Reklama

středa 8. ledna 2020

Končí jedna éra

Leo K.
8.1.2020 KosaZostra čili vlkovobloguje.wordpress.com
Omnia mutantur, nihil interit – Všechno se mění, nic nehyn – říkal Publius Ovidius Naso už před dvěma tisíci lety. A skutečně, zvykli jsme si, že se po roce opakují jaro, léto, podzim, zima; že po jedenácti letech se mění sluneční aktivita a nechali se poučit, že existují i delší opakující se intervaly. Například precese zemské osy, která vykoná jeden kompletní kruh za přibližně 25 800 let. Tady už ale naše lidská zkušenost nestačí, což teprve na jeden kompletní oběh sluneční soustavy kolem jádra naší Galaxie (cca 225 milionů let). Ale ať je tomu jakkoliv, Ovidiovo konstatování bych přece jenom opravil.

Vše se mění, jenom lidská hamižnost zůstává.

Také my jsme nedávno „slavili“ jednu změnu. K lepšímu? Jak pro koho. Neřekl bych, že převrat před třiceti lety přinesl to, v co doufaly masy. Nastartoval totiž destrukci společnosti. Ve jménu svobody zvítězila svévole. Pomocí „laissez faire“ mělo docházet k omezování státních zásahů do hospodářství, a tedy i posílení role jednotlivce, protože liberalismus si oškliví solidaritu a kolektiv. Že prý za svůj život je každý jedinec odpovědný jenom sám sobě. Jako by neexistoval vliv okolí. Jakoby neexistovala etika, tradice a kultura, dobré, ale i špatné příklady. A skutečně; jakoby etika, tradice, kultura a dobré příklady vymizely ze světa.

Liberalismus tvrdí, že pokroku není možno dosáhnout spoluprácí, ale jenom soupeřením.

Že individualismus, sobectví a chamtivost jsou přirozenými průvodními jevy takového stylu života, nebylo nutné nějak zvlášť zdůrazňovat. To záhy (od roku 1990 do roku 2004) poznalo například 103 000 nájemníků ze 44 000 bytů jejichž nároky byly upozaděny ve prospěch jednotlivce Zdeňka Bakaly.

Společnost se na drsné poměry adaptovala, ale o kvalitě stávajícího režimu to nic kladného nevypovídá.

Nahradit rovnostářství sociální nerovností rozhodně nebylo výhrou. Pokud vadou minulého režimu byla politická nesvoboda, pak ekonomický tlak, kterému dnes čelí nejen chudí, ale i střední třída, je systémovou vadou minimálně srovnatelnou. Liberální ekonomika si vyžádala řadu změn:
 • Liberálové se zapojili do závodů o snižování daní v době, kdy nadnárodní podniky přetékali ziskem.
 • Tvrdili, že ekonomika služeb spolehlivě nahradí ekonomiku výroby komodit, přesto že M. Zeman v parlamentu řekl, že vzájemným přeprodáváním limonády ještě žádný stát nezbohatl.
 • Požadují alespoň částečnou privatizaci solidárního penzijního systému odčerpáním prostředků do privátního kapitálového systému, který spolkne 30% pojistného jen na svou režii, zatímco solidární systémy jen 3 až 5%.
 • Vše proto, aby – jak říká ekonomka Švihlíková – mohli čerpat rentu.
 • A v neposlední řadě prosazuje privatizaci státních a polostátních podniků (např. ČEZ), přestože ta snáší zlatá vejce navzdory představám, že všechno státní je mizerné.
Vzpomeňme na pokryteckou poznámku M. Kalouska; „Stát tu není proto, aby vařil pivo“ když loboval za privatizaci Budvaru. K dovršení nechtěné komiky, liberální ideály a ideologii nejčastěji adoruje vedle Pirátů – Antifa, (živě, takřka online, to můžeme vidět v Německu) podle jména protifašistická, ale v realitě tyto ideály „prosazuje“ bojůvkami, ukřičením – tedy čistě fašistickými metodami.

V jednom rozhovoru Noam Chomsky hodnotí situaci v USA:

A já si myslím, že to je dopad celého toho velkého neoliberárního útoku. Technicky vzato začal Carterem a naplno se po celém světě rozjel za Reagana a Margaret Thatcher. Na všeobecnou populaci měly neoliberální, probyznysové principy devastující dopad. Proběhlo to všude. Podívejte se na platy… Chci říct – skutečná hodnota platů je dnes nižší než byla na konci sedmdesátých let. Ekonomika rostla, ale peníze směřovaly jen do několika málo kapes. Produktivita stoupá, ale platy ne. Do půlky sedmdesátých let se růst platů držel produktivity. Když se podíváte na grafy z té doby, dochází tam k rozdělení: produktivita stále roste, ale platy stagnují, případně i klesají. Platí to, ať to posuzujete podle jakýchkoli ukazatelů. A lidi to přirozeně rozčiluje. Jsou naštvaní. V Evropě se děje to samé – hněv, nenávist k institucím, objevují se tu ošklivé tendence svalovat na někoho vinu za to, co se děje. Vidíte to v evropských volbách.

Pokaždé kolabují centristické strany a narůstají okraje spektra.

Vidíte to na brexitu. Brexit je sebevražedný. Ale lidé jsou tak naštvaní, že prostě jen chtějí pryč. Vezměte si fenomén Facebooku. Odkud berou zprávy? Sami nemají žádné reportéry. Berou si je od New York Times, jde o stejný zdroj informací. Jen je vydávají ve zbanalizované podobě, takže je zvládnou zpracovat i lidé s mentalitou desetiletého dítěte. Je to velmi nebezpečné. Nedělají nic z toho, co mají dělat média. Nic nerámují, nevybírají. Neposílají nikam reportéry.

Nepátrají po informacích, jen je sbírají a předávají dál dětem, aby se na ně na deset minut podívali a nevěřili novinám.


Navzdory názvu nebyla neoliberální éra liberální. Nakázala lidem ortodoxii, jejíž strážci byli velmi netolerantní k disentu. Pluralita se zkrátka nenosí! Ekonomové jiných názorů se stávali kacíři, které bylo třeba umlčet a izolovat. Liberalismus měl jen málo společného s „otevřenou společností“ Karla Poppera.

Liberalismus selhal a zjevně končí a globalismus v křečích obchodních válek také.

Musím předeslat, že úloha trhu v ekonomice je zásadní a nelze ji ničím nahradit a už vůbec ne nějakým administrativním algoritmem. Ale existují oblasti (převážně v oblasti služeb), kde trh může hrát nanejvýš pomocnou roli jednoho z ukazatelů. Princip liberální soutěže, ve které má jedinečné a zcela mimořádné postavení trh, přesvědčivě prohrál, jak v sociální oblasti, tak v umění, ve vědě a dnes můžeme plným právem říci, i v ochraně životního prostředí. Jeho zastánce nejlépe ilustruje jejich neochota porážku přiznat. Je to smutný konec éry, která pro soutěž samu zradila svoje zásadní pravidlo. Pogratulovat vítězi a vzdát čest poraženým.

Liberalismus Miltona Friedmanna nikdy nebyl liberální. Byl netolerantní a ničil demokracii. Dnes vede víra ve volný trh náš svět ke konci civilizace.

Po čtyřiceti letech neoliberalismu je verdikt jasný – prospěch z něj směřoval nahoru, píše nositel Nobelovy ceny za ekonomiku Joseph Stiglitz. Stiglitz nejprve připomíná rok 1989 a knihu Francise Fukuyamy o „konci dějin“ a nástupu liberální demokracie a tržní ekonomiky. Dnes podle něj ovšem žijeme ve světě, který odchází od pravidel liberálního pořádku a ve kterém se do vedení zemí dostávají autokraté a demagogové.

Fukuyamovy myšlenky se dnes jeví jako naivní – ovšem pomohly udržet neoliberální ekonomickou doktrínu.

Dnes je neoliberalismus s vírou v prosperitu dosaženou neregulovaným trhem na kapačkách, míní Stiglitz. Souběžný propad důvěry v neoliberalismus a v demokracii není náhodný. Neoliberalismus totiž 40 let demokracii podkopával. Neoliberální forma globalizace vedla podle Stiglitze k tomu, že jednotlivci a celé společnosti přestali mít možnost kontrolovat svoje osudy. Dopady v případě kapitálové tržní liberalizace byly zvláště odporné:

v případě, že byl v rozvíjející se zemi zvolen kandidát, který byl na štíru s Wall Street, banky ze země stáhly svoje finance.

Voliči byly postaveni před těžkou volbu: vzdát se Wall Streetu, nebo čelit finanční krizi. Jako by Wall Street měla více politické moci než občané země. Ale také v bohatých zemích občané slyšeli, že nemohou očekávat politické kroky, které by chtěli – například sociální ochranu nebo progresivní zdanění, protože by jejich země „ztratila konkurenceschopnost“.

Elity v chudých i bohatých zemích slibovaly rychlejší ekonomický růst a „prokapávání“ výhod (trickle-down effect). Aby k tomu došlo, měli pracovníci přijmout nižší mzdy a všichni občané pak škrty. Tvrdilo se, že tyto recepty jsou postaveny na vědeckém ekonomickém modelu. Namísto prokapávání ale došlo ke vzlínání, bohatství směřovalo nahoru. Jak ale mohou nižší mzdy a škrty ve výdajích vést k vyššímu životnímu standardu? Občané mají důvod cítit se oklamáni, míní Stiglitz dále. Liberalismus doslova skončí existenci naší civilizace. Jestliže jsme si v souvislosti s krizí v roce 2008 odmítali připustit, že neregulovaný trh nefunguje, tak v souvislosti s klimatickou krizí bychom měli, apeluje dále ekonom. Demagogové, kteří nás obracejí proti vědě a toleranci, běh věcí ještě zhorší.

Liberalismus byl ideologií globalismu. Jeho hanebný konec způsobil, že jsme svědky politických důsledků tohoto velkého klamu: nedůvěry v elity, v ekonomickou „vědu“ i v politický systém, který zkorumpovaly peníze.

Filozof Karel Kosík, který viděl dál, ve svém textu Infernální kruhy popsal už v roce 1993 soudobé ohrožování kultury a její podřízenost tržním vztahům těmito dnes navýsost aktuálními slovy:

„TRH jako monopolní a nejvyšší realita smrtelně ohrožuje kulturu. Reflexe tohoto ohrožení však umožňuje hlubší definici kultury i adekvátnější pochopení jejího smyslu. Kultura není prvotně soubor knih, plastik, znalostí, morálních pravidel nebo muzeálním skladištěm takzvaných hodnot.

Svou podstatou a svým posláním je založením a obranou prostoru, v němž ztrácí své výlučné postavení jak síla a násilnictví (tedy moc meče), tak bezměrná expanzivnost trhu (a tedy moc peněz), stejně jako roztahovačnost ideologií a fantasmagorií všeho druhu (moc předsudků a fanatismu).

Kultura naplňuje své poslání pouze tehdy, jestliže proti bezmezné žádostivosti TRHU, který chce všechno pohltit proti agresivitě SÍLY, která chce všechno komandovat, proti přízemnosti předsudků a ideologií, které všechno strhávají do své zaslepené omezenosti- vytváří a obhajuje časoprostor, který je útočištěm svobody, vznešenosti, poetičnosti.“


Tyto věty v době, kdy byly napsány, možná ještě nemohly být v celé své pronikavé hloubce patřičně doceněny. Dnes s odstupem dalších skoro třech desetiletí však jejich váha očividně výrazně narostla. V textu Osvícenství a kultura z roku 1994 zároveň připomínal co vše chápat pod pojmem kultury a zároveň varoval před systematickým potlačováním hodnot, redukování kultury do pozice pouhého zboží, všeobecným marasmem a šířením nevědomosti hrozící přerůst do zhloupnutí celých generací:

„Prvotní význam kultury, dnes již zakrytý odvozeninami a nánosy, spočívá v tom, že není jednou z oblastí rozmanité činnosti člověka, ale tvoří samu její podstatu: člověk osvědčuje lidství pouze v kultuře a kulturou, tj. tím, že šlechtí přírodu a obdělává zemi, společně s druhými lidmi obývá krajinu a zakládá města, projevuje úctu vznešenému a má je ve vážnosti, ať v podobě bohů, Boha nebo pravdy, dobra, statečnosti, krásy a moudrosti. V moderní době se tento původní a celistvý smysl kultury rozpadl, kultura se vedle průmyslu, financí, zemědělství, politiky uzavřela do sebe jako jeden z mnoha oborů a jedna z odborností. A jako se vytvořil typ odborníka, pro něhož má Max Weber název „der Fachidiot“, tak se také počáteční smysl kultury jako určení člověka rozštěpil na tvůrce, kteří kulturu v nejrůznějších oblastech – jako literáti, filmaři, herci, vědci, právníci – provozují, a na pasivní obecenstvo, které předkládané hodnoty konzumuje. […] Kultura již není všudypřítomný živel reálného života, ale je jí vyhrazeno zvláštní místo.

Spolu s přírodou se stává rezervací, která je sice chráněna, ale ztratila v každodenním životě lidí přetvářející a inspirující moc.“


Nedá mi to a vzpomínám na slova Václava Klause, který vysvětloval (přesné znění jsem nedohledal, takže při zachování smyslu volně parafrázuji):

Z hlediska komodity je knihovna naplněná stovkami svazků totéž, jako stejné objemové množství toaletního papíru.

Takové srovnání není prostě na místě. Nekulturnost vítězí na plné čáře i v mezilidských vztazích, především možno sledovat na přístupu mladých ke starší generaci, nemluvě o nízké autoritě pedagogů a znevažování práce mnoha oborů, pohrdáním takovými hodnotami jako jsou solidarita, poctivost, práce, rodina, úcta k hodnotám vybudovaným předchozími generacemi apod. Zásadním způsobem se znevažují mimořádné hodnoty vytvořené v poválečných desetiletích v období výstavby socialistického Československa. Mnohé z této doby se zavrhuje jako dílo zlé totality, ačkoliv řada těchto pomlouvačů z tohoto díla dlouhá léta těžila či těží dodnes.

Konec globalismu se jeho představitelé snaží oddálit pohádkou o národu jako sociálním konstruktu, který brání pokroku.

Je tomu téměř přesně naopak. Jedině v národním uspořádání je možná plná existence demokracie. Evropa jako neobyčejně pestré uspořádání nikdy nemůže splynout v jeden multikulturní celek a není to chyba, nýbrž přednost Evropy. Krásně to vystihl filmový režisér Jiří Strach, když vyprávěl jak Němcům v zimním času promítal úspěšný film Anděl Páně. „Nikdo se Uriášovi nesmál. Tomu pokladači banánových slupek. Když jsem se po představení ptal proč, zjistil jsem, že česká představa zlomyslného čertíka (už jenom ta zdrobnělina) naráží na německou představu ďábla a Faustovskou legendu. Německo je snad ani ne 150 km od Prahy, ale na hranicích se to zlomí a jsme v jiném světě s jinou kulturní tradicí.“

Ta národní různost ale dává vyrůst pestré škále všech možných řešení. To je přednost a síla národního uspořádání proti univerzálním floskulím, které nevyhovují nikomu zcela.

Řecký a nizozemský sedlák, dá se vyhovět oběma současně?

Žádný rozumně uvažující člověk nemůže dát kladnou odpověď. Falešné globalizační ovoce je přínosné jenom pro globální elitu, protože náklady globálního obchodu nese lokální poskytovatel – a kdo je tou elitou? Majitelé rozhodujících podílů společností JPMorgan Chase&Co, Amazon.com, Inc, Royal Dutch Shell, KFC, Bayer AG, Chiquita Brands International, McDonald, Coca Cola, Apple, Bristol-Myers Squibb Co, Google…mohl bych ještě pokračovat, ale pro představu to stačí. Každá s rozpočtem mnohonásobně větším než je rozpočet našeho státu.

Stalo se, že Čína odmítla v roce 2014 nebo 2015 zpracovávat dovážené odpady z celého světa. Současně masivně investovala a tak se v paritě kupní síly stala největší ekonomikou světa, a je jí docela jedno, co si ČR, jejíž velikost odpovídá jednomu menšímu čínskému městu, o tom myslí.

Podle učení babylonského proroka Máního existují dva etické principy, které jsou současně vlastními principy struktury života: dobro a zlo. Ty spolu bojují a jejich smísením vznikl svět. Manicheismus učí, že Ježíš Kristus přišel osvobodit části světla ze zajetí tmy a těla od jejich hmotné závislosti jen zdánlivě. Oba morální protipóly a jejich konfrontace existují trvale, jsou věčné, kosmické.

Tenhle pohled rozšířil u nás Václav Havel pod názvem Pravda a láska versus Lež a nenávist.

Tedy pohled na země klasifikovaný podle toho kde vládne dobro a kde zase zlo. Skoro každý Čech, ale poslanci a jejich posluhové zvlášť, posuzují naší zahraniční politiku podle tohoto zjednodušeného schématu aniž by se zamysleli, co udělali pro naší zem, pro naše obyvatele. Reálný svět je jiný a má tisíce barev a další tisíce odstínů. Pohlížet na Čínu, která má pětitisíciletou historii, jenom jako na zemi zla, která u nás investuje jen v mizivé míře, je přinejmenším zpozdilé.

Šok z Číny se ovšem neprojevuje jen u nás; stačí uvést pobouření, jaké vyvolala v Německu nová průmyslová strategie, která uvádí, že Čína v řadě ohledů Německo předehnala a patří k jeho hlavním rivalům na světových trzích vedle USA a Japonska. Řešením ovšem není ostrakizovat Čínu, nebo ji snad dokonce bránit v rozvoji, ale prostě se spíš sebekriticky podívat na své vlastní chyby.

Když Jan Čulík komentuje nový film Vlastníci slovy;

…dům se vám rozpadá před očima, vy se sprostě hašteříte o blbostech a nejste schopni dohodnout se na žádném řešení. Skoro všichni protagonisté jsou útoční, sprostí a sobečtí. Prosazují své materiální zájmy drze a drsně na úkor všech ostatních, neváhají se snižovat k drsným urážkám i k vydírání.
Fascinující je směsice drzosti, sobectví, sprostoty, ale zároveň naivity a hlouposti. Bohužel, dialogy jsou odposlouchané z dnešní české reality naprosto přesně…


prakticky stejnými slovy jde popsat všechny ty rytíře smutných postav, kteří vyvolávají minulé duchy a bojují minulé bitvy. Takový archetyp dokonale vystihuje titulek z Aktuálně:

Mám obavu o bezpečnost svojí rodiny i Česka, nechci v takovém světě žít.


To mě skoro ponouká založit crowdfunding za účelem zaplatit Pavlovi Fischerovi vystěhování. Myslím, že by se vyplatil, protože jinak hrozí, že bude ještě v roce 2023 otravovat ovzduší kandidováním na prezidenta. Vyvolávat strach z Ruska a Číny a tím jenom živit americký zbrojní průmysl – kde je v tom nějaký český zájem?

Na jedné straně političtí don Quijoté vyvolávají strach a na druhé straně se na domácí publikum ženou „výčitky,“ že tu Čína prakticky neinvestuje, byť jsme „bránou“ do EU. No a? Asi si vyhodnotila, že by to nebylo přínosné. A bránou do EU rozhodně nejsme. Obchodní aktivity Číny v ostatních státech EU jsou násobně vyšší. Nebylo by lepší kdybychom do rozvíjející Čínské ekonomiky investovali my sami, místo napadání PPF? Nebo si alespoň přestali lhát do vlastní kapsy?

Končí jedna rozporuplná éra. Musí nám v té hře nutně zbýt černý Petr?

64 komentářů :

 1. Správně - a brzy nastane ta krásná éra, kdy se najdou na pitomost séra. Jenže - kdy to bude? Kdy?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemáme prý napadat autory,což je obdoba "nestřilejte po klaviristovi"

   a jeho klaviru,on dělá co může.
   V tomto připadě zase autor popsal stávajici situaci,jakoby hledal kohosi kdo to má jaksi napravovat,kdo to má být?.
   Co tak,kdyby se tady stanovil nepsaný zákon,aby autor zkusil napsat vdy na konci návrh jak ten maras napravovat,jinak se z fleku nehneme dalšich 30 let,no nemám pravdu?

   Smazat
  2. Nemáš pravdu. Proč by to autor dělal? Proč má autor hned a z fleku navrhovat řešení? Analýza je důležitý předpoklad řešení. S řešením přijdou jiní a v době, kdy si nutnost změny uvědomí demokratická většina.

   Smazat
  3. Já tam ten návrh řešení vidím. Je v tom, že země jako je ta naše nemohou žít z neustálých stížností na nepřízeň osudu, špatné politiky, málo peněz, počasí, geografickou polohu nebo zaměření průmyslu. Je nutná akce. V našem případě třeba to, že se pokusíme s Čínou pro vlastní prospěch spolupracovat. Můžeme samozřejmě čekat, že tu naši práci udělá Čína sama, že vezme obrovské balíky peněz a nalije je k nám, ale ruku na srdce - PROČ BY TO ČÍNA DĚLALA??? Před několika desítkami let by stát mohl postavit v uvedené zemi atomovou elektrárnu nebo technologické centrum, dnes je to vše v rukou zahraničních firem. Přesto jsou určitě možnosti, jak se může ČR podílet na rozvoji Číny i dalších zemí. Jen to znamená nečekat na to, co spadne z nebe a zasadit se o své štěstí sami...

   Smazat
  4. 6.42

   budete li dělat autorovi advokáta ve směru,aby se jenom popisovalo co už známe shora dolů v kupách článků,tak aspon jmenujte kdo jsou ti "JINI",kteři to neudělali.
   Prý se toho maji chytit sami občané,když všechny námi občany zaplacené politickè subjekty toho nejsou 30 let schopny,že ano?.
   To piše "skrytě" ten autor,nebo na koho se vlastně podle vás obraci?

   Smazat
 2. ....Havluv slogan z devadesatych let..... vsichni si musime utahnout opasky a Rakousko predezeneme do peti let.....atd. Tech blbosti nakecal dost a dost.....jsou taci, hlavne mladi , kterym to lejou do hlav a pro ne je neustale modlou......


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdyby tady kreténi jako vy, které neustále oslavujete a ke kterým se chcete neustále vracet, 40 let nevládli, tak bychom nemuseli nikoho dohánět a předhánět.

   Smazat
  2. 18.27 Na ja, to bychom v současném srabu byli už před čtyřitetí lety, takže bychom si už zvykli, že?

   Smazat
  3. 20:22
   Co to melete za blbosti? Píšu o tom, že kdybyste lidem v roce 1948 neukradli moc a nepřivlastnili si ji na 40 let, tak bychom se již v roce 1989 měli jako Rakušani a nemuseli bychom je dohánět a předhánět.
   Pochopil jste to nebo to potřebujete namalovat?

   Smazat
  4. Ale to mi teda pověz, chytrolíne 21:05, proč jsme je ani nedotáhl o procento. Měli jsme na to báječných 30 let? Že by ti komoušové byli i Havel, Klaus, Zeman a všechny skvělý vlády od té doby dodnes? Že by i Mirda, nejlepší chemický ministr financí? Sakra, to se mi nechce věřit, že by to bylo takhle.

   Smazat
  5. 21:23
   Víte, soudruhu, dokonce ani bývalá NDR přesto, že byla přímo spojena s NSR, ani přes mnoha set bilionové investice nedokázala za 30 let NSR dohnat. Tak velké škody vaše zhoubná ideologie a ekonomická neschopnost napáchala. A to je na tom České republika ze zemí bývalého socialistického bloku ještě zdaleka nejlíp.
   No rozhodně jsme ušli velký kus cesty. Nedokážu si ani představit jaký bychom dnes byli chudobný, zaostalý skanzen, kdybyste dál zůstali u moci.

   Smazat
  6. Sprosté urážky minulého režimu - to by vám šlo 22.07 -pravděpodobně zatím máte plnou držku zubů, ale za nějakou dobu se vám začnou kazit, křívat a padat z tlamy ven. Abyste od teď šetřil na zubaře, protože jinak budete chodit s prázdnou hubou, jako všichni, kdo sice makají, přesto když zaplatí bydlení, na zubaře nemají. A dřív měli všichni řádně spravený chrup, můstky, protetika, všechno skvělé a zadarmo. Dnes si sice platíte zdravotní pojištění, ale to jsou peníze jen pro šmejdy z managementu pojišťoven na jejich obří platy, vám naserou když budete potřebovat ošetření. Dostanete nejhorší šunt. A kdybyste měl bolesti ve střevech, tak než na vás dojde řada při objednání na vyšetření, dřív chcípnete - pokud by to byla rakovina. To dřív taky neexistovalo. Bylo zde špičkové zdravotnictví -dnes? Hnus a hrůza! Totéž školství - a pokud jde o ostatní hodnoty? Úplně všechno je rozkradené - něco takového přirovnávat k minulému režimu, který upřednostňoval pořádek a řád,srovnávat to se současným bordelem, může jenom magor, nebo přitroublej provokatér, kterej zde provokuje lidi schválně. Dělá vám to takovou radost? Jste ubožák.

   Smazat
  7. 23:07
   Přestaňte mlít blbosti, rudý hlupáku. Vůbec nevíte o čem melete, naprosto jste ztratil soudnost a evidentně vás pálí dobré bydlo!
   Za dobu kdy se položil socialismus se zvýšila doba dožití Čechů o 8 let!!!. Máme špičkové a všeobecně dostupné zdravotnictví, jedno z nejlepších na světě.

   Přitroublý provokatér jste vy, měl byste si vytáhnout hlavu z prdele, ruďochu.

   Smazat
  8. To vse nahore a nepricetne daleko horsich veci poskytuje Nelidska lidova demokracie..
   Kde vladnou korporace a Exekutori.
   Trh /novy buh starych chamtivosti zisku a zlocinu ve jmenu neomezenych zisku/ a trhovci /byvali vatikansky vydridusi v novych sluzbach noveho boha/, muzou vsecko, jinak nikdo skoro nesmi nic.
   Buh ,vsevedouci a vsemocnej dnesniho TRHU existuje /to je vzdy funkce boha aby ochotne slouzil zajmum elit a je pozoruhodne jak to ZADNEJ buh nikdy NEODMITNE/ aby odstranil kazdou prekazku v jejich cinnosti.
   A vysledky a nasledky , jejich tajnych planu a zlocinu se jako vzdy provali do zkazy.
   Obeti? Prece a proto rovnopravni lide vzdy jsou si demokraticky rovni. Jako Obeti pouze z te demokracie A Kdyz bankerske lupicstvi, vladni a korporacni vyderacstvi zkrachuje je odhaleno ,dostanou od lidove demo vsecko. Tolik ze ani tolik nepotrebuji.
   Nasledky nesou zase jen a pouze lide. Na to a prave proto jsou lide v lidove demokracii tak duleziti.
   Kdyz ale lide prohlednou /nekdy jsou masakrovani ve valkach a teroru/ a vidi dnes v pocitacich ty zkazy a pochopi , nastane pravy cas ,zvolit a nahradit lid za lid jiny vice demokraticky omezeny , poslusnejsi a mene inteligentni a zvedavy..

   Smazat
  9. Hnědý trouba 23:15 by si měl srovnat statistiky z poloviny 30tých let 1.republiky a poloviny 60tých let v ČSSR, tady také rozestup 30 let. Jak se prodloužila průměrná délka dožití? Aha!!!
   Přestane konečně klofat ty svoje propagandisticky omezené a nadávkami futrované výblitky.

   Mimochodem, české zdravotnictví trpí úbytěmi a jeho dostupnost se snižuje!!!

   Přesto navzdory privatizačním snahám je stále na výši, protože má socialistický grunt.

   Ale vysvětlujte to nějakému hnědému blbovi jako je Pepepk Vyskoč Statistik!

   Smazat
  10. Pepek Vyskoč si tady jen vylévá vztek na lidi, co se živí poctivě a nekradou jako on. Za tu dobu, co se položil socialismus, se už bydlení stalo téměř nedostupné a podle toho, jak se situace vyvíjí, to pro dnešní mládež bude jen naprosto luxusní a nedostupná PŘEDSTAVA. Milionu lidí v exekuci také těžko někdo vysvětlí, že ta dnešní společnost je úžasná. O desetitisících bezdomovců ani nemluvě. A zdravotnictví, před 30 lety dostupné všem na světové úrovni se dnes také stává nedostupnou iluzí, protože nenažranost lékařů stále roste a příjmy ostatních sociálních skupin za ní těžce zaostávají. Pepku, přestaň si nalhávat, že prosperita v Česku je dostupná všem. Možná Tobě, pokud jsi se včas přidal ke správné modroptáčnické straně a stihl si nakrást tolik, že nevíš, jaký je život obyčejných lidí.

   Smazat
  11. Pepek je brepta, ktorý ako sa hovorilo tiež o bývalých eŠTéBákoch, vedia z čierneho spraviť biele a naopak. Všetko obrátiť naruby vrátane svojho červeného boľševického kabátu na modrý boľševický kabát. Najviac ma zaujalo jeho rozprávanie o bývalej NDR, ktorú nanovozavedený demokratický režim s neviditeľnou rukou trhu 30rokov po zamatovom prevrate nedokáže postaviť na nohy:-). On to vidí očami Vencu ochlastu, v tom zmysle že mu polku fľašky vychlastali tí hnusní komúnisti. Chudák si neuvedomuje, že tí jeho prachatí vypasení barmani z bývalého západného Nemecka za 30rokov neboli schopní tú fľašu z bývalej Nemeckej demokratickej republiky doliať. A neboli to schopní ani tí pravicujúci Nemci ktorým slobodu a demokratizmus, tam doviezli. Kde sakra uviazol ten štupeľ? Najskôr asi v hrdle Pepka vyskoča za vyše polstoročia mu uviazli komúnisti. To už prestalo byť šlágrom pár rokov po zamatovom prevrate a u tunajších demokratov ktorí si trúfajú za svoje nedostatky obviňovať tak akurát predošlú vládu. Na demagógiu s komúnistami tu na Slovensku už im nikto nenaletí. Môj profil Ukrofil.

   Smazat
  12. Pepek se mejlí! To je daný geneticky, nikoliv ideologicky! Dokonce i Švajc nám moh koukat na záda, kdyby došlo k odsunu čechomužiků do Bosny podle původního plánu Všeněmců, kteří v tom směru tlačili na jejich císařské Výsosti Franze Josefa I. a Wilhelma II.! Viz slova pana říšského kancléře Bethmanna-Hollwega: "Tato válka (rozuměj WWI.) jest vedena aby byl zničen živel slovanský v Rakousku!" Za První republiky u nás tvořilo německy hovořící obyvatelstvo 1/4 z celkového počtu, ale tvořili téměř 2/3 HDP!! A to jsme nepatřili k žádným premiantům jak nám dlouhodobě lžou!! Cituju: "Mýtem je, že ČSR patřila mezi deset nejvyspělejších států světa. Nepatřila, v národním důchodu na hlavu byla na 17. místě, před ní byly všechny západoevropské vyjma Itálie a skandinávské státy kromě Finska, dokonce i poražené Německo a Rakousko." - http://nassmer.blogspot.cz/2014/03/jak-na-tom-byla-prvni-republika-ve.html
   Čili je logický, že když vyženeš tu 1/4 obyvatel, která se podílí na tvorbě 60% HDP, tak nemůžeš nespadnout mezi státy jako je Polsko, Pobaltí nebo Maďarsko! To dá rozum! Páč oni drželi ekonomiku království Českého už od Přemyslovců nad vodou a nemuseli nikomu nic závidět a někomu se furt klanět! Slovanští čecháčkové si svůj stát nevybojovali ale vysomrovali na západních velmocech a stejným způsobem o něj přišli. Kdo se ani nepokusí ubránit sám, musí po zbytek života platit výpalné "osvoboditelům". Čecháčkové se musí na někoho vymluvit!

   Smazat
 3. Výborný a velmi podnětný článek. Určitě je třeba ve větě „Jako by Wall Street měla více politické moci než občané země.“ zcela odstranit „jako by“, poněvadž faktem je, že „Wall Street“ má více politické moci než občané (nejen naší) země!
  „Kultura je tvůrčí činnost člověka“, která jak je zřejmé upadá. To znamená, že upadá naše tvůrčí činnost, a my pouze a jenom zaostáváme. Ale to jsme si naivně mysleli o sociálismu!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak jest. Ano, pan Leo k., je moudrý člověk a všechny jeho články na portálu Kosa Nostra, to potvrzují.

   Smazat
 4. Ten citát z Čulíkova povídání je typickou ukázkou toho, jak myslí a vnímají realitu různí polovzdělaní polointeligenti, kteří si trapně myslí, že si kydáním hnoje na národ, z něhož pocházejí, vyslouží kdesi za hranicemi tohoto státu nějakou úctu (maximálně tak pár eur, liber, dolarů nebo čehosi podobného). Ano, jsou odpudiví, ale otravují současně duše lidem, kteří nemají schopnosti a znalosti tu jejich hnusnou manipulaci prohlédnout. Vždyť jak by měli sami sebe vnímat například takoví Němci, Angličané, Američané, Turci atd., za nimiž je historie plná mrtvol, násilí, rozkrádání cizích zdrojů a zotročování. Čulíci jsou prostě zaprodaní hovniválové, co mají navíc lidi za pitomce,.

  OdpovědětSmazat
 5. Děkuji, Pane Leo. Tohle by měli dát jako povinnou četbu na všech středních, případně vysokých školách. Aby ti "mladí a ndějní" konečně něco znali.

  OdpovědětSmazat
 6. Trochu zavidim mistnimu blbovi jeho dalsi letadlo(od Trumpa s podpisem Pomeje) a povyseni do radu rytiru zlateho lva .On vi ze lev v ceske dizi SS nemel koule ,no to je vrchol ,vole pis at se bavime vice pice

  OdpovědětSmazat
 7. Klidně si zajdeme do hospod, kaváren, cukráren a všelijakých těch magormarketů pro relaxaci. A tam si zanadáváme, zavtipkujeme a dost.
  Žádná hospoda tohle nevyřeší, žádné táčky u šálku kávy. Když krok za krokem ničí vzdělávání dětí, mlčíme. Vadí nám to? Copak vycházíme do ulic, abychom řekli, tak tohle, vy blázni, děti učit nebudete!? Kultura i ta národní se vulgarizuje krůček za krůčkem a znova mlčíme. Protestujeme? Ne, svými mobily si pošleme zprávy - jsou to volové - a dost. Zaprší, hned je špatné počasí. Voda hrozí! Neprší a hned je tu oteplování! Chraňte vodu! Bojujeme proti výstavbám velkých parkovišť? Ne moc. Aspoň máme kde nakonec zaparkovat auto! A hodně lidí si v klidu řekne: "Jak já jsem teda chytrej!" Raději budujeme skladiště a ze země co měla zlaté ručičky a vynalézavý mozek se stáváme zemí skladníků, montérů, řidičů a černých šerifů. Ze země co uměla vypěstovat skvělé plodiny se stáváme dobrovolně zemí dovozců chemických sloučenin s příměsí toho "opravdového" toho pravého ... Naši, kdysi hrdost, pivo nám "modernizují", rozprodávají do špinavých cizích rukou a protestujeme? Ne! Chlastá se dál vesele! Jé, v super hyper magor marketu mají slevu jako hrom! No, nekupte to za tu cenu a nevadí, že je to zahraniční šmejd, ale určitě je "ten správnej". Kolikrát někdo z vás vůbec volil raději české zboží a výrobky na úkor "nadšmejdů?
  A pořád se někdo ptá, co má dělat. Copak to není jasné? Kupovat pokud možno NAŠE výrobky a zboží z českých rukou. A vyžadovat je.
  Co dělat? Učit svoje děti hrdosti na svou zem a kašlat tedy na školní výklad, když už se nedáme dohromady, abychom zastavili degradaci školního procesu. Naučit se i naše děti myslet, naučit se i je znova číst a chápat knihy. A neříkejte, že to nejde. Jsme jen líní a pohodlní, pokud to neděláme. Čumět do "obdélníku modrého světla" je tak pohodlnější a větší kůůůůl ...
  Co dělat? Zkusit se zamyslet nad tím, jak žijeme ve vztahu k přírodě. Tady nestačí jezdit na chalupu, chatu nebo kam, ale je nutné přírodu znát, protože ať se nám to líbí nebo ne, my jsme její součástí. Když porazíme přírodu, jak vyhrožují někteří "vědátoři", pokoříme taky sami sebe.
  Ano, všechno to bolí a nedá se to ovládat dálkovým ovladačem. Nejezdí to "samo" na čtyřech kolech a nesvítí na obrazovce text, co udělat. Nemůžete přitom sedět na gauči. Ale odměna je mnohem vyšší, než se komu zdá. Nejsem a nikdy jsem nebyl proti pokroku. Ale ten pokrok musí mít smysl a posouvat člověka vpřed, dávat mu větší možnosti chápat svět kolem sebe. Jinak je to z drtivé části jen "šmejd", který "musíte" mít, který vám zaručeně sebere čas a peníze. A ten čas už si nikdy nevezmete zpátky.
  Když se někdo ptá, co dělat, říkám, musíš začít sám u sebe!

  OdpovědětSmazat
 8. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Cenzor Wenzel Hoffstein-Dworzak je známým čichačem prdů téhle židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících podlidí! - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici! - https://vimeo.com/82853398

   Smazat
 9. K Čul(n)íkovi!
  Bývaly časy, kdy se alternativci brouzdali vebem "Britské listy". Až do doby, kdy se na nich objevil nějaký análitik Dolejší, který plně převzal agendu a Čuníka zdezorientovali jeho páníškové z fakulty Slovanistiky (v londoncity), kde ho upláceli.
  Pak se obsah BL změnil takovým způsobem, že většina alternativců tento veb přejmenovala na Blicí listy a bylo vymalováno. Bojím se, aby podobný osud nepotkal i tento veb NR, jakože k tomu má občas našlápnuto.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, u mě postupně vypukla alergie i na Čudlíka, takže jsem jsem tam přestal chodit.

   Smazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Cenzor Wenzel Hoffstein-Dworzak je známým čichačem prdů téhle židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících podlidí! - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici! - https://vimeo.com/82853398

   Smazat
 11. Zvrácená logika Trumfa a jeho poskoků. Dokud se Irán nebude chovat jak my si představujeme do té doby je budeme terorizovat. A k čemu je potom RB, OSN a ostatní státy, jestliže si necháme diktovat podmínky života a smrti šíleným Trumfem?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:30!
   V jediné větě a dva logické omyly, toť síla myšlenky!!
   Trumpetova logika se v jeho činech neprojevuje, spíše snaha jeho sion-satanských loutkovodičů udržet svět pod jejich nadvládou (a ta skončí).
   Rada bezpečnosti OSN je od rozpadu SSSR pod ekonomickým řízením JuEsEj chazarů a ti dávají víza na zasedání pouze jejich slouhům a nebo těm, kterým to nemohou nevydat (Rusům, Číňanům, Indům).

   Smazat
  2. Jdi už konečně s těmi bláboly o "chazarech" a "sion-satanských loutkovodičích" do zádele.

   Jen věci zatemňuješ.

   Jsi-li jednoduchý, hledej útěchu v dětských hrách, ale neexhibuj mezi dospělými!

   Smazat
 12. Mimo lávku.
  Miss s romským původem vadí ze je strkáme do jednoho pytle.
  V prosinci a lednu na seznamu.

  OdpovědětSmazat
 13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Cenzor Wenzel Hoffstein-Dworzak je známým čichačem prdů téhle židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících podlidí! - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici! - https://vimeo.com/82853398

   Smazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vypadni z diskuzí, sprostej americkej zmetku!Tvůj prezident je sprostej vrah, snaží se rozpoutat válku, a ty lezeš na český web nadávat nám hurvínků? Jsi hnusná americká krysa.

   Smazat
  2. Cenzor Wenzel Hoffstein-Dworzak je známým čichačem prdů téhle židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících podlidí! - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici! - https://vimeo.com/82853398

   Smazat
 15. achtung achtung -silenec uprchl z ustavu - je nebezpecny eventuelne ma zbran hlaste okamzite 911 a mista kde byl spatren
  Nazyva se honolulu a casto i cisarem rimskym nekdy take napoleonem. Poznate dle znacne velke sisate hlavy ,prasecich usi silhavych oci pajda jako Wenstein -prcackar a hlavne pozor -casto byl viden malymi detmi bez spodnich casti odevu i spodku -uplne obnazen- hlaste ho nejblizsi policii Stari 74 ,vypada vsak na 124 ,znacne sesly vekem a sexuelnim zvrhlictvim Dekujeme

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Vypadni z českých diskuzí ty hnusný americký podsvinče, Jiří Večerku - vyser se na nás, máš úžasnýho prezidenta sprostýho vraha, tak si hleď amerických hodnot a nelez s námi diskutovat. Zde se diskutuje a my o diskutování s tebou nestojíme. Nestojíme o sprosté americké šmejdy.

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 23:14 A o čem asi tak chtěj místní odulci*) "diskutovat"?! Pilní v trolení, jinak ale zapšklí, na Putlerových prdech závislí, neproduktivní blbci, kteří by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze. Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 16. Přijde mi, že takové dlouhé články, které od „Šumavy k Tatrám“, proberou bezpočet témat, jsou zmatečné. Autor se uvedl jako kulturní člověk, což je pěkné a je možno mu to věřit, ale dále mi přišel jako naivní. Prokazuje se znalostí mnoha titulů knih, světových ekonomů a filosofů, že by mu i Václav Klaus senior mohl závidět. Avšak završí to tvrzením:
  „Liberalismus selhal a zjevně končí a globalismus v křečích obchodních válek také.“
  Podle mého selského rozumu, liberalismus neselhal, ale koná, to co má. Tj. koncentruje moc a bohatství, ke stále užšímu okruhu lidí. V tom pracuje bezchybně, neboť majetek nejbohatších se trvale zvětšuje, na úkor těch nejchudších. Jestli autor uvěřil propagátorům liberalismu, že má fungovat nějak jinak, je to naivita.
  Co se týče globalismu, tak bych řekl, že nekončí, ale vrcholí. A jeho architekti připravují, jak zafixovat koncentraci majetku a moci, kterou jim přinesl. Takže změna jistě bude, ale architekti těch změn zůstávají titíž. Proto očekávat něco lepšího, je opět naivita.
  Bohužel jsem si nevšimnul, že by naše vláda, či jiná evropská vláda (snad kromě Maďarska) podnikala nějaké kroky od celosvětové (v našem případě, zatím celoevropské) koncentrace moci k posilování suverénnosti vlastní země. Nanejvýš, velké globalizační kroky, zmenší do několika menších. P.K.

  OdpovědětSmazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní9. ledna 2020 0:58
   Já bych řekl, že jste dost poznamenaný propracovanou americkou technologií, vymývání mozků. My jsme jí byli dlouhá léta ušetřeni, tak ještě máme trochu přehled o tom, o co kráčí.
   V současnosti probíhá rozklad vyspělých západních koloniálních zemí. Já je nelituji, jejich prosperita stála a stojí na drancování zbytku světa - včetně naší země v poslední době. My se nyní musíme snažit, vést politiku na všechny strany, tedy i směrem k Rusku. Nestát slepě na pozici Západu, který nás mimochodem nepovažuje za rovnocenného partnera. P.K.

   Smazat
  2. To je mentalne postizeny blb vzdyt si vsimnete jeho zpusobu vyjadrovani zamindrakovany idiot tot vse

   Smazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  4. 2:11 - nikdy jsi se nesmotal na protiargument, ty mentalni podvyzivo, tak neotravuj a dodrzuj predpisy redakce ! Nenadavej, kdyz ja nesmim !
   Privilegie maji vzdy, pouze postizeni !

   Smazat
  5. Placata palice ,s idioty se neargumentuje ty se mlateji do cela kyjem a nebo lopatou Idiot jako ty nema misto mezi normalnimi arijci, ty patris do blazince a nebo do hlineneho kabatku

   Smazat
  6. 1:39 Vy někde vydíte rozklad Západu? Já určitě ne a jak čmáráte směrem k Rusku, svědčí o vás, že nejste mentálně v pořádku. Dnešní militantní až agresní politika Ruska vám vyhovuje? A co ruská ekonomická zaostalost,chudoba oproti Západu, proč tam tedy neodtáhnete, máte po starostech!

   Smazat
  7. Anonymní9. ledna 2020 11:02
   Nepsal jsem, že probíhá rozklad Západu, nýbrž že probíhá rozklad vyspělých západních koloniálních zemí. To se děje v rámci EU. A EU je také Západ. Takže Západní státy se pod kuratelou EU mění směrem k větší chaotičnosti, což je příznak rozkladu. Také nedodržování mezinárodního práva, je ztráta organizovanosti, tedy příznak rozkladu. Merkelová ve věci emigrace veřejně prosazovala věci, které jsou v rozporu s přijatými zákony. Vždyť státy EU měly platné migrační zákony, kterými se leta řídily. Ona, nehledě na tyto zákony, začala praktikovat politiku v rozporu s nimi. Tedy nezákonnou a tato nezákonnost, byla přijímána, jako zákonné řešení. To je rozklad.
   Posíláte mě do Ruska, které označujete za ekonomicky zaostalé a chudé. Nevím, proč si myslíte, že vítám zaostalost a chudobu. Tu nevítám ani u nás a o to mi jde. Pliváním na Rusko si ekonomicky pohoršíme. Také si tím bezpečnostně pohoršíme. Pohádky o agresivitě současného Ruska, žere na mainstrýmu, jenom primitiv. Sem to netahejte. Rusko bojuje o zachování své existence. Desetinásobně více živená jenom USA armáda, plus nepřátelský celý Západ, ho nutí zbrojit. P.K.

   Smazat
  8. Pro 11:02
   Vidím viset vidličku jak se viklá!!!

   Smazat
 18. Srovnání: Po komunistech nám zbyla vltavská kaskáda, pár dálnic, statisíce paneláků, metro a šest bloků jaderných elektrárem. V současnosti stát nedokáže zaplatit ani jeden a jen taktak stačí renovovat jednu dálnici.

  OdpovědětSmazat
 19. 1:02 Ono jim nic jiného nezbejvalo soudruhu, než postavit přehrady, králíkárny,metro a elektrárny. No zřejmě na ukor toho, že nic nebylo v obchodech, mimo trochu jídla!

  OdpovědětSmazat
 20. Zaznamenal jsem slovo renta. To je samozřejmě zcela amorální odměňování poskoků kapitálu za jejich služby diktatuře z peněz daňových poplatníků. Ale kapitalismus je založen na kradení, jednou zjevném, jindy sofistikovanějším, ale jiný nikdy nebyl - snad dříve primitivnější, dnes o to zákeřnější. A k 1:02. Co je to dnes stát? Kdo tvoří zákony, které brání rozvoji Česka zcela cíleně a zákony, které umožňují rozkrádání státního majetku jako hromady odpadků. Politici, to jsou až na skromné výjimky, poskoci diktatury kapitálu, která s nimi pracuje jako s loutkami. To jen když některý z boháčů jde na trh se svoji představou a ta zavání něčím sociálním, - jako třeba Babiš - tak je mlácen těmi poskoky - ti se také nejvíc podíleli na rozkradení majetku státu a občanů - hlava nehlava ve smyšlených kauzách. A že mocenské struktury kapitálu jdou svým pánům na ruku? Ale ono to nebylo a není v kapitalismu nikde jinak, někde dokonce je to ještě horší, jinde třeba skrytější. Současný kapitalismus je prostě jen modifikací Adolfova nacismu, centrum se přestěhovalo do Bruselu, okupace trvá, místo antisemitismu byl vypracován antirusismus.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Stačí zadat do vyhledavače Google; většinově je jinde "v souladu s pravidly EU" vymazáno. Zde zatím ne.

   Věděli jste, že hlavním architektem bruselské EU je nacista Hallstein?

   Smazat
  2. https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/eu_pioneers_walter_hallstein_cs.pdf

   Smazat
 21. Tak správně pryč s globalismem a liberálními šílenci co potřebuje lidstvo funkční stát a podporu rodiny.

  OdpovědětSmazat
 22. 11:00 A co tedy potom doporučujete, pokud je kapitál. tak špatný? Nic zatím nefunguje tak dlouho a celkem uspěšně jak kapitalismus. To ten bolševický neschopný ne-řád padl na hubu!

  Vy se zde předháníte, kdo napíše větší hloupost a ubohost- KAPITALISMUS JE PROSTĚ JEN MODIFIKACÍ ADOLFOVA NACISMU- dál raději nepokračuji, takovou pííííčovinu svět neviděl, možná mokrý hadr , nebo záchranka, asi to druhé.

  OdpovědětSmazat
 23. Moc neinklinuji ke kapitalizmu, i když jeden můj předek v něm byl úspěšný, totiž po Rakousku se tolik nekradlo, dodržovaly se zákony a naši chtěli dokázat, že zdejší zem umí. Celkem se jim to podařilo. Dnes se můžeme bavit o úplně jiném obsahu. Taky nemáme takové kapitalisty, ale jen trhovce a zloděje. Myslím si, že se můj předek obrací v hrobě.

  OdpovědětSmazat
 24. Pro všechny vymitý antikomunisticky mozky, kteří zde diskutují a zastávají se dnešní kolonialní ekonomiky amerikočr. V roce 1980 se žilo lépe než v roce 1960 a té stejné platí pro ostatní datumy směrem nahoru. Život zlepšují technologie. Otázkou dneska je zdali při tak obrovském technologickém skoku jsou všechny vymoženosti doby plně využity pro obyvatele čr ve stejném měřítku jako například v roce 1980.

  OdpovědětSmazat
 25. Ad 11:12 (9.1.) Určitě nedoporučuji ani feudalismus, který trval déle, ani otrokářství, které v USA vyhaslo až ve 20. století a bylo "radostnou" součástí budování USA diktaturou kapitálu. Nejsem odborník a o trvání prvobytně pospolné společností nemám tuchy, ale myslím, že kapitalismus hravě překoná. Tedy to jen pro zábavu. Ano i prvé pokusy o kapitalismus se obtížně probojovávali a kapitalisté krachovali a krachují dodnes. Tak se nevedlo ani prvému pokusu o budování socialismu, ale kdo si nechce nalhávat, tak nemůže popřít, že i v tom zbědovaném SSSR bylo lépe, než v carském Rusku, odolali válečné mašinérii pevninské Evropy. A že i u nás byl socík ekonomickým pokrokem proti třeba 1. republice, není pochyb. I proto pak po listopadu 1989 mohl unovozplozený kapitalismus tak krásně bohatnou rozkradením občanského majetku za 10 bilionů Kč a nadělat za další 2 biliony Kč dluhů. Jistě výhodou socíku bylo, že nebyli žebráci, bezdomovci, že daňoví poplatníci nemuseli platit činže ekonomicky slabším, že byla velká výstavba laciných bytů, že fungoval dobře malobchod za stejné ceny, že nebyli exekutoři - kati sociálně slabších, nuceně zadlužených, že nejen děti bohatých měly na školní obědy, že se s dětmi jezdilo na rekreační i sportovní pobyty v přírodě, že maminky měly cenově dostupné jesle a školky, že národ nevymíral, že šílenci nemohli v rámci "demokracie" volně běhat po světě a v pomatenosti vraždit, že zdravotnictví bylo rovné a kvalitní pro všechny a navíc v každou denní dobu a za zlomek peněz proti dnešku (kdy lékaři se daleko více a intenzivněji věnují svým platům než nemocným - ti jsou pro ně klienti, jako jinde v obchodech tedy především zdroj peněz), mocenské struktury nebyly vlastnictvím kapitálu a zdrojem jeho diktatury, ale v občanském držení.... Tedy nekonečná řada výhod včetně sociální spravedlnosti, ta je dnes v totálním propadu, proto i tolik sebevražd, třeba jen "nehod" na železnici... Ale socík měl i vady na kráse: také hmotné, také duchovní. Stejně jako soudobý kapitalismus se neubránil gaunerům ne vedoucích místech, navíc bohužel se neubránil ani blbcům na takových místech (dnes je myslím nahrazují bílí koně). Kradlo se za stovky, dnes se krade za miliardy ze státního. A pokud se diktatura kapitálu sama neusměrní, pak příští světová hospodářská krize ukáže "zač je toho loket". Proč se bouří Francie....Psát by se dalo, ale kdo by to četl: lidé vědí a kapitalisté vědět nechtějí, pokud by byli při zdravém rozumu, snažili by se aspoň o sociální politiku, jako třeba Babiš. Ale kdo neokrádá občany, okrádá kapitalismus a když kapitalismus vládne, musí tedy z kola ven. Ti největší zloději u nás jsou největšími kritiky Babiše. Nezdá se vám to divné?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.