Reklama

úterý 12. listopadu 2019

Retro: Nacionalismus: mýty a skutečnost

Jan Šneberk
12.11.2019 Svornost (FB)
V současné době existuje mnoho, někdy povedených a někdy hodně nepovedených, definicí termínu nacionalismus. Oprostěme se od novinářských a mediálních klišé a pojďme si tento termín stručně definovat a řekněme si, jak ho konkrétně naše sdružení vnímá. Samozřejmě považujeme nacionalismus v intencích níže uvedených za pozitivní a přínosnou ideu.


Nacionalismus je ideologie (světonázor), který považuje národ za základní společenskou jednotku. Každý národ má právo na vlastní stát na svém historickém území, protože jen vlastní a samostatný stát je garantem zdravého vývoje národa.

Historická zkušenost potvrzuje, že jediné funkční státy jsou ty postavené na existujících národech. Pokud rovnítko mezi těmito entitami neexistuje, směřuje obojí k neodvratnému konci. Národ je asimilován početnějším a silnějším národem (Polabští Slované, Lužičtí Srbové atd.) a v případě státu se takový stát záhy rozpadá (Rakousko-Uhersko, Sovětský svaz, Jugoslávie aj.). Jedinou možností, jak udržet existenci nenárodního státu, je vytvoření nového národa intenzivní výchovou a sebepropagací s důrazem na společnou historii a zájmy (Švýcarsko, USA aj.).

Liah Greenfeldová, profesorka politologie a sociologie na Bostonské univerzitě a spolupracující s dalšími univerzitami, ve svém stěžejním díle Nationalism: Five road to Modernity – Nacionalismus: Pět cest k modernosti (1992) definuje několik specifických forem nacionalismu vzniklých historickým vývojem. V Anglii a ve Spojených státech existuje první typ nacionalismu – individualistický a občanský; ve Francii je jiný model nacionalismu, a to kolektivistický a občanský, a třetím typem je nacionalismus kolektivistického a etnického typu, jaký je např. v Rusku*), Německu a i v České republice.

Podle našeho názoru první dva typy, které uvádí, nejsou klasickými nacionalismy, ale územními patriotismy, běžným již od raného středověku. Nejsou přirozené a mají v sobě bohužel i negativní aspekty, na které odpůrci nacionalismu rádi poukazují. Spojené státy, aby uchovaly i do budoucna vlastní integritu, díky agresivní nacionalistické výchově vytvářejí ve svých občanech mylný pocit, že jsou jedinými nositeli svobody a demokracie, a že je to opravňuje k vměšování do vnitřních záležitostí jiných států-národů. Stejně tomu je v případě Francie, která svým ignorováním specifické etnicity utlačuje minoritní národy, jako jsou Baskové či Bretoňci.

Národ definuje několik kritérií, které odlišují jeden národ od druhého. Kromě národního vědomí na základě společného jazyka a kultury jsou důležitým aspektem i společné hodnoty a historická zkušenost promítnutá do národní symboliky a mytologie, často je důležitým faktorem i náboženské vyznání.

Naprosto odmítáme definici nacionalismu jako ideologie vycházející z přesvědčení o výjimečnosti a zpravidla i nadřazenosti vlastního národa. Všechny národy na světě jsou výjimečné, bez jakéhokoliv nádechu nadřazenosti. Každý má být ve svém domově pánem a žít podle pravidel, která si sám určí, byť se nám Středoevropanům mohou zdát jakkoliv „podivná“.

Původ nacionalismu jako ideologie je kladen do doby francouzské revoluce, byť někteří autoři, jako např. i zmiňovaná Liah Greenfeldová, ho kladou do Británie na začátek 17. stol. Prvním skutečně moderně koncipovaným nacionalismem na světě jsou ideje definované během husitské revoluce, kdy Čech byl definován podle tří základních hledisek – patria/vlast (obýval české země), lingua/jazyk (mluvil slovanským jazyk) a sanguis/krev (pokrevní společenství, etnická příslušnost po otci i po matce). Byť existují i starší náznaky např. v české Dalimilově kronice, nelze s určitostí tvrdit, že je to onen etnický nacionalismus.

Nacionalismus nesměřuje k nenávisti, jak se nás někteří pseudoliberálové snaží indoktrinovat, ale je to pozitivní souznění v sounáležitosti s lidmi sobě blízkými. Stejně jako v případě přírodní diverzity je třeba zachovat i národní a kulturní diverzitu v čisté podobě a zabránit multikulturnímu pelmelu, který se pomalu stává globálním standardem. Cizí nechceme a vlastní nedáme.


Autor: Ing. Jan Šneberk
Zveřejněno 15.12.2010 ,

Pozn. k užité terminologii:
„Nacionalismus je jiný než dosud probrané ideologie (liberalismus, konzervatismus a socialismus). Přísně vzato to není ideologie v tom smyslu, že se nejedná o rozpracovaný soubor vzájemně propojených idejí a hodnot. Je lépe na něj pohlížet jako na doktrínu nebo názor. Podstatou nacionalismu je doktrína, že národ nebo všechny národy si musejí vládnout samy. Doktrína nacionalismu má však schizofrenický politický charakter, protože prochází všemi velkými ideologiemi. V různých dobách byl nacionalismus pokrokový i reakční, demokratický i autoritářský, pravicový i levicový. Neurčitý politický charakter nacionalismu však nepodryl jeho vliv a možná, že to je právě klíčem k jeho úspěšnosti. V mnoha směrech byl nacionalismus patrně nejúspěšnějším politickým učením, které se podílí na formování dějin na celém světě už dvě stě let.“ (Andrew Heywood: Politická ideologie)

*) v Rusko federaci je nacionalizmus dvojí. Jednak nacionalizmus "velkoruský", který spojuje všechny etnické Ruský a to i ty, kteří žijí mimo hranice Ruské federace např. na Ukrajině, v Bělorusku, v Pobaltí či  Podněstří, a pak "federální" , kde ruskými patrioty jsou i neruské národy federace - např.dnešní ministr obrany RF je příslušník národnosti Tuva, dalším "ruským" nacionalistou je Kadyrov, vedoucí představitel čečenských muslimů. Podobně je to s ruskými a krymskými Tatary atd. atd. - pozn. red. NR - vd)

28 komentářů :

 1. V ramci manipulace vsechno prekrucuji...Vetsinou naprosto nelogicky,ale bohuzel na dost lidi to porad funguje

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč všechno překrucuješ?

   Smazat
  2. Tak kdyz chcete manipulaci tak
   tedy OK
   Dam priklad..
   Jak vypada manipulace...Ted abych nebyl obvinen je to pouze priklad
   Manipulaci provadi dobre zakonspirovani argenti
   Prikladem muze byt p.Mitrofanov
   Tak se chova dobre zakonspirovany agent
   Jee aby me neobzalovali ale tak to je pouze priklad
   Jeho minulost je priklad spusty zurnalistu a neni nejmensich pochyb ze to tak funguje stale..
   p.Mitrofanof to byl priklad ne obvineni
   Sorge a jini pracuji a pracovali ve stejnem stylu ale jak povidam je to pouze priklad manipulace aby vse nasvedcovala ze pracuje ve prospech dane zeme
   To byl priklad p.Mitrofanov v zadnem pripade obvineni tak ze se uklidnete
   To je ta manipulace a tak se projevuje vyborne zakonspirovany agent

   Smazat
 2. Zdravý nacionalismus je buď spící, nebo bdící. Je-li národu dobře, tak nacionalismus spí. Je-li národ v problémech, je nacionalismus probuzen, aby pomáhal zmobilizovat síly k záchraně.
  Nezdravý nacionalismus je buzen silami, které chtějí někoho protiprávně přepadnout a tento nacionalismus zahrnou do svého PR, na podporu svých hnusných plánů.
  Který je který, dokáže každý soudný člověk rozeznat. Ale veřejně se přiznat k tomu zdravému, nebo odsoudit ten nezdravý, to již vyžaduje dávku odvahy. P.K.

  OdpovědětSmazat
 3. Nejsem povolán soudit znalce, ale jen za sebe musím prozradit, že slovo nacionalismus, je mi cizi, možná se kryje s mojím pojmem vlastenectví. Nedivte se, zažil jsem internacionální pomoc, na VŠ nám do hlavy cpali pojmy, jako Kominterna, Internacionála, nacismus jako podmnožinu nacionalismu... K vlastenectví mám vztah opačný, díky naší rodině, výchově ve škole, historii, literatuře i hudbě. Omlouvám se nacionalismus, je pro mne politicky chladný, ale vlastenectví mě hřeje u srdce, zvlášť dnes, když nás bagruje globalizace.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak se mi jeví , že pozitivní nacionalisti vlastenci byli u nás komunisti , zato dnes nám vládne internacionální dobytek !

   Smazat
  2. Anonymní12. listopadu 2019 14:03
   To se Vám jeví špatně. Komunisti byli a jsou internacionalisti. Současný „internacionální dobytek“, tedy liberalisti, mají v tomto ke komunistům blízko. P.K.

   Smazat
  3. 14;12 Komuniste nikdy neplanovali stehovani narodu...jen internacionalni soudrznost

   Smazat
  4. Anonymní12. listopadu 2019 14:38
   Nevím s kterým kováříčkem jste to probíral, ale zde je vyjádření od kováře, od předsedkyně EUfrakce Evropská sjednocená levice - Severská zelená levice (GUE/NGL):
   „Potřebujeme bezpečné a legální trasy pro uprchlíky a migranty, kteří směřují do Evropské unie. Třídění podle etnické příslušnosti i uzavírání hranic musí okamžitě skončit. Nemáme právo zastavovat lidi, kteří utíkají z válečných zón a před extrémní chudobou. EU musí vzít vážně naše závazky dodržování lidských práv a nalézt celoevropské řešení, založené na solidaritě a sdílené odpovědnosti.“
   P.K.

   Smazat
  5. Pro PK: Komunismus nikdy nebyl. Ale komunisté pomáhali národům, ale nebrali jim jejich dějiny. Ale to asi víte, jenom se snažíte hloupě vyjádřit svoji nenávist k minulosti. Takové dětátko kterému vzali dudlík.

   Smazat
  6. Anonymní12. listopadu 2019 14:54
   Nevím, který Vy jste, ale odpovídal jsem tomu 14:03, který tvrdil, že naši komunisti byli pozitivní nacionalisti vlastenci. Nebudu citovat z nějaké komunistické internacionály, ale stejný výsledek nám dají názory současné evropské levice, ke které se mimo jiné hlásí i KSČM (tedy naši komunisté, i když komunismus nikdy nebyl). A ten názor jsem citoval.
   Takže jaký dudlík? Nemá to nic co dělat s minulostí, je to tvrdá současnost. Mám sociální cítění, ale nefandím levici, viz ten citát. Takže když ji někdo vychvaluje, tak připomínám, že tzv. levice dnes není ani tak sociálno, jako spíše sociální inženýrství, tedy tvrdé zásahy do osudů celých národů.
   Levice je liberální, jako TOP09, nebo Piráti a další (kromě SPD). Možná to je pro někoho trochu silné kafe, ale bohužel, to se jeví zase mě. P.K.

   Smazat
  7. P.K.Máš to dost popletené-je li Top 09 levice,tak kdo je tedy pravice-KSČM,nebo ANO či ČSSD?

   Smazat
  8. Anonymní12. listopadu 2019 19:07
   Nemám nic popletené, ještě jednou si přečtěte, co jsem napsal. P.K.

   Smazat
  9. Jsem, P.K. 14:12, nemile překvapen mírou Vaší omezenosti. Za komunistů bylo preferováno „socialistické vlastenectví“. Až to otravovalo. Nemůžete popřít, že jazyk byl až úporně chráněn, že tradiční národní zvyky byly až křečovitě podporovány, že národní historie byla co do velikosti a významu nemírně adorována, že národní školství mělo plnou podporu a národní symboly byly nedotknutelné. Stejně v Čechách, na Moravě i Slezsku, stejně na Slovensku. Převzala třeba Čeština nebo Slovenština cokoli, krom snad chozrasčotu, něco z Ruštiny? Jak je to s Angličtinou? Když kdejaká slépka huhňá nosovkami, snad že je to sexy, podobně kdejaký adolescent, aby ukázal, že je „světový“? Že se to prosazuje i v České (české!) televizi? Onen internacionalismus, který Vás tak hloupě pálí, nemělo být nic jiného, než solidarita proti kapitalistickému vykořisťování. Třeba i kolonií. Hloupé je, že to oceňuji, že mi to dochází, teprve teď.

   Smazat
  10. Anonymní12. listopadu 2019 22:07
   Mrzí mě, že jsem pozbyl důvěry. Ale mě nepálí internacionalismus starého režimu, jak uvádíte, nýbrž liberalismus, ke kterému se hlásí i současná levice. To jsem snad už uvedl.
   Ale když Vás stále baví zašlé časy, domnívám se, že ty jakési demokratické rysy starého režimu, které by mohly vyvolávat nějaké sympatie, nebyly jeho cílem, ale přechodnou, vynucenou etapou, na cestě k pravému utopickému cíli, který vytyčuje bible marxismu, Manifest komunistické strany:
   „Dělníci nemají vlast.“
   „Nacionální rozdíly a protiklady mezi národy mizejí stále víc už s rozvojem buržoazie, svobodou obchodu, světovým trhem, stejnorodostí průmyslové výroby a jí odpovídajícími životními poměry.“
   „Panství proletariátu tento proces ještě více urychlí. Spojená akce, alespoň civilizovaných zemí, je jednou z prvních podmínek osvobození proletariátu.“
   V tom také vidím tu blízkost liberalismu komunistů a např. TOP09. P.K.

   Smazat
  11. Panu P.K. 23:23: Nenacházím souvislost ani vazbu mezi přístupem předchozího režimu k vlastenectví a současnou levicí. Nejsem znalcem Marxova díla, ale tak, jak ho vykládáte, se mu předchozí režim svým výkladem „socialistického vlastenectví“ zřejmě zpronevěřoval. Pak mi není jasné, jak víte, co bylo či nebylo, za komunistů, přechodnou etapou a k čemu, když pro „obecnou politiku“ (snad kromě soudobé politiky Číny) neexistují jiné formativní cíle, než víceméně operativní úsilí o udržení či posílení moci momentálně existující konstelace. K návratu do „Zašlých časů“ mě přivedlo Vaše zcela nepřípadné srovnání „komunistického internacionalismu“ s liberalistickým globalismem. Když byl ten tehdejší internacionalismus, vůči národu, docela mazel.

   Smazat
  12. Anonymní13. listopadu 2019 0:40
   „Nenacházím souvislost ani vazbu mezi přístupem předchozího režimu k vlastenectví a současnou levicí.“
   Nemusíte ji dlouho hledat, v 23:23 jsem Vám ji vyjevil.

   „Nejsem znalcem Marxova díla, ale tak, jak ho vykládáte, se mu předchozí režim svým výkladem „socialistického vlastenectví“ zřejmě zpronevěřoval. Pak mi není jasné, jak víte, co bylo či nebylo, za komunistů, přechodnou etapou ..“
   Za přechodnou etapu považuji to, co existuje před dosažením konečného cíle. A konečný cíl nebyl tajný, byl to marx-leninův komunismus.

   „… k čemu, když pro „obecnou politiku“ (snad kromě soudobé politiky Číny) neexistují jiné formativní cíle, než víceméně operativní úsilí o udržení či posílení moci momentálně existující konstelace.“
   Nemyslím, že ze současné „obecné politiky“, lze dělat závěry o plánované politice komunistů.
   P.K.

   Smazat
 4. Toto je velmi hodnotny clanek , ale bylo v nem zapomenuto, se zminit o tom, ze Nacionalismus prinasi BLAHOBYT !
  Snizuje NEzamestnanost. Snizuje kriminalitu. Zlepsuje vztahy mezi obcany !

  Zavadeni "integracniho" Internacionalismu zarucuje poulicni valky mezi etnickymi gangy !
  (Drive - by shooting ! Prestrelky v ulicich , East- Chicago, Detroit, etc.)

  President Trump je patriot / Nacionalista !
  Chuck Schumer, Elizabet Warren, Nancy Pelosi, Kamala Harris, to jsou v dnesni dobe nejvetsi nepratele NACIONALISMU !

  Nacionalismus = zachrana Evropy, proti invazi z Afriky !

  OdpovědětSmazat
 5. 14;51 ale ta takzvana dnesni "levice" nema s levici vubec nic spolecneho..Je rizena nadnarodkami a kapitalem

  OdpovědětSmazat
 6. Katolicky farar BARNOLAK na Slovensku, (ktery zemrel v roce 1813), za jeho zivota, mezi lety 1787-1790 PROSADIL zruseni Cestiny a zavedl Slovenstinu, coz bylo nareci !
  Az do roku 1790 byla Cestina jazykem na Slovensku 1000
  let !
  Jizni staty severni Ameriky, napr. Texas, nebo Florida, jsou officialne dvojjazycne ! (Anglictina a Spanelstina.)
  Ale v pripade, ze jste beloch a zacnete mluvit Spanelsky , tak vzbudite prekvapeni a vydesene pohledy okoli.
  AMERIKA je velmi patrioticka / nacionalisticka a to je dobre !

  OdpovědětSmazat
 7. Populacni exploze v Africe je tak obrovska , ze prijimani uprchliku z "BIDY" Afriky, nic v Africe nevyresi a Evrope velmi uskodi !

  Africa je zeme SEXU , ale sex v Africe je jiny, nez v Evrope. Kralovna priroda je proti a ta nam vladne !

  OdpovědětSmazat
 8. http://pravdive.eu/news/145571/evropska-unie-je-skudcem-parazitem-vrahem-a-rakovinou-evropy-pokud-chceme-aby-evropa-prezila-musime-zrusit-totalitni-neomarxistickou-instituci-s-nazvem-evropska-unie
  http://svobodnenoviny.eu/rizena-migracni-invaze-z-afriky-pokracuje-nepokryte-nemecko-francie-a-italie-se-dohodly-na-docasnem-systemu/

  OdpovědětSmazat
 9. Nenechme si namluvit, že nacionalismus je sprosté slovo ! A hlásit se k němu nesmí být považováno za odvahu, ale za normu !

  OdpovědětSmazat
 10. Děkuji, nepotřebuji, aby mi někdo předepisoval co nesmí být považováno a naopak. Sám jste se odhalil, ke zkratce nacionalizmu. Nezažil jsem obé, ale asi i komouši rádi předepisovali co se smí a nesmí.

  OdpovědětSmazat
 11. Vážení, nacionalismus je nálepka kosmopolitů, kterým babička nevyprávěla pohádky česky, nýbrž jim jen ukazovala obrázky na bankovkách a komentovala je německy, anglicky nebo jidiš.
  Kdo se cíti být Čechem, tak jím je a stejně tak vychovává svoje děcka. Nemůžete vnucovat národní soudržnost jiným lidem. Spíš jde o to, aby to, co lidi sjedocuje, bylo vidět a nebylo zastřeno umčlými kampaněmi sdělovacích médií. Vězte, že za každým líbivým heslem je populismus a konkrétní gauner.

  OdpovědětSmazat
 12. Vlastenectví, láska k vlasti je nahrazeno dalším internacionalizmem, ne na prvním místě lásce k socialistickému táboru ale k EU. A opravdový vlestenec je okamžitě onálepkován jako nacionalista. Začínám k tomuto slovu nemít odpor.

  OdpovědětSmazat
 13. Co se dá dělat je třeba zachránit Českou zem před islamizací a centralizací z eu.

  OdpovědětSmazat
 14. Tàk neco delejte
  Neni nic lepsiho ne hydre useķavat hlavy
  Pro cenzora..
  Je to priklad
  Recka mythologie...
  I kdyz boj je nekonecny..

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.