Reklama

neděle 24. listopadu 2019

Novela zákona o zdravotních pojišťovnách: Pojedou korporace přes mrtvoly?

Petr Umlauf 
24.11.2019 E-republika
K účinné kontrole ZP je zapotřebí zajistit, aby se do orgánů zdravotní pojišťovny mohli dostat zástupci pojištěnců. Tito přímo volení zástupci pojištěnců musí být jasný mandát a možnost, jak ovlivnit směřování pojišťoven. Nový návrh zákona chce pravý opak.Ve Sněmovně leží v prvním čtení návrh zákona, který je potenciálně velice nebezpečný. Náš web E-republika se trvale angažoval proti rozkradení veřejnoprávního zdravotnictví formou otevřené či skryté privatizace. Viz uvedené články dole. Proto je třeba návrh zákona vysvětlit a okomentovat. Jde o kontrolu nad cca 130 miliardami korun ročně.


Připravovaný korporátní tunel


Momentálně máme sedm zdravotních pojišťoven, které mají zákonem uložené právo a povinnost proplácet nemocnicím péči o pacienty. Zůstatky na fondech zdravotních pojišťoven jsou v grafu.Zaměstnavatel je povinen včas a ve správné výši odvádět pojistné zdravotní pojišťovně svého zaměstnance a OSVČ platí pojistné formou měsíčních záloh. Ten, kdo platí daně, má tuto povinnost ze zákona. Platíme tuto zdravotní daň převodem finančních prostředků do ČNB. Každá ZP má v České národní bance své účty.
Ministerstvu financí novela zákona č. 128/2016 Sb. to s účinností od 10. května 2016 umožňuje:
 • Zapojení všech peněžních prostředků na účtech podřízených těmto účtům do řízení státního dluhu;
 • efektivnější plánování výpůjčních operací státu s pozitivním dopadem na úrokové výdaje státního rozpočtu;
 • snížení likviditního a refinančního rizika státu.

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny, tedy všechny s výjimkou VZP, jsou veřejné instituce s obratem 130 miliard ročně. Vznikly v roce 1993 a vzorem byly německé rakouské „krankenkasy“ z časů 1. republiky. Z této zakladatelské etiky pojišťoven bylo převzato i pravidlo samosprávy pro řízení ZP. Správní a dozorčí rady pojišťoven volí jejich pojištěnci a zaměstnavatelé. V roce 2006 Ministerstvo zdravotnictví vydalo "demokratickou" volební vyhlášku, která v rozporu se zákonem umožnila volit jen těm, kteří odvedli víc než půl procenta celkových odvodů pojišťovně. Každá zaměstnanecká zdravotní pojišťovna (dále ZP) má většinu pojištěnců individuálních, a ti nikdy nic ovlivnit nemohli.

ZP Škoda je vybrána jako ilustrativní příklad rozhodovacích kompetencí. Tato ZP si zatím jako jedna z mála ještě podržela oborový charakter s jasně vymezeným profilem odpovědnosti za složení dozorčí rady. U ostatních ZP je fragmentace v okruhu volitelů mnohem větší.

NázevPodíl na odvodechPočet volitelů
ŠKODA AUTO A.S.44,30%176
OBLASTNÍ NEMOCNICE MB, A.S.1,43%2
MANPOWERGROUP S.R.O.0,79%2
ŠKO-ENERGO, S.R.O.0,7%2
ARAMARK, S.R.O.0,64%2
MAHLE BEHR CZECH S.R.O.0,6%2
Adient Czech Republic s.r.o.0,57%2
ARGO-HYTOS s.r.o.0,56%2
Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o.0,5%2
Individuální pojištěnci (!!!)50,12%0
Jak sami vidíte, v poměrně slušné a velmi koherentní ZP Škodovky je zastoupení poloviny pojištěnců ve správní radě této pojišťovny úplně nulové. A návrh nového zákona to ještě zhoršuje, protože chce systém pro tučné korporace, a ne po nemocné lidi. Volby do správních rad podle vyhlášky zrušené Ústavním soudem se daly snadno ovlivnit. Vedení podniků určilo stanovený počet volitelů a náležitě je poučilo, jak správně navolit zástupce do dozorčí rady zdravotní pojišťovny. To nemohlo dopadnout jinak než špatně. Řízení pojišťoven bylo odtrženo od zájmů občanů a pojištěnců, kteří to celé platí. V roce 2015 tuto vyhlášku napadla před Ústavním soudem skupina senátorů, mj. z klubu ANO, a ÚS tuto vyhlášku v roce 2018 dle očekávání zrušil.


Korporace pojedou i přes mrtvoly?


Jenže ZP mají kupu peněz, které jim ze zákona platíme přímo a pravidelně, a korporace (zvláště ty české) mají nesmírně vyvinutý smysl pro tunelování obecního majetku. Proto je na stole novela zákona - tisk 516. Kdo se těšil na svobodné volby, těšil se marně. Ministr Vojtěch podal jako vládní návrh novelu, ve které se volební právo pojištěnců natvrdo ruší. Právo volit a tedy kontrolu nad pojišťovnami si zachovají ti, kteří ji měli podle protiústavní vyhlášky.

Tak se pana ministra ptejme, jakou na nás, obyčejné pojištěnce, hraje habaďůru. To, co navrhuje, tj. stejnou praxi danou vyhláškou, Ústavní soud zrušil jako nepřijatelnou. Jím navrhovaný zákon tyto odmítnuté praktiky s kosmetickou úpravou vložil do paragrafového znění. A to má být jakože ústavně košer? Viz tabulka výše.

Ve Sněmovně existuje i (malá) skupina poslanců, která si tato rizika uvědomuje. Vznikla poslanecká iniciativa pro přímou volbu dozorčích rad zdravotních pojišťoven z řad pojištěnců (Sněmovní tisk 479). Stanovisko vlády k tomuto návrhu však bylo zamítavé. Poslanecký návrh definoval, kdo jsou kandidáti na řízení zdravotních pojišťoven. Jasně říká, že všichni pojištěnci nad 16 let věku mohou volit, a to v korespondenční a elektronické volbě. Snadný a levný způsob volby je zde už poplatný 21. století. Navrhovatelé jsou toho názoru, že pojištěnci prostě musí mít možnost se podílet na správě a kontrole svých financí do této pojišťovny vložených. Celkem 30 let mafiánského kapitalismu je dost přesvědčivý důkaz o tom, jak dobře to s námi miliardáři všeho druhu myslí.

K účinné kontrole ZP je zapotřebí zajistit, aby se do orgánů zdravotní pojišťovny mohli dostat zástupci pojištěnců. Tito přímo volení zástupci pojištěnců musí mít jasný mandát a možnost, jak ovlivnit směřování pojišťoven. Tento koncept demokratického řízení by ZP směřoval jako samosprávné instituce, jakými jsou např. kraje nebo univerzity. Zamítavé Stanovisko vlády k tisku 479 doporučujeme přečíst. Ty čtyři stránky se dají zvládnout přečíst. Poslanecká iniciativa pro přímou volbu dozorčích rad ZP z řad pojištěnců padla v 1. čtení pod poslanecké lavice. Skutečná demokracie bez přívlastků má v českém parlamentu mizivou podporu.

Jde o velice nebezpečnou linii "ukrajinizace státu", kdy se korporace vedené několika miliardáři legálně zmocní veřejnoprávních zdrojů, např. zdravotního pojištění či důchodů. Proto je třeba veřejně diskutovat o tom, zda chceme korporátní správu veřejných statků.


Mávátková demokracie nestačí


Citovaná vládní předloha poslaná do Sněmovny Novela zákona tisk 516 je napsaná velice fikaně. Vládní návrh umožňuje kandidovat skoro každému, protože stačí podpora 50 podpisů. Jenže pojištěnce zcela zbavuje veledůležitého práva volit. Volit budou moci nově výhradně podniky, které samy nebo společně s jinými odvedly alespoň 0,4 % z celkového příjmu pojišťovny. To je mnohamilionová částka, volební právo se tak bude týkat jen podniků s tisíci zaměstnanci. Ale pozor! To vůbec neznamená, že by mohli volit zaměstnanci těchto podniků. Novela je napsaná tak, že volitele budou jmenovat manažeři těchto podniků. Vedení podniků určí stanovený počet volitelů a ''náležitě je poučí',' jak správně navolit zástupce do dozorčí rady zdravotní pojišťovny. Výsledek voleb ovlivní kontrolu nad jednotlivými pojišťovnami. Zájmové skupiny takto přímo určí, kterým lékařům dá pojišťovna smlouvu, kterým nemocnicím zaplatí dobře nebo špatně, či jak ochotně schválí pacientovi nákladný lék.

Kdo jsou zájmové skupiny, které chtějí zadními vrátky přes vládní návrh ovládnout pojišťovny?
Zahraniční vlastníci. Velcí zaměstnavatelé, banky, telefonních operátoři, obchodních řetězce. Tady je zcela na místě otázka, proč by měli namísto českých občanů-zaměstnanců o českých veřejných penězích určených na léčbu českých pacientů rozhodovat bankéři a manažeři z Londýna či z Bruselu.

Oligarchové. Velcí oboroví zaměstnavatelé, hutě, ocelárny, Agrofert a pod. Tyto podniky jsou majetkově propojeny s poskytovateli péče, sami vlastní zdravotnická zařízení, lázně, lékárny. Je jasné, že skrze pojišťovny by hradily péči „sami sobě“. V případě oceláře Chrenka jde o řetězec nemocnic AGEL, v případě premiéra Babiše jde o síť klinik reprodukční medicíny a dalších zdravotnických zařízení. Kráčíme "slovenskou cestou", známá finanční skupina Penta kontroluje jak významnou zdravotní pojišťovnu, tak poskytovatele péče. Výsledkem je drahá a neefektivní péče o pacienty, zanedbané nemocnice i personál. Prostě, americký model drahé péče i pro střední vrstvu, ve kterém chudí mohou v klidu umřít.

Stát a státní podniky. Jde o zaměstnavatele typu České pošty, policie nebo armády. Problém je, že manažeři těchto institucí nemají přímý zájem na provozu pojišťoven. Takže buď jako volitele neurčí nikoho, nebo volební právo do pojišťoven „prodají“ za něco jiného po dohodě s resortními ministry. Zde pozor – významným zaměstnavatelem jsou také státní nemocnice (Motol, VFN, FN Brno), jejichž ředitelé mají na volbách do pojišťoven enormní zájem. Jak si vedl manažer nemocnice Na Homolce MUDr. Dbalý, jsme psali v článku Homolka: Pilotní projekt končí až vazební stíhání bývalého ředitele.

Než tuto hrůzu, tak raději zaměstnanecké zdravotní pojišťovny spojme s VZP, jejíž správní rada je nominována vládou a parlamentem. To sice není ideální, ale uspoří se na provozu a občanům zůstane skrze parlament alespoň nepřímá kontrola nad penězi ze zdravotního pojištění.

Komentované materiály
Poslanecká iniciativa pro přímou volbu DR ZP z řad pojištěnců společně s místními volbami: Sněmovní tisk 479, Stanovisko vlády k tisku

Korporátně-vládní návrh: 

50 komentářů :

 1. A o čem jiném, než o mrtvolách, to zdravotnictví je?! Felčar skáče, jak korporace pískají. Jde jen o prachy. A platit se musí! I za tu kremaci.

  OdpovědětSmazat
 2. Podle všeho jde už dlouhodobě o snahu zprivatizovat lukrativní zdravotnictví. Takže to známé, že o prachy jde až v první řadě, tady sedí. David Rath se hodně angažoval proti privatizaci a teď taky sedí. Nevím zda něco ukradl, všechno je takové jakoby na objednávku, protože někdo nechtěl aby jim do toho hodil vidle. Potom k privatizaci tak nějak nedošlo, ale ty plány asi nezmizely a nyní si znova někdo připravuje půdu pro svoje kšeftíky a proto musí Rath znovu do báně, aby nepřekážel v dalších tunelech. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. můj osobní názor je ten že to na Davida ušili (byla to pomsta) - on hodil nejen vidle do rozkradení nemocnic ale zavedl centrální nákup léků čímž je zlevnil - pro info : 25 % nákladů ve zdravotnictví tvoří léky - v německu 16 % v malé británii 15 %. V současné době chtěj již několik nemocnic zavřít - šluknovsky výběžek atd (rozuměj ukrást).
   Holt zdravotnictví v SS (náš současnej vzor) je druhým nejvýnosnějším odvětvím průmyslu v SS - hned za zbrojním průmyslem - proto doník tak řve když si někdo koupí zbraně od někoho jiného než od nich.

   Smazat
  2. Rath pil opozici krev. Proto na něj ušili boudu. Soudci, prokurátoři, policie … jsou v tom namočení.
   A takovej Kalousek, Topolánek a jiná zlodějská havěť si šťastně žijí.
   A ponovu i havěť od pravičáckých pirátů s jejich pochybnými ideály, které jim dodávají Schwarzenberg a spol.

   Smazat
  3. Též si myslím, že Rath sedí neoprávněně.

   Smazat
  4. 15:28 Všechny důkazy proti něco jsou vykonstruované, miliony v hotovosti mu podstrčili pod podlahu a do krabice, odposlechy záměrně sestříhali, jak se jim to hodilo.
   Vždyť on je David Rath vlastně takový Mirek Dušín české politiky.

   Smazat
  5. Moc dobře si na Ratha pamatuji. Vím že se jeho odpůrcům nelíbilo, že si nic nenechal líbit a každého dokázal usadit. Nikdy jsem neviděl, že by byl sprostý a někoho urážel. Pokud se ale někdo začal navážet do něho, oplatil mu stejnou mincí a v tom mě připomínal britského politika Nigela Farage. Hej hou

   Smazat
  6. Rozdíl je mezi nima v tom, že Nigel Farage si neulejval prachy z eráru. Resp. pokud ano, tak ho u toho nechytili.

   Smazat
  7. Den před svým zatčením Kubiceho komandem byl Rath v Otázkách Václava Moravce a jeho oponent byl tehdejší ministr zdravotnictví Heger. Rath tam asi vyzvonil co neměl. Že ODS spolu s TOP09 chtějí vytunelovat a položit VZP a po ozdravení z peněz daňových poplatníků zprivatizovat. Mluvil o Šnajdrovi, který byl prý jedním z hlavních aktérů plánu na vykradení a privatizaci VZP. Řekl bych, že tohle je hlavní důvod, proč Rátha zabásli. Zvláštní bylo, že se ho vůbec nezastali jeho spolustraníci a rychle ho hodili přes palubu. Buď jim také lezl na nervy anebo v tom chystaném tunelu taky nějak měli zúčastnit.

   Smazat
 3. Nenadávejte doktorům, ti mají naopak díky pojišťovnám víc úředničiny a méně času na nás pacienty. Dokonce mám pocit, že pojišťovny omezují i předepisování léků. Průšvih je na straně pojišťoven. Chápu,že existovat musí, ale přehnaný je jejich počet. Přitom hlavní náplň (standard) musí mít stejný a liší se jen v detailech, což by šlo řešit připojištěním (nadstandard). Ušetřily by se režijní náklady i kontrola. Teprve až v dalším kroku, lze debatovat o výši vlastní pojistné rezervě, o tvorbě zisku atp. Nevím proč by se zdravotní pojišťovny měly chovat jako soukromé obchodní firmy, které musí vytvářit zisk. Vždyť mají zákonem garantován příjem z našeho pojištění, se kterým musí hospodárně nakládat. Stát jim uděluje licenci a proto má šanci omezit jejich počet. Připadá mi nechuť revidovat tento stav, jako důsledek účasti řady statotvorců v dozorčích radách pojišťoven, zjednodušeně, jako zdroj dalších osobních příjmů. Nejde o málo na hromádce je 130 miliard. Snad ještě z našich pojíšťoven neudělali dcerunky zahraničních matek, pak by šel zisk rovnou do zahraničí. Tam by se měl zaostřit pohled. Nerad slyším, že naše zdravotnicví je podfinancované, spíš by se tam mohlo uklidit (např.reexportování léků) od šikulů. Kontroly svěřené pacientům jsou snad samozřejmostí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lékař je v dnešní době především PODNIKATEL, který podniká ve svém oboru. S výhledem na tučné zisky, když v tom bude umět chodit.

   Smazat
  2. @14:16

   Tucne zisky ve zdravotnictvi? Hezky.
   A kdyz Ti nekdo urizne nohy na trati, taky, super zisk?
   Ridic - jiz neridic, lekari do roztrhani posledni minuty oddechu, aby neco z Tebe vubec zbylo.
   A muzes v tom zacit chodit...

   Smazat
  3. @14:16

   A samozrejme - byt PODNIKATEL a vydelavat.
   Nezapominej, ze si porad na srot, po amputaci obou nohou.
   Snaz se, kalkulacko - drobnych.

   Smazat
  4. @12:47
   A ktere vejsce si studoval Ty?

   Smazat
  5. Unknown - blábolíš sám se sebou? Jsou to nesrozumitelné srágory, co píšeš, jakobys mluvil z cesty. Proto taky na to nikdo nereaguje. Nejde to. Neděláš to poprvé že na diskuze píšeš nesrozumitelné bláboly několikrát pod sebou, a nikdo s tebou nepolemizuje. Potřebuješ na ty bláboly tlumočníka do srozumitelného jazyka.

   Smazat
  6. 15:07
   ČVUT Elektro, stačí ? Jo a žádný příbuzný není doktor.

   Smazat
 4. 12.19 kradli údajně jenom komunisti. Nyní je vše demokratické. Kdo hovoří o opaku je ruský špion.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo a jsme vsichni demokraticti rusky zlodeji.

   Super, jedu si do Moskvy pro gablik.
   Jen nevim, pro jaky gablik a kde si zajdou ty dozavadni. Nikdo jim nic neda, tak - prvni kontejner.

   No ja mam sveee jistee, snad, pokud me nepokouse krysa od toho kontejneru...

   Smazat
  2. A ještě by měli potrestat Milouše Jakeše, že víc nenaspořil.

   Smazat
  3. Opět Unknown - přitroublý, nesrozumitelný blábol. Nepoužíváš znaménka, není to česky, a co žvatláš o krysách a kontejnerech? To má být žvatlanice k článku o pojišťovnách? Asi ses předávkoval práškama na depresi - jdi spát a neotravuj na diskuzích blábolama.

   Smazat
  4. Rozklad Ruska rychle pokračuje, když Čína fakticky převzala kontrolu nad velkými částmi území za jezerem Bajkal, čečenský vládce Ramzan Kadyrov ovládá velké oblasti Severního Kavkazu - a Moskva spolehlivě kontroluje pouze zbytek území, napsal Aleksandr Němec.

   Čína již fakticky kontroluje značnou část východních oblastí Ruska, včetně Přímořského kraje, Chabarovského kraje, Amurské oblasti, Čitské oblasti, Burjatska, jižní části Irkutské oblasti a Krasnojarského kraje.
   Němec dále tvrdí, že to čemu říká "Kadyrovovo impérium" kontroluje nejen Čečensko, ale také některé části Ingušska a Dagestánu. Kvůli čínské expanzi umožněné sílícím ruským problémům s infrastrukturou byla Moskva nucena uzavřít spojenectví s Pekingem a předala kontrolu nad Kavkazem Kadyrovovi.
   Rozklad Ruska rychle pokračuje a stává se nevratným. Nepochybně bude pokračovat dál a povede k nepěkným výsledkům.
   Silnice, železnice i letecké spojení v Rusku jsou nejen neschopné zvládat existující úroveň interakce mezi centrem a periferií, ale otvírají outsiderům pole pro vliv v zemi tak hypercentralizované, jako je současná Ruská federace.

   Smazat
  5. Ale co mají naše zdravotní pojišťovny společného s Čínou,Kadyrovem a rozkladem Ruska (čísi zbožné přání?)Aha -chápu -diskusní smečka z novinek, která pravidelně přelézá na NR má články na háku. Většinou je diskutéři nečtou.Prostě si na diskuzích blábolí z čeho se potřebujou vyblábolit, a vyluxovat si "ducha" Pak jsou články o voze a diskuze o koze, ale to je teď i na NR velice často.

   Smazat
  6. 18:39 Mokré sny havlérky, a potom sa zobudia s rukou v šerbli.

   Smazat
 5. Tentokrát souhlásím s rudým dědečkem, byť jsem mírně napravo, ale z nemocných nelze dělat zboží, zdraví není naprodej. Tak proč si hrát na "slepou bábu".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. před několika dny jsem četl zajímavej diskusní příspěvek a to: za komančů byl pacient pacientem - a nyní je klientem - to znamená jaké má konto a jak ho oškubat - pamatujete na "kulichy" to vyřvával ředitel jedné nemocnice v práglu - myslím Na Homolce ?

   Smazat
  2. Dám vám právě kuli-cha,
   rovnou jednu do břicha.
   A lékař ten čumí.
   Dělá jen co umí.

   Smazat
  3. Kulich,to znám,to je firma na chemikálie do laboratoře☺

   Smazat
  4. No mírně napravo a co charita to může být soukromý podnik? Co je to v kapitalizmu neziskovka? Charitou musí být celé státní zřízeni a to je lidské.

   Smazat
 6. To jsou velice špatné zprávy kdo si myslí že je Babiš pro lidi této země tak se mýlí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 13:07
   Přesně,Babiš pochází také z Penty,tak si hrají do ruky,je to jeho ministr,co to předkládá i když tento zajíc,tomu nerozumí vůbec,tak přes něj projde všechno.

   Smazat
  2. Lukáši, Babiš pochází z Penty? Jak jste k takovému blábolu dospěl?

   Smazat
  3. Anonymní 13:57
   Sice takové město na Slovensku neznám,ale když začal podnikat v ČR,tak byl v kolektivu Penty.

   Smazat
  4. Lepší Babiš i kdyby řídil StB, než pakáž z ODS, TOP09, starostů a pod.

   Smazat
  5. Anonymní 14:29
   Pokud chválíte Babiše,tak vlastně chválíte celou dobu po sametu,přeci Babiš je produktem sametové.

   Smazat
  6. Lukáši, Babiš byl v kolektivu Penty? Tomu teda nerozumím už vůbec. Můžete to nějak objasnit?

   Smazat
  7. @14:35
   Vsichni jsme tak nejak "produkty" sametove, no nekdo i zelenina, cerstvaaa.

   Smazat
  8. A on se mezi tou politickou sebrankou -zástupci lidu -kteří si přerozdělují mnohem vyšší plat než pobírá ten zastupovaný lid, takže -on se mezi nimi vyskytuje někdo, kdo je "pro lid této země" anonyme 13.07? Napiš tady kdo z nich je pro lid této země a čím se to vyznačuje. Jinak - to přitroublý plivání na Babiše který se chopil českého vydrancovaného a rozkradeného hospodářství - je už trapný a směšný. Novinkáři by dostali nějakou nemoc kdyby nemohli alespoň jednou denně kopnout a plivnout si na Babiše. On vůbec celý ten publicistický bulvár na internetu už je jen ubohý a trapný - jsou však lidi, kteří bez toho nemůžou žít - mají to jak náboženství.

   Smazat
  9. 18:38 Pro lid této země je jen SPD zatím nečetl si článek vše se děje se souhlasem vlády nebo néééé????

   Smazat
 7. Jsem pragmatik, Babiš je nasycen, teď už jen přikusuje zákusky, ale ti hlávní kapitáloví hladovci co na něj číhají ti si potřebují odklonit taky něco, ale pro ně to bude dražší (all incluziv). Ještě horší jsou cizáci, ti se daní v rájich. Tak já volím menší zlo, na altruisty v kapitalizmu nevěřte.

  OdpovědětSmazat
 8. Bomba: Experiment geoinženýrství financovaný Billem Gatesem je vázán na vylidňování. Neděle 22. září 2019.
  https://beforeitsnews.com/survival/2019/09/bombshell-geoengineering-experiment-funded-by-bill-gates-is-tied-to-
  depopulation-2741459.html

  OdpovědětSmazat
 9. 14:07 To bude asi takový blábol, jako tady před několika dny dával nějaký zoufalec odkaz na " prvnízprávy" že se někdo pokusil v USA otrávit Trumpa a že ochutnavač bojuje o život.

  OdpovědětSmazat
 10. To je stále stejná písnička od 89 TRH VYŘEŠÍ VŠE ale jste netušily že i vás co nepatříte k zvrhlým zdegenerovaným parazitům. Česká pošta chcípá a ostatní rozvozci kvetou, těch lékáren na každém rohu a vyjdou, těch dodavatelů energií a všechny kvetou, těch super a naser a všechny kvetou jen většina národa bojuje o holý život.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. S trpkým úsměvem vzpomínám na nepřetržité agitky před privatizací, že soukromníci se budou mezi sebou předhánět aby splnili zákazníkovo pomyšlení, jak se všechno zlevní a zkvalitní. Tak to tady máme. Nezájem, arogance, drahota, nekvalita, nemožnost dovolat se práva. Právo držet hubu, platit a být rád aspoň za to co je.

   Smazat
 11. Pan Umlauf je lišák, vždy Babiše odhalí.

  OdpovědětSmazat
 12. Pokud někdo má ze zákona povinnost něco platit (pojištěnci zdravotní a sociální pojištění), tak je zločinem vůči státu, dát tyto peníze do správy nějakému soukromému subjektu.
  To je tunel na peníze státu. A spory o to, kolik si můžou pojišťovny odklonit za správu, a kolik vyplácet doktorům a pacientům, nebudou mít nikdy konce a bude tím trpět kvalita našeho zdravotnictví. Je to opět ta liberalizace, neboli osekávání funkce státu. P.K.

  OdpovědětSmazat
 13. Všicni budeme kontrolováni, mimo "nezávislé ČT ČRo"
  FUJ!!!!!!!

  OdpovědětSmazat
 14. Važte si dneška, až vás bude sledovat OKO 5G, to bude teprve mazec. Budete kouřit - nepojistí vás, nedodržíte dietu - toéž, špatná životospráva - totéž.

  OdpovědětSmazat
 15. Ví někdo z vás, co tady píšete komentáře (z Vás pojištěnců), jak vést firmu s miliardovým obratem? Kdo jiný má tyto zkušenosti než management těchto velkých podniků... A víte někdo jak je to s volbami do orgánů zdravotních pojišťoven teď? Již řadu let platí, že je volí zástupci firem odvádějících 0,5% z celkového pojistného. Někdo navrhne novelu zákona, která zachová koncepci volet a přiměřeně zvýší demokracii v hlasování a vy jen kritizujete, že je to málo. Přitom kdo o novele hlasuje? Lidé které jste ve volbách zvolili vy. A toto vám přijde málo demokratické?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:40
   Nedělejte ze mne vola, ano volím, ale mohu jen z
   = navrhnutých = kandidátů a v tom to je. Jako ta známá reklama, můžete si vybrat naší Fordku v jakékoli barvě, když to bude černá. Dobrou noc.

   Smazat
 16. Nechápu, proč taková malá zemička jako je ČR musí mít tak rozvětvené zdravotní pojišťovny. Všude jsou šéfové a podržtaštičky za platy, které je snad lepší neznát. Všude jsou paláce, vybavení budoucího století, no prostě hrůza. Na druhé straně zdravotnictví pořád řve jak je podfinancované. Což takhle ty pijavice zdravotní pojišťovny zredukovat a najednou bude co rozdělovat. Záložák.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.