Reklama

středa 22. ledna 2020

Svět ruskýma očima 542

Zajoch
22.1.2020 Outsidermedia
USA odmítají jakákoliv omezení a usilují o vojenskou převahu v kosmu  * * *  Čím se Číňané odlišují od některých jiných národů v regionu  * * *   Pokud přestane platit úmluva z Montreaux, budou mít USA k Černému moři dveře otevřenéPentagon zrychluje závody ve zbrojení v kosmu


Vladimir Prochvatilov
13. ledna 2020

Dne 20. prosince podepsal prezident USA National Defense Authorization Act – NDAA na finanční rok 2020. Celková suma válečných výdajů 738 miliard USD je o trochu nižší, než si nárokoval Pentagon a Bílý dům, což bylo 750 miliard USD. I tak je to ohromné. NDAA 2020 hodlá vytvořit kosmické síly USA jako šestý typ ozbrojených sil.

Nová organizace amerických ozbrojených je posílena průlomem v oblasti odpalování raket: V zájmu armády budou odpáleny dvě Muskovy rakety SpaceX Falcon Heavy. V roce 2020 dojde k prvnímu startu malého satelitu ve společnosti Richarda Bransona Virgin Orbit. K tomu poslouží raketa LauncherOne, odstartovaná z modifikovaného letounu Boeing 747 (Cosmic Girl), se základnou na jednom z největších strategických letišť USA na ostrově Guam.

Vedení bojových akcí kosmickými prostředky umožňuje dosáhnout rozhodující převahu nad nepřítelem, který nemá odpovídající možnosti v družicovém vybavení.

Pro ozbrojené síly USA se ukázalo být nezbytným vytvoření kosmických sil, protože Rusko a Čína zavedly mohutné systémy A2/AD (anti-acces a areal denial – omezování a zakazování přístupu a manévrování). V americké vojenské terminologii tak nazývají potlačování nepřítele za pomoci konvenčních zbraní.

Souvisí to s přípravou raketových systémů dalekého doletu v Rusku a v Číně, které vytvoří ochrannou sféru, do níž nemohou proniknout vojska nepřítele bez rizika ztrát. Čínské A2/AD jsou orientovány na zničení útočných skupin letadlových lodí protilodními balistickými raketami DF-31D a DF-26 a také v Rusku zakoupenými ponorkami třídy Varšavjanka a systémy S-300.

Na zakázku letectva USA připravili v roce 2020 analytici RAND Corporation dokument Space Weapons – Earth Wars (vesmírné zbraně – pozemní války), podle kterého není-li možno se vyhnout zbraním v kosmu, je potřeba, aby USA předehnaly jiné země v militarizaci prostoru kolem země.

RAND uvádí následující klasifikaci kosmických zbraní: Zbraně orientované energie (directed – energy weapons). Kosmické megawatové lasery s jaderným pohonem a dokonalou optikou, schopné zničit raketu nebo cíl na zemi a útočící rychlostí světla;
 1. Kinetické zbraně (kinetic energy weapons). Jsou založené na využití kinetické energie elementů pohybujících se rychlostí přes 1000 metrů za vteřinu. Předmětné elementy mohou být řízené i neřízené rakety malých rozměrů, dělostřelecká munice nebo kovové šrapnely. Kinetické zbraně mohou ničit cíle v kosmu, ve vrchních vrstvách zemské atmosféry i na povrchu země.
 1. Konvenční kosmické zbraně. Kromě dělostřeleckých a raketových systémů se mohou použít radiofrekvenční a mikrovlnné zářiče.

Dokument RAND předcházel vzniku strategické koncepce „okamžitého globálního úderu“, zveřejněné v roce 2003. Tyto dokumenty podnítily vojenské a politické vedení USA k militarizaci kosmu. USA odmítají jakékoliv mezinárodní omezení hájíce tak své „právo“ nadřazenosti v kosmu. Kosmickou vojenskou strategii USA sestavuje především americké ministerstvo obrany a její agentura DARPA. Nově byla vytvořena Agentura pro rozvoj vesmíru (Space Development Agency). Má osm hlavních úkolů:
 • Trvalé globální varování před raketami;
 • indikaci, varování, cílení a sledování raketových hrozeb;
 • zajišťování alternativního určování polohy, navigace a synchronizace všech bojových systémů v případě selhání GPS;
 • globální rozvědku situace v reálném čase;
 • rozvoj odstrašujícího potenciálu;
 • zajištění pozemní infrastruktury kosmické podpory (pozemních stanic spojení a startovacích zařízení);
 • zajištění více domén nezávislých na centru řízení bojových akcí, včetně jaderného velení;
 • nepřetržitou globální rozvědku připravenou na základě systémů umělé inteligence.

Tyto úkoly chce Pentagon a DARPA zajistit pomocí programu BlackJack. Jde o zavedení ohromného množství malých satelitů na nízkou oběžnou dráhu pro globální pokrytí všech vojenských operací ozbrojených sil USA. V Pentagonu uvažují, že Číně a Rusku bude složitější zničit velkou síť malých levných satelitů, vytvořených levnými technologiemi, než „hrstku drahých vybraných a unikátních vojenských zařízení“.

Takový přístup (množství na úkor kvality) vypovídá o tom, že USA nemají jedinečný vojenský vývoj pro kosmos, který by byl nezranitelný zbraněmi RF a ČLR.


Převzato z Fondsk.ru


* * *


Číňané, Vietnamci, Korejci – srovnávací analýza


Inna Novikova, Jurij Kondratěv
14. ledna 2020


K otázce rozdílu mezi těmito národy se vyjádřil spisovatel, orientalista, překladatel a vedoucí Centra pro studium zemí Dálného východu Kirill Kotkov.

Rozdíly mezi Číňany a Vietnamci
Vietnamci mají rozhodně blíže k Rusům než Číňané. S Vietnamem máme upřímnější vztahy. Podle mne je to v podobné psychologii Rusů a Vietnamců, ač s Čínou máme velmi dlouhou hranici a Vietnam je od nás daleko.

Z pohledu psychologie?
I když se Vietnamci vyvíjeli pod vlivem Číny a pod vlivem její kultury, přesto se z pohledu etnické psychologie silně od Číňanů odlišují.


Jsou velmi pracovití, skromní a houževnatí…
Jsou pracovití všichni. Ovšem Vietnam byl dlouho pod vlivem Francie, potom pod naším vlivem, a to mu bylo k užitku. S touto zemí se nám příjemně komunikuje. Jsou to převážně lidé zdvořilí, kulturní, milující svoji kulturu a svoji zemi a dokáží se za sebe postavit navzájem.


Týká se to všech, nebo jen některých?
Nyní mluvím o všech. Mohl jsem jim nejednou překládat, od vysoko postavených delegací až po bohaté zemědělce.


Jaká zvláštní země je Čína, je tam malá část vzdělaných lidí?
Řeknu to takto. Jestliže lidé žijí mezi sobě podobnými, nedostanou se za hranice své země, svého regionu, nebo dokonce svého malého území, zanechává to na nich otisk. I přesto je možno se u nich poučit, mají například výbornou organizovanost. I jejich turistické skupiny jsou výborně organizované. Důsledně plní to, co se jim řekne shora. Je to vidět i na grandiózním rozsahu budování. Žádný ekonomický zázrak by nebyl, kdyby společnost nebyla tak dobře řiditelná. To je nepochybně zásluha čínského vedení.


Je to dobře nebo špatně?
Dobře i špatně. V každém kladu se nachází i zápor. Kolektivismus dovoluje mobilizovat lidi na velké stavby a dlouholeté obdělávání rýžových polí. Udržování velmi složitého typu zemědělství jako celku není možné bez úsilí velkého množství lidí. Jsou zvyklí na vysoké pracovní výkony.

Jenže kolektivismus v takovém vysokém stupni nepodporuje povznesení lidí myslících nestandardně. Velcí čínští vědci a specialisté se obvykle vyskytují mimo Čínu, v USA, v Kanadě i v dalších zemích. Jsou mezi nimi i nositelé Nobelovy ceny. V samotné Číně je moc neuvidíme. Číňané jsou výborní na kopírování. Dobře dokáží kopírovat a přejímat technologie. Takže pokud hovoříme o vynálezech, jsem si jistý, že střelný prach, dělo a papír byly v Číně využívány, ale nebyly tam vynalezeny. Zvláště se to týká střelného prachu.

A co Korejci? Liší se hodně severní od jižních?
Samozřejmě. Korea se vyvíjela pod silným vlivem Číny. Později ji pak ovlivňovali Japonci. Když byla mezi lety 1910 až 1945 japonskou kolonií, znamenalo to pro její rozvoj hodně. Malý příklad: Na počátku 20. století byl v Koreji průměrný věk občanů pod 30 roků, někde jen 23 až 26 let. Umíralo se hladem a nemocemi. V roce 1945 byl tento údaj již 43 až 45 let. I v Koreji byla silná kultura rýže. Celkově má veškerá kultura proniknutá konfucianismem s čínskou mnoho společného. Je tam stratifikovaná vysoce organizovaná společnost.

Avšak v čem je rozdíl mezi severními a jižními Korejci ve skutečnosti?V tom, že jedna země byla izolovaná a druhá se mohla rozvíjet. Američané rozvíjeli Jižní Koreu aktivně, protože chápali, že pokud jí nedají peníze, rychle „zrudne“ a bude komunistická. Musím ale poznamenat, že Severní Korejci i v izolaci hodně dosáhli.

Ano. Vyrobili si jadernou zbraň
Opravdu. Jadernou zbraň vyrobili sami. Za současného vládce tam probíhají postupné reformy. Podle spolehlivých informátorů, a to i cizinců tam žijících, není v Severní Koreji tak špatně s potravinami i se vším dalším, jako tomu bylo dříve.

Byl tam v devadesátých letech hlad?
Ano. Říkají tomu obtížná cesta devadesátých let. Dnes je tam všeho dostatek, je dobře a daří se.

Převzato z Pravda.ru

* * *


Co se změnilo ve vojensko-politickém myšlení Turecka


Vladimir Malyšev
17. ledna 2020


Ankara hodlá změnit status quo Bosporu. Turecký prezident Erdogan informoval o záměru ukončit volné proplouvání lodí Bosporem, které zaručuje úmluva z Montreaux z roku 1936. Má se vybudovat nový kanál, který propojí Černé a Marmarské moře mimo Bospor. Plánovaný kanál Istanbul, dlouhý 43 km, bude stát 10 miliard dolarů a výstavba má být ukončena v roce 2025. Poté bude Bospor využíván jen pro přepravu suchých nákladů. Ostatní lodě, včetně tankerů a válečných lodí budou proplouvat novým průplavem, nepodléhajícím úmluvě z Montreaux.

Podle řeckých novin Katimerini to změní ráz přepravy a ovlivní rovnováhu námořní vojenské síly ve Středomoří. Turecko může kontrolovat pohyb mezi Dardanelami a Černým mořem, včetně západních a ruských lodí. Erdogan chce vydělat na navigaci po Bosporu a posílit roli Turecka v geopolitice. Průplav má být vodní tepnou Turecka.

Úmluva z Montreaux zajišťuje všem zemím volné proplouvání obchodních lodí v době míru i války. Avšak režim průjezdu válečných lodí je jiný pro státy kolem Černého moře a ostatní. Pro válečné lodi jiných než černomořských států existují určitá omezení doby pobytu v průplavu podle třídy lodi.

Myšlenka druhého Bosporu pochází již z doby vlády sultána Sulejmana Velkolepého v 16. století, ale projekt byl z neznámých důvodů odložen. Osmanští sultáni se k němu několikrát vrátili, ale nikdy jej nerealizovali. Až Bulent Ečevit, vůdce demokratické strany a několikanásobný turecký premiér, si na něj v roce 1994 vzpomněl.

Pro Turecko může stavba představovat největší infrastrukturní iniciativu v jeho historii. Bosporem proplouvá každý rok 50 tisíc nákladních lodí, mezi nimi i tankery s ropou. S realizací nového projektu by se Bospor vyprázdnil. Stavba má být dokončena v jubilejním roce 2025, 100 let od založení Turecké republiky. Trasa kanálu byla stvrzena v lednu 2018. Ministerstvo dopravy Turecka oznámilo, že průplav povede přes přehradu Sazlidere a jezera Kučuk – Čekmese, Sazlisu a Duruku. Do Černého moře má vyústit východně od přehrady Terkoss.

Kritika projektu uvádí, že voda v Černém moři je méně slaná než v Marmarském. V Bosporu jsou dva proudy, svrchní teče do Marmarského moře a slanější spodní do Černého. V novém průplavu se to tak těžko podaří vytvořit. Nový průplav zvýší odtok z Černého moře a do kanálu se bude rychleji přesouvat znečištěná voda z Dunaje. Může být nepříznivě ovlivněna mořská fauna v obou mořích. Krom toho má Istanbulský kanál vést přes neslané přehrady v okolí metropole, ty se zasolí a budou problémy se zásobováním pitnou vodou.

V Turecku se také upozorňuje, že průplav nepodléhající konvenci z Montreaux bude výhodný pro USA. Turecké noviny Hürriyet píší: „Jeden z důležitých cílů USA je usadit se v Černém moři. Tomu právě brání konvence z Montreaux. Ta omezuje přítomnost válečných lodí států mimo region Černého moře s tonáží nad 45 tun v Černém moři na dobu 21 dní. Konvence je tak garantem bezpečnosti Černého moře. Touto dohodou Turecko a Sovětský svaz fakticky Černé moře uzavřely před západními imperialistickými zeměmi. V době studené války nedokázaly Spojené státy přesvědčit Turecko, aby konvenci obešlo. Po rozpadu Sovětského svazu a odklonu států od něho byly tyto země přijímány do západního tábora, který tak stále více obklopoval Rusko. USA pokračovaly ve svém plánu dostat se do Černého moře. V první řadě byly do NATO přijaty Bulharsko a Rumunsko.“

Hürriyet vysvětluje, že jako druhý krok k proniknutí USA do Černého moře z východu byla akce Kavkaz. Oranžová revoluce v Gruzii v roce 2004 vynesla k moci prozápadního Saaklašviliho. Gruzie měla být přijata do NATO. Třetí krok byla snaha o průnik přes Ukrajinu. Jenže Putin v odvetném kroku oddělil od Ukrajiny Krym a znemožnil USA zamýšlený cíl dosáhnout. Členství Ukrajiny v NATO je odloženo na neurčito. Průplav Istanbul je ve skutečnosti čtvrtým krokem USA uhnízdit se v Černém moři. Zatím konvence z Montreaux omezuje průnik amerických lodí Dardanelami a Bosporem. Nemohou setrvat v Černém moři více jak 21 dní.

USA se snažily usídlit se v Černém moři s tím, že jsou to mezinárodní vody. Turecko proti tomu vždycky vystupovalo. Bývalý náčelník tureckého generálního štábu, armádní generál I’lker Basbug, například řekl: „Černé moře – to je záležitost zemí kolem něho.“

Co se to stalo? V uvažování tureckého vojensko-politického vedení se něco změnilo?

Převzato z Fondsk.ru28 komentářů :

 1. Ten první článek jsem jenom prolétla,věcem okolo armády nerozumím.
  Pamatuji si ale dobře,že po rozpadu východního bloku se Amíci prsili,že Sověty "uzbrojili,...
  Docela mi naskakuje husí kůže, když sleduji zájem Pentagonu ovládnout vesmír.
  Stojí to prachy, Spojené státy je mají,Rusové (zatím) musej obracet každý rubl.
  Tady často čtu,že Amíci jdou hospodářsky ke dnu.
  Obávám se,že Trump je sice - podle mě- ohledně mezinárodní politiky idiot, ale jako byznysman,kšeftař, je docela dobrý.
  Soudím tak z toho, jak ochotně Evropa nakupuje jeho vojenské tovary.
  Samozřejmě předražené, a ještě s tučnou omáčkou v podobě servisování,školení,náhradních dílů, atd...
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Evropa zbraně od USA ochotně nenakupuje. Může si vedení evropských státu dovolit nekupovat americké zbraně? Američané vraždami politiků po celém světě jasně říkají, že ten kdo odmítne platit výpalné v jakékoliv podobě, třeba nákupem předražených amerických zbraní, toho může zasáhnout raketa z amerického dronu, nebo se mu může jednoduše něco přihodit. Americký dolar nemá žádnou hodnotu, ale je podložen americkými zbraněmi. Kdo si dovolí zdanit americké firmy je vystaven sankcím. Kdo odmítne drahý americký plyn je vystaven americkým sankcím. Už se to moc neliší od fašistického Německa.

   Smazat
  2. 5:21...Já jsem to myslela ironicky.
   Ale stejnak by mě zajímalo co by se stalo, kdyby Babiš nenakoupil ty vrtulníky. :-)
   Helanov

   Smazat
  3. Putin jimm ukrad vetsinu trhu se zbranemi..Nejak musej ted tem zbrojnim korporacim nechat vydelat..
   Ani se neubranili napadeni irancu jejich nedobytne zakladny. Nemaji ani aby si koupili Putinovi Roury.Spousty vojacku bylo zraneno , nebo psychicky zdecimovano ,prej, nejsou zvykli , kdyz se na ne strili.
   Bombarduji a nemaji radi kdy je nekdo bombarduje.
   To pak neni zadna valka...A kdo za to muze ??
   Stary zelezo a srot se nesmi kontrolovat a zkouset, made in USA. Za rok se vyhodi a koupi dalsi..
   Na co ze je NATO ??
   Prave NATO !!!
   Koupil jsem si na to, Nato aspon jednoduchy kolo.
   Made in USA.
   Nepriteli na nem neujedu a neuniknu. Se rozpadlo na prach..Ted ziram taky jako vrah...
   Na co ? NATO !!

   Smazat
 2. Bude na tomto vlasteneckém webu třeba článek Svět irskýma očima nebo Svět gruzínskýma očima? Jen se tak ptám.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nic ti nebrání články připravit, zajisté ovládáváš gruzínštinu (pro použití originálních gruzínských informací) a podobně angličtinu či případně irskou verzi keltštiny (gaelic??).

   Smazat
  2. 17:59... Možná nechápete,že NR vyvažuje!
   S myšlénkami západních publicistů mě seznámí ČT a ČRo, s myšlénkami ruských publicistů zase NR.
   Je to snad něco proti něčemu?
   Helanov

   Smazat
  3. Vidíš, hlupáčku 17:59, paní důchodkyně Helena to bystře pochopila na první pohled, a ty, zaostalá nulo, stále bloudíš.

   Smazat
  4. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. Svět očima Západu je u nás den za dnem v televizi, rozhlase, veškerých tištěných médiích a také na většině serverů internetu. Gruzie je jen jedním z malých vazalů. Irsko na tom není o moc lépe. Je dobře, že někdo občas najde a přeloží zajímavý článek z ruských médií. A co se týče té aristokracie, jak je vidno, není nezbytně potřebná k tomu, aby si Rusko vyrobilo spoustu věcí na vysoké technické úrovni. Třeba tolik opěvovanou stealth techniku vyrobili Američané na základě poznatků ruských vědců. Také první mobily začali vyrábět v SSSR, i když na tom nedokázali vydělat tak jako firmy z USA nebo jiných částí světa. O zničení genotypu národa vyprávějí jen rusofobové.

   Smazat
  7. Šlechta a její slouhové odešli, lidé zůstali. Sociální výtahy začaly pracovat jinak a vytáhly nahoru perfektní vědce (např. Kurčatov, Koroljev atd.), konstruktéry, spisovatele, malíře, architekty, herce, baletky atd. atd. atd.

   Kdo je k téhle skutečnosti slepý, je zároveň i hloupý.

   Smazat
  8. Ruské oči jsou ale zajímavější! Právě čtu článek o ruském mužyctví a bídě stylu nazvaný, když to volně přeložím, "Proč naše celebrity jsou takové ubohé zaostalé nuly oproti západním hvězdám?" ZDE - https://zen.yandex.ru/media/vihod_v_svet/pochemu-nashi-znamenitosti-vygliadiat-huje-zapadnyh-zvezd-5e04f2ea3d008800b3b73777

   Můžu si o tom myslet cokoliv, ale zaujala mě odpověď samotných Rusů, tedy viděno ruskýma očima - cituju z diskuse pod článkem:

   Лена Сидорова26 дней
   Ой не смешите. Какая стать у наших, все предки колхозяне приехавшие в города(не в обиду), аристократия вся за границу бежала 1917,а кто не успел тех расстреляли. Генофонд утерян навсегда к сожалению.

   Abych to nějak přeložil pro ty co vůbec neuměj tento jazyk, znamená to že ruská elita jsou potomci kolchozníků co přišli do města v láptích a skutečná ruská aristokracie utekla nebo byla postřílena po roce 1917 a tak byl genofond národa bohužel navždy zničen.

   Smazat
  9. 23:40 Faktem ale zůstává, že Rusko bylo odjakživa chudá, velká, zaostalá země. Ale nijak mu ani to nebránilo napadat, okupovat a zotročovat cizí státy a národy. Naopak, jeho vůdci potřebovali najít cizí nepřátele, obvinit je z ruské bídy, neúspěchů, nesvobody a válčit s nimi, aby odvedli nespokojenost lidu sami od sebe, od svých institucí, Kremlu a jejich vlastní neschopnosti, zkorumpovanosti, nespravedlnosti a parazitismu. Je potřeba snížit počet obyvatel planety. Genetická struktura východní Evropy je těžce narušena, o čemž svědčí i úroveň států, kde žijí. Je tedy potřeba zabezpečit snížení počtu obyvatel a jejich náhradu za kvalitnější genofond odjinud. O tom přeci hovořili a psali všichni proroci včetně toho vašeho Marxe už celé věky, že je třeba vyměnit zdegenerovanou populaci primitivní východní Evropy a když se tento prostor uvolní pro kvalitnější genofond, nastane i tam prosperita! - https://blisty.cz/art/93823-vychodoevropane-povazuji-svou-kulturu-za-nadrazenejsi-jinym.html

   Radili stále to samé: zbavte se zbabělé a domýšlivé chátry na východě, která odjakživa rozvracela a zaplevelovala kontinent svým poškozeným genofondem a nastane zlatý věk pro Západní civilizaci!

   Smazat
  10. 8:20
   Tvl, co bereš za svinstvo?

   Smazat
  11. Je to Pepek Vyskoč8:20, který sem leze a když ho vyhoděj dveřma, tak sem opět vleze oknem. A při každém článku zdůrazňuje, jak je nudný, nezáživný, a jak se tady hrozně špatně cítí mezi náma rudýma komoušema velebujícíma Rusko a Čínu, kteří jsou tak zaostalí a chudí, že dokáží napadat vyspělejší národy s moderně vyzbrojenými armádami a okupovat jejich území. Tak kupříkladu v roce 1944 rusové napadly Německo u Moskvy a Stalingradu a obsadili tohle území a doposuď okupujou:-). Chudáček, až mi je ho tady líto:-).

   Smazat
  12. 14:38 Je to Hovnere komoušovyči jen kompilát z Pepka a jinýho neznámýho autora, což už při svý demenci tu rudý lejno přemřelý nejsi ani schopnej rozeznat, stejně jako už nerozeznáš zdechlinu rudý gerontky od zdechliny geronta, když se u vás na teplický prosektůře chodíš s nima uspokojovat ...

   Smazat
  13. 13:16 Že fakta jsou svinstvo, to je známá věc, Lejnere Putlerýči! Zejména tu o tvým škaredým vypouštěči! -https://aeronet.cz/news/analyza-chasidskeho-puvodu-vladimira-putina-a-jeho-zidovskych-predku-jak-jste-dosud-mozna-vubec-netusili-proc-predseda-evropskeho-zidovske-kongresu-privedl-vladimira-putina-v-roce-1999-do-kremlu/

   Smazat
 3. USA chtějí ovládnout vesmír? Na Měsíci byli v Kubrickových filmech, dnes neumějí vyrobit ani kvalitní skafandr, natož raketové motory (soukromníci nestíhají). Ale vůbec to nejhorší je, když chybí kvalitní astronauti. Psychicky narušený astronaut chce za každou cenu domů na Zem a udělá si v MKS díru? Ještě strašnější bude varianta, že ta slavná kosmická vojska budou bez lidí, jenom samá umělá inteligence. Máme se na co těšit :-)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Reagan poridil USA tzv. Star Wars , ale prislo to strasne moc draho, nefungovalo a zkrachovalo to.
   Tady je dalsi a trochu zoufaly pokus prelstit rusy ,ale nejdrive by meli aspon spravit problemy Boeingu.To se nedari ale daleko slozitejsi technologie chteji zavest a vesmirne..To je nadeje ,ale nebyl bych optimista a nejdriv se naucil aspon opravit ten BOEING.
   Boeing je predevsim obrovsky zbrojni koncern a civilni letadla jsou jen mensi vedlejsi soucast..
   Uz aspon vyhodili reditele , kterej jim tam skodil pres deset let. Taky pokrok..

   Smazat
 4. Doufám,že "kanál Istanbul" zůstane jenom na papíře.
  Už z ekologických důvodů.
  Ani nejlepší světoví vědci patrně nedokážou domyslet, co by ten průplav udělal s přírodou.
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Možná by nebylo od věci napráskat ten plán Gretě. Ta to asi ještě neví, protože jinak by s Turkem vyběhla tak, že na jakékoliv kanály do budoucna by neměl ani pomyšlení.

   Smazat
  2. 19:45...JÓÓ...Ta by Turkovi vyprala žrádlo, že by si to nedal za rámeček :-)))
   Ale spíš by se s ní ani nebavil a nechal by k ní zavolat ošetřovatele :-)))
   Helanov

   Smazat
 5. To oni se Ušáci rádi prsej a chluběj cizím peřím. Kdyby to Gorby nepodělal a nezradil, padli by Ušáci už dávno na hubu. Takhle je Rusko zasponzorovalo a za Clintona dokonce tak mohutně, že po dlouhé době Ušáci nebyli v mínusu. Putin udělal pořádek a Ušáci jsou znovu na dně a zoufale hledají kdo by je zase zachránil, dolar jde do zádele a tak by nejraději nějakou válku. Na válkách se vždycky zahojili a ještě něco vytřískali na poválečné obnově toho, co rozsekali. Marshallův plán to byl velice pěkný kšeftíček. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
 6. Haha tak to jo usa musely honem dát odpověď na Ruské hypersonické zbraně. Tak vytvořily kosmické vojsko které tak může hrát piškvorky protože adekvátní zbraně nevlastní.

  OdpovědětSmazat
 7. „Již brzy nám řeknou, že jim musíme otevřít dveře!“ Poslanci reagují na zákaz OSN vracet uprchlíky do vlasti:

  Proti tomuto rozhodnutí se ostře vyjádřili poslanci SPD, KSČM a Trikolóry.

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020012211290868-jiz-brzy-nam-reknou-ze-jim-musime-otevrit-dvere-poslanci-reaguji-na-zakaz-osn-vracet-uprchliky-do/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:38...Rorumek na ČRo sdělil,že "klimatičtí uprchlíci" se budou přijímat automaticky,bez diskuse.
   Jde o mnoho ostrovů, ale hlavně o jisté lokality v Africe,třeba Čadské jezero. To se tady pok@káme, až se sem ti Afričané nahrnou...uff
   Helanov

   Smazat
 8. Obávám se, že tato země je spravována odkudkoli, jenom ne z Prahy. Kdo si usmyslí, tak nám sem nadiriguje nové osadníky, kmeny, národy. Až jednoho dne potáhneme my, tak zjistíme, že nemáme kam.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.