Reklama

neděle 17. listopadu 2019

Proč nejít 16. listopadu na Letnou: Dopis poslaný přátelům


Petr Kužvart
17. 11. 2019
Přátelé,
někteří z Vás se chystají jít na akci "Milionu chvilek ...". Jsem přesvědčen, že nejde o dobrý nápad, a to z těchto důvodů:
Iniciativa "Milion chvilek..." je nečitelná a nikdo pořádně neví, kdo za ní stojí a co jsou její skutečné záměry a cíle. Lidé na shromáždění chodí jako pouhý pasivní, bezmocný kompars, bez možnosti aktivní účasti na formulaci skutečných cílů aktivity. Asi by se moc divili, kdyby iniciativa uspěla a byla nucena odhalit své skutečné záměry.
Pozn. red. I.D. Omlouvám se Petru Kužvartovi za opožděné publikování, proto jsou také publikovány obě části textu současně.

Požadavek na demisi Babiše výrazně oslabil po ukončení trestního stíhání premiéra, ať se nám to líbí nebo ne. Jeho střet zájmů byl vyřešen již předtím vložením jeho majetku do svěřenských fondů. Víc nelze podle českého práva v této věci udělat a české právo ani víc nepožaduje. Nejsem Babišovým fanouškem, ale musím uznat, že si ve funkci vede úspěšně a že jeho vláda má za sebou podstatně lepší výsledky, nežli předchozí pravicové vlády různých těch Kalousků a spol.

Právě na tyto hrdiny včerejška (drobné pravicové straničky vydávané za "demokratickou opozici") se iniciativa podle vlastních slov chce obrátit, aby přišli s řešením "velikého problému", jakým pro ně je obrovské množství hlasů ve volbách roku 2017 pro ANO, tedy Babišovo politické hnutí. Tady asi nechtěně "chvilkaři" prozradili víc, nežli chtěli: nejde o odchod premiéra nebo jedné ministryně, ale o svržení nynější vlády, o likvidaci velkého politického konkurenta těch pravicových straniček. Likvidaci mimo standardní, ústavní politické procedury. Jde o pokus o nedemokratickou změnu politických poměrů nátlakem zpitomělé ulice, náporem (možná v jádru docela nahnědného) populismu. Jde o pokus výsledky demokratického rozhodnutí lidu revidovat nedemokratickou a demokracii ohrožující cestou. To je opravdu na pováženou!

Není dobré chodit na demonstraci i jen ze zvědavosti, protože budete samozřejmě zahrnuti do počtu demonstrujících, tedy podporovatelů "chvilkařů".

Jeden můj kamarád mi na dotaz, proč na ty demonstrace chodí, odpověděl, že to dělá pro budoucnost svých dětí. Podivil jsem se, je to slušný, vzdělaný a inteligentní člověk, přesto si plete mimořádné, krizové situace, kdy jsou na místě výjimečné postupy, nestandardní a nedemokratické (jako byla např. situace před listopadovým převratem v roce 1989), se situací standarně fungujícího demokratického režimu, se situací nikoli krizovou a výjimečnou. Postupy použité v listopadu 1989 nelze používat nyní. A pokud se použijí a zaznamenají úspěch, půjde rázem o otázku změn nebo odstranění samotného základu otevřené demokratické společnosti. Konce takových událostí mohou být hodně problematické, zcela cizí představám a úmyslům davů chodících na shromáždění pořádaná „chvilkaři“.

Přátelé, nerad Vás vidím v roli potenciálních "blbců ve hře" někoho jiného. Dost možná si své činy budete v budoucnu nakonec vyčítat a říkat: tohle jsme ale opravdu nechtěli!

Opravdu si účast na akcích "chvilkařů" dobře rozmyslete.

S pozdravem

Petr Kužvart

Proč nejít 16. listopadu na Letnou II
Dneska nad ránem jsem se probudil a pár věcí ze včerejška se mi v hlavě dalo dohromady, až jsem se vyděsil!

Tíhu diskuse je v Čechách opravdu těžké unést. Ale už prof. Masaryk říkal, že demokracie je právě diskuse. K diskusi nerozlučně patří i jistá dávka noblesy a tolerance. Nějak se mi zdá, že to dnes neplatí. V Česku to je často tak, že velmi brzy místo argumentace začnou lítat nadávky a urážky a následuje vzájemná nenávist. Přitom mít různé názory je přirozené a neměli bychom to brát osobně: kdo má jiný názor, nemusí být blbec, darebák a kdo ví co ještě. Různé názory by nás rozhodně neměly rozhádat - také bychom z debaty neměli utíkat. Měly by nás obohacovat přinejmenším o důvody k přemýšlení. Prostě brát to úplně v klidu. Já mám své pravidlo, kterého se snažím držet: jsem splachovací a nikdo mě nemůže naxrat. Není vždy snadné se jej držet, ale je to jeden z mála prostředků proti tomu, aby se diskuse záhy změnila ve fekální žumpu. V Čechách bohužel toto platí zvýšenou měrou pro anonymní výlevy na internetu!

Dnes nad ránem jsem se probudil a pár věcí ze včerejška se mi v hlavě dalo dohromady, až jsem se vyděsil. Ale pak jsem si vzpomněl, že navzdory předpovědím je stejně nakonec vždy všechno jinak, a to mě uklidnilo natolik, že tu svou hypotézu nyní formuluji a rozesílám.

Tedy: jak by to mohlo 16.11.2019 a poté probíhat

- 16. listopadu se na Letné nálada postupně vygraduje v takový stupeň nenávisti, že když na konci shromáždění je z tribuny zaveleno: jde se na Hrad!, tak velká část shromážděných se pohne tím směrem. V davu musí být ovšem dost se scénářem obeznámených "chvilkařů", kteří ovládnou čelo improvizovaného průvodu. A půjde se na Prašný most, jiné přístupy k Hradu z letenské terasy nejsou pro velký pochod vhodné.

- bude už tma, nepřehledná situace, čelo průvodu dojde ke stanovišti bezpečnostních rámů a klidně tudy projde dál. Těch pár policajtů nemá šanci dav zadržet, domlouvání zanikne v hluku davu, který podle předříkávačů skanduje pořád nějaké slogany: Máme toho dost! Demisi vlády!, Pryč s Babišem“ a pod..

- problémem je tak trochu brána Hradu na Prašném mostě, u Císařské konírny. Dav se tu zastaví, zahustí a začne pomalu procházet do samotného Hradu. Je přiveden na nádvoří, rozbije pár oken, skanduje. Ostraha Hradu nemá šanci situaci zvládat. Až se zpožděním přijedou policejní posily, ale beznadějně uvíznou na Hradčanském náměstí nebo na I. nádvoří Hradu v davu. Pak je třeba, aby dav začal policisty provokovat, pokusil se jim obracet auta na střechu a podobně. Začne přetahovaná, pár nejagresivnějších demonstrantů je zadrženo, to dav rozběsní (předříkávači jsou na místě a činí se, aby všichni věděli, co se tu stalo). Nemám policejní mozek, takže netuším, co velitel zásahu nařídí. Pro "chvilkaře" bude výhrou, pokud se spustí zásah a bude policií proveden pokus dav z Hradu vykázat a posléze vytlačit. To už budou vrčet televizní i policejní kamery, zaznamenají potyčky, policistúm začnou téct nervy, vytáhnou pendreky - a je to tady.

- v neděli 17. listopadu "chvilkaři" plánují shromáždění na náměstích a návsích po celé zemi. Sobotní večerní extempore na Hradě bude zveličeno a zdramatizováno, představeno jako "nová Národní třída", masakr, tedy přirovnáno k události z r. 1989. To bude mobilizační faktor do dalších dní.

- je na vynalézavosti "chvilkařů", jak zajistí pokračování a gradaci dalších shromáždění a stupňování požadavků. Ač byla na počátku "Několika chvilek" na jejich straně zřetelná menšina společnosti, nyní už to nemusí platit, díky efektu valící se a nabalující se sněhové koule.

- v určitém momentě někde vznikne cosi jako "rada národní záchrany" (nebo to bude "výbor..."?), jež zformuluje zhruba tyto požadavky: demisi vlády, nástup přechodné úřednické vlády, do 6 měsíců předčasné parlamentní volby, rozpuštění hnutí ANO (nebo jeho zákaz? že nejsou splněny zákonné podmínky je jedno, chce to přece všechen lid!).

- vláda padne během pár dní. Prezident bude "chvilkařům" ještě vzdorovat, ale tím sl vyslouží jen další požadavek: demisi prezidenta Zemana. Je přece nezpůsobilý k výkonu funkce! Je jen otázkou doby, kdy demisi pod drsným nátlakem nakonec podá. Na jeho místo bude "radou národní záchrany" nominován euroatlantický generál Petr Pavel.

Tak a máme vzorový scénář "barevného státního převratu". Členy "rady národní záchrany" budou např. pánové Minář, Fiala, Kalousek, Schwarzenberg a také pár účastníků z Letné - nejlépe ti co je policie zadržela při rozbíjení hradních oken, nebo dostali obuškem. V následných předčasných parlamentních volbách opanuje pole "koalice demokratických stran", tedy spolek pravicových pidistraniček - pardon, nyní již zjevných členů budoucí vládní koalice. A je finito!

Tohle opravdu chceme? Vůbec to není neproveditelné a má to slušnou šanci na úspěch. Myslíte si, že takto zajistíte lepší budoucí svět pro své děti? Nikoli, až se smečka chtivých pravičáků zmocní vlády, tak vás odkopne do bezvýznamnosti jako již nepotřebnou veteš. A nastolí své pořádky a svou agendu!

Každý takový "barevný" pokus o vládní převrat by měl zahrnovat v pravou chvíli rozhodující akcelerační prvek. V případě euroatlantického Majdanu v Kyjevě to byla bezhlavá střelba z okolních budov do davu (mrtví byli tehdy na obou stranách, i mezi policisty), v roce 1989 to byla policejní desinformace o mrtvém studentu Šmídovi na Národní třídě, dneska to může klidně být překvapivý pochod davů pod rouškou tmy na Hrad + pro "chvilkaře" vysoce žádoucí následný policejní zásah proti davu, nejlépe v kujisách Hradu českých králů a prezidentů. Předvečer 30. výročí se přímo nabízí a ostatně nazítří "chvilkaři" chystají shromáždění po celé zemi, tedy bude příležitost pro gradaci atmosféry. V dalších dnech eskalace napětí, sněhová koule, vznik "rady národní záchrany" a fomulování zásadních požadavků, útok na prezidenta. Pak už jen další nátlak davů uvedených do transu pocitem stěžejní dějinné úlohy. A poté postupně kocovina, deziluze, únava, šeď všednosti. Ach jo!

Ještě k tomu tolik démonizovanému Andreji Babišovi:

Je to oligarcha, ale oligarcha s dobrými výsledky veřejného vládnutí. A mimo to je na něj vidět, je pod kontrolou parlamentu a veřejnosti i médií. Daleko větší strach mám z jiných oligarchů, jako je Bakala, sedíci v klidu ve Švýcarech, a tahajících z pozadí za nitky. Premiérů už bylo! Horších nebo lepších. A ještě bude. Je opravdu nezbytné kvůli sesazení ministerského předsedy právě teď dělat státní převrat? Je tu přece standardní (ale náročná) cesta nad ním ve volbách prostě zvítězit. Je nynější stav společnosti opravdu tak vyhroceně krizový, že je nutno sahat k nouzovému a výjimečnému kroku, tedy "barevnému" státnímu převratu?

Opravdu si nepřeji být dneska jasnozřivým a mít pravdu!

45 komentářů :

 1. Šmejd o vítězství nepracujících lidí nad zdravým rozumem:
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Bomba-Mrtvy-student-Smid-dustojnik-StB-Zifcak-o-tom-jak-to-bylo-17-listopadu-603062

  OdpovědětSmazat
 2. Lidi v Praze dnes vitali potleskem Mirka Kalouska.
  To vzteky nejeden rudy dedek pukne.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co ty, svazácký lemple? Co se máš co flákat na NR? Jak to že ho taky nevítáš? Koukej mazat to napravit, jinak od něho za trest místo prémií dostaneš složenku na splácení státního dluhu.

   Smazat
  2. většina myslela ten Mírov

   Smazat
  3. Též jsem zaznamenala.- Jeden z nejhumornějších okamžiků za posledních třicet let. Kouzlo nechtěného.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. 17:38-Lidi v Praze již vítali potleskem mnohé stvůry i nestvůry! Hitlera, Gorbačova za mnohé. Z těch domácích
   Beneše, Gottwalda, Havla. Nejsou již lidé z Prahy poněkud vyprahlí?

   Smazat
  6. To není tak zvláštní. Stačí poslat k určenému místu hlouček 20-30 lidí. To stačí na sprosté pokřiky i potlesk. Vzhledem k tomu, že lidé na levici převrat moc neslaví, nemají Kalousci žádnou protiváhu. A když jim dá nějaký český miliardář 100.000 na zaplacení klaky, je to jednoduché.

   Smazat
  7. Oslava Kalouska byla nesporným důkazem, že tu sprostě pokřikující lůzu na Národní třídu poslala TOP 09. Klasická fašistická bojůvka, kterou tvořila společenská spodina, různé zkrachovalé existence a zdivočelí měšťáci. Hnusný pohled, ale velmi varovný a poučný...Doslova otřesné ale je, že tomuto tupému stádu dělají publicitu veřejnoprávní sdělovací prostředky. Naprosto nechápu, že si zodpovědní činitelé nevidí na špičku nosu a připouští tak nebezpečnou hru.

   Smazat
  8. 17:38 No jo vítali ho stejný lumpové jako je on ochmelka kraďousek důstojný nástupce venci flašky.

   Smazat
  9. 17:37 Viděl jste, jak nadšeně davy kdysi vítaly Ádu? Jen potvrzujete starou moudrost: „Žádný učený z nebe nespadl, ale blbce jako by shazovali."

   Smazat
 3. Proč vzteky_ Já puknu od smíchu, modrý chlapče. V.J.H.

  OdpovědětSmazat
 4. 17:38
  Exsvazák a zloděj Kraďousek má potlesk od havlolejnolahvárny???
  Jaký div,že kretén tleská zloději!!!!☺

  OdpovědětSmazat
 5. To je otázka, zda se neprobudí ti co pracují, nepodívají se pravdě do očí a řeknou své NE těm, kdož chtějí rozvrátit Česko a naservírovat cizímu kapitálu "sakum prdum".Samozřejmě za slušné korupné, zadarmo prý nemelou ani boží mlýny, natož politické loutky na špagátě korupného a ani křiklouni z Pletné. "Lidi" vítali Kalouska? Toho vítají při každém ukecnutí i v ČT, jaké stoky blbců již protekly "mejnstrýmem" a proč ne maňásci kapitálu za potlesku sobě rovných. Jenže tleská se jen tak dlouho, než se ruce utrhnou! To zase potřásáním při gratulacích, jak se daří podvodníkům a zlodějům v té naší svobodě!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není pochyb, že při čtyřicátém výročí Vítězného listopadu budou mít "majitelé pravdy" již po sezóně. Otázka je, zdali také ne my s nimi.

   Smazat
  2. Paní Doe, byl jsem optimista na konec výročí ukomunistů, Váš odhad 40. výročí jejich pohrobků nesdílím, slovy "klasika", do roka a do dne!

   Smazat
 6. Již dlouho a přesně víme, kolik zaplatili naši dědiční nepřátelé za ČERVNOVÝ antikomunistický, antibabišistický a antizemanistický Majdan protivládních živlů na Letné: Více než 3 000 000 000 Kč!
  To je opravdu ASTRONOMICKÁ částka!!
  To je skoro tolik, co si náš národní Vůdce Babiš vydělá za rok, čistého!!!

  Jenže nyní je to JEŠTĚ HORŠÍ !!
  Ano, Soros, Rothschild a ostatní neomarxističtí vrazi z Wall Streetu a Bilderbergu dali na včerejší pokus o puč víc než PĚT MILIARD českých pevných korun!!!!!
  (Tuto 200% Leninsko-putinskou pravdu nám prozradili osvědčení soudruzi a soukmenovci z StB, KGB a FSB.)

  Kdo nevěří, tak ať počítá se mnou:
  300 000 placených agentů na Letné x 5 000 Kč/demonstrant = 1,5 miliardy Kč.
  Tyto peníze byly vyplaceny doslova „na ruku“ každému kavárníkovi a jinému kriminálnímu živlu, jenž přišel včas do ohrazeného a střeženého prostoru pro demonstranty.

  K tomu
  1. doprava těch statisíců pučistů (zvláštní vlaky, luxusní autobusy, pražská MHD) – Leninu žel, ne všichni ti protivládní pučisti byli z Prahy.
  2. náklady za pivo, párek (s chlebem a hořčicí!) a tlustý doutník, což byla další „odměna“ demonstrantům za zradu Vlasti, Vůdce a Strany. Krát minimálně 300 000, v pražských cenách, přičemž zřejmě leckterý z nenažraných pravičáků-havlistů šel fasovat dvakrát!!
  3. mzda účinkujících primitivních antikomunistických, antibabišistických „umělců“ … Ano, tito odrodilí herci, zpěváci apod. berou prachy, o nichž se nám horšolidem jen sní! Možná ani nesní – vždyť někteří z těch pražských „umělců“ berou skoro tolik, jako ředitelé menších divizí ANOfertu!!!
  4. pronájem techniky: Obří promítací plochy, ozvučení atd.
  5. pronájem mobilních záchodků atd.

  Prostě, sečteno a podtrženo: >5 000 000 000 Kč.

  Ptáte se, drazí soudruzi a soukmenovci, proč Soros s Rothschildem vydávají takové KRVAVÉ prachy (vydřené ze zotročeného euroamerického proletariátu) na
  • odstranění našich národních Vůdců Miloše a Babiše
  • zabránění opětovného příchodu nepřemožitelné Velkoruské armády do Česka
  • zabránění opětovného připojení Česka k Velikému Rusku?

  Odpověď je VELICE jednoduchá: Neomarxističtí vrazi z Wall Streetu a Bilderbergu se chtějí zmocnit GIGANTICKÝCH českých zásob ropy a zemního plynu, a naši národní Vůdcové jim samozřejmě stojí v cestě.
  Proto musejí být odstraněni a nahrazeni nějakými loutkami Západu, které zničí náš milovaný babišismus a nastolí zde evropské hodnoty, především kapitalismus, demokracii, lidská práva a jiný podobný HNUS.

  Naštěstí této tragédii snadno zabráníme:
  Nejdříve národní Vůdce Miloš vypíše referendum o vystoupení Česka z NATO a EU, a my ho prostě vyhrajeme, i kdyby každý z nás komunistů, putinistů, zemanistů a babišistů měl hlasovat DESETKRÁT.

  Po útěku naší vlasti z obou vražedných paktů napíšeme Zvací dopis č. 2, a n. V. Babiš ho OSOBNĚ doručí do Moskvy.
  Načež přijedou neprůstřelné tanky nepřemožitelné Velkoruské armády, a začneme znovu, tradičně:
  • humánní odsun menšin (Pražáků, sionistů atd.)
  • provedení rozsudků nad zrádci Vlasti, Vůdce a Strany
  • znárodnění pomocí Milošových dekretů, předání znárodněného majetku do národní správy ANOfertu, c.n.p.
  • převýchova inteligentů, křesťanů a ostatních lepšolidí v uvědomělé proletáře-horšolidi
  • vybudování rozvinutého babišismu, předstupně putinismu-komunismu
  • nekonečná radost až do smrti

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:01
   Tento leták vám fakt rozdávali v Bohnicích, nebo jste ho odcizil v Havlovo autě když jste mu vzdával hold do nebe? Nebo, že by byl k dispozici v O2 budce, když jste si tam šel poslechnout historický projev, že se Havel právě vrátil z hradu?

   Smazat
  2. Mráz mi běhá po zádech

   Smazat
  3. Koukám, že se v 18:01 Radosta ani nepodepsal. Natolik to má grády. Ani miliony mu nestačily! Hnedle miliardy!

   Smazat
  4. 20:05, to Radosta před pěti lety přeložil z ukrajinského letáku a mírně upravil.

   Smazat
  5. 18:01 Radosto, proč mi to děláte? Proč jen jste nezůstal u svého tučného tisku? Takto jsem musel přečíst celou jednu větu, než jsem ho mohl přeskočit. Nějak to flákáte, takto to nebude mít tu správnou údernost. A od nadšeného Babišisty a Putinisty je zbabělé maskovat své texty tak, aby nebyly nápadné na první pohled. Fuj, hanba vám.

   Smazat
  6. POZOR-ACHTUNG-WATCH Radosto ty bolševiku málem si mi ulít. Proč je ruskej špion nebezpečnej? Protože je rafinovanej! Ale my lepšolidi-pravyčáci, sluníčkáři-vítači, havlisti-kavárníci nejsme úplně hloupí. Měníš taktiku? Nevadí! My si tě najdem všude. Navíc jsme velmi ynteligentní! My jsme víkvět národa jak si mohl vidět včera na letné. My lepšolidi, čistokrevný americký národ a armáda ameriké únije je s námi a nedá nás na pospas vám ruským bolševikům. Nebude v čechách dobře, dokud se husar amerického mustanga nenapyje z Vltavy. Ať žije havel a jeho letiště. Havel je vječný! Tvoje maskování má úspěch, tolik příspěvků jsi už dlouho neměl. Já, hrdě podepsaný lepšočlověk M.PAKOsta s YQ 276! Zbabělče!

   Smazat
  7. Teda já bych toho 18.01 nemazal. To je akt naprostého zoufalství a frustrace! To nemůže napsat normální, myslící člověk. To není troll to je naprostý ubožák a hlupák.

   Smazat
  8. Už to, že si pisatel 18:01 plete pojmy - místo neonacismus používá nesmyslný termín neomarxismus - který - mimo pojem obsahově zatím nikdo nevymyslel a Karel Neomarx neexistuje. Zato Hitlerčíci se dnes v EU množí jako láčkovci.

   Smazat
  9. 10:42 Rudocancy! Žid Mordochai má své nástupce, kteří modifikují ideologii dle jeho rad - tedy ji "rozvíjejí dle změněných společenských podmínek". Kdežto reálné Vlastenectví, jímž nacionální socialismus je, se nemění!

   Smazat
 7. Otázka na adminy NR. Nelze se dohodnout, co, kdo, kdy bude publikovat?
  Proč článek vystavený 15.11 2019 Václavem Dvořákem v 10:17:00 znovu publikuje I. David? Dnes je to již podruhé. Dnes 17. je článek "proč nejít 16..." pasé a "odmítačů a oslavovačů" se v hojném množství sešlo. Nebo cítíte revoluci, která nad ránem vyděsila autora?

  OdpovědětSmazat
 8. Vy toho naděláte. Byl jsem v Praze, svezl jsem se s objednaným dálkovým autobusem, jízdné bylo dobrovolné, tak za cestu tam a zpět jsem hodil dvacku, přijeli jsme kolem deváté, prohlídl jsem si Prahu, zašel do "Mekáče", ukázal se na Letné, abych měl čárku a vypadl jsem opět do Prahy a ve 20 hodin byl odjezd z Hlavního, tak jsem tam přišel a večer před 22 jsem byl doma. Hezký výlet. Příště jedu znovu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kecáš :)

   Ale pokud to je pravda, mnohem lepší než jezdit se šmejdy a pak se nechat buzerovat kvůli koupi hrnců. I vy důchodci jední prefíkaní...! :)

   Smazat
  2. 20:41 Proč myslíte, že kecá? Jak jsem sledoval rozhovory ve zprávách ČT, tak všechny byly s mimopražskými dementstranty. Nikdo z nich kromě povinných frází neříkal, proč vlastně demonstrovali, ale zájezd si svorně pochvalovali. Jen jsem nějak nepochopil tu účast traktoristů s vlastními stroji. Možná čekali, že potáhnou nějaké alegorické vozy a naváží tak na tradici Letenských prvomájových průvodů.

   Smazat
  3. 19.13 nekecá, protože my jsme s manželkou taky využili zájezdový autobus, ale naštěstí se nikdo na nic neptal a nevybíralo se žádné jízdné. Kdo to platil to nevím a když po nás nikdo nic nechtěl, nezajímal jsem se o to, "Darovanému koni na zuby nekoukej". Před příjezdem do Prahy, ještě během cesty byl sděleno, kde bude stát a v kolik autobus na zpáteční cestu. Bylo nám blbé využit autobus a nejít na Letnou, tak jsme se na té Letné ukázali, ale pak jsme odešli a na zpáteční cestě se nás nikdo na nic neptal. V Praze jsme si prošli obchody a takél Václavák a můžu říct, že z Václavského náměstí jsem byl zklamaný, kolik je tam černochů, kteří pořád kolemjdoucím něco vnucují, hlavně v dolní části náměstí. Nevím jestli pojedu příště, ale možná ano, ale zjistím si kde co hrají, abych stihl nějaké to kinu, nebo divadlo.

   Smazat
  4. My jsme jeli vlakem se soukromým dopravcem a bylo to pohodlnější, než autobusem. Zdálo se mi, že to připomíná zájezd, jaké se často konaly před rokem 89 na vánoční nákupy do Prahy. Praha má vždy co nabídnout.

   Smazat
  5. To jsem vůl, že jsem nejel. Kdy ty chvilky dělají ten majdan příště? Napište to někdo, abych si zajistil volný den, abych nemusel na směnu.

   Smazat
  6. 2:16 Ti sedláci přinesli hlubokou myšlenku, že nejsou kavárna. Ale protestovali proti EET, což je na první pohled divné. Na druhý pohled je to pochopitelné. EET jim totiž také ubírá "svobodu" šidit na daních. Představte si modelový případ, kdy hostinský nachystá párky na nějakou akci. Bez EET je koupí načerno od řezníka, který také načerno koupí prase od sedláka. Po zavedení EET už to nejde. Hostinský potřebuje fakturu od řezníka, aby si jí dal do nákladů a řezník potřebuje fakturu od sedláka ze stejného důvodu. Zavedením EET se likvidují celé řetězce šedé ekonomiky.

   Smazat
  7. Na "slet chvilkařů" by mě nikdo nedostal i kdyby mi platili v Eurech. Idiota bez mozku nebudu ze sebe dělat, svoji nezávislost si cením a jidášský groš, ať si strčí za klobouk.

   Smazat
 9. Hele tak at se klidne slejzaji na Letné každý víkend. Alespoň nebudou dělat bordel jinde. Kašlu na ně

  OdpovědětSmazat
 10. Z těchto davů ( Letná, Národní třída ) jsou slyšet hlasy fašistů. Zatím jsou v davu a zatím ještě mají holé ruce. Ale jak dlouho?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já jsem zaslechl, že se chtějí spojit s islamisty, kteří mají bojové zkušenosti, případně Ukrajinci, s těmitéž zkušenostmi. Sami jsou zbabělí.

   Smazat
  2. Podpora naší nestranné veřejnoprávní ČT, byla dokonalá za moje peníze si užíval pan Kalousek a nnavíc mne zaujal komentář ve studiu s formulací že
   " výhřezla mladá energie ". Toť bez chyby. Pan Kalousek byl za dokonalou režii odměněn polibkem na
   Národní třídě před nastoupenou vděčnou veřejností. Gratuluji...

   Smazat
 11. https://www.euportal.cz/Articles/21995-milion-chvilek-je-cesky-majdan-slunickari-neuznavaji-demokracii-ale-podporuji-vladu-ulice-jako-komuniste-a-naciste.aspx

  OdpovědětSmazat
 12. Opravdu mne mrzí, mám špatné nohy a nemůžu chodit, tak jsem na Letnou koukal jen v TV. Když si odmyslím, že do nestranosti to mělo daleko, tak nejhezčí byl konečný záběr se zapadající slunce nad Hradem. Další přenosy jsem už kvůli práci nestihnul. Mrzí mne, že jsem nemohl face to face pokecat s normálními účastníky. Jen aby bylo jasno, vůbec nejsem volič ANO, ale dávat zvolenému premierovi ultimáta mi nepřipadá zrovna demokratické. Jen aby to nedopadlo naopak a nepřihrálo mu to další hlasy, jako minule.

  OdpovědětSmazat
 13. Tak to je jisté, že z letenského apelpacu letělo do českých luhů a hájů poselství do příštích voleb - Babiše a nikoho jiného. Když nic, tak zůstane důvod pro rekreační srazy venkova s městem za peníze kapitálu.
  Dnes jsem se dočetl, že Babiš "prosil" komunisty, aby ho podpořili. Proč by je měl prosit? KCČM se přihlásila s podporou programu Babišovy vlády sama, když zjiswtila, že po 30 letech svitla naděje na kapiktalismus ne s vlčí, ale aspoň trochu lidskou tváří. No a takový program diktatura kapitálu a její loutky v ODS, TOP 09, u "starostlivých" o vlastní kapsu, luďáků, pirátských desperátů jistě nemůže přijmout. A socanům prostě je sociální spravedlnost příjemná, to snad zní logicky i pro blbce. Jistě si mohou poskoci kapitálu ukroutit hlavu, co sociálním vládním programem kapitalista Babiš sleduje a jen se nemohou dopočítat, o kolik je právo a spravedlnost okrádá!

  OdpovědětSmazat
 14. KDO TO ZASTAVÍ ?
  21 let jsem musel v tv poslouchat naštěstí jen pár hodin : vítězný únor,okupace německými fašisty,,první a devátý máj, VŘSR,( televize nehrála jako dnes od rána do večera).
  Dnes od rána do večera,několik týdnu! : Palach,Dubček a omupace vojsky Varšavské smlouvy,17 listopad.
  Komunisti nás srali občas,ale demokraté
  mně serou nekolik týdnu 30 let.
  A to nemluvím kolik si rozdali komouši a demokraté metálu,dnes dostal i kníže za uloupení Kosova (-:

  OdpovědětSmazat
 15. A hlavně zase radí co je dobře a co zle. A když nebudu poslouchat, tak baci, baci. Jinak ultimátům.

  OdpovědětSmazat
 16. Konečně slyším v R+ pana Mikuláše Mináře a dovídám se oč tu běží. Chvilky nemají jiný program, než definici pravidel a jejich kontrolu. Nevím asi politických her ? Snad zrušíme legislativní aparát a ústavní soud, možná si ponecháme vládu (s jiným premiérem), ale zrušíme všechny kontrolní komise a úřady, možná bude zbytečný i celý soudní systém(včetně Benešové). Jak prosté, že nás to dřív nenapadlo, zrušíme státního molocha a ušetříme mraky úředníků. Stačí skupinka Chvilek sestavená z dobrovolníků a bude vyšito.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.