Reklama

neděle 29. prosince 2019

Svět ruskýma očima 539

Zajoch
29.12.2019 Outsidermedia
Scénáře k válce proti Sovětskému svazu se psaly ve Washingtonu * Pentagon buduje objekt na své základně Indcirlik v Turecku * Ruský prezident rozhrnul rámec úzkého politizovaného pohledu na historii druhé světové války * Bývalý prezident Bolívie oznámil, že se jeho strana brzy vrátí do vlády
21.srpen 1968 na Václavském náměstí
- neozbrojení Pražané se potýkají s tankem okupantů 
Praha lže o událostech ze srpna 1968 v Československu (ale přitom lže redakce FondSK.ru)

21. prosince 2019

Ministerstvo zahraničí Ruské federace je zklamáno rozhodnutím České republiky vyhlásit 21. srpen Dnem památky obětí invaze a následující okupace ČSSR vojsky zemí Varšavské smlouvy v roce 1968. Uvedlo: „Snaha Prahy vrátit se k událostem starým půl století a napasovat je do současného politického kontextu, nechuť obrátit tuto stránku, která zhoršuje atmosféru rusko-českých vztahů sotva prospěje úspěšnému průběhu oboustranných kontaktů.“ Ruské ministerstvo se vyjádřilo velmi měkce a diplomaticky.

Co se tehdy ve skutečnosti stalo. Zmatky v Československu v roce 1968 nebyly živelným lidovým vystoupením, ale byla to operace západních tajných služeb, které chytře využily vnitřní konflikt v československém vedení. Jen v prvním měsíci po vstupu vojsk do Československa bylo zabito 12 sovětských vojáků. Byly zapáleny tanky, sestřeleno letadlo s nákladem potravin a sestřelen vrtulník se sovětskými novináři. Až moc zlého pro „pokojný“ protest.

(Poznámka redakce Nové republiky: Popis událostí z roku 1968, tak jak je podává anonymní autor tohoto článku podepsaný jako zvláštní zpravodaj jsou skrz naskrz lživá. Posuďte sami:

Nikdo z československých občanů na vojáky Varšavské smlouvy nestřílel, nikdo je nezabíjel. Protesty byly klidné a důstojné, lidé vysvětlovali okupačním vojákům a důstojníkům, že v Československu žádná kontrarevoluce nebyla. Kdo zabíjel, byli sovětští a polští vojáci. Sovětští vojáci vesměs ze strachu a paniky, protože nerozuměli, proč tisícové davy civilistů jim vyjadřují nepřátelství a odpor, polští vojáci pro změnu v opilosti, například v Jičíně. 

U budovy Československého rozhlasu sovětští výsadkáři původem pravděpodobně ze sovětských středoasijských republik stříleli na okolní dav, který postavil z několika auto a autobusu barikádu. Několik lidí zastřelili, několik těžce zranili. 

Jestli došlo v té době k úmrtím sovětských vojáků na území ČSSR, pak se jednalo o události čistě interní, na kterých českoslovenští občané nenesli žádnou vinu. 

Na Václavském náměstí byl, pravda, zapálen sovětský tank když neznámý muž prokopl rezervní sud s naftou a zapálil ji novinami. Hořící tank dojel nad Václavské náměstí a tam v ulici Balbínově vybuchl. Přitom zemřelo několik obyvatel okolních domů. 

Informace o "sestřeleném sovětském letadle s potravinami" stejně jako o "sestřelené helikoptéře se sovětskými novináři" je čistá lež. vd)

Podle vojáků zemí Varšavské smlouvy se činili ostřelovači. Jakási rozhlasová stanice ze Západního Německa vyzývala československé občany, aby vzdorovali. Ve městech našly sovětské a československé zpravodajské služby utajované tiskárny, radiové přijímače a zbraně. U československé hranice se v NSR soustřeďovala vojska NATO … Čekala na signál.

(Poznámka redakce Nová republika: Žádní ostřelovači se na území ČSSR "nečinili". Opět další lež ruské redakce. 
K odporu vyzývali především stanice Čs.rozhlasu a Čs.televize, které okupanti nebyli s to najít a  umlčet.
Rozhlasové stanice Svobodná Evropa, stejně jako Hlas Ameriky či vysílání britské BBC, Radio Vatikán, německé Deutsche Welle či Radio Tirana referovaly o klidném neozbrojeném odporu československých občanů, ale samy k aktivnímu odporu nevyzývaly. 

O nálezech zbraní referovalo ilegální vysílání Radia Vltava, provozované z východoněmeckých Drážďan a tzv. Bílá kniha vydané okupačním velitelstvím a tištěná také někde v Drážďanech. Nám všem ale bylo jasné, že zbraně jsou podstrčené a jde o sovětskou provokaci, které měla před vlastními občany ospravedlnit protiprávní ozbrojený vpád do spojenecké země. 

A další lež: žádná vojska NATO se na našich hranicích nesoustřeďovala. Velení NATO bylo předem sovětskou stranou informováno i invazi, jejím provedení i termínu realizace. Vojska NATO v Evropě ani nevyhlásila vyšší stupeň pohotovosti a zůstala v kasárnách. vd)

O mravech „pokojných demonstrantů“ dost vypovídá rozhovor s Vojtěchem Pastorem zveřejněný na iRozhlas v roce 2018. Byl to jeden z těch lidí, kteří v roce 1968 trestali na ulici Valentinu Belasovou, ruskou manželku slovenského důstojníka za to, že strhla leták vyzývající vypořádat se s jejím mužem. Demonstranti ji chytili, svlékli do naha a hnali po ulici. Na otázku Pastorovi, proč tu ženu tak ponížili, odpověděl: „Byla to Ruska.“

Košický lynč - srpen 1968

(Poznámka redakce Nové republiky: V tomto bodu je informace o lynči občanky Valentiny Belasové opět překroucená. Paní Valentina strhávala protisovětské, rozuměj protiokupační vlastenecké plakáty a veřejně souhlasila s okupací naší země. Zatímco jinde se podobné případy řešily vyloučením ze společnosti, ignorováním podobných individuí, v Košicích horké hlavy přistoupili k lynči a dopustili se odsouzeníhodného násilí. Později byli čtyři viníci byli potrestáni několikaletým trestům odnětí svobody. 

Události tehdy využil mladý student filmové fakulty AMU Fero F. a natočil své školní cvičení jako kolaborantský film, kvůli kterému se ostatní spolužáci až do absolutoria před Ferem F. jako před kolaborantem báli otevřeně hovořit. Nikde ale nepadlo, že lynč byl spáchán na paní Valentině kvůli jejímu původu, ale vždy kvůli schvalování okupace. vd).

Skrytým důvodem událostí v roce 1968 v Československu bylo úsilí Západu zlikvidovat největší projekt Sovětského svazu, jímž bylo vybudování plynovodu „Bratrství“, který by umožňoval dodávat do Západní Evropy, Maďarska, Rakouska a Itálie sovětský plyn přes území ČSSR.

(Poznámka redakce Nové republiky: Redakce ruského média opět nechápe celou tehdejší situaci a jen papouškuje dobovou sovětskou propagandu. Vůbec nešlo o nějaký plynovod Družba, ale o strach z vylomení Československa z linie Varšavské smlouvy, z obranného předpolí SSSR a dále šlo o strach z nákazy "socializmem s lidskou tváří", tady demokratizací společnosti. Šlo tedy v prvé řadě o geopolitiku a ideologii. vd)

Bylo to období, v němž francouzský prezident de Gaulle promluvil o Velké Evropě „od Atlantiku po Ural“. Znamenalo to nutnost spolupráce kapitalistické Evropy se Sovětským svazem. To, aby se Paříž s Moskvou přátelily, nemohl Washington připustit. Scénáře k válce proti SSSR se psaly ve Washingtonu. Energetické partnerství Evropy s Moskvou by přinejmenším zpochybnilo účast Evropanů v případné agresi. Aby USA nepřišly o své evropské spojence, musely zlikvidovat sovětský projekt dodávek plynu. Proto potřebovaly konflikt v Československu.

(Ale spíš šlo o to, aby Sovětský svaz nepřišel o svoje spojence a vazaly a proto se rozhodl hrubým způsobem porušit mezinárodní právo a okupovat zemi, v které ještě sovětská armáda nebyla posádkou - pozn. red. NR - vd.)

Převzato z Fondsk.ru

* * *


Pentagon zahajuje stavbu na základně Indčirlik za 95 milionů dolarů

24. prosince 2019

Pentagon podepsal s několika tureckými společnostmi kontrakt na stavební práce na letecké základně Indčirlik v provincii Adana. Informaci zveřejnily stránky amerického ministerstva obrany. „S osmi tureckými společnostmi byla uzavřena dohoda na 95 milionů dolarů za pevnou cenu.“ Práce mají skončit koncem roku 2024.

Za připomenutí stojí, že turecký prezident dříve varoval, že Ankara může v odpovědi na sankce Washingtonu uzavřít pro vojáky základny Indčirlik a Kürečik.

Převzato z Vestikavkaza.ru


* * *

Odpověď Putina západním falzifikátorům historie 20. století

Jurij Rubcov
23. prosince 2019

Za čtyři měsíce po vzpomínkové akci na začátek 2. světové války v Polsku, která proběhla 1. září, se ukázalo, proč Poláci nepozvali ruského prezidenta. Varšava o druhé světové válce nechce z jeho úst slyšet pravdu.

Na neformálním setkání hlav států SNS, Ruska, Ázerbájdžánu, Arménie, Běloruska, Kyrgyzie, Moldavska, Tádžikistánu, Turkmenistánu a prvního (bývalého – pozn. edit.) prezidenta Kazachstánu dne 20. prosince v Petrohradě přednesl Putin významný projev. Mohl se opřít o velký blok málo známých, nebo zcela neznámých archivních materiálů. Podal náčrt klíčových událostí v Evropě od prvních chvil 2. světové války.

Nejprve poukázal na rezoluci Evropského parlamentu z 19. září 2019 „O důležitosti uchování historické paměti pro budoucí Evropu“, která jej, jemně řečeno, „poněkud překvapila, dokonce se jej dotkla“. Existuje něco, co překvapí, a něco co se dotkne. Jedná se o snahu západních politiků a historiků prohlásit tak zvaný pakt Molotov – Ribbentrop (smlouva Sovětského svazu a Německa o neútočení z 23. srpna 1939) za dokument „rozdělující Evropu a území nezávislých států mezi dva totalitní režimy“, čímž „byla připravena cesta k zahájení 2. světové války“

Putin vyjmenoval a krátce charakterizoval všechny dohody, které uzavřely evropské země s Hitlerem do roku 1939, a nebylo jich málo:

 • Deklarace o nepoužití síly mezi Německem a Polskem;
 • pakt Pilsudského a Hitlera v roce 1934;
 • námořní dohoda mezi Anglií a Německem z roku 1935 umožňující Berlínu použít své vojenské námořnictvo;
 • společná anglo-německá deklarace Chamberlaina a Hitlera, podepsaná 30. září 1938 v horkém sledu za mnichovskou dohodou (podepsaná 29. září 1938);
 • deklarace mezi Francií a Německem ze dne 6. prosince 1938;
 • úmluva mezi Litevskou republikou a Třetí říší podepsaná 22. března 1939;
 • dohoda mezi Německem a Lotyšskem o nenapadení ze 7. června 1939.


Dohoda mezi Sovětským svazem a Německem byla poslední v dlouhé řadě dohod podepsaných jinými evropskými zeměmi. Prezident Putin položil důraz na okolnosti, o kterých oponenti obvykle mlčí: „Sovětský svaz podepsal tento dokument až poté, když byly vyčerpány všechny možnosti a byly v podstatě odmítnuty všechny návrhy Sovětského svazu na vytvoření jednotného systému bezpečnosti a protifašistické koalice v Evropě.“

Putin promluvil o mnichovské konferenci z 29. až 30. září 1938. Vůdčí evropské demokracie (Británie, Francie, Německo a Itálie) souhlasily s fašistickým režimem a byly svolné s odtržením Sudet od československého území ve prospěch Německa. Znamenalo to rozbití suverénního státu a konečné vyzvání Třetí říše k přerozdělení světa.

Putin poukázal na zprávu Bortnowského, velitele operativní skupiny Silesia polské armády, o přípravě útočné operace s cílem zabrat Těšínskou oblast Československa. Zpráva uvádí, že polská vláda provedla širokou přípravu na rozčlenění sousední země a vysílala tam bojovníky k diverzi a teroristickým akcím. Ze zápisu besedy německého velvyslance v Polsku Moltkeho s polským ministrem zahraničí Beckem vyplývá, že si dva dravci, velký a malý, předem dělili československé území, přičemž Beck ujišťoval Moltkeho, že „v oblastech, na které si dělá nárok Polsko, nejsou žádné rozpory s německými zájmy“.

Francie měla s Československem dohodu o vzájemné pomoci při ohrožení. Sondovala u Polska, zda může počítat alespoň s polskou neutralitou. Odpověď byla záporná. Francouzský předseda vlády tvrdil, že ani při přímém napadení jeho země nemůže věřit na loajálnost Polska. Polsko také znemožnilo Moskvě splnit své závazky vůči Československu o pomoci podle dohody mezi Sovětským svazem a Československem. Nepustilo sovětská vojska přes své území.

Na základě faktů zde uvedených i dalších, které pro jejich velký počet není sem možno zahrnout, udělal Putin jediný správný závěr: „Sovětský svaz zůstal sám a musel přijmout realitu, kterou vytvořily západní státy. Rozdělení Československa bylo mimořádně kruté a cynické, v podstatě to byla loupež. Podle všech skutečností je možno tvrdit, že právě mnichovské spiknutí posloužilo jako moment zvratu v historii, po kterém byla 2. světová válka nevyhnutelná.“

Náměstek polského ministra zahraničí oznámil, že analyzují slova ruského prezidenta a studují možnost diplomatické reakce. Jenomže není naděje na to, že analýza bude nestranná.

Národní verze historie v dalších státech SNS, které byly přítomny v Petrohradu 20. prosince, jsou formulovány tak, jako kdyby tyto státy nebyly svazovými republikami SSSR, ale ve 2. světové válce vystupovaly jako samostatné subjekty mezinárodního práva.

S tímto historickým pojetím nejde všechno hladce ani v samotném Rusku – dosud neexistuje centrum, které by s pomocí specialistů čelilo falzifikátorům historie 2. světové války. Specialisté jsou roztroušeni po akademických institucích, vysokých školách, muzeích a archivech. Současná jednorázová profilová komise u prezidenta RF je volná. Z kdysi bojové ofenzivní struktury, kterou ještě před dvěma, třemi lety byla Ruská asociace historiků 2. světové války, zůstal bledý stín. Ruská historická společnost se dosud nestala vlajkovou lodí boje za pravdu o historii.

Převzato z Fondsk.ru

* * *Bolívie bude hlasovat o nástupci Moralese

Ljubov Stěpušova
26. prosince 2019


Morales Bolívii: „Vrátíme se“

Evo Morales je aktivní na sociálních sítích. Nejprve dostal po převratu politický azyl v Mexiku, odtud se přesunul na Kubu a dále do Argentiny. Ve vlasti je na něho vydán zatykač „za vzpouru, terorismus a finanční podporu terorismu“. Ovšem to neplatí v zemích azylu, protože mu jejich vlády udělily azyl politický.

Bývalý prezident napsal na Twitteru: „O těchto Vánocích, které trávím s dětmi bolívijské komunity v Argentině, znovu oznamuji svoji povinnost pokračovat v zápolení, aby nové pokolení žilo ve svobodné, vážené a svéprávné zemi.“ Ve zveřejněném videu řekl, že jeho strana Hnutí socialismu (MAS) se brzy vrátí, aby pokračovala v úsilí o lepší budoucnost Bolívie. Na Twitteru napsal: „Z Argentiny koordinujeme spolu se společenskými hnutími úsilí na obnovení demokracie v naší milované Bolívii.“

V interview pro španělskou agenturu EFE oznámil, že příkaz k jeho uvěznění je „zcela nezákonný a neústavní“ a opakoval, že zůstane prezidentem země, pokud se jeho odvolání z funkce „neposuzovalo, neodmítlo ani neschválilo v zákonodárném shromáždění a prezidentem byl prohlášen legálně“.

Trval na tom, že za jeho odchodem z vlády stojí USA, a řekl, že mu Washington neodpustil, že se rozvoj bolívijského průmyslu odehrál mimo jeho vliv. Dále řekl, že dnes říci v Bolívii: „Pryč s Janinou“ je podněcování k rebelii a důvodem k trestnímu stíhání. Stejně tak zvyšování hlasu na ministra. Někteří odborníci tvrdí, že tato vláda Janine Agnesové, Luis Fernanda Comacha a Carlose Mesy je horší než vojenská diktatura.


Historie sesazení Moralese

Evo Morales promluvil o svém odchodu poté, kdy 20. října zvítězil v prvním kole prezidentských voleb, ale chtěl se vyhnout krveprolití na svých stoupencích, kteří byli fyzicky napadáni opozicí po celé zemi. Do mexického azylu odešel s celou vertikálou výkonné i zákonodárné moci. Stát začala vést opoziční Janine Agnesová, druhá mluvčí parlamentu. Prohlásila se za dočasnou prezidentku a chce do nových prezidentských voleb vytvořit dočasnou vládu.

V La Pazu došlo ke střetům mezi stoupenci Agnesové a podporovateli Moralese. O život přišlo 35 lidí. Několik týdnů před tím jeden z hlavních spojenců Moralese, bývalý brazilský prezident Lula da Silva uvedl, že byla velká chyba MAS ucházet se o čtvrtý prezidentský mandát, když bolívijská ústava umožňuje jen dva za sebou. Morales na to odpověděl: „Možná to tak je, ale odbory, pracující a různé sociální sektory mě žádaly, abych zajistil pokračování hospodářského růstu a zlepšování v sociální sféře.“

Následník Moralese je znám


Moralesova strana zorganizuje o nejbližší neděli v Argentině videokonferenční shromáždění, aby byl určen kandidát pro volby prezidenta. Podle průzkumů veřejného mínění je na prvním místě člen MAS Andronico Rodriguez s 23 procenty hlasů, za ním je bývalý prezident Carlos Mesa s 21 procenty. Ti co Moralese svrhli, Luis F. Camacho (uchází se o funkci) a Marco A. Pumari (není rozhodnut) mají 13 procent a 10 procent. Oba dost ztratili, když do sítě unikla nahrávka telefonního hovoru, v němž posuzovali společnou kandidaturu ve volbách. Pumari žádal Camacha o 250 tisíc dolarů a kontrolu nad dvěma celními body výměnou za ústupek na vedení. Rating Agnesové je 9 % hlasů.

Bolívie se chystá na volby, v nichž nemůže kandidovat ani Morales, ani jeho viceprezident García Linera. Datum voleb dosud není stanoveno, ale asi bude v období mezi březnem a květnem příštího roku.

Převzato z Pravda.ru


34 komentářů :

 1. No nic jsem rád že se to reakci v 68 nepovedlo těch 30 let v prašivým kapitalismu stačí. A kdyby si někdo myslel že se to nemůže opakovat. Tak by stačilo kdyby vyhrála socialistická vláda a chtěla znárodňovat. Přijela by jsem soudružská pomoc ze západu a to by pár mrtvými neskončilo. Moc dobře jsem rozuměl macronovi co chtěl angažovat vysloužilce z ISIS a žoldáci by se též nerozpakovali střílet do podřadných Slovanů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte naprostou pravdu, Dubček byl jen předskokan "perestrojky" od socializmu ke zlodějskému kapitalizmu, viz jeho spolupráce se CIA a s jejich ožralým lokajem Havlem !!

   Smazat
  2. 21:50 Tak zase znárodňovat by ste chtěl a nezdá se vám, že 40 let právě toho vašeho PRAŠIVÉHO socialismu stačilo, aby vás naprostá většina lidí v 89 r. nakopala do prde... zadku? Até vaši poslední větě nejak nerozumím, Makeon chtěl poslad ty z ISIS jako knám?? vy máte dobře vymateno v hlavě!

   TONÍKU,8:58, Ty jseš něco podobného jako ten mazal hloupostí nad tebou.
   Pan Dubček spolupracoval s CIA? a máte vy magore k tomu nějaký dukaz?A o pana Havla se už neotírej vubec,tomu nesaháš ani po ty jeho krátké kalhoty!
   Dva totální tydíti a tuhle lež Dvořák nemaže!!!

   Smazat
  3. 10:34 Tak za prvé jsem v socialismu žil takže mě o něm nikdo nebude věšet bulíky na nos. Napsal jsem jen modelovou situaci KDYBY. Ten nýmand macron to řekl doslova chtěl eu žoldáckou armádu. Neználci kapitalismu v 89 cinkali a tvrdě narazili. Koho chcete mazat sám si běžte na pravdoláskařské stránky.

   Smazat
  4. 10:56 Vám přece, jako starému zocelenému soudruhovi, nebude nikdo ty kapitalistické bulíky věšet na nos, že soudruhu.
   Moc se mě líbí tihle staří revolucionáři, jen se žerte dál, ale nic nezměníte.Já cinkal taky a na nic jsem nenarazil, naopak dnes si žiji jako duchodce ( už 1 rok ) naprosto super. Lidem se žije podstatně lépe jak za vás rudých, jinak by už byla tady další revoluce!
   Proč bych chodil jinam, sem jdu vždy pokud se chci pobavit lidskou tupostí, třeba jako tou vaší!

   Smazat
  5. 11:34 To můžete vykládat svým kamarádíčkům v neziskovce. Vím s kým mám tu „čest" s transatlantickým soudruhem. Jinak v žádné straně jsem nikdy nebyl a pravdu slinty neumlčíte „vážený" kapitalistický poskoku.

   Smazat
  6. 12:06 Toho poskoka si nejsem vědom a s neziskovkou nemám nic společného, to vy soudruhu jste před r.89 dělal poskoka straně a rusku.
   Vždy lepší demokratický Západ, než chudé, zaostalé, nesvobodné RUSKO, neváený soudruhu!

   Smazat
  7. Zajímavé. Vypadá to, že někdo diskutuje sám se sebou. Fascinující!

   Smazat
 2. Problemy jsou jinde zatimco Qistorici predstiraji a pojednavaji s nasledky a tvrde zamluji prave priciny, ktere hraji hlavni role dneska...Neco co vam nepovi..
  Ucenci politici nam pripravili vyjednali a souhlasili $%&*))*^% v 1918 s Neuveritelnou Atrapou statu. Navic jsme si pribrali : 3 miliony "husaku'". Miliony germanu , kteri nas zotrocovali po tisicileti , hodne rusinu, madaru a polaku,/to snad neni pravda/,jaky byl vlastne zamer ??
  Cesi s nadsenim ,ze mame vlastni stat /nasledek okupace
  300 let germany/,konecne souhlasili /nechali se zkorumpovat vidinou a snem a zlym snem k tomu/,s nerovnostmi a vladou kapitalu Rotschildu, Preisu, Schichtu a zradne slechty Hohenlohu, a Ulrichu Kinskych a dalsich s obrovskymi majetky., Jeden z nich hnije porad v parlamentu. I s obrovskym majetkem. Za to ze dal Havlovi obnosenej svetr , TAK SE VLADA VRATILA DO JEHO RUKOU..
  Vlada a ucenci psali tluste ucebnice /Stat a Revoluce napr./misto aby videli veci jak jsou a diktovali narodu,
  aby si navic si vzal do hlavv,ze je za vsechno plne ZODPOVEDNY. Misto aby parasity odkopl vcas..
  Pocet komunistu pak zakonite rostl a slibovali ,ze udelaji poradek. A kazdy citil ze je neco treba. A taky udelali...
  Nas dalsi problem byla neschopnost rozeznat hluboke krize zapadu a spolehani na vzdy perfidni /zaludny a falesny zapad na 100%/. Vsecko jenom ne komunisty. To se nam stalo osudnym.Az do 1989 a ted zase..Britanie a Francie, kdy britove zabredavali do krizi nejen financnich ,jako dnes USA porad vedli valky a po I.sv. uz na dalsi nemeli. Ani nezbrojili ,kdyz Hitler vyhlasil dobyvani sveta. Ponizena Plizivost Ch. za Hitlerem , byla jasny dukaz ,my jsme si tak v pravde vsadili na Mnichov ,ktery byl jen dalsi jejich pad do pekel. A nas stahli s nimi..Dunkerque, kdy uz 300 tisic vojaku odmitlo bojovat ,a kdy Hitler udelal strasnou chybu, s nimi jako rukojmi ,H.by mel velkou moznost vyhody vyjednavani..Nepochybne by britove s vydiranim hrozbou "konce" zajatcu souhlasili se vsim..
  A stejne zaruky Polsku nasledovala zadna pomoc ani
  spuntovka !!proti Hitlerovi..Jejich spatnosti a podvody se pak snazi a "chytre"zneuzivaji besnenim na rusy. Katyne.
  Maskuji to terminem. Phony War.
  100 tisic britu se nechali zajmout v Singapore mensinou japonskych cyklistu , kteri projeli dzungli bez velkych zbrani. Tobruk 35 tisic se vzdalo a rychle a bez boje .
  A bez duvodu.,utek z Recka, neochota bojovat v Italii. Jako nasledek po valce musela Elita souhlasit a vytvorit revolucni socialni vyhody aby si populaci koupili a udrzeli seu moci..To se dnes a vsude odbourava..My jsme spadli do jejich krize..Ktera trva dodnes..Dnes je to pro zmenu jejich utek Brexitu z toho , co nam zase "upekli". Dalsi Mnichov a okupaci na nas zaludne chysta pro zmenu EU a Risska Kanclerka z Berlina..

  OdpovědětSmazat
 3. Za obhajobu 68 roku proti Ruské lži chválím redakci N.R.
  Včera čtu jak se Polsko ohradilo proti Putinovi a jeho sprostým lžím,je zajímavé jak rus v posledních několika málo letech každý svuj problém ve světě i doma řeší lží,polonium, novičok, ses. letadla,rus. vojáci na Krymu, doping sportovcu, agenti po celé Evropě, snaha rozklížit EU a NATO a další.... , jen lže a lže. Rusku v poslední době nic nevychází, začal vše pan Novotný a Rus se do dnešního dne z toho neprobral, proto kolem sebe kope jak chcípající kobyla, jen tak dál!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Motáte páté před deváté, bez ladu a skladu a do jednoho pytle házíte pomluvy, lži s ověřenou pravdou.

   Polsko se nemá proti čemu ohrazovat, samo je jedním z viníků.
   Ruská stopa v případu "Polonium" nebyla prokázána, i když se o to Britové snažili sebevíc.
   "Novičok" je trapná estráda britské MI6. Z aféry by ruská strana neměla žádný užitek, neměla ani důvod něco podobného podnikat.
   Sestřelením, malajského letadla nad Ukrajinou je z 99% akce ukrajinské armády.
   Ruští vojáci byli na Krymu stále od vyhlášení ukrajinské nezávislosti na základě mezinárodní smlouvy.
   Doping sportovců je aféra prapodivná, protože se zakládá na výpovědi emigranta a ne na zjištěných faktech. Ale budiž, vina ruské administrativy tu může být.
   Agenty v Evropě mají především Spojené státy (viz odposlechy vysokých evropských politiků a la Merkelová, financování vlivových agentur atd.) Rusové se chovají ve světě špionáže stejně jako jejich západní "partneři".
   Snaha rozklížit EU a NATO je přirozená, protože NATO i EU se chovají k Ruské federaci dlouhodobě jako nepřátelé.

   O jakých ruských lžích tu tedy píšete, osobo nemyslící?!

   Ten váš "pan Novotný" je tupé zvířátko s touhou zviditelnit se na vlně sympatií k nacizmu a vraždění odbojářů a našich osvoboditelů. Takovému hovádku říkat "pan" může opět jen hovádko.

   Smazat
  2. Pane Dvořáku jsem rád že jste mu takhle odpověděl. Pokud by NR chválili pravdoláskaři stálo by to potom za starou bačkoru.

   Smazat
  3. 14:11 No vidíte dvořáku kam až jste se PROLHAL. Vy nikdy nezapřete rusomila, jen papouškujete to co rus po vás chce. Vy už se nikdy nezměníte.
   A nemotám to vaše páté, jen píši jak rus ve všech těchto věcech lže a lže. Vy chudáku chcete říct, že ani jedna z těchto věcí není pravdivá??? Lituji vaše myšlení. To už není z vaší strany o lásce k rusku, ale o čírý prokremelský fanatismus.
   To hovado si nech soudruhu vytetovat na čelo sám, ať každý ví s kým má čest.

   Smazat
 4. nesouhlasím s tím, že Rusko lže a my mluvíme pravdu, Napadení ženy v Košicích lůzou není obhajitelné nějakými horkými hlavami, kdyby ji ten pán nezachránil, jak by dopadla,. Ona měla stejné právo leták se jménem a adresou jejího muže strhnout, jako jiní jej pověsit.
  Naše neschopné vedení Dubčekovo veení, lhalo spojencům, vyvolalo nejstotu, a reakce ostatních soc, zemí po zkušenistech s bílým terorfem v Maďrsku byka pochopitelná.
  naši občané diskutovali s cizíému vojáky, ale také zapalovali tanky a vozodla, jak by asi dopadli v podobném případě v zemích obsazovaných americkou nebo francouzskou armádou?

  Rok 1968 je dokonale využit v protisocialistické propagandě, a naběhli jsme i sami. tvrzení, že všichni nebio většuina lidí stáýla za Dubčekem, je nesmysl, mlčící většina věděla své.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Četl jsem článek o roce 1968 .Tehdy nás opěvovaný západ zase ZRADIL. Kdo si myslí,že nás vojska Varšavské smlouvy "osvobozovali" bez mezinárodní konzultace je na omylu. Vše bylo schváleno USA a velitelstvím NATA .Teprve pak velitelství Varšavské smlouvy vydalo rozkaz vyrazit na ČSSR. Jediné Rumunsko neuposlechlo. Nemám po ruce odkaz- bohužel.Ale tak to proběhlo bezkonflitně !!!

   Smazat
  2. 11:56 píšete v množném čísle o zapalování "sovětských tanků a vozidel" v srpnu 1968. Já vím jen o jednom případu a to na trase Václavák-Balbínova. Kde došlo k těm dalším? Uveďte nebo se omluvte.

   Co se týká případu paní Valentiny v Košicích - lynč naštěstí nebyl dokončen a to díky většiny účinkujících, kteří paní Valentinu svlékli, ale dál v lynči nepokračovali. Proto i tresty aktérů byly na poměry normalizace uměřené. Proto píši o "horkých hlavách".

   68 byl pokusem o obnovu socializmu v ČSSR. To věděla i ona mlčící většina a proces demokratizace podporovala (viz tehdejší průzkumy veřejného mínění). Kdo myšlenku socializmu pohřbil byli normalizátoři a sovětští okupanti.
   Celou tu dobu jsem žil jako dospělý člověk zajímající se o politiku, tak prosím nepřekrucovat historická fakta.

   Smazat
  3. 11:56 Hafíku, výborně. Tady jsi ukázal co jseš za odporného proruského kolaboranta.Přesně takoví kolaboranti a zrádci se po druhé sv. stavěli ke zdi. Ty bys zasloužil stejně!

   Smazat
  4. Pane Dvorak, tech tanku a nakladnich aut s munici bylo vice. Sam jsem se na jejich spalovani zucastnil.Pred rozhlasem.A cely den.

   Smazat
 5. děkuji Nové epublice a obšírné vysvětlivky.

  je to potřeba: jak kdysi prohlasil Jan Werich,
  Co čtenář to blbec.

  OdpovědětSmazat
 6. Osmašedesátý by u nás komplotem CIA s KGB, která již tehdy byla dávno v područí CIA poté, co po Stalinovi přišli zrádci ruského národa a diletantští hospodáři. Ohledně snah hodit zahájení 2.sv.v. jen tolik, že ohlupování veřejnosti euroatlantickou propagandou jde ruku v ruce s destrukcí celého euroatlantického systému zevnitř. Vladimir Vladimirovič opět přesně vyhodnotil situaci před začátkem 2.sv.v. To je jediný státník, který chce s námi spolupracovat. Fondsk.ru je server, kterému nelze po červnu 2018 věřit, tak se nelze divit, že se tam objevují podivné články. Jediní skuteční konceptuálové jsou ve Fct-Altai kolem Viktora Viktoroviče.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Píšete hlouposti. SSSR měl nevýkonnou ekonomiku, která byla omezena mnoha ideologickými bludy, ignorovala zákony trhu a svazovala přirozenou lidskou aktivitu. Byla to ekonomika plná ztrátových a neproduktivních podniků, nebyla zaměřena na uspokojování potřeb lidské společnosti, ale na přehnané zbrojení a časté hurá akce, tak typické pro extenzivní a ne intenzivní hospodaření.
   Jakýkoli jiný model byl pro sovětské vedení podezřelý až nepřátelský.

   Smazat
  2. Jo, ještě poznámku k Pjakinovi. Všimněte si, že jeho projevy tu nepřetiskujeme. Považujeme většinu Pjakinových úvah za vizionářské, málo kdy fakty podložené, promluvy. Vzpomeňte jen na Pjakinova slova o Mnichovu a chování "českých fašistů" k sudetským Němcům.

   Smazat
  3. Pane Dvořák.
   Moje chyba,myslel jsem si,že jste chytřejší.

   Smazat
  4. Pjakin říká:mnohé věci jsou nám nepochopitelné ne proto že náš rozum je slabý.Politika je jako matematika. Pokud neumíš sčítání a odčítání,násobilku, nemůžeš chtít řešit rovnice. A tak si pamatujte-znalosti znamenají MOC. Berte proto moc do svých rukou a stávejte se konceptuálně mocnými. Braňte své oprávněné zájmy i celé rodiny.Tím bráníte celý stát !

   Smazat
  5. Pjakina není třeba přetiskovat, toho si můžeme poslechnout. Já to tak dělám už několik let, protože jeho rozbory politických procesů ve světě jsou velmi poučné. A klidně přitom můžu mít nadále zcela opačný postoj k bolševikům i Stalinovi, než jaký má právě VVP2.

   Smazat
  6. Osobní zkušenosti se vstupem vojsk nemám. Měl jsem tehdy prázdniny. Viděl jsem tehdy projet našim městečkem polskou cisternu s pohonnými hmotami. Před převratem komunisté celkem rozumně nejitřili emoce. Po převratu se vše zvrhlo tak, že všechny oficiální informace jsou nevěrohodné. Důvodem je to, že se lže, jako když tiskne.

   Pan Dvořák vysvětluje některé události. Na NR psali o incidentu před rozhlasem, kde byl demonstrantem zapálen ruský náklaďák vezoucí tankovou munici zakrytou uniformami. V diskuzi na NR se našli dva, co tvrdili, že stáli blízko sebe. Bylo dost mrtvých. Pan Dvořák by to mohl upřesnit nebo popřít. Doktor David píše v článku o tanku, který bojovník za demokracii zapálil na Václaváku nádrž s naftou na tanku. Po výbuchu tanku bylo poodle Davida několik lidí zabito. Jen blbec, který nerozezná tank od náklaďáku, si nevšimne, že tady něco nehraje. Pan doktor David tvrdí, že ta ženská z Košic strhávala plakáty, a proto se ji demokraté (snad podle něj po právu) pomstili. V 68. se plakáty netiskly, nápisy se psaly štětcem, který byl namočen do vápna. K článku dáte fotografii jak nějaký hrdina strká mezi pásy tanku jakousi tyč. Jestli byla dřevěná, nemělo to smysl. Ocelová tyč musela posádku rozzuřit. Pobíhání čumilů nebo demonstrantů proti okupaci je tak něco nestandardního, co nemá ve světě obdoby. Vojáci v tanku museli mít železné nervy, protože se mohli právem obávat o život. Pan doktor David chtěl něco iniciativně vysvětli, ale vzbudil jen další podezření, že lžou všichni. Na vojně tvrdili zkušení důstojníci, že vstup byl něco, co jeho organizátoři totálně po technické stránce zpackali. Paní zajoch napsala, jak vidí vstup vojsk Rusové, což mohlo stačit.

   Smazat
  7. U rozhlasu jsem 21.8.1868 byl a viděl jsem jen hořící tank a výbuch v Balvínově. Náklaďák s municí jsem tam neviděl. Munice bouchla v tanku. Zabila několik lidí v okolních domech. Šlo o jeden jediný incident, kdy Češi napadli sovětskou okupační armádu. O dalším nevím.

   Smazat
  8. Pane Dvořáku, díky za odpověď. Jsme na tom oba stejně. Víme prd. Mně je úplně jedno, jestli bude v kalendáři u 21. srpna nějaká poznámka nebo nebude. Před dospělými se pochybnosti neutají. Nanejvýše se budou ve škole ztrapňovat učitelky. Děti od rodičů nebo prarodičů uslyší, aby ji ve škole ignorovali a mysleli si svoje.

   Lze souhlasit s JK (20:34).

   Smazat
  9. 23:27 Pokud je vám jedno jestli bude nějaká poznámka k 21.8. potom jste stejná kreatura jako Putin. Skutečně "vlastenec" jak má být. Že se nestydíte!

   Smazat
  10. 15:15 A co je tam za poznámku 15.3 ? Aneb o Germánech jen v dobrém, jich se to vlastenectví až tak moc netýká, že.

   Smazat
  11. Pane Dvoraku, kdyz jste nevidel ten horici nakladak , byl nad budovou rozhlasu ,pres ulici /italskou/ na prave strane ulice /pohledem od Vaclavskeho namesti/,na rohu.
   Tak jste tam asi nebyl. Pravda byl mensi ale horel neuveritelne vyplnen zapalnou munici pro tanky a urcenou pro boj ve mestech..
   Ten zpusobil POZARY obytnych cinzaku na OBOU STRANACH VINOHRADSKE.

   Smazat
 7. Poláci byli podrazáci viz. jejich okupace těšínska, stejně jako celý západ. Stalinovi se nedivím, že tam 17.9.1939 vletěl, musel by být trouba, aby nechal Hitlera obsadit celé Polsko. Pokud si někdo myslí, že by Poláci bez vpádu CCCP odolali, tak je fantasta.

  OdpovědětSmazat
 8. O ´68 vím prd, natož abych viděl zevnitř na páky a kdo za ně tahal. Můžu se tedy jen domnívat a domnívám se, že ´89 byl výsledkem stejného procesu, jako ´68. Jak by dopadl ´68 se můžu jen dohadovat, jak dopadl ´89 už vím. Idealisté byli velice rychle odstrčeni mnohem asertivnějšími, chladně kalkulujícími pragmatiky, prospěcháři a zmrdy obecnými. Bylo zničeno a rozkradeno hospodářství, země odzbrojena, zbavena suverenity, přeměněna na čistokrevnou kolonii a stabilita nastolených poměrů byla pojištěna převzetím "pod laskavou ochranu" NATO a do "péče" EU. Nemám důvod se domnívat, že by to v ´68 proběhlo výrazně jinak. S ohledem na tehdejší geopolitickou situaci by třeba cesta byla odlišná, ne tak přímočará, ale cíl by byl stejný.

  Měl SSSR zájem o řízení systému plošně odspoda? Neměl. Měl o to zájem Západ? Neměl. Má o to zájem dnešní kapitál? Jistěže nemá. I kdyby, čistě hypoteticky, byl celý pohyb konce 60 let plný idealistů a prostý prospěchářů, nebyl nikdo, z těch kteří mají tu moc, kdo by něčemu takovému dal zelenou. Jako poměrně malý a dnes ještě menší stát, musíme bohužel vždy zohledňovat zájem někoho mocnějšího a v mantinelu jeho zájmů manévrovat. Je hloupé domnívat se, že nám sebevíce naklonění mocní přátelé budou nečinně přihlížet našemu počínání, pokud je bude ohrožovat. Přitom SSSR nám byl skutečně nadstandarně nakloněn, oproti našim aktuálním přátelům. Bylo to mimo jiné proto, že byl důvod vážit si nás, měli jsme co nabídnout, nebyli jsme jako mnohé jiné státy východního bloku, jen nevzdělaná žebrota s nataženou rukou, semeniště neustálých problémů. To dnes už bohužel neplatí, dnes už se s našimi aktuálními "přáteli" nemůžeme v ničem rovnat a nemáme už moc co nabídnout. Jsme jen jedna z kolonií menšího, v rámci Evropy možná středního hospodářského významu. Taková prostitutka po čtyřicítce.

  Ještě co se těch střetů v srpnu 1968 týče. I to bylo dáno tím, že lidé vnímali naše vztahy jako opravdově přátelské. Přes veškerý názorový rozpor věděli, že ty armády nepřijely jako nepřátelé, nejsou tady aby nás zabíjely a zlikvidovaly. Toto vědomí dodalo odvahu k těm mnohdy nesmyslně teatrálním projevům siláctví a hrdinství. Kdyby to byla invaze nepřátel, i toho hrdinství by znatelně ubylo. Nabízí se srovnání s nacistickou okupací v březnu 1939. Lidé se báli i jen špatně podívat. Věděli dobře, že to je akt nepřátelství a že nepřítel se nebude zdráhat jednat jako nepřítel.
  Myslím že naši dnešní "přátelé", kdybychom přestali být poslušní a bylo třeba intervenovat, by se také nezdráhali a možná že by ani nebyli přístupní takovému dialogu, jako byli Sověti. Ať už ti v Kremlu, nebo ti v tancích. Reálná situace by se podobala té z března 1939 a rovněž by nám když ne rozum, tak podvědomí napovědělo, že debatovat s vojáky o tom, proč sem byli vysláni, není příliš rozumné. Že mají sníženou toleranci k projevům nevole, natož nepřátelství. Že vrhání čehokoli, ať už dlažební kostky nebo zápalné láhve po zasahujících jednotkách, bude zřejmě tím posledním, co v životě uděláme. Naši "přátelé" mají v dělání pořádků také slušnou praxi a netrpí nerozhodností.

  Podrobné informace o všech událostech spojených s invazí nemám, abych mohl potvrdit nebo vyvrátit zmiňovaná tvrzení uvedená v ruských novinách. Možná je to pravda, možná její část, možná jen nějaký pisálek vycítil příležitost využít současné napětí k zalíbení se někomu, zahrát na libozvučnou strunu. Myslím že v tuto chvíli není důvod věnovat tomu zvláštní pozornost. Váhu už to nemá jinou, než k vytěžení politického kapitálu a ten není hodnotou, kterou já umím zobchodovat.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.