Reklama

čtvrtek 7. listopadu 2019

Tři otázky k Sametu (11. díl)

redakce
7.11.2019 E-republika
Vzhledem k blížícímu se výročí sametové revoluce jsme se rozhodli položit si v redakci, v okruhu přispěvatelů a čtenářů E-republiky tři otázky.

Dnes odpovídá Zdeněk Vlk


1) Jak jste viděl události roku 1989 v tehdejší době?

Tehdy se většině z nás zdálo, že se konečně pohnuly ledy. I když jsem si i předtím myslel, že nic, tedy ani vnucená normalizace, nemůže trvat věčně, byl jsem osobně trochu překvapen. Nečekal jsem to tak náhlé a rychlé. Ihned po nástupu Gorbačova se sice začaly některé věci pozvolna měnit, byla tady ovšem i viditelná neochota řady našich politiků připustit si, že sedmdesátá léta už skončila a generaci politiků Brežněvovy éry vystřídala generace politiků mladších a dynamičtějších.

Jako příčinou tohoto, až téměř náhlého „výbuchu“ v celém východním bloku jsem spatřoval mimo jiné v jeho technologickém zaostávání; zatímco ještě v padesátých letech se, především technická úroveň, našich výrobků, ale i používaných technologií od té západní příliš nelišila a byli jsme v mnoha ohledech dokonce i před Rakouskem, v osmdesátých letech už bylo všechno jinak a pomalu jsme se dostávali na úroveň rozvojových, nebo alespoň málo rozvinutých zemí. Řada u nás používaných technologií navíc nebyla kompatibilní s technologiemi západními, což samo o sobě již způsobovalo problémy. Pregnantně to vyjádřil Ivo Jahelka v jedné ze svých písní: „…kulháme za světem.“

Uvědomovala si to nejen většina obyvatel zemí východního bloku, začali si to připouštět i nejvyšší političtí představitelé. V našich podmínkách to bylo o to silnější i proto, že mnozí z nás měli ještě v živé paměti nejen rok 1968, ale i tomuto roku předcházející relativně uvolněnou atmosféru šedesátých let.

Shodou okolností jsem byl v onen osudný den, tedy 17. listopadu, doma sám; zbytek rodiny odjel na návštěvu příbuzných. Snad z dlouhé chvíle, snad ve snaze porušit obvyklý a zaběhnutý domácí řád, jsem si tehdy naladil Svobodnou Evropu. I když jsem nebyl přímým účastníkem těchto událostí, v duchu jsem je prožíval také. O to silněji i proto, že nejen na mně samotném, ale zejména na řadě mých blízkých, se podepsala jak normalizace, tak i padesátá léta a s ohledem na původ a příbuzenské vazby i období Stalinovy krutovlády v Sovětském svazu.

Setkával jsem ovšem i s názory skeptickými. Sám jsem však věřil, že další naše budoucnost bude už jenom lepší.

2) Jak tyto události a vše, co bylo jejich důsledkem, hodnotíte dnes?


Každá mince má dvě strany. V průběhu let jsem například vážně onemocněl těžkou srdeční chorobou a jsem přesvědčen, že tyto řádky mohu psát jen díky tomu, že od té doby se úroveň medicíny a technického vybavení lékařských zařízení podstatně zlepšila. Ovšem, a to si přiznejme, za jakou cenu? Dříve bývala nemocnice v každém větším městě, a jak to vypadá dnes…! Na malém městě odkud pocházím, byli tři zubní lékaři, dnes tam není ani jeden. I ve větších městech je problém sehnat zubaře, který přijímá nové klienty. Jinými slovy: Něco za něco. Rozhodně se to však netýká pouze zdravotnictví, ale doslova všeho. Školství, veřejné dopravy, ale i třeba bezpečnosti. Tento výčet není ani zdaleka úplný.

To ovšem nebylo předmětem výše uvedeného dotazu. Rychlost, s jakou k „převratu“ došlo, nám měla být už tehdy podezřelá. „Sametové“ zúčtování s normalizační minulostí svědčilo spíš o dohodnutém postupu. Dnes se již všeobecně přiznává, že ona „otevřená náruč“, s níž nás Západ tehdy přijal, měla i své pozadí: nutnost proniknout svým zbožím na východní trhy a tím předejít hrozící hospodářské krizi. Západ tehdy chytře využil, či spíš zneužil Gorbačovovy snahy, přiblížit se více, a hlavně rychle, vyspělejší části světa. Náš trh byl náhle zaplaven množstvím dříve téměř nedostupného zboží a většině z nás unikalo, že se mnohdy jedná o zboží druhořadé kvality, vyrobené ne renomovanými firmami, ale jejich filiálkami kdesi v Asii, zboží, které by si na západních trzích jen těžko hledalo cestu k zákazníkovi.

Protikladem k tomu pak byly opuštěné a rozpadající se továrny v oblastech, které předtím patřily v rámci naší republiky k nejrozvinutějším, a lidé, mnohdy kvalifikovaní, jen obtížně si shánějící odpovídající zaměstnání… 

Jak padesátá, tak i sedmdesátá léta začala poměrně razantním nástupem (padesátá pochopitelně mnohem razantnějším a mnohdy i krutým), postupem doby však docházelo k jakémusi uvolňování. To, co se stalo po roce 1990, toho bylo pravým opakem. Výkřiky „nejsme jako oni,“ mohly znít sice sympaticky, na druhé straně ale bylo jen velmi naivní se domnívat, že ti, kteří léta předtím tuto zemi z titulu svých funkcí a konexí spíš vysávali, než budovali a své funkce zneužívali jen k osobnímu prospěchu, se najednou změní. Není projevem pomstychtivosti pozastavit se nad tím, že tito lidé nebyli potrestáni, a to ani formálně, například přeřazením na méně významnou funkci. Naopak lidé, kteří se ničím neprovinili a po léta poctivě pracovali, se často stávali pro novou společnost nepotřebnými a byli nuceni, někdy i s velkými obtížemi, hledat si své uplatnění.

Nekritický obdiv k Sovětskému svazu, který provázel naší společnost od konce čtyřicátých let, který se ovšem již počátkem šedesátých let, (tedy ještě před rokem 1968) víceméně vytratil a po celé období normalizace byl pak již jen uměle (a nepříliš přesvědčivě) udržován, vystřídal stejně nekritický obdiv ke všemu západnímu, a to i k nejrůznějším (a nejnemožnějším) excesům a na rozdíl od minulého období se nejen nezmenšuje, ale naopak se stále víc stupňuje. Každého, kdo ještě pamatuje padesátá léta, včetně tehdejší kulturní propagandy (v šedesátých letech se tato propaganda pomalu stávala předmětem kritiky a ani o normalizaci se nevrátila, alespoň ne v takové míře) musí nutně zneklidnit všechno, co se dnes v této oblasti děje. Pravda, stále je tu ještě deklarovaná svoboda tisku a projevu, ale již se čím dále silněji ozývají signály, že tomu tak nemusí do budoucna být. Lidé s jinými názory jsou zatím jen dehonestováni. Zatím…!


3) Co byste přál České republice a Čechům do dalších 30 let?


Naše, tedy evropská civilizace je vybudována na žido-křesťanských základech. I když bylo evropské křesťanství v 11. století (de iure, de facto o několik století dříve) rozděleno na východní a západní, rozdíly mezi oběma směry jsou ve skutečnosti pouze kosmetické. Civilizační hodnoty takto vzniklé zde trvají tedy více jak tisíc let a nezměnilo je ani čtyřicet let vlády komunistů ve východní Evropě, ani v zemích bývalého Sovětského svazu, která trvala o třicet let déle. O to víc mne znepokojují současné trendy, propagované právě západní Evropou, k níž se tak hrdě hlásíme, které se pod záminkou svobody a demokracie snaží myšlení celé naší společnosti naprosto zásadním a pro normálně uvažující lidi nepochopitelným způsobem ovlivnit a ve své podstatě tyto hodnoty pošlapávat.

Přeji si tedy, aby se Evropa, do níž, ať si o tom myslíme cokoli, patříme, rychle vzpamatovala a vrátila ke svým původním hodnotám dříve, než bude skutečně pozdě. Aby si znovu začala vážit rodiny a smysluplné lidské práce a nikoli jenom uspokojování pochybných potřeb, které se ve své konečné fázi stejně mohou týkat pouze úzké skupiny obyvatel.


96 komentářů :

 1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jak mohli komunisti mít tak velikou armádu, která nejenom, že hlídala hranice, ale byla kdykoliv připravena pomáhat při živelných událostech i na jakémkoliv úseku hospodářství? A nejenom to! Jak mohli zajistit práci všem svým občanům?
   Jak mohli komunisti:
   -zajistit, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít?
   -postavit továrny v každém městě?
   -elektrifikovat a plynofikovat zemi?
   -nastavět vodní a tepelné elektrárny,
   -postavit nemocnice a zdravotnická střediska a zajistit bezplatnou zdravotní péči,
   -nastavět tolik bytů posměšně nazývaných králíkárny pro lidi, které ale dnes mají hodnotu milionů,
   -zajistit levné nájmy,
   -zajistit levné energie,
   -zajistit opravdu bezplatné školství na všech stupních,
   -vybudovat školní budovy s tělocvičnami, hřišti a jídelnami,
   -vybudovat v obcích vodovody,
   -vybudovat v obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody,
   -vybudovat pionýrské domy a starat se o aktivity mládeže ve volném čase,
   -postavit rekreační zařízení,
   -poskytovat pracujícím rekreace na zotavenou zdarma,
   -postavit zimní stadiony, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní zařízení,
   -vybudovat bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice,
   -stavět dálnice,
   -vybudovat elektrifikované železniční tratě,
   -zajistit levné autobusové a vlakové spojení do každé vesnice od rána do půlnoci,
   .poskytovat slevy na dopravu pro studenty a pracující,
   -zajistit soběstačnost ve výrobě potravin,
   -zajistit, že potraviny byly levné a kvalitní,
   -zajistit, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny
   -zajistit, že nebyli bezdomovci,
   -dávat nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů,
   -poskytovat mladým rodinám nenávratné a novomanželské půjčky,
   -vybudovat telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání,
   -zajistit, aby se lidé nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně.
   Jak mohli komunisti toto vše dokázat, a přitom mít vyrovnaný státní rozpočet,
   Jak je možné, že komunisti neměli žádné dluhy?
   Jak je možné, že po komunistické čtyřicetileté vládě nezbyla republika zadlužená, ale naopak měla po světě pohledávky?

   Smazat
  2. Nevím, jestli je to ten samý Vlk, se kterým jsem se při začátku diskutování na internetu přel, ale tehdy se mi jevil jako podjatý blbec. Řešila se fabrika, kde jsem pracoval a on ji viděl sotva z rychlíku. Teď se také tehdejšímu průmyslu posmívá. Teď má asi radost z ponížení. Montovna nepotřebuje žádný technický odbor.

   Redakce NR loví v jakýchsi podivných vodách. Cítím, že se zajímají o názory lidí, kteří se ušpinili. Pracoval jsem v oboru, kde jsem měl každodenní přístup ke stránkám, které se tvářily levicově. Když jsem se doptával kolegů, jestli tyto stránky znají, nezajímaly je. Vždycky jsou biased, proto jejich autoři propadají ve volbách.

   Smazat
 2. I když jsem klíčemi nezvonil, měl jsem od převratu jistá očekávání. O kapitalismu jsem neměl žádné iluze. I když jsem ho do té doby nezažil. Naivně jsem si ale tenkrát myslel, že jeho vývoj postoupil někam dál. Že je již dostatečně regulován a systém voleb mu nedovolí návrat někam do předválečného období. Dnes musím přiznat, že jsem se tenkrát mýlil. Kapitalismus nelze regulovat. Tvorba zisku pro majitele výrobních prostředků je stále na prvním místě, ber kde ber. Za to, že dnes funguje nějaká sociální záchytná síť, vděčíme pouze astronomickým státním dluhům. Bez nich by státy nedokázaly ufinancovat sociální politiku, leda by uvalily na kapitalisty tak silné progresívní zdanění, že by se už nejednalo o kapitalismus.
  Systém zatím jede. Co se stane, až státům nikdo nebude chtít půjčit, je ve hvězdách. Ale je silně pravděpodobné, že potom nastane doba, kdy komunismus přestane mít nálepku extremismus. Přece jenom, košile je bližší než kabát a plný talíř bude mít větší hodnotu, než fiktivní svoboda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kapitalismus slouží pouze ke koncentrování majetku a jeho epocha bude konečná. Podmanit si světové obyvatelstvo silou je příliš náročná a zjevná operace. Mnohem efektivnější je koncentrovat majetek až k dosažení přímých vlastnických vztahů na vše co má nějakou cenu podle zákona, toto je všeobecně chápáno za přirozený proces a nikdo proti tomu neprotestuje.

   Žádný humanismus v sametovém převratu nehledat, šlo pouze o dílčí krok k dosažení světovlády, tak jak to bylo kdysi naplánováno.

   Smazat
 3. 6.42 ani ja nezvonil nebyl jsem k dispozici nic mene mate pravdu
  Kapitalismus nejde reformovat
  Kapitalismus potrebuje pro sve preziti nepritele a rozpadem vychodniho bloku prisel o velkou cast sve existence
  Maska spadla a je potreba pro fungovani kapitalismu nalezt noveho nepritele
  Jako vzdy je nepritel znamy a snadno k nalezeni
  To je system kapitalismu a proto jak jsem psal neni reformovatelny ale bohuzel nevime zatim jakou cestou se dat..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vis, je to temer 7 let, kdy jsem s jistotou vedel, ze Marx mel pravdu.
   Jak chces, nebo ne. Proste nadvyrobou a vsim kolem - sezral sam sebe.,

   Tak si vem Kapital, prvni, druhy. Z poslednich sil a pratel, vlastnich zapisku, byl slepeny 3 dil, no to uz zde nebyl...

   Smazat
 4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lukáši, nácku, a jak se klepou ty vaše nesmysly do klávesnice s okovy na všech údech? To musí být poměrně nesnadné.

   Smazat
  2. Evropa svůj boj už dávno (resp. před 75-ti lety) definitivně prohrála! Přesně jak britský historik Paul Johnson v kapitole Evropský lazar ve své knize Dějiny 20. století napsal:
   "Převládající náladou roku 1945 bylo zoufalství a bezmocnost. Evropské období světových dějin skončilo. V jistém smyslu byl Hitler poslední evropský vládce schopný uvést světové události do pohybu podle eurocentristických představ. Tu schopnost ztratil koncem roku 1941. Vakuum jež vzniklo jeho kolosálním pádem, nemohlo být zaplněno evropskými soupeři. Koncem války stály dvě neevropské velmoci jakoby na okraji právě vyhaslé sopky a divaly se s pohrdáním do jejích ještě dýmajíích hlubin, bez účasti na jejím konci, ale současně spokojeny, že už nikdy nebude ohrožovat lidstvo svou démonickou silou."

   Smazat
  3. P.S.: Jen dodám pro nechápajícího 7:26 - stačí si položit otázku, KDO ty dvě "neevropské velmoci" ovládal, že ...

   Smazat
  4. Dle ekonoma Tomáše Prouzy, „klíčovým cílem ruské propagandy v České republice je zasít do společnosti pochyby o tom, že demokracie je nejlepší systém organizace státu; vytvářet negativní obrazy Evropské unie a NATO a odrazovat lidi od účasti v demokratických procesech“.[15] Zmíněné metody jsou součástí Ruskem vedené hybridní války, která má svůj počátek v anexi Krymu Ruskou federací a je zaměřená na postkomunistické země a také západní Evropu

   Smazat
  5. 9:05
   Dobré zboží se chválí samo. Kde nic není, ani smrt nebere. A pozor, neotvírat konzervy, vyskočilo by Rusko, tísíckrát skloňované ve všech pádech, a korektních médiích.

   Smazat
  6. Jo cinkali jsme, připojili jsme se k průvodů ČKD. Spolu s nimi jsme se dostali skoro pod balkon, asi byli tehdy dělníci vítáni a navíc vše doprovázelo heslo "už jsme tady". Happy end se nekonal, asi do dvou let bylo ČKD zlikvidováno, včetně ekologické zátěže (jejíž likvidace byla výhodným tunelem). Dnes tam kraluje O2 aréna, kam zmizeli dělníci, nám pohádka o sameťáku neříká.

   Smazat
 5. 7.03 mozna jsou to stb z lengly ve Virginii Lukasi

  OdpovědětSmazat
 6. Jinak Lukasi ne za vsechno zlo muzou zide
  Je daleko vice predatoru v pozadi..
  Nenechte se zatahnout do nenavisti

  OdpovědětSmazat
 7. Hele, vy bando rudých nefachčenků a hňupů, jsem tesař.
  Mám dodávku Peugeot Boxer, v ní vozím nářadí, které jsem si koupil. Takže jsem vlastníkem "výrobních prostředků". Vykonávám zakázky, které mi dobrovolně dávají zákazníci, za účelem zisku ze kterého živím rodinu. Zaměstnávám na stálo, tzn. "vykořisťuji" jednoho člověka, jiní pro mě dělají příležitostně pole potřeby na živnostňák. Poměrně se mi daří.
  Chápu, že pro vás jsem kapitalista, vykořisťovatel, zloděj, podvodník, nejraději byste mi vše ukradli a kdybych se moc vzpouzel tak byste mě i zavřeli.
  Soudruzi, tůdle! Znám vás dobře. Nic pořádně neumíte, jste líní, ale o to víc závidíte jiným a o to víc je nenávidíte. Posledních 30 let, místo abyste se něco naučili, dělali něco užitečného, plnili si svoje sny, tak jen vymýšlíte koho byste obvinili za vaše zpackané životy, které jste si ovšem zpackali sami.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. tesaři,máš štěstí,že je tesařů málo a pokud vím,tak si účtují nehorázné částky za provedenou práci.Já podnikám v zemních pracích,tam je konkurence veliká.Ještě se nedostal do druhotné platební neschopnosti,jako soused,že se soudí tři roky pomalu o jeden mil.tím se dostal do exekuce.Jistě u menších zakázek,občané platí včas.

   Smazat
  3. Bože, do čeho (7:44) jsi to dal duši?

   Smazat
  4. Nikdo ti nezávidí. Můžeš se malinkatý kapitalisto svými zisky zalknout. Pracoval jsem u stavebního podniku jako tesař a to osm hodin denně a každá hodina navíc byla přesčasová a každá práce v sobotu a neděli byla s příplatky. Dnes vy makáte od nevidim do nevidim a když si přepočítáte hodiny na výdělek vyjde vám almužna, ale budete se nad ostatní vyvyšovat jací jste živnostníci, ale jste ubožáci. Navíc podnikáte jen za cenu, že ostatní okrádáte různými způsoby, kterých je celá přehršel jako na materiále, množství práce a tak dále a podobně. Neznám podnikatele, který by poctivě vedl učetnictví a vše přiznával tak jak se má. Všichni živnostníci, podnikatelé a podobní kejklíři jsou jenom ubožáci.

   Smazat
  5. tesaři, hlavně si plaťte dostatečně vysoké sociální zabezpečení, abyste nemusel fňukat jako ti, kteří odváděli minimum, nebo nic, a teď, když dokodrcali do důchodového věku, by chtěli od státu důchod ve výši, na kterou nemají nárok. Váš zaměstnanec musí stejně, jako všichni zaměstnanci odvádět z každé koruny.

   Smazat
  6. 8:03
   No tak ty máš dost, soudruhu. Přesně o takové rudé, hnusné, závistivé lůze jako jsi ty, jsem psal. Díky za tvoji reakci a za možnost nahlédnutí do myšlenkových pochodů takových ubožáků.

   No nic, už musím jít makat. Doufám, že vy tu vydržíte žvatlat o tom jací jste otroci, jak vás někdo vykořisťuje, jak se máte zle a jak vás někdo okrádá až do noci.

   Smazat
  7. 8.12 běž makat, tedy okrádat ostatní. Každý kdo ti to dokáže a upozorní na to je tebou označen za rudou lůzu. Ty jsi nic jiného, než to co byli před rokem 1989 veksláci a ty si to samé jenom s tím rozdílem, že to provozuješ jako živnostník. I Ježiš vypráskal všechny penězoměnce u hrobu božího a to se ti jednou také stane.

   Smazat
  8. Zbytečný spor, zbytečné nadávky a urážky. Pan podnikatel 7:23 je řemeslník, živnostník. Není žádným kapitalistou. To, že minulý režim zničil živnostníky byl nejen zločin páchaný na šikovných podnikavých lidech a jejich rodinách, ale byla to i systémová chyba. Nenávist onoho živnostníka ke všem "rudým" je pochopitelná.

   Útok na něj vedený anonymem 8:03 je nespravedlivý. Pomíjím oprávněnou kritiku ohledně dvojího účetnictví a případného vykořisťování zaměstnanců.
   Řemeslníků všude po Evropě je málo, proto jsou jejich služby drahé. U nás je situace o to horší, že upadlo odborné školství manuální práce nevoní jak médiím, která tvoří obecné povědomí a nálady, nevoní ani rodičům a dětem. Přitom ve většině řemesel mají lidé zajištěnou budoucnost dobře zaopatřených lidí.

   8:22 se už dopouští těžké demagogie, které soudruzi podlehli záhy po roce 48, když u nás řemesla podvázali a zbavili dynamiky podnikání i osobní zodpovědnosti za výsledky práce. Živnostník není penězoměněc. Tím byl svého času vekslák a dnes směnárník. Oboje řemeslo se v kostelích a na svatých místech (např. Lidice) nemá provozovat. To dá rozum, na to nepotřebuji Bibli.

   Leo


   Smazat
  9. 8:12
   Esli makáš,jako UDAVAČ HAVEL chlastal,tak musíš bejt bohatší než Kellner,ynteligente!☺

   Smazat
  10. Leo, zastáváte se "pana podnikatele", který nazval kritiky fatálního stavu "demokracie" v ČR po 30ti letech "bandou rudých nefachčenků a hňupů". To byl slabomyslný, a zlomyslný útok. Vaše vizitka proto vyznívá stejně nelichotivě, jako toho nepříčetného tesaře, a nemáte tedy žádné právo hodnotit komentáře těch, kteří se proti němu oprávněně ohradili.

   Smazat
  11. Anonymní7. listopadu 2019 7:23
   Nejspíš jsem pro Vás také rudý nefachčenko a hňup. Ale já si naopak myslím, že hňup jste sám, když si myslíte, že jste kapitalista. Jste živnostník, živící se svou prací, nežijete na státní útraty, naopak doufám, že státu platíte daně. Jste solí země.
   Kapitalista je ten, který Vaši firmu koupí, až Vám jiný kapitalista nezaplatí za nějakou provedenou subdodávku, na kterou případně dodáte i vlastní materiál.
   Kapitalista se neživí užitečnou prací, on se živí parazitováním na užitečné práci jiných. P.K.

   Smazat
  12. 8:12
   Člověk by nevěřil, že se tak hloupě obnažuje sám pisatel. A to si asi myslí, jak dokonale to sdělil.

   Smazat
  13. @8:56
   Poslouchej Leo, jeste makas in the GE? Zdravi opicka z Belaku.

   Jasne, ze je to pravda. No na druhou stranu vis, ze se nemuze nikdo, ani remeslnik chovat tak, jako by sezral pul planety vedomostmi.
   Kazdy mame na neco.
   Puvodni prispevek jsem necetl, omlouvam se.
   Mej se, ddn.

   Smazat
  14. Od nové roku bete konečně používat EET. Dokonce i páni doktoři.
   Stavěl jsem baráček a vím že většina řemeslníků chce hrabat co nejvíce. Babiš vás odnaučí loupit.

   Smazat
  15. 7:23 tesař:
   Tesař může postavit děrévňu, (lidé musejí někde bydlet), ale odstranit negramotnost, (migranti a obyvatelé ghett, jejichž počet obyvatel se každých 16 let zdvojnásobuje - jsou negramotní) obdělávat půdu, zpracovat průmyslové suroviny, provozovat k tomu odborné školství - to je něco, co nám mizí před očima. Že řemeslníka nelze sehnat na nic jiného, než na státní zakázku (rekonstrukce státních kanceláří za zlodějské ceny) je obecně známo. České palivové dříví nejde od českých firem koupit (upřednostňují smlouvu s Hornbachem, který je pak Čechům prodá).
   vime všichni.

   Smazat
  16. Hele bandito s Peugeot Boxerem až přestaneš dělat za hotové které nedaníš nebo až ti dají paušální daň tak se posereš. Brzy to přijde a budeš sledovanej i na sráči potom přestaneš kecat tyhle blboviny. Doba je zvrácená a tihle vychcánci mají takhle větší příjem než lékaři nebo učitelé a to je ten problém. Zvrácený systém, ceny i platy. Jo ty jsi tržní ale kdyby mě na tebe nasadily tak budeš srát magy v kostkách.

   Smazat
 8. 7.23 ale nikdo nikoho neobvinuje
  Taky pracujeme a taky zivime rodiny jak se da...
  Nebudte frustrovany..
  Taky delame pouze vse pro uziveni sebe a rodiny
  Nejsme bancsteri
  Snazime se jako vy a rozhodne nejsem soudruh i kdyz slovo soudruh zneuzili bolsani
  Ma to malinko jiny vyznam..

  OdpovědětSmazat
 9. História v štyroch vetách: 1. Za Masaryka v našej dedine bola len nezamestnanosť, kostol a krčma. 2. Za Gottwalda pribudla práca pre všetkých, JRD, škola, knižnica, kultůrny dom, kino a verejná doprava. 3. Za Husáka pribudla pošta, zdravotné stredisko, materská škola a dom smutku. 4. Dnes je tu zas len nezamestnanosť, kostol a krčma.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to je 7,45 i ve všech ostatních Českých vesnicích. Ještě bych doplnil, že vesnice měly za Gottwalda a Husáka perfektní dopravní spojení s městem, byly vybaveny nákupním střediskem, práce byla v místě a pro členy JZD se budovalo bydlení první kategorie. Za třicet let budování demokracie nezůstalo z uvedeného vůbec nic a Česká televize každých deset minut nám vysílá seriál, kde se vybraní lidé zalykají nadšením, jak se máme jak v ráji. Možná, že jedno procento nejbohatších se má jak v Ráji a ti ostatní se mají jako za pravého kapitalismu. Ale o tom to je.

   Smazat
  2. 7:45 Jasný výčet 5. Po roce 1948 se tady nestřílelo do dělníků, nebyly přeplněné věznice, nebyly žádné krize, vše se plánovitě rozvíjelo, byla práce, nebyli bezdomovci, lidi si tolik nezáviděli... a vůbec bylo by toho o mnoho více, například stavby postavené v akci "Z", vlastně občany za pomoci státu, byly zprivatizovány neboli rozkradeny, o církevních restitucích ani nemluvě, kdo chce může pokračovat v tom co bylo za "vlády lidu" lepší. Dneska 9 dní před oslavou sametového pšouku je jedno jasné, nadcházející ekononická krize, bude asi dosti zlá a pak si možná hodně lidí uvědomí, že nebylo co slavit, většina lidí to už ví, ostatní se s tím budou muset vyrovnat. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  3. Vies, tam nie je ziadny rozdiel.
   Nie je to tak davno, co som bol v Ziline.

   Prosto tak, ze nam hrabe (kazdemu na svoj folklorny pricip), vlstne stale rovnako.

   Ale samozrejme popisujes realitu, ktora sa da vytlacit na chramy.

   Smazat
  4. 7:45
   Je mi líto, když odsuzujete TGM, naše rodina, vždy měla a dodnes má ke Slovensku velmi citový vztah. Já mám krstného otca Slováka. Za éry TGM, můj tatínek, geodet postavil za 5 let 7 mostů tam u vás. Vím o českých rodinách, které se přestěhovály na Slovensko, aby rozjely banky, školy i investice např Baťa ve Svitu...Jestli jste se cítili nějak národnostně vykořisťováni, tak by se i dnes daly zjistit investice z 1.republiky do Slovenska. Že není něco v pořádku, mi došlo, až na puťáku, když nám 12letým dětem odmítli prodat chleba v obchodě v Ružomberoku.Tací jako vy sipou písek do soukolí a proč? Rozvod se Slovenskem mne opravdu zasáhl, žel díky takovým, jako jste vy, jsem už rád že je za námi.Když čtu vaše politické problémy,tak si říkám, je to klika, že na Čehůny to už nejde sváďět.
   Tak dovi.

   Smazat
  5. Za komanču jsem jezdil do tuzexu v Žilině. Super výběr.Pamatuji narvané vlakové nádrží. Byl jse na tomto nádru po 32 letech. Nádraží mrtvé,tak jako v jiných městech. Zkrátka nejsou studenti,učni,školáci. Spasí nás Ukropy

   Smazat
  6. Maminka byla Slovenka a Ňaňko Risín.
   Jako děti z Čech jsme na východním slovensku nepoznali problém jako čehuňi.
   Horší do bylo na Kysucích kde jsme se dozvěděli od Slovenských kamarádů že jsme : Švédi,Švejkové a Pepíci.
   Nejhorší to bylo v roce 92.
   Jinak tam bylo krásně,hráli jsme fodbal i s farářem. Dnes nás mají rádi a hlavně lituji rozdělení. Malé státy se lépe ovládají z Bruselu

   Smazat
  7. 10:57
   Nevím co se vás tak dotklo na jeho komentáři. Vždyť má pravdu, i s tou první "republikou", která byla francouzskou kolonií v režimu surového kapitalismu. Samozřejmě, byla to jiná doba, když jsme se rozhlédli po okolních státech, nebylo to nikde o moc lepší. Ale bída tady byla, obyčejný člověk byl jen výrobní jednotka a stát tu byl hlavně pro "lepšolidi". Jako dnes. Rozdíl je v tom, že vzhledem k čerstvosti státního uspořádání byla většina Čechů vlastenci. Ale tím rozdíly končí. Byla bída, nezaměstnanost, byli bohatci, byly zástupy chudých. Jedni jedli stříbrnými příbory, jiní byli rádi když měli vůbec co jíst. Čeledíni s děvečkami spali v maštali s dobytkem. Byla to velká zátěž na psychiku když přišel Hitler, který dal lidem práci a nařídil civilizované jednání s čeledí, která musela mít konečně aspoň malou komůrku. Pro tuto chvíli pomíjím, že to byl z jeho strany jen kalkul, nikoli srdečný vztah k Čechům.

   Smazat
 10. 7.23 jeste dodatek..proc jste tak frustrovany...???
  Neco doma..??
  Manzelka..??
  Manzel..??
  Vy jste uplne na dne ze..??

  OdpovědětSmazat
 11. 17. listopadu 2019
  Třicáté výročí vítězství nepracujícího lidu nad zdravým rozumem

  OdpovědětSmazat
 12. toho brečeni co by bylo kdyby bylo je jako přijit s křižkem po funusu nebo koukat do zpětneho zrcatka ve tmě jedině dalši vyvoj života v kolonijich možna tak za deset let nebo i vice muže něco zvratit když minulost už nezvrati nikdo jak se zpivalo za bolševika ted už mame co jsme chtěli do rachoty zvesela

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je dobré stále připomínat chyby i klady a přednosti minulého režimu. Jde o poučení pro ty, co právě chodí do škol nebo se právě rodí. Oni s dnešní skutečností nebudou vůbec spokojení a budou se ptát, proč to naše generace všechno tak dokonale po.rala.

   MM

   Smazat
 13. Opět musím připomenout zdejším komundírům, že se svým žvatláním oslavujícím předlistopadový totalitní režim dopouštějí hned několika trestných činů proti naší vlasti.
  Vím ale, že tyto dnes samozvané "vlastence" zákony této země vůbec nezajímají.

  § 403

  Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka
  (1) Kdo založí, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

  (2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,

  b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny,

  c) spáchá-li takový čin jako voják, nebo

  d) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

  (3) Příprava je trestná.

  § 404

  Projev sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka
  Kdo veřejně projevuje sympatie k hnutí uvedenému v § 403 odst. 1, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  § 405

  Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
  Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:57
   Za podporou vlastizrádce HAVLA je ještě dneska jedna mezi voči v Kobylisích u zdi!

   Smazat
  2. 8:57
   Tak se jdi udat, a neotravuj slušné lidi, hnědopichu.

   Smazat
  3. No vidis, jak je to nekdy jednoduche.

   Smazat
  4. 8:57
   Už jsem se strachy počůral. Nejste už v koncích, když začínáte strašit ?

   Smazat
  5. Díro do řiti, zapomněl jsi při výčtu všech těch zločinu na "demokratický" kapitalismus, se svými obětmi boje proti jeho nelidskosti, s mrtvými při střelbě do lidí,
   který zrodil pozdější následek, revoluční teror, který
   bytostně patřil do kontextu poválečné doby, kdy lidský
   život neměl valnou cenu, díky tehdejšímu kapitalismu, který zrodil i zločin nejvyšší, německý nacismus.

   Smazat
  6. 8:57 Ty "demokrate" asi spoléháš že tady jsou všichni
   jako ty, nějací novorozenci bez rodičů, prarodičů a dávnějších předků.
   Uvažování nejen tvoje ale tobě podobným se tímto ukazuje. Ono chlapečku má všechno svůj počátek, který
   má zase ten svůj počátek. Každý následek, což je ten tvůj zločin "komunismu", měl příčinu. Hovořit o příčinách se v dnešní době přísně zakazuje. Ta tvoje
   demokracie měla v době první republiky a nacistické
   německé okupace velké slabiny. Tam se rodily ty pozdější následky. Že mnohdy překonávaly ve své krutosti i krutost "demokracie", je sice smutné ale
   i pochopitelné. Pomsty za příkoří bývají většinou velice zlé. Je proto nutné, pěstovat skutečnou demokracii, ne jen hru na ni. Jenže to v kapitalismu
   je vyloučené. Je to totiž systém absolutní nerovnosti
   lidí, který sám o sobě vyvolává pocity zloby.
   A zloba je předehrou nenávisti, která v příhodné době
   propukne v krvavou řež.
   Ale zatím je to dobré. Krize sice na obzoru ale ještě
   se vyrábí. Sice na sklad ale přece. Peníze se tisknou
   a je jich dostatek.

   Smazat
  7. Právě kvůli takovejm sračkám se s komoušským sajrajtem nemohlo řádně zatočit! Pamatuju si jako dítě jsem slýchával od dospěláků průpovídku že "Hitler byl svině, ale komouše, židy a cikány měl vyhubit" anebo že "ho to měli nechat dodělat" apod. Tak jsem se na to těšil, že to dokončíme my, až to tu praskne! Jenže jsem nevěděl že na tom Západě to stojí taky za hovno, jak jsem potom zjistil, páč komouši ve všem lhali!Přitom komunisti nám slibovali v tomto směru ráj!!! Co všecko prý "hrozí" kdyby to "prasklo" (teda kdyby zvítězila kontrarevoluce u nás) a my jak blbečkové tomu věřili! Že prej v západním Německu už "řádí" nějaký Khárl Heinz Hoffmann! Na fotkách vypadal dobře! Velkej knír jak kaizr Wilhelm a v ruce nějaký kvér a na hlavě nacisticku helmu! Frajer. A prej že vede bojůvky neonacistů v západním Německu! A my se těšili až sem přijede na Leopardu (to je tank!) Až pozdějc mi syn emigrantů který tu bydlel u sousedů v pronájmu řekl, že prej je v západním Německu Hitler zakázanej a že ten Hoffmann je prej jen pošuk z jakéhosi spolku vojenské historie! To mě nasralo, ale řekl jsem si - no co no -"poraženej " stát. Ale spolýhal jsem aspoň na Ameriku! Viděl jsem na vlastní oči v ČST záběry pochodujících KKKáček ve Washingtonu jak hajlují a nesou nápisy Free Hess a Hitler was right apod. A měl jsem za to, že to přijde sem! Ještě v listopadu 89 jsme seděli s partou ve vinárně a jeden spolužák dal nohy na stůl a prones památnou větu: "Já tomu stejně nevěřím! Dokud nepojedou po Václaváku meďáky s hákošema na kapotě!". A my se smáli "vtipu". Jenže on měl pravdu! Nic se nezměnilo! Furt stejný žvásty o zlých nacistech, komouše nepověsili, židi zůstali dál nekritizovatelný a dokonce ani neobnovili zákon o potírání cikánských band z 1. republiky, takže naco se to dělalo? Přišel ten čurák Havlů s těma a kecama o "lidských právech" a hovno do hovna! Místo KKK se začlo cikánům říkat "Rom"!! Takže zklamání a podvod. Já hned jak se začli ty demonstrace, tak jsem na náměstí u nás rozflákal komoušský zasklený vitríny s Hrdiny práce" či co. A hned pár lidí s nějakýho OF na mě že prej to nemám dělat, že prej musíme "opatrně" a pod. zbabělý kecy, aby nás prý neměli za "provokatéry"! He! Já jsem čuměl jak zjara! Furt jsem čekal že vohlásej, že byl zatčen Bilak a že už ho někde mučej a vono hovno hovno! Ani ty posraný Rusáky neprotáhli Prahou s prackama vjerch! Hovada ... a prej (kontra)Revoluce! Jo Budapešť 56 -to byla Kontrarevoluce! - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Smazat
 14. Musím připomenout místnímu Dírovi (domýšlím si, že komundíra není, i když v minulosti býti mohl), že výhrůžky paragrafy na diskutující neplatí. Tohle platilo ya minulého režimu a ke konci ani to ne. Díro, máte povahu násilníka, který nesnese jakýkoli jiný názor. Takových bolševiků, čo to táram, nácků, jsme v minulosti zažili dost. Chcete-li se mezi ně zařadit, nuže vykročte k diktatuře. My jsme rádi, že tu máme aspoň demokraturu, když ne demokracii. V té byste si totiž ani neškrt, milý Díro.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já vám ničím nevyhrožuji. Jen vám názorně ukazuji že jste zločinci a jaký máte ve skutečnosti vztah k základním kamenům téhle země.
   Takže když se mi nelíbí když tu vyřvávají svá "moudra" náckové, komouši nebo islamisti, tak jsem násilník, jo?
   Vy demokracii a svobodu slova jen zneužíváte k tomu abyste se pomocí nich znovu dostali k moci, stejně jako komouši v 48. Až se vám to podaří tak je zrušíte. Jste stále stejná chátra, nezměnili jste se ani o ň.

   Smazat
  2. 9:22
   Jste blbý, nebo zaplacený, nebo obojí. V každém případě byste neměl chodit mezi slušné lidi, abyste je nenaštval.

   Smazat
  3. 9:34
   Nemějte péči. Do kriminálu mezi vás, zločince, pardon, slušné lidi, skutečně nechodím.

   Smazat
  4. 9,37
   Můžeš chodit mezi milion demochcanek!

   Smazat
  5. Demokracii se musí učit komunisti i liberalisti. Až to budou umět, tak bude dobře. P.K.

   Smazat
  6. Nechte ho být, vždyť každý živý tvor má právo žít.

   Smazat
  7. 10:26 Jakákoliv demokracie je fikce! Lůza nikdy nebyla předurčena k podílu na moci, není totiž schopná sebeřízení! Od toho tu existuje od počátku dějin kasta pánů nadaná Vůlí k moci, která ovládá tuto vlastnost postrádající kastu otroků! Bohužel ta první dnes musí předstírat vládu té druhé! Tzv. demokracie (=lůzovláda) je levicová idea a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit k vzájemnému prospěchu, v rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi! Rozum je další mantrou masonů! Nadčlověk se svou morálkou pánů liší od podčlověka. Morálka podlidí se projevuje jako duševní společenská choroba zvaná levicovost, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   P. S.: Vládnoucí dnes liberalismus je stejně bezvýchodný jako byl komunismus! Prostý lid musí dostat nejen chleba, ale i hry! Musí se poté kdy je nasycen i nějak zabavit! Přerozdělení prostředků jak si to namlouvali socani NIC neřeší! Lůza neumí se svými potřebami zacházet, neumí je ukočírovat! Potřebuje pevné vedení Nadčlověka a především potřebuje pravidelně být vedena na válečná jatka! Neb válka je konečný chléb i hra pro nadbytečnou lůzu a upouští tlak z hrnce nerovnostářské společnosti! To jsou zákony přírody a jakákoliv vzpoura proti nim je pro existenci našeho druhu konečná ...

   Smazat
 15. 8:57 správně upozorňuje, že po Velké Svaté Listopadové došlo u nás k masivní genocidě - genocidě zdravého rozumu. On sám je ukázkový příklad.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak tedy podle Vás, samozvaného vlastence se zdravým rozumem, je zcela v pořádku porušovat zákony naší vlasti? Je pro vás Trestní zákoník bezcenným cárem papíru? Propagujete a oslavujete totalitní režimy, diktatury? Jaký je potom vlastně rozdíl mezi vámi a islamistickým migrantem?

   Smazat
  2. 9:15
   Jděte doprdele. Vy sám jste agresivní idiot, který obviňuje ostatní z vašich nectných vlastností.

   Smazat
  3. 9,15
   Oslava a velebení vlastizrádcve Havla je co?!
   Já ti to řeknu....VLASTIZRADA SE TRESTÁ ZASTŘELENÍM!

   Smazat
  4. 9:50 Máš bezesporu recht, jenže nezapomínej, že to byl tvůj biologickej fotřík! Ale páč tvá máti je němá už od dětství, neměl ti to kdo povědět. To se stalo, když za války její komoušskou famílii navštívili ukrajinští vlastenci z UPA, kteří tvý bábě uřezali ty její povislý kozy, dědkovi zvadlýho kokota a ještě dejchající je oba vhodili do škarpy, kam chodila celá vesnice srát. Bohužel tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   nenašli, páč byla schovaná v tý škarpě mezi hovnama a oni ji nedokázali rozeznat! A to byla chyba, tak jí pak mohl ožralej Havel na mejdanu, kde vynášela popelníky, ošukat a z toho si se vylíhl ty! Jenže tě potratila a ten potrat naložili do lihu a později poslali kremlovoroj jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů z lejnolíhně tohoto smradlavýho Ugrofína! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 16. V presidentských volbách všichni k urnám aby nebyl presidentem rudohnědý petr pavel:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Klaus-ml-se-pustil-do-generala-Pavla-Tenhle-prezidentem-Vratil-mu-utok-na-Zemana-i-s-uroky-602370

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A koho tam máte vy? Středulu a Dlouhého? Hahaha.

   Smazat
  2. Anonymní7. listopadu 2019 9:23
   Co třeba Marie Benešová? P.K.

   Smazat
  3. 9:23 To se uvidí pokud tam bude Klaus nebo Babiš bude dobře.

   Smazat
 17. 1. Gorbačov byl vlastizrádce jak řemen.
  2. Evropa se nikdy nevzpamatuje, protože občani jsou jen králíci v kotci, o všem rozhoduje majitel králikárny. Normální "Evropan" nemá šanci nic ovlivnit, protože nechápe komplexnost společenských procesů, a pokud by se náhodou probral, začne spoléhat na nastrčené figury, tj. politiky.
  Nejde o první civilizaci, která se likviduje.

  OdpovědětSmazat
 18. Ruská propaganda chce vyvolat pocit, že nás EU ohrožuje, musíme se zaměřit na Rusy žijící v Česku, říká poslanec Tomio Okamura . Česká vláda se podle něj nesnaží ruské propagandě čelit, Moskvě prý přitom jde o rozdělení Česka a zbytku EU.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:44
   Kde jste to četl? Dejte odkaz, jinak je to plácání prolhaného blbce, který vidí Rusa za každým bukem.

   Smazat
  2. Po celou dobu existence Sovětského svazu se indoktrinace zaměřovala na zahraničí. V západních zemích Sověti finančně podporovali tamní komunistické strany a jejich tisk, který pak naopak komunistická propaganda využívala, když z něj citovala obvykle jako z jediného zahraničního zdroje. Obrovské prostředky Sovětský svaz vydával na financování tzv. mírového hnutí mladých levičáků, od nichž si Sověti slibovali, že postupně rozvrátí západní demokratické společnosti.

   Smazat
  3. 10:01
   Říšský ministr propagandy by to neřekl lépe.

   Smazat
  4. 9:52

   Na blba nereagujte, to je ten samý co šíří lži o Karlu Gottovi, že prý vykřikoval na Václaváku, ať si proletáři všech zemí vylížou prdel.

   Je to chudák, který nemá na to aby argumentoval, tak se aspoň snaží trousit lži v naději, že tomu někdo extrémně nevědomý uvěří.

   Smazat
  5. Anonymní7. listopadu 2019 9:44
   No vida, psát už umíte. Ještě byste se měl naučit číst. P.K.

   Smazat
  6. Anonymní7. listopadu 2019 10:01
   Dneska ovšem je jak na západě, tak v Rusku liberalismus, takže stejné metody a stejní loutkovodiči v pozadí. P.K.

   Smazat
 19. 9:15 Rozdíl mezi námi a ekonomickým migrantem je ten, že já musím pracovat, já musím mít nějaké doklady, já nic nedostanu zadarmo, já se musím stydět že jsem bílej a ne kozo.rd, já když někoho znásilním, nebo zabiju tak mě zavřou až zčernám, nemůžu mít tři manželky pokud možno nezletilé...hele už mne tom nebaví vysvětlovat debilům zcela zjevné věci. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 20. 8:13 Pan Standa Ševeček zatím úplně nejlepší příspěvek, pro vypíchnutí jej s dovolením zopakuji "17.listopadu 1989 třicáté výročí vítězství nepracujícího lidu nad zdravým rozumem". Tak tohle by se dalo tesat. V tom případě tedy nepracující a zpovykovaný lid má co slavit. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 21. 10,59
  Noooo,tak to sedí,ale na oslavu to není!

  OdpovědětSmazat
 22. S názory zpovídaného se dá souhlasit, jen ten jeho závěr ...
  Snad by se už dalo odpoutat od té floskule o tom, že evropská civilizace je vybudována na žido-křesťanských základech. Jakoby kdy ani nebylo keltských i slovanských polyteistických kultur či evropských dob antiky starověkého Řecka a Říma, osvícenectví a .. moderního pojetí humanismu.
  Je otázkou, zda-li k těm žido-křesťanským základům "náhodou" také organicky (ne)náleží i nepřehlédnutelná tendence evropanů (zejména těch na západ od nás) k mocenskému ovládání druhých a jejich kolonizační sklony spojené s podmaňováním, vytlačováním či vybíjením původních kultur ba celých civilizací, (mezi)náboženské války, a (vnitro)náboženské války, inkvizice, stejně jako mocenské aspirace křesťanských církví všeho zabarvení (snad s výjimkou unitářů) atd. atd.
  Pokud i toto náleží k těm základům, pak se raději budu hlásit k těm humanistickým anebo (raději) k takovým, které nejsou v mocenském hájemství monoteistických církví, jež jsou v drtivé většině jen mocenským nástrojem pro udržování a manipulaci lidu obecného.

  OdpovědětSmazat
 23. K fotografii.
  Kdo je tady ještě blbej ? Já, já, prosím já taky ...

  OdpovědětSmazat
 24. 10.01 jo a amici prozmenu financovali a financujou teroristy a narkobarony
  Latinska amerika by mohla povidat
  A ne jenom ona
  Uz se toho provalilo tolik ze maji z ostudy kabat
  I kdyz teda zase oni jsou otrli to zase jo..

  OdpovědětSmazat
 25. Výročí 17. listopadu 1989 můžeme tedy plnohodnotně označit jako výročí vítězství lži a nenávisti.
  https://www.parlamentnilisty.cz/tagy/Kobza

  OdpovědětSmazat
 26. Po 30 letech jsme na úrovni: Polska,Slovenska,Maďarska,Lotyšska,Litvy,Estonska.
  To je Evropská unie a její mzdy?
  Havel a Klaus slibovali jak předběhneme Rakousko,jak jim to natřeme. Ruší se zdravotni střediska,nemocnice,pošta,obchůdky.Musím pro rohlíky z Heroltic do Výškova. Hnus

  OdpovědětSmazat
 27. Jak mohli komunisti mít tak velikou armádu, která nejenom, že hlídala hranice, ale byla kdykoliv připravena pomáhat při živelných událostech i na jakémkoliv úseku hospodářství? A nejenom to! Jak mohli zajistit práci všem svým občanům?
  Jak mohli komunisti:
  -zajistit, že lidé vydělávali tolik, aby každý mohl vyžít?
  -postavit továrny v každém městě?
  -elektrifikovat a plynofikovat zemi?
  -nastavět vodní a tepelné elektrárny,
  -postavit nemocnice a zdravotnická střediska a zajistit bezplatnou zdravotní péči,
  -nastavět tolik bytů posměšně nazývaných králíkárny pro lidi, které ale dnes mají hodnotu milionů,
  -zajistit levné nájmy,
  -zajistit levné energie,
  -zajistit opravdu bezplatné školství na všech stupních,
  -vybudovat školní budovy s tělocvičnami, hřišti a jídelnami,
  -vybudovat v obcích vodovody,
  -vybudovat v obcích kina, knihovny, kulturní domy, požární zbrojnice, obchody,
  -vybudovat pionýrské domy a starat se o aktivity mládeže ve volném čase,
  -postavit rekreační zařízení,
  -poskytovat pracujícím rekreace na zotavenou zdarma,
  -postavit zimní stadiony, fotbalové stadiony, sportovní haly, plovárny a jiná sportovní zařízení,
  -vybudovat bezprašné cesty tak, aby bylo spojení do každé vesnice,
  -stavět dálnice,
  -vybudovat elektrifikované železniční tratě,
  -zajistit levné autobusové a vlakové spojení do každé vesnice od rána do půlnoci,
  .poskytovat slevy na dopravu pro studenty a pracující,
  -zajistit soběstačnost ve výrobě potravin,
  -zajistit, že potraviny byly levné a kvalitní,
  -zajistit, že věci pro malé děti byly za směšné nízké ceny
  -zajistit, že nebyli bezdomovci,
  -dávat nevratné půjčky rodinám na koupi zařízení a stavbu rodinných domů,
  -poskytovat mladým rodinám nenávratné a novomanželské půjčky,
  -vybudovat telekomunikační systémy, rozhlasové a televizní vysílání,
  -zajistit, aby se lidé nebáli chodit v noci po městech a vesnicích a cítili se bezpečně.
  Jak mohli komunisti toto vše dokázat, a přitom mít vyrovnaný státní rozpočet,
  Jak je možné, že komunisti neměli žádné dluhy?
  Jak je možné, že po komunistické čtyřicetileté vládě nezbyla republika zadlužená, ale naopak měla po světě pohledávky?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Protože uměli a měli hlavu ne,aby jim nepršelo do krku jako ta havlopakáž a demochcanky!

   Smazat
 28. Protože zisky patřily všem. Všechen státní majetek patří rovným dílem všem jeho občanům jenom nevím co z toho mají. Možná už nám nepatří ani ten kousek země co na něm stojíme.

  OdpovědětSmazat
 29. Já se za židokřesťanku nepovažuji,tak jsem si ten článek ani nepřečetla.
  Před hadrákem jsem byla součástí křesťanské civilizace.
  Úplně nechápu,proč se po hadráku ta civilizace přeměnila na židokřesťanskou.
  Ňák si na to nemůžu zvyknout.
  Že by zapracovala havlérka?
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 30. Nevěděl jsem že Havel hrál v Beatles.
  Síla,má svou zeď.

  OdpovědětSmazat
 31. Veškeré svinstva dělala vždy Pražská kavárna. Únor 1948,Pražské jaro a normalizace, 17listopad a rozkrádání ČSSR. Všechno se upeklo v Praze.
  Ostatní města a venkov pracovali a čekali na noty z Prahy.

  OdpovědětSmazat
 32. Pan Vlk zřejmě nemá o technice, technologiích a podmínkách pro aplikaci vědeckých poznatků ani ty elementární znalosti. Ono "zaostávání", nebylo dáno samotným systémem, ale podmínkami, ve kterých „východní blok“ existoval i technickou, technologickou a materiální úrovní, ze které ve svém vývoji vycházel a zátěžemi, které za své existence nesl. Pan Vlk zřejmě nechápe, že pokud by i za daných podmínek, při realizované sociální politice, dosáhl výkonnosti nutné k tomu, aby vůči historicky rozvinutější části světa mocensky obstál, byl by to hospodářský zázrak. No, není tak prostoduchý sám, což soudobé propagandě náramně vyhovuje.

  OdpovědětSmazat
 33. 2:10
  Souhlasím s velmi omezenými podmínkami a často i s naprosto omezenými řídícími pracovníky, mám zkušenost, s potřebou nakoupit převodník (mg.páska se softwerem pro převod). Náměstek který nám měl uvolnit finance, vyžadoval popsat prostorový, energetický nárok a zda to utáhne klimatizace. Bylo trapné situaci taktně vysvětit. O to víc obdivuji naše špičkové pracovníky,kteří v těchto podmínkách dokázali vytvořit oční čočky, automatické převodovky pro motocykly, tryskové stavy a řadu dalších zapadlých a často nevyužitých vynálezů či zlepšováků.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:29 nevím kde bylo výhradně na nějakém tom náměstkovi uvolnění prostředků na cokoli, ale budiž. Nevím taky, proč by bylo problémem vysvětlit nadřízenému o co jde. Je mi záhadou, pokud šlo o významnější investici, že by k tomu nebylo nutné zpracovat plnohodnotnou dokumentaci, ze které by nebylo zřejmé, o co jde. A nakonec, proč si myslíte, že řídící pracovník nutně musí být všeznalec tedy, vyznat se v detailech? Vy ani netušíte, čím vším může a mohl být vámi prezentovaný "převodník"?

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.