Reklama

středa 6. listopadu 2019

K událostem zahájeným 17. listopadu 1989

Stanislav A. Hošek
6. 11. 2019
Podtitul tohoto textu by mohl kupříkladu znít, sametová revoluce uskutečňovaná pod heslem vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí. K čemuž hned na úvod tvrdím, že větší politický kýč jsem za celý svůj dlouhý život nikdy nezaznamenal. V uvedeném podtitulu totiž, mimo jiné, není ani jedno sdělení odpovídající realitě. Už samotné heslo neříká, zda pravda a láska jsou cílem či pouze metodou „revoluce“.


Sametová revoluce

Revoluce je termín, pod kterým si různě ideově zaměření lidé představují mnohdy až diametrálně odlišný společnostní jev. Jeho kontext se totiž od revoluce v Anglii z roku 1688 vyvíjel. V současnosti se asi lze dohodnout, že hlavními rysy zmíněného jevu jsou:

- Mnohostranná společnostní přeměna v politické, hospodářské, mocenské, sociální, ba i kulturní oblasti.

- Likvidace dosavadní, ustálené konformity ve společnosti.

- Vytváření systému, který historicky v dané společnosti dosud, alespoň v jedné ze zmíněných oblastí, ještě nikdy neexistoval.

Jsou autoři, kteří za rys revoluce považují rovněž aktivní účast lidu, třeba ve formě povstání. V mých očích jde o poněkud matoucí rys, protože pro mé chápání není jasné, od jakého počtu „lidu“ už jde o lidové povstání. Při mém způsobu myšlení jsou aktéři každé revolty lidé a nezáleží vůbec na jejich počtu. Úlohu „lidu“ vnímám spíše v tom, že naprostá většina společnosti se vůči prosazeným změnám nepostaví na odpor a formou pasivní rezistence je fakticky podpoří, i když s nimi nesouhlasí. Což bylo klasicky vidět v případě rozdělení našeho společného státu.

Kdo se ztotožní s uvedenou minimální definicí revoluce, musí konstatovat, že události zahájené v naší zemi 17. listopadu 1989, revolucí nejsou. Sice jde o skoro totálně všestrannou změnu stávajícího režimu, ale ta nebyla v našem regionu ničím novým. Naopak. Změna, započatá v únoru 1948 přinesla v naší zemi jevy, které v ní do té doby nikdy neexistovaly, takže je lze považovat za skutečnou revoluci. Potom změny z poslední dekády minulého století, provedené v naší zemi, byly ve skutečnosti kontrarevolucí. A podle některých jejích jevů dokonce revanšistickou pomstou.

Slovo sametová je rádoby poetické pojmenování vzniklé na samém začátku změny. Je prvním příznakem politického kýče a to i tehdy, pokud nešlo o záměrnou absurditu autora celého motta. Fakt, že obrovské přeměny se obešly bez ozbrojeného střetnutí, nesvědčí o celkové sametovosti. Změna systému totiž zmařila hodně životů i bez ozbrojeného boje. Jen kupříkladu jako následek divoké amnestie z Nového roku 1990. V dalším průběhu celá změna nebyla sametovou ani náhodou, pokud si uvědomíme, kolik lidí přišlo o zaměstnání, kolik majetku bylo odcizeno celé zemi a kolik nových konfliktů bylo změnou založeno.

Vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí

Když Indira Ghándiová ve funkci premiérky Indie navštívila Československo, obdržela na Univerzitě Karlově čestný doktorát. V doktorandském projevu řekla větu, která mi uvízla navždy v paměti. Prohlásila, že i kdyby existovala jediná pravda, tak k ní vždy vede tisíce cest. Nejen z tohoto poznatku, alespoň podle mne, plyne, že nikdo nikdy nemůže tvrdit, že má jedinou, nadtož absolutní pravdu. Tu by mohla mít jenom bytost, která ví všechno i o konci budoucnosti, v níž se může ona absolutní pravda přece jenom projevit. Každý, kdo si je vědom, že historii ani náhodou není ještě konec, musí dospět k názoru, že politika je pouhopouhou cestou a jednotlivá politická rozhodnutí pouze milníky na ní, v žádném případě ne nezvratnými, a v žádném případě ne konečným cílem.

Každý, kdo o sobě tvrdí, že má pravdu, tak se fakticky dopouští klamu, nebo vědomě či záměrně v hrdlo lže. Ne, že by na cestě vývoje poznání neživého universa, či třeba i lidské společnosti, vůbec neexistovaly po dlouhé generace platné pravdy, ale vždy mají do absolutnosti daleko. Každý moudrý člověk by si měl proto umět připustit, že „pravda“ jeho přesvědčení je doslova nicotná, bude určitě změněna a podle toho se i chovat. Především být nanejvýš opatrný v tvrzení, že jeho pravda je nějakým definitivním vítězstvím pravdy s velkým P, nad jakoukoliv lží.

Užití slova pravda v hesle společnostní změny je v nejlepším případě matoucí a manipulativní propagandistický nástroj. V tom nejhorším pak vědomá lež. Příklad absurdního myšlení, v němž tvrzení o pravdě je lží. V každém případě jde o politický kýč.

Užít slovo láska v sociálním boji je pak už buďto absurditou na druhou, nebo drzým cynismem. Absurditou, která pak naprosto zákonitě musela přerůst v bombardování s jakýchsi pofiderních humanitárních důvodů. Kdo bojuje, tak své přesvědčení miluje víc, než životy odpůrců. Poněkud podivná to láska. Přesněji, je to ten nejvyšší projev sobecké pýchy.

Druhou absurditou je, že mizející láska je vždycky vystřídána lhostejností, nebo nenávistí. Nevím, jestli se někdy zkoumalo, jaké charaktery inklinují k té, či oné transformaci, ale obě jsou pro politiku nebezpečné. Lhostejnost se projevuje nezájmem veřejnosti o dění kolem sebe a nenávist naopak je ve svém důsledku sebezničující. Nehledě na to, že v průběhu dění je nenávist provázena celou škálou negativních jevů od vulgárního vyjadřování po zvrhlé přání smrti odpůrcům.

Pravda a láska tedy ve své podstatě ani nemůže zvítězit nad lží a nenávistí. Sama se v průběhu času totiž na ně změní. Nejlépe je to vidět právě na vývoji naší společnostní tranzice po třiceti letech. Havlova kýčovitá a snad jen naivní ideologie metody prováděné změny, zplodila, mimo jiné i doslova psychopatické následovníky a velmi nebezpečný rozvrat celé společnosti, který je zatím tlumen pouze pasivní rezistencí její obrovské většiny. Napsal jsem „snad jen naivní ideologie“, což by mělo provokovat znalejší osobnosti k přesnějšímu hodnocení úlohy Václava Havla nejen na změně započaté 17.11.1989, ale především vlivu jeho ideové konstrukce na následný vývoj až po dnešní dny. Do té doby já jeho vliv osobně považuji za sametovou lež.

50 komentářů :

 1. Kalousek co jsem četl se posmíval Babišovi, ať není zbabělý a jde pokládat kytice k 17 listopadu a tam už bude nastoupena chazarská mládež z neziskovek a házet kytky od jim nevhodných politiků do koše a nadávat jim. Babiš by měl prohlásit, že jim na ty oslavy s.re a ANO vzrostou preference o 10%. Ať Babiš a Zeman nikam nechodí a nic neoslavují, výročí tragedie se neoslavuje!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby Kalousek nebyl zbabělec, přijel by do Ostravy vysvětlit výdobytky zlodějské kontrarevoluce.

   Smazat
  2. 0:02 to máte pravdu, není co slavit. Jenomže oni nechtějí slavit, ale udělat převrat, když se nemůžou dostat ke korytům volbami, tak zpovykují dutohlávky pražské a myslí že jim to vyjde. Ovšem nemyslím, že mají nějakou šanci i když to asi bude stát hodně peněz a určitě by bylo zajímavé sledovat toky peněz a organizátory, pokud to budou chtít zneužít. Jinak ať si slaví třeba do alelůja. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  3. PANE HOŠEK VY SICE PĚKNĚ PIŠETE;ALE BEZ NAVRHU NA ŘEŠENI

   na konci vašich članků,jsou tyto članky bezcenné a ne, že ne ANO!

   Ti kdo s timto tvrzenim nesouhlasi,napište tady PROČ!

   Smazat
  4. 0:29 protože jsi ch.j

   Smazat
  5. Babiš je znalec Francie a proto zá ten výrok královny při hladových bouřích: Nemají chleba? Tak ať jedí koláče. A proto ví že je potřeba lidi trochu krmit aby se nevzbouřili. Není to žádný lidumil, jen to hraje. Tím neříkám ho nevolit. Pokud se pro vlastenecké strany do voleb spojí a dají si do slibu jen dvě hesla a to adresnou volební povinnost a proveditelný zákon o referendu tak je budou volit. Jak si do slibů toho dají moc tak je to vždycky pro možnost říci: Toto plníme a toto budem plnit a to je špatně. PRADĚDA.

   Smazat
 2. Jediné pravdivé z toho Havlova hesla je ta kratší verze. Pravda a láska musí zvítězit lží a nenávistí. To nám mocipáni předvádějí dnes a denně, zatímco mají plnou hubu svobody a demokracie tak nenápadně stále utahují šrouby a skutečně nejsou jako oni, jak vyřvávali, jsou daleko horší pokrytci a vlastizrádci a asi si myslí, že jsou nepostižitelní, Boží mlýny melou sice pomalu, ale jistě. Hej hou

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No nevypadáš, že by jsi byl moc utažený, rudý idiote
   :-D
   Boží mlýny melou. To máš svatou pravdu, soudruhu. A právě proto jsi už 30 let v prdeli a v ní i zůstaneš.

   Smazat
  2. 0:37 - on není rudý, jenom nesnáší zloděje a lháře, to nemá nic společného s rudou barvou. S bolševíkem jdi do pr.ele v čele s Bakalou a Sorošem a cestou se nikde nezastavuj! Že je někdo tzv. rudý, to učí jako argumentaci instruktoři v neziskovkách, je to prosté, lidé nechtějí hajzly!

   Smazat
  3. 1:01
   Podepisuje se sám jako "Rudý dědeček".
   Takže jdi se svým žvatláním do prdele. Netušíš která bije ani kde je sever.

   Smazat
  4. 0:37
   Tak tady jako bych slyšel PRAVDU A LÁSKU osobně...

   Smazat
  5. A já ten boj stou nenávistí.

   Smazat
 3. Babiš a Zeman nemusí nic slavit, není to povinné a navíc to stejně nebyla revoluce, ale zvrat. Oslavovat zvrat je zvrácenost, to může slavit zvrácený Kalousek a ta jeho zvrácená banda alkoholiků Holubová a Básiková v čele.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Budete mít asi pravdu v tom, že šlo o zvrat. Já totiž při těch řečech o vítězství lásky a pravdy a o svobodě vždy téměř zvracím. Mimochodem, tu svobodu hezky popsal klasik německé literatury Johan Wolfgang von Goethe: „Nikdo není tak beznadějně zotročený, jako ti, kteří falešně věří, že jsou svobodní".

   Smazat
 4. Měl bych mít radost a dobrý pocit, že se soudruzi jako tento Hošek, evidentně trápí, že jim lid vzal moc, kterou lidu na 40 let ukradli.
  Dobrý pocit zadostiučinění jsem dříve měl. Teď už jsou mi ale rudé, lítostivé skřeky Hošků a podobných zcela lhostejné a nevyvolávají žádné emoce.
  Upřímně Hoškům přeji aby se v této pro ně zlé době, kdy se nedokázali ani po 30 letech srovnat se ztrátou násilím získané a udržované moci, po 30 letech kdy se v plném světle ukázalo že nic neumí a k ničemu nejsou a ničemu neprospívají, trápili již co možná nejkratší dobu.

  =============================

  Nenávist necítím ani k soudruhovi Dvořákovi, který zasvětil zbytek svého smutného života šíření ruské propagandy, ke vzpomínání na staré (pro něj) zlaté totalitní časy a k usilovnému mazání nepohodlných názorů. Je to svým způsobem chudák, ale není mi ho ani líto. Kdo chce kam, pomozme mu tam.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. chces kurbu??

   Smazat
  2. Mě je zase líto těch, co bez komunistů nemohou ani po třiceti letech žít. Jiný názor toť komunista i třeba že si s nimi nic nezadal. Na rozdíl od kritického pisatele. No za sto let budou už ti komunisti vzpomínáni jako opice, co právě slezli se stromu a chopili se moci a za kterými bylo v naší zemi statisíce mrtvých politických a miliony jimi pokousaných... a 2.09 myslíš to vážně a nebo názorně ukazuješ jak je takový komouš stále ,,inteligentní" a agresivní! Nežeru ti to!

   Smazat
  3. Jen ještě dodatek 2.09, podle času je to jeden a tentýž!!! Tou dobou slušní lidé a komunisti spí...

   Smazat
  4. 0:34 lidé hloupí na všech slou. diskuzích.
   lada

   Smazat
  5. 0:34 Synu. Stačilo by pravdivě uvést věk, způsob obživy
   své a svých rodičů. Pokud jsi pohadrák, tak i prarodičů.
   Pak už nemusíš nic nikomu sdělovat.

   Smazat
  6. Musím se smát té námaze, kterou vynakládá duševně zapouzdřený anonym 0:34 dohonestaci Nové republiky. Své autochtoní nenávisti přenáší na lidi s jinými názory, které častuje „bolševiky“ „rudými“. Ve své nepříčetnosti podsouvá lidem nesmysly, které si cucá z prstů u nohy. Študentík nějaké y dnešních pahumanitních kateder? Čistý hlupák? Psychouš? Placený troll? Všechno dohormady? Posuďte sami.

   Smazat
 5. Co je to za oslavu, kde mohou beztrestně uráže Sorošovi přiznivc demokraticky zvolené politiky?

  OdpovědětSmazat
 6. ,,No tak si lidé nebudou kupovat lampy za 15 000 , ale jenom za 12 000 korun." To byla zlatá slova Václava Havla,pronesená v souvislosti s tzv. Blbou náladou,kterou se mu podařilo ve společnosti vybudovat.Zároveň osvědčil,že se vyzná v cenových relacích ,ve kterých žije národ , podobně jako jistá Marie Antoinetta. Na rozdíl od ní, jeho výrok
  odvysílala ČT.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dej odkaz nebo drž hubu. Google na tvůj blábol vytažený ze zadku neříká vůbec nic.

   Nemyslíš, že po 30 letech je už nejvyšší čas aby jsi se stou nenáviděnou svobodou a demokracií smířil? Nebo chceš marně čekat na jakousi spásu odkudsi až do smrti? No rozhodně je to jen tvá volba, v době svobody a blahobytu žít zcela zbytečný a marný život plný zoufalství. Ale kdo chce kam...

   Smazat
  2. Přesně si to pamatuju, bylo to v nějakém jeho typickém ucháchaném rozhovoru, stál někde na chodbě, nebylo to oficiální, prostě si honil triko, dokonce to pak někdo použil do filmu o Havlovi.

   Smazat
  3. Pane Šmídle, taky si ten výrok pamatuji, mohu Vám ho dosvědčit před tím zuřivcem 2:10.
   Řekl to v jednom rozhovoru, asi holt není archivován, dával jich stovky, masíroval si ego ve světlech ramp, takže googlový vzdělanci typu 2:10 jsou vedle, ovšem svědci existují, to nezmění.
   Ale dovolím si Vás opravit. Jsem si jist, že neřekl 15 tisíc, ale 20 tisíc.
   Heriot.

   Smazat
 7. Pokud si tykáme, je to jednodušší. Ten výrok si pamatuješ, protože jsi jistě V.H. v televizi sledoval . A pokud jde o 17.listopad, je to především Mezinárodní den studentstva, jediný mezinárodně uznaný svátek, inspirovaný českými událostmi. Václav Klaus také nikdy neřekl, že nerozeznává čisté a špinavé peníze ,Miroslav Mráz (rozhlasový pseudonym Xaver) také každé ráno v devětašedesátém a sedmdesátém roce
  nevysílal na stanici Praha štvavé komentáře (z archivu zmizely všechny), pouze se mi podařilo najít ve vyřazených
  knihách jeho beletrii Jen Hrobař zaplakal.(emigroval v 80.roce do Izraele). Ostatně - pokud ti záleží na Googlu -
  z Google maps zmizelo místo, kde se likvidují doživší tankery (pracovníci umírají v průměru po 13 létech praxe)
  a přece existují fotografie z tohoto pracoviště.Prostě Google je fajn databáze,ale taky trpí syndromem Cibulkových seznamů.

  Svobodu a demokracii (malou českou)využívám k šíření svých postřehů , zkušeností, názorů.Na spásu nečekám, jsem ateista,stejně ,jako se jí stala obdivuhodná dáma,narozená 7. listopadu 1867 v Rusku - Marya Salomea Sklodowska, sice pokřtěná, ale zformovaná životní zkušeností jako ateistka. Pochopitelně, co do pracovních výsledků se s ní nesrovnávám,
  ale z toho mne snad nepodezříváš...

  OdpovědětSmazat
 8. 17.Listopad mají v hlavě jen lidi, co v hlavě nemají nic jiného. To, co nám tady předvádějí pamětníci je úplně totéž co předváděli v šedesátých letech staří komunisti. To byl jejich život a nemohli se od něho odpoutat.
  Horší jsou ovšem jeich nohsledi, co si to období už pamatují málo, nepřesně, mebo vůbec. Buď jsou u koryta, nebo jsou to jejich berle jak se ke žvanci dostat.
  Z dnešního hlediska Havel nebyl snílek, byl to vůl, kterého režim chtěl zapřáhnout jako ostastní a jemu se to nelíbilo.
  Tisíce jemu podobných vystudovalo a získalo kariéru, jen jemu se líbilo dělat opak. Dnes je takových desetisíce, přišli o byt, zaměstnání a žijí v papundeklových krabicích v parcích.
  Bylo by dobré, kdyby už konečně jsme si začali připomínat ty iluze, které se neuskutečnily. Předražené byty spelulanty, neprůjezdné silnice, hnusné potraviny, zničené životní prostředí a tak podobně. Kdo připomíná tehdejší události, za které se stejně většina obyvatel stydí, zakrývá současnsné problémy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A víte Rudo, že máte pravdu! Nemít VH rodinné zázemí a umělou glorifikaci,zahynul by někde pod mostem zapomenut jako osud mnohých, dříve známých bezďáků.

   Smazat
 9. Jo přesně tak pane Hošku před pravdoláskaři se musíme chránit aby to tady nevypadalo jako ve švédsku.

  OdpovědětSmazat
 10. Anonymní 7:35 a Goethe mají jednoznačně pravdu. Jestli se tenhle režim udrží ještě 10 let, teprve potom by to srovnání bylo zajímavé (jestli...), ono už po třiceti je více než jasno a chudák Kryl ten to viděl nejjasněji "Demokracie rozkvétá do žaludečních vředů, bez poctivosti bez práva a hlavně bez ohledů, a je to mýlka soukromá snad z optického klamu, že místo srdce břicho má a místo duše tlamu". Už zase ryjeme držkou v zemi... rudý dědeček, to rudý používám pro alergiky abych jim udělal radost a to hej hou, protože mám zatím radost ze života.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:42 a to jsem zapomněl říci, že písnička Demokracie vznikla už v roce 1993, na čemž je zcela jasně vidět genialita a nadčasovost Kryla. Hej hou

   Smazat
  2. V tom případě jsem také geniální a nadčasový. A dost lidí okolo mě též. Mnoho lidí chápalo aspoň v obrysech co se stalo, ale všichni jsme byli jen pozorovatelé, nikoli hráči. A všichni jsme tady museli žít a uživit sebe a své rodiny. A tak jsme drželi huby, abychom aspoň mohli obhájit svou základní roli. Ke kormidlu se vždy bleskurychle procpe ta nejhorší špína. Tak už to v lidské společnosti chodí, ať si říká otevřeně diktatura, nebo farizejsky demokracie, ať se zaklíná sebelíbivějšími hesly.

   A Kryl? Jsem založením skeptik, to říkám otevřeně. Nedělám si o nikom iluze, je mi naprosto cizí zbožšťování kohokoli. Prostě takové mám životní zkušenosti a tak funguje můj rozum. Myslím že Kryl byl možná do určité míry snílek a idealista, což lze vnímat kladně. Ale jeho problém s novým režimem podle mě vzešel především z toho, že jej havlisté mezi sebe nevzali. Zkrátka mu neposkytli post a korýtko, na které cítil jako většina oponentů předlistopadového režimu nárok. Nevěřím, že by mu šlo primárně ideje, s realitou kapitalismu přeci také už měl zkušenost. Ekonomické a mocenské zájmy jsou motivem k vynaložení mimořádného úsilí a obětí, nikoli zájem o blaho někoho jiného(vyjma zamilovanosti, ale to je jev pomíjivý, vyvolaný jako opilost otravou mozku). Už nevím kde jsem zaznamenal, že když se Kryl poprvé setkal s Havlem, pronesl něco v tom smyslu že se "hlásí do služby". Havel mu na to odpověděl "Karle hraj". Tím mu sdělil, že s rolí v novém mocenském aparátu se pro něj nepočítá a bylo vymalováno.

   Smazat
  3. 9:53
   Je normální,že vidíme to co chceme vidět,že vnímáme jen to chceme vnímat. Od osob očekáváme vlastní chování. Já například věty mezi Krylem a Havlem dešifruji, jako setkání upřimné naivní osoby, s osobou s opačnými vlastnostmi. Ať chci, nebo ne, stejně vždy promítám do situace sebe. Vy asi taky.

   Smazat
  4. 11:24
   Možná že to je normální, ale já se naopak snažím dívat na svět kolem sebe bez emocí, bez jeho pokřivování svými přáními. Myslím že mi to docela jde a možná jsem proto i nenormální.
   Každopádnějá Kryla za hlupáka nepovažuji.

   Smazat
  5. Nesahejte na Kryla vy impotentní diskuzní parchanti!!! Tady se hádejte a broďte se ve svých oblíbených sračkách, ale K.Kryla nechte na pokoji! Nikdo z vás žvatlů by na něj neměl, a přestaňte se dohadovat, co by asi Kryl zpíval, kdyby mu Havel nabídl trafiku a zlaté koryto? NIKDY! Kryl by nikdy nezradil sám sebe, za jakékoliv špinavé peníze jako většina připosraných čecháčků, kteří by pro smradlavý grošík vydloubli oko vlastní matce. Kryl byl hrdý člověk a svůj. Proto se uchlastal k smrti. Když viděl tu špínu, zatímco on zpíval songy proti minulé špíně a nastala mnohem větší. Na chlastu se nedá nic zkazit. Ještě jednou - nechte Kryla na pokoji!!!

   Smazat
 11. Je dobře , že "převrat", který se uskutečnil v r.1989 byl "sametový". Za to dík jak tehdejší státní moci i "dizidentům", kteří se chopili příležitosti, která jim spadla doslova z nebe. To je tak vše o sametovosti ,protože dle mě o revoluci nešlo. Ale to je pouze názvosloví, revoluce nebo převrat. O co zde tehdy šlo, těm co převrat organizovali, byl "majetkový převrat". To lidem nedošlo a jako skoro vždy byli obelháni.K hojně používanému heslu: Vítězství pravdy a lásky nad lží a nenávistí. Je to heslo jako každé, které má zjednodušeně burcovat lidi, nic víc. Obsah hesla odpovídá jeho, snad autorovi V.Havlovi. To byla jeho nepolitická politika, jeho pojetí občanské společnosti, lidská práva ap. Uzavřel bych tím co pořád říkám, že obsah hesla se v této liberální demokracii a globálním kapititalismu naplnil zcela a jistě , ale jen směrem k penězům.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jiný než sametový ani být nemohl. Reálně neměl kdo stát proti komu.

   Smazat
 12. Podvod! Vláda Havlových kamarádů, tragédie. Pozve ČT po tomto hodnocení „sametu“ ještě někdy Jiřího Kobzu?

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Podvod-Vlada-Havlovych-kamaradu-tragedie-Pozve-CT-po-tomto-hodnoceni-sametu-jeste-nekdy-Jiriho-Kobzu-602318

  OdpovědětSmazat
 13. Přeji vše nejlepší k dnešnímu výročí. Dějiny ukazují, že revoluce je možná a kdoví kdy, ale jistě nastane

  OdpovědětSmazat
 14. Doufám, že až zvítězí pravda a spravedlnost bude dnešní den znovu připomínán jako skutečně odvážný pokus vytvořit lepší a spravedlivější společnost a ten feudálně-kapitalistický převrat 17.11.bude hodnocen po zásluze jako dějinný omyl. Nepřiměřená nenasytnost soustředěná do rukou psychopatů přece nemůže trvale vítězit!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. "Pravda" je filosofická kategorie, hovořit o pravdě v kontextu s politickou praxí je "nepravdivé", vede v reálné politice k slepým cestám. Politika je o zájmech a kompromisech. Politika, která se vede ve jménu "pravdy" vede k podobným výmyslům, jako je "nepolitická politika". Spravedlnost to je již jiná kategorie. Je to idea na př.o spravedlivém uspořádání společnosti a s tím pak souvisí i spravedlnost právní, kde jde o uspořádání vztahů ve společnosti. Spravednost i ve smyslu práva je také o ideích, nejen o právu samotném.Jako každá idea může ukazovat cestu, cíl ke kterému se směřuje. Pochopitelně i idee k politice patří, ale není je možno zjednodušovat a zaměňovat s praktickou politiku. K politice idee patří, bez ideí a cílů praktická politika nikam nesměřuje.
   Závěrem, hledání pravdivého poznání, smyslu života se lidstvo zabývá již tisíce let, ale "pravda" a "spravedlnost" sama nezvítězí to patří do pohádek.

   Smazat
 15. Už jsem tady zaregistroval názory aby bylo řečeno jak z marasu ven.
  Nemyslím, že by to bylo podmínkou- opět jsem tady zaregistroval nádherně i děsivě pravdivou myšlenku i k jediné pravdě vede tisíc cest.
  Co jsem tak zaregistroval ty, s kterými více či méně názorově souzním tak nespokojenost s tímto stavem má na svědomí podmínky a bordel ve kterém se celkově svět nachází.
  Cožpak je trestné chtít domov, místo, kde se nám bude dobře pospolu žít? v relativním blahobytu, bezpečí, v raději více než méně předvídatelné budoucnosti? Nebo si všichni myslí, že to co nám slibovali je naplněno? Privatizace, předání strategických věcí do rukou západu, vycouvávání z potravinové soběstačnosti, platová nerovnost vůči vyspělé Evropě, pokřivení kurzu koruny, obrovské odvody zisků pryč z republiky, nepotrestané lumpárny typu OKD, H system a další-tohle je ráj především pro lumpy, bezpáteřní jedince a ty, kteří pro svůj osobní prospěch prodají i vlastní matku.Jak navrátit věci k ideálu, a co je ten ideál, to už je o těch cestách.

  OdpovědětSmazat
 16. 30let po předání moci a učitelé jsou socky.
  Fuj hamáři a čt jede naplno,jak rudá záře. Propaganda v tv se vraci.

  OdpovědětSmazat
 17. V měsíci listopadu je sledování "české televize" životu nebezpečné !
  Ve zbytku roku sice otravné, ale pokud se divák věnuje prevenci, tak se dá přežít.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Každý to má ve svých rukách, jakou medicínu si zvolí. Kdo si zvolí ČT, ať si pak nestěžuje.

   Smazat
 18. Výročí 17. listopadu 1989 můžeme tedy plnohodnotně označit jako výročí vítězství lži a nenávisti.
  https://www.parlamentnilisty.cz/tagy/Kobza

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ilona Švihlíková to na
   www.casopisargument.cz
   ironizuje jinými slovy:
   Od hesel SVOBODNÉ VOLBY! a NEJSME JAKO ONI!
   se nám podařilo ujít veliký kus cesty...

   Smazat
 19. Za sebe řeknu, že nemám co slavit, jsem sice v důchodu, ale díky dědečkovi žijeme ve vlastním a neplatíme nájem a tak jsme zatím za vodou. Ekonomický problém nemám, ale kšeftování a politické handrkování, které nás obklopilo neberu a slavit nebudu. 17.11 si zapálím svíčku,za studenty a pohřbené naděje. Nejsem zdejší rudý dedeček.

  OdpovědětSmazat
 20. Dle mého názoru je za současného globálního stavu světa, Evropy, EU mnohem důležitější odkaz původního 17.listopadu, který se dnes prakticky nepřipomíná. Ve své době se 17.listopad stal Mezinárodním dnem studenstva. Proč se na tento odkaz tak zapomnělo ? Mám odpověď, která se možná některým lidem nebude líbit. Myslím si, že v budoucnu nám, jako malému národu, který je pod velikým vlivem globalizačních procesů, hrozí odnárodnění, ať jako procesu objektivnímu, tak cílenému. Nemám dobrý pocit z toho , když slyším mladé lidi, studenty , prohlásit , že se cítí být občany Evropy. Někdo namítne proč je tedy důležitý odkaz 17. listopadu 1939, vždyť nám nikdo nezavírá vysoké školy, náš národ nechce poněmčit, zdecimoval a případně likvidoval. To je sice pravda, ale globálním finančním korporacím, které dnes o všem rozhodují a nejen jim, samozřejmě vůbec nejde o malý Český národ. Proto se musíme velmi snažit vzdělávat, studovat a ochraňovat svoji národnost, své Češství. Vzdělanost národa je to nejdůležitější. Myslím, že potřebujeme nové obrození.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.