Reklama

sobota 11. ledna 2020

Mediální štvanice na kandidátku nominovanou prezidentem republiky

Zdeněk Jemelík
11. 1. 2020     ZdenekJemelik
Vulgarizace našeho politického prostředí dospěla do takového stavu, že na působení v politice je skutečně třeba „mít kačení žaludek“. Politická kultura poklesla natolik, že uchazeč o veřejnou funkci musí počítat s tím, že na něj odpůrci jeho zvolení vylijí kýbl výkalů, aby jej odradili a vyřadili z konkurence. Nezapomenutelná byla štvanice na soudce Jana Sváčka, když se uvolil přijmout kandidaturu na soudce Ústavního soudu. Ač kandidát na členství v KSČ, nebál se rozhodnout v neprospěch StB. To ale jeho pronásledovatelé nevzali v úvahu. Neměří se všem stejně: členství v KSČ u někoho vadí, u jiných se odbývá s tím, že od listopadové pseudorevoluce již uběhlo 30 let. 

Autor se omlouvá za chybný údaj a upřesňuje členství Prof. Válkové v KSČ - 1973- 1989)

Sprostoty nebyla ušetřena Helena Válková, navržená prezidentem republiky do funkce Veřejného ochránce práv. Server Info.cz ji obvinil, že jako vědecká pracovnice Výzkumného ústavu kriminalistiky se podílela na šikanování disidentů. Zprávy se okamžitě ujala média a spustila kamenování. Nikdo se neobtěžoval vysvětlením domněnky o příčinném vztahu mezi prací bezvýznamné badatelky a zneužíváním zákona o ochranném dohledu proti disidentům, kteří mezi všemi, na něž zákon dopadal, tvořili nepatrný zlomek. Její bádání směřovalo ke zjištění, proč používání zákona, určeného k prevenci recidivy, nepřináší očekávané výsledky. Zákon brala jako danost a jiným způsobem k němu přistupovat nemohla. Tvrzení o podílu na šikaně disidentů je lež.

Samozřejmě, lze dát za pravdu Jiřímu Gruntorádovi, že zákon o ochranném dohledu zasahoval do základních práv a svobod lidí, vracejících se z výkonu trestu, zvláště když na jeho výkonu se významnou měrou podílela policie. Současně je třeba říci, že až na použití policie stejná opatření uplatňuje justice v současnosti: osobám, které opouštějí vazbu, nebo jimž byla prominuta část trestu odnětí svobody, se ukládají různá omezující opatření, u podmíněně propuštěných s platností až na sedm let. Soudy mohou také uložit povinnost podrobit se dohledu probačního úředníka. V článku „Neklidný soudní advent“ jsem popsal, jak podle práva naložil drsně v čase adventním soudce Aleš Novotný s obžalovaným, propuštěným z vazby, který se nedostavoval k probačnímu úředníkovi.

Další hřích Heleny Válkové má spočívat v tom, že v r.1979 napsala článek, který údajně bez jejího vědomí podepsal Josef Urválek, bývalý prokurátor a později soudce, sesazený v r.1963 ze všech funkcí a „odložený“ do kriminalistického ústavu „na dožití“. Helena Válková si asi spoluzaměstnance vybírat nemohla. U každého jiného by se asi řeklo, že od r.1979 uteklo hodně vody, takže jde o lapálii. U nominantky prezidenta republiky jde o neodpustitelné provinění. Mimochodem, netuším, jak Josefa Urválka, který se občas vyskytoval na jejím pracovišti, vnímala mladá žena, která v době procesu s Miladou Horákovou & spol. ještě nebyla na světě a velké politické procesy padesátých let prožívala v batolecím věku. Potkal jsem dnešní třicátníky, jimž činí potíže, mají-li vysvětlit, proč slavíme 17.listopad 1989.

Posléze se na ni nahrnuly výčitky, že byla krátkou dobu členkou KSČ. Toto uznala za skvrnu na svém štítě. Výsledkem útoků bylo její rozhodnutí dodatečně oznámit prezidentovi republiky odmítnutí kandidatury: tuším, že si uvědomila, že do rozhodování Poslanecké sněmovny zbývá ještě dost času na to, aby napadání mohlo pokračovat.

Pokud prezident republiky její odstoupení neodmítne, a bude-li chtít využít své právo navrhnout kandidáta na tuto funkci, nezbyde mu, než hledat dalšího zájemce, jenž na sebe vezme nebezpečí, že jako „prezidentův kůň“ zažije nechutnosti.

Útok serveru Info.cz článkem byl zjevně součástí dobře koordinované akce. Článku „Válková se v KSČ podílela na šikaně disidentů s mužem, který poslal na smrt Horákovou“, vydaného v r. 1979, se hbitě ujala média a štvanice začala. Přečetl jsem bedlivě inkriminovaný článek a skutečně nechápu, jaký vliv na případné zneužívání zákona mohla mít badatelka, která zkoumala, jak zákon funguje, vyjadřovala se k němu kriticky a určitě nemohla dát jakýkoli popud, aby zákon byl zneužit proti disidentům. Zákon směřoval obecně proti osobám, u nichž nebyla záruka, že po propuštění na svobodu povedou řádný život. Sdělení, obsažené v nadpisu, je jednoznačně lživé.

Na obsahu článku mě ale zaujalo, že předlistopadový režim měl stejné problémy s recidivisty, jaké máme my, ale postpenitenciární péči věnoval větší pozornost než my. Skvrnou na kráse samozřejmě bylo zapojení policie do dohledu nad propuštěnými vězni. Ale kdybychom z textu článku vypustili slova „socialismus“, „socialistický“, která se v něm občas vyskytují, mohli bychom si myslet, že čteme odůvodnění propuštění na svobodu současného vazebně stíhaného obžalovanéhco nebo odsouzeného, který se domohl propuštění za dobré chování.

Helena Válková byla krátkou dobu řadovou členkou KSČ a byla bezvýznamnou badatelkou, která neměla žádnou výkonnou pravomoc. Pokud usoudila, že ji to činí „nečistou“, nechtíc dala příklad bývalým členům KSČ v justici a státním zastupitelství, kteří na rozdíl od ní se aktivně podíleli na výkonu moci protiprávního režimu a zřejmě by se měli zamyslet stejně jako ona nad svou minulostí a nad neetičností jejich setrvání na významných postech. Problematičnost působení těchto lidí v strukturách současné justice a státního zastupitelství připustil Ústavní soud ČR v odůvodnění ústavního nálezu č.j. I. ÚS 517/10 ze 17.října 2010. Soudci s komunistickou minulostí zachránili před uvězněním bývalého prokurátora Karla Vaše, zločince stejného kalibru, jakým byl Josef Urválek. Zejména nejvyšší stupně justice a státního zastupitelství jsou dosud skanzenem bývalých členů KSČ a aktivních vykonavatelů její moci. Jsou mezi nimi lidé s velkou mocí, např. místopředseda Ústavního soudu Jaroslav Fenyk, nebo Igor Stříž, náměstek nejvyššího státního zástupce, oba bývalí vojenští prokurátoři, postrach vojáků. Nepsali žádné badatelské články, ale obžaloby. Zejména na Nejvyšším soudu ČR a u Vrchního soudu v Olomouci působí bývalí soudci protiprávního režimu, kteří mu kdysi horlivě sloužili. Z pohledu štvanice na Helenu Válkovou tyto všechny přijímá současný režim jako „rovnější mezi rovnými“ a jejich hříšnou minulost jim promíjí. Jsem si jist, že žádného z nich, ani z desítek dalších nejmenovaných, příklad Heleny Válkové nepřiměje k pokání, vedoucímu k následování: neboť od jejích hříchů již uplynulo více než třicet let a pouze článek Heleny Válkové je proviněním s nadčasovou platností. Kde je v tomto případě Havlova „tlustá čára za minulostí“?
==================================================================================
Internetové vydavatelství Bez vydavatele vydalo mou knihu ŠKŮDCI V TALÁRU. Její obsah je trestí zkušeností a poznatků , postupně získávaných téměř 20 let v půtkách s orgány činnými v trestním řízení, které nekorektním vedením řízení poškozují obviněné.

Kniha je dostupná na http://www.bezvydavatele.cz/book.php?Id=1389

214 komentářů :

 1. Nemám za morální odsuzovat lidi za jejich minulost, ale lhát se nemá. Paní JUDr Válková mohla být v KSČ, vždyť tam bylo přes milion členů, ale to že nevěděla nic o minulosti Urválka, to neberu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Souhlas. A je to ta paní, která má trvalé bydliště v německém Pasově, tvrdě prosazuje přijetí Istanbulské úmluvy, odsuzuje odsun kolaborujících sudeťáků, a je autorkou výroku, že Čechům se za protektorátu zas tolik nedělo(300tisíc zavražděných Čechů Německými fašisty jí asi ponechalo chladnou): https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Ono-se-toho-v-protektoratu-zas-tolik-nedelo-Skoda-ze-souziti-Cechu-s-Nemci-skoncilo-rekla-Babisova-ministryne-Valkova-312571
   Morální autoritou byl Otakar Motejl. Jako ombudsmanka je JUDr. Válková pro spravedlivé nepřijatelná.

   Smazat
  2. Pamatuji si, že o Urválkovi se mluvilo hodně kolem roku 1968. Tehdy jsem hltal noviny od Zítřku, přes Reportéra až po Zprávy. Válková měla tehdy 15 roků a četla Mladý svět nebo Mateřidoušku. S odstupem let a na základě převratu všechen tehdejší tisk považuji za sračky.

   Soudce považuji za velmi obezřetné lidi. Dobře vědí, že musejí soudit na základě protokolů/podkladů, které připravili jiní. Inteligentní soudce ví, že si nesmí vymýšlet. Pokud je Urválek lotr, přesně popište, kdy v procesu s Horákovou lhal a vzhledem k nepromlčitelnosti komunistických zločinů ho odsuďte. Podobně dokažte, jak lhali vyšetřovatelé a zda dodržovali tehdejší zákony? V čem Horáková tehdejší zákony porušovala? Bohužel o podrobnostech se nemluví, což je podezřelé. Objevují se zaručené zprávy, že ji ani její kat nepopravil a ona zmizela. Legenda předkládaná k věření se může po čase stát směšnou. Znemožnili Fučíka, Horákové se může stát něco podobného.

   Smazat
  3. 21:17...Bylo jí 17,Mateřídoušku asi nečetla.
   V té době se všichni horlivě zajímali o společenské dění,je vyloučené že by nic nevěděla.
   A i kdyby nevěděla,tak jméno Urválek musela slyšet na Právníké fakultě.
   Helanov

   Smazat
  4. 21:17
   No to snad není možné. Jaký Urválek? Jaká Horáková?

   Smazat
  5. Proč z let největších represí mají být postiženy jen prokurátoryk jako Polednová nebo nyná Válková?ony přece "jen" navrhovaly tresty!!Proč však nebyl odsouzený žádný skutečný soudce????Soudce je za svůj výrok o trestu nevinný?Ukažte na jediného soudce,který byl za vynesený rozsudek skutečně postižen!!!Ani soudce ze z Plzně,který problematicky poslal Kájínka na doživotí do vězení nebyl potrestaný.....

   Smazat
  6. Helanove, Válková se mi nejeví posedlá politickou nenávisti jako některé známé kanálie z disentu nebo pravice. Po roce 1969 na univerzitách nikdo nemluvil o politice více než bylo dovoleno. Na těchto pracovištích se lidi vzájemně hlídají a jsou zaměření na to likvidovat konkurenci. Komunisti navíc nejitřili nálady na rozdíl od štvavých vysílaček. O Urválkovi nemusela toho mnoho slyšet.

   Smazat
  7. Vážení diskutující, mě osobně je celkem u prdele, že byla v Ksč a údajně nevěděla kdo je to Urválek, ale není mi u prdele, její vyjádření stran okupace. Ono se jí asi zdá 360 000 mrvých málo, když to však převedete na počet obyvatel, je to každý dvacátý - protektorát čítal
   7 380 000 duší. (Jen v mé rodné obci by to dělalo pětašedesát sousedů. A v přepočtu na SSSR přes devět mega, mimochodem.) Z tohoto důvodu, dle mého, neměla být nikdy navržena, neboť tento způsob myšlení je s úřadem ombudsmana v příkrém rozporu řekl bych.

   Smazat
  8. 23:05
   To povídej holubům.

   Smazat
  9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  10. Tak já myslím,
   že nic lidsky odpudivějšího, než je stará
   ombudsmáňa, se už sotva najde.
   Ještě zbývá vynést nohama napřed i současného
   inkvizitora z ÚS a zase bude o čem mluvit...

   Smazat
  11. 23:05...I na právech museli mít nějaký "právnický dějepis" a Urválek se se svými procesy prostě přeskočit nedal!
   V mých očích je ta osoba bezpáteřní a jako taková by se asi těžko zastala občana ve sporu se systémem...Se systémem,kterému sama horlivě slouží.
   Helanov

   Smazat
  12. 1:23...Milane PŘESNĚ!
   Ta ženština nemá ani špetku smyslu pro spravedlnost.
   Vždycky bude hejkat jenom podle not které jí předložej mocní.
   Helanov

   Smazat
  13. Pozice ombudsmana je naho*no; ur-Válková je naivní kvočna ...a to nic nemění na tom, že tvrzení, že před 40 lety (ve svých necelých 30) MUSELA znát nějaké jedno jméno je nejen hloupost, ale i prasárna...

   Smazat
  14. 1:13 Jen tlachy a bolševická propaganda! Je sice pravda, že bylo s nikoliv bezvýznamnou českou pomocí zlikvidováno něco okolo 300 tisíc židů, cikánů a komunistů, tedyosob prakticky bez národnosti, ovšem samotní Češi byli uváděni výslovně jako árijský národ a v osobních průkazech měli uveden rodokmen předků; z českých chlapců se měl vytvářet nový nacistický vůdcovský dorost na elitních školách NAPOLA; čeští muži měli být přijímáni do řad SS; „česká krev“ byla zákonem chráněná před míšením se Židy… Etablovaná česká historiografie k těmto skutečnostem mlčí, jelikož se tato historicky podložená fakta nehodí do narýsovaného konceptu, podle nějž neměli Češi v nové Hitlerově Evropě fyzicky co pohledávat.

   Smazat
  15. 16:54 Tak si přečtěte tlachy svého obdivovaného vůdce, za co považoval Čechy přihnědlý mysliteli a jaké měl se Slovany plány. Ale že se s vámi vůbec bavím. Historicky podložená fakta!

   Smazat
  16. Ale vždyť ona přeci není jen VÁLKOVÁ, ona je přeci UR-VÁLKOVÁ

   Smazat
  17. Jak mohla paní Válková v sedmnácti znát jakéhosi Urválka? Moji rodiče ani prarodiče ho neznají - vy všichni tady, co tady hýkáte ty nenávistný sračky, Urválka znáte? Hovno ho znáte! Jenom jste si o něm přečetli v prolhaných mediích nějaké novinářské sračky. Napsalo se jenom to, co se napsat chtělo a smělo. Jste praštěná, duševně zmrzačená diskuzní lůza.

   Smazat
  18. 19:09 WWII. prohrála Naše rasa jako celek, ne jen nějací Němci! Každý Čech se moh dříve či později poněmčit, nikdo to nepozná, ale čmoudem se nestane a do mentality koránu či jiných divošských kultů nepronikne i kdyby se na hlavu stavěl! Slované by bývali byli z velké části odsunuti za Ural, kde by toto území osídlili naší, tedy Bílou rasou a zachránili ho tak pro nás! Nyní připadne rase žluté, bohužel. Tak jako celý zbytek Ruska a ten ocásek na konci Asie zvaný Evropa zase rasám tmavým. Páč dějiny píší jen rasy rozpínavé a ostatní - ty zdegenerované a změkčilé z ní bývají odejity. A to čeká nás, je to po porážce v roce 45 náš neodvratný osud. Stalinský systém na Východě jen dočasně zakonzervoval stav, který se ale i tak stal historicky neudržitelným. Celkově vyhrál sice SSSR, ale i Rusové byli poraženým národem ve WWII - http://img-fotki.yandex.ru/get/3304/tapirr.11f/0_27c44_2dd8151b_orig.jpg


   „Kdyby všichni mrtví spojenečtí vojáci mohli vidět, jak vypadají jejich země dnes, byli by složili své zbraně a bojovali na straně Němců.“ David Irving
   „Vůdcův tragicky marný boj musíme prohlásit za poslední světlou chvíli moderních dějin.“ Rudolf Jičín

   Smazat
  19. 19:09 Když budu chtít znát jeho plány, tak nebudu studovat žvásty lžidobolševických xindlů, ale podívám se přímo ke zdroji! - https://manipulatori.cz/dokument-hitler-o-cesich/

   Např 22. ledna 1942 ve Vlčím doupěti řekl jasně:

   „Nelze vyloučit, že během dvou staletí vyřešime národnostní problémy. Na začátku třicetileté války k tomu málem došlo. Ve čtyřicátých letech minulého století se každý Čech styděl mluvit česky.

   Byli hrdi na to, že mluví německy, a největší pýchu pociťovali, když byli považováni za Vídeňáky. Zavedení všeobecného rovného tajného volebního práva v Rakousku muselo vést ke krachu němectví. Sociální demokraté šli zásadně s Čechy, k tomu vysoká šlechta. Německý národ je pro šlechtu příliš inteligentní, šlechta potřebuje něco na způsob malých okrajových nárůdků.

   Češi byli lepší než Maďaři, Rumuni a Poláci. Vytvořili pilnou maloměstskou třídu, která si byla vědoma svých hranic. I dnes k nám vzhlížejí se vztekem, ale zároveň s bezmezným obdivem: my Češi nejsme určeni k vládnutí!

   a 30. 1. 1942 pronesl:

   „Háchu musíme prezentovat jako jednoho z největších mužů světa, pokud Čechům zanechá závěť, která bude znamenat jejich konec. Jeho jméno musí být vyslovováno jedním dechem se jménem krále Václava, aby se na něho v budoucnosti mohl odvolávat každý zbabělec. Jeho následník? Jen žádný chlap! Budeme vždycky vycházet líp se zbabělci než se statečnými muži. Čechy nejlíp vyřídíme tak, že na ně budeme prostřednictvím takových osob působit nepřetržitě a v dlouhém časovém období.

   Po Bílé hoře až do roku 1867 to tak dělal rakouský stát, takže se nakonec každý Čech skoro styděl mluvit česky. Značná část Čechů je germánského původu a může být poněmčena!“

   Tak laskavě přestaň lhát něco o přihnědlých, k těm patříš leda sám! Nejsi náhodou ten "takyčech" Banga?

   Smazat
  20. Válková a propuštění na politickou objednávku,
   kdy otec Nečesaného se zná s Pastuchovou která je poslankyní za ANO
   stejně jak byla její kolegyně H.Válková,
   která v té době zastávala funkci min.spravedlnosti

   A Pastuchová ji požádala o laskavost,
   o propuštění již pravomocně odsouzeného Nečesaného

   Víme že Válková jej byla osobně navštívit ve vězení,
   kdy po jejím odchodu očividně pookřál protože už věděl,
   že jeho otec vše zařídil.
   Zapracovala síla moci !

   Smazat
  21. 7:34 A nejsi ty náhodou te takyčech Posselt?
   7:27 Zalez nácku!

   Smazat
  22. 12:16 Nácek je leda tenhle tvůj debilní kremlofýrer, lejnere putlerýči! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/EkGqBuz.jpg

   My jsme monarchisté, aristokratisté! - https://www.vontartarus.cz/uvod

   Smazat
 2. Fuj tajbl...
  Jako dvacetičtyřletá (!) zakotvila ve výzkumáku při generální prokuratuře ČSSR.
  Hernajs,tomu se říká tah na branku,že?
  Neměla by si už dát- v sedmdesátileti letech- pohov???
  Je někde psáno,že na ombudsmanské sesli směj usednout jenom gerontky?
  Tahleta osoba o NORMÁLNÍ lidi nikdy ani nezavadila, tohleto má společné se Šabatbabou.
  Vsadila bych se,že kdyby se na ni obrátili Mravenci ohledně třicetileté Aničky z hor,tak by jim taky ochotně "přiklepla" dívenku do "péče".
  Do háje,to se nenajde v Česku někdo bez másla na hlavě?
  (Ale proč se čílím, vždyť je to stejnak jen trafika pro vysloužilce kteří si ještě -na stará kolena- chtějí trochu zaprudit.
  (Zlatej pan Varvařovský)
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Fujtajbl jste vy, bábo praštěná. Co pořád lezete k PC žvanit s chlapama? Neměla byste si už od toho dát pokoj? Je to nějak stejný ne? Závidíte paní Válkové, že mentálně má na to, na co vy ani náhodou? jenom na to idiotský psaní sraček na diskuzích - do by vám šlo!

   Smazat
 3. Všechny tyhle mediální štvanice mají, ať už jsou motivy těch, kteří je už třicet let provádějí jakékoli, jeden výsledek. Odstranění slušných a schopných lidí z veřejného života.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Spíš lidí nepohodlných a někomu možná i nebezpečných.

   Smazat
  2. Neodstraňujeme schopné lidi, ale všehoschpné.

   Smazat
  3. 21:09 Se štvanicí hluboce nesouhlasím, ale že je exsoudružka Válková kariéristický zmetek - politický hochštapler chcete-li - a nikolivěk slušná a schopná osoba, jsem stejně hluboce přesvědčen.

   Smazat
  4. A odkdy jste přesvědčen že tak hnusně urážíte paní kterou neznáte? Odkud ji vůbec znáte? Ze žvanění sprostých a nenávistných kreténů z medií? Kdyby vám někdo ukázal, že máte někoho ubičovat, protože údajně zapříčinil to a to, půjdete s ostatními hovady? Ano - soudce lynč. Americká zhovadilost.Že se nestydíte! taky někdo štve proti vaší matce nebo jiné ženě ve vaší rodině? Jak byste se zachoval?

   Smazat
  5. 20:27 Nezkoušejte na mě tuto přízemní argumentaci o médiích prosím. Přečtěte si výroky Válkové a dohledejte její činy a budete ji znát také. Nebo si snad myslíte, že proto, abych věděl že tatík knížepána byl nácek a že Všašek Pravdoláska byl prolhaný sebestřed jsem je musel znát osobně? Za co bych se měl stydět? Že řeknu, že královna je nejen nahatá, ale navíc ještě politická hochštaplerka a doložil to? No a tu dětinskou manipulaci s matkou a pod. si trénujte na demonstracích a jejich účastnících, vzhledem k úrovni jejich myšlení by vám na to mohli skočit.

   Smazat
 4. Ta lemra sprostě lže.
  V 68 jí bylo 17 let...V tom věku už musela DOBŘE vnímat co se okolo ní děje.
  Nejmíň do roku 69 se ještě psalo celkem svobodně.
  Ó Urválkovi a jeho procesech se psalo furt.
  A i kdyby byla tupka a nečetla noviny,tak vystudovala práva.
  A že by na těch právech neprobírali Urválka!?!?!?
  Si z nás dělá p®del???
  Potom ho potkala ve výzkumáku a nevěděla kdo to je.
  Opravdu,nestoudná ženština.
  Jen hrabat pod sebe,za každého režimu...bléé
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:25 O tom nepochybujte, že lže jak koňskej handlíř. Je ročník jako já a dobře si vzpomínám, kterak se během Pražského jara v médiích omílal případ justičních vražd a soudruh Urválek. (Proto ostatně také socialismus s lidskou tváří, coby opak toho socialismu s katovou kápí.) Vladyka mě poslední dobou už začíná srát. No, nějak to vydržím. P.S. Koukám, že bych si měl také drobet proklepnout autora článku. Nějak postiženej slepotou ten pán. No, do konce šichty mi ještě zbývá přes tři hoďky, tak proč ne.

   Smazat
  2. Tak jsem se podídil a vím stejné prd jako před tím. Za tažení proti justiční svévoli má můj obdiv, leč tento článek není objektivní. Exsoudružka Válková není žádná chudinka a rozhodně ve mě zmíněná "štvanice" nevybuzuje soucit. Vlastně je to jednoduché - když už pominu tu "neznalost" Urválka i její názor, že se tady Čechům za okupace tak zas moc nedělo. Pendrekový zákon. Buď skutečně netušila, jakým způsobem je možné politicky zneužít pendrekový zákon - a pak je blbá a nemá v soudnictví co pohledávat, nebo to věděla, a pak je práskaná mrcha. Přikláním se k druhé možnosti. Přál bych jí prožít slasti použití pendrekového zákona na vlastní kůži, pak by teprve mohla něco žvanit o štvanici. Stačí když se stáhne a je po štvanici, leč oběť pendrekového zákona tuto možnost neměla. Nikdo, kdo to neprožil, neví co to byla státní šikana někoho, na koho se režim zamračil. (A pak mě tu ještě nějací smrkáči nazvou bolševikem.) Jsem se nějak rozkecal.

   Smazat
  3. Ježíš!!! Zákon o ochranném dohledu, ne pendrekový zákon! Už blbnu. Tak do mě, dokud jsem blbej.

   Smazat
  4. Fuj - to je odporná štvanice diskuzních hovad. Helanov - jsi blbá, sprostá stará čarodějnice! Hajzl nad hajzly - teď ses odkopala. Přál bych ti, aby ti někdy tvoje ňoučata rozbila sprostou, nenávistnou držku. Co ti paní doktorka Válková udělala ty nulo?

   Smazat
  5. 20:19 Odporná štvanice v diskuzích? Argumentace pomocí doložených a dohledatelných faktů je dle vás štvanice, greténe? Jestli nechápete rozdíl mezi argumentací a nadávkami tak sem nelezte, nemyslící jedufluse. Co ti paní Helena udělala anonymní blbečku?

   Smazat
 5. Manžel Válkové spisovatel a bavič Václav Budinský vydal knihu 365 způsobů milování. Co ta ženská musela vytrpět? To ji ten ubohý disident závidí?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. :-DDDDDDDDD Je otázka,jestli hobloval Ur-válkovou,nebo nějaké #meetky ;-)
   Helanov

   Smazat
  2. Sprostá a oplzlá baba Helanov v akci - že se nestydíš stará hnusko! Paní Válkové je sedmdesát let. Jak tak koukám, smečka diskuzních polohovad a duševních mrzáků by byla schopna tu paní i mlátit.

   Smazat
 6. Komunisti stát vybudovali , kapitalisti tu za 30 let jen všechno rozkradli a stát ještě zadlužili , dnes jsme jen německá kolonie !

  OdpovědětSmazat
 7. On by měl někdo prolustrovat tu pakáž co si říká pravice to by jsme se divili kolik tam je bývalých soudruhů.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně tak -samej bejvalej komunistickej aparátčík a papaláši - jenom se včas převlíkli do jinejch mundurů a u vesel mohutně kradli a rozkradli celou zem. A tenhle ksindl se v mediích nekritizuje? Proč?

   Smazat
 8. Z lonskeho clanku: "Nová vládní zmocněnkyně Helena Válková (ANO) chce do Rady vlády pro lidská práva navrhnout exministra kultury Daniela Hermana (KDU-ČSL). Deníku N řekla, že je to za jeho „příkladný postoj“ v kauze Lety."

  Dalsi komentar netreba. Kdo se pelesi s Hermanem, toho se zastavat nebudu. Mozna na ombudsmana ma profesni predpoklady, ale jinak ji neverim.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já to vím,Čerte.
   To je sfiňa rohatá,to teda zase jednou MZ sáhnul vedle.
   Helanov

   Smazat
  2. Musím souhlasit. Miloš Zeman je v lecčem dobrý, jeho personální politika je ovšem katastrofální. Jen se podívejte, koho si za dob předsedování ČSSD, a byl to výrazný předseda, vychoval: Gross, Špidla, Sobotka, Buzková, Dienstbier a další. Co jméno, to exot ČSSD. A pokud k tomu přidám mladé sociální demokraty, které on podporoval(Hamáček, Poche, Petříček,Dolinek atd.), tak se není co divit tomu, že i díky jeho personální politice je ČSSD tam, kde je.

   Smazat
  3. 23:13
   Jo je to požehnání, stát se mucholapkou.

   Smazat
  4. 23:13...Souhlas.
   Má mnohé přednosti,ale ta sqadra okolo něj je děsná...Minář,Veleba,Nejedlý...snad jen ten Ovčáček je kapku normální ( a navíc je s ním i prča) ;-)
   Helanov

   Smazat
  5. Mě Ovčáček děsně připomíná Neználka z těch obrázků, ale klame tělem uličník. Ale také za Kmoníčka bych se přimluvil. Ale jinak...

   Smazat
  6. Zalez už ty stará závistivá mrcho Helanov.Že se nestydíš! Přece jen je pravda - že ženský by si navzájem vyškrabaly oči, jak se dovedou nenávidět. Co jí závidíš?

   Smazat
 9. „Piráti jsou z hlediska současné zločinné agendy nejnebezpečnější strana.“ Internet reaguje na varování Hampla:

  „Jestli se jednou dostanou k moci a prosadí nejextrémnější program západoevropských Zelených, pak to nebude vina voličů, ale vina amatérismu, nadutosti a chamtivosti jejich protihráčů,“ zdůraznil sociolog.

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020011111234453-pirati-jsou-z-hlediska-soucasne-zlocinne-agendy-nejnebezpecnejsi-strana-internet-reaguje-na/

  OdpovědětSmazat
 10. „Pane VK z Aeronetu, vystup ze své anonymity.“ Zdeněk Ondráček se po útocích na svoji osobu rozpálil:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020011111235564-pane-vk-z-aeronetu-vystup-ze-sve-anonymity-zdenek-ondracek-se-po-utocich-na-svoji-osobu-rozpalil/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslíte, že kdyby tajné služby chtěly, že by do hodiny neznaly identitu člověka, který v podstatě neustále útočí nejen na Ondráčka a Okamuru, ale především na Židy. Stwora přetiskl cizí článek a byl popotahován u soudu, Svobodný vysílač podobné věci vysílá pátek co pátek a neděje se nic.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 1:10 Já sem z aeronetem skončil už dávno to jejich štvaní proti SPD si můžou strčit za klobouk.

   Smazat
  4. Nemůže nikdo popřít, co charakteristické pro podvodné e-maily, SMS, telefonáty: Falešná identita(neexistující, nebo zneužité konkrétní firmy/banky/lidé), výhružné/zavadějící/slibující texty - ale účet, na který odcházejí peníze důvěřivých je vždy správný...
   Co je charakteristické pro VK: Falešná identita(Vedoucí kolotoče s fotografií pana Paroubka), z částí pravdivý/zavádějící/lživý/poplašný/mystický text - ale účet, na který odcházejí peníze důvěřivých je vždy správný...
   Důvěřivci nechť se probudí, u zlovolných spolupracujících s tajemným hradem v Karpatech VK, a u hlupáků marný apel.

   Smazat
 11. Ať je tomu jakkoli (A): Jaká jsou fakta ke kauze Válková. JUDr. Urválek pracoval (byl odložen 1963) na Vědeckovýzkumný ústav kriminalistiky, kde JUDr. Válková, jako 28-letá výzkumná pracovnice, napsala s ním (1979) článek, Jaký je konkrétní obsah článku, co v něm skutečně poškodilo zdraví a životy našich hrdinných disidentů, často bývalých komunistů, a to opravdu aktivně souhlasících s procesy (na rozdíl od Válkové) se samozřejmě má (musí) tušit. K příkladu: PHDr. J. Šiklová, komunistka od 1956, zakládající člen katedry sociologie na Filozofické fakultě UK (1965), členka StB do 1981, 1995 oceněná Žena Evropy za přínos k integraci, dnešní “zelená“ aktivistka pražské kavárny...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nemohla být "členkou", maximálně spolupracovnicí.

   Smazat
 12. Ať je tomu jakkoli (B): JUDr. Válková pracovala od převratu na renomovaných právnických postech. Je tedy opravdu prapodivné, když najednou, právě při zásadní změně geopolitiky a výrazné ztrátě prestiže popřevratových politiků (z pražské kavárny), vzplane zoufalá „vlastenecká“, aktivní snaha o politickou bezúhonnost čelních vládních politiků (téměř od kolébky), těch aktivně podporujících reformní politiku premiéra a prezidenta. Ze zkušenosti lze očekávat, že se o Válkové, Urválkově spolupracovnici na monstr procesech padesátých let, bude jednat až v „Bruseli“.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:43
   To by ji tam musel nějaký Pirát bonznout.

   Smazat
  2. 23:43 Ale no ták. Když probíhaly monstrprocesy pšoukala ještě do dupaček. Je to sice baba Jaga, ale desátý křížek jí na hrb přece jenom ještě neleze.

   Smazat
 13. Ať je tomu jakkoli (C): Zajímavé je, že všechny údaje ve Wikipedii jsou dnem 9/1/2020 doplněny, na základě článku, také z 9/1/2020, od čerstvého ředitele Info.cz Michala Půra, osvědčeného zastánce demokrácie a svobody.
  Celá tato „vlastenecká“ aktivita dostává punc honu na čarodějnice a signalizuje, jak jsou snahy odstavovaných politiků a jejich přispívatelů zoufalé, a také o jaké finanční a jiné ztráty přicházejí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No, tentokrát je to aspoň hon na čarodějnici která si to vysloužila a zaslouží. Ne že bych byl na straně té pakáže, tedy honců, ale jsem dost škodolibej na to, abych jí to, s heslem: "Vždyť ono se Válkové zas tolik neděje," upřímně přál, a dost starej na to, abych se přetvařoval a v zájmu korektnosti ji jako litoval. Ani náhodou. Jen doufám, že i na honce dojde.

   Smazat
  2. 8:39...Nemám nic proti tomu,aby si to korytáři typu Válková s korytářema typu Minář rozdávali na férovku...Dost dobře se u toho bavím!
   Ať si daj do nosu,jóó ;-)
   Helanov

   Smazat
  3. A korytářka typu Helanov - podotýkám - stará prospěchářka, závistivá, sprostá, nenávistná - fuj, to je hnusnej diskuzní materiál! Kde je nějaký ženský vkus, nějaký nadhled? Měla bys zavřít držku, když nemůžeš napsat nic slušnýho, a ne tady kdákat ty sračky nenávistný! FUJ! Žena vůči ženě! Ještě jednou FUJ! Přeju ti v životě jen to nejhorší.Tak nenávistnou mrchu - pěkně ses odkopala bábo praštěná!

   Smazat
  4. Paní Heleno, že on on proti vám ten sprostý anonymní hnus 20:28 něco má? No činí se, činí. Chudák.

   Smazat
 14. Právě kritici paní Válkové, přispějí k tomu, že se ona stane další obětí prokurátora Urválka. Ten již dávno nežije, ale následovníků, jak je vidět, má spoustu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 23:48 Neblbněte, ještě uděláte z Urválka hrdinu, když z paní Válkové děláte oběť honu na čarodejnice. Ta paní by mohla tiše užívat důchodu a nemotat se do politiky. Nikdo by si jí nevšimnul, ale lhát se opravdu nemá a to je oč tu běží.

   Smazat
  2. 23:48...Franto,to by byl malér,kdyby místo téhle vydry dělala tu ombudsmanku třeba Lenka Procházková,co?
   Ta by to ani dělat nemohla,protože na to má koule!
   A to se neodpouští!
   Ách jó
   Helanov

   Smazat
  3. Nebo Vitásková, to by byl šrumec. Proč Vladyka navrhuje takové kravky? Zřejmě laskavost Burešovi.

   Smazat
  4. Miloš už mně taky se*e ....čím dál tím víc:-(

   Smazat
  5. Ten proces si nevymyslel Urvalek.To si snad nikdo nemuzete myslet.

   Smazat
 15. Dr. Urválek nesoudil jen Miladu Horákovou. Urválek byl také hlavním žalobcem v procesu s bývalým generálním tajemníkem KSČ Rudolfem Slánským. V tomto procesu padlo 11 rozsudků trestu smrti. Proces byl otevřeně antisemitský a od začátku do konce vylhaný, šlo o skandální divadlo, kde se obžalování, žalobci i obhájci naučili role, které pak v procesu hráli. Tak tomu bylo v politických procesech v Sovětském svazu ve třicátých letech, kdy Stalin likvidoval své skutečné nebo domnělé kritiky. Hlavními autory scénáře byli sovětští poradci, které nám Stalin na naši žádost poslal. Psal se rok 1952 a stalinismus vrcholil. Mimochodem, současné snahy rehabilitovat tohoto diktátora (dokonce i na stránkách Nové republiky) jsou neuvěřitelné. Stalin těžce poškodil myšlenky socialismu na sto let dopředu.
  O Urválkovi psal v roce 1963 spisovatel Ladislav Mňačko v knize Opoždčné reportáže, tehdy napsal, že bývalý prokurátor má být uklizen do jistého výzkumného ústavu, aby se věnoval vědě. To bude ta věda vypadat, poznamenal.
  Jan Makovička

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vždy, když v nějakém dokumentu Slánský kníká tu svou samoobžalobu, způsobuje to u mne záchvaty smíchu.
   Škodolibého.
   On holt Pán vše vidí, karma, jak se do lesa, osud, mlýny, ucho džbánu...
   A do prdele, ON VIDÍ mou škodolibost... a karma, osud...

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 0:01...Tak ono stačí slyšet jeho hlas ze záznamu,bez ohledu na to co říká.
   Psychopat jako vyšitý,zrůda.
   Helanov

   Smazat
  4. Psychopatka jsi ty bábo. Střelená, nenávistná, nenávistí posedlá. Zpočátku ty tvoje diskuze vypadaly kulturně a vkusně - ale teď? Odkryla jsi závist, nenávist, malost, blbost.

   Smazat
 16. Když to tady čtu, tak si pokládám dvě základní otázky:

  - Kdo vůbec prolustroval lustrátory ("státní" i ty zdejší)?

  - Kdo dal právo někomu vůbec někoho lustrovat?

  Jak tady některé z jejich textů "znám", nemá čisté svědomí snad žádný (i)lustrátor.
  A co takhle vůbec prolustrovat Vás, lustrátoříčkové? Na svědomí, čestnost a poctivost?

  OdpovědětSmazat
 17. Kandidát na cokoliv, který je špiněn sračkomety pravdy a lásky, je dobrý kandidát.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No ty budeš hodně jednoduchý človíček.

   Smazat
  2. Ale, ale, pravda je jednoduchá. Žvanění se ji snaží ukrýt.

   Smazat
 18. Nedokáži posoudit jak moc si Válková zadala s Urválkem a v podstatě je mi to jedno.
  Jedno je ale jisté. "Lidé" jako Urválek, Polednová, Vaš a mnozí podobní další byli extra zmrdi a pokud se dožili revoluce tak měli strávit za své prasárny zbytek života v těžkém žaláři.
  A to co tyto lidské zrůdy jakkoli obhajují jsou stejné zrůdy jako ony. Stejně jako ti kdo tu jakkoli obhajují Stalina od kterého sem bylo tohle svinstvo snaživými soudruhy nainstalováno.

  OdpovědětSmazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 21. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 22. Je to vůbec dojemné.Styky paní Válkové s panem Urválkem jsou posuzovány typicky urválkovskou metodou. Člověk si připadá, že se octnul v nejtemnějších padesátých létech.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. J.H...Tak to jste teda hóódně přepísk!!!!!!
   V padesátých nepřátelé režimu dožívali v luxusních penzionech pro seniory jako Vaš?
   Po té babě bych požadovala jenom kapku soudnosti.
   Aby si šla ve svém pokročilém věku užívat majetek který si nahrabala (v obou režimech) a přestala smrdět ve veřejném prostoru.
   Nic víc.
   Helanov

   Smazat
  2. A co kdybys ty, bábo praštěná přestala smrdět na diskuzích? Už jsi tech nenávistných sraček tady vypustila dost! FUJ! Něco tak hnusného vůči starší paní, kterou vůbec neznáš? Jsi hnusná lidská hyena. Nic víc.

   Smazat
 23. J.H.
  Pro mne je Válková,nevhodný kandidát,už jen z toho důvodů.že se dala k Babišovi a prakticky nic neudělala od sametu pro zlepšení soudní moci,dokonce si museli vyhodit jako min.spavedlnosti.Jak už často píši,oligarchové se ujímají komplet moci v ČR,nebo,li,největší boháči budou zas rozhodovat o osudu národa,republiky,jako za feudalismu.V tomhle Zeman vyhověl Babišovi,on chce mít všude svoje lidi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přidala se k Babišovi, nejlepšímu premiérovi, který tady byl a který se ten bordel snaží narovnat? A ke komu se měla přidat k Fialovi, nebo pyjrátům?

   Smazat
  2. 8:24 K nikomu! Měla zalézt a stydět se! Jenže jak říkala babička: Chčij kurvě do ksichtu, a řekne: Oj, toť teplý deštíček." Natož aby se styděla.

   Smazat
  3. Válková jako mladá nezkušení a teoretické práce otištění žádostivá spolupracovala se "starším zkušenějším kolegou". Bohužel navíc na zákonu, který mohl být a býval zneužíván k omezování práv a svobod politických odpůrců. Proč si vybrala právě toto téma? Proč obhajovala právě tenhle zákon?

   Ale co mi na ní vadí dál jsou její vztahy k sudetoněmeckému landsmanschaftu, kamarádíčování s kuuuvou Danielem H. a další podobné hříchy. Zeman má opravdu katastrofální kádrovou politiku. Z jeho posledních návrhů jsme vřele přijal jen nominaci Lenky Procházkové a Karla Srba. Oba ale neprošli, přesto nebo právě proto, že si zachovali mravní integritu za jakéhokoli režimu.

   Smazat
  4. 8:46... Bingóóóó
   👏👏👏
   Helanov

   Smazat
  5. 9:58... Lepší ombudsmáňu než paní Lenku Procházkovou si neumím představit...Ta by jim provětrala faldy.
   Helanov

   Smazat
  6. Já jo. Lepší ne, ale rovnocennou rozhodně. Vitáskou. Ty baby by se mi vůbec líbili v příští vládě. Šindlerová, Švihlíková, Vitásková, Procházková... ono je jich víc s koulema že má proti nim většina parlamentu rozinky, ale ještě jsem nespal a je to znát. I když Vitáskovou byl viděl nejraději jako ministryni průmyslu a obchodu. Že bych jako měl konečně důvěru aspoň k tomuto resortu. Já vím. Jen sen.

   Smazat
  7. Helanov je ještě blbější bába, než jsem si myslel. Ta se tedy předvádí. Úplně posedlá nenávistí k někomu, koho špiní jen media - sama tu osobu vůbec nezná. Pro čecháčky typické, a pro tu smečku, která dřepí celé dny u PC, aby mohla kritizovat, urážet a pošklebovat se, je to přímo charakteristika jejich povah.

   Smazat
  8. Ještě vás to jeduflusání neunavilo pitomečku? Pro chvilkaře typické, pro tu smečku s absencí argumentace s IQ australopitheka, která jen dřepí u počítačů, aby mohli kritizovat, urážet a pošklebovat se, to je přímo atributem jejich mentální úrovně.

   Smazat
 24. Problém tohoto režimu spočívá mj. v tom, že jeho struktury jsou naprosto sterilní ohledně přítomnosti lidí, kteří se angažují kvůli potřebě obětovat se pro dělání života lepším. Jsou v něm vesměs pouze prospěcháři, lišící se od sebe jenom mírou do jaké jsou ochotni ve rvačce o profit jít přes mrtvoly.
  Za socíku jsem poznal v pozicích i lidi, kteří byli velice lidští, usilovali o veřejné blaho a není šance na ně něco vyšťourat. V dnešním režimu už jsou zaháčkovaní buď mladí zmrdi od přírody, nebo zmrdi kteří za sebou vlečou vedle současného zmrdství i zmrdství z dřívějška, které je proti nim použitelné ostatními zmrdy. S různou mírou úspěšnosti se tedy dřívější zmrdství utajuje a v rámci konkurenčního boje i prostého zmrdství zase jiní zmrdi vynakládají úsilí k jeho odhalení.
  Odporný režim, ale drží se až překvapivě dlouho.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:44...S tím souhlasím a nejvíc mne děsí jedna věc.
   Mlaďoši dneska začínají kopat za ten liberofašounský režim strašně brzy.
   Na svojí kariéře začínají makat už na Střední...
   Před hadrákem taky junioři lezli do SSM,ale z jiných důvodů,třeba aby si pod tou hlavičkou mohli založit kapelu.
   S ideologií to nemělo nic společného.
   Zdá se,že dneska mládež tu multikulti klima ideologii docela žere.
   Nebo se tak jenom tváří?
   Asi to bude kus od kusu, někteří tomu věří a někteří budují kariéru.
   Helanov

   Smazat
  2. Hlavně jim schází dar myšlení. Jsou prostě rozfrackaní. Vsadím svý děravý fusekle, že ... jak bych to řek ... lidí práce - duševní, a tím nemyslím podržtašky - i fyzické je mezi pomálu. My měli výhodu, neb v nás škola, rodiče, a doba vybudili zdravý skepticismus. Jedno hlásala škola, druhé rodiče, a my si v tom museli udělat pořádek, abychom nezblbli. Ale a hlavně! Už s mateřským mlékem jsme sáli že bez práce nejsou koláče, že základem blahobytu je zase jen práce, a rodiče i škola nás vedli k zodpovědnosti. Za toto budiž komárům dík. Avšak teď? Práce - a opět, duševí i fyzická - je div ne sprosté slovo. Řekněte že vás baví pracovat a budou na vás čučet jak čáp do hadice. Také vojenská služba jim schází. Stačil by půlrok. Jsem vážně rád, že žiju na venkově. Tady jsme ještě, zaplaťpánbů za ty dary, normální. To zas bude řevu po volbách, jak to nevzdělaní venkovani a senilní důchodci zkurvili! Už se těším.

   Smazat
 25. Podle čeho asi budeme za nějakých 20-30 let posuzovat morální profil současně aktivních politiků a státních zaměstnanců? Podle inklinace k Bruselu? Nebo podle toho, že drze mluvili a psali česky? Nebo že se nepářili s barevnými?
  Skutečně, stále častěji je mi ze současných strážců morálky na blití. Sami se lehce ohýbají v bruselském, či americkém větru. Tak jako Brusel, či Amerika, jsou nepevných zásad. Stejné skutky jsou posuzovány nejméně dvěma metry. Americe je odpuštěno vše, Rusku, Číně, nebo Zemanovi vůbec nic. Jedni mohou zabíjet a organizovat státní převraty kdekoliv po světě, druzí mají zakázáno se proti tomuto státnímu terorismu byť jenom bránit.
  Hnus, skutečně hnus.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jakýmipak dvěma metry. Ani náhodou! To byste strážcům morálky hrubě křivdil. Jak jsem už vysvětloval paní Heleně, strážci měří výhradně loktem. Myslím tím původním, odvislým od majitele tohoto, tedy od "měřitele". Takže žádný dva, nebo nedejbože tři metry. Kdepááák. K čemu taky, žejo, když stejnou práci zastane starej dobrej loket.

   Smazat
 26. Teď jsem zaznamenal, jak je HONÍM LULU z duše nešťastnej že si ho nikdo nevšímá. Ale už z toho zblbnul, chuděra. Hrozí nám metlou Boží a vzápětí se prohlásí za světlonoše, tedy za Lucifera. No, není ten blbeček nešťastná zábavnej?

  OdpovědětSmazat
 27. Co to melete Jemelík? A že se divím, starý STALINISTA jako vy nemuže nic jiného vymyslet!

  Že spolupracovala s vrahem Urválkem a byla ve zločinecké KSČ, vymejšlela jak disidentum ještě více ublížit je fakt, tak potom jaká mediální štvanice?
  I když ji prezident doporučil na funkci, měla ji odmítnout a ve svých 70 si užívat duchodu. Teď má z ostudy kabát!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní 9:09
   Správně.

   Smazat
  2. Fajn, tak měřme všem jedním metrem. Vyžeňme z politiky všechny bolševíky. Ty co vydrželi až do konce, stejně tak jako ty "pomýlené", kteří z nějakého důvodu odešli, nebo byli odejiti.
   Ono totiž ani nezáleží na tom, kdy a za jakých okolností z KSČ vystoupili, jako spíš na tom, že do této partaje vstoupili. Když už vám komunistická minulost tolik vadí.
   Bolševík totiž nic podstatného netajil. Netajil se se znárodňováním, stejně tak s třídním bojem. Tak že když k nim někdo lezl, musel vědět do čeho jde. Včetně těch dnešních pomýlených. Pithart, Pavel a mnozí další by měli začít vysvětlovat. A nebo odejít z politiky.

   Smazat
  3. 9:49 Vyhnat je? A kdo by v ní pak zbyl? Soudy by se vyprázdnili od nejvyššího přes ústavní po okresní, senát taktéž, parlament jakbysmet...

   Smazat
 28. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pravda o disidentech, kteří byli puštěni Havlovo amnestii z výkonu trestu a pak vraždili, kradli, znásilňovali, podváděli, tak taková pravda bolí a důkazy o tom je třeba smazat.

   Smazat
  2. 15:33 Však všeho dočasu! Cenzor Wenzel Hoffstein-Dworzak je známým čichačem prdů téhle kremelské lžidoopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících podlidí! - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici! - https://vimeo.com/82853398

   Smazat
  3. was ist das "důsledná dekomunizace"?
   postřílet 2 mil. lidí?
   nebo rozkrást ještě pár dalších stovek mld. Kč?

   Smazat
  4. 18:32 Ale hovno, to s lidma nemá co dělat! Rozpustit komušskou partaj a jakýkoliv marxistický partaje tu, zbořit rusácký a jiný komouše a Stálina připomínající pomníky a nahradit je pomníky Radeckého, Gajdy, ROA, přihlásit se k tradicím obou našich evropských říší (karolinské i saté německé, jejíž nástupcem bylo c. k. Rakousko), proklít čínský komouše a obnovit diplomatický styky s Tchajpejí, ale jen pokud a dokud tam bude generalissmimus Čankajšek mít svý letiště a mauzoleum! Vyslat doborovolníky na Donbas do boje po boku ukrajinských vlastenců a jejich španělských, chorvatských, finských, švédských kamarádů!

   Smazat
  5. Připojme se k organizování evropské Recoquisty, což je mezinárodní hnutí za evropské “znovudobytí”, inspirované událostmi zimní revoluce v Kyjevě a osvobozeneckého boje v Donbassu. Hnutí se snaží zapálit jiskru nejnovějšího evropského povstání proti dějinnému osudu a postavit očistný oheň oživení po celé Evropě.

   Tato nová generace bojovníků za skutečnou Evropu vznikla, když neo-bolševické Rusko zahájilo nevyhlášenou válku na Ukrajině, zatímco multikulturní EU, plná opovržení pro evropskou identitu, udělala totéž v Evropě.

   Sjednocení ukrajinských patriotů s ruskými a běloruskými spojenci ve válce proti společnému nepříteli (anti-národní režim Putina), který rozséval semeno sváru ve slovanských zemích - to byl první signál, že Reconquista přichází. “Ukrajina dnes, Rus a celá Evropa zítra” - to byl slogan zpečetěn krví kamarádů, které hrdě přijali jako motto příznivci z Německa a Francie, Španělska a Finska. Strom Reconquisty neustále roste a sílí díky vzniku nových poboček příznivců s jejich vlastním národním duchem a symboly. Proto je tento strom nahromaděn neuvěřitelnou národní solidaritou a synergií od dob 2. světové války.

   Symbolický význam Reconquista je nesporný v dnešní době, jelikož je to období civilizační kolize. Stará Evropa zmizela v ulicích Paříže, Kolína nad Rýnem a Bruselu. Rozbřesk Nové Evropy je na vzestupu v Kyjevě - https://www.youtube.com/watch?v=44PlgE1h1c4

   Smazat
  6. 15:33 Vy jste to stejné hovado co psalo lživý koment o disidentech. Uveďte jediné jméno disidenta který někoho zabil nebo znásilnil!!!
   Co vás vede k tomu lhaní, rudý parchante!!??
   Vás a podobné zcela izolovat aspoň na 10 let!

   Smazat
  7. 9:53 Pán je buď nemyslící hovado, nebo si z nás dělá prdel. To Všašek Pravdoláska prohlásil šmahem všechny amnestované vězně za politické - tedy disidenty - aby Západu ukázal, jakýže u nás neexistoval protibolševický odboj. Pán jen prodává jak nakoupil. Záměrně, nebo je blbý? Hádám první možnost.

   Smazat
 29. moje osobní zkušenost s JUDr. Motejlem jej jako morální autoritu rozhodně vylučuje

  OdpovědětSmazat
 30. Členství v KSČ stále strašák pro mnohé. Co když časem tito lidé dojdou,co pak? Bude potom negativum členství v SSM, Pionýru, Jiskřičkách? Pamatuji jak těsně po revoluci napsal syn hvězdáře Grygara(toho co na ST vykládal o hvězdách), že by měli být Pionýři v dalším životě omezováni a střeženi aby něco nevyváděli. Už opravdu nevím, kde to vyšlo ale skutečně to vyšlo. Ten uvědomělý chlapec Nepionýr, byl tenkrát mladší než dnešní Greta, spíš stár jako Wiky. Bude potom časem někomu na přítěž členství v mldežnických socialisických organizcích? No teda já byl Jiskřička ale už jsem v důchodu M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jen dodám, že mluvím o lidech kteří pro své mládí v 80 letech už nestihli vstoupit do KSČ a dnes je jim už kolem 40. M.R.

   Smazat
  2. Nebude, vždyť velmi zapálenými funkcionáři Socialistického svazu mládeže, předvoje to Komunistické strany byli i organizátoři demonstrací 17.listopadu - Pajerová, Pánek (Člověk v tísni), senátor a rádobyhistorik Pavel Žáček atsd. atd.

   Smazat
  3. 10:06 Když jsem dokončil školu s výučákem a nastoupil do fabriky, přišel za mnou funcionář ROH a jasně mě postavil před hotovou věc, pokud nevstoupím dají mě tu nejhorší, nejšpinavější práci, po několika málo letech zase vstup do KSČ, TO JSEM ODMÍTL, TAKY JSEM DO ROKU 89 NEDOSTAL DEVIZÁK, KURVY RUDÝ!

   Smazat
  4. 10:23
   Koukám, vy jste měl dnes divoké sny, mládežníku. Omezte kouření konopí, ztrácíte schopnost rozlišování mezi sny a realitou.

   Smazat
  5. 10,23
   A nebyl tím funkcionářem Pithart?

   Smazat
  6. 10.23 Víš co byl devizák? Jen vůl nevstoupil do ROH. Rekreace, lázně za pár šprdlíků, zájezdy do plzeňského pivovaru, pro ženský zájezdy do pražských divadel(chlapi šli ke Flekům), Chaty ROH na horách k využití celoročně pro rodiny zaměstnanců i kolektivy, ROH ti platilo soudní spory třeby i se zaměstnavatelem... neříkej, že to nebylo pěkné!

   Smazat
  7. 10.23 jestli že jste byl něčemu vyučen tak vám mohl někdo vyhrožovat jak chtěl ale svou práci by jste dostal. Jestli že jste do fabriky přišel jako ,,nepřízpůsobivý" lempl z ulice bez jakého koliv vzdělání navíc třeba ještě z lochu, tak jste si opravdu vybírat nemoh a takoví opravdu těžko dostávali výjezdní doložky, tot pravda.

   Smazat
  8. 10.23 No jo zaměstnavatel by tě nechal uklízet, když do tebe vrazil na učňáku tolik peněz. Nebo sis ho platil?

   Smazat
  9. 11:03...ROH se zastalo zaměstnance ve sporu se zaměstnavatelem...Jako fór docela dobrý!
   ROH rozdávalo kolekce,k MDŽ utěrky,provozovalo podnikové chaty.
   A tím to haslo.
   Funkcionáři VŽDYCKY stáli pevně a nerozborně na straně vedení podniku.
   Asi jste tenkrát žil někde jinde,nebo vám zeslábla paměť.
   Helanov

   Smazat
  10. Vážená, jako vedoucí organizace jsem dal jedné nemakačence po předchozích náležitostech výpověď. Ona se odvolala k soudu, kde to projela. Náklady za soud a právníka ji hradilo ROH. Tak to VŽDYCKY si vetněte zaklobouk. Byl jsem členem ROH a na jejich schůzích jsem jako vedoucí organizace mnohdy nevěděl na čí straně stát. P.S. A ony tedy podle vás nebyly ozdravné pobyty, rekreace v rehabilitačních zařízeních organizovány ROH? Samozřejmě, že jsme jim na to jako organizace také přispívaly.Nemontujte se tady do všeho.Někdy méně je více. Hlavně když něčemu nerozumíte.

   Smazat
  11. 11:03 Tak podle toho co jste napsal, jen vyžírkové a lidé bez morálky vstupovali do ROH, jen aby něco dostali a měli výhody, opravdu nádherná ukázka "charakteru " tehdejších lidí. Bylo to moc " pěkné" ale nikomu mimo pár rudých zoufalcu se po tom nestejská!

   A co byl devizák naprosto přesně vím i když jsem ho nikdy nedostal.

   Smazat
  12. No charaktery bych nechal stranou, tady jde o to co se dělalo pro dělníky tenkrát a dnes. Já devizák dostal a několikrát. Být já dnes charakter tak se mám dnes daleko hůř než se mám.Asi jako vy tenkrát. A Howgh.

   Smazat
  13. 13:29...Je docela možné,že v podniku kde jste pracoval vy se chovaly odbory jinak.
   Já píši o tom,co jsem zažila já.
   Tam kde jsem pracovala ROH jenom zprostředkovávalo pobyt na podnikové chatě a rozdávalo dárky k Vánocům a MDŽ.
   Nic víc.
   Helanov

   Smazat
  14. Bylo to podnik od podniku. U nás ve fabrice rovněž fungovalo ROH jako skutečné odbory hodné toho jména. Vedl to tehdá soudruh Míla Grunt, přesvědčený ideový komunista, který všechny své pozemky v Chotěšově (a nebylo toho málo) odevzdal státu a založil družstvo, celý natěšený na budoucí spravedlivou společnost. Další jeho osud by byl na knihu, ale nakonec dělal předsedu ROH ve fabrice kde jsem pracoval "abych aspoň takhle pomáhal tej spravedlnosti, když už jsme to tak posrali," jak mi řekl u piva. Vzhledem k odbojové činnosti za protektorátu a kontaktům z té doby byl "neodchoditelný". Jenže pak odešel do penze, předsedou se stal soudruh kariérista a bylo to jako všude. Tož tak.

   Smazat
 31. Paní Dr. Válková se narodila v r. 1951. V době působení pana Urválka neuměla ani číst ani psát. Tak jsme si nyní po skoro půl století všimli, že byla 20 roků po "procesech" spoluautorkou odborného sdělení s nenáviděným soudcem, který byl v té době již mimo soudcovskou funkci. Nevím zda mé děti nebudou také číst jednou o procesech ze současnosti a o urválcích ve službách kapitálu. Takový je stav našeho světa "kapitalistické demokracie", takový byl stav dřívějšího světa "lidové demokracie". Kdo chce psa bíti, vždy si hůl najde. A že naší demobloci(demoblbci) umí mlátit rozum nerozum ve službách kapitálu je vidno ze štvanic na Zemana i Babiše. Ti, co rozvrátili české zdravotnictví, školství, dopravu, ti, co nesou odpovědnost za vymírání národa, vysokou sebevražednost, bezdomovce, žebráky a nezaměstnané, milion lidí v rukou katů exekutorů,co rozkradli občanský majetek ze desítku bilionů, nám chtějí kázat o mravnosti!

  OdpovědětSmazat
 32. 10:38 Vy jste mravnost sama. Tolik utlaku a bezpráví se na vás hrne, všichni vás okradli,oni mohou zato, že jste si napujčoval a nic nevracíte, že jste impotent a nemáte děti,co vám kdo ukradl, chudáku, jen se divím, že jste si to sám už nehodil!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:50 Ten příspěvek, který tak debilně kritizujete, má na rozdíl od vašeho primitivního blábolu hlavu a patu. Přejděte na Šafrovo forum, tam se uděláte.

   Smazat
  2. 10:50 S diskutérem 10:38 sice ve všem nesouhlasím, leč sdělil nám svůj názor, k čemuž právě tento diskusní "koutek" slouží, kultivovnou formou - zatímco vy jste vyvrhl obsah své senkrovny, protože jste nemyslící sračkomet a nevychované hovado.

   Smazat
  3. 11:41 Nevím kde má hlavu ani tu patu, pouze výkřik nějakého ublíženého soudruha!

   14:49 Asi taky nějaký impotent co.Tak se pochlubte. Milánku, to HOVADO říkej své staré a fakanum!

   Smazat
  4. Starou jsem nikdy neměl, jen manželku, a fakany můžou z dětí vyrůst jen pod vlivem duševního mrzáka vašeho ražení, Liborku.

   Smazat
 33. Celý ten rozruch kolem Válkové má nepochybně jiné pozadí než její minulost. V porovnání s postavením soudců a prokurátorů s komunistickou minulostí je postavení ombudsmana zcela bezvýznamné. Ombudsman nemá praktický žádnou pravomoc, kromě rozesílání různých upozornění a výzev. Čeho významného dosáhli dosud úřadující ombudsmani? Řekl bych, že ničeho. Je to čistě formální instituce.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte to marný...

   Smazat
  2. Kdopak asi postoupí do Sněmovny na Valachovou uvolněné místo?:-) ....žeby foukal vítr odtud?:-)

   Smazat
 34. 11:30...Tak to máte Václave sice pravdu,ale všichni jsme se přesvědčili,že i v téhle ( pravda, bezvýznamné funkci) se dá škodit...Někomu POŘÁDNĚ zasolit.
  Mám na mysli paní ředitelku Ivanku Kohoutovou.
  Tu štvanici rozpoutala ombudsbába.
  Tudíž si myslím,že záleží na tom kdo obsadí tuhletu pozici.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně. Možná má ombudsman omezené možnost pomoci, zato má však nesouměřitelně větší možnosti záměrně uškodit. Ona to nebyla jenom Kohoutová, ale jsem línej to dohledávat.

   Smazat
  2. 15:00...Taky jsem líná to dohledávat,ale škodila ze všech sil,její hobby byla buzerace.
   A někteří jí naslouchali,nezyskofki měly uši jsou choboty.
   Ta kauza jak svěřila nebohou třicetiletou Aničku z hor do péče Mravencům byla taky dobrá!
   Jinému by taková zoufalá nekompetentnost zlámala vaz.
   Helanov

   Smazat
  3. No to je proto, že Šabatová je fanatická naivní kráva .... ale holt manželka Uhla, který rozpoutal Velký Listopad

   Smazat
  4. A rázně se angažoval v Matiční, bezmozek.

   Smazat
 35. Jestli vám, pane Václave,nevadí,že dáma vyjevila zvláštní souznění s Danielem Hermanem,tak mně teda JO!!!
  Nebyla bych úplně šťastná,kdyby do svého ombudsmanského teamu přibrala i tohohle exota a případně i strejčka Bradu.
  Zavání mi to tak trošičku ... přesně tím!!!
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 36. Teďka pan prezident vytáhnul z klobouku Valachovou.
  Prý nemá komunistickou minulost ...
  Komunistickou minulost nemá ani Hurvajs.
  Zdá se to jenom mně,nebo i někomu jinému,že MZ začíná..ehm... duševně chátrat?
  Helanov

  OdpovědětSmazat
 37. Nejzbytečnější instituce u nás? Úřad Ombudsmana. Pravomoci NULA. Ochota jít proti chybujícím úředníkům a úřadům NULA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:24 Nejzbytečnější (a nejdražší) instituce u nás? Senát a politické neziskovky. K té ochotě - to právě záleží na osobnosti toho kterého ombudsmana.

   Smazat
  2. 15:05...Pan Varvařovský byl zkušený,spravedlivý,zkrátka ombudsman jak má být.
   Rozhodně nerozděloval národ, přesně naopak,uměl problém trpělivě vysvětlit,nakonec mu musel dát zapravdu skoro každý.
   Helanov

   Smazat
  3. 13:24 Velice se mýlíte, je vidět, že o tom nic nevíte. Za jediný rok paní ombudsmanka pomohla vyřešit a zvrátit na 500 vyjádření ruzných institucí, ve prospěch obyč. lidí, tak nepište lži.

   15.05 Senát je u nás velice duležitý, právě proti takovým jako jste vy, kteří by nejraději hlásali jen tu jejich, jednu pravdu a spousta neziskovek je také pro lidi prospěšná, vubec nevíte o čem píšete!

   Smazat
  4. 15:28...Jj :-)))
   Ve prospěch obyčejných Lájošů kteří kradli okapy a Eržik,které braly dafki a zatajily práci na černo.
   Tak tohleto vám docela věřím.
   Helanov

   Smazat
  5. 15:43 Proč děláte ze sebe hloupou, sama moc dobře víte, že ti kteří se dopouštěli nějakých trestných činu, si budou určitě stěžovat u ombudsmanky, kde se vše do detailu projedná. To se trochu víc soudružko nepovedlo, no nevadí snad příště!

   Smazat
  6. 16:05... Proč ze sebe děláte hloupého?
   Dobře víte,že Šabatovou zajímali jenom paraziti,nebo ti, kteří nějakým způsobem přestupovali zákon.
   Ti kteří neměli v pořádku doklady (invazisti),kriminálníci (aby měli pohodlí v kriminálech), osoby práce se štítící ( aby čerpali všemožné dafki a benefity), a tak dále...
   JEDINÍ kteří tu babu nezajímali byli daňoví poplatníci.
   Ti jsou předurčeni jen k tomu,aby se starali o blaho těch prvních.
   Helanov

   Smazat
  7. 17:16 Vy máte s paní Šabatovou nějakou osobní zkušenost, že vše tak dokonale víte? nebo jste romka, kriminálnice nebo snad invazista?
   Ještě jedna možnost tady je, říkala to Máňa z kravína, to myslím bude ono.

   Smazat
  8. 15:28 Psal jsem o POLITICKÝCH neziskovkách !!! Jinak máte pravdu, rád bych, aby hlásali jen ty moje pravdy. Zní: Bez práce nejsou koláče, buď prospěšný, buď zodpovědný k budoucnosti, miluj svou vlast, používej kritické myšlení a další. Také že demokracie je vláda většiny, ne demonstrace organizované darmožrouty, které ta většina svou prací živí.

   Smazat
  9. 15:28 Bohužel nepatřím mezi "500" šťastlivců, co se na Ombudsmana obrátili a kterým, jak tvrdíte pomohl. Má zkušenost je jiná. V mé záležitosti ( spor proti vysokému úřadu) se angažovat nehodlá a to i přesto, že k věci je již několik rozsudků, které však stát nehodlá respektovat. Ale věřím tomu, že v lapáliích "nižší" úrovně může pomoci.

   Smazat
 38. Někteří říkají, že paní Válková byla významnou postavou justičního aparátu za každého (i nedemokratického) režimu. Není to pravda. Například: Na otázku co si, jako ministryně spravedlnosti v Sobotkově vládě, myslí o poválečném odsunu Němců z Československa, pravila: „To nejhorší. Chápu, že to byla reakce na to, co se zase Čechům dělo předtím, ale ono se toho v Protektorátu zas tolik nedělo.“ Vezmu li toto její vyjádření v úvahu, pak se domnívám, že se vůči ní dnes zas tolik neděje.
  Nadto v tehdejším nacistickém justičním aparátu vůbec nebyla, ani nemohla být, a to přesto, že, jak sama tvrdí, je částečně německého původu. Ano. V tehdejší justici opravdu být nemohla a pokud by v ní (tedy pouze zcela nereálně a čistě teoreticky) byla, pak by byla jistě jen bezvýznamnou badatelkou, která neměla žádnou výkonnou pravomoc. . Narodila se totiž až v roce 1951.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jó, je to pěkná mrcha. Ona se vyznamenala vícero výroky, ale už tohle stačí.
   P.S. Blbečkům - nebrojím proti ní až teď, nemohu ji ani cítit už drahně let, jenže právě teď je ta polívka přesolená. Jo. Aha.
   Narodil se synek. Pěknej kluk to byl, ohromná radost. Uplyne rok. Kluk jak z prdu kulička, radosti pytel a ještě ošatka.
   Dva roky. Klučík chodí, roste jako z vody, radost rodičů však kalí, že kluk nemluví.
   Pět let, kluk furt nemluví.
   Deset let, furt nic.
   Je mu sedmnáct, šikovnej chasník je to, k čemu se postaví jen mu kvete pod rukama - ale nemluví.
   Na sedmnáctý narozky mu máti udělá knedlíčkovou polívku co má tak rád, chasníkovi se rozzářej oči, natěšeně nabere polívku na lžíci, v očekávání příštího blaha přimhouří oči, ááá šup tam s ní.
   "Mámo, ta polívka je přesolená," řekne.
   "Panenkomária, ty umíš mluvit?! vykulí se rodiče.
   "Jo."
   "Tak proč jsi doteď mlčel?"
   "Nó, doteď bylo všecko v pořádku."

   Smazat
 39. 13:29 ďěkuji, zatím mi jen vadilo, že lže.

  OdpovědětSmazat
 40. Velice si vážím lidí a institucí co odhalí tyto bezskrupulozni soudruhy a ukáží na jejich pokřivené charaktery, třeba jako na pani Válkovou. Naprostá většina soudruhu se chová stejným zpusubem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:22 Jsem rád, že jsem se mohl zařadit mezi spolek lidí, kterých si vážíte a tímto způsobem upozornit také na ostatní komunisty. Štěcha, Pavla, Teličku, Štětinu, Šiklovou, Kuberu a mohl bych dlouze pokračovat. Předpokládám ale, že tito soudruzi vám vadit nebudou.

   Smazat
  2. 15:41 Ty co jmenujete, tak někdo z nich kandiduje na ombudsmana? Máte v tom nějaký hokej, ale nevadí, procházka venku vám pomuže!

   Smazat
  3. 16:17 Ten hokej v tom máte vy a dost velký. Ty, co jmenuji, tak nikam nekandidují, poněvadž mají výnosnější korýtka z kterých mohou škodit mnohem víc. Což se jim doposud daří, ale věřím, že je to na vás příliš těžké. Bohužel nevěřím ani v to, že by vám vycházka venku prospěla, byť by byla sebedelší. Zkrátka, VŮL ZŮSTANE VOLEM.

   Smazat
  4. 16,17
   nedáváš vůbec pozor, těch jmenovaných kandidovali, a to úspěšně (dva) na předsedu Senátu, další na náčelníka GŠ a pak ještě výš, další na senátora a pak europolsance ...to je ti málo???

   Smazat
  5. 16:35 Že neumíš vnímat psané slovo, to je u blbu jako ty zcela nouuumální. Tak znovu, píšu nekandidují na místo OMBUDSMANA,každý z nich má nějakou práci, ale nekandidují, panimáješ? asi ne,chytrému napověz, ale vola jako tebe kopnout s rozeběhem do prdele..už panimáješ? stále ne?
   Tak si to hoď.

   Smazat
  6. S tebou je ale legrace, ale budiž. V každém případě je dobře, že o sobě dáváš vědět. Člověk se alespoň lépe orientuje v tom, jaká společnost se schází okolo toho blba Mináře.

   Smazat
 41. Úřad ochránkyně lidských práv je jenom proto, aby chránil práva romů a uprchlíků. Nás obyčejné občany chránit nebude, ba naopak nás bude poučovat jak jsme zaostalí za západem, kde uprchlíci dnes a denně vraždí západní obyvatelstvo. Tak naco nám je takový úřad. Zrušit společně se senátem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 15:45 Píšete totální lež. Spolu se senátem jediná instituce která tady funguje a fungovat bude.
   Senát tady je právě proti takovým jako jste vy, kteří chtějí slyšet jen tu vaši, jednu, prolhanou " pravdu ". Máte smulu!

   Smazat
 42. VALACHOVÁ PATŘÍ DO KRIMINÁLU A NÉ NA POST OMBUDSMANKY.

  OdpovědětSmazat
 43. Štvanice na Valkovou je odporna.Jeste piste petice a žádejte zavedeni trestu smrti.Tu vysocanskou ČKD vam demokrati rozkradli.Muzete jiť řvat s Milionem chcanek na Letnou.Hrdinni pozdni bojovnici proti komunismu.Dnes to mate bez rizika.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. trest smrti? pro koho?
   vždyť by to byla nová holokauza

   Smazat
  2. Bagoune on tady někdo fandí milionovému chlívku???
   Když vy to berete "Losna nebo Mažňák".
   V tomhletom případě je škodná na obou stranách,ne?
   Helanov

   Smazat
  3. Štvanice na Válkovou je odporná, ale její nominace byla vážná chyba ....Miloš už zřejmě fakt senilní:-(

   Smazat
 44. TO 16:13 justiční mafie společně s vládnoucí mafií obsadila všechna klíčová místa zkorumpovanými a amorálními lumpy.
  pozice ombudsmana byla vytvořena po vzoru liberálních "demokracií" (cenzor mi nedovolí napsat to po pravdě, tedy na plnou hubu!).
  Tato funkce má zametat pod koberec zločinné jednání policie, justice a vládnoucích zločinců, když už vyjde najevo jejich trestná činnost. První ombudsman Otakar Motejl řešil lidská práva ve stylu zajordánských slovanů, zvedl telefon a zavolal příslušnému "soudruhovi" a spr.al ho, že když ve státní funkci okrádá České občany, má to dělat méně okatě. A to je ta jejich demokracie!!!
  Podobně si zřizují ombudsmany mnohé jiné instituce. Jako příklad uvedu DPP- Dopravní podnik Hlavního města Prahy, který okrádá po desítky let cestující smyšlenými pokutami v režii zločinného spolčení Novák, Sokol, Brož, všichni působili na postech ministrů a to i ministrů spravedlnosti a jeden z nich byl šéfem advokátní komory a druhý notářské komory a nemají sebemenší zábrany!!!
  Další ombudsmany mají třeba ČNB nebo Spořitelna. V obou případech zahlazují v součinnosti s PČR a Státním zastupitelstvím klienty bank. Soudci si pro změnu vytvořili Soudcovskou unii a tak bych mohl pokračovat do nekonečna.
  Obecně vzato, tato banda zločinců udělá cokoliv, aby zůstala u lizu.
  Válková má máslo na hlavě, ale pro koryto udělá cokoliv. Taneček s odstoupením kvůli členství koliduje s dnešním ranním prohlášením Valachové, že kandidaturu stahuje, ale vše vkládá do rukou prezidenta Zemana aby zvážil její další, rozuměj opakovanou kandidaturu.
  A Valachová, tahle kriminální kreatura, která si na ministerstvo školství přivedla "kamarádku", za kterou se schovala a společně s Peltou rozkrádali miliardy korun z prostředků určených na sport dětem a veřejnosti!! když u dveří ministerstva "zazvonila" kriminálka ministryně Valachová utekla, jako krysa a schovávala se aby nemohla být zatčen!!! Mezitím kudrnatá smečka organizovala její záchranu na MZ ve Stakovce a na Hradě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. sorry

   organizovala její záchranu na MV ve Stakovce a na Hradě.

   Smazat
  2. 17:18 Co to tady melete za sračky? Valachová utekla před policisty a do dnešních dnu ji nikdo neviděl? a nadále se schovává? Já ji dnes viděl asi 3x. A další" smyšlené pokuty" ??? to je co. Karliku, ten váš blábol myslíte vážně, nebo nějaká porucha osobnosti?
   Karliku, nezapoměl jsi na léky?

   Smazat
  3. 17:18...S tím se dá souhlasit.Připodepisuji!
   Jediný ombudsman který nebyl marný byl Varvařovský.
   Ten ovšem nebyl aktivista,spíš moderátor,prováděl rozumnou osvětu,měl na to hlavu.
   Helanov

   Smazat
  4. 17:25...Komu tykáte?Ovládejte se trochu,ju?
   Helanov

   Smazat
  5. 18:32 Helčo, ty se starej raději o sebe a nestrkej rypák tam kam nemáš. A o paní Šabatovou se ty dojička od krav už vubec neotírej!!

   Smazat
  6. 9:42...Sedni si,ať ti nevisí.
   Tkanička od podvlíkaček.
   Helanov

   Smazat
 45. 16:58 Žádná štvanice na Valachovou není, jen papouškujete! Z morálního hlediska nemuže tato 70 letá babka zastávat duležité místo ombustmana. Bagoune, trocha myšlení by vám neublížilo.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No tak Otakar Motejl se na tento post dostal ve svých 68 letech a byl tam do 78 let. A Válková by se tam dostala v 69 letech. Čili tak velký rozdíl to není.

   Smazat
  2. 17:55 On byl pan Motejl snad taky takový šmejd jak tahle baba a spolupracoval s vrahem Urválkem?
   A v tom je ten rozdíl!

   Smazat
  3. 17:55...Motejl -na rozdíl od baby- nebyl MSTIVÝ ,nebyl pomatený aktivista a nevystupoval konfrontačně.
   Pan Varvařovský konflikty vysloveně mírnil,trpělivě vysvětloval postiženým čeho se mají vyvarovat.
   Šabatová i Ur-válková si v konfliktech VYSLOVENĚ libují.
   Bylo to vidět na Ministerstvu spravedlnosti.
   Když tam ta baba nastoupila vypukly čistky,zhádala se s kde kým.
   Letěla i její kámoška Marvanová.
   Helano

   Smazat
 46. http://search.seznam.cz/?q=pravda+o+milad%C4%9B+hor%C3%A1kov%C3%A9&url=http%3A%2F%2Fwww.ksc.cz%2FPrecetli%2520jsme%2FMilada % 2520Hor% 25E1kov% 25E1% 2.520% 2520Prost% 25ECjovsk% 25E1% 2520Pravda.htm a v = 2 c = 1 data2 = mo4-n0tbF8oUmW8IL8eIrmHcfxAN1hjj4GWhy5_gO4I-b0kVSIR5hx8nfJhpeCG-Iixw4-kFwfzN1ildoBwmRw_RhzbO1AOOb2CiSMef7bC6meUIYh57cIkDsvUe1zSRx9j9keroflbgubDLCdzRGFyYU44
  Po februárovom víťazstve 1948 Milana Horáková otvorene vystúpila proti vtedajšej vládnej moci robotníkov, usilovala o vniknutie anglických a amerických vojsk na územie vtedajšej ČSR a o násilné zvrhnutie vtedajšej zákonnej moci robotníckej triedy. Keďže rekodifikácia zákonodarstva nebola ešte ukončená, z tohto dôvodu bola stíhaná práve pre porušenie tohto zákona o ochrane republiky a nie ako pokúša pravica demagogický presvedčiť občanov, že podľa totalitných zákonoch prijatých komunistami. Ona ako poslankyňa veľmi dobre vedela o aký zákon ide a aké následky ponesie ak bude konať v rozpore s ním. Teda logicky musela zákonite počítať, že za tento čin podľa tohto zákona bude súdená a aj odsúdená. Lenže zrejme ona ako poslankyňa a v tom čase významná osobnosť dúfala, že následky porušovania zákona sa jej netykajú (tak ako dnešní politici).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21:21 Co to ty chudáku meleš, pani Horáková usilovala " o vniknutí anglických a amerických vojsk k nám" ????? Jseš normální a jak by to asi dokázala? JE SKUTEČNĚ NA POVÁŽENOU CO SEM CHODÍ ZA LIDSKÝ ODPAD A JEŠTĚ K TOMU slovák, ČOBOL. Je neuvěřitelné kolik lží, zašti, nenávisti je v některých " lidech ", hnus!

   A co váš Husák, ten dostal oprátku, potom doživotí, odseděl si 9 let, taky asi někoho pozval co troubo!

   Smazat
 47. Koukám jak klimakterialni hela se tu rozjela jako blázen.

  OdpovědětSmazat
 48. Spolupráce s Urválkem je pro každého slušného člověka věc, nad kterou nelze mávnout rukou.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co ti všichni, co tam v té době pracovali? Proč všichni nepodali výpověď? Mohli jsme mít republiku bez soudců...

   Smazat
  2. Pokud s ním sepisovali vědecké práce, tak by se nikdo z nich nemohl stát veřejným ochráncem práv.

   Smazat
 49. Koukám zase jeden pán slušný. Asi volič TOP09 nebo ODS či snad STANu ? Urválek je naprostá malichernost. Slušný člověk by měl přemýšlet o tom, že podle Válkové se Čechům za okupace zase tak moc nedělo. Tedy jestli výrok nebyl vytržen ze souvislostí. Emanuel Moravec taky tvrdil, že nějakých pár desítek či set tisíc zlikvidovaných Čechů není tragédie, protože jich v protektorátu zbyde ještě asi sedm milionů. Takže pane slušný toto by vás mělo vzrušovat a ne nějaký Urválek.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No já rozhodně Urválka nepovažuji za malichernost.

   Smazat
  2. No jistě protože považujete okupaci po to 68 za horší než okupaci z války kdy bylo zlikvidováno přes 360 tisíc lidí. Takhle jednají a uvažuja proto vás více irituje Urválek. Takhle uvažují pravičáci a fašouni.

   Smazat
 50. A za co vlastně tu Horákovou soudili? Nebyla to ta, co se domlouvala s cizími mocnostmi na svržení tehdejšího režimu? A to se nesmí? Taková prkotina...

  OdpovědětSmazat
 51. 7:50 Vy jste stejný šmejd jak ten Urválek! Jen citujete to co bylo v žalobě. Pokud vás budou mučit pul roku, jak pani Horákovou, tak zapřete i svoji matku.

  Tady je vidět, že zase tak trochu zvítězila ta pravda co pan Havel hlásal. Baba stáhla vocas a dál nekandiduje. Ono to pujde, pomalu , ale jistě, se všema komoušema!

  OdpovědětSmazat
 52. 9:22
  No kdo je šmejd o tom by se asi dalo pochybovat. Ale za rozvracení státu a se v té době popravovalo na všech stranách i u vámi oblíbené zaslíbené země USA.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10:50...Tak to máte sice pravdu,ale že byl McCarney dement Urválka neomlouvá!
   Helanov

   Smazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.