Reklama

sobota 11. ledna 2020

Otrávené sousto v návrhu Maláčové ...aneb co nikdo nechce vidět.

Radim Valenčík
11. 1. 2020   RadimValenčíkPíše
Ministryně MPSV představila 10. ledna 2020 tři varianty svého pojetí reformy spočívající v zavedení "nultého pilíře", resp. rozdělení "prvního pilíře" průběžného systému na jednotnou základní dávku a plně zásluhovou složku. Podrobněji stránky MPSV viz:


Základní informace:
https://www.mpsv.cz/web/cz/-/ministryne-malacova-predstavila-tri-varianty-duchodove-reformy

Podrobnější charakteristika:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/10_01_2020+TZ+-+Ministryn%C4%9B+Mal%C3%A1%C4%8Dov%C3%A1+p%C5%99edstavila+t%C5%99i+varianty+d%C5%AFchodov%C3%A9+reformy.pdf/1a323655-200c-affb-3558-048fa1794c35

Schéma jednotlivých variant:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/varianty_duchodove_reformy.pdf/5d599c59-583b-6ef8-6f38-1e66386c18e6

Při hodnocení návrhu Maláčové v podobě těchto tří variant je nutno upozornit na to, že obsahuje "otrávené sousto", resp. že se někomu podařilo do tohoto návrhu "hodit vidle", a to v podobě předpokladu, že "nultý pilíř" musí být financován z daňového systému na úkor ostatních výdajů ze státního rozpočtu. Záměr či profesionální slepota?

Není to poprvé, co jsme svědky skrytého sabotování přechodu k plně zásluhovému průběžnému systému, tzv. NDC. Přední odborník na penzijní systém prof. J. Vostatek (člen komise, kterou Maláčová zřídila k reformě penzí) v příspěvku na 22. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání (konala se 22. listopadu 2019) napsal:

"Expertiza Světové banky pro české ministerstvo práce a sociálních věcí nám v roce 2003 doporučila přechod na systém NDC. Jako solidární pilíř nám zde byly doporučeny dvě varianty: rovný důchod nebo minimální důchod. Na mé doporučení se k přechodu na tento systém přihlásila ČSSD. Leč cvičná implementace systému NDC v tzv. první Bezděkově důchodové komisi byla doprovázena zastropováním důchodového věku na 65 letech, z čehož vyšlo, že koncem století budou důchody z NDC velmi nízké. Až donedávna na základě této "analýzy" Bezděk deklaroval, že systém NDC se pro Česko nehodí, protože důchody jsou nízké. Poučení z toho je triviální: špatnými parametry lze "odrovnat" každý penzijní systém."

Tehdy tuto sabotáž neprohlédl Špidla a podstatně to zpomalilo vývoj v naší zemi. Teď někdo zkouší něco podobného s Maláčovou.

Na již zmíněné konferenci J. Vostatek přednesl svůj návrh toho, jak reformu směrem k NDC systému provést, včetně konkrétních kroků. Od zítřka začínám jeho návrh v třídílné sérii (12. až 14. ledna) zveřejňovat na svém blogu. Stojí za to jej sledovat, protože se jedná o realizovatelnou variantu. To, proč je skutečná reforma penzijního systému sabotována, je na samostatný příspěvek. K tomu se v dohledné době rovněž dostanu.

Výše zmíněný problém, resp. záměrně vložený zranitelný prvek reformy (financování nultého pilíře z daní), kterou Maláčová představila, okamžitě zaznamenali politici i média:

"Maláčová zdůraznila, že nyní je čas udělat politické rozhodnutí. "V tuto chvíli je důležité, aby se zapojilo ministerstvo financí, už nelze debatu o výdajích oddělit od debaty od příjmů. Pokud nic neuděláme, hrozí úsporná varianta, že všichni důchodci si pohorší a budeme muset posunout odchod do důchodu na 70 let," varuje Maláčová. - Ministryně práce prosazuje "spravedlivou" variantu. Ta počítá se základní solidární penzí z nultého pilíře ve výši 30 procent průměrné mzdy a zásluhovou částí za odpracované roky a odvody s bonusem za vychované dítě, který by mohl činit 500 korun. Nízké penze by se lidem do základního důchodu doplácely. Solidární část by se valorizovala podle růstu mezd a zásluhová podle inflace. - "Znamená to navýšení daní o více než 300 miliard. To by znamenalo velice razantní navýšení daní, to považuji za nepřijatelné,” řekla Schillerová o návrhu Maláčové. Podle ní chybějící částka zhruba odpovídá ročnímu inkasu daně z přidané hodnoty (DPH). "Současné daňové zatížení, které je 36 procent HDP, by při tomhle propočtu bylo 41 procent HDP,” upozornila ministryně financí. - Schillerová očekává, že se další debata o důchodové reformě povede v úterý na jednání koaliční rady. Zdůraznila, že za prioritní úkol považuje vyřešení finanční udržitelnosti reformy. "Nejdřív musíte mít jasně dané zdroje, kde na tu důchodovou reformu vezmete. Pak se můžeme bavit o dalších parametrech,” řekla."

Viz: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/stavime-vilu-ale-mame-penize-na-chatku-opozice-je-skepticka-k-duchodove-reforme-40309537?fbclid=IwAR3JtWtq614GToy4KmPUrC2ccxDUEnLwdn9JEkaOwVhN_AX5cqjVMLSfa1A

Podobná přestřelka mezi Maláčovou a Schillerovou proběhla již před měsícem, viz:
http://radimvalencik.pise.cz/7380-penze-k-prestrelce-schillerova-malacova.html

Popsal jsem již tehdy, o co jde, ale realita v naší zemi je taková, že se poměrně efektivně podařilo izolovat odbornou sféru od institucionální praxe. Dokonce asi více, než v temném středověku, kdy existovaly mechanismy umožňující pravdivému poznání, aby bylo podrobenou institucionálnímu soudu, byť s výsledkem, který nemusel být pro pravdu příznivý. Dnes ovšem ani takovéto mechanismy neexistují. Jsem docela zvědav, jak se v oblasti sporu o penzijní reformu bude situace vyvíjet. Jde totiž o to, že žádné "dofinancování" "nultého pilíře" se stávajícího daňového systému není nutné.

Maláčová (viz její výrok o prodloužení doby odchodu na 70 let) ani Schillerová (viz její výrok o tom, že pro reformu nejsou zdroje) si neuvědomují, že hlavním efektem přechodu k plně zásluhovému systému (NDC) s jednotnou základní dávkou je to, že účinně motivuje k prodloužení doby produktivního (výdělečného) uplatnění člověka. Tyto efekty ve výši několika miliard lze získat již při náběhu systému, v rozvíjejícím se systému se pak budou zvyšovat až přesáhnout úroveň 300 miliard, kterými straší Schillerová. K tomu viz dříve zveřejněná analýza:

http://radimvalencik.pise.cz/7439-jeste-k-dobre-teorii-037-penze-o-co-jde-2.html

Poznámka na závěr
V těchto týdnech připravuji příspěvek na prestižní zahraniční konferenci, která je věnována reformě penzijních systémů v jednotlivých zemích. V něm uvedu další podrobnosti a ještě před konferencí ho zveřejním na svých stránkách. Mezi tím budou uveřejněny materiály z veřejné rozpravy ve Sněmovně k penzijní reformě 10. října 2019, které jsou z výše uvedeného hlediska významné, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/7198-penze-verejna-diskuse-ve-snemovne-10-rijna.html

Jsem přesvědčen, že i v dnešní době a v naší zemi nakonec převáží hlas rozumu opřený o dobrou teorii oproti potlačované pravdě a zájmům různých lobby. Pracovně lze základní otázku týkající se penzijního systému formulovat takto:

Získá ekonomika naší země větší zdroje tím, že se každého pokusí vymačkat jako tubu zubní pasty paušálním zvyšováním doby odchodu do důchodu, nebo tím, že zvýší motivační roli penzijního systému k prodloužení doby produktivního (výdělečného) uplatnění dle individuálních možností člověka a bude k tomu vytvářet i další nezbytné podmínky formou komplexně provázaných reforem?
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/7473-penze-otravene-soustu-v-navrhu-malacove.html

50 komentářů :

 1. OBVOĎÁCI,aneb jak vypadá jeden česklý bordel !!

  České platby jsou velkou lumpárnou a špinavostí, ve prospěch jedné malé skupiny obyvatel tohoto státu, kterou zaplatí celá společnost. Zkuste jmenovat jinou skupinu samostatně podnikajících občanů, kteří by byli stejným způsobem podporováni!!! A přesto si řada doktorů stále myslí, jak jsou nedocenění. Poukazují na platy doktorů v zahraničí, ale už jaksi zapomínají, že mnoho služeb, zboží, nájmů a jiných nákladů stojí v zahraničí mnohem více, než u nás. A taky tichounce mlčí, kolik by je stálo, v případě profesního pochybení třeba v Americe a jak hladce jim to projde u nás.
  Nesmyslné kapitační platby, které dostávají obvodní lékaři za evidenci pacientů činí v ČR 10 miliard Kč!!! Za mne každý měsíc inkasuje můj obvodní lékař, aniž bych ho navštívil, 85,- Kč a zvyšuje se částka s věkem - např. ve věku 75 let je to již 117,- Kč měsíčně. Můj doktor má v evidenci 1 650 pacientů x 85,- Kč Tto představuje cca 165 000,-Kč!!! ANIŽ BY SÁHL NA PRÁCI!!! Všimněte si kolik hodin lékař skutečně ordinuje!!! Zrušením této částky by každému důchodci bylo možné zvýšit důchod o 3 000,- Kč měsíčně!!! Tak to už máme 5 000,-Kč měsíčně!!! Průměrný důchod by tak místo cca 11 200,- Kč mohl činit 16 200,- Kč a od příštího roku dokonce přes 17 000, - Kč!!! Těmito důchody by jsme se dostali na úroveň roku 1989, kdy průměrný důchod činil 51 % průměrné mzdy! Má to jeden háček. Poslance ani vládu to nezajímá a zejména senioři je nezajímají!

  Pánové, má některý z Vás telefon na Vašeho lékaře domů (mobil), aby při zdravotní indisposici Vás doma ošetřil? To totiž podle zdravotních pojišťoven kapitační platba předpokládá. O tom se ovšem nemluví.


  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Chci hned na začátku upozornit na švajneraj, kterou nám budou chtít hoši a holky od Kalouska a Fialy vnutit. Běhá to už léta v Německu, jednom z našich nových vzorů: je to z d a n ě n í p e n z í !!!!

   Smazat
  2. Není to návrh Maláčové, ale návrh komise, ve které jsou zastoupeny všechny strany.

   Smazat
 2. Ano, pane Valenčíku,o tomto pište a taky o tom kam mizejí ostatní peníze z rozpočtu. Například na zbrojení. A jaké by mohly být důchody kdyby se skutečně odpovědně hospodařilo. Třeba jako ve firmě (ha-ha..)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ane ne v té Burešové, neb by na penze napařil daně. Začít by se mohlo s utnutím politických neziskovek, pokračovat s přiškrcením penězovodů do zahraničí atd, atd. - jsem líný vyjmenovávat.

   Smazat
  2. 14:52 Jak by místní odulci*) ale chtěli bez těchto atributů "diskutovat"?! Pilní v trolení, jinak ale zapšklí, na Putlerových prdech závislí, neproduktivní blbci, kteří by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze. Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  3. 16:17!
   ""Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly""
   Toť vaše vyjádření o spoluobčanech lůzre a satanská zrůdo, beze jména a nicku. Jste fašounské hovado užitečné pouze v uniformě bundesféru jako pohyblivý terč na ruské střelnici nováčků Rudé armády!

   Smazat
  4. 21:37 Sorry, to je špatný vlákno! Tady měla bejt původně jiná tapetka:-)

   Smazat
  5. Ovšem když už jsi zmínil ty Mongolce, tak k nim tu taky něco mám! Náš osvoboditel generál G. Patton své paní po návštěvě trosek Berlína napsal 23. července 1945 toto: „Zničili jsme potenciálně skvělou rasu a chystáme se ji nahradit mongolskými divochy. Komunisté ovládnou celou Evropu. Říkají, že za první týden po obsazení města zastřelili všechny ženy, které se pokusily utéct – a znásilnili zbytek. Kdyby mi to dovolili, mohl jsem město obsadit sám.“ Během následujících týdnů v něm toto podezření – tedy že jej spolu s americkou armádou politici zneužili ke zločinným účelům – dále narůstalo. Při večeři s francouzským generálem Alphonsem Juinem v srpnu překvapilo Pattona generálovo souhlasné stanovisko. Ve svém deníkovém zápisu z 18. srpna generála Juina cituje: „Nepochybně je neštěstím, mon General, že Angličané s Američany zničili jedinou zdravou evropskou zemi – a tím nemyslím Francii. Tím otevřeli cestu nástupu ruského komunismu.“ Pozdější deníkové zápisy a dopisy manželce opakují tytéž závěry. 31. 8. si zapsal: „Ve skutečnosti jsou Němci poslední slušný národ v Evropě. Pokud bych měl volit mezi nimi a Rusy, volím Němce.“ 2. září: „Ničíme jediný napůl moderní stát v Evropě, aby ji Rusko mohlo celou zhltnout.“ Němci svoje zločiny, pokud k nim občas došlo, veřejně přiznávají už více než 70 let a stydí se za ně, očišťuje příští generace, ale Rusové svoje zločiny zapírají, případně svalují vše na Stalina, vychovávají mladé generace k zatvrzelosti a neupřímnosti.

   Smazat
 3. Vážení. Západní zdravotnictví je jeden obrovský podvod. Je to hra jak z lidí získávat peníze. Ne uzdravit,ale pomocí "léků" udržovat lidi při životě ve snesitelných potížích. Toto neplatí pro chirurgii a výměnu orgánů. To je zas úplně jiný biznis.
  https://www.youtube.com/watch?v=Jz85bPCUBxA lékaři zabijáci
  https://www.youtube.com/watch?v=X39dFSq3OYE
  pravda o mléce. Spotřeba nealkoholických nápojů a úmrtnost v 10 evropských zemích.
  https://beforeitsnews.com/health/2019/09/soft-drink-consumption-and-mortality-in-10-european-countries-2975911.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak nechoď k doktorovi a žádné peníze z tebe nedostanou.

   Smazat
  2. Opět jsme „varováni“ o tom, co budou dělat vedle nás? Nyní máme varování před předpokládanými případy akutní ochablé mylózy (AFM), což je virus podobný obrně. Toto je „nová“ nemoc, kterou lékaři nevědí, odkud pochází.
   https://www.novinky.cz/zahranicni/510740-nakazena-klistata-jako-biologicka-zbran-v-usa-proveri-vojenske-experimenty.html
   Vakcíny, autismus a přírodní zdraví Alternativy: Naše vakcíny nejsou bezpečné; existuje řada zpráv přezkoumaných vládou a kolegy, které ukazují pravděpodobnou souvislost s vakcínami a autismem, a několik dalších zdravotních problémů. Níže uvedené příběhy o tom diskutují v různých detailech. Jako otec amerického syna postiženého autismem vidím tento odkaz každý den. https://www.activistpost.com/2019/08/monsanto-paid-google-to-censor-results-operated-fusion-center-to-discredit-journalists-and-activists.html

   Smazat
 4. Tento pán se snaží vodit lidi za nos, stejně jako jiní podobní věrozvěsti.

  Každý kdo má jen špetku selského rozumu tak ví, že zajištění každého na důchod by mělo sestávat ze 4 základních pilířů v pořadí důležitosti:

  1) Vlastní malá, úsporná, opravená nemovitost na stáří
  2) Dobře vychované, vzdělané děti
  3) Vlastní investice do nejrůznějších instrumentů
  4) Státní důchod

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. celý život platit daně a na důchod si šetřit?
   a zapomněl jsi napsat z čeho !
   běž do pr del e

   Smazat
 5. Zásluhovost v penzijním systému? Za co? Zásluhovost je plně uplatněna v systému mezd. Nebo snad ti, kteří sami sobě určují milionové mzdy mají nárok na milionové penze? Ti mají dost prostředků, aby si nějaké odložili na dobu stáří na rozdíl od těch, kterým určí minimální mzdu ve výši
  14 000 Kč. Vysoko příjmové skupiny si své zásluhy vybraly ve mzdě.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní11. ledna 2020 11:48
   Souhlasím s Vámi. Důchod má umožnit lidem, kteří celý život pracovali (nebo těm, kteří byli zdravotně postiženi) v klidu dožít. K tomu má být brán zřetel na cenovou hladinu zboží nezbytné potřeby a výši mezd ve státní sféře. S postupující inflací, by se měly zvyšovat hlavně ty nejnižší důchody a nikoliv ty nejvyšší, jak se to děje v současnosti. To je také program SPD. P.K.

   Smazat
  2. Máte naprostou pravdu, že zásluhovost je plně uplatněna v systému mezd. Kdo měl vysoký plat, tomu je důchod vypočítán ze součtu jeho zdanitelných příjmů za odpracované roky. Proč ho znovu zvýhodňovat nějakou zásluhovostí?Naopak ženy, které strávily nějaké roky s malými dětmi na mateřské dovolené, nebo pobíraly příspěvek na dítě, ty ženy za tyto roky nedostanou na důchod ani korunu. Vtip je v tom, že důchod se vypočítává pouze ze zdanitelných příjmů. A mateřská a rodičovský příspěvek jsou nezdanitelné příjmy, proto se z nich důchod nepočítá. Málokdo to ví, ale je tomu tak. Je to jeden z důvodů, proč mají ženy nižší důchody.

   Smazat
  3. 20:11 Stalo se převčírem. Dcera (končí jí mateřeská) si vytipovala tři možné prac. příležitosti a dohodla si prac. pohovor. Dva potenciální zaměstnavatelé ji při pracovním pohovoru informali, že ofiko sice dostane jen minimální plat, leč k tomu že ještě obdrží keš na ruku. Tak je poslala do prdele, že nemíní mít jednou minimální důchod. (Tedy kulantně, v tomto ohledu se naštěstí nepotatila.) Třetí pohovor má zítra, tak jsem zvědav.

   Smazat
  4. Milan ze Zahrady Čech11. ledna 2020 21:47
   To je další náš nešvar, nezdaňování zisků korporací, ale vysoké zdaňování lidské práce. To má ten dopad, na přechod do šedé zóny, jak uvádíte. Bohužel, Babiš to nehodlá změnit. Nedávno uváděl, že chce zrušit superhrubou mzdu a tím snížit zdanění zaměstnanců, ale že má problém se zaměstnavateli, kteří by ten propad měli státu nahradit. Takže vysoké zdanění práce, hodlá udržovat nadále. P.K.

   Smazat
  5. 21:47 Pro mě úděsné, že ze dvou pohovorů které absolvovala byly oba dva jaké byly. Nedělal jsem si iluze, ale toto jsem fakt nečekal. Bureš není tak inteligentní jak si o sobě myslí - kdyby byl, věděl by, jaké kličky zaměstnavatelé vykoumali aby vyšachovali superhrubou mzdu. Znám, a podrobně, kličky u zaměstnavatelů prduchů, znám i ty, s kterými se setkala dcera, i ty, které které se praktikují napříč stavebnictvím, ale nečekal jsem že to přerostlo u menších zaměstnavatelů v téměř hromadný jev. Osobně se živnostníkům nedivím, žel tato vyjebávky používají i ti, kteří se k tomuto způsobu uchýlili ne aby nezkrachovali, ale aby si co nejvíce nahamtali. Pro mě je Bureš jen další z řady státních lumpů decimujících lidi práce. Žel, málokomu dochází, jaké to bude mít následky.

   Smazat
 6. V současné době je důchodový účet přebytkový a to znamená, že víc vybere, než se podle kritérii pro vyplácení důchodů, důchodcům vyplatí na penze. V číslech je to za rok 20 miliard, které tvoří převis důchodového účtu. Kam jdou tyto peníze? Tyto peníze se rozpustí ve státním rozpočtu a pokryjí se s tuto částkou díry v rozpočtu, aby státní rozpočet nebyl víc deficitní. Proč se tedy křičí o tom, že náš důchodový systém je neudržitelný. No proto, protože je nutné prosadit takové změny v důchodovém systému, aby ho bylo možné rozkrást. Zatím to funguje tak, že to co se vybere, to se rozdělí mezi důchodce a přebytek se rozpustí ve státním rozpočtu. No ale z toho kapitalisti nic nemají. Oni potřebuji systém, kde by peníze na důchody lidi střádali a ve vhodném okamžiku by tyto peníze kapitlisti rozkradli. Tak se to několikrát stalo v Argentíne, v USA v Čile a celé řady dalších zemí. Proto taky EU a hlavně Německo nedovolilo vyhlásit Řecku státní bankrot, protože by Němečti důchodci přišli o krásné důchody, které platí řekové německým důchodcům. Mimochodem my platíme důchody fr\ncouzkým důchodcům prostřednictvím vodného a stočného všude tam, kde Francouzká firma Veolia vlastní naší vodu a to je skoro všude. Každým otočením kohoutku tak živíme francouzké důchodce. A proto, že náš důchodový systém je tzv. průběžný, kde nezůstávají nikomu žádného zásoby peněz, tak je to třeba zreformovat, aby se potom to dalo rozkrást. Jenom se podívejte do Francie jak tam lidé protestují proti prodloužení odchodu věku do důchodu na 64 let. Nám nejlepší ekonom světa prodloužil věk odchodu do důchodu až 72 let a lidé vůbec neprotestovali a dnes naopak volí jeho stranu, která zvolením do vlády samozřejmě to zopakuje, tedy odchodem do důchodu rovnou do truhly a všechny peníze zůstanou státu, který řízený Kalouskem to ihned převede do Německa, Francie a USA, které ho jistě opět navrhnou za nejlepšího ekonoma světa a celé galaxie. Tak tak se to dělá, ta reforma, z ukončením práce, rovnou do truhly.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy jste opravdový blb.
   Tak za prvé, žádný "důchodový účet"neexistuje. Ale to je maličkost.

   Ale hlavně za druhé, důchodový systém je neudržitelný proto, že se rychle prodlužuje doba dožití a tím pádem počet důchodců. A rodí se poměrně málo dětí. Kombinací obého plyne fakt, že se rychle snižuje počet lidí, kteří živí jednoho důchodce. A nejpozději v druhé polovině 30. let se za současného systému a současných parametrů stane situace zcela neudržitelnou a neúnosnou.
   Mohu dodat čísla, ale pochybuji, že vás fakta zajímají.

   Smazat
  2. 12:06. Než budete někoho nazývat blbem, trochu se poučte sám.
   Důchodový účet je terminus technikus, který se běžně používá, protože příjmy a výdaje důchodového systému se evidují samostatně v rámci rozpočtu. Takže saldo je evidované a dohledatelné.
   Jinak počet ekonomicky činných lidí v poměru k lidem pobírajících důchod klesá od jeho vzniku. Zatím systém nezkolaboval a není jediný důvod strašit, že zkolabuje v době, která dnes žijící občany zajímá.
   Všechny ty žvásty okolo jeho neudržitelnosti mají za účel jen opět vrátit do hry spoření ve fondech, jako velmi výnosné podnikání pro jejich majitele na úkor těch, kteří tam spoří.

   Smazat
  3. Heriote, lžete, jste hloupý, neovládáte nejzákladnější kupecké počty, strkáte hlavu do písku před zřejmými fakty.
   Já jsem právě supersilný ročník 1974, který půjde do důchodu v roce 2039 a proto mě téma velmi zajímá. A je mi zcela jasné, že systém, kdy bude jeden pracující živit jednoho důchodce je při zachování současných parametrů zcela neudržitelný.

   Smazat
  4. 12:25. To je dobře, že Vás to zajímá. Tak se o tom něco poučte.
   Nic Vám ovšem nebrání abyste intenzivně začal šetřit do penzijních fondů už teď a "nespoléhal na stát".
   Můžete také nakupovat nemovitosti, zlato a podobné komodity. Jistě to dávno děláte, vzhledem ke své zdáli viditelné schopnosti ovládat "kupecké počty" a být "chytrý"...

   Smazat
  5. 12:37
   Na stát samozřejmě nespoléhám a řídím se plně body, které jsem vypsal v 11:27.
   Vy si dělejte co chcete. Ale nežvaňte hlouposti, že "všechno bude v pohodě a není třeba nic dělat".
   A taky nechtějte abych já vám platil na váš současný důchod ještě větší procento platu, když sám z toho nebudu mít v budoucnu nic a ty peníze mi budou chybět.

   Smazat
  6. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
  7. 12:44. Bylo mi jasné, že ty nesmyslné body jste psal Vy, zalykaje se obdivem nad vlastní chytrostí...
   Nesmyslné ve smyslu, že to má být nějaké systémové řešení důchodové problematiky. Jistě má mít každý děti a řádně je vychovat.
   Ovšem já nikde nepsal "že všechno je v pohodě a není třeba nic dělat", jak mi podsouváte. To jste si prostě vycucal z prstu, nemaje jiného argumentu. Já jsem se jen ohradil proti zbytečnému strašení o kolapsu. Určitě, lze systém vylepšovat v parametrech.

   Smazat
  8. Kolaps samozřejmě jednoznačně nastane, nejpozději koncem 30. let, pokud budou zachovány současné parametry a nebude se dělat nic. To je prostě jednoznačný fakt, který je jasný každému kdo má aspoň dokončenou ZŠ, evidentně krom vás.
   Aby kolaps nenastal, bude se muset jednoznačně buď:

   1) dále posunout věk odchodu do důchodu
   nebo
   2) snížit poměr důchodu ke mzdám
   nebo
   3) zvýšit sociální pojištění
   nebo
   kombinace všeho výše uvedeného.

   No, já píšu "nesmyslné body", kterými se řídím a na kterých pracuji, no a vy, chytrolíne, budete čumět jak puk až půjdete do důchodu v nájemním bytě 15.000 měsíčně. Inu, kdo chce kam..., každý svého štěstí strůjcem.

   Smazat
  9. Nechápu ty dohady o kolapsu důchodového systému. To, že se v, jistým způsobem nastaveném, daňovém systému vybere méně na důchody, než se na ně vyplatí, není žádný kolaps, nýbrž výdaj státu. Stát může např. zvýšit daně těm subjektům, které zde nadělaly zisky a vyváží je ze země, nebo korporacím (finančním, či technologickým), které zde podnikají, ale daně vůbec neplatí. Také může omezit miliardové podpory politickým neziskovkám. Jistě by se našlo více zdrojů, než jenom hledat jak snížit lidem životní úroveň. P.K.

   Smazat
  10. V diskuzi jsme narazili opět na Pepka Vyskoče Statistika, ročník 74. Poznávací znaky: nadávky a ponižování oponentů, poloznalosti vyčtené z mainstreamu, povýšenost nad ostatními. To vše doprovázeno nekritickým obdivem ke všemu s pruhama a hvězdama, nenávistí k všemu ruskému a čínskému, papouškováním omletých frází, bolševickým uvažování doprovázeným myšlenkovou zapouzdřeností.

   Smazat
  11. 12:06 Za prvé. Atributem blba je, že se uchyluje, aniž byl vyprovokován, k nadávkám. To vám ještě nikdo neřekl? Málo vás řezali, málo. Místo plané diskuze, neboť jiná než planá s ajnštajnem vašeho formátu možná není, dovolte dotaz: Jste ročník 74. Dobrá. Kolik jste zplodil pracovitých (společnosti prospěšných !!!) dětí, byste podepřel důchodový systém a posichroval budoucnost?

   Smazat
  12. 22:01
   Zato vás řezali evidentně hodně. Hlavně do kebule.
   Rozhodně jsem neplodil děti aby jsem podpíral nějaký důchodový systém, nebo z jiných podobně idiotských důvodů, ale proto, že jsem děti prostě chtěl, troubo.

   Smazat
  13. 1:02 Právě jste svou hloupost podtrhl a zarámoval. Vy jste dokonce takový hňup, že si ani neuvědomujete, jak jsem vám svým dotazem nahrál na smeč. Jinak řečeno, abyste to pochopil, jakým způsobem jste mě mohl inteligentně utřít. Jenže jak na to, že, když máte v lebce vymeteno a zmůžete se jen na nadávky. Radši toho nechte, děláte si jen ostudu.

   Smazat
  14. 14:52 Jak by místní odulci*) ale chtěli bez těchto atributů "diskutovat"?! Pilní v trolení, jinak ale zapšklí, na Putlerových prdech závislí, neproduktivní blbci, kteří by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze. Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 7. Návrh Maláčové nesměřuje k ničemu jinému než k tomu, aby ti, kteří pojištění neplatili dlouhá léta vůbec, nebo zcela minimálně, o daních nemluvě, protože nepřiznávali příjmy z podnikání, měli dnes stejné důchody, jako ti, kteří obé poctivě celou dobu platili...
  Naivní pokus ČSSD, která se snaží této skupině podbízet, aniž si je schopna uvědomit, že ti mají své Kalousky a podobné, kteří jím tento parazitismus umožňovali.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je to tak. A je to jen další všivárna nemocných mocných.

   Smazat
 8. Tato korpulentní svazačka realizuje nákup voličů soc. dem. za státní peníze. Taková zlodějna v nóbl oblečku. Výše důchodů (a i ostatních výdajů) musí odpovídat výkonnosti ekonomiky, jinak to půjde všechno do kopru.

  OdpovědětSmazat
 9. Zas jen přemýšlí jak odrbat lidi a odchod do důchodu v 70 je blbost největší to manuálně pracující určitě nezvládnou.

  OdpovědětSmazat
 10. ČSSD musí z kola ven.
  Petříček,Hamáček,Maláčová

  K moci přijdou PIRÁTI a to budou panečku penze !

  OdpovědětSmazat
 11. Dosud nikdo nezauvažoval o tom, kolik nás budou stát migranti. Problém se promítne v řádu jednotek let. a všechny předchozí spekulace budou k ničemu. S tímto faktem Maláčová možná počítá, pan Valenčík nejak pozapomněl.A k tomu ještě akutní hrozba války. S tou možná mnozí počítají.

  OdpovědětSmazat
 12. Jiří Jírovec11. ledna 2020 18:42

  Základní problém je, že naši "experti" odmítají připustit, že důchody (tedy finanční prostředky vyplácené podle určitých pravidel a od určitého věku) jsou jen součástí celkového problému, který se nazývá zabezpečení občanů ve stáří.

  Základní otázka je, jaký příjem potřebuje jedinec v důchodovém věku, aby měl na střechu nad hlavou, základní životní potřeby, zdravotní péči a kulturu.

  Teprve v okamžiku, kdy jsme schopni takovou častku, řekněme X korun/měsíc, odhadnout, můžeme hledat způsob, jak takový příjem zajistit.

  V principu hledáme řešení dvou situací:

  1) Pro dané X musíme hledat systém, který umožní generovat částku Y, která se bude blížit částce X.

  2) Je-li společnost schopna generovat pouze částku A (výrazně <X) musíme hledat způsob, jak snížit X.

  Výchozí situace je stejná pro obě varianty:
  a) určitá část populace nemá nárok na důchod;
  b) určitá čast populace má nárok jen na velmi nízký důchod;
  c) částka X je z velké míry dána cenou bydlení, jestliže platy vzrostly od roku
  1989 řekněme 10x, nájmy 40-50x. Nedostupnost bydlení je základní faktor.
  d) Potůčkova komise zjistila, že důchody nelze nechat v rukou finančních
  institucí. Garantorem může být jen stát;
  e) ČR se neobejde bez masové výstavby bytů, jinak vše zkrachuje na rostoucí
  hodnotě X.

  Z bodů a - c vyplývá, že pouhý důchod nestačí pro zabezpečení občana ve stáří.

  K bodu (d) je nutné dodat, že stát může být úspěšný pouze tehdy, má-li k dispozici potřebné finanční nástroje, včetně daňového systému, a je schopen zavést regulaci tam, kde to je nutné.

  Bod (e) vyžaduje analýzu kolik bytů potřebujeme, kdo a kde je postaví, a kolik budou stát.

  Částka Y, zmíněná v (1) musí být složena z pevné (nezásluhové) částky a důchodu, je-li na něj nárok.

  Důchodové komise zatím vedli fachidioti, kteří dovedli vypočítat, co se stane za třicet nebo za padesát let. Proto jsem tam, kde jsme.

  Otázka důchodů je matematická. Zabezpečení občanů ve stáří je politický problém, který má přesah do teoretických pouček o škodlivosti daní a regulace.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Všechny ty komise, mise, ministerstva zlodějny a jim podobní lžou, mlží a okrádají stát a tedy i důchodce.
   V době excelu a internetu není problém vytvořit excelovskou tabulku o tvorbě a čerpání důchodovského fondu v reálném čase a každý gramotný ovčan pár kliknutími získá přehled o tom, co se na sociální správě a ministerstvu soc. věcí skutečně děje. To, že informace jsou nedostupné znamená jediné. Celý důchodový fond je pod kuratelou zlodějů a vyvrhelů, likvidujících slovanské staré lidi, aby mládež žrala z ruky germána popelnicové odpadky dovážené ze západu do obchodních řetězců. Proto slouhové z parlamentu potvrdili právo na dvojí kvalitu, protože prý gojimští otroci mají jiné chutě a rádi žerou německá hovna!! O germánských jedech v pseudootravinách raději nemluvím!!

   Smazat
 13. „Tanečky“ okolo reformy současného důchodového systému, který je po více než 30 letech „budování kapitalismu“ v ČR ještě jakž takž funkční, mně osobně velmi znepokojují, uvědomím-li si, kdo bude rozhodovat o její přípravě, přijetí a realizaci. Budou mezi nimi i lidé (poslanci, senátoři, státní úředníci, apod.), kteří v minulosti a současnosti opakovaně prokázali, že mají zcela jiné zájmy než je český stát a jeho občané.
  Lidé, kteří zlikvidovali Československo, naše hospodářství, obranyschopnost, potravinovou soběstačnost, školství, atd. atd.
  Tak rád bych se mýlil…

  OdpovědětSmazat
 14. 19:57
  Werich by řekl, že zhmotňují tmu.

  OdpovědětSmazat
 15. Jediné rozumné východiska k udržitelnosti vyplácení státního důchodu jsou:
  - zdanění jakéhokoliv "robota", který nahrazuje práci člověka, např. i "cvikací" přístroje zavedené v hromadné dopravě,
  - zastropování, tj. stanovení max. výše důchodu, např. rovnající se průměrné mzdě.
  F

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 8:54 Pozor, začíná se používat termín "biorobot", což je dnešní zaměstnanec.

   Smazat
 16. Kolaps důchodů? Slyšeli jsme v projevu Zemana o Vánocích, že daňové výjimky, úlevy stojí ročně 300 miliard. Fotovoltaičtí baroni budou daňové poplatník stát celkem více než 1 bilion Kč - a vyrobí 3 % potřebné energie. Zbrojení do válek nás stojí ročně tuším na 70 miliard - přiznaných, za ty již objednané vrtulníky a obrněná auta bratru 75 miliard, na dividendách odteče z ČR ročně na 500 miliard, do daňových rájů a různým Koženým a Krejčířům další stovky miliard. Milý Čechu, nikdy nemůžeš dostihnout sociální postavení postnacistického občana Nšmecka, když ten si za každé euro, co ti "věnuje" u tebe vyzvedne eur deset. Náš stát a národ je ve stejné pasti, jako lidé stojící pod katovskou sekerou exekutorů. Jak je možné, že se bolševici k tomu "dobru" kapitálu neprobojovali?! Že měli rozpočtové přebytky a my jsme byli věřiteli - dnes dlužníky? Ale přesto kdybychom nenechali rozkrádat a tunelovat dál stát, kdybychom mohli zaměstnat práceschopné, kdyby na systému třeba invalidního důchodcovství neparazitovali statisíce (ze snad dnes už více jak milionu)- to jsme národ s tak bědným stavem mysli a těla? Skutečně? Pokud ano, pak skutečně bude lepší, když vymřeme, jak se desetiletí o to tužily minulé vlády!

  OdpovědětSmazat
 17. Velké poděkování Dr. Wealthymu, že nikdy nevěřím, že po všech těch letech zklamání z obrovských spamerů na internetu, kteří chodí po podvodných lidech, stále existuje opravdové kouzlo smrti, dokud jsem nebyl vhodný setkat se s dr. Wealthy skutečným kouzlem kouzel, přes blízkého přítele jménem Jennifer, kterého mi Dr. Wealthy předtím pomáhal, když jsem ho kontaktoval se svým e-mailem na wealthylovespell@gmail.com, vysvětluji, jak mi můj bývalý manželé dávají problém v mém manželství, nikdy mi nedovolila chvilku klidu a Musím to ukončit tím, že ji zabiju, a nechci využít vraha, protože to bude riskantní, tak jsem to musel udělat duchovně, proto jsem se ho rozhodl kontaktovat, ujistil mě, že se nebudu bát Kontaktoval jsem správnou osobu ve správný čas, spolupracoval jsem s ním a za méně než týden byla moje ex mrtvá, spala a nikdy se neprobudila díky Dr. Wealthy, opravdu je to opravdu skromný muž. můžete kontaktovat dr. Wealthyho s jakýmkoli smrtelným kouzlem, jako je zabít svého nadřízeného v kanceláři a zaujmout jeho místo, kouzlo smrti zabít svého otce a zdědit jeho bohatství, smrtelné kouzlo zabít každého, kdo vás v minulosti obětoval, kouzlo pro zvýšení mezd, kouzlo pro povýšení v kanceláři, kouzlo, aby se váš bývalý milenec vrátil, pokud věci ve vašem životě nefungují dobře, pak ho musíte kontaktovat nyní e-mailem wealthylovespell@gmail.com zavolejte nebo přidejte jej na WhatsApp +2348105150446.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.