Reklama

středa 29. ledna 2020

Jak ministři obrany hospodařili s vojenskými letišti ČR, aneb jak se máte, Vondrovi…

Ivo Rušák
29. 1. 2012
Řada odborníků na politiku i na vojenství se v těchto dnech zabývá poněkud nevšedním návrhem pana Alexandra Vondry, proneseném během konference ODS 18.1.2020, na zřízení česko-americké strategické letecké základny v Ostravě-Mošnově. Pisatelé či diskutéři se povětšinou zabývají možnými (ne)přínosy základny pro zvýšení zaměstnanosti v ostravském regionu, tedy základny, která, jak vysvětlil A. Vondra: „Pomůže … těžce zkoušenému regionu a upevníme vztahy s naším spojencem.“ 

Úvodní foto: MiG-23ML 3303 je vytahován z UL. Foto: Maly tygr, www.lietadla.com

Vzhledem k tomu, že za svou bohatou politickou kariéru byl pan Vondra mj. i ministrem obrany, podívejme se tedy na jeho působení v tomto resortu a na důsledky (mj. i) jeho aktivit pro Vzdušné síly (VS) Armády české republiky (AČR), potažmo na důsledky pro protivzdušnou obrany státu (PVOS) a posléze i na možné skutečné dopady jeho „božího vnuknutí“ na region Ostravska.

Historie

Počty vojáků i techniky se po 90. roce měly snižovat jednak v důsledku našeho závazku v rámci Smlouvy o kontrole ozbrojených sil (KOS), jednak v důsledku nepotřebnosti obrovských armád po zániku jednoho ze znepřátelených vojenských bloků, jakož i v důsledku očekávaných ztrát v rámci transformace ekonomiky.

Počty vojáků/zbraní se tedy začaly nejdříve plánovitě snižovat, posléze však tento proces přerostl v poněkud chaotické transformace, redukce, redislokace atd. atp., a hlavně byl provázen radikálním snižováním rozpočtu na obranu. Za této situace bylo nemyslitelné, aby VS AČR udržely v provozu byť i jen polovinu tehdejšího počtu letadel, ale samozřejmě i rozsáhlých základen a řady záložních letišť.

Počty letišť a pokrytí území ČR stíhačkami PVOS
Na území ČR měly VS AČR kolem roku 1990 k dispozici (nedělám si nárok na úplnost) 12 stálých základen se zpevněnými VPD, z toho na 10 byly i soustavy „podzemních hangárů“, přesněji ÚL (ukryt letecký/úkryt na letadla), což byly masivní železobetonové úkryty s motoricky odsouvanými železobetonovými vraty, vše nakryté vysokou vrstvou štěrku a zeminy tak, aby úkryt, jenž pojal obvykle jedno bojové letadlo s příslušenstvím i pozemním personálem, odolal tlakové vlně taktické jaderné hlavice/bomby), redukoval vliv radiace a byl odolný nejen proti střepinám, ale i bombám menší až střední ráže. Takovéto úkryty byly po obvodu letišť ve skupinách rozptýleny obvykle pro 3 letky po 12 letounech.

Krom toho byly na území ČR 3 vrtulníkové základny a jedna základna s vrtulníkovými opravnami s travnatými plochami a zpevněnými stojánkami, 11 záložních letišť se zpevněnými VPD a samozřejmě i 2 stálé základny sovětského letectva vybavené stejně jako ty od VS AČR a jedna sovětská vrtulníková základna. Sovětské základny byly po odchodu sovětských vojsk zcela opuštěny, jen na té (značně zmenšené) vrtulníkové je dnes aeroklub.

Celé území ČR bylo kompletně pokryto dosahem raket PVOS ve všech výškách a i s potřebným přesahem do zahraničí. Letectvo PVOS pak mělo k dispozici 4 stíhací pluky, které byly dislokované v širokém oblouku od severozápadu po severovýchod ČR. Ostravsko chránila z Mošnova jedna letka 8. stíhacího leteckého pluku (slp) dislokovaného v Brně.

Obrázek č. 1 ukazuje (silné modré kruhy), jaký byl zhruba dosah příslušných stíhacích letounů PVOS v době míru ze stálých základen do 5 minut od vzletu (jelikož s ohledem na tehdejší systém udržování stálé bojové pohotovosti části jednotek byly hotovostní letouny schopné odstartovat do 5 minut, znamená to dosah do 10 minut od vyhlášení poplachu).


Obr. 1 Dosah stíhaček PVOS ČSSR/ČSFR v míru do 5 minut od vzletu, 1989/1990.

Tenké červené kruhy znázorňují dosah stíhacích letounů sovětského letectva za stejných podmínek, tenké modré kruhy se týkají stíhaček 10. letecké armády taktického letectva, které mohly v první fázi obranných bojů tu PVOS posílit, neboť v první fázi se počítalo s masivními útoky ze vzduchu (střely s plochou dráhou letu, po nich taktické útočné letouny).

Důsledky práce ministra A. Vondry a jeho následovníků

Po dlouhém úvody se ale blížíme k tomu podstatnějšímu: Pan Alexandr Vondra nechal udělat audit vojenských letišť, což bylo jistě chvályhodné, a na jeho základě se pak (netuším, zda z jeho popudu či z rozkazu jeho nástupců) tato letiště postupně rušila. Opuštěna byla záložní letiště; v případě konfliktu se počítá jen s využitím dvou z nich, která jsou ale stejně součástí dálnic D1 a D46, takže je AČR nijak neudržuje. Posléze byly pak opouštěny i stálé letecké základny. Dopravní letadla se soustředila do Kbel, vrtulníky do Přerova a taktické letectvo do Náměště a do Čáslavi.

Móda průmyslových zón

Nicméně současně se rozběhnul další proces, kdy některé základny (ať opuštěné, či nikoli!) si vyhlédly podnikatelské skupiny a začaly prosazovat jejich přeměnu na průmyslové zóny. Nejdříve byla zcela zbourána základna Žatec. Dodnes se v ní sice žádný podstatný průmysl nezkoncentroval, ale s uvážením vybavení těch základen, vlastně malých měst se vším všudy, a těch drah, ÚL apod., už jen to bourání se ukázalo jako úžasný byznys(!). Druhá na řadě byla základna Brno-Slatina s vrtulníkovými opravnami, kde pozemky pod ní historicky patřily městu, které té základně prostě dalo výpověď. Zde je však dlužno říci, že to je jediný případ, kdy takto vzniklá průmyslová zóna nejen funguje, ale je už prakticky celá zaplněná. Pak přišlo na řadu záložní letiště Holešov (ale se 2 travnatými drahami a kompletním zázemím, takže tu byl nejen aeroklub, ale provozovala se odtud i civilní letecká doprava pro Zlín a Slušovice). Ani v této průmyslové zóně krom jednoho malého podniku nikdo další „neprůmysluje“, ale prodej letiště do soukromých rukou a následný přeprodej vydělal zainteresovaným obrovské peníze.

Zrušíme Přerov- a opět průmyslová zóna
No a pak armáda pojednou zjistila, že s vrtulníkovou základnu v Přerově (původně tam ovšem byly školní pluky stíhací a stíhací bombardovací) si vlastně tak nějak neví rady, přestože místní obyvatelé ji tam chtěli zachovat, a tak se vrtulníky postupně stěhovaly do Náměště a taktické letectvo se soustředilo v Čáslavi. A ejhle, pojednou se objevila zájmová skupina, která se rozhodla, že i přerovskou základnu zcela zbourá a zbuduje místo ní průmyslovou zónu; inu, osvědčený žatecký scénář. A velení AČR s tím kupodivu souhlasilo, že prý tu základnu k ničemu nepotřebuje. Až na zásah (civilních) poslanců z tehdejšího Branného a bezpečnostního výboru PS PČR byly VS AČR donuceny uznat, že v Přerově je z vojenského hlediska nějaké letiště potřeba ponechat, tedy zachovat alespoň dráhu a některá vojenská zařízení nutná k letovému provozu. Všechny ÚL ale byly určeny k demolici a taky se s ní hned začalo(!). Inu, byznys je byznys a tenhle se už jednou dobře osvědčil…

Současné pokrytí ČR stíhačkami PVOS

A teď to nejdůležitější: Obrázek č. 2 názorně ukazuje, jaký je dnes v době míru dosah stíhaček do 5 minut od vzletu z Čáslavi (silná modrá linka) a taktických strojů L-159, které lze sekundárně použít i jako stíhací, zejména proti pomalejším a nízko letícím cílům (tenká linka). Zásadní potíž ale je, že dnes se udržuje pouze hotovost v režimu „Air Policing“, což znamená, že piloti jsou jen ve služební místnosti a v případě poplachu se teprve oblékají do výškové výstroje, jsou odvezeni na bojovou stojánku, tam technici zatím oživují letoun, pilot pak spustí motor, pojíždí na dráhu a startuje. Tento proces trvá do 15 minut, takže ten kruh na obr. 2 ukazuje, kam stíhačky zhruba doletí, avšak do 20 minut (!!!) po vyhlášení poplachu.

Obr. 2 Dnešní dosah stíhaček PVOS ČR v míru do 5 minut od vzletu, což ale znamená do 20 minut od vyhlášení poplachu.

Příkladem „rychlosti“ tohoto systému pohotovosti je např. loňský případ, kdy dovzdušného prostoru ČR vletěl civilní dopravní letoun, který nekomunikoval (asi porucha radiokomunikace). Za těch 20 minut však takový letoun přeletí celé území ČR, takže byl stroj nakonec „zachycen“ až německými stíhačkami Typhoon, které byly mezi tím na základě naší informace aktivovány. O smysluplnosti tohoto hotovostního systému nechť si učiní závěry každý sám.

I kdyby se ale držela hotovost podle stejných zásad jako za dob Varšavské smlouvy (což by se jistě v době krize držela), tak z Čáslavi je velká část území ČR v reálném čase nekrytá, i když Čáslav je víceméně v centru republiky. Obrázek 3 tedy ukazuje, jak by bylo do 5 minut po vzletu stíhaček pokryté území ČR v době krize, kdyby stíhačky byly rozděleny do dvou letek a dislokované jedna letka např. ve Vodochodech, neboť ty jsou blíže středu Čech, a druhá v Přerově, který je zcela ve středu Moravy. V Čechách by pro takové účely připadalo v úvahu mj. třeba i záložní letiště Hořovice, které je stále zčásti v provozu, neboť na něm působí místní aeroklub.

Obr. 3 Dosah stíhaček PVOS ČR v době krize do 5 minut od vzletu, a to při rozdělení na 2 stíhací letky. 

Velmi zarážející je ale tehdejší argumentace velení AČR, že základna Přerov k ničemu není potřeba a že by bylo místo ní možno reaktivovat základnu Bechyně (viz obrázek 4). Zde se pak člověku honí hlavou myšlenky, zda někdo z velení AČR či z MO skutečně nebyl náhodou zainteresovaný na té průmyslové zóně v Přerově, když byl ochotný tvrdit, že základna Přerov (pro obranu vzdušného prostoru státu) není potřeba a byl ochotný vytvořit systém, dle kterého by dvě stíhací letky hezky pokryly vzdušný prostor Čech a Morava – ta ať si vzdušný prostor chrání třeba horkovzdušnými balony, hlavně když poběží náš přerovský byznys…

Obr. 4 Dosah stíhaček PVOS ČR v době krize do 5 minut od vzletu, a to při rozdělení na 2 stíhací letky dislokované v Čáslavi a v Bechyni.

A i poté, co byla AČR a MO donucena ponechat v Přerově aspoň dráhu a základní vybavení, tak to nejcennější v době krize, tedy ty „podzemní hangáry“ (ÚL alias „úly“) byly stejně určeny k demolici. Zajímalo by mě, jak si příslušní vojenští činitelé představovali, že tam v době vojenské krize budou stíhačky případně dislokované k obraně Moravy chráněné. Nějakými neprůstřelnými stany?!?

Naši vojáci je k obraně ČR nechtěli, tak je nabídneme vojákům cizím – k obraně cizích zájmů

No, nejlépe zatím z těch opuštěných základen dopadají asi ty, které převzal společně kraj a město (Pardubice), soukromá společnost (Hradec Králové) nebo samotný kraj (Ostrava-Mošnov). Na těchto letištích nejen že byly zachovány dráhy, stojánky a díky tomu i většina původní infrastruktury, včetně těch „úlů“, ale hlavně na nich probíhá a postupně narůstá letecký provoz včetně mezinárodního. Ovšem jen do chvíle, než pan Vondra dostane „pokyn shůry“ a jedno z nejdůležitějších letišť, kterého se armáda po jeho průzkumu dříve zbavila, pojednou nabídne k využití našemu úhlavnímu příteli…

Bilance míst vzniklých/zaniklých? A Ostrava bez letecké dopravy na věčné časy a nikdy jinak…
Předpokládám, že pan Vondra dobře ví, že na takové strategické základně již nejspíš nebude možný žádný civilní provoz, takže tím Ostravu i region zcela připraví o leteckou dopravu(!!!). A tak pod lákavými hesly o vytvoření nových pracovních míst na vojenské základně ve skutečnosti přinejmenším stejně tolik pracovních míst zanikne se zánikem té civilní letecké dopravy a další spousty míst zaniknou poté, co se v Mošnově zavřou nebo se z něj odstěhují firmy, které vznikly v těsném sousedství toho letiště právě proto, že potřebují bezprostřední návaznost na leteckou dopravu. A nebo že je USAF prostě vystěhují, protože kolem strategické základny musí být taky nějaké bezpečnostní pásmo. Zajímalo by mě tedy, jestli si pan Vondra tedy udělal aspoň přibližný odhad, zda ten počet těch míst v souvislosti s tou základnou vzniklých (a začasté v uzavřeném vojenském prostoru a jen pro prověřené osoby) bude vyšší, než počet míst, která v souvislosti se vznikem té základny v bezprostředním i vzdálenějším okolí zaniknou!

69 komentářů :

 1. Vím na co pisatel naráží, na naprostou rezignaci a dekadenci si bránit vlastními prostředky vlastní území.
  Myslím si že v době kdy Máme blízko do Katowic a Vídně bychom se bez tohoto letiště které je ztrátové klidně obešli.Čímž netvrdím, že jej máme předat k užívání cizím vojskům.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Také letiště Jana Pavla v Krakově není špatné. Na všechny tři letiště jezdí mikrobus.

   Smazat
  2. Před 14 dny informoval us president Trump, že při íránském útoku nikdo nebyl zraněn. Před asi 2 dny Pentagon informoval o asi 25 zraněných a dnes je zraněných na 50. Jen nevím, zda us president lhal či jen blafoval, ale určitě se naparoval. Jak mu mohu věřit, že něco dělá dobře. A premiér ČR mu div nelíbal ruce. Mám svůj názor a není vůbec pěkný. Co si myslí ostatní?

   Smazat
  3. 15:44 co si myslí ostatní často není až tak podstatné- tedy zatím- podstatné bude co s tím dokážou ostatní udělat

   Smazat
  4. 15:44 Taky toho vječnýho žvanila moc nemusím, už aby ho nahradil Mr. Pence! Ten to s hovadama komoušskejma vezme pěkně od kredence ...

   Smazat
 2. Od pana Alexandra Vondry ( držitele modré knížky ) se skutečně smysluplné návrhy čekat nedají. Připomínám že současný prezident USA požaduje po zemích, kde jsou dislokována vojska USA - hrazení nákladů na pobyt vojáků ( včetně části nákladů na výstavbu základen ( v současnosti Camp H. v Jižní Koree) - takže příspěvek na výstavbu i provoz základny pro USAF by pro ČR bylo značně nákladné, možná i více než onen " dojednaný nákup 12 vrtulníků z USA).

  K těm základnám , naše pronajaté Gripeny se v počtu 4-5 kusů už 6x zúčastnily několikaměsíčních misí v Pobaltí a na Islandu , takže na ten počet letadel v ČR jedna základna v Čáslavi stačí.

  Ovšem pro skutečnou ochranu ČR by bylo třeba mít stíhacích letadel jako Řecko a základen nejméně půl tuctu ( i na to aby se dal s úspěchem zadržet narušitel vzdušných hranic).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Presne tak..Vondra se chova jako agent v cizich sluzbach... chce, aby Cesi dotovali americkou ekonomiku

   Smazat
  2. Nezapomínat na exministra Stropnického, to byl stejný odborník. Byl mizerný herec, ministr "války" a nyní věrně slouží Izraelu. Není to skoro stejné jako s A.Vondrou?

   Smazat
  3. Ale on je agent v cizích službách 12:32, žádné jako...Vondra by se s tím možná ani netajil. Někdo by se jej na to mohl veřejně zeptat. Třeba nějaký morálně pevný a vlastenecký novinář...

   Smazat
 3. Clanek, ktery patri na titulni stranky hlavnich deniku a jednaci rad parlamentu a vlady

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano, tento článek patří na titulní stránky, jenže pak by věděl každý občan co za Blbce a vlastizrádce je Vondra a mnozí další,...

   Smazat
 4. Mně nejvíc fascinuje, že mezi bojové stroje počítáme i naše L-159 (Alcy). Pilot, který do toho sedne a poletí do boje může být rovnou odepsán ze stavu živených. Jasný kamikaze! Ta mašina nemá s bojovým strojem nic společného. Na stíhačku je pomalá, na bitevník není pancéřovaná a na bombardér nemá dostatečnou nosnost pum. Je to stroj určený pro základní výcvik a navíc zastaralý (rovná křídla). Neudali jsme ho ani v Iráku. A čtrnáct Grippenů nás nevytrhne a máme je pouze půjčené. Navíc nesmí být vyslány do boje. Z těch 14 jsou dva cvičné. Tedy zbývá 12 letadel. To ale neznamená, že je jich 12 k dispozici. Musí probíhat předepsané práce po určitých nalétaných hodinách, jsou závady apod. Takže reálně k dispozici jich máme tak 8. A to je asi tak všechno s čím můžeme mašírovat na Rusa. Podobné je to s tanky (32) a děly a vůbec. Co budeme dělat až nám je sestřelí už vůbec nemá MO ani NGŠ páru. Nemáme ani letadla, ani tanky ani děla. Ale to by nebylo to nejhorší. To nám někdo dodá, když bude třeba. Ale my nemáme letce, tankisty, dělostřelce... A ani je nehodláme mít. Nemáme vůbec žádné zálohy. Ten military klub dědků zvaných Aktivní zálohy nepočítám. Takže nám nezbývá, než někdo, kdo to vezme za nás. A ten to nebude dělat zadarmo. Trump už cenu řekl: 100% nákladů + 50% navrch. Amerických nákladů, aby bylo jasno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Svými novými spojenci jsme byli uvedeni do stavu, že nás snadno okupuje jednotka dobrovolných hasičů ze sousedního Rakouska.

   Smazat
  2. L-159 je nenápadný dříč. Krom primárně protizemním útokům je proti nízko letícím a pomalejším cílům ideální; např. křižující střely, bitevní vrtulníky, bitevní letouny. A na jednom leteckém cvičení NATO v Norsku se našim podařilo (v noci) "sestřelit" dvě F-16. Úspěch často závisí hlavně na zkušenostech, invenci a taktice. O kvalitách L-159 mj. i zde:
   https://www.novinky.cz/domaci/clanek/americane-trenuji-proti-l-159-jsme-ceskymi-stroji-ohromeni-40292911
   Je to sice asi komerční článek, ale moc daleko od pravdy není.
   Viki L.

   Smazat
  3. Letounů i tanků máme málo ale genrálů , generálů máme nadbytek.

   Smazat
  4. Pro VikiL. Jsem hrdý na slubu u letectva, ale musíme se umět podívat pravdě do očí. Su25k je pancéřovaný, má vysoko kabinu a tím perfektní výhled pilota a 30mm kanón. A pak má 14 závěsníků na zbraně. Na všechny možné, není tu ani místo pro jejich vypisování. Takže můžete nastavit vybavení letounů podle úkolů, které jdou plnit. A to ho nahrazují modernějším Su34. Alca ma ty závěsníky 4 (slovy čtyři)! Pak dlouhý "čumák" a bez ochrany pilota. Když na dva závěsníky navěsíte přídavné nádrže (baky), zbydou vám na zbraně závěsníky DVA! Ale technika je jedna věc, piloti druhá. Jak chcete získat ty zkušenosti, taktiku a invenci při náletu max. 50 hodin ročně? Ztráty jsou i při výcviku. A ve válce teprve. Těch pár letadel můžeme ztratit klidně za dvě hodiny boje. Letadla nám dodají bez problémů. Ale kde vezmeme ty další piloty vycvičené v taktice boje a s invencí a zkušenostmi? Ale to se týká i tankistů, dělostřelců i obyčejných pěšáků (bigošů). Už nemáme Svazarm. Už i řidičák na náklaďák je pěkně drahý špás a pilotní průkaz? I plachtění je sakra drahý koníček a jen pro někoho. O motorovém létání ani nemluvě! To samé potápěči, radisti,... Rusové ten svůj "Svazarm" (jenoval se OSOAVIACHIM) obnovili. A vědí proč.

   Smazat
  5. Zkrátka a dobře, všechny ty alky, albatrosi delíni byli pouze cvičná letadla pro začínající piloty. Naše letectvo mělo 1360 bojových letadel mezi které se cvičná letadla nepočítala. Všechna tato letadla mávnutím kouzelného proutku zmizela. To si stát namastil kapsu!? A teď zde nějací idioti chtějí letadla americká. Jen dodatek,dobrý střelec alku sestřelí samopalem. Dříči byly Mig 15, které byly ve výzbroji ještě v 70 letech. A mít letectvo složené ze 14 gripenů, z nichž část hlídá Pobaltí, Gronsko Island a já nevím co ještě tak je zcela zbytečné. To je výsměch našemu vojenskému letectvu snad od dob kdy létal Štefánik. A to byl výborný pilot.

   Smazat
  6. Ad 20:47 A to je důvod:
   1. proč nevést válku a propagovat mír
   2. přejít do rodiny evropských neutrálních států, jako je Rakousko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko, Irsko... a udělat vlastně v Evropě jakýsi pomyslný odbor proti teroristickým válkám bohatých. Náš nepřítel byl, je a bude kapitál a protože je nejbohatší a nejnenasytnější v Německu, tak tedy Německo, jako uplynulé již více jak tisíciletí, v dobých feudálních! Strašení Ruskem je plácání do vody pomalu tonoucího kapitalismu, protože ten bez válek nepřežije. Rusko ve střední či západní Evropě, co by s tím pytlem blech probůh dělalo. Ostatně agresor je jasný: Jsou to vojska Ruska, která stojí na hranicích USA? Nebo vojska USA, která stojí na hranicích Ruska? Je to ruský kapitál, co potřebuje zdroje v USA nebo USA kapitál, který si potřebuje nakrást ze zdrojů Ruska. Ostatně posuďte sami: kolik si u nás nakradl západní kapitál po převratu 1989? 10% bilionů Kč z majetku státu, bank, pojišťoven, spořitelen, zemědělské půdy, průmyslových podniků. Copak si u nás po r. 1989 ukradlo Rusko??? Jenže český člověk není jiný, než třena ten německý, propadá a věří propagandě diktatury kapitálu, která si šikovně zkorumpovala "uměleckou" pražskou kavárnu, koupila si i řadu intelektuálů - ti všichni historicky patřili k levici, měli sociální cítění a podporovali práva dělníků a rolníků. Dnes podporují práva megazlodějů, gaunerů, Kožených, Krejčířů, Pitrů, Janoušků a analogické sebranky ze Západu. Co nám patří v naší zemi? Snad jen ten náš trus! A lidé drží ústa a krok, to aspoň ve Francii se probouzejí a kladou na stůl požadavky na právní a sociální spravedlnosti pro všechny, nejen bohaté, mocné penězi, zbraněmi a "nonšalantním" terorismem. Mají svoji chartu - a nerozumí si ale vůbec s českými chartisty, kteří se stali sluhy diktatury kapitálu! Kdo se v Česku ujme právně a sociálně utiskovaných a chudých?

   Smazat
  7. Pro "dannyho", 29.1.: Ano, výcvik je problém a velmi drahá záležitost pro průměrného občana ČR, zejména ten předvojenský letecký, ale i automobilový. Letectvo musí mít samozřejmě více než 1 pilota (osádku) na jeden letoun a nálet 50 hodin/rok odpovídá tak půlce 90. let, kdy nebylo ani na palivo.
   Tu Alcu jste si ale asi spletl s Albatrosem. Alca má 7 závěsníků, 6 pod křídly a 1 pod trupem na kanonový kontejner. Alca byl takový kompromis, jak udržet při životě náš letecký průmysl a letectvu dát k taktickým úkolům aspoň trochu smysluplný zbraňový systém. Su-25 je úplně jiná kategorie. To je těžký bitevník, pancéřovaný a s velkou balistickou odolností, s velkou nosností velmi široké zbraňové škály, s účinnějším kanonem, laserovým značkovačem cílů atd. atp. Jejich vyřazení bylo hotovým neštěstím, ale za dané finanční situace nastavené našimi politickými diletanty (a zejména jejich zahraničními "poradci") asi jiné řešení než Alca nezbylo. Buďme rádi, že máme aspoň ty. Jsou v Evropě státy, které už nemají bojová letadla téměř žádná a na nová nemají peníze, protože nejnovější vojenská technika (zejména z USA!) je už tak drahá, že si ji mohou ve smysluplném množství pořídit jen ti nejbohatší. A k těm prostě už nepatříme, bohužel...

   Smazat
 5. Česko jako užitečný idi*t a terč. „Pavel Novotný je takový šašek,“ říká poslanec SPD Hrnčíř:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020012911326333-cesko-jako-uzitecny-idit-a-terc-pavel-novotny-je-takovy-sasek-rika-poslanec-spd-hrncir/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nechceme žádné cizí základny v ČR proto je třeba volit strany co to nedovolí určitě ne fašisty z ods.

   Smazat
 6. Pan Vondra to dělá pro nás. Myslí to s námi dobře a je to člen ODS.

  OdpovědětSmazat
 7. 11:40 A to hovoří za vše.

  OdpovědětSmazat
 8. Jak mohl Vondra s modrou knizkou delat ministra obrany?...A takhle to bylo se vsim

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Většího blbce mezi sebou disidenti nenašli.

   Smazat
  2. A jakou knížku měla Parkanová, Peaková, Šlechtová? 17 ministrů obrany od 1992...

   Smazat
 9. Pan Vondra má kvalifikaci z PromoPro to je jasná zpráva. Když budeme pokračovat v likvidaci vojenských letišť, tak přemýšlím, kam zaparkujeme právě nakupováné vrtulníky. O Gripeny nemám starost, ty už stejně bydlí v Pobaltí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přece je ten Vondra chytrák. Údajně kradl a svedl to na jiné.

   Smazat
 10. Pan Vondra už dokázal co je zač.Pokud si vzpomínám, tak už dříve ,co mohl,nahrával USA.Nezapomente na BRDY.Taky byl na srazu Bildenberku.No,a jaký lidi se tam zvou?Tady vidíte,pro koho pracuje,komu čistí boty--Ne všichni mají krátkou pamět...LM

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proč ještě Saša nezaložil Spolek přátel se....?
   Na to máme tradici.

   Smazat
 11. Nikde jsem se tady nedočet, že před fevolucí tady bylo 1360 bojových letadel. Našich! Teda to byla částka za jejich prodej. Co agente STB Muku!?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlupáku, inteligent si čte knížky generála Vacka odkud ví, že jsme měli 500 letadel. Nechoď diskutovat, když na to nemáš.

   Smazat
  2. Podle dostupných údajů jsme měli v r. 1989 400 letounů všech typů. To by asi odpovídalo(orientačně): 10. letecká armáda: 9. stíhací divize (Bechyně), pluky: Bechyně, Líně, Pardubice a 34. stíhací-bombardovací (Čáslav), pluky: Čáslav, Náměšť nad Oslavou, Přerov, bitevní Hradec Králové. Dále samostatné pluky: průzkumný Pardubice, dopravní Mošnov, 2x vrtulníkový - Plzeň a Prostějov, zvláštní - Kbely. K tomu pluky PVOS (Žatec, České Budějovie a Brno). Na Slovensku ještě roj L-39 Malacky (Kuchyňa), kde byla letecká střelnice. K tomu kompletní opravárenské a logistické zázemí (sklady munice, dopravní prapory,...). Běžný pluk měl 3 vyzbrojené letky po 14 letounech, pluk PVOS 4 letky (3 stíhací a jednu přepadovou). Samostatné pluky měly svoji organizaci dle určení. Některé údaje se mohou lišit podle toho, ve kterém bdobí byly sledovány. Organizace se totiž lety měnila.

   Smazat
 12. O Promopro Vondrovi nebudu ani ztrácet řeč.
  V anketě Idnes se ale vyjádřil hejtman Moravskoslezského kraje Vondrák, že by základnu NATO uvítal. Není překvapením, že patří k Modrým strakám.
  Za socialismu koloval vtípek na ty, kdo podepsali "zvací dopis"tehdejším spřáteleným armádám Varšavské smlouvy - "Koldera a Bilaka pověsíme za ptáka."
  A po letech by si šlo takhle zarýmovat i na účet Vondry a Vondráka. Princip zůstává stejný - někdo pošle zvací dopis, někdo se vyjádří v anketě...

  Ostrava zažila v nedávné historii německou-polskou okupaci (zároveň s Hitlerem vjeli na naše území Poláci, kteří vyhlásili své rozhodnutí "Ostravica - granica"), pak okupaci spřátelených armád. Zažije i americkou okupaci?
  A je nová forma zvacího dopisu napsána z přesvědčení nebo z touhy po tučném úplatku?
  Dnes lze celkem snadno rozeznat, kdo byl za socialismu "disident a slušný člověk" a kdo jenom "disident".
  Bývalý rektor VŠB Vondrák jistě mnohé překvapil. Jen se bojím, že když si každý slušný člověk před ním nebo za ním v Ostravě odplivne, nebude pro naše město heslo: OSTRAVA!!!
  ale:
  ZAPLIVANÁ OSTRAVA !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Z drobných útržků se skládá mozaika... Vypadá to, že už stejně bylo dávno rozhodnuto (samozřejmě jinde a bez nás!) a agent Vondra dostal jen za úkol, aby to náležitě stranicky lidu vysvětlil. A teď ještě hejtman Vondrák? No, zapadá to do sebe...
   Mmch, USAF si tu základnu na Dnech NATO již vyzkoušela všemi svými strategickými (bombardovacími, tankovacími, transportními a radiotechnickými) letouny a osádky i velení zjevně vyhodnotilo, že je pro jejich strategické potřeby vhodná.
   Paradoxní je, že ta základna byla rozšířena a stojánkami pro strategické bombardéry opatřena na žádost SSSR, aby teď byla použita proti němu (tedy proti nástupnické RF)...
   Viki L.

   Smazat
  2. Pro VikiL (17:52 "Je rozhodnuto. Teď jde o to, jak to sdělit ulici" Rudolf Beran o Mnichovské dohodě.

   Smazat
 13. Pan Vondra je jen užitečný idiot. Je to zřejmé z toho, že přes všechny možné příležitosti není stále za vodou jako Topolánek a podobní. V současnosti jde vlastně jen o střežení vzdušného prostoru státu a k tomu ty Alcy bohatě stačí. Na obranu jsou potřeba radary a rakety. Ostatní činnost armády by měla v součinnosti s policií a domoobranou zajišťovat dodržování zákonů a bezpečnosti občanů ve státě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vondra je agent USA a Izraele, nic jiného za tím není. Jenom plní příkazy. Vsadím se, že ta základna v Mošnově bude - je to věc dávno připravovaná, teď se začne s masírovkou obyvatelstva. Očekávám nové Klvaně a jemu rovné vlastizrádce.

   Smazat
  2. Vondra a jemu podobní jsou vlastizrádci, čemuž se nelze divit, protože nikdy nebyli nic jiného a jenom kradou a škodí republice. No a teď jsem zvědavý na reakci našeho nejlepšího a hlavně ostravského blogaře ogara Větvičku. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  3. Asi jste si nevšimli, že domobrana je v ČR zakázána zákonem pod likvidačními pokutami.

   Smazat
 14. Pozdě bycha honit, nejen v zajištění PVOS…

  OdpovědětSmazat
 15. Buzerant Vondra patří na kandelábr !

  OdpovědětSmazat
 16. Všechno je s největší pravděpodobností jinak. Za mých školních let byly při přátelské potyčce na chlapeckém záchodě vyraženy dveře. K činu se přiznal jeden silný, ale totálně vymazaný spolužák. Vondra je také politicky silný a zároveň totálně blbý jedinec. Proč by se jinak k disidentům dával?

  Varianta základny NATO u Ostravy se domluvila nebo domlouvá jinde. K tomu jsou vrcholná setkání NATO. Kdo tam jezdí, každý ví! Ten je dostatečně inteligentní, aby věděl, že kdyby se základnou začal, zapíše se do historie jako nejodpornější zrádce národa. Nechá to rád tomu blbovi Vondrovi. Samozřejmě nevím, jestli to tak je. Musí se vzít do úvahy všechny možné varianty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:28 Je to zajímavá myšlenka, kdo ví, ale v jednom máte neodiskutovatelnou pravdu. Že je to blb o tom není pochyb.

   Smazat
  2. Nejlepší myšlenky se najdou na nové republice.

   Smazat
  3. 14:42 Ale to jen a pouze proto, že navzdory charakteru NR coby platformy neobolševických podlidí*), ohrožujících samu podstatu bílé civilizace
   ji navštěvuje pravidelně jeden vyjímečně rozumnej chlap, kerej lecos v životě zažil a viděl, osobně krotil kafry v jihoafrickejch diamantovejch dolech za Iána Smitha a střílel komoušský opičáky na Limpopo a tak ví co bolševismus obnáší, ale místní přemřelá rudá sebranka si dovoluje takovýho machra cenzúrovat! Xindl kerej měl bejt popravenej nejpozdějc do Vánoc 89 a před popravou i mučenej tu dělá 30 let po Plyšáku cenzóry! To to ti "demokrati" a jiná havlistická svoloč teda dopracovala ...

   *) Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard když popisoval situaci v Rusku po svržení cara, definoval tamní obyvatele jako spodinu, kterou označil za nejvíce zdegenerované lidi na Zemi, a to v knize "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg

   Označil tamní typ podřadného člověka, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem jako podčlověka.

   Smazat
 17. Tak ze dnes kdokoliv bez zacervenani muze Sasu bez problemu titulovat vlastizradce
  Stavy se na stejnou stranu jako pisatele zvaciho dopisu v roce 68
  Co si to dovoluje ten vlastizradce je hnus v primem prenosu
  Doufejme ze existuje jeste paragraf kdo se spoji z jinou mocnosti ohrozit suverenitu zeme skonci u tribunalu obzalovany z vlastizrady ve stadiu poukusu..))
  Nema se jak vykroutit

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Bohužel to platí jenom pro východ. Pokud je zván západ, tak to je na státní vyznamenání za vlezdoprdelství.

   Smazat
 18. Celé je to povedená taškařice. Napřed téměř zlikvidují vlastní letectvo, aby pak mohli pozvat to cizí. Šašci.

  OdpovědětSmazat
 19. To bylo od Vondry zahajení otevirání Overtonova okna. V poslední době před tím měl Vondra několik překvapivě rozumných prohlášení, která evidentně měla vyvolat důvěru.
  Evidentně je o základně rozhodnuto, ted jde jen o to kolik času bylo dáno na masírku obyvatelstva a na zlomení Babiše. Debilové, kteří se tísnili na dnech NATO tomu jen napomáhají.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak, je to dávno rozhodnuto, jen potřebovali idiota, který by ten process jako inicioval pro veřejnost. Vondra je na to jako dělaný, ten toho idiota hrát nemusí.

   Smazat
  2. Možná bylo třeba s tím teď urychleně vyrukovat, protože na jaře má začít v EU obrovské vojenské cvičení, tedy převážně jen US vojsk. Takže se dá čekat, že při té příležitosti může v Mošnově - samozřejmě jen v rámci cvičení - přistát něco z jú-es-ej a pak tam už tak nějak zůstat - samozřejmě též jen v rámci dlouhodobého cvičení a bezesporu jen a pouze dočasně...
   Viki L.

   Smazat
 20. jo v koloniji se těžko děla něco jineho než plni rozkazy odjinud

  OdpovědětSmazat
 21. Náhodou to zvolení Vondry kvituji s povděkem. Jestli je už tohle nestáhne pod 5% při volbách tak nevím. Každá nová bordelmamá věděla že aby bordel fungoval musí staré kurvy vyházet dát tam nové. ODS má jiné metody a taky to podle toho vypadá a asi taky dopadne. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Skvělé přirovnání -:)-:)-:)

   Smazat
  2. Váš názor 16:24, je i můj názor. Ale nevím jestli se nezměnil vkus voličů. Nová krev ODS, jejíž představitel je pan Novotný z Řeporyjí, má docela velký ohlas. To co jedna generace pokládá za faul, nová generace to pokladá za důkaz svobody. V tomto případě posun od Saši k Pavlíkovi je signál budoucích průšvihů naší země. Nejsem prognoztik.
   Jsem desorientovaný volič.

   Smazat
 22. Americká letecká základna v České republice bude v případě konfliktu s Ruskem cílem prvního pořadí. Tyto cíle se ničí úderem balistických či křídlatých raket s jadernou náloží. Lze předpokládat, že ekvivalent použité k ničení jaderné nálože bude dosahovat 10 - 15 kT TNT (jako na Hirošimu). V případě budování letecké základny v ČR by tedy bylo vhodné umístit ji na letišti Praha - Kbely, ne na letišti Ostrava - Mošnov. Jednak je v Praze dostatek špičkových lékařských zařízení a jednak by už konečně byl v republice klid.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Laco, není co dodat.

   Smazat
  2. 17:39 Asi současná koalice (i Magor z Náckova) potřebují co nejdříve vystěhovat lidi z Bakalových bytů. Prázdné se lépe prodají pro sloužící personál včetně lepých děv pro personál letecké základny.

   Smazat
 23. Tomio Okamura, cituji: "Proč mají tak zásadní věc, jako je vstup českých vojáků do cizí země, schvalovat jen straničtí šéfové vládních stran, tedy ti, co sedí ve vládě, a nikoliv Parlament? Tento zákon je další pokus, jak osekat poslední zbytky demokracie z našeho systému.

  Fakticky navrhovatelé, tj. pan Babiš, pan Hamáček, paní Černochová, pan Gazdík, pan Farský a další, chtějí sebrat jednu z pravomocí zástupcům občanů a darovat ji monopolně premiérovi a jeho vládě. Na tomto zákoně, který má ulehčit podporu agresím Spojených států po celé planetě, se ukazuje reálné spojenectví stran jako je ČSSD, Hnutí ANO, ODS a STAN. Ukazuje to, že vedení těchto stran absolutně ignoruje názor nejen občanů, ale i voličů. Podle průzkumu polovina občanů nechce vojáky v Afghánistánu. Dokonce 86 % Čechů si přeje, aby se naše zahraniční mise zaměřily na humanitární, nikoliv vojenskou, pomoc místním lidem. Tři čtvrtiny občanů si myslí, že vojáci by se měli věnovat rekonstrukci a stavbě budov a silnic, což fakticky ale znamená, že daleko lepší by bylo místo vojáků do zahraničí - o tom hovořím - posílat inženýry a průmyslováky, kteří daným zemím skutečně pomohou a současně nebudou součástí okupačních nebo agresorských armád."

  OdpovědětSmazat
 24. Je již po celá desetiletí jasné, že ODS má neutuchající potenciál. Ničivý.
  Tato partaj nejenže svými tržně-komsomolskými experimenty ostravský region tězce zkoušela (a kdyby jen ten!!), ale do budoucna jej hodlá zničit docela. Pro zájmy US hunů má totiž sehrát obětovaného území, na které budou automaticky zaměřeny odvetné prostředky kohokoliv, kdo se bude považovat za ohrožovaného z té navrhované US "strategické" letecké základny.
  Nevím, zda-li se pak ostravským bude lépe dýchat v roli obětovaných idiotů, pokud připustí, že v jejich okolí bude umístěn významný terč pro vojenskou odvetu ...

  OdpovědětSmazat
 25. Pane Opluštil zapomněl jste na lepší dostupnost drog a možnost prostituce všeho druhu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (20:10):
   To máte pravdu, ovšem výčet všech "výdobytků" politiky té partaje (a jejích ideologických klonů - US, TOP09, STAN ..) by vystačil i na knihu, a ne jen na diskusní rubriku.

   Smazat
 26. Je to vsechno maras na entou !!!

  OdpovědětSmazat
 27. Děkuji za téma i za odborné příspěvky, které nebyly vytlačovány vulgaritami od blbečků. Možná by bylo zajímavé vědět. kolik jsme měli tanků, kam zmizeli a za kolik. Doufám, že to už není vojenské tajemství.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Údaje lze najít na netu, nebo třeba ve vojenském časopisu ATM. Např. v ATM č. 2/2015. Z toho časopisu vyjímám (údaje v tomto pořadí: stav v ČR k 17.7.1992 / stav k 1.1.2015 / limit daný pro ČR Smlouvou o kontrole ozbrojených sil). Ta smlouva se dojednávala už na konci socializmu. Dnešní stav vojáků ale zahrnuje i civilní zaměstnance a jsou to tabulková místa, nikoli skutečný stav.
   Tanky: 2.135 / 123 / 957;
   BVP: 2.989 / 442 / 1.367;
   Boj. vrtulníky: 37 / 17 / 50;
   Boj. letouny: 294 / 39 / 230;
   Osob: 106.101 / 33.962 / 93.333.
   Viki L.

   Smazat
  2. 1:31 Díky,jsem blb nenapadlo mne hledat ve Wikině.

   Smazat
 28. Vobdra, Vondra, to mysleji toho kulatýho, co mu ze sádla koukají dvě ospalá očička? Játedy nejsem zoolog, tak ani nevím o jaký druh živočich jde. Že se mu zachtělo po amické základně u nás a hnedle pro teroristické bombardéry? No s tím máme zkušenosti z teroristické války bohatých proti Srbům, tehdyjsme se na terorismu podílely povolením přeletu teroristických letadel. A v Ostravě? Ta ODS teď jezcela ve vleku peněz diktatury kapitálu a že tomu přizvukuje hejtman za ANO ze SM kraje? Chudáci lidé, Okradeni o doly, okradeni o byty, okradeni o práci, tak se jim nabízí poskoctví u Amíků, takové pucflectví. Švejk by nám o té práci jistě řekl víc.

  OdpovědětSmazat
 29. Vondra je instruovaný BlB, škoda dalších slov...

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.