Reklama

neděle 26. ledna 2020

Co bude s Ruskem, když Putin odejde?


Alexandr Chaldej
26. 1. 2020    regnum
V Rusku začala mobilizace, a v tomto okamžiku měnit vrchního velitele znamená ohrozit porážkou výsledek války. V předvečer velkých zápasů a bitev se řízení vojsk konsoliduje a velitelský sbor zapomíná na dovolené a propouštění do zálohy. Do vítězství se ruší propustky.


Vystoupení prezidenta Ruska Vladimíra Putina s poselstvím federálnímu shromážděním je velmi těžké srovnat s něčím analogickým v historii, ale objevuje se známý pocit dubnového pléna ÚV KSSS v roce 1985. Právě tam byl vyhlášen kurz reforem a byly vysloveny pojmy "zrychlení" a "přestavba". Ve vzduchu byly cítit vytoužené změny a naděje.

Jakákoli analogie s Gorbačovem se může jevit jako špatná služba Putinovi, ale věc není v osobnostech a není ve výsledcích jejich činů. Ale v tom, že mechanismy historických činů jsou občas stejné, protože stejné jsou příčiny, které je vyvolávají. Gorbačov začal novou epochu zásadní rekonstrukcí zchátralého a zkostnatělého politické systému, existujícího 70 roků.

Nepodařilo se mu to, proces se sice "rozběhl", ale dostal se mimo kontrolu, v důsledku čehož ztratil moc, a země se rozpadla a ponořila se do nepokojů. Ale tehdy, v dubnu 85-ého, byly změny dychtivě očekávány, Gorbačov byl symbolem naděje a jeho oblíbenost byla obrovská.

Takže to, co vzniklo v důsledku přestavby, bylo jejím dítětem a plodem. V roce 2020 systém prostě vyčerpal potenciál dalšího rozvoje. V dnešní podobě jej nelze použít - pokud se vše ponechá, jak je, Rusko, vzniklé v době přestavby, skončí stejně, jako SSSR.

Když použijeme jinou stupnici hodnocení - že období od roku 2000 bylo obdobím vědomého "zmrazení" rozpadajícího se systému, tak závěr bude stejný - období "zmrazení" rozpadu se dostalo ke konci (systém začal stále více fungovat "naprázdno", svědectvím čehož se stala stagnace s realizací národních projektů).

Aby systém neupadnul do ochablosti a aby se silná zahraniční politika nestala rukojmí slabé ekonomiky, jak, mimochodem, se to stalo v SSSR, může být jedinou strategií pouze strategie rozvoje.

Vladimír Putin 15. ledna roku 2020 začal přestavbu přestavby. Tento den musí vejít do dějin stejně jako 23. duben roku 1985. I když tentokrát nezaznívaly takové jízlivé memy jako "zrychlení" a "přestavba", smysl odehrávajících se událostí je podobný.

Potřebujeme zrychlení temp hospodářského rozvoje, a proto je nutná přestavba systému státní správy. Potřebujeme průhlednost v činnosti orgánů státní správy. Potřebujeme výkaznictví oligarchů v zájmu státu a společnosti. Potřebujeme sociální spravedlnost.

Putin je před nutností revoluce shora, aby odstranil předcházející revolucí shora vyvolaný deformovaný systém moci. Přestavbou vytvořený politický systém se bude rušit stejně tak, jak vznikal. Proto je nutný stejný postup, jelikož námět je tentýž: je potřebná výměna kádrů, výměna ideologie a snížení doprovodných politických rizik.

Téměř tři desetiletí Rusko existovalo v rámci odmítání sovětského systému státní správy, kde v centru moci byl jakýsi nadřízený "navigující" orgán v podobě ÚV KSSS s politbyrem v jeho jádru. Zbavováním se tohoto systému byla vytvořena parlamentně prezidentská forma, ale ta projevila nezpůsobilost ke strategické správě.

Státní orgány se zaplnily podvodníky, dočasnými pracovníky s dvojitým státním občanstvím, vládci na hodinu, kteří se vyhýbali strategii a sabotovali veškeré pokusy uvést politiku na kolejnice dlouhodobých cílů rozvoje v souladu s národními a státními zájmy země.

Proč? No proto, že mnozí státní úředníci, kteří zůstali ještě z dob "posvátných" 90-tých, viděli cíle národního rozvoje právě v tom, aby sloužili a obsluhovali USA a jiné západní "partnery".

Putin se dostal do systému konsensu elit, vzniklého dlouho před ním, a proto dříve neměl možnost přistoupit k podstatným změnám. Pouze vleklá ekonomická krize v kombinaci s řadou zahraničně-politických vítězství a zesílení nepřátelského vnějšího tlaku dovedly přestavbovou kompradorskou elitu do oslabené pozice, a to poskytlo možnost právě nyní začít přestavbu přestavby. Aniž by to bylo řečeno nahlas a aniž by byly použity nějaké takové termíny.

Systém už nepotřebuje zmrazení - rozpadl se, nastal čas budovat nový.

Putin začal hlubokou rekonstrukci systému moci a zásad rekrutování politické elity. Žádné kopírování a návraty k minulým schématům nejsou možné a nejsou potřebné. Nicméně určité obecné zásady jsou vidět - Státní rada se stává jakousi analogií ÚV KSSS. Místem, kde oligarchií nekontrolovaná nová státní elita, která je osvobozena od dvojího státního občanství a která absolvovala regionální volby, vytyčuje dlouhodobé cíle a předává své směrnice technickým realizátorům.

Termín "přestavba 2.0" se stal nadávkou a varováním před liberální odvetou. V tom případě to, co začal dělat Putin, lze nazvat antipřestavbou. Tam ta přestavba rozbila Sovětský svaz, když odstranila z politického systému nadsystémové instituce, a proto rozvrátila federaci. Putin vrací tyto instituce vytvářením předpokladů pro nové formování jakékoli formy integrace bývalých území SSSR.

Státní rada Ruska se dá snadno transformovat na Státní radu Svazového státu s libovolným počtem účastníků, přitom se zachováním svých prezidentů analogicky s hlavami svazových republik v rámci SSSR. Není princip posílení regionů položen proto za základ nastávající ústavní reformy, protože je zaměřen právě na integrační konfederačně-federativní strategii v dlouhodobém výhledu?

Bez zohlednění tohoto stanovení cílů ztrácejí všechny navrhované ústavní reformy svůj spojovací princip a mění se na soubor akcí, jejichž podstatu není možné pochopit, a proto se objevuje spousta různých výkladů, podobných hádání z kávové sedliny. Pozornost se přesouvá na druhořadé detaily: na složení vlády, na dohadování se, která kolona zvítězila a které seskupení a na jakou dobu se prodralo navrch.

Ale pokud vezmeme v úvahu, že Vladimír Putin tak vytváří dlouhodobý systém, schopný bojovat po desetiletí za reintegraci v prostoru bývalého SSSR, tak je všechno jasné. Nicméně vzniká obava: a co bude, pokud Putin někdy odejde z politiky?

SSSR byl na vrcholu sil pouze tehdy, když jej řídil Stalin. I de Gaulle i Čankajšek předpovídali, že s odchodem Stalina čeká SSSR úpadek, a nezmýlili se. Když se podíváme na nuly typu Chruščova, Brežněva nebo Gorbačova na pozadí Stalina, tak se stává pochopitelným, jak zranitelný je systém moci, orientovaný na lídra, když neexistují spolehlivé instituce.

V Rusku tyto instituce nikdy nebyly - neomezená monarchie byla pro to jedním z důvodů, a proto odchod Putina hrozí, že bude mít stejné následky, jaké měl pro SSSR odchod Stalina.

Každý nový prezident bude zaručeně mnoho let slabší než Putin. Myslet si, že po tuto dobu budou nepřátelé Ruska sedět se založenýma rukama, to nikoho ani ve snu napadne. Právě z tohoto důvodu Putin nemá ani právo, ani možnost odejít z politické systému do té doby, dokud nejsou vytvořeny předpoklady pro jeho trvalý samočinný vývoj.

Nejspíše bude muset Putin udělat něco podobného tomu, co dělal v době přestavby Gorbačov, pouze s opačným obsahem. Ten začal odbourávat dřívější ideologii. Putin bude muset dělat totéž v souvislostí s ideologií nynější.

A už to vidíme: první propagační salvy, zamířené na Polsko, se týkaly historie války a směřují na aktivní kladné polohování SSSR. Je to antiGULAG, přestavba přestavby. Aby se nacionalizovala elita, bude se muset pokračovat v této cestě i nadále.

A proto se do Ústavy RF zařazují změny o převaze národního zákonodárství nad mezinárodním. O zákazu dvojího občanství pro státní úředníky. Vždyť po schválení tohoto zákona bude nutno podstatně obměnit nejen poslanecký sbor, ale také vydatně proplít řady úředníků. Takže při rotaci elity se objevují ideologické záruky.

Když Putin odejde z bezprostředního vedení výkonné moci, například, do Státní rady, Rusko se může stát obdobou "kádrových" divizí: k dispozici je důstojnický sbor a struktura štábů, a mužstvo po mobilizaci plní obsazování funkcí kdykoliv. Putin vytváří v Rusku obal pro budoucí Svaz, formuje pro to kádry a píše pro ně směrnice a organizační řády.

V podstatě v Rusku začala mobilizace a v tomto okamžiku měnit vrchního velitele znamená ohrozit porážkou výsledek války. Historicky bude v Rusku v roce 2024 vrcholit rozvinování sil, a proto je pro Putina, obrazně řečeno, možný pouze přechod ze statusu generálního tajemníka strany ke statusu vedoucího hlavního stanu nejvyššího vrchního velitelství.

V předvečer velkých zápasů a bitev se řízení vojsk konsoliduje a velitelský sbor zapomíná na dovolené a propouštění do zálohy. Do vítězství se ruší propustky.

Pro Novou republiku vybrala a přeložila PhDr. Vladimíra Grulichová

139 komentářů :

 1. https://www.lidovky.cz/svet/kdyby-putin-pustil-moc-nemuze-si-byt-jisty-ze-zustane-nazivu-tvrdi-expert.A200124_124021_ln_zahranici_ele

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To jsou kecy!
   Rusové si dobře uvědomují že je VVP jedinečný.
   Někde jsem četla, že Putin -jako uvážlivý státník- je si vědom své smrtelnosti.
   A že smysl těch reforem je i v tom, ulehčit vládnutí jeho případným nástupcům.
   Helanov

   Smazat
  2. 11:42 Putin není nic jiného než pokračování tradičního Ruského kultu osobnosti. Pokračování ovcoidní potřeby Rusů aby měli nad sebou absolutního vládce, který za ně vše bude rozhodovat.

   Smazat
  3. 11:50 Nu v tom případě se v USA od prvního prezidenta děje to samé jen v bleděmodrém.
   A o tom se nějak nerozepisujete.
   Ale nejen v USA takových států je na planetě povícero.
   Proč nepíšete i o nich????

   Smazat
  4. Zkusila jsem to přečíst, ale to nejde.
   Ten Šír je snad ještě větší rusobijec než zavilý Fištejn.
   Nikdy by mi nenapadlo, až kam mohou Lihovky klesnout.
   Helanov

   Smazat
  5. Velká multietnická, multikulturní a multireligiózní země, na kterou si již přes 1000 let brousí zuby různí sousedé i různé zámořské mocnosti musí mít pevnou nezkorumpovatelnou a pokud možno osvícenou centrální moc. A předpolí spojenců. Tohle vše chtějí země NATO rozvrátit. Dříve pod falešným heslem "boje proti bolševizmu" nyní, když v Rusku žádní bolševici ž dlouhá léta nevládnou, změnili heslo na "více demokracie v Rusku" a "svobodu ruským národům".

   Jen blbec to nepochopí.

   Smazat
  6. 11:50...V případě, že je ten vůdce osvícený, proč ne???
   V Číně je to to samé.
   Chtip je v tom, že na Západě osvícení vůdcové jaksi došli ;-)
   Helanov

   Smazat
  7. 12:01... Přesně tak!
   Helanov

   Smazat
  8. 12:20

   Proč ne? A co když není osvícený, jako že ve většině případů není? Co potom? Co s ním? Co se Stalinem, Hitlerem, Maem, Polpotem, Castrem??
   Jste dost hloupá a krátkozraká.

   Nedošli. V civilizované Evropě po fuhrerství už totiž dávno není žádná poptávka. Evropani nejsou ovce.

   Smazat
  9. 12:50...Jistě. Ale PRÁVĚ PROTO provádí -patrně - Putin tu reformu.aby moc neměl v rukou jen jeden člověk.
   Helanov

   Smazat
  10. 11:50 Vašnosti, voni bejt hlava, není takhle vlastnost řízení, že je hierarchické ? Jak by to dopadlo, kdyby řídili všechno všichni.

   Smazat
  11. 12.15
   Ještě se nestalo v zaznamenaných dějinách lidského rodu aby se jakýkoli národ vytáhl ze sraček sám, bez vůdce. Nikdy. Jmenujte jeden jediný příklad za posledních 6 000 let.
   Takže, bohužel, v kritických okamžicích je národ bez vůdce totálně v prdeli.

   Smazat
  12. 14:29... SOUHLAS
   Jenom když lidé věřej charismatickému vůdci, tak jsou ochotni něco překousnout, jinak ne.
   Helanov

   Smazat
  13. Perfektní tah Putina. Když odejde, bude Rusko fungovat stejně jako by tam byl. System vyprodukuje nyní ty co něco umí a dosadí je do funkcí. 90.léta se nesmí vrátit i když Medvěděv, Čubajs, Kudrin, Gajdar a další dělali vše pro zničení Ruska. Stalin byl osobnost a velká, to co se mu připisuje špatného provedli trockisté. I dnes známe některé trockisty jako Merkel, Gorbačov a další.

   Smazat
  14. To bude panečku v Sankt Pitěru i Moskvě vohňostroj, až tenhlencten kremelskej gauner skončí! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/EkGqBuz.jpg

   Smazat

  15. 17:12 My bychom udělali ohňostroj hned, kdybyste slíbil, že budete chvíli mlčet. (I když už je asi zakázaný.)

   Vy blbečku, Putin má 70% podporu. Pan Kalousek asi 4,5 procent. No nic. Skutečně vaše příspěvky vykazují zoufalé podceňování zdejší společnosti. Zkuste to na nějakém serveru, kde se schází mládež. Tam budete nepochybně bodovat.

   Smazat
  16. 12:29 Ten ohňostroj nebude dělat ani Kalousek ani jinej xindl, ale my! Páč ono se nic nejí tak horký jak to putlerovská propaganda tu podává! A tak jako toho autobusáka z Cáracasu nakonec nemine odtučňovací kůra ve welllnesu "Guantanámo" na jeho milované Kubě, tak se i o toho řezníka z Damašku dřív či pozdějc postará ňáká ta siorachejtle! A kremelskej gauner skončí hned vzápětí, naši tankisté budou toho kripla chvíli nahánět v bažinách mezi Ufou a Sámarou, ale nakonec ho chytej, ani natírání bahnem mu nepomůže!

   Smazat
  17. 7:32 ježíšmarjá, tak zase autobusák... To už tu dlouho nebylo...
   Teď ještě prochcaný tepláky a že by Češi měli být nahrazeni kvalitní rasou, což jsou arabští migranti. A máme vaše žvásty kompletní.

   Smazat
  18. 19:53 Zkrátka je nám všem tu jasné jak skončí tenhlencten kremelskej gauner! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/EkGqBuz.jpg

   Smazat
 2. Jak někdo může srovnávat Stalina, který se vyžíval v konfrontaci, a uvážlivého Putina, to mi hlava nebere!
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi málo znáte ruské dějiny a fakta o Stalinovi.

   Smazat
  2. 12:37, Stalin byl přesný opak toho, kdo usiloval o konfrontaci. To jste si ho spletla s Trockým.

   Smazat
  3. Putin překáží šmejdům. Potřebují opilého kašpárka jako Jelcin. Toho zvali do USA, aby se pobavili.

   Smazat
  4. Hlava vam bohuzel toho nebere víc.Mene piste a vice premyslejte.I kdyz bez vzdelani je vam to k ničemu.

   Smazat
  5. 11:37. Vy tak ráda poučujete jiné, aby si něco přečetli...Tak se zkuste řídit vlastními radami a něco o Stalinovi najděte.
   Ale musíte hledat i jinde, že jen ve wikipedii.

   Smazat
  6. 11:48...Jasněééé :-)))
   Stalin byl hotovej lidumil.
   To Trockij pomocí SMERŠe sbíral v Československu v květnu 45 už dáávno naturalizované ruské emigranty.
   Proč!?!?!?
   Jen tak, aby řeč nestála a v gulazích bylo víc lidí na práci.
   Promiňte, ale jste hovado!!!
   Helanov

   Smazat
  7. 12:03...Před wikipedií dám přednost vyprávění vlastní babičky.
   Byla to prostá žena ( mám to po ní) a NIKDY nepochopila, proč musel dědeček utéct na západ a rozloučit se se svou českou rodinou.
   Pokud tedy nechtěl skončit na šibenici nebo v gulagu.
   Myslel si,že babička s dětmi přijede za ním, ale spadla železná opona a už se nikdy neviděli.
   Helanov

   Smazat
  8. 12:12 Tak to je škoda, mohla jste se narodit na západě a být až do smrti šťastná ve své normání západní rodině, která nikdy nepoznala zlo.

   Smazat
  9. 11:37 Milostivá, a s kým se Stalin, zpravidla po dobrém obědě a tabáčku, tak rád konfrontoval ?

   Smazat
  10. 13:59...Že by s těmi které nechal popravit?
   Vlastně i s tím Trockým, když ho nechal odkráglovat někde v Mexiku.
   Nedělejte ze sebe trdélko, ju?
   Helanov

   Smazat
  11. 12:46, nerozumíte významu slov a plácáte nesmysly. Konfrontační politika znamená, že ta která síla vyhrožuje válkou a zaútočí. Přesně kvůli tomu byl odstraněn Trockij, který propagoval válečný komunismus a "jeho" Rudou Armádu jako nástroj, který to uskuteční. Stalin naopak směřoval ke stabilizaci země bez intervenčních akcí mimo hranice SSSR.

   Smazat
  12. Stalin se konfrontace bál, byl posranej až za ušima - to už krtizoval ruský pravoslavný historik Prof. Vladimír Machnač! Amíkům věnoval půl Berlína a co hůř půl Koreje - a na to neměl ani právo! Navíc se zřekl okupační sféry v Japonsku, zradil komunisty v Řecku, Mossadeka v Iránu a taky pomohl sionistům stvořit agresívní stát na Blízkým východě a tím to tam na sto let totálně rozesrat!

   Smazat
  13. 14:44 Trockij dostal zcela po právu to, co zasel, ani o cent víc.

   Smazat
  14. Helanov 11:37, vašim soudům chybí pohled na širší souvislosti v rozsahu dostatečně dlouhé časové osy. Paměť jednotlivců je z pohledu historie obrazem noční krajiny ve světle blesku obyčejné letní bouře. Jen tak mimochodem, nejste z restituovaného, popřípadě i privatizačního rodinného klanu? Abych si vysvětlil vaši pravicovost snoubenou se sociálním cítěním. Které, když se chce, tak přijde lacino, že?

   Smazat
  15. Vážení soudruzi, měli byste si udělat pořádek s tím Stalinem. Tak byl to vrah a agresor, anebo zbabělec, který všude ustupoval?

   Smazat
  16. 7:05 Je mezi nima? - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B9-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-scaled.jpg

   Je! Tak vo čom je řeč ...

   Smazat
 3. Gorbačov nezačal s přestavbou zkostnatělého systému, ale s jeho likvidací. A to je rozdíl. Další rozdíl je v tom, že neměl ani zdání o tom, co s tím systémem dál. Jak by měl vypadat, jak by měl fungovat, jaké orgány moci by měly být a jakými pravomocemi vládnout.... Nic. Kochal se v záři reflektorů, podepisoval všechno co mu předložili a zničil stát v jehož čele stál. A skončil jak si zasloužil. V reklamě na pizu a v opovržení ve vlastní zemi. Nikdo ho nejmenuje a nikoho jeho názor nezajímá. Putin je jiná klasa. Na troskách, které zbyly po Gorbačovovi a parodii na státníka ožralém Jelcinovi začal budovat nové Rusko. Přesně věděl co chce a jak toho dosáhnout. Byl a je připraven na různé scénářa a má vše promyšlené na několik tahů dopředu. Napřed ukončil války na území Ruska. Potom vyměnil kompletně vedení státu. Od nejvyšších orgánů po gubernátory. To mu umožnilo zkrotit oligarchy. Nechte si bohatství, ale nebudete se plést do politiky jinak.... A případ Chodorkovskij ukázal, že to myslí vážně. Současně zajistil obranyschopnost země a upevnil její hranice (Gruzie, Krym..). A tím ji vrátil do hry na mezinárodní scéně (Blízký východ, Ukrajina, ....). Vysmekl se s ekonomické blokády (plynovody, sankce,...). To trvalo 20 let. Ale vše má svoji cenu. A tohle stálo opravdu mnoho. Na obyvatele toho moc nezbylo. 20 let si Rusové museli utahovat opasky. Nyní přišel čas, aby se země zaměřila na zkvalitnění života obyvatel. Jsou pro to podmínky. Proto se Zpráva o stavu Ruska zaměřila přávě (a hlavně) tímto směrem. A tomu musí odpovídat i mocenské struktury. Jejich složení, pravomoci... Putin tedy - na rozdíl od Gorbačova postupuje pole přesně vytyčeného plánu, zajištěného ekonomicky, politicky i vojensky. Krok za krokem. Žádné "urychlení", "skoky" a podobná, byť líbivá hesla. A samozřejmě vše našlo odraz v personálním obsazení mocenských míst. Nedošlo k výměně Medveděva. Došlo k pádu Medveděva. Taky v Rusku určité kruhy koukají jak z jara. Doteď nepochopili která bije. Takoví Gajdarovci a spol. Nevědí, jak se zachovat, "co dělat, co nedělat, kam běžet, kam neběžet" (Moliére Lakomec). Také zahraničí sleduje co se bude dít. Nic takového nečekali ani v Paříži, ani v Berlíně nebo Washingtonu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ukázalo se pouze, že ten rychle upadající systém nelze nijak bezbolestně přestavět. Musel se zhroutit.

   Gorbačovovi můžeme být vděčni, že jsme se díky jeho uvolnění osvobodili ze sovětského komunistckého jha.

   Gorbačova mohou nenávidět jen stalinisti a vlastizrádci.

   A Putin? Běda zemi, která celá stojí na jednom jediném člověku.

   Btw, Putina instaloval do čela Ruska Jelcin. A Putin o Jelcinovi dodnes neřekne křivého slova.

   Smazat
  2. Gorbačov je neschopný sebestředný politik, měli jsme ho také Dubček.

   Smazat
  3. Hlupáku. To je jako když napíšeš, že USA stojí jen na Trumpovi a Francie jen na Macronovi a Velká Británie nebo Holandsko na panovnici. Prezidentský systém či království jsou také demokracie, ale výkonné, které zametou s pleticháři, neschopnými, zrádci, korupcí atd. (pod podmínkou velké míry občanské spoluúčasti na kontrole).

   Putin nemluví o Jelcinovic rodině, protože mají spolu dohodu a dohody Putin dodržuje.

   Smazat
  4. 12:07
   Sám jsi hlupák. Nikdo se nebojí co bude až odejde Trump. No nebude nic. Amíci si prostě zvolí někoho jiného a USA budou normálně pokračovat dál. Tak jako x krát před ním. To jen v Rusku a dalších autoritářských režimech je odchod autoritáře obrovský problém a obvykle se s jeho odchodem logicky všechno změní.

   Jasně že maj dohodu. Jelcin ho dosadil a Putin na oplátku bude držet hubu nebude sahat rodině na majetek.

   Smazat
  5. 12:45 Samozřejmě, když stát ve skutečnosti ovládá 1% těch nejbohatších, tak na demokraticky zvolených zástupcích vůbec nezáleží. Všechno "normálně" pokračuje dál. To jen ve skutečných demokraciích záleží na moudrosti nebo hlouposti lidí, koho si zvolí do svého čela.

   Smazat
  6. 11:56 to Btw vás charakterizuje. Ono to "ruské jho" znamenalo, že všichni měli práci, postupně se všem dostávalo dostupného bydlení, práce nebyla stresující štvanicí, mezilidské vztahy netrpěly konkurenčním bojem, prestižními tlaky ani obavami o existenci, rekreace a kultura byly dostupné (např. hory skutečně patřily pracujícím) atd. atd. Že stát šetřil na výjezdech do zahraničí, banánech a cizokrajném ovoci není divu, když dotoval bydlení, základní potraviny, potřeby pro děti a nakonec i západní embargo a celní bariéry a ke všemu, i nízkou intenzitu zaměstnanecké práce. Ona taková ta poklidná pohoda není zadarmo, zato dnešní bohatnutí bohatých a chudnutí chudých právě těm, přichází sakramenstky draho. Sečtěte si vyprodaný národní majetek, zadlužení státu se zadlužením obyvatelstva. A po třicetiletém úsilí, se máme jako nikdy předtím. Jakoby to, v lidské civilizaci, byl zázračný okamžik.

   Smazat
 4. Pentagon předpokládá válku s Ruskem na rok 2026. Tehdy bude mít Amerika vyvinuté všechny obranné systémy a Evropa bude kompletně začleněna do invazních struktur budoucí války. Jak říkával McInder a s ním dnes G.Friedmann - kdo ovládne Heartland, bude mít klíč k celé planetě. Není přece možné, aby tento klíč vlastnilo Rusko. Takže buďto odevzdají Heartland těm, kdo ho umí spravovat, anebo zemřou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trochu jsem se v tom výlevu zamotal. Amerika bude mít ty obranné systémy a Evropa bude invazní pláží pro útok na Rusko. Teď nám ještě sdělte,kdo zemře. Rusové, ale co Evropané? A co je ten Heartland, kdo ho vlastní a tedy má odevzdat? A má-li ho odvzdat někomu, kdo ho umí řídit předpokádá, že dosavadní vlastník ho řídit neumí. Kdo je ten ňouma a kdo je ten vyvolený? A co to znamená pro nás?

   Smazat
  2. Ušáci neumí spravovat nic.
   Umí hezky vydírat, okupovat, svrhávat vlády, napadat slabší státy, dosazovat do vlád své loutky a především okrádat. Takže Heartland si nechají Rusové a Číňěné pro sebe a ty se běž doučit geopolitku, troubelíne.

   Smazat
  3. 11:47 To je ještě času dost, do té doby SSA dávno zaniknou.

   Smazat
  4. 11:47
   Na tu dobu je naplánován Kanadsko-Mexický průplav.

   Smazat
  5. 22:20 No jo, chystá se ho prokopat ten novodobej Ilja Muromec, bohatýr se svým sněžným kvérem na 1 minutě a 12 sekundě tu - https://www.youtube.com/watch?v=I1ImlHGLPj0

   A pokud mu dojde Bojaryšnik*), nastoupí mu na pomoc celá tato parta ruských Postradatelných! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/11081266_102060_c11.jpg

   *)sibiřská pěna do koupele

   Smazat
 5. Na odchod Putina už se těší západní vlčí smečka.
  Cítí bohatou kořist, kterou jim Putin utrhnul od čumáku, když ji jí tam předtím Jelcin předhodil.
  Doufejme, že Putin do svého odchodu stihne vybudovat dostatečné mechanismy proti nenažranosti a světovládě západních "ELIT", kterým utrhl po Rusku od chamtivé tlamy i Sýrii a spolu s Čínou jim blokuje obzvláště chutné sousto - Írán.

  OdpovědětSmazat
 6. Rusko se po odchodu Putina rozpadne na gubernie. Je tam asi 83 federálních subjektů, které drží pohromadě jen silou vůle.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11.51 - Nemáte prozápadní myšlení?

   Smazat
  2. Pro 11:51 Dotyčný nemá západní myšlení.Nemá žádné myšlení. Pro papouškování blbin je myšlení zbytečný luxus.

   Smazat
  3. Rusové tu "sílu vůle" k udržení velkého a silného státu mají už mnoho staletí. Tak si běž snít své světovládné sny někam do Polska nebo USA, tam tě budou víc chápat. Tady tě tak maximálně politujeme.

   Smazat
  4. 11:51, je to možné, mají k tomu našlápnuto, ačkoliv momentálně se to tak vůbec nezdá. Jenže Rusko měli vždy našlápnuto k rozpadu. Cca 1000 let.

   Smazat
  5. 12:12 Já bych papoušky neurážel neurážel, na to je snad i zákon.

   Smazat
  6. Celkem logický závěr. Putin je židoloutka opírající se o merkelovské Německo, bez něj Chujlostan zahyne! Jak již téměř před 100 lety vcelku přesně prorokoval známý vizionář:
   "Po celá staletí žilo Rusko z germánského jádra horních vládnoucích vrstev. Toto jádro dnes může být považováno za zcela vyhubené a vymazáno. Na jeho místo nyní nastoupil Žid. Stejně, jako je pro Rusy nemožné zbavit se vlastní silou tohoto židovského útlaku, tak je pro Žida nemožné natrvalo udržet tuto ohromnou říši... A konec židovského panství v Rusku bude také znamenat konec ruského státu jako takového." Adolf Hitler.

   Smazat
  7. 17:23 Vašnosti, voni bejt hlava, nechte si to patentovat

   Smazat
  8. O Rusko se nebojte
   Parcelovat Rusko se uz pokouseli jine elity a nefunguje to...
   Minimalne v peslednich tisic roku od radu nemeckych rytiru pres svedy napoleona a dve svetove valky po valku studenou a nakonec po leta devadesata vse prezil a prezije
   Zato cesi maji silne nakroceno se odebrat do zapomenuti..
   Za potlesku debilni cizacke aristokracie pres spinavy vlastizradce cekajici u us ambasady na svoji kurku chleba az po idioty ktere produkuje ceske skolstvy poslednich nekolik desetileti..))

   Smazat
  9. 9:22 ... poslední tři desetiletí. Začalo to pomaloučku, polehoučku a úspěšně to zdebilnění vzdělávání nabírá dech. Jedině rodiče mají moc tento proces zpomalit. S tím samozřejmě, že budou potomkovi připomínat: "Ale ve škole to neříkej..."7

   Smazat
 7. Putin má svoje kritiky. Je to například Platoškin se zaměřením na nový socialismus. Ten popisuje, jak jsou lidé v Rusku masivně okrádání odlivem kapitálu do ciziny. Ministerský předseda patří mezi nejbohatší lidi v Rusku. Jeho manželka je geniální podnikatelkou, která vydělala 800 milionů rublů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:54 Ten popisuje, jak jsou lidé v Rusku masivně okrádání odlivem kapitálu do ciziny.
   Takže se to neděje jen u nás v ČR za plné podpory našich "krystalicky čistých" politiků ????

   Smazat
 8. 11.54 - není něco podobného i v Česku? Dokud tam budou neschopní politici typu Vondry, Fiala/ODS/, skoro celá ČSSD, Kalousek apod. nic se pro obyčejné lidi neudělá.

  OdpovědětSmazat
 9. Mají to udělat jako v Číně, zvolit si nového císaře. Vláda lidu je nesmysl, to je konečná.

  OdpovědětSmazat
 10. 11:45 Síla Josefa Stalina byla objektivně posvátná. "Ne." . Zdroj dathttps://cont.ws/@talatis/1159872
  Jedna skutečnost. Po zničující válce .... čekat to to.... přestavěl zemi z trosek - stavět jaderné elektrárny, 75 tepelných elektráren, postavit atomovou zbraň, postavený 1200 novou továrny, více než 20 000 km. 17 000 drah silnic, vytvořilo od začátku jedno z největších civilních leteckých, obchodních a rybářských loďstech a postavilo 240 vzletových a přistávacích dráh, o rozloze 250000 km2. panenské pozemky, postavily 3 000 nemocnic, 14 000 nových škol, více než 30 000 nových, bytových domů, 3 jaderné pumy s jadernou energií vypustili satelit, měsíční rovery a pak člověka. Současně pomohli všem východní Evropě, Číně atd. Chruščov, už šel po "ryhované" stopě. Ekonomika od roku 1945 do roku 1960 se ztrojnásobila. A to bylo jen zásluhy Stalina a pracujících lidí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:09...To sice jo, budovat budoval, ale za jakou cenu!?!?!?
   To Putin taky buduje, ale nestříká u toho krev.
   Takže srovnávat Stalina s Putinem může jen omezený člověk.
   Helanov

   Smazat
  2. 12:28, nesrovnávají se prostředky, ale výsledky při úsilí o konsolidaci státu. Těžko říct, jaké prostředky mohl použít Stalin v podmínkách po revoluci a po válce. Také není třeba zapomínat, že stát, to je mnoho milionů lidí. Člověk v čele ovlivní mnohé, ale ne úplně vše, i když zodpovědnost nese.

   Smazat
  3. 12:50
   Tak to je věru pokročilá morální ekvilibristika co tady předvádíte. Jen co je pravda.

   Smazat
  4. 12:50...To jděte vykládat těm, kteří jsou zahrabaní někde na Solovkách.Pozůstalým po nich.
   Určitě jedno voko nezůstane suchý.
   Helanov

   Smazat
  5. 13:01, vy zas jinou verzi nemáte, jen ti černobílou. Stalin = vrah a přez to vlak nejede. Jednoduché Nálepky pro osobnost, která významně přispěla ke konsolidaci totálně rozvráceného státu, a o níž se s uznáním vyslovili lidé jako de Gaule a Churchill, to je takové opravdu jednoduché. Já mám tuhle fázi za sebou, mě zajímá komplexnější pohled. Což samozřejmě neznamená, že schvaluju zločiny, které se tehdy děly, jenže to člověku, jako jste vy, nevysvětlím.

   Smazat
 11. Jak vidno v článku i v diskusi, Putina nejvíce obdivují obdivovatelé Stalina. To svědčí o mnohém. Myslím, že není třeba už nic dodávat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:24... Nálepkování by vám docela šlo ;-)
   Helanov

   Smazat
  2. Nikoho jsem nejmenoval, jen jsem konstatoval fakt. Poznala jste se?

   Smazat
  3. Jo Rusko dělá dobře přestavbu mají varovné signály co dělá v Evropě fašistická eu zničit národy a obyvatele vyhladit migrací. Po Putinovi bude ve vedení určitě někdo schopný Rusko je ohromná země.

   Smazat
  4. 12:42
   Rusko bude leda surovinový přívěšek Číny.

   Smazat
  5. 12:51 O Cine si zas vsichni mysleli, ze to bude levna montovna pro zapadni korporace. V obou pripadech uz vlak davno ujel...

   Smazat
  6. 12:51, asi tak nějak to vypadá. Vlastně je k tomu již zdatně nakročeno, protože Rusko bez čínských technologií a jejich peněz by bylo na tom ještě hůř než teď. I když má navíc a má taky prachy. Jenže nějak se to drhne, protože hodně lidí odsud odchází.

   Smazat
  7. 13:23, Čína v podstatě je stále levná montovna pro západní korporace, jen v těchto časech se to už začíná pozvolna měnit a nějaký ten pátek to je právě Čína, která začíná investovat na Západě do vysokotechnologických odvětví.

   Smazat
 12. Rusko i když bude stát na místě bez pohybu vpřed tak bude s Čínou vítězem... Západ se už díky svojí blbosti jenom rozpadá a mění v trosky ..

  Velikost stratéga Stalina už nikdo nedokáže překonat, proto na jeho dílo neustále poštěkávají rozzuření ratlíci, trpící komplexem méněcennosti ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pitomce jako ty bych nahnal do Gulagů abyste si dosyta užili velikosti vašeho stratéga.

   Smazat
  2. 13:11, ty budeš asi troll, že?

   Smazat
  3. 13.17 Díky Stalinovi ty magore žiješ a tvoji prarodiče neproletěli komínem. V Gulagu by tě jenom z té tvoji magořiny vyléčili, aby sis uvědomil svoji bezvýznamnost, kterou v dnešní době s tobě podobnými magory reprezentuješ ..
   Jsi jenom zblblé hovno ..

   Smazat
  4. 13:27 To je fakt, dík němu žije, ale pod botou těhlenctěch! - http://iks2010.info/?p=175798

   Smazat
  5. 8.34 Stalin by tu dnešní zapeklitou židovskou otázku taky rychle a efektivně vyřešil..
   Život jednoho i toho největšího člověka je krátký na vyřešení všech nešvarů degenerujícího Světa. Teď je řada na pokračovatelích Josifa Vissarionoviče ..

   Smazat
 13. Když jsem si přečetl příspěvky,tak jsem nabyl dojem,že jsem se ocitl ve společenství samých EINSTEINŮ.Měli by vás všechny angažovat světové organizace včetně OSN abyste tu světovu motanici rozmotali!Nebo to udělali jako Alexandr Makedonský s tím gordickým uzlem.Možná by ten svět pak vypadal "JINAK"-možná.

  OdpovědětSmazat
 14. Ta zápaďácká demagogie mnoha lidem zatemnila myšlení. Podívejte co Stalin po smrti Lenina za necelých 20 let dokázal, pak dokázal vyhrát vlasteneckou válku a proč? Podívejte je to už moc dávno, ale takovej Kadáfí to je čerstvé a myslíte že by lidi v Sýrii za Asadem šli, kdyby byl takový jak jej zápaďácká demagogie vykresluje. Už asi před 5 lety vyšlo, že masakr v Katyni nezpůsobili Sověti, myslíte že to dneska někdo ví? Co je potřeba se přifoukne, něco upozadí, zamlčí nebo trochu ohne. Proto dávám největší vinu za neznalost historie historikům, ti by měli profesionálně a nezkresleně historii předkládat. No jasně, kdo chtěl za totáče teplej flíček, nesměl jít proti proudu, jinak šel do kotelny. Dneska to je bohužel ještě horší a kdo chce s vlky žíti... a ta místa v kotelně už pro někoho nejsou. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ach Bože... Snad tihle stalinističtí kreténi, popírači sovětských zločinů jako jsi ty, už co nevidět vychcípají.
   I přes falešné mazání medu kolem huby, jací jste dnes prý už demokrati, je jasné, že jste se ani za těch 30 let nezměnili ani o ň. Tak je třeba vás stále brát a tak je třeba s vámi jednat. Mít tohle na paměti a být ve střehu.

   Smazat
  2. Stalin převzal zlo, které v Rusku spustil západ. Pokud proti někomu západ štve, vždycky za tím něco vězí.

   Smazat
  3. Je to lež! Jsem taky Rus a vím, ře vše co jsme kdy měli byly pouze západní licence. Nebyli jsme schopni sami postavit NIC! Všecko nám to dycinky spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel s obloukovou klenbou, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí "stavitele" ani nezval, leda coby nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem nám Rusům krom Bláta a Mrazu zachárnil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. Bez Welšana Hughese bychom nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges nám postavili Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Spojení germánského ducha a turkické houževnatosti dalo vzniknout Ruskému eurazijskému impériu! To však bylo sraženo Židem s nemalou zásluhou té naší proslulé mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Tak se zrodil bolševický SSSR - stát neschopný samostatné existence! Nebýt Asiata s mongolskou krví Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - fordizace SSSR) byl by zahynul a stal se "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Žid Bronštejn. Fatalistická "slovanská duše" je reakcí našeho lidu na otroctví, které nám pomohla vydržet, aniž bychom riskovali své životy při vzpouře. Tato idea byla povzbuzována, ochraňována a zneužívaná mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistickými vládci euroasijské říše. "Slovanská duše" je ve skutečnosti "otrocká duše." (V angličtině: slavic soul - slavish soul.) Je to sen árijského muže uvrženého do otroctví, ochromující práce a života v ponižujících podmínkách, jehož předkové byli vyhlazeni etnicky cizími elitami, a který nemá vůli čelit realitě a postavit se na odpor těmto svým pánům - https://www.youtube.com/watch?v=ZeD4pYhKX1g

   Smazat
  4. 17:25 Vašnosti, jste známý lhář. A jen tak mimochodem, vona ta lenost, otupělost a lhostejnost jsou internacionální. Stačí prohlédnout si své sousedy.

   Smazat
  5. 19:37 Já ale na rozdíl od tebe v Chánově nebydlím, putlerprde!:-)

   Smazat
  6. 17:25, 19:37 Pasujete se na "Rusa" a čouhá vám češství a lež z bot.

   Smazat
  7. 17:25 a 19:37!!
   vy nejste pouze zlovolný lhář (a vůbec nejste Rus, maximálně jste banderovec), ale tu vaši tapetu tady čtu již po páté, takže se divím adminovi, že tím nechá zasírat diskusi.
   Jinak admine, to dokáže každý učitel VYT na střední škole, "zasrat" libovolný (tedy i ten váš) web tapetami do diskuse ze stovek URL a není proti tomu jiná obrana, než zjistit tu zdrojovou URL a tu típnout pro přístup. Doufám, že si to nevyzkoušíte na nečisto na mně, ikdyž asi bych to ve svém věku již dokázal přežít.

   Smazat
 15. Putin se snaží o decentralizaci moci. TO JE SMĚR DEMOKRATIZACE.

  OdpovědětSmazat
 16. 13:30...Teďka ta centralizace nevadí.
  Ale on už zřejmě uvažuje o tom, kdo přijde po něm.
  Kdyby to byl nějaký neschopa, tak by to měla jistit ta Státní rada.
  A neměl by vládnout nikdo, kdo má v nočním stolku 4 pasy.Čili žádnej kosmopolita, ale čistokrevný Rus.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. čistokrevný Rus :-D Zrovna vy jste se tu před pár dny rozplývala jaký že je ten Okamura borec

   Smazat
  2. 13:48...Tím čistokrevným Rusem jsem myslela spíš gójima.Jen jsem to nechtěla říci na plná ústa.
   Že by na Ukrajině vládli Japonci jsem si nevšimla.
   Helanov

   Smazat
 17. 13:48
  No vono je to trošku vo něčem jiným, rozume. Ty očividně nevíš co je to kosmopolita co má třeba dva pasy. Von s nima Putin zatočil na poslední chvíli, jináč by Rusko dopadlo jako dnešní Ukrajina. Ale to je asi na tebe moc.

  OdpovědětSmazat
 18. V. V. Putin vyvolává takové emoce proto, že je silnou osobností. A dává nám připomenout, že osobnost v čele jakékoliv hierarchicky uspořádané řídicí struktury má zásadní význam. Je to kardinální, nikoliv okrajová záležitost. A stejně tak je zásadní, aby demokratická společnost dokázala ve svém zájmu k řízení vygenerovat takové osobnosti. A ne loutky či nicky ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Demokracie je snadno zneužitelná. Lze ji vytunelovat, zprivatizovat, rozložit korupcí, že nakonec zůstane jen ten kabát (formální znaky demokracie). Kapitalismus demokracii až tak nutně nepotřebuje. Osobnosti vzejdou častěji z nouze a krizí, než z nadbytku a pohodlí. Slovy klasika - nešťastná země, která nemá své hrdiny a ... nešťastná země, která je potřebuje.

   Smazat
 19. Rusové mají i Lavrova, Šojgu je taky schopný, ale to už jsou přeci jen starší pánové. Chtělo by to někoho mladšího, ale...Zatím nic.
  Tak třeba zítra.
  Vždyť Putin se taky zjevil jako deus ex machina.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Všechno staré kusy.

   Smazat
  2. 14:35 Mladšího, proč ? To je nějaké kriterium ? Pokud ten starší netrpí demencí či jinými neduhy bránícími výkonu funkce, tak k čemu argumentace věkem ? Podívejte se např. na Macrona, je snad jeho věk a vzhled nějakou výhodou ?

   Smazat
 20. Rozdíl vidím v tom, že někde demokratickou vládu ovládá skupina nejbohatších a někde chtějí vytvořit vládu vlastenecky smýšlejících lidí. Je ohromující, že mnoha lidem nevadí predátorský zdegenerovaný parazitizmus co má za sebou sta miliony mrtvých a dokážou jej obdivovat. Asi úchylka.

  OdpovědětSmazat
 21. Továryšči, privezli gruzoviky...
  Urááááá
  No ony bez kol
  Mmmmmm....
  No oni sovětskyje
  Uráááá

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To se fakt povedlo, ještě teď se válím smíchy.

   Smazat
  2. Tak se válej dál. Průměrný ušák si bez asistence ani sám nenatankuje svou káru a bez ruských raketových motorů se neobejde už trapně dlouho.

   Smazat
 22. 13:35
  Tak toto je jako ušité na tebe, Pepi.

  Anonymní26. ledna 2020 13:28
  Ta zápaďácká demagogie mnoha lidem zatemnila myšlení.

  OdpovědětSmazat
 23. ZASE VSE NATIRATE, VY LAKYRNICI ! - Radej to zjednoduste !
  Podle vseho, co je na internete se v Rusku porvali dve mocenske skupiny o vliv a o vladni pozice v zemi.

  Jedne dela sefa Medvedev a ta ma trvale bydliste v jinych zemich a dokonce i cizi obcanstvi.
  Tato skupina bude mit urcite podporu u nasich Globalistu.
  (Podle jejich reakce.)

  Druhou skupinu vede Putin a my nevime, kdo Putin vubec je ?

  Podle vsech dohadu na Internete Putin NENI vubec Rus !

  ------------------------------------------------------------

  Putin bude podle deduktivni logiky disciplinovan invazi do Ruska kamarady Medvedeva (modernich kosmopolitu, ktere nemel rad Stalin.)

  Zvaneni o Gorbacevovi je pouze kourova clona.
  Toto je stejna situace, jako byla ve 30-tych letech v Rusku a byla ukoncena vrazdami millionu nevinnych , kteri byli na strane porazenych a casto nevedeli co se deje. Stalin to proti nim vyhral ve 30-tych letech a prohral v Unoru / Breznu 1953.

  OdpovědětSmazat
 24. CENZORE - Dvoraku, hori ti koudel u prdele ! Musis byt velmi opatrny, kdo bude tvuj panecek - ty kremelsky vorisku.

  Nebo pro tebe prijdou a budes lopatovat snih z Moskvy az do Vladivostoku.
  Kdyz oznamis adresu tveho Gulagu, tak ti poslu LETNI obleceni z Polynesie.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. @admin Smažte prosím debila 16:26, taové příspěvky sem nepatří.

   Smazat
  2. 19:40 Mr. Honolulu je na rozdíl od tebe, hovnere komoušiči, rozumnej chlap, kerej lecos v životě zažil a viděl, osobně krotil kafry v jihoafrickejch diamantovejch dolech za Iána Smitha a střílel taky komoušský opičáky tvýho typu u Limpopo jako škodnou! Snad už brzy to bude povolený i v čecháčkově ...

   Smazat
 25. Kdyby jste stale nemazali, kdo je kdo, tak by jste vedeli, jake je silove rozpolozeni i u nas !
  Rikam vam, ze je podobne, ale jen z poloviny. U druhe poloviny - Trumpovcu je to jinak.

  A Rusko, od roku 1917 NENI V RUKOU RUSU. Akorat se tam stridaji mocenske skupiny "vyvolenych" - k pobaveni celeho sveta.
  Ale nam je to uplne jedno. Akorat se zasmejeme.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A před rokem 1917 Rusko už vůbec nebylo v rukách Rusů.

   Smazat
  2. 16:38 To je známá věc, že bez Germánů by žádná Rus neexistovala, to oni založili ruský stát a také Ruské Impérium řídili, jak napsal Adolf Hitler v knize Mein Kamf:
   "Po celá staletí žilo Rusko z germánského jádra horních vládnoucích vrstev. Toto jádro dnes může být považováno za zcela vyhubené a vymazáno. Na jeho místo nyní nastoupil Žid. Stejně, jako je pro Rusy nemožné zbavit se vlastní silou tohoto židovského útlaku, tak je pro Žida nemožné natrvalo udržet tuto ohromnou říši... A konec židovského panství v Rusku bude také znamenat konec ruského státu jako takového."

   Smazat
  3. Hlavně že u vás v té emerice je to jinak, že smart arse? Vy se fakt máte čemu smát!To se ti povedlo, right on!

   Smazat
  4. 17:27, ano, Mein Kampf a jeho autor jsou stěžejními vědeckými díly, jichž by se jako kánonu Pravdy měl držet celý svět.

   Smazat
  5. 7:02 Přesně! Však i samotný JFK ještě coby student při své návštěvě Německa v srpnu 1945 si zašel prohlédnout Hitlerovu bavorskou rezidenci Berghof i Orlí hnízdo a do svého deníku si tehdy poznamenal:

   „Kdokoli, kdo navštívil tato místa, si dokáže představit, že za pár let se Hitler vynoří z nenávisti, která ho nyní obklopuje, a bude považován za jednu z největších postav, jaká kdy žila.“ A dále pokračoval: „Na způsobu jakým žil a jak zemřel, je něco tajemného, co ho přežije a zůstane živé. Stane se z něj legenda.“

   Smazat
 26. Ad 13:35 : Kolik je ti let, že nadáváš starším, kteří vědí víc než ty? Kdybys trochu studoval historii, věděl bys jak to bylo s budováním SSSR, s hladomorem na Ukrajině, se "stalinskými čistkami", s katyňským masakrem doopravdy. Ale ty jen převezmeš blábol nějakého "historika" ze Západu a to ti k stačí... Jestlipak víš, kdo SKUTEČNĚ stál za sestřelením letadla nad Lockebie? Lybie to nebyla! Kdo, čím a jak zničil "dvojčata v new Yorku 11.9.2001? Kdo, jak, čím a proč sestřelil MH17 nad Ukrajinou? A tak je to u českých trollů se vším... Západ, západ, západ, peníze, peníze, peníze,já, já, já... Lépe se mýlit s Amerikou (EU, Německem, atd.) než mít pravdu (s kýmkoliv, třeba i s Ruskem), že? Jak hloupé a omezené myšlení. Je mi vás líto, vy ubohý český prozápadní neblahoslavený chudý duchem... Tady máte pár drobnách do klobouku, ale nepropijte je. Kupte si za ně pravdivé informace...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas a jedna skutečná informace..
   Kdo ve skutečnosti ve 30. letech způsobil v SSSR hladomor?http://www.skrytapravda.cz/zahranicni/2471-kdo-ve-skutecnosti-ve-30-letech-zpusobil-v-sssr-hladomor
   hlavním viníkem toho, že v některých oblastech SSSR ve 30. letech lidé opravdu hladověli a umírali, byly Spojené státy americké! Důkazů je víc než dost. „Zardousit bolševiky! Rozvratem a hladomorem!“. A tak v roce 1925 (jen rok poté, co byla do oběhu uvedena zlatá desetirublovka), Amerika, Británie a Francie zavedly proti SSSR „zlatou blokádu“ a od té doby nemohl SSSR na Západě nakupovat zboží ani za zlato.

   Smazat
 27. Gorbačova "pěrestrojka" byla jen uvolněním chaosu. Putin stejnou chybu nebude opakovat a pokračuje krok za krokem.

  OdpovědětSmazat
 28. Vsimnete si jedne veci panove !
  Dejiny Ruska mezi lety
  620 A.D. az do roku 960 A.D. vubec "neexistuji" !
  Ve zkutecnosti Rusove (Slovane) vedli zoufaly boj, proti Khazarske risi. Tento kruty vyhlazovaci boj slovanskych otroku, urcenych ke zniceni - vyhrali Slovane, jedine diky,
  Pomoci z Byzantske rise a Skandinavskych Vikingu, kteri stali u zakladu existence Ruska.

  Zadny narod na svete, neprozil tolik utrpeni a neprolil tolik krve, jako Slovane v Rusku.

  Po roce 1917, Khazari jsou znovu u vesla pod rouskou Bolsevismu a hruzy boju z let Knizete Svietoslava se opakuji.

  U nas je o tom napsano mnoho knih a u vas vubec NIC.
  Vasi verozvesti Cyril a Metodej, byly na nabozenskem snemu na Khazarskem dvore, protoze pracovali pro Byzanc a chteli zvratit Khazarske rozhodnuti prijmout zidovskou viru, urcenou jako statni nabozenstvi, od roku 740 A.D.

  Takze Zide se deli na Khazary, kteri nejsou etnicky Zide a na opravdove Zidy puvodem z Middle east - (vetev Assyranu oddelena od Assyranu po bitve u Kadese. Mezi Egyptem a risi Hittitu.)
  Vse je napsano v dejinach Antiky a nic neni natirano ve prospech nikoho.

  Co se bude dit dal ? Dominace ciziho etnika mezi Slovany v Rusku bude zakonite zlabnout, pokud neprijde k invazi zorganizovanou ke zvraceni vyvoje.

  Problem je v tom, ze neumime zaradit Putina. Jeho puvod je NEJASNY a nevime na kterou stranu se prikloni a nevime o ktere skupiny se bude v Rusku opirat.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:31...To je snad jasné, o koho se chce Putin opírat.
   Chazaři se vyznačují tím, že se snažej vlastnit co nejvíc pasů.
   Aby se mohli -podle potřeby- přisát k libovolnému cecku.
   A Putin řekl: Jedeno občanství,jenom Ruské.
   Takže žádní čokoládníci Porošenkové ;-)
   Helanov

   Smazat
  2. 18:31

   Slovani jsou hnůj, to musí pryč.

   Smazat
  3. 18:14 Jedniný co tu je "slovanský" je jazyk jakým tu píšeš, ale jejich genofond tu je dávno jen minimální, vesmírnej komiku!:-)))

   Smazat
 29. 18:04 za hladomor v Rusku a na Ukrajine, 1929-1932 je na
  100 % zodpovedna vlada tehdejsiho SSSR. (Ne Ruska !)
  Nejlepsi puda v Evrope v ramci ROZKULACENI, ktera by hrave uzivila 100 x vice obyvatel, nez mela Ukrajina neuzivila nikoho .
  V knihach od emigrace je psano, ze tento umele udelany hladomor zabil 7-9 millionu Slovanu.

  Tak se nedivte, ze Ukrajinci maji radi kazdeho, jen ne Moskvu.
  Tech knih o hladomoru, je vice nez 30 a kazda od jineho autora.

  NEJOTRESNEJSI pro me byla, HARVESTS OF SORROW.
  Tak si ji prectete take.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V knihách od emigrace je psano, ze tento umele udelany hladomor zabil 7-9 milionu Slovanu.
   Knihy se píší i na objednávku - jako jsou neustále přepisovány dějiny, že už se vtom nevyznají ani historici. Žijeme v MATRIXU. Důkazů je víc než dost. „Zardousit bolševiky! Rozvratem a hladomorem!“
   Rusko je dobýváno před Napoleonem i po něm- neustále.

   Smazat
  2. 18:42

   Ne to Rusko a každý jeden Rus zavinili hlad na Ukrajině, a taky válku a holokaust. PRESTAN TEM VRAHŮM UŽ KONEČNĚ NADRŽOVAT!!! Rus musí být zničen!

   Smazat
  3. 6:59 Kterej to je z nich? - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/%D0%A3%D0%B1%D0%B5%D0%B9-%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0-scaled.jpg

   Smazat
  4. 8:43

   Tvoje debilní linky neotvírám. Každý Rus může za bídu světa a bude po právu potrestán!

   Smazat
  5. 18:12 Zástupce vesmírných civilizací? Ten co se bojí otevřít i obrázkový soubor? Ten tu nikoho nevyděsí!:-))

   Smazat
 30. Pardon, zapomel jsem prehodit do cestiny !
  HARVEST = sklizen
  SORROW = Hluboka zdrcujici boles / smutek.

  OdpovědětSmazat
 31. 6:89
  Vygume, strůjcem ukrajinského hladomoru byl jistý Kaganovič. Slovo Kagan znamená khazarský Chán.

  OdpovědětSmazat
 32. Až odejde Putin? Snad obrovská změna, nastane demokracie a svoboda!!! Lituji Ruské obyčejné lidi!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lituj radši sebe, protože ti od blbosti nedokáže asi nikdo pomoci

   Smazat
 33. Dobrý den.
  Tady se pořád píše o Stalinovi. Dovolte, abych Vám napsala takovýto Epigraf Pierra Courtada v knize Edgara Morina "O podstatě SSSR .."
  "Stalin neodešel do minulosti,
  ale rozpustil se v naší budoucnosti",
  - jakkoliv to mnohé zarmoutí."
  Doporučuji k přečtení "Nastal čas o Stalinovi pohovořit..."
  a další v knize je
  "Jidášův hřích 20. sjezdu".
  Obětujte nějaký nevelký peníz pro své poučení.
  Hezký den.

  OdpovědětSmazat
 34. DIKTATURA contra DEMOKRATURA

  Vážení diskutéří!
  Pozorně jsem přečetl všechny příspěvky i ty dehonestující a dospěl k názoru, že většina jejich autorů se mýlí (to bylo slušně a teď přesně), nebo nezná, nechápe a nemá zájem o pojmy a plete si je s průjmy. Inu stará bolest středního školství, které učilo, učí a bude učit ideologické lži coby pravdu pravdoucí (neschopní učitelé vždy musí být slouhy mocných).
  Pokud chceme plivat na diktátory a adorovat demokraty, pak musíme znát tyto pojmy a to v dějinných souvislostech (nikoliv v histerickém kontextu). Takže začneme definicemi.

  DIKTÁTOR je osoba v jehož rukou se nachází absolutní moc nad ohraničeným územím a jeho zdroji (Lidmi, vodami, poli, lesy, sídly, cestami, nerosty, atd.).
  Není podstatné zda tuto moc zdědil, koupil, uloupil či jinak uzurpoval ,prostě ji má. Ve starém Římě v dobách krachu demošky tak v dobách krachu císařství volili senátoři diktátora na dobu nezbytnou ke konzolidaci státu a to se kromě vlády NERA vždy podařilo.
  DIKTATURA je vláda diktátora s absolutní mocí, pomocí úřednického aparátu s omezenými pravomocemi a přímou zodpovědností diktátorovi (a budou padat hlavy).

  Z tohoto pohledu na diktaturu a diktátora existovalo na světě pouze několik diktatur.
  1) říše egyptských faraonú
  2) perská říše
  3) čínská říše
  4) japonská říše (včetně koreji)
  5) římská říše (I. II.)
  6) germánská říše (III:)

  Všechny ostatní stání útvary, podobné diktatuře, byly ve skutečnosti hibridy, protože diktátor neměl absolutní moc (třeba SSSR).

  DEMOKRACIE (demokratůra) známá vějička prý vlády lidu existovala jako plutokracie v Aténách a skončila oním slavným výrokem "pij Sokrate, pij" a jediný demokrat v Aténách tu pseudodemokratickou lůzu uposlechl a vypil pohár vitriolu (50%ní kyseliny sírové na ex a exnul za strašných bolestí) a tak končí každá hra na demokracii.
  Od té doby se hra na demokracii poněkud sofistikovala, aby debilní gojové měli za co bojovat a tak se postupně objevily přímá, zastupitelská, lidová, liberální a v zásobě bude určitě i korporátní. Každý přívlastek smrdí smradem zrádných jelit, které se dostávají k moci a jejich osobním parasitismem na zdrojích společnosti. Proto je demokracie naprosto nejhůře profláknutá forma řízení společnosti, nicméně jediná, která má potenciál stát se demokracií autentickou (skutečnou), což ovšem znamená dokonale vykaliborovat podíl na moci, jednotlivými etniky, socskupinami, klérskupinami a jednotlivými občany. A to je kámen úrazu, protože není v zájmu jelit rozdělit se o moc s plebsem (debilní gojimové nevědí co činí).
  ODS-áky jsem neměl rád, ale obdivoval jsem Uhdeho, který ve funkci předsedy dolní komory prohlásil, že je vysostně demokratické, když ve volbách budou blbci volit blbce, protože je to jejich demokratické právo (práglkafilerie s hajzlem v čele srala ježky proti srsti). Omlouvám se za absenci definice demokracie, ale něco tak vágního a vylhaného prostě definovat neumím (wikipedie hoax pro praglštudiozy).
  to be continue pokud admin ještě dovolí

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je nesmysl! První H2SO4 vyrobili teprvá Arabové! - https://www.ped.muni.cz/wchem/sm/hc/hist/tov/vyrobakyssirove.html

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.