Reklama

sobota 25. ledna 2020

Skandální rozhodnutí pražských zastupitelů

Mariánský sloup na pražském Staroměstském náměstí
jako výsměch a potupa české reformace
Jiří Paroubek
25.1.2020 VašeVěc
Katolická církev a jejich miniaturní politická reprezentace v Praze, zastoupená v městské radě a v pražském zastupitelstvu, dosáhly svého. Po mnoha neúspěšných předchozích pokusech se jim podařilo prosadit, že pražské zastupitelstvo odsouhlasilo návrat Mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze.

Z 65 zastupitelů pro návrat hlasovalo 34 a to napříč všemi politickými kluby, s čestnou výjimkou Pirátů. Zastupitelé současně zrušili starší rozhodnutí zastupitelstva města, podle kterého měl někdejší lidovecký radní pro kulturu vypovědět všechny smlouvy s katolickou společností pro obnovu sloupu. Lidovec to však nikdy neudělal, s přehledem rozhodnutí zastupitelstva ignoroval.

O co v této záležitosti jde? 3. listopadu 1918 občané Prahy, po návratu z Bílé hory, kde vzpomínali smutného výročí bitvy, která na tři sta let náš národ uvrhla do područí habsburské dynastie, strhli Mariánský sloup. Strhli jej proto, že byl symbolem vítězného katolictví, když habsbursko-katolická reakce vyhnala v průběhu třicetileté války ze země významnou část (nekatolické) české šlechty, vzdělanců a všech těch, kteří se nechtěli podvolit násilné rekatolizaci země. Čechy tehdy přišli o statisíce svých obyvatel. Nyní má být znovu vztyčen jeden ze symbolů této doby. Nyní konečně musí nekatolické církve pochopit, jakou udělaly chybu, když se nechaly vlákat do účelového spojenectví s katolickou církví, která především jí umožnila restituovat ohromné majetky a zajistit si ještě peněžitou podporu na dlouhá léta na vrub státu a jeho občanů.

Nyní nám tedy chce katolická církev a její političtí reprezentanti ukázat, kdo je skutečným vítězem sametové revoluce. A to v situaci, kdy kriticky klesá zájem o návštěvy kostelů, klesá počet věřících a zejména aktivních věřících církví, což se v první řadě týká církve katolické. A katolické církvi vůbec nezáleží na tom, že významná část veřejnosti, významná část národa, bude zpětnou instalaci Mariánského sloupu považovat za svou urážku.

Reprezentace Prahy dělá chybu za chybou, i když v této záležitosti musím říci, že se nejlépe ze všech politických stran v zastupitelstvu zachovali Piráti, kteří mnohokrát opakovaný návrh lidoveckého zastupitele Wolfa nepodpořili.


Jiří Paroubek


168 komentářů :

 1. Prosím pana autora, aby článek doplnil o přehled kdo (a za kterou politickou stranu) v zastupitelstvu pro ten schweinerei hlasoval a kdo se zdržel hlasování... děkuji.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hlavní město Praha
   ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
   U S N E S E N Í
   Zastupitelstva hlavního města Prahy
   číslo 13/5
   ze dne 23.1.2020
   k Mariánskému sloupu
   Zastupitelstvo hlavního města Prahy
   I. r e v o k u j e
   usnesení č. 29/87 z 14. 9. 2017 a zrušuje body II. a III. daného usnesení
   II. s o u h l a s í
   s instalací Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze
   III. u k l á d á
   1. Radě HMP
   1. aby zajistila potřebnou součinnost příslušných městských orgánů a organizací
   pro nalpnění bodu II. tohoto usnesení
   Termín: 27.1.2020

   http://zastupitelstvo.praha.eu/ina/tedusndetail.aspx?par=216254057065060021011254075065060021008254072065060021009254069065060021009&id=589852

   Výsledk hlasování - nezveřejněn, zřejmě "tajný"!
   http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/index.html?periodId=33394&resolutionNumber=&meeting=&printNumber=&s=1

   Smazat
  2. Seznam zastupitelů Hl.m.Praha, kteří se na tom, více či méně, podíleli:

   Martin Arden Piráti
   Mgr. Martin Benda PRAHA SOBĚ
   Mgr. Ing. Jaromír Beránek Piráti
   Václav Bílek ANO 2011
   Ing. Lubomír Brož ANO 2011
   Ing. arch. PhDr Lenka Burgerová, Ph.D. PRAHA SOBĚ
   Ing. Mariana Čapková PRAHA SOBĚ
   Mgr. Jan Čižinský PRAHA SOBĚ
   prof. Ing. Mgr. Martin Dlouhý, Dr., MSc.TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
   PharmDr. Petr Fifka ODS
   Mgr. Marta Gellová ANO 2011
   Mgr. Karel Hanzlík ODS
   Bc. Aneta Heidlová Piráti
   doc. Ing. arch. Petr Hlaváček TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
   Ing. Petr Hlubuček TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
   Mgr. Eva Horáková Piráti
   MUDr. Zdeněk Hřib Piráti
   Ing. Jakob Hurrle PRAHA SOBĚ
   Mgr. Jan Chabr TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
   JUDr. Jaroslava Janderová ODS
   Mgr. Milena Johnová PRAHA SOBĚ
   Ondřej Kallasch Piráti
   MUDr. Tomáš Kaštovský ODS
   Mgr. Jiří Knitl PRAHA SOBĚ
   Ing. Jana Komrsková Piráti
   JUDr. Hana Kordová Marvanová TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
   Ing. Ladislav Kos Piráti
   Mgr. Jiří Koubek, DiS. TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
   Bc. Michaela Krausová Piráti
   Mgr. Petr Kubíček TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
   Ing. Radek Lacko ANO 2011
   Viktor Mahrik Piráti
   Ing. Ondřej Martan ODS
   Milan Maruštík ANO 2011
   Tomáš Murňák Piráti
   Ing. Patrik Nacher ANO 2011
   Stanislav Nekolný, MBA ANO 2011
   Radomír Nepil ANO 2011
   JUDr. Petr Novotný ANO 2011
   Ing. Ivan Pilný ANO 2011
   RNDr. Jana Plamínková TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
   RNDr. Marcela Plesníková ANO 2011
   Mgr. Tomáš Portlík ODS
   JUDr. Jiří Pospíšil TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
   Ing. Ondřej Prokop ANO 2011
   Ing. Pavel Richter TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
   Ing. Miloš Růžička TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
   Ing. Martin Sedeke ODS
   Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D. PRAHA SOBĚ
   Mgr. Jakub Stárek ODS
   PhDr. Pavel Světlík PRAHA SOBĚ
   doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. ODS
   PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D. Piráti
   Bc. Tomáš Štampach ODS
   MgA. Hana Třeštíková PRAHA SOBĚ
   Ing. Alexandra Udženija ODS
   Ing. David Vodrážka ODS
   Mgr. Radek Vondra TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
   Pavel Vyhnánek, M.A. PRAHA SOBĚ
   Jan Wolf TOP 09 a STAN - Spojené síly pro Prahu
   Adam Zábranský Piráti
   Jiří Zajac ODS
   Mgr. Zdeněk Zajíček ODS
   Pavel Zelenka PRAHA SOBĚ
   Petr Zeman PRAHA SOBĚ
   Celkový počet: 65
   http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/seznam_zastupitelu/index.html?start=60

   HANBA !!!

   Smazat
  3. Staroměstské náměstí má ustálenou podobu, na ten sloup si už nikdo žijící nepamatuje a změnilo by to jeho podobu. Lze tentokrát souhlasit s primátorem, že spíš se mohla obnovit původní radnice, zničená Němci v r.1945. Staroměstské náměstí není jen Pražanů, je to národní symbol a pár potřeštěných zastupitelů by o tom nemělo rozhodovat.Potřebovalo by to referendum.

   Smazat
  4. Aby bylo jasno: jsem proti obnově Mariánského sloupu. Ale proto, že na Staromáku už není pomalu kam šlápnout. Článek má několik chyb a vyznívá tak nějak obrozenecky. V "područí habsburské dynastie" jsme od r. 1526, kdy v bitvě u Moháče padl Ludvík Jagellonský a na český trůn nastoupil Ferdinand I. Habsburský. Tedy 100 let před Bílou horou. České povstání bylo ukázkou české politiky jak ji známe do dnešních časů: blbě načasováno, blbě naplánováno a idiotsky zŕealizováno. Od defenestrace 23.5.1618 do bitvy na Bílé hoře je dva a půl roku. Zde není místo pro popis naprostého diletantismu našich předků. Ale je dost prací o něm (např. Dušan Uhlíř, Drama Bílé hory). Co se samotné bitvy týče, tak větší ukázka hňupství snad ani nemůže být. Já ji v českých dějinách nenašel. Stačí snad fakt, že se katolická strana dvě hodiny šikovala, přecházela přes úzký most a tak byla plně vydána útoku stavovských. Při útoku se zjistilo, že na pozicích je snad polovina vojáků a že řada důstojníků, kterým byla dlouhá chvíle z čekání tak nejen že nebyla u svých jednotek, ale odešla chlastat do Prahy! Stavovské vojsko mělo tři měsíce zadržený žold a tak vojáci, které se podařilo poslat do protiútoku vystřelili do vzduchu, zahodili zbraně a utekli. A tak by se dalo pokračovat. Ale co se samotného sloupu týče: byl postaven za Ferdinanda III. v r. 1657. Tedy v době, kdy bylo dávno rozhodnuto, Habsburkové zvítězili a v říši zavedli řád. V Čechách a na Moravě byl klid. Proběhlo několik amnestií, byl dokonce vrácen i nějaký majetek. Ve Vídni neseděli žádní blbečci, jak se je snažíme vykreslit. Rozhodně nehodlali jitřit situaci infantilním gestem jako je postavení nějakého sloupu. Ten sloup byl postaven jako morový. Skoro všechny morové sloupy v Čechách a na Moravě byly postaveny v těchto letech. Protože právě odeznívala poslední morová rána. A jako takový i po celá staletí sloužil. Nikdo ho nikdy nespojoval s Bílou horou a událosmi z 21.6.1621. Ještě připomínal obranu města r. 1648, kdy Pražané statečně bránili svoje katolické město proti "osvobozeneckému" vojsku protestantských Švédů. Svědčil o tom nápis na soklu, kde bylo poděkování Panně Marii za ubránění města. V r. 1620 Prahu nikdo nebránil. Ligisti a císařtí ji dobývali a obyvatelé se vzdali. Málem jsme se neměli o co hádat. V r. 1874 byl totiž sloup v tak hanebném stavu, že Panně Marii na vrcholu upadla hlava a málem zabila právě procházející trhovkyni. Magistrát rozhodl, že sloup bude kvůli dezolátnímu stavu stržen. Ale hned se našla řada staromilců, kteří napsali do Vídně a tam rozhodli o jeho opravě. Takže jako symbol národní poroby byl prohlášen až partou ožralů Franty Sauera, kterážto po návštěvě několika putyk koukala, co by zničila. A sloup byl zrovna po ruce. Kdyby ne on, tak něco jiného. Habsburského. Povalením sloupu totiž řádění této skupiny ochránců našeho národa neskončilo. Chtěli táhnout na Karlův most a sochy naházet do vody. Zabránilo jim v tom povolané vojsko. Stržení sloupu bylo odsouzeno mnoha představiteli kultury té doby. České kultury. Jediné co by sloup s Bílou horou spojoval je, že je podobný sloupu v Mnichově, který dal postavit vítěz od Bílé hory, bavorský kurfiřt Maxmilián I. r 1628. Ale to je na symbol poroby asi málo. takže jediný národovecký pomníkna Staromáku je ten Husův. Ale to je zase jiná historie. Taky zajímavá. Tedy jsem proti sloupu, ale protože zabere hodně místa.

   Smazat
  5. SOUHLAS
   Akorát si myslím, že ten sloup se tam ještě vejde, holt bude muset ustoupit nějaký stánek s buřtama nebo s kebabama nebo s matrjoškama... Vlastně ani nevím, jak to tam dneska vypadá.
   Je tam draho, nic pro domorodce ;-)
   Helanov

   Smazat
  6. Zajímá někoho kam budeme dávat vánoční stromeček, když zaplníme Staromák kulturními památkami ?

   Smazat
  7. Danny, máte pravdu, ale...
   Ale sloup se stal časem (v rozporu se skutečností, resp. s účelem PROČ byl postaven) skutečně symbolem potupy a národnostního útlaku a skutečně ho pražané vnímali jako "sloup hanby" - a tak mu i říkali.
   Nevím (nikde jsem to nedohledal) kdy mu tak začali říkat, ale domnívám se, že tento posun od morového sloupu k symbolu potupy mají na triku obrozenci.
   Mám ale dojem, že stržení mariánského sloupu nebylo spontánním nápadem. Možná se mýlím, ale nějak mám v hlavě, že to Sauer plánoval už dřív, ne až ten den kdy táhl s partou z hospody. Netvrdím - jen se domnívám, že tak mi to utkvělo v paměti. Bohužel, knihu Franta Habán ze Žižkova, kde o tom píše, se mi zatím nepodařilo sehnat (a to si půjčuji ve třech knihovnách zároveň!)
   Takže v jedné rovině s vámi souhlasím, v jiné nikoli. No a já jsem proti sloupu právě kvůli té druhé rovině. Navíc naproti Husovi.
   Tož tak.

   Smazat
  8. Pro Milana: Nejvíce jsem čerpal ( kromě D. Uhlíře) z knihy Josef Teige "Staroměstský rynk" z r. 1903. Tedy obrozenectví už odeznělo a revoluční kvas ještě nevypukl. Takže se na to dá více spolehnout. Je to tam podrobně popsáno i s obrázky. A taky je tam popsáno, jak se v té době přestavovala radnice. Prý to byla taková hrůza, že když Pražané viděli, co se jim před očima pod rukama zedníků zdvíhá spontánně se shromažďovali a vynutili si přerušení stavby a změnu plánů. A i k tomu jsou obrázky jak původních plánů (Disney hadr!), tak i konečné podoby, kterou už taky nemáme. Podle našich současných "historiků" si ji asi podpálili povstalci z bujarého veselí, že si sami osvobodili Prahu. Ale k tomu Husovi. Hus byl postaven proti sloupu a nikoliv naopak. A i zde je zajímavá zápletka vzniku. Když se stavělo Národní muzeum, vybíraly se osobnosti, které na něm budou mít (a mají) ty cedulky na omítce. Většina jmen už současné generaci nic neříká, ale v době vzniku byli slavní. No a Češi, jak jinak, tam chtěli mít Jana Husa. Jenže v čele komise stál kníže ze Schwartzenbergu. A názory této familie na Husa a jeho následovníky je známý a jak ukazuje postoj i současného Hajaji i kontinuální. Je to kacíř a husiti jsou banda lupičů. Takže žádná cedulka nebude. Mladočeši to vzali ovšem jako urážku a casus belli a pohlásili: "Žádnou tabulku, přímo pomník svému Mistru postavíme!" A ne ledajaký. A tak byl vymyšlen a postaven. Přes velké protesty architektů a uměnovědců, kteří byli pro pomník, ale ne takový a hlavně ne tak velký na tak malém a tak starobylém náměstí. Ale národovci nedali jinak, a tak stojí proti popravišti 27 českých mučedlníků (jak stojí na příslušné tabuli), z nichž ovšem polovina byli echt Němci. A tak ho tam máme a Schwarzemberg si může trhnout. Starý i "mladý".

   Smazat
  9. DANNY
   Moc díky za info.
   Já se v jedné věci trapně - ač ne tak úplně vlastní vinou - sekl, jak zjistíte o něco níže z mého plamenění proti znovuvztyčení té atrapy. No, pak si sice sypu popel na hlavu, jenže...
   Jinak ten Husův pomník mi přijde jak z Našich furiantů, ale byl bych ukrutně proti jeho zbourání. (Stejně jako považuji za strašlivou blbost zbourání sochy Radeckého. On měl zkrátka za svou vlast monarchii, neb v ní se narodil a tak ji i vnímal. Holt je pro některé lidi problém toto pochopit. A navíc máme díky němu vídeňský řízek, což má u mě další plus.)

   Smazat
  10. Vídeňský řízek je z telecího! Kde´s takový řízek viděl v Čechách?

   Smazat
  11. L.S. Přesně tak je to vláda kartelu který slouží cizákům a týká se to i hnutí ANO. Jedině SPD a Trikolora budou dobré pro Čechy.

   Smazat
  12. 22.34
   Minulý týden. Na návštěvě u dcery. Jinak, když nejsem líný, si ho dělám sám. Už přes půl století.

   Smazat
  13. Vsichni jsou zas..ni inteligenti.

   Smazat
  14. Parasiti nejsou schopny neco dobryho udelat .
   Aspon dostavet Staromestskou Radnici znicenou Usakama a bez jedine priciny.Nejsou schopny nez nicit a nicit a zase nicit, vsude a vsechno..Ynteligenti jim slouzi.

   Smazat
  15. Dalsi dukaz ze Vatikan jeste vice slouzi Satanovi , vice nez kdy predtim..Rozkaz zrejme prisel odtud..

   Smazat
 2. Vypadá to na třetí pražskou defenestraci a první teroristický akt, odpalující ještě nedostavěný sloup potupy a hamby všech Čechů. Na tom náměstí bylo sťato 27 českých pánů a ten zmetkovský sloup byl postaven jako věčná připomínka potupy odbojných Čechů. No germánští slouhové, odkopali jste se a nyní jste cíli odplaty.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ďulo, nevím jak vy, ale já ten sloup beru jen jako barokní pamàtku (jednu z mnoha). Kdyby se okolo toho sloupu nenadělalo tolik rámusu, tak by si ho s popravou Českých pánů spojoval asi jen málokdo.
   To jsme DOOPRAVDY tak hloupý národ, že se necháme vyhejkat kvůli každé blbině!?!?!?
   To VÁŽNĚ nemáme nic lepšího na práci, než probírat co se odehrálo před čtyřmisty lety!?!?!?
   Helanov

   Smazat
  2. 15:09 Zřejmě nevíte, že ten nový sloup, který tam má být postaven nemá s barokem vůbec nic společného.

   "Kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji opakovat."

   Smazat
  3. 15:22...Tak to nevím...
   Já mám za to, že půjde o věrnou repliku toho původního.
   Helanov

   Smazat
  4. "Beru jako barokní památku". To by právě nesměla být postavena na místě popravy českých pánů a nesměla by symbolizovat vítězství Koniášů nad Čechy, okupaci a osekání práv zemí Království Českého, nástup cizácké šlechty, která si ukradla majetek vyhnané šlechty protestantské.
   Pokud chceme barokní památku, znamenající potupu českého národa vztyčit vedle sousoší s M. J. Husem, to rovnou tam můžeme i postavit sochu Adolfa Hitlera a Heydricha. Nejde ale o památku, ale její repliku a ta může klidně stát někde na konci Prahy na mezi, jako početně stojí kříže a kapličky.
   To, co chtějí restaurovat pražští zastupitelé (někteří) je ukázkou toho, jak jsou korumpovatelní a co smutné je, penězi poplatníků církvi nesvaté, což je český národ! Ta církev, kterou se snaží papež František obrodit a dát ji lidskou podobu, vrátit ji křesťanství, v českých zemích se zapsala také po Bílé hoře tím, že to byli právě její hodnostáři, kteří se rvali o útroby českého království jako divé šelmy. I církev si tehdy notně nakradla z majetku evangelíků! Jejich lesů, latifundií.... kde přišla církev k pozemským statkům, kterými se pozlacovala pak před zraky ponížených Čechů. Přečtěte si od Denisse Čechy po Bílé Hoře, napsal to Francouz, těžko ho vinit z náklonnosti k nám a z neobjektivity!!!

   Smazat
  5. Konečně se tu začlo, pravda, s třicetiletým zpožděním, ale přeci, s řádnou dekomunizací ...

   Smazat
  6. ... které speciálně v místních podmínkách musí předcházet důsledná dečechomužykizace!

   Smazat
  7. Ten sloup není ani originál, ani kopie, ani replika! Jde o fantazii pánbíčkářského sochaře. Uvědomte si, že katolíci a pravice, vyznačující se stále víc nedostatkem vychování a vzdělání, tlačí na pilu a chtějí konflikt za každou cenu.
   Polistopadoví manipulátoři si myslí, že když silnou ideu komunistů a socialistů nahradí ideou katolicismu, že jim to pomůže udržet vládu nad lidmi a koloniální status naší země.

   Smazat
  8. 16:45...Zato husiti by bývali nekradli a neloupili ani za nic!
   Zkuste si zjistit,co to byly "spanilé rejsy".
   To zbožní husité šířili osvětu až k Baltskému moři.
   Helanov

   Smazat
  9. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  10. 17:31...Tak to jsem nevěděla.
   Je to docela možné, že si na tom chce nahrabat nějaký umjelec.
   Možná něčí strejček nebo synovec.
   Helanov

   Smazat
  11. Ten matlal je navíc neuvěřitelně drzý 19:24, protože se snažil svůj "výtvor" násilně instalovat na Staroměstské náměstí v době, kdy neměl absolutně žádný zákonný důvod. Dokonce už vytrhával dlažbu...Ne, jsou to prostě agresivní nepřátelé českého národa a pražští zastupitelé, co zvedli ruku pro tento krok si zaslouží trest...

   Smazat
  12. Jsem nekulturní a velmi přízemní, zajímalo by mne kolik bude replika i s instalací stát a kdo ji zaplatí. Obvykle repliky bývají dražší než originály.

   Smazat
 3. - lidovecký zastupitel Wolf, bývalý kardinál Vlk... jaká příhodná jména :-)
  - lidovec radní, co ignoruje zastupitelstvo = zločinec
  - lidovci, co prosazovali církevní tunel = zločinci
  - lidovec Ambrozek, co pomohl prosadit Bursíkův solární tunel ve vládě ODS a TFUJ 09 = zločinec !!!
  - lidovec Čižinský, ke kterému se záhadně dostaly ukradené SMS od člena jiné strany !!
  - lidovec Bartošek, který zuřivě prosazoval armádní tunel s předraženými šroty ami vrtulníky = zločinec !
  - lidovec Herman, co záměrně škodil zahraniční politice vlády, v níž sám seděl, podobně jako dnes škodí Hřib a pražské zastupitelstvo = kolaborant, zločinec, slouha západních zájmů
  - opět lidovec Herman a další lidovci, kteří pomáhali organizovat sudeťácký sraz loni nebo předloni v Plzni = kolaborant a nácek !!
  - lidovec Bělobrádek a další lidovci, kteří cíleně vyhrožovali a vydírali poslance, aby podpořili církevní tunel - ano, toto se také provalilo na lidovce !!!!

  Členové této zločinecké strany by měli stát před soudem, pak být naloženi do sudů a spuštěni do Vltavy, aby si je vyzvedli v Německu, které mají tak rádi.
  Ale podobnou špínu mají na rukách další tunelářské zločinecké strany, které hlasovaly stejně - TOP 09, ODS, Starostové, nejspíš Praha sobě ap.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A lidovecké přísloví: "Co bylo ukradeno se musí vrátit". Lidovců ani 100 Otčenášů a Zdrávasů nepomůže, budou po volbách pod 5%. K tomu nám dopomáhej Bůh.

   Smazat
  2. No a co, škorpione!?!?!?
   Za ten sloup plédují černop®delníci, ti samí, kteří plédovali za megatunel = církevní restituce.
   Ale v tomhle případě jde o kulturní památku, o dílo šikovného kameníka, který vysochal krásný sloup.
   Učinil tak nepochybně kvůli obživě, ideologie mu byla asi šumák. Stejně, jako i mně.
   Ten sloup zbourali ožralí santusáci, kteří si nezadali s Tálibány bourající mi Budhy.
   Tečka.
   Helanov

   Smazat
  3. 15:25 Snažíte se odvést pozornost od věci a tak píšete nesmysly..

   Smazat
  4. Strhli ho před 102 roky, protože ho vnímali jako symbol potupy - však mu také říkali "Sloup hanby". Když už však byl stržen, ať už byl krásný či nikoli, nevidím žádný rozumný důvod, proč na jeho místě vztyčovat jiný sloup, který navíc není ani kopií původního - takže jaká krásná kulturní památka?
   Vznovuvztyčení atrapy původního sloupu hanby proto vnímám ne jako touhu po zkrášlení, ale jako symbol.
   Zda je mé vnímání tohoto úkonu pokřivené, a jako symbol čeho vnímám vnímám vztyčení oné atrapy sloupu hanby, na to už si každý odpoví sám.
   P.S. Tak nějak mi jsou ti ožralí santusáci minulosti bližší než současní vztyčovatelé.

   Smazat
  5. 16:31...No dobře.Ale bude tam ten sloup žrát chleba?Nebude...
   Podle mne jde jenom o zbytečnou bouři ve sklenici vody.
   Ať se každý klaní u čeho chce,ne?
   Nepřijde vám kapku divné,že Paroubek,který se v růžové mikině cásal na čele Prague pride horuje pro evangelikály??????????
   Proč nehoruje pro katolické buzny, jako Putna? ;-)
   Helanov

   Smazat
  6. Mezi vasimi santusaky byla i Milada Horakova.Kdyz nemate Helohov poneti o ceskych dejinach a jejich smyslu tak radeji mlčte.Vase historicke uvahy jsou na urovni babickovskeho povidani na zaprazi.

   Smazat
  7. Korouhvičku Bradavici z Lidu jsem měl od jeho objevení se v politikářské aréně za škodnou a miloval ho jak pazdero v prdeli, ale i kamvítrplášť může občas upozornit na něco zásadního.
   A ono to zásadní je! Není to bouře ve sklenici vody jak by se mohlo zdát.
   Mě až před chvílí docvaklo, že ten sloup Ostudy nebude stát na místě sloupu Hanby, ale na Staromáku! (Věděl jsem to, ale pak zapomněl.)
   Takže znovu se ptám - čeho má být symbol atrapa sloupu Hanby postavená na témže náměstí, kde stojí symbol českého odporu proti zvůli?
   Není to kopie ani replika, ale atrapa bez kulturní hodnoty, nebude stát na místě původního symbolu potupy - takže je to symbol a nic víc než symbol a úmyslná, ač skrytá, urážka! A všechny ty kecy okolo nejsou ničím jiným než prachsprostou manipulací.
   Jo, chleba nám žrát nebude - jen nám kousek něčeho (hádejte čeho) užere a cosi (hádejte co) připomene.

   Smazat
  8. Helenko!
   Bouře ve sklenici vody?? Tak nebuřte a neobhajujte! Položte si otázku jakými nástroji jsou masy hloupých gojimů ovládány a okrádány (o svobodu, majetek, vzdělání, kulturu i děti).
   Pusťte si k tomu pár Pjakinových výkladů teorie KOB a 6-ti priorit řízení a bude vám jasné, že symboly se nevztyčují pro žijící generaci, nýbrž pro ty co se teprve narodí jako otroci. Boj o knihovnu VH ve tvaru obrovské chobotnice je signifikantní. Další generace práglistů, neznalé dějin (pouze histerie) by viděly jak velká růžová chobotnice požírá šedivé rozvaliny Hradčan a vo to GO!! Nemusíte bojovat za český národ, ale bojovat proti němu je CHUCPE!!

   Smazat
  9. 15.25 Paní Helanov, ti tzv. "ožralí santusáci" byli prototypy disidentů... kteří chlastali méně, než Havlův disent klub, a narozdíl od havlových kavárníků si chlast platili sami, bez subvencí z ciziny za budoucí vlastizradu... a na pomník vítězství násilné rekatolizace a následné třistaleté poroby Národa českého šli sami osobně, nezneužili "děti" jako listopadníci 1989...

   Smazat
 4. Ten pán co ten sloup dělal už dopředu musel vědět, že ho nedělá zbytečně! Horáková se obrací v hrobě, kdyby tohle věděla tak by si to hodila sama. Mariánský sloup, pomník Vlasovcům...Praho co bude dál? Socha Moravcovi, Háchovi a třeba i Čurdovi, který se za války zachoval statečně a postavil se proti západním teroristům a odhalil je? ÁÁÁch jo!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Konečně se tu začlo, pravda, s třicetiletým zpožděním, ale přeci, s řádnou dekomunizací!

   Smazat
  2. 17:17 - to nejhorší , co bylo v národě, zvedlo hlavu. Jdeme vstříc občanské válce.

   Smazat
  3. 14,47 Protože jsem nevěřila, že by opravdu ten sloup pana Váni chtěli zastupitelé Prahy postavit, moc jsem to nesledovala. Teď mi to připadá, že nějaký sochař si usmyslel udělat a postavit zmíněný sloup a jeho přátelé ustavili k tomu nějakou Společnost pro stavbu sloupu (kde je vypsána sbírka). Prosím Vás nevíte, kdo toho člověka pověřil? V historickém centru je určitě nějaký památkový režim, snad nemůže kdokoliv přijít s nějakým svým nápadem.

   Smazat
  4. 17.17 Kde tu dekomunizaci vidíš? Tím, že postavíme sloup? Tím, že postavíme pomník Vlasovcům, zrádcům Sovětského svazu, kteří bojovali proti spojencům? Nebo dekomunizace, zavření 90letých dědků Štrougala a Jakeše? To jste čekali až jim bude devdesát, to jste se jich vy deratizátoři tak báli? No dnes dekomunizovat koho po 30 letech? Možná, že nerozbornou a nepřemožitelnou EU! Připomínáš mi fór: Haló,máte psa? Ne? Ihned otevřete tady gestapo. No to ty nepochopíš.

   Smazat
  5. 19:50 Dekomunizace obnáší komplexní vypořádání se s husito-bolševismem a čechomužyctvím jako takovým! Jeho součástí musí být též odsouzení všech těch Husů, Žižků, Roháčů, Kozinů, Redlichů-Mäsáryků s jejich křiváčkovskými přískoči typu Beneše! Znamená to uznat králem všech Zemí koruny Habsburky Karla a jeho syna Ottu! Je to o tom zbourat sochy tzv. obroditelů, socanských a jiných zrádců Říše či ruských rudých maršálů a nahradit je sochami kancléře Metternicha, maršála Radeckého či pana státního prezidenta Háchy!

   Smazat
 5. Milada Horáková se asi v hrobě obrací.Kolik úsilí jako mladé bojovnici za Český národ ji asi dalo než dokázala spolu se stejnými vlastenci tento Mariánkský sloup povalit a dokázat,že není symbolem České republiky.

  OdpovědětSmazat
 6. Šmankot, to je článek, to snad nééé ...
  Tak už se to tady zhádalo o pomník Koněva,Vlasova, teďka se jede Bílá hora, co přijde příště!?!?!?...Ufff...
  Měla bych návrh:
  Na vyšehradských hradbách postavit pomník Šemíkovi.
  A už by se to mlelo!
  Byl Horymír hrdina, nebo jen sprostý trapič ušlechtilého zvířete???
  Aktivisté z SOS ANIMALS by zatroubili do boje, slečny by možná odhodily i podprdy a pánové by dělali íhahahá :-)
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Paní Helanov, když i jeptišky odhodí podprdy a "nikáby" a mniši s kněžími a s preláty vrátí co jako tzv. církevní "restituce" podvodně vylákali z Českého národa a jeho světského státu... a žili by jenom z příspěvků praktikujících věřících a z výdělků za vlastnoruční UŽITEČNOU PRÁCI... pak ať si ten sloup na Svatém kopečku postaví - stejně je volí hlavně Morava, ALE AŤ TEN SCHWEINEREI NEASTAVÍ V PRAZE A UŽ VŮBEC NE NA STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ!

   Ovšem tzv. "náboženské obce" na loupeži století se podílející - čti Maizlovka - to nedopustí podle hesla: Co holokaust Gójim schvátí, nikdy gójim nenavrátí...

   Smazat
  2. 16:04... Souhlasím s vámi, minimálně někteří těch, kteří sloup podporují, to berou ideologicky.
   Ale já jsem starej pohan a tak ten sloup beru jen jako kulturní památku.Nic víc.
   Že by třeba inteligentní paní Marvanová (která je údajně za sloup) horovala pro če®nop®delníky si nemyslím.
   Helanov

   Smazat
  3. 14.57
   Zakladateli českého státu Boleslavovi I !!! Pomník.
   A mlelo by se to. Ale pro dobrou věc !!!

   Smazat
  4. Booze nebeskej ,to neni kulturni pamatka,to je oslava vitezstvi katoliku na 300 let nad reformaci.Káčo.

   Smazat
  5. Heleno Novotná, bylo by lépe, kdybyste mlčela. Vaše texty začínají nápadně připomínat Honolula.

   Smazat
  6. Paní Helo, prosím, přesuňte se do deníku Blesk.

   Smazat
 7. Bať, Bať, takhle si vážíme odkazu statečné Milady Horákové!!! Ti co tam ten sloup vrací většinou mají této vlastenky plnou ústa. Odpusťme ji že chtěla na Západu aby házel atomové bomby na Ústí, Plzeň, Prahu, Brno, Ostravu...vždyť tam všude žili také komunisti. Ale to je jiná kapitola. Každopádně svržení Mariánského sloupu bylo státotvorné.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Myslíte tu konfidentku gestapa že...
   https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/nemecko-vyplaci-duchody-belgickym-kolaborantum-a-clenum-jednotek-ss-40272155
   http://search.seznam.cz/?q=pravda+o+milad%C4%9B+hor%C3%A1kov%C3%A9&url=http%3A%2F%2Fwww.ksc.cz%2FPrecetli%2520jsme%2FMilada % 2520Hor% 25E1kov% 25E1% 2.520% 2520Prost% 25ECjovsk% 25E1% 2520Pravda.htm a v = 2 c = 1 data2 = mo4-n0tbF8oUmW8IL8eIrmHcfxAN1hjj4GWhy5_gO4I-b0kVSIR5hx8nfJhpeCG-Iixw4-kFwfzN1ildoBwmRw_RhzbO1AOOb2CiSMef7bC6meUIYh57cIkDsvUe1zSRx9j9keroflbgubDLCdzRGFyYU44
   Po februárovom víťazstve 1948 Milana Horáková otvorene vystúpila proti vtedajšej vládnej moci robotníkov, usilovala o vniknutie anglických a amerických vojsk na územie vtedajšej ČSR a o násilné zvrhnutie vtedajšej zákonnej moci robotníckej triedy. Keďže rekodifikácia zákonodarstva nebola ešte ukončená, z tohto dôvodu bola stíhaná práve pre porušenie tohto zákona o ochrane republiky a nie ako pokúša pravica demagogický presvedčiť občanov, že podľa totalitných zákonoch prijatých komunistami. Ona ako poslankyňa veľmi dobre vedela o aký zákon ide a aké následky ponesie ak bude konať v rozpore s ním. Teda logicky musela zákonite počítať, že za tento čin podľa tohto zákona bude súdená a aj odsúdená. Lenže zrejme ona ako poslankyňa a v tom čase významná osobnosť dúfala, že následky porušovania zákona sa jej netykajú (tak ako dnešní politici).

   Smazat
  2. 15.02
   Ty jedovatosti a tahání Horákové (plus bombardování komárů, do debaty jsou zbytečné).
   No, zbytečné... Prostě manipulace za účelem převekslování pozornosti.
   Stržení inicioval František Sauer a spol. spolu s pražskými hasiči (kteří na tuty nebyli zlískaní) a tehdy šestnáctiletá Horáková s tím měla společného pouze tolik že byla vycmrndlá a mrštná, pročež ji spoluúčinkující hasiči požádali zda by po žebříku do výšky 14 m. nevylezla a provaz neuvázala ona, neb pro dospělce by to mohl být vzhledem k jeho hmotnosti a délce vysunutého žebříku problém. (Páka a hmotnost břemene, pokud to někomu není jasné.)
   Nebylo to ironicky státotvorné - byla to symbolicky vyjádřená tečka za epochou. Howgh.
   A tak to mělo i zůstat.

   Smazat
  3. Blbě závorka - nojo, no

   Smazat
  4. 15.22
   Co má, do prdele už, Horáková co společného se znvuvztyčením symbolu národní potupy?!

   Smazat
  5. Horáková u toho byla a strhávala. Proto má s tím "něco společnýho".

   Smazat
  6. 22.50
   U stržení! Byla.
   Tato diskuze se však týká vztyčení atrapy sloupu, ne stržení originálu!
   Takže znova a pomalu:
   Co má Hrákové v r. 1918 společného ze vztyčením toho římskokatolického falusu v r. 2020?

   Smazat
  7. Bože, ty 0:11 nechápeš základní souvislosti!

   Smazat
 8. Opět to je další zkouška toho, jak jsme jako národ zpitomnělí a zda je Overtonovo okno dostatečně otevřené. V době kdy jsme zatrhli ušácký radar v Brdech jsme na tom byli ještě relativně dobře. Dle všeho na tom nejsme zas tak špatně a Mariánský sloup a podobné aktivity nám pomohou k odkrytí a odkopání protistátních šmejdů a to se bude možná brzo hodit. Podívejte v Rusku, tam už Putin začíná dělat pořádek a vlastizrádcům asi nastanou krušné časy a Rusko není zas tak daleko. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědo, mně to spíš připadá, že Paroubek zkoumá, jestli by se ještě ňák nedala zrecyklovat jeho kariéra ;-)))
   Helanov

   Smazat
  2. 15:28 Snažíte se odvést pozornost od věci a tak píšete nesmysly..

   Smazat
  3. 15:32...Od jaké "věci" ???
   Zkuste si něco načíst o té době.
   Těch mrtvol které za sebou zanechali husiti bylo víc než 27.
   Dalo by se i říci, že si husiti s Islámským státem moc nezadali.
   Ale nemá NEJMENŠÍ SMYSL se v tom vrtat.
   Helanov

   Smazat
  4. Husité nebyli svatí, ale když už, tak už si alespoň dejte tu práci a spočítejte si kolik obětí za sebou nechávali jejich odpůrci. Zároveň si uvědomte, že Husité bojovali i za očistu církve. Za náboženskou toleranci, což se o jejich odpůrcích nedá říci. Za další si uvědomte, že Husity zradili rovněž dnešním radám (nejen v té p...é Praze) podobní lidé. A pokud chcete srovnávat Islámský stát s Husity, prosím odejděte rovnou někam na Seznam či kam se to takovým lidem hodí, kde mají sobě podobné. Projevila jste se jako absolutní nevědomec základních pojmů a činů. Vaše poznámky rádoby vtipné a jakoby bleskové svědčí o něčem dlouhodobě jiném, něž zrovna o zdravém smyslu.
   Říkám si, že jestli jste právě Vy nebyla ten Unknown, který se projevoval jako minimálně blb. Já osobně s Vámi skončil definitivně a jednou pro vždy.
   Perun Hromovládce

   Smazat
  5. 15:43. Násilí plodí násilí. A kdo se brání holt taky nechává za sebou mrtvoly...Když Vás doma přepadne lupič a Vy ho zabijete, taky za Vámi zůstane mrtvola, budete tedy asi jako ISIL.
   Jan Hus, Jeroným pražský upáleni v Kostnici byli jen špičkou ledovce. Upalování tzv. kacířů bylo na denním pořádku, církev s tím tehdy opravdu nemazala.
   Křížové výpravy též nenesly pochodeň míru a smíření, ale pochodeň nemilosrdného vyhlazení stoupenců kalicha.

   Smazat
  6. 15:56...Nikoho nechci srovnávat,natož soudit!
   Jenom jsem se snažila upozornit, že husité svým "tlakem na pilu" (což je eufemismus pro jejich počínání) vybudovali protestantismu v českých zemích poněkud "blbou firmu".
   Ono všechno souvisí se vším.
   Helanov

   Smazat
  7. 16.40
   Kdyby na pilu netlačili, vytřela by si s námi katolická Evropa prdel o 200 let dřív. Když už jsme u toho řetězce příčin a následků.

   Smazat
  8. 15:56...A Tálibové snad nebojují za očistu církve???
   Tady jde o POUŽITÉ PROSTŘEDKY toho boje.
   Hromadné upalování měšťanů v kostelích se mi jako dobrý prostředek k očistění církve zrovinka nejeví.
   Vàm jo?
   Helanov

   Smazat
  9. 16:59...Jo,jo... Pražské Jezulátko vyráchat v dehtu a Pažskou Loretu naučit cinkat Ktož jsú Boží bojovníci...
   :-)))
   Helanov

   Smazat
  10. 17:01. Původně jste zmínila Isil jako přirovnání k husítům, to moc asi neobstálo, protože to jsou jen nájemní vrazi bojující za zájmy USA, tak ted zase Taliby...
   Ovšem husité původně bojovali pouze za právo užívat kalich. Pro sebe. Nikoliv povinnost pro všechny. Nikomu nic nevnucoval, chtěli jen to právo.
   Opravdu necítíte ten rozdíl proti církvi, která naopak nemilosrdně upalovala ty, kteří nectili BEZVÝHRADNĚ její dogmata ?
   Že se pak vše zvrhlo ve válku proti všem není ovšem chyba u těch, kteří se bránili...

   Smazat
  11. 17:20...Přečtěte si něco o tom,jak husitské trestné výpravy DALEKO za hranice České kotlinky vnímala Evropa.
   Heslo na Wiki Spanilé jízdy.
   Helanov

   Smazat
  12. 17:20
   Heriote, nemelte blbosti. Husité vraždili po tisících. Ne nějaké pány, okupanty, ale obyčejné řeholníky a řeholnice!!! Vypálili a zbořili desítky klášterů!!!
   Byli to obyčejní násilníci, zloději a vrazi, kteří se zaštiťovali Husem. Nic víc.

   Smazat
  13. Blbosti melete vy, s těmi "obyčejnými řeholníky po tisících"... :D. Fanatické povykování takových rádoby"husitobijců" je tak ahistorické a prvoplánově hloupé, že vám ani nejde věřit, že to o sobě nevíte... :D

   Smazat
  14. První klášter vypálil Žižka až poté, co byl křižáky napaden u Sudoměře. Urážky husitů a nestoudné lži jsou urážkou První republiky, legionářů, TGM atd. Napadáte samé základy moderního českého státu a jeho ideologie.

   To že jsme kolonie a krmelec Evropy je právě důsledek takových hajzlíků, jako je Helena Novotná (Helanov), Honolulu a Pepek Vyskočilů Statistik. Náš stát se obrací v řiť jako se již obrátila česká demokracie, veřejnoprávní televize, veřejnoprávní rozhlas, české školství atd. atd. atd. Sami jsme si vinni úpadkem, demoralizací, ztrátou identity.

   Smazat
  15. 17.57

   1)
   Obě strany používali tytéž brutální prostředky. (Opomněla jste nahnání Adamitů do stodoly a zapálení této, naházení nepřátel do dolů a další roztomilosti.)

   2)
   Přečtěte si něco o tom PROČ tyto rejsy Prokop pořádal; čeho tím chtěl dosáhnout. A nemám teď na mysli shánění žrádla. Prvoplánový účel těchto byl jiný; žrádlo a loupení bylo už "k tomu".
   A také toho dosáhl.
   Že se pak husitům nepozdávalo, že by měli zase makat na poli je už jiná věc. Lipany - a zaplaťpánbů za ně - byly jen logický důsledek loupeživosti druhdy Božích bojovníků a hamižnosti jejich hejtmanů, jimž se nechtělo vracet naloupený majetek.

   3)
   Osazenstvo klášterů nebylo ani zdaleka nevinnou obětí. Včetně jeptišek.

   4)
   Prosil bych stejný metr - ne loket - na husity a na křižáky.
   A gró všech válek:
   KDO ZAČAL ?!
   KDO PRVNÍ PROLIL KREV ?!
   KDO ZAHÁJIL VÁLKU ?!

   Smazat
  16. 19:18...Milane, tohleto všechno jsou jenom úvahy nad kanálem.
   "Kdo si začal..."
   Středověký člověk byl zřejmě většinově hluboce zbožný, a tak věřil všemu, co mu Bůh (prostřednictvím nějakého velebníčka) nakukal...
   Jednou jsem tady napsala, že v časech kdy se husiti mlátili řemdichy, na Apeninském poloostrově už jeli renesanci a osvícenství.
   Nicméně mlátili se u toho taky,neb za vším jsou prachy.
   Na tom se možná shodnem.
   Stop násilí!!!!!!!!!!
   Helanov

   Smazat
  17. 19.42
   Jo. A já vám tehdy odepsal, že na tomtéž Apeninském poloostrově jistá nadnárodní korporace zakázala pod trestem smrti o století později tisknout a číst Bibli ve "sprostém jazyce" toho kterého národa, neb blbým se lépe vládne.
   No a v dobách kdy mistr Jan plamenil proti zvůli mocných, měla zmíněná nadnárodní korporace hned tři "bohem pomazané" vládce najednou, což bylo jaksi v rozporu se zástupcem "náměstka Božího" na zemi.
   Tři neomylní úřadující náměstci najednou je zkrátka pro jednoho úřadujícího pánbíčka nadstav a šlendrián, neb na to nemá tabulky.
   Jo, mlátili se řemdichy - a vzešel z toho mlácení řemdichy po dvou stech letech učitel národů, reformátor školství nejen v Anglii, kam byl za tímto účelem pozván, zatímco teokraté na Petrově stolci osvíceni renesancí ze svého osvíceného poloostrova dál šířili temnotu nevzdělanosti ve sféře svého vlivu.
   Následkem kterého úžasného renesančního osvícení upalovali vědce, kteří tvrdili, že Země není středem Všehomíra.
   Já mám názor - vy máte názor.
   Na tom se možná shodnem.

   P.S.
   Teď nahraji trolíkům na smeč.
   Stalo se před asi 15 lety, že jsem šel s jednou pražandou do Botanické zahrady randit.
   No a jdem takhle přes náměstí pod Emauzy a ona hodí hlavou k pomníku "Praha svým výtězným synům" a vece:
   "Tady dřív stával Mariánskej sloup, ale v osmnáctým roce ho strhli. Já se zeptal jestli ten co se zapříčinil o jeho strhnutí byl Sauer a ona že jo. A protože jsem Frantu Habána ze Žižkova četl na vojně, vzal jsem to za bernou minci, páč Staromák se mi za ty roky z hlavy vykouřil a ona byla pražanda. Potvora ukecaná.
   No a jak jsem tak četl příspěvky v diskuzi, zarazilo mě, že má stát na původním místě - zatímco já si ještě před půlhodinou myslel, že jeho původní místo bylo tam, co je teď pomník legionářům.
   Chtěl jsem si napřed za svou blbost vynadat, ale nakonec jsem tak neučinil. Proč také, když mohu nadávací energii ušetřit, hodit to do placu, a vynadají mě jiní.

   Smazat
  18. 18:44 Tato země byla součástí Svaté římské říše a jejího nástupce - Rakouského císařství, od kterých obou jste dostali šanci stát se z divochů lidma, ale tu jste nevyužili! Zbyli tu pouze prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci - mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil). Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí. Snad jedině za tzv. Protektorátu si trochu spravili reputaci, když s jejich nikoliv bezvýznamnou pomocí se podařilo eliminovat tisíce vlastizrádných, protievropských komunistů (bohužel ani to nestačilo)! Pravda vyděsí!!!

   Smazat
  19. 16.26
   Už chápu proč ta hysterie ve vašich hnědých výkřicích. Prostě jste vyděšen a pískáte si. A což teprve až vám ta pravda dá po vaší sprosté hubě.

   Smazat
  20. 18:48 To ty už si moc nezapískáš, hovnere komoušyči, leda až budeš s rezavým drátem omotaným na hnátkách suplovat veřejný osvětlení poté co to tu praskne! - http://novysmer.cz/index.php/historie/2679-budape-1956

   Smazat
 9. Dokud budeme volit jako celek ty politiky, kteří mají "lepší profil nosu", "lépe ušitý oblek", "upřímnější úlisný úsměv", "ústa plná růží" (ze kterých nám ukazují jen květy a ne trny), dopadneme vždy stejně. Proč si nevolíme ty, kteří nám dávají sice trnitou, ale reálnou cestu? Copak si myslí většina lidí, že stačí, aby přišel nějaký zázračný panáček Harry Potter a svou hůlkou všechno změnil? Nebo jsou už tak zblblí, že už pro ně není kouzelná hůlka, ale kouzelná peněženka?
  Dnes už plně chápu to, co probíhalo u nás již od roku 1938, kdy nás vládnoucí politická "reprezentace" ve své většině zradila. Chápu, co se stalo po válce a už se tomu absolutně nedivím. To byl pokus zbavit se takovýchto politiků, kteří se na nás usmívají a mažou nám kolem úst med, ale ten je jen z pelyňku. Také chápu, i když se to pak i dnes zesměšňuje, proč vítězilo heslo - republice více práce! A to mimo jiného znamenalo i více suverenity i národní hrdosti, ne národní zapšklosti, jako dnes předvádí třeba USA a Polsko, či vlastně i téměř celá EU. Aspoň je vidět, jak dlouho trvá, než se odstraní zbytky národní suverenity a hrdosti.
  Je vidět kdo je kdo.
  Áále co, co se rozčiluji. Přijde kouzelný koronavirus (a nebo něco co je to jiného) a zbaví nás nás samých a tím se zbavíme všech problémů. Jenom ti, co dneska "vládnou" si budou muset vybrat. Buď chcípnou hned s námi kmány, nebo se nechají chcípnout o dva dny později jako idioti. Stejně budou překážet. Všichni zrádci vždycky překážejí a nejvíce po vítězství jich samých.

  OdpovědětSmazat
 10. Dokonce i v žumpě chorobných pražských exkrementů jsem produkci fekálního baviče Pavla Novotný považoval za nepřekonatelnou mez vší odpornosti. Zmýlil jsem se a řeporyjského starostu nyní překonali pražští zastupitelé.

  Po tomto jejich rozhodnutí, zdvihnout na Staroměstském náměstí prostředníček českému národu, si vlastizrádci asi budou chtít pospíšit, aby včas do půldruha roka, do 21. června 2021, do 400. výročí ponížení, stihli ryčně se vysmát Čechům a Moravanům současným i minulým, symbolickou oslavou násilné katolizace započatou hromadnou popravou našich dvaceti sedmi protestantských stavovských vůdců.
  Budou to chtít udělat navzdory národním zájmům, navzdory posudku historiků umění a architektury. Ale zato s podporou všech protektorů i lokajů Čtvrté Říše to asi budou mít šanci zvládnout.

  Tehdy před téměř 400 lety jsme Staroměstskou exekucí byli definitivně kolonizováni, národ přeorán hlubokou orbou, přesit zavlečeným cizím panstvem, přeformátován zničením všech dosavadních náboženských svobod a výsad Českého království jako do té doby nábožensky nejtolerantnějšího státu v tehdejší Evropě, svobod potvrzovaných sliby a listinami počínaje Kutnohorským náboženským mírem z roku 1485, pokračujíc Českou konfesí Maxmiliána II. z roku 1575 a nakonec potvrzenou Rudolfovým Majestátem na náboženskou svobodu z roku 1609.

  A před 370 lety tento pomník českého národa jeho porobu potvrdil a jako symbol ponížení fungoval tehdy a má teď stejně fungovat i po staletích.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co tak ztrhnout všechny odporné, žumpoidní kostely v ČR, Vláďo, jako symboly rekatolizace? Co tak škrtnout 300 let české historie?
   Mariánský sloup je dnes asi takový "zdvižený prostředníček" jako váš černý kokot na Svoboďáku.

   Smazat
  2. 16:06...:-))))))
   Napsal jste to i za mě!
   Helanov

   Smazat
  3. 16.06
   Jaký Mariánský sloup"?! Ona tam snad bude replika původního mariánského sloupu?!
   Strhnutím sloupu hanby vyjádřili před 102 roky tehdejší pražané svůj názor. A tak to mělo i zůstat - přinejmenším jako vyjádření ústy k těm, co co ho strhli.
   300 let historie? Kostely? Klasická manipulace.

   Smazat
  4. 17:12...Hamba mne fackuje, ale musím se přiznat, že moje úcta k ožralému Frantovi Sauerovi není úplně valná ;-)
   Helanov

   Smazat
  5. Helčo byl to světák, byl to bohém a ožrala, zrovna jako Jarda Hašek, ale jak vidno i přes to měli v hlavě zdravý rozum. Jasné je také to, že to byli také recesisti a to všechno, konkrétně u Haška namixovalo spolu, s talentem tu jeho genialitu. Jinak tomu kdo nezná, doporučuji knížku od Matěje Kuděje, "Když táhne silná čtyřka", kde on popisuje Haška a jeho kumpány a jejich eskapády v provorepublikové Praze. Kudějovo vyprávění o Haškovi, předčí jakýkoliv popis historiků. Ovšem nevím, zda se to bude líbít ženám. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  6. Ad 16:06 odpovím větu po větě, protože v každé lžete jinak:

   'A co tak ztrhnout všechny odporné, žumpoidní kostely v ČR, Vláďo, jako symboly rekatolizace?'
   Typická falešná argumentace přeháněním ad absurdum.

   'Co tak škrtnout 300 let české historie?'
   Součástí české historie není jenom těch 300 let, ale i těch dalších přes 100 let, včetně roku 1918, kdy v návalu uvolnění ze staleté poroby došlo ke svržení tohoto symbolu; a jakkoliv k té události můžeme mít výhrady, tak i ta je výmluvnou součástí historie; pozor však, to naopak vy chcete vymazat těch posledních přes 100 let historie!!

   'Mariánský sloup je dnes asi takový "zdvižený prostředníček" jako váš černý kokot na Svoboďáku.'
   V Brně není tak trapně dusno, jako v pražské žumpě, takže i tomu 'dílu' na Svoboďáku se rádi zasmějeme, to pro Vás musí být příliš těžké k pochopení :-).

   Smazat
  7. V Brně jsem žil 9 let a té hrůze zvané "orloj" jsem se tedy určitě nesmál. Ta moderní kašna je také "dílo". O tom zeleném hnusu zvaném "Omega" ani nemluvě. Starejte se o ty vaše hrůzy a ne o Prahu.

   Mariánský sloup v Praze, který se tam provedením naprosto hodí a historicky zapadá, mě nijak neirituje, nějaký "symbol poroby národa" v něm může v dnešní době vidět jen zakomplexovaný vůl.

   Ano, k té události stržení mám výhrady. Protože to nebyla vůle lidu, jak vy se snažíte lhát, ale impulsivní akce malého ožralého davu. Žádný "lid".

   Smazat
  8. Všem slušným Pražanům se omlouvám, určitě Vás je také dost, a samozřejmě nemáte to tam lehké, s tou 'pražskou žumpou' to prosím chápejte trochu úžeji, než jak to asi vyznělo, jenom jsem nenašel jak 'vlídněji' vyjádřit co v této příšerné kauze cítím.

   Smazat
  9. Všem českým vlastencům, ať jsou odkudkoli, není lhostejné, co se u nás děje. Mariánský sloup - zparchantělost jeho dnešní podoby to jen podtrhuje - je hrubou urážkou naší státní samostatnosti, naší státnosti, urážkou odkazu velkých českých buditelů a zakladatelů.

   Smazat
  10. 17:58...Díky,to si nechám ráda ujít ;-)
   Já vlastně nemusím ani toho Haška, je to takové čtivo spíš pro pány,nó :-)
   Helanov

   Smazat
  11. 17.25
   No, on Franta mimo jiné také sháněl lidem v zoufalé situaci bydlení, pomáhal jim, sám majitel věčného hovna, i finančně, a měl široké srdce pro každého potřebného otevřené dokořán. Takže jo.
   Frantu Sauera jako člověka beru i s tím chlastem.
   A proč taky ne, když před notordou a rasitou Churchillem, nebo před narkomanem Dalím sedí svět na prdeli (já také), že.
   A Hašek? Jak se jeden jeho kamarád vyjádřil o Ch. Bukowském: "Vynikající spisovatel, ale všivá lidská bytost." Já to tak mám s Haškem.

   P.S. Navrhuji přečíst si Husitskou epopej od Vondrušky. Je to nestranný pohled na oba tábory - katolický i podobojí - a stojí to za to. Žádná suchá historie, ale živoucí lidé v historii.
   Až na jeden problém. Každý svazek má přes 500 stran a je jich sedm. (Což mi nevadilo, abych si ji nepřečetl dvakrát a tak za rok dva, ještě než mi zaklepe na rameno Ailzheimer nebo kmotra s kosou, se do toho pustím potřetí.)
   Hm... Rozumím. 500 × 7 = jen pro pány :-)

   Smazat
  12. Chce to jen si uvědomit, že při flašce by se domluvili i Franta Sauer s Vaškem Havlem. Nechci propagovat alkoholismus, ale možná i otupuje hrany.

   Smazat
  13. 11.18
   Omyl. Při flašce by mu Sauer utrh řepu a udělal si z ní mičudu. Nehledě k tomu, že stržení sloupu nedomlouval Sauer s pražskými hasiči při flašce.

   Smazat
 11. Tak co, ještě by jste cinkali klíči na Václaváku?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Samozřejmě. S chutí a s radostí.
   Vy si klidně cinkejte za návrat vaší milované, předlistopadové totality. Už za chvilku, 25. února, máte šanci.

   Smazat
  2. Náprava nastane, až letiště Ruzyně se již nebude jmenovat po chrchklovi Havlovi a hnusný sloup na Staromáku bude opět stržený a zrádci budou opět zrádci a vrazi jako Mašíni budou opět vrazi. Jak to ta Kubiška zpívá: až se vláda vrátí do rukou lidu?

   Smazat
  3. 16.27 jen si cintej, ale počítej, že nic netrvá věčně a vy půjdete od válu.

   Smazat
  4. 16:34
   V 89 jste skončili, protože jste byli úplně mimo realitu. A podle vašeho blábolení to vypadá, že jste mimo realitu stále i po 30 letech.

   Smazat
  5. Musím uznat, že komunisti, ať byli jakýkoliv, byli aspoň vlastenci. Neměl jsem je rád, ale tohle jim upřít nemohu. Za nich by se nic podobného stát nemohlo.

   Smazat
  6. 18:54
   Komunisti byli sekta zmrdů, která terorizovala 40 let vlastní národ, vlastní spoluobčany. Ukradli si moc násilím a násilím na lidech si ji udržovali. Dokonce aby si v 68 zachránili vlastní zadky tak si na pomoc přizvali cizáky ze SSSR.
   Takže ne vlastenci, ale naopak, dokonalí vlastizrádci.

   Smazat
  7. Jsi hlupák a tu dobu (1968) jsi evidentně nezažil. To "pozvání" formulovalo asi 6 komoušů (Bilak, Kolder atd.), ostatní byli pro reformy a demokratizaci společnosti, tržní hospodářství atd. Při "prověrkách" jich několik set tisíc(!) raději vylítlo z té jejich partaje a ztratilo zaměstnání, než aby souhlasili s okupací. Byli to vlastenci a ty jsi hlupák!

   Smazat
 12. hele - berte to s nadhledem - až to začne, tak zas bude co bořit - holt ten co zapomíná si dějiny musí zopakovat, akorát se obávám že to bude stát spoustu lidskejch životů

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo, beru. Začal bych zbořením pomníku Koněva. A bez obětí. Berete?

   Smazat
  2. 16:39 - jestli si chceš zopakovat 2. světovou tak můžeš - ale beze mě - jo a místo Koněva doporučuju postavit pomník emanuela moravce - jako příklad pro mládež jak kolaborovat s říší

   Smazat
 13. Unknown-Helanov!Mám silnou pochybnost o jejím zdravém rozumu.Plete husity s českými pány.Amele cosi o obětech Husitů!Asi neví jak se vščechny církve a zejména katolická chovala všude ve světě.Co takhle INKVIZICE.Proti tomu byli husité jen čajíček.A kdyby to co se dějě dnes Hus viděl,nechal by určitě vyjet Blanické rytíře aby tu černoprdelnickou část národa nechal vyhubit.Všichni cosi melou o islamistech ale neví že mají za křesťanskou "humanitou 700 let zpoždění.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 16:44...No to byste ale musel nechat vyhubit VŠECHNY křesťany,ne?
   Koloniální mocnosti vraždily na všech kontinentech, třeba v Jižní Americe katolíci, v severní evangelíci.
   Ale bylo to prašť jako uhoď.
   Takže bych historii nechala chrnět, je to tak lepší.
   Helanov

   Smazat
  2. Husité nikde ve světě nevraždili a u nás se pouze bránili katolické a panské zvůli! Hustiti při spanilých jízdách ničili protivníka, který nás chtěl vyhubit, ničili jeho zázemí, aby nemohl nabrat sílu nás napadnout. Heleno, vy jste z historie své vlasti do své hlavy pobrala jen katolickou propagandu, která se vydává za "opravování toho, co komunisté lidem nalhali".
   Proč myslíte, že pro všechny národní buditele byli husité symbolem národního vzdoru a myšlenkové očisty? Proč vojáci našich legií si dávali husitské motivy do názvů pluků, obrněných vlaků a pod.

   Celá masarykovská politika je vám jen pro pohrdání. Ale to je přece identita našeho národa, našeho moderního stát.

   Švédi, Norové, Dáni - jsou hrdí na své Vikingy a co ve světě dokázali. A přitom to byli jen loupežníci, námořní lupiči.

   My v naší historii máme mimořádnou chvíli: husitství a reformaci. Dávno před Lutherem, před Angličany. Pokus o nápravu světských zlořádů a zneužívání ideologie k mrzkým temným cílům. A vy tohle házíte za hlavu, zrazujete, s obdivem hledíte k utiskovatelů a silám, které nás chtěli mnohokrát v historii vyhubit a papouškujete jejich lži.

   Měla byste se stydět. A jestli v podobném duchu národní zrady, ignorace a tuposti vede i ta svá ňoučata, tak potěš koště!

   Smazat
  3. Hela je "jen muška zlatá", trochu přelétavá.

   Smazat
 14. Do kostelů chodí stále méně lidí a vliv katolické církve upadá z roka na rok a žádný sloup ani restituce jim větší vliv ve společnosti nezařídí! Bohužel, pokud se bude chovat katolická církev jako "bubáci" , se svými podivnými praktikami, celibátu, kněží jenom muži a budou uplatňovat další duchovní "zkameněliny" , nic jiného než úpadek nemohou čekat! Papež sice říká, otevřete sakristie lidem, ale to se zhusta neděje a tak ubývá farníků a farářů a církev se ubírá do neviditelna!

  OdpovědětSmazat
 15. Když si to vše tak sesumíruji, tak co nám chybí? "Bratře Žižko, vzbuď sebe a koně a sjeď zkrotit zblblou Prahu, vyžeň ty lidské stvůry a idioty, kteří za obrok prodávají stát, národ, občany! "Nedej zahynouti nám ni budúcím". Ochraň nás od pražských zločinců, co v žoldu cizím bojují proto lidu!

  OdpovědětSmazat
 16. Valného významu sloup nebude mít! Pouze jako další atrakce pro turisty, nakonec, kdo se dnes zastaví před pomníkem Husa a nějak hluboce se zamyslí nad jeho poselstvím! Zrovna tak sloup je zbytečný a marný , katolická "zkamenělina" , která jim ovečky do kostelů zpátky nepřivede! Možná, že brzo začnou platit, aby jim vůbec někdo do kostela na mše chodil!! Farář a pět babek v první řadě to nevytrhnou!!

  OdpovědětSmazat
 17. Tí, čo strhli pamätník Panne Márii, museli byť hulváti. Tí, čo s ňou majú problém dnes, tiež.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Panenka Mária byla zneužita k potupení českého reformačního odboje. Katolický Slovák to nepochopí na své čaputí cestě k opětovné hungarizaci. Pamatuješ?: Tóth nem embér. Kdyby nebylo odkazu českých husitů a reformistů, tak vy, Slováci, byste už dneska byli jen národnostním skanzenem, podobně jako Polabští Slované.

   Smazat
  2. Nechápem, ako môže socha Ježišovej matky niečim niekoho potupiť. V 15.storočí sa etnicita moc nenosila.

   Smazat
 18. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 17:48 máme 5 smyslů, komouši pouze 3 smysly , pssst! T.j. dovoleno o tom mluvit, ty máš akorát v hlavě nesmysly a tak se řadíš až za ty komouše, ty blábolo Mnichovskej. Hej hou

   Smazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 20. Středověk neskončil, středověk trvá. Církev je firma, která neobchoduje s produkty, ale s lidskou blbostí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 18:04 B I N G Ó !

   Smazat
  2. 18:04...JO!!!!!!!
   A strejček Si dobře ví, proč nechává náboženské pošuky rozebírat na orgány!!!
   Helanov

   Smazat
  3. 19:51 Hovadina ! Kdo bude rozhodovat o tom, kdo je pošuk? Co když se rozhodne nějaká domovní důvěrnoce že zrovna vy Helo jste pošuk. Víte co píšete?

   Smazat
 21. Davidica,Turris eburnea, Domus aurea, Foederis arca, Ianua caeli, Stella matutina, Speculum iustitiae, Sedes sapientiae, Regina pacis, Consolatrix afflictorum - tedy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku by to bylo uctívání Panny Marie Nazarénské, nebo lépe česky, Nazaretské. Je to největší náboženská událost toho druhu v Brazílii, zvaná též amazonské vánoce. Sošky a obrázky Nossa Senhora s Jezulátkem jsou všude. V obchodech, holičstvích, restauracích, autech, stále, nejen v době Círio de Nazaré. V některých hotelech jsou i osvětlené oltáříky, vyzdobené květy. Odvěký a dověký archetyp, se kterým se v římskokatolických zemích nejčastěji setkáváme v kulturně podmíněné, barokní podobě. V 19. a 20. století ztrátový římsko-katolicismus symptomaticky odstranil Jezulátko a přidal spíše kýč a vykalkulované citové a morální vydírání.======================================Tichá vzpoura proti nelidskosti světa byla nahrazena nemateřskými hrozbami bojovné Spoluvykupitelky. Smysluplná tradice reprezentující a manifestující, nezávisle na institucích, církevních skeletech a v protikladu vůči kodifikovanému spirituálnímu kšeftařství a politickém zneužívání, hodnoty, které jsou zprostředkující a účinné i mimo oblast náboženství i ( především ?) v rámci ne-theismu a především jako hráz proti vulgaritě, agresivitě, zvěcnělé povrchnosti a potřebě zhoufnělé nesvobody, ale jsou chtěně přehlíženy nebo z povýšenosti nepochopeny a zamítnuty. Součástí oslav je pokání, kajícnost, pokora, vděčnost , naděje, lidové veselí, ohňostroj, kolotoče a jídlo, které patří k těmto dnům -- a jak to má být,

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A proč to sem píšeš? Dělá ti to dobře po těle? Tolik místa věnovat pouhé exhibici!

   Smazat
  2. 19.21
   Rostislav rád oslňuje.

   Smazat
 22. Ze by Helanov byl prekabateny honolulu.......hodne se to nabizi....dokaze svou kolikrat naivni blbostickou dost otravit...nebo Jandova schovanka?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Asi to i to. On ten Honolul také není čistý hlupák, jak se podle svých textů jeví.

   Smazat
  2. Zřejmě má vše nastudováno z Knihovničky pod lampou ...

   Smazat
 23. Smyslem akce je znovu a znovu jitřit společnost, ponižovat naše lidi, aby si uvědomili vlastní postavení služebního národa. Sama věc nemá žádnou kulturní hodnotu, je právě jen symbolem naivity "našich" zástupců, kteří jsou nepochybně připravení jednat ve vlastním mocenském oparu i v dalších jinde připravovaných kauzách proti národním zájmům, třeba i na zrušení Benešových dekrétů. Piráti se dočasně vyčlenili z klubka odrodilců, ale lze to považovat pouze za vychytralost.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Já se žádným sloupem nikde ponížen necítím. Jestli vy ano tak máte zřejmě nějaký osobní problém hlubšího rázu.

   Smazat
  2. To, že jste ignorant, který nechápe národní, státotvorné, morální, kulturní a historické souvislosti "sloupu" jen ukazuje na dnešní intelektuální bídu mnohých diskutérů.

   Smazat
  3. Ať si ten sloup klidně ti pražští blbečci postaví. Však ho zase strhneme... :-)

   Smazat
  4. 19:26...Nevím kolik vám je.
   Ale možná jste přežil Frontu na maso,která čněla na Letné.
   Tak se kousněte do sedinky a zkuste přežít i ten sloup.intelektuální bído... ;-)))
   V každé společnosti narazíte na něco, co vàm bude rvát játra.
   Helanov

   Smazat
  5. 19:12 "sloup" je testem co si češi nechají líbit v přepisování historie.A bohužel vy jste důkazem,že si nechají s.át na hlavu.

   Smazat
  6. Paní Novotná, dejte už pokoj s těmi svými vlastizrádnými kecy. O české historii nevíte nic, jen katolické pomluvy a lži. O smyslu českých dějin nemáte ani ánung. Masaryk vám nic neříká. Nedivím se, že mnoho mužů nebere ženy jako intelektuální partnery. Pozornost žen vašeho typu je obrácená opravdu úplně někam jinam. České politice fakt nerozumíte. Leda, že byste byla rodačka z Bavorska či Saska.

   Smazat
 24. 19:26...Prosím vás, vždyť jde jenom o kus kamene, který některým udělá radost, podrbe jejich ego.
  Nic víc...
  Proč by mi to mělo rvát játra?
  Nechápu!
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Proto ze pro vetsinu cechu je sloup symbol ponizeni a hanby ne nejaky kus sutru
   Je to jednoznacne provokace a pokus o dalsi ponizeni cechu
   pokud to tak nekdo nevnima je to jeho vec
   Sloup byl pred 102 roky strzen a je jedno kym a tak to ma zustat
   Co je na tom nejasneho..??

   Smazat
 25. Omlouvám se za tapetu, ale aktuální umístění je podstatné.
  Helenko!
  Bouře ve sklenici vody?? Tak nebuřte a neobhajujte! Položte si otázku jakými nástroji jsou masy hloupých gojimů ovládány a okrádány (o svobodu, majetek, vzdělání, kulturu i děti).
  Pusťte si k tomu pár Pjakinových výkladů teorie KOB a 6-ti priorit řízení a bude vám jasné, že symboly se nevztyčují pro žijící generaci, nýbrž pro ty co se teprve narodí jako otroci. Boj o knihovnu VH ve tvaru obrovské chobotnice je signifikantní. Další generace práglistů, neznalé dějin (pouze histerie) by viděly jak velká růžová chobotnice požírá šedivé rozvaliny Hradčan a vo to GO!! Nemusíte bojovat za český národ, ale bojovat proti němu je CHUCPE!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Máte to marný, ta to pochopit nechce a rozhodně nepochopí. Chudák manžel, jestli musí poslouchat takové "inteligentní" špičky! Navrhuji jejímu manželovi postavit pomník za Vytrvalost, pokud z toho nezblbnul.

   Smazat
  2. Helanov je buď vdova nebo rozvedená. Kdyby s ní nějaký Čech žil, byla by za ty kecy, co tu napsala už dávno po smrti.

   Smazat
 26. Helo, máte pravdu, nechme historii chrápat. Protože rozvášňuje zdejší obecenstvo k rekatolizaci, či husničení a mám obavu, aby nakonec neodstřelili Žižku s koňom na Vítkově, ta socha se mi líbí víc, než ta váĺhala (maus oleum KG) od Zázvorky za ním.
  Dobrou noc přeje nevěřící Tomáš.

  OdpovědětSmazat
 27. 19:58...Ďuro, nehloupněte!
  To neměla být knihovna VH, ale Národní knihovna, která se už do Klementina nevejde.Je roztroušená v mnoha objektech.
  Často s vámi souhlasím, ale někdy slyšíte trávu růst.
  To "dílo" vypadalo jak flusanec,na Letnou se nehodilo, tak z realizace sešlo.
  Dobrý, ne?
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Především Kaplický nedodržel zadání. Knižní fond chtěl strčit pod zem. Kaplický byl sebevzhlíživý egoista, který chtěl svým chrchlem navěky "oživit" panorama pražského Hradu.

   Smazat
 28. Bude to takový hezký český zvyk, jedna parta to postaví, druhá zbourá, třetí zase postaví, snad by se hodilo demolice zakonzervovat, až to na někoho zase přijde. Ze všeho nejdřív by to chtělo postavit korouhvičku, aby bylo patrno odkud vane vítr.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo. Měli bychom postavit pomník Jožinovi z bažin i v Praze a přežil by všechny režimy.
   Tedy až zelenomagorský. Ti by ho hnali s práškovacím letadlem!

   Smazat
 29. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 30. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 31. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 32. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 33. Cože? Stopětadvacet blábolů k nějakému výtvoru z kamene? Tak to už je opravdu diagnosa. Slet nemocných magorů žvaní a žvaní. Článek o kamenech - a můžou se strhat. Není to nakonec jedno? Záležitost občanů Prahy - Mekky zmrdů. Zaplaťpánbů jsou v ČR také malá města a obce, kde se lidé podobnými ptákovinami nezatěžují, a je tam v podstatě klid. Málokdo tam má i PC. Možná je to jen o tom PC.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. A co vy? Proč tu vlastně jste? Že máte PC? To má tady snad každý.

   Smazat
  2. 21.14 Řekl idiot a hupnu zpátky do žumpy.

   Smazat
  3. To teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Tzv. NR je jen prděním malomocných, neschopných, žlučovitých, klauzemanovských i putleroffských socek v pracovní době. Tihle odporní odulci nostalgicky pláčou na hrobech zpupných diktátorů, opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se žilo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Levicoví odboroví bossové a lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc nebo výrobní či prodejní družstvo si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí vlastní prací, bez olupování a parazitování na těch úspěšnějších. Blijí směrem na Západ, protože mu nikdy nebudou sahat ani po řiť, aby ji mohli políbit. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni. Nesvéprávná a nikomu neodpovědná voličská chátra si dokutálela žvanivého Milouše na hrad a šimpanzovitého Bureše do vlády, jako hovnivál svoji tlustou kuličku. Až ji budou chtít použít, bude vyschlá a prázdná, jako prognostický jurodivý „čestný předseda ČSSD“ a patron agentů - Walter Marxkopf a jeho vyčuraný agentský synáček komárek jr. a Burešův lokajský ovčuráček v ANO. Největšími Čechy jsou přivandrovalci Kim Čong Pitomio s bačou Burešem a Duo Klauzeman. Už není co znárodňovat, arizovat, ani rozkulačovat, privatizovat, vyvlastňovat, tunelovat či jinak uloupit. Budou už jenom zaslouženě „rýt držkou v zemi“, leniví, nepoučitelní a stádovití lumpenproletáři, státní zaměstnanci, parazitičtí komunističtí a postkomunističtí korytáři, estébáci, odboráři a další lemplovští kleptopracující, jakož i stejně parazitičtí, zamindrákovaní, práce neschopní eurobijci, exhibicionističtí neschopní, závistiví i zhulení pisálkové, buranští a lůze se podbízející režiséři, neschopní si ani společný kibuc či firmu založit, kde by se vlastníma rukama uživili, natož aby někoho dalšího zaměstnali. Ani Putin je živit nebude. Stejně tak nezodpovědné matky "samoživitelky", plodící stejné parazity. Bohužel na to doplatí právě ti pracovití, kteří nedobrovolně přispívají na množení této vrstvy. Řešením je pouze adopce do ještě přežívajících normálních rodin. Vyměnit uprchlíky za bolševiky (kus za kus).

   Smazat
  4. AHA ! Tak "přebujelý komunistický materializmus" říkáte! No to jsem se už dlouho tak nezasmál. Vždyť tento- řekl bych nenažraný současný kapitalizmus stojí a padá s co největší výrobou a co největším odbytem všeho. Všeho, co přináší zisk, bez ohledu na přírodu a životní prostředí vůbec. K ostatním blábolům, které jste tu vyvrhl je zbytečné se vyjadřovat. Q.

   Smazat
  5. 17:46 Nesmíš vytrhávat z kontextu věty, jak je zvykem vás odulých putleroffců! "Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus" - tedy ten bolševismus by býval rád byl bujným, ale zůstal chudý a hubený, teprvá v dnešních poměrech "trojbarevné bolševické otevřené kleptokracii a partajokracie" dosáhl přebujelosti!

   Smazat
 34. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 21.24
   Řeklo kavárenské hovno a skočilo do větráku, by zasmrdělo i vůkol kavárny.

   Smazat
  2. 22:38 ááá, další z Putlerových přískočů, kteří se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni tohodlenctoho svého škaredého fýrera! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Kdy konečně začnete prchat do svého ráje v Chujlostánu?!

   Smazat
  3. Odsmrádni, šmejde vyhulenej.

   Smazat
  4. Kdybys znal o sobě pravdu, Lejnere Putlerýči z 18:56, tak by si se dobrovolně sám rozplynul! Třeba tu, že tvým biologickým fotříkem byl zrzavej udavač Venca Flaška. To on naprcal tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   a to na mejdanu chátristů, kde vynášela popelníky! Jenže tě potratila a ten potrat souzi naložili do lihu a poslali škaredýmu kremlovoroj ke "Dni pabédy" jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů u jeho lejnolíhně ...

   Smazat
 35. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 36. Asi bych zavedl zákon, že na pomníky nesmí být použity peníze daňových poplatníků. Ať si na tu opičárnu vyberou pražáci třeba do klobouku, ale ne z rozpočtu.
  Stejně, jako bych zakázal pojmenovávání ulic, náměstí, letišť,...po politicích. Uvítal bych konstantní názvy, třeba podle rostlin, světových stran, nebo nerostů. Ušetřily by se nějaké peníze, ale hlavně, nekřičeli by jsme tolik do světa, jak velcí jsme kreténi.

  OdpovědětSmazat
 37. Tak já ty "naše" zástupce připisuji na seznam odrodilců a stydím se za jejich voliče. Pražané, kdo toto volil?

  OdpovědětSmazat
 38. Když už pražákům nestojí jejich vlastní, ať jim stojí alespoň ten žulový.Vadí mi, že ho budou stavět i za moje peníze.
  Jestli je v Čechách politická přízeň pomíjivá, pro pražáky to platí nejméně dvojnásob. Vůbec se mi nelíbí, když jeden falus chce stavět pomník zločincům a spousta dalších falusů chce stavět falus sami sobě. A všechno za naše prachy.
  Sečetl bych výdaje za tyto pózy a příští rozpočty pokrátil o výslednou částku. Nemáme čističku odpadních vod, drolí se nám silnice, dosluhuje vodovod (všechno vybudovali ti nenávidění bolševíci) a musíme sledovat, jak místo toho budují pochybné pomníky?
  Buď jsme tak bohatí, nebo tak neskonale pitomí.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.