvaní a dělání manévrů u Ruské hranice na přání usa to je velký problém a všichni sluhové drží hubu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby jenom manévry u Ruské hranice, ale přímo v Rusku v jeho pobaltských státech a na jeho území v Ukrajině.

   Smazat
 10. Europoslanec Blaško odpovídá německému ministrovi: My že jsme povinni se na něčem podílet? Vy jste tam udělali svinčík! Kde vůbec berete tu drzost:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Europoslanec-Blasko-odpovida-nemeckemu-ministrovi-My-ze-jsme-povinni-se-na-necem-podilet-Vy-jste-tam-udelali-svincik-Kde-vubec-berete-tu-drzost-598269

  OdpovědětSmazat


 11. Každý, kdo hlasoval ve čtvrtek 19. září 2019. v EP pro dokument RC-B9-0097/2019 - tj. pro rezoluci "O důležitosti evropské paměti pro budoucnost Evropy"

  Je mnichovanská, protičeská havloidní šmíra.  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.