Reklama

pondělí 18. listopadu 2019

Vzpomínky na „samet“ nejen v zeleném

Martin Koller
Martin Koller
17. 11. 2019
Krátce před velkými komediálními vystoupeními euromarxistů nemohu odolat vzpomínkám. Tento článek je rozšířenou a upravenou verzí toho, co vyšlo na serveru Parlamentní listy. Zároveň slibuji, že v některém z dalších článků vysvětlím slovo euromarxismus tak, aby byl opravdu pochopitelný.


V období takzvané sametové revoluce jsem pracoval na ÚVISu (Ústřední vědecko-informační středisko) ČSLA (Československá lidová armáda). Bylo to informační pracoviště ministerstva obrany, které vyhodnocovalo z hlediska trendů převážně legální informace z především z oborů vojenství a technologií. Připravovaly se tam informace pro ministra a vrcholové pracovníky resortu. Něco podobného, jako byl Prognostický ústav. Pokud mohu posuzovat, informační zajištění ÚVISu studijními materiály bylo lepší, než má současná AČR. Pracovníci měli každopádně lepší přehled o politické a vojenské situaci v zahraničí, než naprostá většina občanů ČSFR, včetně členů a nomenklaturních kádrů vládnoucí KSČ. Téměř všichni odborní odborníci na výše uvedeném pracovišti měli, nějaké politické „škraloupy,“ počínaje vyloučení z KSČ a dalšími hříchy za rok 1968, příbuzné v zahraničí, případně nějaký problém z práce v rozvědce. Přesto si je armáda ponechala pro jejich odborné kvality a náčelník střediska, plukovník Žáček raději obětoval generálskou hodnost při jejich obraně před kádrováckými politruky. Profesně to byla úžasná parta a škola.

Takováto sestava samozřejmě dovedla poměrně přesně vyhodnotit i politický vývoj, stejně jako pracovníci prognostického ústavu, bez ohledu na fakt, že jsme měli zakázáno vyhodnocovat informace z SSSR, samozřejmě včetně nepublikovaných a cenzurovaných. Jenže ty k nám dorazily oklikou z USA, SRN, Velké Británie, Francie a Rakouska, odkud pocházely naše hlavní informační zdroje. V Prognostickém ústavu byla situace podobná. Takže, pokud někdo v současnosti kritizuje pracovníky tehdejšího „prognosťáku,“ neví, o čem blábolí. V celé republice nebyli informovanější odborníci. Ti, kteří se dali následně na politiku, vycházeli z globálně uznávaných trendů. To, že se trendy následně změnily, a především, těmito vlastními trendy neřídili v praxi naši noví západní bratři a německá euromarxistická EU je zcela popírá, je věc druhá. Výsledky jsou vidět a ještě budou.Ministerstvo zahraničních zájmů

Naopak, rozvědka se tehdy moc nepředvedla. Jejich informace jsme občas dostali k posouzení a připomínaly produkci současné BIS, která vyrábí horší ideologické slinty, než kdysi Ústav marxismu leninismu. Rozvědka nás taky nenáviděla víc, než třídního nepřítele a po listopadu 1989 se postarala o postupnou likvidaci ÚVISu. V té době se už rozvědka stávala turistickou kanceláří pro synky a dcerky komunistických nomenklaturních kádrů, stejně jako v SSSR, a těm šlo především o vlastní životní úroveň. Tento rozvrat pomalu nastal již před listopadem 1989 a umožnil hladký přechod rozvědky k novým pánům, přičemž se její příslušníci vyhnuli lustračnímu zákonu. To mluví za vše. Na nějaké politické přesvědčení a věrnost vlasti kašlali. O polistopadových tajných službách nemá smysl se bavit jako o českých. Podobné to bylo i v diplomatickém sboru, přičemž tento trend pokračuje do současnosti. Proto říkám a opakuji, že nemáme ministerstvo zahraničních věcí, ale zahraničních zájmů, řízené slouhy cizáků a rozvědky, která jsou pro svoje pracovníky a spolupracovníky nebezpečná, protože jsou jen filiálkami zahraničních tajných služeb, především CIA. Ty nemusí mít a většinou nemají zájmy shodné se zájmy našeho státu a národa. Cizáci naše lidi klidně obětují. Kam to dotáhla za 25 let a víc vojenská rozvědka, jsme viděli na ostudné aféře kolem jejího ředitele Páleníka, premiéra Nečase a jeho asistentky, která s ním údajně dřela jako kůň. Můžeme opravdu klidně spát. Na „naše“ tajné služby a diplomaty se opravdu můžeme spolehnout.


Sametová revoluce v souvislostech


Je třeba zdůraznit, že mocenský převrat, či předání moci na přelomu let 1989 a 1990 nevznikl sám od sebe a nejednalo se o nějakou náhodnou akci študáků. Rovněž se nejednalo o hrdinský boj Václava Havla a několika disidentů v neutuchající občanské válce, podporovaný miliony hrdinných antikomunistických odbojářů. Disidenty v podstatě nikdo neznal, nemluvě o faktu, že mnozí byli agenti StB a reklamu jim udělali především politruci z Rudého práva, kteří je napadli pitomými články. Z hlediska celé dostupné světové historie je třeba zdůraznit, že jednak se nic důležitého neděje samo o sobě, jednak s několika tisícovkami mládežníků by si tehdejší VB (Veřejná bezpečnost) a její pohotovostní pluky, kterými prošli pánové Ondráček i Metnar, lehce poradila. Disidenty StB běžně strkala v krizových situacích do kriminálu, nejvyšší špičky školila na utajeném pracovišti v protialkoholní léčebně (jeden už zemřel, druhý oblbuje s podporou Seznamu jako kněz z kazatelny, ačkoli byl zaručeně komunistický kádrovák, zatímco knězem není).

Zde je třeba zdůraznit, že v ČSSR a ČSFR vláda komunistická nomenklatura ve spolupráci s nomenklaturou stran Národní fronty, nikoli Státní bezpečnost, natož Vojenská kontrarozvědka. To byly pouze výkonné orgány, zatímco osudy občanů ovlivňovali především kádrováci typu Tomáše Halíka a profesionální stranické kádry. Kupodivu na rozdíl od StB a VKr se tyto skupiny až na výjimky vyhnuly lustračnímu zákonu a pro zbytek z nich byl v tichosti zrušen v roce 2010. Kde byli v té době halasní antikomunisté typu Kalouska, Fialy, Němcové a dalších? Na tom je vidět propojení současné a předlistopadové nomenklatury z hlediska zájmů a vydíratelnosti za minulost. A toto propojení pokračuje do euromarxistické německé EU ve vazbě na rodiny kolaborantů z doby německé okupace a protektorátu. Můžeme si připomenout, že Babišova sudeťačka Válková, která prosazuje fanaticky kdejaký protinárodní nesmysl z EU a má bydliště v německém Passau zaměstnává na Babišově úřadu vlády za naše peníze sudeťáckého nadšence a milovníka mladých chlapců Hermanna a vlasteneckému spasiteli národa Babišovi to nijak nevadí. Agrofert by si bez spolupráce Lidovců a TOP 09, a samozřejmě podpory německé EU ani neškrtl. A k tomu nám beze studu přehrávají komedie o jakési vládě a opozici a organizují k tomu nástupy nemyslícího komparzu na Letné.

Represivní orgány se v období 1989 a 1990 ukázaly jako částečně, či zcela nefunkční, což není samo sebou. To vše bez ohledu na fakt, že v předlistopadovém období jsme měli v celé ČSFR 23 000 zaměstnanců ministerstva vnitra, zato výrazně nižší kriminalitu, v porovnání se současností, kdy vnitro disponuje více, než 40 000 zaměstnanci jen v ČR. O tom by nám mohli povykládat soudruzi Ondráček i jeho bývalý kolega z pohotovostního pluku VB Metnar, který nedávno dal komunistickému kádrovákovi Halíkovi osvědčení účastníka třetího odboje. Možná proto, že soudruh Halík kdysi kádroval i soudruha Babiše v jednom podniku. Když se podíváme na demokratické ministry vnitra, nemůžeme se nevalnému polistopadovému vývoji kriminality divit. Obdobné je to i v jiných resortech. Až na několik výjimek, samý nezištný a morálně pevný a vlastenecký odborník.

Vše je třeba vidět v souvislostech. Tehdejší ČSFR byla ideologicky i hospodářsky závislá na tehdejším SSSR. Některé zasloužilé kádry si bez povolení z Kremlu pomalu nezašly ani na záchod. Přitom v Kremlu spělo vše již za vlády Brežněva k ekonomické katastrofě. Stranické vedení prostatických dědků, ověšených kilogramy metálů, jak někteří úředníci z našeho ministerstva obrany, bylo myšlenkově zhruba o generaci opožděné za světovým vývojem a mělo děs z technologických revolucí. Vládly tam duševně průměrné, či omezené, vzájemně se podporující rodiny nomenklaturních kádrů, stejně jako v současné německé euromarxistické EU. Rozvrat nastal po smrti Andropova, kterého těžce zranila dcera jednoho generála, jehož poslal pro zlodějiny do kriminálu. Již v té době existovali v SSSR soudruzi, kteří měli nakradené majetky v přepočtu v miliardách dolarů, vesměs ve zlatě, platině a diamantech. Svůj majetek potřebovali legalizovat a chtěli užívat, což nebylo možné v oficiálně beztřídním státu dělníků a rolníků, kde nevalný byt a auto byly obrovským privilegiem. Letos jsem viděl dva paneláky, kde bydlel v Jekatěrinburgu soudruh Jelcin jako vysoký partajní funkcionář. Ve Francii bydlí v takových migranti z Afriky. Otázkou je, zda nový nejvyšší partajní tajemník Gorbačov byl agent cizí rozvědky již před nástupem k moci, nebo se jím stal až v průběhu výkonu funkce. Tvrzením, že byl naivní, je totéž, jako se říkalo, že by byl blbý. Jenže blbec by tak nevyrostl, jako on. Každopádně se za ním z doby vrcholového partajničení v Stavropolském kraji táhnou i nějaké mrtvoly a manželka Raisa měla svým životním stylem a kontakty ke komunismu víc, než daleko. Nepochybně byl vydíratelný a měl podporu zlodějů. Taky vám to něco připomíná?

Z uvedeného a dalšího známého vývoje vyplývá, že kdyby nedošlo k řízené likvidaci SSSR, žádná sametová revoluce by se nekonala. Hlavní zásluhu má tudíž Gorbačov a jeho parta, kteří paralyzovali komunistické strany okolních zemí, s výjimkou Číny. V rámci resortu obrany, stejně jako v celé republice se již několik let před listopadem 1989 povinně jásalo nad geniálním demokratem Míšou Gorbym a jeho perestrojkou. To, že se v SSSR nic neperestrojilo, ale především kradlo, přičemž hlavními zloději byli, stejně jako na Ukrajině komsomolské nomenklaturní kádry, je věc druhá. Díky našim politikům jsme se naštěstí neperestrojili podle Míšových not, takže jsme se z velké části vyhnuli katastrofálnímu propadu ekonomiky a ztrátě prakticky všech úspor v rozsahu, které postihly občany Ruska po rozpadu SSSR. Odborníci se shodují na tom, že Gorbačov a jeho následník Jelcin způsobili spolu s americkými poradci, zlodějskými oligarchy a dalšími vesměs progresivními komsomolci škody, které převyšovaly škody vzniklé za druhé světové války. Nelze se divit, že Rusové nedůvěřují cizákům a mnohdy ani komunistům a podporují vlasteneckého Putina.

Rovněž na ÚVISu nás zdatně oblbovali perestrojkou v rámci klanění se sovětskému vzoru. Nicméně tamní odborníci byli, na rozdíl od stranických a svazáckých aktivistů, dost skeptičtí. Už v roce 1989 říkali, že dojde k destabilizaci a rozkradení státu. V celé zemi se především aktivně řečnilo, plánovalo, ale v praxi moc neudělalo, abychom se v rámci takzvaného komunismu, tedy reálně socialismu, perestrojili na kapitalisty žijící ve vysněném nekonečném blahobytu. Pravděpodobně nejdále myslel Štrougal, ale kolem sebe měl samé brzdaře. A byl zde další problém. Bez ohledu impotentní propagandu mediálních politruků si většina občanů neuvědomovala, jaké jsou v kapitalistických zemích rozdíly v životní úrovni, nezaměstnanost a stávky, které nemohou zakrýt banány, ani levnější auta pro skoro všechny. Problém byl v tupé podřízenosti nomenklaturních kádrů rozpadajícímu se SSSR. Inteligentních politiků bylo málo, nejvíce vyčnívali Štrougal a nepříliš oblíbený Husák. Toho Češi moc nebrali, protože byl považován za slovenského nacionalistu, který zvýhodňuje Slováky. Ovšem názory znalých pamětníků na něj se dost liší a někteří s uvedeným názorem nesouhlasí. Bez ohledu na rostoucí ekonomické problémy, zpomalování růstu a pokles exportu a zisků z něj, fungoval stát setrvačností déle, nicméně stále pomaleji.

Pupkatí svazáci 40 plus, vedení předsedou ÚV SSM a dnes údajným antikomunistou Vasilem Mohoritou, si užívali koryt se soudružkami sekretářkami, plácali po zadku svazačky, zapáleně kritizovali hnusné sionisty, kteří se chtějí odstěhovat z SSSR do Izraele, ohrožují pokrokové arabské režimy a ubližují mírumilovným palestinským teroristům vedeným soudruhem Arafatem. K tomu napadali v médiích americké imperialisty a oslavovali s multikulturním nadšením černo-rudou teroristku Angelu Davisovou, jejíž účes evidentně inspiruje poslance Feriho, současnou mediální tvář a duševní oporu TOP 09. Zároveň, někteří z nich jezdili studovat na prohnilý západ za peníze pracujícího lidu, jako pozdější ministr Dlouhý. Nicméně pokud se někdo podívá na práce Oskara Krejčího, zveřejněné po listopadu 1989, uvidí klesající podporu vládnoucím elitám ze strany obyvatel. Systém byl nepochybně ekonomicky těžkopádný a potřeboval změny. Jenže ty byly možné pouze v případě odstranění většiny nomenklaturních kádrů, které se pevně držely koryt a vytvořily vzájemně se podporující síť moci a peněz, včetně silových resortů. V armádě panoval vtip na téma MUDR a MUKL, tedy muž určený k dalšímu růstu a muž určený k likvidaci.

Rozdělení tehdejší údajně totalitní společnosti, především v rámci vládnoucích partají, bylo nepřehlédnutelné, stejně jako dnes v té údajně demokratické plné svobody. Přitom mnohdy nebylo dáno schopnostmi a kvalitou práce, opět stejně jako dnes. Věřící a zodpovědní komunisté tvořili v roce 1989 menšinu mezi bezcharakterními korytáři. Síť nomenklaturních kádrů se nepodařilo odstranit a nepodařilo se to dodnes, kdy jsou mnozí z nich úspěšnými antikomunisty a euromarxisty. Lidé si zároveň rychle zvykli na levné bydlení, levnou hromadnou dopravu, bezplatné zdravotnictví a školství, jistou práci a mnozí si dokázali úspěšně přivydělat cestou takzvaných melouchů a malého přikrádání. Nedokázali si představit, že by se to mohlo změnit. Kvetla korupce v malém a v oficiálním nedostatku se dalo téměř vše sehnat. Pitomá propaganda moc nezabírala, protože kopírovala sovětský vzor a dělali ji omezenci, takže si mnozí občané vysnili, jak to už bývá, že tráva u západních sousedů je zelenější a melouny větší. Profesionální politruci a propagandisté, místy vystudovaní v SSSR, a prosazující politiku KSČ si svůj plat a všemožné výhody opravdu nezasloužili. Odměnil je až polistopadový režim, který je až na výjimky nezařadil do lustračního zákona jako výsměch žvástů o antikomunismu. Svoboda projevu byla omezená, nicméně nikoli myšlení a cenzuru máme pomalu zpět bez ohledu na oficiální svobodu a lidská práva. Ta nikoho nezajímala, a stejně jako dnes by je téměř nikdo nedokázal ani vyjmenovat. Kdo z vás, vážení čtenáři a halasní kritici? Ostatně, jaká může být svoboda v kolonii ovládané euromarxistickou německou EU?

Je nepochybné, místy prokázané, že na území ČSFR působily cizí tajné služby a část vrcholových disidentů byla placena ze zahraničí. K tomu je třeba připočítat vydatnou ideologickou propagandu pomocí rozhlasu a ilegálních tiskovin, a rovněž různá cílená embarga poškozující ekonomiku ČSFR. Dále je třeba připomenout naprosto stupidní ideologický boj nomenklatury proti modernímu oblečení, účesům a hudbě, čímž popouzela především mladší generaci a vytvořila gangy veksláků, s nimiž nakonec beze studu sama spolupracovala. Proto je logické, že převrat nevznikl sám od sebe na základě nějakého průvodu studentů, vedených navíc svazáckými organizátory, čímž se chlubí právě morálně pevný soudruh Mohorita.


Armáda a takzvaný samet

Je třeba dát do značné míry za pravdu exprezidentu Klausovi, který vzpomíná na svoji politickou činnost po 17. listopadu 1989. V rámci vrcholové stranické nomenklatury panoval bez podpory z Moskvy zmatek a rozvrat. Systém se již zhroutil v tehdejší NDR (Německá demokratická republika) a v Polsku, což se odrazilo i v náladách obyvatel ČSFR. Střední kádry a řadoví členové KSČ byli bezradní, většinou i zastrašení a v naprosté většině zcela neakční. Situace v resortu obrany byla obdobná a obraz popisovaný generálem Zachariášem, velitelem západního vojenského okruhu je dosti realistický. Nikdo nevěděl, co má dělat, protože politické vedení státu selhalo. Ministr obrany Václavík byl pro tvrdý postup, ale partajní nomenklatura dostala zákaz od Gorbačova.

Schopnost nasazení vojáků základní služby, civilistů oblečených na dva, případně rok do uniformy, a to proti vlastním občanům byla nejistá. Z tohoto hlediska chyběla vojenská policie, či polní četnictvo, které by potlačilo případné vzpoury. I děti vojáků z povolání byly mezi studenty. Opět to byl výsledek dlouhodobé ideologické pitomosti politruků, kteří se oháněli chimérou uvědomělé vojenské kázně socialistického obránce vlasti. Proti útoku zahraničního nepřítele to snad fungovat mohlo, ale v případě nasazení vojáků proti vlastním občanům, sotva. Nelze vyloučit, že by výsledkem byla občanské válka za účasti armády, VB, Lidových milicí a kontingentu sovětské armády. Téměř každý s každým. Něco jako nedávno v Sýrii. Kdo by byl vítězem a osvoboditelem?

Z uvedeného důvody byla zamítnuta iniciativa jak generála a ministra Václavíka, tak plukovníka Zbytka. Ten na rozdíl od mnohých jiných nepřevrátil kabát, což ho ctí. Zato si později pořídil euromarxistickou partu BOS, ovládanou bývalými politiky a pevně usazenou mezi půlkami současného premiéra nového spasitele a nástupce prvního euromarxistického spasitele Havla, dodaného z USA. Lidové milice se bez řádného velení a logistického zajištění doslova rozsypaly, přičemž stihly zlikvidovat seznamy svých příslušníků. Nasadit je proti studentům, kteří pocházeli většinou ze stranických rodin, včetně milicionářských, nebyl dobrý nápad. Stát nebyl zdaleka tak efektivně totalitně organizovaný, jak si dnes mnozí představují a jak bájí euromarxistická propaganda, hrající si na antikomunistickou. Vše nakonec zůstalo na VB (veřejná bezpečnost-oficiální označení uniformované policie) a jejích pohotovostních plucích. Přitom velení VB bylo ve stejném rozkladu jako politická reprezentace a každý se bál vydat rozkaz. Akce Zásah neprošla a údajná připravenost dělníků, rolníků a pracující inteligence ubránit socialismus se ukázala chimérou. Pracujícím za několik desítek let jaksi došlo, že v zemi nevládne dělnická třída, ale stranická nomenklatura KSČ, ČS strany lidové, ČS strany socialistické, Strany slovenskej obrody a Strany slobody. Ministr vnitra Obzina nařídil, že ve svazcích agentů StB nesměli být evidováni kromě známých agentů zahraničních KGB, GRU, Stasi a polské rozvědky rovněž vedoucí funkcionáři výše uvedených politických stran, soudci, prokurátoři a také kádrováci, jako například soudruh Tomáš Halík. Hlavními likvidátory socialismu nebyli disidenti a studenti, ale socialistická nomenklatura. To správně poznal už Stalin a stálo ho to život.

Ve srovnání se současnými elitami byly československé nomenklaturní kádry úplní chudáci, nicméně i tak jejich privilegia a místy i odborná neschopnost, místy i arogance, především mladších soudruhů, popouzely většinu občanů. Ještě před listopadem 1989 se k nám dostal utajovaný dokument. V něm bylo uvedeno, že pouze menšina vedoucích stranických kádrů je schopna porozumět směrnicím z ÚVKSČ a realizovat je, další část je schopna jim porozumět, ale není schopna je realizovat a značná část není schopna jim ani porozumět. Většině občanů v listopadu 1989 nešlo o restauraci kapitalismu, ale jakýsi modernizovaný socialismus, který by udržel všemožné jistoty a výhody, ale zvýšil životní úroveň. Jenže žádný kočkopes neexistuje. Mnozí si později mysleli, že jim to přinese německá EU. Stejná chiméra jako uvědomělá vojenská kázeň. Ideologicky řízené státy nikdy neuspěly.

Když jsem se náhodou připletl 17. listopadu večer do demonstrace, stačil jsem rychleji vytáhnout služební průkaz a zmizet, než jsem nějakou chytil takzvaným dubčekem, jak se od roku 1969 říkalo dlouhým obuškům. Druhý den jsem vyvolal na ÚVISu zděšení svazácké a stranické organizace svým popisem událostí. Nikdo nevěděl, co má dělat. V rámci VKr (vojenská kontrarozvědka) byla situace podobná. Všichni čekali na rozkazy a plnili je. Konec konců, tak to má u armády být. Jen několik nadšenců se pokoušelo o fanatické akce. Jeden z vyšších funkcionářů mne dokonce tlačil do akce v civilu pro StB. To jsem odmítl, nehodlal jsem mimo armádu a dělat nějakého dalšího studenta Šmída (agent StB Zifčák). Další práci pro VKr jsem odmítl, což mi někteří neodpustili dodnes. Někteří soudruzi se zcela vážně začali připravovat k založení ilegální odbojové stranické organizace. Jaksi nepochopili, že komunistickou stranu už potopilo bez ohledu na členskou základnu vlastní vedení tupě závislé na cizím sovětském zájmu a vlastních korytech a akčně zcela impotentní. Nedávno jsem je objevil v ODS jako živý doklad pravdivosti dávného výroku prezidenta Zemana. Ten konstatoval, že chytří komunisti šli s Klausem a ti blbí zůstali na něho. Při pohledu na současnou ČSSD komentáře netřeba. Havla podpořili při volbě prezidenta právě komunisté a celý další vývoj nastartoval premiér komunistický soudruh premiér Čalfa. Po třiceti letech nelze přehlédnout obdobné ideologické a ekonomické vztahy a akční impotenci současných českých elit ve vztahu ke koloniální euromarxistické německé EU, obzvláště z hlediska obecného rozvratu společnosti, nastupující krize, ohrožení afroislámskou invazí a jadernou válkou. Hodnocení následujícího vývoje lze označit za téma vhodné na jiný článek.

75 komentářů :

 1. Omlouváme se za ztráty deseti komentářových příspěvků pod tímto článkem. Šlo o naši technickou chybu. Redakce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte svobodu cestování, na které většina lidí nemá peníze, máte svobodu projevu, který nikdo nevyslechne, máte svobodné soudy, na kterých se nemůžete domoci spravedlnosti, máte svobodné volby, které nemohou změnit téměř nic, máte právo na zdravé životní prostředí, které se uprostřed klimatické krize stává zcela bezcenné. Mate půjčky, které nikdy nesplatíte. Tak co ještě chcete.

   Smazat
  2. Cháááááááá to je také dobrý šprým chááááá

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 19:44 idiote

   Smazat
  5. Pane Kollere díky za článek. Podpořil jste vše co jsem tušil. Už mnohokrát jsem vyslovil poučku, že je rozdíl mezi komunistou a členem strany, komunista je srdeční záležitost, přesvědčení.

   Smazat
  6. Pane Kollere naprosto s Vámi souhlasím. Snad jen to, že jsem se doslechl, že Havel trávicí volno na Hrádečku byl překvapen vývojem situace.
   Václav

   Smazat
  7. 19:54
   Ještě bych doplnil - si mu jako ukecanému blci nevěřili tolik, aby mu sdělili plán převratu.
   Václav

   Smazat
 2. Odkaz 17. listopadu

  V kolbence jsou onuce
  blbcům rychle po ruce.
  Jak jim řeknou, svižně běží,
  i když hic je, nebo sněží.

  Na oplátku za svou dřinu,
  jen nervové zhroucení,
  či kopance do prdele
  ba i rukou kroucení.

  Zanedlouho tyto svině
  vyděšeně kvílí.
  Někdo běhá po fabrice
  a do všech stran střílí.

  - Promyšlený koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální otřesy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se možná někteří z vás obávají, připravovaly desítky dobrých lidí.

  - Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, že pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce.

  A jaká je skutečnost - Havel se nechal zvolit prezidentem celkem čtyřikrát, přičemž aby prošlo jeho poslední zvolení o jediný hlas, byl před hlasováním zatčen a zadržován poslanec Miroslav Sládek. Jeho vazba vedla ke zvolení Václava Havla o jeden jediný hlas.

  - Pro mne není rozhodující, s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají socialismem.

  - Všichni chceme republiku sociálně spravedlivou, v níž nikdo nebude trpět existenční nejistotou, v níž nebudou strádat lidé ponížení, staří, děti či lidé jakkoli handicapovaní.

  - Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor!

  - Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme“.

  - … nálety, bomby nejsou vyvolány hmotným zájmem. Jejich povaha je výlučně humanitární …

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento režim skončí, až Ruzyňské letiště v Praze bude opět Ruzyňské.

   Smazat
  2. Miluji srovnávání cen před 30 léty s těmi současnými. Ukazuje se jen to, co je nyní levnější. Ale zapomíná se na to hlavní, v čem bydlet, co jsou základní potraviny a dostupnost práce. Ve městě se nedá zaparkovat, chcete-li doktora všichni nepřijímají atd. Nějak tomu nerozumím, když se chci napít mléka, je to hnus. Rohlíky z některých pekáren …? Máme se tak, jako nikdy předtím, částečně ano, když ušetříte pár korun, inflace je "sežere".

   Smazat
  3. 16:19 Neboj, letiště se z Ruzyně hned tak nepřestěhuje. (ono se totiž letiště docela blbě stěhuje)

   Smazat
  4. 20:00
   Neboj ty, na flašku se nestěhovalo blbě, zpět na Ruzyně to bude o to snazší.

   Smazat
  5. 21:21 Asi bys už měl přestat chlastat. Docela se ti motaj písmenka.

   Smazat
 3. S poukazem na „bezpečnostní obavy“ britská vláda zakázala repatriaci dětí britských teroristů Daeše, a to i těch třebas šestiletých…

  U nás si z toho nic neděláme a stále se někteří snaží přijmout tzv. syrské sirotky.

  OdpovědětSmazat
 4. Letná – 16. listopad 2019

  https://www.youtube.com/watch?v=w9BdFs9jeyU

  Minář a jeho publikum. Internet se baví

  OdpovědětSmazat
 5. 16:06
  Neurážejte ta nebohá zvířata,jejichž IQ daleko přesahuje tu uřvanou nemyslících havlogreténů a amianálníků!
  Ale jinak jak fór dobrý☺

  OdpovědětSmazat
 6. Furt jenom o tom "komunismu", jako by šlo o "prvobytně pospolnou společnost", před kterou nebylo nic, jen mamuti.
  Vždyť ten "komunismus" měl přece rodiče a bohaté příbuzné.
  OTROKÁŘSTVÍ, NEVOLNICTVÍ, KAPITALISMUS. Z příbuzných bych
  zmínil aspoň LICHVÁŘE, PODVODNÍKY, ŠMEJDY.
  Nebýt takových rodičů a příbuzných, tak by se ten parchant
  "komunismus" nikdy nenarodil.
  Nakonec i když se uchytil v Rusku, tak zase díky výše uvedeným rodičům a příbuzným, se po kapitalistické válce dostal i k nám. Tak komu máme za to nadělení poděkovat ?
  Marxovi, Leninovi, Stalinovi ?
  Ne, jen nenažranému světovému kapitalismu, strůjci všeho
  zla a nakonec i toho "komunismu".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Komunismus tady nikdy nebyl. Částečný komunismus je jenom v Izraeli ve společenstvích s názvem "Kibuc". Celá řada lidí, i od nás, tímto prošla a píšou o tom jako o dobré zkušenosti. Sami ale přiznávají, že původní zakládající obyvatele Kibucu jsou nejvíce pracovití a váží si toho co jim Kibuc zaručuje. Něco jiného je to u jejich dětí. Kibuc jim umožňuje a financuje drahé studium a po jeho absolvování se jim už nechce vracet prostředky do nich vložené a zůstávají ve městech. U nás jsme měli socialismus, který se rozvíjel celkem dobře a západ, který byl v čerpání zdrojů ze svých kolonii v koncích, zjistil, že cílenou propagandou je možné se dostat ke zdrojům u nás a po barevné revoluci provedené u nás nás donutil prodat mu naši vodu, vzduch a všechno co se tady vybudovalo a jsme pro něj dobrá montovna a odbytiště všeho co se mu nehodí.

   Smazat
  2. Překvapovala, mne rychlá adaptybilita soudruhů, na kapitalizmus. Když dle mínění i jiných byli omezení s výjímkou Husáka a Štrougala. My ostatní jsme byli opití svobodou a když jsme se probrali z kocoviny, tak už bylo všechno rozkradeno a naše ruce byly prázdné, pardon byli jsme Diky a doma jsme měli tzv Kupónovou knížku na miliony, které byly už dávno fuč. Tak to je moje vzpomínka na sameťák. No co přežili jsme totáč, tak přežijeme i kapitáč.

   Smazat
  3. Všichni komunisté z roku 1948 byli řádně obřezaní přeživší holokaustu "vychovaní" německými, ukrajinskými či pobaltskými nebo chrvatskými strážnými, nebo řádně pokřtění křesťané vychovaní povinnou školní výukou náboženství katolickými katechety vybavenými RÁKOSKAMI a faráři u povinných "svatých" udávání, sebeudávání = zpovědí.
   19.20 ti pánové nebyli komunisty, ale u komunistů z karierních důvodů... a dnes jsou z karierních důvodů jinde - včetně narozených po převzetí moci - třeba ten zrzeček...
   Nihil novi sub sole. Co třeba Le Rouge et le Noir Stendhala z roku 1830 (Červení a černí) Julian Sorel také musel přizpůsobivě reagovat na karierní možnosti ve společnosti, v armádě (červení) a v katolickém kléru (černí)...
   Dnešním zrádcům ovšem již zrušená gilotina nehrozí. Soros a sudeťáci by jim jinak museli platit víc... Jak by t tomu přišli? Lidé přeci neradi přicházejí o peníze...

   Smazat
 7. Na ČT 24 v reportáži o současném školství v České republice zazněli hesla, kterými se bude naše školství řídit. Tyto hesla zní: "Méně se učit a více znát".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím, že tímto heslem se dostáváme až tam, kde ani komunisti nebyli a to heslo zní: "Méně pracovat a více mít".

   Smazat
 8. Noo, diky Martine, oteviras mirnou " Pandorinu skrinku". Ale mas pravdu, je cas. A dik.

  Dostavame se malinko dal. To neni zadny vymysl, pouze politicko- tezko to definovat, vynecham, fakta, dojmy, pojmy. Nebo obrana - statu a prisaha.

  Absolutne neznate termin "persekuce".
  Jo, nekde ve slovniku je, no... ve zkratce.
  -- Byl jsem obvineny z dvounasobne vrazdy policistu a stravil, no "pouze 2 dny" na kraji ve vazbe, Bratislava", SR.
  16 let, kluk, s kytarou...

  Nic, co by se stalo, Ty pachatele mely jiz tam, kde ja, jsem se jen tak ocitl. Protoze... udani, fix... I kdyz zadna sranda, vrazi kolem Tebe, et cetera.
  Pouze na vychazce v trikolce.

  Konfrontace, 7 kluku, jeste oznacili nejakeho "mozna".
  Cesta domu:
  Dovezli me do Piestan, dali mi 20Kcs, "nejako uz trafis". Protisexualne nemame, tahaj (alibi jak beton, ked ma vychoska nahanala po ubytovni v Partizanskom:):).

  Mamka a ja po nej ma nizky podkladovy tlak, 110/70.
  Takze nejak to prezila, to velke rosambo, v podobe domovej prehliadke. Ja som iba ponahlal za nou, otec tam s cajtami este v obyvaku, divali sa na hokej, behom tzv. "prehl;iadky".

  A vite vubec, jaky to byl velky "test", rekneme?
  Mimoto, jsem byl jiz od 15 let predseda branniho vyboru. S malorazkou... uhm. :)
  No porad pouze kluk s kytarou.

  Pak, PHA 9 Dejvice, narazovka - prijmac Terezin, super parta, no vecne zamilovany tak domu, predcasne (general major se z nas chytal za hlavu), nastoupila 2. faze. Ale nic, opet fajn. Civilka...
  Jinak blbost na kvadrat, tak.

  OdpovědětSmazat
 9. Neomarxista = trockista. Dříve se pro tyto cvoky používalo slovo trockisté, myslím, že je to jedno a to samé.
  Permanentní revoluce (Milion chvilek) a globalismus = sorošův vlhký sen.
  Nejpřekvapivějším objevem CIA v 80.letech byl fakt, jak dobře se vzájemně syntetizují globalizace a trockisté (neomarxisté). Na tom je postavený celý ideologický základ současnosti.

  OdpovědětSmazat
 10. Abych to dovypravel,

  pak se stavas clenem informacnich, bezpecnostich sluzeb a samozrejme i clenem Vojenske rozvedky (nekdy i kontra, treba znat pojmy intuice, strategie...).

  A za stat, jeho fungovani - das vse, protoze... uz to chapes.

  Diky Martine.

  OdpovědětSmazat
 11. https://email.seznam.cz/imageresize/?width=1680&height=939&mid=88318&aid=1&uid=28144896&default=%2Fstatic%2Fwm%2Fimg%2Fdefault-image.svg

  OdpovědětSmazat
 12. Zaver, to divadlo, co nadelalo CIA, pouze proto, aby melo kontrolu, sloucilo bezpecnosti a informacni sluzbu (ano, soucasna BIS), aby vubec neexistovala moznost - vzajemne kontroly. Jinak - Radio Svoboda, Svobodna Evropa, konci. Berte to jako fakt.

  Hezke, cooo? Kdyz spite.
  Na Slovensku je porad SBS a SIS.
  SK:
  No, ohladne SIS, dvaja manici nas takmer 12x pripravili o holy zivot, 2x ARO, 6xIP, 3x v komate...
  Cibula, si uz vies kde... a dalsi je priklincovany v Kieve.

  Aby sme cely zivot iba utekali, na rychlych autach, kamos s obr kamionom po celej Europe...
  Bez dcery, bez milovanej, bez zivota, az pomaly bez noh a bez zivota - perzekucia, len preto, ze sme odmietli posluchat prikazy CIA, coooo, vy chrapuni.

  Mame to ako dokazat? Samozrejme a nie iba z jednej krajiny sveta, nielen my, no aj "keby nieco", niekto ZA NAS.

  Samo, sme stale clenmi, ako inak. Dakujem.

  OdpovědětSmazat
 13. Omluvte me,

  nechci nejak moc vykecavat, no termin "neomarxismus".
  Trefne jinak:).

  To, jako by si nekdo vzal mavatka s "rekneme novou" Pepsi, vysel na stadion a tvaril se, ze rozumi, jejimu slozeni.:)

  No tak asi tezke je chapani sveta:)
  A tedy naposledy, diky.

  OdpovědětSmazat
 14. zde je to popsáno docela přesně, jak ten hadrák proběhl: http://www.spiknuti-proti-cirkvi-a-lidstvu.com/literatura/Mytus_o_odstraneni_komunismu_Solidaritou.pdf

  OdpovědětSmazat
 15. Disidenti, o kterých se předpokládalo, že převezmou moc, většinou bývalí reformní komunisté z r. 1968, tenkrát odstavení od moci, shromáždění později v Chartě, byli od začátku vedeni v duchu současného západního módního směru, v žádném případě tam nebyli nějací obnovovatelé první republiky, příznivci Masaryka nebo někdejších národoveckých směrů. Nový stát se měl řídit západním univerzalismem ještě intenzivnějším, než byl současný na Západě. Havel takto vystupoval, další disidenti vytvářeli díla, která dehonestovala český národ a odsuzovala národovectví, vytvářel se ideový základ kosmopolitního univerzalismu, který nesnesl nějaké národní vědomí, nějaké hrdiny, nějaké konzervativní ideály. Citový vztah k národu měl vymizet.https://www.euportal.cz/Articles/22007-pozadi-manipulovaneho-prevratu-17-listopadu-1989-havel-byl-clovek-ktery-vlastne-nikdy-nepracoval-ktery-si-rad-uzival-alkoholu-a-sexu-a-ktery-se-nechal-manipulovat-svymi-prateli-clintonem-a-albrightovou.aspx

  OdpovědětSmazat
 16. Nechápu jak někdo může oslavovat ty ortodoxní marxisty. Jak někdo může oslavovat na Letné ty komunisty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. @18:39
   Rypes? seres? Po papuli - beres.:)

   Klidek, vim, ze si delas, no neco...

   Ale snad vis, ze jsme se zabrzdily ve vyvoji, diky materialnim hovadinam, nooo je nutno to v rychosti, jednoduse - dohnat.

   Zatim, ty "marx-letna-letisko".:)

   Smazat
 17. @18:31

  Prosim Te, proc sem davas odkazy na nejake .pdf?
  Jsme programatori, vime, kolik se v anonymnich blbostech muze skryvat "cervu, viru".

  Tak zabal a zkus, to nejakym zpusobem prezentovat - sam.

  Diky a nehrej si na anonymniho.

  OdpovědětSmazat
 18. Vždyť je to výsměch všem slušným lidem čumět v televizi na toho komunistu Rycheckého který tvrdí o Vašovi že to byl politický vězeň. Rychecký se snad dopouští až trestného činu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Noooo, neco uniklo, neeee?
   Rychtecky je clenem jine partaje, byl mozna nekdy, ale co uz, zeee?

   Smazat
  2. Pozvolna opadává pozlátko a zůstává jen rezavá odporná hromádka.

   Smazat
 19. § 366 Nadržování
  a) pomoci osobě, která spáchala trestný čin vlastizrady (§ 309), rozvracení republiky (§ 310), teroristického útoku (§ 311), teroru (§ 312), genocidia (§ 400), útoku proti lidskosti (§ 401), apartheidu a diskriminace skupiny lidí (§ 402), agrese (§ 405a), přípravy útočné války (§ 406), použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411), válečné krutosti (§ 412), perzekuce obyvatelstva (§ 413), plenění v prostoru válečných operací (§ 414) nebo zneužití mezinárodně uznávaných a státních znaků (§ 415), nebo

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jo, presne jsi definoval NATO, dokonce i retrospektivne... A na mezinarodni soudni dvur.
   Zapomen na Haag, prosim. Diky.

   Jen kazdy, tak nejak zapomina za nebo.... neco.

   A kdyz jsi nadrzeny, tak s tim neco delej, mas pravacku, dojde, tak i levacka, atd.

   Prestan s kravinamy, ted neee. Malo casu. Cau

   Smazat
  2. Prosím o vysvětlení použití zakázaného bojového prostředku a nedovoleného vedení boje (§ 411)??
   Dá se aplikovat uvedený paragraf na použití vozové hradby a cepu? Vůz není registrován jako bojový prostředek a cep jako zbraň.
   Vojáci to nemají asi jednoduché, když si v bojové vřavě musí listovat příručkou, aby v neznalosti nepoužili nepovolený prostředek k zabíjení .....
   ABC

   Smazat
 20. útoku proti lidskosti (§ 401),

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na § se.e pes. Když zaplatíš, i prokurátor se soudcem zaskáče jak se píská. O policii, dělnících zákona, nemluvě.
   A o to jde.
   Konečně si to přiznejme.

   Smazat
  2. 19:49 Kolikrát jsi zkusil podplatit soudce, státního zástupce nebo policejního vyšetřovatele?

   Smazat
  3. 19;57
   Dalíka soud omilostnil z dobrou ty srdce?!
   Udělat takovou prasárnu jinej,tak bručí do roku 2050!

   Smazat
  4. 20:26 Dalíka soud pustil, protože splnil podmínky stanovené zákonem.
   Jak říkám, kolikrát jsi zkusil tyhle orgány podplatit a jak jsi dopadl?

   Smazat
  5. 20;30
   Jasně choval se příkladně,samá pochvala(do kapsy) a hurá domů!
   Bože můj,Janoušek se trestu vyhýbá jak dlouho?A Kraďousek by měl bručet už nejmíň 11let,ale soudce raději nevidí a neslyší!
   Český soudnictví se vrací do středověku,vy orgáne!

   Smazat
  6. 21:01 On byl Kalousek někdy z něčeho obviněn a skončil před soudem? Nepamatuji se.

   Smazat
  7. 21:08
   Bohužel,žádný soudce nemá odvahu toho pancharta zlodějskýho zabásnout....nejlíp na doživotí!
   S udavačem Havlem a jeho protiprávně vráceným majetkem to bylo stejný!!!

   Smazat
  8. 21:13 To je argument k smíchu. On totiž žádný soudce nedostal na stůl žádnou žalobu na pana Kalouska.

   Smazat
  9. 22;08
   K smíchu?!
   A proč za protiprávně restitucí vrácenej majetek UDAVAČI HAVLOVI NEBYL SOUDEM ODEBRÁN A TEN VOŽRALEJ KRIPL NEŠEL SEDĚT?!
   Teď mně ty yntoši pobav!!!

   Smazat
  10. Lůza, někdejší kolaboranti a potomci a pobratimové někdejších kolaborantů, bagatelizující a zesměšňující ještě dnes v internetových komentářích (žlučovitých zvratcích) Havla i Listopad si opravdu nezaslouží nic jiného, než si zopakovat tehdejší historii, resp. estébácko-gangsterskou vládu, kterou reprezentuje agent Bureš a stínová rudo-hnědá NF. Z řad těchto (povětšinou anonymních a zbabělých) ubožáků se po celé generace rekrutují "užiteční idioti" všech diktátorů a kolaboranti s každým okupačním režimem. Není divu, že u nás totalita vydržela celých 50 let. Ani se nedivím, že zbabělci jsou alergičtí na zrcadlo, v němž vidí zas a znovu jen zbabělého a zakomplexovaného potkana… a Havel, Horáková či bratři Mašínové rovněž každému zbabělci, křivákovi či bývalému kolaborantovi nastavují takové pomyslné zrcadlo. Zrovna tak se nedivím, že tito frustráti, zakomplexovaní a zlomyslní anonymní nýmandi, jsou vesměs zároveň i obdivovateli putlerovské kleptokracie a anti-amerikanismu. Ještě asi dlouho budeme lavírovat na pomezí mezi demokracií a socialismem, přinejmenším do té doby než vychcípaj na chlast a ovarové žranice!

   Smazat
  11. Ani jsem si nevšiml jaké je tvé přízvisko či rovnou kde bydlíš. Socialismus je dobrá myšlenka ale prováděná se špatnými lidmi. A to že ospravedlňuješ, dáváš naroveň Havla a ty bestiální vrahy Mašíny tak to samo o sobě vypovídá hodně. Je jen velká škoda že tvůj otec nebyl jeden z těch nevinně zavražděných, brutálně zavražděných těmi zmetky Mašíny. Myslím že by si takové hovadiny nikdy nenapsal.

   Smazat
  12. 10:39 Vy jste nepoznal kdo to ten 8:25 je? Tak už nám sem na NR začal psát i Honza Hrušínský. Tož vítej bečko nenávisti. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
 21. Nadržování : (1) Kdo pachateli trestného činu pomáhá v úmyslu umožnit mu, aby unikl trestnímu stíhání, trestu nebo ochrannému opatření nebo jejich výkonu, bude potrestán odnětím svobody až na čtyři léta; pomáhá-li však takto pachateli trestného činu, na který trestní zákon stanoví trest mírnější, bude potrestán oním trestem mírnějším.

  OdpovědětSmazat
 22. Slavit ? Vlámání do otevřených dveří ? Zacpat si uši, když soudruzi z disentu začnou na sebe prozrazovat hříchy. Otevřete si raději lahváč a pusťte telku.
  Dobrou noc.

  OdpovědětSmazat
 23. Při studiu chemie na vysoké škole jsme měli spolužáka, který říkal horkovzdušné sušárně zásadně exsikátor. Marně jsme mu říkali, že to je něco jiného, že každá věc má vžitý název, že židli nelze najednou říkat stůl.
  Stejně tak se dnes vyrojila spousta nevzdělaných ignorantů, používajících termíny "komunismus" pro minulý režim, případně "neomarxismus" případně "euromarxismus" pro různá lidskoprávní nebo ekologická hnutí. Malá část to dělá cíleně - v prvním případě ze snahy pohanět Marxovu ideální společnost (realizovanou zatím jen v izraelských kibucech) přisuzováním jí negativních vlastností minulého režimu. U "neomarxismu" je to podobné - marxismus momentálně není nejpopulárnější. U 99,9% uživatelů těchto termínů ovšem převládá tupá nevzdělanost. Jen opakují termíny té hrstky znalých. Takže hned po první větě Kollerova článku nemám důvod číst dál. Prostě nevzdělaný ignorant!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Legrační. Nejste to náhodou vy, kdo dáváte Čínu za příklad "úspěšného komunistického režimu"? Za důkaz že komunistický režim může fungovat?

   Smazat
  2. No bože,v jednom silikagel je a ve druhým není!☺

   Smazat
  3. Vemte se s Kalouskem za ruce (no co, chemici nr.1,2, kdyz tak si to prehodte, jak kdo chce byt prvni)... Niic, v poho - demca, neee:).

   Torpeda z vytvorenych egoistickych center.

   Jinak, vy tomu rikate, slzy, no, to nebudou slzy, jen se bojite o sve, neopravnene, lidem otriskane o palici exekucemi a mnoho jineho... pozice.

   My placeme, nad vami...

   Smazat
  4. Jednička s hvězdičkou! Jsme na tom úplně stejně - narazím-li na ty hloupé neo- termíny, okamžitě končím s četbou textu.

   Smazat
 24. Je neuvěřitelné že nejvyšší ústavní činitel v demokratické zemi začne zlehčovat snad až účelově zvěrstva komunistického prokurátora Karla Vaše tvrzením že se stal politickým vězněm.

  OdpovědětSmazat
 25. Výročí 17. listopadu 1989 můžeme tedy plnohodnotně označit jako výročí vítězství lži a nenávisti.¨
  http://www.czechfreepress.cz/vase-free-zona/druha-doba-temna-1989-2019.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Podle mě si toto výročí může každý pojmenovat, jak se mu to líbí.
   I to je výsledek dění té doby, nemyslíte?

   Smazat
  2. 20:52
   Vždy je někdo vítězem. A někdo jiný musí prohrát. Kdyby druhá strana nebyla naivní, blbá a neschopná, nebyl by vítěz vítězem. Za blbost se platí, co svět světem stojí.

   Smazat
  3. 21:31 Naivita, blbost a neschopnost obvykle nebývají vlastnosti vítězů.

   Smazat
  4. 20:52 Asi máte taky pravdu, ale právě proto jsme po sametovém pšouku dopadli takto. Jak sleduji politické dění, líbí se mi a to není nějaké vychvalování, ale fakta, že jsou i rozumné hlasy, například, že Německo po I. světové válce bylo vystaveno takovým potupným podmínkám, že směrování k další světové válce se dalo očekávat a bylo asi nevyhnutelné je jasné. Kdo Hitlera udělal, podporoval a proč, nebudu rozebírat. Důležité a v tom vidím obrovskou přednost Putina, že bere historii naprosto vážně, že se z ní dokáže Rusko poučit a hlavně a především on ví, že jakékoliv jednání s kýmkoliv, není a nebudou nikdy úspěšná, pokud obě strany nebudou mít dobrý pocit z výsledku jednání a nebudou výhodná pro obě strany. Vytváří to oboustrannou důvěru a lepší podmínky pro další jednání To Ušáci ani koloniální mocnosti nikdy nedělali a nedělají, v tom je jejich slabina a to je ve finále asi zničí. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
 26. Prohlášení Charta V4 2019

  Všichni spolupracovníci CIA zaslouží morálního odsouzení. Morálního odsouzení a veřejné hanby zaslouží rovněž všichni podporovatelé a obdivovatelé spolupracovníků CIA jak dosud živých, tak i již zesnulých. Zejména ti, kteří vytváří kult svatosti osobám které si CIA pěstovala před 17.11.1989 pro pozdější jejich dosazení do řídících funkcí našeho státu s cílem nás komplet vyloupit ve prospěch skutečných vlastníků USA. Hanba všem, kteří takovým osobám staví humanitární pomníčky. Ty patří obětem z řad prostých občanů bývalé Mezopotámie nebo Jugoslávie.

  Všichni kdo v minulosti prohlašovali a nebo i nyní prohlašují, že jim přátelé z USA významně pomohli nebo pomáhají, dostali od jejich oficiálních státních orgánů, například kongresu, nebo neoficiálních například CIA, ocenění, mají morální termín do konce tohoto roku odstoupit ze svých veřejných funkcí co by aktivní nebo bývalý agenti CIA.

  Osoby, které glorifikují jiné osoby, které byly prokazatelně vědomými jakož i nevědomými spolupracovníky CIA případně jiných cizích tajných služeb, mají morální termín do konce tohoto roku ukončit svá pracovní angažmá ve všech veřejných oborech jako jsou zejména média a školství.

  Morální povinnost odstoupit ze svých funkcí do konce tohoto roku mají všichni představitelé bezpečnostních složek našeho státu jakož i složek zákonných včetně soudně-ústavních, pokud vyvíjí aktivní nebo ideový tlak na svobodu slova nezávislé zejména internetové žurnalistiky, jakožto záruky svobodné společnosti.

  Pokud osoby nesplní požadavky výše uvedené v pořadí a termínech jak byly předloženy, budou vystaveny našemu kreativně navýšenému tlaku na jejich odstoupení. Tedy mají se na co těšit a to ne jen od nás Chartistů národů střední Evropy 2019, ale i ze strany bývalých výkonných důstojníků – profesionálů nebo jejich spolupracovníků – amatérů, naší bývalé československé především však vlastenecké Státní tajné Bezpečnosti – před rokem 1990 ve službách funkcionářů vládnoucí KSČ, kteří neposlouchali našim informacím, doporučením a radám, a svou lemplovitostí dopustili, že naši vlast předali agentům a důstojníkům tajných služeb cizích mocností. Našim nepřátelům, proti kterým jsme my v StB léta bojovali.

  K tomu nám pro blaho národů V4 dopomáhej bůh.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No proti tomu nelze asi nic namítnout, snad je tolik, že by to asi, pokud to myslíte vážně, tentokrát nebylo tak sametové. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  2. Pravda, no chlapy - vite, ze to uz neni otazka USA, no velmi dlouho - pouze CIA.
   Lide o kurkach, potravinove listky, tabletky --- nekde az v Kanade, zblbly jako nikdo v EU, nooo.

   A jednoduse CIA konci, ve zrychlem zrizeni.
   Ne? Ano, vy smradi! Za nas, i kdyz, uz to bude v zastupitelstvi...

   Smazat
 27. novivzech
  ...pane Koller, máte na sobě "velké břemeno vědění" a asi jste i čestný a poctivý člověk. Gratuluji! Držím vám palce, ale toto politické uskupení, které se "po" zrodilo, také jednou skončí a snad to i vy zažijete. Necháme se překvapit, vše co začne "hnít" shnije celé!
  ...držím palce.

  OdpovědětSmazat
 28. § 405 Popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia
  Kdo veřejně popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické, komunistické nebo jiné genocidium nebo nacistické, komunistické nebo jiné zločiny proti lidskosti nebo válečné zločiny nebo zločiny proti míru, bude potrestán odnětím svobody na šest měsíců až tři léta.

  OdpovědětSmazat
 29. Piráti sochají :)
  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-To-je-kruty-Havel-ma-novou-sochu-Stesti-ze-ji-nevidel-Je-to-sranda-603881
  Fet je svinstvo. Ale dobře mu tak... :)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9:19
   Další VOŽRALÁ skulptura....jako by ta ve Fuckingtownu nestačila?!☺

   Smazat
 30. VIDEO: Záhadná smrt bývalého špiona britské MI6 Jamese Le Mesuriera a šéfa Bílých přileb vede k procesu zametání stop a zbavování se svědků, kteří věděli o financování Islámského státu a Al-Kajdy v Sýrii ze zdrojů americké, britské a izraelské vlády a tajných služeb!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.