Reklama

úterý 3. prosince 2019

Retro: Sedm těžkých hříchů EU

Květa Pohlhammer Lauterbachová
3.12.2019  E-republika a Outsidermedia
Když Brusel roztáhl 750 miliardový deštník, věřilo se, že jenom samotný slib pomoci dokáže uklidnit natrvalo finanční trhy. To se ovšem ukázalo být velkým omylem...


Torsten Ricke, korespondent německého Handelsblattu v Curychu, si položil otázku, jaké jsou příčiny toho, že se Evropská unie kvůli euru žene do stále hlubší krize. Vyvodil ze svých úvah 7 těžkých hříchů, se kterými by čtenáři měli být obeznámeni:

1. Potlačování reálných faktů
Většina evropských politiků a šéfů vlád jednotlivých zemí vidí v krizi pouze přechodný nedostatek zdrojů k financování slabých zemí eurozóny, ačkoliv vědí, že jsou to právě banky finančně silnějších států, které se v těchto zemích obzvlášť angažovaly.

2. Iluze

Když Brusel roztáhl 750 miliardový deštník, věřilo se, že jenom samotný slib pomoci dokáže uklidnit natrvalo finanční trhy. To se ovšem ukázalo být jako velký omyl, mezinárodní aktéři totiž nabyli jistoty, že záchranný deštník nedokáže problémy zvládnout do doby, než vyprší lhůta jeho platnosti. Nejlepším příkladem toho je de facto státní bankrot Irska a neustálé útoky na jednotlivé země.

3. Arogance

Evropská centrální banka jedná svévolně a podporuje dlužnické státy nejenom výkupem jejich státních dluhopisů, nýbrž ještě zásobuje injekcemi likvidity jejich banky, čímž odstraňuje bariéru mezi fiskální a měnovou politikou a ohrožuje cenovou stabilitu v Evropě. Jeden příklad: Uprostřed a na konci roku 2010 se podařilo ECB pouze částečně, na rozdíl od velkohubých slibů, zabránit inflačním tendencím. Jsme v roce 2012 a nikdo nepopře, že se nacházíme v období stále se zvyšující inflace. Původně předpokládané a slibované operace na volném trhu - stažení peněz z oběhu, se nekonalo.

4. Komunikace
Německá spolková kancléřka způsobila přiostření krize dvěma nepromyšlenými akcemi: První, když v případě Řecka o situaci dlouho mlčela, pak zase v případě Irska začala příliš brzy hovořit o podílu soukromých věřitelů na oddlužení.

5. Nesystematičnost, absence plánování
Ani v evropských hlavních městech, ani v bruselské centrále neexistují plány, jak vykolejenou měnovou unii stabilizovat. Záchranný deštník znamená pouze pauzu k nadechnutí a způsob, jak se vypořádat s mechanismem, který krizi způsobil, je v nedohlednu.

6. Neserióznost
Měnová unie v současné podobě není udržitelná, pokud se EU současně nepřemění v unii transferovou, která bude přerozdělovat zdroje mezi chudšími a bohatšími zeměmi, což bohatší země odmítají. Tady se veřejnosti musí nalít čistého vína. Násilím si solidaritu ale nelze vynutit.

7. Absence správného vedení
Německo by mohlo být sice díky své hospodářské pozici přirozenou vůdčí silou Evropy, do této role však nedorostlo a naráží často na nekompetenci.

Torsten ovšem nezmiňuje hříchy smrtelné, které celý projekt vedou do záhuby. Pokusme se je definovat:
a) Převzetí filosofie globalizace ze strany současných architektů EU, kdy je hlavní hybnou silou neomezená honba za ziskem po celé planetě bez ohledu na dodržování základních lidských práv a minimálních sociálních standardů a dopadů pohybu zboží a služeb na životní prostředí planety. Kapitálu je umožněn nekontrolovaný pohyb a není nijak odpovědný vůči obyvatelům zemí, kteří svou prací jeho vznik původně umožnili a kteří se jeho odlivem dostávají do existenciálních problémů.
b) Evropské převzetí neoliberální ekonomické doktríny, která popírá existenci společnosti ("there is no such a thing as society"), diskreditace funkcí státu lživou propagandou. Spojení finančních a politických elit k jejímu prosazování.
c) Urychlené uvolnění pohybu kapitálu, jeho deregulace a vytvoření provázaného vnitřního finančního trhu EU, přičemž jednotný a nedeformovaný trh zboží a služeb vytvořen nebyl. Stejně tak pracovní trh, který nebyl uvolněn pro obyvatele postkomunistických zemí současně s trhem zboží a umožnil tím subvencování zemí původní patnáctky podhodnocenou cenou práce v později přistoupivších zemích. EU se ani nepokusila koordinovat alespoň v minimální míře sociální a mzdovou politiku v návaznosti na dosahovanou produktivitu práce jednotlivých zemí EU. Podpořila tím rozštěpení na jádro unie a její periferii.
d) EU přispěla k prohlubování propasti mezi bohatými a chudšími státy a přihlížela k trvalému snižování podílu mezd na celkovém HDP ve většině zemí a snižování kupní síly obyvatelstva, které je nahrazeno účelově zadlužováním domácností a zadlužováním států.
e) EU byla postavena na mantře zajištění růstu růstu a „zajištění konkurenceschopnosti“ evropského hospodářství za cenu opuštění základních principů humanismu a skutečné solidarity. Rétoriku zajištění míru v praxi popřela, když svou politikou rozeštvala evropské národy proti sobě. Opustila hodnoty, prosazované poválečnými křesťansko-demokratickými, křesťansko-sociálními a sociálně demokratickými politiky.
d) Předčasné zavedení eura odporující všem ekonomickým zákonům, v duchu obrácené filosofie: nejdříve měna, pak stát, bez možnosti zavedení paralelních měn bylo euro jen částečnou výhodou pro exportéry. Způsobilo však velkou nestabilitu eurozóny a přineslo daleko větší rizika pro makroekonomii jednotlivých států, které jsou v této kazajce uvězněni a nemohou se postavit ekonomicky znovu na nohy.
e) Podpoření koncentrace finančního a spekulativního kapitálu, který převzal moc, viz ovládnutí rozhodujících měnově-politických rozhodnutí v Evropě skupinou bankéřů od Goldman Sachs. Jejich teorie „Nechejte svoje peníze pracovat“ nás pomýlila a dovedla k současné finanční krizi. To už v budoucnosti nebude moci fungovat. Až ovládne Evropa peníze jako veřejný statek a vrátí je tam, kam patří, bude to znamenat první krok k záchraně. Zatím však jen přihlíží, jak se peníze někde samovolně rozmnožují a někde zase chybí, zejména tam, kdy by přinesly lidem v Evropě práci. Ve výčtu hříchů raději nepokračovat…

Je však řešením současných problémů rozpad Evropské unie a dá se tento projekt ještě zachránit?

Krize může být šancí k novému začátku. Umožnila nám se v problému orientovat a prohloubit naše poznání. I díky internetové komunikaci. Nepotřebujeme reformy nadiktované nikým nezvolenou TROJKOU (MMF, ECB, Evropská komise), ale důkladnou reformu fungování celého evropského společenství. Znamenalo by to začít budovat nový, skutečně demokratický model, založený na společně sdílených hodnotách. Ty je potřeba jasně definovat a stanovit dlouhodobé cíle a podřídit jim strategii rozvoje kontinentu, který nebude usilovat o předhánění se v růstu HDP a konkurenceschopnosti a který nebude chtít být kontinentem co největšího konzumu, ale kontinentem, který měří své úspěchy ukazateli zdraví a štěstí svých obyvatel. Ekonomika nemůže být cílem sama o sobě, nýbrž by měla být prostředkem pro dobrý život všech. Modely „New Deal pro Evropu“ nebo model „Obecně prospěšné ekonomiky“ jsou již rozpracovány a na západ od nás se o nich diskutuje. Občas dokonce i ve veřejno-právní televizi, i když obvykle až pozdě večer. Zatím na univerzitách, ale i v podnikatelských osvícených kruzích, které si uvědomují ohrožení reálné ekonomiky nefunkčním finančním systémem. Stávající politika je ovládána finanční lobby natolik, že je hluchá a slepá k tomu, co se na nás řítí.

Warren Buffet, velký mezinárodní finanční spekulant prohlásil, že probíhá zuřivý třídní boj. Třídní boj bohatých proti chudým. „Jsem pyšný na to, že patřím k těm bohatým. A jsem přesvědčen, že my v tomto boji zvítězíme“, konec citátu.

Jako většina spekulantů nezná dějepis. Za takovým vítězstvím následovala prozatím vždy porážka.


Zveřejněno na E-republice 29.11.2012


19 komentářů :

 1. EU je umělá konstrukce neodpovídající zájmům a potřebám nikoho z těch, kdo jsou ovčany tohoto stupidního uskupení. Důvodem vzniku EU a cílem jejího směřování je totální globalizace (zotročení) všech řadových ovčanů jednotlivých států EU. Dle výzkumů římského klubu (Robejšek a spol,) se gojimové již dávno přemnožili a vyžírají zdroje planety (co horšího zdroje patřící majitelům planety - jaká hrůza). To přemnožení zařídili vládci planety, ve snaze kořistnicky zabrat co největší území a co nejvíce zdrojů (půdy, vody, vzduchu, minerálů, rud a gojimů). Rukama gojimů kořistili, vyráběli (zejména zbraně), válčili a hlavně bohatli. Čím více gojů tím více zdrojů a tím více bohatství (filosofie pasteveckých nomádů v praxi - alespoň víme kdo jsou ti vládci).
  S rozvojem vědy se změnila filosofie přivlastňování. Je třeba vlastnit výkonné goje a výkonné stroje a terorem obsadit podstatné zdroje (uran, litium, zlato a drahé kovy, diamanty, úrodu otravinových plodin). V ekonomice se tomu říká intenzifikace (ta začíná účelovým vzděláváním, přes třísměnný provoz výroby a končí zpracováním gojimů na náhradní díly, mýdlo, kabelky a hnojiva).
  Poslední fází intenzifikace je náhrada gojské práce (manuální, řídící a tvůrčí) praci automatů, robotů a kiborgů (v podzemních laboratořích by mohli vyprávět, teda nemohli, pokud chtějí přežít). Pokud projekt náhrady gojů uspěje, dojde k jejich likvidaci dle pravidla 999 (opak 666). To znamená 9 vládnoucích rodů (králové, satanisti, ilumináti a podobné zrůdy), 9 milionů protekčních slouhů (armáda, policie, soudci, úředníci, politici) a 900 milionů spolehlivých gojimů (otroků, sedláků, dopraváků, stavebníků, obchodníků), sloužících jako rezerva genomu (množírny) a sklad náhradních dílů.
  Pokud se globálnímu predátorovi podaří prosadit projekt globalizace, tak se tomuto osudu nevyhneme, stane se nevratným a nezvratným. Potomci gojů bez práva na vzdělání, bez lidských práv budou fungovat jako stáda dobytka na pastvinách a budou makat, sloužit a produkovat (nakonec i protilátky ze svých vlastních těl) aniž by chápali co se to vlastně děje. Orvel bledne závistí. No globál je již přede dveřmi a jak tvrdí reklama pro dobytek "v globálu mají všechno" a ani tak moc nelže!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Souhlas - dovolím si potvrdit a doplnit odkazy.
   Jaký je stav programu globálního vylidňování?
   https://beforeitsnews.com/v3/alternative/2019/3693505.html
   Po skončení druhé světové války byl zaveden tajný plán, jak zničit světovou populaci. Tento plán má za cíl výrazně snížit počet lidí na Zemi až na 500 000 lidí.Chemické, biologické, psychosociální a ekonomické metody, jak skryté, tak zjevné, zaměstnané doposud byly jen částečně úspěšné.Proto byly vyvinuty GMO. GMO představují poslední slámu, poslední naděje mezinárodního společenství na skryté zastavení a zvrácení lidské populace. Vlastně to není všechno. Byla vynalezena novinka-rychlejší a účinnější. https://beforeitsnews.com/v3/alternative/2019/3693047.html 5G bude vystaveno jako zabíjecí a sterilizační mřížka!
   https://www.youtube.com/watch?v=kY2mH4xt_ME Snowden na INFEKCI PRODUKTŮ houby a parazity .

   Vymazat
 2. P.S:
  Nějaký deštník ze 7x10 na 11-tou papírků (lhostejno jaké barvy, nominálu a ochranných prvků) je proti plánu globálu pouze kouřová clona. O papírky nikdy v průběhu pidlivizace nešlo a nepůjde. Vždy šlo o obchod (podvod) životní zdroje za papírky a v konečném důsledku za věčné otroctví.

  OdpovědětVymazat
 3. No úžasné paní Květo, jenom je potřeba doplnit že to v systému který má parazitizmus v genech to v podstatě není možné. Mám takový pocit že opratě mají pevně v rukách a moderní otroci je ty HOLÉ RUCE protože o ty klíče už přišly takže cinkání nebude. Tak jako při 9/11 rodiny jsou zabezpečeny a vědí jak se mají chovat aby si zachránily život. O pomocné parazitečky není zájem jenom žerou a prdí.

  OdpovědětVymazat
 4. Citát z článku: začít budovat nový, skutečně demokratický model, založený na společně sdílených hodnotách.

  Já osobně považuji demokracii za DÉMON kracii démonickou vládu, navíc v tradici z Řecka jako otrokářského státu to znamená vládu VYBRANÝCH (rozuměj vhodných) nad "zbytkem". Spíše by se mělo začít s budováním SPRAVEDLIVĚJŠÍ společnosti. Jenže ...
  Jenže to by mnoho lidí hodně bolelo. Každý by se musel rozhodovat SÁM na základě vědomostí a znalostí, což by znamenalo nejen kvalitní školství, ale i stálé sebevzdělávání. Znamenalo by to pocítit, co to znamená skutečná svoboda, že to není jen mluvit si co chci,jezdit kam chci a dělat si co chci. Skutečná svoboda je o odpovědnosti před sebou, okolím, společností. A může si někdo dnes myslet, že by jen náznakem šlo dnes něco z toho všeho zakládat na národních úrovních do budoucnosti? Vždyť je tak jednoduché si myslet, že jsem na to vyzrál a žiju si podle sebe. Jenže drtivá většina takových lidí si ani v náznaku nepřipouští, že by ve skutečnosti dokonale uspokojovala tu "dnešní moc", která se jim vždy nakonec odvděčí tím, že jim zase kousek po kousku sebere nakonec všechno. A oběť ani necekne, bude naopak radostně tančit jak na to všechno vyzrála. Nebo si vezměte mobilní hračky, které se musí co nejčastěji vyměnit, protože zítra už Váš mobil či co nebude "umět" všechno. Mobily jako prostředek komunikace jsou dobrý sluha, ale jako pán Vašeho času zlý sluha. Nebo proč číst knihy, když se stačí podívat na filmy nebo seriály a vím stejně všechno. Vy určitě víte, že to není pravda, ale vysvětlit to někomu je dnes nejsložitější záležitost. Údajně to žere čas. Tak by se dalo pokračovat donekonečna. A to u nás se ještě docela hodně čte ve srovnání s jinými státy!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Milý Perune!
   Jako byste mi vaše slova vzal z úst. To mne opravdu potěšilo, že mohu klidně odejít do záhrobí a o slovanské myšlenky je postaráno. Pouze s těmi elektronickými (s)hračkami nemáte jasno. Vůbec nejde o to zda jste IN s nedražším a nejfunkčnějším hejblátkem v ruce (to tvrdím jako učitel IT). A zda tu hračku nějak ovládáte. Podstatné je, že ta hračička ovládá vás a to nejen návykem, ale doslova. Prozrazuje na vás všechno: obsah vašich hovorů, skajpů, vaši polohu (včetně auta), obsah a čas a místo vašich nákupů, včetně seznamu zboží a výše plateb, otisk vašich prstů a fyziognomii tváře, návštěvy lékařů včetně seznamu chorob, vaše vzdělání, nevzdělanost i věk a bude toho čím dál více. Dokonce i prohřešky v dopravě, zločiny, úlety, zálety, konspirace a touhy. Přeji šťastný a dlouhý život s elektronickými hračičkami!!
   Až na vás lednice vybonzuje zdr. pojišťovně, že jste včera vychlastal dvě piva tak i vy pochopíte:

   Vymazat
  2. Pánové, házím granát. Spravedlivější společnost nebuduje dav lidí, natož vůdci davu! Společnost neposouvá dopředu ani moc vzdělání. Společnost posouvají dopředu (dozadu) především vůdci, diktátoři, revolucionáři svými (morálně volními) vlastnostmi a omezeními jejich Deep Statem!

   Vymazat
  3. Deep State pochopitelně je brzda.

   Vymazat
  4. Zrovna jsem na to rano myslel. Zrejme jde o alienation , odcizeni, kdy siroke tvorive vrstvy a spolecnost nemaji vliv na deni.Tim stale vice zahnivajici elity blokuji nezbytny vyvoj protoze postradaji schopne, nebo ty nejschopnejsi z nas. A nedaji jim ani zadnou moznost.
   Na prikladu USA a Nemecka to asi vidime dobre.
   Chaos nezacal dnes ale napr. s kanclerem ideologem Kohlem, ktery zrusil marku nejlepsi menu , kdyz ale nic ani trochu podobneho sam nikdy nevytvoril..!!!
   Tedy odhodil velke tvurci usili tech schopnych , kteri tu menu vytvorili /to nejde pres noc/a v roli destruktivniho barbara v usili pouze o destrukci spolecnosti, statu, naroda . A navic tupe neschopny ani Respektu, k tem kteri lecos dovedou a dokazou a k vynikajicim vysledkum jejich usili....!!
   Zrejme spolecnost nejvice potrebuje mechanismus a filtr , nebo nechtenou nahodu v pripade Ruska v umistovani prirozenych ale take spravnych vudcu do cela narodu. Ale jiz ani spolehlivy vyber neexistuje..
   A myslim ,ze tohle je problem od pocatku lidstva..
   Protoze ti nejhorsi maji nejsilnejsi motivace dominovat,vladnout a nedemokraticky..A demokracie ustupuje az neni kam. Dalsi vyhodou velmi propagovane demokracie ,ze demokraticky,nezodpovedny za zlociny "Hitler' jednoduse odejde po nezvoleni z vlady , jako v USA Truman,Johnson,Bushove atd..A dalsi pak maji priklad z nich..Zadne tresty pro psychopaty..
   Naopak udajne autoritarsky Putin nese plnou zodpovednost za vyvoj Ruska od r.2000.

   Vymazat
 5. Jo tak ať se ten prachatý hajzl těší až bude lidem ouvej tak je zas nakopou de jejich nenažraných zadků.

  OdpovědětVymazat
 6. „Musíme se vzepřít diktátu Bruselu.“ Fiala se pustil do nové šéfky EK. Vyhrožovala členským zemím EU jako Brežněv, tvrdí:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019120311047548-musime-se-vzeprit-diktatu-bruselu-fiala-se-pustil-do-nove-sefky-ek-vyhrozovala-clenskym-zemim-eu/

  „Sprostě lhali celý den.“ Kavárna masírovala Babiše kvůli auditu, ale teď přišla odpověď od Ovčáčka. Řízení pokračuje:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2019120311048026-sproste-lhali-cely-den-kavarna-masirovala-babise-kvuli-auditu-ale-ted-prisla-odpoved-od-ovcacka/

  OdpovědětVymazat
 7. Smrtelne ZERTY slavnych miliardarskych sluhu az potom soudcu a soudu,policejnich negramotu atd.
  A jak dlouho se na to asi musi studovat a praktikovat.
  Tlustej idiot Kohl si zazertoval a zbavil se Marky, nejlepsi meny vubec kdy byla. To uz bylo jasny kam to vede..Ani podvodnici nechteli dolar, protoze se taky snadno kopiroval.. A germani jasali...
  Slavny Soudce Warren umrel jako idiot, kdyz se podepsal na Zertovny spisek ,ze kulka v Kennedyho aute poletovala jako cmelak na palouku..
  Slavny soud genderofasismu Svedska obvinil a stihal tvrde Assange ze vsech moznych zlocinu a po nekolika letech vyhlasil.
  Hej, to byl jenom takovej zert vod zacatku ,zadnej zlocin si nespachal !!/Ani se neobtezovali zacit nove patrani/.
  Proc je Brexit ,ze nechteji vrahy a jine fanatiky a ze nejak chteji prezit, opet potvrdil slavny v miliardach placeny britsky soud , kdyz propustil Daesh Islamskyho fanatika aby moh zase vrazdit. Tech soudcu a vrahu je stale vice v celym svete..
  Bestialni Vrah nemeskal a uz se vrhal a dva mlade lidi, ktere maji na svedomi tito zradci. Uz nejsou mezi nami..
  Ani v miliardach placena policie nedrzela dohled nad teroristickym vrahem , kdyz soud za nejakym Ucelem ,higgledy, piggledy, zjistil ze nesmi byt uveznen aspon..#$%&**(&%#$#
  Obycejni lide pak ukazali /za nas vsechny/,co my
  umime ,zneskodnili zrudnou bestii,misto obrnene policie vsech zbabelcu, ale bohuzel vetsina nas ceka az bude pozde..!!!!

  OdpovědětVymazat
 8. Zadnej boj neprobiha to jen Bankerska Internacionala utoci na vubec existenci sveta a vseho ziveho , od dob sveho zalozeni..Pomoci milionu sluhu..Nemaj nikdy dost a to je dohani do silenstvi a silenstvi je co my nachazime denne vsude..a bohuzel pro nas..
  Buffet plati mensi dane nez jeho sekretarka a uklizecka..Snizeni dani miliardarum v USA ze 35% na 21% nemelo zadnou cenu. Zadnej miliardar dane uz davno neplati..
  Ani kdyz musi..
  To zaridi advokati.A soudci.Samozrejme. Pocitam ze nova pobocka agentu Merkel v EU zaridi a dokonci utopeni v bazine spolehlive. Takze omezeni projevu dle Merkel na nas a NEOMEZENE BESNENI TEORRISTU NA NAS ,bez omezeni ANI TROCHU. Naopak merkelisti to stupnuji... Recko a krize byl zase zamer /ve spolupraci s Goldman Sachs , jeden z nejmocnejsich bankeru a jsou dodnes ve vladach USA a EU a jinde/,aby se usnadnila Neomezene dodavky islamistu do EU. Pres Recko. ktere jako mnoho narodu existuje uz jen podle jmena..
  OSN je od zacatku prohnila a zkorumpovana miliardarska organizace. Vyslala napr. "Mirove jednotky" do Jugoslavie a kdyz mezinarodni teoristicke Islamske gangy zautocili aby vyprovokovali obranu ,Mirove jednotky rychle zmizely aby se mohlo kricet jak Jugoslavska armada utoci..
  Aby se Clinton od barbarskeho bombardovani necukal nasadili na nej slapku vseho schopnou , Lewinski..
  Chytrosti jejich jsou ovsem neomezene..Odstehovali si /rasisti/,tovarny do Ciny a Asie aby tam otroci levne pracovali az 60 hodin denne, a skoro zadarmo a potom ze to dovezou /at zije klima/,do USA a EU aby tam to prodavali nam draze..
  Uz jsem psal jinde ,ani tovarny na leciva si neponechali a kdyz se Cina vzepre nebudou mit napr. antibiotika..Bankeri i tohle zaridi a ridi..
  Mimo to ze EU slouzi do roztrhani tela elitnim bankerum , je opravdu velmi odvazne tvrdit ,ze by meli nejake jine povedomosti a nedej boze schopnosti veci dalsich..

  OdpovědětVymazat
 9. Neco co nikde nenajdete Holomci. Udalosti na konzulatu ,kde se trenovali reznici na nejakym novinari a povoleni ridit auta v Saudi, pak znamena pokrok. Protoze do dvaceti let /to neni zert ani trochu/ s ropou konci !!! a poridi si financni prumysl jako v USA ,kde nikdo nebude pracovat a budou se kit bajecne ,ale mezitim zakupuji za 110 milliard obstarozni srot , kterej beze zmen vyrabi v USA .
  F-35 stal 1 trillion, protoze rusove odstrelili Tolkaceva , kterej vsecko prozrazoval Usakum..
  Investori /v soutezi o nejhloupejsi financniky sveta/,se "hrnou" na Aramco, ktere chce prodavat akcie za 120miliard.. Princ planuje navic rekracni stredisku u more , kde budou obsluhovat a vsecko ROBOTI. Na dotazy jestli se roboti taky budou opalovat na plazich neodpovedel..Ani co tam osireli turisti na pisku budou delat..Roboti asi v bikinach jeste nejsou plne oceneni.. !! Sibirska plynova roura do Ciny byla otevrena a Cina nebere zadnou ropu z USA.
  Tsunami Milionu afroarabu je nejdulezitejsi zalezitost pro EU a Merkel a vubec , kdyz se chysta /to je hotova vec/ dalsi stupen AUTOMATIZACI behem kratke doby 10 roku, , kdy nejnizsi odhad je 25% lidi prijde o obzivu..!!! Nerikejte to nikomu z EU..Urcite to vedet nechteji.A jejich psychickej stav by se mohl zhorsit a my to pak odnasime...
  Proc jim kazit zabavu.
  V Cine miliardare hodne strili a nebo aspon vezni. To prispiva k "zaostalosti" ve snizovani korupce Ciny a USA je proti !! Takovej miliardar lecos prodal pod rukou..Ale..
  Slavny miliardar Abramovic , se nejprve plne kvalifikoval a ukazal sve schopnosti, prodavanim gumovych kachnicek .
  Proto byl vybran z dalsimi podobnymi asi 30 vyvolenci na tajnou aukci levneho vyprodeje vseho v Rusku. Zisk z prodeje kachnicek nestacil na koupe a tak dostal penize na levne koupe vseho spolu s ostatnimi prisne vybranymi ,od americkych bank. Asi 10% ceny byl ten "prodej". Nekdo to stale nazyva neviditelnou rukou trhu a bysnysem.. Nikdo to nenazyva loupezi !! To bejvalo...Potom uz byl jen krucek vest Rusko a vladnout spolu s ostatnimi..
  V soutezi o Mistra sveta v Korupci a nad hrobem a v bazine ,dnes gang Trumpu/Kushner vede nad gangem DemoPotratu Clifftoni /cliff=propast/,ale boj jeste nekonci , na zakoupeni kachnicek je penez dost....

  OdpovědětVymazat
 10. Může být i trochu smutno, jen když je veselo.

  OdpovědětVymazat
 11. Pane Paw!
  Tu diakritiku jsem vám vysvětlil pod vaším dotazem.

  OdpovědětVymazat
 12. Doufám, že to mělo nějaký smysl a začnete konečně psát hezky česky.

  OdpovědětVymazat
 13. Neb jak říkal Mistr Jan studentům: "Čti jak píšeš a piš jak slyšíš!!"

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.