Reklama

středa 25. prosince 2019

Tři oříšky pro Popelku – Multikulturní, neomarxistická analýza

Michal Brand
25. 12. 2019
Tři oříšky pro popelku jsou zcela genderově nevyrovnané a plné nezdravých stereotypů ;-) Správná verze je, že popelka je transgenderová invalidní černoška, která se nechala přeoperovat na muže a přestoupila na islám. V kamnech přestala topit, protože kamna mají uhlíkovou stopu. A tak nemá popel, který by třídila s hrachem a čočkou. Navíc hrách a čočka jsou naprosto nepřijatelné, protože způsobují nadýmání a tedy přispívají ke globálnímu oteplení.


Holubi jsou sice v pořádku, ale je zcela nepřijatelné, že jsou bílí. To je zcela zjevná propagace rasistické ideologie. Obraz bílých holoubků je ve skutečnosti skrytým pozdravem bílých neonacistických skupin a znamená „White Power“. Pracovitost holubů je pak rasistickou urážkou, která má vzbuzovat dojem, že například Afričané nebo muslimové pracovití nejsou. Jde o zcela zřejmé propagování White Supremacy, bělošské nadřazenosti. A ta tedy rozhodně do neomarxistické multikulturní české televize nepatří!

Genderové stereotypy jsou v celé pohádce naprosto zřejmé. Popelka zametá popel a uklízí, což je zjevný genderový stereotyp a vnucování podřízené ženské role nebohým dívkám, které se na tuto pohádku snad dívají. Správně by měla Popelka symbolizovat otevřené role pro všechny ženy a dívky a proto by místo uklízení mohla například kydat hnůj nebo pracovat v kamenolomu. Kdyby v této pohádce všechny dívky a ženy viděly, že mohou zcela svobodně a nestereotypně pracovat v kamenolomu, tvůrci by tak přispěli k osvobození žen od jejich ponížené role „ženských prací“, když přitom ženy mohou klidně nosit kámen v kamenolomu, že? Pohádka tak namísto osvobození a práce v kamenolomu i nadále ženám vnucuje role uklízeček a kuchařek, do které je postavila patriarchální společnost mužských utlačovatelů, kteří si šovinisticky usurpují práci v kamenolomu a další podobné činnosti výhradně pro sebe.

Popelčina vášeň pro střelbu z kuše je také naprosto nepřijatelná, protože jde o výraz neonacismu, mužského šovinismu a bílé nadřazenosti. Zbraně musí být zabaveny, zejména všem slušným řádným občanům. Naproti tomu muslimům v no-go zónách nesmí být zabaveny ani granáty nebo kulomety, protože by šlo o urážku jejich náboženství.

Tanec na plese je jasný obraz zotročení žen v nenávistné společnosti ovládané mužskými primitivy a násilníky, kteří vidí v ženě jen sexuální objekt. Jasně je mužský primitivismus vidět ve scéně, kdy princ žadoní, aby směl vidět Popelčinu tvář, místo aby se jí třeba ptal na řešení kvadratických rovnic nebo alespoň na tempo tání ledovce v Grónsku.

Princ se pak naprosto nepřijatelně rozhodne na plese pro krásnou Popelku, přestože by si měl vybrat tlustou Droběnu (Helena Růžičková), protože takto jde o nepřijatelnou diskriminaci kvůli tloušťce. Droběna má tedy nárok na tučné finanční odškodnění. Je naprosto nepřijatelné, aby si muži vybírali ženy, které jsou hezké a líbí se jim. Musí si vybírat tlusté, hloupé, hádavé a ošklivé, jinak je to diskriminace a basta fidli. Droběna také ze zcela nepochopitelných důvodů prince neohlásí na #MeToo, přestože s ní tančil a dotýkal se jejího těla (!!!), aniž by od ní měl notářsky ověřený písemný souhlas.

Nebo si měl princ vybrat alespoň matku jedné z těch dvou přestárlých princezen, protože jinak se dopouští nepřípustné diskriminace kvůli věku. Kdyby si vybral tu jejich starou matku, mohl by se navíc stát prezidentem krásné multikulturní Francie, plné hodných, milých a tolerantních přistěhovalců.

Případně by si princ měl vybrat preceptora. Skutečnost, že tak neučinil je důkazem teroru, jakému jsou nebozí homosexuálové denodenně vystaveni ve zdánlivě tolerantní leč skrytě fašistické společnosti, kterou ve filmu reprezentuje celá ta xenofobní a nenávistná tlupa venkovských, zcela nevzdělaných primitivů na zámku i na statku, kteří neabsolvovali žádnou multikulturní inkluzivní školu ani ba ani nějaký genderově vyladěný kurs.

Na zámku i na statku zcela chybí knihovna Václava Havla o lavičce Václava Havla ani nehovořím.

Král a královna jsou naprosto nepřijatelní. Musí být nahrazeni postavami „Rodič na trůnu 1“ a „Rodič na trůnu 2“. Také není jasné, zda krále a královnu schválila Evropská komise, čímž se autoři filmu dopustili skrytého útoku na Evropskou Unii, protože nás chtějí táhnout na Východ, do náruče ruského cara Putina.

Ve filmu zcela chybí černoch nebo arab nebo romové. Využití Vladimíra Menšíka v roli Vincka rozhodně nemůže nahradit tento zásadní nedostatek, i když Vladimír Menšík sám o sobě kdysi v televizi prohlásil, že když byl dítě, tak se mu ostatní děti smály a říkaly mu negr. Což je také nepřijatelné, protože správně se mu ty děti měly smát a říkat mu „Afromoravák“. Vlastně se mu neměly smát, měly ho obdivovat, dělat za něj úkoly, dávat mu svoji svačinu, holky mu měly genderově nestereotypně nosit aktovku a podobně, aby mu vykompenzovaly útlak, kterému byli Afroafričané vystaveni před dvěma sty lety v době otroctví.

Skrytá narážka na Romy, uprchlíky a jiné nebělošské, utlačované a rasisticky ponižované menšiny v podobě princova koně (princův „grošák“) je zcela nepřípustná. Jeden z příslušníků extrémní pravice ve filmu maskovaný jako Vítek, princův kumpán, pak dokonce ve filmu ve scéně, kdy Popelka vezme princova koně a na něm ujíždí před svými pronásledovateli, vyřkne následující otevřeně rasistické a xenofobní věty „Váš grošák, princi. Toho se bojí i váš štolba, je s ní konec.“ Je zcela zřejmé, že „grošák“, který je zde ukázán v kontrastu s Popelčiným BĚLOUŠEM (!!!) je zjevná rasistická urážka některých menšin, například z oblasti Chánova nebo jiné již dnes multikulturní oblasti. Také jde zároveň o jen málo skrytou narážku na nebohé, pokorné, tiché a vděčné univerzitně vzdělané syrské uprchlíky, kteří k nám přichází ze všech koutů Afriky, aby nám vydělali svoji prací a svým fištrónem na důchody. Věta „Toho se bojí i váš štolba“ je jasnou snahou o podprahové vyvolávání ničím neopodstatněného strachu. Jediným plusem celé scény je, že Popelka si s hnědákem výtečně rozumí. Škoda, že spolu nemají multikulturní sex, jako například má jedna postava sex s kozlem ve filmu Václava Marhoula Nabarvené ptáče. Kdyby tak alespoň Popelka na čecháčkovské fňukání rasistického Vítka odpověděla hrdým zvoláním – Wir Schafen das!, dala by se tato scéna s výhradami přijmout. Tvůrci filmu mohli v této scéně udělat hezký, angažovaný film s pozitivním vlivem na odbourání rasismu a jiných předsudků. Že této možnosti nevyužili je o to smutnější, že šlo o koprodukci s německými filmaři a zařazení nějaké významné moudrousti v němčině se tak přímo nabízelo.


P.S.: Samozřejmě si dělám legraci, jak jste asi pochopili. (Pokud nejste politik či politička. nebo z neziskovky, nebo z genderových či sociálních studií třeba Univerzity Karlovy nebo nějaké jiné podobné party momentálně zaostalých, jak by řekla Otíkova teta z Vesničky střediskové). Dělám si legraci. Ale ono to tak mnohdy již je i ve skutečnosti. Takže – nikomu to neříkejte, že si dělám legraci. Možná si to přečte někdo ze sluníčkářů a udělí mi čestnou profesuru Univerzity Karlovy. Nebo alespoň nějakou cenu Human Rights Watch za boj proti genderovým stereotypům a předsudkům a proti mužské tyranii. ;-)

19 komentářů :

 1. Nejhorší je na tom je že ten liberální odpad by to myslel vážně.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano eště před nejakým časem bych se tomuto zasmál bohužel dnes je toto naprosto objektivní analýza nenormálního stavu evropské společnosti.Takže mne orosil pot.

   Smazat
 2. Tak ty analýzy starých českých pohádkových klasik stojí za to. Je zřejmě jenom otázkou času, kdy zde vzejde princezna, která zmydlí draka, zachrání prince, odpoledne se prohlásí taky za prince a půjdou si někam splašit potomka,který by se mohl o něco bodnout do prstu. Ten se pak v deseti letech také rozhodne pro nějaké to pohlaví, což bude na celé pohádce to nejnapínavější.

  OdpovědětSmazat
 3. Ondyno - no bylo to ondyno po těch záplavách - jsem tak dumal o běhu světa a lidské blbosti. Pak jsem usnul a měl sen. Probudil jsem se zborcený potem. Abych tu chandru co z toho vidění vzešla ze sebe dostal, hodil jsem to na papír. A teď mi tak nějak přišlo líto, že jsou Vánoce a já krom své blízké rodiny nikoho neobdaroval. Tož vám posílám dáreček.

  NA POČÁTKU BYLO SLOVO

  a to slovo bylo u člověka a to slovo bylo zcelování.To bylo na počátku u člověka.

  I byl večer a bylo jitro, den první.
  A tého tého jitra, tého dne, hradby i meze polní, jež předkové zbudovali, člověk rozoral a zrušil, pole rozšířil, a v potu tváře činil se. A zdálo se člověku, že je to dobré.

  I byl večer a bylo jitro, den druhý.
  Potůčky a potoky člověk narovnal, lesy lužní vykácel a vyžďářil, mokřada odvodnil, a v potu tváře činil se. A zdálo se člověku, že je to dobré.

  I byl večer a bylo jitro, den třetí.
  Kde luhy a slatě z dávna ležely, člověk pole založil, vzdělal a osil, a v potu tváře činil se. A zdálo se člověku, že je to dobré.

  I byl večer a bylo jitro, den čtvrtý.
  Po potocích pak řeky a říčky člověk narovnal, zbytky lesů lužních vymýtil, tamo vody ze země pudil, onde hráze stavěl, kde nivy od věků ležely, údělné to panství živlu vodního, domy budoval, a v potu tváře činil se. A zdálo se člověku, že je to dobré.

  I byl večer a bylo jitro, den pátý.
  Vynalezl člověk stroje všeliké, dílny a továrny, v nichž pak stroji další stroje, užitečné jakož i ničemné vyráběl, strojům postavil, a v potu tváře činil se.

  I byl večer a bylo jitro, den šestý.
  Stroji válečnými člověk člověka v množství před tím nevídaném hubil, stroji polními koníky nahradil a na jatka poslal, škůdce jedy trávil, pole přášky hnojil a traktory těžkými dusal, a v honbě za mamonem činil se. A zdálo se člověku, že je to dobré.

  I byl večer a bylo jitro, den sedmý.
  A tého jitra, tého dne, přetekl pohár trpělivosti Boha Stvořitele s člověkem a zváženy jsou skutky jeho. I opadla jest tvář Boha Stvořitele, a aj! voda veliká, voda stoletá, voda běsná, voda varující, vzala vládu nad svým údělem, z něhož ji člověk, přídomkem moudrý, vystrnadil.

  Uposlechl člověk varování? Ne! Opravoval svůj dům ležící v nivě, rouhaje se při tom Bohu, Jehož dílo rozvrátil, Jehož zemi otrávil, a jména Jeho při tom darmo bral.
  A jen co člověk svůj dům opravil, pobořila mu ho velká voda nanovo. A jen ho opravil, smetla mu ho nadobro. Pojišťovna mu už nasrala, jsouc toho rozumného náhledu, že slušná stoletá voda přicházívá jednou za sto let a ne co chvíli, a prohlásila něco v tom smyslu, že jenom idiot si postaví dům tam, kde si to nárokuje vodní živel. Na to, aby si postavil dům nad nivou a napravil tak blbost ať již svou, nebo předků, už neměl člověk sílu, nervy, ani prachy, i dal se do bréče a odešel do lesa. A jestli ho neodřízli, visí tam dodnes.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane Milane, to fakt není špatný. A je to jediný, co můžeme dělat. A co jsme kdy mohly a co kdy budeme moci. Dělat si srandu, která bolí. Aby člověk svůj uděl unesl.

   Smazat
 4. I byl večer a bylo jitro, den šestset šedesáti šesti tisící šestset šedesátý šestý.
  "Zubatá pařát zatíná v srdce mé, dýchání mé ruší se, dnové moji hynou, a já jako tráva usvadl jsem," rcel třicetiletý kmet milovanému vnoučkovi.
  "Toho však pamětliv buď, synku přemilený, žeť při Slavnosti Odchodu ničehož z outrob schrány mé pozříti nesmíš, byť tě ujec Mlsoun jakkoliv obluzoval. Varuj se outrob! Pomni, že veškeré jedovosti které kdož krmí pozře, v nich ponejvíce se schraňují. Vzpomeň, pravím, synku, kterak ujec v podroušení z vody pramenné prál, že čím mladší krmě, lhostejno zda děvucha či pacholík, tím zdravější bašta. Kterak tomu jest, že ujec zdraví samo, a šest a dvacet šoustalek jeho, jakož i sto a osm panchartů kteréž s nimi zplodil, diví psové v lese roztrhali, než ujec Mlsoun povždy se útěkem spasil?! Mlsoun! A utíkat! Ostříhej se ujce synku! Ha! Zubatá přichází! Nechoď s ujcem na klestííí... íí... í! Nikdýýý... ýý... ý! Odcházííí... íí... ím! Nejez má játrááá... áá... á..." zaúpěl kmet z posledních sil, padl na rypec, a skonal.
  "Játra? To vížejo; na to ti tak skočím, rozežranino červavá. Co jinýho je z tebe asi tak k žrádlu? Slavnost Odchodu? Já ti vokážu Slavnost Odchodu, shnilotino!" rozčílil se vnouček, hbitě vyskočil na své čtyři nohy, kopancem páté přetočil kmeta na záda, dvěma chapadly odtáhl kožní záhyb, který si vyvinul k přenášení předmětů, a třetím chapadlem vylovil pazourek. "Taky dostaneš!" okřikl vztekle druhou hlavu, která ovládala pátou nohu a čtvrté chapadlo s klepýtkem na konci, jež se první hlavu právě pokoušelo okrást o první sousto.
  "Uf! To sem se napral!" zvolal po chvíli blaženě a očistil si zobany o srst.
  A vytřeštil všechny tři oči, prásknul sebou na zem, zaklepal zaťatými pařáty - pátý hnát, který neměl pařáty, ale kopyto, se rozškubal o sedmatřicet celých, dvě desetiny vteřin později - a za příšerného vytí skonal.
  Z křoví vyskočil Mlsoun. "Hoja!" zvolal bujaře, natáhl chobot, a z dálky obě mršiny ostražitě očichal. Oční tykadla protáhl nad cukající se pátý hnát, a když i ten sebou konečně domrskal, smrštil tykadla, sroloval chobot, a radostně si na hlavní noze povyskočil, až sebou všech osm panožek zamrskalo. Poté co obě mršiny vyvrhl, vysunul sosák, a napíchal do nich konzervační kašičku, aby mu vydržely co nejdéle.
  A viděl Bůh Stvořitel, že je to dobré."

  OdpovědětSmazat
 5. Tenhle to myslí vážně a to je teprve síla:
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/mrazik-byl-vysmech-rusku-je-to-spatna-fantasy-vysvetluje-kritik-85378?seq-no=1&dop-ab-variant=&source=article-detail

  OdpovědětSmazat
 6. A co teprve fakt, že EU konstatuje 2. sv. válku zůsobil Hitler a SSSR. A řada našich eu posranců s tím souhlasí? To teda nebyl dříve Mnichov, zrada spojenců Anglie a Feancie? Poláci se nepachtili s Německem, zabrali část načeho území? A šichni směrovali Hitlera na Rusko? Řadě Čechuňů se za Hitlera žilo velmi dobře že Havlové. Je to na mozek čecháčci!!!!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:16 A co smlouva Rusko ver. Německo, nebo jak Stalin pozval v 41r. nacisty do Moskvy a ti se tam muckali a kamarádíčkovali se stejným bolševickým hnusem. V v té době měl už Stalin na kontě miliony povražděných ruských občanu, kam se hrabal Hitler!

   Smazat
  2. 10:06 Olympiáda, demilitarizace Porýní, anšlus Rakouska, Mnichovská dohoda, okupace ČR. Jinak se, ale západ s tím Hitlerem vůbec nemuckal, Chamberlain, kvůli promptnímu splnění fűhrerových požadavků překonal i strach z létání.

   Smazat
 7. no a co teprve péče o zvířátka! Oříšek - lovecké šaty, druhý - plesové šaty, třetí - svatební šaty - a kdo myslí na veverku?Vždyť takhle se ani nenažere...

  OdpovědětSmazat
 8. Jen si dělejte legraci dokud to jde. Jestli nechcete být pokládáni za východní barbary porušující evropské hodnoty, budete muset napodobit naše západní vzory např. v tomhle:
  1. Z knihovny základní školy v Barceloně zmizí pohádky o Červené Karkulce nebo o Šípkové Růžence. Údajně jsou sexistické. Školská komise pro rovnost pohlaví vyřadila z knihovny asi dvě stovky titulů.
  2.Manželé z anglického Plymouthu vychovávají své 17měsíční dítě jako „genderově neutrální”, informovala v polovině září média. Jmenuje se Anoush. A kromě rodičů nikdo nezná pohlaví Anoushe? nebo Anoushi? (čeština je v tomhle zrádná). Tedy s výjimkou jedné z babiček. Ta ho zjistila náhodou, když dítě před časem hlídala a bylo třeba ho přebalit. Ale prý bude mlčet jako hrob. Angličtina pro takového genderově neutrálního tvora užívá slova „they“, takže v češtině asi budeme muset zvést opět starobylé „onikání“ (pamatuje si na staré filmy?). Rodiče se totiž rozhodli, že až oni batole dospějí, rozhodnou se sami, jaké chtějí mít pohlaví.
  No, a když to nepůjde dobrovolně, tak EU vydá příslušné nařízení a bude.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. pro lepší informovanost stačí kopnout genderově neutrálního mezi nohy.

   Smazat
 9. Tedy Brand, napsat takovou zhovadilost, to chce mít opravdu pod čepicí. ACH JO.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zhovadilostí se to může jevit nyní. Ale důležitější nežli stav jsou tendence.

   Smazat
 10. Zásadní nedostatek analýzy pana Branda spočívá v tom, že nehovoří o skutečnosti, že film vnutil oběma mladým lidem Popelce a princovi pohlavní identitu a pohlavní orientaci. Nedá se totiž vyloučit, že oba mladé lidi nespojovala láska heterosexuální, ale jen duševní soulad ve vztahu k Havlovi. Popelka se tedy měla jmenovat pohlavně neutrálně jako Popelkou a princ měl být nazýván princátkem.
  Člověk se pak nemůže divit, že taková eurobezpečnostní opomenutí musí řešit až pan Koudelka.

  OdpovědětSmazat
 11. Opravují: Popelka se měla jmenovat jako Popelko

  OdpovědětSmazat
 12. Obdobně je možno přistoupit ke Karafiátovým Broučkům.Vyhynutí jejich rodu bylo zákonitým důsledkem jejich pohrdání ochranou ovzduší.Jak známo, na podzim Broučci utěsnili okénka,najedli se zelňačky a šli spát.Po nějaké době se vzbudili, maminka zapálila svíčku,navařili zelňačku, zkontrolovali utěsnění okének a šli spát.Toto se několikrát opakovalo až se jednou vzbudili, maminka škrtla sirkama že zapálí svíčku a ........(byli bez chaloupky a umřeli).....Jako vítězství přírody je uváděn nový výskyt bledulí či čeho na místě exploze...1

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.