Reklama

úterý 5. listopadu 2019

Kdo je či spíše kdo není klimatický uprchlík

Jaroslav Tichý
5.11.2019  E-republika
Před několika dny skončilo společné jednání prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina v Soči s představiteli většiny afrických zemí. Toto jednání probíhalo a skončilo ve velké osobní pohodě, v absolutně uvolněné a přátelské atmosféře účastníků. Položme si otázku proč.Odpovědí na tuto otázku nalezneme hned několik. Tak tedy:

1. Po koloniálním drancování a ponižování afrických zemí přišla na straně těchto zemí s ohledem na průběh a výsledky jednání víra v lepší budoucnost a s ní i optimismus, že ledy se konečně hnuly.
2. Takto vzniklá naděje je pro africké země velkým impulzem pro jejich další činnost s cílem dosažení jejich modernizace a potřebného rozvoje.
3. Došlo k dohodě o řešení zásadních problémů, jež sužují Afriku, a to:
• bezpečnost Afriky (boj s terorismem a pirátstvím);
• pomoc při elektrifikaci Afriky (dodávky technologie a vyslání odborníků z Ruska);
• zrušení plateb v USD ve vzájemném platebním styku a přechod na jednotný bankovní systém SPFS, což zabrání aplikaci sankcí ze strany USA vůči účastníkům tohoto obchodního a platebního styku;
• pomoc při tlaku na OSN za účelem nastolení reformy OSN a zvýšení významu členských zemí z Afriky v tomto světovém orgánu s přihlédnutím k jejich rostoucímu významu ve světové ekonomice.
4. Afrika je z pohledu své vlastní ekonomiky mladý, leč velmi perspektivní kontinent, a to jak svými surovinovými zdroji či možnostmi v oblasti zemědělství, tak i svým obyvatelstvem, které je v průměru mladé a perspektivní při řádné výchově a vzdělání. Je to současně i velmi perspektivní a rozsáhlý trh pro dodávky různých druhů průmyslových výrobků, energetického a dopravního zařízení, jakož i zařízení pro zpracování surovin a některých druhů spotřebního zboží, které dosud není v zemích tohoto kontinentu vyráběno.

Z obsahu jednání v Soči tedy jednoznačně vyplynulo, že africké vlády mají zájem na spolupráci a pomoci Ruské federace při zajištění bezpečnosti svých zemí a na modernizaci jejich ekonomik, a představitelé těchto afrických zemí a většina jejich obyvatel vůbec neuvažují o nějaké emigraci ze svých zemí, ať již z důvodů válek či terorismu nebo očekávaného nárůstu teploty či sucha. Právě naopak hledají a podle zpráv již i našli pomoc při řešení svých problémů v daných zemích. Neutíkají tedy pod různými záminkami ze svých zemí, naopak usilují o řešení svých místních problémů a hledají za tímto účelem pomoc.

Tato fakta ale ostře kontrastují se zdůvodňováním migračních vln do Evropy prováděným ze strany Bruselu, jakož i vedení členských zemí EU a mainstreamu.

Položme a hned si zodpovězme v souvislosti s vlnami imigrantů do Evropy tedy minimálně tyto další otázky:


1. Z koho se skládají tyto vlny imigrantů?
Vesměs jde o zločince, duševně nemocné osoby či lidi bez poměru k práci, kteří podlehli svodům o bezpracném životě v blahobytu v Evropě, kterých se jejich domovské státy dle slov jejich představitelů rády zbaví.

2. Kdo tyto lidi k emigraci z vlastních zemí verbuje?
Vedení EU a v poslední době především neziskovky, neboť jde o velmi dobře placený „kšeft“ pro ně.

3. Kdo tuto imigraci do Evropy organizuje a financuje?
Vedení EU, Sorosovy fondy a tzv. neziskovky placené nezřídka i z daní občanů jednotlivých členských zemí EU. To vše v rámci globalistických plánů zajišťovaných smluvními dokumenty jako je Agenda 2030, Dublinské smlouvy, Globální kompakt k migraci a uprchlíkům apod., které vnucuje Brusel k podpisu členským zemím EU, příp. je sám podepisuje za členské země. Zainteresována je dokonce i OSN ve své současné pro/globalistické podobě.

4. Proč vedení EU tuto imigraci do Evropy organizuje a spolufinancuje?
Je nástrojem světových globalistů a slouží k realizaci jejich plánů na likvidaci členských zemí EU a na přeměnu jejich národů promícháním s naváženými migranty na novou „světle hnědou rasu“ s průměrným IQ 90, schopnou vykonávat příkazy, leč neschopnou odporu. To vše podle plánů Coudenhove-Kalergiho. Tyto kroky mají za cíl ovládnutí Evropy globalisty, snížení spotřeby jejích obyvatel a tím i jejich životní úrovně a vytvoření podmínek pro rozpoutání občanských válek v Evropě za účelem redukce počtu jejích obyvatel.

Jak se tedy v praxi ukazuje, lidé navážení do Evropy (v praxi často doma považovaní za přítěž) nejsou válečnými uprchlíky, neboť pokud se v jejich vlasti válčí, pak odchodem z nejbližší neválečné země do třetí země ztrácejí statut válečných uprchlíků, či se v jejich domovské zemi vůbec neválčí. A nejsou ani „klimatickými uprchlíky“, neboť není možné, aby jedni lidé stejné rasy museli utíkat ze země před teplem a suchem, zatímco druzí v téže zemi pracovali na závlahách, na kultivaci krajiny, na pěstování plodin, těžbě a zpracování surovin atd.

Z uvedeného je jasné, že imigranti navážení v tak hojném počtu do Evropy rozhodně vůbec žádnými uprchlíky nejsou. Nesplňují k tomu totiž potřebná kritéria, a to ani jako váleční uprchlíci a dokonce ani kritérium účelově nově vytvořeného statutu „klimatického uprchlíka“. A pokud „prchají před teplem“, prchají chybným směrem. Máme-li podle této logiky všichni postupně prchat před teplem na sever, dostaneme se až do Arktidy, kde žádná pevnina není. Jen led, resp. v tu dobu místo něho bude ale jen voda. (Grónsko bude v té době již nepochybně obsazené Trumpem). Klimatičtí uprchlíci by tedy měli prchat na opačnou stranu, tj. na jih, směr Antarktida, když nechtějí důsledkům přechodně se zvyšující teploty Země svým přičiněním čelit. Pak se ale nabízí otázka, co ti uprchlíci vlastně dělají v Evropě.

Položme si proto zásadní otázku, čím tedy tito „uprchlíci“ ve skutečnosti vlastně jsou, když nejsou těmi, za které jsou vydáváni. Odpověď na tuto otázku nebude ale jednoduchá, neboť bude záležet na úhlu pohledu toho kterého tázaného, jak následuje:

• Lacinou pracovní silou – v očích zaměstnavatelů, kteří až pozdě pochopí, že jejich představy o odkladu investic do nových technologií a nahrazení našich pracovníků touto lacinou pracovní silou „z dovozu“ je slepou uličkou, na kterou se později nedoplatí (zejména formou navyšovaných daní, neboť tyto dovezené zahraniční „turisty“ bude muset někdo živit, šatit, dávat jim peníze, platit jim vzdělání a zdravotní péči). 

• Bohatí penzisté na doživotní dovolené – v představách migrantů. 

• Kanónenfutr - v představách globalistů ale i amerických státních elit v souvislosti s plánovaným napadením Ruska. 

Značné početní posílení protivníka - v očích Ruské federace. 

• Nárůst počtu volebních hlasů k udržení moci a koryt 
– v představách dosavadních mocipánů v EU i v jejích členských zemích (ovšem jen do doby, než se migranti sami zorganizují a převezmou sami vládu na jednotlivými zeměmi, resp. nad EU, aby zde založili Evropský islámský chálifát). 

• Obrovská zátěž pro sociální systém v členských zemích EU, který přestane být po naplnění určitého množství těchto dovezených „uprchlíků“ financovatelný a zhroutí se – z hlediska jednotlivých evropských zemí.

• Veliká přítěž ekonomická, sociální a zejména bezpečnostní, jakož i ztráta či minimálně výrazné potlačení lidských a občanských práv původních obyvatel evropských zemí ve prospěch migrantů.

A tak by bylo možné ještě dále pokračovat.

Jisté je ale jedno. Tito „uprchlíci“ nejsou zaručeně těmi, za které jsou vydáváni. Nejde přitom o to, že tito pasáci koz a další nejsou ani inženýry ani doktory. Tomu nikdo nemohl věřit od samého začátku. Jde o to, že nejsou žádnými uprchlíky. A proč? Aby organizátoři a spoluinvestoři masového navážení migrantů do Evropy financovaného z daní evropských daňových poplatníků a pachatelé trestné činnosti proti státům a národům Evropy nebyli za svoji činnost trestně postižitelní, snaží se ji takto schovat za činnost na ochranu uprchlíků podle příslušných smluvních dokumentů OSN týkajících se právního postavení uprchlíků (viz přísl. Úmluva a Protokol k této problematice). Na tyto dokumenty proto křečovitě roubují dovoz imigrantů do Evropy v podobě uprchlíků, kterými imigranti přitom v žádné podobě nejsou. Ani v té „klimatické“ ne.

A zatímco budeme díky politikům v Bruselu i v členských zemích EU včetně ČR napadáni, naše ženy a děti znásilňovány, my všichni nuceni vydělávat na vydržování těchto migrantů u nás a náš sociální systém bude díky našim politikům kolabovat, tito politici si budou přidávat opět na platech.

A co my, občané, na to?

Budeme se jen dívat a brblat a následně lomit jen rukama, nebo se budeme řídit příslovím, které razil V. Havel hned počátkem r. 1990, když říkal, že: „součástí demokracie je právo a povinnost každého vzít svůj osud do vlastních rukou“. Jemu se to podařilo znamenitě (viz jeho majetkové restituce atd.). A co my ostatní?Hodnota článku (rešerše, napsání, korektura, anotace, ilustrace, redakční práce) je ohodnocena částkou: 450 Kč. Pokud chcete na provoz webu přispět, klikněte zde, nebo na baner v úvodní stránce. Děkujeme!


21 komentářů :

 1. Budeme muset volit politiky co nedopustí navážení kriminálníků z Afriky. Většina národa je tu nechce tak se musí podle toho zařídit. SPD a Trikolora je nejlepší volba.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0914:
   0myl! kriminálníci už jsou tady! Na rozvrat společnosti jich stačí 5% populace. Projděte se po krajském městě. Projeďte se rychlíkem...

   Smazat
 2. „Plnit rozkazy Berlína a Bruselu.” Okamura vysvětlil, v čem spočívá prozápadní směřování Česka podle ČSSD:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019110410918867-plnit-rozkazy-berlina-a-bruselu-okamura-vysvetlil-v-cem-spociva-prozapadni-smerovani-ceska-podle/

  OdpovědětSmazat
 3. Děkuji za výborný a optimistický článek!!!
  Zrovinka včera na ČRo prskali,jak se ti drzí Rusové scpou do Afriky.
  Jak se tam pokoušej vrazit klín do té harmonie a neštítěj se ničeho,VŮBEC se nezajímají o africkou demokracii a lická práfa...
  To by si Amíci nikdy nedovolili.
  Určitě není pravda že Pentagon právě otevírá další základnu bezpilotníků v Nigeru.
  A kdyby to nááhodou pravda byla,tak ty bezpilotníky tam budou jenom chránit lická práfa.
  A šmytec.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Az budou sankce bezzube,bude na svete vetsi klid.

   Smazat
 4. Mezi těmi kteří volí emigraci zpravidla převažují ti méně schopní,loseři...Zkrátka ti, kteří se nesvedou čapnout doma.
  Vždycky to tak bylo!!!
  Chtip je v tom,že v cizině se i ti méně schopní museli začít POŘÁDNĚ činit...Jinak by neobstáli,grátis jim nikdo nic nedal.
  A tak se často z těch neúspěšných stali v cizině úspěšní.
  Což dneska ROZHODNĚ nehrozí!!!!!!!
  Migranti dostanou grátis všechno,jejich úsilí spočívá ve vystání fronty u okýnka na sociálce.
  Vyhrává ten,kdo si pořídí víc manželek a víc dětí.
  U nich doma by si nepořídil ani hrbatou trpaslici,páč v jejich kultuře si smí pořídit babu jenom ten,kdo uživí rodinu.
  Co z toho vyplývá!?!?!?
  Že ten,kdo má obě ruce volšový a chce si z@šukat...šup do Evropy.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ježíši (prozatím), proč nenapíšete zašukat. To jste už tou cenzurou tak zdegenerovali?

   Smazat
  2. Jsem v Evropě, obě ruce volšový a hrbatá trpaslice nikde :-)

   Smazat
  3. Před již delší dobou se pokusilo Německo vrátit pár přiběhlíků do rodného Bengálska (Banglkadéš).
   Přivezli je letadlem a ... ouvej, Bengálsko prohlásilo, že o ty kriminálníky nemá zájem a že se jich rádo zbavilo. A nepustili je od země!

   První volí emigraci kriminálníci, který je jejich země úzká. A tak je máme v požehnaném počtu v Evropě.

   Smazat
  4. 18:27 Musíme si nejprve přiznat fakt, že ti Němci přijímají africké uprchlíky nejen jako pokání za zahubené či vypuzené židy a aby se vhodně rasově promísili, ale hlavně proto, aby se k nim nehrnula postkomunistická zlodějská východní lůza ...

   Smazat
 5. Ofce budou tradičně brblat u piva, pokud si něco vůbec uvědomí, tak jako vždycky.

  OdpovědětSmazat
 6. Děkuji za analýzu příčin migrace z Afriky do EU. Ale dávno jsem si sám myslel, že tomu tak je a určitě ne jediný. Vzpomeňme prezidenta Zemana s jeho projektem pomocí zemím, které západní kapitál přivedl k rozvalinám podporou zločinu, drancováním, náboženskou nesnášenlivosti - jan aby si sám mohlo tučně nakrást.
  Podpořme určitě více, než migranty, školství a vzdělanost, zdravotnictví, zemědělství, rozvoj průmyslu v Africe, hledejme cesty ke smíru s jinými náboženstvími a kulturami, izolujme ty, kteří si udělali z migrace a smrti migrantů byznys! Je to smysluplnější než přizpůsobovat migranty evropské civilizaci, která dávno ztratila kulturu. Bojujme proti válkám, které Západ rozpoutává v Africe i přední Asii
  a rád by je zavedl do své smrtící praxe i ve východní Evropě!

  OdpovědětSmazat
 7. Pane Tichý, BRAVO!
  Nepotrebuje dalsi komentár.
  ing.Porner

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, jasně a srozumitelně napsáno, sám bych to nenapsal lépe. Ale co s tím? Vidím jedinou nenásilnou cestu a to je volit SPD. To je jediná neliberalistická politická strana, tedy strana odmítající navážení cizokrajných etnik, dle Kalergiho receptu a požadující vrátit rozhodovací kompetence z Bruselu, na národní úroveň.
   Těch 30% by nemělo mít ANO, ale SPD. P.K.

   Smazat
 8. A k čemu asi byly všechny ty šílené pamflety z posledních let? Jen za roky 2018 a 2019 - dokumenty podporující migraci mezi Afrikou a EU:

  1) Marakéšská deklarace - podpora migrace mezi zeměmi EU a státy centrální Afriky a oblasti Maghrebu. Legalizuje především migraci mladých Afričanů. Za nás podepsal Metnar.

  2) Globální kompakt o migraci - dokument, určující migraci coby právo jednotlivce, pakt OSN. Tento dokument jsme - zcela výjimečně - nepodepsali.

  3) Globální kompakt o uprchlících - dtto 2, jen to neplatí pro migranty, ale pro ty, kdo získají status uprchlíka. Nutno podotknout, že tento status např. v Německu dostane 90% migrantů. Tento pamflet jsme podepsali a uprchlíky u nás tedy legalizovali.

  4) tzv. Africká deklarace - odhlasovaná ještě za minulého volebního období v EP (jaro 2019), určuje nadřazení práv Afričanů v Evropě a v článku 23 doslovně žádá o posílení migrace z Afriky do zemí EU. Za nás pro deklaraci hlasovaly tyto strany: ČSSD, TOP-STAN, ANO, KDU, KSČM.

  K tomu ještě připomínám, že na jaře 2018 se pouze odložil Dublin IV, pro jeho pozdější znovuotevření hlasovala většina zemí EU, včetně ČR (opět Metnar). 7 zemí bylo proti a 5 se zdrželo. Ze zemí V4 jsme pro tento pamflet hlasovali jen my.

  Tedy zdá se snad někomu, že by Evropané sami nešli migraci z Afriky vstříc??? Pokud ve většině zemí (vyjma Maďarska) volí politiky, kteří se k migraci staví kladně, pak si to přečíslení černochy nejspíš tupý Evropan zaslouží.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nechci šířit předsudečnou panyku, ale zatím to je jen brnkačka. Jsou to opravdu ekonomičtí migranti a ti zatím o naše chabé sociální pobídky zájem nemají. Horší bude,až Turci vypustí na Evropu proud 3 milionů migrantů. Ti už nakonec přetečou i k nám. Nejhorší situaci tuším,až to nebude jen ekonomický, ale existenční běh z Afriky do Evropy za vodou. To si opravdu nedovedu představit aní v tom nejhorším snu.

   Smazat
  2. až tu bude černo,tak všichni pracháči a politici zmizí do bezpečné země a nás,tady nechají napospas té lůze.....

   Smazat
 9. Nejsem si tak úplně jist tomu zda té proklamované demokracie a svobody není už příliš. Mě to teda nevadí ať si každej řekne svůj názor (teda slušně), jenže věrchuška čili mocipáni to vidí jinak, oni jak řekl Honza Kraus, by nám měli sloužit protože ten stát je občanů a ne jenom jejich, oni si to trochu popletli a myslí si že ten stát je jenom jejich a že ovčani, pardón občani tu jsou pro ně a né oni pro občany. No je to prostě takový ňáký popletený a je asi na čase, to dát do pořádku, chcete-li. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rudý dědku!
   Máš úpnou pravdu, ale žiješ v době kdy pravda nevítězí, nýbrž pravda vyděsí. A slouhové páníšků (chazarů) na lidi zvysoka serou, maximálně na ně pošlou šmejdy, exáktory, pomahače a ochránce a justiční mafii. Inu korporátní fašismus křížený se zrůdným satanismem jak vyšitý. Většina ovčanů to podvědomě tuší a uplatňuje návyky z diktatury proejektorátu, tj. drží hubu a krok. O mém boji proti výpalnému pro ČT a ČRo a ignoraci tohoto boje barandovským soukupitelem, raději nebudu psát. I tak dopadl po roce špatně, páč DINO. To je instituce na vymáhání výpalného, deklarující se jako pomocník v oddlužení (hajzlové).

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.