Reklama

sobota 2. listopadu 2019

17. listopad 1939 – před 80 lety

Pohřeb medika Jana Opletala
Stanislav Kučerová
2.11.2019  ČeskéNárodníListy
Málem jsme tehdy oslavili 20.výročí vzniku samostatné Československé republiky, blížil se 28.říjen 1938. Ale mnichovský diktát nás o měsíc předešel (29.–30.září 1938). Byl to čas truchlivý, atmosféra bezmoci, zklamání, zrady a křivdy. Postoupili jsme nacistickému Německu pohraničí, na které si činila nárok německá menšina. Ztratili jsme 1/3 území, 40% průmyslu, 250 000 Čechů přišlo v pohraničí o své domovy. 

President Beneš odešel pod nátlakem do exilu, místo něj byl zvolen JUDr. Emil Hácha. Do dějin vstoupila „druhá republika“. Její představitelé odmítli veškeré vlastenecké tradice a horlili pro „odvěkou“ a „blahodárnou“ podřízenost českých zemí německé říši. Přestože velmoci slíbily garantovat zmenšené území Československa v nových hranicích, Hitlerův režim pokračoval v rozbíjení i okleštěné republiky. 15.března 1939 zaplnily ulice našich měst nekonečné kolony motorizovaných jednotek německé armády. Šel z nich strach a hrůza. Lidé trnuli na chodnících. Děti se dověděly, že to je okupace. A tak jsme od 15.března 1939 žili v bezprávné okupované zemi.

Při likvidaci Československa Hitler nezapomněl na osvědčenou imperialistickou zásadu „divide et impera“. Koloniální postavení Slovákům rafinovaně zastřel zdáním samostatného státu s presidentem Tisem v čele a s podporou Hlinkových gard, budovaných po vzoru nacistických úderných oddílů. Pro Čechy zřídil ponižující Protektorat Böhmen und Mähren, v němž skutečným vládcem nebyl president, ale dosazený říšský protektor, nejdříve K.Neurath, po něm R.Heydrich. Vlivným státním tajemníkem se stal K.H.Frank. Likvidaci a okupaci bývalého Československa odůvodnil Hitler nutností zabezpečit ve střední Evropě klid a mír. Byl to ovšem hitlerovský mír: Všude byly rozmístěny bdělé jednotky německé okupační armády, dělníci v továrnách pracovali pro potřeby Říše, děti ve školách se učily německy a o „Nové Evropě“ pod německou nadvládou.

A tehdy se blíží 21. výročí vzniku Československé republiky. Okupovaný národ mlčí, ale pod povrchem to doutná. Scházejí se ilegální odbojové skupiny, šíří se ilegální tiskoviny. V Praze i na venkově se množí letáky, svolávající na 28. říjen velkou manifestaci za národ, za osvobození. Ten den je pracovní, ale lidé se strojí svátečně a připínají si na oděv národní stužky /trikolory/ a černé pásky. Pražští vysokoškoláci vycházejí ze svých seřadišť do ulic a provolávají slávu 28. říjnu, symbolu naší svobody a samostatnosti, Československé republice, oběma presidentům–zakladatelům. Přidávají se desetitisíce lidí. Tehdy se ozvou německé zbraně. Česká policie nezakročila, a tak jednotky SS za pomoci ostré střelby nemilosrdně dav rozhánějí. Asi 400 lidí zatýkají. V 18.30 klesá na křižovatce ulice Žitné a Mezibranské na dlažbu 22letý dělník Václav Sedláček. Je zastřelen. Krátce po něm je zasažen medik Jan Opletal. Ztrácí vědomí a padá k zemi. Je raněn. Přes všechnu péči lékařů však svému zranění 11. listopadu podlehl. Pohřeb zastřeleného Jana Opletala byl stanoven na 15. listopad. Stal se tichou, žalující manifestací studentstva. Všichni to tehdy vědí a všichni to jako těžký zármutek cítí. Smrt Jana Opletala není věc jednoho medika. Není to ani věc všeho studentstva. Je to věc celého národa.

Gestapo si tehdy vyžádalo revers od studentské samosprávy Hlávkovy koleje, že zaručí klidný průběh pohřbu. Vystavení rakve a smuteční obřady proběhly za naprostého ticha. Až při ukládání rakve do pohřebního vozu zazpívali přítomní celou československou hymnu, nikoli jen povolenou českou část „Kde domov můj.“ Vůz s rakví pak odjel na nádraží a odtud byla rakev převezena do Nákla na Moravě, rodiště Jana Opletala. Rodinný pohřeb se neobešel bez velkých bezpečnostních opatření. Po odjezdu vlaku s rakví z Prahy se studenti nerozešli. Postávali v hloučcích na Karlově a na Václavském náměstí, zpívali celou hymnu, provolávali slávu presidentům Masarykovi a Benešovi, hanbu Hitlerovi. Došlo k srážkám s policií a s muži SS, bylo zatčeno asi 20 studentů.

Den po pohřbu se konala v sídle nacistické vlády v Berlíně mimořádná porada o pražských událostech. Nahněvaný Hitler nařídil: „Uzavřít české vysoké školy na tři roky. Jakékoli demonstrace ihned potlačit. Neostýchat se do ulic postavit třeba i děla. Do každého hloučku střílet kulomety. Bude–li ještě nějaká demonstrace, bude Praha srovnána se zemí…“ Ukázalo se, že Opletalův pohřeb a manifestace po něm jsou vítanou příležitostí pro okupační moc, aby důrazně zakročila a české obyvatelstvo zastrašila. První rozsáhlá masová akce německého vyhlazovacího boje proti českému národu zasáhla studenty jako nejradikálnější jeho složku a příští vedoucí intelektuální sílu. Stalo se to 2 dny po Opletalově pohřbu, 17.listopadu. Už v noci se začaly ku Praze stahovat německé oddíly a brzy po půlnoci obsadilo gestapo budovu Vysokého učení technického na Karlově náměstí. Před čtvrtou hodinou ranní obklíčila německá policie s puškami a kulomety Masarykovu kolej a bez výstrahy začala střílet do otevřených oken. Hlávkova kolej byla přepadena o čtvrté hodině, o půl šesté byla obsazena kolej na Letné a v sedm hodin Švehlova kolej na Žižkově. Gestapo a muži SS do dveří stříleli, rozbíjeli je pažbami, studenty vyvlékali za vlasy, políčkovali je a kopali cestou k nákladním autům, jež je odvezla do dělostřeleckých kasáren v Ruzyni. Odvlečených bylo 1850. V Ruzyni byli studenti mladší 21 let a příslušníci cizích států vyhnáni na dvůr, museli sborově poděkovat a za hrozeb a nadávek byli propuštěni. V kasárnách zůstalo 1200 vysokoškoláků, kteří byli odvlečeni na Ruzyňské nádraží, aby byli transportováni do koncentračních táborů v Sachsenhausenu a v Oranienburgu. ( Nebyly to přímo vyhlazovací tábory, ale byla to místa nevýslovných útrap a mučení.) Před odjezdem jim bylo oznámeno, že jejich vůdcové byli zastřeleni pro smyšlené „spojení s židem Benešem“. Skutečně proběhla surová poprava devíti funkcionářů studentských spolků, bez viny, bez soudu. Jen pro zastrašení ostatních. Básník Viktor Fischl, tehdy v exilu v Londýně, na ně vzpomněl svým „Rekviem nad devíti chlapci“. („Těch devět chlapců, devět listů lip, krvavých listů, zrudlých od plamene. A lípa stojí dál a každá větev šíp, šíp vámi kalený, vy ohně neproměnné.“)

Persekuce českého vysokoškolského studentstva vyvolala v celém světě mocný ohlas. V Londýně byla utvořena Mezinárodní studentská rada, která vydala toto prohlášení: „My studenti Velké Británie, všech jejích dominií a Indie, Severní a Jižní Ameriky, Sovětského svazu, Belgie, Československa, Francie, Řecka, Číny, Nizozemska, Norska, Polska, Jugoslávie a všech svobodných zemí, abychom uctili památku popravených a umučených studentů, kteří jako první zvedli svůj hlas na znamení odporu proti nacistickým utlačovatelům roku 1939, prohlašujeme 17.listopad Mezinárodním dnem studentstva.“ A tak od r.1941 je den persekuce studentů uznáván a ctěn po celém světě, i jako památka na československé studenty.

Když nastoupil na Pražský hrad Reinhard Heydrich, oznámil českým představitelům, že české vysoké školy zůstanou uzavřeny již navždy.Vše, co bylo cenné, sbírky, přístroje, knihovny, laboratoře, bylo konfiskováno pro německé školy a instituce. Zmizely i drahé kovy, insignie a zakládací listiny. Také nejvzácnější umělecké památky byly dílem zničeny, dílem se ztratily. Popraveno bylo nebo útrapám věznění podlehlo 62 universitních profesorů a docentů.

Události 17. listopadu měly podstatný význam pro vztahy Čechů a Němců. V hlášeních domácího odboje se již dříve objevovaly názory, že soužití Čechů a Němců v jednom státě bude sotva možné. Po 17. listopadu domácí odboj s ohledem na smýšlení obyvatelstva možnost dalšího soužití zcela vyloučil.

Státem uznaný svátek 17. listopadu inspiroval manifestační hnutí studentů u nás znovu roku 1989. To však je jiná historie, v jiných historických souvislostech a s jinými cíli. Neměli bychom připustit, aby kvůli ní byl původní odkaz 17. listopadu, Mezinárodního dne studentstva, překryt a zapomenut.


Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

38 komentářů :

 1. JE trapné neustále něco čmárat o listopadu. Už si konečně rudá svoloč přiznejte, že jste prohráli a 90% národa vámi pohrdá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už zase vystrkuješ čůráka ty úchyle oplzlej? Naopak - je to úplně naopak!Lidi konečně procitli, ano, lidi byli sprostě oblbnuti a podvedeni ksindlem jako jsi ty, a právě podobné diskuze jsou důkazem, že u počítačů se slézají převážně jen lidské zrůdy. Například ty jsi zrůda, která leze denně diskutovat s lidmi, které nenávidí, jen aby je mohla sprostě urážet. Normálně by se člověk neúčastnil diskuzí, které mu nesedí, ty naopak bez toho nemůžeš žít. Protože jsi defektní, úchylný prase,duševní mrzák, lidská zrůda. Dříve jsme ani netušili, že mezi námi existuje takový ksindl, ale diskuze nám to zprostředkovávají. Je to cenná zkušenost. Ano, lidi byli podvedeni, ale všichni víme, že to takhle dál nepůjde. A zrůdy, jako jsi ty, tak rychle zalezou do kanálů, jak rychle z nich vylezly.

   Smazat
  2. Podle ankety považuje minulý režim za lepší víc než 1/3 lidí , současný jen 1/3 !

   Smazat
  3. Pane 16:12, nemusíte být hned sprostý a hrubý na nebohého a špatně vychovaného Anonyma 15:59. Jeho jen jímá strach a běsi při představě, že jeho mýty o "svobodném světě" a "svatém Havlovi" berou za své, že naivků jako on je stále méně a že jejich loutkovodiči ztrácejí moc, kterou nám ukradli po Velkém Listopadu.

   Smazat
  4. Ano, máte pravdu. Upřímně se kaju, už nebudu na tu lidskou látru reagovat vůbec. Slibuju. Jako když ty jeho pitomý, hloupý, sprostý, pořád stejný a nudný prasečiny nevidím.

   Smazat
  5. 15.59 - měl bys zažít II.republiku a přešel by tě humor.

   Smazat
  6. 15:59

   Vy jste tady za nácky? Sice jsme prohráli bitvu, ale nikoli válku. Tato země jednou bude zase svrchovaná, bude naše.

   Smazat
  7. 15:59 Toto výročí jste ukradli opravdovým vlastencům co zemřeli za naši zem. Fuj vlastizrádné prozápadní podrž tašky.

   Smazat
  8. Dvořákovská lůza, někdejší kolaboranti a potomci a pobratimové někdejších kolaborantů, bagatelizující a zesměšňující ještě dnes v internetových komentářích (žlučovitých zvratcích) Havla i Listopad si opravdu nezaslouží nic jiného, než si zopakovat tehdejší historii, resp. estébácko-gangsterskou vládu, kterou reprezentuje agent Bureš a stínová rudo-hněd NF. Z řad těchto (povětšinou anonymních a zbabělých) ubožáků se po celé generace rekrutují "užiteční idioti" všech diktátorů a kolaboranti s každým okupačním režimem. Není divu, že u nás totalita vydržela celých 50 let. Ani se nedivím, že zbabělci jsou alergičtí na zrcadlo, v němž vidí zas a znovu jen zbabělého a zakomplexovaného potkana… a Havel, Horáková či bratři Mašínové rovněž každému zbabělci, křivákovi či bývalému kolaborantovi nastavují takové pomyslné zrcadlo. Zrovna tak se nedivím, že tito frustráti, zakomplexovaní a zlomyslní anonymní nýmandi, jsou vesměs zároveň i obdivovateli putlerovské kleptokracie a anti-amerikanismu. Ještě asi dlouho budeme lavírovat na pomezí mezi demokracií a socialismem, přinejmenším do té doby než vychcípaj na chlast a ovarové žranice!

   Smazat
 2. 16:12- nekrm troly- moje reakce na článek.
  Tohle je třeba připomínat generacím budoucím,protože v 89 bylo tohoto data využito a následně po další roky byl listopad 1939 upozaděn a začaly se připomínat události roku 1989- čímž se mnohdy- nechci tvrdit že všude, uvádí 1939 v zapomnění.
  Trochu mně to připomíná to, jak kdysi začali křesťané využívat starých posvátných míst ke stavbě kostelů a klášterů, jak se jako na potvoru kryli nové křesťanské svátky se starými- např slunovraty, a ono to časem zdomácnělo,

  OdpovědětSmazat
 3. 16:12- oni totiž tady pro nic jiného nelozí, všimni si, že mají zřejmě aktivováno upozornění na nové články a povětšinou se vyblijou jako první, no a pak už se baví tím jak na ně slušní lidé reagují.Nereagovat, napsat něco k článku, nebo případnou polemiku s jinými slušně diskutujícími.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to pravda - také díky jim přišla NR o slušnou úroveň diskuzí, jakou měla dříve a o slušné diskutující. Tihle zmetci je odtud vyštvali, a nejspíš záměrně to kazí. Ano, nereagovat - když ale to jednomu nedá. Ta šílená drzost, s jakou se tenhle póvl producíruje na veřejných diskuzích, když ví, že mu nic nehrozí, když všude naživo by dostal klackem přes hubu, tam by tak drzej nemohl být. Tak si to užívá. Je to jejich jediná demokracie a takzvaná svoboda slova. Ale musíme se naučit s tím žít.

   Smazat
  2. Všimněte si, že nesnášejí jakékoli argumenty. Ve faktech a argumentech je naše síla a to je dohání k neurózám a šílenství. Jsou to takoví chudáčci.

   Leo

   Smazat
  3. Pokud se budeme držet již zmíněného dezinformačního "superserveru", celkový čas, který čtenáři na tomto pomyslném webu za loňský listopad strávili, činí 1 481 871 hodin.

   Pro porovnání - na třetím nejnavštěvovanějším webu v Česku (Seznam Zprávy) je to 1 071 536 hodin.

   Češi tak kumulovaně na dezinformačních serverech stráví o třetinu více času než na zpravodajské "trojce" českého internetu dle návštěvnosti.

   Smazat
  4. 18:29
   To je potěšující zpráva, když uvážíme, že hlavní "trojka" je manipulativní, a lidé tedy dávají přednost pravdě. Jen nám ještě dejte odkaz, kde si ta vámi uváděná čísla můžeme ověřit. Bez důkazů je to, co píšete, rovněž dezinformace.

   Smazat
  5. Anonymní 2. listopadu 2019 16:35
   eFPe 2. listopadu 2019 16:18
   Jedna z cest je dělat si z nich neustále legraci, srandu. To by pomohlo spolu se slušným vyjadřováním k jasnému oddělení a nakonec jejich izolaci. Protože oni nesnáší fakta, logiku a když se jim někdo oprávněně směje. Navíc by to pomohlo i slušným diskutujícím tříbit si lépe smysl pro satiru.

   Smazat
  6. 8:29
   Dovoluji si polemizovat- ti kteří tu lezou nadávat jsou vyšinutí jedinci, kteří netuší co je satira,dle mého soudu je důležité je ignorovat viděl jste tu animovanou pohádku o mrázíčkovi- jak chtěl potrápit staříka který šel pracovat a pak jakéhosi zachumlaného človíčka? To je přesně tento případ. Navíc, Pisatelé článků pod kterými se diskuze mnohdy zvrtnou v osobní nadávání si tohle nezaslouží, Určitě je nepsali proto, aby je hnedle někdo sprostě pohanil a další se jej okamžitě sprostě zastal.
   Nereagovat je to absolutně nejlepší, věřte mi.

   Smazat
 4. Děkuji za perfektní článek. Objektivní historická fakta bez urážek a překrucování.
  Možná až příliš korektní na můj vkus, ale vnímavý člověk se dovtípí.

  Šíření článku je vhodné a potřebné !

  OdpovědětSmazat
 5. Prosím, aby byly anonymní vklady do diskuse nedovoleny,
  protože k diskusi nevedou, ale naopak ji ruší. Zdá se, že je to i cílem manipulátorů, abychom nemohli mít jiný
  úhel pohledu či jinak kvalifikovaný názor. Děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K diskusi nevedou hloupí a nevzdělaní diskutéři. Ten kdo na ně odpovídá , klesá na jejich úroveň. Diskutéři by měli vždy přiložit odkaz původu informace

   Smazat
  2. Ale proč anonymy nedovolovat, pokud jsou příspěvky slušné a nevulgární, není důvod je nepovolit. Pokud jsou vylezlé z kanálu, sprosté jak dobytek a vyloženě ubohé a negramotné, tak je třeba je mazat. Nevidím v tom žádný problém. Když budu tímto kanálním způsobem jednat na veřejnosti, tak dostanu po tlamě a podruhé si dám pozor. Rozumná selekce je třeba. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  3. "Unknown" je hezky česky "neznámý" :)
   Asi jako každý pojmenovaný, za klávesnicí vidět není.
   A kdo dodržuje pravidla v záhlaví, mazán není.

   Smazat
 6. 17. listopad byl Mezinárodní den studentů. Hlásí se k tomu ještě ve Světě nějací studenti? Pamatuji sraz světového studentstva v Praze po válce, dnes je to vše asi zapomenutá minulost, kterou trumfnul r. 1989 a původní význam, antinacismus a světový mír se vytratily. Bodejť ne, když nacismus a antisemitismus, antirusismus a antihumanita vítězně táhnou tím, co míníme dnes Evropou. My, my, my!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Den studentů je teď každý pátek...

   Smazat
  2. Ale pátky jsou přece vyhrazeny šíření gretenizmu.

   Smazat
  3. Jim je jedno co šíří, hlavně že mají svůj den.

   Smazat
 7. V největším (a jediném) učilišti na Vsetíně nepřijali letos do učebního oboru ZEDNÍK ani jednoho učně!!! Je bída o zedníky, instalatéry, opraváře všeho druhu, kominíky, odborníky na práci se dřevem a železem atd.  Zato neziskovky už existující (nebo desítky či stovky těch, které teprve vzniknou), mají o podhoubí postaráno. Univerzita v Olomouci se stará o odbornost mladých například v těchto oborech:


  Univerzita Palackého - studijní obory (ověřeno!)  „Centrum pro studia komiksu“


  „Katedra politologie a evropských studií“

  „Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie“

  „Administrativně právní klinika“

  „Antidiskriminační právní klinika“

  „Environmentální právní klinika“

  „Lidsko právní klinika"

  „Právo pro každý den – Street Law“

  „Právní klinika ombudsmanské praxe“

  „Právní klinika sociálních práv“

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:27...A jéje...Až dostudujou,tak to už bude Česko jedna VELKÁ NEZYSKOFKA.
   Plačící smajlík...béééé
   Helanov

   Smazat
  2. Jen žasnu, co vše lze nazvat "klinikou". Tedy každou opravnu aut, kol a hraček. A pak opravna mozků na PU v Olomouci je nebo není psychiatrie/neurologie, neurochirurgie? Tedy že se pominou na rozumu i ti co vyrábí titulované, v to jsem nikdy nevěřil. Hluýboce jsem se mýlil! Ale dočkal jsem se! Ono kdyby byla čtvrtina tzv. univerzit, tak by stoupla i vážnost mateřských škol a byli by i zedníci, ale co dělat, když kdejaký blb a retard je PhD, MBA + další tucet titulů, které se prodávají na internetu.

   Smazat
 8. A aby to nebylo Pražákům líto, tak v Praze na Univerzitě Karlově mají úžasné diplomky. Jenom na ukázku.
  Současný život "superžen" po zániku primární rodiny
  Hanáková, Šárka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 17. 9. 2018

  Žárlivost u heterosexuálních a homosexuálních žen
  Hochová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 13. 2. 2019

  Souvislost mezi osobností majitele a behaviorálním profilem jeho kočky
  Žežulková, Denisa (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 30. 1. 2019

  Když muži tančí. Konstrukce maskulinity ze strany mužských aktérů pole dance
  Postránecká, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 13. 2. 2019

  Výskyt sexuálního obtěžování studujících na českých vysokých školách v roce 2018 - porovnání s výzkumem z roku 2008
  Dvořáková, Dominika (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 13. 2. 2019


  Strategie seznamování homosexuálních mužů
  Jakešová, Eva (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 13. 2. 2019


  Konstrukce otcovství v předporodních kurzech pro heterosexuální páry
  Janoštíková, Markéta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 14. 2. 2019


  Subjektivní pohled českých žen žijících v pražské čtvrti X na počátku nového tisíciletí na mateřství. Hodnota, společenská nutnost nebo zátěž?
  Čeňková Součková, Lenka (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií,
  2019)
  Datum obhajoby: 12. 2. 2019

  Činnost nevládních neziskových organizací v oblasti předškolního vzdělávání pro sociálně znevýhodněné a jejich role v inkluzi romských dětí
  Kozáková, Aneta (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)


  Reflexe fenoménu sexuálního obtěžování českými herečkami v kontextu kampaně
  #MeToo: případová studie
  Kosková, Kateřina (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)

  Legitimizace veganství v přátelském vztahu
  Koudelková, Aneta (Univerzit

  Orgasticita žen pod vlivem sexuální a partnerské zkušenosti
  Krejčová, Lucie (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2019)
  Datum obhajoby: 21. 1. 2019

  Mediální diskurzy sexuálního obtěžování v českých společenských časopisech
  Sychrová, Adéla (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2018


  Rodičovství a genderová dělba rolí v rodině
  Štefanová, Jarmila (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 7. 9. 2018


  Afektivní komponenta postoje vůči vybraným menšinám
  Šoupalová, Sára (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 19. 9. 2018

  Individuální rozpoznávání neznámých jedinců u papoušků šedých
  Valentová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)


  Pohled dvou generací na manželství homosexuálních párů
  Kolmanová, Barbora (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, 2018)
  Datum obhajoby: 20. 9. 2018

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A tohle pak z politických neziskovek bude vládnout vládě, a normálním občanům :(

   Smazat
  2. Rádi by, ovšem nějaké rychlokvašky s pochybným vzděláním, nepoužitelní. Neříkej mi co jsi studoval, ale co umíš, ??? cože já mám něco umět? No jó máme kapitalismus, když nic neumíš, odchod a co mamínek a papínek ti se o mne vždycky vzorně starali a všude mne protlačili. Teď psali o tom že kritéria na vysoké školy a dokonce snad i v 19. století šokovala dnešní studenty svou náročností. Inkluzí a současným školstvím vzhůru k debilitě národa a nikdy jinak. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  3. Pane Vy jste antifeminista! :) Takhle pomlouvat naše mladé "ženy". No, to se nedivím, že muži jsou na druhé koleji i v reklamách. Tedy ti bílí. A pak, že ženy jsou ochránkyně života a rodiny ... Škoda že jsem to pozapomínal, ale ve světě je to s "výzkumem" ještě větší sranda. A na všechny výzkumy oproti diplomovým pracím je nutno míti grant ... :) nebo :( ? nejspíše to jde sem (_I_).

   Smazat
  4. Anonymní 2. listopadu 2019 21:36
   Ta Hanáková, není to příbuzná z toho seriálu Taková normální rodinka? To by babička měla teda radost!!
   A některá jména vůbec vzbuzují různé asociace, není-li pravda? Jako Koudelková ...

   Smazat
  5. Jsem sice ženská a asi začnu o sobě pochybovat, mám vystudovanou techniku, normální rodinu s původním manželem a máme dva potomky. Krom obvyklých problémů s nedostatkem finančních aktiv, nemáme žádné problémy. Jak tak čtu, snad si budeme muset něco vymyslet. Akademicky vzděláným koledginím bych doporučila normální rodinu na druhou směnu. Život vás vrátí do reality a čím dřív, tím líp, než vás úplně zblbnou.

   Smazat
  6. 12:19...Tak to už brzy budete za exota.
   Prý už se 49% dětiček rodí samoživitelkám.
   Celkem chápu to "zálohové výživné" .
   To by tak hrálo,aby si svobodomyslná žena musela ke svišti pořídit i chlapa.
   A ještě k tomu solventního ;-)
   Helanov

   Smazat
 9. Jak současné školství okomntovat "hnus velebnosti" Proto je třeba neschopným učitelům přidat, těžké předměty- matematiku,fyziku vyřadit - vše je na internetu , přece nebudeme rozmazlené a nevychované fracky stresovat.

  OdpovědětSmazat
 10. Opletale, promiň vaše generace študáků, byla generací aristokratů, teď vás zakryli oponou nesmyslného boje o moc, kořist a mamon, to vše zabalili do lesklého papíru na kterém je nápis = demokracie =. 17.11 zapálím svíčku za tebe, ne na profláknuté Národní, ale doma.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.