Reklama

úterý 26. listopadu 2019

Lenka Procházková: Politika pro každého

Lenka Procházková

Lenka Procházková
26.11.2019 ParlamentíListy
Před padesáti lety bylo dáno do stoupy druhé vydání knihy mého otce spisovatele Jana Procházky „Politika pro každého“.

Jednalo se o sbírku politických textů, které publikoval v novinách a časopisech v šedesátých letech, především v průběhu pražského jara. I po půl století působí autorovy myšlenky týkající se svobody slova a demokracie velmi aktuálně. Ostatně posuďte sami z vybraných úryvků:

Diskutující občan se kupodivu nedožaduje ničeho sám pro sebe… mluví o našich společných věcech. Chce být pravdivě informován. Dožaduje se zpráv o veřejných i neveřejných záležitostech a závazcích. Míní se napříště zúčastnit rozhodování. A hlavně si chce svobodně vybírat ty, kterým svěří správu svých věcí. Touží tyto muže nejenom svobodně povolávat, ale chtěl by mít možnost je i odvolávat.

Diskuze neomezovaná strachem, nekorigovaná mocenskými zásahy je prvním předpokladem změn… Lidé určitých kvalit samozřejmě už teď, na samém počátku demokratizace, ze všeho nejvíc myslí hlavně na hranice této demokracie. Jsou koneckonců ochotni i vládnout demokraticky, hlavně budou-li to oni, kdo bude vládnout. Vidina rozvrácené země je děsí méně než stůl moci bez jejich křesla.

Na počátku všeho, co kdy k něčemu vedlo, bylo slovo... Hlídání myšlenek je součástí těch systémů, kde jsou hlídáni i lidé… Cenzura není jenom instituce, je to duševní stav nesvobodné společnosti. Každý nadřízený v takovém systému považuje za svoji povinnost a ještě více za akt vlastní sebeobrany bdít nad myšlenkami svých podřízených. Opracovává jakékoliv jejich duševní „výstřednosti“, až docílí kýženého stavu prostřednosti…

Cenzura si nás všechny chce přetvořit ke svému obrazu…

Je-li primitiv obdařen vyšší mocí než člověk vědoucí, je svár a srážka nevyhnutelná: neboť nevědomost nikdy není tolerantní. Vždycky chce přebudovat svět k vlastní nicotné podobě… Je-li povýšena hloupost nad moudrost, nezadržitelně hloupne celý systém. Přizpůsobuje se tomu, co se žádá. Ministerstva pak vydávají výnosy asi ve smyslu Jak správně zapřahat koně apod. Lidé, kterým byl v dětství spolu se lepým střevem odňat i mozek, získávají skvělá postavení. Jsou svému režimu věrni, ale jsou pro něj ve skutečnosti bezcenní: i kdyby byli postaveni do čela univerzit nebo do ještě vyššího čela, budou to stále titíž omezení lidé, kteří k zašněrování polobotek potřebují obrázkový návod.

Jenom svoboda myšlení a svobodná výměna myšlenek vytváří atmosféru, kdy nejlepší z nejlepších jsou samočinně postaveni na ta místa, na kterých mohou pro celou společnost nejvíc znamenat. Je-li mocí obdařena vzdělanost a moudrost, je tolerantní a snášenlivá, ctí prostotu a veškerou lidskou práci. Občan civilizovaného státu chce takovou existenci, která by neurážela jeho důstojnost. Nechce být pátým kolem u vozu, nechce věčně šeptat, chce se zbavit strachu a úzkosti před orgány, které si sám platí, které vnikly jakoby jeho jménem a které nikterak nemůže kontrolovat. Občan chce mít pocit, že je to jeho stát. A když už je na světě, nechce, aby celou tu krátkou dobu byla jeho hlavním lidským pocitem zlost…

Mluvíme teď často o demokracii. Ale máme na mysli spíš trochu řízenou demokracii. Nejsme si přece jenom jisti, jestli by každý měl mít právo říkat, co si myslí. Ale jakmile znovu začneme vybírat, kdo bude mít právo a kdo nebude mít právo, stvoříme jenom novou variantu staré nespravedlnosti, a nikoliv novou spravedlnost. Řízená demokracie možná vyhovuje Indonésii. Ale my jsme slezli z větví už před mnohem delší dobou. Nechtějme už nadále ve svém vlastním zájmu být loajální s nespravedlností… V zemích kde byla inkvizice, nebylo nejhorší to, co přímo páchala, když řadu lidí mučila a umučila, nejhorší bylo, že zanechala v těchto zemích svého ducha. Podvědomý strach, plíživou tíseň…

Podstatou našeho světa je svár. Ale žádná z doktrín by neměla usilovat, aby „kolem jednoho oltáře“ pokleklo celé lidstvo. Rovnováha je v různosti. Systém, který by si všechny podmanil – a určitě by to učinil ve jménu svobody! - by všechny ihned zotročil. Všechno živé v přírodě, co se kdykoliv octlo v podmínkách bez konkurence a zbavilo se nutnosti dál bojovat, nezadržitelně zdegenerovalo. Jenom krátkozraké režimy a nejslabší vlády nejsiláčtěji potlačovaly jakoukoliv opozici...


Čtenáře, kteří knihu „Politika pro každého“ neznají, možná překvapuje nadčasovost vybraných úvah. Některé to možná i zneklidní a přivede k zamyšlení nad stavem naší demokracie. Podle ústavy je zdrojem veškeré státní moci lid a vykonává ji ... .... .... celý text najdete zde

164 komentářů :

 1. "Je-li primitiv obdařen vyšší mocí než člověk vědoucí, je svár a srážka nevyhnutelná".
  Nadčasové a stále aktuální. Pokaždé, když slyším mluvit lidi, jako jsou Langšádlová, Nový,nebo Němcová mne napadne, zda jsou skutečně takovými debily, nebo je ze sebe pouze navenek dělají.
  Pozoruhodné na tom je, že nevymírají. Průběžně nám dorůstají další a další. A mám pocit, že jich rychle přibývá.
  Trochu si odskočím od tématu. Neuplyne den, kdy by jsme neslyšeli o klimatické Gretě. Já jí neodsuzuji. Blbci byli, jsou a budou. Ale je fascinující, kolik má na světě nadšených posluchačů a následovníků.
  Pokud si společnost nedokáže vybrat do svého čela ty nejlepší, ba co víc, vybírá ty nejhorší, musí nutně zaniknout. To není moje přání, ale logika, kterou vymyslela příroda. Ta je poplatná na všechny živočichy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dokonale řečeno,kolego 5:52. Moudřejší by se měli naučit neustupovat!

   Smazat
  2. nojo ustava když ma z ni každy trhaci kalendař a soudy rozhoduji ne podle prava ale podle toho kdo je vodi na provazku takže sice heska kniha ale v praxi nepoužitelna přestože ma hesel a proklamaci neurekom třeba zrovna to že veškera moc patři lidu je vlastně překlep a spravne zněni je že misto moc ma byti moč což by odpovidalo skutečne realitě

   Smazat
  3. 5:42...Je to děsivé poznání... Euroatlantická civilizace už zřejmě ztratila schopnost vygenerovat kvalitní lídry...
   Vzhledem k tomu,že na východě je tomu jinak, tak...
   Helanov

   Smazat
  4. Ovšem perla je, že budou stíháni Jakeš či Štrougal za střelbu na hranicích. Jak je to možné, když takové byli zákony, nějak naší policii a soudům nedůvěřuji. To by měli být procesy i s Žižkou, že bojoval proti katolické církvi. Stíhá někdo ministra Hamáčka, že policie použíje zbraň?

   Smazat
  5. 15:48

   Dnes je povinností všech dodržovat zákony země. Ale před rokem 1989 bylo naopak povinností je nedodržovat. Problém je v tom, že co se smí a nesmí se v této zemi definitivně stanovuje až zpětně.
   Je proto vysoce pravděpodobné, že dodržování zákonů současného protektorátního režimu bude označeno za zločinné, nebo přinejmenším za zbabělé.

   Smazat
  6. 5:52
   Klasika " srážka s blbcem..."

   Smazat
  7. 16.42 - když šlo o peníze pro církve, tak nic měnit nelze, protože byla smlouva. Jsem přesvědčený, že byla smlouva o předání moci a že to bude 30 let, tak by vše bylo promlčené. Přesně zákony neznám a ani je neumím vykládat, jen to cítím.

   Smazat
  8. 16,48
   JK
   Ono je otázkou, zda všechny ty zákony tak nutně potřebujeme. Bez nadsázky, u nás už nelze žít, aniž by jste nějaký zákon, normu, nebo vyhlášku neporušoval.
   Před časem jsem vedl vášnivou diskusi s jedním člověkem. Přesvědčoval mne, že je to tak správné, protože on všechny zákony dodržuje a ostatní by měli také. Když jsem mu na několika případech uvedl, že i on je porušuje, ale pouze o tom neví, vypadal dost přepadle.
   Zákon třeba říká, že řidič je povinen se před jízdou připoutat. Má garáž, ze které vyjíždí přímo na veřejnou komunikaci a do ní musí couvat. Zeptal jsem se ho, zda se při vyjíždění z garáže poutá. Koukal na mne jako na blba. Ale zákon, krom zdravotního omezení, umožňuje se nepřipoutávat pouze při otáčení a couvání. A on vyjíždí z garáže po předu a rovnou na veřejnou komunikaci. Kdyby narazil na policajta - vola a ten ho zastavil okamžitě po výjezdu z garáže, stálo by ho to nějakou pětku a tři body.
   Většina myslivců má veskrze kladný vztah k alkoholu. Kdysi, za bolševíka jsme pádili po honu rovnou do hospody. Flinty jsme pověsili i s kabáty na věšák. nepamatuji se, že by se někdy v okolí něco zlého přihodilo. Dnes se musí držitel zbraní po prvním doušku piva kvéru vyhnout, jako prašivině. Ad absurdum, pokud pověsím v zimě flintu na věšák, aby oschla a dám si třeba svařák na zahřátí, už jí nesmím ani přenést z věšáku do skříně na zbraně.
   A dalo by se pokračovat přes povinné revize kotlů, komínů, elektroinstalace, emise automobilů a bůh ví, co ještě.
   Ano, jsou to absurdní příklady. Ale kde není žalobce, není ani soudce. Pokud se žalobce najde, není dovolání. byl porušen zákon. Jsem velmi opatrný na zákony přijaté pro naše "dobro". Ve všem vidím pouze pomyslné klacky, kterými nás, v případě potřeby, můžou pěkně řezat po zádech.

   Smazat
  9. Ad ...s blbcem... ?
   Těžko soudit, já též nepatřím do Menzy, ale soudit druhé je riskantní, třeba tito jedinci jsou nadáni v jiném neběžném rangu. Možná právě tento pohled, který zjednodušuje hodnocení druhých, říká víc o samém autorovi. Poznal jsem několik výjímečných osobností, na první pohled vypadaly na nezajímavý průměr, nemanifestovaly svou inteligenci, nezesměšňovaly hloupé názory, naopak snažily se trpělivě přesvědčovat. Nevzdělanci a polovzdělanci naopak razantně a bez diskuze prosazují svá řešení. Nechci vnucovat svůj pohled, ale nepřímá úměrnost mezi moudrostí (inteligencí)a sebekritikou existuje a naopak přímá mezi moudrostí a skromnosti.

   Smazat
  10. Oprava 17:25
   Inteligencí a nesebekritikou

   Smazat
  11. Na konci řádí Honolulu. Připojím názor tady. Měli jsme tady socialismus bez 800 tisíc v exekuci. Byli mezi námi chytráci, kteří chtěli ten nedokonalý socialismus vylepšit. Výsledek jejich úsilí je hrubý kapitalismus, kde je dovoleno lhát, krást, podvádět a vydírat. Už víme, co je to exekuce. Bylo to rozumné a lidem prospěšné?

   Smazat
  12. Tohle je pro mne premoudrely vsecko a nic.
   Co chce obcan je jedna vec , ale jak definovat obcana. Tady se nam predpoklada ze kazdej obcan je stejnej jako napr. Robot z tovarny..Nebo ze cvokarny. Diskusi samozrejme musi nekdo ridit a usmernovat. Tady se nabizi jaksi smes diskusni anarchie ? Umlcis v diskusi jednoho a uz je cenzura.
   A co jsou ti Urcitych Kvalit .To je vylozena demagogie..Oh my bidni a bez jedine Kvality co si pocnem.. A kdo vyvede rozvracenou zemi z rozvratu? A co to je takovy rozvrat. Zase chybi urcujici vysvetleni..Zase chybi vysvetleni ,definice co je primitiv a co dela a co clovek vedouci..Tady litaji pojmy az se z nich stavaji lehce prujmy.
   Ale treba ta zatrcovana hloupost ma velikou funkci v nasich zivotech a v polarite sveta. Bez hlouposti bychom nevedeli, co je nikoliv chytrost /to zavani svindlem/ ale schopnost vest veci k spravnemu vyvoji..Ovsem je vylozena odvaha tvrdit co obcan chce a co obcan nechce...To se nesmi rozpatlavat ,za tim ciha spoustu pasticek. Tedy preskocit a pryc. A nebyla to jen inkvizice. Napr. Kalvin a Luther protestanti ,tvrdili i ze ten nejhorsi zlocineckej kral musi byt bez odporu respektovan ,uposlechnut , nebot byl urcen Bohem...
   Zda se dnes ze demokracie je neco jako zvejkacka a kazdej si ji prizvejkne jak potrebuje. Napr. ta Masarykova byla velmi svobodna ale relativne ze ?
   Delnik,,hornik hutar, zednik museli do prace a tam poslouchat psychopata a kolikrat neprezili. Stezi meli co zrat a kdyz prisla krize....
   Ale ta vyhoda ,ze si po vecerech mohli cist tluste spisy ,vo tom , jak sou svobodny..
   A ze muzou vsecko. Tak nekteri se dali ke komunistum a ti se mnozili na dukaz ze nikoliv vsecko je ta demokracie..A je navic jeste snadno vykopnutelna z vlady navrch...Pane vrchni tyhle demokraticky babovky neplatim.Nemam na ne.

   Smazat
  13. Tady se mažou pouze sprosťáci, rasisti, náckové a trollové.

   Smazat
 2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 3. K tem dasim zpravam, no vim, proklynany Valeriy:
  https://youtu.be/0iL4PQXxJQo

  Dobre ranko.

  OdpovědětSmazat
 4. Dám jeden příklad špatného vůdcovství z přírody. Tlupu divokých prasat vede zpravidla nejstarší bachyně. Pouze v období, kdy bachyně rodí a pečují o selata odežene všechna ostatní prasata z tlupy. LOnčáci, selata z rok starého vrhu, se potom toulají přírodou a nezřídka svou nezkušeností zaviní zánik celé tlupy. Když narazíte na tlupu lončáků a odstřelíte jednoho z nich, přijdou vám, velmi často, druhý den znovu. Když ale odstřelíte sele od vodící bachyně, odvede ty zbylá selata bachyně jinam. A podobně se chovají jiná zvířata.
  Zkráceně, následují toho nejzkušenějšího ze svého středu.
  Jenom lidi nedokážou rozlišit, přes velkohubá prohlášení o své inteligenci, skutečně schopného jedince - vůdce, od prořízlé huby. A tak si vyberou do svého čela často debila, jehož jedinou devizou je ona prořízlá huba.
  A potom se strašně diví, do čeho se to dostali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Zhnusený...I kdyby lidi ty skutečné osobnosti (a že jich pár máme!) rozpoznat dovedli,je tu další problém.
   Že totiž ti skuteční odborníci,machři se nehrnou do politiky.
   Hrnou se tam buď ti, kteří na vedení státu vůbec nemají,nebo ti, kteří už jsou jaksi za zenitem.
   Helanov

   Smazat
  3. Když lidi pořád milují peníze, tak to tak vypadá. Bohaté uživit nelze a na chudé se "sere". Promiňte mi ten výraz. Když se přidává důchodcům, tak mají inflaci stejnou všichni, chudí i bohatí, proč nejméně dostane babička s 9 000 a kdo má 100 000 má přidaný balík, to už bylo ale zohledněno při výpočtu penze. Proč?

   Smazat
  4. 15,40
   na to by jste se měl zeptat politiků, ale zejména těch, kteří prosazovali privátní důchodové pojištění.
   Zastávám názor, že státní důchod má sloužit k důstojnému dožití. Nikoliv k životu v přepychu a radovánkách. Měly by se zastropovat jak maximální odvody, tak maximální penze. Bohatí, kterým by státní důchod nestačil, si mohou klidně spořit do těch, pravicí tolik vychvalovaných fondů.
   Stejně to vidím u výsluh pro policajty a vojáky. Policajt by měl mít slušnou výplatu. Ale proč mu vzniká nárok na nějakou doživotní rentu, to jsem nikdy nepochopil. Resp. pochopil bych to ještě u těch, kteří přišli při výkonu povolání o život, nebo utrpěli úraz s trvalými následky. Ale zdravý policajt odejde po dvaceti letech služby od policie a do konce života mu platí každý měsíc tisíce? Za co? Kdo odměňuje za poctivou práci jiné profese? Kolik jiných profesí riskuje denně život při výkonu povolání a ještě je i mizerně za práci zaplatí. Natož aby dostávali nějakou výsluhu.

   Smazat
 5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 6. Ono napsané je stále platné, neb se vlastně nic - pokud jde o demokracii a cenzuru - nic nezměnilo, myslím dokonce ani ne k horšímu.

  OdpovědětSmazat
 7. Svoboda projevu. No, vidíme to dostatečně zrovna tady. A nejen
  tady.

  OdpovědětSmazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:15
   Nech se profackovat od ty muslimomatrace,třeba se ti rozsvítí.....i když u tebe geronte tomu nevěřím ani náhodou!!!!☺

   Smazat
  2. 11:15...Paní Procházkovou si vůbec neberte do úst.
   Jako dáma od havlérky měla tucet příležitostí přisát se ke státnímu struku.
   Neudělala to....PROČ ASI!?
   Helanov

   Smazat
  3. 11:59 Pouze ona sama si zvolila svoji alternativu boje proti dnešní uspěšné době.Potom kdo by o ni taky stál, že! Kolik ji tleská lidí při jejím vystoupení, 20-30 max. Nikdo dnes není zvědavej na projevy pošahaných bláznu.Srovnejte si to s Milion chvilek, pouze ti dokáží vybudit 300 000 lidí, ale tohle?

   Smazat
  4. Zaplatil je Soros,milion chcanek by sám NIKOHO nesehnal!!!!

   Smazat
  5. 14.57...To byste se divil,kolik lidí si jí MOC váží a pečlivě sleduje každé její slovo.
   Samozřejmě za ní nestojí žádný oligarcha a tak by Letnou asi nezaplnila.Ale možná taky jo.
   Helanov

   Smazat
  6. 14:57 Nějak vám nerozumím. Mluvíte o "dnešní úspěšné době" a zároveň si pochvalujete hojnou účast na akcích Miliónu chvilek, usilující o svržení prokazatelně nejúspěšnější vlády za posledních 30 let. Jestli máte dnešní dobu za úspěšnou, tak podle zákonů logiky musíte za "pošahané blázny" považovat především tyto demonstranty.

   Smazat
 9. Svoboda projevu je základní právo a nesmí být nijak omezována! Jakmile je svoboda projevu pouze pro někoho a pro nějak specifické názory nastává problém!Podívejte jak se chová Česká televize, kam mnoho lidí nesmí , protože nehýkají tím jedině povoleným správným směrem a pokud se některý host uchýlí k samostatné myšlence je ihned "žižkovskou" domovnicí v podobě "redaktorky" "utnut" a ukřičen a to máme veřejnoprávní ČT, kterou si ještě musíme povinně platit, aby nám denně říkala, co si máme myslet!! To je ta svoboda slova po česku!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:16...Na ČT i na ČRo mají delší seznam těch kteří "nesměj" než měli za bolšána...Tím jsem si jistá.
   Kdo poslušně nešlape brázdu,neprojde ani přes vrátnici.
   Helanov

   Smazat
  2. Svoboda projewvu, svoboda projevu... A CO SVOBODA PO PROJEVU? Ta je rozhodující... a také jenom pro některá témata a pro některé...

   Není svobody slova bez garance svobody po pronesení slov.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 15:38
   Pravdoláska promluvila?!
   Už máš otevřenou flašku po vzoru UDAVAČE HAVLA?!☺

   Smazat
  5. 15:38...Snad chápete že ten seznam není určený pro veřejnost.
   Takže namátkou: Jan Petránek,Tereza Spencerová,Petr Žantovský,Lenka Procházková,Jan Schneider...těch lidí jsou už mraky a stále přibývají.
   Helanov

   Smazat
  6. Když přestoupil Václav Moravec z BBC do ČT, potkal zanedlouho jednoho letitého novináře z menšího internetového rádia, s nímž mj. hovořili o tzv. černé listině v ČT. VM tehdy odmítl, že by v ČT existovala, leč asi za dva týdny rozhlasového kolegu vyhledal a omluvil se mu, protože na tu listinu v ČT narazil.
   KR

   Smazat
  7. Například Václav Dvořák na obrazovku ČT nesmí. Nepromítají ani jeho film Uloupené Kosovo, který odkoupili. A podobných jsou stovky.
   Zato Halíci a podobná lidská chamraď tam je téměř denně.

   Smazat
 10. Proč by si měla ČT zvát proruské prolhance jako, Hájek, žantovský, Man a podobné otrapy?
  Pokud vám nevyhovuje ČT, tak tady máte váše " pravdomluvné " sputniky, par. listy mistní plátek, tady se mužete vyřádit co hrdlo ráčí, pokud chcete mít vymytý mozek na ruský zpusob.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O čem ti lidé lžou , můžete dát příklad ?

   Smazat
  2. 11:31
   Ty seš genitálni havlogretén!

   Smazat
  3. @11:41
   Hej, rypadlo. Uz sklapni, nebo uvidiiis.
   Nebo hod neco o lzi, ze sputniku.
   Ne naaazory, podklady.

   A uz cus.:)

   Smazat
  4. 12:07 Stačí si přečíst jejich bláboly a každý normální, ne prokremelský trotl pochopí oč těmto mazalum jde.
   Pouze pomluvy doby po89 roce, pomluvy Západu a chvála Ruska, to naprostá většina občanu odmítá!Ale vysvětlovat tohle vám bude asi určitě zbytečné.

   Smazat
  5. 15:02...Žantovský chválí Rusko...Aha...;-)
   Helanov

   Smazat
  6. 11.41 Až Českou televizi s její jednostrannou propagandou nebudu muset nedobrovolně platit 1) výpalným (koncesionářský poplatek) a k tomu 2) ze svých daní, ať si vysílá za co jí cizáci platí ... ALE NE ZA MOJE! Chci vyvážené zpravodajství s informacemi a stanovisky z celého názorového spektra - a bez komentářů. Analysuji a okomentuji si informace sám!

   Smazat
  7. 15:02 je jen trollující pitoma. Neberte ho, prosím, vážně a nediskutujte s ním. Klesnete na jeho mentální a mravní úroveň.

   Smazat
 11. Jako kdyby to pan Procházka napsal dneska... plačící smajlík ;-(
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 12. Svoboda projevu by snad měla mít mantinely. Nejhlasitější jsou zájmové skupiny hledící si jen svého zájmu. Možná v Indonésii mají nyní podobné starosti jako my. Včera byla v knihovně novinka s názvem "Umělci za Hitlera". Jen docela nevinný krok k těm dalším co jsou připraveny. Nebo se mýlím? Ti slušní budou slyšet v kapitalismu vždy nejméně.

  OdpovědětSmazat
 13. Není svoboda jako svoboda ti kteří nadávají všem ostatním. A teď dokonce napadají jiné lidi s jinými názory by měli být zastaveni.

  OdpovědětSmazat
 14. Klimatičtí aktivisté z hnutí Extinction Rebellion:

  https://zvraceny.cz/content/85118-klimaticti-aktiviste-z-hnuti-extinction-rebellion

  OdpovědětSmazat
 15. 11:41 Ono je to téměř jedno, co si kdo tady říká i když mele třeba nesmysly. Nejdůležitější je jak se to vyvíjí v Rusku, to za prvé, proto je důležité sledovat Pjakina, no a za druhé i tady na NR i jinde hlavně na internetu je vidět obrovský posun k lepšímu, v myšlení lidí. Vichni vidí tu neschopnost sluníčkářů, pražské kavárny, některých rádoby umělců tomu zabránit. Jelikož se jim to ani za podpory nezjiskovek, Ušáků a jiných vlastizrádců i politiků, nedaří, proto ta Letná, proto to řvaní na mladého Klause, proto to překrucování historie se snahou co nejvíce popudit Rusko i Čínu, proto ta vzteklá mlátička řeže kultivovaného novináře ze Sputniku. Lidem se prostě začínají i přes tu zoufalou a marnou masírovku např. Dvořákovic televize a podobných massmediáloních prodejných presstitutských kurviček, otevírat oči, každý vidí jak zneužili výročí sametového pšouku a že nebylo a zatím není co slavit. Vidím to velice a čím dál tím pozitivněji a proto se musím vždycky smát, když mě někdo napadá a obviňuje z nějaké nenávisti. Opak je pravdou, proto přeji vše dobré, všem lidem dobré vůle. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moc se mi líbí Vaše komentáře, rudý dědečku. Hej hou. :-)

   Smazat
  2. Dedulo, z toho si nic nedelej.

   Ale jednoduse vidim, ze jsi "okej".
   Moc pripominas meho dedu, perfektni prehled, vse.

   No vis, musime to vysvetlit mladym. A verim, vim, ze to zacinaji chapat.

   Tak za nas, dedulo.

   Smazat
  3. Svýmu dědovi jsi taky říkal "dědulo" unknowne? A co znamená "unknown" -blb, debil, nebo jenom ubožák? Za prvé se dědečkům netyká, a za druhé "rudý dědoušek" je ve svém verbálním projevu excellentní, znalý problematiky, k níž uplatňuje názor, zdvořilý a slušný ( což se o 90 procentech zdejších žvatlů říci nedá) a má vysokou intelektuální úroveň - to sis ještě nevšiml? A hlavně! Jeho čeština je slohově i pravopisně brillantní! Zatímco ty blekotáš sentence bez interpunkce, tomu snad pouze přezdíváš "čeština" a slohově nesrozumitelné žvásty! Přeber si to - jdi na kurz češtiny, abys to dohonil, když chceš tady diskutovat. Na diskuzního rudého dědouška nebudeš mít nikdy.

   Smazat
  4. 12:10 Vaše pozitiva k vašemu lepšímu jsou pro prde...Vaše směřování k Rusku je přinejmenším hloupé, a dnešní normální člověk, nemyslím tím vymaštěnce jako vy, nikdy nebude směřovat na Východ.Každý normalní člověk vidí v Rusku chudobu, zmar, dokonalé potlačení svobody, demokracie, jen počátek fašounského vládnutí jednoho autokrata Putina. Marná vaše snaha, soudruhu rusomile.
   Ten váš obrovský posun k lepšímu, jsem viděl na Letné jako jeden z mnoha, více jak 250 000 lidí hovoří za vše, ty posune. JO a taky byla anketa o nejlepšího prezidenta po 89 roce, z více jak 15 500 lídí hlasovalo pro pana Havla 53% pro dnešní hradní.... bylo 41%. taky dobré co
   Rudý blázne, ty si sleduj pjakina, ale nelez s tím ven, blázny nemají moc lidé v lásce!

   Smazat
  5. Poslouchejte se vubec.

   Xi Xi, Xa, Xa, Xo, Xo. Exemplari na vystavu, do trofejni sine.

   No fakt, pobavite:)
   Jdeme opet retrospektivne...

   @15:24
   Poslouchej tupe hovadko, ne bozi, proste takove opecene, zablbane, priskvarene - kure.

   Nejak porad mate problemy se spisovni cestinou, pripecena, jiz skoro na uhel, kuratka.
   Jake zoufalej, snad zoufaly, ne ty oskvrnena kureci kost. Sorry, aktualni faze tveho vnimani.
   Proc sem malo chodis, no nechod, hlavne tref do skolky, kam patris. Mezitim Ti ohlodali vsichni kolem (no ptaci a Pyraniya Airlines i zbytek sprahnutych skvarku. Zustala hola kost a nech se mumifikovat, nebo jak chces. Tvoje volba, nenavistna, mezigeneracni, antihumanni, ohlodana ... mumifikovana ... kost.

   Druhe kolo, dalsi:

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  7. 15:57 Nějak nerozumím skřekum tvého zaostalého kmene. Příště piš srozumitelně!

   Smazat
  8. 16:20 Docela dobře zhulenej, napiš co je to za matroš!Slušné bláboly, hlavně ty o rusku.Největší kontinent, ale taky nejzaostalejší kontinent troubo.Čeho že ochraňuje rusko, ty miliny ožralcu ty miliony nakažených HIV, kolik lidí z toho ráje ročně utíká co, každý rok min. 250 000 do jiných státu, čmáráš tady poze " vtipné " sračky.

   Smazat
  9. 13:03 "Dědula" mi ani náhodou nevadí, vulgarity ano. Bohužel někdy taky trochu přitvrdím a nemám z toho potom moc dobrý pocit, ale jak říká Krampol nikdo není dokonalý. Hej hou, rudý dědula

   Smazat
  10. To snad není pravda - diskuze jsou samej zasranej sprostej úchylnej hajzl. Vůbec to nemá úroveň. Redakce by to měla ukončit - jaký to más smysl? Vždyť jsou ti diskutující jenom oplzlá úchylná prasečí sebranka, potřebujou se vyžvanit ze svých úchylných frustrací - číst se to nedá. Proč lezete diskutovat, vy mizerná čeládko - zvedněte prdel od počítače a mazejte dělat taky něco jinýho úchylové odporní. FUJ - HNUS!

   Smazat
  11. Hej, stuplici.

   Zadne Scary movie. A kdyz nemate, misto narazek jak argumentovat, vlastne - pouze reprezentujete sami sebe.

   Ja nic, muzikant:).

   Smazat
 16. Takže diskutuje zde jenom "unknown" a jeden nebo dva další.Unknown má nejspíš pronajatou celou diskuzní plochu jen na své bláboly a vývody. Oč efektivněji mají toto uspořádané Novinky - diskuzní smečce povolují ke každému článku jen dva příspěvky - každý mečoun si smí zamečet pouze dvakrát a dost. Odpadá přiblblá polemika dvou nebo tří, kteří nechodí do práce a mají čas vydřepávat u počítače celé hodiny. Odpadá hádání a urážky. Navíc jim hrozí okamžité odstranění vulgárního žvástu, případně úplné zablokování, jako zablokovaly například hnusného Jiří Večerek -Florida, který poté začal lézt na NR jakožto "honolulu" a otravuje svými žvásty ( taky dovede zabrat celou diskuzní plochu) každý den pod každým článkem. Opatření - viz Novinky - by NR jen prospělo, kdo diskuze opravdu čte, ušetřil by si mnohdy pitomé, trapné a oplzlé výplody duševních mrzáků, protože úplně duševně zdraví ti, kteří bez možnosti žvatlat už nemůžou žít, nejsou - určitě ne! A způsobem - viz tento článek - když k tomu na diskuzi blábolí jen dva diskuzní protagonisté - rudý dědoušek je výjimka - ztratily diskuze na NR svoji původní úroveň. Stala se z toho žvatla - patla.

  OdpovědětSmazat
 17. Velvyslanectví Ruské federace varovalo Česko před postavením pomníku vlasovcům:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019112511012857-velvyslanectvi-ruske-federace-varovalo-cesko-pred-postavenim-pomniku-vlasovcum/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, za poslednich par dnu, docela supito presto naruc - fasismu, genocide a na pomniky zapomente.
   Nebudou zadne - zabrate uzemi.

   Nevim, co tak trva a opet se vracime k terminu cas...
   Okamzite, na Slovensku padaji hlavy, ne pouze do kolenou, do basy - navzdy, v Rusku je to neskutecne.

   A zde? Spinkame?

   -- Dodatek: muze se skutecne stat, ze ztratite sami svoji vlastni existenci, kdyz budete tolerovat cvoky, vylozene debily, na rozhodujicich pozicich.
   Spaleni na popel, tak se alespon pomodlete - za vlastni blbost, nebo?

   Ne kecy - ciny.

   Smazat
  2. No -a už tam kopni zpátečku Unknown - nebo vstáváš od počítače jenom za účelem jít na WC močit a kálet? Nebo máš plenky papmers, abys nemusel vstávat vůbec a mohl žvatlat až do úplného užvatlání? Nemáš strach, že tě jednou takhle u počítače najdou bradou vzhůru? To by bylo smutný -ne? Děláš taky něco jinýho, než je dřepět u počítače a psát diskuzní sračky? No -uznávám že na Novinkách už to není žádnej rajc, žádný články, kde se může smečka vyskřehotat nadávkama na Babiše, naopak, ubohej bulvár, sebevrazi, ubodaní, utýraní psi ... no úžasné! Tak alespoň na NR se může žvatlat o fašizmu, Ukrajině, Rusku, válce . bla blabla... vo sto péro.

   Smazat
  3. Kdyby toho sprostého, protofašistického idiota řeporyjští občané neschvalovali, konali by tak, aby neseděl na radnici, ale v šatlavě. Na jeho chování nesou vinu spolu s ním, a očerňují všechny normální občany ČR. A politici mlčí!?

   Smazat
  4. 13,40
   A vy jste viděl na vlastní oči pražana s mozkem?!

   Smazat
  5. Hoďte na něj síť! než bude pozdě
   https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019112611013242-konev-je-vrazdici-zruda-a-hanba-rude-armady-v-reporyjich-neni-putin-vitan-vzkazal-novotny-ruske/

   Smazat
  6. No - nevím.Něco mi říká, že to protekční polohovado už brzy někdo sejme. Že už si na něho najímají vraha ( jako na slovenského novináře Kuciaka) -no snad tím pádem nedojde k pádu vlády? A ke stejnému špektáklu jako došlo na Slovači, přičemž o osobě vraha se pořád jen spekuluje (jak typické pro počiny mafie)? To by nemuselo dopadnout dobře, naopak by to možná odstartovalo pražský Majdan se vším všudy, ( střelba do lidí apod.) Někdo v pozadí se o to pořád jaksi snaží, a ta vzájemná nenávist a rozesranost lidí navzájem, což dokázala novinářská internetová smečka docela spolehlivě během několika let a ještě na tom královsky vydělala(jak se dá na lidské blbosti vydělávat!) - tak ta nenávist by vykonala své! Tady by nebyla jen Ukrajina - tady v ČR by vypukly vysokofrekvenční jatka a pak "konečně" by mohlo chrabré americké vojsko aktivně zakročit, celé ČR následně zrekvírovat pro sebe, výstavba základny je nasnadě -a tak dále a tak dále! Ono -získat "srdce Evropy" natvrdo pro sebe není zrovna marné. Ty tisíce přitroublých Čecháčků, kteří se sebou nechají manipulovat mediální smečkou a poslouchají mediální lháře a štváče jako svatého guru, by jim za to stálo. Ten zhovadilý tlusťoch asi ví co dělá.

   Smazat
  7. Vy co zde odkazujete na sputnik, děte se bodnout. Co si vlastně ten parchanstát a panárod Rusko dovoluje!! Kdo byli Vlasovci, pouze lidé kteří se začali bránit Stalinovu hladomoru s 5 miliony mrtvých Ukrajincu.Jen houšť a větší pomník Vlasovcum. Vše co je proti Rusku,je dnes dobré.
   13:54Střelba do lidí při majdanu? zeptej se Putlera, ten v tom má prsty. Píšeš přitroublých Čecháčku, kým se ty necháš manipulovat, koho posloucháš ty? no mnoho toho není, sputnik, aronet ,par. listy, to právě čtou takoví blbečci jako ty. Na tvém bezduchém komntu to je vidět.

   Smazat
  8. 14,46
   Dopadneš jako Vlasov,je to jen otázka času!

   Smazat
  9. 14:53 No, hlavně že nedopadnu jako ty, prokremelský xindl!

   Smazat
  10. 15:30
   Dopadneš daleko hůř ty amisračko!!!!

   Smazat
  11. A co ty si dovoluješ drzá diskuzní sračko 14.46? Proč lezeš diskutovat? Aby sis vyluxoval sprostej, smradlavej, nenávistnej pajšl a nemáš nikoho, komu by ses vyblil? Jsi odporná atrapa - vlezlej jak veš. Komu ty tady nadáváš ksindlů ty největší sráči ze všech zbabělých sráčů?

   Smazat
  12. @13:33

   Vim kamo, rozumim. No za nedopusteni 3ww, dam vsechno. To neni zaadna novinarina.

   Neboj, zde se nikdo nepriblizi a casu je malo, bohuzel. Ja prece nemuzu za chyby blaznu, napric svetem, nebo termin - obeta. Co uz. Drz se

   Smazat
 18. Vlasovci vyvraždili půl Varšavy. To si Poláci nedají líbit!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13,10
   Ale nechají,když si nechají líbit základnu amiokupantů,který se NIKDY nezabaví!

   Smazat
  2. @13:21

   Cooo? Taky hezky o..b, snad chapes.
   Urcitee. Do doby, nez pochopis, uc se.

   Aby si nebyl prekvapen ze smeru, ktery chtel nekdo ukrast.
   No my jsme jini zlodeji:)

   A profi. Termin nase globalizace.
   Thinkin' about that, to be save a planet...
   And, of course, everything.
   Wanna kill Yourself, so please, as Your heart's praying...

   Don't be stupid, anymore, please thinking before...

   nobody

   Smazat
  3. 13,36
   A co tím chtěl básník říct?

   Smazat
  4. No - unknown - tak když jsi se tak krásně odkopal svojí angličtinou, to už by stačilo - ne? Nechceš už zalézt a přestat tady otravovat? Honolulu č. 2 - budeš opravdu žvanit jen sám se sebou? Jsi hrdý na to, že se ti podařilo zabrat si celé diskuze pro sebe a svoje přiblblé nečeské žvatlání? Žvatláš pitomosti, a nikdo tomu nerozumí - proč to žvatláš? Jdi žvatlat na nějaký váš web - nebo kromě NR už máš všude zaracha? Jdi do hajzlu - O.K.?

   Smazat
  5. @13:58
   Jinak, zaracha mam pouze za prehnany, odborny humor, Karkulka a ta Pyrania, na parabola.cz.

   Vim, ze Te to nejak stve - no opet pouze rozdil intelektu, chces byt Nr.1, ok. Proc ne.
   Dokaz to...
   Proove it...
   Davay, sam sebe otnosi v etot svet...

   Pote prijd s nejakym, opet drastickym nazorem.
   Mimoto, Vlasovce bych nakopal osobne za neco...

   nobody.

   A uz myslete, chlapy.

   Smazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jdi do prdele úchylná americká sračko. Je to tragedie, že jsi sem na NR začal lézt. Nejlepší by bylo, kdyby s tím redakce skončila - tohle nemá smysl. Aby celé diskuze vyplňovala jen americká sprostá sračka? K čemu to potom je?

   Smazat
 20. 14,41
  Seš jen stejnej ubožák jako Hovnolulan,máš i podobně genitálně vyvinutý vyjadřovací schopnosti a ten fašokokůtek bude zřejmě pan bratr,že?!:-D

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neee, to ja jsem mu rekl Hovnomoznocokoli. I ten lulan.
   Premyslejte dale, vedouci skladu, ktery odrbal mnoho lidi a "hrdina staleti z Floridy".
   Nekdy se vse zda jinak, jako jeho krive zrcadlo.

   Jen chci mit trochu pauzy, no neni nejak mozne.
   Unknown = Anonymni. Dik.

   nobody

   Smazat
  2. 14,56
   Je vidět,že čeština je oprávněně jedním z nejtěžších jazyků,že?!

   Smazat
  3. Americká svině se přežrala práškama - už je absolutně nepříčetná. To co tady na diskuze sere a bleje je úplně nesmyslné. Je to hnusná smradlavá úchylná žumpa.

   Smazat
 21. @14:41
  Jsem jen ubozak, no jo.

  Tak si posluz.

  OdpovědětSmazat
 22. Vcera jsem byl v nasem klubu na besede a nasi obcane (Americane) se me ptali na SKS 7:61 x 0.38 ! Nevedel jsem o tom nic, ale potom zacali mluvit o GULAGU a ja jim vypravel o 50-tych letech v Cesku !
  "Soudruzi" Socani a Komousi, mate ted reputaci na hovno !
  Chtel bych vsak vedet vice o tom, jak jste se vzajemne pozirali v 70-tych letech ! Ja zil tenkrat v Johannesburgu (Hillbrow) a nevim o tom dohromady nic !

  Slibuji vam, ze to okamzite vsechno vyslepicim v nase klubu kazdemu ! Oni me tam maji radi, protoze co se sustne, v Evrope (emigranti me to pisi), tak hned to reknu u nas.
  Doufam, ze ocenujete moje schopnosti, vam nasadit obraceny nocnik na vase makuvky ! Tim oslabuji levici i v Americe !
  NICK HONOLULU - strazce majaku pravdy !

  OdpovědětSmazat
 23. 15:27 - NENAVIST, ktera clouma s neduchudcaty v Cesku, je zavinena rozdilem, mezi jejich sny a realitou !
  Je treba jim vysvetlit , ze realita je jeste horsi, nez si mysli !
  Je treba jim take vysvetlit, ze jejich sny a predstavy o uspechu, pokulhavaji za tim , jak uspech chutna v Americe, ci tam, kde to preferuji !
  Oni se kompenzuji tim, ze sproste nadavaji a nebo si vzajemene zaviraji huby cenzurou ! Amikum ji zaviraji
  vzdy !
  NICK HONOLULU - svetlonos !
  Coz je srandy kopec !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bla,bla,bla,bla,bla, bla....zase hlásá amisraček v podání AMIKRIPLA z bažin!!!!!

   Smazat
 24. Doprdele od první třídy jsem mým učitelům neřekl jinak než paní či pane, nebyl jsem nikdy angažován v žádném probolševickém kroužku, sdružení, lanařili mě ke komoušům nepodlehl jsem, k volbám jsem nechodil, Brežněva jsem přímo nenáviděl ale dnes na Putina a jeho Rusko jeho Slovanský lid nedám dopustit. Padesát let do mě hustili ti samí lidé komunisti, Rychecký, Svěrák, Šiklová, Sokol, Pithart, Kubera jak jsou naši bratři v SSSR naší zemi prospěšní. No a dnes ty samé bolševické skety mě hustí do hlavy jak jsou ti z toho Ruska pro naší společnost nebezpeční. Ať jdou tito kašpaři i s těmi čukaři již do prdele.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:00 To jste soudruhu z toho udělal slušnou bramboračku. Ti lidé co jmenujete byli v KSČ, mysleli si, že něco zmnění k lepšímu, byli naivní, ale na rozdíl od vás včas prohlédli a zjistili co je socialismus pod kontrolou Rusa za parchanta a kam to rudí blázni vedou. Těchto lidí si vážím , už proto, že si včas uvědomili kam to tihle rudí zločinci táhnou a byli často pro své názora a opuštění strany zavíráni. zEMAN jako člen KSČ vá asi nevadí co.
   Čím vám ten zločinec Putin tak imponuje, prozraďte.Jo a ještě, rusko a slovanský lid??? to si děláte srandu, to ruské stádo je z poliviny Mongolasiat, slovan tak z 20% ostatní ruzné kmeny.
   Hlupák a blb jako vy taky muže odejít do té prdele, jak píšete!

   Smazat
  2. Nedělej ze sebe ještě většího idiota nežli jsi. Tito zažraní soudruzi a soudružky vystoupili v nepravý čas, nechytli ten správný vítr a dojeli na to. Věděli moc dobře že bolšvík neodpouští a tím pádem jim zde již nikdy pšenka nepokvete tak začali rebelovat neb tito ambiciózní jedinci nic než trucovat neumí. Ty oslíku tak oni byli naivní, to nebyli kováci z Poldovky ale pracující inteligence která naslouchala Hlasu Ameriky a moc dobře věděla co je bolševík zač, jak má zkrvavené ruce a i přes to do té fašounské organizace vlezli. Byli to již vyzrálí jedinci a žádní utřinosové. Ty budeš asi hodně velký moula nebo toho moulu ze sebe děláš. Takovej Svěrák deset let u komunistů a to v době normalizace chááá to byl rovněž naivní komediant vyznamenaný řády od Husáka za budování socialismu že cháááááá Jdi se picnout troubo.

   Smazat
  3. Ad 16:00 A tak tito lidé, dříve komunističtí sekerníci se stali sekerníky kapitalistickými a hustí do nás nelidskou diktaturu peněz, potřebnost válek, pěstování nenávisti mezi lidmi a národy, rasismus a chválu Eunacismu!

   Smazat
  4. Přesně tak je to hnus hnusů když poslouchám Rycheckého jak tvrdí o bestiálním vrahu prokurátoru Vašovi že to byl politický vězeň. To je přímo děsivé.

   Smazat
  5. 16:49 ty tedy musíš být kus vola

   Smazat
 25. Vazena pani Prochazkova, az potkate pani umelkyni
  UZELACOVOU - ta pani zaujala hodne lidi na zapade, aniz by o tom vedela ! Tak at nas obahati tim, co videla v 70-tych letech !
  Ja to okamzite vyslepicim vsem, kteri chodi do naseho klubu, coz je pres 1000 lidi !
  NICK HONOLULU - uspesna mezinarodni pavlacova klepna !

  OdpovědětSmazat
 26. 16:00 - Sovetska vlada mezi lety 1917-1992
  NEBYLA SLOVANSKA !
  To my vime od ruske, ukrajinske, a balticke emigrace !

  Jake je slozeni dnesni vlady v Rusku NEvime, ale po pravde receno, nas to ani moc nezajima !
  Nam pripada, ze jsou tam dve frakce, ktere se vzajemne zerou !

  Pred utrapami, potoky krve a slzi, Slovanu v Rusku mame respekt !
  Prumerni Americane NECITI zadnou nenavist k Rusku - oni mu proste nerozumi ! Pletichy proti Rusku, delaji Globaliste a rozhodne ne Trumpovi Nacionaliste !

  Trump to jasne rekl nekolikrat, ze chce s Ruskem EKONOMICKOU spolupraci ! President nechce sankce, on chce BYZNYS !

  V dnesnich dnech vsak Rusko vyuziva politicke napeti v Americe, mezi Nacionalisty a Globalisty a zacina delat expanzivni politiku !
  Neuspeje !
  Dynamicka, silna, Amerika vyhra vsechno ! Budoucnost Ceska je po boku TRUMPOVI Ameriky !

  Nejvetsi nebezpeci, ktere Americe hrozi je vnitrni nebezpeci ! (Neni to Cina, nebo Rusko !) My jsme rozdelni na dva hlavni proudy a kazdy si predstavuje budoucnost jinak !
  nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poslouchej honi-clube.

   Se divis, ze pak lide na sebe zde utoci? A nekdy, ty, no chci byt slusny, za tvoji odpornou, drzou, nevymachanou drzku osocuji i me?

   TY jsi ostuda USA, i sveta, honko-lonko-florida rohliku. Nooo i tak.

   nobody

   Smazat
  2. 16:43 - neskakej my do reci kuchtiku, ja mluvim k Cechum !
   A podepisuj se ! Ja to delam vzdy !
   nick honolulu

   Smazat
  3. @17:04

   poslouchej Honolulu. Proc porad ty vykricniky.
   Mluvis k Cechum s vykricniky?
   No mam otazniky. Kdy jsme se ucastnily vypadu, mimo urciteho donuceni, vuci cizimu statu, mimo obrany?
   A proc vubec uzivas vykricniky tam, kde nejsou zapotrebi?

   Prosim. Mas vykricniky, ja otazniky.

   Smazat
  4. Vypadni z našich diskuzí svině úchylná americká!

   Smazat
 27. Tak jsem si prošel několik diskusí o stejném tématu v Čechách a musím říci, že až na vzácné výjimky se diskuse vede ve stejném duchu jako chování pí. Procházkové. Vulgarita nikdy není řešením ani názorem je jen projevem násilí. Proto zdravím všechny ty, kteří diskutují slušně, argumentovaně a občas dokáží projevit kus té ironie, která však málokdy bývá pochopena.
  Tak mne napadlo, jak by se kdo asi tak zachoval, kdyby se postavil pomník slušným diskutujícím na internetových fórech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím onu fackující .

   Smazat
  2. Jinak trefne.
   Prozatim se nikdo a nikdy nechystal za slusne lidi stavet pomniky. No myslim, ze to tem slusnym ani neni potreba. K cemu?

   Ty sarkasticke, ironicke, nekdy drze...
   Brat to trochu jako sport a byt center.
   Nebo nekdy intelektualni - ping-pong, nebo tenis.
   Jaky pujcis na smec, taky vrat:).

   Nekdy to jinak nejde a nemysli, ze nam je z toho prijemne...
   No nejak ten micek odrazis musis... Ne za sebe, za tym, stat, kontinent, svet...

   Smazat
  3. Jak se do lesa volá tak se z něj ozývá a ten Franta udělal chybu že to zlo nepotrestal hned na místě. Neb nepotrestané zlo zůstane navždy zlem.

   Smazat
  4. Nepleťte si, prosím, Lenku Procházkovou s Petrou Procházkovou z lůzy.

   Jinak, v Birminghamu došlo k dalšímu multikulturnímu obohacení domorpdých Britů... v kině na dětském představení. Teenageři se tam servali v masové rvačce... na videu na nova.cz je dosti "tmavo"...

   Smazat
 28. A dej si klidne sulibrku za kazdou vetou vykricnik.
  Rvi, do nebes (i tak Te neposlouchaji, kdyz jsi aktualne na HonoLulu, nebo jak vlastne to ted u Tebe funguje, rohliku)...

  A vysmahni. Na FL jsou fajn lecebny a stad Ty rohliky a vykricniky daji dokopy. Ale nevim, noooo. Bude Te to neco stat a v tvem pripade nepomuze ani medicaid, medicare, nic.
  Tak prodas i tu chajdu, at si konecne zdrav.

  OdpovědětSmazat
 29. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poslouchej, jasne ze i Amerika je silna zeme, no jednou Te za Ty nenavistne cvokarny s vykricniky Trump uskrti.

   Ne? Ano.

   Smazat
  2. 17:54, ale nekecej. Posledně sis zapomněl přelepit webcameru a když tě hackli, byls nachytán jak slintáš nad Ocasio-Cortez. Dokonce i na Hitlary. My tě známe.:)

   Smazat
  3. Vypadni za našich diskuzí svině americká!

   Smazat
 30. Dnešní velice dobrá zpráva
  Obvinění zločincu Jakeše, Štrougala a Vajnara za střílení na hranicích. Pozdě, ale přece. Nechte tu rudou verbež v kriminále chcípnout.Psum, psí smrt!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A vám tu červí...

   Smazat
  2. Každý muže za své činy ! Nevím proč tam šli s takovým rizikem ! celnice byla lepší ne !!!

   Smazat
  3. 17:15 ty jsi viděl třeba Jakeše se samopalem na hranicích?Vyprávěj…
   Ale představ si,že Svěrák sloužil u pohraničníků...odsuzuj,protestuj

   Smazat
  4. 17:15, a proč tak mírumilovně? Proč ne rovnou veřejná poprava spojená s mučením? Mohli bychom to vzít i s rodinnými příslušníky, co vy na to?

   Smazat
  5. A tebe ty prase úchylný 17.15 veřejně ukopat na ulici - ostatní by se dívali jak chcípe odporný lidský prase.Nic jinýho nejsi. Nevykastrovanej impotentní úchyl.

   Smazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vážně? Takže propříště je potřeba uvést ne "Honolulu" ale "Hedvíček".

   Smazat
  2. Táhni do prdele a vypadni z našich diskuzí svině americká úchylná! Všisko otravný!

   Smazat
 32. Zde tě měl právo odstřelit i vrátný v kde jaké fabrice když jsi přelezl plot. Prostě zde to tak fungovalo a každý to moc dobře věděl. To že šel i přes toto přes čáru byl jen jeho hazard se životem. Zrovna tak ten co šel krás někam do nějaké fabriky.

  OdpovědětSmazat
 33. !!! Nějaké retro ze 70. let.” Ovčáček to natřel čučkářům z BIS za výroční zprávu. Sahají na svobodu slova, tvrdí
  Jak jsem teď řekl pro ČRo, původně jsem se domníval, že jde o nějaké retro ze 70. let. Označovat lidi s odlišnými názory za dezinformátory je ve svobodné společnosti nepřijatelné. Ať BIS odhaluje agenty cizích mocností, ale ať nesahá na svobodu slova,“ zareagoval na výrok o dezinformacích tiskový mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček na Twitteru.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bylo by to směšné, kdyby to nemysleli vážně. Varují opět i před ruskými a čínskými agenty. Oni dokonce varují před cestami do Číny a Ruska. Asi by Češi mohli něco vyzradit, cháchá. Měli jsme plot na západ, kdy nám ho asi postaví na východ...

   Smazat
  2. Ano přesně jak za Husáka a Štrougala, opět zde bude někdo kdo bude rozhodovat jestli budeš moci vycestovat do těchto demokratických států. Je to zde ještě horší, je zde o stovky co tisíce zákazů a příkazů více. A o odposleších které má každý ve svém telefonu, televizi a jiné elektronice ani nemluvě. A co teprve kamery na každém rohu, to je stav totální totalitní nesvobody.

   Smazat
  3. https://www.narodninoviny.cz/bis-vyrocni-zprava-za-rok-2018-je-dalsim-utokem-na-svobodu-slova/

   Smazat
  4. 18:29, na východ už plot dávno je.

   Smazat
 34. Začínám si připadat jako za doby Husáka, Štrougala.

  OdpovědětSmazat
 35. Ta kauza s tou sekernicí P.Procházkovou aktivovala elfí protofašisty honolulu, unknown, atd… pod posledními články takovým způsobem, že komentáře normálních lidí zanikají. Ta kontraproduktivní činnost je dobrým poznávacím znamením, že jim hoří koudel..., a to je dobré. Lidi to jen znechutí, a ještě více se proti jejich zlu zatvrdí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:23, no to víte, Honolulu miluje Havla, Albright, Clinton, Ocasio-Cortez a podobně, a tak musí bojovat plkáním hovadin, aby jiné názory zapadly v hromadě komentářů.

   Smazat
 36. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lulu ve své "vzdělanosti" jsi opoměl Koniáše.

   Smazat
  2. 22;08
   Kdyby mu tady Herr Povolný a redakce TATLI TIPEC JAKO TO UDĚLALI NA NOVINKÁCH,BYL BY KLID!!!!!
   Toho se ovšem nedočkáme!!!!!

   Smazat
  3. 22:12-to by jsme se mohli opět dostat do "klidu" nového "ismu"! Vy byste opět určoval kdo má "držet hubu"? PS.- nejsem Herr, jsem Moravan a Slovan se jménem, kdo jste Vy?

   Smazat
  4. 22:12 - Ne aby jsi pistel, az zatneme tipec tobe !

   Smazat
  5. 0,29
   Já jsem ten,kdo tady nepotřebude zaplevelenou diskuzi emigrantským hovadem z močálu,kterej mozek nikdy neměl a mít nebude!
   P.S.Stačí,že tady necháváte toho fašokokota,kterej taky podle vyjadřování nebude čech,ale arijskej unetremensch!Poroučím se.Hezký den.

   Smazat
  6. 7,29
   Tohle přesně ti ty podřadnej,poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje familie A52,F73,F808,F600,F602,F845!!!!!

   Smazat
 37. Sadistickou bestii Vaše neodsoudili a to jen pro to že měl krytí od Rycheckého, hlavy té mafie a budou dnes soudit stoleté kmety za jejich politické selhání, to je ABSURDNÉ.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když jsi pitoma, nepiš.
   Rychetský kritizoval to, že Vaš byl odsouzen za něco, co nespáchal a nebyl souzen za to, co provedl!
   Už chápeš, hlupče?!'

   Smazat
 38. Nedrážděme hada bosou nohou !!!!!
  Raketa Avangard má podle ruských expertů mezikontinentální dosah a může letět v atmosféře sedmadvacetinásobně rychleji než zvuk. Přitom dokáže během letu k cíli měnit směr i výšku, čímž je "naprosto nezranitelná" prostředky protivzdušné obrany. Navíc je Avangard navržen s využitím nových kompozitních materiálů, takže vydrží teploty dosahující až 2000 stupňů Celsia.

  OdpovědětSmazat
 39. Kdo je zde zaostalý, sto let za opicemi ????

  OdpovědětSmazat
 40. Le Monde: Pobuřující chování Macrona k Východní Evropě!
  Západ praktiky Germáni nás Slovany nikdy mezi sebe nepřijmou a bou nás mít vždy za druhořadé a ty z Balkánu dokonce třetiřadné občany. Západ nás má jen pro to že jsme dokonalý vojenský nárazník proti Rusku, dokonalý odpadkový koš, a levná pracovní síla zatím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 19:40
   Teď už máme, co jsme chtěli...

   Smazat
 41. Proč se cpeme tam kde nás nechtějí, proč nemáme svou hrdost ????

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Cpou nás tam ti, kteří nikdy Čechy, ba ani Slovany nebyli.

   Smazat
 42. Svoboda nikdy nebyla a nebude.
  Spolecnost vyzaduje rizeni.
  Rizeni EU je ovsem nesnesitelne.

  OdpovědětSmazat
 43. Paní Lenko, jsem moc rád, že jste připomněla svého tatínka, kterého jsem moc obdivoval a je veliká škoda, že brzo zemřel, m.j. vlivem pomlouvačné kampaně po r. 1968. Vy pokračujete v jeho šlépějích a jsem přesvědčen, že by jste měla pomoci sjednotit slušné lidi, kteří by zvrátili vývoj ve společnosti lepším směrem, než se ubírá v současnosti.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.