Reklama

středa 4. prosince 2019

Manipulátoři a revizionisti - 2: Idiocie z ortodoxie

Docent Radim Valenčík
Radim Valenčík
4.12.2019  blog autora
Řízením osudu, které oprávněně bývá považováno za nevyzpytatelné, jsem se dostal k diplomové práci Jakuba Merce "Motivace české alternativní a dezinformační mediální scény k revizionistické aktivitě" zpracované na Univerzitě Karlově (Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, Katedra bezpečnostních studií). Její významnou část (12 stran) tvoří rozhovor se mnou a Mercův komentář. Shodou okolností to bylo právě v době, kdy jsem pro jednu pracovní skupinu připravoval podklad o úrovni vzdělání na vysokých školách v ČR a současné době a kdy jsem jako příklad uváděl stav v oblasti závěrečných prací. Rozhovor, který J. Merc v práci uveřejnil, považuji za přínosný a Mercův komentář za poučný. Podrobný úvod k němu jsem uveřejnil v prvním dílu, viz:


na Nové republice ZDE
Zveřejňuji jej v plném rozsahu a doplním svými poznámkami. Jedná se o část 3.2. nazvanou "Radim Valenčík – Blog Radima Valenčíka". Cituji z ní (pro lepší orientaci: 
tučně proloženě – otázky J. Merceproloženě – jáani tučně ani proloženě – Mercův komentář, fialově moje poznámky):
JAKUB MERC: Takže víc v kontaktu nejste a jak jsem pochopil, tak nepíšete přímo pro ně, ale oni to přebírají od Vás z Vašeho webu.
RADIM VALENČÍK: Ano. Ani nemám zpětnou reakci. Tu mám jen, když mě někdo upozorňuje, že tam jsem napsal tady tohle.
JAKUB MERC: A ztotožňujete se vlastně s tou myšlenkou, že jsou tu nějaká špatná mainstreamová média a establishment, proti kterým je třeba bojovat?
RADIM VALENČÍK: No, někdy mám takový pocit, není to rozhodně z nějakých důvodů zapšklosti nebo tak, ale ta selektivnost mediálního mainstreamu, a co ještě hůř, ta jednobarevnost. Heleďte, nám tady do školy chodí, v rámci toho, aby měly auditovaný odběr, všechna ta nejdůležitější, kromě Práva. Hospodářky, iDnes [myšlena asi MF DNES], Lidovky, takže občas si je přečtu a člověk zjistí, že i komentované zpravodajství je opsáno přes kopírák. To tak nebylo ani za totality. Když se někdo chtěl něco dozvědět, tak třebaže pravidelně kupoval tehdy Mladou frontu nebo Rudé Právo, tak si koupil tu Lidovou demokracii nebo Svobodné slovo a díval se, jestli jsou tam ty rozdíly. Dnes jsou ty rozdíly menší. Takže já si myslím, že ten mainstreamový mediální svět je v krizi a uvedu jeden konkrétní případ. Já, když si ráno přečtu těch 40 fousů, je to tak na jedna a půl stránky co napíše Tereza Spencer, tak já vím o dění ve světě víc, než když sleduju tři hodiny Devadesátku na ČT24, a to je ještě to nejlepší. Tam jsou ještě horší. A to doložitelně. Což je problém.
Na této odpovědi lze rovněž vidět dvě zajímavosti. Zaprvé je to skutečnost, že tato odpověď je na první pohled poměrně decentní, což odpovídá tomu, co jsem psal, když jsem Radima Valenčíka představoval, tedy že jsem měl dojem, že se snaží tvářit umírněnější, než ve skutečnosti je. Ačkoliv i v této odpovědi se staví do opozice vůči mainstreamovým médiím, nečiní tak stejně radikálně jako v textu "Anatomie provokací", který jsem výše citoval. Tedy alespoň do okamžiku než uvede, že dnešní mediální svět je mnohem méně svobodný než před rokem 1989, což lze považovat za poměrně ostrý výpad vůči médiím. A to je ta druhá skutečnost, kterou jsem chtěl zmínit, tedy fakt, že i přímo v tomto rozhovoru dokazuje, že se snaží stát v přímé opozici vůči jiným médiím, přičemž jako svůj zdroj informací uvádí Terezu Spencerovou, o jejímž šíření dezinformací jsem již výše pojednával.
JAKUB MERC: Takže si myslíte teda...
RADIM VALENČÍK: Že ta alternativní média doplňují ty informace. Samozřejmě je potřeba dávat velký pozor, je potřeba si uvědomovat, že nemají dost patrně ani možností si všechno prověřovat, ale některá už se etablovala a já je považuju za poměrně spolehlivý zdroj zpravodajství, který se nemýlí a který, ani bych nemyslel, že tendenčnost, ale snaží se to podávat pro určitou svoji klientelu, což je to poslední, co by mi vadilo. Já, když něco čtu, tak to, jak je to stylizováno nebo, když to sám stylizuji pro určitou klientelu, tak to považuji za to nejméně významné.
Zde je patrná tendence obhajovat alternativní média jakožto doplňkový zdroj informací, kdy se Radim Valenčík ani nehlásí k tomu, že by se tato média měla snažit o nějakou revizi systému, ale zároveň plošně obhajuje všechna alternativní média, včetně těch revizionistických, když říká, že jde o spolehlivý zdroj informací. Toto se dá myslím interpretovat tak, že Valenčík nemusí být přímo revizionista, ale jeho odpor k mainstreamovým médiím je tak silný, že nekriticky hájí i ta alternativní média, která revizionistická jsou, přičemž ještě jednou opakuji, že podle všeho nemá problém do nich přispívat.
JAKUB MERC: A můžete prosím říct, jaké médium teď máte konkrétně na mysli? To, jak jste říkal, etablované alternativní médium?
RADIM VALENČÍK: Tak asi nejvýznamnějším, já teda nevím, jestli se tam dá zařadit, já nesestavuju nějaké seznamy jako Jakub Janda, ale když vezmeme, že mediální mainstream jsou hlavní tištěná média plus ČT plus Český rozhlas, tak pro mě už Respekt nebo Fórum také jsou alternativní média. A snaží se vymezovat oproti těmto. Je to nějaká druhá krajnost. I Parlamentní listy jsou alternativní média ve smyslu tom, že nejsou podporována silným kapitálem a nemají tradiční posluchače. Ale nevím, jestli to odpovídá té teorii. A jsou doplňující. To je potřeba. Já někdy sáhnu i po tom Respektu, abych měl pohled z druhé strany. To Fórum považuji, to se nedá srovnat v serióznosti ani s Novou republikou. Ale můžu být tendenční.
Na tomto místě pak vidím celkem zajímavou snahu ze strany Radima Valenčíka rozostřit vidění toho, co lze považovat za alternativu, neboť zde prezentuje určitý dosud nevyřčený způsob chápání alternativních médií, podle kterého staví vedle sebe Respekt a Novou republiku. Lze se jen domnívat, proč Valenčík k tomuto přistoupil, ale odhaduji, že tím chtěl zaprvé zlepšit obraz Nové republiky, do které píše, zadruhé chtěl možná ukázat, že není ideologicky svázaný a čte i média se kterými nesouhlasí, a zatřetí možná zkoušel odhadnout, které média čtu já a touto lehkou manipulací se mě pokusil přesvědčit, že alternativní média nejsou problém.
JAKUB MERC: Tak Vy jste to tedy vymezil, jestli jsem to správně pochopil, podle toho, kdo má jaký kapitál, kdo má jaký přístup ke zdrojům. Ale kdybychom se na to podívali z trochu jiné strany, jak se zaprvé vymezují nějak sama ta alternativní média, zadruhé, jak probíhá ta veřejná debata, tak můj dojem je takový, že alternativní média označují ten mainstream za proamerický, probruselský, zatímco ten mainstream považuje ta alternativní média za proruská. Vidíte tam tady to štěpení?
RADIM VALENČÍK: No a Erik Best, vyznamenaný teďka, by považoval, že je to pro tuhle kapitálovou skupinu, pro tuhle, pro tuhle, ten by toto prokádroval zase z jiného hlediska. Já to nevnímám, protože já tady ty vlivy jsem schopen skutečně odfiltrovat a to natolik, že to označení proruská, probruselská považuji za absurdní. Já si nedovedu představit, že by někdo v Bruselu nebo Kremlu zvedl sluchátko a ani nepřímo si to nedovedu představit. Kdokoliv, kdo by byl zaháčkován, tak v těch médiích podle mě se nenechá zmanipulovat. Aspoň pořád mám ještě v to důvěru.
Tento postřeh je poměrně zajímavý v tom, že Valenčík tímto vyjádřením popírá do jisté míry Štolbův názor, když říká, že média dle jeho názoru nejsou napojená na vnější subjekty a tudíž tedy musí platit, že jejich motivace je vnitřní.
JAKUB MERC: Takže podle Vašeho názoru, na obou dvou těch stranách, ti lidé, kteří tam píší, tak píší z nějakého vlastního přesvědčení a ne na nějakou vnější objednávku?
RADIM VALENČÍK: To myslím, že většinou. Tam je známá věc, že když chce někdo někoho ovlivnit, tak mu podhodí nějaký zajímavý materiál a dotyčný si zvykne s těmi materiály pracovat. Já tomu říkám řízení pomocí insight informací. Zdůrazňuji, že nemám žádný kurz zpravodajštiny, ale mám už dost let a vnímám okolí. A co jsem si všiml, tak když se někdo vyvinul do nějakých názorů oproti těm, co měl, tak se vždycky napojil na nějaký zdroj insight informací, kterým se nechal ovlivňovat. To ještě není tak strašný. Horší bylo, když se stal vůči tomu zdroji informací nekritický a uzavřel se právě před alternativními informacemi, ať měly jakoukoliv podobu. To se domnívám, že je zlé.
Zde pak přímo hodnotí činnost alternativních médií jako důsledek vlastního ideového přesvědčení, což jen potvrzuje jeho předcházející odpověď a tedy mé přesvědčení, že Radim Valenčík se kloní k tomu, že alternativní mediální obsah je utvářen z vlastních ideologických pohnutek.
JAKUB MERC: A máte tedy pocit, že mezi těmito skupinami, tím mainstreamem a těmi alternativními médii, probíhá něco, co by se dalo nazvat jako informační válka?
RADIM VALENČÍK: No, nějaký střet tam určitě je.
K tomu moje poznámky:
Předně – rád se přiznám, že jsem revizionista. Za revizionistu jsem byl označen a jako revizionista jsem byl šetřen za minulého režimu, tak proč třeba i ne teď?! Těm, kteří za minulého režimu žili a dokázali se s ním porvat, zní označení "revizionista" spíše komicky. Co je opakem revizionismu? No přece ortodoxie. Popírání toho, že systém má určité problémy, které je nutné řešit. Krajní ortodoxie se v jakémkoli režimu mění v idiocii, mj. i tím, že – jak by řekl M. Uhde v "Králi Vávrovi" – za problémy můžou ti drzí, naši nepřátelé, kteří řídí "druhou zemskou poloosu". K obhajobě stupidní ortodoxie je pak nutné nepřítele vyrobit. Z takovéto ortodoxie a z takového boje proti revizionismu si v 60. létech už všichni dělali srandu. J. Merc a spol. nás vedou po cestě zpět, do způsobu uvažování 50. let.
Všimněte si, kam až idiocie způsobena ortodoxií vede. Třeba k popírání triviálního a empiricky snadno doložitelného faktu, že komentovaná zpravodajství k hlavním událostem ve všech hlavních denících (Lidovky, MF Dnes, Právo, Hospodářské noviny) jsou jako přes kopírák, že když si je člověk přečte v jedněch novinách, nepotřebuje číst další. Poznamenal jsem k tomu, že za minulého režimu bylo možné určité odlišnosti najít, proto, když se něco dělo, člověk sháněl v Brně Rovnost, v Praze Večerní Prahu, podíval se do Lidové demokracie či Svobodného slova a četl mezi řádky. Tím vůbec neříkám to, z čeho jsem byl nyní Mercem obviněn, tj. že "dnešní mediální svět je mnohem méně svobodný než před rokem 1989". To jsem nejen neřekl, ale ani si to nemyslím. A ani to není pravda. Ale to je to myšlení svazáků 50. let – vidět v někom hned nepřítele a připisovat mu zlá tvrzení. To, co si myslím a říkám, je, že současný mediální mainstream má velmi špatnou profesionální úroveň a patrně je to dáno i tím, že tam přetrvávají jen ti, co se bojí "vybočit z řady", projevit svůj vlastní názor. A tak raději opisují.
A pokud se týká Terezy Spencerové? Pro mě je to (jak jsem si ji pro sebe nazval) žena, která porazila mediální mainstream. Ten na ni sice útočí (tak jako i Merc), ale nikde nedoloží, že by se zpronevěřila pravdě. Naopak. Kdo ji sleduje, zjistí, že na její předpovědi zpravidla dojde.
(Pokračování)
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/7350-manipulatori-a-revizionisti-2-idiocie-z-ortodoxie.htm
l

31 komentářů :

 1. Žáčci jsou zpracováni dokonale. Nečtou Bloomberg, nesledují Fox, ani jiná západní média. Zato Reuters, AFP, Allgemeine Zeitung apod. znají dokonale. Natož aby četli deníky polské, maďarské, slovenské, slovinské, srbské, či nedej Bože, ruské!
  Výsledek vidíme...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když už je řeč o manipulaci. V Novinkách.cz je článek, kterak Německo vyhostí kvůli vraždě Gruzínce, z níž je podezřelý Rus, dva ruské diplomaty. Důvod? Cituji: "Právě Moskva za vraždou podle vyšetřovatelů může stát". Tak to snad není pravda. Z vraždy je podezřelý - opakuji, podezřelý, ne tedy usvědčený - Rus, takže za ní může - opakuji může - stát Moskva.
   A to se sím pěkně děje v mezinárodní politice.

   Smazat
  2. Překladači ideologických pravd v tom však vidí zprávu ve znění Moskva za vraždou stojí. Jinak by přece Merkel někoho nevyhnala z Německa. Je to stejný způsob jako ve filmu Kladivo na čarodějnice. Nejdřív určíme pravdu a důkazy k ní už z podezřelých nějak vytlučeme. Bohužel tito Mercové jsou naprosto dokonale zpracovaní soudobou propagandou. V době plné "pravdy, svobody a demokracie" myslet nedokážou!

   Smazat
  3. Nezakryvejme si holou skutecnost ,ze vyse uvedeni a dalsi ,co se stale mnozi DOSTALI MOC A PROSTOR VYKONAVAT SVINSTVA VE SLUZBACH ELIT ,pouze diky netecne shnilosti, nemohoucnosti udelat cokoliv dnesnich generaci Ktere...Poskytli tak podium z ktereho besove zaniku besni bez prekazky..
   Nekteri z nich se pak vyzivaji ve vselijakych ubohostech a vyzvatlavaji a dokonce i vyhrozuji Putinem...Ale tim se nic nezakryje..
   To jiste prijde lito...
   Vsem tem kteri Pamatuji jak bojovali za lepsi Cesko..

   Smazat
 2. Milicionářu... Ty jseš takovej ortodoxní komouš

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Netykeje prosím - BE, BE !

   Smazat
  2. bs-17:28- Podle čeho jste to poznal? Mohu Vás také nazývat "blbým sionistou"?

   Smazat
  3. PS. z té Vaší "moravštiny" poznávám našeho letitého trolla(farmy). NR vám utnula anonymitu, proto jste se vrátili pod síťí značek "Bloggera" působící dosud jinde. Pro neznalé, klikněte si na značky(bs. Čech aj.) abyste poznali od kdy trollí, jsou to profíci a uživatelé EU socializmu(nadnárodního)!

   Smazat
  4. Miroslav Povolný 4. prosince 2019 19:02
   Jistě, zřejmě ano, ale to nevadí. Aniž si to přejí, pak nám umožňují si tříbit názory a především vědomosti. Jejich pouhé znalosti jednotlivých fakt bez souvislostí (protože tam nemohou být) by měly být skutečně předmětem diplomové práce na téma profesionálních internetových trotlů veskrze užitečných pro "své" oponenty aniž to tuší a aniž si z toho cokoliv odnesli pro sebe. No, uznejte, že by to byla švanda?

   Smazat
  5. Perune, často si myslím, že snad tak hloupí být nemohou ale spojenci a tříbitelé naší mysli?

   Smazat
  6. Tím že nás provokují. Ale samozřejmě, že je to čistá ironie.

   Smazat
 3. USA náš vzor...
  Jak hloupí jsme se stali? Čínští studenti jsou 4 stupně úrovně před americkými studenty v matematice.
  https://beforeitsnews.com/survival/2019/12/how-dumb-have-we-become-chinese-students-are-4-grade-levels-ahead-of-u-s-students-in-math-2745149.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. anonym 4. prosince 2019 18:15
   K čemu se divit, když úroveň školství klesá. Velkou legraci si z toho dělal třeba ruský satirik Zadornov a ten uváděl i příklady z amerikanizace ruského vzdělávání. Teď si vzpomenu jen na - sedělo deset medvědů na střeše, pět jich uletělo ... nebo tři vrabci seděli na vodě, dva uletěli, kolik se jich zachránilo? Ani jeden přece, vrabci na vodě neplavou a když tam seděli ... (ale to není ta správná odpověď) ... nebo v místnosti jsou myši a pavouci. Myši mají čtyři nohy a pavouci deset. Otázka - jestliže vejdou do místnosti majitelé myší a pavouků ... vykreslíte si ten obrázek? Nebo jak nazývali první pilotku? Baba Jaga! Nebo počátek - ve městě žijí jenom psi a kočky. Deset procent psů si myslí, že jsou kočky. A všechny kočky si myslí, že jsou psi...
   A víte, že v USA chtěli zákonem zakázat tajfunům vnikat na území Floridy ? (neměl v tom prsty onen Nick honolulu donedávna tady známý?), a tuším že v Kalifornii je číslo pí podle zákona rovno čtyřem?
   Jen si vzpomeňte na oficiální řeči několika posledních amerických prezidentů o tom v jakém věku se musí tamní žáci aspoň trochu naučit číst a psát!
   Ale to se zřejmě v soutěži jednalo o elitní studenty z USA. Jen prostě sebou neměli dost právníků a Číňanům jenom ještě nedokázali doping ... :)
   Lze se pak něčemu divit?

   Smazat
  2. Jooo, mam nahrane vsechny dily (vetsina z RenTV).
   A z Californie - ho vyhodily.

   Tak co, kaficko, oddech a nakopnem mlade?
   https://www.youtube.com/results?search_query=Zadronov+-+vse+vipustki

   Smazat
  3. Jinak R.I.P М. Задорнов

   nobody

   Smazat
  4. Unknown 5. prosince 2019 8:17
   Jako satirik postupně dozrával a jeho posledních cca deset let považuji osobně za jeho nejlepších. Dostalo se mi do rukou několik jeho knih - moc a moc jsem škemral - a taky jsem nelitoval. Poslouchám i občas jeho rozhlasový Neformát na rádiu, který je na Youtube. Sice to není až takové "šou", ale je to pořád dobré. Takže Vy víte, že si nic nevymýšlím, když jej cituji. .)
   Kafíčko nepiji, ale pustím si ho nejspíš pro zlepšení nálady. Ale jako bonbónek si výjimečně pouštím Hodiny s kukačkou - určitě znáte.

   Smazat
  5. @Perun

   Proste - unikat. Kdyby neco, vzdy muzu pustit, nebo preposlat neco.
   Satirik, nebral bych ho az tak, na primarni uroven, ale...

   pedagog Nr.1

   A v tom se myslim shodnem, vzpominejme na nej, pouze v dobrem.

   PS: Kdyby Ti neco chybelo, od vystoupeni, rekneme toho naseho supergenia, staci napsat.

   Je mi za nim, trochu smutno.
   Vzpominejme, v dobrem.

   nobody

   Smazat
 4. Mno nic jsem rád že jsou alternativní média to bych jinak neměl co číst západní bajky nečtu.

  OdpovědětSmazat
 5. Další Čech v ruské TV. Tentokrát však ledová sprcha pro kavárnu. Za Novotným stojí Soros, zaznělo:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019120411053094-dalsi-cech-v-ruske-tv-tentokrat-vsak-ledova-sprcha-pro-kavarnu-za-novotnym-stoji-soros-zaznelo/

  OdpovědětSmazat
 6. Myslím,že není v Česku publicista,který by tak úzkostlivě prověřoval informace než je pustí do éteru jako Tereza Spencerová.
  Novinář který píše pravdivě je nepohodlný,pan Jan Petránek by mohl vyprávět.
  Samozřejmě že jsou všechna ofiko média stejná.Stejná byla za bolšána a stejná jsou i dneska.
  Prostě Rusko,Čína a Írán jsou fuj, Spojené státy, EU a Izrael jsou bezva a šmytec.
  Objektivně vzato má dneska občan přecijen daleko lepší přístup k informacím,za bolšána byl jen Hlas Ameriky a RFE,k samizdatu se dostal jen málokdo.
  Nejvíc informací ale člověk získal čtením mezi řádky.
  Musím se přiznat,že když tak poslouchám ČRo PLUS,tak si tu schopnost znovu osvěžuji.
  Můj mozek se vzpírá uvěřit tomu,že by se pod šéfredaktorem Šabatou stali ze dne na den z redaktorů a moderátotů takoví blbci.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Helo věřte, nevěřte. " Naše situace se opravdu změnila o 360 ° ".

   Smazat
  2. 12:28...Věřím tomu,že lidi jsou furt stejní.
   Pro Čechy je charakteristické tiché brblání,máme sklon všechno ošvejkovat.
   Jestli je to dobře nebo špatně si netroufám posoudit.
   Realita je,že z Varšavy po WAR2 zbyly ruiny,Praha zůstala skoro netknutá.
   Co to udělalo s naší páteří těžko říci.
   Helanov

   Smazat
 7. 1) Mám technické vzdelanie, preto ma prekvapuje ako dokážu tí docenti napísať také množstvo slov o ničom.
  2) Porovnávať informovanosť za starých čias, keď dnes je internet je hlúposť. Samozrejme, treba rozumieť rusky, anglicky, nemecky, čo je už náročné, ale nutné. A je treba mať vnútornú slobodu, slobodu ducha ...a to je dnes výnimočné
  3) Ja sledujem Moskvu - Solovieva, Kulikova ...a ďalších, kde vystupujú aj zahraničný polytológovia - Američania, Nemci,Ukrajinci v ostrých diskuziach a politických rozboroch dnešnej svetovej situácie.
  Rád by som bol objektívny, ale to čo urobili Američania vo svete, je neospravedlniteľné. To, že dnes sa drzo prekrucuje história. To, že sa mlčí o fašizme na Ukrajine, svedčí o úpadku morálky dnešných politikov a novinárov.
  Niektoré repliky zase svedčia o tom, že žiaľbohu sú ľudia s úrovňou myslenia poľnej myši.
  S takými ľuďmi spejeme úspešne k fašizácii sveta a nakoniec k vojne.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 5:52...Internet sice je,ale že by byli lidé informovanější si nemyslím.Spíš naopak.
   Minimálně ti, kteří jsou v pracovním procesu,asi ve volných chvílích nesbírají informace o světovém dění.
   Pravděpodobně čerpaj z jednoho-ze dvou médií,která jim "sedí".
   Potom to co se dozvěděli probíraj ve svojí bublince,čím se utvrděj,že jejich názor je ten jediný správný.
   Helanov

   Smazat
  2. Problém je trochu jinde. Informací mnoho, ale ...!
   Na internetu je jen to, co tam někdo vloží a nesmaže se to. Stejně jako třeba tady v diskusích. Jakmile je příspěvek smazán - prostě nebyl. A stále je internet převážně mladý, kdy se na něm objevují spíše informace pro "později" ( :) ) narozené.
   Důvěryhodnost informací je sporná a to i podle mé zkušenosti i z velmi dobře ověřených stránek. Vždycky se může objevit změna "větru", jiný autor, nový "majitel" a někdy také "nepochopený" vtip.
   Stejně jako při četbě obyčejných novin se málokdo namáhá informace nějak ověřit, ale noviny musely mít svou úroveň a spolehlivost minimálně pro svůj okruh čtenářů, protože by je pak přestali čtenáři kupovat. A tištěné informace tu zůstávaly na "trvalo".
   5:52 Znáte asi dobře situaci na ruském mediálním "trhu" a tak Vám připomenu, že i tam najdete široké spektrum (možná dnes v Evropě zdaleka nejširší) názorových informačních stránek a zdrojů. Pokud znáte dobře ruské televizní stanice, víte, že i tam je situace podobná, i když ne až tak široká a vyhraněná jako u "psaných" mediálních zdrojů.
   Já mám také technické vzdělání, ale celý život jsem musel sám hledat informace a třeba podle svého oboru vím, že na internetu se o něm v podstatě kromě informací o podnicích a katalogů prodejců nedovíte prakticky vůbec nic odborného. Bohužel ani třeba z Diplomových prací veřejně přístupných všeho druhu. Jaký obor to je, není vůbec důležité, ale mnohem zajímavější je, že se s ním každý denně setkává. A kde nic tu nic. Proto jsem se naučil ničemu nevěřit a prověřovat. Jo a učit se, učit se, učit se. :)
   Co se týče emeriky - budoucí emeritní velmoci - to nemá ani cenu tady rozebírat.
   To já si pro tu švandu občas poslechnu debatu, kde je Žirinovský, jeho politické názory vůbec nesdílím, ale jako schopný historik (!) a známý politik se nebojí říci naplno, co si myslí a jak si to myslí.

   No a teď si v tom internetu hledejte sami informace. Těch je příliš mnoho a každý si je teď musí hodnotit sám. A co Vám vyjde? Ano, zmatek v hlavě, pokud neumíte informace třídit a hodnotit.
   Tady by pomohlo, kdyby se povinně všude vyučovala logika již na středních školách. Ale také mne hned napadá, jak by se asi tak zachovaly studentské "organizace" v tom případě, že by se maturovalo i z logiky! Máme pátky "zelené", mohly by být čtvrtky "diletantské"? :)

   Smazat
  3. Perune, jen tak mimochodem, informace by měla omezit entropii (neurčitost, lidově nejasno). To co se strká pod název informace jsou bláboly.

   Smazat
  4. 9:39... Já si každé ráno přečtu Kávičku Terezy Spencerové a vím,že mi nic důležitého neuniklo.
   A hlavně vím,že zprávy od ní jsou 100% ověřené,raději pár hodin počká,než by pustila do éteru něco sporného.
   Helanov

   Smazat
  5. Nounejmíku,jak chcete omrzit entropii, když si z PRAVDIVÉ informace vyvodí každý jiné závěry?
   To je přeci docela běžné,ne?
   Helanov

   Smazat
 8. Podstatný problém je že si platíme veřejnoprávní média které právě s těmi co nemají schopnosti a čas pana Bášti manipulují a nenajde se nikdo v parlamentě aby tam ten svinčík zarazil. Když ředitel řekne že nemá možnost ovlivňovat vysílání a že peníze někam mizí a zůstane na svém místě je katastrofální. Ovšem takový stav je v celé rozkradené republice a problémem začínají být i matematické zákony. O přírodních nemluvě.

  OdpovědětSmazat
 9. Každý režim má své urválky. Hloupost a vyčůranost jsou bohužel nevymítitelné...

  OdpovědětSmazat
 10. Tito žáčci především považují ideály a tím i objektivitu za natolik nemístné, že se nemusí ani školit, a postupují na základě emoční ač disciplinované, elitářské neomylnosti, která si objektivitu přivlastňuje. Dle Hantingtona se politika řídí náboženstvím a tedy duchovním směřováním. Zde se nenápadně žáček snaží podsunout "čestnou" dichotomii dle níž je mainstream hlasem Bruselu a USA a alternativa hlasem Ruska. Riskuje uvědomění, že mainstream je sice manipulován, ale sazí na to, že historická zkušenost s Ruskem je "horší" a že není znalost toho, že řídící síly bolševického Ruska jsou totožné se silami současného Bruselu a USA. Nebojí se ani dehonestovat revizionismus ačkoli antirevisionismus byl absurdní a násilnickou strategií marxismu-leninismu se sionistickými kořeny, které má žáček ve svém duchovním směřování asi zakořeněné. Schopnosti základní psychologie mu nelze upřít využívá jí však v souladu se svým duchovním směřováním jako inkvizitor sledující předem stanovený rozsudek bez zájmu o širší okolnosti skutečností.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.