Reklama

čtvrtek 9. ledna 2020

Kdo ve skutečnosti ve 30. letech způsobil v SSSR hladomor?

Alexandr Něukropnyj
9.1.2020 Reportěr,  česky SkrytáPravda, překlad Vlabi
Ukrajina začala oslavovat další „nezapomenutelné datum“ - „85. výročí genocidy hladomorem“. Takové tam jsou dnes "významné dny", přitom si nevybereš - ať už svátky, nebo pietní akce – vždy je to jen další tanec na hrobech.

Je však třeba poznamenat, že nyní má tato iniciativa „Nězaležnoj“ tak širokou a silnou podporu ze strany Západu jako ještě nikdy předtím. Ptáte se, proč tomu tak je? Proč se na Ukrajině stále více připomíná tato tragédie stará téměř sto let, a to tak, že se kolem ní jen hromadí stále větší hory lží a výmyslů? Abychom získali odpovědi na tyto otázky, je nutné nejprve upřímně a objektivně pojmenovat skutečné viníky těchto strašných událostí.

Hned na začátku musím sdělit, že termín „ukrajinský hladomor“ je sám o sobě naprosto nesprávný a zavádějící jak z historického, tak i morálně etického hlediska. Vytvořen byl dvěma Američany! Jeho „otcové" – Robert Conquest a James Mace – jsou postavami poněkud rozporuplnými. Prvním z nich je polygamista, který v Sovětském svazu nikdy nebyl a „studoval“ jej z území Bulharska (a to navíc jen do té doby, než i tam byla zavedena sovětská moc). Přesto se pak prohlásil za „hlavního odborníka na svět stalinismu". Ve skutečnosti byl profesionálním protisovětským poradcem - nejprve zaměstnancem britské zpravodajské služby a následně CIA. Conquest se proslavil tím, že na žádost Ronalda Reagana připravil rusofóbní a protisovětské hororové příběhy pro volební tým budoucího prezidenta.

James Mace byl asistentem Conquesta, který uvedl v život pseudohistorický termín „velký teror v SSSR“, v některých směrech však svého učitele předčil. Je v tom jakýsi temný surrealismus, že tento potomek indiánů Čerokí, vystavených té největší genocidě anglosaskými osadníky, se rozhodl vymýšlet bajky o stalinské „genocidě” Ukrajinců. Neméně zlověstná ironie spočívá i v tom, že z prstu vycucaný údaj o „10 milionech Ukrajinců umučených k smrti hladem v letech 1932 – 33“ Mace odhalil světu na konferenci o holocaustu konané v Izraeli. Konec Maceho pak byl neslavný: když ve Spojených státech přišel o práci, odjel na Ukrajinu, aby ubohým tuzemcům přinesl „skutečnou pravdu“ o jejich „národní tragédii“. Nakonec propadl alkoholu a zemřel v úplné chudobě…

Téma hladomoru na Ukrajině se začalo ve Spojených státech objevovat na konci 80. let minulého století. „Studijní skupina“ k této problematice, jejímž výkonným ředitelem byl výše zmíněný Mace, byla založena v Kongresu USA v roce 1986. V té době to byla prostě jedna z mnoha složek ideologické války, kterou Amerika hodlala zničit Sovětský svaz. I po dosažení tohoto cíle však „hladomorové“ pokusy těchto zahraničních „přátel“ se nezastavily, ale naopak ještě zintenzivnily. Proč? Důvod je jednoduchý a naprosto jednoznačný – hlavním viníkem toho, že v některých oblastech SSSR ve 30. letech lidé opravdu hladověli a umírali, byly Spojené státy americké! Důkazů je víc než dost. Přistupme k jejich zvážení…

Ke konci 20. let minulého století si západní svět s hrůzou uvědomil, že Sovětský svaz se postavil na nohy a nehodlá se „sebezničit“! Všechny naděje, že bolševici nezůstanou u moci a mladý stát dělníků a rolníků se sám zhroutí, se ukázaly jako neudržitelné. V roce 1923 se zemědělství sovětského Ruska prakticky vrátilo na předválečnou úroveň a v r. 1927 překonala průmyslová výroba SSSR objem roku 1913. V roce 1923 byl zaveden „červoněc“ (zlatá sovětská desetirublovka) a stal se stabilní, konvertibilní měnou.

Současně se v zemi děly alarmující věci, které do budoucna nevěstily nic dobrého. Ano, slogan „země rolníkům!“ byl realizován. K čemu to však ve skutečnosti vedlo? Drobení půdy velkých zemědělských hospodářství probíhalo dvakrát intenzivněji než před revolucí. Menší hospodářství však znamenala horší výnosy. Současně s ožebračováním části rolníků se na venkově formovala nová buržoazní vrstva. Kulaci vůbec nebyl bolševický výmysl! Zdálo by se – komu by mohlo škodit, že někteří zemědělští výrobci bohatli a zároveň rozšiřovali svá hospodářství? Ale problém tu byl... Po vynikající sklizni v roce 1924 tito „silní sedláci“ odmítli dát obilí státu za pevnou cenu, začali ho zadržovat v očekávání „lepších časů“ a spekulovali s potravinami, jejichž ceny do konce roku prudce vzrostly.

A tehdy vznikla myšlenka kolektivizace. Ta začala být realizována v roce 1927. 400 tisíc zemědělských podniků místo 25 milionů malých hospodářství bylo prvním krokem na cestě k Velkému průlomu Stalina. Ano, právě jemu patří myšlenka, že SSSR by měl v průběhu desetiletí dohnat sto let, o které zaostával za průmyslově vyspělými zeměmi Západu. Právě tehdy zaznělo známé: „Jinak nás rozdrtí…"

Říká se, že Josif Vissarionovič byl prostě jen panikář, paranoik, o čemž se nás snažili a snaží přesvědčit mnozí západní „badatelé" a jim přisluhující domácí liberálové. Či snad naopak všechno důkladně promyslel a žádnou hrozbu pro Sovětský svaz neviděl? Kdepak! Jasně si uvědomoval nároky západních kapitalistických zemí, jejichž expediční sbory byly tak těžce vyhnány ze sovětského Ruska během občanské války. Rozsáhlá území a nesmírně bohaté přírodní zdroje SSSR jim nedávaly klid a stejně tak i „špatný příklad" vytvoření prvního socialistického státu na světě, který i nadále zůstával nakažlivý pro jejich občany.

Nebyli to však jen oni. Existovalo tu i další nebezpečí – ve 20. a 30. letech se na Rusko připravovaly hordy bělogvardějců, které nikam nezmizely, jen v tichu čekaly na svůj čas. Bohužel příliš mnoho i vzdělaných a erudovaných lidí v naší době věří idealizovaným představám o bílé emigraci, vytvořeným, mírně řečeno, ne příliš věrohodnými sovětskými filmy a literárními díly Bunina a Averčenka ("Осколки разбитого вдребезги"). Tyto „oсколки-střípky" byly velmi ostré, četné a toužily po pomstě, která bohužel měla velmi skutečné šance! „Ruská vlastenecká unie“, jedna z hlavních organizačních struktur vojenské bělogvardějské emigrace, rozhodně nebyla jen sborem fantastických klaunů. Jednala ve velmi úzké spolupráci s armádami a vojenskými zpravodajskými službami Francie, Polska, Československa, Rumunska a Japonska a byla velmi reálnou silou!

Děnikin a Wrangel neodešli pryč, a co je nejdůležitější, nezmizeli ani jejich vojáci. Jenom v Bulharsku byla v roce 1922 umístěna sedmnáctitisícová armáda Wrangela. Bílí generálové vážně plánovali přistání na Krymu, zorganizování povstání v Kubáni a další podobné kroky. V roce 1923 odhadovala sovětská rozvědka počet bělogvardějců ve zbrani na 43 000 lidí – a to jen na západní hranici!

Na Dálném východě byly také obrovské kolonie „bývalých“ – od dosud nerozehnaných kolčakovců až po bílé kozáky. A co je nejdůležitější, za nimi stálo císařské Japonsko, které je vyzbrojovalo, povzbuzovalo a řídilo. Nyní Japonci kňourají: „Vraťte nám Kurily!“ Přitom v roce 1945 byli štěstím bez sebe, že Rudá armáda nevstoupila do Tokia (a mohla!). A to předtím japonští samurajové, stále ještě nadšení vítězstvími z roku 1905, chystali velmi seriozně plány napadení SSSR a odtržení jeho území až od Uralu. Aby se ujasnila situace a taky pro napomenutí bylo jim třeba bitvy u jezera Chasan a řeky Chalchyn-Gol - nových letadel a tanků obnovené, moderní, dobře vyzbrojené Rudé armády.

Za této situace by byl SSSR bez rychlé a nelítostné stalinistické industrializace odsouzen k zániku. Na Západě to dokonale chápali, a proto proti Rusku zahájili i hospodářskou válku, kterou se současnými sankcemi nelze srovnávat. Iniciátorem byly jako obvykle Spojené státy. Jejich ministr zahraničí Robert Lansing to už v roce 1919 jasně vyslovil jako první: „Zardousit bolševiky! Rozvratem a hladomorem!“. A tak v roce 1925 (jen rok poté, co byla do oběhu uvedena zlatá desetirublovka), Amerika, Británie a Francie zavedly proti SSSR „zlatou blokádu“ a od té doby nemohl SSSR na Západě nakupovat zboží ani za zlato.

Žádné kredity „bolševikům" na Západě také nedali. Zůstala jen měna, kterou, jak víte, může země získat pouze z prodeje svého zboží nebo surovin v zahraničí. Ale i o to se nepřátelé SSSR postarali: od roku 1930 americké ministerstvo financí systematicky začalo stavět pod antidumpingové zákony téměř veškerý sovětský export – dřevo, řezivo (dokonce i zápalky!), azbest, mangan a tak dále. Ostatní kapitalistické země tato omezení plně podporovaly. A tak ve velmi blízké budoucnosti měla Sovětskému svazu zůstat pouze jedna jediná exportní položka – obilí.

Zdálo se, že chování Západu není jen nelogické, ale je prostě šílené! Od roku 1929 zuřila Velká hospodářská krize a SSSR byl připraven nakupovat zboží, které se kvůli nadprodukci likvidovalo. Nicméně Spojené státy, Británie a Francie urychleně zaváděly další a další omezení obchodu s ním. Takové chování se jeví být nevysvětlitelné pouze na první pohled – kapitalistický Západ byl ve skutečnosti přesvědčen, že hraje hru, kterou nemůže prohrát: podle něj v SSSR vypukne hlad – lidé se vzbouří a to bude konec bolševiků! Pokud by se snad sovětská vláda nerozhodla obilí do zahraničí prodat, zmařily by se její velkolepé plány industrializace a země by se stala obětí vojenské agrese, protože by nebyla schopná bojovat s mnohem lépe vybavenými a vyzbrojenými armádami kapitalistů. Západ se zkrátka postaral o jakoukoli možnost.


Všechno však dopadlo úplně jinak…

Stalin velmi dobře chápal, jak riskantní volba je před ním. Vykoupil od rolníků obilí (podrobnosti zde) a pokračoval ve Velkém průlomu. Seriózní historici už dávno prokázali, že Moskva žádné kanibalské plány na výkup obilí a jeho stahování na místa nerealizovala. Ano, ze sýpek bylo vyhrabáno vše až po poslední klásek, a to bohužel mnohdy díky přílišné horlivosti místních vůdců, kteří se snažili si odebrat také něco pro sebe, anebo si alespoň šplhnout. Na Ukrajině se pak postupovalo přesně tak, jako to bývalo u nich zvykem. (Čekali, až se o ně někdo postará. Z Ruska skutečně pomoc přišla, ačkoli zrna nebylo nikde nazbyt. Obilí však bylo rozkradeno a nakonec plesnivělo v úkrytech. Pokud se takové obilí potom za přemrštěné ceny dostalo do oběhu, lidé umírali. pozn. překl.) Tedy žádní „baskakové“ (dávní zmocněnci mongolského chána, tvrdě dohlížející na výběr daní, pozn. překl.) posílaní z „centra“ s tajným cílem zabít co nejvíce lidí, ale nepořádky v kolochozech, zlodějina, hamižnost a korupce… A jedovaté plísně.

Idiotský mýtus, že Stalin se snažil obyvatele Ukrajiny „vyhubit do základů", je snadno vyvrácen ještě jedním bodem: všechny aktivity strany i vlády ve třicátých letech byly ve skutečnosti směřovány do jedné horečné přípravy na nevyhnutelnou velkou válku. Pouze šílenec by v takové situaci úmyslně snížil počet obyvatel regionu, který tradičně dává státu obrovské množství vojáků! Stalin ani ostatní členové sovětské vlády samozřejmě šílenci nebyli a nebyli ani kanibalové. Ale Západ, který měl již vypracované dobyvačné plány vůči Sovětskému svazu, byl přesně tou možností, která na to ideálně seděla.

Koncem 30. let až začátkem let 40. se SSSR dostal na druhé místo (po USA) ve světě, pokud jde o průmyslovou výrobu, když předběhl v mnoha ukazatelích Británii, Francii i Německo, ale hlavně byl ve stavu, kdy mohl být soběstačný v jakékoli produkci ať civilní nebo vojenské. Všechny blokády a sankce byly zrušeny, protože na Západě pochopili, že je to zbytečné... Nyní jim zbyla jen válka. A Západ si začal pěstovat Hitlera. Bez Stalinova Velkého průlomu, bez tragického a drsného skoku by ztráty sovětského Ruska ve Velké občanské válce nebyly 26 milionů, ale násobně vyšší. Téměř celá populace SSSR by se nejprve stala otroky „Árijců“ a pak - hnojivem pro jejich pole.

Nikdo netvrdí, že hladomor nebyl. Nikdo nevyzývá zapomenout na oběti. Srdcervoucí výkřiky o „genocidě“, ozývající se dnes z úst washingtonských farizejů a jejich kyjevských lokajů, však mají stejnou cenu jako volání „Chyťte zloděje!“, které vykřikuje darebák, jenž právě ukradl peněženku svého souseda. Hladomor, který zasáhl SSSR ve 30. letech je dalším z nespočetných zločinů Ameriky proti ruskému lidu. Jednoho dne odpoví i na to...

Poznámka:
Pokud by někoho zajímaly podrobnosti o příčinách a průběhu hladomoru, doporučuji tyto články:
http://pospolne.cz/article/default/28
http://pospolne.cz/article/default/41

Doplnění: přiznávám, že takto uceleně a kvalitně jsem to nikdy nečetl. Dále přiznávám, že jsem mnohé nalezl i v současných zdrojích "Nového výkladu dějin", což mě dost překvapilo, i když je to rozházeno na mnoha místech. A přestal jsem se divit, proč si mnozí Stalina váží, proč byl na některých místech v Rusku vrácen jeho pomník a že tato rozporuplná postava nebyla zatracena. Mimochodem přesně stejný postup na Rusko se pokusily udělat USA v roce 2013 - 2015, ale to už se nepovedlo. Možná bylo ruské vedení poučeno a našlo taktiku. A dokonce je možné, že stejně jako z Václava Havla, tak ze Stalina nedělali kult osobnosti samotní Havel a Stalin, ale okolí, kdy jejich jméno bylo a je výtah k moci.


Petr Pokorný191 komentářů :

 1. Skvelý článok poskytujúci iný pohľad a pritom ucelený na túto problematiku. Vďaka zaň. V Kyjeve vládne skupina ktorá si pestuje satanistický kult s mŕtvolami. Niet divu kto sú ich bábkovodiči. Ako to už ktosi rozumne naznačil, je dobré poznať minulosť, aby sme sa z nej poučili. Ale! Nemožno stále čumieť dozadu, ak sa nechceme potknúť a rozbiť si držku. Môj profil Ukrofil.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Aneb, všechno je jinak ? Autor nic neobjasnil, příčinám hladomoru se kostrbatě vyhnul. Zlí buržousti však určitě za ten hladomor na Ukrajině nemůžou. To je jen další neumělý konstrukt na obhájení neobhajitelného. Není nic horšího, než si dějiny přizpůsobovat. Dějiny tu byly a lze je jen přesně popisovat. Padni komu padni.

   Smazat
  2. Mimo okolo 28 hladomoru v Indii , britove pouzivali hladomor proti irum, kteri se chteli osvobodit. Proto utikali irove houfne do USA. Dalsi hladomory v Africe v Asii, dve valky proti Cine aby kazdy cinan uzival drogy atd. Zlocinu je bez konce.
   Hlavni vec pro imperialisty je zapirat priciny a jecet a obvinovat z dusledku sve nepratele , ,ktere potrebuji k upevneni moci ,aby je lide nesvrhli jako sproste nelidske a barbarske vrahy a vyderace..
   Dnes posedli take nekonecnou chamtivosti netusi /a meli by na osudech slechty a cirkve / videt svoji degeneraci do silenstvi a svuj konec ,jiz dnes nevi co delaji a tak napr. zatlacuji svet k Rusku.
   Zazil jsem zdrustevnovani v chude vesnici na Vysocine ,nedaleko Blanika.
   V dobe sklizni urody vseho mozneho co pestovali ,si drive sedlaci pujcovali jeden od druheho co bylo treba a vubec vselijak si vypomahali vsim .
   Proto druzstvo bylo logickym navazanim na tyhle tradice.
   Asi sest sedlaku z nejvetsich statku napsalo uradum ultimatum ze vystupuji z druzstva a byli odsouzeni do vezeni..
   Statky pak obyvaly jejich zeny s malymi detmi.
   Co se ale nestalo .
   Kazdy clen druzstva mel zahumenku, maly pozemek ,zahradu a chovali domaci zirata ,slepice atd. Navic .
   Behem nekolika malo let drustvo zacalo prosperovat a z vyrocnich schuzi si jezedaci chodili kupovat auta /meli prednost/ a motorky pro sve chlapce, nekteri se z nich zabili. Deti jezedaku pak studovali na vysokych skolach. Kdyz se byvali statkari vraceli z vezeni po 3-4 letech , neverili svym ocim co se stalo.
   A bez nich.
   Lide dali do druzstva kravu , nebo kone a ted meli auta motorky a konta v bankach..
   Chuda vesnice, nikoliv s pudou jako na Jizni Morave a jinde. A vystavba vseho , kravina , silaznich zarizeni a zacaly stiznosti ze na znich sedi doma !!, protoze prijely kombajny a za tri dny uroda byla jiz na ceste do pekaren a kde byla treba..
   Problem zacal potom s Chruscevem a jeho slucovani JZD. To nechteli s tim, ze my ty z tech vesnic daleko nezname..
   Proto neverim co se pise. Zrejme take zalezelo na schopnostech predsedu druzstev , ktere si ale jezedaci volili sami.. Neuveritelne mnozstvi starosti a reseni problemu kazdeho individualniho sedlaka ted odpadlo a druzstevnici vedeli co maji delat a vse za ne resil predseda a predstavenstvo..
   Zadnej z nich ani nepomyslel na neco co bylo predtim..Samozrejme..

   Smazat
  3. Rusko bylo odjakživa chudá, velká, zaostalá země. A nijak mu to nebránilo napadat, okupovat a zotročovat cizí státy a národy. Naopak, jeho vůdci potřebovali najít cizí nepřátele, obvinit je z ruské bídy, neúspěchů, nesvobody a válčit s nimi, aby odvedli nespokojenost lidu sami od sebe, od svých institucí, Kremlu a jejich vlastní neschopnosti, zkorumpovanosti, nespravedlnosti a parazitismu.

   Smazat
  4. Kapitalistický svět se odhalil prosazením článku, že 2.světová válka začala paktem Robentrov Molotov. Do té doby byl Hitler gentleman a všechny jeho agrese a okupace ho posilovali pro boj se SSSR. Včechno, co mohlo oslabit a zničit SSSR bylo chválihodné i pomoc při vyhladovění jeho obyvatel.
   bv.

   Smazat
  5. Západní kapitalismus se odhalil i prosazením článku, že 2.světová válka začala paktem Ribbentrop Molotov. Agresivní a okupační akce Německa do té doby byly jeho posilováním pro napadení SSSR. Vše, co mohlo zničit SSSR, tedy i nápomoc při hladomoru, bylo pro úžasné humanisty a demokraty chválihodné.
   bv

   Smazat
  6. WWII. prohrála Naše rasa jako celek, ne jen nějací Němci! Každý Čech se moh dříve či později poněmčit, nikdo to nepozná, ale čmoudem se nestane a do mentality koránu či jiných divošských kultů nepronikne i kdyby se na hlavu stavěl! Slované by bývali byli z velké části odsunuti za Ural, kde by toto území osídlili naší, tedy Bílou rasou a zachránili ho tak pro nás! Nyní připadne rase žluté, bohužel. Tak jako celý zbytek Ruska a ten ocásek na konci Asie zvaný Evropa zase rasám tmavým. Páč dějiny píší jen rasy rozpínavé a ostatní - ty zdegenerované a změkčilé z ní bývají odejity. A to čeká nás, je to po porážce v roce 45 náš neodvratný osud. Stalinský systém na Východě jen dočasně zakonzervoval stav, který se ale i tak stal historicky neudržitelným. Celkově vyhrál sice SSSR, ale i Rusové byli poraženým národem ve WWII - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg

   Smazat
  7. Zrejme proto Havloidi utocili na druzstva aby se stat dostal do podanstvi jinych a EU predevsim .Za ucelem totalniho ovladani naroda a hrozby vydirani kdyz nebude poslusny otrok. Pouze. A se vsim souhlasit a nadsene.. Aby se vlada veci tvych ooo,lideee navratila ,tam kde byla predtim..

   Smazat
 2. Perfektní a jen potvrzující, že na Stalina se toho hodně házelo, hlavně negativního, ale právě Stalin má svůj pomník největší na Zemi a tím je Rusko! "Bez teorie nás zahubí ! Největší rozkvět byl za Stalina a nejvíce špíny, zla a zločinů provedli trockisté a provádějí to i dnes Putinovi ! Trockismus je mor !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Haha. Vidim, ze se mnoho lidi dnes uzivi na Ministerstvu pravdy. Jeste byste se meli pustit do toho, jak armenskou genocidu nezavinili Turci, ale Wilsonova tajna sluzba. Vsichni prece uz vime, ze Amerika = Satanas.

   Smazat
 3. Autore, netuším kde je pravda,možná někde uprostřed...
  Ale po WAR2 posílali sověti do ČSR pšenici.
  Nepochybně jako kompenzaci vynuceného nepřijetí Marshallova plánu.
  Chcete snad říci,že v té době (v tom čase) na tom byl SSSR hospodářsky/potravinově líp než ČSR???
  Takže váš článek nemohu považovat za objektivní.
  O hladomoru v obilnici Evropy=Ukrajině je tolik zpráv,hodnověrných zpráv,že byste se měl zamyslet.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Milá paní, hodnověrná zpráva je pro Vás třeba od strejdy Sama, zmíněných R.C. a J.M? Ale no tak. Jinak jste většinou se mnou ve shodě. Ahojky.

   Smazat
  2. Kdo se o problematiku zajímá, může už docela dlouho a dávno vědět pravdu a nemudrovat o tom, že pravda je někde uprostřed. Podívejte jak se snaží překrucovat II. světovou. Stejné to je s Katyňským masakrem a rolí Stalina při budování SSSR. Anglosaská propaganda je nepřekonatelným mistrem v manipulaci a vymývání mozků lidem kteří se buď nezajímají, nebo dříve když nebyl internet, nebylo jednoduché se k informacím tak snadno dostat. Potíž pro zápaďáky jsou rozsáhlé archívy v Rusku které Putin podle potřeby cíleně přímo snajpersky používá, aniž by to přeháněl a tím naprosto rozmetává veškerou demagogii a lež západu. Jak se říká kdo umí, ten umí, kdo neumí ten jen čumí. Rudý dědeček

   Smazat
  3. 13:16...Bubáku,a vy si VÁŽNĚ myslíte,že poválečné zubožené Rusko mělo přebytky pšenice???
   Uznejte,že tady něco zavání propagandou.
   Prostě si Sověti chtěli naklonit československé obyvatelstvo a nechali chcípat vlastní děti.
   Helanov

   Smazat
  4. Paní Helanová/?/, tady se mluví o hladomoru na USSR ve
   30. letech. Po válce, kdy jsme správně nepřijali Marshallův plán měl SSSR o asi 25 mil. obyvatel méně a tak mohl dodat obilí nám. Že by tam byl další hladomor netuším.

   Smazat
  5. Helo, to se ví, že to utrhli vlastním z talíře, jestli to bylo dobře nebo ne, ať si každý přebere sám. Hledisko propagandy pro mne není nejlepším důvodem, ale asi tam byl taky strach, aby jsme pomoc nevzali od západu. Byla v tom strategie.

   Smazat
  6. Přečtěte si ještě jednou nadpis článku. Nebo to bude vypadat, že jeden o koze,...
   Objektivně - o situaci po válce, v r. 1947 by to asi chtělo jiný článek, že?

   Smazat
  7. Helanov je nejspíš dáma, která asi, vydatně zvonila klíči. Dnes ale není natolik uspokojena, aby zas, tak jak to jde, neremcala. Pod kůží ji při tom tepe, antiruská nota. Není tak nějak zřejmé, jak si tu svou ideální společnost představuje. Že by to v přehledném článku, namísto přívalu svých komentářů, vysvětlila? Redakce NR, pokud to nebude nápadně blbé, takový článek zajisté a ráda přijme. JiH

   Smazat
  8. Ano paní Helo,v r. 1947 byla i u nás neúroda a hrozil hladomor a opět jen díky Stalinovy,který i přes nedostatek v SSSR poslal obilí k nám jsme to přežili!.To bylo podruhé co nám zachránil zadky! Proto dnes tak pliveme na nástupce SSSR Rusko a lezeme do análu "západu",který si s námi opět ten zadek jenom vytře!!!Blbému i v kostele nabijí!

   Smazat
  9. Tušíte správně. Autor tak nějak opomněl zmínit, že Stalin nařídil vesnické sýpky zlikvidovat a namísto nich zavedl něco jako oblastní sýpky. Právě v nich potom obilí plesnivělo, neb nebylo v silách sovětů, vinou nezbudované infrastruktury, skladované obilí "přerozdělit", dopravit, zpět do vsí. Navíc nebyla ani snaha. Tato glorifikace Stalina a jeho vyvinění je ještě více lživé, než jeho démonizace. Nehledě k tomu, že v první pětiletce sověti nevybudovali jednu jedinou fabriku, jednu jedinou továrnu, neb na to neměli své odborníky. Ve své nekonečné moudrosti se jich hned v počátcích revoluce, coby nepřátel lidu, zbavili. Fabriky jim tam tudíž museli postavit přizvaní západní odborníci (s kterými potom, rozumí se, vyjebali - a dobře udělali). Nevím jací "seriozní odborníci už dávno prokázali, že Moskva žádné kanibalské plány na výkup obilí a jeho stahování na místa nerealizovala", zato vím, co mi vyprávěla babička (nar. 1903), pro mě pramen nanejvýš seriozní, neb čerpala ze svých zkušeností; z historie svého života. Za hladomor na Ukrajině mohl dle ní, rukou společnou a nerozdílnou, jak Džugašvili, tak Západ a jeho "zlatá blokáda" - odměna za to, jak s nimi bolšáni namísto vděčnosti za rozjetí průmyslu ve finále vyjebali. Je to vážně divnodoba, když se bagatelizují kurevstva dvou nejhorších diktátorů první poloviny dvacátého století, Dolfího a Josifa, a ovce to žerou.

   Smazat
  10. Pořád čtu, jak Západ bojoval proti bolševikům. Kde je jim konec, v Rusku je kapitalismus a Západ má pořád problémy. Jde o ruské přírodní bohatství. Pomlouvají Stalina a on udělal z Sovětského svazu světovou velmoc a to se neodpouští. A teď se těším na reakce, to bude "mazec".

   Smazat
  11. Ad 12:53 Otázka je logická, protože hladomor na Ukrajině v r. 1932-1934 musel být děsivý, hovoří se o několika milionech lidí (?). Článek Něukropnova podává celkem věrohodné vysvětlení této tragedie. Pokud chtěl západ zničit ruský průmysl, potom obilí jako jediné platidlo je geniální fígl. A jestli se k této vražedné podmínce přidala lidská chamtivost při rozdělování už tak nedostatkové potraviny, nemohlo to dopadnout jinak.
   V r. 1947, jak říkali rodiče, bylo v ČSR takové sucho, že osení zaschlo na polích už v červnu, nebylo krmivo pro dobytek. Obilí z Ruska bylo vnímáno jako spása. A asi to SS moc nerozhodilo. Měli jednak o desítky milionů nižší populaci, jednak vítězství ve válce přineslo obrovskou euforii. Kde to šlo, zastoupily muže ženy a „obilnice Evropy“ tou dobou už mohla ČR zachránit. A.Š.

   Smazat
  12. 16:14 V té době měli sověti sami problémy, utrhli to od huby vlastním lidem. Proč? Chytrému napověz.

   Smazat
  13. Žárlivej milan15:26:
   " Je to vážně divnodoba, když se bagatelizují kurevstva dvou nejhorších diktátorů první poloviny dvacátého století, Dolfího a Josifa, a ovce to žerou".
   A proč by měly údajné "ovce" žrát Tvou propapagandu? Je to pohľad na danú problematiku z iného úhlu pohľadu. Ak sa s tým baran toho stáda s menom Milan nestotožňuje, neznamená že si to tu nesmieme prečítať. Je to v záujmu plurality názoru a slobody slova za ktorý ste hopsali a cinkali kľúčmi na námestí. A ten záver: "...bagatelizují kurevstva dvou nejhorších diktátorů první poloviny dvacátého století, Dolfího a Josifa...". No bazmeg, dobre si pamätám tú dobu, to je práve slovník, ktorý majú v obľube boľševici: "je to(bol to) zkurvysyn a punktum...!". Žiadne súvislosti s tou dobou, žiadna prezumpcia neviny, žiadne zdroje z archívu, štúdie ktoré by charakterizovali toho človeka v čom pochybil, čo urobil dobre pre svoju vlasť. Proste jedna babka povedala a to je dôverihodný zdroj, hoci len jeden jednostranný názor človeka. Mne tiež babka vravela ako prebiehala kolektivizácia tu, musel sa plniť plán na daný príkaz a nikto sa nestaral či skapeš alebo prežiješ a tak sa vraj nediví situácii, ktorá na Ukrajine nastala. No berem to však ako názor jeden z mnohých. Preto však že jedna babka povedala a valí sa to na mňa zovšadiaľ, neznamená že Josip a dolfi je skurvysyn a Napoleon, churchil, kráľovná Viktória... a mnoho ďalších zločincov sú polobohovia len preto že o ich zločinoch sa nikde nehovorí. Kultu osobnosti som si užil dosť a nemienim prechádzať z jedného sovietskeho boľševického extrému do toho vášho boľševického extrému Európskeho sojúza. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  14. Poviem Ti milan, chytrému napoviem. Pretože to boli sovietski boľševici, preto Rusom od huby odtrhli a dali Tebe. Chladnokrvný kalkul, obyčajných úradníkov. Podobne ako sovietsky boľševici v Moskve pracovali na jednoliatom sovietskom a neskôr ukrajinskom ľudu, chladnokrvne kalkulujú s tunajšími ľuďmi boľševici Európskeho sojúza v Bruseli pri tých svojích terajších šialených sociálnych experimentoch premeniť Česskú kotlinu na jeden multikulti rasový a národnostný guláš. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  15. 16:51. Propagandu? Baszd meg kecske. Když už do toho montujete maďarštinu. On vám někdo brání ve čtení "jiného úhlu pohledu?" Kdybyste nebyl takové zoufalé přiblblo, zaznamenal byste, že mě babička vyprávěla o prožitém, o svých zkušenostech, žádné "jedna bába povídala". Ona tam tehdy (do sedmačtyřicátého roku) žila, jak by i podprůměrně inteligentní jedinec pochopil. Zdroje z archívu! Svatá prostoto! Z jakého archívu? Z čího archívu? Babička s rodinou si prožili zkušenosti s oběma diktátory na vlastní kůži! A protože zemřela v roce 1998, mnohé mi povyprávěla právě v souvislostech, a o souvislostech, s dobou. Presumpce neviny? A to jako pro koho? Nejspíš pro vaši hloupost; že v tom jste jako nevinně. Ale nejste. No co. Aspoň je to vyvážené. Půl věku mě srali jedni blbci, teď zase blbci z druhého gardu. No, ale s tím bolševikem EU jste mě dostal. V diskuzích nazývám EU Novou Říší evropskou národa Německého a vy klíďo píďo napíšete "do toho vášho bolševického" atd. Navíc píšu pod svým jménem, takže mýlka je vyloučená. Ale aspoň jsem si vás zařadil. Mezi blbce, rozumí se; jen blbec nálepkuje druhého bez toho, aniž by o něm cokoli věděl. Mimochodem, o kolektivizaci vím také své. Od obou babiček, od dědy (druhého mi zastřelili banderovci) od rodičů, od sousedů, i od bolšánů, když se namazali. Nemusím se tedy vrtat v archívech, bych věděl. Ti, co to prožili, na rozdíl od archívů, nelžou. Jó, to bude jednou počteníčko v archívu Ústavu pro studium totalitních režimů, nebo v archívu Havlové knihovny, že, nežárlivý Ukrofile. P.S. Žárlit na vás? A ono jako je proč? Nefanděte si.

   Smazat
  16. 13:46...Aha,tak sorry Bubáku,jen jsem ten článek prolétla a myslela jsem že je řeč o období po 2.světové...
   Tak to si sypu popel na svoje popelavé kadeře .
   Helanov

   Smazat
  17. 14:48...Antiruská nota ve mně netepe,to byste mi křivdil!
   Článek jsem blbě pochopila,myslela jsem že pojednává o roce 47.
   Kritizovala jsem to,že Kreml místo podpory VLASTNÍCH občanů posílal vzácné zrno do ČSR,z ideologických důvodů.
   Aspoň já to tak vnímám.
   Helanov

   Smazat
  18. 15:26...Milane dík!
   Takže jste potvrdil moji doměnku,vina byla na obou stranách.
   Za hladomor mohlo sovětské vedení i zlostný Západ,který si radostně přiložil polínko.
   (Nepřipomíná to trošinku dnešní Venezuelu?)
   Helanov

   Smazat
  19. 16:51...Ukrofile,proč se čílíte!?
   To nesmí Milan napsat svůj názor?
   Vy jste mi taky demokrat jako z praku,co?
   Kdo neprská jako vy,prská proti vám ;-)
   Helanov

   Smazat
  20. Sovětský svaz na tom po válce skutečně nebyl dobře. Na druhou stranu si uvědomte jednu skutečnost. Hlavní příčinou neúrody a nedostatku především obilí v ČSR bylo katastrofální sucho. Při porovnání rozlohy Československa a Sovětského svazu vás musí okamžitě trknout, že pokud sucho postihlo střední Evropu, už zdaleka nepostihlo celé území SSSR. Tak že jejich produkční schopnost nebyla ani zdaleka suchem tak narušená, jako ta naše.
   Rusové skutečně neměli na rozdávání. O to víc by jsme si měli jejich pomoci vážit. Jejich pomoc žádný hladomor nevyvolala. Asi neměli nadbytek, ale hlady, pokud vím, netrpěli.

   Smazat
  21. 17:00 Tak on to byl kalkul obyčejných úředníků? Obyčejní úředníci! Panebóóóže! Leda byste tím obyčejným úředníkem myslel Stalina. Nějakej "obyčejnej úředník" si v jeho éře nedovolil ani svobodně myslet, natož konat! To nevíte?

   Smazat
  22. S hladomorem na Ukrajině to bylo přibližně tak, jak líčí článek. Dokonce se na Ukrajinu převáželo obilí z jiných oblastí sovětského Ruska, které na tom nebyly o nic lépe než Ukrajina. Jinde však obyvatelstvo přežilo víceméně bez ztrát na životech, protože se lidé ukáznili a potraviny si rozdělili. Hladovělo tak více lidí, ale neumírali. Hladomor na Ukrajině si způsobili samotní Ukrajinci svou chamtivostí, jak líčí autor. Stalo se zvykem vhodit to všechno na mrtvého Stalina a pořádně zveličit počet mrtvých. Ta čísla však nesedí, protože úmrtnost byla v době "hladomoru" podstatně menší než by to mělo být podle západních statistik. Hladem v té době trpělo i Polsko, konkrétně Halič, ale i to je dnes připisováno Stalinovi, protože to byly oblasti, které se po roce 1945 staly součástí SSSR a je dost lidí, kteří to spolknou, aniž by se podívali na starou mapu. Spousta fotografií z "hladovějící Ukrajiny" pochází právě z Haliče, kterou tenkrát ovládali Poláci a Ukrajinci jim to vrátili o 20 let později prostřednictvím Banderovců. Nenávist Ukrajinců vůči Polákům nevznikla bez příčiny.

   Smazat
  23. Ta grafomanská ženská, která denně leze na diskuze s chlapama, si asi léči nějaký mindrák. Tak pitomé výkřiky - jeden za druhým pod sebou, aniž s ní někdo polemizuje, to už je materiál! Co takhle jít udělat nějakou večeři?

   Smazat
  24. Pán ráčí bejt misogyn? Nebo máte z žen nějaký mindrák? Ony sem snad ženy nemají přístup? To jen my, chlapáci, máme nárok trousit zde svá moudra? Když tak čtu to vaše inteligentní doporučení, aby šla udělat večeři, chápu proč vzniklo feministické hnutí. Ona se "ta grafomanská ženská", na rozdíl od vás, podepisuje, takže máte přehled a můžete se do ní navážet, kdežto kolik moudra, třeba i za sebou, aniž s vámi anonymy kdo polemizuje, poznat nelze. Proto tolik radosti z možnosti anonymního psaní! A nemyslete si, mě taky řácky nasrala, ale abych ji posílal k plotně? Lituji vaši paní.

   Smazat
  25. opr. kolik moudra zde trousíte vy, anonymové, aniž s vámi...

   Smazat
  26. Tak zes to, Milane, tak pekne panovi naserviroval, tak se odanonymuju.

   Smazat
  27. Ad toto 20:16 :
   Máte pravdu. Více zde:
    http://leva-net.webnode.cz/products/jurij-i-muchin-pomluveny-stalin/

   Smazat
  28. No jo Helanov, Husákovo dítě. Komunismus se jí nelíbí, křesťanství se jí nelíbí, havlismus se jí nelíbí, doba Klause taky ne, milion chvilek taky nemusí. Je tam cítit vzdor jako u post pubescens. Tam bude nějaký problém. Jo klimakterium to je prevít.

   Smazat
  29. Původním Rusem býval nordicko-slovanský árijec, který byl disciplinovaný, svobodomilný a spíše faustovský než fatalistický - stejně jako germánští Švédové, Dánové či Němci.*) Ale mongolský vpád to zásadně změnil! A tak jako Ivan IV. byl po matce potomkem mongolských vládců Zlaté hordy, byla Moskovie jen ulusem říše Mongolů! Jak řekl markýz de Custin: „Grattez le Russe, et vous verrez un Tartare“ (podrbej Rusa a najdeš Tatara)! Zničení Novgorodské hanzovní republiky moskevsko-tatarskými hordami za jeho vlády proměnily Rus na stepní říši azijských barbarů! Hrabě Ostermann, který za pomoci mladého cara Petra zkusil vrátit Rus na evropskou trajektorii, uspěl pouze dočasně. V roce 1917 Ruské impérium zaniklo a na jeho místě se rozprostřel židokagal, ovládaný bolševickými podlidmi - tzv. SSSR, který sice stanul na straně vítězů WWII., ale Rusové byli poraženým národem! - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg_orig.jpg

   Putleroffský parchanát Chujlostan je jeho hnilobným pozůstatkem!

   *) Bez Germánů by žádná Rus neexistovala, to oni založili ruský stát a také Ruské Impérium řídili, jak napsal pan Hitler v knize Mein Kamf: "Po celá staletí žilo Rusko z germánského jádra horních vládnoucích vrstev. Toto jádro dnes může být považováno za zcela vyhubené a vymazáno. Na jeho místo nyní nastoupil Žid. Stejně, jako je pro Rusy nemožné zbavit se vlastní silou tohoto židovského útlaku, tak je pro Žida nemožné natrvalo udržet tuto ohromnou říši... A konec židovského panství v Rusku bude také znamenat konec ruského státu jako takového."

   Dnes jediní opravdu árijští Slovani jsou Ukrajinci! Páč maji vizigótskou a sarmatskou krev, ale taky dost tý slovanský, která je tíhne dolu - ke korupčení. Nicméně jsou houževnatí, včetně děfčat! Putler je nezlomí - https://www.youtube.com/watch?v=iwUknDRq9uQ

   Dobře věděli, kdo jim přináší svobodu! - https://i.pinimg.com/originals/f9/36/59/f936594472e95789621505aabde39e3e.jpg

   Smazat
  30. Tak vy jste hystorik..
   Takovy blabol jsem uz dlouho necetl vy arijce..

   Smazat
  31. 0:13 Tak by mě zajímalo, s kterou dobou se ztotožňujete vy, když už analyzujete druhé - mimochodem, kadíte mimo mísu. Za normalizace jste si ještě, odhaduji, hrál v uhláku na horníka, čiže s tou nemůžete, tak co ty další éry? Která se vám páčí? A proč? Bych byl žádostiv zvěděti. Vy u paní Heleny cítíte vzdor, samozvaný analytiku lidské duše? Já tam cítím životní zkušenosti a obavy z dalšího vývoje. Potomci nám hloupnou, jak vidno z vašeho příkladu - jen nevychovaný blb by zmiňoval klimakterium - vlády se zaprodávají, Nová Říše evropská národa Německého nás zbavuje suverenity, vysává nás, dotacemi korumpuje naši ekonomiku a rozvrací demokracii, následkem čehož jsme klesli mezi rozvojové země - tak která ta éra se vám páčí? S kterou érou svého života souzníte? Mimochodem, a čím se živíte?

   Smazat
  32. Milane Milane, ty ses nám zamiloval. Do verbálních výplodů babičky "Helanov" - nemá co dělat, nudí se, tak dřepí u PC denně a píše, někdy opravdu hloupé a trapné bláboly.Ale misogyn.. jak jsi napsal, rozhodně nejsem. Bylo by naopak dobré, kdyby diskutovalo žen více, samotná ženská když leze neustále mezi chlapy - no nevím nevím. Dříve to lezlo žvanit do hospod ke stolu štamgastů, ale nikdy mezi nimi neseděla žena, to by asi nesnesli. A taky by tam žádná nešla, ženy dobře ví, že chlapům se musí dát něco na hraní,aby dali pokoj. Normálně - hospoda- chlast - žvásty - doma různé hračičky - dnes to dřepí u PC, ale jinak je to stejné. K ničemu už nejsou užiteční, jen k žvástům. Spekulace o válce, co by, kdyby, žvásty o politice, Babiš, hračičky. Klimakterium s tím nemá nic společného, mimochodem chlapi ho prožívají mnohem dramatičtěji, dostavuje se impotence, a takový nevykastrovaný impotent po pětapadesátce, to je materiál! Krvelačný, sadistický, oplzlý... a tak dále. A pokud je to současně žok peněz, je to katastrofa. Proto je politika plesnivina a jsou války, protože politiku světa ovládají nevykastrovaní impotenti rodu mužského. Stačila by kastrace, a na celé zemi by byl mír.

   Smazat
  33. Pani HELANOV, nikdo netvrdí, že na Ukrajině hladomor nebyl, ale že kapitalistickému západu nejen vyhovoval, ale byl mu i nápomocen.
   bv

   Smazat
  34. 13:25 Tak to je fakt. A začít by se s tou kastrací mohlo u vás, by se hloupost nešířila. Mimochodem, kdy vám vykastrovali mozek? Nebo ho máte impotentní od přírody? Jinak by vám došlo, že tu diskutuje habaděj žen, jen zůstávají skryty v anonymitě. Mají snad zapotřebí aby se do nich strefoval kdejaký smrkola nebo blb obecný jen proto, že jsou ženy? Hele a proč vlastně ty spekulace a žvásty čtete? Nutí vás snad někdo? Od vás jsem zatím nezaznamenal žádný argument, jen jalové plky. Jó, s tou zamilovaností, to jste se fakt trefil. Znáte to úsloví "lépe dobře samotnému než blbě ve dvou?" Tak toho jsem, po té co jsem se rozvedl a sám vychoval tři děti, horlivým vyznavačem. Celkem si vystačím s jebačkovými kamarádkami, tak proč si to kazit? Ostatně, kde jste sebral tu impotenci po padesátce? To možná čeká vaši pomatenou generaci, ale v té mé, co vím, jsou impotentní jen notordové. Ti jsou ostatně impotentní napříč generacemi často už od třicítky. Když vás prudí glosy paní Heleny, tak ji vyargumentujte. Jenže jak, když jste ten mozkový kastrát, že.

   Smazat
 4. Dík za tento rozbor, perfektní. Něco už jsem věděl i tušil. Západ Anglosasů nikdy nepřestane dokud sám nedostane přes držku a neklesne na kolena. My budeme ti poslední, kteří pochopí nevyhnutelný sešup západní civilizace a kamže to patříme. Hej Slované!

  OdpovědětSmazat
 5. Parazit tohle nikdy nepochopí, protože všechno co neslouží jenom jemu je špatné. Spojí se vždy jen s parazity a nějaký národ mu je u zádele. Většina historie je překroucená. Taktéž nechápu to stálé přirovnávání současného stavu s tím co bylo před třiceti lety. Já osobně si myslím že kdyby to co bylo špatné se odstranilo a co bylo dobré se vylepšilo tak je nám dnes mnohem lépe. Návrat kapitalismu beru jako skok o třicet let zpět. Potřebujeme vládu skutečné většiny a toho lze dosáhnout jen povinnou adresnou volební povinností a možností referendem měnit co většina uzná za špatné.

  OdpovědětSmazat
 6. Kdo není kapitalista je proti nám a platí to od 19 století po naši dobu. A usa pokračují díle hitlera jejich nepřáteli jsou všechny země s levicovým zřízením.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslím jste tzo trochu popletl :-)

   Smazat
  2. Toto Co jsem popletl to byla akce proti SSSR a další země v řadě Vietnam Korea .....

   Smazat
 7. V článku chybí přímé pojmenování příčin, které se musí nazvat jako sabotáž ze strany kulaků a trockistů -degenerátů mezi bolševiky.
  Kulaci sabotovali kolektivizaci a natruc všechno likvidovali, úrodu, tažný dobytek, užitkový dobytek, nebylo osivo a tažný dobitek pro orbu a zasetí pro příští roky.
  Trockisté ve vedení Ukrajiny zase rozkradli a šmelili s pomocí poskytnutou Svazem. Je potřeba také vzít v úvahu že před "hladomorem" byla neúroda i v jiných zemích vých. Evropy s hladověním, způsobená velkým suchem a rozmnožením hlodavců ...
  Zajímavá jsou také fakta uvedená v odkazech článku, kde je popisován obdobný "hladomor" v USA s "kolektivizací" malých farmařů, provedenou v období velké hospodářské krize věřitelskými bankami globalistů ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:40
   Není projevem mozku, zdůvodňovat přírodní katastrofy panovníky nebo ideologiemi. Jejich odpověrnost je na místě až při jejich řešení. I dnes naleznete podobná zdůvodnění, Často se divím, za co všechno může Putin, nebo Rusko.

   Smazat
  2. 13:40 - ve 30 tých letech bylo velké sucho na emerickém středozápadu - nevím ale jestli se to s Okrajinou časově shoduje (v tel. jsem o tom viděl dokument)

   Smazat
  3. 17.22 Ten "hladomor" v USA je v uvozovkách, spíše než neúrodou byl způsoben spekulací s cenami obilí při nadúrodě a neúrodě.
   "Hladomor" byl důsledkem snížení výkupních cen obilí a jiných plodin od farmářů při relativní nadúrodě a na to navazujícím zadlužením a zkrachováním malých farmářů s jejich následujícím vyvlastněním bankstery a vyhnáním farmářů z půdy s uvržením do bídy, která přinesla hlad. ("kolektivizace" do velkých soukromých majetků získaných bankstery)

   Je také skutečností, že spekulanty vykoupené přebytky obilí a jiných plodin za nízké ceny byly likvidovány, aby se udržela vysoká cena na trhu.

   Smazat
  4. 18:22 - ne - v tom dokumentu ukazovali dobové záběry - a tam bylo vše uschlé na troud

   Smazat
 8. To, že hladomor v SSSR v té době pdpořilo odmitnutí plateb vším kromě obilí jsem již v literatuře četl. Teď čtu knížku Fredericka Forsytha s názvem Ďáblova alternativa, která popisuje podobnou situaci nekdy snad v 80.letech v SSSR a jak USA s VB tuto situaci zjistili předem a využili neúrody obilovin k vydírání SSSR v době, když sami měli nadúrodu. Nejsem si jist jestli je knížka založena na skutečnostech (v tédobě jsem žádné informace o takovéto situaci neslyšel), nebo na fikci. Jsem však přesvědčen, že naši anglosaští přátelé (ruský termín kuklo vodci) by podobnou situaci proti RF, připadně i jiné neposlušné zemi s gustem využili kdykoli se naskytne.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:45...Vidíme to dneska ve Venezuele.
   Šofér autobusu to nezvládá,země je prolezlá korupcí a Bílý dům kvičí blahem a hází jim klacky pod nohy.
   Furt stejný scénář.
   O lidi jde až na posledním místě.
   Hlavně že každý mektá o humanitě.A myslí to dobře.
   Helanov

   Smazat
  2. Jo jo. Ale hlavni klacky si hazeji pod nohy sami sobe. Proc se rozhodli jit po stopach nasich sovetskych dob, buh vi. Asi naleteli, jako my v r. 48.

   Smazat
  3. 19:28 - něco si o Venezuele zjistěte - jak je možné, že jedna z nejbohatších zemí na ropu byla 30let tak chudá? Protože pár oligarchů za provizi pro sebe vyprodávalo suroviny pro západ hluboce pod cenou. Doporučím dokument J. Pilgera, je na YT, Válka proti demokracii.
   Chávez se chtěl z vlivu těchto lidí vymanit, v době končící studené války na něj nakydali klasickou západní propagandu, šlo o zisky západu, ohromné zisky západu, na úkor všech obyvatel Venezuely, narozdíl od těch pár oligarchů (ti si stavěli sídla v Miami na Floridě).

   Smazat
  4. Pro Helanov "Řidič autobusu" by to i zvládal, kdyby nebyl vystaven totální blokádě, která je hodně podobná tomu, co udělal sovětskému Rusku ve 20. letech Západ. Navzdory všem úkladům to dělá celkem dobře, protože drží v rukou armádu a o hodně zdvihnul životní úroveň chudých lidí, kteří tam v předchavezovské době žili v neuvěřitelně špatných podmínkách. Chavez a později Maduro zavedli i do nejchudších čtvrtí elektřinu, našli peníze pro výstavbu domů pro nemajetné, pro pravidelné zásobování potravinami i zavedení základních hygienických opatření, zabezpečili své chudé po zdravotní stránce a vybudovali školy pro všechny děti. Díky tomu Madurova vláda stále ještě nepadla, i když z pohledu zhýčkaného Evropana to není zrovna blahobyt. Proti Madurovi stojí soukromníci, všichni bohatí a lidé, placení ze zahraničí i vyspělý svět, vedený USA. Co je platné, že Venezuela je zemí s největšími zásobami nafty na světě, když ji USA zakázaly světu nakupovat pod hrozbou sankcí. K tomu Západ zabavil veškeré finanční prostředky Venezuely ve světových bankách. Mám dojem, že to dělá asi 30 mld. USD. Představte si, že by někdo pozastavil v zahraničí platby za skoro 700 miliard Kč. Naše země je bohužel mezi těmi, co se všemi prostředky postavily proti dnešní Venezuele. Madura musí člověk obdivovat a ne na něj plivat.

   Smazat
  5. 19:28 Oligarchove, souhlasim. Pod cenou? No, taky Kube. Podivam se na Pilgera.

   Chavez se z nich vymanil, ze jo, za cenu toho, ze ve Venezuele ted zerou psy ci utikaji, co jim nohy staci. To jim opravdu pomohl. No jo, on ten socialismus zni tak lakave. "My to udelame lip!" Haha.

   Smazat
  6. 20:35 Ano, zdvihnul zivotni uroven. Pak sla cena ropy dolu, a dosly penize. Dnes plati vojaky hajzlpapirem. Jak na to ted? Vic socialismu!

   Smazat
  7. A ten pan Chávez měl udělat co ty sprostej blbečku 20.45? Měl se chovat jako posera, před americkou vládnoucí havětí se poklonit až k zemi, žebrat o almužnu s tím, že si s jeho zemí můžou dělat co chtějí? Chovat se jako další ustrašení poserové, nebo naopak spekulanti, protože americký sajrajt za poslušnost a že si vezme co chce nabízí napřed prachy, ale potom násilí a zabíjení. Přece víme, že tam po válce, kdy kvůli nim v Evropě zahynuly miliony lidí, tam utekly obrovské hordy fašistů, esesáků, a dalších. Špičky fašistů celou dobu války se přátelily se špičkami USA a předávaly si pokyny a zprávy. Tak s touhle zločineckou verbeží ( američané jsou všechno jen exulanti a jejich potomci) musí vlády dalších států zkrátka kamarádit, a dát jim cho chtějí, aby od nich byl pokoj? Kdo má alespoň trochu hrdosti, pohrdá cizím chlebem, i za cenu, že bude jíst červy. Ale něco takového hloupá a zbabělá havěť, jako jsi ty, nikdy nepochopí. My se chováme jak zpíval Kryl .. ryjeme držkou v zemi.. a tak to má podle tebe být?

   Smazat
  8. 21:02 Mily pane, mate sice zajimave otazky, ktere by stalo za to pretrasat. Ale ja ad hominakum ze zasady neodpovidam. Tak mate smulu.

   Smazat
  9. 21:02 Nebude tak zle! Autobusáka z Cáracasu už brzy čeká odtučňovací kůra v oranžovým pyžámku ve welllnesu "Guantanámo" na jeho milované Kubě stejně jako se o (pr)Assada dřív či pozdějc postará ňáká ta siorachejtle! Ovšem s tím Guaidóem, to byla fakt bota! To není vůdce, je to pod pantoflák a měkoň! Proč za skalpy komoušských poloopic s Madurem v čele nevypsal náležitou odměnu? Půjčku od MMF by na to určitě dostal! Na to vojáci čekaj, na pořádnej žold, a ne na kecy o "amnestii"!!!

   Smazat
  10. A co myslíš že čeká tebe ty jasnovidče 8.30? To vím zase já. Nic dobrého.Připrav se na nejhorší, na tom niky nemůžeš nic zkazit v demokratické ČR.

   Smazat
 9. 13.40 a 13.45 souhlas zcela.

  OdpovědětSmazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vítáni byli v oblastech, které se připojily k SSSR v 1939 roku. Malorusové Němce nevítali. Právě naopak, vytvořili velké partizánské hnutí pod vedením Kovpaka. No a Banderovci z Kanady a USA nejsou nejlepší zdroj informací, neboť hladomor na území dnešní západní Ukrajiny asi sotva způsobila sovětská moc, pod kterou v té době nespadali.

   Smazat
  2. 14.00 - nefňukat, bude ještě hůře.

   Smazat
  3. 14:28 Povim ti to asi tak, hovnere komoušyči, pan Bandera není sice můj hrdina (zradil Říši), ale asi bych na jeho místě taky neměl s rudochy moc slitování! Já teda neviděl zrovna o jeho životě nic moc, ale zato jsem na youtube (ostuda, proč sakra tyto celovečeráky nedává v hlavním vysílacím čase naše ČT!) biografický film o Romkoj Šuchševyčoj a věru to nebyl lehký život! Nejdřív polskej hulán na koni s vytasenou šavlí honil partu kluků na železniční vlečce a Romek ho nakonec sundal šutrem a tím sebe a svý kámoše spasil! A pozdějc když vypukla válka, přepadli je bolševici. Po osvobození panem Hitlerem našel svého umučeného bratra ve věznici NKVD, kam ho Němci zavedli k identifikaci se spoustou dalších! Tehdy hrdě nosil mundúr OUN a vyvěsil v první osvobozené vsi ukrajinskou vlajku, jenže pak se cosi zvrtlo a že prej to nesmí a kdesi cosi, že tam bude "Komissariat" řízený Němci!A tak přímo z vlaku utek ke svým do lesů a začal boj proti všem! Velice odvážný člověk. Po válce ho celá léta honil jeden major KGB a nemoh ho furt dopadnout, až zradou kamaráda byl obklíčen v jednom domě když navštívil svou bývalou ženu. I tak v boji ještě složil jednoho rudocha - asi oficíra KGB! Skvělý bojovník! Kam se sere udavač Julda Fulda, kerýho tuná komouši vynášeli do nebe a točili o něm všelijaký gerojský škváry - tu s Iljou Rackem, tu dokonce s Filípkem Renčem! Škoda filmovýho materiálu ...

   Smazat
 11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 12. „Ten nejlepší trik, jaký kdy ďábel udělal, bylo, že přesvědčil svět, že neexistuje“ — Charles Baudelaire

  Zdroj: https://citaty.net/citaty/11215-george-bernard-shaw-demokracie-je-poslednim-trikem-tyranie/

  OdpovědětSmazat
 13. Hurvínek 14:00 si myslí, že mají Češi tak vymazané hlavy jako jeho oblíbení Amíci. My si ale dobře uvědomujeme, za kterými národy se kvůli prospěchu a zisku vršily hromady mrtvol, zůstávaly vydrancované země a zotročené národy. A Rus to nebyl...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jó pane, cesta k demokracii je a vždy byla vydlážděná haldami mrtvol nevinných lidí. To mohou říci nejen Rusové, ale taky Francouzi po své velké revoluci, nebo Afričané, Indové... kam je přišli něžně demokratizovat vojáci slavné, svaté božské královny Viktorie.

   Smazat
  2. Ne, Rus to prece nemohl byt! A ony ty narody Sibire se rady smirovaly s tim, ze batuska car a pozdeji soudruzi je prisli vymazat ci zotrocit.

   Smazat
  3. 18:08
   Přišli je tak "vymazat a zotročit", že si žijí dodnes podle svého(ti, kteři se nenechali zlákat moderním životem a neodešli do předuralské části RF), honí si svá stáda sobů a možná ani neví, kdo je prezidentem.
   https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%AFvodn%C3%AD_mal%C3%A9_n%C3%A1rody_Severu,_Sibi%C5%99e_a_D%C3%A1ln%C3%A9ho_v%C3%BDchodu_Rusk%C3%A9_federace

   Smazat
  4. Připojme se k organizování evropské Recoquisty, což je mezinárodní hnutí za evropské “znovudobytí”, inspirované událostmi zimní revoluce v Kyjevě a osvobozeneckého boje v Donbassu. Hnutí se snaží zapálit jiskru nejnovějšího evropského povstání proti dějinnému osudu a postavit očistný oheň oživení po celé Evropě.

   Tato nová generace bojovníků za skutečnou Evropu vznikla, když neo-bolševické Rusko zahájilo nevyhlášenou válku na Ukrajině, zatímco multikulturní EU, plná opovržení pro evropskou identitu, udělala totéž v Evropě.

   Sjednocení ukrajinských patriotů s ruskými a běloruskými spojenci ve válce proti společnému nepříteli (anti-národní režim Putina), který rozséval semeno sváru ve slovanských zemích - to byl první signál, že Reconquista přichází. “Ukrajina dnes, Rus a celá Evropa zítra” - to byl slogan zpečetěn krví kamarádů, které hrdě přijali jako motto příznivci z Německa a Francie, Španělska a Finska. Strom Reconquisty neustále roste a sílí díky vzniku nových poboček příznivců s jejich vlastním národním duchem a symboly. Proto je tento strom nahromaděn neuvěřitelnou národní solidaritou a synergií od dob 2. světové války.

   Symbolický význam Reconquista je nesporný v dnešní době, jelikož je to období civilizační kolize. Stará Evropa zmizela v ulicích Paříže, Kolína nad Rýnem a Bruselu. Rozbřesk Nové Evropy je na vzestupu v Kyjevě - https://www.youtube.com/watch?v=44PlgE1h1c4


   Je nám všem jasné jak tenhlencten kremelskej gauner skončí! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/EkGqBuz.jpg

   Smazat
 14. „Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých, a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, a cizinci budou chtít práva občanů, a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie anebo oligarchie.“ — Sókratés

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jo, slavná demokracie Sókrátésovho Antického Řecka i s jeho otrokářským zřízením:-). To by bylo něco pro Čechy!

   Smazat
  2. Presne tak. Uz stari Rekove to vedeli. Ale co ted? Ted tady mame sabotery stylu pana 14:18, kteri se vysmivaji i staremu Recku. Protoze nebyli stoprocentni. To se neodpousti mezi soudruhy utopisty.

   Smazat
  3. Pardon. Pana 17:54.

   Smazat
 15. Kdyby Naciste po roce 1941 vyuzili prani Ukrajincu o samostatnost a odlouceni od Moskvy, tak by meli milliony dobrovolniku navic pro svoje divize !
  Tak silna byla v te dobe nenavist k moskevske dominaci zeme.
  Politicke vedeni NSDAP v Berline, je hodilo do jednoho pytle s Moskvou, i kdyz to bylo kritizovano, vedenim Wehrmachtu.

  (Najdete o tom mnoho knih od emigrace z vychodni evropy !)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Blbe Honolulu, čteš blbé knihy.

   Smazat
  2. Jakých ukrajincu hovnolulu? Vždyť pro vás v té době nejestvoval žádnej Sovětskej svaz, kdepak něco takové exotické čemu ty říkáš "ukrajincu":-). Ti ukrajincu zemřeli všichni ještě na ten slavnej Golodomor a podle statistik na papíře ještě ve větším počtu než tam bylo před tím živejch!

   Smazat
  3. Připojme se k organizování evropské Recoquisty, což je mezinárodní hnutí za evropské “znovudobytí”, inspirované událostmi zimní revoluce v Kyjevě a osvobozeneckého boje v Donbassu. Hnutí se snaží zapálit jiskru nejnovějšího evropského povstání proti dějinnému osudu a postavit očistný oheň oživení po celé Evropě.

   Tato nová generace bojovníků za skutečnou Evropu vznikla, když neo-bolševické Rusko zahájilo nevyhlášenou válku na Ukrajině, zatímco multikulturní EU, plná opovržení pro evropskou identitu, udělala totéž v Evropě.

   Sjednocení ukrajinských patriotů s ruskými a běloruskými spojenci ve válce proti společnému nepříteli (anti-národní režim Putina), který rozséval semeno sváru ve slovanských zemích - to byl první signál, že Reconquista přichází. “Ukrajina dnes, Rus a celá Evropa zítra” - to byl slogan zpečetěn krví kamarádů, které hrdě přijali jako motto příznivci z Německa a Francie, Španělska a Finska. Strom Reconquisty neustále roste a sílí díky vzniku nových poboček příznivců s jejich vlastním národním duchem a symboly. Proto je tento strom nahromaděn neuvěřitelnou národní solidaritou a synergií od dob 2. světové války.

   Symbolický význam Reconquista je nesporný v dnešní době, jelikož je to období civilizační kolize. Stará Evropa zmizela v ulicích Paříže, Kolína nad Rýnem a Bruselu. Rozbřesk Nové Evropy je na vzestupu v Kyjevě - https://www.youtube.com/watch?v=44PlgE1h1c4


   Je nám všem jasné jak tenhlencten kremelskej gauner skončí! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/EkGqBuz.jpg

   Smazat
 16. Nebýt Stalina, Rusko neexistuje a většina lidí to ví. Amerika je zloduch!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Svatá pravda. ČSR by také neexistovalo.

   Smazat
  2. Je to skoro tak. Páč vše co kdy Rusové měli byly pouze západní licence. Nebyli schopni sami postavit NIC! Všecko jim spadlo na makovici! Ivan III. to dlouho zkoušel s obloukovou klenbou, nakonec usoudil že je to marný a pozval Italy! Péťa Velkej už byl zkušenej a domácí "stavitele" ani nezval, leda coby nosiče klád. Mužici kteří si schovanými plnovousy zacpávali díry v kapse, byli v těch svých láptích jinak nepoužitelní. Bez německých inženýrů a vojevůdců by německá princezna Káťa Rusy nazvaná Veliká nikdy Turka neporazila, dokonce ani toho mamlase Jemelku Pugačovic:) I před Napoleonem Rusům krom Bláta a Mrazu zachárnil zadek Skot Barclay de Tolly, který Kutuzova přesvědčil vydat Moskvu. Bez Welšana Hughese by nikdy nedokázali vyrobit ani metr kolejí, natož pak celou Transsibířskou magistrálu. I Dněproges stavěli Američané a všechny automobily byly vyráběny v jejich licenci. Bez jejich kaučuku by bosí Rudoarmějci zmrzli na Kavkaze! A Němci zmocnivší se ropných polí v Baku by pak s nimi už snadno zacvičili ... Spojení germánského ducha a turkické houževnatosti dalo vzniknout Ruskému eurazijskému impériu! To však bylo sraženo Židem s nemalou zásluhou slovanské, mužické lenosti, otupělosti a lhostejnosti! Tak se zrodil bolševický SSSR - stát neschopný samostatné existence! Nebýt Asiata s mongolskou krví Stalina, který se opřel opět o pomoc Germána (Německo - Rapallo, USA - fordizace SSSR) byl by zahynul a stal se "pouští osídlenou bílými negry", jak o tom hovořil Žid Bronštejn.

   Smazat
  3. 22:05 A nebyla by to žádná škoda! Prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci jsou mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Bohužel se ukazuje, že nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil)! A přitom i ten Švajc nám mohl čučet na záda, kdyby Čechy & Morava zůstaly součástí Rakouska, nikdy by se Němci v pohraničí nevzbouřili a vítězi války nemuseli nahrazovat pracovité Němce zaostalou menšinou importovanou ze Slovenska a Rusáci by neovládl toto území a my dneska mohli mít prosperující zemi. Místo toho máme v Evropě nejdražší vodu, telefon, elektriku, potraviny (a to je pro východní Evropu dělají ještě ošizené z náhražek) a to vše za 1/3 mzdu než má za stejnou práci Rakušan či Francouz.

   Kdyby se místo Mäsárika-Redlicha a huhňavého křiváčka Beneše stal prezidentem republiky pan generál Gajda, byly by naše vztahy s bratrským Polskem i méně bratrským Maďarskem či Rakouskem natolik dobré, že otázka slovenské i německé autonomie by byla bývala dávno vyřešená a v roce 38 by jsme nestáli sami jak kůl v plotě proti všem, zrazeni a opuštěni západními masonskými darebáky!

   Smazat
  4. Pánové, vy jste dosáhli mety blbství! Takové dva idioty aby pohledal. 8:35 jaké ráčíte být národnosti jedufluse?

   Smazat
  5. Milane taky jsem z toho jací magoři se tady dnes vyrojili. Chodím sem v noci, málo se vyjadřují k příspěvkům, ale ti dva které máte na myslí to je tedy materiál. Bohužel něco tak blbě ho, je stále častějším jevem na všech možných diskusích..Zdraví tedy jen ty s mozkem. Veruna

   Smazat
 17. Odpovědi
  1. Nechme to na historicích. Berja je dnes vyzdvihován jako velký manažer, kterého nechal Chrušov a další Stalinovi vlezdoprdelkové po Stalinově smrti zavraždit, aby na ně nevytáhl ty jejich staré hříchy a zločiny. Např. na Chrušova onen ukrajinský Hladomor.

   Vraždil především mrňous Jagoda, kterého nechal Jozífek za jeho zločiny odsoudit a popravit.

   Smazat
 18. článek by mohl být příležitostí zamyslet se, co je to potravinová bezpečnost....
  V politice se ale nemyslí na budoucnost, dějiny se proto stále opakují, když k něčemu podobnému dojde tak se díky dotacím a zem. politice EU řepky nenajíme

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:28...JEDINÝ příspěvek který má hlavu a patu a měli bychom mu věnovat pozornost!!!
   1* podtržka
   Helanov

   Smazat
  2. Vaše příspěvky zrovna moc hlav a pat nemají. Co vás tak fascinuje - ta zmínka o řepce? Hned jsem si to myslel.

   Smazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 20. No to stoka, to se nedá ani číst, argumentovat tim, že oponenta znevazim jako člověka? Babičku mi x měsíců po konci války malem zastrelili ožralý rudoarmejci.... Jen tak, prostě stříleli... Jiste mi tu nějaký stalinista bude oponovat, ze se to nestalo....

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rudá armáda odešla z ČSR v září 1945!!!

   Takže kdy a kde ta vaše babička byla málem zastřelená? A byli to ruští ožralové? Nebo to byli ukrajinští ožralové? Nebo snad moravští ožralové? Nebo slovenští východňári, dobre ludze?!

   Na to nemusím být ten váš "stalinista" abych neztratil soudnost.

   Smazat
  2. Babicka sla lesem a mela nusi. Potkala rudoarmejce ten ji sundal nusi a prchl s ni do dali. Babicka volala ,vojacku a co znasilnit nic?? Sprostaku jeden ,metooo

   Smazat
  3. A jelikož ta statečná babička za nima hned běžela a hned si zjistila že to jsou rudoarmějci a že byli ožralí a jen tak si stříleli a pak to vysílalo i rádio Jerevan, tak to musí být určitě pravda.

   Smazat
  4. 17:59 + 19:21 pravděpodobně nejste jen smrkáči, jste navíc ještě nevychovaná hovada.

   Smazat
 21. verze jednoho z nejznámějších historiků-polanský/?/stalin chtěl zprůmyslnění ruska.západ za poslání strojů nechtěl peníze,ale obilí.těžko říci,která verze je pravdivěhší.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro 14:43 US chtěli za dodávky platit ne zlatem a nerostnými surovinami ale obilím s cílem zhoršit zásobování již tak nedostatkovými potravinami. Tomu celkem věřím, to ovšem nepožadovali farmáři, ale stát / systém (ti co vládnou, deep state etc.) v rámce boje proti SSSR, s cílem vyvolat co se dnes nazývá majdan

   Smazat
  2. Pane A14:43, je to jeden z mnohých názorov na dané obdobie. Podľa zdrojov z archívu by to mali byť fakta, nie nejaká viera šírená mainstreamovými P.R. agentúrami. Samozrejme tiež sa nedokážem s tým stotožniť, no fakt, že sa nekonali žiadne zbierky pre záchranu hladujúcich, ani žiadne výzvy nie sú dostupné z toho obdobia, len mlženie a hustá propagaganda smerom k Russku so silným satanistickým zariekaním mŕtvol, tak a potom nebuď konšpirátorom! Môj profil Ukrofil.

   Smazat
 22. Zajímavej článek, nechci zlehčovat oběti, kteréhokoli režimu. Myslím, že to na Ukrajině nebylo s hladomorem, přesně tak, jak to zneužívá jejich fašistická propaganda. A koho by zajímalo, jak prakticky ve stejné době vypadala situace, včetně hladu amerických farmářů..ať si přečte "Hrozny hněvu" od Jona Steibecka

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stejný hladomor v těch samých letech byl v Polsku.

   Smazat
  2. Tedy na západě dnešní Ukrajiny kterou měly obsazenou Poláci. Ať hledí tam na Ukrajině dopředu, neboť klidně ještě můžou zažít další hladomor. A vinníka si jistě opět hbrzy nějakého najdou. Hlavně když oni nenesou žádnou odpovědnost.

   Smazat
 23. 14:28 - MATE PRAVDU ! Potravinova sobestacnost je velmi dulezita pro kazdy narod.

  Na Ukrajine je nejlepsi puda v Evrope. (Cernozem.) Kdyz prave tam, byl nejvetsi hladomor v dejinach Evropy, tak je jasne, ze to byla zamerna likvidace populace.

  14:21 - Lavrentiy Beria v te dobe nevladl.
  Mezi lety 1934 - 1936 vladl Genrikh Yagoda.
  Pred nim to byl Vyachesav Menzinsky.

  Nastesti pro Slovany se tato parta vzajemne popravovala.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu 14:51, ty zase ukazuješ, že ani velká knihovna neuchrání svého majitele-blbce od plácání blbostí.

   Smazat
  2. Idiot to ma popletene specielne Jagoda byl popraven 1939 na osobni prikaz Stalina a vladl 36-39 vemeno

   Smazat
  3. Šéfem nkvd po G.Jagodovi 1934-36 byl N.Ježov 1936-38 až potom L.Beria.

   Smazat
  4. Genrik Jagoda i Vjačeslav Menziňski byly Polsko-chazarského původu. V časech hladomoru na Okrajině byla velká část součástí Polska kde ovšem také byl hladomor. Podle tehdejší místní balačky prý řekl Pilsudský Hitlerovi: Daj ty mě Pomoře a ja tebe pomože. Dříve za všechno mohl osobně Stalin a teď Putin. Vždyť vydíte jaká je na Okrajině korupce v současnosti a to si myslíte že tam nebyla za sovětů. Kdo četl Zlaté prasátko tak ví jak se tam obtížně něco budovalo a vyrábělo. Do Moskvy je daleko a proto tady rozhoduji já. Parazitů je čím dál víc všude.

   Smazat
  5. 17:03 V roce 1939 popravili Jagodova nástupce Ježova, lejnere debilyči ... nick Honolul má recht, jako vždy!

   Smazat
 24. Pokud si chcete udělat obrázek o hladomorech v SSSR, pak doporučuji pročíst publikaci "Stalin, nový životopis" od historika O. Chlevňuka. Zde je vše doloženo i odkazy na archivní materiály.
  Je holou skutečností, že bolševici, konkrétně i osobně sám Stalin, nemilosrdně konfiskovali veškeré zásoby obilovin, které se na území SSSR nacházely. Řešily tak katastrofálně špatné zásobování obyvatelstva. Důsledkem bylo, že v příštím roce nebylo co zasít a katastrofa pokračovala. O nákupu obilí a potravinových surovin v zahraničí nebylo rozhodnuto včas a do jaké míry v nedostatečné nabídce Západu byly ideologické zájmy, to není zcela jasné. Faktem je, že hladomory nebyly jen na Ukrajině a že poslední byl v některých oblastech SSSR i v roce 1947. (Významnou část dodávky obilí z USA Stalin přesunul do ČSR). Lidé v těchto dobách byli nuceni "NĚJAK SI PORADIT SAMI" - z místních zdrojů. Dlužno ovšem dodat, že máme jasnou ukázku schopnosti krást a šmelit z Ukrajiny v letech 1990-2014. Ve srovnání s Ruskem v téže době zříme diametrální rozdíly, že?

  OdpovědětSmazat
 25. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 26. Hlavním viníkem toho, že v některých oblastech SSSR ve 30. letech lidé opravdu hladověli a umírali, byly Spojené státy americké! Důkazů je víc než dost. „Zardousit bolševiky! Rozvratem a hladomorem!“. A tak v roce 1925 (jen rok poté, co byla do oběhu uvedena zlatá desetirublovka), Amerika, Británie a Francie zavedly proti SSSR „zlatou blokádu“ a od té doby nemohl SSSR na Západě nakupovat zboží ani za zlato.

  OdpovědětSmazat
 27. jen tak pro zajímavost - daleko horší byl hladomor na západní Okrajině (většina foto pochází odtamtud) a tu v té době okupovali poláci

  OdpovědětSmazat
 28. Debila mazat ihned , otevreni "anonym" se neosvedcilo zavest znovu, redakce dekujeme ,ten lokalni idiot je skutecne blazen

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. hohohu 17:08 máte pravdu, tak vás tu docela jednotně "diskutovalo" 87 a rušil v podstatě jen jeden pod symbolem "unknown", který kryje 8 pravidelně diskutujících podobně, jako je tomu třeba u méně obsazeného symbolu "anonym". Byla to pohodička a diskuze se nevlekly víc než stovkou komentářů, že? Při tom všichni pěkně v řadě účet u milého Google. No, neberte to, chytrolíne. JiH

   Smazat
 29. Dobře že tyto informace vycházejí ven.

  Bohužel většina lidí papouškujících tzv. oficiální pravdy, bude mít v příštích letech problém. Přijmout fakt, že byli většinu života za užitečné idioty. Vlastní myšlení bolí.

  OdpovědětSmazat
 30. Dějiny jsou pro historiky, ale je tady jasná analogie s Putinem!! Pokud Rusko ničil opilec Jelcin, tak byl kamarád, ale když přišel Putin a postavil za cca 15 let Rusko na nohy, splatil dluhy, tak je náhle nepřítel a arcilotr největší!! Jenomže teď už lidé prohlédli lži a úskoky "západu" a především astronomicky a nesplatitelně předlužených USA / 23 trilionů USD jsou naše biliony / , kterým nezbývá nic jiného, než vyvolat válku !! Sankce pouze posílily ruský domácí průmysl a už nás na ruský trh nepustí a při případném kolapsu ekonomiky budeme v řiti!! Dnes jsou předlužené USA tou příslovečnou ekonomickou a politickou "rakovinou" pro celý svět!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě že se jim při tom falešném oplakávání mrtvol nejedná o lidi. Ti je nikdy žádní nezajímali. To nemusíme chodit za Putinem do Ruska. Pochopitelně jde jenom o pitomou hru, jakou hrají i s tím kuciákem na Slovensku: http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/kriminalita-asocialov/brutalna-vrazda-asociali-v-tisovci-dobili-tehlami-na-smrt-invalidneho-dochodcu-na-voziku-v-jeho-vlastnom-dome/ .Proč se nekonali pochody po této vraždě na Slovensku? Je snad život slovenského důchodce méně, než vražda kritika Putina, pardón chtěl jsem říci Fica? Pak se nedivme že údajně "fašistické" straně rostou preference, když ostatní na obyčejné lidi ser~ou.

   Smazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 32. Zadost redakce o slusne vyjadrovani pro vas neplati vy poloopice ? Krome toho mate mnoho veci nepresne - casove.
  A svoje pitominy doprovazite nadavkami !

  Vy nedokazete postavit protiargument ! Vzdy pouze nadavku a ten imbecil v Cesku (CENZOR), vas ochranuje peclive, jako retardovane deti !
  Bolsevici / Komuniste zabili nejvice lidi v dejinach Evropy A SVETA ! A s timto faktem nic nenadelate !
  Zadne nadavky vam nepomuzou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu, mám dojem že byly smazány jen tvoje urážlivé příspěvky, ostatní jsou součástí diskuze.
   Drž emoce na uzdě a nezačínej sám všem nadávat a "cenzor" tvoje normální příspěvky nebude mazat.

   Smazat
  2. 18:59 - Ja jsem nic urazliveho nenapsal !
   Kdezto vasi autori zde otevrene nadavaji nasemu oblibenemu presidentovi a jmenuji ho - CALIGULA !

   Ja to Americanum do anglictiny prehodit NECHCI !
   Nechci, aby to bylo k vuli me, az vas prijdou zcivilizovat.

   Sice si zaslouzite, aby vam nekdo nakopal do vasich menecennych prdeli, ale od Nemcu, nebo Polaku, vas to nebude tak bolet.... Oni s vami pohrdaji, kdezto Americane vas neznaji, mohli by vas vzit vazne. - OH jake vzajemne stesti, ze neznaji ...

   ------------------------------------------------------

   Obvinuji vas , ze zlehcujete utrpeni a HORROR, ktery se stal na Ukrajine a v Rusku, za existence SSSR a becite, kdyz se to stalo za valky vam v daleko mensim meritku !

   BUH vas potresta, za vas dvojity standart k hodnote lidskeho zivota.
   Je to zakon vesmiru ! Pak budete zase vriskat, jak primati na Limpopu !

   Smazat
 33. Prosím Vás nechte HONOLULOVI jeho komentáře pro naše pobavení a nereagujte na ně. Mějte slitování s jeho stářím. Sami nevíte co Vás čeká na stáří. Potřebuje se nějak realizovat a myslí to upřimně. I Pjakin říká že to Tramp vyhraje. Aurora brzy odpluje na Misisipi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trump to vyhraje jenom diky tomu, ze oposice nabizi smecku klaunu, soudruhu, a senilnich dedku. Na druhe strane, oposici se velice dari podryvat americky volebni system -- takze se to muze zvrtnout.

   Smazat
  2. 18:52 Pjakin neříká že to Trampík vyhraje, musíte pozorně naslouchat, tomu o čem on hovoří. Sice říkal, že volby vyhraje, což se stalo a po volbách jenom konstatuje, že si vede zatím velice zdatně a pokud neudělá nějakou fatální chybu, tak na něho státní elita nemá. Samozřejmě nevím, jak bude Pjakin hodnotit situaci po Solejmáním, taky může státní elita USA nechat Trampíka odprásknout, jak je v tamních končinách zažitým zvykem. V každém případě pokud nevyletí rakety s jadernými náložemi, je zatím relativně dobře. Ne nadarmo končí Pjakin každé své video slovy "Přeji mírové nebe nad hlavou" a před sametovým pšoukem se v obchodních dopisech psalo "Světu mír", ale to byli blbí komunisti, to neberte vážně. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
 34. Západ by si měl v první řadě zamést před vlastním prahem. Dnes se vytahuje násilí v Hong Kongu, V Moskvě, nebo ve Venezuele. Ale už se moc nemluví o násilí v Paříži, nebo v Barceloně.
  Z historie se vytahuje hladomor na Ukrajině, politické čistky v Sovětském svazu, ale už se nemluví o genocidě indiánů, nebo třeba o střelbě do stávkujících horníků u Duchcovského viaduktu.
  Tahle účelová manipulace mne neskutečně sere.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ale mluvi. Kazdy vi o tom, ze koloniste a pak Americane mordovali Indiany. Hodne jich zahynulo na evrospske nemoci. Alkohol taky nepomohl. Kazda vec ma svou stinnou stranku. Vy ale vynasite jenom tu. A to je spinavost.

   Smazat
  2. Také se opomíjí, že to nebyl první hladomor a že nebyl jen na Ukrajině, ale i v části Ruska. To si Ukrajinci, kteří už se nezmůžou na nic jiného než na sebelitování, jaksi neuvědomujím když blábolí o nějaké genocidě.

   Smazat
 35. Už jsem četl z pramenů, které potvrzují to co se píše v analýze. Ano, slavný ruský Car zanechal ruským mužíkům Rusko ve feudalismu. A byl to Stalin, který Rusko vyvedl z této pasti. A jak je uvedeno, i v diskusních příspěvcích, vše špatné co se dělo proti Rusku pocházelo z USA. Zardousit Rusko v stádiu zrodu. " Hladomor, který zasáhl SSSR ve 30. letech je dalším z nespočetných zločinů Ameriky proti ruskému lidu. Jednoho dne odpoví i na to..." Dokument o tom, jak více jak 200 let USA terorizují a masakrují svět (všechny zločiny včetně uváděného hladomoru) uvádí v chronologickém sledu všechny zločiny v zájmu svého sobectví. Sankce, které denně vyrábí Trumf proti neposlušným zemím, jsou trvalou metodou jeho imperialistického diktátorství. Nechybělo mnoho a v dobách kdy v Rusku vládl Jelzin tito imperialisté Rusko rozebrali na "součástky". Ať žije nepřemožitelný ruský národ na čele s Putinem! A Amerika ať žije ze svého!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Re (19:10):
   V tomto směru (strategické touhy zničit jako stát Rusko a rozebrat si je na "součástky") bych rozhodně neopomíjel Británii, resp. světový anglosionismus! ...
   Jsou to totiž tito, kdo nese lví odpovědnost za rozpoutání obou světových válek.

   Smazat
 36. 18:52 - Tak Auroru by jsi chtel poslat na Mississippi ?
  Z toho nic nebude, "soudruhu" ! Mala decka od skautu, tam poradaji radovanky s neckama, a ti by ji tam potopili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Honolulu a kdo teda do těch dvojčat - trojčat a Pentagonu poslal ty letadla? Jak je možné že se tam dostaly? Takže Aurora dopluje v pohodě.

   Smazat
 37. 19:10 - GRATULUJI, vyhral jsi zavod o TITUL vedouciho Imbecila na NR.

  AT ZIJE nas oblibeny PRESIDENT TRUMP !
  GOD BLESS PRESIDENT TRUMP !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Irácký premiér Ádil Abdal Mahdí nyní oficiálně oznámil, že USA ho požádaly o vyjednávání mezi USA a Íránem, a že generál Kásim Sulejmání s ním měl hovořit a dát mu odpověď na toto úsilí, týkající se vyjednávání. To znamená, že Sulejmání se účastnil OFICIÁLNÍ DIPLOMATICKÉ MISE v rámci diplomatické iniciativy, kterou ZAHÁJILY USA.

   Tím, že Trump nařídil zabití tak významné veřejné osoby ze státu, s nímž USA nejsou oficiálně ve válce, bezostyšné porušil mezinárodní právo. Tento čin vraždy nelze nijak ospravedlnit, navzdory senzačním tvrzením Trumpovy administrativy.

   A včil mudruj, Honolulu.

   Smazat
  2. Treba Sulejmaniho zabil Deep State, a Trump vi, ze kdyby to rek, ze ho zabijou. Aby mu podrazili nohy. Ale zatim to vypada, ze to zvladnul. Ale pred paru dny vypadal tak trochu do zelena.

   Smazat
  3. Pokud se vrátíte do svého pokoje s penisem mimo kalhoty: Alzheimer

   Smazat
 38. 19:57 - neni treba mudrovat , ale zadrzet smich a predstirat respekt pred mezinarodnim "pravem" ! Tak jako vas cenzor kasle, na vsechny prava druhych, tak ve vysoke diplomacii moderniho veku, se na vsechno kasle, co je NEvyhovujici !

  Proc se uchazet o prizen lidi, jako jste napr. VY v Cesku, nebo Muslimaci, kdyz s vami nikdo nedokaze vyjit, at se snazi jakkoliv.

  Vsak poznate, napr. neopravne, nekonecne pozadaky, (stale se zvysujici), od barbaru, ktere budete mit v Cesku !
  Takze shrnuto ! Pro nekoho to bylo vyhodne, aby general nedychal , (napr. Saudis, nebo, Kurds, nebo Israel), tak
  byl vygumovan, jako se deje na vasich vebech 100 x bezohledu, na nejaka prava.

  Pamatujte, moralizovani je zbrani skaredych slecen po sezone, zatim co ty pekne, vladnou svetu nemoralne.

  ------------------------------------------------------------

  Trump se zavdecil mnoha lidem, kteri nemaji radi Iran a ti, kterym to vadi, mohou jecet jeste 2 tydny a nebude to nic platne.

  ------------------------------------------------------------

  Histerie poslednich dnu je ARTIFICIAL = umele vyvolana.
  U nas je klid.
  Nam dela vetsi starost, zasnezeny sever u nas, nez Middle East !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud se vrátíte do svého pokoje s penisem mimo kalhoty: Alzheimer

   Smazat
  2. Pokud neúmyslně dosáhnete erekce: Parkinson

   Smazat
  3. Pokud si močíte na nohy: Prostata

   Smazat
  4. A pokud blekocete jako hovnocuc jste idiot

   Smazat
  5. Snad by ani tak nevadilo, že se ten trapný američan neustále vnucuje na naše diskuze, ano, máme demokracii a svobodu slova, ale vadí to, že se nám otevřeně pošklebuje, že vyhrožuje, že neustále vyzdvihuje ty jejich zločince na postech prezidentů, že dokáže obhajovat to zbabělé a sprosté zabíjení lidí ve světě, kterého se američtí lumpové dopouštějí. Ten šmejd z naší země utekl v touze po dobrodružství ( ne že se tady bál nástupu socializmu) a takových otrapů bylo mnohem více, mladých pitomečků, kteří se připojili k obrovské vlně exulantů z jiných zemí - jen socky a pitomci, kteří si mysleli, že na západě zbohatnou. Pak se živili i čištěním bot na ulicích nebo prostitucí, ale holt byli na západě. Dobře - jeho věc. Dnes žije v té hnusné, zločinecké stoce, která zapříčinila i druhou světovou válku, ovšem mimo jejich území ( na to jsou kadeti) - Evropu rozesrali, a miliony Evropanů to odnesly. Teď se snaží o něco podobného, zas to rozesírají mimo USA - to je přece podlost a zbabělost nejtvrdšího kalibru. A tenhle hnusnej bejvalej Čech se z té dálky každý den Čechům pošklebuje, vyhrožuje, přeje nám jen to nejhorší -PROČ???Co jsme exulantům udělali? Proto je to magor, a nemá lézt na diskuze s lidmi, jimž jenom nadává.

   Smazat
  6. Vidim, ze nenavist vuci exulantum ve stare vlasti stale vesele buji. Ono vam to moc pomohlo, ze jo? Abyste zustali naivkove, a byli pekne oskubani s nastupem vytouzeneho kapitalismu. Tunelari vsech zemi, spojte se!(Nejsem honolulu.)

   Smazat
  7. 21.24 to neni vuci emigrantum ,emigrace je kazdeho vec (ja sam jsem take) ale jak ja tomu rozumim je to konstatovani ze debilove maji mit vstup mezi normalni lidi blokovan Technologie je zde a neni duvod se nechat otravovat nekym kdo si mysli ze vi a nic nevi, nikoho neohromi neb je to dusevni chudak bez rozhledu s limitaci zrejmou dle jeho slovosledu a blabolu hodnych autisty(poloblba)
   Proto se pripojuji k pozadavku toto individuum blokovat dle IP adresy coz je jednoducha zalezitost a obnovit no anonym .Ja jsem se osobne s mnoha emigranty setkal a bohuzel musim konstatovat ze po hadrovce zcela spravne hosi vedeli ze o navraceni emigrace nestoji a o nic republika take neprisla .To si dovolim tvrdit.Howgh

   Smazat
  8. Emigranti jsou dnes. My jsme byli exulanti, a ma vlastni rodina nam to porad jeste ma za zle. Pred casem, byv. exulanti, co se vratili nebo pendlovali tam a zpet, meli strach rict pravdu, a delali, ze jsou, no, odkudsi ze Lhotky. Bylo by nas o to stalo vic, kdyby byl jiny pristup. Zda by se republika o neco obohatila? Ja myslim, ze ano. A kazdopadne bysme pomohli tem, co nechteli, aby se Ceskoslovensko rozpadlo.

   Co se tyce trollu, s tim nic nenadelas. Resit to cenzurou je blbost. Nejlepsi recenpt je ignorovat. Ti, co honolulu porad spilaji, ho podporujou a krmi.

   Smazat
  9. 22.43 Exulanti ci emigranti ,neni dulezite zarazeni do te ci one kategorie ,principielne jde o to, ze emigrace 68 nebyla emigrace politicka ale byla moznost odejit a tak (jak s erikalo za bolsevika) utekli z mladicke nerozvaznosy a touhy po jinem zivote .Ale ani tehdy republika nic neztratila ,kdo umi, je chytry a neni politicke prase ,prezije v kazdem rezimu . Musim konstatovat ze bohuzel jsem mimo par lidi v emigraci zadne vedce nepotkal ,spise naopak a ti kterym jsem treba financne pomohl ci delal deal mne VZDY podrazili neb system jues je to naucil velmi rychle .Ja osobne jsem odjel az pozdeji a vubec ne z politickych duvodu ,ale to je jina historie

   Smazat
  10. 23:01 "emigrace 68 nebyla emigrace politicka" prominte, ale to je peknej vembloud! Kdyz se takove bludy sirej, tak se nedivim, ze lidi i uverili, ze nam tady peceni holubi litali do huby, zatimco se doma trpelo...

   Muj tata zacinal jako vedec znovu ve 45. Proc? Protoze kdyby zustal, tak by se byla jeho podrizena soudruzka pekne mstila. Uz se snazila, ale dosud se ji to nepodarilo. Asi by na to bylo doslo, protoze se pak dostala do vudci funkce. Jeji laska vuci Sovetskemu svazu se ji nakonec extra vyplatila. Ale vy to asi vite vsecko lepe...

   Smazat
  11. A proč se sem pak vraceli? Proč se sem vrátil W.Matuška jako nemocný - léčil se zde, zemřel zde, je pochován v ČR - proč ne na Floridě? Najednou mu byl hrob doma dobrý? Proč se sem vrátil Martin Štěpánek, který celá léta na radiu Svobodná Evropa dokonce svoji vlast a svůj domov ošklivě pomlouval? Proč se sem vracel, a když se stal dokonce ministrem kultury, na této pozici se zastřelil, také má hrob v nenáviděné ČR. Jak to? A proč se zastřelil? Protože ho zklamalo to odporné politické demokratické svinstvo, jemuž celý život fandil a jemuž věřil? A proč se vrátil Honza Tříska? Co na konec života skočil z Karlova mostu do Vltavy? Hrob má tady v ČR - a proč o nich - přece to byly slavné osobnosti i tady v ČR - proč o nich nebyly v TV vyrobeny žádné vzpomínkové memoáry? Protože to zasraná televize financovaná zasraným západem lidem předvádět nechce. Museli by totiž obrovsky lhát a fabulovat, což už si nedovolí. To až po dalším převratu ( až nový "stát" zestátní majetek těch kurev, co ho rozkradly) se to naopak bude hodit. Všechno. Budeme čumět - i vy co tady píšete ty srajdy budete čumět. Co budete psát potom? ČR je dobrá jen jako hrob pro exulanty? Třeba se vrátí i Jiří Večerek -Honolulu zemřít sem?

   Smazat
  12. 13:52 Treba jo. Nejaky cesky hrbitov na tom vydela. Takove sragory vam vadi? Ze se Cesi chovaji podle Machova ... kolebka ma a hrob muj...? Fuj.

   Nemel byste se radsi starat of neexistujici hranice, islamizaci, anglicizaci, a korupci tam u vas doma?

   Smazat
 39. Díky, za naprosto skvělý článek. Dnes se situace opakuje.
  Snaží se vše co se nedaří svést na vládu a Putina. Ale díky tomu, že Ukrouší se odtrhli ubyl jeden velký problém. Ještě zbývá užitečný idiot Lukašenko. Rusko si pomalu ale jistě zajišťuje naprostou sobětačnost a dokonce i vyváží potraviny a suroviny. Jenom si musí dát pozor na ty, kteří způsobem podobným naší "privatizaci" získali neskutečné bohatství. A to že dnes za určitých podmínek pochopili, že vyvézt ho do ciziny nelze spolupracují s vládou. Ale věřím, že čekají na příležitost. Jsou takoví hňupové, že si nedokážou představit jak jim (pokud by došlo k převratu) jejich bohatství odeberou daleko mocnější a vychcanější.
  Přeji Rusku mnoho úspěchů a jenom jim závidím jejich odhodlání. Myslím, že jsou na dobré cestě pokračovat na cestě, která byla přerušená předčasnou smrtí Stalina.
  Václav

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pro Václava:
    http://leva-net.webnode.cz/products/jurij-i-muchin-pomluveny-stalin/

   Smazat
 40. A kdy se bude slavit hladomor indiánů v USA. Nebo hladomor afrického obyvatelstva. Otrokáři jich milion mrtvých házeli z lodí do moře. Britové taky zlikvidovali statisíce domorodců.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo jo. Vzdycky ti anglosasi. Islamaci nikdy. Islamsky otrokarsky trh byl daleko vetsi, a v podstate trva do dneska.

   Smazat
 41. Cena života českého, německého a slovenského vojáka je různá.

  https://cz.sputniknews.com/nazory/2020010911224353-cena-zivota-ceskeho-nemeckeho-a-slovenskeho-vojaka-je-ruzna-nazor/

  OdpovědětSmazat
 42. Já bych to komentoval jinak. Lepší slušný němec než vlezdoprdelka čech. A to je případ nejenom dnešních dnů.

  OdpovědětSmazat
 43. "Soudruzi" Hurvinci , proc porad placete a uzirate se nenavisti, kdyz vam to vubec nepomuze !
  Moje nazory jsou vitany a berou vam, vas indoktrinacni vliv, ktery je denne mensi a mensi. Dokonce nejaky starosta na vas vystrkuje nahou prdel, a to ne z Ameriky , (jako ja), ale odnekud z Prahy !
  Receno spisovnou cestinou ze Smichova, vypadate vedle me jako IDIOTI, kdyz se rozcilujete ! Nedokazete postavit protiargument ohledne niceho, tak se uchylujete k nadavkam, lzim a dehonestacim !

  Zapomeli jste rict, ze ziji mezi alligatory a bedne od lednicky.

  Vase prskani plne nenavisti me vzdy rozesmeje a inspiruje vam nacurat do kuchyne, kde kuchtite pro vas narod vase indoktrinacni sracky bez vytaminu, pro rozvoj osobnosti, ceskeho obcana.

  Vy kdyby jste meli moznost, tak lidi jako jsem ja, budete veset na Pankraci, jako tech 200 nestastniku, ktere jste popravili v 50-letech. - A na hranicich zastrelili
  pres 300 !
  Hurvinci, smirte se s koncem vaseho vlivu a nikoho NEUMLCUJTE, aby jste nebyli jednou umlceni sami !
  Radej mi dejte mentalni CHALENGE !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nicku, jakapak challenge? Dyt je to tady plne antiamericanu. To je jak se prit v Americe s neomarxistama. Clovek rekne neco, co jde proti jejich ideologii, a pak uz prsej jenom nadavky.

   Smazat
  2. Pán ve 23:44 promine ale strávil jsem v té Vaši bájné zemi více než rok a co jsem viděl:
   - soutěž o nejlepšího zaměstnance měsíce
   - rasizmus
   - farizejství a dvojí morálku, jednu na veřejnosti a jednu soukromou
   - namyšlenost na nadřazenost i když si myslím že
   - pocit že jsou Amerika a přitom jsou jenom její část. By the way, když řekněte Kanaďanovi že je vlastně také američan tak se urazí
   - úrveň vzdělání naší ZDŠ byla na úrovni průměrné US high school a průmyslovky na úrovni Colledge etc.
   Inu jak bych spoustu svých spoluobčanů nejraději nakopal někam (US občané také rádi nakopávají prd..) tak bych je za US občany nevyměnil a ani za pobyt v oné zemi. Inu Česko je Česko a vy si to užijte vy mrtvá větev národa (to jsou všichni emigranti).
   A challenge je v překladu výzva a to i pro další diskutující.
   Inu k tomu antiamerikanizmu, dobrý přítel Vám řekne že děláte hloupost a nepochlebuje. Váš nepřítel nebo vlez prd elník Vás bude jenom chválit. Také jsem zažil situaci kdy jistí obyvatelé po kritice své práce obvinili kritizujícího z rasizmu i když měl vlastně pravdu. Inu to k zemi Vašeho štěstí

   Smazat
  3. Jenom dodatek, jednou jsem řekl svému ruskému kolegovi že když po tom touži, že se z něj nikdy nestane "nastojaščij amerikáněc", také to platí i pro Vás. On se narodil jako Rus a umře jako Rus, tož tak to chodí ST

   Smazat
  4. 8:48 Amerika neni idealni. Cesko neni idealni. To je nejaky argument? Vidim, ze i vy mate nejasno mezi rozdilem exulanta a emigranta. Emigrantovi se nedari, styska, nebo proste ma ciziny dost? Muze se vratit. Exulant? Nemuze.

   Jak vite, kdo je a neni mrtva vetev naroda? bez specifik jsou to jenom nadavky. Radsi byste si to tam meli hlidat od islamizace a delat deti, jinak bude ne vetev, ale cely narod v... no, tak jak by se to libilo Haydrichovi.

   Smazat
 44. Omlouvam se za slovo - Challenge !
  Coz je zavod intelektu - lepe receno SOUTEZ se stranickymi Hurvinky !
  Receno po nasem : Invite someone to engage in contenst.

  (Ale ne tak, jako vasi souruzi v SSSR ve 30-tych letech !
  Tam bylo moc krve...)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. debile slovo challenge = "problem" pouzivane slovo v hovorove anglictine casto .co to melez jiz po ste -uzivas na ohromeni slovick a ani nevis jejich zakladni vyznam na rozdil od milionu dnesnich cechu dona debile s placartou palici a dlouhym rypakem gorilim

   Smazat
 45. Situace s hladomorem je popsána v knize Stalin Krev a sláva od Rybase. Doporučuji přečíst. Tam je to popsáno tak, že SSSR měl zahraniční závazky. Rusové chtěli odklad splátek, ale Západ, hlavně Londýn řekl jasné ne. kapitalisti situace chtěli využít k zlomení moci bolševiků. Čili těžiště viny za tehdejší mrtvé hladem nese kapitalistický Západ, protože neumožnil odklad splátek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To se mi nezda. Bankeri si sami splatky vynutit nemuzou. Proste ta zeme na cas nezaplati. Deje se to pomerne casto.

   Smazat
  2. Re (00:26):
   Nejenže neumožnil odklad, ale jako platební komoditu místo nabízeného zlata tvrdě požadoval .. pšenici(!). Která pak samosebou nemohla nescházet při vnitřním zásobování obyvatel. A to nejen na Ukrajině, ale v Rusku a jinde v SSSR.

   Smazat
  3. A jakym zpusobem si tu psenice vynucovali? Cim hrozili, co by mohlo byt jeste horsi, nez se v Rusku delo?

   Smazat
 46. 0:00 - oni nenavidi Ameriku, (ve ktere nikdy nebyli), protoze jsou to nemehla nesikovna , ktera by se nedokazala uplatnit !
  Oni jsou provincionalni Evropsti HILLBILLIES !

  (Hurvinci, Hillbilly = hloupy Honza z odlehlych hor).
  Mysleno Appalachian Mountains, ale ja tam byl a ti mistni Honzove jsou na tom lepe nez vy.

  Na pobaveni = jejich typicka hudba.

  Save the last dance for me !

  A ted jdu od vas jinam.
  Nezaslouzite si svetlo - majaku civilizace.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hillillisbibbilic jsi ty Rednecku vime kdo jsi zname tve zvasty leta .Jsi jako flasinet FU.Muzes pozdravit kamse z Erekcu v Israhelu censora hahahaha ten te mel rad jako vosinu nadore
   Ty jsi hillibillis and hoboo kaspare

   Smazat
  2. Redneck, vidlák, buran (italsky burino), také podobné naničhodník, budižkničemu, rusky podobné líšnij čelovek (to je asi vystihující, zbytečný je míň než nic, niktoš je to vlastně mínusová hodnota). Bydli v popelnici a zde si honí sebevědomí. Budíž mu přáno.
   Pro chytráky, historie jako věda nebyla nikdy určena k popisu událostí jak se objektivně stali, ale jak by měli být pamatovány vzhledem k velkým hráčům.
   Je veřejné tajemství, že za Jelcina byly do ruských archivů vkládány zfalšované "historické" dokumenty dle citátu „Kdo ovládá minulost, ovládá budoucnost. Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost.“ George Orwell. A pak přijde chytrolín a vykládá něco o cizí zemi, kde nikdy nebyl. A ostatně co se vzrušuji, on mně také

   Smazat
 47. 0:48 Ale vy to schvalne vyhrocujete.... Vypada to, ze oni nenavidej Ameriku, a vy nenavidite starou domovinu. Tak se tady navzajem mlatite, a k cemu?

  Se mi zda stejne, ze je to tady plne antiamerickych trollu, mozna placenych za tu propagandu proti Americe... kterou vetsinou vubec neznaji, ale to jim je jedno.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vašnosto, pletete si slovo propaganda se střízlívým náhledem na Ameriku (na kterou mnozí do té doby než tam žili a pracovali shlíželi jako na svatyni demokracie a prosperity, a kteří ten názor brzy změnili - na rozdíl od pšahaného Honolula). A právě ti, kteří tu Ameriku znají na základě jejich pobytu a zklamání (myslím ty inteligentnější - mikoliv vydlabané Honoluláky) jsou k ní kritičtí a mají pochopitelně jiný kritický názor na ni než ti, kteří v prdeli byli a ho.no tam viděli, což je vnímáno - chybně jako názor "proruských trollů, antiamerikanismus a nenávist. S nenávistí to nemá nic společného, spíše se zklamáním. Budete se divit, ale stejný názor má velká část obyčejných Američanů, skvělých lidí - tedy z řad těch, kteří si umí přečíst maturitní vysvědčení z těch jejich High schools (na úrpovni našich pomocných škol). Najděte si na googlu kolik z těch "maturantů" si ten diplom nedokáže přečíst. Americká vláda není americký lid. Howgh.

   Smazat
  2. Blogger: Mozna mate pravdu. Ja jsem taky v necem zklamana. Ale to mi nebrani v tom, abych taky videla ty pozitivy. A kde je omluva za propagandu, ktera tady prsi jak destik v dubnu? Uz je tu novy clanek o tech hroznych Americanech, co zabili Suleimaniho. Zatimco v Iranu oslavuji smrt zabijaka, podobne jako bychom my oslavovali, kdyby byli v 68 odbouchli Brezneva.

   Smazat
 48. Povezeno jasne a strucne...
  Ukrainci nejsou narod
  Je to slepenec ruznych narodnosti a etnik a nikdy nebyli zadnym narodem v pravem slova smyslu..
  Sami se mezi sebou nenavidi a bohuzel dnes cast ukrainy fasizuje a hledaji svou identitu...
  Pripoustim ze vetsina je normalnich ale nazi bojuvky maji prevahu..
  Hladomor na Ukraine byl o tom neni pochyb ale kdo proc a jak ho zavinil je podle meho otazka pro Ukraince
  Stalin nebyl zadny lidumil ale taky si myslim ze hladomor nezavinil on..
  To je neco jako Solzenicin..
  Pro zapad uvadel 20 milionu mrtvych v gulagu a nakonec se priznal ze na radu zapadnich kamosu cisla zvelicil..
  Strizlivy odhad je cca malinko pres milion coz je taky ohromne cislo ale jako vzdy se hystorie meni podle pravidel anglosasu tak jak jim to vyhovuje
  Zitra to muze byt sto milionu obeti...
  Statistice vytvorenou anglosasy neni duvod verit
  Jejich hystorie neni hystorii realnou

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Architekt ukrajinského hladomoru byl lidový komisař jistý Kaganovič.

   Smazat
  2. Mozna ze ano ale hystorie je natolik pozmenena ze dohledat pravdu je dnes velmi obtizne a to nemluvim proc vlastne k hladomoru doslo
   Vzdyt uz ani dnesni generace si neni jista kdo zavinil 2 valku
   Ostatne to neni poprve kdy se hystorie meni
   Ale zase na druhou stranu muzeme sledovat prepisovani hystorie v primem prenosu
   Maloktera generace ma to stesti sledovat to online
   Jsme v primem prenosu
   Neni to super...??

   Smazat
 49. Mírně jsem zmaten. Anthony Sutton: Wall Street a rewolucja bolszewicka a další kniha Wall Street i Hitler. Autor v těchto knihách tvrdí, že ruskou bolševickou revoluci a další rozvoj bolševického Ruska a také vzlet Adolfa Hitlera od jeho vystoupení na politickou scénu až dokonce do doby měsíc před Overlordem financovali hoši s prachy z Wall Streetu. Knihy, z nichž tu bolševickou revoluci nemám dočtenou a obě knihy jsem si pořídil na pšonském knižním trhu /já na rozdíl od pána komentátora, který se takto hanlivě vyjadřuje o Polácích, nemám na nic černobílý pohled a jsem vždy připraven svůj pohled změnit třeba o 180 stupňů podle hesla - pouze kráva nemění své názory/ vypadají věrohodně. A ostatně když trochu jen přemýšlíte, kde tak asi obě země Sověti i Hitlerovo Německou měly vzít peníze na obrovské ivestice v průmyslu? Německo bylo zničeno první světovou válkou, přesněji řečeno byla vyprázdněna jeho pokladnice, asi bylo zadluženo. Rusům proradní kapitalisté myslím z Britanie ukradli jejich zlatý poklad, tak jsem to kdesi slyšel. Vzaly je v Emerice, které vůbec nevadilo /stejným lidem!!/, že financují tak rozdílné tábory jak nacisty a bolševiky. Hlavně že dostali za své prachy výhodná procenta navíc k zainvestované sumě. Tak se také stalo. Mimochodem Adolf šedl do války prý proto, že jeho stát se octl na pokraji bankrotu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Naprostá pravda. A vědí to všichni, jenom nevím, proč tak hloupě kecají a na co si teď hrajeme. Američané věděli dokonoce i to, jak příšerně zacházejí němečtí fašisti s lidmi, viděli ve filmových týdenících záběry z koncentráků, to šílené množství vychrtlých a zbídačelých lidí, zabíjení plynem, zbídačelé malé děti, jak to všechno hrnuly buldozery - viděli všechny ty hrůzy už v roce 1942. Jak se válka zvrhla -v jaké zvěrstvo! Proč nezasáhli - IHNED? Proč se nasrali do války až když ji Němci měli prohranou? Proč si pak hráli na spasitele a rozdávali zbídačelým lidem čokoládu? Aby nepřišli o dělení válečné kořisti? Aby mohli i nadále kecat do uspořádání světa? A proč záminkou k transportům lidí v dobytčácích byli židi, když jiní židi, miliardářská židovská verbež v USA žila v přepychu a ovládali politické špičky? To nemohli ty ubohé chudé souvěrce zachránit, naopak se dívali na ten hnusnej holocaust? Je to všechno jedno jediný obrovský a hnusný svinstvo, prolhanost, podvody, pokrytectví. Ten pláč nad oběťmi, sochy, a tak dále! HNUS nad HNUS!Jak správně zpíval K.Kryl ... krajem létaj hejna krkavčí, světu vládne mistr popravčí".... je to přesně tak! Američtí krkavci v řadě zemí světa vykovávají lidem oči, a celý svět ovládá americký hnus, a už hodně dlouho -od svého založení - asi sto let?

   Smazat
  2. 13:42: Píši asi pozdě, protože již staženo do archivu, přesto musím vyjádřit díky za to, co jste napsal v reakci na to, co jsem napsal. Jen zde mě opět napadá myšlenka...Nesouhlasím tak uplně s tím, že by o tom věděli všichni. Viz první řádek Vašeho příspěvku. Ještě jednou díky.

   Smazat
 50. Amerika je nejlepsi zemem na svete a muj zivot v ni, je spokojeny mirovy zivot v dostatku a pohode, jako v perince !

  Mam tu zem rad a rozumim ji, citim se v ni dobre !
  Vase atrocitni PROTIAMERICKA PROPAGANDA je zalozena na flustraci z vasich neuspechu.

  Jste sebedulezita, sebestredni nemehla, ktera ztratila prizivnicka koryta na ukor naroda a s kterymi pohrdaji i vasi sousede. Byli jste stejni TYRANI, jako byl radical Stalin a Hitler.
  Lezli jste do zadnice oboum a vase prelakovani evropskych dejin neni k nicemu a nikdo mu uz neveri !
  Slava Americe !
  GOD BLESS AMERICA. (Buh ji zehnej !)

  To prohlasuji ja, ktery se nesmi podepsat, vy nenavistnici.
  Ale jsem vas svetlonos !

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. ať žijou soudruzi z uSSa - ale za svý a nekradou a nevražděj po celém světě

   Smazat
  2. 18:22 A odkdy lejnere putlerýči snowbordisti vražděj po celým světě, i tam kde nesněží a tudíž nemaj čím?:-) Nebo jde o ty snookery či dokonce studentíky? - https://en.wikipedia.org/wiki/USSA

   No jo, z těch posledně menovanejch sere volejovej mogul každej putlerovec ...

   Smazat
 51. Jen na konci máte preklep, místo "Velká občanská válka" má být "Velká vlastenecká válka".

  Jinak děkuji za výborný článek. Doporučuji knihu "Bůh synergie", pokud jste ji už nečetl, i ostatním. Vidím odkazy na pospolne.cz, to je ten samý autor.

  OdpovědětSmazat
 52. Jak čtu Novou republiku rád tak tohle je naprostý blábol někoho, kdo o té době nic neví a nečetl. Ten hladomor byl díky tomu, že bolševici zabavovali rolníkům pšenici, kterou si nechávali třeba proto aby neumřeli hlady. Stalin tehdy v rámci industrializace prodával pšenici na Západ aby získal valuty. Doporučuji knihu Viktor Kravčenko ( v názvu knihy je Viktor Kravtchenko) : I choose the Freedom. Autor se toho zabavování sám zúčastnil coby zapálený komunista. Hrůzy, které zažil ho přiměly změnit názor a uprchl nakonec na Západ.

  OdpovědětSmazat
 53. No zajímavý článek i diskuse. Z jiného soudku. Po těch letech vítězství,odříkání a obrany...příšel M.S.Gorbacov a uvěřil tomu západu,že mráz přichází z Kremlu. Jednal ,dělal Perestrojku,nechal stahovat vojáky z různých zemí a nakročil ke zrušeniní Varšavské smlouvy,s podmínkou,že se NATO nepřiblíží k SSSR ani o mm. No teď ,vlastně krátce po tom,mu " důvěryhodné" západní kulturní hodnoty připomněli,že nic nepodepsali,že vlastně nic nešlo byli a SSSR se rozpadal a oni si to za konzumace Jelcinem ohnive vody ( síla zvyku po jednání s náčelníky v dřívějších dobách) porcovali. No kam to došlo a kde to je vidíme teď naposled v Iraku a Íránu a kde všude je NATO a kde je Varšavská smlouva a co se vše stalo a děje a jak. Uzavřely se různé smlouvy a dohody i ústní,ale......vidíme co se dodrželo a jak.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.