Reklama

středa 27. listopadu 2019

Vzestup a pád omezenosti

Docent Radim Valenčík
Radim Valenčík
27.11.2019 blog autora
V rámci seriálu o dobré teorii uveřejňuji několik dříve napsaných a aktualizovaných příspěvků, které připomínají nedávné, trochu vzrušená, dění kolem hodnocení uplynulých let a odpovědi na otázku, kdo může za současný stav.


Na úvod se dovolím podělit o jeden svůj postřeh. Nějak jsme zapomněli, že vše, co u nás děje (ale tak tomu bylo vždy v dějinách naší malé země ve středu Evropy) se děje hodně pod tlakem, resp. pod tlaky zvnějšku. Jde vždy jen o to, které převládají a kterým se poddáváme. Samozřejmě, že dnes u nás "za všechno může Putin". Nelze ovšem nevidět, že nejvýznamnější společenské jevy (diletantské klimatické šílenství, naivní ignorování rizik řízené migrace, stalinizace praktik udržování eurojednoty ve smyslu "kdo není s námi je proti nám", demonstrativní používání dvojího metru při výkladu domácích i zahraničních událostí dominantním mediálním maistreamem apod.) u nás probíhají jako přes kopírák podobně, jako v dalších zemích. A pokud jde o americký trumpovský impeachment, tak se člověk nestačí divit. Ten náš "malý český zemanovský impeachment" se s ním nedá srovnat.

Vybírám několik poučných epizod.

Cesta zpět?


Osmý dříve uveřejněný příspěvek s aktuální poznámkou

Po 30 létech: Vzestup a pád omezenosti (17. listopadu)

Říká se, že doba je složitá a je obtížné se v ní vyznat. To přestalo být pravdou. A je nebezpečné setrvávat v tomto omylu. Doba se stala velmi čitelnou. Z jednoho prostého důvodu. Chcete-li ještě více ožebračit národ, který i po té, co přišel o podstatnou část toho, co vytvořil, a kterému začalo docházet, o co ve světě jde, se zase začíná stavět na vlastní nohy, musíte nejprve z části populace udělat militantní idioty, kteří vám budou sloužit. Tím se složité, mnohorozměrné střetávání různých proudů ve vývoji společnosti mění ve velmi triviální polaritu mezi lidmi, kteří jsou schopni používat rozum, a lidmi, kteří byli o tuto schopnost připraveni.

Proč jsme toho svědky? Na tuto otázku není odpověď jednoduchá. Příčin je více a jsou skryty podstatně více než jejich projevy. S naší zemí už nikdo nepočítal. Zdálo se, že naivita, se kterou někteří spojili "příjemné s užitečným", kteří podcenili to, že rychlý pád sovětského bloku ovlivní vývoj samotného jádra globální moci na Západě, a otevřeli cestu k vyplundrování naší země, z ní udělá pouhý ocásek dění ve světě. Vývoj však pokračoval dále:

- Jádro současné globální moci sice ovládlo i západ EU, dokonce sjednocené Německo se stalo pouhým vazalem, jehož "moc" reprezentují dosazované vydíratelné figurky. Toto jádro současné globální moci však začalo degenerovat. Přestalo zvládat strategické řešení globálních problémů. To se dnes projevuje:
a) jednak ve studené občanské válce mezi legitimně zvolenou Trumpovou administrativou a tzv. Deep State, který je nejperverznější formou jádra globální moci v dějinách;
b) jednak v nárůstu problémů evropského západounijního prostoru, přičemž pod tlakem problémů se silnější země tohoto prostoru snaží přenášet důsledky problémů, které si samy vyvolaly či připustily, na slabší země.
- Rychlost, se kterou u nás proběhla privatizace, se ukázala jako výrazná výhoda. Postupně se začaly vytvářet podmínky k tomu, aby se nově vznikající podnikatelské subjekty vymanily z vázanosti na zahraniční kapitál a začaly si vytvářet vlastní exportní možnosti. Ty jsou mimořádně významné pro vznik a rozšiřování inovačního potenciálu země, např. v podobě tvůrčích týmů. Jakmile totiž takové týmy začnou vznikat, násobí se ekonomický potenciál země. Především se však otevírá prostor pro uplatnění kvalitního a špičkového vzdělání. Přitom jakmile začnou tvůrčí týmy ovlivňovat inovační aktivitu a exportní výkonnost ekonomiky, neomezuje se jejich působení jen na firmy domácí, ale vytváří se podmínky i pro jejich působení v nadnárodních podnikatelských subjektech.
- Přenášení narůstajících problémů evropského západounijního prostoru (se kterým se při rozšiřování EU nepočítalo, protože se nepočítalo ani s těmi problémy, ani s tím, že se euroreprezentace zachovají takto bezohledně) vytvořilo mocné impulsy pro emancipaci středounijního prostoru, kde existoval základ v podobě V4. Přitom emancipační potenciál středounijního prostoru, který tím vznikl, je stále silnější a ohrožuje pozici dosud dominantních zemí EU, jejichž reprezentace jsou dosazeny a ovládány jádrem současné globální moci.
- V neposlední řadě sehrálo roli i to, že zkušenost občanů naší země s chováním mocných vůči nám v celých našich dějinách potvrdila Klausovo "každý se musí umět postarat sám o sebe", v daném případě i v nadnárodním měřítku. Svoboda znamená především zodpovědnost za vlastní osud. A tak původní polarita globální servility (Havel) a národního sebevědomí (Klaus) vygenerovala nejen podnikatelské elity, ale i část našich vládnoucích elit. Ty s oporou velké části obyvatelstva z České republiky udělaly zemi, kterou je nutné brát vážně.

A tak se zase stáváme obětí útoku na naši národní svébytnost, který již není projevem pouhého fangličkaření, ale nutností z hlediska přežití toho, co má v naší zemi perspektivu. Povědomí o možnosti i nutnosti toho, co pro naši zemi ze současného dění ve světě vyplývá, si uvědomují různé skupiny obyvatelstva a jejich formální i neformální představitelé různě. Uvedu málo známý příklad, na který mě upozornila M. Neudorflová. Z pera, ze kterého bych to nečekal. Jana Berwid-Buquoye, Dr.Dr., docenta rer. pol., Presidenta Českého Institutu Mezinárodního Setkání (ČIMS), místopředsedy České atlantické komise NATO a předseda Sekce osvěty a zpravodajství České atlantické komise (ČAKO), majitel barokního zámku v Táboře-Měšicích – dost toho, aby k němu velká část našich občanů měla nedůvěru. Ale pozor! Umí používat rozum, a to je v dnešní době to nejdůležitější. Článek "Andrej Babiš aneb trest za úspěch napsaný" napsal před rokem. V něm píše mj.:

"Brát si za základ boje proti nepohodlnému premiérovi prohlášení úředně uznaného psychopata a na tomto základě vybudovat politický program k odstoupení premiéra i jeho vlády, není demokratický parlamentní politický postup, nýbrž naprosto školácké idiotství."
Viz: https://berwidbuquoy.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=689807

I další jeho články na jeho blogu jsou nesmírně zajímavé, viz:

https://berwidbuquoy.blog.idnes.cz

Kritické, ale střízlivě racionální. Ne se vším můžeme souhlasit, ale podle mě i lidé jako J. Berwid-Buquoy patří k tomu, co bychom mohli označit jako spojenectví rozumu proti omezenosti.

Na současné dění jsem v posledních několika dnech reagoval drobnými poznámkami:

K Letné (tento zaznamenal hodně velké množství lajků a sdílení):
Debakl "vůdců národa". U řady lidí zapracoval přirozený obranný mechanismus proti vymývání mozku dvojím metrem.

Ani ČT nepomohla.

K tomu nejdůležitějšímu (tento považuji za to hlavní):
Tak se ukazuje, že zapouzdřenci ztratili nejen schopnost přemýšlet a argumentovat, ale i číst.
Smutné konce vývoje psychiky, která akceptuje politiku dvojího metru.

Ve stručnosti shrnu:

1. Největším a vlastně i jediným nebezpečím pro naši zemi jsou ti, kteří si, jak se lidově říká, nechávají vymýt mozek.

2. K tomu dochází tím, že mediální mainstream s jeho vlajkovou lodí ČT v čele, je masíruje prezentací "úspěchů" politiky dvojího metru odvíjející se od jádra současné globální moci, trvale a systematicky.

3. Jakmile člověk začne politiku dvojího metru vnitřně akceptovat, ztrácí soudnost, ztrácí schopnost posuzovat alternativy, postupně zapouzdřuje svoji psychiku. Zpravidla to pokračuje tím, že místo argumentace kádruje na základě vyfabulovaných lží, nedokáže porozumět textu, který nabourává jeho zapouzdřený stereotyp. Mění si i charakterově a začíná z něj "kapat zlo".

4. Včerejší Letná byla názornou ukázkou, jak výroba omezenců pokračuje. Na to, jak obrovské prostředky byly vynaloženy a jak se odkryl mediální mainstream, to byl debakl. Ukázalo se, že psychika velké části lidí, se kterými se v nátlakové hře počítalo, není tak snadno zmanipulovatelná, že obsahuje obranné mechanismy, které ji činí odolnou vůči přehnané manipulaci, která dohry vsadila vše a tím se odkryla.

5. I dnes platí "nejsme jako ONI", tj. ten, kdo chce bránit naši zemi před zlem, se nesmí uzavřít ve svých stereotypech, podlehnout pocitu zklamání, zloby apod. Chce to trpělivě hledat pochopení toho, o co jde, především však vidět potenciálního (a v mnohých případech i akčního) spojence v každém, kdo dokáže používat rozum.

6. Pokud ti, kteří vsadili na to, že zmrzačí psychiku lidí a že to bude stačit k další pokoře našeho národa, stupňuji svoji agresivitu vůči lidem, kteří mají jiný názor, tak každý, kdo chce napomoci obraně před zlem, musí projevit vstřícnost vůči každému, kdo uvažuje o tom, co se vlastně děje. Jen na bázi velmi širokého sjednocení se zlu, které nemá tuzemský původ, ubráníme.

7. Proti naprosté ideové prázdnotě, která se "úspěšně prodemonstrovala" na Letné, je nutné stavět shodu na kvalifikovaném pochopení toho, o co jde, především však srozumitelnou, perspektivní a realistickou vizi změn, které lze a které je nutné udělat, abychom si otevřeli cestu k lepší budoucnosti.

K tomu aktuální poznámka:

Článek během 24 hodin zaznamenal přes tisíc přečtení. Pravda, patrně jej "vytáhl" desetitisícový "rekordman" "Kolik lidí bylo skutečně na Letné? (Foto, výpočet)", viz:
http://radimvalencik.pise.cz/7323-kolik-lidi-bylo-skutecne-na-letne-foto-vypocet.html

V něm je totiž odkaz na tento článek. Ale i tak. Článek se mi nepsal lehce. Není jednoduché vyložit obtížně a navíc ještě zrající myšlenky "lehkým perem". Proto mě potěšily některé ohlasy, které na něj reagovaly v tom smyslu, že na něco takového jejich autoři čekali. Příště se pokusím napsat ještě srozumitelněji.

(Pokračování další sérií)


Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/7330-cr-30-plus-7-vzestup-a-pad-omezenosti.html

26 komentářů :

 1. Perfektní článek ! Valenčík je super !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jistě pěkně napsáno, jenže podstata člověka je tatáž.
   Vemte například ZdeŇka Svěráka seniora, myšlení má úplně stejné, neustále se musí angažovat. Při damncrbálu opět zaperlil, když se připojil k Milionu chvilek, to je jako když člověk se musí a musí vymočit. Ke stáru je to však pochopitelné ....

   Smazat
  2. Je to tak, článek perfektní a důležitý!
   Nejprv jsem chtěl vytknout některé věci které mne nejvíc zaujaly, ale to nejde.

   Smazat
  3. Kdovi,zda se pan docent brzy dovede zapojit so boje

   opravdových válečniků alternativy za

   NAŠE PENIZE;SVOBODU A DEMOKRACII

   kdy se zastaralé heslo Proletáři spojte změni na

   MAJETEK ZAVAZUJE:
   jeho uživáni ma sloužit k prospěchu celé Společnosti a jejimu blahobytu!

   No jestli tomu heslu bude vůbec rozumět.A co vy všichni lidovi komentátoři,jak tomu novemu heslu a na to navazujici NOVE REPUBLICE rozumite,co?

   Smazat
  4. Rudánku,ale Svěrák nekope za Česko,ale za svoje souvěrce...V tom je ta potíž.
   Nemůže za to,pámbíček mu sdělil že je Vyvolený vládnout nade všemi ;-)
   Helanov

   Smazat
  5. Nadělil? Snad ošidil. O kritický rozum.

   Smazat
 2. Skutečně výborný článek. A když se nad tím zamyslíme tak vůbec nemůže být nikomu divné, že Putin, který nemá hlavu jenom na kulicha, v pohodě s těma debilama voře a vláčí a ještě přitom dělá pořádek doma, kde to nemá ale vůbec jednoduché. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také obdivuji VVP,vede si moc dobře...Vytáhnul RF z velkých problémů a (zatím) to zvládá.
   Přesto bych ale byla opatrná a rozhodně bych nehledala nějakou pomoc,natož spásu,na východě.
   Rusko je složitá země,je tam moc různých národností, náboženství,zavilých stalinistů,oligarchů,ožralů,bigotů,jurodivých popů,feťáků,popletených "disidentů" kteří horují pro Západ...Tím jsem jen chtěla říci,že bych si na RF nevsadila ani fň,myslím na RF po Putinovi.
   Vychovává si svého nástupce???Toť otázka!
   (V průměrném Rusovi je mesianismus jako v koze.)
   Helanov

   Smazat
  2. Sakra znalec Rusu,kde jste to nacerpala -u Petry Prochazkove?

   Smazat
  3. VVP sleduju už pár let. Hodně mi jeho analýzy politických událostí pomohly udělat si povšechnou představu o globálních procesech ve světě. A přece je to přesvědčený stalinista. No nic, od toho se dá abstrahovat, jako politolog je ovšem skvělý. To se nedá se zpravodajstvím ČT vůbec srovnat. Dokonce ani Český rozhlas té kvality zdaleka nedosahuje.

   Smazat
  4. Bagoune,imperiální choutky jsou v nich jako v koze...Kdyby ne,tak by tam neměli tolik slimáků,nemyslíte?
   V tomhletom ohledu si mohou s Britama a Frantíkama podat ruce.
   Helanov

   Smazat
  5. 14:56...VVP není stalinista, ale respektuje některé Stalinovy zásluhy a hlavně nechce naštvat ty, kteří stále považují Stalina za geroje...
   Proto žene bičem ze země ty Memoriály které by se chtěly moc vrtat v minulosti.
   Chápe,že by to ničemu neprospělo,přesně naopak.
   Helanov

   Smazat
  6. Helanov, stavět Putina proti Stalinovi může jen ten, kdo nepochopil dějiny Ruska posledních 100 let a jako pravdu bere to, co mu hlavní proud servíruje od Stalinovy smrti. Správně je za B) Putin je druhý Stalin, jen to má doma těžší než Stalin. Existují o tom už i filmy, a pokud je to pro Vás těžké to hledat, zkuste V.V.Pjakina a FKT. Je to neméně těžké čtení, ale co lehké jde li to proti proudu a má to hlavu a patu. Hodně sil a odvahy ke vzdělání se.
   Mik

   Smazat
 3. Velmi dobrý článek.
  Tak to je fór,
  vždycky jsem měl podezření o údajích počtu účastníků nějakých akcí. Tak jsem si zkusil podle uvedené metodiky proměřit Václavák. Tehdy v r. 1989 jsem chodil JEN DOLE PŘES MŮSTEK a "nahoru" jsem se "jen" občas ohlédl (naštěstí pro mé svědomí). Když si dám dohromady plochu, výpočet, co jsem JÁ DOOPRAVDY viděl, co tehdy "otevřeně" tvrdili svobodná média, tak je z toho jen jeden závěr:
  MĚL JSEM PRO SEBE TEHDY SVOU VLASTNÍ PRAVDU - LŽOU MI, LHALI MI, A BUDOU MI LHÁT O ČEMKOLIV (skoro kdokoliv, to jen poznámka k článku).
  Neuvádím výsledky měření (mapy Seznam), protože to by si měl každý ověřit sám. A pak si představte, jak se mačkáte v davu a zjistíte další "údaj". Právě tady se může začít i ta cesta pro někoho dalšího, nevěřit všemu, co se říká, píše a uvádí byť jako by "oficiálně" či dokonce plně "svobodně".
  Ale nejhorší je, že lidé prostě musí hledat informace a ne zdaleka každý je schopen a někdy i ochoten rozlišovat hodnotu, pravdivost, význam a účel informace. Vlastně jen absolutně vzácně jsem se setkal s tím, že by se někdo z diskutujících namáhal případně ověřit v diskusi informace podle odkazu, nanejvýše byla odpověď, že je to tam, co jsou stejní ... jako TY!
  Dalším problémem je to, že k ohodnocení informací musíte mít znalosti a především vědomosti (což je velký rozdíl!), protože vědomosti jsou propojené znalosti se zkušeností, spojené s pohledem na svět. Protože ten však má každý trošku jiný (byť třeba někdy minimálně) pak musí přijít na pomoc vnitřní logika, analýza každého jednotlivce. No a co se děje ve skutečnosti? Jen si vzpomeňte každý, kolik lidí se dokonce vychloubá dnes tím, že třeba nečte knihy! Kolik lidí není schopno ani správně ohodnotit ani např. skutečné podmínky půjčky v bance. Prostě, když chybí znalosti nejsou pak vědomosti a takový člověk MŮŽE ke stáří získat vědomosti, ale za jakou cenu! Ne nadarmo lidová přísloví tvrdí: Co se v mládí naučíš, v stáří jako když najdeš! No a teď si sami studenti prý chtějí "ulehčit studium" některými "demokratickými" úlevami neskládáním třeba povinných zkoušek - maturit - z matematiky? Jestli jsem se zde dopustil nepřesnosti, hned se omlouvám, ale vím že něco takového existuje. Jen situaci ve školství "už" nemusím sledovat tak podrobně. Tím se sami dobrovolně aniž to teď tuší posouvají do role manipulovaného a možná i do "role" budoucího otroka.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobrý a případný komentář! Klíčové sdělení: "lidé prostě musí hledat informace", je dnes mnohem potřebnější, než tomu bylo v minulosti.

   Smazat
 4. S panem Valenčíkem lze skoro ve všem souhlasit, ale mýlí se v jedné věci. Tzv. Deep State je nejperverznější formou jádra moci v dějinách ale nikoli moci globální ! Deep state si jen myslí, že představuje globální moc. Ve skutečnsoti byl a je jen nástrojem globální moci, nástrojem který se ovšem vymknul globální moci z řetězů a proto bude nemilosrdně začistěn.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:18 - Výborný a objasňující koment! Naprostý souhlas!

   Smazat
  2. 9:18...Záležï na tom,co si kdo pod tïm dýpstejtem já si pod ním představuji... řekněme... nekřesťany.
   Plus něco křesťanů kteří jim fanděj.
   Helanov

   Smazat
  3. Opr.: ...co si kdo pod tím dýpstejtem představuje...

   Smazat
 5. Dobrý článek pane Valenčík ale zdá se mě že ta hrstka zoufalců dostává všude neskutečný prostor.

  OdpovědětSmazat
 6. Na rozdíl od pana autora nepovažuji Letnou za něco až tak škodlivého...Bylo tam hodně lidí, kteří tam přišli upustit páru... Důležité je,že se nikdo nepral,zábavu obstaraly jen kecy...Program antibabiš je málo,havlérka svého "vůdce" vygenerovat neumí,ani kdyby chodila po hlavě a odstrkovala se ušima, může nabídnout jen recykláty.
  Národ je unavený,říká si "Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše" a tato vláda zatím šlape.
  Myslím,že svou netolerancí a záští se už havlérka natolik odkopala,že nemá u většiny občanů šanci.
  Bolševik slavil Vítězný únor -řekněme- týden.Havlérka slaví hadrák už nejmíň měsíc... Ještě dneska ČRo slaví třicetileté výročí generální stávky...bléée
  Dalo by se i říci,že havloidi=bolšáni na steroidech.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:28 Souhlas. A oslavovat se bude nejméně až do 1. 1. = 30. výročí prvního "pravdivého" presidentského novoročního projevu.

   Smazat
 7. „Stop Soros.” Fiala z SPD si ve stopách Orbána chce posvítit na politické neziskovky v ČR:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019112711017654-stop-soros-fiala-z-spd-si-ve-stopach-orbana-chce-posvitit-na-politicke-neziskovky-v-cr/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:11...Já bych si na ně posvítila plamenometem ;-)
   Helanov

   Smazat
 8. Radim Valnčík: chci poděkovat za všechny komentáře. vážím si jich

  OdpovědětSmazat
 9. Díky za článek, super a srozumitelný.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.