Reklama

úterý 5. listopadu 2019

Radim Valenčík: Těch 30 let… V.

Doc. Radim Valenčík
Radim Valenčík
5.11.2019  blog autora
"Za všechno můžou komunisti!"
Samozřejmě. A kdo jiný ve společnosti založené na vedoucí úloze jedné strany, na nomenklaturním režimu, kdy výkon všech významnějších vlastnických vztahů byl svěřen těm, kteří působili v rámci nomenklaturního systému funkcí, do nichž byly schvalováni příslušným stranickým orgánem? Právě v těchto podmínkách vzniká
Djilasova "nová třída" jako nositel změn.
"Komunisti" (v tom obecném smyslu, tedy včetně těch, kteří byli "u komunistů", aby se mohli uplatnit) mohli jak za snahu udržet systém, tak i za snahu systém změnit, byli mezi nimi ti, kteří rozhodovali o tom, co vše se pro budoucnost ve změnách z toho, co u nás bylo vytvořeno, podaří uhájit, tak i ti, kteří se snažili na změnách vydělat ve svůj prospěch a na úkor naší země.

Disent měl minimální roli, ti, kteří měli reálná vliv, se za něj jen schovávali a manipulovali s ním. To není v rozporu s tím, že je nutné ocenit statečnost řady lidí, kteří v disentu působili, i jejich roli jako rozbušky změn, které dříve nebo později v důsledku nestability systému postátněných vlastnických vztahů musely proběhnout, i kdyby tyto změny nebyly vynuceny dobovým mezinárodním kontextem. Mj. nejvýznamnější částí disentu byli bývalí komunisté, kteří byli pozičně likvidování v době normalizace a kteří sehráli významnou roli při polistopadové změně. Většina z nich ("obroďáci") přešla pod křídla ČSSD, která se díky nim stala na dlouhou dobu významnou politickou silou.

Mezi komunisty byli jak ti, kteří bez ohledu na to, na jaké pozice přešli po listopadu, hájili národní zájmy včetně ekonomických, tak i ti, kteří za ubohé prebendy otevírali cestu k likvidaci bohatství naší země. Připomenout je třeba to, že z velkých i středních firem jezdily kamióny dokumentů, obchodní, technické i personální dokumentace, která byla zneužita k obsazení odbytového prostoru, k likvidaci i vydírání osob, k převzetí významné části know-hopw firem. Toto spontánní drancování ekonomického bohatství bylo mnohem významnějším faktorem, než otázka, jakým způsobem se bude privatizovat. Pravdu měli spíše ti, kteří podporovali rychlou privatizaci.

K tomu, jak koho v té době hodnotit, uvedu poučnou a tak trochu i žertovnou historku, která se odehrála v červnu 1992 na poslední schůzi končícího prvního zvoleného polistopadového Federálního shromáždění, které působilo ve zkráceném období od června 1990.

Jedné poslankyni (mám dojem, že to byla Marie Kaplanová) se dostaly do rukou materiály dokazující, že tehdejší předseda vlády Marian Čalfa, který sehrál klíčovou roli při dosazení Václava Havla prezidentem (resp. při zintrikování a zúřadování tohoto počinu) sehrál krátce před listopadem 1989 významnou osobní a velmi neblahou roli v přípravě a prosazení doplňků pendrekového zákona. Kaplanová s tím vystoupila na poslední schůzi a nastala diskuse, ve které si různé strany a různé osoby přihřívaly svoji polívčičku. Když už se zdálo, že se rozprava chýlí ke konci, zvedl ruku poslanec Petr Kulan z VPN. Jeho kolegové se po něm vrhli a pokusili se mu ji stáhnout, aby – jako vždy – nebodoval svým vystoupením pro opačný politický pól. Opravňovala je k tomu jejich zkušenost z dřívějších vystoupení. Poslanec Kulan byl ovšem mohutné postavy, takže jeho ruka trčela vztyčená hrdě dál připomínajíc Sochu svobody. Schůzi řídil rovněž člen VPN (slovenské obdoby "Občanského fóra"), místopředseda FS Milan Šútovec. Ten se pokusil situaci zachránit slovy: "Už se nikdo nehlásí, ukončuji rozpravu."

"Pane předsedající Šútovče, ještě se hlásí poslanec Kulan" – upozornil ho na vztyčenou ruku poslannce Kulana poslanec Luboš Lédl z KSČM v předtuše dobré zábavy.

"Ne, nevidím nikoho"– snažil se zoufale zabránit nejhoršímu předsedající Šútovec – "a ukončuji rozpravu."

"To nemůžete pane předsedající"  vstoupil do hry poslanec Pavel Měrák, také z KSČM - "jak vás upozornil poslanec Luboš Lédl, ještě se hlásí poslanec Kulan."

"Tak tedy poslanec Kulan" – rezignovaně sdělil předsedající Šútovec, tušil, co bude následovat. A taky následovalo.

"Nevím, co tu mají všichni proti panu předsedovi vlády Čalfovi, zejména komunisty nechápu, vždyť pan Čalfa je ze všech komunistů ten nejlepší" – vypadlo z Kulana.

Následovala bouře smíchu, dupání, potlesk, bavili se všichni.

Poslanec Kulan se nenechal zastavit a pokračoval: "Vždyť on dokázal ve správnou chvíli včas přeběhnout na druhou stranu!"

To už byl parlament k neudržení. V atmosféře, kdy se kádrovalo, zda někdy někdo nevstoupil do pionýra, Kulanovo vystoupení působilo jako nejlepší fór. Parlament byl k neutišení, jakkoli se o to předsedající Šútovec snažil.

"V takové atmosféře odmítám řídit rozpravu a odcházím" – prohlásil a vykročil rázně k východu.

"To nemůžete, pane předsedající" - ozvalo se ze sálu. A sál bouřil dál.

Předsedající se vrátil do sálu, zamířil k nejbližšímu mikrofonu, který byl určený pro vystupující řečníky (jeho předsednický post byl o kus výš) a předvedl, že si dobře prostudoval jednací řád: "Ale mohu, pane poslanče, v souladu s jednacím řádem může předsedají kdykoli na svoji žádost ukončit řízení schůze a v tu chvíli přechází řízení schůze na předsedu Federálního shromáždění."

Tím byl Alexandr Dubček, rovněž z VPN, který se do té doby velmi dobře bavil, zaskočen. Zatvářil se zděšeně.

Jeden z poslanců si povšimnul, že Šútovec toto moudro nepřednáší od předsednické tribuny, odkud by měl, a optal se ho jako člověka v pozici obyčejného poslance: "Pane poslanče Šútovče, a vám kdo udělil slovo?"

V tu chvíli, když trochu opadla další salva smíchu, dostal Dubček šťastný nápad, naklonil se nad mikrofon u svého postu a řekl: "Vyhlašuji přestávku."

Trochu absurdní zábava skončila. Bylo a vlastně dodnes je v ní něco poučného. Kdo je, řečeno slovy slavného českého filmu, "padouch" a kdo "hrdina"?

Když se Marian Čalfa rozhodl pro manévr s dosazením Václava Havla (a měl k tomu určitě dost silný mandát z domácích a hlavně zahraničních vlivových sil), patrně netušil, jak rychle se Havel dostane do vlivu těch, kterým bude sloužit a ve své naivitě kombinované se samolibostí těžce poškodí naši zemi.

Podobným procesem tehdy prošel i samotný Sovětský svaz za Jelcina. Tam byl na jedné straně velmi rychle dokončen proces vzniku nové třídy, jejíž část se ovšem nedokázala postavit na vlastní nohy a pokusila se realizovat totální výprodej postsovětských zemí včetně Ruské federace. Státní kapitalismus, který se oděl do hávu marxismem zdůvodněného socialismu, aby posloužil urychlenému přechodu zaostávajícího Ruska ke kapitalismu specifického, centralizovaného typu, se tak mohl při spontánním rozkladu postátněných vztahů rozložit mocensky i teritoriálně. Nástupem Putina byl tento proces rozkladu zastaven.

U nás vše probíhalo poněkud jinak, protože důvody postátnění i způsob jeho fungování byly poněkud odlišné. Ale to už je na další povídání.

(Pokračování)Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/7259-tech-30-let-v.html

11 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 2. Nepovedlo se. Dát bianco šek za divadlo, v režii Čalfy s hlavní roli Havla a nechat rozprodat republiku, si naše generace zaslouží trest, ale naše ďěti si nezaslouží život v kolonii.

  OdpovědětSmazat
 3. Pan docent Valenčík zase sere písmena. Nedokáže si udělat oponenturu sám sobě. Tak předně je známo, že ve straně, do které vstoupil i on, bylo jeden a půl milionu členů. Jak to prezentuje Valenčík, všichni tam byli z kariéristických důvodů. Nezdá se mu, že kdyby se stali šéfy, tak by v ČSSR pochybělo podřízených? Jak to vypadá, Valenčík vlezl do strany, aby se uplatnil. Po kariéře u Fraňka ve Špíglu zase vlezl ke socanům, aby se také uplatnil. Komunisté měli šťastnou ruku při výběru těch, kteří se toužili uplatnit ve srovnání se socany, u kterých se uplatnili jen debilové, kteří jsou jen pro srandu. Možná, že na to vsadil i pán zřejmě jen jmenovaný docent Valenčík. Výmluva, že se někdo jen chtěl uplatnit, je běžná.

  Co to znamená uplatnit se? Já jsem pracoval ve výzkumu a chtěl jsem být u toho, když se rozhodovalo, co se bude řešit. Mezi těmi, kteří rozhodovali o tom, jestli mne k něčemu pustí, byli zkušení inženýři s vědeckou hodností, kteří vládli kromě mateřštiny ještě dvěma až čtyřma jazyky a měli za sebou dlouhodobou praxi v technických útvarech. Mne to tak vypadá, že jelito Valenčík (pardon, jsem stejně starý a mohu si to dovolit) slintal závistí. Dříve než mne pustili k něčemu, musel jsem dokázat, že něco umím. Rudá knížka pro mne nebylo nic, co by mi dávalo výhodu při jednání na podniku, ale i na ministerstvu v Praze. Technické útvary byly plné osmašedesátníků, před kterými stranické usneseni bylo jako červený hadr na býka. Byla to někdy sranda, antikomunistický technický rozvoj s ředitelem závodu komunistou.

  Pana Valenčíka obmanul blud, že komunisti se zmocnili podniku ekonomicky. Už jsem tady jednou napsal, že po štvanici si rozdělili koryta jen prochlastaní osmašedesátníci. Byla jich většina, ti slušní se drželi stranou. Snad někde v Praze se jedni komunisti tahali se druhými komunisty o majetek, ale u nás daleko od Prahy se to nedělo. Schopní komunisté si budovali firmy z nuly k závisti všech, kteří dovedli dříve vzkvétající podniky ke krachu. Tak to je tak trochu oponentura k Valenčíkovským kydům. Promiňte a poučte se. Mějte na paměti, že falešným popisem skutečnosti, žádné voliče nezískáte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Valenčík má jiné životní zkušenosti než vy. Toď vše.

   Mnoho schopných lidí do partaje nevstoupilo, protože nesouhlasilo s kolaborací se sovětským okupantem a bylo jim bližší Pražské jaro a reformní proces než rigidní stalinisté, kteří se dostali k moci v roce 1969 a demokratizační a ekonomické reformy zakousli.

   Smazat
  2. 10:48... Přesně!
   Každý popisuje to co zažil.
   Se mnou v kanclu seděl jeden pronásledovaný disident,prezentoval se jako odstavený redaktor.
   Byl vyučený cukrář, když se něco slavilo tak napekl výborné kremrole.
   Jinak to byl nevrlý stařík,jako zásobovač vyrazil jednou týdně do drogérie a to byla celá jeho práce.
   Když vyšlo v inzerci to foto jubilanta Vaňka,málem ho radostí trefil šlak.
   Během hadráku šílel blahem,že konečně vypukne ta lická tvář...
   Konečně odtajnil svou minulost,zdrtil nás informací,že během Pražského jara redigoval podnikový list Gottwalďáček v ČKD.
   Jak to s ním dopadlo nevím,snad ani nechci vědět ;-)
   Helanov

   Smazat
  3. 10:48, vy jste pravděpodobně na rozdíl od mnohých moudrých lidí neprokouknul obrodný proces jako první neúspěšnou barevnou revoluci, tedy přesněji kontrarevoluci. Kdyby ta kontrarevoluce tehdy zvítězila jako v roce 1989, o tom, na čem jsem mohl tehdy pracovat, bych ani nesnil. Demokratizační a ekonomické reformy těch schopných lidí, kteří se straně vyhýbali, by zničily Československo o 20 let dříve. Vy 10:48 jste geniální. Vy poznáte, jestli je někdo schopná, aniž by vůbec něco užitečného udělal. Vám ušlo, že aby se někdo ukázal jako schopný, musel by něco užitečného udělat. Je docela možné, že moje tvrzení nejste schopen pochopit. Dám vám druhý důkaz. Po převratu vaší schopní, co do strany nevstoupili, dostali příležitost společnost řídit. Každý ví, že ti vaší schopní, stát jen rozložili, rozkradli a zničili. Vaší zásluhou vy schopní jsme se stali kolonií. Abych nezapomněl, prozraďte mi, jak jste poznal, že jsem stalinista?

   Smazat
 4. 23:45
  Pane, váš brk, vedla ruka plná nenávisti. Jako vendetistu vás nnenávist neopustila ani po desítkách let.Je mi líto, váš posudek na pana Valenčika mne neovlivní, ale o vás si myslím, že máte charakterovou vadu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23.45Nejen nenavisti .Take zavisti a sebechvaly.Trapny pan.

   Smazat
 5. s blbem 23:46 nemá cenu diskutovat

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:41...Nemá!
   Ten sežral ze Šalamouna trus a ještě si olízal prsty.
   Helanov

   Smazat
 6. Ten se pokusil situaci zachránit slovy: "Už se nikdo nehlásí, ukončuji rozpravu."

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.