Reklama

čtvrtek 19. prosince 2019

Glosář ke 49. a 50. týdnu ʹ19: EET = pokřivení podnikatelského prostředí. Jsou čučkaři řízeni z Kremlu? Pražské hřibování a devótní generálská destrukce historického vědomí. Občané o odsunu a Benešových dekretech

Vladimír Pelc
Vladimír Pelc
19.12.2019 VašeVěc
Z řeckého γλώσσα (glóssa), česky poznámka na okraj jiných textů, informací, tvrzení k jejich vysvětlení. Zde drobné poznámky na lem našeho politického dění, k upřesnění jeho významu; podle výběru autora. Nemusí jít jen o produkty uplynulých týdnů.

EET = pokřivení podnikatelského prostředí


Jedním z hlavních argumentů pro zavedení elektronické evidence tržeb (EET), kromě zásadního aspektu inkasního, bylo tvrzení, že jím dojde k narovnání podnikatelského prostředí. S tímto tradičním zdůvodněním nedávno vystoupila i generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Eva Svobodová na tiskové konferenci uspořádané při bilancování tří let od zavedení EET za přítomnosti ministryně financí Aleny Schillerové a premiéra Andreje Babiše ( viz , 14. 12. 2019). V případě drobných a malých živnostníků EET naopak je pokřivením podnikatelského prostředí – vždyť umíte si představit, že a jak stejné podnikatelské prostředí sdílejí, tedy i se navzájem ovlivňují a blahodárnosti takového stejného prostředí obdobně využívají kupříkladu živnostník v prodejničce se smíšeným zbožím v obci o dvou třech stovkách obyvatel a obratem tři sta tisíc korun, a podnikatelský kolos s obratem více desítek milionů korun a stovkami zaměstnanců? Já tedy ne (na to mi mé univerzitní vzdělání v oboru ekonomie nedostačuje). Paní E. Svobodová se též dopustila urážky živnostníků, které by měla z titulu své funkce generální ředitelky stavovské asociace chránit: EET prý vadí jen nepoctivým podnikatelům. Pro poctivé firmy se vůbec nic nezměnilo, pro drobné podnikatele EET neznamená téměř žádné náklady. Z těchto tvrzení je zřejmé, že paní generální ředitelka o hospodářské provozu drobných a malých podnikatelů a živnostníků nic neví, nebo spíše vědět nechce.


Jsou čučkaři řízeni z Kremlu?


Šéf čučkařů, ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, opět perlil; tentokrát v Poslanecké sněmovně ( viz , 14. 12. 2019). Jeho vystoupení jsou zdrojem neutuchajícího nadšení kavárníků a chvilkařů, a nepřestávajícího obveselení normálně myslících občanů. Tentokrát národu objasnil, proč Rusko používá dezinformace. Rusko nemá silnou armádu, proto používá dezinformace. Podle Koudelky se snaží Rusko šířením dezinformací destabilizovat státy uvnitř Evropské unie a Severoatlantické aliance a narušit jejich jednotu. „Důvod je jednoduchý. Ruská federace je na tom stejně jako v minulosti Sovětský svaz ekonomicky špatně a kvůli ekonomickým problémům nemá dostatečnou sílu na to, aby vytvořila odstrašující vojenský potenciál, který by mohl konkurovat obrovské síle jednotné Severoatlantické aliance. A tak se snaží jít cestou NATO rozbít nebo narušit, a tím omezit rozhodovací procesy, které by vedly ke kolektivní obraně,“ sdělil Koudelka. Takový fejk − Rusko je vojensky slabé, z vojenského hlediska se ho nemusíte obávat, … je schopno útočit jen dezinformacemi − může vyslovit jenom hlupák, nebo agent Kremlu. Jde o intelligence narrative, zpravodajskou smyšlenku, nebezpečnou historku na podporu současné politicky neperspektivní protiruské politiky. Já bych raději vojenskou sílu Ruska netestoval. A ještě mám dotaz: Když je Rusko vojensky tak chabé, proč NATO pořád více a více zbrojí?


Pražské hřibování a devótní generálská destrukce historického vědomí


Pražský primátor Zdeněk Hřib se místo o Prahu stará o předělávání historie. Je to jednodušší a propagandisticky výnosnější. Nedávno se rozhodl, že na zeď Staroměstské radnice nevrátí pamětní desku, která obyvatelům i návštěvníkům Prahy připomínala osvobození od hitlerovské tyranie.

Ještě před pár lety byla v blízkosti orloje na pražské Staroměstské radnici zasazena deska s českým a ruským textem. V češtině na ní stálo: „Dne 9. května 1945 osvobodila vojska I. ukrajinské fronty slavné ruské armády, jimž velel hrdina Sovětského svazu maršál Ivan Štěpanovič Koněv, bleskovým úderem těžce bojující Prahu, která mu z vděčnosti udělila čestné občanství.“ Ruský text není na jednom místě zcela totožný s českým, nepíše se v něm o „těžce bojující Praze“, ale o „Praze, která povstala proti německým okupantům“. Předseda oblasti šesté pražské části Českého svazu bojovníků za svobodu si Hřibovi dopisem postěžoval, že deska není zpět na svém místě; Hřib nechal vypracovat odborné stanovisko − a o něj mi jde. Vytvořil ho plk. (dnes brigádní generál) Mgr. Aleš Knížek, ředitel Vojenského historického ústavu (k č. j. MHMP 1357665/2017). S několika hlubokými myšlenkami A. Knížka vás seznámím. Zajímavá je formulace pana Knížka, která zní: „Praha se svých Němců dokázala zbavit sama a sovětští tankisté přijeli 9. května 1945 do města již svobodného.“ Především neznám žádný důvod, proč by nacističtí okupanti měli být nazýváni ...našimi Němci ve formulaci ….. svých Němců…; Praha ani ostatní města a obce neměly žádné své Němce, byli to buď okupanti a jejich rodinní příslušníci, nebo bývalí čs. občané německé národnosti, kteří se přihlásili k občanství v nacistické říši. A podle A. Knížka se v Praze 9. května 1945 již nebojovalo (a kde se vzali ti mrtví?). Unikátním názorem A. Knížka je tvrzení, že pokud se posuzuje citovaná pamětní deska jako historický pramen o době kdy vznikla, jde o doklad devótnosti vůči představiteli tehdejší spojenecké mocnosti. Čtete dobře. A jak se ta devótnost projevila: Deska byla instalována na zeď Staroměstské radnice 8. 5. 1946 na místě, kde byly za zdí umístěny ostatky prvního československého neznámého vojína dovezené od Zborova. V dobových textech se lze dočíst: Delegace spojeneckých armád (nepochybně z důvodu devótnosti) s pietou spolu s českými občany (určitě též z pohnutky devótnosti) stály u pobořené radnice, pod zničeným orlojem je zasazena pamětní deska Rudé armádě a maršálu Koněvovi (důvodem přece nebylo osvobození Československa, nýbrž devótnost, že) . Primátor města Prahy dr. Zenkl převzal jménem hlavního města desku do ochrany, hovořil o historii Staroměstské radnice a uvedl sovětským vojenským delegátům, proč byla pro umístění pamětní desky zvolena radnice − před hrobem Neznámého vojína poprvé roku 1939 Pražané demonstrovali proti nacistickým okupantům.  V úctě před obětmi není nic devótního. Myslím, že devótní k aktuálnímu překrucování historického vědomí je především A. Knížek; jeho destrukce historického vědomí byla posvěcena jeho povýšením do hodnosti generálské (28. 10. 2019).

Nepřehlédněte

Občané o odsunu a Benešových dekretech


V reprezentativním šetření se CVVM SOÚ AV ČR věnovalo problematice poválečného odsunu sudetských Němců a tzv. Benešových dekretů ( viz , 12. 12. 2019). O poválečném odsunu sudetských Němců přibližně dvě pětiny (41 %) českých občanů soudí, že byl spravedlivý a necelé dvě pětiny (38 %) považují odsun za nespravedlivý; 52 % Čechů si myslí, že Benešovy dekrety by měly i nadále platit, 13 % soudí, že by měly být zrušeny. Více než třetina české veřejnosti si myslí, že Benešovy dekrety mají negativní vliv na současné vztahy České republiky s Německem, podle stejného podílu občanů ale Benešovy dekrety na vztahy s Německem nemají vliv. Vztahy s ostatními okolními zeměmi Benešovy dekrety podle převládajícího mínění neovlivňují. Zpracoval: Martin Spurný Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., tel.: 210 310 583; e-mail: martin.spurny@soc.cas.cz.

51 komentářů :

 1. A že se Praha neosvobodila třeba v květnu 1939, když na to její osvobození neměla Rudá armáda žádný vliv. Nota bene amíci taky přijeli do již osvobozené Plzně, přesto tam stojí památník Díky Ameriko

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A že pro Rusáky začala válka až 2 roky po jejím začátku! A že ve spolupráci s Hitlerem přepadli Polsko! A taky Finsko a Pobaltí! Zajímavé! Rus byl s Hitlerem až do léta 1941 největší kolaborant! A kdyby Stalina Hitler nepodrazil tak si spolu spokojeně notují a vyvražďují dodnes!

   Smazat
  2. Pro king konga: kde se vzaly hranice mezi Ruskem a Polskem, Finskem, Pobaltím (ale i Rumunskem a Maďarskem,..)? Polsko do r. 1918 neexistovalo. Varšavské vévodství patřilo od konce 18. století Rusku. Finsko bylo také od začátku 18. století součástí ruského impéria. Před tím patřilo Švédsku. A car byl finským vévodou. Mannerheim byl ruský generál. Dokonce v té době nejmladší generál. Polsko dostalo mezinárodní hranici zhruba tam, kde je dneska její část s Běloruskem a Ukrajinou. Byla nazvána Curzonovou linií (podle britského diplomata, který jí dojednal). Ale v r. 1920 využil Pilsudski slabosti Ruska svíraného občanskou válkou a intervencí a zabral velké oblasti Běloruska a Ukrajiny, včetně Lvova. Rusko nemělo sílu odpovědět. Největším kamarádem s Adolfem byli právě Poláci. Prezident Beck se velmi na Adolfa zlobil, že ho nepozval na Mnichovskou konferenci. Šla dokonce ostrá nóta. A Poláci si v r. 1938 promptně zabrali Těšínsko a Bohumínsko a část Tater. Dříve než Němci. A právě Mnichovská dohoda dovedla SSSR k podepsání paktu Ribbenntrop Molotov. Obě strany věděly proč. Sověti potřebovali získat čas a Němci? "Teď mám Polsko přesně tam, kde jsem ho chtěl mít!" řekl Adolf. Co se hranic týče, tak Rudá armáda postoupila na podzim 1939 právě na onu Curzonovu linii. Po válce však donutil Stalin Němce, aby Polákům vydali celé průmyslové Slezsko a dále dostali větší část zemědělsky vyspělého Východního Pruska - Olštýnsko (Allenstein). Pro vaši informaci: hranice mezi Německem a Polskem byla v r. 1939 u Opavy. Dneska je u Žitavy. Pořádný kus, co? Kolik Němců museli odstěhovat Poláci, když nám vyčítají 3,3 miliónů. Co se Finska týče, bylo to podobné. Hranice určila síla armád v r. 1918. V r. 1939 SSSR nabídl Finsku výměnu území, aby zlepšil svoji situaci v okolí Leningradu a Karélie (Murmansk) v očekávané válce s Německem. Když nótu dostal na stůl Mannerheim žádal, aby jí bylo okamžitě vyhověno. Politické vedení však odmítlo. Tak se válčilo. SSSR válku vyhrál (i když s ohromnými ztrátami). Požadovaná územi si vzal, ale slíbená území Finsku předal! Totéž se zopakovalo v průběhu války. Finové si vzali vzaté zpět, ale dále nešli. V r. 1944 se vše vrátilo ke stavu z března 1940. Tehdy byly definitivně vyřešeny hranice mezi Ruskem a Finskem. Ale když už jsme u těch hranic: kde se vzaly hranice mezi Maďarskem a Československem? Tam přece nikdy žádné nebyly. Slovensko byly Horní Uhry (Feldvidék). No vybojovali jsme si je ve válce 1919. Kde jsme přišli k hranicím s Polskem? No vybojovali jsme si je (gen. Šnejdárek). Jak jsme přišli k hranicím s Rakouskem v dnešní podobě? No vybojovali jsme si je. Až do r. 1922 byli Mikulov, Lednice, Valtice,Poštorná...v Rakousku! My jsme ty země přepadli právě tak, jako Rusko Polsko nebo Finsko. Jak říkal T.G. Masaryk: "O hranicích se nevyjednává. O hranice se střílí!". Takže my jsme ti poslední, kteří by si měli hrát na Rychlé šípy!

   Smazat
  3. 21:03. A já si až doteď myslel, že se do sebe pustili sověti a náckové oni to zatím byli Němci a Rusáci. To jsou mi věci. Brojíte proti Němcům, brojíte? Nebo jste druhdy držel pysk a s potěšením naslouchal herr Pooseltovi a knížepánovi Sráči, když jim v Lidicích padali z huby hovna falše a skrytého pohrdání? *** To s tím přepadením Polska ve spolupráci s Dolfím se mi taky moc líbí. Které Polsko nám před tím mírumilovně zabralo Těšínsko a neméně mírumilovně z tama vyhnalo československé občany. *** Každé prč má své proto, přerostlý lidope, to nevíte? Dohledejte si, PROČ ke spojeneckému paktu mezi SSSR a Říší došlo, a kdože byl ten "největší kolaborant" s Hitlerem. Tím myslím dohledat, zanalyzovat, a objektivně posoudit reálie. Třeba kdo po celou dobu trvání obou světových válek materiálně, téměř dokonce těchto, podporoval Němce. Po pravdě všechny válčící strany. V obou válkách. A když už jsme u toho, kdo financoval bolševickou revoluci a rozjížděl tam, po likvidaci ruských továrníků bolševikem, sovětské továrny. (Že s nimi bolševik ve finále vyjebal je zas jiná věc. O čtyři generace později s nimi zase vyjebal Putin.) *** Co se týká Finska a Pobaltí - co to má společného s naším osvobozením? Nikdo, krom bezmozků, tady basmače Džugašviliho neadoruje! Já jsem vděčný ne SSSR, ne Stalinovi, ale rudoajmějcům, že za NAŠI vlast položili SVÉ životy. Hm... A že pomstili smrt mého dědy, kterého zastřelili řádící banderovci. *** Hele, a tomu vážně věříte, že by si Dolfí s Josifem notovali a pokojně dodnes vyvražďovali? Nebo to byl jen takový řečnický obrat? Ale mě se ta myšlenka, hodná svého zploditele, jak si spolu stojednačtyřicetiletý Josif se stotřicetiletým Dolfím notují ohromě zamlouvá! Hluboskolon vašemu géniovi!

   Smazat
  4. Malá nepřesnost, Dane. Hranice, až na zanedbatelné výjimky, vybojoval - a držel - už Boleslav I. Naše současné hranice se od hranic Země české, až na Chebsko, které mezi Německem a Čechy poněkud oscilovalo, v podstatě neliší. My je tedy nevybojovali, ale se zbraní v ruce po tisíciletí hájili Boleslavovo dědictví.

   Smazat
  5. V roce 1939 vraceli Polaci utikajici Cechy z protektoratu zpet do rukou nacistu-svych spojencu.Moji rodice by mohli vypravet.Kecy o ubohych Polacich mi uz lezou krkem.I pobaltske zeme byly obdivovateli Hitlera.A dnes jsou opet.Pochody na pocest Wermachtu jsou v zemich EU symbolem.Šilene.

   Smazat
  6. 21:03 Ale, ale,kdo pak nám to kamarádil v roce 1938 s Hitlerem v Mnichově?? Jste schopen vyjmenovat státy, které mu darovaly NAŠE uzemí ?. Víte, který stát téhož roku okupoval těšínsko, že by trénink na rok 68? Opatrně, všechno to jsou nyní tzv. spojenci. No a, že Američani osvobodili, už osvobozenou Plzeň ? To se taky nehodí do toho západočeského westernu. Jenom ten vojenský hřbitov jaksi chybí.

   Smazat
 2. Myslím, že EET opravdu není pro malé podnikatele závažný problém. Soupeřit s giganty nemohou, ale na tom EET nic nezměnila. To nemohli ani před ní. Zajímavé je, že čilí Vietnamci obsazují vesnici za vesnicí a nevypadá to, že by nuzovali. Protože do vesnic pravidelně jezdím, vidím, že své krámky dokonce rozšiřují a tak jsem toho názoru, že dokonce prosperují. A od toho už je jen krůček k závěru, že KAŽDÝ, kdo vydělává peníze, by měl platit i daně. Nejen zaměstnanci! Když už si stát dokázal posvítit na malé, je čas, aby dohlédl i na nějaké ovlivnění veletoku české koruny směrem ven z Česka. Asi je oprávněné označení Česka jako krmelce Evcropy, jinými slovy - EU nám dává mnohem méně, než si zahraniční společnosti od nás odnášejí. Některé prameny hovoří až o 400 miliardách ročně, které v různých formách opouští republiku. A to vidím jako hodně zásadní problém, nesrovnatelný s EET.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No toto, Toto? Tedy vy jste mi s těmi Viatnamci dal. Vietnamci, milý pane, to je ohromná šedá zóna české ekonomiky. Jo, prosperují, prosperují. Já například za celou dobu co funguje EET v městě kam jezdím nakupovat, ani jednou neobdržel od vietnamského prodejce účtenku. ANI JEDNOU! Pravda, ale když k nim přijdete v hodobóžovém ohozu, třeba ji obdržíte - budou si totiž myslet, že jste kontrola. Závěrem malý dotaz - jste živnostník? Oprávněně pochybuji.

   Smazat
  2. Milane,ale s těmi Vietnamci měl Toto pravdu.
   Sláva jim!!!
   V obci kde bydlej mladí krachla sámoška,pan starosta sehnal Vietnamce.
   Ten rozšířil prodejní dobu,prodává i o víkendech a má daleko širší sortiment,všeobecná spokojenost.
   Těch prodejen má prý víc,a tak si zboží operativně přesunujou mezi sebou.
   Tajemství jeho úspěchu?
   Není mu zatěžko pracovat 7/24,pomáhá celá rodina,před prodejnu umístil lavičku a popelník,schází se tam místní mládež, samozřejmě neseděj nasucho,něco vybumbaj a zbaštěj.
   Pan Vietnamec je vždy in, když frčelo gumičkování měl gumičky,bouchací vodní balónky,prskavky,to byste nevěřil,jakou tržbu tam udělaj děti :-)
   Čech je rozmazlenej, tohle by nedal.
   Helanov

   Smazat
  3. Helo, jsem sice lufťáky, ale podobně funguje vietnamský obchod ve Vysokém nad Jizerou, rozsah prům. zboží nadprůměrný a navíc na požádání i leccos doplní. Nevím jaká bude jejich další generace, ale tato původní se povedla.

   Smazat
 3. 21:03
  A že to máš v hlavě vymaštěné a víš kulové jak to bylo, vygume? Přečti si toto, vygume: Starikov - Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina. Kdyby ti to bylo málo, vygume, přečti si (nebo požádej někoho inteligentního ať ti přečte) toto: Irving - Churchill's War (je to jen v angličtině, český překlad není a nebude - asi proč?).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Nechte toho "king konga" blábolit své provokace bez reakce. Musíme prostě vzít v úvahu, že v této zemi žijí tisíce potomků konfidentů gestapa, udavačů, kolaborantů s nacisty a dalších podobných zrůd. Tyto hnusné existence nás budou provokovat, otravovat, házet špínu na naše hrdiny a národní velikány, zrazovat a škodit. Zaslouží pouze pohrdání...

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. Ta tvoje "fakta" uvedl na pravou míru Danny - 0,36. Agresivitou své hlupáctvi nezakryjete.

   Smazat
  5. Historicka fakta.Najdete je lehce na historickych mapach a dozvite se,kde byla hranice s Finskem na pocatku 20.stol.Ze bylo Rusko-SSSR okradeno po 1.svetove o sva uzemi asi nemate tuseni .Ale melete blbosti o Finsku,ktere bylo malem zakladnou Hitlera.Pobalti rovnéz.

   Smazat
  6. Polsko napadlo a okupovalo v roce 1938 ČSR, Vám je tento čin sympatický?? pane lidoope. Nebylo to ve spolupráci s jistým A. Hitlerem ? Jestli oni ti Sověti tu strategii neodkoukali od západu, na to je alergický. Za chytrý mohou být jenom anglosasové.

   Smazat
  7. Pro pána 19:05 Poláci dostávali v r. 1920 nakládačku a upalovali až za Vislu. Tam se Rudá armáda zastavila. Jednak díky chybám ve velení, ale hlavně pod pohrůžkou Francie, Británie a USA, že pošlou vojska a bude plnohodnotná válka.V Rusku právě běžela na plné obrátky Občanská válka a intervence. Takže Rusové se museli stáhnou a bránit vlastní území. A právě v této situaci byla stanovena hranice mezi Ruskem a Polskem (Ukrajina ještě jako státní útvar neexistovala). Ona Curzonova linie. Ale Poláci dohody porušili a zabrali si daleko více (oblast Grodna, Lucku, Lvova). Ostatně chtějí to dodneska. Tedy intervence vítězných mocností I.světové války. To byl hlavní důvod, proč Rusové ustoupili. Rozhodně ne vojenské umění Poláků. Ostatně měli možnost ho prokázat za dvacet let proti svým kamarádíčkům. Za čtyři týdny byli na lopatě. Ve Stalingradu se za tu dobu Němci probili z jedné strany ulice na druhou.

   Smazat
 4. Ježíš šmarja ten koudelka je blbeček až to bouchá dveřma Rusko má daleko lepší zbraně než us okupanti. RF nemusí dělat zbytečnou válečnou techniku ve velkém jak to dělají usa. A jaderné zbraně mažou počty vojáků a techniky. Jsem pro zachování Benešových dekretů skopčáci nikdy nebyli a nejsou naši přátelé.

  OdpovědětSmazat
 5. Přirovnávat SSSR k nacistickému Německu je vrchol cynismu, vzkázal Putin do Bruselu:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Prirovnavat-SSSR-k-nacistickemu-Nemecku-je-vrchol-cynismu-vzkazal-Putin-do-Bruselu-607608

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Můžeš vznést dotaz na provozovatele tohoto webu. Ten ti to jistě vysvětlí, když se pod ten humus se svým stranickým kolegou podepsal.

   Smazat
  2. Užgrundaný Čechomužik Souhlas za to mají u mě vroubek ale musím SPD volit je to nejlepší strana u nás.

   Smazat
  3. Užgrundaný Čechomužik Ještě jsem zapomněl dodat že pro každého pravičáka je socialismus noční můra. To platí i pro pravicovou SPD proto démonizují SSSR.

   Smazat
  4. Jak může být SPD pravicovou, když chce přímou demokracii?

   Smazat
  5. Pane Dvořáku počítám že jste program SPD četl:

   5. Budeme vytvářet nová pracovní místa – podpoříme proto podnikatele a živnostníky

   Chceme platbu DPH ze skutečně zaplacených faktur a odstranění ručení za platbu DPH u obchodního partnera. Podporou podnikatelského prostředí v průmyslu, zemědělství a službách vytvoříme nová pracovní místa. Státní rozpočet musí realizovat zásadní a strategické investice v dopravě a infrastruktuře, které podpoří podnikatelské prostředí a možnosti. Zde musí být efektivně využity naše peníze, které se vrací do rozpočtu v podobě fondů EU. Pro podnikatele tak vytvoříme podmínky, které budou předpokladem pro udržení hospodářského růstu republiky. Podpoříme podnikání v oborech s vysokou přidanou hodnotou a budeme prosazovat zásadní snížení administrativní zátěže spojené s podnikatelskou činností.

   Kdo podporuje podnikatele tak je pravičák nebo se snad pletu?

   Smazat
  6. Tak jak je to podle vás v Číně. Komunisti tam dělají pravicovou nebo levicovou politiku? V čem je podnikatel pravicový?Je podnikatel kapitalista, neboje kapitalistou až ten, který má kapitál? Kde je míra? (Nemyslím Mirka, samozřejmě)

   Smazat
  7. 23:02 A jakým způsobem byste si tedy představoval program hospodářského růstu? Hm... Agrokombinát Slušovice. Byl to socialistický podnik? Proč mu tedy šla po celou dobu jeho existence KSČ po krku? Kapitalistický? Proč ho tedy Všašek Pravdoláska zlikvidoval? Jaké je družstevní podnikání? Nemyslím tím JZD!!! "Patří" všem svým členům, je to tedy socialistické podnikání? Vytváří však kapitál - jsou tedy jeho členové kapitalisti?

   Smazat
  8. Já se s vámi hádat nebudu kapitalismus zůstane kapitalismem ať se mu říká např demokracie. Hlavní důvod proč volím SPD je vlastenecký.

   Smazat
  9. Samozřejmě, vlastenectví nás spojuje dohromady. Ale k vlastenectví patří i představa vnitřního politického uspořádání vlasti. Např. závazné lidové referendum omezí vliv politických mafií a vlivu nadnárodních korporací. Problémem ale stále zůstanou média v rukou "veřejnoprávních" samozvanců a finančních korporací. Média stále ovlivňují velkou část lidí, kteří nemají čas a náladu myslet.

   Smazat
  10. Pane Dvořáku souhlasím tak mě řekněte co tedy volím když ne pravicovou stranu. Protože vlastenecká strana není pojem říká se pravice, levice a střed.

   Smazat
  11. Můžu? Jen vzácně dávám nevyžádané rady, ale soudím, že vás to svým způsobem trápí. Rada: Zapomeňte na levici, pravici a střed, to už dááávno neplatí. Z hlediska tohoto dělení jsou už nejméně jednu generaci všechny naše strany kočkopsi. Napřed si přečtěte programy stran, zvažte důvěryhodnost lídrů, vezměte v potaz své zkušenosti, pak si je přečtěte ještě jednou a srovnávejte. Já mám kupříkladu "levicové" smýšlení, přesto váhám mezi SPD a Trikolórou. A v žádném případě bych nevolil KSČM nebo ČSSD. O ostatních stranách nemluvě; ty mi nestojí ani za zmínku. Tož tak, jak říká Terezek.

   Smazat
  12. Milan ze Zahrady Čech Děkuji to všechno vím ale co je teda SPD když ne pravice. Jo Trikolora je dobrá ale jsou to typičtí pravičáci a mají v programu zrušení minimální mzdy takže nic pro mě.

   Smazat
 6. Mám návrh, je třeba ustanovit nějaký den, jako den vzpomínky na obětí demokracie a demokratické totality. Demokratičtí bezdomovci chcípájí na ulicích jako zvířata a jsou jich desítky tisíc. Navrhuji 18 listopad, tehdy to začalo, ať máme ty svátky hned za sebou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:03...Ale teď trošinku přeháníte,ne?
   Za bolšána bezďáci v ulicích neumírali,páč byli zavření na psychušce nebo v base.
   Něco mi říká,že většina z nich by neměnila.
   Ale hádat se nechci.
   Helanov

   Smazat
  2. Coby mladík jsem pobýval v Praze. Bezdomovci nebyli. Občas nějaký penzista či penzistka, zjevně alkoholici zavítali do Koruny na Václaváku, kde co zbylo snědli ale já znal jen 2 či 3. Co jich je v kapitalistickém světě je absolutně nestovnatelné. 45% US občanů je na podpoře. To je statistika.

   Smazat
  3. Helenko, není to tak placaté. Osobně znám dost bezdomovců, kteří do toho prostě "spadli" mimo svou vůli. Pár se jich přesto drží, ale mnoho jich to vzdalo a dali se na chlast. To, o čem vy mluvíte, je odpad, který by byl odpadem za všech režimů. Žel je mezi nimi nezanedbatelné procento, kteří dopadli jak dopadli díky divokému kapitalismu který u nás vypukl - a trvá.

   Smazat
  4. Podle sociologů z Británie a USA je nejméně 1/4 bezdomovců duševně nemocná. U nás to bude velmi podobné.

   Smazat
 7. Je to zvláštní. Všichni se hrabou v EET, co by nástroji kontroly výběru daní, ale nikdo se nezamýšlí nad jejich výší.
  Osobně nevidím problém ve výběru, ale míře zdanění a ta je u nás velmi vysoká. Živnostníky držela při životě možnost si ulívat něco stranou. Což se zavedením EET hodně zkomplikovalo. Ale neslyšel jsem od nikoho, že by se mělo pohnout s daňovou sazbou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. zhnusený.
   Celý problém EET je nahnat občany do hypermarketů.
   Je tady zmínka o Vietnamcích,ti podnikají ve vesnicích na jeden subjekt plátce daní,ti po vesnicích jsou sudáčci,pracují od nevidím do nevidím.
   To podstatné je,zlikvidovat snahu mnoha občanů a nahnat je do hypermarketu do skladu k pokladně,ti starší to vzdali úplně.

   Smazat
 8. 22:15
  Už sis to přečetl, vygume? Tam se totiž dovíš proč a jak se věci odvíjely. Jestli ale označuješ Irvinga za "moje ruské propagandisty nejnižšího levelu", tak to bude stejně marné. Na to fakt mozek nemáš, Pepku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. 11:55...King Kongu,pro jisté lidi je popírač holocaustu každej,komu se nelíbí,že Izraelci střílej Palestince u plotu koncentráku Gaza jako potkany.
   Holocaust=už dáávno jen kladivo na Palestince.
   Helanov

   Smazat
 9. EET vadí jen podvodníkům, šejdířů, šmelinářům a podnikaveckým zlodějům, kteří teskní po gangsterském kapitalismu soudruha Klause a té jeho neoliberální bandy!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dalibor.
   Proč podnikání zastavilo nejvíc lidí po vesnicích,kteří to dělali skoro zadarmo,věnovali tomu celý život,jenom z lásky.Šejdíři,šmelináří jedou dál

   Smazat
  2. Jo. Ředhošť. Po pů století zemědělské trhy. Teď? Vietnaské šuntozboží. Proč? Zajeďte si tam, poptejte se. Pár zoufalců tam ještě své produkty prodává.

   Smazat
 10. Potrefené husy vždy kejhaly a kejhat budou. Znám spoustu poctivých obchodníků, kteří nic nenamítají. A znám i takové, kteří si ihned po začátku podnikání nakoupili na dluh honosné vily, auta, chaty, jezdí si hrát na honoraci na drahých dovolených v zahraničí. Mají obrovské dluhy a počítali se snadným splacením. EET jim přibrzdilo plány a proto řvou jako pominutí. Co se týká Vietnamců? Chovají se stejně, jako jiní. Také znám ve svém okolí české podnikatele, kteří nevydávají účtenky, nebo falešné, bez kódu. Vietnamci jsou ale pracovitější.
  A ten King Kong? Že vám stojí za to se s ním bavit. Vždyť i ten jeho nick říká, že je jen opice king kong.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tím pokryteckým ( a mnohem více než pokryteckým, to je pro Tebe zmrde slabý čajíček ) jsi Ty - neb jsi jen slyšel, nic víc. Leda že by Al Hamajda platil kriply jako Ty podezřele dobře ... Kavárenská špíno, vždyť nemáš ani na kafe v "Mekáči", troškou ... 😁

   Smazat
  2. EET je v západních zemích zavedeno desítky let.Bydím mimi ČS. 40 let.
   Vůbec není kritizováno. Podnikáš, stát chce vědět zdali nepodvádíš. Můj zámí v Čechách, okamžitě zavřel autoopravnu. Před EET to chodilo u něj takto. Zákazník: "co jsem dlužen?" Majitel: "dej mi 4 litry a je to dobrý".
   Dnes by na něj prasklo, že měl 5x větší tržby.

   Smazat
 11. .....zajimave, kazdy mame sveho Nemce, nebo pani Mirku Nemcovou , ktera nerada dycha stejny vzduch v parlamente se svymi odpurci.......ale rada dycha vzduch od prdele sveho spolustranika s ODS Pavla Novotneho.....

  OdpovědětSmazat
 12. Někdo už to jednou stručně, a výstižně napsal: "89. byl vítězstvím nepracujících lidí nad zdravým rozumem". Ty zahrnuje Ustanovení § 203 (Příživnictví) zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon.
  Výročí 17. listopadu 1989 můžeme tedy plnohodnotně označit jako výročí vítězství lži a nenávisti.
  https://www.parlamentnilisty.cz/tagy/Kobza
  Vidíme to i na přístupu mladé generace – od ročníku 1979, ze které se rekrutují největší komunistobijci a největší odpůrci například prezidenta Zemana či premiéra Babiše. Je tedy dalším paradoxem, že nejradikálnější jsou ti, kteří nemají přímé osobní vzpomínky na dobu před rokem 89, zatímco ti, kteří tu dobu zažili v dospělém věku, jsou mnohem rezervovanější v odsuzování tehdejšího režimu, a především života v té době. Jsem rozhodně pro, aby bylo široce a detailně zveřejněno a zahrnuto do školních osnov, jak to bylo doopravdy v roce 1989, kde končily intriky zahraničních kruhů a kde podvratná akce StB, které byl Zifčák součástí.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.