Reklama

středa 18. prosince 2019

Nově uniklé další dokumenty OPCW ohledně tzv. plynového útoku v Doumě!

"Bílé přilby" předstírají ošetření dětí v szrské Doumě
po "chemickém" útoku prý vládního letectva
-vlkp- a Wikileaks
18.12.2019 KosaZostra  čili  vlkovobloguje.wordpress.com
Dostal jsem upozornění, abych si za čerstva sáhl z Wikileaks serii nových dokumentů ,uniklých z OPCW a popisujících „vyšetřování“ této organizace v případě tohoto údajného plynového útoku syrských vládních vojsk proti nebohým civilům.
Jsou li dokumenty pravé, jde doslova o propagandistickou frašku. A neméně zajímavé je, že je tam výrazná česká stopa!Text jsem přebral z Wikileaks 1:1 a přeložil, se všemi riziky a nedokonalostmi překladačem.


OPCW-DOUMA – uvolněte část 3

14. prosince 2019


Dnes WikiLeaks vydává další dokumenty, které ukazují vnitřní nesouhlas v rámci OPCW o tom, jak byly fakta zkreslena v redigované verzi zprávy o údajném chemickém útoku v Doumě v Sýrii v dubnu 2018.

Mezi nimi je memorandum napsané na protest jedním z vědců vyslaných na vyšetřovací misi (FFM), aby vyšetřil útok. Je ze dne 14. března 2019 a je určen generálnímu řediteli organizace Fernando Ariasovi. To bylo přesně dva týdny poté, co organizace zveřejnila svou závěrečnou zprávu o vyšetřování Doumě.

WikiLeaks také poprvé vydává původní předběžnou zprávu spolu s redigovanou verzí (která byla vydána OPCW) pro srovnání. Dále zveřejňujeme podrobné srovnání původní prozatímní zprávy s redigovanou prozatímní zprávou a závěrečnou zprávou spolu s příslušnými připomínkami člena původní vyšetřovací mise. Tyto dokumenty by měly pomoci objasnit řadu změn, kterými zpráva prošla, které zkreslily fakta a nastolily neobjektivní zaujatost podle mínění členů FFM.

Ve výše uvedené zprávě se uvádí, že přibližně 20 inspektorů vyjádřilo nesouhlas ohledně závěrečné zprávy FFM, která podle jejich názoru „neodráží názory členů týmu, kteří byli nasazeni do Doumy“. Pouze jeden člen vyšetřovacího týmu, který šel do Doumy, záchranáře, údajně souhlasil se závěrečnou zprávu, označovanou jako „základní tým FFM“.

Tento nový tým byl podle memoranda zaměstnán lidmi, kteří „operovali pouze v zemi X“. Není jasné, na jakou zemi se odkazuje, s výjimkou toho, že to pravděpodobně není Sýrie. Je možné, i když pouze spekulace, že země X se týká Turecka, protože OPCW tam vyslal týmy do uprchlických táborů, aby vyslechly pozůstalé z Doumy.

Autor memoranda uvádí, že on byl původně pověřený analýzou a hodnocením dvou válců nalezených na místě údajného chemického útoku. To byl úkol, který se „ujal“ s pochopením, [byl] jednoznačně nejkvalifikovanější člen týmu poté, co byl na místě v Doumě a díky své odborné znalosti v metalurgii, chemickém inženýrství (včetně návrhu tlakových nádob), dělostřelectvu a obraně Výzkum a vývoj “. Pokračuje: „V následujících týdnech jsem zjistil, že jsem byl z práce vyloučen z důvodů, které nebyly objasněny.“

Autor vysvětluje, že často žádal, aby byl informován o průběhu závěrečné zprávy a aby mohl návrh přezkoumat, ale v obou ohledech byl odmítnut. „Odpověď byla – zpráva je naprosto tajná.“

Jakmile byla závěrečná zpráva zveřejněna 1. března 2019, vyšlo najevo, že závěry zprávy se výrazně změnily v rukou nového „základního“ týmu, který ji sestavil do konečné podoby: „Na závěr – V případě Syrské arabské republiky bylo v rámci týmu FFM dosaženo shody v tom, že existují náznaky závažných nesrovnalostí ve zjištěních. Po vyloučení všech členů týmu kromě malého kádru členů, kteří byli vysláni (a znovu nasazeni v říjnu 2018) do země X, se zdá, že se závěr úplně obrátil opačným směrem. Členové týmu FFM to považují za matoucí a mají obavy, jak k tomu došlo.“

Ke konci poznámky píše:

„Závěrem musím zdůraznit, že nemám žádný názor, zájem ani silné názory na technickou část věci ani žádný zájem o politické výsledky. Mým zájmem je řádná technická přísnost; věda, strojírenství a fakta budou mluvit samy za sebe. “

WikiLeaks vydává podpůrné dokumenty, které zálohují tato tvrzení ve velmi technických podrobnostech, včetně původní prozatímní zprávy a posouzení změn, kterými prošla každá iterace.Interní e-mail OPCW

23. listopadu 2019

Vedení OPCW obviňovalo ze zprávy o syrských chemických zbraních

Wikileaks dnes zveřejňuje e-mail, zaslaný členem vyšetřovací mise OPCW do Sýrie svým nadřízeným, ve kterém vyjadřuje své nejzávažnější obavy z úmyslného zkreslení zavedeného do redigované verze zprávy, kterou spoluautor vypracoval.

pro zákaz chemických zbraní vyslala tým odborníků, aby prošetřili obvinění, že k chemickému útoku došlo v syrském městě Douma dne 7. dubna 2018. Autor e-mailu byl členem tohoto týmu a tvrdí, že redigovaná předběžná verze zprávy zkresluje skutečnosti, které on a jeho kolegové objevili v terénu. E-mail je datován 22. června. Je určena vedoucímu kabinetu Roberta Fairweathera a předána jeho zástupci Aamiru Shouketovi a členům vyšetřovací mise v Doumě.

Říká, že k tomuto zkreslení bylo dosaženo selektivním opomenutím, což představuje zkreslení, které podkopává důvěryhodnost zprávy. Dále se tvrdí, že zásadní fakta, která zůstala v redigované verzi:
byl široce připisován syrské armádě na základě zpráv rebelských sil, které byly v té době v Doumě, a toto tvrzení podpořily vlády Spojených států, Britů a Francie. Tyto tři země provedly v reakci na cíle syrské vlády letecké útoky 14. dubna 2018. To bylo předtím, než vyšetřovací tým získal přístup k místu v Doumě, mise tam byla zpožděna o téměř dva týdny zaviněných povstaleckými bojovníky a následných střetů mezi povstalci a vládními silami, které se přesunuly do oblasti.

Po příjezdu tým zjistil, že většina fyzických důkazů, včetně těl zesnulých, již není k dispozici. Tvrdilo se, že 49 zemřelo a až 650 bylo vážně zasaženo bojovým chemickým plynem uvolněným v konkrétní oblasti povstaleckého Douma v ten den v dubnu. Rebelové tvrdili, že plyn pocházel z válců vyhozených z letadel, což jasně svědčí o syrských vládních silách, které měly úplnou leteckou převahu.

Zdá se, že redigovaná zpráva tyto závěry podporuje, ale autor uveřejněného e-mailu nastiňuje některé konkrétní aspekty, které považuje za „zvláště znepokojivé“.

Za prvé, v redigované zprávě je prohlášení. Uvádí se v něm, že existují dostatečné důkazy k určení přítomnosti „chloru nebo jiné reaktivní chemikálie obsahující chlor.“

E-mail zdůrazňuje, že to bylo:


„Pravděpodobně jedna nebo více chemikálií, které obsahují reaktivní atom chloru. Takové chemikálie mohou zahrnovat… hlavní složku bělidla na bázi chlóru v domácnosti. Záměrné vyčlenění plynného chloru jako jedné z možností je neobvyklé.“

Redigovaná zpráva také odstranila kontext z tvrzení v původním návrhu, který se týkal pravděpodobnosti, že by plyn vycházel z lahví nalezených na scéně v Doumě. Původní text údajně záměrně zdůrazňoval, že neexistují dostatečné důkazy, které by potvrdily tuto verzi. Podle autora jde o „hlavní odchylku od původní zprávy“.

Uvádí také problémy s odstavcem v redigované verzi, která uvádí:

„Na základě vysokých hladin různých chlorovaných organických derivátů detekovaných ve vzorcích životního prostředí“.

Toto je řekl, aby nadhodnotil případ. Podle e-mailu:
„Ve většině případů byly přítomny pouze v rozmezí ppm, až 1-2 ppb, což je v podstatě stopové množství.“

Jedním z důkazů, který se objevil ve zpravodajských sítích po celém světě, bylo video, které ukazuje, že oběti jsou léčeny v nemocnici po útoku v Doumě. Uvedené příznaky však nebyly v souladu s tím, co svědci uvedli, když viděli ten den. Podrobná diskuse o tom byla zjevně vynechána z redigované verze zprávy OPCW.


E-mail uvádí:

„Vynechání této části zprávy (včetně epidemiologie, která byla zcela odstraněna), má vážný negativní dopad na zprávu, protože tato část je neoddělitelně spjata s identifikovaným chemickým činitelem… V tomto případě je důvěra v identitu chloru nebo jakýkoli jiný dusivý prostředek je zpochybňován právě kvůli nekonzistenci s hlášenými a pozorovanými symptomy. Tato nekonzistence byla zaznamenána nejen týmem průzkumných misí, ale silně podporována třemi toxikology se zkušenostmi s vystavením chemickým látkám bojujícím.“

Ještě dalším sporným bodem je umístění a stav válců, o nichž se uvádí, že obsahovaly chemické činidlo. Tvrdí se, že jejich stav nemusí být v souladu s tím, že byly vypuštěny ze vzduchu, ve srovnání s poškozením v bezprostředním okolí. To bylo projednáno v nevydané technické zprávě z OPCW, která byla propuštěna a Wikileaks publikován v říjnu 2019 a naznačuje, že je nepravděpodobné, že by válce byly vypuštěny vzduchem (viz předchozí vydání: OPCW Whistleblower Panel o útoku Douma z dubna 2018)

Sekce, které se touto otázkou zabývají, v redigované zprávě do značné míry chybí. „Tato informace byla důležitá při hodnocení pravděpodobnosti„ přítomnosti “toxických chemikálií versus„ použití “toxických chemikálií,“ uvádí e-mail.

Autor zakončí svůj dopis odvoláním k vedení, aby mu umožnil připojit k dokumentu odlišné názory.

Každoroční konference států, které jsou stranami OPCW, složená ze zástupců všech členských států úmluvy, začíná v pondělí 25. listopadu v Haagu.
Mediální partnerství a koordinace: La Repubblica (Itálie), Stundin (Island), Der Spiegel (Německo), Mail on Sunday (Velká Británie)


Tolik Wikileaks.

Ten, kdo mi upozornění na novinky ohledně Doumy a „šetření“ OPCW poslal připojil ještě vysvětlení k oné české stopě ve vyšetřování OPCW. Napsal toto:

e-mail nespokojence zveřejněný zde https://wikileaks.org/opcw-douma/document/May-20-2019-email_raising_concerns/May-20-2019-email_raising_concerns.pdf byl adresován české zástupkyni při OPCW Veronice Stromšíkové. Její hvězdnou kariéru jsem vygooglil tady: http://www.future-forces-forum.org/delegation/peoplelatest/2480_stromsikova?lang=en

I tohle jsem hodil do překladače, aby bylo jasné ,jak vypadají řídící orgány OPCW. Za ČR je tam opravdu odbornice na chemické zbraně jak se patří!Paní Veronika Stromšíková

Ředitelka Úřadu pro strategii a politiku
pro zákaz chemických zbraní
ŽIVOTOPIS

Vzdělání:

Září 1993 – září 1999 – Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Srpen 1999 – letní škola mezinárodního práva, Haagská akademie mezinárodního práva, Nizozemsko

Září 1997 – červen 1998 – Rechtswissenschaftliche Fakultaet, Univerzita Karla Franzense Graz, Rakousko, dvou semestrálních studií v oblasti evropského práva a mezinárodního práva

Profesionální zkušenost:

od června 2016 – ředitel Úřadu pro strategii a politiku (OSP)
Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), Haag, Nizozemsko

2014 – 2016 – ředitel odboru OSN, Ministerstvo zahraničních věcí ČR, Praha

2013 – 2014 – vedoucí pracovní skupiny, odbor Blízkého východu a severoafrických věcí, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha

2009 – 2013 – zástupce vedoucího mise, Stálá mise České republiky při OSN v Ženevě, Ministerstvo zahraničních věcí, Praha

2008 – 2009 – poradce, stálá mise České republiky při OSN v Ženevě, Ministerstvo zahraničních věcí, Praha

2005 – 2007 – ředitel odboru lidských práv, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha

2002 – 2005 – politický úředník, Stálá mise České republiky při Radě Evropy, Štrasburk, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha

1999 – 2002 – referentka, odbor lidských práv, Ministerstvo zahraničních věcí, Praha


A takoví „odborníci“ budou nejspíš ve vedení OPCW všichni…50 komentářů :

 1. A ono to někoho překvapuje? Vždyť na objektivní realitě vůbec nezáleží!
  Důležitá byla přeci to komedie okolo a že se jednou ukáže, že to bylo jinak? Účel to splnilo, takže, koho to zajímá?

  OdpovědětVymazat
 2. Dnes je doba, kdy celý svět žije ve lži. Příkladem mohou být USA. Nevím jestli jste si toho všimli, ale USA dnes podporují skoro každého. Půl miliardy Ukrajině, pár miliard středoamerickým státům, pár miliard neziskovkám, barevné revoluce od Honkongu po Libanon. Kam se člověk podívá. Při tom je to ale stát s holým zadkem z dluhem dvacet tři tisíc miliard dolarů. Jestli pak jste se zamysleli proč? Odpověď je snadná. Nikdo na světě neví kolik je dolarů v oběhu. A tak je jedno, jestli se jich dalších padesát vagonů nechá natisknout. A jak ho udržet v oběhu? No ty nově natištěné papírky se rozdají jako dary a snad to zítra bude ještě dobrý.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Strejda Sam má v podporování staletou tradici. Když zdárně vypodporoval Indiány a nacpal je do rezervací, pustil se do podpory bolševické revoluce v Rusku (ale basmač Džugašvili s ním ve finále vyjebal), a podporoval i obě světové války. Že ne? A byl snad po první i druhé světové válce potrestán jeden jediný US podnikatel za to, že materiálně podporoval nepřítele, zatímco americký kluci nasazovali životy? Nebyl. Zato vykoumal protiamerický zákon a aplikoval ho takovým způsobem, že naši komančové mohli jen tiše závidět. No a ejčkon chce Strejda Sam vypodporovat za evropský prachy Evropu. Geniální! (Budete ronit krvavý slzy, bratři Poláci, až vám dojde, kam vás vaše rusofobie zavedla.)

   Vymazat
 3. bs, nějaký zasvěcený moudro by to chtělo.

  OdpovědětVymazat
 4. Co měla ta paní z fyziky a chemie za známky?

  OdpovědětVymazat
 5. Jak na tom byla paní Stromšíková co se se známkami z fyziky a chenmie? Nejspíš tak, aby ji to neobtěžovalo v kariéře úspěšné úřednice.

  OdpovědětVymazat
 6. https://drive.google.com/file/d/1Lfk3lXZpw3fC8NExwnxT9mLP-AYGczl3/view?usp=sharing

  https://drive.google.com/file/d/1vK0Txcqqqk_cD7JvbHXpRyajCREP_swh/view?usp=sharing

  OdpovědětVymazat
 7. SVOBODU PRO ASSANGEHO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Helanov

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Abzolutní soulááááás !!!!!!!!!!!! !!! !! ! ... už nemůžu. Ochraptěl jsem z toho.

   Vymazat
 8. Jo vše bylo jasné hned vítězící armáda by bojový plyn nikdy nepoužila. A usa lžou jako když tiskne.

  OdpovědětVymazat
 9. V OSN přijali rezoluci k boji proti oslavování nacismu. Česko a Slovensko se zdržely hlasování:

  https://cz.sputniknews.com/svet/2019121811126051-v-osn-prijali-rezoluci-k-boji-proti-oslavovani-nacismu-cesko-a-slovensko-se-zdrzely-hlasovani/

  „Hanba těm, kdo oslavují vrahy!“ Sociolog Hampl upozornil na růst fašismu a kolaps politiky v Česku:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019121811123729-hanba-tem-kdo-oslavuji-vrahy-sociolog-hampl-upozornil-na-rust-fasismu-a-kolaps-politiky-v-cesku/

  OdpovědětVymazat
 10. Osoba totalne s vyparenym mozkem pomoci mnoha universit a Expertu na zavadenim tuposti ruku v ruce se zvanivosti do ubohych obeti , ktere nic netusi ani si neuvedomuji , pomoci jejich vrozene omezenosti...Ucila se jiste na vybornou dnes se ceni ponizena ochota a sluzebnost a vira pevna co ji kdo nakuka..
  S takovejma poradcema kdo potrebuje nepritele..
  Hltaji ty vykaly nadsene a siri jako kdysi svazaci..
  Taky byli asi soucasne zasazenu nejakym plynem, jinak to neni mozny..Kdyz ale jsou pedagogicky experti Milousove, jako ze sou,a vsude , tak mame i nejake
  vysvetleni..
  Chlor je videt jako zlutozelena mlha a pohybuje se ve smeru vetru. Kdyz poodejdete stranou ulitne. Je videt z dalky. Staci mokrej hadr pred huby ,zavrit oci a pockat az to odlitne..Behem I.sv. valky Germani cekali na vitr z vychodu , ale ten se casto otocil zpet na ne..Zapomneli porucit vetru a desti.. Jako ty pojizdny laboratore v Iraku v zlych snech fasistu. Aby byl duvod co znicit a koho zabijet. Ty kteri jeste zustali pres jejich masakry v Syrii a nechteji terorizovat nikoho v EU.To je pravej duvod..Ti uz zabili spolu s objednanymi spratelenymi teroristy po 9/11 tisikrat vice deti nez kdokoliv jinej.Krvava Madla sama poridila stokrat vice obeti a detskych, techto vyznamnych nepratel USA armady a demokracie..
  Experty ani nezajima Bombardovaci masakry Bagdadu a Belehradu. Ale straslive pisteli a zaroven zapirali ze treba Sarajevo branili /jestli bylo co, podzemnim tunelem si lide privezli cokoliv mohli odejit a kdykoliv ,kdyz to oblehani bylo tak strasne straslive/..vedeni obrany verdl srbsky general Divjak a srbove se zucastnili ve velkem poctu..
  Byly to masakry USA za ucelem zmasakrovat cestu islamiskych fanatiku do EU./.
  Dalsi propaganda informacnich megalomanu nas denne presvedcuje jak pres. Assad zabiji sve volice v tak velkych mnozstvich . Soucet us ukazuje ze uz skoro neni nikdo kdo by se zucastnil dalsich voleb..
  A tak fanaticky teroristi Pentagonu usoudili ,ze obeti neni vubec dosta a zacali masakrovat jeste vic svymi zbranemi..Aby dohnali a predehnali pres. Assada v jeho usili..Utok naridila taky president ortodoxni Ivanka Trumpovi. Vyhody nepotismu jsou uz od dob Kennedyu nesporne. Vyhodit clena rodiny Nelze at udela cokoliv. Ta zrejme dostala prikaz od Netanjahe , ktery casto prespava v rodine a radi jak investovat dle zatim neuverejnenych planu vlady a tak majete a penizky a zlato ve sklepe je k NESPOCITANI !!
  Izrael take utoci na Syrii ale nikoliv na teroristy kteri podporuji teroristy od casu pred 9/11 a s velkymi uspechy. Teror s dovozem fanatiku v milionech bezpeci pro nas se stupnuje.
  Expertka nevidela ve svym zivote chlor ani z ponorky.Takovi zvani nejvic..A taky valci a masakruji..

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Teďka si brnkli Erdogan s Putinem a Turci by měli opustit Idlíb...
   To zase bude chemických útoků a vybombardovaných polních nemocnic!
   Bílé přílby už shánějí komparsisty :-(((
   Helanov

   Vymazat
 11. Pan "vlk" bude zřejmě nemalý blbec. Vzdělání a profesionální zkušenost tohoto samozvaného vševěda, každodenně rozumujícího naprosto o všem, se zřejmě nedozvíme.

  https://www.respekt.cz/tydenik/2017/20/devadesat-pet-procent-tech-nejvetsich-dryaku-jsme-znicili

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. King Kongu odeber se do Hongkongu...
   Tam budou celé ucho a oceněj tvůj bistrí mozeček ;-)

   Vymazat
 12. Jdi do prdele i s Respektem,havloamianální polype!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. 9:21...Pokleslejší než Respekt je snad už jen Fórum 24 a Blicí listy...I když Deník N jim zdatně šlape na přesky.
   Na Respektu přešupačej krávu na kozu a ještě jí naučej mečet a podávat pac ;-)
   Helanov

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  4. 10:06... Když oni havloidi považujou za flusance a prdy něco dočista jiného než já.
   Tabery=přímo etalón flusajícího prda.
   Děkuji,že si s vaším laskavým svolením smím ponechat svůj názor.
   Helanov

   Vymazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  6. 10,51
   Ty seš stejně genitální jako Šafrk říženej s Poserplínou Švancenberkem…..místo IQ leda ÍÁ!.-D

   Vymazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  8. 11,32
   Tím idiotem myslíš sebe nebo svého fotra?

   Vymazat
  9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  11. 10:06. A co ten "přímý rozhovor s danou paní" dokazuje? Není zde prostor to rozvádět, ale, cituji: "To v podstatě znamená, že sarin použila SPÍŠ syrská armáda než opozice nebo islamisté, pro které je OBTÍŽNĚJŠÍ opatřit si technologicky náročnou chemickou zbraň. Nemůžu jít za rámec toho, co jsem řekla. OPCW nemá v mandátu určovat pachatele, natož o něm spekulovat. V Chán Šajchúnu byl použit sarin, nebo jeho odvozenina, to už bezpečně víme. Jaké závěry z těchto informací vyvodí členské státy, to je čistě na nich." Konec citátu. To ale dokazuje pouze fakt rozhovoru - nic více, nic méně. Dokazuje to, že chemická zbraň BYLA použita, nedokazuje to však podstatu - KDO ji použil. Že je něco "obtížnější" není argument, ale manipulace. Ke vzdělání dané pí. Pro mě není směrodatná erudice dané pí. jako chemika - od toho má lidi - ale to, co vlk hodil do placu, mimo té stati o vzdělání dané pí. To si mohl buď odpustit, nebo podat jinak. A jinak. Nezaznamenal jsem, že by diskutující Helena nějak snižovala nevalný intelekt vašeho Kavárnou vymytého mozku přerostlého lidoopa, proč ji tedy, namísto argumentace, urážíte?
   Do dnešního dne jsem vás bral jako diskutujícího s názory, s nimiž někdy souzním, jindy silně nesouzním, ale ode dneška vás mám za sprosté, nevychované hovado na úrovni Řeporyjské svině domácí.

   Vymazat
  12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  13. Řekněme si to na rovinu. Nemusíme se. Jenže flusance a prdy jste do diskuse propasíroval vy. Paní Helena jen vyjádřila svůj názor na dané periodikum, ale do vás osobně se nenavážela. Kdežto vy do ní ano. Proto jsem zareagoval, jak jsem zareagoval. *** Hm... No, já paní Helenu chápu. Jsou periodika která nečtu z toho prostého důvodu, že to považuji za ztrátu času. Například zrovna zmíněné periodikum (a to jsem ho svého času, ještě za časů Rumla, jako soukromý podnikatel, distribuoval!) a předmětný článek. Pro mě je relevantní, KDO skutečně zmíněnou chemii používal. A co jsem se dozvěděl? Hovno. Žádná informační hodnota. "Spíš" a "obtížnější" a pod. má jako argument hodnotu žvástu. Naopak informace od zn. "vlk" pro mě hodnotu má, neb poukazuje na zlořádstvo stejného typu, jaké rozpoutalo válku proti Iráku, např., ale vlastně i proti Sírii. A mohl bych pokračovat. Na počátku byla lež, matka manipulace. Zato poslední věta vaší reakce ve 23:53 mě naplnila potěšením. Konečně se na něčem shodneme! Také to tak cítím! Sice v obráceném gardu, ale ta shoda! No, není to paráda?

   Vymazat
  14. 10;51...No,Eryk to tam má pod palcem, tudíž mám chmurnou jistotu,že spíš bude voda téct vzhůru,než aby Respekt začal psát pravdu.
   A na polopravdy nebo rovnou lži jim kálí Bílej tesák :-)
   Helanov

   Vymazat
  15. 2:49...Milane,mně hlavně vadí ta natřesená ochota strkat rypák do CIZÍCH věcí!
   Syrské problémy jsou syrské problémy,Dhouma je v Sýrii,né v Česku.
   Kdyby lidi na Středňáku měli šanci srovnat se mezi sebou V RÁMCI regionu,tak by už dáávno byl klid.
   Takhle tam Západ svým idiotským vměšováním jen vyrábí teroristy a já žádné betonové zábrany na vánočních trzích nechci.
   Helanov

   Vymazat
 13. „Za války je pravda tak drahocenná, že ji musí vždy doprovázet tělesná stráž lží.“ — Winston Churchill

  Zdroj: https://citaty.net/autori/winston-churchill/citaty-o-valce/

  OdpovědětVymazat
 14. OSN, OPCW, OBSE, EU, NATO,...jsou zprofanované organizace, sloužící všemu, jen ne tomu, k čemu byly založeny.
  Podle mého soudu slouží vyšším zájmům a společně plní nějaká zadání. Na konci bude svět, jak ho dnes neznáme a určitě ne lepší. Evidentní podpora muslimů, zejména těch militantních, dává tušit, že značnou část světa čeká změna na muslimskou teokracii. Zhloupnutí populace, navíc podpořená fanatickou vírou, otevírá značné možnosti přeměny mas obyvatel. Vytvoří tak novou společnost, ve které už nebude místo pro jiný názor, tím méně pro demokracii.
  Spousta užitečných idiotů, která dnes tomuto novému řádu dělá advokáta, bude mít značně protaženou držku. Zdaleka ne na každého zbyde nějaká funkce, z které bude moct těžit. většinu čeká osud otroků, nebo role mletého masa v chystaných válkách.
  Trest za blbost a lhostejnost.

  OdpovědětVymazat
 15. Proč tady čtu jen články které pomlouvají vše Západní, Ukrajinu, ČT, vývoj po roce 89 u nás, ale nikdy se tady nedočtu o Ruském bordelu. Zrovna včera jsem zaznamenal zprávu jak vic jak polovina mladých lidí chce z Ruska odejít, jak má Putin nejmenší podporu za 15 let, jak jim schořela jediná let. loď a další Ruské problémy, proč se tady nepíše o tomto.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. 18:09. Tož si zadejte "Zprávy ze světa - právě dnes" a máte to všechno v jednom přehledném cucku. Bajvočko třicet webů odprava doleva, jak je ctěná libost. Jinak je ta vaše otázka otázka namístě - proč ty články čtete? Prostě je nečtěte. Jak jednoduché. *** 18:17. Bývalí i současní komouši? Svatá prostoto! No, ale že naši polistopadovou "svobodu a demokracii", která vzala počátek v paktování bolševiků s disidenty nemůže "mlčící většina" (flegmouši nechodící k volbám), plus nemlčící občané (tedy aktivní voliči), včetně mě vstřebat, to máte pravdu. Hele, přerostlý primáte, co tedy vlastně děláte na těchto ruských propagandistických stránkách? Proč si neuděláte dobře a netáhnete z těchto stránek do prdele? Nebo vás už má i Kavárna plné zuby? S pozdravem občan komanči druhdy naháněný, za nevymáchanou hubu jimi zašitý, "naši polistopadovou svobodu a demokracii" mající za pimprlové divadýlko pro bezmozky.

   Vymazat
  3. 18:09 Proč? Protože opačné informace, které vychvalují vše Západní, Ukrajinu, vývoj po roce 89, pomlouvají Rusko, si přece s radostí čtete jinde. Vám vadí, když někdo říká pravdu a nedrží se "jediného správného názoru"? Tak si představujete svobodu?
   Píšete pod článkem, prokazujícím prolhanost západních politiků. Jestli můžete uvedené informace vyvrátit fakty, tak to udělejte. Ale neblábolte o tom, jak vám tady chybí protiruská propaganda. Té je všude co slabý mozek ráčí.

   Vymazat
  4. 18:09...Proč?Protože by to bylo nošení dříví do lesa, špatné zprávy o RF nám ochotně přiblíží ČT a ČRo.
   Alternativní média nejsou od toho aby vyla s mainstreamem, asi,ne?
   Helanov

   Vymazat
  5. Vy 3 jste vubec nic nepochopili. Tady nejde o pomluvy, ale o informovanost. Pokud popisuji situaci na Západě, tak pro vyváženost i na Východě,už jenom proto, že se od Rusa nikdy pravdu nedozvíte. Ale ono se nic moc pozitivního o Rusku nedá psát, tak to alespoň
   okecám, že milovníci toho parchant státu!

   Helanov,že vám ty alternarivní média lžou v jednom kuse, to vám nevadí? a ještě ji podporujete, tím se snad ani nechlubte, pokřivení charakterunení není zrovna čím ba jste se mohla chlubit.

   Vymazat
  6. Jediný kdo to tady nechápe jsi ty retarde. Kdyby jsi uměl jazyky, tak si ty zprávy najdeš i pozitivní i negativní, ale ty pomluvy jsou hlavně ze západu. Ovlivněno je to i holyúdskými sračkami, které schvalují soudruzi ze CIA a Pentagonu. Jednoduchá otázka pro tebe neznámý idiote: kdo bývá v těchto sračkách za padoucha a kdo hrdina? Jsi prostě trouba bez mozku, jen hodně nasáknut homo-propagandou. Jsi vcelku starý, tak by jsi mohl umět číst mezi řádky.

   Vymazat
  7. 6:21. Blahoslavení chudí duchem! Tato, a podobné úvahy mě fascinují už co jsem počal rozum brát. Úžasné! Placatomyslní mentoři a priori předpokládající placatomyslnost u VŠECH svých bližních! To je prostě k posrání. Takže vám, a dalším s rozhledem poručíka Duba: Vězte, že nikdo, krom gibsohlav - a na rozdíl od gipsohlav -, NIKDY jakékoli informace, ať už pocházejí od kohokoliv, nepovažuje za dané a jediné pravdivé. Většina vašich normálních bližních totiž každé informace, od kohokoli, porovná s "protiinformacemi" na dané téma a teprve, a až potom, si na základě těchto informací z různých zdrojů vytváří NÁZOR. My, normální MYSLÍCÍ lidé, totiž víme to, co vám, gipsohlavám, uniká - že slepě věřit nelze nikomu! N I K O M U ! Serete tedy mimo mísu. Nikdo myslící bezmezně nevěří žádnému periodiku, žádnému webu, žádnému apoštolovi. Že se od Rusa pravdu nedozvím? Ale dozvím se ji, dozvím. Od toho mám kritický rozum, abych oddělil zrno pravdy od plev lží, informaci od manipulace, pomluvu od faktu. A nikdo ze zde diskutujících, až na gipsohlavy jako jsou různé odrůdy kavárníků, nečte JEN alternativní média. Náš svět je, pane anonyme, zahrada. Tu jeden záhonek zrušíme, onde jiný založíme, zahradu své mysli soustavně kultivujeme. Váš svět je vertikála, monolit. Vykopnu dvě tři cihly a spadne vám na palici. Proto ostatně je jakákoli totalita předem odsouzená k záhubě. Tak spadla vertikála nacismu stejně jako bolševismu, a tak v dohledné době dopadne i EU, která se zpronevěřila původnímu poslání a v současnosti rovněž buduje vertikálu.

   Vymazat
  8. Opr. 9:11. Sorry jako, Helenko.

   Vymazat
 16. Občan hong kong je nevychovaný spratek, který neumí diskutovat bez toho, aby urážel. Proto byl smazán.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Hej opice, odhaluješ se jasně, pirátský bonzák z kavárny, někdo ti zbořil bábovičku na pískovišti, že žaluješ? Jak typické.

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
 17. 5.47 Dvořáku a koment toho idiota CHRCHLA je bez urážek? zase máte dvojí metr, jak normální v chlavě rudého, zblého duchodce!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zajisté že není urážlivý. King Kong snad není přerostlý opičák?

   Vymazat
  2. King Kong je prototyp ubohého nevzdělaného psychopata, který se nemůže srovnat s tím, že většina lidí má jiné názory než on.

   King Kong je produkt černobílého vidění světa z doby studené války. Ale to mu nestačí, on musí urážet, podsouvat, nadávat... a za to je mazán.

   Vymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.