Reklama

středa 20. listopadu 2019

Jazyk takzvaného světa

Peter Handke
Tomáš Dimter
20.11.2019
Poté, co byla Peteru Handkemu udělena Nobelova cena za literaturu, začali různí kritici i čtenáři vyzývat k jejímu bojkotu. Hlasy, které autora označují za „diktátorského barda“ či „relativizátora holocaustu“, ovšem zpravidla nevycházejí ze znalosti jeho tvorby. Důvod, proč se rozhodl angažovat na srbské straně, je přitom nutné hledat právě v ní.


Nobelův výbor každý rok skoro jako králíka z klobouku vytáhne nějaké jméno, kterému udělí cenu a jemuž následně většinou dojde humor a řeč. Letos „to padlo“ na Rakušana Petera Handkeho, který žije od roku 1990 v „dobrovolné emigraci“ v Chaville, jihozápadním předměstí Paříže. Autorova bezprostřední reakce na udělení ceny byla nevěřícná otázka „Ist das wahr?“ (Je to pravda?).

Proč ten údiv? Nobelův výbor má každoročně v hledáčku několik literátů, které předem obvolá a informuje je, že jsou kandidáty na ocenění. Handke tudíž tušil, že by ocenění mohl dostat, ale zároveň moc dobře věděl, že jednak není sám, ale navíc už přes dvacet let má u literární kritiky, čtenářů a médií škraloup pro své „prosrbské angažmá“ v konfliktu na Balkáně, respektive kvůli tomu, že se prý postavil na stranu Srbska, „největšího balkánského agresora“, a podle mnohých se stal „hlásnou troubou balkánského řezníka“ Slobodana Miloševiće nebo vítaným hostem Radovana Karadžiče.

Cesty do Srbska


Když Slobodan Milošević podlehl 11. března 2006 v cele haagského vězení srdečnímu infarktu, zazvonil v Chaville telefon. Volala Mira Marković, vdova po srbském prezidentovi, a požádala spisovatele, zda by nepromluvil nad rakví. Handke nejprve účast odmítl, protože tušil, že to slízne jako v roce 1996, když uveřejnil svou „cestovní zprávu“ po Srbsku nazvanou Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien (Zimní putování k řekám Dunaji, Sávě, Moravě a Drině aneb Spravedlnost pro Srbsko). Z dnešní perspektivy patří tato kniha k tomu nejlepšímu, co může Handkeho tvorba nabídnout, a autor v ní vědomě využívá metody, kterou uplatňuje i ve výstavbě svých románů. Zimní putování podnikli Handke a jeho přátelé, aby se na vlastní oči přesvědčili, zda převládající mediální obraz války, který se opíral o polaritu mezi gaunery ze Srbska a jejich oběťmi (ti ostatní), není jen předpřipravená, realitě neodpovídající blamáž. Handke, pověstný svou schopností všímat si opomíjených detailů a drobných gest, popisuje tváře obyvatel, prochází se po trhu, cestuje se svou manželkou a dvěma přáteli vnitrozemím, vnímá život válce navzdory, zachycuje život v centru Sarajeva. Když tento text vyšel ve dvou pokračováních v deníku Süddeutsche Zeitung, nikdo nečekal takovou reakci: Handke byl označen za hlupáka, došlo na rušení divadelních představení jeho hry, která ovšem s Jugoslávií nemá nic společného, sklízel uštěpačné kritiky od kolegů­-spisovatelů, dostalo se mu odepření již avizovaného ocenění, včetně finanční prémie, a navrch ho začali bojkotovat čtenáři…

A přitom to není „pamflet ani oslava, je to volání o pomoc, které nás mělo vyvést z temnoty“, jak charakterizoval tento text později sám autor. Handke se snažil literárními prostředky ukázat, že válka měla jeho generaci dát šanci, aby konečně „dospěla, stala se vnímavější a spravedlivější. Ale tuhle šanci propásla“. Pro Handkeho představovala Jugoslávie cosi na způsob dílny, která mohla poskytnout model soužití pro celou Evropu. To bylo jeho nadějí, než vypukla válka. Uplynulo deset let, ve kterých se Handke všemožně snažil svým čtenářům i veřejnosti zprostředkovat alternativní pohled na dějinné události.


Den pro slabá slova


Když Milošević zemřel, Handke si jasně uvědomoval, že už nechce znovu odrážet divoké útoky, ale stoupající počet a agresivita komentářů ve francouzských a německých novinách na adresu Srbska a Miloševiće ho přiměla změnit původní rozhodnutí. Poslední pomyslnou kapkou byl komentář tehdejšího redaktora a posléze šéfredaktora deníku Le Monde Erica Fottorina, který tvrdil, že ve chvíli, kdy Slobodan Milošević začal myslet, jeho srdce přestalo tlouct. Šlo o parafrázi z Knihy neklidu (1982, česky 1992) portugalského básníka Fernanda Pessoy. Handke považoval takové zneužití básnického vyjádření za odporné, za „příklad nového nacismu“, a ještě téhož dne nafaxoval do deníku čtenářský ohlas: „Blahopřeji k mistrovskému novinářskému výkonu, s odkazem na básníka Fernanda Pessou močit na mrtvého. Močit? Ne, moč může být užitečná, občas.“

Handke se tedy přece jen rozhodl, že do Miloševićova rodiště pojede. „Pokud převládá jen špinavý, předpřipravený jazyk, který si označení jazyk ani nezaslouží – musíme se pokusit nalézt jiný jazyk. A proto jsem tam nakonec jel,“ vzpomínal Handke po letech na hlavní důvod, proč se pohřbu nakonec zúčastnil.

Parlamentní náměstí v Požarevaci, čtyřicetitisícového města vzdáleného necelých devadesát kilometrů od Bělehradu, bylo 18. března 2006 zaplněné desítkami tisíc smutečních hostů. Vdova po Miloševićovi ani jeho syn se pohřbu kvůli mezinárodnímu zatykači raději neúčastnili a zůstali v moskevském exilu. Mezi prominentními hosty byl přítomen i bývalý americký ministr spravedlnosti Ramsey Clark, ruští komunisté a Peter Handke. Nad rakví se střídali generálové s regionálními politiky. Silná slova, otřepané fráze, klišé a prefabrikované věty. Jako poslední z významných hostů promluvil Peter Handke:

„Přál bych si, abych tady v Požarevaci nebyl jediným spisovatelem, ale abych stál vedle jiného spisovatele, třeba takového Harolda Pintera. On by potřeboval silnější slova. Já potřebuji slabší. Ale slabost je dnes na místě. Tohle není den jen pro silná slova, nýbrž také pro slabá slova.“ Pak Handke vytáhl zmuchlaný papír, na který si cestou na pohřeb poznamenal pár vět srbochorvatsky: „Svět, takzvaný svět, ví o Jugoslávii, o Srbsku, všechno, svět, ten takzvaný svět, ví všechno o Slobodanu Miloševićovi. Takzvaný svět zná pravdu. Proto zde není takzvaný svět dnes přítomen, a nejen dnes a nejen zde. Vím, že nic nevím. Neznám pravdu. Ale dívám se. Poslouchám. Cítím. Vzpomínám. Proto jsem dnes zde přítomen, nablízku Jugoslávii, nablízku Srbsku, nablízku Slobodanu Miloševićovi.“

Handke mluvil necelé dvě minuty. Poté se truchlící rozešli do svých domovů.

Ještě než dorazil zpátky do Francie, byl opět odsouzen, zostuzen, difamován… Pro média se Handke stal „diktátorovým bardem“, „pěvcem srbské Velkoříše“, „relativizátorem holocaustu“. Je pravda, že se v roce 1999, kdy NATO bombardovalo Bělehrad (nebylo to také na výzvu našeho prezidenta Václava Havla a za aktivní podpory tehdejší Zemanovy vlády?), položil Handke hloupou otázku, zda nejsou Srbové ještě větší oběti než Židé – což vzápětí písemně vzal zpátky. I tentokrát trvalo dlouhé roky, než se z útoků oklepal.

Jazyk a moc


Proč se ale Handke přimknul v konfliktu na srbskou stranu, když věděl, že se bude muset postavit převaze moralistů, kteří nabádali k „bombardování v zájmu humanity“, proč se rozhodl angažovat? Süddeutsche Zeitung přinesl dva týdny po Miloševićově pohřbu text, ve kterém Handke obhajoval svou aktivní účast: „Na cestu mě přivedl jazyk, jazyk takzvaného světa, který znal pravdu o tomto ,řezníkovi‘ a ,diktátorovi‘, jehož vina byla ,nepochybná‘ a kterého smrt osvobodila od jednoznačného rozsudku viny. Nač, ptám se, bylo třeba nějakého soudu, jenž by jej odsoudil? Byl to tento jazyk, který dal podnět k mému kratičkému proslovu v Požarevaci – v první a poslední řadě šlo o jazyk, nikoli o loajalitu vůči Slobodanu Miloševićovi, byla to loajalita k onomu jinému, nenovinářskému, nevládnoucímu jazyku. Naučme se klást otázky, cestujme sonorní zemí, ve jménu Jugoslávie, ve jménu jiné Evropy. Ať žije Evropa. Ať žije Jugoslávie. Živela Jugoslavija.“

Tento postoj nemůže být vykládán pouze jako kritika médií a jednostranného zpravodajství, ani jako projev soucitu se zatracovaným národem. Handkeho stanovisko ovlivňují i důvody, které bývají přehlíženy, ale které jsou zcela zásadní: jazykové, respektive literární. Pro Handkeho je literatura „prostředkem změny“, jak napsal už v roce 1967 v příznačně nazvaném eseji ------Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms (Jsem obyvatel věže ze slonoviny): „Od té doby, co jsem poznal, že se prostřednictvím literatury sám mohu změnit, že ze mě literatura udělala někoho jiného, očekávám od literatury stále znovu a znovu možnost, že mě změní, protože se nepovažuji za definitivního. Od literatury očekávám rozbití všech obrazů světa, které se zdají neměnné. A protože jsem seznal, že se mohu prostřednictvím literatury změnit, že teprve díky literatuře mohu žít vědoměji, jsem také přesvědčen, že literaturou mohu i já změnit ostatní.“ V tomto eseji vysvětluje pojetí tvorby, metody a obecně význam literatury. Text má charakter programu, kterého se Handke drží i v pozdějších textech. Metodu jeho literární práce charakterizuje snaha změnit úhel pohledu od toho, co je automaticky přijímáno jako dané, k tomu, co nepromlouvá samozřejmě, ale přesto má možnost změnit život. „Od určité doby se mnou současná literatura nemá nic společného. Je to možná tím, že mi prostředkuje jen to, co je známé, známé myšlenky, známé pocity, známé metody. V literatuře nesnáším příběhy, ať už jsou sebevíc barvité a fantastické, ano, každý příběh mi připadá tím nesnesitelnější, čím je fantastičtější. Příběhy nejradši poslouchám, třeba v tramvaji, v hospodě, pro mě za mě u krbu. Nesnáším ale i příběhy, kde se zdánlivě nic neděje. Všiml jsem si, že mi v literatuře nejde o objevování a fantazii. Fantazie je pro mě cosi libovolného, nepřezkoumatelného, soukromého. Odvádí pozornost, přinejlepším pobaví, ale protože jen pobaví, už mne ani nebaví. Každý příběh mne odvrací od mého skutečného příběhu, fikce mi dává zapomenout na mne samého, dovoluje mi zapomenout na svět.“ Proti takovému pojetí literatury staví svůj rozvrh: „Co se týče skutečnosti, v níž žiju, nechci její věci pojmenovávat jejich jménem, chci jen, aby nezůstaly nemyšlené.“ Už před bezmála čtyřiceti lety si Handke vytkl koncept, který celou dobu precizuje. Je to snaha ukázat, že jazyk má klíčovou moc při zachycování reality, že manipulativní a nepromýšlený jazyk je jazyk klišé a strnulých forem, které nemají s realitou nic společného. Odtud pramení i kritický postoj k „popisné literatuře“: „Nemám nic proti popisu jako nezbytnému prostředku dosažení reflexe. Jsem pro popisnost, ale nikoli pro takový způsob, jaký se dnes proklamuje v Německu coby ,nový realismus‘. Zastírá se totiž to, že literatura se dělá jazykem, a nikoli věcmi, které jsou jazykem popisovány. Kritika se plete, když se snaží hledat adekvaci mezi slovy a předměty, které slova popisují.“

Psaní proti válce


Handke si neklade nárok na jediné správné vidění problému konfliktu na Balkáně, nesnižuje trýzeň obětí ani nepovyšuje smrt Srbů nad smrtí Chorvatů a Slovinců, ale požaduje po nás, abychom se snažili dívat pečlivěji, abychom lépe naslouchali, kladli otázky a zpochybňovali. Rozpadem Jugoslávie jsme přišli o základ nové Evropy, Evropy tolerantní a hájící lidská práva. Pro Handkeho mohla být Evropa nový „svatý Jeruzalém“.

Handkeho nelze označit za přímluvce válečných zločinců ani mu předhazovat, že relativizuje válečné utrpení. Jisté je, že už od prvního románu Die Hornissen (Sršni, 1966) je jeho psaní psaním proti válce. Válka je epicentrem jeho prózy, pohnutka pro zákon jeho estetiky. Není to válka, o níž referují média, je to válka kapilární, kterou panicky prožívá každý sám. Handke se svým psaním brání válce vypravěčskými prostředky a ukazuje nám, jak univerzálním prostředkem je nebo může být literatura.

Autor je překladatel.68 komentářů :

 1. Sice jsem od pana Handkeho nic nečetla,ale jestli je proti VŠEM vrahům bez výjimky,tak já taky.A proto mu tu Nobelovku přeju...
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také jsem nic od pana Handke nečetl. Prožil jsem však dětství za války a ten, kdo je odpůrcem válek a nejenom té v bývalé Jugoslavii je Nobelovy ceny hoden a jsem rád, že je to pan Peter Handke.
   Každá útočná válka, je zločin proti lidstvu. Bránit se proti násilí, je ale povinnost. Vzpomeňte na dnešní odhodlání Izraelců. Již nikdy jako ovce.

   Smazat
  2. Při společném letu mi jeden jeho krajan, důstojník rakouské armády řekl, že je lepší mít v Jugoslávii muslimy než komunisty. SM jako prezident si plnil své povinnosti na které přísahal a snažil se zachovat jednotu Jugoslávie proti snaze našich současných přátel a to se neodpouští. Holt, jistým způsobem jsem ho Srbům záviděl, my jsme v době dělení neměli prezidenta! Kdyby ano, tak by se snažil tomuto zabránit a nebo to alespoň udělat košér, tj. referendem. Ten pán co tuhle funkci imitoval si ji pak zachoval i do budoucna, tož tak to vidím. PS. také mám svědectví ze spolehlivých zdrojů, že řada tzv. srbských zvěrstev byla zorganizována druhou stranou konfliktu, ostatně stejně jako celý konflikt byl uměle vyvolán, technologie není zas tak složitá. A že Srbové jako jedni z mála nám chtěli pomoci proti Hitlerovi bychom také neměli zapomínat. A že RF mohla v té době zakročit a tím zabránit dalším barevným revolucím a zachránit snad i miliony lidských životů je na jejich svědomí

   Smazat
  3. 8:16 RF právě zakročit nemohla, protože tam úřadoval opilec Jelcin a musel dodržovat čestné pionýrské, které dal SSA.

   Smazat
  4. 8:50...Jo,Rusko bylo v té době na kolenou.
   Kdyby bylo na kolenou i dneska,tak už by vládnul v Sýrii srovnané se zemí Netanjahu... Samozřejmě pomocí nastrčených figurek.
   Helanov

   Smazat
  5. @Helanov

   Ze naaaadhera. Proste ten clanek nema jedinou chybicku.

   Doporuceni po vladu - okamzite anulovani uznani Kosova. Tak v rychlosti.

   To, co provedli Jugoslavii, je jednoduse - neodpustitelne...
   Cerna hora - NATO, z NATlaku, Serbija - porad OK.
   A asi studovali dejiny v kukrici.:)
   Hej, do kukurice se leze az po vyucovani.:)

   Ahoj bojovnice, nobody.

   A nemej strach, vsechny jejich "pravdy", vyjdou s podlady i barevne, nejenom v cerne a bile.

   Smazat
  6. A aby si nekdo nemyslel, ze delam ty gramaticke chyby jen tak. Neee, zamer a zadna dyslekie.

   Jen tak, premyslejte, nobody.

   A kdyz odejdem, kdo vam da znalosti?
   (opet tedy Cerna hora, zpevacka - Ustinova):
   https://yadi.sk/i/PlaoBiJFQaM4WQ

   A aby vedeli opet, jak ma vubec vypadat mp4 kodek.

   Ti, kteri trpi epylepsii, radeji ne, velmi rychle se meni sceny.

   nobody

   Helca, jeste si porad nekdo mysli, ze nemame super lidi? Tak at si ten nadherny clanek, proste projdou, jednou, dvakrat. Jak kdo potrebuje.

   Smazat
  7. Lord George Gordon Byron (anglický básník): „Jen válka za svobodu svatá jest. Když cílem války sláva je a statky, čím jiným je než krvavými jatky.“

   Smazat
  8. @15:15
   Dovolim si citaci, protoze je pomerne dulezita:

   "Lord George Gordon Byron (anglický básník): „Jen válka za svobodu svatá jest. Když cílem války sláva je a statky, čím jiným je než krvavými jatky.“"

   Ano.
   Rozeberme situaci, malinko podkaldy:
   https://www.hlavnespravy.sk/holandsko-kralovnu-beatrix-nahradi-korunny-princ-willem-alexander-45/67387/

   2nd point:
   https://www.hlavnespravy.sk/holandsko-po-takmer-18-mesiacoch-v-kome-zomrel-holandsky-princ-friso/128554

   A hledejte jeste podklady pro valku:
   https://blisty.cz/art/60320-proc-bude-valka.html

   -------------------
   Nebude, jiz trikrat jsem zabranil naplanovane 3ww, od toho jsem pan nikdo, none, nobody a jeste jine "nicky", o kom se nemluvi. Valeriy, fakt uz upusti od toho "pana".

   A ted, opet - vek - 48 let. Stale tip-top.
   Blbosti? Neee, znalosti a na tuny.
   Proc Ostrava? Honoralni konzulat RF, vice nez ambasada.

   nobody.

   A prosim, zacnete brat me rady - vazne.

   Smazat
  9. 15:15 Západ VŽDY bojoval za svobodu a demokracii. Nikdy pro nějaké statky.

   Smazat
  10. Skutecne se zamerte na jine cile, nez antisemitismus, zapad-vychod, levy-pravy, jih-sever (no nekdy ovlivnuje temperament, hladinu testostseronu, i estrogenu)

   Proste jsme na jedne planete a jen pouze Slunko, samozrejme i mesic, ovlivnuje nekdy nasi mysl i chovani, ne vzdy ke zlemu. Tech, rekneme blaznu, je velmi malo. A ticha vetsina, je prozatim, pouze ticha.

   Nebo si hodte "soy capitan":
   https://www.youtube.com/watch?v=nLAWPrCUQQ0

   Takove Los Lobos, kdyz se nas budete snazit "lobovat", noo

   Za jisteho pana z Bolivie.
   nobody

   Druha zakladni soucast intelektu:
   klid a rozvaha.

   Smazat
 2. zajimave.
  Nobelovky dnes obvykle dostavaji sraci, coz Handke, zda se, neni.

  OdpovědětSmazat
 3. Dejiny se deji v klickach. Obcas neco vyjde na jevo ...zridka. Proc by pan Peter Handke mel vedet vice nezli ja, nemyslim ze inteligence hraje roli.
  Tak v cem je zakopany pes???.
  Brouk Pytlik

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co víš ty, Pytlíku?
   Pokud nic, tak každý čtvrtý ví víc než ty...tak proč ne Handke?

   Smazat
  2. AD 6:25 I JÁ JSEM ZÁSADNĚ PROTI VÁLKÁM A VŮBEC NIC ŠPATNÉHO JSEM NIKDY NEVIDĚL V MÍROVÉM HNUTÍ. Pokud jde o současnou Izrael - tak to je paradoxní situace. Antisemitismus a 2. světovou válku a genocidu židů v té době nevyvolala a nezpůsobila Palestina a její lid, ale byli a jsou to právě oni, co jsou za nacistické Německo potrestáni. Bylo jim ukradena polovina země a další 30 % z jejího zbytku Izrael dobyl válkou a jednáním, které se vyučil za 2. světové války u nacistů. A to je ještě divnější, než byla třeba Mnichovská dohoda, která v mnohém vlastně stála u kolébky soudobého zla, páchaného na majitelích a obyvatelích Palestiny. No a podobně jako židé se nedovedli bránit nacistům, tak Palestinci se nedovedou bránit židům. To je příčinou všech řetězových válek proti arabskému světu, které západní "elity" vedou za možnost si pořádně nakrást! A kdo nesouhlasí, je kuciakován!

   Smazat
 4. "V první a poslední řadě šlo o jazyk, nikoli o loajalitu vůči Slobodanu Miloševićovi,
  byla to loajalita k onomu jinému, nenovinářskému, nevládnoucímu jazyku. Naučme se klást otázky..."

  Naučme se klást otázky - i když to možná bude čím dál nebezpečnější a každý takový bude vláčen režimními přisluhovači nebo rovnou režimem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ha ha ha naivni chlapecku, dej si ho do rady s Bobem Dylenem, Obamou , Gretou, Havlem a slysim stejny jazyk : "pravdu a lasku" jen pod jinym uhlem.

   Pytlik

   Smazat
  2. Co je na kladení si otázek naivního?
   Co má odpor proti horem spodem protlačovanému zmanipulovanému obrazu světa a jednosměrné propagandě společného s "pravdou a láskou"?
   Máte v tom zmatek Pytliku.

   Smazat
  3. Pytlíku, jenom debil může klást Handkkeho do jedné řady s Havlem

   Smazat
  4. 12:32 Svatá pravda, takovou urážku si Handke nezaslouží.

   Smazat
  5. Brouk Pytlik,

   castecne jsem vtipkoval,
   vsichni tyto figurky byli a ci jsou jen LOUTKY!!! v rukach mocnych. Nejsem schopen rozlisit jak moc jsou v tom vedome ci nevedome ci proti sve vuli!!!. Je vse nejak podle F. Kafky.
   Abych se priznal , Havel mne fascinuje psychologicky z techto 4 lidi nejvice!!!, neb mne to pripada jako nejhlubsi lidska tragedie Reckeho formatu.

   Mozna ze nic nechapu a mam zmatek v hlave??
   Ovsem Havel jim nemohl rici NE!!! , ze to nebude delat!! jinak by to byla jen stejna hra "pravda a laska" jako u ostatnich . Kdyby se nemuselo bombardovat a jen podporovat emigraci chudych muslimu do evropy nezistne!! mozna Havel by mel taky Nobelovku.

   Ovsem ja nic nechapu , co ocekavate od Brouka Pytlika ..ja si necham veci rad vysvetlit.
   Svet neni zmaipulovan , svet je protlacen kompressorem!!

   Brouk Pytlik


   Smazat
 5. Vůbec nechápu, jak se mohlo stát, že někomu takovému dali Nobelovku.

  OdpovědětSmazat
 6. Pan Handke byl nadán a povolán osudem. Jak se říká: Kdo má být oběšen, nebude zastřelen.

  OdpovědětSmazat
 7. Slováci majú vo Vojvodine svoju enklávu, časť Dolnej zeme, a tí majú na Slovensko dvere vždy otvorené, dokonca majú nárok na slovenský pas,preto bolo nemysliteľné, aby sme uznali Kosovo, nikdy, zradili by sme svojich a postavili by sme ich vo Vojvodine na stranu vojny. Veci sú známe, aktéri, tiež, Srbov zabíjali už za prvej vojny, tak isto aj za druhej, Vatikán ... a peniaze - takže je nám Slovákom milé, že tú cenu dostal ...

  OdpovědětSmazat
 8. Průzkum mezi občany ČR
  by jasně potvrdil, že naprostá většina považuje
  Miloševiče za zločince, který si své odsouzení zasloužil.
  A ta mladší populace by ani nevěděla, o koho jde.

  Výrobna veřejného mínění, ČT, splnila svůj úkol, jako už tolikrát v minulosti i současnosti...
  Tato žumpa pouze kopíruje zprávy těch, které musí
  politbyro ČT poslouchat. A dělá to s úspěchem a horlivě...

  AUTOR článku, T.Dimter by se mohl, pokud má odvahu, chopit překladu druhé knihy T. Sarrazina "Feindliche Übernahme"
  což je realistický popis toho, čím prochází dnes a zítra sousední Německo...
  Oslovil jsem totiž překladatele první Sarrazinovo knihy
  "Deutschland schafft sich ab",v českém překladu "Německo páchá sebevraždu",
  tento pán mně potvrdil, že se asi sotva někdo najde,
  on to prý nebude...
  Škoda.
  POKUD se podstatná část české populace nechá denně krmit
  sr*čkami, které produkuje ČT,není žádný kumšt, dostat zmanipulované lidi na Letnou, nebo jiné Majdany...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:22 Proč napadáte ČT? Jakýma sračkama, jak píšete, vás krmí? Napište, já o žádných nevím, že neslyšíme každý den, tak jako před rokem 89 ve zprávách SOVĚTSKÝ SVAZ, po tom se vám asi stýská že, mě ne
   .Zrovna nedávno jsem zahlédl na ČT dva díly vynikajícího filmu Toman, hodně dobrý jak komouši kradli a poté kdo z nich kradl víc tak ho nechali popravit. Tohle se vám soudruhum nelíbí co.
   A to, že byl Miloševič zločinec, ví každý kdo tu dobu zažil a něco o tom ví.

   Smazat
  2. Kniha "Nepřátelské převzetí" již je přeložena a vyšla.

   Smazat
  3. Jo - to je všechno krásný! Anonyme 10.16. Ale že by ČT taky uveřejnila prasácké kauzy prorežimně zkorumpované polistopadové justice ( samý bývalý komouš) kdy při velkovýrobě zbohatlíků ( potencionální voliči vládních šmejdů) ze šlengrů všeho druhu, tunelářů a podvodníků vydatně pomáhala legalizovat rozsudkama jejich šmejdoviny a zničila životy hromady lidí - to neuveřejní - proč? Rozsudkama se legalizovaly i padělané směnky, které jakýsi lichvář používal k "zajištění úvěrů" a nechal si je prázdné podepsat a pak po splacení úvěru na ně dopsal částky třeba i sto tisíc a soud, ačkoliv věděl, že částka na směnce je falešná, a směnka zfalšovaná, závazek ze směnky potvrdil. Poškozeného tak okradli o sto tisíc - takových případů bylo hafo, než to PČR zatrhla, ale skončilo to jen zákazem podnikání zlodějské firmě, která si změnila obchodní jméno a okrádala lidi dál! Nebo tzv "pohledávky" které vytvořil soud pro vytunelovanou a rozkradenou firmu vůči lidem, kteří s tím neměli nic společného - to justice vyráběla z občanů bílé koně, na které házela všechny všivárny darebáků a šmejdů. Někteří lidé už dvacet let splácí z důchodů pohledávky, které nikdy nevznikly, a k jejichž vytvoření postačily soudci nikým nepodepsané fiktivní papíry. Taková pohledávka, která původně byla příkladně čtyři sta tisíc, po dvaceti letech splácení narostla na tři miliony - to má takový chudák do smrti -jako Jáchymov na doživotí!!! Za něco, co neudělal vůbec!!!! Prostě - vám se hodí do krámu jenom to špatné, co bylo za socializmu. Odporné lumpárny současnosti se vám do krámu nehodí. Kdy ČT vytvoří seriál jak po listopadu 1989 začala výroba bezdomovců a příběh každého, který na ulici umrzl? Už by to mělo stovky dílů!!! A bylo by to zajímavé!!!! Zajímavější, než ten věčně omílaný Jáchymov a další sračky. Nebo - takové věci vás anonyme 10.16 nezajímají? Aha . tak to jo.

   Smazat
  4. Z toho , co komouši " ukradli " měli užitek všichni občani , v privatizaci okradli kapitalisti celý národ !

   Smazat
  5. Tak to se musíte opravit anonyme 10.51, máte pravdu, ale národ okradli ti, kteří nadávají na socializmus jak byl zločinný, ale pro sebe si ho ponechali.Co jsou to "státní" dotace??? Různé prebendy? Luxus? Levné žrádlo a bydlení, zatímco ostatní mají toto drahé? Jenom někomu -komu já chci, přistrčím miliony, aby se mu dařilo, tedy miliony vydřené z kapes pracujících. To budou pořád "rozdělovat" mezi sebe, "každému podle potřeb" - kapitalizmus nastolili jen těm okrádaným občanům, kterým jenom berou, nerozdělí nic - ještě z toho cosi nacpou hnědákům a sockám, které nechtějí pracovat, aby zacpali hubu EU ( týrání menšin?) ale jinak pro "lid" jsou jenom byrokratické regulace všeho, od smrkání přes kýchání až po výkon stolice. Včera bylo ve zprávách, jak se "vyprodává nemocnice v Rumburku" - no slyšel někdy někdo takové svinstvo? Co je to "vyprodávání nemocnice" a které prase je za takový stav našeho zdravotnictví zodpovědné? A proč ti parchanti v ulicích nevřeští za renovaci zkurveného zdravotnictví? Protože o jejich zdraví jim zatím nejde, a na své rodiče a prarodiče kašlou. A vůbec- má smysl se denně rozčilovat nad zhovadilostma, které už bijí do očí?

   Smazat
  6. 10:25 Kniha byla přeložena,

   ale vyjde až kolem 29.11. Jak u Dobrovského, tak u jiných známějších knihkupectví.
   Děkuji za tip,
   vidím že sem nechodí jen obdivovatelé sr*čkometu ČT.

   Pro 10:16 , chytrolíne :

   Pokud napíši, že ČT krmí své diváky sra*kami,
   mám na mysli televizní noviny, ČT24, politické komentáře s vybranými hosty, stanoviska k banderovské Ukrajině, "ukradenému" Krymu, "diktátoru" Assadovi
   a jeho, prý,chemické útoky, atd.atd.atd.
   Něco jako PŠM, pokud jsi byl na vojně...

   Vynikající film Toman, různé cestopisy, seriály o přírodě ap.,to dostávají konzumenti těch výše uvedených sra*ek jako odměnu, protože krmit diváky pouze schválenou propagandou by nemělo ten efekt.

   Projev J.Goebbelse na výstavě o rozhlasovém vysílání v srpnu 1933 :
   "Síla dobrého rozhlasového programu spočívá ve správném dávkování mezi zábavou,výchovou,poučením
   a politikou."
   Nahraď slovo rozhlas televizí a snad pochopíš,
   že to politbyro na Kavčích horách dělá jak přes
   kopírák.

   Smazat
  7. 10:16...Tak fakt je,že o EU se dneska v bedně napovídá daleko víc věcí,než kdysi,za bolšána,o SSSR.
   Ovšem ten servilní tón je na chlup stejný ;-)
   Helanov

   Smazat
  8. Mužete se vy chudáci vztekat a kopat do ČT jak chcete, ale nic chátro nezměníte

   10:51 Typiský výkřik soudruha idiota, gratuluji, opravdu příspěvek na urovni.
   12:59 Diky EU se dnes máme velice dobře, to se nedá říct o rusku, které nám tady vládlo 40 let a vše tady vyrabovalo , hlavně bez zaplacení URAN.

   Smazat
 9. Pane Dimtere, moc vám děkuju za zasvěcený komentář, který v té protihandkeovské smršti chyběl jako sůl. Moc bych si přál, abych se s takovýmto uměním jemného rozlišování setkával v médiích častěji.

  OdpovědětSmazat
 10. Díky za každého dobrého Němce, moc jich není.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale to není pravda, spousta z nich jsou jen oběti systému, stejně jako my. Nesmírně se jim tam utahují šrouby a následně to pak přichází k nám. To, že ekonomicky ždímají chudší státy, s tím až tak nesouvisí, to je též nastavením systému. Nedělejme stejnou chybu jako ti užiteční idioti, kteří nálepkují a očerňují. A tím rozsévají nenávist a zášť mezi obyčejné slušné lidi, jedno jaké národnosti. Pokud se to nezastaví včas, právě z toho vznikají války, které se někomu nesmírně hodí, ale většina nevinných při nich trpí... J.

   Smazat
  2. 13:09 Dobrá, pokusím se tedy věřit, že dobrých Němců je více než 1000

   Smazat
  3. Omyl!!! Němci přijímají muslimské uprchlíky nejen jako pokání za zahubené či vypuzené židy a aby se vhodně rasově promísili, ale hlavně proto, aby se k nim nehrnula postkomunistická zlodějská východní lůza. My jsme vypuzením a oloupením Němců získali volnou kapacitu 3 milionů osob, kterou jsme zaplnili slovenskými cikány, azbuckými a českými lemply. A vyjeme pokrytecky kvůli stovkám. Švejkové - do zbraně !!! A na stráž !!! Parazitičtí čecháčkové se bojí další parazitické konkurence? Podle sebe soudí jiné. Rodilých Němců se bojí a škodolibě a krátkozrace se těší na islamizaci Německa. Ubožáci. Kdo stojí o vás čecháčkové ??? Češi, nekrást tady !!! Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí.Zneuznaný, c. a k. Univ. Prof. TGM upletl bič z rakouského dezertérského lejna - avšak zapráskat s ním už nedokázal - ani ve své mnohonárodnostní, uměle vytvořené jepičí pidiříši. Proti literárním padělkům se sice postavil - avšak politický padělek a zmetek vytvořil. Ani děti se mu moc nevydařily. Pravda vyděsí !!! Mnichovská dohoda: Čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". A tak jako se Kosovci odtrhli od azbuckého Srbska aby se připojili k ještě primitivnější Albánii, Čecháčkové se odtrhli od civilizovaného Rakousko-Uherska aby se připojili k putinovskému Rusku! Patří za Ural ...

   Smazat
 11. Sic nevím stejně jako ostatní o autorovi prakticky nic, ale snad se podívám. Takových lidí je třeba. Jen mi jako jiným vrtá hlavou, co to znamená. Vždyť známe celou řadu "nositelů", kteří by to neměli dostat. Jestli píše proti válce a je poctivým člověkem, pak mu upřímně blahopřeji.
  Je tu také vidět, jak málo známe (a nejen tady u nás) okolní svět. Jak jsme ztratili přehled a to ve věku, kdy máme informace tak říkajíc pod nosem. Ale je tu samozřejmě háček. Na internetu se může objevit jen to, co tam někdo vloží a také někdo nesmaže. Internet by měl být spojovacím prvkem mezi lidmi díky rychlému přenosu dat, ale zatím to vypadá na pravý opak. Internet žere čas, umožňuje nám si nepamatovat, a lidé se spíše od sebe vzdalují, protože "nepociťují" potřebu přímého kontaktu. Já osobně aspoň naprosto minimálně využívám telefon, a ani číslo nerozdávám více než dohromady pěti lidem pro naprosto nutné potřeby. Je to těžké, ale pokud někdo nechce ztrácet čas osobním kontaktem, nezaslouží si podle mne ani telefon v jeho moderní podobě. Je to stejné jako rozdíl mezi skutečnou četbou (dnes to tak musím napsat) pravou knihou a četbou aspoň v e-podobě, oproti tomu JEN vidět film, nejvýše seriál, kdy můžete jen něco přehlídnout, ba i poslech četby má svá specifika, ale jen ta pravá kniha dokáže člověka vtáhnout do děje a vlastní fantazie. Kolikrát jsem byl třeba Robinsonem nebo hrabětem Monte Christem a pokaždé na základě životních zkušeností a vědomostí trochu jinak.
  Sakra nějak jsem se rozepsal.
  Takže pokud si to zaslouží, proč by to nemohl dostat poctivý a čestný člověk. V tom případě jen houšť!

  OdpovědětSmazat
 12. Pouze vy pane Miloševič mužete za smrt 150 000 nevinných lidí, to vy jste rozpoutal konflikt v Jugo.  Psovi, psí smrt pane Miloševič.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9.52 Miloševič nic nerozpoutal , je to dílo západu , který nepotřeboval silnou Jugoslávii !

   Smazat
  2. A jakou smrt si přeješ ty, diskuzní kriple ( z novinek) 9.52 - co ty víš o panu Miloševičovi? Hovno! Jenom nějaké svinstvo, které sis někde přečetl, protože tebe zajímá jenom svinstvo. Pravdivé věci tě nezajímají, z těch máš kopřivku. A to o tom psovi a smrti - no - typický diskuzní nenávistný šmejd.

   Smazat
  3. 9:52 Nevědomost hříchu nečiní? Nebo taky přej a bude ti přáno... Tak mi nějak připadá, že skutečně leckdo pro stromy nevidí les a vše je úmyslně zkreslováno tak, aby se lidi stavěli proti sobě a nikdy se nedomluvili. Asi jenom moudrost našich předků, což je koncentrovaná moudrost, dokáže alespoň trochu zachovat zdravý rozum. Dnes už si na internetu najít pravdu může opravdu každý, takže pokud někdo vyloučí příležitost zůstat ticho, při nedostatku pravdivých informací, vypadá potom jako hlupák, nenávistný a zlý hlupák. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  4. 9:52
   Je zajímavé, že pokud někam, kde je konflikt zasvěcený zájmům USA (jak brání svobodu), přijedou lidé z jiných zemí i třeba z EU a není to "zúčastněný politik", tak se pak dovídáme, že to tam je prostě jinak. I lhát se musí umět. A také používat znalosti a LOGIKU.
   A až se nakonec něco podobného stane tady přímo u nás ve Střední Evropě, pak Vy budete každou bombu vítat chlebem a solí.
   Máte vlastně štěstí, že na nás použijí i díky Vám jinou metodu. Šlo o další kousíček ničení Slovanů. I protože Jugoslávie byla "moc silná", stejně jako bývalé Československo v jakékoli podobě.

   Smazat
  5. Vy dva zaslepenci si nejdříve něco zjistěte, než bute plácat ty vaše bláboly.
   Jugoslávská armáda začala vše utokem na Slovinsko, později se stáhla a začal utok na Chorvatsko, dále Jug. armáda odstřelovala z moře Dubrovník,s polovinou rozbořených domu, Sarajevo odstřelovala Srbská armáda taky s mnoha tisíci zabitých civilistu, Srebrenica taky dobrých, několik tisíc mrtvých, to je vám vy rudý zrudy asi málo že. za vše tohle nesl zodpovědnost Miločevič.
   Žádný Západ nic nerozpoutal, zase vy dva chudáci lžete.Pouze ukončil tenhle nesmyslný konflikt bombardováním Srbska, zcela oprávněně.
   Tohle vedlo ke kapitulaci Miloševiče, stejně jako atom v šíleném Japonsku!

   Smazat
  6. 11:32
   Tak vedle jste Vy. Je vidět, že jste nic nestudoval, a ani nedohledal. Pokud věříte ČT a podobným zdrojům, nemohu říci nic jiného než že je mi Vás upřímně líto. Svůj budoucí osud si Vy sám zcela zasloužíte. A pak neříkejte, že Vás nikdo nevaroval. Nemá žádnou cenu diskutovat se slepým a hluchým. Sbohem, parazite.

   Smazat
  7. Jak to bylo v bývaké Jugošce, už je ale obnošená vesta a kdo není blbej tak už dávno ví o co gou. 11:32 mýlit se může každej, ale cintat dál nesmysly to už dokáže jen blb. Zkuste si třeba občas přečíst "Ranní kávičku" Terezy Spencerové a nebudete tak moc mimo mísu o současném dění ve světě, ona tam uvádí i zdroje ze kterých čerpá, abyste nevypadal jako hnědá zrůda. Myslím to s vámi dobře, rudý dědeček

   Smazat
  8. vojnu rozpútal Genschner - Nemec, spolu s Chorvátmi ...Tudjmanom a spol.

   Smazat
  9. 14:18 Rudocancy! Je to banda balkánskejch řezníků! Stačí si přečíst co provedli vlastnímu králi na začátku minulýho století a jak rozpoutali na Balkáně dvě války a nakonec i tu světovou! - http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/rakousko-uhersko-vyhlasilo-srbsku-valku-opravnene.A140626_154416_pozice-tema_lube

   Jejich fašistický "jugoslávský stát" (od roku 1929 takto definovaný) upíral práva mnohem kulturnějším národům, jakými bezpochyby Slovinci i Chorvati byli! Zanikli po zásluze a jejich opětovný náslilný slepení bolševiky po roce 45 bylo zločinem!

   Smazat
  10. 13:27 Toho vašeho buzíííka Spencra si strčte za klobouk. Tohle dvojité stvoření placené Rusem tak někoho zajímá.
   Spoluzločinec komouš Tito držel tenhle slepenec státu až do konce. Po jeho smrti se zákoně chtěli nejenom Chorvati osamostatnit, tohle ale nehrálo do not dalšímu rudému zločinci Miloševičovi, ten za válkou v býv. Jugo stál.Nikdo jiný za válku v Jugo nenese odpovědnost něž Srb Miloševič, to ostatní je lež.

   Smazat
  11. 10;25
   Absence frontálního laloku v akci!!!!

   Smazat
  12. Kdy už půjdeš na porážku vole 10.25? Má smysl s tebou ještě komunikovat - teda kdyby byl někdo ochoten diskutovat s volem.

   Smazat
 13. MF DNES přiznala svou chybu o Okamurovi. „Sluníčkářská média, která tak ráda sledují fake news, mlčí,“ vynadal předseda:

  https://cz.sputniknews.com/politika/2019112110991019-mf-dnes-priznala-svou-chybu-o-okamurovi-slunickarska-media-ktera-tak-rada-sleduji-fake-news-mlci/

  OdpovědětSmazat
 14. Roztržka mezi bolševiky. Ondráček vzkazuje Babišovi, aby se šel bodnout

  Legrační situace nastala mezi soudruhem Zdeňkem Ondráčkem a soudruhem Andrejem Babišem. Bývalý člen pohotovostního pluku VB se bouří proti svému kolegovi z vlády a někdejšímu estébákovi Babišovi.
  Mlátičkovi se nelíbí, že se estébák na Ukrajině nevyjádřil obdivně k Rusku a jeho okupaci části Ukrajiny. Babišovi, jehož vládu Ondráček, momentálně známý také pod přezdívkou opisovač, věrně podporuje, vzkázal, aby se prý vycpal.

  Babiš na Ukrajině opatrně řekl, co se děje na východě této země. Tedy, že Ukrajina čelí ruské agresi.
  A milovník Ruska Ondráček hned reagoval. „Přátelé, já si původně myslel, že tam jel dělat obchody. Zase jsem se spletl a naplno se ukázala ta jeho rozpolcená osobnost, kdy se chce vždy zalíbit tomu s kým právě mluví. Ptám se zda si toto myslel i tehdy, když posílal na Krym svého nemocného syna? Jděte se bodnout pane premiére,“ napsal Ondráček na Facebooku.

  Babiš přitom neřekl otevřeně, co se na východě Ukrajiny děje. Že tam Rusové okupují část jiného státu a zabíjejí tamní obyvatele.
  Je zábavné, jak Ondráčka dráždí jakákoliv zmínka o tom, že by Rusové dělali to, co opravdu dělají. Protože je to právě on, kdo se jezdí na Krym veselit a hrát si na delegaci z ČR, což rozhodně není.

  Zajímavé bude sledovat, čím bude muset Babiš svůj ukrajinský prohřešek komunistům odčinit. Pozvou si ho opět na kobereček? Bude muset poslat další státní miliony komunistům sdruženým v organizaci Jaroslava Vodičky? Nebo bude muset do státních podniků napasovat další komunisty?

  Štěpán Malát

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Radosta neotravuj tady

   Smazat
  2. Tedy pokud jde o snahy o genocidu na Ukrajině, tak je to nacisticko-fašistický ukrajinský režim, který jde ve stopách banderovců, ideologicky i vražděním. Volyňští Češi o tom věděli své a nejen oni. Jen blbí a blbější nevědí, že válka na Donbase a odtržení autonomní republiky Krym od Ukrajiny jsou důsledkem tažení proti ruskému obyvatelstvu, který tvoří více jak 1/4 ukrajinské populace a jazykově dokonce téměř polovinu!!! Potlačování Rusů jako národa v rámci Ukrajiny mělo podobné rysy, jako potlačování židů v nacistickém Německu a tak se nedivme, že se začali bránit. Nebyli to oni, kdo začali válku, ale byly to nacistické hordy ukrajinských masových vrahů. A autonomní republika Krym v referendu se rozhodla ze svazku s Ukrajinou vystoupit (ostatně Krym byl Rusku ukraden v r. 1954 Ukrajincem Chruščovem!!!) a poté se přihlásila do svazku s Ruskem - opět se statutem autonomní republiky. Jen nacisté a fašisté - dnes španělská vláda s frankistickou ideologií - odpírá právo národům na sebeurčení - tedy rozhodnutí referendem¨. A v politických procesech ala lipský proces za Hitlera, likviduje za asistence EU a Bruselu lidská práva ve velkém - hned celému národu!!! Rusko Krym neanektovalo, Krym se většinou 80 či více procent občanů rozhodl. To Kosovo - to je anexe, tam žádné referendum nebylo a USA si tam po okupaci srbského území (stejné jako Němci Sudety po Mnichovu) zřídilo protektorát s Heydrichy, Franky, Henleiny na čele!!! A to jsou podle nás "lidská práva", která neochvějně staronoví vyznavači nacismu i u nás hájí!

   Smazat
 15. Fešácký kriminál:
  https://eurozpravy.cz/domaci/zivot/dalik-si-odpykaval-trest-ve-znojemskem-penzionu-dozorci-ho-nehlidali.1b30bc92/

  A Ratha vodili v okovech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:27
   Ale no tak, máme přeci konečně ten režim, jaký jsme si všichni přáli. Je jasné, že v takovém Orwellovském režimu se nejedná a nemůže jednat se všemi stejně. K elitám se prostě nemůže přistupovat stejně jako k chátře, vždyť to by byl naprostý rozvrat a popření našeho společenského uspořádání.

   Smazat
 16. Diky za kazdeho takoveho cloveka

  OdpovědětSmazat
 17. No to je prča:) "Začali jsme stávkovat, ale nejdřív jsme museli vymyslet, co to je":
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Studentsky-vudce-z-listopadu-1989-vzpominal-u-Drtinove-Zacali-jsme-stavkovat-ale-nejdriv-jsme-museli-vymyslet-co-to-je-604213

  OdpovědětSmazat
 18. Srbsko nebylo obětí srovnatelnou s "konečným řešením židovské otázky nacismem", ale nejen ideologicky bylo jeho analogem menších rozměrů a současně předzvěstí renacifikace dnes tzv. Evropy, tedy EU a jejich satelitů. A kob cebtráky pro nepohodlné - zatím se to řeší vraždami, fingovanými sebevraždami, vyhrožováním, vydíráním, udavačstvím, denunciantstvím...
  Ti, co zažili nacismus vědí své, vědí, že i dnešní pražská kavárna, kdyby se dostala k moci, bude usilovat nejen o umlčení většiny, ale také o jejich koncentrování za brány s Arbeit macht Frei. Pro pražskou kavárnu, sloužící za peníze vládcům peněz i pozlátku není nic z toho, co bylo za nacismu, cizí - a to by si myslící část občanů, především těch bez titulů, ale s rozumem, měla uvědomit. I němečtí nacisté / tedy německá kavárna/ v Mnichově nebyli většinou, ale propaganda a umravňování nesouhlasících v koncentrácích a na šibenicích nakonec k nacismu "přesvědčila" 90 % Němců.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A čím asi se tak chtěj místní líní odulci*) za těmi branami "osvobozovat"?! Pilní jsou leda tak v trolení, jinak jsou to ale jen ale zapšklí, na Putlerových prdech závislí, neproduktivní blbci, ktří by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.
   Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 19. Podívejme se, jak "diskutující" 16:00 vzteky plodí své lži a prezentuje své hulvátství,zřejmě reprezentuje ty, co se nepodařilo denacifikovat pro úpadek jejich IQ. Těžko ideologicky zakotvenému v odkazu Hitlera, Eichmanna, Himmlera, Goebbelse a v dalších lidských zplodinách lze kázat o křesťanské kultuře, humanismu! Navíc když jejich paranoia prahne po vraždění jen tak pro zábavu, jejich jsou křišťálové noci, jejich jsou ale i noci dlouhých nožů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A čemu se divíš? Teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Diskuze malomocných, neschopných, žlučovitých, klauzemanovských i putinovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky pláčou na hrobech zpupných diktátorů, opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se žilo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Levicoví odboroví bossové a lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc nebo výrobní či prodejní družstvo si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí vlastní prací, bez olupování a parazitování na těch úspěšnějších. Blijí směrem na Západ, protože mu nikdy nebudou sahat ani po řiť, aby ji mohli políbit. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni.

   Smazat
  2. Tedy kdy byl u nás komunismus? To jsem nějak zaspal, ač žiji 80 roků. To zdevastované zemědělství, které za socíku uživilo národ a bohatě ještě vyváželo, uživí dnes národ z 38 %. To jsou důsledky restartu kapitalismu. Ty zdevastované lesy kůrovcem - zase výsledek hospodaření kapitalismu, kubík dřeva dnes za 400 Kč! A nikdo ho ani nechce. To pomnožení myší a devastace úrody letošní a i pro příští rok - to je také vinou kapitalismu a idiotů - zelených mozků. Chráníme medvědy, vlky, ale nějak jsme si nevšimli, že nejsou k vidění zajíci, bažanti, koroptve - a zeleným mozkům to nevadí, jen když se u nás dál množí kanci - se kterými si věděla rady šlechta a pytláci před 150 roky, ale ne my "vyspělý" kapitalismus s kančí/vlčí tváří! Školství - to nejdokonalejší, co jsme měli, specialisty na různé druhy mentálního postižení dětí, kteří je dokázali vzdělat jako platné členy společnosti, jsme zlikvidovali a nahradili "asistenty", kteří s obtížemi zvládají sami probíranou látku. Zdravotnictví: ano, kde co je ve zdravotnictví výnosné, jsme předali kapitálu, státu zůstaly nezaplatitelné život zachraňující výkony a těm méně zdatným "zákroky" na lidech. Ano, inženýři vymysleli za ta desetiletí nové přístroje, chemici nové léky a kapitál kvalitní penězovody z pojišťoven do soukromých kapes. Máme něco přes 50 tisíc lékařů, tedy o dost více, než v r. 1989 - a nestačí. Proč náš současný svět vyrábí stresem takové spousty šílenců, že na ně psychiatři nestačí, proč dříve neznámé, dnes je heslo, co Čech to blázen, realitou? Proč tolik sebevražd v tom bájném kapitalismu. Proč ta nefunkčnost spravedlnosti, nekonečnost nespravedlnosti? Proč musíme být účastníky válek proti cizím zemím, proč je musíme rozvracet, okupovat, proč musíme vyrábět vdovy a sirotky, migranty? Proč některé evropské země mohou prokazovat moudrost a být aspoň neutrální, když ani ty nemohou být na straně práva a pravdy? Proč musíme vyhazovat miliardy na zbrojení, když bychom mohli pomoci sociálně slabým, stavět desetitisíce bytů, školky, jesle, podporovat rodiny ne jen penězi, ale i statky? Především ty, které se poctivě živí prací?!Ano, plody kapitalismu jsou vynikající: nezaměstnaní, bezdomovci se sídlem pod mostem či v kanálech, žebráci, děti, co nemají na oběd a jen samé sbírky na chudé a ještě chudší, kapitalismem zmrzačené. Statisíce okradených o úspory, vlastní domy, byty, tisíce sebevrahů a stovky vrahů, to jsou plody a úroda soudobé diktatury kapitálu. Dehumanizace společnosti, zvlčilost a královstvím pro největší zloděje - participanty na těch 10 bilionech Kč, co byly po r. 1989 ukradeny občanům a jejich státu! To je bilance kapitalismu, ne někdejšího režimu, co se pokoušel nastolit sociálně spravedlivější žití společnosti.

   Smazat
  3. 19:05 Asi na tom něco bude. Nakonec ten kompilát kterej jsem vložil v 15:08 není můj, neodpovídá mým názorům. Pamatuju si jako dítě jsem slýchával od dospěláků průpovídku že "Hitler byl svině, ale komouše, židy a cikány měl vyhubit" anebo že "ho to měli nechat dodělat" apod. Tak jsem se na to těšil, že to dokončíme my, až to tu praskne! Jenže jsem nevěděl že na tom Západě to stojí taky za hovno, jak jsem potom zjistil, páč komouši ve všem lhali!Přitom komunisti nám slibovali v tomto směru ráj!!! Co všecko prý "hrozí" kdyby to "prasklo" (teda kdyby zvítězila kontrarevoluce u nás) a my jak blbečkové tomu věřili! Že prej v západním Německu už "řádí" nějaký Khárl Heinz Hoffmann! Na fotkách vypadal dobře! Velkej knír jak kaizr Wilhelm a v ruce nějaký kvér a na hlavě nacisticku helmu! Frajer. A prej že vede bojůvky neonacistů v západním Německu! A my se těšili až sem přijede na Leopardu (to je tank!) Až pozdějc mi syn emigrantů který tu bydlel u sousedů v pronájmu řekl, že prej je v západním Německu Hitler zakázanej a že ten Hoffmann je prej jen pošuk z jakéhosi spolku vojenské historie! To mě nasralo, ale řekl jsem si - no co no -"poraženej " stát. Ale spolýhal jsem aspoň na Ameriku! Viděl jsem na vlastní oči v ČST záběry pochodujících KKKáček ve Washingtonu jak hajlují a nesou nápisy Free Hess a Hitler was right apod. A měl jsem za to, že to přijde sem! Ještě v listopadu 89 jsme seděli s partou ve vinárně a jeden spolužák dal nohy na stůl a prones památnou větu: "Já tomu stejně nevěřím! Dokud nepojedou po Václaváku meďáky s hákošema na kapotě!". A my se smáli "vtipu". Jenže on měl pravdu! Nic se nezměnilo! Furt stejný žvásty o zlých nacistech, komouše nepověsili, židi zůstali dál nekritizovatelný a dokonce ani neobnovili zákon o potírání cikánských band z 1. republiky, takže naco se to dělalo? Přišel ten čurák Havlů s těma a kecama o "lidských právech" a hovno do hovna! Místo KKK se začlo cikánům říkat "Rom"!! Takže zklamání a podvod. Já hned jak se začli ty demonstrace, tak jsem na náměstí u nás rozflákal komoušský zasklený vitríny s Hrdiny práce" či co. A hned pár lidí s nějakýho OF na mě že prej to nemám dělat, že prej musíme "opatrně" a pod. zbabělý kecy, aby nás prý neměli za "provokatéry"! He! Já jsem čuměl jak zjara! Furt jsem čekal že vohlásej, že byl zatčen Bilak a že už ho někde mučej a vono hovno hovno! Jo Budapešť 56 -to byla Kontrarevoluce! - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Smazat
 20. P.S.: Jen k těm židům dodám, že tomu jsme coby děti nerozuměly, netušili jsem co nebo kdo to je. Zanly jsme ten pojem jen z parodie na text komoušskýho trauermarše Pochod padlejch revolucionářů (takový to "jdoužidižidijdoudoplynu ... vícekrát neuvidísvojirodinu atd.). Až později mi tátův kámoš, si tak tvůj vrstevník vysvětlil o co go. Řekl mi: "Chlapče, Hitler i Stalin bažili po světovládě, ale ta už dávno před nima patřila Židům!".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. oprava: ... Znali (tedy alespoň kluci ve škole uměli tohle zazpívat - to dnešní mladí umí leda hovno!).

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.