Reklama

neděle 17. listopadu 2019

Plyšák

Přemysl Janýr 17. 11. 2019   janyr
V březnu před třiceti lety vybojovala Solidarnosć první svobodné volby, v říjnu vyhlásil Mátyás Sűrös Třetí Maďarskou republiku, do poloviny listopadu svrhlo hnutí Demokracie Teď Honeckerovu vládu a Berlínskou zeď. Československo přežívalo jako poslední ostrůvek totality, než brutální policejní zásah proti studentům vyprovokoval občany, aby i oni vyšli do ulic. V Praze mívají barikády většinou jen symbolický význam: bývají znamením toho, že už jsou zbytečné (Willi Lorenz, Monolog o České zemi). Nenormalizace

Návrat do Evropy, znělo heslo, které nejlapidárněji vyjadřovalo všechna neujasněná očekávání na novou budoucnost Československé socialistické republiky. Lišily se nejvýše představy, co to ta Evropa vlastně je. Pro část disentu i neangažovaných občanů představovala především pluralitní demokracii, občanská práva, svobodu názoru, projevu, pohybu, spolčování, podnikání. Pro větší část populace představovala v první řadě plné obchody a peněženky. Jak to přijde, že v Německu má každý mercedes a my se tady kodrcáme ve škodovkách, rozhořčoval se známý. Tři procenta obyvatel byla rovnou pro zrušení socialistického a zavedení kapitalistického zřízení.

Různá disentní seskupení tvořila jedinou viditelnou obecně akceptovanou autoritu vůči stávajícímu režimu. Pluralitní struktura a názorová otevřenost umožnily rychlou konsolidaci v Občanském fóru a převzetí moci. V Sovětském svazu to trvalo sedm let, v Polsku sedm měsíců, v Československu sedm dní a v Rumunsku sedm minut, shrnul rozpad komunistického bloku polský přítel.

Disentní seskupení se však po léta věnovala především utrpěným křivdám a tím, co má přijít pak, se příliš nezabývala. Několik málo programatických textů jako Havlova Moc bezmocných, Bendova Paralelní polis či Uhlův Program společenské samosprávy reflektovalo spíše strategie občanské společnosti, než politický program státu. Nicméně základní koncepce nepolitické politiky, politiky diskuse a konsensu široké občanské společnosti mimo politické strany, se dobře shodovala s očekáváními lidí: pojem strany byl příliš spjat s KSČ a představa členství v některé z nich byla pro většinu občanů absolutně nepřijatelná.

Jednou z frakcí disentních struktur byl i levicový okruh volně sdružený ve skupině Obroda, navazující na Pražské jaro. O latentním potenciálu svědčil například comeback Alexandra Dubčeka. Patřila k němu řada významných osobností roku 1968, byl organizovaný a akceschopný, na rozdíl od ostatních měl promyšlený program postupné reformy socialismu v demokratickou společnost s volným trhem i vazby na domácí, evropskou i sovětskou politickou scénu. Právě asociace s komunistickými strukturami však jeho šance výrazně limitovaly.

Koncem osmdesátých let se hranice mezi disentem a establishmentem kvapně rozplývala. Přesněji řečeno, nikdy nebyla ostrá, příslušníci mocenských struktur nežili ve vzduchoprázdnu a podléhali stejným náladám jako ostatní. I uvnitř samotné KSČ se - podobně jako v šedesátých letech – formoval pohyb. Návrh nové Ústavy ČSSR, který měl být předložen prosincovému sjezdu strany, již vedoucí úlohu strany neobsahoval a požadavky disentních struktur se tak již zčásti vlamovaly do otevřených dveří. Prolínaly se i další okruhy. Organizace SSM pořádaly výstavy a koncerty disentních umělců, v rámci Pionýrské organizace se provozoval skauting, k podpisu petice Několik vět se chvatně hlásili i představitelé oficiální kultury a byli to konec konců funkcionáři SSM, kdo režim nakonec svrhl.

Rigidnost plánovitého hospodářství v období masového konzumu ovšem utvářela i další struktury. Nereálný směnný kurs koruny vytvořil novou kastu veksláků. Chronický nedostatek zboží kompenzoval rozsáhlý černý trh. Nefunkční služby přinášely mimořádné zisky taxikářům, číšníkům, hotelovým zaměstnancům, zelinářům, řezníkům, autoopravnám, ilegálním hernám, pasákům. V průběhu normalizace tak mimo oficiální struktury vzniká nová, na socialistické poměry zámožná střední třída.

Přirozeně ne bez vědomí a účasti bezpečnostního a politického aparátu – šlo přece o trestnou činnost narušování devizového hospodářství, nedovoleného podnikání, příživnictví. Na druhé straně ilegálnost podnikání a absence regulativů stírá hranice ke kriminalitě. Hospodářský disent závěrečné fáze komunismu tak vytváří základní mafiózní struktury propojením politické moci, kapitálu a zločinu. Rovněž pro ně je dosavadní stav neúnosný. Majetek není od toho, aby se skrýval, ale naopak okázale vystavoval. Kariérní perspektivy v rámci socialistického mocenskopolitického aparátu jsou ubohé ve srovnání s těmi, které nabízí svobodný trh. A privatizační tažení Ronalda Reagana a Margaret Thatcher otvírá horizonty, které nejsmělejší domácí představy bohatství překračují o několik řádů.

Jakkoli byla hlavním – či jediným – programem Husákovy normalizace stabilita režimu, ti informovanější v jeho udržitelnost nikdy doopravdy nevěřili. Vedle otevřené opozice, jakou byla například Charta 77, krystalizovala uvnitř režimních struktur skrytá opozice a připravovala puč. Kupónová privatizace jako nástroj přechodu na tržní hospodářství se v našem bytě v Praze diskutovala již v polovině sedmdesátých let a bylo zřejmé, že se nejedná o žádnou momentální fantazii, ale o vážně promýšlený koncept.

S perestrojkou v SSSR se hroutí i základy, na kterých byl Husákův režim postaven. Kůly v plotě jako Jakeš či Honecker se stávají neúnosnou zátěží. Pozdržení kritiky invaze 1968 bylo maximum, kterého Jakeš s Biľakem ještě mohli v Moskvě dosáhnout. Její někdejší architekt Jurij Andropov i jeho následovník Machail Gorbačov mezitím přeběhli a namísto proti kontrarevoluci nyní intrikují proti zdravému jádru. V bratrských zemích iniciuje Andropov liberální think-tanky nepodléhající domácímu establišmentu, které mají reformy prosazovat. Od 16. prosince 1988 přestává být rušeno vysílání Svobodné Evropy, která se stává nejvlivnějším politickým médiem. V létě 1989 jí StB přihraje diskreditující Jakešův projev na Červeném hrádku.

Kam zařadit takový Prognostický ústav, udržující úzké kontakty k sovětským reformátorům stejně jako k americkým neoliberálům? Rekrutovali se z něho zakladatel a předseda ODS, premiér a prezident Václav Klaus, předseda ČSSD, premiér a prezident Miloš Zeman, předseda KSČM Jiří Dolejš a její filosof Miloslav Ransdorf, celá klika privatizačních aktivistů jako Vladimír Dlouhý, Tomáš Ježek, Karel Dyba, autor kupónové privatizace Dušan Tříska, celkem sedm budoucích ministrů a nejméně patnáct ministerských náměstků, ředitelů a vysokých stranických funkcionářů. Vysoká škola politická srovnatelnou plejádu vrcholných kariér nikdy nevygenerovala.

Neopomeňme okruhy ne tak transparentní, ale o to vlivnější. Ředitel Prognostického ústavu Valtr Komárek není ve výběru spolupracovníků, témat ani závěrů vázán žádnými kádrovými, politickými či ideologickými omezeními a produkce ústavu zpochybňuje samotné základy režimu. To je ovšem možné jedině pod mocnějším krytím, než je domácí establišment a Komárek se tím nijak netají. Uklidněte si vojáky, zrušte plánovaný sraz milicí a ukázněte partaj. Když dojde ke střetu, Sověti vás rozdupou. Přijdete o fleky a půjdete bručet, pacifikuje plány na násilné potlačení demonstrací.

S implozí komunistických režimů má ovšem lepší karty druhá strana. Svobodná Evropa a Hlas Ameriky se staly synonymem objektivního zpravodajství a názorů; jejich zázemí v CIA nikoho nezajímá ani neznepokojuje. Naopak, disentu se z této strany dostává po léta morální, mediální, organizační i materiální podpory a pro ty, kdo ho chápou jako boj Dobra proti komunistickému Zlu, je CIA tou správnou stranu. Se selháním plánovitého hospodářství se neoliberální ekonomie, která v průběhu osmdesátých let ovládla USA i Británii, jeví jako jediný úspěšný hospodářský program, každá třetí cesta vede do třetího světa, jak hlásá Václav Klaus. Připočtěme i zájmy nadnárodních korporací jako Westinghouse, který po desetiletích půstu větří na východoevropských trzích nové šance a slibná politická seskupení velkoryse podporuje.

Osud normalizačního režimu je tak po všech stranách zpečetěn dávno před tím, než mu občané odzvoní klíči. Ke konci osmdesátých let se množí opoziční skupiny, stále více lidí se připojuje ke kritickým peticím, účastní se demonstrací. Na rozdíl od Maďarska, Polska, DDR však odpor dosud nedosáhl kritické míry, která by přinutila režim k zásadním ústupkům. Tak jako byla ČSR ve 30. letech ve střední Evropě posledním ostrůvkem demokracie, je nyní ČSSR posledním ostrůvkem neostalinismu.

Až pučistům v StB dojde trpělivost. Za dohledu sovětských důstojníků a s pomocí funkcionářů SSM zrežírují 17. listopadu brutální policejní zásah proti studentům na Národní třídě, Ludvík Zifčák zahraje mrtvého studenta Martina Šmída, Drahomíra Dražská zprávu odtelefonuje Petru Uhlovi a revoluce je na světě. Oni mlátí a zabíjejí naše děti je zlom, který do ulic konečně vytáhne statisíce. Násilnému potlačení je Sověty předem zabráněno.

Nakonec se to ale režii stejně vymklo z rukou, zní obvyklý komentář. Zda chlácholení přijmeme závisí na tom, komu ji připisujeme. Měl-li být cílem palácový převrat uvnitř KSČ, je závěr nepochybně správný. Pokud ovšem režii měly kruhy uvnitř mocenských struktur, které celý komunismus dávno odepsaly a své šance viděly v privatizaci obrovských společných majetků, vyšla na sto procent.

Léčba Klausem

10. prosince schválí komunistické federální shromáždění novou vládu Mariána Čalfy, ve které jsou komunisté v menšině. 29. prosince zvolí prezidentem Československé socialistické republiky Václava Havla. O základním směru zpátky do Evropy, k parlamentní demokracii, občanským svobodám a tržnímu hospodářství, panoval všeobecný konsensus konec konců již od dob Pražského jara. Nejpozději po květnových volbách 1990 však bylo třeba vágní očekávání naplnit konkrétním programem. V ekonomice bylo nutné dramaticky zvýšit produktivitu hospodářství, převést na tržní podmínky státní podniky a podpořit vznik nových, konsolidovat dosavadní a otevřít nové zahraniční trhy. V legislativě chyběl celý komplex nového hospodářského, občanského i správního zákonodárství. V zahraniční politice byla nutná integrace země do nových regionálních a evropských struktur. Bylo rovněž potřeba vytvořit novou demokratickou identitu a vyrovnat se s obtížným dědictvím minulosti, nejen bezprostřední komunistické, ale i těch předchozích. Práce pro několik generací.

Zda Václava Klause přivedly 22. listopadu 1989 do Občanského fóra pouze osobní ambice, nevíme. Nějaký ekonomický program nám chybí, posteskl si Václav Havel. Ten já mám tady hotový, poklepal si na náprsní kapsu Klaus a zajistil si tak ministerstvo financí v nové vládě.

Není důležité, zda v kapse opravdu nějaký měl. Základní osnovu mohl kdykoliv sestavit z pouček chicagské neoliberální školy a směrnic Washingtonského konsensu, světácký přístup k cizímu majetku nastudovat u pražských veksláků a konkrétní opatření si nechat doporučit zahraničními firmami. Peníze jsou až na prvním místě. Nerozlišuji mezi čistými a špinavými, vymezil jej. Naším cílem je trh bez přívlastků a privatizace a šoková terapie jsou jedinou správnou cestou. Každá třetí cesta vede do třetího světa. Musíme vytvořit novou kapitálově silnou vrstvu obyvatel a rychlost je přitom důležitější, než kvalita. O vše ostatní už se postará neviditelná ruka trhu.

Vladimír Komárek, Miloš Zeman a další ekonomové z Prognostického ústavu zastávali koncept postupného strukturálního přechodu na tržní hospodářství. Při rozumné hospodářské politice bude za dva roky v ČSFR stejná životní úroveň jako v Rakousku, sliboval Komárek. Postupnou transformaci zastávala i Obroda a konec konců i všechna odborná hospodářská grémia a zpočátku i veřejnost.

Boj mezi gradualisty a šokovými terapeuty předznamenává celý další polistopadový vývoj. Agresivní radikální rétorika, difamace gradualistů coby zastánců starého režimu, autorita americké neoliberální školy a Mezinárodního měnového fondu spolu s neoliberály z Prognostického ústavu přesvědči do května 1990 média i veřejnost o nevyhnutelnosti rázného rozchodu s dosavadním režimem a o šokové terapii. Výhrady pěti odborných institucí parlament v září 1990 ignoruje a Komárek vyklízí pole bez odporu. Soukromý se stalo posvátným zaklínadlem. Rudý transparent na Václavském náměstí nabízel Ubytování v soukromých rodinách, pro jistotu i cizojazyčně: Accommodation in private families.

Klausovi bylo jasné, že bez široké základny svůj program nadlouho neudrží. Postup, který zvolil, byl první vlaštovkou českého přínosu ke světové hospodářské vědě: vytuneloval Občanské fórum. Za podpory nadšených přívrženců se v říjnu 1990 nechal zvolit jeho předsedou, do února 1991 z něho vyvedl jeho teritoriální strukturu, manažerskou síť a regionální centra do své nové ODS a vyprázdněnou skořápku ponechal vlastním osudům. Dlužno dodat, že mu v tom vydatně napomohla celá klika disidentských otců-zakladatelů, kteří sami OF houfně opouštěli za vidinou kariér ve federální politice.

Jako úhlavního nepřítele občanům vymaloval jejich vlastní stát. Barvitě ho vykreslil jako nepřátelského despotu, proti kterému je třeba pod vedením pokrokové kapitalistické třídy bojovat za svobodu trhů. Stát je nejhorší hospodář, chceme útlý stát, který se nebude do ničeho plést a bude jen nočním hlídačem, jásal národ.

Uspěchané privatizace narážely na odpor slovenské politické reprezentace. Jestliže stížnosti na nerovnoprávné postavení dosud víceméně unikaly pozornosti české politické scény zaujaté porcováním, po volbách v červnu 1992 se národnostní problém dostal do středu pozornosti. Klaus ho opět vyřešil po svém. Vzal vágní hrozby Vladimíra Mečiara doslova a společný čtyřiasedmdesátiletý stát rozbil. Tím se z premiéra jedné z federativních republik rázem stal vrcholným představitelem suverénního státu, ve kterém požíval prakticky neomezenou autoritu, a zbavil se celé hlavní politické garnitury zvolené do federální sněmovny, především kritických osobností z disidentského prostředí. Václav Havel, který se mezitím stal prezidentem České a slovenské federativní republiky, 20. července abdikuje a 26. ledna 1993 je zvolen prezidentem třetího státu, České republiky.

Očekávatelným výsledkem šokové terapie byl hospodářský propad. Do roku 1992 ekonomika poklesne o dvacet procent a po krátkém mezičase se začne propadat znovu. Vzpamatuje se teprve v novém století, aby kolem roku 2005 opět dosáhla výkonnosti osmdesátých let. V roce 2013 je od západoevropského průměru vzdálenější než v osmdesátých letech.

Reálně existující socialismus byl vyhlášením bankrotu vizí o lepší budoucnosti a jejich nahrazením cynickým pragmatismem moci a konzumu. Jestliže v jeho konci přesto ještě hrály roli sdílené etické hodnoty a vize demokracie a lidských práv, v průběhu šokové terapie jsou pod dohledem poradců z Wall Street definitivně nahrazeny hodnotami konkurenceschopností, výkonností a profitu. V průběhu měsíců se v tradičně rovnostářské a sociální společnosti objeví první miliardáři, nezaměstnaní, bezdomovci a žebráci. Mohou si za to sami, zní obecný úsudek.

Deficit pozitivních hodnot je kompenzován inflací negativních. Čtyři desetiletí jsou šmahem uzákoněny jako zločinné období, KSČ a StB jako zločinné organizace, jejich funkcionáři jsou ostrakizováni a bez ohledu na lidská práva vyloučeni z veřejné služby. Pro leckteré je ovšem soukromý sektor dávným cílem. Pro výzkum toho, jak jsme pod komunisty trpěli, je zřízen štědře dotovaný vědecký ústav a v prosetých seznamech spolupracovníků StB si každý může vylustrovat své sousedy. Naopak obdrží státní vyznamenání lupiči a vrazi, kteří se dodatečně deklarují jako třetí odboj.

Hystericky nenávistná propaganda proti minulému režimu tak opakuje osvědčené vzorce z let 1918 a 1945: prvotním cílem je legitimace nové mocenské elity a její nové ideologie, druhotným delegitimace majetkové základny minulého režimu za účelem uchvácení a přerozdělení. Po roce 1918 to byla pozemková reforma a nostrifikace rakouských podniků. V roce 1945 to byly konfiskace třetiny českých zemí obývané českými Němci, znárodnění dvou třetin hospodářství a po roce 1948 i zbytku. Po roce 1993 je extrémně znárodněné hospodářství extrémním způsobem privatizováno. Pokaždé to znamená hospodářský propad o několik dalších příček.

Děkujeme, odejděte, vyzvali někdejší studentští vůdci Klause a Zemana k desátému výročí revoluce a 100 000 občanů se zúčastnilo demonstrací po celé republice. O rok později vyburcovala vzpoura redaktorů ČT proti vlivu ODS na její vedení dalších 100 000 občanů k demonstracím a statisíce k podpisu petice na jejich podporu. Klaus, podobně jako Zeman v ČSSD, se stává pro svou stranu neúnosnou zátěží. Vyřešilo se to po skončení Havlova mandátu v roce 2003 osvědčeným vykopnutím vzhůru, zvolením Klause prezidentem republiky za podpory třídních nepřátel z komunistické strany. Miloš Zeman převezme úřad o deset let později.

Oproti předchozím vůdcům projevil Klaus nezvyklou flexibilitu. V počátečním období představoval vlastní stát jako nepřítele, proti kterému bylo třeba bojovat o moc a majetek. Když už žádný majetek nezbyl, poptávka po ideologii tunelování opadla a sám se stal nepřítele prezidentem, bystře přesedlal na nacionalistickou populistickou vlnu, která tu zbyla po Miroslavu Sládkovi neobsazená, a bojovnost proti vlastnímu státu předisponoval na Brusel. Česká republika tak ústy svého prezidenta zaujala vůči EU nejen kritické, ale otevřeně nepřátelské postoje a nezanedbatelnou měrou přispěla k rozkladu evropské identity

Spolehlivý přítel

Radikálně probíhá i geopolitické přeběhnutí. Úhlavním nepřítelem se jako obvykle stává dosavadní spojenec a novým spojencem dosavadní úhlavní nepřítel. Po Francii, Říši a Sovětském svazu poskytuje nyní ČxyR své věrné a spolehlivé přátelství USA.

Kontrola americkými jestřáby a neocons ovšem ponechává české straně ještě méně volnosti než někdejší sovětská. Armáda ČxyR, která po sedmdesát let své existence přes horké i studené války nikdy nebojovala, se nyní účastní všech amerických agresí počínaje první iráckou válkou 1990. Počátkem století vyjednává ČR s USA bilaterálně – za zády NATO i EU – o umístění americké vojenské základny v Brdech; Antonín Novotný podobné sovětské žádosti opakovaně odmítal. Při gruzínském konfliktu v srpnu 2008 nabízí ministr zahraničí Schwarzenberg českou účast v misi mezinárodních ozbrojených sil proti Rusku.

Prostředníkem jsou ovšem tajné služby, které si sítě kontaktů vybudovaly již v průběhu předchozích let a skrytě, avšak směrodatně zasahují do vnitřní, zahraniční i personální politiky podobně důrazně či důrazněji než někdejší KGB. Po kolapsu východního bloku se mnohým jeví jako ta správná strana ve svatém boji proti komunistickému Zlu, obdobně jako byl po válce Sovětský svaz tou správnou stranou v boji proti fašistickému Zlu. Antikomunistická identita má přednost před identitou národní a státní. CIA jsou zpřístupněny archivy rozvědky a StB, seznamy zahraničních agentů jsou dokonce iniciativně poskytovány dotčeným západním vládám. Ilustrací budiž Václav Havel, který se nechá přesvědčit, že by si republika utrhla ostudu před celým světem, kdyby vyznamenal osobnost působící ve prospěch státu, jehož byl prezidentem.

Američtí jestřábi a v průběhu 90. let se formující neokonzervativci využívají tajných služeb a charismatických vůdců postkomunistických zemí v mezinárodním i vnitroamerickém kontextu. Hned v roce 1992 zasahuje ČSFR do amerických voleb desinformací o pražských komunistických kontaktech Billa Clintona. Strach postkomunistických zemí před ruskou agresí je záminkou pro rozšíření NATO až na ruské hranice. Na podporu útoku proti Iráku poskytne ČR klíčovou desinformaci o kontaktech Muhamadda Atty s iráckým konzulátem v Praze.

Názorně ilustruje obrat Václav Havel. V době svého nástupu ještě navrhuje zrušení Varšavské smlouvy i NATO a v únoru 1990 vyzývá Kongres USA chcete-li pomoci nám, pomožte předně Sovětskému svazu. V březnu následujícího roku se již při návštěvě štábu NATO vyslovuje pro jeho uchování, v dubnu 1993 spolu s Lechem Walęsou a Árpádem Gönczem naléhají na Billa Clintona o přijetí a Havel o něm přesvědčuje i americký Kongres. Výsledkem je rozšíření NATO v březnu 1999 a v dubnu rozšíření jeho zadání společné obrany proti ozbrojenému útoku v Evropě nebo severní Americe o nové mise za zájmy aliance kdekoliv na světě. V té době již Havel stojí neochvějně na pozicích amerických neocons. Bez ohledu na chybějící mandát OSN tlačí Madeleine Albright do humanitárního bombardování nejbližšího ruského spojence Jugoslávie, prvního bojového nasazení NATO v jeho historii. V roce 2001 podporuje Havel invazi do Afgánistánu a v roce 2003 je spoluautorem dopisu osmi státníků kritizujícího neochotu Francie a Německa účastnit se druhé irácké agrese. Fotografie Václava Havla slastně spočívajícího na prsou George W. Bushe vyjadřuje víc než jen symbolické sdělení.

Facit

Stačí se podívat do ledničky, rozčílil se Michael Žantovský, když v polovině devadesátých let 40% občanů odpovědělo, že se za komunistů dařilo lépe. Myslel přirozeně svou, řada méně úspěšných – nejen romského původu – už žádnou neměla. Podobné otázky ovšem předpokládají jednorozměrné vidění v kategoriích dobrý – špatný. Reálný život jich obsahuje více a výsledná odpověď záleží na tom, kterým z nich tázaný přikládá větší význam.

Poměrně rychle lze vyjmenovat ty, které považujeme za nesporné přednosti: svobodu slova, projevu, spolčování, cestování, podnikání. Svobodné volby. Občané nemají pocit, že by navenek museli předstírat vyžadované názory nebo že by jejich životní osudy a kariéry závisely na jejich politických postojích. Kvalifikace, iniciativa a podnikavost jsou ceněny a odměňovány, osobnímu rozvoji nestojí nic v cestě. Hospodářství a životní úroveň roste, nezaměstnanost je nejnižší v EU.

Změny k horšímu jsou subtilnější. Již jen fakt absolutního ekonomického růstu, nikdy jsme se neměli tak dobře, zakrývá, že v relativním srovnání s evropským průměrem HDP na hlavu se české země z 85% v roce 1985 propadly koncem devadesátých pod 60% a dodnes nepřekročily 75%. Dosažení západoevropské úrovně, jeden z nejdůležitějších příslibů porevolučních elit, je vzdálenější než za minulého režimu a v dohledných desetiletích nehrozí. Šoková terapie způsobila nejhlubší a dlouhodobý hospodářský propad v dějinách samostatnosti.

Konfrontace s nezaměstnanými, žebráky, bezdomovci vyžaduje psychickou odolnost. Klausův režim programově zlikvidoval poslední zbytky sociálního cítění, solidarity, zodpovědnosti, soucitu, kolektivních hodnot obecně. Jeho představitelé byli vůči nim sami imunní a pro ideologii egoistického individualismu představují potenciální rizika. Mohou si za to sami, kdo chce pracovat, práci si najde, opakují si po nich občané s úlevou dodnes a stejnou odolnost prokazují i vůči Romům či lidem prchajícím o život. ČR se probojuje na nejvyšší evropské příčky v asociálnosti, otrlosti a rasismu.

Jenomže sociální hodnoty jsou to, co identitu společenství udržuje. S jejich zmizením se rozpadá na nepřátelské tlupy obývající stejný region. Dosud bylo každé období neseno nějakou pozitivní vizí, demokracie a ideálů humanitních, osvobození a obnovení republiky, sociálně spravedlivé společnosti, socialismu s lidskou tváří, demokracie a lidských práv. Polistopadové období je první, které se obejde bez jakékoliv pozitivní vize, konec dějin. Pocit identity zprostředkovává již jen shoda ve výběru z obsáhlého katalogu animozit a nenávistí – vůči komunistům, Romům, muslimům, uprchlíkům, Bruselu, Putinovi, Trumpovi, Angele Merkel, Zemanovi, sluníčkářům, pražské kavárně a především vůči Babišovi.

Pokud se tedy čtenář nemíní angažovat za nějakou novou vizi společnosti, ve které by se dalo žít, může se pořád ještě uspokojit pohledem do ledničky.

Pozn. red. I.D. Miloš Zeman pracoval v Prognostickém ústavu krátce až po listopadu 1989

80 komentářů :

 1. Perfektní popis toho, jak lze z prosperujícího státu, udělat závislou kolonii.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Novou vizi společnosti v podobě solidarniho státu

   předkládá dnem i noci ČSV.Je bohužel neustále mazana a jeji Program neumi ani drdavid rozvinout natož pochopit!
   Takže přatelé máte ještě k posledni dispozici ledničku!

   Smazat
  2. Běžte ČSV do rici.

   Smazat
 2. Přemysle Janýre, vraťte se domů, založte hnutí a než Zeman ukončí své poslání, prosadíme prezidentský systém navzdory "Milionu chvilek bez myšlenek". Možná s pomocí jejich "zdivočelých mladých", jejich staří jsou na odpis, včetně mladých vůdců. Jméno Vás zavazuje i rodinné tradice!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V článku je zlomyslná chyba. Zeman nastoupil do Prognostického ústavu až po revoluci v r. 1990 na přání Havla.

   Smazat
  2. 20:25- chyba nepodstatná, vědoucí ví, že Zeman
   byl první, kdo podrobil kritice veřejně socialistické hospodářství v médiích svoji odvahou.Doufám, že odvaha mu vydrží do konce funkčního období a že mu "český" plebs zvolí důstojného nástupce!

   Smazat
  3. Ovšem to, jak Zeman kašle na svoje zdraví ukazuje, že kašle i na své voliče. Signály z jeho okolí ukazují na to, že prezidentské volby mohou být dřív a my na ně nebudeme připraveni.

   Smazat
  4. 23:38- kdo je to my? Já jsem připraven i na takovou variantu ale budete asi zklamán, Zeman má přízeň bohů i mou.

   Smazat
  5. Zeman není věčný. Naopak, velmi, velmi dočasný a odcházející.
   MY jsme jeho voliči, kteří nechtěli ani Číro, ani Vraha Králíků na Hradě.

   Smazat
  6. Těch chyb tam bude asi více. Jiří Dolejš nebyl nikdy předsedou KSČM.

   Smazat
  7. 2₩:25
   Prdlajs, Zeman pracoval v Agrodatu.

   Smazat
 3. Některé texty P.Janýra mi nejsou vždy po chuti. Tento je však opravdu dobrý. Poslední souvětí textu: "Pokud se tedy čtenář nemíní angažovat za nějakou novou vizi společnosti, ve které by se dalo žít, může se pořád ještě uspokojit pohledem do ledničky." je, podle mého soudu takřka principiální zhuštění současné situace.
  Žádná nová vize společnosti, skutečná, reálná a použitelná, zatím neexistuje.Nikdo takovou nepředkládá. Takže i kdyby společnost chtěla, nemá se k čemu angažovat. Navíc si současní "světapáni" , inspirovaní Marxem a Engelsem, velmi dobře uvědomují, že dokud je "plná lednička", třebas i šmejdem a sajrajtem, míra angažovanosti k čemukoliv prudce klesá. Jestli něco považuji za jakousi definici neomarxismu, tak právě tohle. Změna, nové národní a vlastenecké obrození, snad, může přijít až s generací našich vnuků. Současná generace "cátníků" je příliš zpitomělá, a díky rodičům, zpravidla,natolik dostatečně hmotně zajištěná, než aby měla potřebu se angažovat. Otázkou zůstává, jestli se nějaké povědomí, sen o nové společnosti, ve které se dá slušně a svobobodně žít, do té doby ještě uchová. Věřím, doufám, že ano. Nechci ze svých vnuků novodobé nevolníky, otroky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naši vnuci??? A kdo by ty chytré a moudré vnuky přivedl na svět??? Anebo by snad mohlo dojít k zázraku, takže ti dnešní zpitomělí mladí, plni proevropského nadšení a nenávisti (v tom horším případě) nebo nezájmu (v tom lepším případě) o vše slovanské, ruské, národní, vlastenecké budou přivádět na svět jinak smýšlející děti? Jsme ve sračkách a dost možná na začátku totálního úpadku našeho národa a státnosti.

   Smazat
  2. 20:10...Krásně řečeno!Vidím to stejně.
   S plným panděrem se špatně myslí a věrchuška se (zatím) umí postarat aby bylo co do hrnce.
   Akorát žijeme na dluh a naši potomci nás nebudou chválit.Až teda dostanou rozum.
   Zatím spokojeně pomlaskávaj a studujou gender.
   Helanov

   Smazat
  3. 20:10- souhlasím, mladí mohou "vystřízlivět" nárazem na "strop" a neúspěšní na dno. Obé vede k úspěšné revoluci. Zda to budou naše děti či vnuci se uvidí. Tipuji již děti, dekadence se zrychluje.

   Smazat
  4. PS. Vám by slušelo i "Jméno", jako panu Janýrovi!

   Smazat
  5. S tím souhlasím, i když kdysi se říkalo-chcete aby naše děti žili v komunismu (ano ti parchanti si nic lepšího nezaslouží). No tak nám ti parchanti připravili "lepší společnost" pardon ne oni ale my idoti, kteří jsme přistoupili, na to , že mlátí naše děti. Byla na naprostá fabuace. A vlastně nikdo nezemřel.
   Takže se neustále používá hovadina-máme hole ruce. Hovno - máme hole v r ruce.I dnes se mnohodrát režim vyspořádal a ještě se vyspořádá s lidmi, kteří nectí jeho představy. A to jak ve stránce zaměstnanecké, proti vladní a jinné.
   Od toho předsi máme nezávislé soudy a exekutory. Stát má daleko více prostředků pro dá se říci "humanitní" se vypořádání s rebely než tak zavaný komunismus - který zatím nkde na světě nebyl realně zaveden. Jenom straší hloupé lidi a bohužel idiot Gorbačov odradil mnoho lidí od správného směru. Místo reformy přicmrdával imperialstům. A ti nejen zlikvidovali mnoho fungujících ekonomik, ale málem se jim zdařilo zničet RUSKO. A Rusko nebyl ani Gorbačev, ani CHruškov. SSSR byl STALIN!!
   Ten ze země analfabetů, vybudoval zem intelegence, která vstoupila do kosmu. Protože vzdělání se nelze vzniknou v jedné generaci. Stejně tak nezanikne v jedné generaci. Ale my máme už nakročeno k zániku toho, čeho jsme dosáhli za vlády těch "zlých komunistů". Budeme negramotní a ovladatelní.
   Václav   Smazat
  6. Václave, mám trochu jiný problém! Socialismus nás mizerně informoval o problémech kapitalismu! Tedy až k němu dojde i u nás! Většina obyvatel byla bezbranná, jen "ukomunisté" byli připraveni.Většinou vzdělaní v zahraničí, většinou za éry "komunistů". Ukomunisté a za součinnosti a přítomnosti a spolupráce tajných služeb připravili převrat."Fake" se časem stane faktem. Proto věřím, že činnost tajných služeb i v našem regionu korigují pomocí své světové sítě Sionisté a tím vůli špičkového Mossadu a k tomu není co dodat.

   Smazat
  7. Anonymní17. listopadu 2019 20:10
   „Žádná nová vize společnosti, skutečná, reálná a použitelná, zatím neexistuje.Nikdo takovou nepředkládá.“

   Řekl bych, že přehlížíte hnutí, která jednak kritizují současný liberalismus, tak také nabízejí řešení. Tím je posílení autority národních států a demokracie. Vyzývají k obraně těchto hodnot, před rozkladnými direktivami EU, jako je např. direktiva přijímat navážené Afričany, či povinně vrčet a plivat na Rusko, které nám nic neprovedlo.
   Toto je minimum, které bychom měli dělat, tj. podporovat stranu, které to požaduje, tedy SPD. Konečným cílem by měla být naše suverenita, ale na razantnější kroky tímto směrem, nejspíš v současnosti nemáme dost sil. P.K.

   Smazat
  8. Naše děti zde určitě žádnou revoluci neprovedou. A když, tak to bude něco, co bude tíhnout spíše k fašismu než ke komunismu. Soudím tak podle příznivců Kalouska a pravicových stran, kteří jsou spíše mezi mládeží než mezi důchodci. Komunisty už jim na základních školách velmi důkladně vymyli z hlav. bodejť ne, když je tam celých 8-9 let zahrnovali justičními vraždami, vězněním politické opozice nebo sovětskou okupací. Oni netuší vůbec nic o tom, že v době socia1ismu dostal každý člověk byt nebo dům nebo si ho mohl postavit. Že neexistovali bezdomovci, žebráci, nezaměstnaní a veřejná prostituce. Že si mohl člověk vyjít ven i do místa, kde zrovna nesvítila lampa. Že bylo bezplatné školství a děti chodily na bezplatné prohlídky k zubaři. Že se prakticky bezplatně a celkem plošně přidělovaly lázně a rekreační pobyty. Místo toho dokonale ví, že nebyly banány, toaleťák a vložky. Takto ideologicky vyzbrojeny pak nastupují na Letnou, aby čelily nebezpečí, že líp bude nejen nejbohatším, ale i jim...

   Smazat
  9. K předchozímu: naše děti asi ne, ale nevíme, zda ty muslimské, až dospějí!

   Smazat
  10. Novou vizi společnosti jsem četl v Navrhu Programu Voličů NPV Společnosti voličů ČSV.
   Neni mi jasné proč tento web ji neumi propagovat,dokonce nechce o ni vést jakoukoli diskusi.
   Je jasné,že intelektuálni třida selhvá 30 let a chce selhávat dál,nobot je nepsaným zakonem,že právě ona je odpovědna za vývoj a blahobyt ve společnosti.
   Dělaji se zdeši diskutujici hloupi,že to nepochopili a zbytečně tak chtěji prodlužovat agonii Klausova kapitalismu bez přivlastků o kterém píše ČSV,že vycházi z gangsterismu a má ho prodlužovat TRIKKOLONA,která peci nepůjde proti svému fotrovi!

   Smazat
 4. Komousi vsech zemi, vylizte si prdel!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vrať se k zloději Bakalovi na aktualne.cz

   Smazat
  2. 20:13 a nějakej relevantní argumentík by nebyl? Tady nejsi na Letné abys jenom tupě vyřvával geroji. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  3. 20:13

   Až po vás, labužníku.

   Smazat
  4. A kteří komouši ti mají vylízat prdel anonyme 20.13? Ti, kteří zahodili legitimace, převlékli kabáty, začali žvanit anglicky, a kecat sračky, jakej byl ten komunizmus zločinnej, a nalezli do všech politických a významných pozic ve státě? Ti, kteří vlezli všude kam se dalo, poručili si platy stotisíc měsíčně, pořídili trafiky svejm parchantům, svejm příbuznejm, známejm a kámošům? A to, co teď huláká v ulicích, jsou smradi z komunistických hnízd - tak to máš na mysli ty oplzlej a sprostej diskuzní žvatlo?

   Smazat
  5. 20:13
   Nevěřím, že takový gen.Pavel by to pro tebe udělal, ale můžu v jeho orientaci se mýlit.

   Smazat
  6. 20:13 To můžou ti převlečení komouši z Letné s těmi mladými blbečky to bude akorát pro vás.

   Smazat
 5. Vůbec nesouhlasím s tím,že by snad Čechům chybělo sociální cítění.
  Přesně naopak,o svoje chudé se Češi vždycky ochotně postarali.
  Chudobince stavěli naši předkové v každém městečku a pastoušky v každé obci.
  Pro život člověka je důležitá potrava,oděv,teplé lůžko a mýdlo.
  Otázka je, jestli je únosné aby dneska tzv.chudí měli STÁTEM ZARUČENÝ větší příjem,než rodina s malými dětmi.
  Doplatky na bydlení,příspěvky v hmotné nouzi,příspěvek na péči,plat pěstounce která pečuje často o VLASTNÍ ňouče...(Přeci nebude babička tak hloupá,aby pečovala o vnuky grátis,že jo!?)
  Tím jsem jen chtěla říci,že mnohý "chudý" se válí na kanapi a sleduje bednu,na kterou dostal příspěvek "hmotná nouze"...(Teda,dostal ho na pračku, ale tu vyměnil za televizi.)
  A školní děti nemají šanci vyrazit na lyžák,rodiče často nedají tu sumu dohromady.
  S tou solidaritou to v téhleté společnosti ňák smrdí.
  A HODNĚ!
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Například, tahle země se dobře stará o 2.5 milionu starobních důchodců, zřejmě včetně vás, protože máte čas sem psát 24/7.
   Zdá se vám to málo solidární? Pálí vás dobré bydlo? nejste poněkud rozežraná a neskromná, dámo?

   Smazat
  2. 20:34...Jak vás to napadlo?
   Já mám za to,že se to s tou solidaritou silně přehání.
   Kdybych rozdělovala prachy,tak bych dala přednost rodinám s dětmi před penzisty.
   Ti totiž zažili bolševika a tak si ještě pamatujou jak se dá ušetřit ;-)
   Helanov

   Smazat
  3. 20:34
   Možná se stará dobře, ale na tak dobře, jako se starali bolševici. Současný režim bude muset ještě hodně přitlačit, aby dával penzistům stejný poměr k průměrné mzdě, jako dávali komunisti.

   Smazat
  4. 20:28 No tak díky bohu, že vy ty prachy nerozdáváte. Vaše představy a příklady, které uvádíte jsou zcela zmatené.
   Nejvíc jste mě dostala názorem, že penzisti už zažili chudobu za bolševika, tak se s tou současnou mohou dobře popasovat. Měla byste vstoupit do politiky, měla byste velké úspěchy v některé z pravicových stran. Třeba u Kalouska.

   A osobně vám přeji hodně chudoby ve stáří. Užijte si tu medicínu, kterou byste jiným předepsala.

   Smazat
  5. Jste pěkně praštěná bába Helanov. Takže "penzisti" kteří pro tenhle státní bordel odpracovali pětadvacet, třicet, pěttařicet i čtyřicet let by podle vás měli jít na stáří žebrat na kostelní schody, a "rodiny s dětmi" je dnes co? Přítel - přítelkyně, nikdy se nevezmou, jenom plodí smrady, aby přítelkyně nemusela do práce, protože rodičovskej příspěvek je úžasnej na válení se doma, zatímco "přítel" nějakou tu kačku přinese, ale přítelkyně předstírá, že je samoživitelka, a má všechny možný podpory včetně příspěvku na bydlení, a všechna ta sockopakáž jenom lže. Zjistili, že ochcávat stát je nejlepší džob. Zatímco penzisti mají ty léta skutečně odmakaný, mateřská dovolená byla jenom půl roku, žádná ulejvárna a podvádění státu neexistovalo - jste fakt blbá jak patník.

   Smazat
  6. 20:34...To je lež!
   Za bolšána dědkové sbírali vajgly a babky nosily nákup v síťovce.
   Dneska funěj za plným vozíkem.
   Samozřejmě,ne všichni.
   Vzpomeňte si jak skromně žila vaše babička a jak žije ta dnešní.
   Helanov

   Smazat
  7. Pardon,to patřilo 21:11
   Helanov

   Smazat
  8. 21:44...Moje ňoučata choděj do školy a tak vím jak je to smutný, když půlka třídy nemá na lyžák , ale ani na blbej školní výlet.
   Nevadí mi když se rozevírají nůžky mezi penzisty,ale v případě dětí mi to VADÍ.
   Tak jsem to myslela.
   Penzista už přenese přes srdéčko že má horší mobil než soused.Kapišto?
   Helanov

   Smazat
  9. Helanov, máte toi v hlavě nějak pomotaný. Ano tehdy se chodilo na nákup se síťovkou, protože důchod byl také jen 300Kčs ale na každé vesnici byl obchod a to, co se kupovalo bylo kvalitní. Dnes je důchod na podobné úrovni vůči cenám jako tehdy leč na vesnici nejsou obchody, protože je řetězce zlikvidovali díky cenám navíc se zrušila veřejná doprava, takže těm starším nezbývá nic jiného než alespoň jednou týdně vyrazit do řetězce, nakoupit co nejlevnější slevové hnusy na celý týden nebo i 14 dní a popřípadě aby se to vyplatilo, tak se nakupuje podle letáků i pro sousedy. A o tom to je milá méně myslící dámo.

   Smazat
  10. Je to prostě tak - nejen tahle ženština, která dřepí u počítače od rána do večera. Pro svoje vnoučátka holt se posere, tak by nacpala všechno dětičkám, a staří lidi ať si trhnou. Zestárnul jsi, pro tuhle všivárnu jsi oddřel hromadu let a nechal jsi na tom polovinu života, ale teď padej někam žebrat, protože všechno nacpeme jenom dětičkám. Proto taky si jich hnědáci a socky pořizujou hromady. Jste prostě pokrytecká, střelená bába. Vy asi máte dost peněz - ne? Asi neplatíte nájem a tak dále, no a ti chudáci v bytech, kde se mastí i osmička měsíčně za střechu nad hlavou, když jeden ovdoví - asi má chcípnout - tak je to myšleno? Hnusné sobectví. Jen když já mám, ostatní mně nezajímají. A takoví lidi tady dělají politiku. Tak hnusné poměry tady za socíku rozhodně nebyly!!!! Ano, za c.k. Rakouska-Uherska ano, kdo neměl děti aby se o něho na stáří postaraly, musel žebrat. A taky ne všichni, obce zakládaly starobince, chudobince. Akorát dnes se žvatlá jak "máme plné vozíky" - jednou do měsíce! A to v tom vozíku musí pak stačit na celý měsíc, ale to tihle žvatlové už neřeknou. Český lid? Fuj, hnus, závist, nepřejícnost, neskutečná nenávist a zloba.

   Smazat
  11. 22:12 Někdy napíšete fakt pitomost.

   Smazat
  12. Pro Helanov - píšete nesmysly. Za bolševika vajgly sbíral málokdo, Nebylo to zapotřebí, protože krabička cigarek stála od 1,20 Kč. To spíš vím o takových, co vajgly sbírali v nové pokrokové kapitalistické společnosti. Chudáci za socialismu také nebyli. Důchodce si v té době vydělal větší díl k platu zaměstnance než dnes. NIKDY jsem u nás za socialismu neviděl žebráka nebo bezdomovce. Souhlasím jen s jednou věcí - lidé za socialismu často dokázali žít skromněji než dnešní.

   Smazat
  13. Milá Helo, přeji vám šťastné stáří s darovanou televizí. Je zajímavé, že dnešní důchodci dokázali stavět ROH rekreačky, které mimo prázdniny využívaly školy na lyžařské či rekreační pobyty. Doplatek z rodiny na to bylo pár stovek. Tyto baráky se zprivatizovaly, tak poděkujte někomu jinému, za to, že dnešní děti nemají šanci. (krom těch co mohou s rodinou do Alp). Je primitivní si na důchodcích vylévat vztek.

   Smazat
 6. Luboš Blaha opět bezkonkurenční:

  https://cz.sputniknews.com/slovensko/2019111710976946-slunicka-z-toho-trefi-slak-blaha-porovnal-byvaly-rezim-s-dnesnim-kapitalismem-video/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No - na tebe, anonyme 20.50 - jakej ty jsi blb - nikdo nemá. A hnusnej, oplzlej, sprostej, omezenec, kterej denně leze diskutovat s lidmi, které nenávidí, a jenom je oplzle uráží. Patříš do blázince.

   Smazat
 7. Jsem "blbá lopata", nemám žádný papír jenž by mi otvíral dveře mezi lepšolidi, ale narozdíl od většiny z nich nabyl jsem velmi rychle přesvědčení, že exoti vynořivší se v listopadových dnech znamenají velký průser pro tuto zemi.
  Je proto těžké přinutit se k úctě, nebo aspoň k respektu k jedincům, ověnčeným tituly nebo zkušenostmi z exilu. Co oni dnes s velkou slávou objevují, to já dávno vím. Já jsem, narozdíl od nich, nerozehrál hru, v níž bych neodhadl své možnosti a schopnosti. Necítím se teď proto vyšachovaný, ale dočasně oslabený avšak s motivací k nesmlouvavému nepřátelství.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 21:21
   My to s ní umíme, ale Vám se to bude těžko házet každý den a po celý rok. Proto raději žvaníte, urážíte, ztrapňujete se účastí někde, kde se Vám drtivá většina prostě směje. Nebýt toho, že je mi Vás trochu líto, vykašlal bych se na Vás taky, ale Vaše plky úspěšně účinkují proti Vám. Takže vlastně teď víte, proč jsem Vámi nadšen. Více takových pevných ochránců pravé víry a budete muset k lopatě i Vy. Upřímný dík, dneska zdarma reklamu dělají jen hlupáci, debilové a Vy a Nick Honolulu.

   Smazat
  3. 21:21
   Nemám se kam vracet, retarde, je to můj denní chléb. A já to s ní skutečně umím, co umíte vy?

   Smazat
  4. 21:07- přidávám se, ač také "lopata", my jsme u ukomunistů nebyli, jen jsme dočasně, většinově zblbli.

   Smazat
  5. 21:37 Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty kremelská židobolševická filcko vopejzaná spatřil - na kilák - dva, tě složí svou winchestrovkou jak škodnou! Teda proč jak, viď? Však jednou to bude povolený i u nás. Pak vás vy hnusný obřezaný xindlové budem střílet na loveckej lístek:)

   Smazat
  6. 21:07 Jak jste to napsal, jste sympatická "lopatka".

   Smazat
 8. Od pana Přemysla Janýra ml. až překvapivě věcné a výstižné s tím, že Jiří Dolejš není a nikdy nebyl předsedou KSČM, že rušičky byly vypnuty v souvislosti s ujednáním Helsinského koše v roce 1975 (také pro energetickou náročnost), což vím bezpečně i jako soustavný posluchač všech tehdejších "štvavých vysílačů". Je tam i Vladimír namísto Waltra a v pozadí, zdá se, stále ještě ta podceňovaná ochrana národního prostoru. V každé případě dík autorovi a redakci NR za publikování.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 21;24.Vas zase bohnicky vychovatel pustil k pocitaci?

   Smazat
  3. Já už se těším, až takovej sprostej dobytek jako je to odporný hovado anonym 21.24 povedou na porážku. Jsem si jist, že se dočkám. Oplzlej sajrajt kterej tady sprostě uráží lidi, se kterými ale denně leze diskutovat, bude potom kvičet a škemrat o život, ale zbytečně.

   Smazat
  4. 21:48 Tací již jsou Vlastenci, s tím rudý pšouku nic nenanděláš! A ten z 21:24 je Vlastenec, rasista, člen KKK, neb skutečné Vlastenectví je především rasová bdělost, tvrdá práce, boj a vzdor! Kdežto podstatou existence tzv. Nové republiky je bohužel jen ubohá vzpoura podlidí*) proti společnosti řízené elitami, neboť se přirozeně nerodíme rovní! Požadavek rovnoprávnosti nerovných je v podstatě základní levicové dogma, které pravičák uznávající přiroznou nerovnost lidí musí rozhodně odmítnout! Masy jsou zženštilé a potřebují být vedeny, ale nesmí mít v čele nějakého ráčkujícího opilce, profesůrka s hláskem jako konipásek a ukradeným perem v kalhotách, nebo uslintanýho žvanila s holí či šimpanzoidního jako krysa z kanálu pištícího estebana, nýbrž potřebují muže s holínkami, který udeří do stolu a zařve: "Toto je správná cesta!" A tak to dnes mohu shrnout prohlášením, že já jako neznámý jedinec jsem povstal proti neobolševismu a zahájil boj s tímto rudým lejnem a neskončím, dokud jako jev definitivně nezmizí ze života nejen Čechů!!! Jen napneme-li k tomuto posvátnému cíli veškeré své síly, vůli, důmysl, píli a houževnatost, jen pak budeme moci opět začít stoupat k výšinám, tak jako kdysi naši dávní předkové, kteří nedostali výsadní postavení na Zemi darem, nýbrž si ho museli za cenu nesmírné brutality vybojovat!

   *) Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard když popisoval situaci v Rusku po svržení cara, definoval tamní obyvatele jako spodinu, kterou označil za nejvíce zdegenerované lidi na Zemi, a to v knize "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg

   Označil tamní typ podřadného člověka, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem jako podčlověka.

   Smazat
  5. 8:12 Večerku. Ty nevíš, že samochvála smrdí ?
   nick hovnolulu

   Smazat
  6. 11:24 Nick honolulu (nikoliv Večerek, to je jiná osoba, prostý liberál a globalista, volič Clintons) je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty kremelská židobolševická filcko vopejzaná spatřil - na kilák - dva, tě složí svou winchestrovkou jak škodnou! Teda proč jak, viď? Však jednou to bude povolený i u nás. Pak vás vy hnusný obřezaný xindlové budem střílet na loveckej lístek:)

   Smazat
  7. 19:13 Večerku, na tebe by stačila vzduchovka Slavia.
   Ustřelil bych ti ten vyschlý pytlík a pověsil do průvanu.
   nick hovnolulu

   Smazat
  8. 22:30 Večerek je liberál, volič globalistů! Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty smrade z kremelský zengrúny ucejtil - na kilák - dva, tak tě vysprejuje svým anti-putler deodorantem značky SKUNK APE*)!

   *) Jedná se o vysoce účinný speciální sprej proti putlerpšoukům a jinýmu komoušskýmu sajrajtu ...

   Smazat
 9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. My Vám předem gratulujeme k odnětí demokracie u Vás. Budete mít polofeudální zřízení s nádechem otroctví. Tentokrát otroky u "Vás" budou všichni ti, co jsou bílé pleti a zvláště ti, co se tam přistěhovali na Floridu, kde bude založen Svobodný otrokářský stát Donalda Trumpa. Paradoxně Vy budete chodit po plážích a sbírat naplavené výrobky z Číny, aby je Váš vlastník (člen rodiny Trumpů) mohl prodávat na trhu. Nesplníte-li normu, budete na výstrahu hopsat po kolenou do temné komory. Každá země, kde nejste je mnohem svobodnější než ta, ve které přebýváte.

   Smazat
  2. Tak teď ještě abys chcípnul ty, ty americká odporná stará skrčenino, a bude vymalováno. Denně lezeš diskutovat na NR, protože na Novinkách, kam jsi taky denně lezl žvanit, tě navždy zablokovali Jiří Večerek - Florida. Tady na tebe nemají instrumenty, tak sem lezeš jak odporná veš. Proč jsi z ČR utíkal, když bez Čechů nemůžeš žít? Něco tak odporného snad ani není možné.

   Smazat
  3. V emerice je Večerek jako potulný vořech, věčně v nejistotě před kafilérkou.

   Smazat
  4. 11:28 Večerek je liberál, volič globalistů! Nick honolulu je Vlastenec, rasista, aktivní člen KKK! Kdyby tě ty smrade z kremelský zengrúny ucejtil - na kilák - dva, tak tě vysprejuje svým anti-putler deodorantem značky SKUNK APE*)!

   *) Jedná se o vysoce účinný speciální sprej proti putlerpšoukům a jinýmu komoušskýmu sajrajtu ...

   Smazat
 10. 20:13 to vám argumentů v článku "Plyšák" je málo? Takže nic, nu dobrá, taky argument, ale slabej. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 11. Akademie věd patří sudeťákům!? Ignorovala Němci zavražděné studenty:
  http://www.zvedavec.org/vezkratce/16613/

  OdpovědětSmazat
 12. ........může se ještě uspokojit pohledem do ledničky.

  A nejen tam, ale i oknem na ulici nájemního bytu, na své věčně ohrožené auto, navíc na půjčku.

  OdpovědětSmazat
 13. Pro mne to byl inspirativní článek. Díky panu Janýrovi, že nám zase trochu osvětlil význačnou postavu našich dějin, V. Klause. Pochopil jsem to tak, že globalisté, mezi které zřejmě patřil i ten Andropov, si v Prognostickém ústavu ČSAV připravovali své lidi, kteří to vezmou do rukou, dle jejich receptů. V. Klaus tam byl nejspíš nejambicióznější chovanec, který přerostl i W. Komárka.
  Pozice V. Havla, byla zřejmě trochu živelnější. Nebylo by dobré ho pominout, neboť byl již známý a populární. Ale nebyl insiderem globalistů, viz ty jeho původní upřímné představy o vývoji, které byl donucen opustit. Vypadá to, že on se zase dostal pod vliv neoconů (Clinton, Bush, Albright, ..).
  Současné období bych charakterizoval, jako čekání na dostatečnou krizi. Která bude dostatečná k tomu, aby pohnula lidi něco udělat. Ale kterým směrem to bude, jestli zvítězí nedemokratické praktiky Miliónů, nebo naopak směřování k demokracii a suverénním státům, to je ve hvězdách. P.K.

  OdpovědětSmazat
 14. Teď jede na "dvojce" svatořečení komunisty Dubčeka. Není
  komunista jako "komunista". Nejlepší jsou ti U.

  OdpovědětSmazat
 15. Nejen plyšák, ale všichni zúčastnění komedianti-komentátoři roznášejí lež jako věž, že se za socíku nesmělo nikam cestovat. Samozřejmě, že se volně cestovalo do lido-demo, po SSSR na předem oznámené trase, myslím, že statisíce Čechů ročně jezdili na Jadran a naučili se kempovat, jako v té době hojně Němci, Rakušané. Do zemí Západní Evropy, USA a mnohde jinam musel mít cestující vizum navštívené země a cestovatel musel mít buď pozvání od hostitele s garancí, že pobyt uhradí, nebo od české národní banky potvrzení ("příslib"), že mu prodá západní valuty. Množství potřebných valut do zemí západu bylo různé podle délky pobytu a mnohé země na svých hranicích kontrolovaly, zda příslušné valuty má cestující sebou. Tedy omezení bylo valutami jak ze strany Česka, tak často - ale ne vždy ze strany navštěvované země. České cestovní kanceláře pořádaly do zahraničí zájezdy, nemálo na "Západ", ale i jih, ba i do Afriky, hojně na Kubu, také námořní plavby kolem Západní Evropy - bez zastávky ale ve fašistickém Španělsku a Portugalsku, plavby po Černém moři a pod. Možná, že by čtenář mohl někde v archivech najít katalogy zájezdů Čedoku a dalších. Zájezdy do zahraničí pořádaly odbory (třeba i k pyramidám do Egypta), podniky a zaměstnavatelé. Jen trochu větší podnik měl nejen své rekreační chaty a hotely, ale také autobusy, se kterými se jezdilo nejen na hory, ale také k moři. Tedy pokud Babiš prohlásil, že nevěděl o tom, že by se za socíku od nás nemohlo jezdit do zahraničí, řekl pravdu. A naopak lháři jsou ti, co tvrdí opak. Já jsem nebyl "straník" ani jinak prominent a byl jsem na jugoslávském Jadranu 23x a jinde asi také tolikrát. Naopak od války NATO proti Srbsku a podílení se na terorismu v Kosovu jsem už z CZ paty nevytáhl. Pokud si vzpomenu na cestování svých rodičů, tak ač zámožní, byli asi 5 x za život v zahraničí a můj dědeček nebyl ani ve Vídni, hlavním městě státu, ve kterém žil. Koho by napadlo říkat, že se nemohlo za života rodičů a dědečka nikam cestovat??? A lhát, jako se lže účelově dnes. A znám mnoho lidí, kteří i dnes nikam necestují, nemohou, nemají peníze, leda na Letnou, když jim kapitalisté cestu zaplatí i s nějakým menu a závazkem, že budou dělat na Letné bugr proti výsledku minulých voleb a proti demokracii!!! Lhaním si svůj profil dnešní diktatura kapitálu přes loutkové politruky ODS, TOP 09, Piráty, luďáky... nevylepší. I v politice jednou dojde na to, že se poctivost vyplácí - ostatně už nyní to dokazují i výsledky ANO a Babiše, byť jsou z toho letenští posluhové na mrtvici.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Známe to! Fotřík měl taky ject na "zájezdů, do Egypta, bránit yt pyramídy. Nakonec místo něj odjel plukovník Kelbl a ten tam chcípnul na malárii! A Násir to pak stejně projel, tak nač to bylo, na ho ...

   Smazat
  2. 17:48-nejenom hezky česky psané,dokonce pro pamětníky uvěřitelné až na absenci zmínky
   drátů,které svobodu pohybu moc nepřipomínaly.

   Smazat
  3. Na Jadranu 23× .... ? To povídej holubům, to pak kecáš musels být v KSČ a ještě nejen řadovej, buď činovník nebo aslespoň člen LM. Já jsem žádal o příslib 3× a dali mi kulový. Varuji mládež, nevěřte těmto podvodníkům. Normálně na zahraniční dovolenou se dalo dostat do NDR, nebo Maďarska.

   Smazat
 16. Podle statistiky z 80tých let minulého století cestovalo každoročně na Západ cca 130 000 obyvatel. Je to výrazně méně než v současné době, ale ani dnes nemůže jet na Západ každý . Patrně nepojedou bezdomovci, většina z 860 000 lidí co mají na bábovce exekuci ( někteří i 10 a více) a další 2 milióny lidí co sotva vyjdou s platem či důchodem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně o tom to je. Cestovat kam chce může každý, kdo chce kam chce.
   Jasný je, že kdo nemaká a žije pod mostem, nebo si půjčuje prachy a nevrací, ten evidentně cestovat nechce. (leda tak někam zdrhnout a schovat se před věřiteli)

   Smazat
 17. Tento traktát lze bez výhrad použít jako učebnici moderních/soudobých dějin ČR!
  Viki L.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:48 Souhlas. Cestovat se dalo, také jsme s cestovkami cestovali.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.