Reklama

středa 13. listopadu 2019

Radim Valenčík: Těch 30 let… IX.

Docent Radim Valenčík
Radim Valenčík
13.11.2019   blog autora
Dostal jsem velmi zajímavou vzpomínku na listopad 1989 doprovázenou analýzou událostí od Jaroslava Šulce. Myslím, že podstatným způsobem dokresluje to, co se tehdy událo. Je z ní patrné i to, co si většina z nás stále neuvědomuje či dokonce nechce uvědomit. Původně jsem chtěl uveřejnit a okomentovat jen vybrané pasáže. Při zpracování jsem, že by to bylo škoda, protože jednotlivé prvky toho, co J. Šulc napsal, dávají dohromady velmi dobře sladěný celek.

K blížícímu se výročí jen pár otázek – 1. část

Jaroslav Šulc
Přestože ve své nedělní (20. 10. 2019) blogové úvaze dr. Radkin Honzák – vizhttp://blog.aktualne.cz/blogy/radkin.honzak.php?itemid=35013#utm_source=volnyHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_content=default&utm_term=position-1&utm_campaign=Aktualne – s předstihem vyzývá všechny  "narcisy, kteří se svezli na vítězné vlně ex post, jeho velikost nemohli ustát, už dlouho bojují proti němu, proti jeho dílu, jeho monumentálnímu odkazu a také proti všem pravdoláskařům a sluníčkářům" a ironicky je již v nadpisu upozorňuje, že je "Nejvyšší čas začít plivat na Václava Havla", nedalo mi to a sedám i v této souvislosti k PC. A to navzdory možná naivní víry, že nejsem narcis a že pravdoláskaři a sluníčkáři jsou mi v zásadě docela ukradení.
Dr. Honzák v seriálu nepochybně trapných příběhů s notorickým přepisováním moderních českých dějin (móda panující bez ohledu na zrovna vládnoucí režim) zmiňuje mj. i rozporuplnou postavu TGM. Shodou okolností tutéž neděli česká televize na ČT 1 reprízovala inscenaci pojednávající o jeho tvrdošíjném tíhnutí k pravdě v případě polenském. Asi by za zpracování stálo popsat jeho úlohu a následnou ostrakizaci TGM i jeho rodiny v případech obou Václavem Hankou zfalšovaných rukopisů – královodvorského i zelenohorského. Holt, sice v Česku nemáme soudce Lynche, ale s veřejným pranýřem má česká společnost díky pracovitosti českých médií už také bohaté letité zkušenosti...takže by to mohlo být až nemístně aktuální.
A tak Husovo "poznej pravdu, šiř pravdu a bojuj za ni třeba až do smrti" je sice asi pořád ještě pilně citováno v čítankách, ale moc vážně se nejspíše už pár desetiletí, či spíše století v reálném životě nebere – Hus nehus, Masaryk nemasaryk, o provokativním nápisu "Pravda vítězí" jako národním mravním imperativu vyvedeném na prezidentské standardě ani nemluvě. A je načase si tyto odkazy připomínat, neb za tři týdny tady máme slavné sametové finále – třicet let od 17. 11. 1989. A lze se obávati, že to ta nebohá PRAVDA zase okrouhá, ostatně posuďte sami:
Už drahnou dobu – a naposledy minulý týden 15. 10. ve Slovenském domě na panelové diskuzi k tématu "Otazníky sametu" za účasti spousty hlavně postarších lidí, kteří většinou "u toho tenkrát byli velice blízko" – lze totiž ze spousty střípků – tu ze vzpomínek pamětníků či z pomalu otevíraných archivů (nejen českých) poskládat poněkud děsivou mozaiku – že to totiž všechno bylo tak trochu jinak, než se běžně uvádí. A to nejen co se týče vlastního průběhu událostí 17. listopadu, ale především toho, co mu předcházelo a co následovalo.
Mozaika složená z vyjádření a činů jeho nejen skutečných osnovatelů, faktických režisérů a herců, ale i mnohačetného komparsu. Tedy jak nemnoha těch, kteří skutečně – byť až dosud zůstávají ve skrytu – celou akci s předstihem koncipovali a pak jen tahali za nitky, aby to "nešlo šejdrem", pak těch, kteří se obvykle sami prezentují jako "mužové sametu", ale i té spousty nadšeně důvěřivých pěšáků či nic netušících přihlížejících. Občasné výkřiky lidí, kterým dnes není aspoň čtyřicet, není třeba brát vůbec vážně, ti vše znají jen z druhé ruky.
Aniž jsem kvalifikovaný historik či znalý všech relevantních dokumentů, případně hodnověrných svědectví (a budu rád, když si takovou syntetickou práci JAK A PROČ TO VLASTNĚ BYLO? budu moci konečně přečíst), tak zatím se mi ta celá skládanka okolo 17. listopadu 1989 jeví – samozřejmě zcela subjektivně a ve vývodech možná mylně a pro někoho až dehonestačně – jako umný a nikoliv náhodný průsečík velké řady střednědobě a (tehdy) momentálně působících vlivů (pracovně je člením na vnější 1. a 2., či vnitřní 3., 4. a 5.). Po mém soudu byly události sametu důsledkem a projevem především:
1. Dominového kolapsu celého východního bloku, najmě bývalého SSSR;

2. Rezignace party kolem Gorbačova na pokračování starých praktik z dob gerontů Brežněva, Andropova či Černěnka;

3. Efektivního dlouhodobého strategického úsilí o systémovou a komplexní destrukci zemí Varšavské smlouvy především ze strany Američanů, nepochybně koordinujících aktivity se svými spojenci;

4. Narůstající ztráty autority domácí KSČ v předvečer sametu a při vědomí toho pokusem o změnu ve vedení strany hned více zájemci o posty nejvyšší;

5. Ze slušnosti a kvůli objektivitě nutno zmínit jak aktivity opozice, tak lidí tahajících v tichosti za nitky splétající podivnou historii 17. listopadu.
Aspoň telegraficky a v největší stručnosti k jednotlivým faktorům – bráno nahrubo chronologicky, aneb co podstatného 17. listopadu 1989 předcházelo a v jakých kulisách se vlastně odehrával:
Ad 1) Tehdejší ČSSR nemohla nebýt součástí dominového kolapsu celého východního bloku, najmě bývalého SSSR.
Na přelomu první a druhé třetiny 80. let skončil do té doby trvající předstih ročních temp přírůstů klíčových makroekonomických agregátů. Národní důchod resp. hrubý domácí produkt, z nich odvozená produktivita práce byly ve východní Evropě vždy nižší nejen absolutně, ale snížená tempa přírůstků po roce 1983 znamenaly ukončení fáze dohánění vyspělejšího Západu;
Moje průběžná poznámka: Proč k tomu došlo?
 • Při zhruba poloviční produktivitě práce a polovině populace v zemích Varšavské smlouvy oproti zemím v NATO bylo nutné k zajištění parity ve zbrojení vydávat 3 – 4 krát více než na západě, což se ukazovalo být stále obtížněji zajistitelné;
 • Zdrcující byla informace rozvědčíka TOPASE nasazeného ve štábu NATO o tom, že stratégové NATO se ve vyzbrojování přeorientovávají nejen z klasických zbraní (tanky, děla, letadla) na zbraně nové generace (zejména řízené střely naváděné družicemi, rakety Pershing apod.), ale také že vyvíjejí celé nové zbraňové systémy, moderní logistiku atd. Za těchto okolností sice zůstávala odstrašující jaderná parita s kapacitou mnohonásobného zničení protivníka dál ve hře, ale – v kombinaci s érou brežněvovské ekonomické stagnace – to nastolilo zcela novou situaci a tudíž nové vedení SSSR bylo donuceno k jednání (od počátku ovšem v méně výhodné pozici slabšího partnera);
Moje průběžná poznámka: Důsledek předešlého, tedy proč ta ztráta dynamiky a proč celkový rozklad?
·                    Kaskadérská akce německého amatérského pilota Mathiase Rusta, který proletěl celým severním Ruskem a přistál na Rudém náměstí, byl nejen mezinárodní skandální ostudou a zpochybněním kvalit Sovětů efektivně bránit centrum své moci, ale dal M. S. Gorbačova zapravdu v názoru, že režim je mnohem a všestranněji prohnilejší, než si připouštěl i největší pesimista a že zásadní změna ve všech oblastech nemá alternativu;
Moje průběžná poznámka: Nepodstatný, ale symptomatický projev rozkladu.
·                    Již dříve, během návštěvy M. S. Gorbačova ve Velké Británii, však byla otestována míra jeho osobního kompromisnictví. M. Thatcherová, která tehdy řešila domácí konflikt s hornickými odbory, postavila MSG před obtížné rozhodnutí: buď SSSR poskytne britským stávkujícím horníkům potřebný záchranný úvěr, aby mohli v protestech vůbec pokračovat, ale pak nelze s britskou vládou vážně jednat o mezivládní hospodářské spolupráci (úvěry, know-how, uvolnění embarga apod.), anebo naopak;
Moje průběžná poznámka: Podle mě dost nepodstatná epizoda, Scargill vedl hornické odbory do slepé uličky a těžko na něho bylo možno sázet. Thatcherová nabízela poměrně velkorysé programy rekvalifikací. U nás útlum hornictví proběhl mnohem drastičtěji.
·                    MSG jednal zcela pragmaticky (a nemohl jinak). Košile mu byla nutně bližší, než kabát a své třídní bratry byl nucen "hodit přes palubu". Bohužel z tohoto postupu, který se v jeho rozhodování dál recykloval, nikdo v Praze (ani u jiných spojenců SSSR) nevyvodil závěry: že jde o nový – byť vynucený – styl práce nového sovětského vedení, kterému je nutné se přizpůsobit;
·                    MSG pak následně na poradě vedoucích tajemníků spojeneckých zemí tuto svou zcela pragmatickou linii před nimi nekompromisně obhajoval. Nejenže nikdo neměl sílu mu razantně oponovat, ale nikdo ani nenastolil otázku budoucí společné strategie za nové situace;
Moje průběžná poznámka: Tady jsem podstatně kritičtější. Došlo k úplnému vyčpění idejí. Gorbačovovo "Nové myšlení" bylo bezobsažné. Češi (coby "smějící se bestie") si toho brzy povšimnuli a dali Gorbačovovi přezdívku "Míša Hovorka".
·                    Jestliže byla později "perestrojka" překřtěna na "katastrojku", je to sice vtipné, ale poněkud alibistické.
Moje průběžná poznámka: I zde zaúřadovali Češi, dobový vtip: Jak se řekne "perestrojka" holandsky? "Zchouwendochouwen."
Shrnující poznámka:
Prostě platí to, co jsem napsal v předcházejících dílech, toto konkrétně ve druhém:
"Systém založený na zestátnění výrobních prostředků je historicky nestabilní, protože předpokládá realizaci dílčích vlastnických funkcí ve velkém rozsahu, v rámci velké dělby práce, přičemž ti, kteří mají možnost tyto vlastnické funkce realizovat v rámci své profesionální činnosti, se budou snažit přeměnit svá neplnohodnotná vlastnická práva v plnohodnotná, tj. přeměnit se v novou třídu vlastníků.Modernějším jazykem bychom mohli říci, že efekt "zastoupení vlastníka" při realizaci vlastnických funkcí je při masovém postátnění výrobních prostředků tak velký, že se realizátoři vlastnických funkcí nutně postupně přemění v drobné podnikatele, oligarchy a dokonce i reprezentanty globálního kapitálu. Systém založený na postátnění je tudíž z hlediska historického vývoje nestabilní."Viz: http://radimvalencik.pise.cz/7255-tech-30-let-ii.html
Vím, že mnoho lidí, kteří se hlásí k levici, s výše uvedeným názorem nesouhlasí. Ale je to tak. Pokud se s tím nevyrovnáme, pokud nenajdeme inovovanou levicovou pozitivní vizi, tak bude levice intelektuálně i ideově chřadnou jako doposud. Všude na světě.
"Novou třídu" M. Djilase lze snadno sehnat, protože shodou okolností letos u nás vyšla znovu:
DJILAS, Milovan. Nová třída. Praha: Academia, 2019. ISBN 978-80-200-2957-7
Vřele doporučuji každému, kdo chce pochopit, logiku dějin.
Je to jedna z velmi mála odborných politicky zaměřených knížek, která vyšla v prvních létech pokusu o vybudování socialistické společnosti a pak i po listopadu 1989. Vlastně kromě této a "Bohatství národů" Adama Smitha o jiné nevím.
(Pokračování)
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/7273-tech-30-let-ix.html

33 komentářů :

 1. Pasáž z rozhovoru s bývalým velvyslancem v Japonsku Jaromírem Novotným na Parlamentních listech.

  A tam to vyšumělo?

  Tam jsem jim řekl, že není třeba se bát, že armáda je zpacifikovaná a že pokud nějaké jednotky vyjely, tak zase zajedou zpátky. Pamatuji si, že se tehdy lidé dokonce chystali Laternu Magiku opustit, jelikož čekali, že ten zásah prostě přijde. A hned následující den jsem se začal divit. Ministr obrany, generál Václavík byl nemocný, Lidové milice se začaly stahovat z Prahy, na Václaváku bylo tři sta až čtyři sta tisíc lidí, žádná protisovětská hesla, žádné výkřiky proti komunistům, zvonilo se klíči, nebyla zlomená ani jedna větvička, nebyla vymlácená ani jedna výkladní skříň, na Letné 600 tisíc lidí a všechno to proběhlo v klidu.

  Co z toho vyvozujete?

  Asi to, že listopad 1989 byl předáním moci se vším všudy. Nakonec, Československo bylo poslední zemí, kde to padlo. Zajímavá je v té souvislosti ještě jedna věc. Ve všech zemích, kde byly umístěny sovětské posádky, netekla krev. A v Rumunsku sovětská posádka nebyla a bylo to krvavý. Mě zkrátka nikdo nepřesvědčí, že to nebylo řízené. Bylo a já jsem se stal jedním z těch koleček. Další důkaz o tom, že byl listopad 1989 řízený, pro mě byl, když federální shromáždění složené z komunistických poslanců jednohlasně zvolilo Havla prezidentem.

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/-Vyridte-vzkaz-Obcanskemu-foru-Vazeny-diplomat-o-17-listopadu-Gorbacovovi-a-pravde-o-revoluci-603113

  OdpovědětSmazat
 2. Nu, někdy to není o osudu či plánu, ale o tom, kdo má ostřejší lokty...

  http://www.rukojmi.cz/clanky/domaci-politika/9182-ceskoslovensko-po-listopadu-1989-aneb-co-by-bylo-kdyby-nebylo

  OdpovědětSmazat
 3. Myslím, že Gorbačov byl naprosto nekompetentní blb. Namísto potřebného pragmatického myšlení, které by umožnilo přejít v ekonomice na tržní mechanismy, se nechal indoktrinovat již v polovině osmdesátých let globalistickou ideologií, která během pěti let zlikvidovala celý východní blok.
  Perestrojka, rusky katastrojka, není nic jiného, než forma globalistické ideologie.
  V této souvislosti nelze než závidět Číně Teng Siao-pchinga.
  Je to o lidech a o náhodě. Politika je víc než cokoli jiného chaotický systém, v určitých obdobích můžou rozhodovat zdánlivé maličkosti.
  Pokud se k moci dostane blb, může během okamžiku za příznivých okolností zlikvidovat celou říši.
  Globalistická ideologie je za
  a) buď výtvorem západního levičáctví
  b) nejkomplexnějším výtvorem tajných služeb v dějinách lidstva

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud by se někdo ptal, jestli je možné přejít na tržní ekonomiku řízeným způsobem, tak při pohledu na Čínu to evidentně možné je. Pokud by v současnosti zrušili v Číně komunismus, tak by to přineslo minimální společenský otřes.

   Smazat
  2. O tom, že je Gorbačov ruský Soroš, o jeho neziskovkách a o tom jak jeho činnost do detailu kopíruje globalisty, je velice dobrý článek zde:

   https://www.foreignpolicyjournal.com/2011/04/03/mikhail-gorbachev-globalist-super-star/4/

   (Někdo by ho mohl přeložit a vyvěsit)

   Smazat
  3. Mimochodem v článku se mluví o "sametové revoluci" v České republice jako o organizované Sorošem a spol.
   Takže na západě netrpí iluzemi, na rozdíl od nás.

   Smazat
  4. Celý článek bez stránkování:

   https://www.foreignpolicyjournal.com/2011/04/03/mikhail-gorbachev-globalist-super-star/view-all/

   Smazat
  5. Gorbačov zjevně před OSN prohlásil, že dává „zelenou“ pro „sametové revoluce“, které NED a další pravidelně připravovaly.

   Savranskaya s Blantonem o tom uvedli::

   7. prosince 1988 Gorbačov v projevu v OSN prohlásil, že „společné zájmy lidstva“ (již ne třídní boj) jsou základem sovětské zahraniční politiky a zejména pro východní Evropu prohlásil „nezbytnost zásady svobody volby“ jako „univerzální princip, ze kterého by neměly být žádné výjimky.“ Gorbačov překvapil zvláště úředníky CIA a NATO svým oznámením jednostranných škrtů v sovětských ozbrojených silách o 500 000 vojáků a stažením tisíců tanků a desítek tisíc vojáků z východní Evropy.

   Záměry byly jednoznačné: Gorbačov a jeho kumpáni byli globalisté, kteří se zavázali přivést Rusko do „nového světového řádu“ tím, že zruší Varšavskou smlouvu a budou vyznávat cíle globalizace. Reakci globalistického tisku vyjádřil The New York Times, který Gorbačova označil za „vizionáře“. Senátor Daniel Moynihan označil řeč za „nejúžasnější prohlášení o kapitulaci v historii ideologického boje“.

   Smazat
  6. Položili jste si někdy otázku, proč se Havel s Vondrou scházeli s polskými "przyjaciółmi" v kleči kdesi na úpatí Sněžky?
   Tady je odpověď:

   Rok po Gorbačovově projevu OSN svrhlo hnutí Solidarita sovětský režim v Polsku. Carl Gershman, prezident NED, poznamenal, že Solidarita spustila „sametové revoluce“, které nakonec zbořily sovětský blok. Gershman analyzoval dopad klasické trockistické ideologie a ukázal, jak pohodlně se trockismus syntetizuje s globalizmem:

   Nejvýznamnějším přínosem Solidarity, kromě urychlení rozpadu Sovětského svazu a Varšavské smlouvy, bylo zavedení nové koncepce postupného šéření demokracie, založené na myšlence stavět na ziscích v jedné zemi a rozšířit podporu a solidaritu s demokratickými hnutími v sousedních zemích i mimo ně. V NED tomu říkáme přeshraniční spolupráce a mělo to svůj původ, přinejmenším v našem vlastním myšlení a programech, na konferenci, která byla sponzorována Polsko-česko-slovenskou nadací solidarity ve Vratislavi na začátku listopadu 1989.

   Gershman připomněl, že výše uvedená Polsko-česko-slovenská nadace solidarity byla vytvořena v roce 1989 za účelem šíření práce Solidarity do sousedních států a měla podporu NED. Dva týdny po festivalu nezávislé čs.kultury na Vratislavské univerzitě podporovaném NED začala „Sametová revoluce" a Václav Havel prohlásil, že festival byl jejím „úvodem“. Gershman uvedl, že NED financoval tento festival 7500 dolarů a byl to nejlepší grant, který kdy NED udělil.“

   Smazat
  7. Když byl Gorbačov nekompetentní blb, vysvětlete, proč s ním Zeman při poslední návštěvě Moskvy jednal? Pan Soukup z Barrandova by se ho na to mohl zeptat.

   Smazat
  8. Gorbačov žije v Londýně. Jak s ním mohl Zeman jednat v Moskvě?
   Nepište hlouposti!

   Smazat
 4. 16:41 "Einstane" ! 80 - ta leta CELA, byla v Americe konjunktura a ja jsem pracoval jako vcelicka ! A nemel jsem cas na utratu penez, ktere jsem dostaval a na udrzovani sveho haremu !
  Byla to stastna a uspesna leta !

  O zkrachovani Ameriky vy - "Einstaini" - mluvite uz 75 let a stale hovno, hovno !
  Zestarl jsem a sotva lezu a stale me jeste firmy pisi abych se hlasil do prace !
  NEEEEE, ja uz nechci pracovat ! A zadny kolaps neexistuje !
  nick honolulu - penzista, po cesku asi duchodce !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spirála střední třídy smrti: Spotřebitelé nikdy nebyli ve větším dluhu a bankroty se zhoršují.
   https://beforeitsnews.com/v3/foreclosure-gate/2019/2450073.html
   Panove u nas jsou BEZDOMOVCI take ! Tito lide jsou vsak na drogach a zachranny socialni system je odmitl zachranit.
   Duvod je v tom, ze je NEjde zachranit ! V roce 2018 jich zemrelo na ulici 70 000. Nejvice postizeny stat je New Jersey.
   Proto se president Trump domaha postaveni plotu na jizni hranici. Drogy z jizni Ameriky jsou nesilnejsi na svete.

   Smazat
  2. Nikomu tady nechybis se svymi stupidnimi kecy 8 leteho skolaka z pomocne na Smichove Proto nam polib prdel nymante a sasku hovnocuce

   Smazat
 5. Béčkovej herec a lhář je tvůj vzor?!
  Ty seš vážně tydýt!!!

  OdpovědětSmazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 8. Zajímavé čtení, za socíku jsme dojeli na stagnaci ekonomiky, nepohnuli jsme se směrem ke státům NATO ani o píď. Ale co s tím dnes, když za 30 roků po vytunelování té stagnující socanské ekonomiky a nastolení té kapitalistické zase jsme se nepohnuli k ekonomice Německa ani o píď, jen snad svoji totální závislostí na jejich dojících mašinách a ždímačkách. A tak občas nám Západ ucmrkne trochu odstředěných splašek i hutného odpadu elitních střev.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, minimálně nám ta ekonomika Německa přestala mílovými kroky ujíždět.
   A myslím, že každý soudný člověk i vidí, že jsme se jí významně přiblížili. Stačí si vzpomenout na velikost rozdílů po překročení hranic před 30 lety a dnes.

   Smazat
  2. 19:10 To je fakt, významně jsme se přiblížili. Před 30 lety u nás bylo proti Německu všechno neuvěřitelně levné. Dnes jsou ceny stejné. I majitelé bank a fabrik jsou stejní. Jen ty mzdy jsou jaksi pořád jako v kolonii.

   Smazat
 9. Valenčík do blba blouzní o nové třídě. Asi neví, co viděl každý v těch nejhorších listopadových dnech roku 1989. Sebranka, když vycítila pro sebe beztrestnost, obsadila během prosince a ledna roku 1990 všechna vedoucí místa, i když to byli skoro všichni nekompetentní blbci. Něco podobného by se mohlo stát kdekoliv ve světě, kdyby nehrozilo bombardování a zabíjení. Valenčík je už trapný svými úvahami o samočinném přerodu vedoucích pracovníků za socialismu za socialismu v kapitalisty. K tomu bylo třeba kontinuálního desetiletého lhaní sračkometu Svobodná Evropa. Pomohli také zrádcové ze sociální demokracie, které i Valenčík sloužil. Proto teď mlží.

  OdpovědětSmazat
 10. Smažené karbanátky
  nahlásit komentář

  Já to dělám podle starého receptu.
  Sýr patří pouze do holanďana....
  Jinak cibulka na jemno, marjána, sůl, pepř, ml. kmín jen špetku, trochu mléka, vejce, strouhanku taky trochu aby byly nadýchanější. Jinak jsou jako podešev, tuhé a suché. Pak jen strouhanku a vyválet. Hotovo :-)

  02.09.2019 23:53:47
  Odpovědět
  bastler
  bastler
  karboš
  nahlásit komentář

  Pokud se recept někomu nezdá nemusí jej zkoušet. Tak to funguje! Nikdy bych nevěřil kolik negramotů má tu drzost něco někam psát bez znalosti češtiny. O dobytku který se ukájí vulgaritami už ani nemluvím.

  10.08.2019 22:47:12
  Odpovědět
  X
  X
  Recept se mi nelíbí
  nahlásit komentář

  Je tam spousta chyb a nedostatků...

  08.06.2019 09:27:56
  Odpovědět
  reklama

  p3p3
  p3p3
  Re: Recept se mi nelíbí
  nahlásit komentář

  To je informace, podle toho se nic nedovím, já jsem je podle toho udělal a jsem naprosto spokojený....-)

  20.06.2019 10:18:03
  Odpovědět
  X
  X
  Recept se mi nelíbí
  nahlásit komentář

  Je tam spousta chyb a nedostatků...

  08.06.2019 09:27:46
  Odpovědět
  Buran
  Buran
  Nazor
  nahlásit komentář

  Tak tenle recept mohl napsat jen naprosty debil,nebo cubka zasrana

  29.03.2019 15:14:32
  Odpovědět
  Franta
  Franta
  Re: Nazor
  nahlásit komentář

  A mohl byste nás, blbečky, obšťastnit vaším konkrétním receptem, místo hloupých keců, superinteligente?

  28.04.2019 11:34:33
  Odpovědět
  prasák
  prasák
  Re: Nazor

  Myslím si, že to není jenom čubka zasraná, ale dokonce i čubka nevymrdaná.

  08.08.2019 09:24:04
  Odpovědět
  PETR
  PETR
  Re: Nazor
  nahlásit komentář

  zato ty si piča jak štýl z ryča

  03.10.2019 13:30:54
  Odpovědět
  PETR
  PETR
  Re: Nazor
  nahlásit komentář

  zato ty si piča jak štýl z ryča

  03.10.2019 13:31:28
  Odpovědět

  Nejsme sami tohle je prosim z internetove kucharky hahahahuhuhu

  OdpovědětSmazat
 11. Nemáme klíč – seznam agentů KGB ČSSR
  1. část


  Sověti si své satelity hlídali velmi důkladně. Nikdy jim zcela nedůvěřovali. Právě proto neponechávali nic pouze na místních strukturách tajné policie. Dobytá území byla pečlivě profízlována na všech úrovních a ve všech strukturách společnosti.

  Nejdůkladnější byli ve východním Německu, ale také v Polsku, Maďarsku a v Československu. Není div, že bývalý vliv dozorující KGB nevyvětral v těchto zemích ani po 30 letech.
  Sovětská vojska jsou již dávno pryč, ale duch doby přežívá a je uměle přiživován. Nostalgii na staré časy lze zaznamenat ve stále sílící intenzitě. Stává se součástí hybridní války, která stará schémata zmodernizovala a přizpůsobila dnešní době.
  Cíl zůstal – destabilizovat Západ, a využít k tomu i rozkolísané poměry v zemích bývalého východního bloku.

  Tajná policie v dobách pevného sovětského bloku, jinak též politická policie, pracovala v utajení a často za hranou i tehdy platných zákonů. Chránila politickou moc autoritativního režimu. Ve snaze potlačit politické oponenty se uchylovala k zastrašování, případně i k mučení a jiným formám nátlaku.
  Tajné policie sovětských satelitů posílaly pravidelné raporty do Moskvy, byly dozorovány, úkolovány a řízeny sítí KGB na svém území. Platilo to pro polskou SB (Bezpečnostní služba), pro maďarské ÁVO (Státní ochranné oddělení), pro naši StB (Státní bezpečnost) i pro Stasi z NDR (Ministerstvo pro státní bezpečnost).

  KGB (Výbor pro státní bezpečnost) měl v zemích svého vlivu rozsáhlé alternativní struktury, někteří zaměstnanci, agenti i „dobrovolní“ informátoři (obzvláště agilní kolaboranti) špiclovali i své vlastní soukmenovce, k nim se pak přidali ti, kteří pracovali ve speciálním důkladném utajení a které si sovětské struktury pěstovaly na budoucí časy.
  V předlistopadovém Československu bylo v těchto sítích KGB podle kvalifikovaných odhadů více než 7 tisíc osob.

  Nejmocnějším mužem východního bloku ze světa tajných služeb byl bezesporu šéf východoněmecké Stasi Erich Mielke. On této organizaci velel od roku 1957 až do roku 1989. Řídil strukturu s 85 tisíci zaměstnanci a 170 tisíci informátory. Jeho motto bylo: Stasi – štít a meč strany.
  Pro jeho éru je příznačný vtip z té doby. Šéf německých komunistů Honecker a Mielke se baví o svých koníčcích – „Sbírám všechny vtipy, které se o mně povídají,“ říká Honecker. Na to pohotově reaguje Mielke: „Tak to já sbírám ty, co je povídají.“


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemáme klíč – seznam agentů KGB ČSSR
   2. část


   Na sklonku éry SSSR se činnost sovětských tajných služeb a jejich sítí v různých zemích soustředila významným způsobem na zajištění ekonomické budoucnosti jejich představitelů. Mnozí z nich jsou dnes zámožnými „podnikateli“ nebo i oligarchy, často s využitím rozjezdového kapitálu, který byl tajně schraňován v tehdy nepřátelské devizové cizině. K této bázi se přidaly rychlé astronomické výnosy z let divoké privatizace státního majetku.

   K tomu, abychom poznali naši stále ještě nedávnou minulost, která se nám po letech vrací, bychom měli znát i jména těch, která byla v sítích KGB v tehdejším socialistickém Československu. Je však vyloučeno, že by nám je Kreml poskytl.

   Ostatně samotný Putin o tom ví mnohé z vlastní předchozí praxe. Ve druhé polovině osmdesátých let byl tehdy mladý nadějný příslušník KGB šéfem rezidentury KGB ve východoněmeckých Drážďanech. Tedy nedaleko hranic s ČSSR. Odtud údajně také dozoroval činnost československé StB. Minimálně má z té doby mnohé informace o tom, kdo je kdo, tedy kým ten někdo byl tehdy. To je obrovský vlivový kapitál.
   Minulost nám tak ukázkově prorostla do současnosti a bezpochyby ovlivní i naši budoucnost.

   Byli jsme před třiceti lety naivní, důvěřiví a školácky nedůslední. Tak moc jsme chtěli věřit tomu, že dobro nadobro zvítězí a zlo skončí po právu na smetišti dějin. Viditelné a zejména skryté opory minulé moci se rychle oklepaly. Žádná lítost, žádný stud, natož nějaké pokání. Kdepak. V nových kabátech se pustily do dalších operací k udržení pozic (přímo či nepřímo) a zejména ekonomického vlivu. Použily k tomu i neinformované srdcaře a užitečné idioty různých druhů. Stačí se podívat kolem sebe. Výsledek je evidentní.
   Těm mimořádně schopným (schopným všeho) a dostatečně teflonovým předává rok co rok metály na Hradě náš současný prezident. Už jsme si na to tak nějak po česku zvykli.
   A k náčelníkovi Strakovy akademie nemá smysl nic dodávat.


   V týdnech po 17. listopadu 1989 byli na sebe lidé většinou slušní, dokonce se usmívali a byli plní nadějí a tužeb. Některé se naplnily, ale mnohé byly zcizeny a přetvořeny k obrazu nové garnitury mocných, s pevnými kořeny v minulé éře.
   Ano, někdy to tak nevypadá, ale stále k nám vanou silné východní větry. Mají tady svoje osvědčené adresáty, i s jejich potomky a bílými koňmi nové generace. To jsou silná pouta, na věky věků, zdá se.

   Tou velkou neznámou je poměr mezi spontánními aktivitami lidí při pádu a změně režimu a těmi, které někdo řídil, a dokonce předem připravoval. Vítězové sametu naznačují mnohé. „Zdrávstvujtě, molodci!“
   A k tomu ještě taky zvolání fanouška vršovického fotbalu Si Ťin-pchinga: „Ať žije velkolepá Komunistická strana Číny!“

   Petr Havlík

   Smazat
 12. Fašista Kroupa řekl, že ve společnosti rozhodují jen ti, co mají co říci. Ti, co nemají co říci, mají smůlu. Předobraz jak to dopadne u nás, až začne vládnout mlčící většina, je současná situace v Honkongu. Ti, co doposud měli co říct, to říkají jasně. Rozbijeme vám denní jistoty, obchody, metro i huby.

  OdpovědětSmazat
 13. Pane Valenčíku samozřejmě s článkem nesouhlasím socialismus budoval byl v plusu neměl dluhy. Co dokázali kapitalisté vše rozprodat a nasekat dluhy.

  OdpovědětSmazat
 14. Přemýšlím, kde se bere tolik antagonizmů. Nehodlám řešit na čí straně je pravda. Podle mne je to v tlaku, kdy jedna část doslova nutí přijmout druhou a bez diskuze své názory a řešení. Druhá strana zase odmítá přijmout od druhé cokoliv. Tak místo dialogu, v lepším případě vedle sebe běží dva monology, v horším případě si mezi sebou vyměňují jen nadávky a provokace. Zkusme to trochu jinak, proč blbnout na způsob -ustoupit nelze, za námi je Moskva

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hele poslouchejte ta Moskva je provokace? My tu jsme pro suverénní Český stát. Druhá strana chce být zaražená v západním zadku až po paty. Jinak Stalinův rozkaz číslo 270 zachránil celou Evropu.

   Smazat
  2. 11:49
   Berte to pozitivně, bylo to jen pro odlehčení od imperativů. Nechci opravdu nikoho provokovat, stalo-li se tak, omlouvám se za svou nešikovnost.

   Smazat
  3. 11.49 Přeci nemohl napsat: "dál ustoupit nelze, protože za námi je poslední pivovar"... tak napsal Moskva. Tam zastavili Napoleona i Hitlera...

   Smazat
 15. Vzkazy a omluvy asi 40 českých žen z klubu "Žena je láska". Cílem bylo poukázat na problém extrémní ženské emancipace.

  https://www.navratdoreality.cz/zeny-muzum-9031.html

  OdpovědětSmazat
 16. Když komouši v našem státním podniku asi v roce 1987 začali s tím blbnutím - výměna ředitelů podniků mezi podniky navzájem- výměna náměstků uvnitř podniků, kdy technickej náměstek šel dělat ekonomického a obráceně ( to byl bordel na entou a mezi zaměstnanci k popukání)- už se s nima nikdo normální nebavil. I oni už se báli jeden druhýho a pořád se slejzali na tajných poradách. Nikdo ze zaměstnanců nic nevěděl. Hlavně jsme nevěděli, že už si předem rozporcovali státní podniky mezi sebou, až teda zahodí stranické legitimace a budou předvádět "zápaďáky". A hlavně jsme nevěděli, že my skoro všichni poletíme na dlažbu. To byl největší genocidní hnus listopadu 1989, a o tom se nikdy nikdo v televizi zatím nezmínil. Pak už se ČR pro statisíce pracujících obyčejných lidí změnila ve vyhlazovací tábor. A náš generální, když mu vyslovili "nedůvěru" řekl, že ...teprv uvidíme správnej bordel! Budou dělat renovaci bordelu, vymění závěsy na oknech, vymalujou a zboří sochy, ale kurvy zůstanou stejný - jako je to vždycky"... A měl pravdu.Jen blbečci tady na diskuzích ( někteří) fakt věří tomu, že šlo o nějakou "revoluci" nebo "převrat" - jo, ale majetkovej. A z ČR se stal trhací kalendář pro šmejdy všeho druhu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, vo tom to je. Tehdy z nás udělali blbce a dodnes velebí Havla, jak jim to všechno pokryl. Kdejaký náměstek zprivatizoval "odepsanou" část fabriky, či podnikovou technologii a vesele podnikal a ještě nás poučoval svojí pravicovostí. Tehdy jsem chtěl být raděli sociální demokrat, bohužel ti, co nás měli chránit, zradili nejvíce. Takový Zdeněk Svěrák, který je taky "za vodou" píše Havlovi, že dnes je slovo pravdoláskař nadávka. Přitom se sám o to zasloužil.

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.