Reklama

středa 13. listopadu 2019

Radim Valennčík: Těch 30 let… VIII.


Docent Radim Valenčík
Radim Valenčík
13.11.2019 blog autoraDůležitý střípek do mozaiky toho, o co šlo před 30 léty a pak, dodal Václav Klaus rozhovorem pro Právo uveřejněným v sobotním Právu 2. listopadu pod názvem výstižným názvem "Klaus: Disidenti komunismus nezbourali, sesypal se sám", to nejdůležitější je online zde:
Věděl jsem, že tudy cesta nevede, že touto aktivitou disidentů se komunismus nezbourá. Nemluvě o tom, že jejich nejrůznější publikace pro mě byly strašlivě nalevo, byl to sociáldemokratismus, byly v tom prvky zelenání, kterých jsem se od prvopočátku děsil.
(Pokračování)
Vybírám to, co se týká bezprostředně tématu, které sledujeme:
"My jsme je (nezbytné změny), kromě Rumunska, udělali nejpozději, což není často zdůrazňováno, a mělo by to stavět do jiného světla ty, kteří mají pocit, že hrdinnými činy porazili komunismus. Že k jeho pádu dojde, bylo naprosto jasné už delší dobu, šlo jen o to, kdy to bude a co bude ta poslední kapka, která to všechno způsobí. V tomto smyslu to byla očekávaná věc. A ta poslední kapka bylo samozřejmě to, co se odehrálo 17. listopadu...
Byl to spontánní společenský proces. Vetuji jakékoliv spiklenecké teorie, že to udělal ten či onen bývalý tajemník ÚV KSČ. To je dětinský názor a divím se, že ho po třiceti letech ještě někdo vůbec může zmiňovat. Byl to společenský proces, do kterého zasáhla nečekaně brutální reakce policie.
To otevřelo lidem oči, ale komunismus byl už slabý, neschopný a nechtějící se bránit. To přece nebylo žádné naše vítězství nad komunismem, to byl pád komunismu. Jak jinak si lze vysvětlit totální nečinnost institucí komunistické strany, vlády, policie, armády, Lidových milicí? Nic se přece nestalo, systém se prostě rozpustil. Vím, že to hodně lidí, kteří chtějí být hrdiny sametové revoluce, nechce slyšet, ale bylo to tak...
My jsme v šedesátých letech společně seděli (s Václavem Havlem) v redakční radě literárního měsíčníku Tvář a několikrát jsme spolu hovořili. V sedmdesátých letech jsme spolu žádné kontakty neměli a já jsem nikdy nebyl příznivcem toho, jak oni pojímali své disidentství, což je o mně všeobecně známo. To neříkám až dnes, to byl můj autentický postoj v sedmdesátých a osmdesátých letech.
Nicméně při tom novém setkání s Václavem Havlem, což bylo v galerii U Řečických, kde tehdy sídlilo Občanské fórum, mě Havel uvedl slovy – a začátek si možná nepamatuju přesně – "konečně tu my, herci, umělci a malíři máme někoho, kdo tomu rozumí". Od té doby jsem už seděl v nejužším vedení Občanského fóra...
Velké rozhovory o budoucím uspořádání země tam tehdy nebyly. Dominovala negace k minulosti. A ti Havlové žádné velké představy o budoucnosti neměli. Nebyli politologové, sociologové, ekonomové, kteří by se těmito věcmi zabývali. Pro nás, klasické liberály bylo naprosto jasné, že chceme pluralitní parlamentní demokracii a svobodný, volný trh. Nepadalo v úvahu, že bychom uvažovali o něčem jiném.
Lidé kolem Václava Havla takto vůbec neuvažovali. Klasickou parlamentní demokracii s politickými stranami vůbec neměli ve svém hledáčku. Oni chtěli nejrůznější disidentská hnutí přeměnit v nová hnutí, která budou řídit společnost. Nenáviděli slovo "politická strana". Mnohokrát jsem jim říkal: neblázněte, nespojujte slovo stranictví s komunistickou stranou. Ale oni šířeji a dále neviděli, strany odmítali a já jsem samozřejmě věděl, že na nich musí být parlamentní demokracie založena.
Takže to byl první velký spor o roli všech nejrůznějších neziskovek a organizací oproti politickým stranám. Tohle jsme ale v listopadu, prosinci 1989 ještě vůbec neřešili. Tam bylo jasným cílem zvládnout to, co se odehrává, bez konfliktu, který by ohrozil životy desetitisíců lidí, a provést přeměnu vlády z jedné do druhé...
Šířily se fámy, že velitelství vojenského okruhu v Táboře se sem chystá poslat tanky. Zvolilo se, že do Tábora vyjede "mise", a protože Kocáb měl tehdy velmi luxusní auto, tak jsme vyjeli Kocáb a já. Tam jsem pochopil, že to nejsou lidé, kteří by byli schopni něco takového udělat. To byla schlíplá skupinka důstojníků a generálů, která nás mlčky poslouchala a byla ráda, že s sebou nevedeme nějaké milicionáře nového typu.
Byla to bizarní akce, ale takových zážitků v té době bylo obrovské množství. Takže se řešily spíš tyto věci a Václav Havel, kterému šlo především o moc, řešil předání vlády...
Já jsem rád, že to zmiňujete. Jsem zván k jedné přednášce za druhou a všude ode mě chtějí mluvit ke třiceti letům ekonomické transformace. Což samozřejmě akceptuji, a mám příležitost znovu vysvětlovat a odstraňovat všechny pokroucené interpretace jevů, které se tehdy staly. Ale výrazně si uvědomuju, že mě nikdo nezve k tématu třiceti let politické transformace. Ta přitom byla klíčová, ekonomická reforma by bez ní nemohla proběhnout. To bychom transformovali jako v Gruzii, Arménii, Kazachstánu nebo Číně.
Jádro veškerého politického sporu bylo, jestli zde budou strany, či ne. A v tom jsem sehrál nemenší roli než v transformaci ekonomického typu. Tím, že jsem v prvních volbách intenzivně vstoupil do politiky, kdy jsem získal nejvíc preferenčních hlasů, začal jsem jezdit po celé zemi, mluvit nonstop na náměstích. Ale moje skutečná přeměna v politika nastala na zářijovém sněmu OF, kde si členská základna zezdola vynutila zvolení předsedy a tím předsedou zvolila mě. K naprostému šoku Havlova kroužku kolem.
A jak dobře víte, pak už trvalo zhruba půl roku, kdy jsem věděl, že je nezbytné transformovat OF v normální politický subjekt, a to se stalo na sněmu v pražské Lucerně, kde necelých 30 procent členské základny, včetně známých tváří a ministrů, vytvořilo jiný politický subjekt, k ODS vytvořili alternativu Občanské hnutí. Založením ODS a mou likvidací OF – a slovo likvidace myslím pozitivně – jsem udělal rozhodující nákrok ke vzniku standardní politické struktury.
Byli jsme první země v postkomunistickém světě, která tuto standardní strukturu vytvořila. Na levici komunistická strana, ČSSD, ve středu lidovci, napravo ODS a k mému smutku oddělivší se ODA. Pravice měla být jednotná a nebyla, což nás pronásledovalo celá devadesátá léta."
To, co říká V. Klaus, odpovídá tomu, co vím. Některé detaily jsou významné nejen z hlediska toho, co se událo před 30 léty, ale i z hlediska toho, co se odehrálo po té a hlavně z hlediska toho, co se bude odehrávat dále. Dodám pár poznámek:
1. Všimněte si, že V. Klause vůbec netrápí otázka: "PROČ" klekl pokus o socialismus? Z jeho pozice chápu. Socialismus (komunismus) byl podle něj anomálie v přirozeném vývoji. Nechápu však, proč se tím mnohem více netrápí řada dalších osob a osobností, kterých si vážím a které v budoucnost socialismu věří. – Mj. i V. Klaus by se tím měl více zabývat, protože by možná lépe chápal otázku dneška: Proč kolabuje současný "západní systém"? Moje odpověď: Milovan Djilas měl s tou "novou třídou" pravdu. V podmínkách společnosti s vysokou mírou zastoupení funkcí vlastníka (např. i dnešní EU) se tento problém objevuje také.
2. V. Klaus si to patrně neuvědomuje, ale i z tohoto rozhovoru s ním je zřejmé, že bezprostřední manipulátoři listopadové změny s ním a s jeho skupinou nepočítali. Podcenili jeho (jejich) význam. To je pozitivní fakt. Tedy to, že se dokázal (dokázali) prosadit. Nikdy jsem do jeho party nepatřil (přece jen jsem z jiného těsta), ale velmi si V. Klause a lidí, které kolem sebe dokázal soustředit, vážím. To, že se si řada vynikajících osobností pod hlavičkou pobočky Vědeckotechnické společnosti Československé národní banky dlouhodobě "ladila noty", se nakonec prosadilo. Poctivá dřina opírající se o vědu. O vědu mimo oficiální instituce. Působil tam například i patron naší univerzity František Vencovský (za pár dní k uctění jeho intelektu a charakteru pořádáme reprezentativní konferenci, bienále spojené s udílením cen pro mladé ekonomy). V. Klaus ho později z prezidentské pozice vyznamenal, přestože v té době tento důstojný starší pán, žák Engliše, působil v národohospodářské komisi ČSSD.
3. Dodám osobní vzpomínku. V roce 1988 až 1990 jsem působil v Ústí nad Labem, kam jsem byl z Prahy (slušně řečeno) odstaven. Nicméně Praha je malá a udržoval jsem kontakt s řadou kamarádů. Několik týdnů po 17. listopadu 1989 mě jeden z nich, se kterým se v předlistopadovém období počítalo do vyšších funkcí, z tohoto důvodu absolvoval politickou stáž na ÚV KSČ, pozval na důvěrné zasedání "mocných" na ÚV KSČ, kterému šéfoval tajemník Zajíc (mám dojem, že měl na starosti i bezpečnostní otázky). Bylo to někdy na začátku prosince 1989. Byl jsem poprvé mezi tak "významnými lidmi". Po úvodních slovech, která se mně zdála dost mimo mísu, byli přítomní vyzváni, aby řekli, co v dané situaci dělat. Když se nikdo nehlásil (všichni se koukali po sobě navzájem, nikdo nechtěl "vybočit z řady") jsem se přihlásil a řekl."Doporučuji co nejdříve začít jednat s Václavem Klausem, podle mě je nejchytřejší a je obklopen nejchytřejšími lidmi. A jednat se má s těmi, kteří jsou nejlepší a nejlépe připraveni.""Kdo je to Václav Klaus" – zeptali se přítomní unisono. Pochopil jsem, že nemá smysl na tuto otázku odpovědět a při nejbližší příležitosti jsem setkání opustil. Mj. i proto, že jsem nedokázal nesmysly, kterými se přítomní prezentovali, poslouchat. Něco podobného jsem zažil o rok později na akci v Moskvě (na kterou jsem se dostal úplně náhodou), které se zúčastnil Zdeněk Mlynář či Věnek Šilhan a které předsedal Jakovlev. Naprostá neschopnost vnímat realitu, odtrženost od reality a hlavně intelektuální prázdnota. Mimo jiné – ta dodnes doprovází levicově smýšlející občany. Proto je na místě otázka: Co je příčinou současné, univerzálně rozšířené intelektuální bídy levice?

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/7272-tech-30-let-viii.html

19 komentářů :

 1. A PANE DOCENTE UŽ JSTE SLYŠEL JAK DNEŠNI SPOLEČNOST VOLIČŮ

  která je nepolitická a může mit až 8 395 132 dušiček,začiná vytvařet vlastni Program s nazvem NPV a chce,aby ho i s chlupama převzaly VŠECHNY polit. subjekty co jich jenom je a to ve vlasnim zajmu s tim,že pak prorazi se svými preferencemi strop ve Sněmovnně?

  OdpovědětSmazat
 2. Tak vy volové z ČSV,vam nepomůže tvrdit,že všichni voliči jsou vaši členové,

  zkuste na ně vybalit to NPV a uvidite,že vám napiši,že vas volit nebudou a nepomuže vám vůbec nic a budete všichni okamžitě polit.mrtvoly.
  Určitě vylezete zase s tim Socialnim statem,kterému nikdo z Čr nerozumi co to je, ani naš pan docent a ostatni teprve ne!

  At žije naše piratstvo,to vam ukradne i ten vaš pitomy neomarxismus!
  Sotva záčnete o tom vašem NPV plkat dudete odtud odoperovani jako slepe střevo, spolu s Ranostou a panem LULU a odejdete s botami od sněhu si dát mašli!.

  OdpovědětSmazat
 3. ČSV ty zmrde je nepoliticka,

  takže ji nikdo nemůže volit.
  Nyni už chceme něco vic SOLIDARNI STAT a když nas budou srát nynějši chcipajici polit strany,které to stejně nebudou chtit (Navrprogramu voličů a jeho skwěle članky,jsou bomba) tak se na ty strany,které překladaji ve čtvercové mistnosti svoje kupky hnoje z rohu do rohu,čimž prý konaji "praci"vykašleme.
  Dyt všichni vidite,že ten hnůj dorazil do rohu kde je napsano

  TADY HOLENKOVÉ JE ZPATKY DIKTATURA JAKO R.89

  akorat se jmenuje ditatura falešneho humanismu tak se začněte v ni všichni rochnit dalšich 30 let!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud se nestane zázrak, tak jsme peněžní otroci navěky! Bláboly o demokracii krom převychované mládeže už nikdo nebere. I piráti můžou "prohlédnout" .

   Smazat
  2. ČSV je nepolitická ? HA, ha... Jenom je hloupá a amatérská, už podle své prezentace. Vaši poradci snad neabsolvovali ani mateŕskou školku. Buďěte trochu soudní a neschovávejte se do stínu jiných. Pro pana Valenčika, rád vás čtu, ale pokuste se články trochu zkrátit.

   Smazat
 4. Jsem přesvědčen o tom,
  že naprostá většina prostých občanů, hlavně ti, kteří zažili nejen rok 89, ale i 68, vnímá tehdejší dobu, konfrontovanou s dnešní realitou takto podobně :

  Politici a kulturní fronta, odstaveni od koryt po roce
  1968 zalezli do podzemí a čekali na svou šanci.
  Ta přišla s podzimem 89, kdy se začal celý socialistický tábor hroutit.
  Roky opečovávaná elita tzv. disidentů,mnozí aktivní kolaboranti s STB a finančně podporováni Západem,byli vytaženi na výsluní s V.Havlem v čele.
  Blbým občanům bylo a dosud je lživě tvrzeno,že disidenti a jejich Charta mají hlavní zásluhu na pádu bývalého režimu.

  NIKOLIV, byli pouze použiti jako loutky k provedení nenásilného převratu...(nejsme jako oni, že ano...)
  a za odměnu obdrželi významné posty. Mnozí a už i jejich potomci se ale nedokázali oprostit od totalitních manýrů,
  proti kterým v minulosti tak horlivě vystupovali a zase praktikují to, co se učili na VUMLu, zase hlásají, co se musí a co se nesmí...
  Stručněji řečeno :
  Tu starou chátru z r.68 nahradila nová, tu novou pak po roce 89 zase ta stará z roku 68 a jejich potomci...

  TAK jednoduché je to, pane docente.
  Neberete ale v úvahu,
  že většina občanů není obdařena tak vysokým IQ jako Vy,
  takže Vám na Vaše složité konstrukce háží bobek...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to ták! Jen plno canců vo hovnu. Pamatuju si jako dítě jsem slýchával od dospěláků průpovídku že "Hitler byl svině, ale komouše, židy a cikány měl vyhubit" anebo že "ho to měli nechat dodělat" apod. Tak jsem se na to těšil, že to dokončíme my, až to tu praskne! Jenže jsem nevěděl že na tom Západě to stojí taky za hovno, jak jsem potom zjistil, páč komouši ve všem lhali!Přitom komunisti nám slibovali v tomto směru ráj!!! Co všecko prý "hrozí" kdyby to "prasklo" (teda kdyby zvítězila kontrarevoluce u nás) a my jak blbečkové tomu věřili! Že prej v západním Německu už "řádí" nějaký Khárl Heinz Hoffmann! Na fotkách vypadal dobře! Velkej knír jak kaizr Wilhelm a v ruce nějaký kvér a na hlavě nacisticku helmu! Frajer. A prej že vede bojůvky neonacistů v západním Německu! A my se těšili až sem přijede na Leopardu (to je tank!) Až pozdějc mi syn emigrantů který tu bydlel u sousedů v pronájmu řekl, že prej je v západním Německu Hitler zakázanej a že ten Hoffmann je prej jen pošuk z jakéhosi spolku vojenské historie! To mě nasralo, ale řekl jsem si - no co no -"poraženej " stát. Ale spolýhal jsem aspoň na Ameriku! Viděl jsem na vlastní oči v ČST záběry pochodujících KKKáček ve Washingtonu jak hajlují a nesou nápisy Free Hess a Hitler was right apod. A měl jsem za to, že to přijde sem! Ještě v listopadu 89 jsme seděli s partou ve vinárně a jeden spolužák dal nohy na stůl a prones památnou větu: "Já tomu stejně nevěřím! Dokud nepojedou po Václaváku meďáky s hákošema na kapotě!". A my se smáli "vtipu". Jenže on měl pravdu! Nic se nezměnilo! Furt stejný žvásty o zlých nacistech, komouše nepověsili, židi zůstali dál nekritizovatelný a dokonce ani neobnovili zákon o potírání cikánských band z 1. republiky, takže naco se to dělalo? Přišel ten čurák Havlů s těma a kecama o "lidských právech" a hovno do hovna! Místo KKK se začlo cikánům říkat "Rom"!! Takže zklamání a podvod. Já hned jak se začli ty demonstrace, tak jsem na náměstí u nás rozflákal komoušský zasklený vitríny s Hrdiny práce" či co. A hned pár lidí s nějakýho OF na mě že prej to nemám dělat, že prej musíme "opatrně" a pod. zbabělý kecy, aby nás prý neměli za "provokatéry"! He! Já jsem čuměl jak zjara! Furt jsem čekal že vohlásej, že byl zatčen Bilak a že už ho někde mučej a vono hovno hovno! Ani ty posraný Rusáky neprotáhli Prahou s prackama vjerch! Hovada ... a prej (kontra)Revoluce! Jo Budapešť 56 -to byla Kontrarevoluce! - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Smazat
  2. Tohle ti ty poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  3. 19:04 To je fakt, když toho debila Valenčíkojc považuje za "obdařenýho vyskokým IQ". To asi ani árijec, ani šlechtic, ptomek faraonů či Velkých Inků nebude! :-)))

   Smazat
  4. 10;25
   Na který záchytce našli tebe,ynteligente?!☺

   Smazat
  5. oprava: ynteligente z 19:04!☺

   Smazat
  6. 12:42 Možná je právě jeho příběh daleko zajímavější než si myslíš! Tento nekrofilní zřízenec z teplický prosektůry, schopnej maximálně dotlačit z pitevny do márnice vozejk se zašitou zdechlinou nějakýho toho komoušskýho geronta, aniž by se přitom probral z lihu co v něm primář uchovává potraty cigánskejch socek, a kterej mu chodí potajmu upíjet, byl kdysi skinhead! Každý den po zavíračce před Severkou stál a s pravicí zdviženou do noci řval: "Immer Brüx! Sieg heil!" Jenže ... pak nastoupil jako zřízenec v márnici, no a chlastání lihu a sex se zdechlinama těch rudejch gerontek (a posléze i gerontů - sic!) udělaly své ...

   Smazat
  7. Tohle ti zanechala tvoje incestní árijská familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  8. 13:18 O famílii na tvým místě bych radši pomlčel, kdybys tušil co netušíš, páč tvá máti je němá už od dětství. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  9. 18:43
   Tohle přesně ti ty podřadnej poblbanej arijskej untermensch zanechala tvoje incestní familie A52,F73,F200 F808,F600,F602!!!!

   Smazat
  10. oprava času: 10:45! Sorry ... a naopak Jeho Vyskokoblahorodí v 18:43 mi podalo podstatné informace o mém původu! Děkuji, zařídím se dle nich!!!

   Smazat
 5. Jasnačka z zrádce gorbačova se stal dolarový milionář a daroval nás kapitalismu.

  OdpovědětSmazat
 6. Gorbi neměl navíc. Vždyť, to byl kulturní referent pro trávení volného času a rekreace ÚV KSS u Černého moře. Tenkrát se hodil všem, sám snad dodnes ani neví, že byl jen maňásek.

  OdpovědětSmazat
 7. Klaus byl nebezpečný už od narození.
  Taky jeden z těch kvákajících žab, co znají jen následek
  ale příčinu pro jistotu nezmiňují.
  To jeho "měli jsme všichni stejné možnosti jak se napakovat"
  když jsme stáli všichni na startovní čáře.
  Jen zapoměl na to, že my na startu, zatím oni už v cíli.
  Tak nám aspoň nadělil kuponové knížky.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.