Reklama

pátek 24. ledna 2020

Telata tleskají svým řezníkům

Jan Campbell 
Jan Campbell
24.1.2020  PrvníZprávy
Příspěvky - Volkswagenu začal kritický rok (Zbyněk Fiala, 18.1.2020 Vaše věc), Zelený úděl a Zelení gardisté (Jaroslav Bašta, 19.1.2020 První zprávy) a projevy rozjetého páru Gréta – Trump v Davosu mě přesvědčily, 

že přišel čas několika myšlenkami, odkazy a krátkou provokativní rozvahou přispět do diskuze týkající se epidemie způsobené zeleným virem Gréty a jejími sufléry, doprovázenou koronávirem, prý s kořeny čínského hada, ne myši.

Jak mnozí z nás vědí, zelená epidemie se již dávno před Grétou usadila nejenom v zaskleněných budovách EK a EP, ale i v kancelářích automobilek, politických stran a hnutí a hlavách mnohých poradců a expertů. V Davosu se včera prezident Trump snažil šířit virus optimismu, asi i proto, že je to to nejlepší, co může člověk udělat pro své zdraví a imunitu v době, kdy se značným vědeckým zpožděním a bez důkazů, jak se virus dostal do Wu-chanu, se požadují opět miliony USD, Euro na boj s koronavirem a jeho možnými následky. Hned v úvodu sděluji, že epidemie virů zelené Gréty a optimisty Trumpa se mi jeví mnohem nebezpečnější než epidemie koronaviru včetně ptačí chřipky na Vysočině. Proč?

Jestliže Gréta tvrdí, že Náš dům stále hoří. Vaše nečinnost rozdmýchává plameny každou hodinu… S dnešní mírou vypouštění emisí vyčerpáme zbývající rezervu za necelých osm let. To není jen tak něčí názor, to je věda, tak má důvod běhat po světě, aby neshořela v plamenech hořícího domu. Jestliže Trump tvrdí, že vše je doma v pořádku a nikde není a nebude lépe než u něho doma v Americe, tak má důvod pro co nejkratší, ale zcela určitě nejdražší pobyt v Davosu, ve srovnání s pobyty elit, jejich tisíc jetů a slouhů. Jestliže existuje podezření na vědecké zpoždění a nemožnost dokázat skutečný původ koroaviru a jeho následky, neexistuje důvod plnit novoroční hrdlo farmaceutické husy čerstvými milióny či miliardami, pokud nám vědci přesvědčivě nedokáží, kam a jak zmizely miliardy dané v nedávné minulosti (2002 a 2003). V té době jsem měl možnost osobně pozorovat paniku lidí a chladné hlavy šéfů farmaceutických firem schopných rychle prodávat teploměry a další novinky v koronavirem rozbouřeném jihoasijském trhu s jeho neviditelnou rukou.

Předpokládám, že počet obětí šířící se epidemie páru Gréta – Trump v Evropě se bude počítat na miliony, časová osa bude mnohem delší než osa čínského Velkého skoku vpřed a EU nenajde dostatek občanů se selským a vědeckým rozumem, který by jí umožnil konat pro blaho ne tak obdařených a obdařených, rozhodnutých bojovat s konkurencí. Ta již plánuje v Asii zavedení G6 k roku 2030. V té době budeme pořád ještě bojovat s Huawei, s autokolonami na pražském okruhu a jinde a pozorovat kytky, trávu a ptáky z vlaků.

Asi i proto Ursula von der Leyen & Co začala konat podle staro-nového pravidla EK: Z malé hlouposti je možné udělat ještě větší hloupost a v tradici, že Německé chyby nikdy nejsou malé. Vydala příkaz připravit Konferenci k budoucnosti Evropy po té, co ji došlo, že její volba do současné funkce poškodila důvěru mezi Evropskou Radou (ER) a Evropským Parlamentem (EP) a tím i důvěru občanů k celé EU. Jsem zvědavý, jak se bude popularizovat konference v ČR, jak se budou vybírat občané členských států EU, kteří mají být pozváni účastnit se tohoto politického grémia s právem vyjádřit se k problematice zlepšení demokracie v EU, a bude - li výsledek jiný, než mé očekávání: Nula.

Co se týče Zeleného údělu, cituji z posledního odstavce příspěvku kvůli popisu údělu, protože blbost je opravdu nakažlivá i přes propast času a protože ani mladá politická hnutí a strany neintegrují vědecké poznatky do svých politických programů a propagandy. Tím podporují debilizaci společnosti v očekávání, že telata budou i nadále tleskat svým řezníkům.

Citát: Zelený úděl totiž splňuje všechno, co charakterizovalo čínský Velký skok vpřed – jde také o ideologicky motivovanou špatně připravenou modernizační politiku. Míra škod bude přímo úměrná tvrdosti při jejím prosazování. Zatím naštěstí chybí ten Velký kormidelník, protože Ursula von der Leyen ani Frans Timmermans nevypadají, že by tuto roli zvládli. Leda by pan Thunberg konečně Gretě dopsal těch symbolických 427 citátů, vydali Zelenou knihu, se kterou by každý pátek mávali nad hlavami Zelení gardisté a pokřikovali na nás, že jsme jim zkazili dětství, že se z toho nevykroutíme, a že nás postaví ke zdi. U nás by se toho mohl chopit Milion chvilek, a na svých pódiích konat veřejné procesy s klimaskeptiky, protože také navazuje na tradici čínské kulturní revoluce. Blbost je holt nakažlivá i přes propast času.

Co se týče problematiky elektro-automobilů, EU norem a podobných bičů, kterými se pohánějí divoké technologické dostihy v EU, popsané v příspěvku Volkswagenu začal kritický rok, omezím se na odkaz: Některé důsledky hromadného rozšíření elektromobilů pro ČR (11.11.2019), strana 30, Rubrika: Infrastruktura, Oborové tituly). Studium pouze tohoto jednoho českého materiálu ČVUT by mělo stačit vládě, lobbyistům a politikům přehodit výhybku a vydat se cestou selského rozumu.

Ti, kteří chtějí vědět více a pochopit rozsah bludu zelených gardistů doporučuji podívat se do historie, zopakovat si fyziku a dostudovat si následující, aby mohli lépe pochopit kritická hodnocení a z nich vyplývající skepsi k nové módě.
Historie skleníkových plynů sahá až k roku 1824. Tenkrát byly plyny zobrazeny pomocí klamu, ne-li podvodu. Čekaly až do 70. let minulého století na znovuobjevení mocnými démony, kteří zvítězili nad suchou vědou. Od té doby se stala velká část obyvatel obětí globálního oteplování. Málokdo si uvědomuje historický kontext, klimatické periody a jejich průběh v minulosti. Démoni, včetně Gréty se proto mohou radovat, podobně jako optimista Trump se zlobit, vyhrožovat (EU i v Davosu) nebo se smát.

Globální oteplování je blízké deficitu selského rozumu. Provokuji: Jedna molekule oxidu uhličitého obklopená cca 2.500 molekulami vzduchu nemůže totiž za žádných podmínek nic ohřát. Stačí si představit stavbu z 2.500 cihel, kterou by měla vytápět jedna teplá cihla. Zjednodušeně lze také dokázat deficit selského rozumu na příkladu oděvu Eskymáků. Jejich oděvy by nemohly být hřejícími, kdyby existovala radiace na často uváděné úrovni (vně 524 W/m2, tj. 37°C, uvnitř 221 W/m2, t.j. - 23°C) a kdyby neexistoval ohřívající efekt způsobený vzduchovým prostorem. Takový efekt nemůže existovat při zvýšené nebo vysoké radiaci. Do třetice stačí si představit následky ignorování již jazykového rozdílu mezi fyzickými a biologickými procesy, aby i málo vědecky vzdělaný člověk začal mít pochybnosti.
Fyzikové většinově nepraktikují koncepční analýzu a často ignorují intuitivní logiku. Proto není pro mnohé pochopitelné, že výfuk spalovacího motoru s lambda sondou a platinovým filtrem lze srovnat s lesním vánkem proti uhelné elektrárně. Absurdity vzniklé aplikací pouhé matematiky v kontextu přírodních jevů, které nelze zjednodušovat, dovolují tvorbu pohádek zelených gardistů o akumulaci tepla. Protože se pohádky používají při hodnocení globálního oteplování, je nutné připustit, že mezivládní panel o klimatických změnách (IPCC) není nezávislá vědecká instituce. Opak je pravdou.

IPCC je instituce vymyšlená politiky s cílem produkovat výsledky definované jejími loutkovodiči. Několik vědců, kteří se ještě angažují v IPCC po odchodu kritiků a kriticky myslících vědců nemění nic na tvrzení o skutečné funkci a roli IPCC. Důkazy nabízí popsání saturace ve zprávě IPCC z roku 2001 (AR3), zprávy z roku 2016 (11-13.4 v Kenya) a z roku 2019 (2 – 6. srpna v Ženevě, Švýcarsko). Argument, že radiace chladí Planetu, protože jí neprochází, naopak, pohybuje se kolem ní, a že atmosféra nepotřebuje skleníkové plny absorbovat a udržovat teplotu je pro zelené gardisty a démony nepochopitelný.

Podobně nepochopitelná jsou pro ně následující fakta:  

1) Teplo nemůže být zachyceno a uschováváno v atmosféře.
2) Ředění (dilution) v řádu 2,500 tvoří (prakticky) nulu.
3) Zmiňovaná radiace Země ve výši 79% se rovná rozžhavenému železu.
4) Vzduch nemá tepelnou kapacitu, která by mohla vyhřívat oceány nebo zapříčinit tání ledu.
5) Nesprávná měření teploty (fake temperature measurements) skrývají malé množství tepla.
6) Výpočty začínající na očekávaném konci přinášejí téměř vždy nepravdivý výsledek.
7) Je pravděpodobné, že dojem zmenšujícího se počtu kriticky myslících vědců a kritiků IPCC je způsoben zkorumpovanými médii a neznalostí patologické vědy. Její principy a symptomy definoval laureát Nobelovy ceny za Chemii (1932) Irving Langmuir (1881 – 1957). Tento americký chemik a fyzik jako první pojmenoval ionizované prostředí s kolektivním chováním plazmou, zabýval se mj. meteorologií, pohyby vod v oceánech a objevil povrchovou cirkulaci vodních mas v Sargasovém moři, známou jako Langmuirova cirkulace.

Zájemci o podrobnější vědeckou kritiku zelených gardistů a démonů si mohou nastudovat Stefan-Boltzmannův zákon. Ten byl publikován v roce 1879 rakouským fyzikem a zakladatelem statistické fyziky Ludwigem Boltzmannem (1844 – 1906) a matematikem a básníkem slovinské národnosti s rakouským občanstvím Jožefem Stefanem (1835 – 1893). Zákon popisuje celkovou intenzitu záření absolutně černého tělesa a sděluje, že intenzita vyzařování roste se čtvrtou mocninou termodynamické teploty zářícího tělesa.

Boltzmann založil společně s Jamesem Maxwellem statistickou mechaniku, významné Maxwell-Boltzmannovo rozdělení, popsal entropii jako mikroskopickou veličinu a byl zastáncem atomistické představy. Jeho dočasný odpůrce Max Planck se však při svém Planckově vyzařovacím zákoně vrátil k Boltzmannově představě. K ní se řadí i Boltzmannova konstanta, často zvaná slavná rovnice. Ta popisuje mj. schopnost každého plynu zaujmout během doby stav rovnoměrně rozdělené energie. Jako první použil statistickou metodu pro popis tepelného záření a odvodil zákon nazvaný svým jménem (speciální případ Planckova zákona) popisující část tepelného spektra těl.

Dnes poslední nabídku k zamyšlení nad bludem zelených gardistů nabízí práce švýcarského fyzika a matematika, zakladatele hydrodynamiky, Daniel Bernoulliho (1700 – 1782). Po něm nazvaná Bernoulliho rovnice představuje vztah užívaný v mechanice tekutin, který vyjadřuje zákon zachování mechanické energie pro ustálené proudění ideální kapaliny. Z rovnice vyplývá, že tlak proudící kapaliny klesá s rostoucí rychlostí. Pokud plyn proudí trubicí dostatečnou rychlostí, tlak v tom místě se natolik zmenší, že toho lze využít například pro odsávání. Tomuto jevu se říká hydrodynamický paradox. Využívá se mimo jiné u rozprašovačů, natěračských stříkacích pistolí, ejektorů nebo v karburátoru apod.

V závěru příspěvku připomínám, že mnohá rozhodnutí velkých koncernů jsou chybná. Proč? Rozhodnutí jsou většinově odvozená z vojenských procesů rozhodování (například dieselgate) a nemohou integrovat průmyslový konkurenční boj na život a na smrt (například Fiat-Daimler-Chrysler-Renault-Citroen-Opel proti VW). Proto realizace elektro-auto-mobility v Evropě má část symptomů patologické vědy dovolujících představit si, že cílem je potlačení vlivu evropského automobilového průmyslu. Ten se rozvíjí v Číně, podobně jako v Japonsku po svém, jinak. Evropa se snaží dohnat trend, ale nechápe princip jak předběhnout a přitom nedobíhat. Tento princip používám často v rámci lekce o kritickém myšlení.

Nechá se použít i při hodnocení zdražování dálničních nabíjecích stanic v evropské síti na 0,79 Euro za kWh. Při takové ceně našinec zaplatí za hodinu při spotřebě 30 kWh cca 600 korun a dovolenou v Chorvatsku na vlastní ose si bude moci zapsat do knihy vzpomínek a přání. Protože EU není t.č. schopná vyhrát obchodní válku s USA, kde se tisknou dolary v množství potřebném pro udržení optimismu a hollywoodského úsměvu, mohu si představit, že s pomocí Elona Muska (1971) a vyhrůžky ohledně cla na automobily ve výši 25% pohádka o elektromobilech bez emisí může obsahovat i scénu, ve které Mladá Boleslav se bude podobat opuštěnému Detroitu a v české kotlině budou jezdit oprášené škodovky.

Vím, že žádný věštec neví nic o svém osudu. Jeví se mi ale, že kritika projevu a vyhrůžek prezidenta Trumpa v Davosu předsedou německých Zelených, Roberta Habecka (interview Instagram německé ZDF) míří správným směrem. Nebude ale stačit ani ve spojení s kritikou šéfa německé levice Bernd Riexingera ke změně hospodářské politiky SRN a EU. A to ani tehdy, až v Bruselu uvěří dvojstránkovému (A4) srovnání nesprávně interpretovaných faktů prezidentem Trumpem. Srovnání vypracoval a s pomocí své manželky rozdával v Davosu laureát Nobelovy ceny za ekonomii (2001) Joseph Stiglitz (1943). Nevěřím, že cca 600 účastníků v neděli započatého cca 50 km dlouhého zimního pochodu za klimatickou spravedlnost (Winterwanderung für Klimagerechtigkeit) z Landquart do Davosu, dosáhne svého cíle: Zrušení světového hospodářského fóra (WEF Davos). Proč? Telat tleskajících svým řezníkům zatím neubývá. Naopak. 

Souhlasu netřeba.


Jan Campbell

58 komentářů :

 1. Euro drží hlavně automobilový průmysl, pokud se zlikviduje, bude se platit dolarem a těch si natisknou kolik chtějí. Co je na tom nepochopitelného?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Mnichovská Zelená dohoda na počáteční rojezd přinese likvidaci energetiky, postupné uzavírání všech uhelných elektráren, jejichž výrobní výkon a výkupní cenu za 1MWh nikdy OZE nemohou nahradit).V ČR je přesně polovina výroby z uhelek-cca 5000-6000MW.Zažijeme první Black outy a rapidní zdražení elektřiny.Kdo již vlastní předražený a EU vnucený ELEKTROMOBIL-ELEKTROKRÁM, tak od 1.2.již některé dobíjecí společnosti zvyšují své ceny dobíjení.Tzn., že 1kWh vyjde na 21Kč(!) a 1km provozu pak na 5,50-6Kč-skvělé.Do dvou-tří-pěti let elektromobily skončí pro nezájem zákazníků, celkovou cenovou neefektivitu. nikdy nenahradí plnně spalovací motory.Se stoupající cenou elektřiny se může 1km přehoupnout přes 10Kč a více.Dalším pánem na holení je autoprůmysl.Jeho likvidace spolu s energetikou bohatě stačí na rapidní rozklad ekonomik a zchudnutí obyvatelstva s obrovskou nezaměstnaností.Na likvidaci průmyslu jednotlivé státy obdrží tučné dotace a na tohle prožraní politici slyší.Na lidech jim absolutně nezáleží.Dál se již Zelená Mnichovská dohoda posouvat nemusí.Likvidace dobytka, hovězího a vepřového masa všeobecně tam taky samozřejmě patří.Elektřinu nebudeme moci kde koupit a dotace pohřbí jednotlivé státy.Lejnová ve funkci ministryně obrany zlikvidovala němecý Bundeswehr.Němci do roku 2022 odstaví zbylé 4 jaderky a dál se vrhnou do hnědouhelných a černouhelných elektráren.Konečné datum je stanoveno na rok 2038, ale realita je rychlejší.Paradoxem je, že chybějící výkon nakoupí od Francie, Polska i třeba ČR.Francouzi jedou ze 70% na jádro a Poláci z 80% na uhlí!Ale Němcům je to fuk.Kolonie elektřinu zatím dodají.Jestliže Babiš a Havlíček slibují náhradu elektráren za odstavené uhelky, musely by se postavit alespoň tři další bloky Temelínu.OZE včetně vodních přečerpávacích v energetické soustavě jen sekundují výkonově stabilním uhelkám, jaderkám či paroplynovým.V ČR se žádná nová jaderná elektrárna v podobě rozšířených Dukovan, nikdy nespustí.Je to nereálné, cenově neutažitelné a nejsou ani výrobní dodavatelé určitých komponentů a v neposlední řadě v tendru nezvítězí ROSATOM, který má nejlevnější palivo a nejlepší reaktory, a to z politických důvodů.Neveřte Babišovi ani Havlíčkovi to, že se v roce 2036 spustí Dukovany 2, Ani náhodou!!!Temelín s výkonem 2000MW se horko těžko zprovozňoval 15let a několikanásobně se prodražil.Babiš již neřekl lidem, že v Evropě jsou nedostavěné jaderky(VB, Finsko, Maďarsko) z důvodu několikanásobného předražení zakázky a také z neschopnosti firem je dostavět.Zatím se zdánlivě nic neděje, ale tohle se nikdy nesmí připustit!!!Mnichovská Zelená dohoda+masívní migrace=smrtelný koktejl pro evropské státy.

   Smazat
 2. Situace na povrchu země je jasná. Práškování oblohy se zintenzivní, aby se opravdu zešeřilo a oteplilo (pohlcování solárního záření v nanotrubkách s výstelkou nanokovy). Občas se do nanotrubek přidají nanosodík a nanohliník pro vytvoření nanoelektritu přímo v atmosféře (budete dýchat plameny debilní gojové). A harpy budou makat na cyklonech, tsunami, zemětřasu a vulkanitě. A svatá gretenika bude kázat nežrat, neprdět, nehýbat se, nevyrábět až všichni chcípnete hladem (já se toho naštěstí nedožiju).

  V článku byly nastíněny pouze základy poznání směřující k pravdivému popisu současného stavu (bez rovnic, grafů, výsledků), ale i tak má potenciál zlikvidovat klimateror chazarů na celé planetě (autor asi dlouho nepožije). A vy hlupáci studujte fyziku, chemii, mechaniku 19. století, kterou ještě neovlivnil žid Bertík s jeho vylhanou OTR a limitní rychlostí světla (podléhající milionu paradoxů - proč?). Jo ani tu OTR nemá Bertík z vlastní hlavy (proto na vás vyplazuje jazyk), ale ukradl ji Nikolkovi i s frajerkou Marinou - vynikající studentkou fyziky na Karlově universitě). Od té doby existuje čím dál hlubší příkop mezi OTR a kvantovou mechanikou a všechny pokusy o sjednocení skončily vždy větším rozporem. Inu to je tak, když je věda placena z chazarské pokladnice, zelenými bumážkami!!! Nečekejte, že se k tomu vědátoři přiznají, chazaři by je nechali zlikvidovat i s rodinami.

  OdpovědětSmazat
 3. Pane Campbell.
  S telat ještě něco bude,ale co ty voly nahoře,to je problém.
  Už je to ukazuje,co je záměrem Greténismu,protlačit,donutit státy k novým investicím,pod deštníkem menšího vypouštění CO2

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pomoci internetu jsme se nebezpecne vzdalili dozorcum koncentracnich taboru zvanych demokracie..
   Panikujou zdeseni vystraseni, ze si tady soukrome zvatlame vetsinou pro zabavu,spojenou s hledanim ,co asi je pravda a co ne. Ani nechcem slavu, penize , jen trochu slov.. Coz umoznili a diky ti schopni mezi nami. Taky nezbohatnou a riskujou ..Protoze.
   SVET SE TOPI POD TSUNAMI ZVYSUJICICH SE ZISKU..
   Premnozili se parasiti a chteji vsechno pro sebe..Dalsi se chteji zavdecit a tisknou se miliony clanku,knih ,stati,novin,magazinu ucebnic na jedine tema. Putin,Trump ,populace sveta a americane, kteri nesouhlasi,prekazi a na ktere vyhlasili valky na zivit a na smrt..Tedy nejen penize nebo zivot. Absolutni otroctvi a zanik..

   Smazat
  2. Zalezitosti ,ktere mohou a vyresi brzy poctivy vedci,v klidu a ustranni a je treba jim je ponechat a s duverou a oni najdou reseni, jako vzdy predtim..Staci neco prostredku a levnych.
   Existuje jich /reseni , ktera se overuji a zkousi/ nekolik uz dnes a neni treba ani trochu kviceni nemocnych Hysteriku, kteri jen problem a reseni ztezuji a znemoznuji.
   Kteri si chteji vydelat,slavu,penize a zavdecit se Nic jineho..Zijeme stale v dobe ledove..

   Priklad. "Komik" Bill Maher /slavny a bohaty/,prohlasil, ze kdo dokaze ,ze Trumpova mama nemela Trumpa s orangutanem dostane od nej 5 milionu dolaru /v 2013/. Tady vidite jak daleko se silenci dostali a vzdalili od nas , od dustojnosti a normalni lidske slusnosti atd..urazi Trumpovu maminku a to je v USA velmi popularni zabava a legrace.
   Trump sel k soudu s tim..Ale to provokuje k jine odpovedi .Jine na ubohou,nechutnou,spinavou a zlou provokaci...
   Ale soucasne neni mozne tyto Goebbelse fanatismu vseho druhu /maji totalni podporu elit a moci/ aspon zadrzet a pohnat k zodpovednosti.
   Pod temi debilnimi , nesrozumitelnymi komediemi na zvraceni, probiha pak usili,bohuzel ,na zniceni nasi planety vsemi prostredky..
   Proslula legenda o babylonske vezi, kde vsichni parasiti nic nedelaji, pouze porad mluvi a krici ,ale nerozumi si navzajem /ani nechteji !!/, se vyplnuje.
   Na rozdil od vice kompaktnich ideologii komunismu, antikomunismu, katolicismu ,stupidnich a nerealnych , ta dnesni jejich ideologie trpi roztristenosti, nesouvislosti az do bludiste udesnyho chaosu..
   Jen z duvodu klinicke nenavisti , zahnat veci do svetove valky..
   Silenstvi a fanatismus bohuzel nikam jinam nevede/.
   Ty se stupnuji na nas taky protoze my nemame ani moznost a schopnost i pri nejlepsi vuli, neco z toho pochopit. To je zene jeste dal. Rozbesnuje..
   Obvinuji nas porad ,ze vsech moznych zlocinu..
   Vsadim se ze Novotneho u nas nikdo nevysvetli ani neporozumi, co chce../V zakladu,mimo ty vlasovce/.
   A koho ti dnes zajimaji..Tedy valka je i proti nam , okupace dokoncena, aniz by nejake normalni vysvetleni ,umysly a priciny a duvod nam nekdo sdelil.
   Jen hystericke jeceni bez konce..Obvinovani z populismu. Populace je vladni trida vetsiny obyvatel naroda v demokracii..Zadny Smysl tak zase nenachazime..Nikdo se s nami nebavil ,zadne hlasovani o planech neexistovalo a neni a nebude dodnes..V budoucnu.
   Tedy mame zde fakt o tom, ze demokracie byla nahrazena nasilnym ,diktatorskym systemem..Na to kazdy instinktivne reaguje ,kdyz mnoho evidentnich lzi se nam vnucuje denne a vsude..Hrozby jako trest 50 milionu euro /to znici kazdeho spolehlive a takovy zakon je umyslne navrzen a schvalen, zakonu podobnych jsou desetititsice a kazdy normalni clovek muze byt jimi potrestan, jen proto ze zije/...vedle v Risi Merkel ,za pouhe jedno slovo , vetu,coz drive byl nanejvys jen prestupek i za komunistu..pokr.

   Smazat
 4. Ďuro perfektní dodatek k článku.

  OdpovědětSmazat
 5. Nedá se pochybovat, že se klima mění. Asi těžko bych vyvracel skutečnost, že se člověk k životnímu prostředí chová jako dobytek. Ale svádět klimatické změny pouze na činost člověka? Při skutečnosti, že ke klimatickým změnám docházelo i v minulosti, a to prokazatelně bez lidského přičinění?
  Další "zádrhel" vidím v řešení. I kdybych připustil, že za všechno může člověk, co s tím naděláme? Je nás 7,5 miliardy a rychle přibývají další. Bez ropy a železa by naše schopnost výroby potravin klesla na těžko definovatelný zlomek současného stavu. Určitě by se jednalo maximálně o jednotky procent. To už není o nějakém uskromňování se. To je matematická jistota smrti hladem pro nejméně 90% lidské populace.
  Půjdou Greta s Uršulou příkladem a spáchají sebevraždu? Nebo počkají až je roztrhají davy hladových?

  OdpovědětSmazat
 6. Lehko se manipuluje s lidmi bez znalostí termodynamiky (vycházející z poznatků statistické fyziky) plynů Zemské atmosféry.
  Za vědecký názor se potom vydávají pitomosti, které se podávají způsobem, aby jim většina rozumněla s použitím matematických znalostí trojčlenky ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Potom není problém, aby axpertem na Zemskou atmosféru se stala Greta a jí podobní nedoukové, kteří se naučili používat trojčlenku

   Smazat
  2. Jak jsem napsal výš. A co s tím uděláte?
   Brusel vymýšlí elektromobily. Vymýšlí stále přísnější emisní limity na spalovací motory, ale odmítá jakoukoliv diskusi na bezmyšlenkovitý transport potravin a zboží tisíce km napříč Evropou. Spousta potravin a zboží by si lidé dokázali vyrobit v místě spotřeby. Transport by se potom zúžil na desítky, max. stovky km a ze silnic by zmizely tisíce kamionů spalujících denně miliony litrů nafty a produkující tuny výfukových plynů. Místo toho si celá slavná Evropská komise láme hlavu, jak u těch tisíců kamionů snížit spotřebu, resp. produkci plynů o nula nula hovno. takový způsob "boje" se změnami klimatu je do očí bijící ukázka lidské debility.
   A dalo by se dlouze a dlouze pokračovat.

   Smazat
  3. 17:24 to je ono- a proč nikdo s touto polemikou nevystoupí v čt? aby se náhodou nerozsvítilo nemyslícím?

   Smazat
  4. A 16:25!!
   Pan Campbell byl poměrně přesný a na můj vkus strohý. Vůbec neargumentoval složením vzduchu, obsahem vodní páry a energetickou bilancí pohybu jednotlivých druhů molekul (voda je na tom 99x hůře než oxyd uhličitý a vodní páry bylo, je a bude v atmosféře 10-25x více než toho oxydu). Takže není oxyd jako oxyd, ale ten oxyd vodný to je ale sviňa! A je tu ve vzduchu miliardy roků a nic podstatného neovlivnil. Oxyd uhlíku nemá na atmosféru žádný vliv, je to hoax pro debily neznalé elementární chemie (parametry molekul) a fyzikální chemie (parametry směsi plynů).
   Až mi tady na I-X diagramu vlhkého vzduchu vysvětlíte na čem závisí obsah vodní páry ve vzduchu a co je to déšť, začnu vás brát vážně. Profesor Setnička z VŠLD Zvolen by vás v 70-tých letech 20. století za vaše názory vyrazil od zkoušky z termodynamiky plynných směsí zavřenými dveřmi!!

   Smazat
  5. 17,27
   Proč nevystoupí v čt? Protože ekologické šílenství má dva cíle. Prvním je lidem pořádně pustit žilou. Na solární barony budeme vzpomínat, jako na čučkaře. A druhým je lidem pořádně utáhnout u držky. Až se to rozjede, bude nám Severní Korea připadat, jako svobodná země.
   Ono to nepřijde naráz, ale salámovou metodou. Vše bude samozřejmě pro naše "dobro". Kontroly našich kotelen a evidence štvavých webů(které nám dříve narozeným silně připomíná evidenci štvavých vysílaček), jsou pouze prvními pokusnými balónky.
   Skutečně, máme se na co těšit.

   Smazat
 7. Nikdo ani Gréta se neodváží kritizovat ekologické zátěže způsobené válkami, farmaceutickým svinstvem a výrobou debilit pro blbce. Tuším že v podstatě jde o snížení stavu lidstva.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jaký je rozdíl mezi Grétou a pastičkou na myši?

   Obě jsou nalíčené. Ale pastička aspoň občas sklapne.

   Smazat
  2. 19:09...:-DDDDDDDDD
   Helanov

   Smazat
  3. Rozšíření přemnožených podras na Zemi je mnohem větším nebezpečím než nějaký jaderný konflikt! Možná že dokonce naopak pouze a jen jaderný restart nakonec naši bílou civilizaci spasí!

   Smazat
 8. Celá zelená cunami má jasně skryté cíle k podrobení si většiny menších států, dostat je do chudoby. Vítězem má být pravděpodobně stát, který již dvakrát totálně prohrál. 
  Náklady na "bezuhlíkovou stopu" jsou nereálné např. pro Čechy, Slováky a podobně, nereálné jsou i pro státy ze kterých pocházejí vedoucí představitelé EU. Pokud by od nás 30 let nečerpali, tak by na to ani nepomysleli. 
  Navrhuji finance použít zejména pro mladé rodiny s dětmi, pro matky samoživitelky, pro strádající 1 mil. důchodců; dále na urychlené řešení bytové situace zejména uvedených skupin. 
  Dále na okamžité zahájení do dostavby jaderných bloků jak v Dukovanech, tak v Temelíně. 
  Dále navrhuji konečně vytvořitˇjednu ČESKOU BANKU pro nás ČECHY, kde si následně převede nejen obyvatelstvo ČR své úspory - výnosy zůstanou u nás a cizinci mohou půjčovat na "zelené cunami". 
  Dále navrhuji aby např. Francie a podobní neprodleně přestali vykořisťovat Afriku. 
  No a poslední - bohatýři v Evropě budou pět let místo dotací elektromobility budovat slušné životní podmínky včetně infrastruktury (cesty, elektrárny, železnice a podobně) např. v Kongu a v jiných zemích světa. 
  V neposlední řadě si kladu otázku, zda místo následného opětného budování fotovoltaických elektráren, větrníků a podobně by neměli vysazovat lesy a tím planetu ochlazovat a zvyšovat hladinu spodních vod na celé zeměkouli.
  Je důležité nepřistoupit na žádnou „mnichovskou zelenou dohodu“, hájit národní zájmy a prosazovat vlastní ekonomickou cestu spočívající mimo jiné v rozvoji jaderné energie ….
  Děkuji za přečtení.
  Celá zelená cunami má jasně skryté cíle k podrobení si většiny menších států, dostat je do chudoby.  

  OdpovědětSmazat
 9. Stačí si představit stavbu z cihel... no já bych rafěji aby si pan Campbell představil tlustou stěnu která má občas zrcátko z molekuly co2 které má tu vzácnou vlastnost, že všemi směry propouští světlo ale dovnitř odráží infračervené záření. Měl by si zopakovat fyziku a nevymýšlet modely chápání jsoucna spisovatelským 'rozumem' s tím selským to nemá co dělat. Sedlák si přírodu nepokřivuje aby vyhovovala jeho ideím, ten ji ctí a koří se před ní. Gretu vyslali těžaři ropy zdiskreditovat reálnou debatu která by mohla ukázat prstem na skutečné viníky a brzdy řešení problému. Jde o obchodně-informační válku a prachy. Nic jiného. Konzervativci z typu Campbella se navzdory svému vzdělání a přehledu stanou kolečky v soustrojí. Až bude Greta propagovat jádro, uvěřím v její autentičnost. Zatím vidím jen divadýlko na které se dali chytit "nevěřící v lidský podíl na oteplování". S vírou si jděte do chrámu nějakého svého boha. Víra do vědy nepatří, jestliže nerozumíte fyzice, a zbývá vám jen věřit či nevěřit, nederte se do věcí kterým nerozumíte.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. K pochopení nesmyslnosti teorie skleníkových plynů je zásadní následující text autora:

   Argument, že radiace chladí Planetu, protože jí neprochází, naopak, pohybuje se kolem ní, a že atmosféra nepotřebuje skleníkové plny absorbovat a udržovat teplotu je pro zelené gardisty a démony nepochopitelný.

   Ten příklad s cihlami je špatný, ten váš příklad se zrcátky také ..

   Smazat
  2. Jak chcete laikům vysvětlit, že propustnost co2 je pro různé frekvence záření různá? Použil jsem možná blbý příměr, adekvátně odpovídající 'cihlovému' příměru. Zkuste najít lepší. Ti co chtějí pochopit princip těm to snad trochu víc osvětlíte. Ostatní si zachovají 'víru' a budou se za ni modlit.

   Smazat
  3. Pane Krajtl!
   Sic blbý příměr, ale pravdivý názor a to se v dnešním vylhaném světě slouhů chazara cení.

   Smazat
  4. Pravdu a názor bych nespojoval. Kdo je chazar nevím. Zůstanu u sdílení svých názorů bez ohledu na jakékoliv 'chazary'. Snažím se skládat si obraz fungování světa tak aby dó sebe logicky zapadala všechna 'ozubená kolečka' toho 'soustrojí', fanouškovství nebo víra nejsou kolečka která by mi měla co říct, kromě usvědčení o jich samých - prázdných hesel a klamavých výkřiků. Často ze zoufalství, častěji z prospěchářství.

   Smazat
 10. Nejnovější produkt "dobrých úmyslů" EU jsou současně strmě stoupající ceny masa. Původní politika Bruselu byla zaměřená na kolonizaci střední a východní Evropy. To znamená zničení výrobních a zpracovatelských kapacit v postkomunistických zemích a udělat z nich pouze zdroje surovin, levných pracovních sil a odbytiště své nadprodukce.
  A tak se stalo, že jsme si zničili zemědělství a učinili jsme se ze 60% závislými na dovozu ze zahraničí. Ale protože platí, že v kapitalismu vyšší bere a v Číně dnes vybíjejí, kvůli moru, prasata po milionech a Číňané nakupují vepřové kde se dá, začíná se projevovat nedostatek vepřového masa. To je z části nahrazováno jinými druhy masa, tak že ceny masa stoupají jako celek. Když už jsme tak unijně jednotní a protičínsky naladění, mohli by naši evropští soudruzi dát přednost nám před onou nenáviděnou Čínou.
  Jaký asi bude přístup v otázkách ekologie? Jistojistě bude západ ve stejných sračkách, do jakých pošle nás.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nezapomeňte, peníze nesmrdí. V tomto případě by se dalo říci, že ani nekvičí hlady jako my možná za pár let.
   Ten boj s Čínou je ve skutečnosti zase jen hra. Buď budou s nimi obchodovat sami a nám zboží s dalším ziskem přeprodají a nebo - a o to se snaží a budou snažit především - chtějí získávat zboží z Číny za "koloniální" ceny. Jako příklad lze uvést třeba to, že v Číně vyrobí ponožky dejme tomu za 20 centů a v USA se ty samé ponožky prodají například za 2 dolary - tedy 200 centů. Tak kdo má potom z takového obchodu více? Ale je zapomínáno na to, že pak zboží bude umět vyrobit jen někdo a hádejte kdo!
   Všechno to záleží na tom, jaký cíl si ve skutečnosti Čína postavila. Buď svou skutečnou ekonomickou nezávislost a primární vnitřní soběstačnost (kterou nemá) nebo bude více méně dále pokračovat v dnešní praxi, kdy obchoduje s podobnými výše uvedenými zisky. Hedvábná stezka by naznačovala první cestu, ale prozatímní nově uzavírané obchodní smlouvy zase spíše to druhé. Pokud si vybere první cestu tak také to bude znamenat mnohem méně pracovních příležitostí v jiných zemích, tedy i v Evropě. Zároveň je třeba si uvědomit, že vedle moderních staveb a oblastí jsou i tam nemalé prostory s obyvatelstvem, které žije tak za jeden dva dolary denně. Čína si tak musí nutně vybrat další cestu. Zatím nedokázala ani plně zajistit svému obyvatelstvu dostatek práce přes bouřlivý rozvoj. Žádné řeči či prohlášení to neosvětlí, pouze činy dávají jistotu.
   Situace v zemědělství je špatná po celém světě a to především díky tomu, že je málo odrůd a jsou pěstovány v čím dál větších plochách a množství a především s ohledem na co největší zisk a ne pro potřeby lidí. To totiž žádná formy kapitalismu ani volného trhu či co siještě vymyslí nedokáže zajistit! Zemědělci dříve si mohli a vlastně museli zajišťovat především přežití pro sebe a přebytky vždy mohli klidně prodávat. Dnes se vytváří často nesmyslné bariéry pro takový obchod a s útlumem výroby přichází postupně doba nedostatku potravin. Evropští magoři - lídři jako Německo, Francie, Velká Británie atd - (mluvím i o minulosti), si chtěli zajistit "luxusní" přežití vlastní zemědělské produkce. Jenže je to jako vždycky - dopadne to přesně naopak. Za několik let MUSÍ zákonitě přijít krize právě především v těchto zemích, kdy budou sužovány nemocemi a chorobami v dosud nevídané vlně, právě v souvislosti s celkovým "utlumováním" zemědělství všude jinde.
   Stejně jako když se hovořilo o teorii "zlaté" miliardy. Jakýkoli zásah do obranyschopnosti lidského organismu v jedné části světa se zákonitě projeví i všude jinde (v této souvislosti jsou války nesmyslné, protože nikdo nikdy nemůže předpovědět a hlavně zaručit jak doopravdy dopadnou).
   Na ekologii kašle (málem jsem napsal něco sprostého) i Svatá Gréta. Ve skutečnosti za tím je nutné hledat v současnosti jen a jen prachy a také ten sladký a nezbytný PIÁR politiků. Ale my budeme nuceni dodržovat "ekologické" programy pod hrozbou do budoucna stále vyšších trestů.
   Jestli můžu říci něco na závěr, tak jedině to vím, že nás čeká - Bůh odpusť - božská sranda s tragickým koncem současné podoby civilizace, pokud lze to, co dnes prožívám považovat vůbec za civilizaci. O čemž stále více pochybuji.

   Smazat
 11. Alain Delon:Z tohoto šíleneho sveta budu odchazet rad.

  OdpovědětSmazat
 12. V roce 2000 NASA na své webové stránce Earth Observatory zveřejnila informace o teorii Milankovičových cyklů, prozrazujíc, že planeta se ve skutečnosti mění kvůli vnějším faktorům, které s lidskou činností absolutně nesouvisí.

  Tato informace se však ani po 19 letech nedostala k mainstreamu, což je důvod, proč nyní nepříčetný, klimatem posedlí „progresivisti“ začali tvrdit, že nám ve skutečnosti zbývá pouze 18 měsíců, než planeta zahyne kvůli nadměrnému množství oxidu uhličitého (CO2).

  „Diskuse o klimatických změnách není o vědě. Jedná se o snahu elity zavést politickou a ekonomickou kontrolu nad populací,“ napsal jeden komentující na Hal Turner Radio Show. „A je to další způsob, jak rozdělit světovou populaci na ty, kteří věří v globální oteplování způsobené člověkem, a ty, kteří v to nevěří, podle principu rozděl a panuj.“

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:24!!
   Milankovičovy cykly jsou sice fakt prostý, nikoliv však ziskový. Proto se tato informace nikdy nedostane do majstrímu, aby náhodou gojimové neprozřeli a nesundali si z krku obojky. Zkuste si přečíst román PROTIZEM.

   Smazat
 13. 17:24 Jasně formulované. Nikdo proti nesmyslné dopravě zboží z daleka nedělá nic. Samozřejmě by se mělo vyrábět/pěstovat co neblíže k zákazníkovi. Jenže pak by přišli o příjmy různí dopravci. Myslím si, že za každý ujetý kilometr na území státu by pro dopravce by měl být stanoven mikrohalířový poplatek a pak by nastalo zvýšení ceny dováženého výrobku a tím jeho znevýhodnění na trhu. Osobně nepotřebuji hafo značek jogurtů a odrůd rajčat. Samozřejmě jsou tací, kteří by se bez toho neobešli, ale myslím si, že těchto lidí je menšina. Další problém jsou komunikace, jejich stavba, údržba a provoz. Mýtné brány by tímto nemusely v podstatě pro nákladní dopravu existovat.

  OdpovědětSmazat
 14. Je mi smutno, solárbaroni, (vlastně ti co jim udělali cestičku k 30ti miliardám ročně) nám všem znechutili ekologii. Dnes se navíc válí Evropou šílenství ala Gréta a tak se logicky bráníme. Zatím v každé vesnici v Rakousku jsou na střechách soláry, jak ku prospěchu majitele, tak ku prospěchu státu. Jak dopadnou elektromobily nevím, ale možná by stačila úspora běžných motorů omezením počtu válců s filtry na spaliny. Proč dopravu do práce ve městě zajišťují zbytečně SUVéčka s jednou osobou ? Je to móda, nebo symbol majetku ? Hloupost. Nezavrhuji ekologii, šetřit energii, přirodu a její zdroje je žádoucí. Nesmíme díky Grétě, lítat z jednoho extrému do druhého. Kecy v Davosu neberte vážně.

  OdpovědětSmazat
 15. Současný ideologický 'boj proti oteplování' připomíná boj církve proti chápání vesmíru nejdřív vůbec neexistovalo, pak jeho příčinou není spalování fosilních paliv. Když je to už neudržitelné, tak se postavíme do čela voje, a založíme green deal. Řešení v nedohlednu, prachy na dotacích zaručeny. Růst co2 Greta na severu možná jako postarší dáma na horké pláži severského moře ještě ocení...

  OdpovědětSmazat
 16. Zemská atmosféra je vrstva plynů obklopující planetu Zemi, udržovaná na místě zemskou gravitací. Obsahuje přibližně 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % ostatních plynů (argon, oxid uhličitý, vodík, helium, neon, radon, xenon, ozon a stopové příměsi dalších plynů). Voda v atmosféře se vyskytuje hojně, a sice ve všech třech skupenstvích (vodní pára, vodní kapky i ledové krystaly). Atmosféra chrání pozemský život před nebezpečnou sluneční a kosmickou radiací a svou tepelnou setrvačností snižuje teplotní rozdíly mezi dnem a nocí.

  To je citace z Wikipedie, je ale důležité dodat, že před nebezpečnou sluneční a kosmickou radiací ("oteplujícím slunečním zářením") chrání život na Zemi hlavně nejvrchnější ionizovaná radiační vrstva zemské atmosfery a ještě výše radiační pásy vytvořené v interakcí přícházejícího kosmického a slunečního záření a magnetického pole Země. Většina uvedeného záření tak "obtéká" Zemi (také se mluví o sl. záření jako o "slunečním větru") a paradoxně ji i ochlazuje - to je ale už předmětem vědečtějšího výkladu ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Citace dobrá, ale vše je jinak. Lidstvo žije ve LŽI. Skutečný obraz vesmíru je před námi skrytý, světová vláda ovládá všechny oblasti lidského života, prezidenti všech zemí jsou loutky, které poslušně dodržují pokyny svých pánů. Kdo jsou? Mimozemšťané? Reptiloidy? Subjekty z paralelních světůI !
   https: //www.youtube.com/watch? V = sUPGH ... Existuje více kontinentů, než nám bylo řečeno.

   Smazat
  2. Měl byste si v těch spektrech elektromagnetického záření udělat inventuru. Také by bylo vhodné odlišovat proud nabitých částic zvaných sluneční vítr od elektromagnetického záření. To nejsou totožné věci.

   Smazat
  3. Ještě jako dodatek pro srovnání teploty na Měsíci, který nemá téměř žádnou atmosferu :

   Jasnost a teplota
   Hvězdná velikost Měsíce v úplňku −12,55 mag
   Osvětlení od Země v úplňku na povrchu Měsíce 16 luxů
   Teplota na noční straně až −181 °C
   Teplota v kráterech „věčného stínu“ (na pólech) až −248 °C
   Teplota na denní straně až +123 °C

   Jak tam ti astronauti vegetovali ?

   Smazat
  4. Měli kolem sebe 'vakuovou termosku' pane profesore fyziky. Právě proto že není na měsíci atmosféra, nemělo je co chladit ani ohřívat. Taky tam nebyli 'celé dny a noci' jejichž střídání na měsíci trvá - světe div se... měsíc

   Smazat
  5. 21.45 Teď jste mě přesvědčil ...
   A co ohřívá povrch Měsíce, není to náhodou to sluneční záření, zahřívá i materiál skafandru a tělo astronauta je v kontaktu se skafandrem, ta termoska je další blbost jako ty zrcátka ..
   A co teplota vesmírného prostoru (vakua), která se blíží abs. nule, ochladí celý Měsíc ale skafandr nikoli ... to je dobrý ..
   Děláš ze sebe jenom troubu a znáš velký hovno, profesore ..

   Smazat
  6. Stale zijeme v dobe ledove.
   Asi nekteri nemohou a nejsou schopni jako Gret/en/a videt /postizeni medialni slepotou/ ty obrovske masy milionu tun ledu a snehu na polech , ledu a snehovych kalamit v zimach ,obrovske ledovce na horach
   i v lete atd.

   Smazat
  7. Tedy, mne tady na Zemi slunce též ohřívá v podstatě stejně jako na měsíci, a skafandru nemaje jsem neexplodoval ? Čím to ? A na měsíci, 150°C, hrůza !

   Smazat
 17. Čekám kdy někdo nakousne problematiku jaderné energie, ale to je asi příliš tvrdý oříšek pro fyziky zdejšího formátu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když tu jadernou energii tak nějak zjednodušíte pro lajky, taky budete mít oponenturu ..
   Jako třeba u zjednodušení různých druhů "záření" pomocí slunečního větru k navození představy obtékání ..

   Smazat
  2. Já jen tolik, že dělat green deal bez jádra je podezřelé... smrdí to habaďůrou na pokračování satu quo. Nic víc kulisy, šmíra, potěmkinovy vesnice.

   Smazat
 18. I když místy v doskuzi panují jisté třenice, drtivá většina se jistě shodne na faktu, že celá klima agenda v pojetí globálního oteplení je způsob, jak neznalý lid připravit o majetek, o čas a o spoustu energie.
  Až se začne diskutovat o postupné přeměně území na soběstačné lokality, soběstačné v možnostech daných podmínek, potom možná budu věřit v dobrý úmysl.
  Soběstačné lokality by mohli narušit roztříštěnost produkce a spotřeby, omezit zásadně dopravu, snížit ztráty z přenosů el. energie, přejít od trvalého růstu zisku ke snaze produkovat ve skutešném rozsahu potřeby, s důrazem na užitnou hodnotu výrobku ... atd.
  Rozhořelo by se téma o změně struktury společnosti a začal by se brát skutečný ohled na přírodu, při jakékoliv lidské činnosti. Jinak se jedná pouze o pokrytectví.
  Solární prasárna, provedená na českém národě je ukázková. Jednou se o ni možná budou naši potomci učit v dějepise a prostě to nebudou chápat. Budou si říkat "jak mohli být naši předci tak tupí". A nebo se nebudou učit nic, protože budou ještě tupější než my .... :-)
  Co výroba energie z biomasy? Kácet lesy a dřevo nacpat do elektráren a kogeneračních jednotek. K tomu seno, nač krmit hospodářská zvířata a jimi lid, když mohu vyrobit teplo a elektřinu? To, že jsou na polích panely, které generují miliargové zisky, mě dost štve. A spousta hlupců, co stáli u zrodu loupeže za bílého dne, nám přednáší denně o morálce ...
  ABC

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Začít by se mohlo třeba přestěhováním solárních panelů na střechy skladů, továren, nad parkoviště megashopů (to by se autíčkům a jejich klimatizacím v létě ulevilo). A vyvlastněním půdy těm 'zemědělcům' kteří solárům drahocenou půdu poskytli. S doživotním zákazem nabývat zemědělskou půdu. Půdu začlenit mezi strategické komodity s dozorem podobným jako u lesů. U lesů upravit zákon a povolit 'pařezení' které je pro rychlost 'zazalenění' rychlejší než stávající systém který tlačí na průmyslové využití dřeva, ačkoli mnohé krásné stromy končí díky módě v krbech. Státní podpora, či přímo nátlak na zateplení starých domů formou 'zateplíme ti, zaplatíš z úspor' musí být také v souladu s úřadem regulátora monopolního energetického úřadu. Za současného stavu politiky...? U nás nerealizovatelné, co myslíte, v EU? Těch problémů, zejména legislativních, které vám vyjmenují politici všech lobbystických spekter... nemožnost prolomit závazky, zejména mezinárodních úmluv o ochraně investic... zasahování do soukromého vlastnictví... to by nás stálo snad i celou demokracii.

   Smazat
  2. 23:00
   Co je to politika? Stále se točí okolo jednoho tématu. Co může jedinec vlastnit z prostředí okolo nás? Jedni podporují "vše", jiní "nic" a někde mezi je kompromis, významně ovlivněný okolnostmi a ději v prostoru.
   Na jedně straně necháme nenechavce sprasit lesy a půdu, byť je to pro stát jako celek strategická komodita, na druhé požadujeme po většině uskrovnění a podporu na vše možné i nemožné. Nevadí jim světelné reklamy, ale lidem zakáží žárovky.
   Souhlasím s Vámi, že panely by měli z polí zmizet, podpory na kW zrušit a systém nastavit tak, aby přinesl alespoň nějaký užitek. Ovšem .. to stát musel vlastnit distribuci a velké zdroje, nemít energetiku jako dojnou krávu či zlaté sele, ale použít ji k podpoře ekologie, průmyslu a obyvatel. Řešení poměrně jednoduchá, ovšem stávajícím zřízením nepřijatelná.
   Politici problém vytvářejí uměle u každého rozhodnutí, aby mohli zdůvodnit, proč je řešení několikánosobně dražší, než všude jinde ve světě. Sajíce ze struku státního rozpočtu, potřebují zachovat vemeno plné za každou cenu. A skončit to může pouze vykopnutím těch příživníků ....
   Poslat si politika pro rohlík za korunu, stovka Vám nebude stačit a ještě budete mít hlavu jako pátrací balón.
   ABC

   Smazat
 19. Je to jen obyčejná fraška jen jak vrcholoví politici naslouchají nemocné fanatické blbce. Doufám že si Český kapitalisté nenechají zavřít fabriky a vystoupí se z šílené eu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Když dostanou dotace na zavření, jako se to stalo s cukrovary, proč by nezavřeli?

   Smazat
  2. Krajt Když lidem bude zle tak ty blbce svrhnou nebudou chodit pěšky jíst jen veganskou stravu nesvítit a netopit.

   Smazat
  3. Svrhnou? V kterým vesmíru? Shodnou se akorát soroszovci za prachy a z blbosti.

   Smazat
  4. Musíme si uvědomit, že i v době internetu se lidé nejsou schopni domluvit a sjednotit. Přito sjednocujících elementů se najde v každém oboru velmi mnoho. Pro ty naše "elity" má jejich kapelník sjednonocovací element ve formě peněz.
   Za peníze novinář napíše lež, stejně jako bude lhát vědec, lékař, policajt i soudce atd.
   Bez důrazu na morálku, bez trestu za nekalosti se nic nezmění. Pouze se přepřáhnou koně a dostavník jede dál.
   Aby lidé zvedli hlavy, muselo by jim hodně zle. Vždy se podaří nějakou skupinu zvýhodnit a ta se postaví proti utlačovanému zbytku.
   Problém je v systému jako takovém. Ale kdo jej změní? Snad bychom to měli chtít po těch, co mohou beztrestně krást a žít si pohodlný život?
   Naším průserem je, že už dávno nešlapeme pouze ve svém hnoji, ale zvenčí se nám snaží to naše hnojiště sebrat.
   S obavami očekávám den, kdy se začnou naplno prezentovat názory o zbytečnosti Čechů jako národa a o uvolnění našeho prostoru pro budoucí osídlení někým vhodnějším k chovu.
   Národ, který není schopen uhájit svoje hranice, nemá nárok na existenci a bude postupně rozmělněn.
   ABC

   Smazat
  5. Boj s mandelinkou jsme vyhráli i nad CO2 zvítězíme. Dnes například jedou do Lán k prezidentovi dva ministři v jednom autě.

   Smazat
  6. Elety jsou elitami právě proto, že se sjednotily ve jménu společného zájmu elit. My se sjednotit nedokážeme.
   Experiment zvaný socialismus, čili sjednocení porobených a jejich vymanění se z bídy skončil ve druhé generaci, zašel na A/chtivost spotřebního zboží, za B/ hloupost věrchušky a neschopnost předat
   lidem povědomí o ekonomických zákonitostech. Nikdo pak nevěřil na krutost Železné paty.No, a máme ji tu.

   Smazat
  7. 12:16 pokouším se porozumtě a najít to podstatné, co nás v podzámčí spojuje, ale vždy narazím na nepřekonatelnou blbost, která zhora zasévá mezi nás nenávist a slabší z nás pak pomáhají panům sami ještě kopat mezi námi hluboké příkopy. Věřte si jen hru kdo na koho doplácí - mladi & stáří, nemocní & zdraví, matky samoživitelky & ostatni, bydlící & homelessasi, kuřáci & nekuřáci, stavět sloup & nestavět, bourat sochu & nebourat ... Když se přitom ztrácejí miliardy, tak si toho nikdo ani nevšimne.

   Smazat
 20. Šichtařová: Máš nepohodlný názor – jsi ruský šváb:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020012411304426-sichtarova-mas-nepohodlny-nazor--jsi-rusky-svab/

  OdpovědětSmazat
 21. Zamlčování role Rudé armády při osvobození Osvětimi je krokem k jejímu popření.

  https://cz.sputniknews.com/nazory/2020012411305577-zamlcovani-role-rude-armady-pri-osvobozeni-osvetimi-je-krokem-k-jejimu-popreni/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nikoliv "osvobození", nýbrž vybudování! Dokonce prý celých 13 let jim to zabralo ...

   Smazat
 22. noviczech
  ...no, nevím jak a co nás lidstvo ohřeje či ochladí, ale před dvěma, třemi týdny běžel na německé televizi pořad a tam, mám dojem, německý lesní úřad zveřejnil studii, že vypozorovali, že v letním období listnaté stromy ze směru věží mobilních telefonů dostávají hnědé listí. Tedy, že tyto věže se svým signálem narušují biologickou strukturu stromů. Je to ale v dalším sledování v tomto roce, takže zatím žádné závěry neuvedli.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.