Reklama

neděle 5. ledna 2020

Kauza Čapí hnízdo vstoupila do r.2020: Více vůle než objektivity

Zdeněk Jemelík
5. 1. 2019      ZdenekJemelik a Chamurappi
Dne 3. ledna 2020 oznámily sdělovací prostředky, že státní zástupce Jaroslav Šaroch nepožádá znova Poslaneckou sněmovnu o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání, protože pouze pokračuje řízení, k němuž jej již jednou vydala. Zpráva, vydaná na přelomu roku, je podnětem k ohlédnutí za dosavadním vývojem případu a k vyhodnocení výpovědí, jež z něj vyplývají o politických poměrech a úrovni právního prostředí státu.


Kauza členů nejmocnější rodiny v zemi by nepochybně byla nejvýznamnějším procesem roku, kdyby se dostala před soud. Ale i v době přípravného řízení nadělala spoustu zbytečného rámusu. Načasování jejího zahájení nasvědčuje tomu, že jde o účelovou akci, určenou k ovlivnění volebních výsledků v neprospěch hnutí ANO a Andreje Babiše osobně. Námětu se zmocnili Babišovi odpůrci, kteří výzvami k jeho resignaci dali najevo, že nectí presumpci neviny, jež je úhelným kamenem trestního práva. Opoziční poslanci si stěžovali, že Andrej Babiš zatěžuje svými problémy parlament, protože se jimi musí stále zabývat. Neříkali ale, že se jimi zabývají rádi, z vlastní iniciativy a proto, že se jim to hodí. Hlásali, že pro politiky platí presumpce viny a ve vyspělých zemích trestně stíhaní politici odstupují okamžitě. Mají pravdu dnes již jen částečně, protože případů neodstoupivších politiků je ve světě více, ale klíčové je slovo „vyspělé“. Dalo by se namítat, že ve „vyspělých“ zemích se asi nedostávají nevinní lidé do vězení tak často a tak snadno jako u nás. V našich podmínkách by ukvapená resignace mohla způsobit zbytečné zmarnění výsledků dlouholetého úsilí obviněného o vybudování jeho postavení. Názorným příkladem budiž Alena Vitásková, která byla během svého trestního stíhání vystavena tlaku, aby opustila funkci předsedkyně Energetického regulačního úřadu a nakonec po šesti letech trestního stíhání a navzdory nevůli nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana dosáhla zproštění obžaloby. Kdyby vyhověla tlaku odpůrců, dnes by mohla resignace pouze litovat.

Nedbání presumpce neviny vedlo k masovému tlaku na veřejné mínění politickými akcemi a běsněním novinářů, které nakonec měly jen mizivý vliv na voliče, ale lze je chápat také jako tlak na nezávislé myšlení orgánů činných v trestním řízení. Dopouštěli se ho stejní lidé, kteří v jiných souvislostech předstírají obavy o nezávislost státního zastupitelství a soudů a dovolávají se resignace ministryně spravedlnosti Marie Benešové, která má v jejich očích být pojistkou proti postavení Andreje Babiše před soud.

Zneužití orgánů činných v trestním řízení k účelovému trestnímu stíhání, jímž se mají řešit politické problémy, a nedbání presumpce neviny jsou příznakem nízké úrovně právního prostředí. Platí to bez ohledu na to, jak kauza Andreje Babiše nakonec dopadne.

V r. 2019 konečně vypluly na denní světlo aspoň základní výsledky neveřejného přípravného řízení. Státní zástupce Jaroslav Šaroch trestní stíhání mocné rodiny překvapivě zastavil a jeho rozhodnutí potvrdil městský státní zástupce Martin Erazim. Nepříjemnou okolností byl předčasný únik informace o změně právního názoru Jaroslava Šarocha těsně před vydáním rozhodnutí. Následovalo přezkoumání usnesení o zastavení trestního stíhání nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zemanem, který potvrdil zastavení trestního stíhání členů rodiny Andreje Babiše, ale ve vztahu k jeho osobě a k Janě Mayerové usnesení o zastavení trestního stíhání zrušil.

Z tohoto vývoje vyplývá několik poučení. Především je zřejmé, že Pavel Zeman, jinak zapálený bojovník za prohloubení nezávislosti státního zastupitelství, je ve svém rozhodování naprosto nezávislý, neovlivněný obavami z jakýchkoli nepříjemností kvůli rozhodnutí znova vystavit mocného Andreje Babiše trestnímu stíhání. Nepřekvapuje mě to, protože dle mých praktických zkušeností je současnou právní úpravou a praxí nezávislost státního zastupitelství a státních zástupců zabezpečena tak dobře, že pokleslí jedinci si mohou dovolit poškozovat občany neetickým a nezákonným jednáním bez obav, že by jim za to hrozil postih. V každém případě charakterově pevní státní zástupci mohou konat své povolání zcela v souladu se svým svědomím. Lidé křivých povah budou náchylní k podléhání různým tlakům, i kdyby nakonec moc zákonodárná vyhověla požadavku na ústavně právní odloučení státního zastupitelství od moci výkonné. Pokud si „mesianisté“ mezi politizujícími státními zástupci myslí, že to je jinak, měli by konečně národu prozradit sladké tajemství, v čem, jak a kým je jejich nezávislost omezena.

Významnou zajímavostí odůvodnění rozhodnutí Pavla Zemana je znevažující hodnocení výsledků práce policejního vyšetřujícího týmu a dozorového státního zástupce, jež podle jeho mínění neumožňují po dlouhém vyšetřování ani poslat obviněné před soud, ani jejich trestní stíhání zastavit. Jejich práce tedy byla katastrofálně špatná. Vnucuje se otázka, zda odvádění špatné práce je samozřejmostí, za kterou nikdo nenese odpovědnost. Vím ze zkušenosti, že i lidé, kteří si jsou pevně vědomi své neviny, v průběhu trestního řízení psychicky strádají a žijí v obavách o svou budoucnost, protože nevina není zárukou zprošťujícího rozsudku. To je důvod, proč by špatná práce orgánů činných v trestním řízení neměla procházet jejím vykonavatelům jako samozřejmost.

Také je na místě pochybnost, zda je moudré ponechat dokončení trestního stíhání v rukou dozorového státního zástupce, který dovedl vyšetřování k tak hanebnému výsledku.

Pozoruhodná je ovšem skutečnost, že bez ohledu na chatrnost výsledků vyšetřování Pavel Zeman potvrdil zastavení trestního stíhání členů rodiny Andreje Babiše. Je to překvapivé, protože všichni byli členy společnosti Čapí hnízdo a někteří zasedali ve statutárních orgánech, takže nesou obecnou odpovědnost za vyžádání dotace – zatímco Andrej Babiš po formálně právní stránce neměl se společností Čapí hnízdo nic společného. Rozhodnutí nejvyššího státního zástupce je formálně rovnocenné pravomocnému zprošťujícímu rozsudku a nelze je zvrátit. Nezbývá než je bez pochybností přijmout, ale pak znova vystupuje do popředí otázka odpovědnosti orgánů činných v trestním řízení: způsobily závažnou újmu osobám, jejichž trestní stíhání nejvyšší státní zástupce zastavil, čili je nepřímo označil za nevinné. Samozřejmě mají nárok na finanční odškodnění, ale psychické utrpení nelze penězi zhojit.

Podtrhuji, že kritickým vyjádřením k současnému stavu trestního stíhání nezaujímám postoj k otázce případné trestní odpovědnosti obou obviněných za vyžádání dotace, protože neznám obsah sdělení obvinění, ani autentické texty usnesení o zastavení a obnovení trestního stíhání. Nemohu ani posuzovat, zda si orgány činné v trestním řízení vedly při vyšetřování korektně, protože o jejich postupech nic nevím. Mediální zprávy ani listiny se začerněnými plochami nejsou dostačujícím podkladem pro posuzování viny.

Na okraj poznamenávám, že trestní stíhání Andreje Babiše & spol. díky častému omílání námětu již nemá pro nejširší veřejnost příchuť senzace. Pro štvavé kampaně jeho protivníků je vděčnějším námětem jeho údajný střet zájmů, k němuž se přesunul i zájem veřejnosti.

Pro odpůrce Andreje Babiše přišlo téma střetu zájmů jako na zavolanou, protože trestní řízení v r.2020 nejspíš dospěje k definitivnímu závěru a do voleb je ještě daleko. Neočekávám v tomto směru žádné senzace. Postaví-li Jaroslav Šaroch oba obviněné před soud, z počátku to bude veřejnost zajímat, Andrej Babiš nebude chodit do soudní síně a zájem brzy opadne. Pro obviněné bude soudní řízení nepříjemné, ale co přežila Alena Vitásková, přežijí také. A Andreji Babišovi může případný zprošťující rozsudek přinést obrovský politický zisk.

Naproti tomu případné usnesení o opakovaném zastavení trestního stíhání by znova přezkoumal Pavel Zeman, ale nejspíš by je tentokrát nezrušil. Protivníkům Andreje Babiše by nezbylo než chvíli rebelovat, ale pak na věc zapomenout, protože zvrácení rozhodnutí nejvyššího státního zástupce není proveditelné.

Na rozdíl od zprošťujícího rozsudku by se zde nedal očekávat žádný politický zisk. Naopak je nebezpečí, že by se našli lidé, kteří by uvěřili, že celý sled událostí od náhlé změny právního názoru Jaroslava Šarocha přes dvojí zastavení trestního stíhání až k definitivnímu souhlasu Pavla Zemana se zastavením je předem domluvená hra, v které se nezávislí státní zástupci podrobili poučce, podle které svoboda je správně pochopená nutnost. Víra v nezávislost státních zástupců by dostala ránu.

==================================================================================
Internetové vydavatelství Bez vydavatele vydalo mou knihu ŠKŮDCI V TALÁRU. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků , postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné.
Kniha je dostupná na bezvydavatele 

19 komentářů :

 1. No mě to také už nezajímá a určitě Babiše neodsoudí už by to opravdu měli ukončit.

  OdpovědětSmazat
 2. Dejte všehoschopné justici čas.Ještě do příštích voleb to bude vyšetřovat a pak se uvidí. Na opravdové miliardové kauzy se také počká až do ztracena. Plat jim běží a tak co by se namáhali. Prostě "DEMOKRATICKÝ" DĚS .

  OdpovědětSmazat
 3. O Bruselskou dohodu z 2.12.2019 o přerozdělování imigrantů do zemí EU bez výjimky avšak ne na principu kvót, ale prý „spravedlivého přerozdělování“, jak to údajně navrhl premiér Babiš!

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jiri-Bata-Muze-nekdo-vysvetlit-na-co-mame-608996

  OdpovědětSmazat
 4. Byl jsem se podívat na Čapí hnízdo.K mému údivu neslouží jen Babišovi pro zábavu ale i široké veřejnosti. Ano je tam restaurace pro horních deset tisíc ale je tam i bufet pro nás, kde se perfektně najíte kolem stovky. Ráj pro děti, prolézačky zoo, kde uvidíte zvířátka od slepic po surikaty, nebo bílého klokana. Výuka jízdy na koni. Kongresové centrum. Co mi je do toho, jak na to Babiš získal peníze. Hlavní je, že to slouží nám všem, široké veřejnosti a strávíte tam nádherný víkend. EU by mohla být(kdyby chtěla) na toto Babišovo dílo pyšná a hrdá, že její peníze neskončili v nějakém tunelu. Tady je na ty peníze vidět ze všech stran.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, tak teď jste si naběhl. Jsem zvědav, kdy se do vás některý z Anonymů pustí. Ale dík za info, také se tam rychtuju, bych věděl, kvůli čemu ten řev. Jen čekám na léto, páč raději výletím na skútru než autem. Víc tak toho prošmejdím a ještě ušetřím na parkovném.

   Smazat
  2. Pane Milane v létě by jste tam měl s autem kam zaparkovat problém. Po obsazení 2 parkovišť se parkuje ještě na vedlejší louce. Jeďte na skútru.

   Smazat
 5. Kdo si najde alespoň pět minut a poslechne si oddůvodnění státního zástupce Zemana , zjistí toto: " Na Babiše máme jenom to původní anonymní udání. Nepodařilo se zjistit žádné indicie, které by ho potvrzovaly a na základě kterých by mohl být případ předán soudu a zároveň se nepodařilo zjistit žádné indicie, na základě kterých by udání mohlo být vyvráceno. Jsme u jednoho udavače a dál jsme se nedostali ani o krok." Zajímavé je, že Babiš má být souzen za zločinné spolčení, ale všichni se kterými se měl spolčit už byli osvobozeni. Tak se asi na záchodě spolčil sám se sebou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nojo, také znám jednoho co se spolčil sám se sebou. Sice za účelem sexu, a před kamerou, ne na hajzlíku, ale teď nám řediteluje v jakýchsi ztracených evropských hodnotách. Asiže ho to uspokojuje víc než sex já a já.

   Smazat
 6. Chtelo by to, aby se pan Zeman podival na dotaci 60 milionu Kc venovanou panu B. Polivkovi na ten jeho ranc. Jak prosperuje, komu slouzi, jak vypada atd. Odpoved je: zkrachoval, zbankrotoval, neni. Narozdil od Capiho hnizda, ktere existuje. Vrati pan Polivka penizky? Nebyl to dotacni podvod? Kam ty penizky sly?

  OdpovědětSmazat
 7. Možná, to chce věštbu z koule, nebo z karet. Nerozumím právu, natož "právním názorům". Proto nechápu tanyny okolo 7milionů v krabici od bot, nebo problém vrácené dotace na ČH za 50 milionů a neřešení loupeže 80 ti miliard za OKD, či roční platbu 30 ti miliard solárními baronům. Asi v tom mají prsty elementálové a není doba přízpívá ke stvoření Sirael.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale chápete, pane, chápete kdo v tom má prsty. Kéž by to bylo jen tolik! Mám dojem, že celkem, Hadrákem počínaje, už byla naše vlast odrbána o více než bilion kaček. Nebo o více než dva biliony? Teď sám nevím a nechce se mi to dohledávat. Ale i kdyby bilion. Za to by mohla naše republika fungovat zadarmo! Namísto toho jedem se schodky v rozpočtu.

   Smazat
 8. Jen ještě dodám, kdyby můj malý vnuk mohl volit, tak by po návštěvě Čapího hnízda jisto jistě volil Babiše. P.S. Zdali se tam byl podívat třeba Kalousek...

  OdpovědětSmazat
 9. Byly snad ukradené ty finanční prostředky? Byly jen použity na něco rozumnějšího než na Bruselské nefunkční cyklistické stezky. Kdo tady tu kauzu stále oživuje? No samozřejmě zlodějové alias politici, kteří byli odstaveni od koryt.
  lada

  OdpovědětSmazat
 10. Nejsem právník, ale jak může být někdo v r. 2020 trestán podle zákona platného od roku 2017 za údajný trestný čin spáchaný v r. 2007 ? Je schopen mi to někdo pravdivě vysvětlit????

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Taktéž jsem se pídil po vysvětlení. Taktéž marně. Jak říkal jeden můj kámoš: "V tomto státě hanba vystřízlivět. (Pak ho za to zavřeli; říkal to za totáče.)

   Smazat
 11. Antibababišovci nejenom porušují presumpci neviny, což je základní lidské právo (článek 40 odstavec 2 listiny základních práv a svobod), ale tvrzením o oprávněnosti takového postupu v případě premiéra porušují článek 3 odstavec 1:
  "Základní práva a svobody se zaručují VŠEM BEZ ROZD9LU pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu nebo JINÉHO POSTAVENÍ."
  Výzvami k demisi porušují i ustanovení čl.40 odst.1:
  "Jen soud rozhoduje o vině a trestu za trestné činy."
  Zvláštní je, že tato ustanovení Listiny porušují stejní lidé, kteří se pasují za největší bojovníky za lidská práva. Hnusné pokrytectví.

  OdpovědětSmazat
 12. Mám za to. že v případě souzení Čapího hnízda by došlo k otevření daleko horších podobných kauz- řetězová reakce s neřešitelnými následky. V čí prospěch a co dál??

  OdpovědětSmazat
 13. Zvláštní je, že tato ustanovení Listiny porušují stejní lidé, kteří se pasují za největší bojovníky za lidská práva. Hnusné pokrytect
  Šokující tajemství Václava Havla a sametové revoluce! Skutečný hrdina Charty 77 vypráví! https://www.youtube.com/watch?v=qoFnjqSpEdQ
  Švarcenberkova temná minulost https://www.youtube.com/watch?v=AeRqzXotZLY&feature=youtu.be

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.