Reklama

pátek 31. ledna 2020

Kdo ovládá tisk a televizi ovládá lidskou mysl


Jan Vítek
31.1.2020  VašeVěc
Každá válka v uplynulých padesáti letech je výsledkem lží, které čteme v novinách nebo slyšíme z úst mluvících hlav na obrazovce. Opakovaná nepravdivá vyprávění nechávají dlouhodobé stopy. Jsou jako padělané peníze, které razí sběř, ale pak je běžně používají bezelstní lidé. Co uráží nejvíc je, že všechny lži jsou na jedno brdo. Odkud vlastně sdělovací prostředky takzvaného hlavního proudu ví o světě, co o něm píšou a ukazují?

Jestli ta otázka překvapí, odpověď udiví: ze tří světových tiskových agentur, usídlených v New Yorku, Londýně a Paříži, které jsou si blízké jako sestry s tím rozdílem, že je nepojí genetický fond, ale pouto ještě silnější—ideologie a mocenské zájmy.

Jejich klíčová úloha v ovlivňování našeho vidění a vnímání světa má za následek, že sdělovací prostředky se zabývají stejnými událostmi, dívají se na ně stejnými brýlemi a podávají o nich stejné svědectví.

Důkazem je srovnávací studie zpráv o válce v Sýrii, otištěných během šesti měsíců v devíti předních evropských denících (1), kterou uveřejnil Swiss Progaganda Research, institut pro výzkum propagandy. Zjistil, že 78 procent všech článků tvořily, když ne plně alespoň částečně, zprávy Tří sester, převzaté přímo anebo v překladu jejich družek, národních tiskových kanceláří. Žádné ze sledovaných novin neměly byť jedinou původní zprávu. Kromě toho víc jak 82 procent komentářů a rozhovorů vyznělo ve prospěch zásahů USA a NATO. Názory syrské strany, pokud o nich padla zmínka, byly označeny jako lži.

Kdo tvoří tento vlivný trojlístek?
 1. Americký Associated Press (AP), která patří majitelům novin, má dvě stě šedesát poboček ve sto šesti zemích se čtyřiceti tisíci zaměstnanci. Zprávy AP používá tisíc tři sta sdělovacích prostředků, které ovlivňují víc než polovinu lidstva.
 2. Agence France-Press (AFP) se původně nazývala Havasova agentura, která vznikla v roce 1835. Dnes patří státu, ale je provozována soukromníky. Má dvě stě poboček ve sto padesáti státech, v nichž pracuje dvanáct tisíc žurnalistů, kteří a rozesílají pět tisíc zpráv a komentářů denně tisíci tři sta jejich šiřitelů ve sto dvaceti zemích na pěti kontinentech.
 3. Reuters s pobočkami ve sto zemích a čtyřiceti pěti tisící zaměstnanců, jejichž zprávy čte miliarda lidí denně. Agentura žije ze své britské slávy, čtenáři neví, že agenturu koupil kanadský multimiliardář Thompson a spojil ji s vlastní tiskovou kanceláří, se sídlem v New Yorku.

Každá z těchto agentur je obrovská fabrika na informace pro všechny druhy medií, které zásobuje nejen slovním materiálem v několika jazycích, ale také fotografiemi, grafy, videi a nahranými rozhovory. Je to lukrativní činnost, jež vynáší majitelům miliardy dolarů, ale to už je jiný příběh.

Wolfgang Vyslozil (2), bývalý ředitel rakouské tiskové kanceláře APA hodnotí vliv tří sester těmito slovy:

„Tiskové agentury jsou zřídka na očích veřejnosti. Přitom jsou nejvlivnější a zároveň nejméně známé masové sdělovací prostředky…Tvoří neviditelná nervová centra, která spojují všechny části mediálního systému.“

V zašlých dobách komunistických světlých zítřků slogan každé ráno Rudé právo byl pro novináře služební povinností. Než usedli k psacímu stroji, museli ověřit, zda se včerejší partajní linie stále platí. Dnes redaktor zahraniční rubriky si dřív než udeří do klávesnice přečte jednu ze tří sester v originále nebo v překladu, kterou mu národní tisková kancelář doručila, aby věděl, co se děje ve světě. Jsou to informace tříděné a učesané ve stylu jedině správného světonázoru. Pak záleží na něm, co s tím udělá. Jsou i tací, kteří vědí, oč jde, a používají agenturní zprávy se sběračkou soli. Ti ale obvykle po jisté době zmizí ze stránek a z obrazovek, protože media jsou prakticky všude v rukách oligarchie, která má bytostní zájem, aby noviny a televize vydělávaly a ne aby podrývaly stávající řád.

Nadvláda světových agentur vysvětluje, proč určité geopolitické události, jež dost dobře neladí s „vyprávěním“ USA/NATO , se do tisku a televize nedostanou. Když agentury zamlčí co považují za „nevýznamné“, západní media se o tom nedozví. Zkrátka, co nehlásí agentury se nestalo.

Závislost sdělovacích prostředků na třech sestrách a jejich prominentních klientech národních tiskových kanceláří, spolu s upadající profesionální úrovní redakcí, otvírá vrata dokořán pro intoxikaci a desinformaci. Když někdo chce dát do oběhu zavádějící story nebo smrdutou informační bombu, stačí, když to podstrčí poměrně slušné agentuře a může si být jist, že jako ponorná řeka vypluje v mediích. Často se stává, že falešná zpráva nebo kachna, která prošla několika agenturami, je „vyprána„ a považována za věrohodnou.

Proto nepřekvapuje, vlády, armádní velení a výzvědné služby používají tyto hlásné trouby k šíření jejich „vyprávění“ po celém světě.

Za Obamy byli zváni do Bílého domu korespondenti agentur na briefing, kde vládní představitelé jim pod podmínkou anonymity svěřili zavádějící informace a vydávali je za „úniky“ tajných skutečností. To je vějička, na kterou sedne i ostřílený žoldnéř klávesnice.

Jak prozradil bývalý ředitel AP Tom Curley (3), Pentagon zaměstnává dvacet sedm tisíc „píáristů“, kteří mají za úkol šířit indoktrinované zprávy a podplácet novináře. Mají na to rok co rok pět miliard dolarů.

Rekapitulujme: Náš světonázor formují tři hlavní zdroje- Washington, Pentagon a Langley- a tři sestry – AP, AFP a Thompson Reuters. Tato nalejvárna funguje způsobem "já na bráchu, brácha na mě".

Žurnalisté se odvolávají na agentury a ty na své zdroje, většinou anonymní pod záminkou utajení. Používají mlhavých slovních obratů jako „zřejmě, údajně“ , aby se kryly v případě, že se provalí, že zpráva je nepravdivá. Postupem času a opakováním se kachna nebo fejk očistí a stane faktem.

Fred Bridgland (4) o svých zkušenostech válečného reportéra v Angole říká: „ Naše zprávy byly založeny na oficiálních sděleních. Teprve po letech jsem se dozvěděl, že je skládal člověk ze CIA, který seděl na velvyslanectví, a že neměly nic společného s pravdou. Abych to řekl natvrdo, v agentuře můžeš uveřejnit jakoukoli sračku a dostane se do novin.“

Proč žurnalisté nehledají jiné zdroje než globální agentury?

„Snažil jsem o to, ale pokaždé, když jsem napsal článek, aniž bych se odvolal na nějakou agenturu, nebo na New York Times a jiné anglosaské noviny, nikdo můj článek nepoužil,“ řekl v rozhovoru holandský zpravodaj na Středním východě Joris Luyendijk (5). „Samozřejmě, že jako korespondent můžu napsat zcela jiný pohled na situaci, jenže media mohou vzít jenom jeden, a tak se rozhodnou pro verzi, která se shoduje s převládajícím obrazem.“

Přesto někteří přední žurnalisté stále věří, že jim nikdo nenařizuje, jak psát. Jak lze vysvětlit tento zřejmý rozpor?

„Jde o to, že by nebyli tam, kde jsou, kdyby předtím nedokázali, že jim nikdo nemusí předříkávat, co mají psát, protože sami dobře vědí, co můžou a co ne,“ vysvětluje známý americký jazykovědec a politolog Noam Chomsky (6). „Jestliže začnou od piky, jako třeba v policejní rubrice, a pak by během své kariéry psali neortodoxní články, nikdy by se nedostali do křesla, kde dnes sedí. Prošli úspěšně prověřovacím sítem a vysloužili si důvěru.“

Toto síto vede k žurnalismu, který obvykle nedělá vlastní průzkum a nevytváří původní materiál o geopolitických konfliktech a jiných světových problémech, ale spokojuje se s převyprávěním jedině správného vyprávění.

Noviny, časopisy, radiové a televizní stanice sice možnost vykonávat nezávislý společenský vliv (teoreticky) mají, ale nemohou ji uplatnit. Pro vládnoucí systém jsou nástroje politické a ekonomické moci. Proto první přikázání dnešní žurnalistiky jim ukládá, aby se podvolily.

Je proto zcela logické, že tradiční sdělovací prostředky – finančně závislé na státu nebo na majitelích, převážně průmyslové a finanční oligarchii – upřednostňují geopolitické zájmy atlantického spojenectví. Neboť jak státy, tak oligarchie odvozují svoji existenci od transatlantické politické a bezpečnostní struktury, která, in fine, spočívá na USA.

V Americe vlastní téměř všechen tisk, televizi a rozhlas patnáct miliardářů. Poplatná media servírují stejný guláš , rozdíl je v omáčce a koření. Z Mediálního radaru vymizely rovněž skutečné problémy jako jsou srůstání kapitálu s politikou, řízený přesun obyvatelstva z chudých zemí do bohatých, nerovnost příjmů a hrozba náhodné atomové války. Jejich místo na předních stránkách a obrazovkách plní násilí, sex, skandály a LBGT. V tomto zfalšování prvenství spočívá genius soudobé vládnoucí elity.

Naše vlády nás udržují v neustálém strachu a válečné horečce. Stále je tu nějaký smrtelný nepřítel, který nás pozře, jestliže se za ně slepě nepostavíme. Náš problém jsou stádovitá množství lidí po celém světě, která poslouchají co jim diktuje politicko-mediální spřeženectví. Miliony lidí zahynuly pro tuto slepou poslušnost. Tisk, rozhlas a televize jsou klávesnice, na nichž se bez přestání hrají válečné melodie. Je mnohem snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni. Každý kdo se o to pokusí, je okamžitě ocejchován jako nepřítel lidu, dán na černou listinu a ostrakizován.

Kdo ovládá sdělovací prostředky, ovládá lidskou mysl. Podle toho kdo jaké názory zastává poznáme, co čte a poslouchá.

Když jsem žil ve Spojených státech oťukával jsem nové známé otázkou: Co myslíte, zastřelil Oswald Kennedyho? Z odpovědi jsem poznal, zda ten člověk mi vykládá vyčtené názory nebo přemýšlí. Teď se tam chystám s jinou prubířskou sondou: Myslíte si, že Trump skutečně s Rusy nic neměl?

Neboť opakovaná nepravdivá vyprávění nechávají dlouhodobé stopy. Jsou jako padělané peníze, které razí sběř, ale pak je běžně používají bezelstní lidé.

Jan Vítek 


 1. Německo: Die Welt, Süddeutsche Zeitung (SZ) a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).Švýcarsko : Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Tagesanzeiger (TA) a Basler Zeitung (BaZ). Rakousko: Standard, Kurier a Die Presse.
 2. History of an Exceptional Alliance of News Agencies (2014)
 3. Adams, Russell, "AP's Curley to Retire" , The Wall Street Journal, January 23, 2012
 4. Angola : Don’t simplify History, inteview, All lAfrica ( 2002)
 5. They're just like people) a report on experiences of a news correspondent in the Middle East, (2006)
 6. What Makes Mainstream Media Mainstream, Z Magazine (2014)   

77 komentářů :

 1. Dobry clanek.Pravdivy

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:29. Ano, máte pravdu. Moje otázka zní: Co z toho, že jsou bezelstní lidé, když oni jsou oklamani.
   A další můj příspěvek v souvislosti s názorem mého syna /nechci říci hloupého, jeho hloupost možná je to stejné jako ti bezelstní lidé/. Víte tu Novou republiku měli by číst povinně všichni, aby přišli na to, že člověk není dobrý, nebo-li je špatný, anebo přesněji špatná je jen část lidí /Gaussova křivka/. Bohužel ta špatná část lidí ovladá ty dobré bezelstné lidí. Přesněji to bude tak: Svatých málo, padouchů, kteří po smrti poputují do pekla rovněž málo, nejvíce lidí mezi těmito dvěma poly.
   Co stále nemůžu pochopit je proč Ti vyložení padouši se vyskytují. Já tam strkám všechny nepřiměřeně prahnoucí po penězích, kteří smysl života nespatřují v tvořivé činnosti, ale v hromadění peněž. Ten protimluv lidské společnosti je v tom, že její vývoj je spjat z realizací lidské touhy po jmění. Většina to pokládá za žádoucí, v tom spatřuje smysl života. Ještě jsem nedokázal si odpovědět na otázku na co jsou např. limuzíny, 7 metrů dlouhá auta, který je schopný ovládat jen velmi šikovný řidič, s zabudovanou ledničkou, sprchou, televizí a nevím čím vším, když ten boháč tímto autem jede tak akorát nejvíce těch 300 km - na nejbližší letiště. Talentování lidí pracně získavají peníze nějakou malo placenou prací při studiu a hlupák /jak může být někdo hlupák, když má limuzínu, to zde nebudu rozebírat, já do této kategorie vkládám lidí i bez sociálního cítění, bez empatie/ sedí v limuzině a učastní se hostiny, kde požírá brouka z druhého konce světa, dovezeného letadlem. A šlo by filosofovat ještě dlouze.

   Smazat
 2. Perfektní článek - všichni, kteří hltají novinové články, bulvár, publicistický bulvár a vyfabulované účelové příběhy, by měli toto vědět. Media jsou opravdové zbraně hromadného ničení. Proto taky každý žok peněz usiluje o zakoupení tisku, rozhlasu a televize. Do tisku může psát každý úchyl svoje výplody a názory na události, a ta spousta televizních kanálů, které jakoby vysílají,mají profit jen z reklam, tedy z ničení lidských duší a životů reklamami na léky a potravinové doplňky ( hrubý nešvar) kosmetické zázraky, po nichž se ničí pleť a padají vlasy, a nabídky půjček, dál si mohou nájemci televizních kanálů pouštět do etheru všechny možné hovadiny a nudné bláboly, a samozřejmě kdejaký úchyl tam může veřejně obnažovat penis - tím mám na mysli ty zhovadilé zabijačky, produkované zejména americkým úchylným potenciálem. U nás toho je v TV asi 70 procent veškeré produkce. Asi před dvěma dny jsem se v noci probudil a zkusil jsem TV - zrovna jsem narazil na výjev, kde na židli seděla stařenka v nějakém nátělníku, a jakási ruka za ní uchopila rychlovarnou konvici s vařící vodou a tu stařenku začala polévat. Udělalo se mi zle, a poblil jsem se. HNUS! Odpornej americkej hnus, čím dál horší, oni už nevytvoří nic normálního, jen zalepené huby, pistole u hlav nebo nože u očí, rozkopaná břicha, vyhřezlá střeva apod. Americká populace musí být úchylná - jinak to není možné, protože normální lidi by ty úchylné producenty vykopali někam do žumpy, kam patří. Divím se, že se naši občané nedovedou vzepřít takovým zvěrstvům - vysílání pro Čechy má být pro Čechy, a svoje úchylná zvěrstva ať si nechají. Ano - vnímám, že článek je především o tisku, ale k mediím patří i rozhlas a televize, a všeho se zmocňují úchylní impotentní zmetci. Mají radost, že je lidem z jejich hovadin špatně. Media jsou pravé zbraně hromadného ničení, protože ničí myšlení a cítění lidí, a z těch se stávají bezcitné, vypatlané, manipulovatelné stroje. Žijeme v nejhorší době od doby lovců mamutů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Média zbraní hromadného ničení???
   Ne nadarmo se pisálkům říká sedmá velmoc.
   A právem, protože bez nich bychom nevěděli, ani co se odehrává v sousední ulici.
   Je to bída, když šrajtofle s egem snídá, ale bezpáteřníci jsou všude, nejenom mezi publicisty.
   Ostatně, i třeba pan Jan Petránek, T.Spencerová, a nebo J.Assange jsou pisálci, ne?
   Helanov

   Smazat
  2. Souhlas, např i ve výběru hudební produkce, mizí klasika. Beru, že vkus je různý, ale výchovou se může zkvalitnit, žel stále častěji se ozývá něco jako rachot kulometů doplněné lisováním likvidovaných karoserií. Když vlastně každý den je propagováno násilí, tak si vychováváme bezcitnou generaci. Doufám, že to není záměr.

   Smazat
  3. I Američané jsou obětí týchž manipulací. Proč se nevzepřou? Protože jsou stejní jako lidé v jiných zemích. Rusové rovněž pracují na vytvoření nové ideologie, jejíž pomocí by ovládali nejen vlastní lidi, ale dokázali prosadit vlastní zájmy mimo Rusko. Teď mluvím o KSB, na nějž se odvolává mnoho lidí z alternativy.

   Smazat
  4. kam se hrabe pepi gebls když s hitlerem nařidili visrat zpravy z vudcova hlavniho stanu čtyřikrat denně ale to tehdy nebylo ještě tolik voveček ktere by vlastnili kristalku dneska maji všichni minimalně jeden mobyl ato je dokonalost sama live 24time patlamo i paprtalo

   Smazat
  5. 13:51 hrubě se mýlíte.KSB není ideologie.To ale pochopíte až si ji nastudujete.

   Smazat
 3. Jo přesně tak a potom jim na nich nezávislá media vadí hlavně Sputnik a alternativní weby.

  OdpovědětSmazat
 4. Já navrhuji: vyserme se společně na tyto kanální žumpy,prostě je ignorujme.Já to dělám již delší dobu a mám od nich klid.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprosty souhlas1!!! Ja ziju bez televize uz 20 let a necitm se nijak ochuzen, spis naopak.

   Smazat
 5. Pěkný článek a ještě lepší obrázek, dokonce tu nakreslili obrázek King Konga a jemu podobné nepřemýšlivce. Omlouvám se prostě se to nabízelo a neodolal jsem. Rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 6. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty nemáš právo lézt mezi nás na soukromý česká web - a přesto sem denně lezeš, nadáváš nám a urážíš nás. Jsi mizernej americkej hajzl - to se z tebe stalo v tý americký senkrůvně, kde žiješ. Co z tebe ty americký media vytvořily za odpad? Komunikuj a žvatlej si s američany, když je tak obdivuješ a na nás se vykašli - ne? Proč to neuděláš?

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 22:27 A jakým právm se místní odulci*) mohou nad něho povyšovat?! Pilní v trolení, jinak ale zapšklí, na Putlerových prdech závislí, neproduktivní blbci by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.
   Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vem ty si toho nenávistnýho opičáka k sobě do Ameriky, tam si žvatlejte, a přestaň lézt na náš web ty americkej zmetku.Myslíš, že nepoznáme, že sem denně lezeš, i když se nepodepíšeš?

   Smazat
  2. 22:30 Teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Prdění malomocných, žlučovitých, i zemanovských socek v pracovní době to jenom potvrzuje. Nostalgicky opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se rozdávalo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale promoskevskou trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Levicoví lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc či družstvo si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí bez olupování těch úspěšnějších nebo bez darů z EU. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni a připravují se na moment, kdy azbucky uloupí (znárodní) západní investice v ČR, poskytnuté v době, kdy zde postkomunistická lůza chcípala hladem. Pro Západ jsou stejně nedůvěryhodní a nespolehliví, jako v době předválečného Mnichova pro Francii a Británii. Polsko mělo už tehdy větší cenu. A kdyby bývali jeho vládci byli rozumný v roce 1939, tak civilizovaná Evropa mohla v současnosti vypadat takhle! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Smazat
  3. Ad c17:17. Prosím, stále se používá termín komunismus. Kdy a kde byl na Světě prosím komunismus. Snad jeho náznaky v židovských osadách - kibucech a tam obětavost členů těchto osad významně přispěla k rozkvětu Izraele. Tam skutečně lidé pracovali "podle svých možností" a byli odměňováni "podle svých potřeb".
   Dokonce ani socialismus nebyl nikde vybudován, jen byl učiněn pokus o jeho budování, který byl zadáven zločinnou diktaturou kapitálu. Tam, kde rozhodují o bytí či nebytí všeho, také lidí, peníze, tam vládne pochopitelně zločin.

   Smazat
 8. Mináři, vyčůraní plácalové. Jaroslav Foldyna nám raději řekl, k čemu je dobrý Zdeněk Hřib:

  http://www.novarepublika.cz/2020/01/kdo-ovlada-tisk-televizi-ovlada-lidskou.html#comment-form

  OdpovědětSmazat
 9. Takže vy jste v USA oťukával nové známé otázkami?
  Zkuste také oťukat Rusy otázkami na gulagy, katyňský masakr, ruské angažmá v 2. válce do června 1941, atd atd.
  Zkuste oťukat Číňany otázkami na Tibet, Tiananmen masakr, MaocTunga...
  Uvidíme jak moc budou vymletí propagandou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:48 - to je ale propagandistická křeč. To musí hodně bolet.

   Smazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vsichni mate stejne nazory?..A to vam neprijde divne?

   Smazat
 11. Babiš tvrdě o nápadu Vondry postavit v ČR americkou základnu: Žádná nebude. Nemá to smysl:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020013111338684-babis-tvrde-o-napadu-vondry-postavit-v-cr-americkou-zakladnu-zadna-nebude-nema-to-smysl/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jasně Babiš je zásadovej a pevnej chlap jako byl Bohouš, žádná základna tady nebude

   Smazat
 12. Smazal jsem blábolící hlupáky, kteří nám podsouvají, že jsme komunisti. A Honolula Floridského, toho psychopatického trolla.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. Děkuji adminovi, aspoň za normální účastníky, kteří musí přeskakovat bláboly s vulgaritami při hledání názorů.

   Smazat
  4. 13:06 Cenzor Wenzel Hoffstein-Dworzak je známým čichačem prdů téhle židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících zoufalců! - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici! - https://vimeo.com/82853398

   Smazat
  5. 23:04 Pane Dvořáku, obávám se Vám tady přibyla nová práce 18:28, příznivci pravdy a lásky to jen tak nevzdaj, ale držím Vám palce.

   Smazat
  6. 18:28 Nějaký osvícený duch tady po rozkradení republiky, zbankrotování podníků a ztrátě potravinové soběstačnosti statečnš bojuje proti komunistům. To je obdivuhodné :-)

   Smazat
  7. 23:43 Je to ještě horší! Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci, kteří jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech nikdy nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil)! A přitom i ten Švajc nám mohl čučet na záda, kdyby Čechy&Morava zůstaly součástí Rakouska, nikdy by se Sudety nevzbouřily a vítězi války nemuseli nahrazovat pracovité Němce zaostalou menšinou importovanou ze Slovenska! Zaostalí Rusáci by neovládl toto území a my dneska mohli mít prosperující zemi. Místo toho máme v Evropě nejdražší vodu, telefon, elektriku, potraviny (a to je pro východní Evropu dělají ještě ošizené z náhražek) a to vše za 1/3 mzdu než má za stejnou práci Rakušan či Francouz ...

   Smazat
  8. 7:26 Vašnosti, voni jsou hlava, nechaj si to patentovat

   Smazat
  9. 12:03 Ono, rudoprde, mezi náma na to stačí opravdu jen tu hlavu mít, ale v tvým případě by se sotva na světě našel odvážlivec, schopný ten oslizlý mozůlek co raší mezi tvými rachitickými ramínky tak nazvat. Ale to máš z toho formáče, ve kterým tvůj primář uchovává potraty cikánskejch socek a co mu ho chodíš potajmu upíjet!

   Smazat
 13. Vivat England a co Merkelová? Stále kvotá, stále kvotá:) Už jsou svobodní. Farage, to je frajer, jak mu tam chazarská obtloustlá ropucha nařizovala, ať schová vlaječku Anglie, to jsem se nařechtal, jak ji měl u vývodu zažícacího ústrojí.:)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 0:02...:-DDDDDD
   Slepička kvotá....Hned si to běžné zapsat do svého černého notýsku ;-)
   Helanov

   Smazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 16. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 17. Jaké štěstí, že blbost nemá gravitaci!
  Pokud by ji totiž měla, zhroutili by se tíhou vlastní blbosti sprostý primát King Kong, vykřičníkový apoštol ničeho Honím lulu, Liborek (sprostý bezmozek co obdivuje Amíky, nenávidí Putina a laje důchodcům, že mu užírají z talíře) sprosté hovado Nekrofil (zřejmě nemocniční zřízenec, onanující nad svými výblitky stran předků diskutujících v nichž se to hemží slovníkem z patologie a lidské spodiny v pubertě) a několik dalších bezmozků do sebe, čímž by vznikly smrduté černé pididíry.
  Tyto by se vzájemně přitahovali nezávisle na svém okolí, neb mozek plodící myšlenky zároveň funguje jako přirozený odpuzovač gravitačních vln blbosti, takže v krátké době by z takto navzájem gravitací přitažených blbců vznikla jedna ohromná pididíra blbosti, která by se však dále hroutila do sebe, až by se po anihilaci blbosti beze zbytku vyzářila do vesmíru a planeta Země by byla blbůprostá a její budoucnost nadějná.
  (Plechová huba Trump vyhlásil válku teroristům, lépe by však bylo, kdyby ji vyhlásil blbcům. Ne každý blbec je totiž terorista, leč každý terorista je blbec. Proslýchá se, že to Raketový Diplomat měl původně v plánu, poradci ho však od tohoto bohulibého záměru odradili s poukazem na fakt, že by ji musel vyhlásit i sám sobě. Tož tak.)

  OdpovědětSmazat
 18. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 2.45
   Běž už radši hajat taťuldo, ještě poznají jak jsi blbej.

   Smazat
  2. Look who is talking - o kulturní úrovni! Američan! Tak toto je absolutní možná kontradikce v termínech - Kultura a Američan. Dost jsi mně rozesmál, twit.

   Smazat
 19. V bahně mediální žumpy dělají kariéru ty největší prasata, jak to předvedl v poslední době Wollner a spol. z ČT s kauzou Lidice.
  Společnosti která se chce uzdravit nezbyde nic jiného než taková prasata izolovat s dalším s nimi spolupracujícím dobytkem v převýchovných rezervacích, kde si budou moci těmi prasečími rypáky rýt v tom svém vlastním hnoji a sračkách a nebudou rozrývat společnost ..

  OdpovědětSmazat
 20. Doporučuji i těm, co tvrdší hudbu nemusí:

  https://youtu.be/8nW-IPrzM1g

  OdpovědětSmazat
 21. Naštestí pro nás máme na výběr a svinstvo, jako je Čt, nebo Čro. včetně jejich zaměstnaných patolízalů může sledovat nebo poslouchat jen pitomec. Takže u normálních lidí nemají nejmenší šanci.

  OdpovědětSmazat
 22. Dobrý článek, ofiko média píšou všude stejně, protože všechna jsou v rukou jisté entity...
  Ale zas bych jejich vliv tak nedramatizovala, protože když je něčeho moc, tak už je toho příliš a čtenářstvu se to přežere...
  Za bolšána bučela propaganda 7/24, ale že by ty cinty měly vliv na mínění lidu???
  Spíš naokap, ne?
  Smutné na tom je, že i bolšán v něčem psal pravdu, ale nikdo mu nevěřil.
  V tomhle ohledu jsme na tom DALEKO líp my, kteří jsme si užili hen tu totalitu...
  Máme natrénováno, umíme číst mezi řádky...Čtenáři v západní Evropě se to budou muset fofrem naučit.
  Když se to nenaučej, tak ...brrr...Čeká je totalita DALEKO horší, než ta kremelského typu, kterou jsme tady měli my.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 23. Mysl hlupáku ovládá u nás 40 nastrčených prolhaných vebu, jako sputnik, par. listy, aronet, podporovaných především KREMLEM! Jak je patrno, tak hlupáci je čtou a ještě na ty bláboly dávají odkazy:

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:04 V Kremlu tisknout samizdaty a vezou to tankama přes Ukrajinu a Bělorusko do Prahy a tady to prepisujou do sputniku, kde to Rusama podplacení cenzoři zakazujou, aby to lidi zajímalo. Zakázané ovoce nejlíp chutná.

   Smazat
 24. 11:04...Jen se nežinýrujte!
  Jsou to ZTROSKOTANCI A SAMOZVANCI.
  (Nač vymýšlet novou terminologii, že? ;-)
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:20 Soudružko dojičko, vy bude jedna z těch oddaných konzumentu těch blábolu na par. listech nebo sputniku co:

   Smazat
  2. 11:41 Mám chuť vám hodit do obličeje rukavici, právě jste urazil ženu. Nechápu proč by měla být vaše soudružáka. Tak bacha ! Nevěřící Tomáš.

   Smazat
  3. 13:12...Tomáši, takové trdélko které klade na jednu hromadu Parlisty a Sputnik mě nemůže urazit.
   Parlisty jsou čtivo pro všechny, Sputnik jen pro některé, řekněme, spřízněnce.
   (To není nic proti Sputniku, každý má právo číst plátek který lahodí jeho oku.)
   Helanov

   Smazat
  4. 15:14 Tak teď jsi soudružko dojicko tomu dala korunu. Sputnik,pár.listy a další podobné sracky jsou si tak ve svých lžích podobné, že to víc ani nejde!!!

   Smazat
  5. 16:08 Tvore člověku podobný, vždyť ani neumíte nadávat, na vaši úrovni je vidno, kam patříte, do krávína ne, vy se hodíte mezi vykleštěné býky.

   Smazat
 25. Nejsou argumenty, tak jsou urážky, jak prosté....

  OdpovědětSmazat
 26. Je příznačné, že žádný z odpůrců zde převažujících názorů se nebyl schopen vyjádřit k samotnému článku a jakkoli proti jeho obsahu argumentovat.
  Dík autorovi, panu Vítkovi, že tuto úvahu včetně faktografie zformuloval i redakci NR za převzetí ke zveřejnění.
  Mazat pitomce není řešení, to pouze zakrývá hloupost, se kterou je nutné počítat a všemožně bojovat.
  Já každodenně shlédnu zpravodajství na ČT 24. Abych věděl, která zrovna bije.

  OdpovědětSmazat
 27. Opak je pravdou - genetický fond ten trojlístek světových agentur, zmíněný v úvodu textu, pojí. Sakra pojí!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dalibore 16:41, na co nebo na koho reagujete?

   Smazat
  2. Ad 17:15 - Gratuluji k mimořádné natvrdlosti :-)))

   Smazat
  3. Musíme si to objasnit. Ta tebou zmíněná vyjímečnost bílé rasy je dána přírodními zákony. Proto např. Islanďané budou vždy tisíckrát bohatší než Haiťané, i kdyby si prohodili území na kterém žijí ... ale i mezi ethniky v rámci stejné rasy jsou podobné rozdíly - viz zaostalí a chudí sic árijští Albánci či Rusáci na straně jedné a ke stejné rase přináležející Francouzi nebo Švédové na straně druhé! Občas se vyskytnou vyjímky - viz např. Finové nemají arijský původ, ale převzali švédské árijské standardy kultury a života, kdežto u Rusáků se naopak projevuje 300 let trvající mongolská nadvláda (u Albánců zase turecká). Genetická struktura obyvatel celé východní Evropy je vůbec dlouhodobě těžce narušena, o čemž svědčí i úroveň států, kde žijí. O snížení vlastních počtů se postarají sami, ale je potřeba zabezpečit jejich náhrazení za kvalitní genofond odjinud. O tom hovořili a psali všichni proroci včetně Marxe už celé věky: že je třeba vyměnit zdegenerovanou populaci primitivní východní Evropy a když se tento prostor uvolní pro kvalitnější genofond, nastane i tam prosperita! Radili stále to samé: zbavte se zbabělé a domýšlivé chátry na východě - https://blisty.cz/art/93823-vychodoevropane-povazuji-svou-kulturu-za-nadrazenejsi-jinym.html

   která odjakživa rozvracela a zaplevelovala kontinent svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk pro Západní civilizaci!

   Smazat
 28. Dalibore 17:30, pokud se domníváte, že korektně diskutující na ostatních ponechává, aby dešifrovali s čím souvisí jeho prezentované myšlenky, tak se povyšujete nad všechny, kteří se standardně, tedy jak je obvyklé, odkazují. Je ovšem možné, že vaše schopnost úvahy tak daleko nesahá. Pak mi vás je líto.

  OdpovědětSmazat
 29. noviczech
  ...víte, občas chytnu hezký pořad na německé televizi. No a 5.10.2016 vysílali pořad o "zlaté" USA, o Texasu. Tam se ročně zastřelí na 300 dětí. To máte více jak jedno denně, jenom ve státě Texas. Ale kdo bude zveřejňovat špatné zprávy o "dobré" demokracii, že, zakázáno. Tak jako v Německu platil pět let zákon, že kdo ztratí práci, tak nedostane podporu, když je vlastníkem bytu nebo domu. Musel ho napřed prodat, jít do podnájmu a až spotřeboval peníze pod hodnotu 10 000,- euro, teprve dostal státní podporu!!! Toto bylo jako zákon za gestapa!!! Ale vysvětlujte to hlupákům!
  Nebo, že lidé musí jezdit na kole do práce 20 km a dostanou 1,- euro na hodinu práce, tedy 160,- euro měsíčně, ani na tramvaj nebo městskou nemají peníze a pak po směně si musí zajet na sociální úřad pro doplatek k životnímu minimu. A toto platí stále!!! Jenže o takových věcech se nesmí psát ani mluvit, žijeme v době téměř podobné jako o sto let dříve.
  Hodně známých mi už psalo, že o tom psal Nostradamus a očekávají ..."změnu", známých turků. Tak uvidíme...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:52 Jen jedno. Proč ty dobytku lžeš!!!! Kdo dostává jedno euro na hodinu?? O tom se nesmí psát? správně o lžích se nesmí psát, ty hovado prolhané!!!!

   Smazat
 30. Celé rozštěpení občanů Česka podle generací, na tu, která prožila válku, nacismus, lidovou demokracii (diktaturu proletariátu), pokus o budování socíku a pak i restauraci kapitalismu s vykradením státu do poslední mrtě. A tou gnerací, co zažila jen tu šťastnou vládu diktatury kapitálu, sic také s tím vytunelováním majetku státu a občanů bratru za 1O bilionů Kč (+bilionové dluhy státu a občanů + radosti s excekutorskými katy) a neméně radostnou účast Česka na válkách bohatých proti chudým, okupaci cizích zemí, vyděračství slabých. A to je ten zdar propagandy. To, co stará generace vnímá jako zločinné, to mladá generace přes optiku peněz vidí jako růžové. A tak se nemůlžeme divit, že se naciosmus těší takové podpoře Bruselu a je vítán i českou omladinou, ano v obrozené podobě, již těmi nadlidmi nejsou jen Němci, ale občané EU, ostatní jsou podlidé a je otázkou času, jak se kapitál rozhodne k jejich hubení. Zda třeba coronavirem, morem, atomovými bombami. Samozřejmě, že ne koncentráky, plyn a pece, to je příliš nákladné a kapitál umí hospodařit, zejména na cizím, nakradeném.
  Tak ten rozdíl mezi generací minulou a soudobou je právě v tom, že ta dnes proklínaná minulá se dovedla vzepřít i v USA a nejen tam, proti válkám a bojovat za mír, zatím co ta dnešní přímo lační po válkách a mír považuje za cosi protikapitalistického. Války, války, války, to je správný byznys, na kterém si myslí česká omladina, že také pořádně vydělá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rudocancy! I ten Putler permanentně vede své mužyky na válečná pole, aby za něj a jeho obřezaný gang padli "hrdinskou smrtí", páč dobře ví, že války jsou nezbytným předpokladem zachování sociální koheze! Např. Řím - dokud vedl války ve kterých šlo o bytí a nebytí Republiky, jakou byla ta s Pyrrhem, Jugurthou či Mithridatem a hlavně ovšem s Hannibalem, země byla pevná jako ocel, lidé v ní hrdí a nezdolní! Zocelení bojem a každodenním nebezpečím, potřebou sebeobětování! Jak ale nastal tzv. mír, tedy jistí imperátoři - cézaři vedli místo válek jen různé drobné válčičky či spíše šarvátky na vzdálených hranicích říše, tu s Germány, jindy zas s primitivními Dáky či Svéby, nastal úpadek! V samotném Římě pak množili se buzeranti, děvky a alkoholici a rostla korupce, letargie, tupost, bujely blbost a intrikaření! Dnes se k tomuto stavu opět přibližujem. To chceme? A bude hůř! Páč příroda nedopouští přežívání slabých a nemocných a my se k ní musíme vrátit, neboť jinak jako druh zahynem! I proto musí být pravidelně vedeny války, protože pud boje je hluboce zakódován v genech každého člověka, jen se ho u každého jedince nepodařilo stejně potlačit. Boj tříbí! Ten vynáší na povrch vynikající jedince mého typu a vyhání z času přebytečný kompars ražení místních užgryndaných čechomužiků, neb lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ (Friedrich Nietzche). Jinými slovy co je nemocné má zemřít a to, co je vynikající nesmí být snižováno na průměr!

   Smazat
 31. 19.05 Většina dnešních mladých lidí nemyslí, ale jdou za propagandou vytyčenými blahobytnými zítřky ..
  Kdyby mysleli, tak budou naslouchat těm starším a pochopili by o co v dnešní době jde ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ovládat se nechá jen slaboch a ďěti před pubertou.

   Smazat
  2. 20:35 No to jste tomu dal na zadek.Chybí vám tam jen " naslouchat těm starším " SOUDRUHUM.
   Nechte prosím mladé lidi na pokoji. Mám syna 30 let, ten má zase spousty kamarádu se kterýma jsem se setkal několikrát na pivu a mohu vám říct, že určitě lepší debata s mladýma, než stejně staří duchodci, kteří jen brečí, nadávají a vzpomínají na mládí, jak bylo dobře za komanču. Ano, mládí bylo hezké, ale vše ostatní před 30 lety stálo za velké hooooov...

   Smazat
  3. Tedy těch odpovědí by byla spousta na předchozí: třeba 7:20 si brnká vzteky nad pravdou o infarkt. I jeho slovník se prodral dokonce až pod dlažbu, o kvalitě jeho blbosti nepochybuje ani rozum beroucí dítě.
   Ovládat se dá jen slaboch? Skutečně: celý německý národ táhl za nacismem a Hitlerem, to jsou Němci slaboši? A i naše omladina je dnes slabošská, nebo nevzdělaná? Podléhající propagandě, lžihistorií vyráběnou čété i ústrkem a dalším zkorumpovanými pavědními prostituty. Jo, propaganda je všemocná a to Goebbels a spol byli proti těm dnešním amatéři. Tedy nebyl jsem soudruh, ale necítím se dnes ani "pánem", jsem zatracený člověk, a i takové je nutné "kuciakovat", aby diktatura kapitálu mohla "svobodne" bobtnat.
   Čechomužíci: ano, podle autora 7:20 má asi na mysli sv. Václava, M.K. Husa, Komenského, Palackého a obrozence, Masaryka a Beneše. Pro něj pořádnými aurtoritami jsou asi Hitler, Musolini, Franko, Henlein, Himmler, Heydrich.... to jsou ti praví "velelidé", a takovým se cítí 17:20. On už se vidí Führerem, nebo aspoň nějakým esesákem či rovnou Gestapákem!

   Smazat
  4. 11:54 Jsi důkazem pravdivosti toho co napsal klasik:
   „Dav nepotřebuje vůdce, ale koně, kteří by táhli jeho káru, kam on si přeje. Vůdce potřebujeme my. Proto je obdivujeme. Ne dav, ale elita uctívá Fridricha, Napoleona, Hitlera.“ Rudolf Jičín

   Smazat
  5. 16:10 Děkuji za citát "klasika" - z tábora nadlidí. Kdo obdivuje Friedricha, Napoleona, Hitlera? Lidé ne, pro lidi to byli a jsou stvůry, i když se u Napoleona budou někteří méně myslící bránit. Ale kolik mrtvých vynesly "slavné" bitvy Napoleona. I on byl masovým vrahem a co změnil, čemu svými masakry přispěl. Jak díky jemu lidstvo a Svět poskočilo vpřed? No a totéž, co přinesla 1. světová válka mimo hromad lidských mrtvol a hromad sutin. To pak umocnila 2. světová válka, kde navíc se svým rasismem, koncentráky, plynovými komorami a spalovnami mrtvých může pochlubit,pro 16.10 snad "vzor" humanity, Adolf Hitler a spol. A nakonec, nevím, kdo byl či je pan Rudolf Jičín, ale pokud uvedené napsal či vyřkl, sám se zařadil do galerie "pořádných" autorit z 11:54. Nevím proč svět a lidstvo by pořád chtěli ovládat krvelační sadisté, zločinci nejhrubšího zrna a proč existují - snad jen duchem slabí - kteří jim v tom fandí. Já fandím lidem, humanismu, sociální spravedlnosti, právu člověka na důstojný život bez otroctví a kurately zločinců.

   Smazat
  6. 17:22 Odpověď je de facto obsažena v článečku ze 7:20 o vlákno výše ...

   Smazat
 32. Honolulu máte antickou knihovnu ale mněl by jste si raději přečíst THE IRON CURTAIN OVER AMERICA, napsal jí John Beaty. Ostatní upozorňuji na You Tube Veterans Today pod Dějiny zajímavý článek POTLAČENÁ HISTORIE.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.