Reklama

úterý 5. listopadu 2019

To nebyla přímá volba presidenta

Havel - Bakala
Stanislava Kučerová
5.11.2019  ČeskéNárodníListy
Když vypukla „sametová revoluce“, octla jsem se jednoho dne na pěší zóně uprostřed našeho města. Všechny myslitelné a s chodníku dosažitelné plakátovací plochy a plošky byly polepeny ručně psanými letáky, výzvami a provoláními. Odevšad vyzařovalo vzrušení, nejisté očekávání, okouzlující vidiny, přísliby, sny. Mírný stupeň všeobecného blouznění a davové sugesce.


Po zóně se potulovaly agitační skupinky studentů. Zastavovaly a oslovovaly chodce. Jedna z nich si vyhlédla mne: „Dovolíte otázku? Kdo, myslíte, by měl být presidentem a kdo mnisterským předsedou?“ Ve shodě s tehdy převažujícím veřejným míněním jsem bez dlouhého uvažování odpověděla:„Presidentem Alexander Dubček, premiérem Valtr Komárek.“ Tazatelé byli očividně zklamáni:„A co Havel?“ Ten mi vskutku na mysl nepřišel, ale bylo mi jich líto, a abych projevila trochu přátelské vstřícnosti, řekla jsem: „Havel? Ten by snad mohl být ministrem kultury.“

Václava Havla jsem znala jako autora absurdního dramatu, které mi nebylo nijak blízké. Ale pamatovala jsem si jeho vystoupení na IV. sjezdu Svazu čsl. spisovatelů r. 1967 a pamatovala jsem si jeho rozhovor s A. J. Liehmem z r. 1968. Obojí mi bylo sympatické. Na sjezdu Havel ocenil, že město Praha opravuje fasády domů. Přitom varoval, aby nezůstalo jen při vnějšku, aby se nezanedbával vnitřek. A to přirozeně nejen při renovaci domů, ale i v činnosti Svazu spisovatelů a celé společnosti a jejích struktur. Nikdo a nic by se nemělo ukrývat za líbivými fasádami proklamací, všechna líbivá hesla a ideje by se měly uskutečňovat, pronesl ve svém projevu Havel.

V rozhovoru s J. A. Liehmem V. Havel vzpomínal, jak se jako malý chlapec mezi ostatními dětmi styděl za všechny výsady, kterých se mu jako synáčkovi bohatých rodičů dostávalo. V tom studu spatřoval i motivaci svého příklonu k socialismu. Nikdy by mu prý ani nenapadlo chtít, aby rodině bylo vráceno dřívější bohatství. A pro socialismus ve smyslu zespolečenštění výrobních prostředků prý byl vždycky. Tak to říkal roku 1968. Neměla jsem příležitost sledovat jeho další životní cestu. Jen mezi samizdatovou literaturou, která se mi dostala do rukou koncem 80. let, jsem objevila Havlův esej „Slovo o slově.“ Získal si mě bezvýhradně. Byla to vybroušená a strhující úvaha o kráse a moci slova. (Brilantně ji pak přednesl Jan Tříska.) Autor takového eseje byl zřejmě hoden zastávat funkci ministra kultury ve vládě polistopadového Československa, myslela jsem si, když jsem ho agitujícím studentům navrhla.

Nu, Václav Havel se nestal ministrem, stal se přímo presidentem, jak si přáli studenti, kteří v těch popřevratových dnech v ulicích agitovali. V mých očích ho s budoucností národa a společnosti nic nespojovalo. Ale po čase jsem se od přátel ze zámoří dověděla, že on byl pro vedoucí roli v naší „revoluci“ vlivnými kruhy vytipován.

Léta běžela a my jsme den za dnem se smutkem v duši sledovali, jak se vzdaluje všechno, co jsme roku 1989 očekávali, v co jsme doufali a věřili. Vzdalovala se sama idea Československa jako svobodného demokratického státu, kterým jsme v době mezi dvěma válkami byli. Vzdalovaly se vlastenecké ideály, které se již od 19. století kryly s hledáním sociální spravedlnosti. Vzdalovala se mezinárodní prestiž státu i národní hrdost občana, vědění o národní historii a tradicích, humanitní vzdělání, kultura a všelidová osvěta. A to nemluvím o ztrátě znárodněného průmyslu, združstevněného zemědělství, zlatého pokladu republiky, námořní flotily a o destrukci bezplatného školství, osvěty a zdravotnictví. Skončil čas, kdy nikdo nebyl příliš bohatý a nikdo příliš chudý.

Léta běžela a my jsme den za dnem byli svědky toho, jak kritik „fasád“ šedesátých let sám fasády vytváří. Nástup nejmenovaného kapitalismu uváděl sliby důkladné ekonomické reformy, budováním republiky, v které nebudou ponižující přehrady mezi společenskými vrstvami, ale v které se všeobecně zlepší životní úroveň. Ne–li, odstoupí on z funkce. A přes ty sliby mu nevadil nepřiměřený růst bohatství všech možných „prebendářů“ a ožebračení národa, srovnatelné jen s katastrofálním majetkovým převratem po Bílé hoře. Ani ho nenapadlo odstoupit. Zřejmě také zapomněl, že se styděl za privilegia synka bohaté rodiny a za bohatství vůbec. Restituoval rodinné bohatství a podporoval restituenty jiné.

Byl nakloněn restituovat i odsunuté Němce, přes platná historická usnesení vítězných mocností v Postupimi a v Paříži. Za odsun se jim omluvil. Sdílel zřejmě protičeské názory svého kancléře, „knížetepána“, který o sobě vyhlašoval, že není Čech, nýbrž Boeme. Česká země mu byla panstvím, nikoli vlastí. V. Havel nerespektoval rozdíl mezi nacionalismem a vlastenectvím, odsoudil lásku k národu jako inferiorní touhu příslušet k stádu či smečce, vlast označil za dvorek, noru a nevětraný pelech, semeniště šovinismu, provincialismu, skupinového egoismu, xenofobie a rasismu a – specielně v našich podmínkách – za projev krátkozrakého a sebeničivého „čecháčkovství.“

Z televizní obrazovky promlouval V. Havel jako první polistopadový president k národu, maje Masarykovu bustu za hlavou. Hlásil se skutečně k odkazu prvního presidenta a první republiky, byl to symbol, který ho k něčemu zavazoval, anebo to byla zas jen fasáda, vnějšek, který zakrýval odlišný vnitřek?

T. G. Masaryk byl nositelem ideálu naší samostatnosti, národní suverenity, svobody, demokracie a humanity Československé republiky. Vznik a programová vize společného státu Čechů a Slováků byla jeho životním dílem a odkazem pro příští generace.

V. Havel v polistopadových zmatcích nedovedl společný stát udržet. Místo toho, aby se zasadil o všeobecně požadované referendum (podle sociologických průzkumů bylo 80% Čechů a Slováků pro zachování společného státu), činil podivné kroky, kterými jen nahrával rozbíječským tendencím a mocenským zájmům některých stranických vůdců, bez ohledu na hodnoty, které jsou nad stranami. Pamatuji se, že kdosi v parlamentě bil na poplach ne proto, že hrozí zánik společného státu, ale že hrozí „zánik zániku“! Že by se Češi a Slováci mohli dohodnout! A tak nerozhodla vůle občanů, jak by se v demokracii slušelo, ale vůle těch, kteří připravovali úmyslnou likvidaci společného státu, který byl naší největší novodobou hodnotou a odkazem prvního i druhého odboje.

V. Havel však řekl:“Sám o sobě fakt, že dva státy se vynoří z jednoho, není tragédie. Nepociťuji žádná sentimentální pouta vůči československému státu, nepřičítám nejvyšší hodnotu státu, ale spíše člověku a lidstvu.“ Je těžko uvěřit, že president k vlastnímu státu nic necítí. Čím mu byl Masarykův odkaz? A čím mu byl presidentský slib věrnosti ČSFR? Také jen fasádou?

T. G. Masaryk byl přítelem Jižních Slovanů. Ještě v době rakousko–uherské nadvlády hájil jejich zájmy v říšském sněmu, vystoupil na jejich obranu v inscenovaném procesu, rád se s nimi sešel v Malé dohodě.

V. Havel se bohužel v době tragické války kolem rozpadu Jugoslávie angažoval na straně nepřátel její suverenity a jejího posledního obránce – Srbska. Nelidské bombardování civilních cílů v Bělehradě označil dokonce paradoxním epitetem – „humanitární bombardování.“

T. G. Masaryk se od mládí zajímal o Rusko, o jeho historii, o jeho literaturu. Měl porozumění a sympatie pro opakované dějinné pokusy o překonání ekonomické a společenské zaostalosti pozoruhodné slovanské země, která se z objektivních důvodů opozdila v civilizačním vývoji za evropskými státy. Rusku věnoval třídílný spis „Rusko a Evropa“ a v žádném případě je nestavěl proti sobě.

Ne tak V. Havel. Patřil k politikům, kteří mají k Rusku apriorně negativní vztah . Podporoval výstavbu radaru v Brdech, proti Rusku, mrzelo ho, když se s výstavbou radaru přestalo. Chtěl Rusku ukázat, „že se ho nebojíme!“

V. Havel se ozdobil heslem Pravdy a Lásky. Ale i to zůstalo pouhou fasádou. Vtělení obou principů do struktur NATO a americké vojenské moci udělalo z někdejšího disidenta nesvéprávného pomahače silám, které pod lživými záminkami rozpoutávaly války a ničily relativně prosperující státy na Blízkém východě i v Africe. Taková Pravda a Láska má zvítězit?

Nu, dnes bych V. Havla nenavrhla už ani do funkce ministra kultury.


Profesorka PhDr. Stanislava Kučerová CSc.

180 komentářů :

 1. Havala. Dvě hlavy, jedna myšlenka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Václav Havel - Velká sametová lež! Projev, na který se nezapomíná! 1989

   https://www.youtube.com/watch?v=j29CJrJmyU8

   Smazat
  2. Další geroj na obzoru....

   Generál Pavel promluvil. O Hradu i své minulosti.

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Zemanovi-utiraji-pusu-General-Pavel-promluvil-O-Hradu-i-sve-minulosti-A-je-zle-velmi-zle-602168

   Smazat
  3. Doufám, že Pavel na Hrad nedojde. Zradil přísahu, zradí vždy. Havel - člověk k ničemu, PR mu dělali Amíci a lidi na PR agenturu skočili. I teď řada lidí sedne na lep, nestačila jim škola za socíku, nic neumí aplikovat. - Článek fakt k poučení a zapamatováni !

   Smazat
 2. Co můžeme psát pozitivního o tom Václavu Havlovi.
  Byl to alkoholik a tedy lhář a slibotechna.
  Jeho ješitnost a kamarádi ho přivedli až na morální dno - humanitární bombarďák a válečný štváč!
  Fuj, a já mu zpočátku fandil

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. I já mu taky fandil. Byl jsem tenkrát opravdu deBill!

   Smazat
  2. Nejste sám.
   Dnes víme že samet byl jen pro někoho a Havel se stal humanitárním bombarďákem. My se vracíme k slovanským kořenům a jsme proti obklíčení Ruské Federace.

   Smazat
  3. Expert na hybridní hrozby: Rusko ovlivní volby na Slovensku! Další kolo hysterie

   Smazat
  4. Od počátku nebyla tato figura ničím jiným než mravně zcela vykotlaným rozmazleným synáčkem.

   Smazat
 3. No comment. Fotka říká vše.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:23 má pravdu, fotka říká vše, dvě kreatůry vedle sebe, to říká vše. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  2. 21:23...Výmluvná fotka.
   Slouha vedle svého oligarchy.
   Helanov

   Smazat
 4. Nic neřešte. Havla dosadila CIA a Bakalu globalisti. Jde o rozvrácení východu a daří se jim. Zrádců máme tisíce, dobře nám tak!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Havla doporučil(nařídil) Gorbačov. Potvrdilo to několik tehdejších vysokých funkcionářů.

   Smazat
 5. Zajímavé vyznání, kterému rozumím, ale kdo je autorkou? Proč není uvedena?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hej, nevydavej se za mne. Ok?

   Smazat
  2. Spodek článku,vpravo dole: Profesorka PhDr. Stanislava Kučerová CSc.

   Smazat
 6. Pro mne byl V. Havel především veliké zklamání. Mnohokrát dokonale popřel a zazdil to, za co tak vehementně bojoval. O jeho přešlapech by se dala napsat obsáhlá kniha. Až teď, po mnoha letech se u nás konečně začíná žít trochu normálně. Jestli někdo pochybuje, tak ať si pustí dnešní "VIDEO", současné kulturní fronty. Pokud budou tyto prostitutky tak kvičet, potom vše nasvědčuje tomu, že konečně začínáme žít v normální zemi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já se v něm nezklamal, jelikož už od samotného hadráku /který jsem tehdy velmi vítal/ mi přišel takový podivný. Ten krákoravý hlas, to divné ráčkování, přehnaný způsob, jak nakládal se silnými slovy, to mne už tehdy odradilo. Ale opravdu si nevybavuju osobu, u které byl tak obrovský nesoulad mezi tím, co říkala a psala a tím, co pak reálně udělala. Tehdy, když jsem Havla slyšel, měl jsem takový trošičku divný pocit. Když ho v záznamu vidím dnes, jako bych viděl nějakého šíbra, co vnutil mé mámě podivnou smlouvu o energiích, nebo nějaké pofiderní hrnce, či cetky. Pociťuju směsici studu a pohoršení. Havel byl ňouma a darebák zároveň.

   Smazat
  2. Havel to s námi sehrál dokonale.

   Smazat
  3. Proč jsme Havlovi naletěli?
   Vetšina národa.

   Smazat
  4. 16:29-protože jsme chtěli změnu a političtí judisté vědí jak a kam směrovat davy! Navíc byli všichni z jedné líhně, tak nebyl problém utlumit protinázor, levici!

   Smazat
  5. PS. pro tyto účely jsou vysoké školy a nadstavby tajných služeb.Je jednoduché takto připravit tisíce lidí, národ k obraně proti nim nikoliv.

   Smazat
 7. Většina těch disidentů se záhy odkopala a ukázalo se naplno, že o blaho této země jim vůbec nejde, že se jen chtějí stát součástí mocenské struktury, z níž byli mnozí předtím vystrkáni. Že morální apely na komunistické vedení byly jen prostředkem v boji s konkurencí a že komunisté v jejich hodnocení měli celou dobu pravdu. Znali je holt lépe než zbytek národa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:54- většina ne! Jen politická menšina co spolu mluvila a vzájemně se posouvala k moci. Kdo se bude kdy zajímat o onu většinu mimo Prahu? Paměť národa? Pochybuji. Opět žijeme ve stadiu paralely uživatelů socializmu ukomunisty a současného systému jejich potomků na úkor podvedených disidentů z venkova, kteří jim dělali stafáž. Mnozí se již ozvali, ozvou se další?

   Smazat
  2. jo na čete se ho drži jak houno košile a nepřetržitě ho oživuji svatek nesvatek až se ji mezi vovčany začlo řikat havlovize

   Smazat
  3. 21.54 Tímto děkuji všem tehdejším disidentum,kteří se podíleli a zakroutili krkem té rudé zabijácké hydře a zvláště panu HAVLOVI.A vy se třeba pose....

   Smazat
  4. 9:43 = omezený člověk, který přišel k nějakému majetečku. Nevidí si dál, než na špičku svého jednostranně informovaného nosu. Lidé jeho "rozhledu" tu způsobují další krizi a nenávisti. Oni rozdělují národ a ne Zeman či Babiš. Oni, vyznavači svaté ráčkující mumie.

   Smazat
  5. Poraďte nezkušenému, kdo byl horší, ti pravověrní a demagogičtí -komunisti- skoro náboženští (Švorcová) nebo ti pragmatici -ukomunisti-(Čalfa). Jsem mladší ročník a nemám jasno. Díky mileniál.

   Smazat
  6. 11:27...Nad tím už nemá cenu bádat.
   Prostě už ztratili moc a já je beru jako normální opozici.
   Na tom kdo škodil víc a kdo škodil míň nebude nikdy shoda.
   A proč by taky měla???
   Dneska bych řešila úplně jiné věci než komanče.
   Helanov

   Smazat
  7. 9:43 máš pravdu.A teď spolkni prášečky a hybaj do klece.

   Smazat
  8. 9:43-kouzlo nechtěného? Tak disidenti zakroutili krkem také členu zabijácké hydry Havlovi? Já myslel, že umřel na následky alkoholu a cigaret, to jsou mi věci.

   Smazat
 8. Sluší se dodat, že humanitární bombardování Srbska bylo za vlády Miloše Zemana. A o zahraniční politice rozhoduje vláda, ne prezident.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22,13
   Ak sa nemylim, HUMANITARNE BOMBARDOVANIE vyslo z ust Koktaveho Venca.

   Smazat
  2. 22:13-Tak se dělá dezinformace? Pokud vím, vláda MZ hlasovala o přeletu letadel přes naše území. O souhlas s bombardováním Amíci nežádali. Vy byste jistě po čerstvém přijetí do spolku kveruloval, nejraději anonymně že?

   Smazat
  3. Ale ano, oni vyžadovali souhlas s přeletem bombardérů českým vzdušným prostorem. Kovanda telefonicky řval na Zemana, baba Albrightová se těsně před půlnocí dožadovala souhlasu. Ve vládě byli 4 proti. Ostatní souhlasili s agresí proti Jugoslávii. Tehdy už začal morální sešup sociální demokracie.

   Smazat
  4. 23:30-ano, jeden z nich byl JD ač potomek se mu daleko odkutálel od stromu, ale i to se stává. Neumím posoudit zákaz přeletu nad ČR byť vím, že některé země se vzepřely.

   Smazat
  5. 23:30 A co bylo špatného, že spojenci bombardovali Srba? Který tuto nesmyslnou válku zahájil a do té doby zavinil smrt více jak 150 000 civilistu. Těma náletatama se válka zkrátila a zachránila tisíce životu, nebo dokonce zamezila možné eskalaci tohoto konfliktu do Evropy.

   Smazat
  6. 9:38 plká lži:

   1)
   Srbové se postavili proti obnovování ustašovského státu v Chorvatsku a utlačování tamní srbské menšiny. Chorvaté s Američany a Němci to vyřešili etnickou čistkou v létě 1995 - přes 250.000 srbských spoluobčanů vyhnali, přes 2.000 popravili. To se tomu individuu 9:38 asi líbí.

   2)
   V Bosně vzdorovali místní Srbové poturčencům, kteří zahájili džihád a chtěli svůj postoj a náboženství vnutit celé Bosně. V Bosně na obou stranách padlo dohromady 98.000. Vůdce poturčenců Izetbegović - mimochodem kamarád Havla - napsal že islám není slučitelný s demokracií. Dal přednost islámu, přesto ho Američané podporovali do té míry, že v roce 1995 bombardovali pozice bosensko-srbské armády. Dodnes přejímají muslimské lži o Srebrenici a o tzv."genocidě Bošňáků".

   3) V jižním Srbsku (Kosovo a Metochija) bojovala Jugoslávská armáda proti drogové mafii (UČK)za zachování místní multietnické společnosti. Na obou stranách padlo cca 4500 lidí včetně civilistů a nakonec rozhodla letecká agrese zemí NATO (přes 70 dní bombardování) a uzavřená smlouva z Kumanova, kterou stáy NATO nedodržely.

   9:38 fandí nejtemnějším silám, které dnes operují v Evropě. Asi mu imponují.

   Smazat
  7. Nezapomeňte na dobrodince Vondru, ten se vždy nachomejtl u všeho "pozitivního". A k .... je vždy připraven.

   Smazat
  8. 10:28 Dvořáku, nemá moc smysl vám odpovídat. Jste zaslepený proruský rudý komouš
   Pouze dva názory. Nikdo, ani vy nezpochybní to , že válku se všemi dusledky rozpoutal SRB. A LŽETE, pokud píšete, že Amík a Němec někoho vyhnali, jste ubohý sprostý lhář hnuse a ještě jedny věc zpochybnit Srebrenici a tisíce mrtvých civilistu zabitých SRBEM, muže opravdu jen prolhaný komouš jako vy.
   Musíte být opravdu jedna velká rudá zruda. A NEZAPOMEŇTE PRAVDU ZASE MAZAT, TO VY RUDÁ BANDA UMÍTE DOBŘE!.

   Smazat
  9. 11:34 Najděte si osobu DISIDENTA, který byl přítomen a který prohlásil: "V Kosovu je hůř než před nálety".
   Zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva na Balkáně - Jiří Dienstbier.
   V každé partě se najdou lidé se zdravým rozumem a i slušní. Ne všichni DISIDENTI byly ku.vy a ne všechny ku.vy byly komunisty.

   Smazat
  10. Odpusťte nám bratři Srbové za Vencu bombardáka.
   Ten se v pekle škvaří a čeká na krvavou Madlu kterou Srbové zachránili před holokaustem. Tatiček Masaryk měl Srbský pas. Chtěl propojit naše území s Lužickými Srby a na jihu s Jugoslávií. Měl to bỷt val proti germánum. Dobře věděl že s Nemci jsou problémy,tak jak s Turky na balkáně.

   Smazat
  11. 23:21...Pravda je,že starej Dienstbier,ministr zahraničí,byl JASNĚ proti!!!
   Dobře se na to pamatuju.
   Ale havlérka ho udolala.Neměl šanci tomu zabránit.
   Helanov

   Smazat
  12. 10:28 Cancy! Je to banda balkánskejch řezníků! Stačí si přečíst co provedli vlastnímu králi na začátku minulýho století a jak rozpoutali na Balkáně dvě války a nakonec i tu světovou! - http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/rakousko-uhersko-vyhlasilo-srbsku-valku-opravnene.A140626_154416_pozice-tema_lube

   Jejich fašistický "jugoslávský stát" (od roku 1929 takto definovaný) upíral práva mnohem kulturnějším národům, jakými bezpochyby Slovinci i Chorvati byli! Zanikli po zásluze a jejich opětovný náslilný slepení bolševiky po roce 45 bylo zločinem!

   Smazat
 9. Jo zrovna o tomhle nýmandovi se mě vůbec nechce číst celá ta jejich pravda a láska je jedna velká lež.

  OdpovědětSmazat
 10. Vždyť disidenti byly většinou lidé co se snažily udělat převrat již v 68 roce a byly to většinou bývalý komouši tak jen paraziteček se mohl domnívat že socialistické vymoženosti zůstanou a kapitalistické zlodějiny budou legální. Kapitalizmus a humanita je jako oheň voda. Jedině spojení pro národních stran za účelem prosazení zákona o adresné volební povinnosti a proveditelného zákona o referendu může nastartovat změny. Proto hodně voličů volí Babiše který chápe že musí lidem dát trochu chleba. Malé pro národní strany svojí rivalitou a neústupností odrazují potencionální voliče. Pro národní strany spojte se.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:38- Budeme asi muset rozlišovat politické vůdce disentu a jejich celoživotní úlohu v politice od přání lidu obecného, často také v opozici i většinové k vládě. Je smutné, že jsou tak málo propagována a sociology analyzovaná přání lidí zaznamenaná kamerou či rozhovory a jinými cestami té které doby! Inu není přece důležité zaznamenat, co si přeje lid, jen slova slibů politiků. Ta dobová konfrontace s výsledky by mne zajímala více!

   Smazat
 11. Docent Gronský: Listopad 89? Jaký masakr? Vždyť to byl podvod! Mám své vzpomínky. Chtějí odstranit Babiše, vlezl jim do kurníku:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Docent-Gronsky-Listopad-89-Jaky-masakr-Vzdyt-to-byl-podvod-Mam-sve-vzpominky-Chteji-odstranit-Babise-vlezl-jim-do-kurniku-602153

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vždyť i dnešní stávka učitelú, nemá jiný význam, než aktivace antibabišovství. Je to jen overtura k 17.11.

   Smazat
 12. Bc. Robert Vašíček, zastupitel Prahy 11: Jean-Claude Juncker je celoživotní profesionální politik, který hraje svou roli. Patří do skupiny někdejšího předsedy Evropské komise Jacquese Santera. Tato skupina proslula pokřivením daňového prostoru v EU, kdy na jedné straně prosazovala vysoké daně pro zaměstnance a živnostníky, na druhé straně umožnila nadnárodním korporacím daňový ráj v Lucembursku. O osobnosti Junckera nejlépe vypovídá, že stihl vykonávat funkce ministra práce lucemburské vlády a zároveň byl guvernérem Světové banky. Jean-Claude Juncker patří mezi politiky globalistů, jejichž cíle se rozcházejí s americkými jestřáby, což se projevilo při zamítnutí dohody TTIP. Juncker na jedné straně jednostranně uznal unilaterální vyhlášení nezávislosti Kosova na Srbsku, na druhé straně se zcela nedemokraticky vyslovil proti požadavkům občanů Katalánska, kteří požádali o totéž. Úkolem Jeana-Claude Junckera je destabilizace národních států, to se děje prostřednictvím migrační krize, po jejíž eskalaci dojde k občanské válce, podobně jako v Římské říši a přeživší evropský národ už nebude mít problém se zrušením národních států, protože žádné nebudou. Další krok globalistů bude sjednocení evropské, africké, asijské, jihoamerické a severoamerické unie, ostatně toto naznačovala dohoda TTIP, kterou tolik Jean-Claude Juncker tlačil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby byl JCJ jen "náruživý somelier", tak mu to můžeme odpustit,ale že udělal EU nereformovatelnou, bez demokracie řizené volenými zástupci zemí a daňově a dotacemi neférovou, kdy velmoci i Luxenburg hrabou jen pro sebe, to je hřích. Krátkozrakost skončí rozpadem molocha EU.

   Smazat
 13. Něco tak morálně odpudiveho, jako Havel se narodí jednou za 10 000 let.

  OdpovědětSmazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty ses snad pos..l? Článek není o Trumpovi ale Havlovi. Get off, moron!!

   Smazat
 15. no - Masaryk - Slováci jsou výmysl Maďarů - a Havel si zavesil jeho foto za chrbát, to stačilo - každý na Slovensku vedel, že sa s ním nedohodneme - Havel tak isto neznášal, ako Novotný - Slovákov -

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Však Husák nám Čehůnům, všechno i s úroky vrátil.

   Smazat
 16. Genialni clanek!Kdo je autorem prosim?

  OdpovědětSmazat
 17. Foto u článku je zcela výstižné: miliardářský soudruh, dámský krejčík, vysmátý uhlobaron Bakala a jeho upracovaný podřízený. Prr rezident.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. to se dalo čekat, autor absurdních děl budoval v Česku absurdistán

   Smazat
 18. Je signifikantní, že cokoli slyším dnes, s odstupem let, od tohoto Velkého mluvky, se jasně jeví jako naparfémovaná, ale vyloženě ostentativní lež. S trochou nadsázky se dá říct, že tento tlučhuba řekl pravdu jen tehdy, když se spletl. Vedle Václava Klause je Havel tou nejdestruktivnější personou české národnosti v dějinách této země.

  OdpovědětSmazat
 19. Nechte Havla spát vy bando rudých šmejdů. Měli byste ho naopak vynášet do nebes, protože jen díky jeho heslu "Nejsme jako oni!" vás naštvaný národ (právem!) za vaše zločiny nerozvěsil po kandelábrech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stejně jak v německu pro nácky byly političtí oponenti rudí a komunisti že nácku drzý táhni za havlem.

   Smazat
  2. Co kdyby naopak na kandelábrech skončili havloidi ?

   Smazat
  3. Lůza, někdejší kolaboranti a potomci a pobratimové někdejších kolaborantů, bagatelizující a zesměšňující ještě dnes v internetových komentářích (žlučovitých zvratcích) Havla i Listopad si opravdu nezaslouží nic jiného, než si zopakovat tehdejší historii, resp. estébácko-gangsterskou vládu, kterou reprezentuje agent Bureš a stínová rudo-hněd NF. Z řad těchto (povětšinou anonymních a zbabělých) ubožáků se po celé generace rekrutují "užiteční idioti" všech diktátorů a kolaboranti s každým okupačním režimem. Není divu, že u nás totalita vydržela celých 50 let. Ani se nedivím, že zbabělci jsou alergičtí na zrcadlo, v němž vidí zas a znovu jen zbabělého a zakomplexovaného potkana… a Havel, Horáková či bratři Mašínové rovněž každému zbabělci, křivákovi či bývalému kolaborantovi nastavují takové pomyslné zrcadlo. Zrovna tak se nedivím, že tito frustráti, zakomplexovaní a zlomyslní anonymní nýmandi, jsou vesměs zároveň i obdivovateli putlerovské kleptokracie a anti-amerikanismu. Ještě asi dlouho budeme lavírovat na pomezí mezi demokracií a socialismem, přinejmenším do té doby než vychcípaj na chlast a ovarové žranice!

   Smazat
  4. 9:15 Na rozdíl od tebne rudý xindle, ti " havloidi " nikoho nezavraždili.Tak že, pouze vás rozvěsit, rudý mor.

   Smazat
  5. No nevím kdo by chtěl Havla vynášet do nebes a ani to už není potřeba protože je nejspíš v pekle. Hej hou

   Smazat
  6. Argumenty nikde, jen výlevy sprostoty a nenávisti. Každý, kdo je kritický je "rudý" nebo "hnědý", nejlépe pak "rudohnědý". A řešením jsou kandelábry.
   Lůza ala 2.republika se tu opět předvádí.

   Smazat
  7. 9:30 Ty hnuse havloidní obě světové války jdou na vaše triko. A přečti si co se dělo v středověku kolik nevinných lidí skončilo na popravišti.

   https://www.databazeknih.cz/knihy/historie-trestu-smrti-18581?c=all

   Smazat
  8. 10:35 Dvořáku, že nerozumíš nebo nechceš rozumět psanému textu, za to já nemohu. Argumeht jasně píšu - " HAVLOIDI" NIKOHO NEZAVRAŽDILI - Pokud jseš dement, tak více nepiš.

   11:12 Ve středověku byly popravy pomalu každý den,byl středověk, ale vy komouši jste popravy zdárně přivedli k životu v 50 letech a kolik NEVINNÝCH lidí jste popravili, včetně komouše Slánského. Tak drž hub...

   Smazat
  9. Opět prokazujete jen svou zaslepenou nenávist s kterou napadáte nevinné. Proč si myslíte, že jsem "rudý", že jsem v 50. letech popravoval nevinné. Proč si myslíte, že Slánský byl nevinný?
   Co vám na mě a na Nové republice vadí.

   Rozepište se, prosím.

   P.S.: A nenadávejte, jinak bych byl nucen vás smazat.

   Smazat
  10. O mrtvých jen dobře, ale historie je nemilosrdná. Zdá se, že nám už klepe na dveře.

   Smazat
  11. 11:40 Já o vás psal, že jste popravoval nevinné, vy asi opravdu neumíte číst nebo, že by Alzheimer?.
   Vy nevíte že Stalin dal příkaz najít u nás nějakého vysoce postaveného soudruha, nejlépe ŽIDA a toho donutit k přiznání, že spolupracuje se Západní rozvědkou.?Odskákal tohle Slánský. Vy nevíte, že Slánckého psychicky pul roku mučili až podlehl a naučil se text, který musel před soudem odříkat?Dokonce Slánskému slíbili, pokud se přizná, nedostane trest smrti, i to rudá verbež nedodržela. V čem byl podle vás Slánský tedy vinný.?

   Smazat
  12. Souhlasim s prispevkem 9:18 !

   Smazat
  13. 11:59 Je videt , ze znate dejiny !
   Stalin se chtel zbavit ZIDU, kteri ho ohrozovali v mocenskem zapase !
   CSR byla "pruskumna laborator" na reakci ve svete !
   Pise o podrobnostech Universita v Jeruzaleme !

   Smazat
  14. @9:30
   Teda neskutecne, jak mas drzou drzku.
   Normalne, neuveritelne. Vis, mi s kamosemi mame recesi, ty 3 zakladni hormony a Ty?
   Po tom vsem, kdy jsi uplne na urovni opice na strome, hadajici se o banan s nekym, ktery se pouze podoba na "cloveka".

   Co si vlastne svetu sdelil, jedou vetou?
   Nic. A tak si zustal. Fakt sila a jeste budes hucet po Vladovi? Kdyz chce, smazne i me. A nekdy mi to vadilo? Neee. Proc.

   Protoze, nekdy potrebuji kalibry tveho EGA, adekvatni odpoved.
   A kdyz prekrocm hranice, pouze reakci, na hrdiny, jako ty, te jalove tele, tak si normalne oddechnu na trestni lavici.

   Protoze vim, ze jsem neco, pouze z obrany "lidskosti" prehnal.

   Smazat
  15. @16:45
   No drb, dalsi "geroy"

   Poslouchej, ja jsem jediny, ktery je na obrovskem plakate, z negativu, na krku obri kriz (ja) a v objeti s mym kamosem, Puhdys, TO, SK, ktery mel obri Davidovu hvezdu.

   Presli jsme vsim. Strejdovi vystavali chatu, jezdily na masinach, proste na zivot a smrt.

   Stalin daval do Magadanu ty, kteri premysleli jako ty, nepratele statu a zivota vubec.

   Smazat
  16. Pane Dvořáku, s fašisty se nediskutuje. A pravdu nejde odhlasovat ani ukřičet nadávkami.

   Smazat
  17. 12:15 Cenzor Wenzel Hoffstein-Dworzak je známým čichačem prdů téhle židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících podlidí! - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici! - https://vimeo.com/82853398

   Smazat
 20. George Soros: „Globalismus zvítězí nad nacionalismem“:

  http://svobodnenoviny.eu/george-soros-globalismus-zvitezi-nad-nacionalismem/

  Londýnské billboardy vyzývají bílé Brity, aby se „sterilizovali“

  http://svobodnenoviny.eu/londynske-billboardy-vyzyvaji-bile-brity-aby-se-sterilizovali/

  Řekové protestovali proti migrační politice, zatímco vláda za poslední 4 měsíce přijala 40 000 přistěhovalců:

  http://svobodnenoviny.eu/rekove-protestovali-proti-migracni-politice-zatimco-vlada-za-posledni-4-mesice-prijala-40-000-pristehovalcu/

  OdpovědětSmazat
 21. Sudenti :))), na kolik vyjde rok studií na vysoké škole v Praze dnes? Studenti z roku 89 mají děti a ty studují, nebo dostudovaly a to jejich rodiče nemají milionové hypotéky na bydlení.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Moje studia = menza 4.20 ķčs za oběd, kolej Jarov sice nic moc, 4 na pokoji, ale cena 140 Kčs/měsíc.

   Smazat
  2. Posledni krat, protoze jse slibil, ze neotevru klapajdu.

   Co se tyce studentu. To je druha vlna, ne kuponopvky.
   Na FUK (aby si opet nekdo nemyslel neco, Filosoficka fakulta University Karla - bombardera)v Praze.
   Okamzite, po "revolution" odstavili termin, kognitivni mysleni.

   Nebo tzv. chopnost v palici schopnost - vytvareni kognitivnich map.

   Prosim, zbytek - treba google, wiki. I tak dalshe.

   Smazat
  3. Slezská univerzita v Karviné
   oběd 75kč,většinou humus.

   Smazat
  4. @17:05

   No nekeke:)

   Ja mam v Havirove chatu a zahradu s ruzovym vinohradem, No Orlovska, etc. Ne statni, kousek od Tesca, no .... jedoduse moje. Pouze vlak nade mnou.:). Proc? I like a train.

   Tak zdravim. A ta mini torpedova vysilacka, z Klimkovic, recky buh, s minimalnim vykonem, nizka nadmorska vyska, mini vykon, mi sviti az tam. Zdravim, Zorbas.

   Tak od ceho je nanotechnologie a ekologie, v praxi?

   Jake blafy? Na Duchonke jsem hltal Rybi hlavy a imunita taka, ze to nestravis. Testy nonstop, tip-top.

   Smazat
 22. Co myslíte vy rudofilcky,pomlouvat Husáka, nebo režim před rokem 89, tak jako zde pomlouváte pana Havla? Do hodiny by jste seděli u STBáku s rozbitou držkou.
  Tady těch několik málo rudých pomatencu, včetně Dvořáka, nemá dnes na nic vliv. Pouze zde mohou donekonečna mlet tu svou mantru jak bylo za nich " dobře " a nemohou panu Havlovi zapomenout, že jim sebral ty jejich teplé soudružské pelechy, otevřel hranice, odklonil se od prašivého Ruska a zavedl nás do svobodné Západní Evropy, díky. Tito mistní mazalové, včetně Dvořáka, nemají dnes ani špetku síly něco na dnešku změnit a to je podstatné.Uvědomte si že tady ty vaše blekoty mužete čmárat diky demokracii, kterou nastavil pan Havel. Burani.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty máš dojem, že zde vládne lid? Teď ráno hlasili, že nás chtějí v EU potrestat, že se nechceme nechat kulturně obohatit. Já být premiérem, tak jak nás někdo potrestá, vyhlásím referendum o setrvání v EU. Bylo by to demokratické?

   Smazat
  2. Hlupáka 9:24 musím ujistit, že ne každý, kdo má jiný názor než on, je "rudý". Ale on to stejně nepochopí, protože jde o omezeného hlupáka!

   Smazat
  3. Na Husáka a policajty, rusáky bylo tisíce vtipů mezi lidem a nekončil celý národ s rozbitou držkou.

   Smazat
  4. SOUHLASIM S PRISPEVKEM 9:24 !

   Smazat
  5. Na Husáka jsme v hospodě mluvili plno vtipů.
   Dnes víme že byl 5x déle ve vězení jak Havel.
   Dr. Gustav Husák byl hlavní lídr Slovenského Národního Povstání.
   Havel zastavil výstavbu králikáren bytu zadara,
   které dnes mají hodnotu 2-3
   mega. Dnes mladí musí do hipošky. Jinak Venca zrušil zbrojní průmysl na Slovensku a to nastartovalo rozbití společného státu. Krom jiných kiksu Havla byl název humanitární bombardování.

   Smazat
  6. 9:24 Místo tzv. velkýho humanisty tam mohli posadit hadrovýho panáka vycpanýho slámou, nasadit mu klobouk a bylo by méně škod.

   Smazat
  7. 9:24...Havlérka nikomu teplé pelechy nesebrala.
   Přesně naopak!!!
   Ti z opravdu "teplých pelechů" se přesunuli do ještě daleko teplejších pelechů.
   Samozřejmě byli i "obyčejní" komunisti, kteří byli odejiti a museli udělat místo třeba obrodářům,zkrátka recyklovaným komunistům/nekomunistům.
   Jinak argumentovat Havlem a svobodou slova je SMĚŠNÉ!
   Internet je vymoženost,se kterou se ZATÍM havlérka neumí vypořádat.
   Však taky bečej 7/24.
   Zavřít obyčejným lidem tlamy je středobod jejich snažení.
   Helanov

   Smazat
  8. Lůza, někdejší kolaboranti a potomci a pobratimové někdejších kolaborantů, bagatelizující a zesměšňující ještě dnes v internetových komentářích (žlučovitých zvratcích) Havla i Listopad si opravdu nezaslouží nic jiného, než si zopakovat tehdejší historii, resp. estébácko-gangsterskou vládu, kterou reprezentuje agent Bureš a stínová rudo-hnědá NF. Z řad těchto (povětšinou anonymních a zbabělých) ubožáků se po celé generace rekrutují "užiteční idioti" všech diktátorů a kolaboranti s každým okupačním režimem. Není divu, že u nás totalita vydržela celých 50 let. Ani se nedivím, že zbabělci jsou alergičtí na zrcadlo, v němž vidí zas a znovu jen zbabělého a zakomplexovaného potkana… a Havel, Horáková či bratři Mašínové rovněž každému zbabělci, křivákovi či bývalému kolaborantovi nastavují takové pomyslné zrcadlo. Zrovna tak se nedivím, že tito frustráti, zakomplexovaní a zlomyslní anonymní nýmandi, jsou vesměs zároveň i obdivovateli putlerovské kleptokracie a anti-amerikanismu. Ještě asi dlouho budeme lavírovat na pomezí mezi demokracií a socialismem, přinejmenším do té doby než vychcípaj na chlast a ovarové žranice!

   Smazat
  9. 8:29-Váš slovník jsem již několikrát slyšel za mého života. Většinou přeneseně ze záznamu dobových prokurátorů. V jednom případě i ve zmírněné formě autenticky, za komunistů k mé osobě. Nedivte se, že jsem na osoby vašeho typu alergický a poznávám vás i v převleku!

   Smazat
  10. PS. vidíte a stále při tom mne to nenechává klidným, jako že z rozčilení neuvedu správný čas 8:27. Vše, co jste uvedl v úvodu totiž platí o vás, co potřebují symbol(i Havla), protože vám chybí charakter(i se jen podepsat).

   Smazat
  11. 9:24 Uhříku, ve které nálevně ti to nalili do tvé prázdné makovici.

   Smazat
 23. A zase tendenční článek k 17. listopadu. Kolikátý už? Nepodepsaný, zamindrákovaný chudák bez dukazu tady dehonestuje pana Havla.
  Ale naprostá většina lidí ví co pro nás pan Havel udělal a tomuto blábolu se pouze smějí. Konečně se vy rudí smiřte, že jste tohle prohráli. Stačí co dělá ta troska na hradě, ale ten je vlastně váš, co se divit. Však vy brzo vychcípete a pak po vás ani smradlavej čokl neštěkne.

  Kolik jsi za ty bláboly dostal ty " statečný" mazale.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano H zanechal velkou a hlubokou stopu, těch nových bytů (králíkáren), těch postavených dálnic, těch nových nemocnic, těch "dobře" prodaných podniků i pivovarů. Podle mne vše je snad nahraditelné, jen Slovensko je na vždy fuč, pro radost zahraničí.

   Smazat
  2. 9:28...Tak proč si tady vyléváte srdéčko, když "naprostá většina lidí" miluje pana Havla???
   Stojí vám těch pár zaostalejch vidláků za ty řeči?
   Moc vás nechápu.
   Čekala bych,že budete spokojeně vrnět blahem.
   Helanov

   Smazat
 24. 9:58 Koukám kde nějaký rudý, ale vidím jen zmodralé mrtvoly, dříve dokonce i rudé či červené.
  Hrdinný zmodralče s us nato eu za prdeli, moc se neprojevuj,
  aby ses nemusel zase přemalovat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No to tak. Vzdyt nikdo nemuze za to, ze si Avatar:)

   Smazat
  2. 22:05 Co je avatar, uhříku.

   Smazat
 25. A opet, jak jinak. Nekdo vam prinese, pouze hlavni zpravy a opet kopec nenavisti.
  Proc. Myslite, ze se neumim prat. Oh a jak. Myslite, ze neumim resit konflikty - levou zadni.

  A vasi prioritou zustava, kto je autorkou toho clanku. No ne ja, jsem chlap, vy zdrapy.

  Takze, najdeme ji, rozsekame, rozdumeme, kdyz tak, nejake ciro, zelena zluta, co ja vim jaka....
  A co tak trikolora???

  Neee. Muj deda byl predseda svazu protifasistickych bojovniku (na jmena je cas), zakladatel SNP, od "Dukla destination sel s rudou armadou az do Berlina, pres Hrabyne a velmi "jine tezke streky".
  Je na kazdem pomniku, jako zakladatel SNP, v BB. Na jmena je cas. Cely ziuvot spaval v ponozkach, jak i ja.  Medaily tolik, ze i Breznev by bylo malo (jinak fajn chlapik), uniforma na prehlidce samy vojensky kriz, 3 statni vyznamenani od 2 prezdentu.

  Jak rikam, na jmena je cas. Vsechno dokladovano, scanovano, na 7 serverech po celem svete. Ne? Ano!

  A pradeda, no reditel skoly - Hustopece u Brna, p. Frantisek Srba, porazil ve vinarstvi i Frantiky v celosvetovem degustatorstvi, pestitelstvi.
  A co udelala rodina po "revoluci". Cele ty vinohrady, prodali. Proc? No neptej se me, Palava, Popice (mezi Zajeci, Sakvice, proste streka Brno - Breclav).

  Prekopavam, vim, profesore, no je neskutecne, jak maji drzost, nadavat, bez argumentu.....

  Proste nic, hlavne ze vam budem pilit mozgy.
  Nam ne, sami sobe.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:17
   Pane nejste náhodou potomek slavného Těrazky Sommajora ?

   Smazat
 26. Kdy poznáme, že se u nás se poměry změnily k lepšímu? Až Pražské letiště opět bude mít svůj historický název Ruzyňské letiště a nebude se ostudně jmenovat po ožralovi a lháři, který obelhal Čechy a Slováky a rozbil jejich společný stát a aby se nestal prezidentem pro všechny občany Československa Alexandr Dubček, tak ho asi odstranil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No a presne si u meritu veci. My jsme byli taky nepohodlni, meli jsme x-krat na male.
   Vis vubec, ze hnd po revoluci vznikl seznam, tzv. "nepohodlnych" - na odstrel.
   Tech, kterym to i na gymplu, proste - myslelo, v tom normalnim socialnim kontextu i samozrejme jinak.
   No opet, nesud, proto Praha 9 Dejvice, no slapat chodniky, ktere nam dlazdite je v kontrapunktu toho, co nas ucili...

   Proc. Protoze muj pradeda, mel plnou skrin s nazvy T.G. Masaryk.

   Proc byl po "revoluci" tak vehementne znevazovan?
   Aha, no to ten maxell, nebo jak by rekl profak hawell (dvojite w - blawak). Proc o tom vubec muzem mluvit, prichazi zlopmovy bod, kdy Vam, historickymi udalosti prokazem vsechno, jak bylo.
   Kdyz ne my, od toho jsme programatori, tak nekdo jiny.

   Tak i to byla soucast nasi prace, kdyz nas Cibula a Miklosko z SIS, snazili prinutit "poslouchat.
   Uz nas vidis:).

   Mam vlastni svedomi...

   Smazat
  2. Podle rukopisu a obsahu je 10:45 opět Těrazki.

   Smazat
 27. 10:30 Tak to vám stačí ke štěstí hodně málo, pokud bude letiště přejmenováno , ale nebojte, nebude.
  Jinak pan Havel nám nelhal a že se napil? Nikde jsem ho ale neviděl tak na plech jako Zemana A TO několikrár.Co se týče rozbití státu, tak jste uplně mimo, pan Havel ne, ale Klaus s Mečiárem za vše mohou. Dubčeka hlupe nikdo neodstranil, abyčejná nehoda, jakých je denně tisíce!

  Vy jste zářný příklad toho co je v člověku špatné, lež, pomluvy a nenávist.Užerte se tím.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy 10:58 reagujete na naivku 10:30, ale povýšeností nic nesvedete, s informacemi neumíte nakládat jak zasluhují. Dalším naivkou jste vy sám.

   Smazat
  2. 10:05...Já jsem Zemana na plech nikdy neviděla.
   Ale diabetiků s neuropatií dolních končetin jsem viděla už několik.
   Takový člověk necítí podložku a cítí se jakou na rozhoupané lodi.
   Helanov

   Smazat
  3. 10:58 zkuste si přečíst projevy Havla.Potvrdíte si tak ,že "nám pan Havel nelhal".

   Smazat
  4. 19?29
   Ta udavačská ZLITÁ KURVA NAOPAK NIKDY PRAVDU NEMLUVILA!

   Smazat
  5. @19:23
   Helca, ono je to presne takto. Polyfunkci neuropatie, nebo-li tzv. polyneuropatie.

   Ta nemoc je made in origin, poslednich 30 let.

   Nikdo nezna jeji pravou podstatu, pouze novinarske "bestie" si mysli, ze maji pantent na rozum u "statnich klenot a Becher".
   A kdyby jenom oni....

   Zakladem je psychosomaticke onemocneni. Bodejt ne, mrkni na to stado a jeste jim dat bonbony, aby zacouvali do ohrady:)
   No co, snad si za bonbon daji rict, kdyz odmitaji studium.:)

   Ale i tak ty nase telatka, milujeme, oni naopak... buuu, buuu. beee.:)

   Smazat
  6. Helca, tak se netrap, my vidime.
   Absolutne nechapou rozdil mezi tim, ze se jim toci hlava dokola, nebo jako na houpacce:)

   Ale je fajn, ze se jenom houpaji.
   Recept? B1, B2, B6 (postatne), B12 a magnesium.

   Hopla a svitite, velebnosti.

   Jen tak, ze se prestanete citit jako na titaniku.:)
   Co by se potapel. No mozna topite sami sebe...
   Nebo ne. Jde poze o vitaminy, ktere vam evidentne chybi a mineraly.

   Neprehanet s magnesium, bo... no to:)

   Smazat
  7. Anebo, na dobrou noc, i kdyz tam mate jinou supu na sputniku,

   neco, co vam obzrejm pojem "sokova terapie":)..
   https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/skandal-skupiny-elan-v-klipu-maji-fingovanou-popravu-novinaru-40299809
   A hezky ve full ejcdi, az do konce.

   A kdyby se vam precejen jeste nechtelo spat - The Rock and Mr. Schneider v.... tramvajce:):

   https://cz.sputniknews.com/nazory/2019110610927978-komunista-skala-chartista-schneider-okomentovali-z-tramvaje-listopad-novicok-i-grospice/

   Bacha na time, aby nekdo opet nepindal.

   A kdyz uz tak, kolem nabozenske svobody, prosim, aktualne:
   https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019110610927849-spolecnost-ma-pravo-na-ochranu-pred-zneuzitim-ve-jmenu-nabozenske-svobody-duka-zatopil-kavarne/

   A mat nad cim premyslet, kompleto.

   Smazat
  8. 20:36 O zlitých kurvách na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je už od dětství němá. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 28. S politováním jsem konstatoval, že komunisté vůbec nemuseli lhát, neb se ukazuje,že jen popsali skutečnosti. Jak to na "vysněném" západě chodí. Představovali jsme si, že se jen odstraní vedoucí úloha KSČ, rozjede drobné živnostenské podnikání a umožní se jezdit ven. PROTO musím souhlasit s autorem či autorkou. Navíc Havla si CIA i STB šlechtila k POUŽITÍ v hadrákové "revoluci".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A proc se litujes?
   Dospivas k poznani. Vis vubec o tom, ze vsichni tvurci stoji za jednou filosofii?

   Ano, bingo. Jsme to my. Ne? A opet ano.
   Proc? Protoze vyvoj nemuze jit jinak. U nas je to perfektni, jako jinak. Jen zadne panikareni, prosim.

   Takze, za kym stoji vsichni nej programatori sveta?
   Noooo. A Kanadska studie, ktera trvala 25 let, ze vsech oblasti zivota byla o cem?

   Samozrejme, nejsem Buh (to je muj nadpozemsky tatik), ale na radu veci jsem dostal "stempl", na to, co jsem nevedel, tak jsem se priucil a doplnil chybejici informace.

   Jak by rekl nas geroy a muj "presidente", nejsem krokous, protoze, ten jediny, z vyssich forem zivocisni rise - nema pamet.:)
   Ja ano. A kdyby se nam ji pokusil nekdo vzit, nooo, vsechno se toci, takze jim to nekdo jiny otrepe o palici.:).

   Takova pojistka, protoze chystaji na vyroci gulasek. Budou mit maximalne "oktoberfest v palici":).

   Tak nepremyslej. Fakta, ne nazory. Po povalecnem obdobi, jako technicka, ne pouze strojirenska velmoc na svete, nam ty "zavrhovani", vystavely dal;nice, skoly, nemocnice, podniky....

   A co za 30 let vystavel kdo co? Polorozpadle chajdy, ktere vydavaji za "lukrativni pozemek".:)

   Smazat
 29. Terazki, dej si pauzu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pocuvaj profesore, vis, no ve...d.
   Terazki som majorom a general major je... somethin' higher:)

   Ale mas pravdu, dame si timeout, len aby vedeli, kto za kym stoji.

   Smazat
 30. Kdosi ten listopad 89 označil za majetkový převrat. Bylo to jako kdyby okrádaní nadšeně pomáhali zlodějům vynášet nábytek z vlastního domu. Havel, a ta jeho partička, se musel v soukromí královsky bavit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale to vis, ze se bavil.
   Proc by neee. Jeste i se Sasou Vondrou ze CIA-antonomy se hraly na vadraky, cundraky, etc, pritom na Pankraci pili - Whisky.

   Dramatik, leda tak vlastnim zivotem, ne tvorbou.

   @sorry, profeaku, uz mlcim.

   Smazat
  2. A Schwarzenberg se dostal k majetku.
   Ještě že není prezident.

   Smazat
  3. Abych vas nezavedl v nejaky omyl.
   Sasa byl fajn chlapik, i Havel - pokud mu ze slavy nehrablo.

   Smazat
 31. Přišel, zasmrděl a odešel. Jen některým to dodnes po něm voní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No to vis, taky si potrebuji "spocinout".
   A kdyby chapali dvousmysl:

   profak, profeak...

   tak tak, na jednu stranu, profesor meho letaveho zivota (ne z vlastni vule),
   na druhou stranu jednoduse a foneticky - profik.

   Tak, jdu na zahradu, malinko spinkati se zanuskou.

   Cus. A viva Rossiya

   Smazat
 32. Všichni ti, kterým ještě zbyly klíče od bytů, tak ti všichni by měli přijít cinkat na Letnou. A také podpořit svým vlastním zpěvem naše špičkové umělce - jejich skvělá píseň (není to žádná parodie) je vložena do následujícího článku: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/VIDEO-Tolik-umelcu-Sednete-si-na-zadek-Milion-chvilek-nahral-pisen-S-vyhruzkou-Zemanovi-s-Babisem-602150

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:42 Zkurvenější povl, než v tom veleklipu u nás asi neexistuje.

   Smazat
  2. 13:42 No jo koukal jsem, kulturní fronta se činí, kdo ví jestli taky proto nevznikla ta šaráda okolo ministra kultůry, aby tam byl ten správnej mameluk. Myslím že pracujou na plný pecky, aby ty oslavy dopadly podle jejich představ. Ale to je dobře, jen ať se nám odkopou, bude na ně lépe vidět. Hej hou

   Smazat
  3. 13:42 nevíte náhodou, čím nakrémovali Basikovou, jiný by se s takovou maskou před kamerou schoval, ale ona mečí do mikrofonu, soudnost žádná

   Smazat
  4. Tam právě budou ti, kteří "získali" od hadráku klíče od více bytů, a bojí se, že by o ně mohli přijít.

   Smazat
  5. 15:14 Basiková vskutku vypadá skvělě, jako sestra Holubové. Taky nechápu její odvahu. S tím ksichtem by se měla venčit jen za hluboké tmy.

   Smazat
 33. 14:24 Já si myslím, že větší póvl existuje, ale to jsou ty chytřejší a opatrnější, kteří čekají jak se to vyvine aby si náhodou neťápli do řídkýho. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. to je fakt, žádnej zlatej slavík, jenom pár černých vran a pár černých havranů :-)

   Smazat
  2. Hej dedulo, ktery mi pripomina meho dedulu, me heslo je "hopla", tve hej hou.

   Proste nadhera.

   Musime to brat s rezervou. Prisel, vyblil se jednou vetou a "hopla", nebo "hej hou", odesel:)

   Strucne, asi prebral:).
   No muze se pit,. ale s mirou. Kdovi, jakeho Miru po ceste na novou republiku potkal:)...

   No tak si smyslel, piju s Mirou, tak jsem "tip-top".
   Nu a pritom je off i bez Miry.:). Ne jeste aby se meril:):).
   Cim? Nicim, protoze na cesty z knajpy zapomel i sam sebe, ne jeste Miru.....;):)

   A kdyby se meril, tak je nekde mimo, protoze ani nevi, co je metricky system:)...

   Smazat
 34. Václav Havel byl obyčejný lhář, podvodník, vlastizrádce a slouha cizích zájmů. Dnes si z něj dělají podobní kult osobnosti a morálního kredita, kterým nikdy nebyl. Byl to jen obyčejný hospodský tlučhuba a pózer. I jako "umělec" je velmi pochybný. Těžko by se mohl stát prezidentem, kdyby podivně nezemřel při ještě divnější autonehodě Dubček. Hodně to připomíná podivnou smrt Jana Masarika. O tom jaký, že to byl demokrat a bojovník za pravdu a lásku svědčí, že dovolil uvěžnění a znemožnění volby poslanci Sládkovi, který by mu hlas určitě nedal. Další netřeba dodávat. Vše k tomuto pochybnému individu již bylo řečeno a každý si může najít informace jaký, že to byl vpravdě "morální velikán" ten Hejvl.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Opet porusuji vlastni pravidla, omlouvam se.

   My jsme mely pratele v Praglu, jako mladi. V Jiznich Cechach, Brontosauri, proste tak...

   Takze jeho reklama v Praze bylo, velmi spatne nastrikane jmeno u Fleku a pak na historickych pamatkach, napric...
   Neboj se, jmeno letiste se vrati, kam patri.

   Zadne umelecke grafiti. Proste tak. Clovek, ktereho nikdo neznal, Jesus Christ "Havel" Superstar.

   A tak se pomaly zacinal kult "niceho".

   Smazat
  2. 14:58 Tohle individum opravdu netřeba vzpomínat.

   Smazat
 35. Komentátor Tomáš Vyoral sestavil kabinet, který by příštího (už nám ho vybrali) prezidenta Petra Pavla vhodně doplnil:

  Ministr kultury: Jakub „hvězda filmů pro dospělé pány“ Janda
  Ministr zahraničí: Ondřej „Koněv“ Kolář
  Ministr vnitra: Michal „čučkař“ Koudelka
  Ministr (jachtové) dopravy: Greta Thunberg
  Ministr zemědělství: Jiří „stahovač králíků“ Drahoš
  Ministr školství, mládeže a tělovýchovy: Bob „elfík“ Kartous
  Ministr financí: Karel „matematik 2.0“ Janeček
  Ministr obrany: Jakub „žalovníček v Kongresu“ Kalenský
  Ministr spravedlnosti: Ondřej „BISkou nařčený lhář“ Kundra nebo jiný Bakalovo Respekt
  MInistr průmyslu a obchodu: Zdeněk „filantrop“ Bakala
  Ministr životního prostředí: Tomáš „čmeláček“ Petříček
  Ministr pro místní rozvoj: Sekyra group
  Ministr práce a sociálních věcí: Šimon „ziskovkář v tísni“ Pánek
  Ministr (duševního) zdravotnictví: Tomáš „Kazatel/Templeton“ Halík

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Supeer. Tak, tomu prvnimu, hlavnemu nositeli "nejakych supr trupr hodnot" by jeho jmenovkyne i s tatou vzkazala neco (snad si jeste pamatujete na Olympic). Pl.cz, staci hledat.

   Ohledne toho "meteo, p. Cilek, dnes".
   A ze bude dusno, ano, no ne pro nas. To je ten odkaz od T.G.M

   Proc si muzeme dovolit mit vsechny nositele pseudohodnot na haku. Proto. A proto sem zadny nositel "hodnot, treba i z Middle East, las vegas se zmzrinou na hlave", naprijde.

   Ten posledni ministr, una la tutta, duchovni...
   Buh ma z neho ventilacku, tak se smeje.:)
   Ne? Ano! Nejvetsi, z nejvetsich. No ne duchovni a rekl jsem si, ze zustanu slusny, Protoze chci.

   Smazat
  2. Dávám " lajka ", ale chybí Ministerstvo pravdy a Ministerstvo lásky. Kdo je premiér?

   Smazat
  3. 17:20
   Přece ten nejpovolanější herr Poseplina-Šláfendrek!☺

   Smazat
  4. Vtipné!
   :-DDDDDDDDD
   Helanov

   Smazat
  5. 15:20
   Nevím jestli přece jen Míra Kalousek není nejlepší financ, vždyť dostal nějakého financoskara ? Pak navrhuji ministerstvo civilního letectví pro "Luftjardu" a ministerstvo vojenského letectví pro Parkánovou, ministerstvo (somo) zdravotnictví pro Jaroslava Bartáka (Dr.prase), ministerstvo hygieny a kadeřnictví pro Ivana Bartoše, ministerstvo ochrany menšin kuřáků pro Jaroslava Kuberu a možná i ministerstvo pro odvolávání ministrů pro ministra Tomia Okamura. Obdivuji původní myšlenku a myslím si, že je zde položen základ pro přímou demokracii.
   Autorovi děkuji.

   Smazat
 36. Jinak, ohledne toho generala...
  Vis, nekdy jsou veci malinko jinak:) Rekneme, nutno byt i strateg, herec (ja musim primou cestou) a nekdy byt i perfish herec...:)
  Naco? NATO.:)

  OdpovědětSmazat
 37. Bakala nám ukradl byty.
  Venca slíbil rozpuštění Varšavské smlouvy a NATO.
  V sametu jsem měl 21let. Věřil jsem že budeme časem na úrovni Rakouska. Bohužel s oligarchy a zloději to nejde. Gud bay Čechoslovakia.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Další ministerstvo pro bytovou nouzi, kandidát Bakala,

   Smazat
  2. @17:02
   Presne tak. No slibeno nam byly cokoladovny ve Swajcu a dostali jsme suchy rohlik, nekolik led odlezeny.:)

   Kdyby si jenom nekdo uvedomil, ze nam branili vstup na pracovni trh v GE, nasi dopravu (myslim tim Labe, up to Hamburg), abychom co???

   Moc nevycnivali.
   A opet tak trochu jinak, protoze nase nabubrene palice, by mohly neco zkazit:).

   Tak proc nadavat?

   Smazat
 38. Po Bakalovi zůstali prázdné celé vchody v panelácích.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tobe po absolutoriu pomocne skoly zustala prazdna palice a neznalost shody podmetu s prisudkem:-)

   Smazat
  2. 20;00
   Tebe po týdnu vyhodili,zrcadelnice!

   Smazat
  3. Vem metlu, ocisti to vse okolo. Bezdomovcu je kolem dost a dej jim alespon ty vchody.
   Jde zima.

   Smazat
 39. Zato pak ta poslední volba byla doprovázena kouzelným hvízdáním tzv. první "dámy" republiky. Historie jednou ukáže co byl civilizační odpad a co česká kulturnost. Masaryka a Beneše může rovnou ovšem posadit na trůn vítězů té kulturnosti. Ač sloužili národu v dobách složitých, v dobách zrodu a přerodu státu i jeho imperiálního útlaku, neprodali národ, natož svůj rozum ani kapitálu a ani ideologiím!
  A ad. byty: Právě se dozvídáme dramaticky na seznam cz. jak hrůzostrašné jsou nové byty pro Moskvany, horší než za Chruščova! Jakoby "byty" u nás pro bezdomovce v kanálech a pod mosty či ve stanech nebo jen na lavičce v parku byly soudobým luxusem českého bydlení. I ty zdobytčené desetitisíce ukradených svobodáren někdejších státních podniků, pronajímaných parazity za 20 a více tisíc měsíčně nejsou luxusem, ale sotva holobytem! Zametejme před vlastním prahem, abychom přes hromady odpadu z dovozu viděli do Světa a nemuseli fantazírovat!

  OdpovědětSmazat
 40. To je dobre, ze se prezidentem stal Vaclav Havel. Moc dobre!

  OdpovědětSmazat
 41. 19;56
  Je lepší mlčet a být považován za hlupáka, než promluvit a odstranit všechny pochybnosti!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Odstranit vsechny pochybnosti? O tobe ty hnupe zadne pochybnosti nemame, ze jsi debil a cvok:-)

   Smazat
  2. 20;26
   Ty o sobě píšeš v možným čísle?!
   A52,F73,F200 F808,F600,F602....na tebe ty incestní zrcadelnice tohle sedí bezezbytku!

   Smazat
  3. 20:34 Tolik putlerčiků zase znát nepotřebuješ! Postačí když poznáš tohodle svýho vypouštěče - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   s Aspergovým syndromem A52! To jen abys nevlít do prdele omylem někomu nevinnýmu, až se budeš vracet z výletu domů!

   Smazat
  4. @08:25
   Poslouchej se vubec. Asperger a hexa je velky rozdil.
   A to jsem nepsal ja, no Ty sam sebe, jsi se dokonale ztrapnil a dorazil.
   Diagnostiku.:).

   Jasne... A52, hned vidim, ze jsem "in", co???? A ty ostatni cisla, jaka to je dg.?
   No tvoje.

   Smazat
  5. 9:48 To není Aspergus, ale Putlrovo označení! Byl to kágebanskej agent, který chytl Asparaga ve svých 52 letech - čili A52 a takhle dopadnul! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Smazat
 42. 19:56
  Pokud máte na mysli následnou diskretizaci země, pokud máte na mysli nástup lži, pokud máte na mysli vulgarizaci naší politiky, pokud máte na mysli kamarádšoft, pokud máte na mysli zradu našich národních zájmů, pokud máte na mysli zatažení země do konfliktu s bratry Slovany Srby, pokud máte na mysli poklonkování před Velkým bratrem z USA, pokud mate na mysli nekritické omlouvání se Němcům, pak ano. Bylo dobře že se stal prezidentem. Začalo se ukazovat, kam kdo patří.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 20;34
   A52,F73,F200 F808,F600,F602....ty ses inceste s tímhle ani z tý amiprdele dostat neměla,zrcadelnice!

   Smazat
  3. Ale jak se vejdete Vy do úzké nemyté smradlavě navoněné normandské p.delky západních politiků, to tedy nevím. Budete muset být nejspíše nejdříve "přizpůsoben". Aha, vy půjdete cestou "barevnou", ale tohle Vy asi nepochopíte, dokud se na Vás nevrhnou Vaši bratří v duhovém ...

   Smazat
  4. 20:54 No jo putlerpšouku, celá banda kremelskejch kretenů, tejch vypouštěčů! A teď je koukej ještě pěkně seřadit - zleva doprava! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A8%D0%93%D0%9D%D0%A8%D0%93%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B52.jpg

   Smazat
 43. !Deutsche Bank ve ztrátě 4 miliard EUR za pouhých 6 měsíců r. 2019!:

  http://desitka.org/rozpad-eu-obzoru-smrt-deutche-bank-sledujte-se-deje-jen-desitce/

  http://theeconomiccollapseblog.com/archives/the-deutsche-bank-death-watch-has-taken-a-very-interesting-turn

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak chudí obraťte kapsy, vysypte drobné, bohatí šup do rájů, začíná přituhovat. V ČNB jsme prozřetelně vyměnili zlato za německé dluhopisy.

   Smazat
 44. Výborně pan Jiří Kobza:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Podvod-Vlada-Havlovych-kamaradu-tragedie-Pozve-CT-po-tomto-hodnoceni-sametu-jeste-nekdy-Jiriho-Kobzu-602318

  OdpovědětSmazat
 45. Pro VŠECHNY TROLLY A PROVOKÁTORY NA INTERNETOVÝCH FÓRECH!

  V USA či jinde (zkrátka v angličtině) byl publikován výzkum vědců jedenácti zemí, který se zaměřil na internetové debaty v sedmi zemích. Výzkum prý trval tři roky. Mezi členy týmu byli Američané (podle jména jeden ruského původu), Němci, Francouzi, Němci, Holanďan, Ital, Jižní Korejec, Australané, dva Indové Angličan a jeden Japonec. Jejich studie hlásí, že se povedlo zjistit několik zajímavých fakt.
  1. Průměrná délka života se u trollů zkracuje v průměru o čtyřicet pět minut za každý nenávistný a pomlouvačný článek. Stejně tak je to když troll lže, nebo slovně skáká do "stropu".
  2. Průměrná inteligence (placených i "amatérských") trollů je kolem 85 bodů IQ. Ti placení jsou na tom o jeden a půl bodu lépe.
  3. Rodinný život těchto pisálků je na hranici snesitelnosti pro další členy domácnosti a rozvodovost je v průměru třikrát větší než v průměru dané země.
  4. Hodnověrnost jejich informace je ve sto bodové stupnici hodnocena nezávisle kolem 40 procent. Pokud se týče údajů, fakt a argumentů je hodnověrnost kolem 15 procent. Pravdivá jsou povětšinou jen jména a místa, naopak ostatní je prostě jejich "fantazie".
  5. Trollové mají průměrné vzdělání na úrovni rozhraní základních a středních škol ve zkoumaných zemích směrem spíše dolů.
  6. Placení trollové mají průměrný věk cca 26 let. Amatérští se pohybují na hranici 37 let, s tím, že jsou dvě výrazné skupiny. A to tak, že jsou ti mladí trollíci s průměrným věkem kolem 19 let a ti starší trollové mají hranici nastavenou kolem 65 let.
  7. Ve stravě převládají oblíbené potraviny "obhajované" země a to hamburgery, hranolky, "mletá" kuřata a dietní cola (jakákoliv z oné země). Konzumace je nepravidelná a zdraví nebezpečná, následkem čehož trollíci trpí nadýmáním a ztrátou pohyblivosti. Trollové zase trpí "větry" a zvýšenou pohyblivostí s naléhavým posláním.
  8. Trollové všech typů trpí chorobami pohybového aparátu ruky, kterou ovládají počítačovou myš a prstů kterými píší. Jejich pohybový aparát je na úrovni o zhruba třiceti let výše než-li je jich skutečný věk.
  9. Akutní psychické poruchy jsou problémem pro zhruba 70 až 80 procent Trollů a to i pro placené agenty tajných i neziskových organizací.
  10. Vědci se mimo jiné shodli na tom, že nejvhodnější pojmenování jejich zdravotního, psychického a inteligenčního stavu je - kupodivu - ČESKÝ VÝRAZ TROTLLOVÉ!!

  Publikováno 3.11.2019 San Francisco

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty Anštajne (-:

   Smazat
  2. Vis, ty Frisco. Mam tam kamose - Ajay.
   A co, kazdy mame svoji cestu. Nekdo primo, nekdo oklikou, ruzne...

   Prisels, milion slov... o nicem a vysublimovals.
   A "vidis", no.....
   Abych se nemohl ani vyspat. Co Te zere? Blechy?
   Mas alespon co jist:)

   Smazat
  3. 21:06 Super !!!

   Smazat
  4. Tam jim hoří Koudel u zadku.

   Smazat
 46. Říká se někdy, že ve fyziognomii člověka se mnohdy(?) odráží i jeho charakter. Václav Havel se obklopil například a především těmito lidmi: Karel Schwarzenberg, Tomáš Halík, Pavel Tigrid (který se styděl? za své původní příjmení, proto si říkal zkomoleným názvem jedné řeky?), nejvyššími šéfy či loutkovodiči byli Soroš a Madla Albrightová. Co je jim všem společné? To, že vůbec obličejem nevypadají jako Čechoslováci, nevypadají ani jako Slované, dokonce nevypadají jako Evropané, ale jako cizáci nevím odkud. A všichni jmenovaní (na rozdíl od V. Havla) mají obličeje ošklivé, šeredné. I když slova "Evropa, Evropané" jsou mi už protivné. Pořád vyzvedávat Evropu v porovnání s ostatními světadíly - není to vlastně politicky nekorektní? A on ten Saša Vondra taky není žádný krasavec. Výjimkou byl pan ministr Jiří Dienstbier starší - člověk hezký, vlídný, s kvalitními postoji, veselý. Na rozdíl od syna Jirky mladšího, který se pořádně odrodil ...

  OdpovědětSmazat
 47. Starý Dienstbier se zastával Srbu v Jugoslávském konfliktu. Mladý je evropan. Podle toho jak se věci mají,tak evropa nám vždy ublížila.Do NATO jsme neměli vstupovat. Už víme jak nato si dělá ve světě co chce a my blbečekové jim u toho svítíme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. @07:40
   Velmi rozumne.
   Vidis, staci par seminaru v NY, aby zapomel, ze ma jeste cestopisneho, zpravodajskeho, tatika...

   Smazat
 48. Podívám li se na úvodní fotku ,vidím osobu zlomenou chlastem a šmejda kterému trčí z kapse bankovní konto a na něm je napsáno"sem posílejte blbečci penízky,křupani".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co se zaměřit na toho vpravo? Ten vlevo se na Zemi reinkarnuje již jen jako sluha reirkarnované Olgy Havlové, byl vždy jen slouha za úplatu a cizí měna mu zničila tělo.Ten vpravo si zaslouží trest od lidí za jeho života!

   Smazat
 49. Fotku vytisknout do učebnice dějepisu, netřeba komentář. Pro odsouzení totáče lze doplnil o ceny energií a najmu1989 a dnes a ceník že samoobsluhy potravin z roku 1989 a tytéž ceny dnes.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.