Reklama

neděle 26. ledna 2020

Smíření s čím? (Ještě úvaha ke sloupu)

Lenka Procházková
26.1.2020
Pochybuji o tom, že si každý z oněch třiceti čtyř pražských zastupitelů, kteří ve čtvrtek 23. ledna 2020 rozhodli o znovupostavení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, uvědomoval, k čemu dává souhlas.

Je možné, že odezva, která se na internetu zvedla okamžitě po zveřejnění výsledků hlasování, některé ze souhlasníků zaskočila a že se dodatečně seznamují s dokumenty, přípisy a peticemi, které ve věci mariánského sloupu zasílali občané průběžně už od konce devadesátých let minulého století. Všechny tyto orazítkované dokumenty uložené v archívech pražského magistrátu jsou důkazem toho, že snahy o znovupostavení sloupu vedené pod heslem SMÍŘENÍ národa, narážely na „vozovou hradbu“ argumentů proti. Po vynesení čtvrtečního verdiktu si zastánci sloupu z řad veřejnosti navzájem gratulovali, ale poražené opovržlivě nazývali lůzou. Tento „klasický“ způsob „smiřování“ kdysi římskokatolická církev prosadila až do těch hrdel a statků. Francouzský historik a politik Ernest Denis v knize Čechy po Bílé hoře napsal o významu původního sloupu toto: „Ferdinand III. svěřil své království zvláštní ochraně Panny Marie, a postavil jí v červnu 1650 sloup se sochou její na předním místě hlavního města. Sloup tu byl symbolem, že "se Řím ujal vlastnictví Čech.“

Ke stržení symbolického sloupu se zneužitou sochou Panny Marie došlo 3. listopadu 1918, v den, kdy se na Bílé hoře konala manifestace desítek tisíců lidí. Sloup však nesvalil rozvášněný dav, ale žižkovští hasiči, které pro tento čin získal František Sauer. Na něj ani na hasiče nebylo nikdy podáno trestní oznámení, protože zničení sloupu nebylo vnímáno jako vandalství, ale symbolické stvrzení konce totalitní monarchie vládnoucí mečem a křížem. Když Pražané tu sochu odstranili, jsem rád, protože ta socha byla politickou potupou pro nás. (Tomáš. G. Masaryk: Cesta demokracie I.)

Připomenu, že tento symbol potupy byl vztyčen pár metrů od místa, kde byla v červnu 1621 popravena stavovská elita. Tedy muži, kteří se snažili uskutečnit svůj sen o konfederaci nezávislých států, kde bude svoboda víry zaručena každému včetně poddaných a kde král bude volen stavovským sněmem. Tak avantgardní plán musel být nejen poražen, což se stalo na Bílé hoře, ale i exemplárně ztrestán. Hlavy popravených umístěné v železných koších „zdobily“ Staroměstskou věž Karlova mostu ještě deset let. Sen o svobodě víry se ale nepodařilo zničit ani vyhnáním protestanské elity, ani plošnou násilnou rekatolizací zbylých obyvatel. Byl předávaný spolu s touhou po samostatném státě z generace na generaci. Až k Masarykovi a jeho legiím, které na frontách první světové války vybojovaly právo Čechů ale i Slováků na suverénní stát.

Snahy o znovupostavení sloupu vznikly už v období tzv. Druhé republiky v atmosféře, kdy klerofašismus povzbuzeně zvedl hlavu. Později se tyto snahy znovu objevily hned po změně režimu v roce 1990, kdy se ustavila Společnost pro obnovu mariánského sloupu. V prohlášení její Valné hromady konané 3. listopadu 1995 stojí: Našemu úsilí o obnovu mariánského sloupu v Praze jsou kladeny značné překážky. Po zvážení těchto skutečností jsme se rozhodli přejít na dlouhodobější strategii a současně změnit zásadně i priority a taktiku našeho postupu. Kdybychom v současné době vyvíjeli publikační, společenský a politický nátlak na okamžité obnovení sloupu, dotkli bychom se citů svých evangelických spolubratrů a spíše bychom v této přechodné a neurovnané době nejen uškodili své snaze, ale v očích agnostické veřejnosti i pověsti katolické církve… 
Přechodná a neurovnaná doba pro „naši“ římskokatolickou církev skončila 8. listopadu 2012 přijetím zákona o tzv. církevních restitucích. V den výročí osudové bělohorské bitvy získala katolická církev výhodnou vyjednávací pozici, takže už nemusí dbát ani na svou pověst ani na city evangelických spolubratrů a veřejnosti. My všichni pomýlení se teď tedy máme vzdát svého přesvědčení o smyslu českých dějin a pokorně se smířit s tím, že vedle pomníku Mistra Jana Husa bude obnoveně vztyčen symbol decimace našich „kacířských“ předků.

Třicet čtyři pražských zastupitelů už prověrkou úspěšně prošlo. Pamětní cedule s jejich jmény by na sloupu neměla chybět.

123 komentářů :

 1. Smíření národa? Přesně opak je pravdou. Ti, co přicházejí s kontroverzními návrhy mají přesně opačný úmysl. Ještě více rozdělit národ.
  Otřepané "Rozděl a panuj" nabývá v současné době úplně jiný rozměr. V Bruselu jsou v šuplíkách uložené takové plány, že po jejich uskutečnění vysereme čápa. A pokud by nám byly předkládány bez předchozí dělostřelecké přípravy, shodne se na jejich odmítnutí nejméně 90% národa. Ale takto rozhádanou společnost? To bude brnkačka.
  Spousta pitomců se bude držet zásady "Kdo nečůrá s námi, čůrá proti nám".A když jste nehlasovali "správně" kvůli Mariánskému sloupu (pomníku vlasovcům, válce s Ruskem a Číně,...), půjdu proti vám. I když s přísunem migrantů, ekologickém šílenství a jinými nesmysly také nesouhlasím, půjdu proti vám.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozhodnutí pražských zastupitelů jen dokumentuje jejich odtržitost od obyčejných občanů a jejich denních starostí a jejich nadřazenost.
   Přemýšlející se zamyslí a řekne si proč,
   proč teď,
   proč tohle,
   proč ne např. nové školky, jesle, dětská hřiště,
   proč bez mého názoru.
   Vždyť právě zastupitelé by měli být nejblíže občanovi a dělat, obrazně řečeno to, co mu na očích vidí.

   Žádné VOX POPULI, VOX DEI pro tyto mocí zaslepené "zástupce lidu" však neplatí.
   Nemají ponětí o skutečném významu slova demokracie, řecky demokratía a i když máme demokracii zastupitelskou, měla by být vůle většiny respektována.
   Tomáš Garrigue Masaryk Často říkal, že demokracie je diskuse.
   Demokracie byla v tomto, a nejen v tomto, případě nahrazena DIKTÁTEM, nebo-li O NÁS BEZ NÁS.
   Právě v takovýchto případech jako je M.Sloup, by měla přijít ke slovu PŘÍMÁ DEMOKRACIE - tedy referendum ke zjištění názoru OBČANŮ, kteří se po volbách stávají pro zvolené "mudrce" OVČANY bez práva na vlastní názor.

   A i když se záležitost týká především obyvatel města, v tomto případě, obyvatel Prahy,
   mohl by se tento zastupitelský "omyl" rozšiřovat po ČR jako čínský koronavirus.
   A tak je třeba pozorně hledat politická kukaččí vejce, nenechat je vylíhnout a zároveň odhalit Kukačky, které je mezi občany snášejí.
   Proto volím SPD, i když ne se vším souhlasím.

   Vymazat
  2. Bez důsledné a komplexní dekomunizace včetně vypořádání se s husito-bolševismem a čechomužyctvím jako takovým nemůže být smíření! Jeho součástí musí být též odsouzení všech těch Husů, Žižků, Roháčů, Kozinů, Redlichů-Mäsáryků s jejich křiváčkovskými přískoči typu Beneše! Znamená to uznat králem všech Zemí koruny Habsburky Karla a jeho syna Ottu! Je to o tom zbourat sochy tzv. obroditelů, socanských a jiných zrádců Říše či ruských rudých maršálů a nahradit je sochami kancléře Metternicha, maršála Radeckého či pana státního prezidenta Háchy!

   Vymazat
  3. Výborný komentář. Na ten sloup už si nikdo z žijících nepamatuje, náměstí má svoji ustálenou podobu a ten sloup by tam byl rušivý již na pohled. Lze výjimečně možno souhlasit s primátorem, že když už by se tam něco dostavělo, tak to křídlo radnice, vypálené Němci.S mocí hospodářskou přišla i moc politická a tak katolická církev bude chtít zase víc do všeho mluvit. Staroměstské náměstí je národní památka a tak by neškodilo o tom nesmyslném návrhu uspořádat referendum.

   Vymazat
  4. Chce to podat správní žalobu!!!! Zvedne tu rukavici SPD nebo Trikolora?

   Vymazat
  5. 17.00
   Bože, vy jste blbec...

   Vymazat
  6. Ad 17.00
   Domnívám se, že toto může napsat jen pražský blbec, anebo katolický fanatik z Moravského Slovácka.
   Morave

   Vymazat
  7. 17:00 Dekomunizace = rekatolizace ?
   A co má dělat těch pár lidiček, co nejsou komunisti, ani katolíci ? Asi nemají právo mít názor.

   Vymazat
  8. 17:55 Mohou být atheisty, ale musí rozhodně býti monarchisty! Neb jakákoliv novověká "republika" je nečistým dílem masonským. Poslední instituce hodná toho jména byla ta římská, založená na vojenské cti a slávě! Dokud vedla války o bytí a nebytí republiky, jakou např. byla ta s Pyrrhem, Jugurthou či Mithridatem a hlavně ovšem s Hannibalem, byla pevná jako ocel, lidé v ní hrdí a nezdolní! Zocelení bojem a každodenním nebezpečím, potřebou sebeobětování! Jak ale nastal tzv. mír, tedy když noví imperátoři - tzv. cézaři vedli místo vlasteneckých válek jen různé drobné válčičky či spíše šarvátky na vzdálených hranicích říše, tu s Germány, jindy zas s primitivními Dáky či Svéby, nastal úpadek! V samotném Římě pak množili se buzeranti, děvky a alkoholici a rostla korupce, letargie, tupost, bujely blbost a intrikaření! Dnes se k tomuto stavu opět přibližujem. To chceme? A bude hůř! Páč příroda nedopouští přežívání slabých a nemocných a my se k ní musíme vrátit, neboť jinak jako druh zahynem! I proto musí být pravidelně vedeny války, protože pud boje je hluboce zakódován v genech každého člověka, jen se ho u každého jedince nepodařilo stejně potlačit. Boj tříbí! Ten vynáší na povrch vynikající jedince mého typu a vyhání z času přebytečný kompars ražení místních užgryndaných čechomužiků, neb lidstvo existuje jen jako materiál pro šlechtění vynikajících jedinců, kteří píší dějiny! Ostatní z nich jsou pak beze stopy odejiti v podobně kolaterálních ztrát ... neb jak praví klasik: „Slabí a nezdaření mají zahynout: první věta naší lásky k člověku. A má se jim k tomu ještě pomáhat.“ (Friedrich Nietzche). Jinými slovy co je nemocné má zemřít a to, co je vynikající nesmí být snižováno na průměr!

   Vymazat
  9. Tady cedule se jmény 34 zasloužilých zastupitelů není k ničemu. Věci by nesmírně pomohlo, kdyby se na sloupu po dobu deseti let sušilo oněch 34 hlav, coby odpovídající dekorace moci.

   Vymazat
 2. Nerozumím té hysterii kolem Mariánského sloupu a připomínám, že pomník Mistra Jana Husa byl vystavěna ještě pod "útlakem Habsburků". Co se týká tolerance, jsme za těch 100 let úplně jinde.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Bylo by mi to také docela fuk. Kdyby se ty pražské opičárny nestavěly za peníze daňových poplatníků.
   Polovina republiky nemá čistírny odpadních vod. Většině obcí a měst dosluhují vodovodní sítě, spousta obcí a měst volá po silničních obchvatech, .... a my budujeme a následně strháváme pomníky, přejmenováváme ulice, náměstí a letiště. To všechno stojí nějaké peníze. Někdy víc, jindy méně. Ale zadarmo to není.
   Ať si na to pražáci uspořádají třeba veřejnou sbírku. Ale pokud to hodlají stavět za peníze daňových poplatníků, zkrátil bych jim příští přerozdělení daní o tyto nesmyslné částky.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  3. 9,02
   Smíření lze dosáhnout pouze důslednou dedebilizací společnosti. Kretény, jako jsi ty, zavřít do ústavů a tlumit. A tlumit, a tlumit,....

   Vymazat
  4. Ano přesně tak, s tolerancí jsme někde jinde. A co je tolerance, to je neschopnost organismu nebo společnosti bránit se cizorodým škodlivým prvkům. Nemůže je odstranit a tak je toleruje, ovšem za cenu výrazného zkrácení životnosti organismu nebo společnosti.

   Vymazat
  5. 7:51...Zhnusený,moc vám nerozumím.
   Na jednu stranu bědujete, že se nás někdo snaží rozdělit.
   Na druhou stranu mu to papáte i s navijákem, kvůli kusu šutru máte pěnu u huby.
   Zkrátka: "Kdo nečůrá s náma, čůrá proti nám." Že???
   Helanov

   Vymazat
  6. 7:51... Předpokládám, že si ten sloup zaplatěj če®nop®delníci sami.
   Teďka by mohli žrát koňský vejce, tak snad nebudou požadovat aby to zafinancoval erár.
   Helanov

   Vymazat
  7. 11,02
   Máme hen ten oný kapitalismus. A v něm by mělo platit, kdo platí, poroučí. Pokud si pražáci vyberou do klobouku na mariánské sloupy dva, ať si je klidně postaví. Pokud je staví z veřejných peněz, nerozhodují o tom pouze pražáci, ale všichni, kteří platí daně. Tak že i zbytek republiky. A jestli jim zbývá na mariánské sloupy za situace, kdy se zbytek republiky rozkládá za živa, je na stole otázka systému přerozdělování daní. Dlouho tvrdím, že daně by se měly rozdělovat paušálně na hlavu, bez rozdílu počtu obyvatel v tom kterém městě, nebo obci.
   Dám vám jeden příklad. Bydlím v obci se 120 obyvateli. Vesnice je cca 1 km dlouhá. Nemáme kanalizaci, ale máme vodovod. Na ten km vodovodu, který stojí, plus mínus stejně, jako v Praze, je napojeno oněch 120 lidí. V Praze, díky hustotě osídlení, je na stejně dlouhý kilometr napojeno nejméně desetkrát více obyvatel. Přesto dostává Praha, v přepočtu na hlavu, násobně více peněz, než my. Stejné je to i s údržbou komunikací, veřejné zeleně a ostatní vybavenosti.
   A potom se dočteme o cinknutých a předražených městských zakázkách, nebo stavbách zbytečných pomníků.To mne žere.
   Až budeme mít zemi, jako třeba Švýcaři, stavějme zbytečné pomníky. Kdyby si ten pomník měli zafinancovat samotní občané Prahy, buď by se vůbec nestavěl, nebo by byl asi metr vysoký.
   To se nám to budují zhovadilosti, když nám to druzí platí...

   Vymazat
  8. Helanov,
   Ještě jedna poznámka. komunisty jsem ve své době opravdu nemusel. Ale komu čest, tomu sláva. Bolševík vládnul čtyřicet let. Za tu dobu stihl dokončit elektrifikaci země, postavit desítky přehrad a zajistit pro většinu obyvatel pitnou vodu, zajistit bezplatné zdravotnictví a školství, dosáhnout potravinové soběstačnosti a pro většinu lidí dostupné bydlení. To vše bez abnormálního zadlužení země i obyvatel.
   A nyní demokraté. Vládnou tři dekády. Školství produkuje debily s titulem, zdravotnictví v rozvalu (u nás je nemožné sehnat zubaře, nebo obvoďáka), silnice se rozpadají a drtivá většina mladých je zadlužená do konce života. Země samotná má dluh 1,6 bilionu, ...
   Na to, aby demokraté alespoň vyrovnali skóre jim zbývá deset let. Myslíte, že to stihnou? já myslím že ne. A s každou zhovadilostí typu mariánského sloupu se onen rozdíl jenom prohlubuje. Jedni kradou a plýtvají a druzí na to už nestíhají vydělávat.

   Vymazat
  9. 11,08
   Obnova sakrálních staveb se bere, jako veřejně prospěšná činnost. Tu si mohou oni "černoprdelníci" odmáznout z daní. Ba co víc, mohou si zažádat o státní dotaci a bezpochyby jí i dostanou. tak že stejně to nakonec zaplatíme my, všichni.

   Vymazat
  10. 11:56...Někdo tady napsal, že sloup nebude replika, ale jen variace na ten původní.
   Tudíž nejde o památku a měl by to platit zadavatel, což jsou če®nop®delníci.
   Ale hlavně by se k tomu měli vyjádřit spíš památkáři, než my.
   Helanov

   Vymazat
  11. Pak ale platí, co jsem napsal v 11,56. Asi před dvěma lety nás oslovil jakýsi "podnikatelů s žádostí, aby jsme mu zmapovali boží muka, křížky a rozpadlé kapličky s tím, že by je zrenovoval. Když jsme mu opáčili, že na to obec nemá prostředky, ujistil nás, že můžeme být klidní, protože vše je financováno formou dotací z ministerstva kultury.
   Tak že stejně jde o naše peníze. Pouze si o ně řekne církev.

   Vymazat
  12. 7.51
   Nesouhlasím. Ten Sloup Ostudy, atrapa mariánského Sloupu Hanby, by neměl být vztyčen ani kdyby ho zacáloval Soros, knížepán Sráč, či jiný dobroser.
   Tak jako byl originál symbolem - a je fuk pod jakým zástupným pojmenováním, zda jako morový, či jako hold obráncům Prahy při obléhání - vítězství Říma (a Habsburků) nad kacířskými Čechy, bude i tato atrapa, pokud bude vztyčena, symbolem.
   Začalo to r. 1992 pokusem církve římskokatolické získat chrám Svatého Víta do svého vlastnictví. Spor se táhl 18 let a ukončila ho až dohoda V. Klause, co zástupcem státu - tedy lidu - s arcibiskupem Dukou, co zástupcem církve. Díky pane kardinále.
   Pokračovalo to restitucemi.
   Pro mě tudíž bude tato atrapa symbolem vítězství pažravé církevní menšiny nad bezmocnou nesouhlasící většinou.
   Pro mě osobně bude prostředníčkem vztyčeným co výsměch, symbol završení vítězství církve nad státem a v důsledku provokace s poselstvím "Polibte nám!"

   Vymazat
  13. 10:08 ááá, další nadržený křivohubý kleptoman či huhňavý dementní psychopat, vepřová držka, krysí tlamička, rektoskopická hlavička a šarlatán se ozval??? Jeden z Putlerových přískočů, kteří se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni tohodlenctoho svého škaredého fýrera! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Kdy konečně začnete prchat do svého ráje v Chujlostánu?!

   Vymazat
  14. 17:01 Nevztekej se! To teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Tzv. NR je jen prděním malomocných, neschopných, žlučovitých, klauzemanovských i putleroffských socek v pracovní době. Tihle odporní odulci nostalgicky pláčou na hrobech zpupných diktátorů, opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se žilo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Levicoví odboroví bossové a lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc nebo výrobní či prodejní družstvo si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí vlastní prací, bez olupování a parazitování na těch úspěšnějších. Blijí směrem na Západ, protože mu nikdy nebudou sahat ani po řiť, aby ji mohli políbit. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni. Nesvéprávná a nikomu neodpovědná voličská chátra si dokutálela žvanivého Milouše na hrad a šimpanzovitého Bureše do vlády, jako hovnivál svoji tlustou kuličku. Až ji budou chtít použít, bude vyschlá a prázdná, jako prognostický jurodivý „čestný předseda ČSSD“ a patron agentů - Walter Marxkopf a jeho vyčuraný agentský synáček komárek jr. a Burešův lokajský ovčuráček v ANO. Největšími Čechy jsou přivandrovalci Kim Čong Pitomio s bačou Burešem a Duo Klauzeman. Už není co znárodňovat, arizovat, ani rozkulačovat, privatizovat, vyvlastňovat, tunelovat či jinak uloupit. Budou už jenom zaslouženě „rýt držkou v zemi“, leniví, nepoučitelní a stádovití lumpenproletáři, státní zaměstnanci, parazitičtí komunističtí a postkomunističtí korytáři, estébáci, odboráři a další lemplovští kleptopracující, jakož i stejně parazitičtí, zamindrákovaní, práce neschopní eurobijci, exhibicionističtí neschopní, závistiví i zhulení pisálkové, buranští a lůze se podbízející režiséři, neschopní si ani společný kibuc či firmu založit, kde by se vlastníma rukama uživili, natož aby někoho dalšího zaměstnali. Ani Putin je živit nebude. Stejně tak nezodpovědné matky "samoživitelky", plodící stejné parazity. Bohužel na to doplatí právě ti pracovití, kteří nedobrovolně přispívají na množení této vrstvy. Řešením je pouze adopce do ještě přežívajících normálních rodin. Vyměnit uprchlíky za bolševiky (kus za kus).

   Vymazat
  15. 17,03
   Tolik slov. Na to, že jsi debil by ti stačily dvě slova.
   "Jsem debil".

   Vymazat
  16. 17:57 Kdybys znal o pravdu o sobě, Lejnere Putlerýči, tak by si se dobrovolně sám a bez jedinýho slova rozplynul! Třeba tu, že tvým biologickým fotříkem byl zrzavej udavač Venca Flaška. To on naprcal tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   a to na mejdanu chátristů, kde vynášela popelníky! Jenže tě potratila a ten potrat souzi naložili do lihu a poslali škaredýmu kremlovoroj ke "Dni pabédy" jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů u jeho lejnolíhně ...

   Vymazat
  17. Některé příspěvky, které píše psychicky narušený člověk, by tu neměly být. Není to vyjádření názoru, ale odporná stoka urážek a výblitků. Mám na mysli 8:13, 17:03, 17:01.
   Ke sloupu mám jednoznačný názor. Pokud se začne stavět, měly by mít strany, hlásící se k vlastenectví, dlouhodobý cíl - zbourat tuhle urážku vlasti i národa.
   Dalším podobným dlouhodobým cílem by mělo být odebrání církevního majetku a jeho předání státu, kam patřil na základě Josefovských a MAsarykových reforem. Církevní restituce byla sprostá krádež státního majetku, která šla daleko před rok 1948.

   Vymazat
  18. 10:38 Přesně tak, rovněž si říkám, jestli se prdění místních odulců*) dá nazvat "diskuzí"! Tito pilní v trolení, jinak ale zapšklí, neproduktivní blbci by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze.
   Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Vymazat
 3. Řekl bych, že dneska už málo záleží na tom, proč byl ten sloup kdysi vztyčen. Tím víc záleží na tom, proč ho chtějí vztyčovat dnes. Tady nám jsou "vztyčovatelé" dlužni srozumitelnou odpověď, která by jejich snahu věrohodně vysvětlila. "Smíření", dobrá. Ale koho a s čím?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. souhlasim

   Vymazat
  2. Přál bych si aby národní hrdina Šverma, který zahynul při osvobozování naší vlasti se vrátil na důstojné místo ke svému mostu.Přál bych si aby ty sochy a plastiky, které neměly nic společného s politikou(dívka vypouštějící holubici, někdy to umělecká díla významných sochařů) a byly po revoluci zničeny jen proto, že připomínaly dobu minulou, byly navráceny zpět. (ono to bude těžké když byly rozmláceny statečnými revolucionáři). Co různých plastik bylo zničeno(oslava vinobraní, žní, práce jako takové). P.S.Nevím ale není navrácení sloupu i urážkou Českých pánů? M.R.

   Vymazat
  3. Pro J.H. Přesně! Jakákoliv věc nebo i myšlenka může být využita jakož i zneužita k naprosto jiným účelům, než pro které vznikla. A to je i případ tohoto sloupu. Paní Lenka Procházková, které si jinak velice vážím, je toho důkazem. Nejen ona, ale zastánci obou křídel - pro i proti používají stejných metod: vezmou pravdivé údaje (fakta, citátty apod.), ale sestaví je tak, že ve výsledku vyjde nepravda (nechci říci rovnou lež). Je třeba vyjít z toho, KDY byl sloup postaven. R. 1657. Tedy v době, kdy Habsburkové nemuseli nikomu nic dokazovat. Od r. 1627 (na Moravě 1628) platilo Obnovené zřízení zemské, které jednoznačně upevnilo jejich moc. Tedy 30 let! Politicky i mocensky bylo rozhodnuto. Země se pomalu sbírala i ekonomicky. Tomu odpovídala i politika Vídně. Proběhlo několik amnestií. Byly vráceny některé majetky. Proč by tedy jitřili situaci nějakým pitomým sloupem? V Čechách (a v Evropě) tehdy odeznívala poslední morová rána. A v té době vznikla většina morových sloupů u nás i jinde. Není nikomu z těch "historiků" divné, že jsou skoro všechny barokní a ze stejné doby? Jen v Praze je jich několik, další jsou v Brně, Olomouci (památka UNESCO), v podstatě všude po celé zemi, v kdejaké větší vesnici. A právě takový byl i ten na Staromáku. Svědčil o tom i nápis na jeho soklu! O nějakém vítězství nad kacíři tam nebylo ani slovo. Jen o poděkování za záchranu Prahy. Tedy k účelům politickým byl vzat až pár set let po svém vztyčení. Dále, celá situace okolo stavovského povstání nebyla tak jednoznačná, jak paní Procházková naznačuje. Zaprvé nešlo o samostatný stát - ten jsme měli. Habsburkové vládli v Čechách i v Uhersku jako samostatných královstvích. Výměnou hlavy státu by se na statusu Čech nic nezměnilo. V r. 1618 vládl ve Vídni císař Matyáš. Ve Španělsku pak Habsburk Karel V. V r. 1618 prosadil Matyáš na český trůn svého synovce Ferdinanda Štýrského. A pak pro něj získal i uherskou korunu. Jak prosadil, když českého krále volil český stavovský sněm? Jednoduše: Ferdinanda, o kterém bylo všeobecně známo, že z něj jezuiti vychovali fanatického katolíka si zvolili čeští stavové sami! Protože šlo o moc, funkce, majetky a peníze. A tím, že si ho sami zvolili a pak se proti němu spikli českým stavům značně zkomplikovalo situaci, protože to proti nim postavilo vedle katolických i řadu protestantských vládců. A vše ještě pohnojili tím, že na trůn dosadili Fridricha Falckého, hlavu kalvinistů - tedy fanatiků, kteří se s luterány nemuseli. To popudilo zejména mocného Jiřího III. Saského, hlavu evropského protestantismu. Součástí unitárního habsburského státu jsme se stali až vyhlášením Rakouského císařství. A to bylo v r. 1804. Do té doby jsme byli součástí Svaté říše římské národa německého. Tedy ve Vídni mohl vládnout císař a v Praze docela jiný král. Jako Matyáš a Ferdinand. A myšlenka samostatného českého (a následně československého státu) neprocházela staletími. Přišla na řadu až v r. 1915! Do té doby se počítalo s našimi zeměmi jako součást Rakouska. Ale to by bylo na delší povídání.

   Vymazat
  4. 11.07 Danny, meritus věci je ve vyděračství a panovačnosti cizáckého katolicismu. Habsburgové a jejich moc u nás stáli na té prokleté církvi... která zase schvacuje náš národní majetek svými nenechavými pazourami... a pracuje pro cizácké zájmy proti Českému národu - a drze si to nechává od nás proti naší vůli ještě platit. Ten odporný symbol, mariánský sloup protireformace na Staroměstském náměstí, JE CHUCPE - KTERÝM NÁM INKVIZITOR DUKA, ŽEROUCÍ Z NAŠEHO NÁM LOUPENÉHO, DRZE MLASKÁ DO TVÁŘÍ... Alláh, budiž jeho jméno nastatisíckrát pochváleno, nám odpusť tento trest... Za loosera Duku ať se modlí katolická ulice (říkám to doufám správně, jak to ten "lidumilný asketa" říkal a říká o nás...).

   Vymazat
  5. Pro 16:41 "Nenechte zlosti cloumat svým majestátem" (Pekařův císař):))) Katolicismus vládl v těchto zemích od konce 9. století, kdy se Bořivoj s Ludmilou nechali pokřtít do konce století 14. Neboť jiné křesťanské vyznání nebylo. Pak se pral s utrakvisty (podobojí) do konce století 16. a byl v menšině. A potom až do konce století 19. měl zase navrch. Od začátku století 20. jsme národ ateistů. K církvím se sice hlásí asi 50% obyvatel, ale praktikuje jich slabých 10%. Daleko méně, než za akomunistů. A většinu kněží musíme dovážet, zpravidla z Polska. Jinými slovy nekatolíci jsme byli 200 let a katolíci cca 900 let. Co se placení církví týče. Tak faráři všech vyznání, ale nejvíce katolíci si tady hned na začátku existence naší republiky moc otvírali ústa. A to dopálilo TGM tak, že navhnul zákon, který zrušil odluku církve od státu. Kněží se stali státními zaměstnanci a museli skládat slib věrnosti republice. Za to pobírali plat stát se staral o vybrané církevní nemovitosti atd. Bez toho nemohl kněz své povolání vykonávat. Zákon začal platit od r. 1922. To rozvzteklilo Vatikán tak, že papežský nuncius (velvyslanec) odjel z Prahy a vrátil se až v r. 1990 na pozvání pana Václava Havla. Ten zákon převzali komunisti a platí vlastně dodnes. Jeho platnost skončí právě na základě převodu majetku do vlastnictví církví (nejen katolické, ale dokonce i těm, které v r. 1948 vůbec neexistovaly). Církve si z něho budou platit náklady samy. Až jim ovšem ještě vyplastíme nějakých bratru 100 mld Kč. Proto neplatíme konfesní (církevní) daň. Na rozdíl od Rakouska nebo Německa, kde si za spásu duše musíte něco připlatit. Podle toho k jaké církvi dáte důvěru.

   Vymazat
  6. Danny 17.25 V Německu a v Rakousku platí církvím ti, kteří se k té které konfesi přihlásili. Bezvěrci neplatí nic a také nemají nárok na kněžské kejkle kterými jim má být zajištěna milost boží.. Ovšem pouze Bohu, Alláhovi přísluší modlitby a pouze on jediný se za vás může u sebe přimluvit - bude-li to jeho vůle. Platit jakoukoliv církev je proto KONTRAPRODUKTIVNÍ... jako jiné platby falešným prorokům, prodavačům deště v příštím tisíciletí, a dalším podvodníkům.

   Vymazat
  7. Pro 22:37 s tím Alláhem nemáte tak docela pravdu. Jedním z pěti pilířů víry muslimů je placení milodarů - zakkát. Je to 10% příjmů. A to dodržují všichni muslimové, kteří vydělávají. Od velbloudáře po naftové šejky. Vůbec s těmi penězi pro sebe nepočítají. Ukradli by je Bohu a ten by jim to spočítal. Proto jsou imámové tak bohatí. Z těchto peněz hradí mešity a podporují věřící ve světě. Ostatní pilíře jsou: víra v jednoho Boha a Mohameda jako jeho proroka, dodržování Ramadámu, pět denních motliteb a cesta do Mekky (hadž), pokud to muslimovi zdraví a ekonomická situace dovolí. Takže Alláhovi motlitby rozhodně nestačí. Musíte solit!

   Vymazat
  8. Ale prd
   Vetsina muslimu nevyklopy ani gros
   Mesity calujou sejkove ze zalivu
   Na jejich pet piliru zapomente..))

   Vymazat
 4. Ještě jedna poznámka na adresu T.G. Masaryka. Současná věrchuška si z něj vyzobává jenom to, co se jí hodí do krámu.
  "Šlechta a vysoký klérus se podílel na tři sta letém útisku českého národa".
  Zní Masarykův citát. Za první republiky byly naplánovány tři pozemkové reformy, z nichž proběhla pouze jedna. Druhou zhatila válka a třetí nástup bolševiků. V té první byly vykoupeny za zlomkovou cenu pozemky šlechty a církvi a prodány bezzemkům. Většina chalupníků, vlastnící několik hektarů půdy, za to vděčí právě této reformě.
  Ale to se dnes také nesmí připomínat, protože my jdeme přesně opačným směrem. Majetky šlechtě i církvi vracíme.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. My nic nevracíme. Církvi její dnešní majetky byly d a r o v á n y !!! Minimálně od panování císaře Josefa II Habsburského církvi katolické nic nepatřilo. Opakuji: NIC!

   Vymazat
  2. Tato země byla součástí Svaté římské říše a jejího nástupce - Rakouského císařství, od kterých obou jste dostali šanci stát se z poloslovanských divochů západní civilizací alespoň krapet dotčenými lidmi, ale tu jste nevyužili! Zbyli tu pouze prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci - mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil). Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí. Snad jedině za tzv. Protektorátu si trochu spravili reputaci, když s jejich nikoliv bezvýznamnou pomocí se podařilo eliminovat tisíce vlastizrádných, protievropských komunistů (bohužel ani to nestačilo)! Pravda vyděsí!!!

   Vymazat
  3. Zalez, černohnědý šmejde.

   Vymazat
  4. 19:14 TGM byl mason, nikoliv klerikál! Tato tvoje zjevná blbost a neznalost je jen dalším důkazem toho, že teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Tzv. NR je jen prděním malomocných, neschopných, žlučovitých, klauzemanovských i putleroffských socek v pracovní době. Tihle odporní odulci nostalgicky pláčou na hrobech zpupných diktátorů, opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se žilo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Současný konzumizmus není nic jiného, než převlečený a přebujelý komunistický materializmus. Levicoví odboroví bossové a lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc nebo výrobní či prodejní družstvo si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí vlastní prací, bez olupování a parazitování na těch úspěšnějších. Blijí směrem na Západ, protože mu nikdy nebudou sahat ani po řiť, aby ji mohli políbit. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni. Nesvéprávná a nikomu neodpovědná voličská chátra si dokutálela žvanivého Milouše na hrad a šimpanzovitého Bureše do vlády, jako hovnivál svoji tlustou kuličku. Až ji budou chtít použít, bude vyschlá a prázdná, jako prognostický jurodivý „čestný předseda ČSSD“ a patron agentů - Walter Marxkopf a jeho vyčuraný agentský synáček komárek jr. a Burešův lokajský ovčuráček v ANO. Největšími Čechy jsou přivandrovalci Kim Čong Pitomio s bačou Burešem a Duo Klauzeman. Už není co znárodňovat, arizovat, ani rozkulačovat, privatizovat, vyvlastňovat, tunelovat či jinak uloupit. Budou už jenom zaslouženě „rýt držkou v zemi“, leniví, nepoučitelní a stádovití lumpenproletáři, státní zaměstnanci, parazitičtí komunističtí a postkomunističtí korytáři, estébáci, odboráři a další lemplovští kleptopracující, jakož i stejně parazitičtí, zamindrákovaní, práce neschopní eurobijci, exhibicionističtí neschopní, závistiví i zhulení pisálkové, buranští a lůze se podbízející režiséři, neschopní si ani společný kibuc či firmu založit, kde by se vlastníma rukama uživili, natož aby někoho dalšího zaměstnali. Ani Putin je živit nebude. Stejně tak nezodpovědné matky "samoživitelky", plodící stejné parazity. Bohužel na to doplatí právě ti pracovití, kteří nedobrovolně přispívají na množení této vrstvy. Řešením je pouze adopce do ještě přežívajících normálních rodin. Vyměnit uprchlíky za bolševiky (kus za kus).

   Vymazat
  5. Přesně tak. Církvi zde od Josefa II. téměř nic nepatřilo, vše bylo státu! Teprve zločinným předáním majetku státu církvi se tato domohla bohatství, které jí po staletí nepatřilo. Jak se často říká - Co bylo ukradeno, je třeba vrátit! V tomto případě musí být znovu odebrám církvi majetek, který jí po staletí nepatřil, a který ukradla.

   Vymazat
 5. Zatím se jim nepovedlo zbourat pomník Koněvovi a postavit pomník Vlasovcům,tak to zkouší Mariánským sloupem.Jenže,kdo to všechno prosazuje,ani jeden není Čech,mají jen České občanství,ale Izraelský a Německý pas.Stačí se podívat na fota,kolik Pražáků vítalo Němce-Heidricha.Je to doloženo statisticky,že v roce 1938,bylo 1/3 obyvatel Německé národnosti,1/3 židovské národnosti a teprve 1/3 skutečných Čechů.V současnosti to bude s Českou populací ještě horší.
  Proto tvrdím,Prahu oplotit a hlavní město České republiky ustanovit jiné město.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  2. Anonyme 8:46
   Kolik ti platí Novotný.

   Vymazat
  3. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Vymazat
  4. 8:46 Miláčku, doplním tvou neinformovanost, Děkovný sloup P.M. nestrhnul Kléma Gottwald, ani KGB, ale paní Horáková ve spolupráci s hasiči. Musím ti to napsat i když sám jsem proti politikaření a bourání baroka. Mám rád pravdu a nesnáším lež.

   Vymazat
  5. To vůbec nepomůže.

   Protože se z DRTIVÉ většiny jedná o lidi z "venkova", nové hlavní město dopadne stejně. Stejně jako "noví" zastupitelé" budou v bledě modrém to samé.
   Za druhé se také pletete, protože ten kdo nadšeně vítal okupanty v roce 1938, byl v drtivé většině etnickým Němcem nebo takovým "členem národa", kterých je i dnes VŠUDE po republice dosti a dosti (a v jiných zemích je jejich poměr i často - kupodivu - vyšší než u nás!). Jinými slovy dnešní kolaboranti, zrádci, agenti "jen" neziskových zahraničních agentur. Stačí si důkladně pročíst několik desítek knih o tehdejší době a vyvstane před Vámi tehdejší doba jako v reálu. Také pochopíte aspoň částečně politickou scénu u nás hned po válce. Ty fotografie jsou dvojí. Jedny ukazují hajlující nadšené Němce a ty druhé - nehodící se - ukazují smutek, sevřené pěsti. A vůbec, Vy byste šel "vítat" jako zrazený a odmrštěný své nové páníčky? Ne náhodou tehdy koloval vtip.
   "Byl jsi vítat Němce?"
   "Ne, já je půjdu vyprovázet."
   (byly různé varianty)
   Nevím odkud jste, ale byla místa, kde byli skutečně Němci vítáni "spontánně a nadšeně" koordinovaným úsilím tamních politiků, ale když se na to podíváte blíže, pak se zase jedná o etnické Němce.
   Pokud si myslíte, že například naše skutečné Národní obrození bylo hladkou jízdou na plný plyn skrz rakouské úřady, zase neznáte nebo neberete na vědomí historickou realitu. Říká Vám něco skupina Mafie (napovím - i třeba Beneš) na konci Rakousko-Uherska, nebo osudy obrozenců byli jen náhodou často tak smutné? Ta jejich práce dodnes není zcela dfoceněna a nejspíš nebude, protože se dnes nehodí.
   A zase tu byli ti, kteří žili z jiných a tím pádem se počítali vždy mezi "lepší" lidi. Třeba jen tím, že měli více peněz. Nebo se tam snažili dostat a to šlo jen za cenu zrady a poklonkování. A ti se vrtěli tam, kde jim kynul prospěch. Například vzorový kapitalista Beran, člen tehdejší vlády, nabádal v roce 1938 své obchodní kolegy - Nebojte se, Hitler nám přece peněženku nevezme.
   Kde jste vzal Vaše přesné statistiky o třetinách nevím, ale jsou mi dosti podezřelé, ale nebudu se teď s Vámi o to hádat. Dosti se však podobají tomu, že za Druhé sv. války bylo zajato až "tolik Čechů". Je to totiž (opět jak to v historii bývá zvykem) matení pojmů, kdy se Sudeťáci občas vydávali raději za Čechy než za Němce. Čechům a Moravanům totiž nevěřil ani Hitler a ani jeho pravá ruka K.H. Frank, natož takový Heydrich, proto se nám nedostalo té "cti" vehementně se zapojit do válečného šílenství severozápadních sousedů ...
   Takže opatrněji s komentáři a hlavně návrhy. Pokud by "nové hlavní město" bylo právě u Vás, tak by potom museli ohradit také Vás. Ostatně, není žádným velkým tajemstvím, že na "milionové" demonstrace se "scházelo" velice mnoho lidí z "okolí" Prahy. A přesto se na venkově nepodařilo zatím rozšířit jejich ideje, je to tím, že se prostě zkoncentrovali na jednom místě a venku byli roztroušeni.
   Jestli však na tom trváte, s klidem napište jméno obce (budoucího velkoměsta), kde žijete a budeme se snažit prosadit právě Vaše bydliště za nové hlavní město. To jen proto, abychom věděli jak zjednodušeně máme nadávat na "naše" Vaše "cizí" politiky, abychom Vás neustále iritovali.

   Vymazat
  6. Ad 10:19
   Každé centrum tímhle zákonitě trpí. Jenom menší centra v menší míře. A Brno to taky často poznamenává.

   Vymazat
  7. @10:19
   Dobrý příspěvek. Bez znalosti dějin bude dlouhodobé přežití národa obtížné.

   Vymazat
 6. Přece smíření s "konečným řešením české otázky"! ...Jaká shoda, že se to tak krásně časově shoduje i se zákazem vlaječek na stolech v FU!

  OdpovědětVymazat
 7. Díky Piráti,vaše politická pozice byla pro mne nečitelná, ale dnes je mi jasné, že kopete příkopy v naší společnosti. Mrzí mne, že jste nesplnili mou představu o moderní na technologii a vzdělání postavené mladé politice ve prospěch naší republiky. Obdivuji vaši vynalézavost i když nevím v jakém dresu vlastně hrajete, jedno je jisté, kompete proti Čechům a Praze. Ovládli jste Pražský magistrát a vaše vláda víc problémů přinesla a žádný nevyřešila.
  Můj hlas nemáte, váš obyvatel Prahy.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Piráti jako jeden muž byli proti "sloupu", tak nevím, co jim vyčítáte. Já je nemusím, nevolím, ale v tomhle případě překvapili mile.

   Vymazat
  2. 12:27 o tom, jak Piráti hlasovali, tam (10:11) není ani slovo, ale pan primátor je snad Pirát. Nebo ne? Určítě tam existuje tichá koalice a ta má převahu. Tak, vlk se nažral a koza zůstala celá.

   Vymazat
 8. Jo přesně tak a všichni co říkají že patříme na západ tak propagují západní panstvo co nám tu vládlo.

  OdpovědětVymazat
 9. A co Morový (Mariánský) sloup v Brně na Náměstí Svobody? Ten vás neuráží? Ten byste nechtěli strhnout?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Proč. V Brně se nepopravovalo. Ten brněnský sloup nebyl postaven, aby pokořil reformaci a dělal z ní hrozného draka.

   Vymazat
  2. 10.34
   Morový sloup v Brně nebyl nikdy vnímán jako symbol potupy, stejně jako všechny ostatní morové sloupy u nás. S jedinou výjimkou - toho pražského.
   A o to se zde jedná - ne o sloup jako takový, ale o to, co symbolizoval; jak ho pražané vnímali.

   Vymazat
 10. Tento dopis jsem odeslal panu Hamplovi, na ostatní vlastence nemám kontakt.

  Doba je radikální, jsou na místě radikální otázky a jejich radikální zodpovězení. Má radikální otázka zní: přemýšlela vlastenecká skupina o dostatečně radikálním řešení eliminace ohrožení existence vlasti. Mám za to, že by se řečnování na srazech mělo co nejdříve proměnit v organizování se, s cílem působit proti destrukční činnosti globalistů a iniciovat vůči ní vlastenecký odpor.
  To znamená vytvořit manuál, strukturu, způsob a nástroje potřebné k organizovanému a dostatečně silnému vlasteneckému odporu. Úvod manuálu by měl obsahovat vlastenecký manifest. Tvorba uvedeného by měla být v současnosti předmětem činnosti vlastenecké skupiny - iniciátora odboje.
  Tak to vidím já.
  Vlastenec

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Další dement, který si říká "vlastenec". Doufám, že všechny takové debily má podchycené BISka.

   Vymazat
  2. Áááá 10:53 - zase jeden protektorátní udavač, kolaborant a ubožák se naváží do vlastenců. Kádruj jako za soudruhů. Tobě i BISce to bude tak leda ku hovnu.

   Vymazat
  3. 12:31 Áááá, další nadržený křivohubý kleptoman či huhňavý dementní psychopat, vepřová držka, krysí tlamička, rektoskopická hlavička a šarlatán se ozval??? Jeden z Putlerových přískočů, kteří se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. Mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni tohodlenctoho svého škaredého fýrera! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Kdy konečně začnete prchat do svého ráje v Chujlostánu?!

   Vymazat
 11. Vlasovci, Koněv. Přepisování historie. Proboha, ať se vrátí do školy! Přímý účastník Pražského povstání účtuje se starosty Kolářem a Novotným:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Vlasovci-Konev-Prepisovani-historie-Proboha-at-se-vrati-do-skoly-Primy-ucastnik-Prazskeho-povstani-uctuje-se-starosty-Kolarem-a-Novotnym-611111

  OdpovědětVymazat
 12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Pravopis je vam cizi stejne jako vzdelani.Poproste panenku Marii ať vas ji přiuči.

   Vymazat
 13. Ách jó...
  Tady by si měl někdo cvaknout Kofoly a pustit si Nohavicovu písničku Hanba sláva...
  Helanov

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Heleno, vy se neumíte udržet zpátky? Vy musíte krafat do všeho, i když od věci.

   Vymazat
  2. 12:34...Tak hlavně že vy nekrafete do Heleny ;-)
   Je to tak těžký mne předskakovat?
   Helanov

   Vymazat
  3. 10.56 Dáš si FOFOLU?

   Vymazat
  4. Proč se musí stále vymýšlet úmělá témata o kterých víme, že náš rozdělují přikopy. Kdo to generuje ?

   Vymazat
 14. Naše moderní historie započala rokem 1918, kdy také v návalu uvolnění ze staleté poroby došlo ke svržení toho sloupu jako symbolu útlaku. A tím právě samo toto svržení sloupu se do budoucnosti stalo symbolem!
  V roce 1918 jsme nepopravovali likvidátory a zrádce národa, jenom jsme symbolicky svrhli jeden symbol potupné minulosti.
  Takže pokud by přesto měl být tento sloup ponížení restaurován, tak snad jedině v nějaké tomu odpovídající aktuální podobě, například několika válejících se rozlomených kusů.
  Zatímco podoba, jak plánují vlastizrádci celistvá, má být symbolem staronovým, navracejícím nás zpět do poroby, protože "symboly se nevztyčují pro žijící generaci, nýbrž pro ty co se teprve narodí jako otroci", jak včera citujíc Pjakina upozornil Ďuro Trulo.

  Je to boj o naši historii; a protože historii píší vítězové, je to boj o to, co a kdo zde nakonec zvítězí.
  Jestli zvítězí posledních sto let zformovaných především 20 lety Masarykovy republiky, částečně navazující i na národní reformisty 15. a 16. století, tento dosavadní (TGM) základ naší moderní identity;
  anebo zvítězí tomu předcházejících 300 let, zformovaných především prvními třiceti lety po staroměstské exekuci, symbolicky ukončenými vztyčením onoho sloupu národního ponížení. Před 370 lety tento pomník českého národa jeho porobu potvrdil a jako symbol ponížení fungoval tehdy a má teď stejně fungovat i po staletích.

  Samozřejmě, že restaraci tohoto sloupu mohou podporovat i přepjatí katolíci vzývající Pannu Marii, v tomto ohledu jenom pomýlení;
  především je to však symbol poroby českého národa, a proto každý kdo tuto restauraci podporuje, podporuje i reastauraci této poroby a je to vlastizrádce. Vlastizrádce s podporou všech protektorů i lokajů Čtvrté Říše, navzdory národním zájmům, navzdory posudku historiků umění a architektury.

  Protože vztyčením Mariánského sloupu byla 30-ti letá násilná katolizace Českých zemí symbolicky ukončena, národ byl poroben. Na tom místě, kde předtím 21. června 1621 bylo dvacet sedm protestantských stavovských vůdců popraveno.
  A rozdrceny byly všechny dosavadní náboženské svobody a výsady Českého království jako do té doby nábožensky nejtolerantnějšího státu v tehdejší Evropě, svobody potvrzované sliby a listinami počínaje Kutnohorským náboženským mírem z roku 1485, pokračujíc Českou konfesí Maxmiliána II. z roku 1575 a nakonec potvrzenou Rudolfovým Majestátem na náboženskou svobodu z roku 1609.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Vláďo a proč si nestrhnete v Brně váš Morový (Mariánský) sloup? Jak s takovým symbolem poroby, ponížení a útlaku můžete žít???

   Pro nechápavé - je to legrace. Právě Morový sloup je to jediné co je na Náměstí svobody pěkné a zapadá tam. Na rozdíl od hnusné, do očí bijící budovy Komerční banky, od odporného paláce Omega, od absurdního brněnského "kokota", od hnusné moderní kašny...

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  3. 11:00.
   Ano, dobře napsáno. Nejde o žádný "kus šutru", ale o symbol.
   Jen troubové, kteří nechápou, že morové sloupy byly stavěny na památku zemřelých na mor, je sem tahají a kladou debilní otázky, proč morový sloup na svoboďáku ještě brňáci nestrhli...

   Vymazat
  4. 11:49 Nevzdělaný vole Heriote, morové sloupy nejsou nic jiného než mariánské sloupy! Mariánské sloupy se vztyčovaly jako pamětní sloupy. Tu jako připomínka moru, tu jako připomínka války.
   Mariánský sloup v Brně byl postaven na památku morové epidemie, Mariánský sloup v Praze byl postaven na památku obhájení Prahy před švédskými vojsky.

   Oba jsou to ranně barokní sloupy, postavené ve stejném období, ve stejném stylu, oba jsou zasvěceny Panně Marii. Oba jsou v linii mariánských sloupů stavěných ve všech městech monarchie po 30 leté válce.

   Vy máte něco proti připomínce obhájení Prahy před švédskými vojsky? Hlupáku!

   Vymazat
  5. To, co jste napsal o ozdobil nadávkami, je právě jen katolická lež, propaganda, výmluva, mlžení. Pražský mariánský sloup na Staroměstském náměstí byl symbol poroby, zotročení národa, náboženské (rozuměj myšlenkové) nesvobody. Tuhle hrůzu přes 300 let symbolicky reprezentoval. Lidi ho v roce 1918 spontánně svrhli, prezident Masaryk si to veřejně pochválil. Všechno jiné jsou jen národu nepřátelské vlastizrádné kecy!!!

   Vymazat
  6. Ad anonym 11:17
   To, co už stojí, tak jenom tím samo o sobě už to je dokladem a možná i symbolem.
   To, co bylo svaleno, tak opět jenom tím samo o sobě už je to dokladem a možná i symbolem.

   Pokud mne vybízíte, abych strhával něco v Brně, tak právě tím prokazujete, že jste mimo mísu, že jste nepochopil.

   Vymazat
  7. 13.22
   Ale však oni ti hnědočerní poskoci kavárny dobře chápou o co jde.
   Proto tolik manipulací a jeduflusání.

   Vymazat
  8. 19:59 Kdybys znal o sobě pravdu, Lejnere Putlerýči, tak by si se dobrovolně sám rozplynul! Třeba tu, že tvým biologickým fotříkem byl zrzavej udavač Venca Flaška. To on naprcal tvou matku, tuhletu kurvu - https://im.tiscali.cz/press/2017/11/30/883039-final-0787-3800x2536.jpg

   a to na mejdanu chátristů, kde vynášela popelníky! Jenže tě potratila a ten potrat souzi naložili do lihu a poslali škaredýmu kremlovoroj ke "Dni pabédy" jako delikatesu. Od tý doby co ji zežral poletuješ coby shluk těkavých plynů u jeho lejnolíhně ...

   Vymazat
 15. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 16. 11:00 - prof. Pjakin, obvinil Medvedeva z nenavisti proti Rusku a otevrene se pridal na stranu Putina a jeho rozvedena manzelka (Putinova), rekla, ze jeji manzel byl popraven v roce 2015 a ze nynejsi Putin neni Putin.
  Mate o tom video - staci si ho najit ! Bohuzel, vy na vse, s cim si nevite rady, tak reagujete nadavkami.

  Ja se v Rusku a jejich intrikach NEvyznam, ale vy jste na tom jeste hure nez ja.
  Ja o Rusku nic nevim, ale vy jste jeste hloupejsi nez ja, vy ho stale natirate, glorifikujete.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Když nic nevíš, nic nepiš.

   Pak bude na redakci a ne na tobě, že šíří fakenewas.

   A Honolulu, podepisuj se, srabe.

   Vymazat
  2. 12:41 ja bych se podepisoval velmi rad , ale ten moskevsky VORISEK Dvorak s dvema paneckami V RUSKU na me uvalil zakaz a honbu.
   NICK HONOLULU

   Vymazat
  3. Cenzor Wenzel Hoffstein-Dworzak je známým čichačem prdů téhle židočekistické poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   a omámen jimi poté usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí! Trápí ho bejt součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících podlidí! - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   Ale potáhne vodsud jen s hrstkou svých odulých kumpánů a to tak rychle, že se nestačí ani posrat strachem, až mu dám čuchnout k této mé sukovici! - https://vimeo.com/82853398

   Vymazat
 17. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 18. Bude to symbol naši poroby a utlaku.Tentokrat toho dnešniho.Take nevzdelanosti ,neúcte k nasim dejinam a poroby.Zacalo to podvodnym havlovskym prevratem.Šílene.Doba Temna začala.

  OdpovědětVymazat
 19. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No Brňáci si na to asi už zvykli ale pro turistu je ten robertek nepochopitelný. To snad raději ten Mariánský sloup...

   Vymazat
  2. Co na to Vláďa z Brna?

   Vymazat
  3. 12:19...A co Vláďa na pyj koně Jošta Moravského?
   Aha?
   Helanov

   Vymazat
  4. Re (12:52):
   Kdepakže Joštův pyj! To je jen neotřelé ztvárnění jednoho ze tamních soc.-dem. bossů. Onderka tomu brněnskému "robertkovi" říkají.

   Vymazat
  5. 12:59...A já žiju v tom, že je to Matěj Hollan :-)
   Helanov

   Vymazat
  6. Re (13:22):
   ... tak tomu by hned vedle mohli vztyčit kopii.
   I ty dvě politické předlohy jsou totiž od sebe k nerozeznání.

   Vymazat
 20. Však on to těm poloskopčáckým svíčkám zase někdo jednou strhne. Za 50, za 100 let, ale ten čas přijde. A já jenom doufám, že pak budou namísto protestantů emigrovat statisíce nikdy nenažraných katolíků s rancem na hřbetě!

  Obnova symbolů poroby a ponížení českého národa by neměla být současným pronáckům u koryt rozhodně tolerována!
  Jména těch, kteří pro tuto zrůdnost zvedli ruku, vejdou do dějin!

  OdpovědětVymazat
 21. Spadl ten sloup jednou, a nestačilo jim to.
  V zákulisí si proto vytesali repliku, aby jim (a hlavně nám) připomínala svrchovanost (politického) katolicismu nad českým národem.
  Spadne tedy i podruhé ...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Strhni tedy i všechny kostely, všechny mariánské sloupy a vymaž 300 let české historie aby ti nic nepřipomínalo katolicismus.
   Nejsi nic jiného než naše rudá verze debilního Talibance.

   Vymazat
  2. Re (12:21):
   Nemám potřebu strhávat kostely a sloupy. Leč vřele souhlasím s TGM. Ten sloup na Staroměstské nám. nepatří.
   Tam náleží připomínka na mistra Husa a 26 popravených pánů ...
   A s rudými talibánci běž třeba do prdele, blbečku.

   Vymazat
  3. 26. ledna 2020 12:21 - tady ale nejde o všechny kostely a sloupy - jde o jeden jediný, který byl pro nás, Čechy po sto let symbolem nabyté svobody a státnosti. Brečíte tu na špatném hrobečku.

   Vymazat
  4. 12:51
   A proč byl zrovna tento konkrétní mariánský sloup z desítek jiných, skoro stejných, jakýmsi symbolem čehosi? Proč vám zrovna tento sloup vadí a ten v Brně vůbec??? Máte nějakou logickou odpověď nebo jen mečíte se stádem na povel?

   Vymazat
  5. Re (12:56):
   ... ten brněnský je morovým. Stejně jako je i ten slavný (a krásný) v Olomouci a jinde.
   Ty nesymbolizují nadřazenost katolicismu, ale pokoru a památku na utrpení.

   Vymazat
  6. Proč musíme pro všelijaké jakoby natvrdlé katolíky neustále opakovat to samé:

   Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí byl postaven jako symbol. Ten jediný, pražský, katolický je umístěn a orientován tak, aby Panenka Marie (symbol katolicismu) na jeho vrcholu šlapala na hlavu draka (symbol zatracené a nepřátelské reformace). Panenka Marie při tom šlapání draka hledí na místo popravy vůdců stavovského povstání, což byli lidé, kteří bránili proti fanatickým katolickým Habsburkům náboženské svobody a samostatnost českého státu. Všichni po mnoho století ten sloup jako symbol poroby a útlaku (nebo chcete-li vítězství katolicismu a absolutistické monarchie) tak vnímali. Proto při vytvoření či obnovení svobodného, samostatného moderního českého státu, který vykročil na cestu náboženské tolerance a ctění demokratických principů, svrhli sloup jako symbol nadvlády temných protirepublikánských, protidemokratických a protistátních sil. Dodnes katolíci reprezentují myšlenkový a náboženský diktát a kolaboraci s cizí mocí. Katolíci, na rozdíl od pravoslavných či reformavaných, slouží zahraniční moci s centrem mimo území republiky. Tam jdou i peníze, která pravicový parlament a vlády katolíkům věnovali. Z našeho společného darovali jedné sektě naše veřejné prostředky. Ostatní církve se pošpinily také, protože vzali držhubné! Sloup, který chcete postavit, je tedy i symbolem krádeže, zpronevěry

   Vymazat
  7. 13:02
   Morový v Brně i ten staroměstský jsou oba MARIÁNSKÉ sloupy. Brněnský byl vztyčen jako připomínka morové epidemie a ten pražský byl zase vztyčen jako připomínka a poděkování za obhájení Prahy před Švédy.
   Ale oba jsou to sloupy ze stejné katgorie mariánských, barokních, světeckých sloupů stavěných po 30 leté válce ve všech městech monarchie.

   Vymazat
  8. Re (13:12):
   ... sám to vlastně říkáte! Že totiž ten pražský (především) symbolizuje a adoruje vítězství katolicismu nad protestantismem.

   Vymazat
  9. Lidi nešťastní! Brněnský a olomoucký sloup stojí. Kdežto ten pražský se má stavět na místě, kde bude překážet.

   Vymazat
 22. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Re (12:10):
   Inu další tvořivý, který by rád celý svět obohatil. Bachratými andelíčky ...
   Ale co když se to světu nebude zamlouvat? Bude to silou?, jak to bezelstně vyjevil kdysi Bursík své Katušce (biomase)?

   Vymazat
 23. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 24. https://www.email.cz/web-office/dFn7x1AaEiuTXKVcMiJ8aBEGhuU2lycP1vqEgJxKleKQz9bgpgEKxwS7zj0QR9rJLdPmVTk/Slova_papeze_Frantiska__sokovala_hlavne_Duku_a_Halika.doc

  OdpovědětVymazat
 25. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětVymazat
 26. Velky dik pani Lence Prochazkove za tento clanek. Vyborny a velmi potrebny.

  OdpovědětVymazat
 27. Tahleta diskuse mi připomíná jeden chtip.
  Na pustém ostrově vysaděj dva zločince.
  Dostanou jenom dvě prkénka s dírkou.
  Po roce se pro ně zastavěj, ale je tam už jenom jeden.
  A žaluje : " Když on mi p@jeb@l moje prkénko."
  ***
  Pro nechápavé: Tu potupu si nemohl nechat líbit.
  Helanov

  OdpovědětVymazat
 28. Paní Procházková nejenže píše skvěle, ale v předchozí etapě odporu proti obnovení sloupu, podpořila i peticí toto snažení. Tuto petici podepsalo cca 2500 lidí a při prvním jednání zastupitelů Prahy, za primátorky Krnáčové a v hlasování převládl názor sloupek neobnovit. Potom měl jakýsi podřízený úřednický plch učinit jisté správní kroky, které měly celou kauzu ukončit, bez sloupku. Jenže plch prý zmeškal jakousi lhůtu v celém byrokratickém procesu a tím se rozhodnutí zastupitelstva HMP anulovalo. Tyto informace proběhly denním tiskem. Závěr si každý o celé věci udělá sám. A.Š.

  OdpovědětVymazat
 29. Tyto dohady stojí na vodě. Nejprve je třeba si ujasnit, co to je katolická církev (prakticky všechny církve, ale katolická se dopolitikařila k velké moci). Církve se vnucují, jako prostředník, mezi lidi a Boha. Zlikvidovaly gnostiky jako heretiky a vnucují názor, že bez nich a bez jejich podporování, není spasení. Na tomto ohlupujícím základě, potom vznikají ta různá díla, která mají tuto myšlenku v lidech utvrzovat.
  Ve skutečnosti církve pracují ve shodě a vzájemné podpoře s mocí, na umravňování stáda. Historicky si nejvíce rozumí s monarchií a s fašistickou diktaturou. Souhlasím s fundovanými příspěvky, např. milan26. ledna 2020 14:11, danny26. ledna 2020 11:07, Vláďa z Brna26. ledna 2020 11:00, čí Anonymní26. ledna 2020 10:07. Ale podle mého názoru, je zde vytvářen tlak na vytvoření dalšího takového ohlupujícího díla a ty dohady o historických souvislostech, jsou jenom takovým únikem od podstaty.
  Podstatou je, odpověď na otázku: „Čím se zasluhuje církev, abychom na veřejných prostranstvích vztyčovali její symboly a tím ji oslavovali?“. P.K.

  OdpovědětVymazat
 30. Děkuji paní Procházkové za příspěvek a předložení další faktografie z dob vzniku, zániku a soudobých příprav restaurace tohoto památníku hanby českého národa a doby Temna. Kdosi navrhoval, aby k znovupostavenému tomuto pomníku byl přidán i další, tentokrát holdující nacismu a Hitlerovi a době okupace 1938-1945. Bylo by to stejné. Česká národ se stal protikatolickým Bílou Horou, protinacistickým Mnichovem a 15.3.1939. Ty exhibice pražských politruků proti státu a národu se zhodnotí v budoucnu. Přijde doba dalšího národního a státního obrození, která ten nacistický svinčík z pražských radnic okupovaných velezrádci vymete! A proč má být Praha hlavním městem, když trpí protistátní vzteklinou? Neměla by se hermeticky uzavřít karanténou jako WUCHAN? A tam je to jen coronavirus!

  OdpovědětVymazat
 31. Postavení morového sloupu na Staroměstském náměstí lze zdůvodnit tím, že mor v nové podobě se na nás už delší dobu hrne. Mnozí jej šíří dobrovolně a nadšeně.

  OdpovědětVymazat
 32. Víra je soukromá věc každého člověka. Církev jakákoliv to už je špinavá politika- viz níže.
  https://beforeitsnews.com/global-unrest/2020/01/pope-francis-invites-freakish-circus-with-scantily-clad-women-doing-sexually-charged-dances-to-perform-in-reptile-shaped-vatican-hall-2526666.html
  http://severoceskapravda.cz/index.php/nazory/2141-c%C3%ADrkev-%C5%99%C3%ADmskokatolick%C3%A1-nezn%C3%A1-pok%C3%A1n%C3%AD-a-polep%C5%A1en%C3%AD
  Celý text: Cirkev-nezna.doc

  OdpovědětVymazat
 33. Opětovné vztyčení Marianského sloupu je potupa Českého národa. Mělo by být zveřejnění, kdo dal na tuto potupu peníze, protože toto bude za desítky milionu korun. Nebudu možná daleko od pravdy, když řeknu, že za touto nepředstavitelnou provokací bude stát katolická církev, zahraniční šlechta, sudeťáci a všichni ti, co nás jako Čechy nenávidí a stojí za prohlášením Haidricha, že Češi musí pochopit, že v tomto prostoru nemají co dělat.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Testuje se odolnost Čechů a zdá se, že když přijde návrh na likvidaci Čechů, radní v Praze a možná i jinde to klidně odhlasují. A kdyby i někdo odsouhlasil jeho opětovné zbourání, najde se další zrádce, který to dá k ústavnímu soudu a ten samozřejmě rozhodne proti Čechům, jak rozhodl vždy, když se rozhodovalo proti nám. Národ si vychoval inteligenci, která nyní národ nenávidí a vzhlíží k cizincům.

   Vymazat
 34. Za všechno, jak bourání, tak nevoli ke stavění sloupu, může Zeman, Babiš a možná i Putin.

  OdpovědětVymazat
 35. Jednou bude alespoň zase co bourat. On už to velice dávno Zápotocký říkal: „Budeme bourat a stavět“.

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.