Reklama

čtvrtek 14. listopadu 2019

Chartistka Procházková k listopadu 1989: Když mému partnerovi Ludvíku Vaculíkovi zabránili promluvit k demonstrantům se slovy „s tebou se nepočítá“, tušila jsem...

 Spisovatelka Lenka Procházková
Rozhovor se spisovatelkou  Lenkou Procházkovou
14. 11. 2019  ParlamentníListy
30 LET OD LISTOPADU 89 Demonstrace byly spontánní a autentické, jednalo se ale o vyšší hru, kde dav hrál roli „chóru“. ParlamentnímListům.cz to řekla spisovatelka a signatářka Charty 77 Lenka Procházková. Podrobněji promluvila o protirežimní činnosti svého dlouholetého partnera, spisovatele Ludvíka Vaculíka. Ve vztahu k dnešku Procházková jasně konstatuje, že minulý režim se z hlediska ekonomického choval k lidem solidárněji. „Někteří jsou na tom dnes hrůzně,“ sděluje.


Probíhají kulaté oslavy sametové revoluce a počátku éry svobody. Jak na tu dobu s odstupem tří dekád vzpomínáte?

Tak náhlý zvrat jsem tehdy nečekala. I když na demonstracích, které předcházely 17. listopadu 1989, sílila brutalita policejních zásahů, což bylo známkou slábnutí režimu, nemyslela jsem si, že pak padne jako přezrálá hruška. Domnívala jsem se, že pod tlakem veřejnosti nastanou personální výměny a nově dosazení funkcionáři se vydají cestou ústupků a kompromisů. Sázela jsem na postupnou oblevu a naivně jsem doufala, že se tak oklikou vrátíme k potlačeným ideálům pražského jara. Ale po rozšíření zprávy, že při zásahu na Národní třídě byl zabit mladý student, čas trpělivosti vypršel. Vzedmutý hněv už nemohlo zklidnit ani zjištění, že šlo o falešnou zprávu.

Zpětně je zřejmé, že se jednalo o „vyšší“ hru, v níž lidé v ulicích měli roli chóru. Probuzená občanská aktivita však měla spontánní charakter, byla autentická.

Emoce a naděje chóru jsem sdílela. Ale když mému (tehdejšímu) partnerovi Ludvíkovi Vaculíkovi bylo odepřeno promluvit k demonstrantům z balkónu Melantrichu a pak opakovaně i z tribuny na Letenské pláni a bylo mu doslova řečeno: „S vámi se nepočítá,“ začala jsem tušit, že ve scénáři, ať už se na něm podílel kdokoliv, se s návratem k demokratickému socialismu zřejmě taky nepočítá. Ludvík statečně překonal osobní ponížení a pomohl Havlovi v prezidentské kampani. Jel s ním například na výjezd do Kladna, protože Václav Havel předpokládal, že kladeňáci znají spíš autora Dva tisíce slov než jeho, a tak jej chtěl mít vedle sebe.

Já jsem v té první době chodila na besedy se studenty i se žáky vyšších ročníků a vysvětlovala jsem jim, kdo byl Jan Palach, o kterém jsem právě dopsala (ještě pro samizdat) knížku. Později, když už mě začali zvát do rozhlasu a televize, jsem se snažila v očích veřejnosti rehabilitovat mého tátu (spisovatele Jana Procházku), kterého padlý režim mediálně lynčoval a podílel se na jeho předčasné smrti. Jako nejstarší dcera (obě sestry tehdy ještě žily v zahraničí), jsem to brala jako prvořadý úkol. Postupně se vynořovaly další. Třeba záchrana korunovační katedrály. Někdejší přátelé z Charty 77, včetně Václava Havla, příliš nechápali, proč jdu zase „proti proudu“, když demokracii už jsme přece vybojovali. Byla to doba, kdy některé staré vztahy začaly odumírat. Na vyprázdněné místo ale přišli jiní lidé.

Takřka každoročně během oslav pádu komunismu se objevuje otázka, zda bylo skutečně dobře, že po roce 1989 nedošlo k zákazu komunistické strany a k soudním procesům s představiteli tehdejšího režimu. Jaký pohled na to máte vy, a proč?
Nebyla jsem u žádných vyjednávání, ale je zřejmé, že když komunističtí poslanci jednomyslně zvolili „ztroskotance“ Václava Havla za prezidenta, činili tak s vědomím, že tímto skutkem dostávají glejt na beztrestnost, která se týkala i představitelů exekutivy. Byla to pragmatická dohoda, nikoliv katarze. Ostatně katarze neproběhla ani na té Letné. Tam přece všichni všem odpustili a dostali požehnání.

Bubnovat dnes proti komunismu mi připadá zpozdilé, zvlášť u těch, co mu kdysi hráli do kroku ve znamení pokroku a vlastních výhod. Vždy jsem si ale vážila těch, kteří invazi spojeneckých armád vnímali jako útok na ideály sdílené tehdy většinou našeho národa. Například Věněk Šilhán a mnozí další účastníci Vysočanského sjezdu se svých zásad nikdy nevzdali a raději se stali občany druhé kategorie. A to na dlouhých dvacet let. I díky nim nebyla komunistická strana, z níž byli exemplárně vyloučeni, pak zakázaná. Nicméně současná KSČM působí jako odvar někdejších ideálů. Když třikrát vylouhujete sáček čaje, chutná to jen jako teplá břečka.

Patříte k menšině lidí, která proti komunistickému režimu aktivně vystupovala. Podepsala jste Chartu 77 a čelila reakcím režimu. Co byste jako člověk s touto osobní historií vzkázala lidem, kteří i dnes tvrdí, že za minulého režimu bylo líp?

Zatímco ostatní státy východního bloku vývoj k socialismu spíš trpně přežívaly, v Československu byl učiněn pokus jej opravdu uskutečnit, jenže po svém. Když byl v srpnu 1968 převálcován a začala normalizace, pokoušel se režim občany uchlácholit podle starého principu „chléb a hry“. Ti, co se uchlácholit nedali, si koledovali o potíže. Byla to volba pro někoho zásadní, pro jiného celkem nepodstatná. Nicméně ty světy se prolínaly a solidarita mezi lidmi pořád dost fungovala. Mnohokrát jsem schovávala rukopisy u přátel, kteří byli „řádnými občany“. S kopírováním samizdatového časopisu pomáhali i státní úředníci.

To, čemu se dnes říká protikomunistický odboj, nebyla jenom záležitost později oceněných hrdinů. Byla to ponorná řeka, v níž každý mohl najít své místo podle míry své odvahy. Zatímco Ludvík Vaculík ve svých samizdatově šířených fejetonech nabádal, aby lidé nejednali zbrkle a de facto je vyvazoval z „nepředložené“ statečnosti, Václav Havel tvrdil, že národ potřebuje víc viditelných hrdinů. Sám šel příkladem a tudíž pak strávil řadu let ve vězení. Ludvík vnímal své disidentství jako pracný každodenní úděl. Založil samizdatovou knižní edici, pak časopis, zajišťoval korespondenci s exilem včetně výměny textů určených k dalšímu šíření. Postupně vznikala další samizdatová periodika a tímto způsobem, i když internet ještě neexistoval, se budovala alternativní informační síť, která vytvářela protipól státních médií.

Dnes ovšem zažíváme něco obdobného. Alternativa je tu zase zpátky a díky internetu má větší dosah než tehdy. I dnes se jí politici bojí a vymýšlejí, jak ji umlčet, stejně jako tehdy. I dnes mají občané volbu, čemu věřit a čemu ne, dokonce ji mohou svobodně uplatnit u voleb. Ale pak se z televize a z BISky dovědí, že volili extremisty. Z toho lze soudit, že politická kultura se od doby normalizace příliš nezlepšila.

To, co se naopak výrazně zhoršilo, je kvalita umění, které ztrácí národní originalitu a přizpůsobuje se cizím vlivům a nápovědám s ochotou, která zaráží. Umělec nemusí mít vždy odvahu vybočit z řady, ale pokud se zařadí k betonářům, kteří kulturu a paměť národa zarovnávají podle cizího pravítka, je to zrada. Malý národ se může udržet jen svou kulturou a vzdělaností, čili pěstováním a předáváním svého jedinečného kódu dalším generacím.

Kolaboranty s cizí mocí a přenašeče cizích nemocí jsme tu měli vždycky, je ale přízračné, že ti současní na své pozdější vyvinění nemyslí. Nejspíš proto, že ztratili intuici. Žijí jenom přítomností a domnívají se, že doba ideálů už definitivně skončila. Faktem je, že za posledních třicet let žádný ideál, který by nahradil onen zavržený socialistický, už nepřišel. To, co přišlo, pod maskou demokracie, pozvolna rozmělnilo i rodinné vazby a přátelské vztahy a proměnilo naše životy na příběhy sdíleného osamění. Z toho plyne, že i pojem národ je něčím (zdánlivě) překonaným.

Ekonomicky jsme na tom různě, mnozí dokonce hrůzně. Z tohoto hlediska se minulý režim choval solidárněji. Jinak řečeno byl to stát, který od občanů výměnou za sociální jistoty žádal vnější souhlas s politikou KSČ. Ta politika ovšem nebyla suverénní, protože byla závislá na pokynech z Moskvy. Vedoucí úloha KSČ byla zakotvena v ústavě. Čili občan, který toto nahlas zpochybňoval, byl hodnocen jako nepřítel režimu.

Dnes jako členský stát EU máme opět omezenou suverenitu a pro změnu podléháme nařízením Evropské komise. Takže zjednodušeně řečeno, rozdíl je pouze v tom, že si jako občané můžeme svobodně zvolit do Evropského parlamentu těch pár poslanců, kteří občas mohou jednu minutu cosi říkat. A i když někteří mluví moudře a odvážně, jejich hlasy jsou vnímány jen jako reptání kohosi ze vzdálené kolonie.

Po Listopadu se objevovaly různé úvahy o tom, kolik let potřebujeme, abychom dohnali Německo či jiné vyspělé západní státy. K tomu nedošlo ani po 30 letech. Může se to jednou povést, nebo jsme prostě jiní a stále budeme trochu pozadu?

Jsme jiní, neboť nás utvářely jiné dějiny a zkušenosti. Naše země leží na průsečíku vlivů. Balancování mezi východem a západem (ale i severem a jihem) je nepohodlné. Každý pokus o získání a udržení suverenity a o nastolení vlastních pravidel „hry“ měl jen krátké trvání.

Momentálně patříme do sféry Západu. Ekonomická úroveň občanů dnešního Německa se udržuje i na náš účet. Říkat, že jsme pozadu, je tedy nepřesné vyjádření, protože nejde o férové soutěžení. I když Listopad 1989 proběhl sametově, výsledkem je opět naše ekonomické a politické vazalství.

Naděje vkládané do větší semknutosti V4 jsou samozřejmě lepší, než žít v beznaději. Velmi varující je ale úpadek národní kultury a kvality vzdělávání. Tady jsme opravdu opustili dobrou tradici, kterou jsme i v dobách normalizace udržovali. Zemědělství i průmysl se dá obnovit, ale pokud rezignujeme na výchovu dětí a přenecháme to neziskovkám, vyrostou z nich duševní bezdomovci. Lidé bez identity a tudíž bez schopnosti se semknout, například k obraně vlasti.

Masaryk po vzniku první republiky říkal, že je potřeba 50 let, aby demokracie dospěla a byla stabilní. Do jaké míry lze v současné době říci, že naše země se po 30 letech v demokracii a svobodě správně rozvíjí a dospívá?

Na to, kam jsme po třiceti letech dospěli, jsem už částečně odpověděla. Nicméně si uvědomuji, že v tom nejsme sami. Doba, v níž žijeme, má znaky konce jedné civilizační epochy. Schyluje se k odchodu hegemona a v důsledku toho k novému přeformátování světa. I Evropa, v jejímž středu se naše vlast nachází, se nám mění před očima, a to nikoliv ve prospěch suverénních národních států, jejichž spolupráce dodržuje demokratické principy.

Demokracie, jak ji vnímal TGM, byla především dialogem. To, k čemu dospíváme (jsme dospíváni) nyní, má už příznaky nastupující totality. Vytěsňováním „nekorektních“ názorů z médií to začíná, vyhazováním lidí z práce, když odmítají papouškovat jedinou mantru, to pokračuje. A tak mnozí opět stojí před otázkou, jestli charakter je pro život člověka důležitý.

98 komentářů :

 1. Pani Lence fandim.Je to zasadova a moudra dama

  OdpovědětSmazat
 2. Finalistky Miss Nová Republika : Ryšánková, Procházková, Švihlíková, Terezek

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. prof. Kučerová a Sušová-Salminen.

   Smazat
  2. 16:25+20:28- předpokládám, že uvedená jména přiřazujete k paní Lence mezi moudré dámy, jak to vidí 16:04. V tom případě s vámi plně souhlasím a věřím, že jedna z nich "vymění" Zemana, možná i Babiše. Slovenskou loutku nemíním akceptovat ani v mužské verzi ze současného Senátu.

   Smazat
 3. Chvála bohu, že jsem tenkrát nic nepodepsal. Šířily se kdejaké texty, které nikdo nečetl ale všichni věděli, že je to něco proti režimu a tak se vesele podepisovalo. Obestírala to mnohem víc atmosféra dobrodružství než nějakého strachu. Ale nepodepsal jsem. Ani ne tak proto, že bych s tím měl problém, ale protože když se podepisovalo, tak jsem byl vždy zrovna pryč. Trochu mě to mrzelo, ale zase ne tak, že bych kvůli tomu nemohl spát. Každopádně dnes jsem za to upřímně rád, že mě zrovna poslali přes půl republiky pro materiál a nemohl jsem tudíž podepsat. Dnes bych si musel připadat hloupě a zneužitě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepodepsal nepodepsal nepodepsal Hrdina co to nepodepsal ,ale co?

   Smazat
  2. 19:04
   Vím já? Těch papírů obíhalo víc. Shodou okolností jsem žádný z nich nepodepsal, protože se ke mně nedostaly. Kdyby dostaly, tak bych je asi podepsal, protože jsem byl mladej, blbej a mělo to nádech dobrodružství. Vzhledem k uvedenému a ani jinak nepodepsání, stejně jako podepsání, nepovažuji za hrdinství.

   Smazat
 4. S tím černouškem je to stále aktuální.
  Kdyby paní Lenka kandidovala na prezidentku, tak pokud budu ještě živ, tak bych ji podpořil.
  Slováci mají barbí, my by jsme měli ženu na úrovni.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ani by se nemuselo konat druhé kolo.
   Tahle Procházková je jiné kafe,než ta od Štětináče/Plavce,že?;-)
   Helanov

   Smazat
 5. Vazena pani Prochazkova !
  Vy jste moje oblibena osobnost a rad bych vas zasypal komplimenty, ale CENZOR je infekcni ruskej hemeroid a ja jsem American.
  On Americany nema rad, pro nasi vyspelou kulturu , tak mi nedovoli se projevit.
  Do te doby, nez toho barbara ukrizujeme na Staraku , tak musim mlcet !
  NICK HONOLULU - ozdoba ceske posrpnove emigrace !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Táhni odsud ty poblbanej dumkopf z papundeklu,Trupeta čeká na pohádky na dobrou noc!!!!

   Smazat
  2. Ostuda ceska hovnocuc opey blekoce. Jen me udivuje ze redakce nedokaze debila jako je tento eliminovat cili deratizovat jako krysy technicky

   Smazat
  3. 17:27 Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty smrade z kremelský zengrúny ucejtil - na kilák - dva, tak tě vysprejuje svým anti-putler deodorantem značky SKUNK APE*)!

   *) Jedná se o vysoce účinný speciální sprej proti putlerpšoukům a jinýmu odolnýmu svinstvu ...

   Smazat
  4. Zato ty jsi hovado

   Smazat
  5. Tuhle sračku, kterou píšeš prakticky pořád, anonyme 19.02 si u tebe přezdívka honolulu objednal, nebo je to on sám, nebo to opravdu píšeš sám za sebe? Proč namísto názoru k článku, jen urážíš ostatní, píšeš sprosté a oplzlé nadávky, a s tím lezeš na diskuze? Četl jsi vůbec ten článek? Určitě ne - na diskuze lezeš jen proto, že jsi lidská atrapa -duševní mrzák. Ta americká atrapa tě požádala, aby ses ho na diskuzích zastával? A odkdy zmetek, který ze své vlasti utekl, a ze zámoří svým bývalým spoluobčanům sprostě nadává a přeje jim jen to nejhorší - je u tebe vlastenec? Jsi obyčejný kretén.

   Smazat
  6. 19:02
   Tohle tobě i Hovnolulanovi zanechala vaše untermensch árijská familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!

   Smazat
  7. 19:48 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  8. 19:40 Mysím že mezi zdejší odulce*) s tím v pohodě zapadnu, ne? Pilní v trolení, jinak ale zapšklí, na Putlerových prdech závislí, neproduktivní blbci by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.
   Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  9. 7:13+7;14
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej untermensch zanechala tvoje milovaná incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  10. 8:20 No jo putlerpšouku, to je celá banda kremelskejch kretenů, tvejch obřezanejch vypouštěčů! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   Smazat
  11. 9;30
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  12. 9:30 To tobě rudoprde nezanechaly ty komoušský zdechliny zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé urofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  13. 20;26
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  14. 21:12 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  15. 21:16
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  16. 21:47 Zato tobě rudoprde nezanechaly ty komoušský zdechliny - tvý rodiče, zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé ugrofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 6. Paní Lenky si moc vážím.Je pro mne dokladem,6e ne všichni chartisti se zvrhli v parazity.
  Proč nenechali promluvit Vaculíka?
  Protože to byl člověk který říkal jen to co si doopravdy myslel a tím pádem byl nemanipulovatelný.
  Svůj projev by si asi nenechal předem schválit a tak to havlérka neriskla.
  Oblbovat lidi rozhodně nebylo Vaculíkovo hobby.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hodnotit příspěvky paní Lenky Procházkové, jde snad ještě před přečtením jejích článků, protože já jsem od ní nikdy nečetl nějakou plytkou kravinu. Za presidentku? Všemi dvaceti! Taky mě velice potěšilo, že Tošovský a Topolánek, si do konce života nebudou jistí a to je dobře, jestli nepůjdou za ty prasečiny do tepláků, protože je to nepromlčitelné. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
 7. On byl tam v te Africe kde trenoval opice
  ty musrali na palici proto ji ma sisatici
  zdebilnel tam uplne ctvrta trida pomocna
  coz je videti a nepomuze mu jiz ani vybliti

  OdpovědětSmazat
 8. Opravdu historicky správně vyložit roky 1968 a 1989 bude asi trvat ještě dlouho. Je v tom hodně emocí a odtajněné archivy nejsou vysvětlovány vždy poctivě. Mozaika se skládá pomalu a podobně je těžké vysvětlovat i současnost. Ovšem tyto věty od paní Procházkové bych dnes už nečekal :"Zájmy nad pravdou vítězí.
  I díky nim nebyla komunistická strana, z níž byli exemplárně vyloučeni, pak zakázaná. Nicméně současná KSČM působí jako odvar někdejších ideálů. Když třikrát vylouhujete sáček čaje, chutná to jen jako teplá břečka". Obávám se, že pokud by KSČM byla v současnosti aktivnější s chutí by ji naši "demokrati" zakázali. Na přepsání historie se pracuje i v EP a naděje, že fúzí socialismu a tržního prostředí se vytvoří společnost pro všechny mizí v dáli.

  OdpovědětSmazat
 9. Jenom popis historie.Ten kdo alespoń trochu věnoval pozornost dění a nebyl povýšen svoji pýchou na vůdce to jasně předpokládal.Nyní se historie opakuje.Ale kdo jasně stanoví vizi?Babiš a pro koho?Ten se obehráva jako gramodeska.

  OdpovědětSmazat
 10. Paní Lenko, snad vás potěší, že je nás moc, kteří si vás váží. Byla nám všem ukradena šance, být hrdým, rovnoprávným, neutrálním státem Evropy. Navíc se sociálním aspektem skandinávie. Jestli se tomu říkala 3.cesta nevím a název není podstatný, jen cíl byl jasný. Že se díky krádeži revoluce se stal rok 1989 prohrou, jako rok 1620. Pro vás, jako aktivního účastníka to asi bolí ještě víc. Já jsem ale nenapravitelný optimista, proto věřím, že lež má kratké nohy a boží mlýny melou. Navíc, každá prohra přináší i poučení, příště se nám to povede.

  OdpovědětSmazat
 11. Co me zde nadavate, vy bolsevicti menecenni dobytci !
  Ja zde zkladam komliment pani spisovatelce a vy - vy hovada me napadate.

  Ja nemohu byt clenem KKK, kdyz jsem Rimsko Katolik !
  Protoze mate kybl sracek , kde jini lide maji mozky, tak to nevite - ze KKK bere pouze protestanty ! VY nevzdelani TUPANI !
  Uz je nejvyssi cas, aby vas sezobli Polaci a
  sciviloizovali vas !
  Toto jsem napsal ja nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:01
   Ty seš především NESPRÁVNEJ NEGADEBIL,KTEREJ SE CPE TAM,KDE HO NIKDY,NIKDO NECHTĚL....VERSTEHEN DUMKOPF?!!!

   Smazat
  2. Debile do KKK musi byt american rozeny ne privandrovaly jeste k tomu z opic

   Smazat
  3. Vyskřekl kapitálkama špatným jídiš ve 22:05 nekrofilní zřízenec z teplický prosektůry, schopnej maximálně dotlačit z pitevny do márnice vozejk se zašitou zdechlinou nějakýho toho komoušskýho geronta, aniž by se přitom probral z lihu co v něm primář uchovává potraty cigánskejch socek, a kterej mu chodí potajmu upíjet!

   Smazat
  4. 7:16
   Tohle přesně ti ty poblbanej podřadnej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  5. 8:21 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  6. 9;32
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  7. 9:43 To tobě rudoprde nezanechaly ty komoušský zdechliny zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé urofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  8. 20;25
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  9. 21:11 Jenže tobě rudoprde nezanechaly ty komoušský zdechliny co tě zplodily zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé ugrofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  10. 21:18
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  11. 21:46 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 12. 19:48 - co to zde porad meles o nejakych stihackach ?
  Nikdo ti nerozumi ty exoticka poloopice !
  Aspon vysvetli co to znamena, ty zmetku !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:06
   Ještě tak ty dumkopf vědět,co ty zkratky znamenají?!☺
   Zeptej se místních krokoušů,třeba ti to osvětlí!

   Smazat
  2. 22:22 Co by měly znamenat? Krycí jména tvých zdegenerovaných vypouštěčů z Kremlu! Jenže s tím Googlem jsi měl zatím pravdu, to jejich celkové tablo ten trouba neumí přečíst! Zobrazuje jen tyhle tři kretény! - https://www.google.com/search?q=A52+F73&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjGp6jN5-vlAhWMQEEAHV91DMIQ_AUIEygC&biw=1920&bih=949

   Smazat
  3. 9;36
   Tohle přesně ti ty poblbanej podřadnej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!
   P.S.Kdo zná a umí,ten Google k vědění nepotřebuje,stačí mu jedna konkrétní kniha!!!

   Smazat
  4. 9:44 To tobě rudoprde nezanechaly ty komoušský zdechliny zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé urofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  5. 20;24
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  6. 21:10 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  7. 21:20
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  8. 21:42 Zato tobě rudoprde nezanechaly ty komoušský zdechliny - tvý rodiče, zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé ugrofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 13. 22:05 - uz jsem ti napsal nekolikrat , ze ti chodim zaprdet tvoji kuchyn ty rudoprdelaty paviane, kde michas jedy pro evropske obcany !
  V pripade, ze se ti to nelibi, tak protesty prijima lamparna na nadrazi na Smichove.
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
 14. 22:10
  Přechozený syfilis,lobotomie v JAR a cikánská mutr že Smíchova....tomu se říká curriculum vitae!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty smrade z kremelský zengrúny ucejtil - na kilák - dva, tak tě vysprejuje svým anti-putler deodorantem značky SKUNK APE*)!

   *) Jedná se o vysoce účinný speciální sprej proti putlerpšoukům a jinýmu odolnýmu svinstvu ...

   Smazat
  2. 20;23
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  3. 21:09 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  4. 21:21
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602 !!!!

   Smazat
  5. 21:41 Zato tobě rudoprde, nezanechaly ty komoušský zdechliny - tvý rodiče, zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé urofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 15. Vazena pani Prochazkova, jak vy,
  tak slavna a inteligentni zena, to muzete vydrzet na tom neo-bolsevickem hnojisti ?
  Ja utekl pred vice nez 50 lety a jsem MOOOOC spokojen ! Zivot je plny srandy a radovanek !
  Az se zatoulam do vaseho Mesta (Olomouc - tam to neznam), tak vas zvu do nejlepsi restaurace !
  Jsou tam nejake ? Zatim nevim !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S takovým by určitě paní Procházková někam šla!!!!☺ To by rovnou mohla vyrazit s Poseplinou-Šláfendrekem,výsledek tý ostudy by vyšel nastejno!☺

   Smazat
  2. 22:28 Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty smrade z kremelský zengrúny ucejtil - na kilák - dva, tak tě vysprejuje svým anti-putler deodorantem značky SKUNK APE*)!

   *) Jedná se o vysoce účinný speciální sprej proti putlerpšoukům a jinýmu odolnýmu svinstvu ...

   Smazat
  3. 20;22
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  4. 21:08 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  5. 21:24
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  6. 21:40 Zato tobě rudoprde, nezanechaly ty komoušský zdechliny - tvý rodiče, zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé urofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 16. 19:40 - NEEEE byvalym spoluobcanum, ale tobe, ty jedovaty komunisticky hade - ty POLITRUKU, preji vse nejhorsi...
  Co stale kecas o vlasti ? Vlast neexistuje pro nikoho, kde vladli gauneri tveho razeni.
  A krome toho jsi provincionalni krupan !

  TO JE NAZOR nicka honolulu.
  (Ja mel vzdy zdrave a hodnotne nazory !)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tys měl leda haldu amisraček a navrch Mozkomora v palici,nikdy nic víc!!!!!

   Smazat
  2. 22:29 Hele Nicko dej si už pauzu, ať se neutavíš, to víš nic se nemá přehánět a nejsi už nejmladší tak se šetři. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  3. Vyskřekl ve 22:32 ne(g)krofilní zřízenec z teplický prosektůry, schopnej maximálně dotlačit z pitevny do márnice vozejk se zašitou zdechlinou nějakýho toho komoušskýho geronta, aniž by se přitom probral z lihu co v něm primář uchovává potraty cigánskejch socek, a kterej mu chodí potajmu upíjet!

   Smazat
  4. 7:18
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  5. 8:22 To tobě rudoprde nezanechaly ty komoušský zdechliny zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé urofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  6. 20:20
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  7. 21:07 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  8. 21:25
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  9. 21:39 Zato tobě rudoprde, nezanechaly ty komoušský zdechliny - tvý rodiče, zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé urofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 17. Vazena pani Prochazkova !
  Prispevkar 22:28 - LZE, LZE, LZE !
  Za me by jste se nemusela stydet ! Ja jsem zjevem daleko pritazlivejsi, nez nejaky Habsbursky knize ze Shonbrunnu, (Ci jak se to tam ve Vidni jmenuje.)
  A krome toho, ja mam aristokraticky titul TAKE !
  Ja jsem si ho koupil od videnskeho podsveti na Gurtlu ve Vidni ! Sice nevim co to zn., neni to v anglictine , ale bylo to drahe, tak je to urcite hodnotne !
  nick honolulu - take aristokrat ! A REPRESENTACNI !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To ti ty poblbanej podřadnej papundekle nakecal kdo?!
   Místní slepec z močálu nebo seš slepej sám?!☺

   Smazat
  2. 22:52 Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty smrade z kremelský zengrúny ucejtil - na kilák - dva, tak tě vysprejuje svým anti-putler deodorantem značky SKUNK APE*)!

   *) Jedná se o vysoce účinný speciální sprej proti putlerpšoukům a jinýmu odolnýmu sajrajtu ...

   Smazat
  3. 7:19
   Tohle přesně ti ty poblbanej podřadnej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  4. 8:22 To tobě rudoprde nezanechaly ty komoušský zdechliny zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé urofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  5. 20;19
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  6. 21:07 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  7. 21:14
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  8. 21:38 Zato tobě rudoprde, nezanechaly ty komoušský zdechliny - tvý rodiče, zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé urofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 18. 22:52 - nicku Mugabe, ty poloopice skareda z Limpopa !
  Hned jak bude Ceska republika POVYSSENA, na nas dalsi americky stat, tak ty ohavo strasidlna, budes platit nove zavedenou dan, za opuzujici zjev !
  nick honolulu
  (Vazena pani spisovatelko, jak vidite je zde spatna spolecnost , PROLETARSKA, tak vas uctive pozdravim v Olomouci , hned jak zjistim, kde to je !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je sen UDAVAČE HAVLA a tvůj.....jeden už zdechnul,ty ho budeš záhy následovat,amikokote!!!!☺

   Smazat
  2. 6:42 To si zas pleteš s tím tvým udavačským fotrem v tesilovým saku s nevkusným hadrem místo kravaty a smradlavejma haxnama v trapnejch východoněmeckejch mokasínách, co se krom chlastáním laciný vodky zahříval i přízní velkejch rudejch soudruhů!!!☺

   Smazat
  3. 7:20
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  4. 8:23 To tobě rudoprde nezanechaly ty komoušský zdechliny zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé urofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  5. 20;19
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  6. 21:03 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  7. 23:20 Večerku, co kdybys se přesunul ke svým na Novinky

   Smazat
  8. 21:15
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  9. 21:37 Zato tobě rudoprde, nezanechaly ty komoušský zdechliny - tvý rodiče, zhola nic, zbylo z tebe jen trochu smradu vypouštěnýho občas z lejnolíhně téhle škaredé urofínské poloopice! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 19. PANÍ LENKA PROCHÁZKOVÁ JE PRO MNĚ DLOUHO JAKO NÁSTUPKYNĚ PO PREZIDENTU ZEMANOVI!Znám ji z demonstrací a různých akcí s vlastenci.Je inteligentní,chytrá,rovná,stojí pevně na zemi a nenechá se koupit,což nakonec zjistíte v tomto jejím článku.Pamatuji se,jak se v jedné podhorské nemocnici na chirurgii,scházel můj šéf v noci na ambulanci s panem Vaculíkem,Kohoutek a aktéry K 231 .Jak jsem předávala v noci panu Vaculíkovi dokument.Nezapomenu na jeho otázku,děvenko,ty se nebojíš?V té tmě vypadal magicky.Měl černý,široký klobouk a černý plášť .Pamatuji,jak jsme ukrývali na oddělení buřiče Hádka,fingovala se operace slepého střeva a za dveřmi sálu,stálo StB.Vše se událo v noci .Druhou noc se mu podařilo uprchnout.Jsem dodnes hrdá na primáře,který mi věřil a vtáhl mě do dění té doby.A nebylo to jednoduché,bylo na pracovišti i nekolik spolupracovníků SB.Bylo mi22let.Dnes se stydím za ty mladé,jak se prezentují!Jana

  OdpovědětSmazat
 20. To, co paní Lenka Procházková reprezentuje je úctyhodné, má ovšem jednu základní chybu. Reálný projekt socialismu nebyl, bez podpory světovou supermocnosti a v jejím stínu, vůbec možný. To naši "reformátoři", někteří možná z vlastních důvodů, tak nějak přehlédli. Otázkou je, na kterou stranu patřil Gorbačov, kterého jako přítele, dokonce jistého následovníka "Pražského jara", chápal náš Zdeněk Mlynář. JiH

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.