Reklama

sobota 9. listopadu 2019

„Vláda podpořila vznik nové StB,“ říká Benda


-vlkp-
9.11.2019 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Nikdy bych nevěřil, že v nějakém politickém pohledu budu souhlasit s věčným poslancem Markem Bendou. Ale zázraky se evidentně dějí. Takže taková, pro mne naprosto nečekaná situace, nastala. On i já máme naprosto výjimečně shodný názor. Babiš a spol. se rozhodli protlačit parlamentem novelu Zákona o policii. Podle ní by informace získané zpravodajskými službami mohly být používány v trestním řízení jako důkazy. Materiálem se nyní bude zabývat sněmovna.

Dovolím si jej citovat:

Marek Benda:  „Vláda schválila nebezpečnou novelu zákona, která v určitých případech umožňuje využití informací získaných tajnými službami jako procesního prostředku při případném trestním řízení. Jde o nejzásadnější změnu postavení tajných služeb od sametové revoluce. Zákon vnímám jako snahu smíchat vyšetřovací a zpravodajskou funkci pod hlavičku tajných služeb – tedy model novodobé StB. Spolupráce mezi zpravodajskými službami a policií dosud fungovala bezproblémově a já nevidím důvod, proč zavedený model měnit. Obzvlášť s vědomím toho, že tajným službám zadává úkoly vláda a prezident republiky a hrozí tak trvalé podezření z úkolování služeb proti politickým oponentům.“

Měřím všem stejně. Těm i těm. Padni komu padni. Nezajímá mne KDO co říká, ale CO kdo říká. Mám to s českými politiky jako s radiem nebo s televizí. Nezajímá mne bedna z které na mne čeští politikáři mluví, nýbrž jen to, co říkají.

Tudíž v daném případě souzním s Markem Bendou a velmi rozumím jeho obavám.

Použitelnost informací má novela omezit na případy, kdy budou obsahovat významné skutečnosti pro trestní řízení, které by šlo jiným způsobem obtížně zjistit. „Typicky půjde o informace získané odposlechy za určitých jedinečných okolností, které se již nemusí opakovat,“ stojí v důvodové zprávě. Trestní řízení bude muset být vedeno pro trestný čin, u kterého je možné povolit nebo nařídit použití obdobného institutu upraveného v trestním řádu.

Vláda se této novely dožaduje přesto, že využívání informací od zpravodajských služeb omezuje mimo jiné rozhodnutí Ústavního soudu z roku 2008, podle kterého takovéto informace nebyly ve smyslu trestního řádu získány zákonným způsobem.

Nicméně ministr vnitra Hamáček to vidí úplně jinak:

„Jsme přesvědčeni, že postupujeme v rámci tohoto judikátu. Jde o to, aby když v případě nějakého teroristického činu zajistí tajná služba důkazy, aby byly použitelné a nehrozilo, že bez nich tento pachatel odejde od soudu,“ uvedl. Podle něj se u závažných trestných činů už nejednou stalo, že tajné služby informace měly, ale nebyly použitelné u soudu. „Z mého pohledu je to dostatečně vyvážené a jsou tam dostatečné pojistky,“

Myslím, že je zde obecně známo mé politické nastavení. Z principu jsem oranžový. Vlastně jsem byl. A je těžko představitelné, že bych někdy bendovsky zmodral. Třeba právě kvůli asociálovi Bendovi, který se snad v parlamentu rovnou narodil jako poslanec a nejspíš v něm také, opět jako poslanec – zemře. Aniž by se někdy jediný den živil jinak, například obyčejnou a užitečnou prací. Ale tedy s ním prostě souzním a nemohu jinak.

Sdílím naplno jeho obavu ohledně toho, že tajné služby jednak budou vstupovat do obyčejných procesů, tedy některých. Což nepochybně ztíží pozici obžalovaného a jeho advokáta. Proč to vysvětluje šéf BIS Koudelka, který je ovšem také PRO novelu – ten v červenci novelu umožňující použití informací tajných služeb u soudů za žádoucí. Podle novely by měl být zachován princip, podle kterého zpravodajská služba zváží, zda informace pro účely trestního řízení předá, nebo zda dá přednost ochraně zpravodajské informace….

Takže si to, co říká Hamáček a Koudelka rozeberme na prvočinitele. Hamáček tvrdí, že typicky půjde

– o případy terorismu

– a využití odposlechů

Koudelka dodává, že TAJNÁ SLUŽBA ZVÁŽÍ, zda inkriminované INFORMACE PŘEDÁ pro účely trestního řízení nebo zda DÁ PŘEDNOST OCHRANĚ ZPRAVODAJSKÉ INFORMACE!!!!

Podle dosud platných zákonů platí povinnost každého, kdo se cokoli dozví o spáchání trestného činu aktivně toto předat orgánům, činným v trestním řízení! Bez výjimky. Koudelka chce pro tajné služby výjimku, když usoudí, že je pro ně ochrana zpravodajské informace, zdroje atd. důležitější než konkrétní zločin! Už jenom kvůli tomuhle, že šéfík nějakých špionů nebo kontrašpionů bude rozhodovat o tom, jestli zločin nechá proběhnout a zločinec například nepotrestán nebo naopak, jestli zločince tajná služba zatíží u soudu způsobem, kterému se sotva bude schopen bránit on a jeho advokát.

Proč? Z jednoduchého důvodu – v současné době žalobce musí předložit relevantní důkazy a také opatřené v souladu se zákonem. Policisté a další svědci se musí u soudu podrobit výslechu, kde je jejich svědectví i oni sami podrobeni velmi důkladnému přezkumu obhajoby. A když je sebemenší podezření, že důkaz nebo policista či znalec, svědek atd. nejsou stoprocentně košer, soud takové důkazy, svědky, znalce vyloučí. Bohužel v české justiční praxi jsou vyloučeny často i důkazy a svědci, jež jsou zcela v pořádku. Jak například předvedl soudce Zelenka v procesu s Rathem, kdy svévolně vyloučil odposlechy, abych jmenoval obecně známý exemplární případ. A nyní to má být nejspíš tak, že zkrátka tajná služba cosi soudu předloží a ten to má brát jako bernou minci, automaticky? Neumím si totiž představit, že špioni a kontrašpioni budou souhlasit s tím, že jejich operativci budou vypovídat před soudy. Aby je šlo dekonspirovat!

Zkrátka a dobře – bude to výběrová záležitost. Podle gusta šéfů tajných služeb! Ačkoli Listina základních práv a svobod praví například tohle:

Článek 37
(3) Všichni účastníci jsou si v řízení rovni.

Článek 38

(2) Každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. Veřejnost může být vyloučena jen v případech stanovených zákonem.


Jak si mohou být účastníci řízení před soudy rovni, když v jednom trestním případě nějaká tajná služba usoudí, že to nechají být, že jejich zpravodajská činnost je důležitější než trestný čin a v jiném to uvidí opačně???? Tohle prostě nikdy nepochopím. Já si rovnost před zákonem představuji tak, že platí pravidlo – buď všichni nebo nikdo!

Vedle toho je zřejmé, že tam, kde bude do procesu ingerovat tajná služba, dojde při soudním projednávání k vyloučení veřejnosti. Klasicky “s ohledem na utajované skutečnosti“. Nikdo nebude mít možnost ověřit, co se za zavřenými dveřmi odehrálo. A jaké jsou šance advokátů ověřit tajné informace, prezentované obžalobou, když ho zcela jistě špioni do svých spisů nepustí?

Podobně je to s Hamáčkem. Ten tvrdí, že klasicky půjde o terorismus a odposlechy. Tomu mohu a nemusím věřit. A rovnou dodávám, že nevěřím. Rozhodně ne ve vazbě na budoucnost. Protože když někdo dostane možnost, tak .. no přece příležitost dělá zloděje! Však to známe. Zcela určitě by šlo nejen o odposlechy a také nejen o terorismus!

Co mne dostalo, je následující věta:

Podle něj se u závažných trestných činů už nejednou stalo, že tajné služby informace měly, ale nebyly použitelné u soudu.

To jako vážně? Tajné služby měly informace u závažných trestných činů,ale nebyly použitelné u soudu? Rád bych detaily! Aby bylo jasné co má na mysli.

Ještě k těm odposlechům – dejme tomu, že je opatří Úřad pro zahraniční styky a informace nebo Vojenská rozvědka. Obě ze zákona smí působit jen v zahraničí. Takže odposlechy získané v zahraničí? Kdy zcela nepochybně půjde o tajnou zpravodajskou informaci,nejčastěji BEZ souhlasu místních orgánů, povolujících použití zpravodajské techniky. Tedy půjde o důkaz , získaný ilegálně! Co mi to Hamáček vykládá???

Půjdu ještě dál. Jak se bude postupovat v případě, že důkaz nebo podstatná informace bude dodán, resp. získán CIZÍ,tzv. spřátelenou tajnou službou? Bude připuštěna, procezením přes české špiony a kontrašpiony, před soudem nebo ne? Když ano, to jako se může použít svědectví z druhé ruky a jen na základě toho, že jde o spřátelenoutajnou službu? Jak budou ochráněna práva na řádnou obhajobu, když zdroj bude nedostupný? Nad kterým nemá Česká republika absolutně žádnou kontrolu a který může mít naprosto cílený a ryze specifický,možná i v globálu tuzemsky neakceptovatelný subjektivní zájem, proč se do nějaké trestní kauzy u nás zamíchá!

Když tohle všechno sečtu, jde pro mne o naprosto nepřijatelná rizika, byť latentní. Ale je tu i zcela konkrétní, okamžité! Nebudu ho rozepisovat, vše řekl už Marek Benda:

Obzvlášť s vědomím toho, že tajným službám zadává úkoly vláda a prezident republiky a hrozí tak trvalé podezření z úkolování služeb proti politickým oponentům.“
Po zkušenostech se Zemanem a Babišem a při vědomí, že každá nová vláda od Listopadu byla horší než ta předchozí, se dvěma výjimkami potvrzujícími pravidlo /Špidla, Sobotka/ představa, toho, že tajné služby úkolované těmihle dvěma budou nejen šmírovat politické oponenty nebo ty, kteří si dovolí vzdorovat mstivému starci mohou/musí proti zadaným osobám svědčit, je pro mne naprosto nepřijatelná!Pak se lehko může stát realitou, to co oba nedávno veřejně tvrdili – že v ČR si lze objednat trestní stíhání. Například zaúkolováním tajných služeb.

Bohužel - Marek Benda má pravdu!48 komentářů :

 1. Typický metrologicky neprůkazná Vlkova dezinformace. Kdo posoudí, která vláda je lepší (Sobotkova - to je výsměch zdravému rozumu). Osobně považuji současné vedení Zeman a Babiš od listopadu za nejlepší.
  Takhle, jak je to teď, si důkazy opatří pouze klany a vlivové skupiny, které mají styky na tajné služby, které z velké části jsou pod kontrolou USA. Takhle se jim do toho hází vidle, protože výsledky sledování budou použít všichni a v celém rozsahu.
  Připomínám, že stát to jsme my a že stát slouží k naší ochraně a přežití národa. Informace patří všem a je jenom dobře, že si klany nebudou moci skrze tajné služby chránit své lidi. Co je šeptem to je čertem.

  Co se týká zneužitelnosti, existuje pouze tato ochrana ať všichni vědí všechno co se jich týká a co je k dispozici. Což je hudba budoucnosti, protože společnost je řízena na principu hermetismu - všechna klíčová rozhodnutí obcházejí vědomí davu a následně se hledá jak rozhodnutí ocukrovat, aby to dav sežral (viz spuštěná a řízená migrace).

  Nicméně tohle je krok správným směrem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. lepe by znělo že stat jsme my co platime daně a zbytek z nich žije i když slovo stat taky neni zrovna fer protože stat ma svoji banku vodu elektrarny armadu lesy pole nemocnice a policiji ve svych rukach a take neživy nepracujicikterym se nechce a přicucle pijavice jako neživy vykladače neviditelna a kazatele všechmožnych i nemožnych bohu včetně těch černoprdelnich

   Smazat
  2. Pro 8:03. Tahle, jde mi o správné informační pole. Stát je prostředek na ochranu života lidí, aby jsme si byli vědomi, že to my lidé v něj žijící, to my jsme stát, když si to většina obyvatelstva uvědomí, tak to bude fungovat.

   Současná situace není "do ví jak", lidská společnost je na hranici globální katastrofy (ekonomické, politické, vojenské a ekologické ...). Žádný stát nedisponuje plnými funkcemi ke svému řízení a vše je řízeno světovým zákulisím. Nicméně šikovné vlády mohou vybojovat nebo vymanévrovat lepší pozici a lepší život pro své obyvatelstvo.

   Vědomí, že stát jsme my a že nám patří (i když je dočasně ukradeno řízení k našemu plnému prospěchu) nám dává dobré výchozí podmínky do budoucna a větší odhodlání bojovat za svůj stát. Světové zákulisí řídí svět na základě doktríny rozděluj a panuj a proto podporuje různé anarchisty, devianty a myšlenkové proudy, že stát je náš nepřítel a omezuje nás. Snaží se, aby jsme proti státu bojovali a ten byl slabý a snadnou kořistí nadnárodních sil. Chtějí docílit, aby jsme se sami státu vzdali a byli pak snadnou kořistí k našemu plnému zotročení.

   Smazat
  3. Pode mnou samé útoky na Vlka, Špidlu, Sobotku, Bendu atd. atd. atd., ale lidi, to si nechte od cesty a raději si všimněte návrhu toho pos.anýho zákona a jeho podstaty! Chtějí nás změnit v policejní stát, kde korporace a jakákoli vláda mohou důkladně ničit lidi s odlišnými názory. Je to výtvor dílny dnešních soc.dem. Zapadá do 'bolševické' architektury státu, který prostřednictvím Chovancových čučkařů a trolů napadají opozici, ničí svobodnou diskuzi na internetu, cenzurují celé profily na sociálních sítích a podporují "jedinou pravdu". Je to cesta k policejnímu státu. Většina kolonií je spravována policejním státem. V banánových republikách se ale policejní stát musel prosadit zbraněmi a terorem proti domorodcům, u nás pasivní lidé bez odvážné elity si nechají všechno líbit. Takže ano, sociální demokraté nás vedou k policejnímu totalitnímu státu.

   Do toho trendu zapadá i ta skandální dienstbierovina s lidovým hlasováním, k jehož vyvolání musí být 400.000 podpisů, zatímco např. ve stejně lidnatém Švýcarsku stačí o řád méně.

   Smazat
  4. Bendo, ty zbytečný budižkničemu, já byla určitě větší dizident, než ty ty parchante. A nikde se s tím nevytahuju. Dřepíš ve žvanírně a akorát škodíš. Nechápu, že tě stále někdo volí, kromě židovský obce.

   Smazat
 2. Anonymní 6:43
  Vůbec nevíte co se děje a bude dít a v tomto Vlkovi věřím jak to on popsal.Přeci to nemůžou říci co je účelem toho zákona.Pomalu se to přitvrzuje,taková EET byl dost jasný zásah,vůbec nejde o daně,víme,že se jedná jen o kontrolu podnikámí o kontrolu pohybu zboží.Pak se připraví bezhotovostní platby a to bude kontrola absolutní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podobná EET funguje ve více zemích, například na Slovensku. Tam mají e-pokladny i báby na tržnici. Obchází se hůř, ale jde to. Jestli narážíte na to, že velcí hráči mají víc možností, pak souhlasím, jenže to tady bylo odjakživa a za každého režimu.

   Smazat
  2. je pravda že eet vytahne daně ztěch co je ze zakona nemuseli platit třeba ti trhovci ukryti pod značkou chudych farmařu a vedle nic obchod kde se dani protože maji faktury ktere udajně chudy farmař co přijel od milonove novostaby v džondiru a manželka v beemve je platit nemusel ale to byla přeci a je špidlovina schvalena modrou strakou stejně jako nezdaněna nami dotovana solarka

   Smazat
  3. Vite, kazdy clovek ma neco, co je osobni.
   U me to je priroda, vse zive, proste zivot, biologie...

   Vse. No kdyz mi rekne nejaky "zmrzlinar", od mamy termin "uterak", tatik ma jeste peprnejsi vyznamy pro ty, kteri maji psa - za "neciste zvire".

   Uvedomte si, pouze zamer tech, kteri tyto pseudo-ideologie siri.

   Takze jedna vyjimka, z vlastniho disku (no nemejte obavu, counter cini 8907 zvukovych i obrazovych klipu z celeho sveta - Made in me).

   Tak vyjimka z pravidel, no s povolenim:
   https://yadi.sk/i/GLmTaRQ5w0Mmvw

   Vim, pouze 720p, no to je proto, ze staci muxing,
   obrazove deblocking, dering, upscaling az v posledni fazi, presto zadne moare, neuvidite.

   Takze, za --vlka--

   Prijemny poslech, pozor - dts.

   Smazat
  4. EET žádnému slušnému člověku nemůže vadit. Vadí jen zlodějům šejdířům a podvodníkům!

   Smazat
  5. 6:43 ještě jste zapomněl, že dokonalé to bude až nás, samozřejmě pro naše dobro, očipují.

   Smazat
  6. 11:11...Možná bude vadit babce která z vlastních přebytků ráda prodá pár meruněk u silnice.
   Nebo penzistovi,který sem tam někomu jako přivýdělek opraví vrata od garáže.
   Já na tu EET žádný názor nemám,ale určitě nevadí jen zlodějům a podvodníkům.
   Helanov

   Smazat
  7. Nejsem proti EET a nikdo z mých známých tím netrpí, ale přesto si myslím, že EET mohlo být až posladím krokem v úpravách daní. Proč se nejde shora, tam kde unikají miliardy, a proč se to dohání na tisícovkách. Zrovna tak daně spotřební, přiblblé dary solárbaronům za cenu kořistit z občanů cenou enargie. Nejsem kuřák, alkohol piji příležitostně a nesázím, ale stálé zvyšování daní v této kategorii, farizejsky zdůvodňované péčí o zdraví,je látáním děr v rozpočtu. Zato nadlimitní cena za bezpečnost státu, kterou platíme těmto státním složkám, neustále roste. O efektivnosti lze pochybovat, protože oblast je nekontrolovatelná, zahalená do kouře státního tajemství. Můžeme jen odhadovat ze zveřejněných kiksů jako je infiltrace Číny do citlivých míst (UK,strategické rezervní sklady PH) , že jde jemně řečeno,o neprofesionální stav. Snad o další složce, o stavu hospodářské kriminality a nekonání čelní správy se ví i nahoře.

   Smazat
 3. Nevím sice přesně, jaké je znění zákona, a okolnosti, které ke změně vedly, ale představa, že Babiš se Zemanem dává volnou ruku čučkařům a uzavírá s nimi komplot proti liberálním politikům, mě celkem pobavila.

  Jestli náhodou to nebude tím, že Vlk už tři roky proti těmto dvěma neúnavně bojuje a cokoliv od nich vzejde, rozmetá na kaši. V jeho případě rozhodně neplatí: ... nezajímá mne bedna, z které na mne čeští politikáři mluví, nýbrž jen to, co říkají..

  V tomto boji není sám, takový Tribun se v současnosti změnil na duhového liberála, toužícím po dovozu Afričanů, které by měli daňoví poplatníci živit, a taktéž po důkladné příučce škaredému kapitalistickému Rusku, vraždícímu civilisty po celém světě.

  OdpovědětSmazat
 4. Koudelka i jemu podobní jsou blbové. Plně naplňují ono okřídlené, že kapitalista ti prodá provaz, na kterém ho oběsíš. Nechtějí pochopit, že zákon může být (a zřejmě i bude) použit i proti nim samým.
  Tak jako již mnohokrát v minulosti, budou užiteční idioti zlikvidováni těmi prostředky, které sami pomáhali vytvořit. Třeba Rudolf Slánský by mohl (kdyby mohl) vyprávět.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Měl Václav Klaus pravdu? Dle mého ani, potrefená husa se ozve.

   https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Pavlina-Filipovska-vzpomina-na-spoluzaka-Vaclava-Klause-Porad-nam-daval-najevo-jak-jsme-blbi-A-mne-nejvic-602649

   Smazat
 5. Špidla a Sobotka nejlepší vlády za posledních 30 let? To si Vlk dělá kozy, ne?

  OdpovědětSmazat
 6. mladej benda to ma od toho že je přesezenej a vyhulenej od těch dob co si ho vzal starej do parlamentu a s tatikem na rameni hraběte uspěšně prospinkali celich třicet let a včera se zleknuti že by mohlo něco prasknout probudil kdyby se zeptal neprofesurka a stračiho historika figaly a ten by mu nelhal tak by se dověděl že cela estebe kromně mrtviho študenta šmida přešla plynule a bez jedineho vystřelu k firmě bys a to včetně archlivu a pomocniku vb

  OdpovědětSmazat
 7. Debil Babiš si myslí, že služby a policie pracují pro něho. Ale to je velký omyl. Stejně jako když podporuje neziskové organizace které mu za to děkují stávkami a protesty proti němu. On není jen boháč on je vlastě připosraný blbec. Nakonec i to jeho ANO je pěkný chlívek.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Krom vulgarit, lze souhlasit. Boj o kořist přituhuje a je veden mezi oligarchy, ti se přetahují o média, policií, soudce, přízeň (EU,USA,Německa...) na konci i o podporu občanů. Pochopte rozdíl mezi interesem a očekávanou podporou, to je něco jiného, než zájem o blaho občanů. Ti musí být poslušní a adorovat svou elitu, proto je nezbytné dovybavit si represivní aparát.

   Smazat
  2. 13:55
   Pokud to co jsem napsal pokládáte za vulgaritu tak asi nečtete nic jiného než moje poznámky.
   Václav

   Smazat
  3. ono to v policiji chodi taky tak že i estebaci sedi na vyznamnych mistech ve vedeni a většina jich přešla z estebe do bisu tak nechapu proč by neměli pracovat i pro babiše když je třeba držet havluv odkaz nejsme jako oni dneska po třiceti letech obvzlaště vyživne

   Smazat
 8. StB nesměla výstupy z operativní techniky používat jako důkaz.
  Současná situace ve šmírování občanů a jejich kriminalizaci mnohokrát překonavá praxi StB.

  OdpovědětSmazat
 9. Hlavně si nedělejme iluze, že mocipáni ten zákon chtějí protlačit kvůli tomu, aby bylo lépe dělnému lidu a aby se nám lépe dýchalo a žilo, to si snad nemůžou myslet snad ani zpohrkané dutohlávky letenské. Možná by to chtělo nějakou vhodnou údernou agitku zpívanou, třeba Dusilovou, ó jak příznačné jméno. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 10. No jo koudelkové a hamáčkové to určitě myslí „dobře" jsme hlídáni na každém kroku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale Hamáček je produkt Babiše a jenom člověk rozumu mdlého to nepochopil. Naprosté zlo se skrývá za neschopným premierem, který se snaží vlastně uplácet protivníky.

   Smazat
 11. Nevím o co přesně jde, nedělám si žádné iluze o BIS, o StB, o CIA, o Mosadu ani o žádných jiných tajných, ale když proti něčemu brojí mladej Benda, tak na tom musí být něco pozitivního.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No vidíš, a právě na tom nic pozitivního není!

   Smazat
 12. Jednoznačně souhlasím s návrhem zákona! Slušným lidem tohle vadit nemůže, zase jen to překáží různým šejdířům a šmejdům!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dalibore, Dalibore bejt slušnej určitě a to vím naprosto přesně, neznamená bejt blbej. Jinak se pochlubím, dneska to je přesně 27 let co nekouřím, jenom občas doutník. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  2. Dalibore, chudáku, právě svým výrokem a podporou ničíš právní stát!!!

   Smazat
  3. Dalibore, naprosto nemáš pravdu. Při dnešním obsazení prokuratury, soudu a bezpečnostních sborů je toto nebezpečnější než za bývalé ČSSR.

   Smazat
  4. Nouze naučila Dalibora housti... Doporučuji čerstvé na YT Map101, obsah ROP severozápad...

   Smazat
 13. Nevím, proč nějaký důkaz o spáchaném zločinu, by měl být vyloučen z trestního stíhání, protože ho předložilo A a ne B. Jde jen o hodnověrnost důkazu, která by měla být řešena.

  OdpovědětSmazat
 14. Přidávám se k těm, kteří deklarují, že Zeman a Babiš jsou to nejlepší, co jsme po listopadu 1989 dosud měli. Samozřejmě nikdo není tak dokonalý, aby nemohl být lepší. Zatím jsme měli 30 roků smůly, že nám vládli jen špatní a ještě horší. I to je důvod, proč generace, co prožila socík (při vědomí), nepřijímá soudobou goebbelsovskou propagandu o době minulé, jako česká haveljugend (bez vědomí)! (Neměl jsem s tehdejší vládnoucí partaji a jejími politruky nic společného, měl jsem "buržoasní původ" a přesto to píši!)

  OdpovědětSmazat
 15. Nevím proč pan autor vyčítá Bendovi,že se nikdy neživil jinak než v PS.
  Pokud vím,tak Benda kandidoval na jednom z posledních míst na kandidátce.
  Nakroužkovali ho voliči,možná z nostalgie po starém panu Bendovi, který byl slušný chlap.
  Takže Bendovi jeho obrůstání mechem v parlamentu jde jenom těžko vyčítat.
  Fakt je,že je to jeden z mála poslanců kteří nikdy neměli žádnou aféru.
  (To řídké řádkování v Plzni nepočítám,dělali to tam asi všichni a jen hňup by se nepřipojil.)
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:12
   Jo ¨Benda a jeho rodina to je jeden slušňák vedle druhého. Asi si nepamatujette jak podporoval generála Pinočeta. A dokonce ho zval do Prahy. To byl masovější vrah než u nás dehonestovaná KSČ.
   Václav

   Smazat
  2. jo slušnost to bylo jejich hlavně že slušně a za slušne prachy protlačili podvodem loupež stoleti v zemi mistra jana husa jako pravi a nefalšovani katolici podle učeni ježiše krista

   Smazat
 16. Nevím, jestli nebyl mezi příznivci přeletu US bombarderů přes naše území, když letěly na Belehrad. A co Promopro?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. saša řekl že sto milonu bylo směroplatne ato u soudu z modrych strak rozhodlo že nelhal na druhostranu vočan už vi co muže čekat když pujde před spravednost

   Smazat
 17. Němci a Sověti měli tajné služby, které měly oddělení pro boj s vnitřním nebezpečím. A StB se k tomu dopracovala také. Nejefektivněji pracovala SD. Je třeba pobrat a využít zkušenosti minulých dob.

  OdpovědětSmazat
 18. To si jako máme myslet, že žádní domácí tajňáci uvnitř Česka "neoperují?" Teď skutečně nevím, Bis je český špionážní výsadek za hranicemi???

  OdpovědětSmazat
 19. O Bože, ten úbohý Benda, který nikdy nic užitečného v životě neudělal brečí nad schválením nové StB. A nedivím se mu když u nás rejdí stovky špionů CIA, StB by je mohla objevit i s tím jejich podržtaškou s vyvalenýma očima.

  OdpovědětSmazat
 20. To je pro dnešní fašizující režim příznačné. Komunistovi Ondráčkovi kdosi vyčítá, že opisoval svou disertační práci a opakují to neustále na rozhlasových stanicích, v TV Nova.10 x za den.. Ale aby se někdo zeptal jak studoval Benda, Ruml, Chovanec a řada podobných exotů, kteří školu vystudovali za několik měsíců a na jejich diplomky se nikdo neptá. Nebo aby se někdo zeptal jak je možné, Šláfenberg bez jakéhokoliv vzdělání chodí do PS spávat a nikomu z TV Nova či jiných médií to nevadí?. Vadí Ondráček, neboť poukazuje na špinavosti, které pravice "vyrábí". Nepoznáváte to z dob, kdy zde ČSR okupovali Němci a za každý i slovní útok byli zatýkání a dokonce popravováni. Nehrozí to i poslanci JUDr. Ondráčkovi? Je komunistou a nedrží pusu. Lidé bděte před Bendami, TV Nova a dalšími agresoři!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Obecně k opisování v disertacích. Je povinností oponentů a ti bývají 2 event. více, aby upozornili, že výsledky bádání autora nejsou původní. S tím opisováním je nutné dávat pozor. Pokud je to v obecné části, která je vždy kompilací až dosud poznaného - tedy jakýsi učebnicový text, tak tam netřeba každé slovo citovat. Pokud je to v části hodnotící vlastní výsledky zkoumání a konfrontující je s výsledky jiných badatelů, tak tam by se mělo citovat. Jinak samozřejmě autoři disertací nejsou autory abecedy, ba dokonce ani češtiny a psaní. Takže by bylo potřebné vždy upřesňovat co a v které pasáží disertace bylo opisováno či "opisováno". Jinak to může být jen plácnutí do vody k pomluvě protivníka. Víte, že učebnice ve školách jsou také jen kompilace dosud poznaného a jak se v nich cituje? Jinak veřejnost si pamatuje tzv. plzeňská práva, jejíž nápravy se ujal pak jakýsi Pospíšil, ale co víme, jak fungují dále. Tehdy bylo možné tam zvládnout vysokoškolské studium i s titulem za dovolenou. Pokud jde ale jen o titul, tak to je i obchodní artikl a disertační práci si lze také jako obchodovatelný výrobek objednat a zakoupit. To ovšem je důsledek devastace českého školství po převratu 1989!

   Smazat
 21. Bendo, máš to marný, my tě nebereme a oni už asi taky ne.

  OdpovědětSmazat
 22. Benda by to mohl testnout u imáma v mešitě.

  OdpovědětSmazat
 23. Voliči babinského, měli by jste mu otloukat o hlavu denně, tu
  krávu Jourovou. To co z ní dneska u moravcové vylezlo, je děs.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.