Reklama

sobota 25. ledna 2020

Účel, cíle a pravděpodobné dopady stupňování protiruské nenávisti


Bohumil Svoboda
25. 1. 2020 (napsáno 12. 12. 2020)
Už dvakrát prohrála pravice volby a na první pozici nadále ve volebních preferencích stojí Babišovo ANO. To samo osobě je trnem v oku všem pravicovým partajím. Není to ale v žádném případě důvodem nenávisti k Ruské federaci a jejímu lidu, která se od posledních voleb neustále stupňuje až do naprosto nebývalých a stupidních forem. To na jedné straně svědčí o nemohoucnosti pravice vytvořit cokoliv pro národ pozitivního a také o tom, že rusové nemají jakýkoliv zájem o konfrontaci silou.

Nenávist projevila nejprve pražská spodina poškozováním a zneuctíváním pomníku maršála Koněva. Ten velel vojskům, které osvobodily Prahu od fašistických Hitlerovských okupantů, ať se jim to líbí nebo nelíbí. Pomník byl postaven vděčnými pražany a Čechoslováky. Nikdo nemá právo jej hanobit ani po téměř sedmdesáti pěti létech od konce války. Já neznám národ, který by památníky válečných hrdinů a tím méně významných vojevůdců svých osvoboditelů devastoval a poškozoval tak jako dnešní čeští gauneři. Primátor Prahy Hřib jej chce, podle své rétoriky, pravděpodobně nechat přemístit. (Podobně se angažoval při protestech za umístění pamětní desky maršála Koněva na Staroměstské radnici.) Tím prokazuje svoji neschopnost přijmout všechna účinná opatření k ochraně tohoto monumentu, nechat pachatele vypátrat (pokud mu nejsou dobře známí) a exemplárně potrestat, protože se jedná podle mého názoru o závažný trestný čin. Pokud to nedokáže, pak není schopen tak významnou funkci vykonávat a měl by z ní být co nejdřív odvolán. Nebo s tímto trestným činem souhlasí (což považuji za pravděpodobnější) a pak by měl být rovněž souzen. (Piráti mohou být na svého reprezentanta opravdu hrdí.)

Také TOP 09 nezůstává v této kauze nijak pozadu a chce vyniknout prostřednictvím starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, který prohlásil „…Socha Koněva je trnem v oku většiny občanů Prahy 6. (Jak přišel tento falzifikátor k pojmu většina občanů? Jakým statistickým průzkumem chce doložit svoje lživé tvrzení?) Je slyšet velmi jasné volání po odstranění sochy a už nás to nebaví, říká dále. (Tím jasným voláním snad myslí chování gaunerů, kteří pomník poškozuji?). Vážíme si toho, říká dále,… že Rudá armáda „spolu-osvobodila“ Československo, ale hanlivý nápis „ …Ne krvavému maršálovi!” je pravdivý. Koněv má na rukou krev Čechů, Slováků i Rusů, tvrdí. Rusové přijdou na radnici (Prahy 6) a řeknou, že tropíme nehoráznosti. Stále dokola jim říkáme, že „… nejsou v roli, aby si mohli diktovat, co se bude dít s majetkem městské části. Ta socha není válečným hrobem“ Všimněme si že tento člověk zdůrazňuje, že RA pouze „spolu-osvobodila Československo“ čímž její podíl pouze bagatelizuje jakoby nevěděl, že ona nesla hlavní tíhu bojů, kdy za naše osvobození položilo své životy více než 160 tisíc ruských hrdinů, zatímco například Američanů jich padlo něco přes 160. I tak se dá překrucovat pravda a oblbovat dnes naše občany. Podle mého názoru by měl být tento člověk za své odporné pomluvy maršála Koněva postaven před soud a podle zákona potrestán.

Naprosto novým jevem v posledních týdnech je iniciativa starosty Řeporyj Pavla Novotného (ODS), který chce postavit pomník vlasovcům za to, že se podíleli na osvobození obce v průběhu Pražského povstání ale dokonce, že Prahu zachránili před zničením od fašistů. Účast Rudé armády a vojsk pod velením maršála Koněva zcela pomíjí. Tento svůj záměr si už nechal urychleně schválit zastupitelstvem obce, aby tak zachoval zdání demokratičnosti. Pravděpodobně ale spěchal, protože doufal, že občané ještě neshlédli jeho vystoupení jeho vystoupení před kamerou dne 30. 11. 2019. pro Ruskou televizi Rosija 1. Asi se mu to podařilo. Kdo z občanů by jeho vystoupení shlédl potom by si jasně uvědomil, co za lidský výkal vede jejich obec a dělá jí ostudu. Hlasování o pomníku vlasovcům by potom možná nebylo tak jednoznačné, i když od jeho soukmenovců z řad ODS se žádná slušnost očekávat nedá. On se chtěl hlavně zviditelnit a to se mu dokonale podařilo. Kdo z radních obce by tento záznam viděl včas ještě před zasedáním, tak by si možná nad svým starostou odplivl a stavbu pomníku vlasovcům by snad neschvaloval.

Připomeňme si jenom, kdo to byli vlasovci. Byli to většinou občané Sovětského svazu, kteří se v německém zajetí nechali naverbovat do Ruské osvobozenecké armády (ROA). Ale byli to také např. bývalí carští oficíři, kteří emigrovali po revoluci a žili na západě a také fašistické živly jiných národů. Pod velením Vlasova spolu s Němci pak bojovali proti Sovětům. Na konci války ale pomohli osvobodit část Prahy- obec Řeporyje. Zemřelo jich při tom zhruba 300. O jejich okrajovém přispění k osvobození hlavního města se za minulého režimu mlčelo, což bylo možná chybou. Vědělo by se tak např., že Vlasov se 14. listopadu 1944 na Pražském hradě postavil do čela nově založeného Komitétu pro osvobození národů Ruska (KOR), který měl za cíl “Osvobození Ruska ze jha bolševismu". Šlo tehdy o akci vyvolanou říšským vedoucím SS Heinrichem Himmlerem. (To jenom abychom věděli „s kým máme tu čest.“)

Z historických dokumentů navíc vyplývá, že velitelem tzv. operace osvobození Řeporyj nebyl Vlasov ale velitel 1. divize ROA gen. Buňačenko. Vlasov se naopak se od samého začátku stavěl proti tomu, aby se jeho vojáci postavili proti Němcům a podporovali český odboj, protože dal osobní slib veliteli německých armád v Protektorátě polnímu maršálovi Schörnerovi, že ROA nebude podporovat povstalce. Buňačenko, přesto dva dny před koncem války pomohl osvobodit obec Řeporyje. (Dík mu za to. To ale není, podle mého názoru, důvod ke stavění pomníků.) Když ale zjistil, že tehdejší Česká národní rada nechce mít s ROA po politické stránce nic společného, dal rozkaz se okamžitě z Prahy stáhnout a zajatým Němcům vrátit zbraně. Obrátili se na jihozápad pod ochranu Američanů, a ti je jako zrádce protihitlerovské koalice (krátce po válce) vydali Sovětskému svazu. Vlasov sám se pokusil ještě požádat švýcarské a údajně i švédské úřady o politický azyl. Byl odmítnut a nezdařil se ani jeho pokus odletět do Španělska a najít útočiště u Franka. Ve světle těchto faktů se tzv. pomoc vlasovců bojující Praze jeví jako zoufalá snaha zachránit si kůži alespoň formálním dobrým činem a to jim nevyšlo.

Rusko považuje vlasovce právem za zrádce a pomocníky nacistů. Za to byla většina z nich krátce po válce popravena. Tvrdí, že pokud bude pomník vlasovcům postaven, poruší tím Česká republika konvenci OSN o nepromlčitelnosti válečných zločinů (Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, § 260.) a má pravdu.

Přes to starosta Řeporyj Novotný (ODS) na svém zámyslu trvá a podporuje ho velmi siláckými a nabubřelými slovy když např. říká, cituji:

 • „Řeporyje, coby samostatná městská část nehodlají s Ruskou federací diskutovat o plánovaném pomníku, který připomene roli vlasovců. Nic na tom nezmění ani protest ruské ambasády, která tvrdí, že by byl pomník porušením mezinárodních závazků ČR.“ (Uvedl to v dopise, který prostřednictvím Ruské ambasády adresoval přímo ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi.)
 • „Nebudeme o našem záměru zbudovat jim (vlasovcům) pomník ani o jejich historické roli s nikým zvenčí diskutovat a už vůbec o tom nebudeme diskutovat s Ruskem, symbolem okupační moci, lži a porušování lidských práv,“
 • „Řeporyje mají tisíckrát lepší historickou zkušenost s vlasovci než s vámi, vy karikatury sebe sama s atomovým kufříkem za zadkem a hlavou plnou vodky a černého svědomí,“
 • „Budou-li zdejší lidé chtít stavět pomník, protože mají pocit, že ho Řeporyje a Praha vlasovcům dluží, tak ho prostě postaví,“
 • Nejdůležitější dopis novodobých dějin Řeporyjí podepsán. Zítra ho odvezu jeho excelenci panu velvyslanci Ruské federace v ČR, ať to fofrem předá v Kremlu šéfovi, že na to čeká! (Na půdu velvyslanectví se zřejmě bál vstoupit a dopis vhodil pouze do schránky. Jaký to hrdina).

Hle „tvůrce historie“ používá ve svém žargonu nejen urážky cizí velmoci, ale jejímu velvyslanectví klade dokonce ultimata. Podle mého názoru se dopouští hrubého narušování mezinárodních vztahů ČR s Ruskou federací a historicky velmi dobrých vztahů obou národu. Některé výroky nesou navíc charakteristické rysy nacizmu. Za to všechno by měl být soudně stíhán. Ale on se údajně nebojí, protože za ním stojí bossové ODS. Dokonce jeden poslanec (ODS) a novinář, (jeho jméno si nepamatuji) tohoto ubožáka chválí jako statečného starostu, kterých je bohužel málo. (Měl by podle mého názoru být také souzen za podporu nacismu.)

Položme si nyní otázku jaký je účel a cíle stupňované nenávisti a bezprecedentních lží, které naše pravice uplatňuje při ovlivňování myšlení našich občanů a co je k tomu vede.

Po rozpadu Sovětkého svazu, za vlády opilce Jelcina, došlo v Rusku ke katastrofálnímu všeobecnému úpadku jak po stránce ekonomické tak po stránce vojenské a země ztratila charakter velmoci. To celému západnímu světu vyhovovalo. Proto Jelcinovi fandili a dali mu pokoj, i když dal rozstřílet parlament.

Situace se zásadně změnila od té doby, kdy včele Ruska stanul Vladimír Putin. Ten zavedl ve vládě změny a postavil řízení země, myslím si, na vědeckou úroveň. Ekonomika země se vzpamatovala, armáda se opět stala obranyschopnou a Rusko získává úctu a prestiž v mezinárodní politice. Stává se tak neustále sílící mocností. To se Spojeným státům a západnímu světu samozřejmě nelíbí.

Účelem
- je za každou cenu Rusko zdiskreditovat, aby nad nimi nedosáhlo prvenství. O tom jsem přesvědčen. Do své protiruské štvavé politiky zatahuje všechny státy NATO včetně satelitů našeho formátu. To se jim daří dokonale, jak se o tom u nás přesvědčujeme.

Spojené státy mají omezené možnosti, především ekonomického růstu a parazitují na ekonomikách mnoha zemí od velmocenských až po rozvojové. Mají také relativně omezené surovinové zdroje. Proto si za cíl vybrali Rusko, které vzhledem ke své rozloze má k dispozici obrovské přírodní bohatství.

Strategickým cílem USA - je získat především surovinové zdroje Ruska ve svůj prospěch i za cenu vojenské agrese. V tomto úsilí ale nechtějí zůstat samy a proto dělají vše, aby se do protiruské kampaně zapojily všechny státy NATO. Daří se jim to především u jejich satelitů – států bývalé Varšavské smlouvy. Na jejich území postupně rozmisťují svá vojska a vyzbrojují je za jejich drahé peníze svými zbraněmi, protože nejsilnějším odvětvím americké ekonomiky je vojensko-průmyslový komplex. Na ten je krátký i jejich prezident. Aby uspokojili nenasytnou zbrojařskou hydru, tak na to jím nestačí finanční prostředky. Stanovili proto, kolik % národního důchodu mají jednotlivé státy NATO odvádět na tzv. obranu proti Rusku. To už se nelíbí ani velmocenským členům NATO. Proto se jim hodí ochota malých satelitů jako je Česká republika a další státy východní Evropy. Ty jsou obzvlášť užitečné, protože jsou blízko hranic Ruska, kde umisťují své vojenské základny Američané a vojska těchto států začleňují do své podřízenosti. (Naše divize ze Žatce je např. přímo podřízena Německé generalitě a naše Ministerstvo obrany nemá žádnou pravomoc ji ovlivňovat nebo jí dokonce velet.) To znamená ztrátu suverenity, ať se to komu líbí nebo ne. Tak až sem jsme to jako členové NATO dopracovali. Proto se naše pravice velice snaží oblbnout občany, aby toto svinstvo také podpořili a nestavěli se proti špinění památky osvoboditele Prahy maršála Koněva. Dospěli jsme dokonce už tak daleko, že snad strpíme postavení památníku vlasovcům, kteří i na našem území povraždili desítky našich vlastenců Určitě to činili i ti, kterým dnes chce starosta Řeporyj postavit pomník. (Pár dnů před koncem 2.světové války povraždili Vlasovci spolu s nacisty 20 našich vlastenců v obci Salaši na Uhersko-Hradišťsku. Ano souhlasím s neznámým autorem, když říká … „vrána k vráně sedá, nacista si nacisty hledá.“)

Nedělal jsem žádný oficiální průzkum názorů našich občanů na uvedené špinavosti a výše jmenované pravičáky, kteří stojí v jejich čele. Hovořím však s lidmi a čtu různé články na internetu. Naše oficiální sdělovací prostředky se k nim nevyjadřují, ale občané k nim zaujímají stanovisko velice kritické. Když se ptám, co soudí o výše jmenovaných lidech tak je odsuzují a nejslušněji říkají: …„Jsou to volové.“ Kde se ale vzali? Volem se nikdo nenarodí. Děti přichází na svět rozením, ale všimněte si, že tito obzvlášť pro společnost nebezpeční „volové“ přichází na svět volením. Proto by voliči měli být velmi obezřetní, než někomu dají svůj hlas. Je totiž paradoxní, že tito „volové“ krátce po svém zvolení udělají „voly“ právě ze svých voličů.

Dopady této provokativní politiky si nedovolím odhadnout. Ztrácíme suverenitu a jsme stále závislejšími vazaly západních států pod vedením USA. Členství v NATO nám nezajistí bezpečnost vojenskou ani ekonomickou, a pokud si i předseda vlády bude dovolovat diletantské nediplomatické urážení Ruska, jako to udělal nedávno při oficiální návštěvě Ukrajiny, kdy prohlásil, že obsazení Krymu a východní Ukrajiny je nezákonnou okupací, potom to povede k narušení dosavadních velmi dobrých vztahů našich zemí, což nás poškodí zejména ekonomicky. Neví snad, že lže a že o tom sami občané rozhodli v referendu? Samotné ANO, už díky tomu, ztratilo své preference asi o 3% a ke škodě věci to může pokračovat.

Proč k protiruským provokacím mlčí naše zákonodárné, výkonné a soudní orgány, je nepochopitelné. Podle mého názoru je to důkazem, že jsme svou suverenitu pravděpodobně už ztratili a necháme si, za pomoci našich pravicových pohůnků, jenom diktovat.

Vyzývám proto pány poslance a zastupitele všech měst i obcí, vládu a zejména soudy, aby v co nejbližší době přijaly účinná opatření proti těmto špinavostem, nenechali se korumpovat a nezrazovali mlčky svůj národ. Doufám, že voliči je k tomu přinutí. K volbám by však měli přijít všichni, samozřejmě i volební absentéři, jinak na svou lhostejnost doplatí celý národ a zejména v budoucnu naše děti a vnuci.


Prof. Ing. Bohumil Svoboda DrSc. je členem asociace Vojáci proti válce.79 komentářů :

 1. Praha vyhlásila válku Číně a hned následně vyhlásila válku Rusku. Jenže pozor, ti co tak činí jsou agenti USA, kteří nedělají nic jiného než poslouchají to co jim Američani nařizují. Američani tímto způsobem rozeštvávají celé národy proti sobě, protože upadající USA jenom tak se zatím udrží u světové moci.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tak to je neprijemna situace valka na dvou frontach
   Je celkem realne ze za soucasne situace bude lepsi se strategicky stahnout a pri ustupu budovat ze strategickych mest pevnosti ktere drzet nez prijdou na pomoc strategicke zalohy vrchniho velitelstvy ACR

   Smazat
  2. Vše řídí US ambasáda i na Slovensku, tam přeci přišel amík úkolovat parlament! Amemíckých agentů je tady víc než obyvatel! Hnus!

   Smazat
  3. Je zajímavé, že o tom, že nás v roce 1938 napadlo Polsko spolu s Hitlerem a zabrali nám část území nikdo nemluví. Amíci to zatrhli, tak lokajové drží zobec.

   Smazat
  4. Se žluťákama se nesmíme srát, páč vy hňupi, když se zamyslíte nad dějinami 20. století a budete hledat bod obratu od naší vlády nad světem k bezmoci a úpadku naší rasy, dojdete celkem zákonitě ke stejnému závěru jako já - pokud budete pečlivý a bez antirasistických předsudků ovšem! Kdy došlo k průseru a proč? Byl to okamžik, kdy komodor Perry nenašel pokračovatele! Totiž přijetí japonských skrčenců mezi spolek výhradně bílých imperialistů byla zásadní bota! Šlo sice bezesporu o nejvyspělejší ne-bílou entitu, ale sotva schopnou sdílet árijské hodnoty západní, germánsko-románské civilizace. Japonsko se mělo stát řádnou kolonií USA stejně, jako Indie byla britskou, Indočína francouzskou a Indonésie nizozemskou! Čínu by si poté rozdělili Rusko a anglo-francouzští kolonialisté bez problémů. Jenže účast Japonska na dělení sfér vlivu ve východní Asii vedla ke konfliktu s Ruskem, který využili britští čachráři k oslabení konkurence. Porážka Ruska Japonskem, která by bez britské podpory Japonska byla nemyslitelná, se stala počátkem krize naší rasy a její světové hegemonie! Samozřejmě víme že v pozadí toho průseru stál Židé se svou finanční mocí, kteří z pozadí ovládali Britské Impérium a USA. A dnes už to těžko spravíme, když žlutáci maj vodíkovky a kosmické technologie ... leda až je zbavíme komoušů, pak nám můžou zase sloužit tradičně v roli kuliů i kuliJan s takovouto praktickou šálou na krku! - https://www.dhm.de/fileadmin/medien/lemo/images/ba008251.jpg

   Smazat
  5. Vymrstila se zprava ,ze v Afganistanu se tedka zritilo US vojensky letadlo a v nem ti co maji na svedomi toho iranskyho generala..
   Padavost letadel a helikopter je obrovska..
   Pocitam ze jde o pomstu modernich masin na ??..
   Z pocitacu taky nic kloudnyho nevyleze...
   Podobne jako nekteri zahynuli potom, co zastrelili nejakyho dedecka v Pakistanu ,co predstiral ze je ....

   Smazat
  6. 4:29 Houby iránskýho generála, toho sundal dron, hňupe, anýbrž ti co "zlikvdovali" al-Baghdádího aby ho poté nechali záhadně zmizet v moři, podobně jako před ním bin Ladina!

   Smazat
 2. Bylo by to k pláči, kdyby to nebylo -chválabohu!!!- jen k smíchu...
  Jsou u lizu, tak se činěj, aby u toho korýtka zůstali co nejdéle.
  Dobře chápou, na které straně je namazaný krajíc.
  Včera svědomitě četli notičky z Kremlu, dneska čtou neméně poctivě notičky z fašingtónu, furt jsou to ti samí.
  Chro,chro...mlask,mlask...
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo, Helanov 16:54, račte mi je vyjmenovat, abych viděl jak dalece sedí vaše tvrzení. Primátor Hřib a starosta Novotný četli kremelské notičky? Profesor Fiala, Jurečka, Bartoš, Gazdík nebo Rakušan, Okamura ... taky? Byl by tu tak Kalousek se Zaorálkem, Babiš, ale ani ti v tehdejší politice nehráli žádnou roli. Vy se, Helanov, vy se nezapřete.

   Smazat
 3. Já to napíši jinak.ODS-Klaus,pořád strašili komunistami,jak to dělali špatně,jak ožebračovali lidi a najednou zjišťujeme,že Klaus lhal,ODS kradla ještě víc,rozprodala zemi cizákům.V tom jedou pořád a ještě to doplnili bojem proti Rusku.Čím víc pociťujeme výhody kapitalismu,tím víc se budou voliči odklánět od těchto zlodějů,na sliby už nikdo nevěří.

  OdpovědětSmazat
 4. Stojíme pře velmi závažným problémem, jak si zachováme své hranice a tedy, která světová velmoc bude (chtít) garantovat hranice z doby po 1945. Pokud bude pokračovat integrace do EU, tak zcela určitě o Sudety přijdeme, a asi navždycky. Podle mého mínění garantem může být pouze Rusko, USA nebo Čína nás vymění tomu, kdo dá víc (o Francii a Anglii se není třeba ani zmiňovat).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už jenom tím, že akceptujete ten debilní nacistický název historického území Čech o toto území přicházíme - akceptujeme totiž jejich názvy pro naše území. Čím budete pokračovat? Už to nebude příště Cheb, ale Eger? Potom už sudeťáčtí teroristé nebudou teroristé, ale bojovníci?

   Smazat
  2. Vencl, to je geniální! Napřed sem kydneš jednu tapetu, pod svým nickem, a hned pod ní druhou, jako anonym. Akorát žes to neudělal poprvé. Máš nás za blce?

   Smazat
 5. Je nejvyšší čas po vzoru Britů vystoupit z EU a přidat se k BRICSu. Je nutné vystoupip z NATO a přidat se na stranu našich drahých bratrů a osvoboditelů - Rusů. Čím dříve tyto změny provedem, tím lépe pro český lid.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 6. No a froč nezbourat pomník Žižky a M.J. Husa, nakonec i T.G.M a také Beneše, proč nepostavit pomník nejen hitlerovským pohůnkům - Vlasovcům, také Heydrichovi či Hitlerovi. Takové máme "Čechy" v Praze, za peníze nechají třeba vyhladit český národ! A co my Češi? My si musíme nechat na hlavu ehm ehm... Co takhle referendum o novém hlavním městě, kde nebudou vládnout ani zvolení blbci blby. Víte v čem je mj. zádrhel? Že jsou do vedení Prahy voleni neschopní lékaři, je to pomsta nemocných, kteří jimi byli poškozeni na zdraví, aby si jejich debility užili i ostatní? Už od starého Rakouska se traduje, že je pro lidi štěstí, když jdou neschopní lékaři do politiky nebo ouřadovat. Jenže lid si myslí zase opak, že ti blbci nadělají přece jen méně mrtvých jako lékaři, než jako politici. No budeme vidět. Doktorů máme naděláno i ve sněmovně asi na počet obyvatel 30 x více než velká Británie. Je dobře, že tito borci chybí v nemocnicích a nebo by bylo lepší, kdyby se vrátili k povolání a třeba vynášeli aspoň mísy a gramofony po svých pacientech. Heslo dne: Nikdy nikdy více, doktoři v politice!"

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. k tomu bourání pomníků - možná už to začalo - četl jsem v diskuzi, že v Českém Krumlově byla odstraněna busta a pamětní deska Eduarda Beneše - ale nemám to potvrzené , takže nevím jestli to je pravda

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  3. 19:06 Cos napsal tak kvalitního, že to ten zhovadilej komoušskej zkurvenec, kterýho nechám vykoupat v bílým fosforu a poté zavěšenýho za hnáty na rezavým drátě suplovat veřejný osvětlení, smazal? Napiš to znovu! Chci číst nekonformní názory a ne rudé cancy místní putlerské sebranky ...

   Smazat
 7. Jedno prase vystrkuje zadek na své okolí, druhé prase chrochtá něco o základně v Ostravě. Oba pražáci. Tak, prasata, pokud chcete tu základnu, tak si ji postavte na Václaváku nebo v Ruzyni. Přeje vám těšíňák.

  OdpovědětSmazat
 8. Ze sovetskeho naraznikoveho pasma nas plynule konvertuji na ruske predpoli. Proto je treba stale otvirat stare krivdy a pozitivni udalosti prekrucovat. Normalizace vztahu s Ruskem je nepripustna.
  Naprosto komicky pak pusobi tvzeni Americanu, ze si vetsina Iracanu preje aby zustali. Pokud nekteri nejsou schopni odpustit 50 let starou invazi, jak by asi Iracane mohli za mnohem kratsi dobu odpustit neporovnatelne vetsi utrpeni. Empatii ale havloidi rozhodne netrpi...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 50 Let starou invazi bychom mohli odpustit, kdyby jí Rusové litovali a omluvili se. Jak jim ale máme odpouštět když nás podle jejich dnešní propagandy v 68 přijeli zachránit před fašisty? A my, nevděčníci, si jejich dobroty, nasazení a obětí, vůbec nevážíme?

   Smazat
  2. 50 Let starou invazi....
   Oni v Moskvě již tehdy věděli, že se jedná o barevnou revoluci s podporou USA. My jsme se to dozvěděli až po roce 1989, kdy to probíhalo podle téměř stejného scénáře.

   Smazat
  3. 17.51 Buďte přesný prosím. Tehdy (1968) Sovětskému svazu a tedy i RSFR (Rusku), vládl UKRAJINEC LEONID ILJIČ BREŽNĚV a jeho většinově neruská kamarila. Rusové byli stejné oběti, jako my. Doporučte omluvu Ukrajině a Ukrajincům... a státům, jejichž občané v Presidiu nejvyššího sovětu hlasovali na podporu polské a německé (NDR) žádosti o invazi do ČSSR k zastavení "krizového vývoje" ve straně a společnosti v ČSSR

   Smazat
  4. 18:49
   Vy jste taky pěkně odporný vlastizrádce. Ale aspoň hrajete fér a nelžete, že vám jde o demokracii, jako ta dnešní partička komoušů a okamurovců.

   Smazat
  5. 19:35 Líbí se mi jak to máte hezky rozdělené. Za osvobození v r. 1945 máme být vděční dnešnímu Rusku. Ale s 48 a 68 nemá Rusko nic společného :D

   Smazat
  6. 17:51 Rusove se formalne omluvili uz davno a nepochybne toho nekteri lituji. Cekat cokoliv vic je nejen naivni, ale i hloupe. Ne proto, ze jsou to Rusove, ale protoze to tak funguje vsude. Omluvili by se Americani, kdyz se neomluvili milionum mrtvych Vietnamcu nebo za Hiroshimu? Tezko. Nasel jsem seznam peti pripadu, kdy se Americani formalne omluvili a vetsinou to bylo vlastnim obcanum https://www.smithsonianmag.com/smart-news/five-times-united-states-officially-apologized-180959254/

   Smazat
  7. Sovětský svaz nás v roce 1945 osvobodil.
   V únoru 1948 SSSR moc neúřadoval, to byla vnitřní československá záležitost a sovětská armáda tu už dávno nebyla.

   V roce 1968 nás SSSR, Polsko, východní Německo, Maďarsko a Bulharsko okupovaly. Jejich okupace ale neznamenala fyzické ohrožení existence českého národa tak jako za německé okupace v letech 1939-45.

   Smazat
  8. Vy jste 17:51 skutečně tak zabedněný, že nevíte jak a kolikrát se představitelé Ruské federace za vpád Rudé armády spolu s armádami tehdejší Varšavské smlouvy (kromě rumunské) omluvili? Vyjadřujte se laskavě k tomu, o čem něco víte.

   Smazat
  9. Rusove se opravdu omluvili a mela to byt uzavrena zalezitost ale kdyz ma nekdo potrebu se porad ve veci nimrat je jedno jestli se omluvili nebo ne
   Mnichov je zapomenut a 68 porad na stole
   Myslim ze je potreba nezapominat ani na jednu invazi i kdyz pri invazi 38-39 slo cechum opravdu o vsechno jak o zivot tak i o statnost
   Ty invaze se nedaji ani zdaleka srovnat
   Nemci vyvrazdili cca 350 000 cechu coz je docela neuveritelne cislo na to ze cesi oficialne nebyli s Nemeckem ve valecnem konfliktu

   Smazat
  10. 19:43 Jakákoliv demokracie je fikce! Lůza nikdy nebyla předurčena k podílu na moci, není totiž schopná sebeřízení! Od toho tu existuje od počátku dějin kasta pánů nadaná Vůlí k moci, která ovládá tuto vlastnost postrádající kastu otroků! Bohužel ta první dnes musí předstírat vládu té druhé! Tzv. demokracie (=lůzovláda) je levicová idea a levice byla vždy nepřítelem velkých mužů, kteří místo toho, aby jim druzí s radostí sloužili a nacházeli nejvyšší uspokojení v tom, že mají tu čest podílet se na jejich dějinném poslání, musejí strpět, že se jim tito pletou do cesty. Zatímco v nerovné společnosti může průměrný muž velkému muži dobře sloužit k vzájemnému prospěchu, v rovnostářství jsou průměrní muži pro ty velké břemenem. Rovnostářství je triumfem nízkých mužů s nízkými ambicemi! Rozum je další mantrou masonů! Nadčlověk se svou morálkou pánů liší od podčlověka. Morálka podlidí se projevuje jako duševní společenská choroba zvaná levicovost, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   Smazat
  11. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Smazat
 9. Nezapomeňte na jednu věc: Sovětská armáda lidi osvobodila, fašisty naproti tomu okupovala. To vysvětluje vše.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně, ti co se hlásí k nacistům dnes pomlouvají Sovětskou armádu.

   Smazat
  2. On Beneš předvídal, kdo nás opět zradí ve vyšším zájmu na obsazení Ruska.

   Smazat
  3. 18:52

   Beneš: „Dlouho jsem věřil, že alespoň Gottwald mi nelže, ale nyní vidím, že lžou všichni bez výjimky, kdo je komunista, je lhář – je to společný rys všech komunistů, a zejména ruských. Mou největší chybou bylo, že jsem doposledka odmítal věřit, že mne i Stalin chladnokrevně a cynicky obelhával, jak v r. 1935, tak i později, a že jeho ujišťování mně i Masaryka bylo úmyslným a cílevědomým podvodem.“

   Beneš:„Největší zrádce je Fierlinger, rozdupat ho jako hada. Ten musí viset na nejbližším stromě! Pamatujte si, že Fierlinger je svině"
   (Na adresu svého bývalého přítele Fierlingera, kvůli jeho kolaboraci s komunisty a SSSR. Z rozhovoru s Václavem Černým v Sezimově Ústí, v březnu 1948)
   Beneš:„Lháři, podvodníci, ničemové"
   (O ruských a československých komunistech. Z rozhovoru s Václavem Černým v Sezimově Ústí, v březnu 1948)

   Smazat
  4. No jo, ale Václava Černého brát jako historický pramen je také velmi ošemetné. On toho Gottwalda opravdu, ale opravdu neměl rád. Takže ten Benešův citát bych bral s velkou rezervou.

   Smazat
  5. 19:36 Jsem rad, ze se shodneme, ze Benes byl velky muz. Vam mozna vadi, ze odsunul Sudetaky, ale urcite ocenujete, ze nemel rad komunisty. Ja zase ocenuji jeho zasluhy o cesky stat a nijak mu neupiram pravo na politicky nazor v povalecnych letech.

   Smazat
  6. Nikdy by člověk neměl brát za bernou minci různé paměti. Lidská paměť je záludná. Proto i třeba kriminalisté nemají rádi očité svědky, ale dávají přednost fyzickým důkazům. Vyjádření svědků je vždy nutné sakra prověřovat, protože se mohou mýlit, aniž to sami tuší. Je také "zvykem" velmi dobrých kriminalistů neříkat případnému svědkovi nic předem a nebo co nejméně.
   Po světě koluje množství prohlášení, které jejich zaručení "autoři" nepronesli ani za rohem šeptem. Takový výrok se musí potvrdit buď z nezávislého jiného zdroje a nebo se prostě ocitnout na papíře za známých okolností.

   Smazat
  7. Vaclav Černy a pravda?To téžko.

   Smazat
 10. Vypadá to tak, že ty diskuze tady jsou o hovně a 100 let za opicema a jen tak nám to je předloženo, abychom se v tom rochňali a moc nepřemýšleli o ostatním. Úplně nejdůležitější je to co rozjel Putin v Rusku a tam začíná a nebo možná i končí lidstvo a naše nějaké žvatlání o Mariánském sloupu, připitomnělým Vondrovi, nebo zda máme, či nemáme na důchody, je prostě, jak říká s oblibou pan Kájínek, "to je prostě úsměvné". Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dědečku, vy máte moje plné sympatie. Není to tak, že to "vypadá" ale tak to i je. To je ta "svoboda slova" která tady údajně 40 let nebyla, tak teď se musí ti, kteří tím šííííleně trpěli, jaksepatří vydovádět. Diskutují jen starší ročníky, od rána do večera nalepení na PC - jinou aktivitu už ani nemají. Pravda je i to, že všemi těmi bulvárními srajdami jsme odváděni od skutečných problémů - viz Novinky.cz - tam už se jen žvatlá ( utýraní psi, sebevrazi, sem tam štvanice na Babiše, ano, žvanění o Mariánském sloupu - v podstatě samé kokotiny) a jak vidíte, závislá smečka psychopatů se diskuzemi vydovádí a určitě nikdy by nikdo z nich nešel protestovat někam do davu. Jen žvatlat doma, to je zkrátka ono. No a mladší generace na to kašle a má z toho nejvýše srandu, "jak jsou ti senioři blbí".... Vondra je odporný zmrd, ale jen jeden z řady odporných zmrdů, protože českou politiku nikdo jiný než zrmdi nedělal a nedělá. A tak se žvaní a žvatlá - ano, "to je prostě úsměvné"a když to říká člověk, který patnáct let bručel za to, co nikdy neudělal, co udělaly policajtské svině, a zúčastněné justiční svině to moc dobře věděly a vědí, tak to má váhu. Kdybyste občas nediskutoval vy, dědečku, už bych tady nečetl.

   Smazat
  2. Souhlas. Hej hou

   Smazat
  3. Některé zdejší diskuzní přípěvky nebo šermovačky jsou zajisté o exkrementech, ale téma článku je závažné. A jestli na to (jak píše 20:50) mladší generace kašle a má z toho nejvýše srandu, pak asi nemá přehled nebo je jí lhostejná vlastní budoucnost. A tomu bych i věřil, protože jsem ten "blbý senior", který ještě umí být obezřetný.

   Smazat
 11. Česi - prazackovia v 05/1945 zobrali o pomoc Rusov. A toto je ich vďaka! Najbližšie sa nich každý vykandi. A nič iné si ani nezaslúžia. Veď sú to krivaci !  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty kokote z Horných Uhier, ty s tvojou slovenskou fašistickou minulostí, s tím, že momentálně má u vás fašista Kotleba preference 13%, raději drž hubu.

   Smazat
  2. No budiž, pár lidí blbne, to máš pravdu, ale zrovna od tebe sedí v tomto směru poučovat. Nebojoval jsi v Rusku po boku jednotek SS proti Stalinovi ?

   Smazat
  3. Otěc toho kokota bol v Rýchlej divízii, kedy vyhlásili Slováci Sovetskem zvezu vojnu na zemi, vo vzduchu i na moru (!). Z Krymu ich pak vypakovala až Sovetská armáda.

   Smazat
  4. Jasně ty máš co nadávat hrdinným Pražanům z roku 45.Jsi můžete děkovat že vaši kolaborantskou zem zachránili Slovenští partyzáni. Velcí spojenci Slováci fuhrera a když bylo vše jasné přidali se k vítězům z SSSR.

   Smazat
  5. opr. Povedal, sakra!

   Smazat
  6. No vy se svym Slovenskym štátom byste mel byt za téma Karpatama zticha.Slovenske jednotky po boku Hitlera az u Stalingradu.Nebyt Benese,tak jste souzeni na strane Nemecka jako valečna nacisticka strana.

   Smazat
  7. 23:09 Hrdinným co? Až do 5. května 45 tu byl klid, než nějaký Moskovu řízený antievropský živly vyprovokovaly to tzv. Pražské povstání, ono absurdní divadlo, které si vyžádalo několik tisíc zmařených lidských životů. Zbabělá pražská chátra, která celou dobu využívala veškeré výhody Protektorátu a ještě navíc všemožně šmelila a okrádala vlastní spoluobčany, v sobě najednou objevila „statečnost“ a začala přepadat německé vojáky v ulicích, rabovat byty německých civilistů, rozbíjet výlohy, pálit knihy a vlajky, zamazávat německé nápisy, stavět nesmyslné takzvané barikády a páchat nejhorší zvěrstva na ženách, dětech i starcích ... tito „hrdinové“ dokonce pronikli i do rozhlasu, povraždili tam stráže, a když byly povolány posily, začal český hlasatel zoufale vykřikovat do mikrofonu, aby každý přišel na pomoc, neboť „esesáci vraždí české lidi“. Ano, byli to právě oni, kdo vyzýval slušné české lidi, aby napadali německé vojáky a civilisty! Přitom bylo více než jasné, že německá armáda si chce již zajistit pouze volný průchod na Západ, aby nepadla do rukou mongolských hord zaných Rudá armáda!

   Smazat
  8. 8:56 Jo tak „soukmenovec" promluvil: Moskovu řízený antievropský živly. To by se mělo zarámovat jací hlupáci jsou pražská kavárna. Aspoň jste se přiznali že nejste demokraté ale pokračovateli nacismu. Když ty skopčáky tak milujete tak se k nim odstěhujte.

   Smazat
  9. 8.56
   A ta hovna máte ze své vlastní hlavy, nebo vám do ní v kavárně nasrali? Ale dík, aspoň vím co to znamená, když se řekne spodina.

   Smazat
  10. 21:14 To by u tebe ani nešlo! Páč by se sotva našel na světě někdo, kdo by se oslizlou hroudu kerá ti raší mezi těmi rachitickými ramínky odvážil nazývat hlavou!:-) Ale to máš z toho formáče, ve kterým tvůj primář uchovává potraty cikánskejch socek a co mu ho chodíš potajmu upíjet!

   Smazat
 12. To nemá nic do činění s ruským lidem, nebojte. To je jen odpor ke kremelským klerofašistům.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jsi směšný. Klerofašisti jsou u nás: Holub, buzna Putna, Tomáš Peklo Halík a další ...

   Smazat
 13. „Takové bych věšel!“ Blaha promluvil o vyhrůžkách ze strany „slušné“ opozice:

  https://cz.sputniknews.com/slovensko/2020012511307105-takove-bych-vesel-blaha-promluvil-o-vyhruzkach-ze-strany-slusne-opozice/

  OdpovědětSmazat
 14. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 15. 21:49
  má v mnohém pravdu. Beneš to vzdal, přesto, že jsme měli milionovou armádu. Hodil přes palubu i Slováky, které moc v lásce neměl asi i proto, že MRŠ chtěl po návratu do ČSR ho postavit před tribunál za zpronevěru peněz od amerických Slováků. No a Slováci museli v Malé válce tvrdě bojovat s Maďarama o svoji další existenci.Takže jim nadávat do zrádců právě od Čechů, kteří to lehce vzdali a tvrdě pracovali v zbrojovkách pro wehrmacht je velice nefér.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Poslyste,vy ty dejiny mate nejak zmatene.Nez zase začnete plkat takove nesmysly,přečtete si o tom neco.

   Smazat
  2. 3.01
   Zajisté, hrdino už vybojovaných válek. To vy jste jiný kanón.
   Vy byste určitě, jako ženatý muž s rodinou, zahájil odboj, o tom není pochyb. Určitě se i teď vlastenecky angažujete. Anonymně, samosebou. Že jsem tak zvědavý - jaký je váš poslední hrdinný čin?

   Smazat
 16. Děkuji sovětské armádě za osvobození od fašistů.Rusko je hrdá a dobrá země.Přeji jim blahobyt a klid.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Připojuji se k díkům RA za osvobození i za naše zemřelé pamětníky. Ti by těm dnešním přepisovačům historie dali. Však proto si ta 5.kolona kolaborantů počkala 75 let až vymřou. Proč my takové volíme? To je hanba nejen Prahy. A k tomu 21:49, jasně že má ač Slovák v mnohém pravdu, proč sem taháte jejich problémy.

   Smazat
  2. Rudocancy! Náš osvoboditel generál G. Patton své paní po návštěvě trosek Berlína napsal 23. července 1945 toto: „Zničili jsme potenciálně skvělou rasu a chystáme se ji nahradit mongolskými divochy. Komunisté ovládnou celou Evropu. Říkají, že za první týden po obsazení města zastřelili všechny ženy, které se pokusily utéct – a znásilnili zbytek. Kdyby mi to dovolili, mohl jsem město obsadit sám.“ Během následujících týdnů v něm toto podezření – tedy že jej spolu s americkou armádou politici zneužili ke zločinným účelům – dále narůstalo. Při večeři s francouzským generálem Alphonsem Juinem v srpnu překvapilo Pattona generálovo souhlasné stanovisko. Ve svém deníkovém zápisu z 18. srpna generála Juina cituje: „Nepochybně je neštěstím, mon General, že Angličané s Američany zničili jedinou zdravou evropskou zemi – a tím nemyslím Francii. Tím otevřeli cestu nástupu ruského komunismu.“ Pozdější deníkové zápisy a dopisy manželce opakují tytéž závěry. 31. 8. si zapsal: „Ve skutečnosti jsou Němci poslední slušný národ v Evropě. Pokud bych měl volit mezi nimi a Rusy, volím Němce.“ 2. září: „Ničíme jediný napůl moderní stát v Evropě, aby ji Rusko mohlo celou zhltnout.“ Němci svoje zločiny, pokud k nim občas došlo, veřejně přiznávají už více než 70 let a stydí se za ně, očišťuje příští generace, ale Rusové svoje zločiny zapírají, případně svalují vše na Stalina, vychovávají mladé generace k zatvrzelosti a neupřímnosti.

   Smazat
  3. 8.53 Co to melete , jaké zločiny Rusové zapírají, oni snad bombardovali civilisty v Drážďanech ,Hrošimě , Nagasaki, Koreji , Vietnamu ? Přepadli Irák , Afganistán , Libyi , Syrii ?

   Smazat
  4. 10:37 Pravda, oni víceméně jen kryjí zločiny svých nosatých vládců, což je ovšem zodpovědnosti nikterak nezbavuje! Ta jejich fatalistická "slovanská duše" je reakcí na otroctví, které jim pomáhá vydržet, aniž by riskovali své životy při vzpouře. Tato idea byla celá staletí povzbuzována, ochraňována a zneužívaná mongolsko-byzantsko-židovsko-komunistickými vládci euroasijské říše. "Slovanská duše" je ve skutečnosti "otrocká duše." (V angličtině: slavic soul - slavish soul.) Je to sen árijského muže uvrženého do otroctví, ochromující práce a života v ponižujících podmínkách, jehož předkové byli vyhlazeni etnicky cizími elitami, a který nemá vůli čelit realitě a postavit se na odpor těmto svým pánům - https://www.youtube.com/watch?v=ZeD4pYhKX1g

   Smazat
  5. Zalez do nory a dej si jonta, hnědocance vyhulenej.

   Smazat
  6. oprava: rudocancale nevyhulenej, sorry, spletl jsem si vlákno ...

   Smazat
  7. 8:53 Patton nebyl žádnej "náš osvoboditel", ale neevropský dobyvatel (však ne nadarmo sám sebe považoval za vtělení Hannibala)! Však až do 5. května 45 tu byl klid, než antievropské živly řízené zpoza kanálu vyprovokovali to tzv. Pražské povstání, ono absurdní divadlo, které si vyžádalo několik tisíc zmařených lidských životů. Zbabělá pražská chátra, která celou dobu využívala veškeré výhody Protektorátu a ještě navíc všemožně šmelila a okrádala vlastní spoluobčany, v sobě najednou objevila „statečnost“ a začala přepadat německé vojáky v ulicích, rabovat byty německých civilistů, rozbíjet výlohy, pálit knihy a vlajky, zamazávat německé nápisy, stavět nesmyslné takzvané barikády a páchat nejhorší zvěrstva na ženách, dětech i starcích ... tito „hrdinové“ dokonce pronikli i do rozhlasu, povraždili tam stráže, a když byly povolány posily, začal český hlasatel zoufale vykřikovat do mikrofonu, aby každý přišel na pomoc, neboť „esesáci vraždí české lidi“. Ano, byli to právě oni, kdo vyzýval slušné české lidi, aby napadali německé vojáky a civilisty! Přitom bylo více než jasné, že německá armáda si chce již zajistit pouze volný průchod na Západ, aby nepadla do rukou těch Pattonem popsaných "mongolských hord"!

   Smazat
 17. Kdo zacal valky v evrope????? Nic neznáš!!!!

  OdpovědětSmazat
 18. 9.38 valku zacala fr a anglani svoji natvrdlosti

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jo. Začali ji tím, že 3. září 1939 vyhlásili válku Německu, že demente.

   Smazat
  2. WWWII. rozpoutala London City v kooperaci s bekovčíky! - http://nassmer.blogspot.com/2015/05/zacatek-2-svetove-valky.html

   Smazat
 19. Dám do placu návrh, nahraďme nenávist opatrností.

  OdpovědětSmazat
 20. http://infokuryr.cz/news.php?extend.27073.2
  Něco o kuberovi.....

  OdpovědětSmazat
 21. Škoda, až odejde tato generace pamětníků, zbude tu už jenom blbá propaganda blbých politiků. Ani ti ostatní ale nejsou schopni tu špínu po zásluze odsoudit. Jen tzv. "proruské a nedůvěryhodné" weby.

  OdpovědětSmazat
 22. Je to opravdu platny jako mrtvymu zimnik, bestialne zavrazdit a zmasakrovat 3.5 milionu vietnamcu a pak se omluvit..
  A vse je v poradku..
  To je jeden ze zakladu a zaroven rozkladu zapadni demokracie.
  Prijde nova vlada , president a je vymalovano.
  Jooo, my nic to tamty..A jedou se dalsi valky a masakry..
  A nikdo nesmi bejt potrestanej , jenom oslavovanej /priciny se zakazou a jenom se operuje s nasledky ,ktere se hodi/,, kdyz se zlociny zametou pod postel , vselijakych svlikacich dorot, a kur..v a treba femini-parasitu..
  Tedy za kazdym zlocineme demokratu by mely prijit skutky
  NA ZNAMENI ZE TO MYSLI /aspon trochu/ VAZNE !!
  Ty omluvy za kterymi by melo prijit prohlaseni ZE NIKDY VIC NEZACNOU MASAKRY , VALKY ,ZLOCINY a udelaji vse aby se to jiz nikdy neopakovalo...
  Kdo to kdy udelal??

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.