Reklama

pátek 28. února 2020

Elity, přelidnění a virus

Jan Vítek
28. 2. 2020    iPrima
V květnu tomu bude rok, co se v New Yorku setkali Bill Gates, Warren Buffet, David Rockefeller, Eli Broad, Ted Turner, Michael Bloomberg a další miliardáři – elita elity, aby si popovídali o svých dobročinných plánech, jak servilně oznámil Chronicle of Philalntropy. Ale v naší době padlých mecenášských idolů takový potlach bohatců nutně vyvolal znepokojivou otázku: Co všechny ty miliardy a moc v jedné místnosti na nás zase šijí?


Kočku z pytle vypustil londýnský Times, když pod titulkem „Miliardářský klub navrhuje omezit světové obyvatelstvo“ napsal, že účastnící přísně tajného jednání věnovali kromě zdravotní péče největší pozornost přelidnění planety.

Eugenika a kontrola porodnosti jsou koníčkem elity elit už víc jak sto let. Na počátku dvacátého století Rockefellerova Nadace a Carnegie Institute prosazovaly eugenické zákony ve Spojených státech. Tyto zákony vedly k nucené sterilizaci víc jak 60 000 Američanů a k zamítnutí tisíců žádostí o povolení k sňatku.

Zásluhou rasismu nacistů se eugenika stala špinavým slovem a po druhé světové válce zmizela v podzemí jako ponorná řeka. Ale ne nadlouho. Již v roce 1947 se zavrněla v Haagu v plínkách na zakládající schůzi Evropské parlamentní unie, zárodku dnešního superstátu, neboť její organizátor a předseda Richard Mikuláš von Coudenhove-Kalergi byl věrozvěstem toho, že Evropan budoucnosti bude míšenec podobající se barvou kůže starým Egypťanům, a že smíšením nejlepší židovské krve s krví vyvolených árijců vznikne Panská rasa, která bude vládnout sjednocené Evropě. Duch Kalegiho se vnáší nad bruselským sídlem Evropské unie dodnes.

Koncem šedesátých let eugenika spojená s myšlenkou plánované porodnosti proniká do jednání nejen elity, ale i různých vědeckých skupin. Pod záštitou OSN vznikl Římský klub, z jehož líhně vzešla v roce 1972 zpráva nazvaná „Meze růstu“. Jedna z jejích ústředních myšlenek je, že ochrana životního prostředí vyžaduje kontrolu zalidnění Země. Elity našly novou zástěrku pro svou eugenickou posedlost – klimatickou vědu.

Na počátku let devadesátých uveřejnil Římský klub knihu „První globální revoluce“. Citujme:

„Hledajíce společného nepřítele, proti němuž bychom se měli sjednotit, přišli jsme na myšlenku, že znečištění ovzduší, hrozba globálního oteplování, nedostatek vody, hlad a podobné bědy jsou pro tento účel vhodné a platné. V souhrnu a vzájemném umocňování tyto jevy představují obecnou hrozbu, které musí čelit všichni společně… Všechna tato nebezpečí jsou způsobena lidskými zásahy do přírodních procesů a jediný způsob, jak to překonat, je změnou postojů a chování. Skutečný nepřítel je tudíž lidstvo samo.“

Podle OSN, máme jen deset let na to, abychom uskutečnili revoluční přeměnu ekonomiky založené na ropě a jiných výkonných elektrických zdrojích na ekonomiku spočívající na málo vydatné a málo spolehlivé energetické základně obnovitelných zdrojů. Elita elit z toho logicky vyvozuje, že počet obyvatel Země by se musel dramaticky snížit, aby jim postačila energie ze slunce, větru a vody.

Ale to už je jen poslední kapka. Podívejme se na důsledky lidského množení v jednadvacátém století, jak nám je vymodelovali demografové Populačního fondu OSN.


Zdroj: Populační fond OSN

Ačkoli počet obyvatel planety v současné době narůstá pomaleji než v minulém století, nicméně v roce 2100 dosáhne 11.2 miliardy oproti dnešním 7.5 miliardám.

Indie bude lidnatější nežli Čína. Každý třetí pozemšťan bude Afričan. Sedm z deseti obyvatel Země bude žít v megaměstě.

Historickou událostí naší doby je africká populační exploze: jedna miliarda lidí se namnoží na čtyři miliardy s přispěním nejen vysoké porodnosti, ale také snadnějším přístupem ke zdravotní péči, delší průměrnou délkou života a obecným nedostatkem, nebo spíše nedostupností antikoncepčních prostředků.

Naproti tomu některé národy zaznamenají úbytek obyvatelstva. Počet Japonců se sníží o třetinu, protože porodnost klesá a mnozí mladí lidé raději žijí sami, než aby uzavírali manželství. Je módní zůstat hikkomori, poustevníkem. K obdobnému vylidňování dochází v Itálii, Rusku, Německu a dalších evropských zemích.

Neméně významnou změnou bude vznik nových megaměst. Když se podíváte na soudobou mapu, největší a nejlidnatější města jsou rozmístěna po světě celkem rovnoměrně. Metropole jako Moskva, New York, Tokio, Káhira nebo Rio de Janeiro se nacházejí daleko od sebe v různém zeměpisném pásu a kulturním prostředí a každý kontinent má přinejmenším jedno z dvaceti světových velkoměst. V budoucnosti se vše změní. Podle projekcí Global Cities Institute během příštích osmdesáti let města svojí rozlohou a lidnatostí až dvacetkrát nabobtnají a stanou se z nich obrovská megaměsta, která se počtem svých obyvatel vyrovnají dnešní Francii, Německu nebo Velké Británii. A co je nejzajímavější, žádné z nich nebude na Americkém kontinentě, v Evropě, Číně nebo Austrálii, nýbrž v Africe a Indii. Zde jsou čtyři největší.
Lagos (Nigerie) - 88.3 milionů
Kinshasa (Dem. Rep. Kongo) - 83 5 milionů
Dar es Salaam (Tanzanie) - 73,7 milionů
Bombaj (Indie) - 67.2 milionů
Jak se bude v nich lidem žít, živořit, vegetovat, přežívat, či jak jinak lze nazvat jejich každodenní zápas o bytí a živobytí? Zatím nejlepší představu dává americký sci-fi film Soylent Green, v němž jsou zobrazeny hlavní problémy přelidnění a zhroucení civilizace. Ve čtyřicetimilionovém megaměstě dochází stále častěji k výpadkům i základních služeb. Běžné potraviny jsou tak drahé, že si je může dovolit jen skupina velmi bohatých, ostatní se musí spokojit s náhražkami. Mezi nimi je Soylent Green, údajně vyráběná z mořského planktonu, ale ve skutečnosti z něčeho zcela jiného. Záhadu vyřeší Charles Heston a Edvard G. Robinson v roli detektivů, ale neprozradím jak. V tom je zápletka filmu. Podívejte se na něj, nebo ještě lépe kupte kopii pro svoje děti, půjčujte ji příbuzným, přátelům a známým, měli by jej vidět všichni. Je z roku 1973, ale k dnešnímu diváku promlouvá naléhavěji a mocněji nežli k tehdejšímu. Když nic jiného, po shlédnutí Soylent Green je mu blaze, že žije dnes a tady.

Seismické populační posuny jsou předzvěstí světových proměn politického a hospodářského uspořádání ve světě a stanou se motorem hromadného exodu ze zemí, které nebudou s to dát misku kukuřičné kaše nebo vařené rýže na stůl všem.

Pro Afričany otázka Kam? nenastává. Otázka je, kdy a v jakém množství se vydají na cestu. Odpověď závisí na nedostatku pracovních příležitostí, neustále se zvětšujícímu počtu hladovějících, míře veder a rozsahu suchopáru. Podle zprávy Světové banky Afričané, kteří se podílejí na příčinách oteplovaní nejméně, budou postiženi jeho následky nejvíce. Možné dvoustupňové oteplení koncem století hrozí víc jak polovině z nich podvýživou a v mnoha místech hladomorem. Uvažme, že se jedná o dvou miliardách lidí. Co vidíme dnes na evropském pobřeží ve Středomoří, je tudíž jen malá ukázka toho, co přijde. Co přijít musí, vezmeme-li v úvahu, že většina evropských vlád podepsala pakt OSN o migraci, který nečiní rozdíl mezi legálními a nelegálními přistěhovalci a mezi lidmi prchajícími z válečných oblastí a lidmi z krajin postižených klimatickými katastrofami.

Situace v přelidněné Indii je o to horší, že  znečistění ovzduší je nezvládnutelné stejně jako rabování lesních porostů v zájmu „národního hospodářského rozvoje“. Ekonomika sice šlape, ale víc jak čtvrtina Indů musí vystačit se dvěma dolary denně. Každý třetí chudý člověk ve světě je Ind. Univerzity poskytují špičkové vzdělání, ale každý druhý ze dvou set milionů mladých lidí, kteří v příštích dvou desetiletích budou hledat práci, nemá žádnou kvalifikaci.

Zpráva indického Institutu pro energii a zdroje (TERI) odhaduje, že následkem zvyšování mořské hladiny dojde k zaplavení oblastí podél 7.517 kilometrového pobřeží u Bengálského zálivu, Indického oceánu a Arabského moře. Tisíce akrů půdy v Kutchi, Bombaji a v jižní Kérale zmizí z mapy. Delty Gangu v západním Bengálsku a dalších řek skončí v díře zapomnění. Nespočetné milióny Indů budou hledat zemi zaslíbenou.

Zvládnout přelidnění je výzva století. Na to antikoncepční prostředky ani výchova či potraty a sterilizace nepostačí. Politika rodiny jedno dítěte mohla fungovat jenom v Číně. Indové ji odmítli, ačli letos se stanou nejlidnatější zemí planety, Afričanům se nikdo neodvážil o ní ani špitnout. Proto elita elit dospěla k přesvědčení, že k odlidnění bude zapotřebí pohroma epických rozměrů. Nespoléhají na klimatickou změnu, jsou to přece lidé, kteří ji pomáhali vymyslet. Škrtli atomovou válku, protože i regionální jaderný konflikt by nejspíše zmutoval v globální a zničil vše živé kromě švábů. Co jiného zbývá?

Loni v říjnu nadace Billa a Melindy Gatesových, John Hopkinsonovo Středisko zdraví a bezpečnosti a Světové ekonomické fórum, které spojuje zájem o zavedení Nového světového ekonomického pořádku, společně uspořádaly „pandemickou simulaci“ nazvanou „Event 201“ specificky zaměřenou na koronavirus. Mezi účastníky byli čelní představitelé farmaceutického průmyslu, armády a vlivní politici.

V tomto napodobení pandemie vypukla v Jižní Americe a její příčina spočívala v přenosu viru ze zvířat (prasat) na člověka. Výsledkem „Event 201“ bylo zjištění, že vlády nebyly zdaleka připraveny čelit tak obrovské zdravotní výzvě a na stupnici připravenosti dosáhly ze sto možných bodů pouze na čtyřicet. Podle této simulace by zemřelo na pandemii šedesát pět milionů lidí. Situace v Číně se v mnohém podobá scénáři „Event 201“ s tím rozdílem, že Čína naštěstí není Latinská Amerika.

Někteří odborníci tvrdí, že s pokračujícím přelidňováním a růstem megaměst se infekce a epidemie stanou metlou jednadvacátého století; jako by se matka Země bránila vykořisťování a plundrování. Ale to nepostačí, zřejmě bude zapotřebí celosvětového božího dopuštění, jakým může být například pandemie smrtícího viru uměle vypěstovaného a geneticky cíleného. Je tohle řešení, o němž elita elity uvažuje za zavřenými dveřmi? Je tohle důvod proč vytváří scénáře biologických katastrof, které se budou podobat boží ruletě?

Klíčovou otázkou je, jaký by měl být optimální počet lidí na Zemi, aby se obnovila rovnováha mezi omezenými možnostmi planety a populačním růstem? Ed Turner ve chvíli upřímnosti řekl, že současné zalidnění planety by se mělo snížit o dvě miliardy z dnešních sedmi. Bill Gates míní, že by mohla postačit miliarda.

Oč vlastně elitě elit jde? Co myslíte, jsou to zloduši posedlí touhou hrát si na boha, anebo chtějí zabránit lidstvu, aby nespáchalo sebevraždu?29 komentářů :

 1. Žádná elita elit není, jsou to jenom degeneráti, kteří jsou nejvíce postiženy největší epidemi všech epidemií 20. a 21. století, a to epidemií blbosti.
  Přelidnění si musí vyřešit sami národy v Asii, Africe, Jižní Americe, kterých se to týká. Čína to dokázala řešit...
  Celosvětově je potřeba řešit ne přelidnění obyčejnými lidmi, ale přemnožení blbců a začít od těch největších, kteří si říkají elita elit. Však ona Boží prozřetelnost si s tím poradí ..

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Čína to fakt řešila, než přišla na to, že nemá mladé na práci a zvyšuje se počet starých, což je trend nyní v celém světě. Přelidnění je asi opravdu problém. Ne pro planetu Zemi jako takovou, ale s tím, co člověk k životu potřebuje. A tedy doplňovat stárnoucí obyvatelstvo migrací z rozvojových zemí je nesmysl na entou, protože ti migranti se opět začnou množit tam, kde se usadí a vlastně se budou mít dobře a můžou plodit víc dětí a zalidní planetu několikanásobně rychleji než jsou jakési výpočty. To je stejně neřešitelná věc, protože migranti z rozvojových zemí se neintegrují a tedy ani nemůžou nahradit obyvatelstvo v tom smyslu, že by mladí narození z migrantů zachránili ekonomiky těch států kde žijí, spíš naopak - je zruinují svým množstvím, tím že nebudou pracovat a budou chtít dávky, protože budou produkovat opět čím dál víc krků na které budou chtít brát dávky. Imigranti tedy mylně od názoru elit přispějí ke kolapsům zemí.

   Smazat
  2. Někdo nerozumí tomu, proč tyhle elity zaplavují Evropu migranty, kde mají lepší podmínky pro další množení, když cílem má být výrazná redukce celosvětové populace. Že je to nelogické.
   Tak já tomu naopak rozumím velice dobře.
   Cílem těch amerických sionistických ďáblů, kteří se neštítí sebevětšího svinstva (viz Hirošima a Nagasaki, podpora nacistů, atd.) je Rusko a jeho nezměrné přírodní zdroje. Ty mají v hledáčku už dobrých sto let. S Trockisty a Hitlerem jim to tehdy nevyšlo, neboť se jim do cesty postavil metafyzik Stalin, titán své doby, člověk, kterému za to dodnes nemůžou přijít na jméno a za uplynulé půlstoletí ho zakydali strašlivou hromadou špíny. Teď jim zase v cestě stojí Putin, podobně silný a zásadový člověk.
   Původní bílí Evropané do války s Ruskem nikdy nepůjdou, a proto musí být nejdříve naředěni a posléze přemoženi/přemnoženi nekompatibilními migranty z Afriky. Ti za pár let, až starou Evropu vyžerou a zcela rozvrátí, budou nasměrováni na východ. Ani jaderné zbraně nebude potřeba vytahovat. Rusové zase budou muset vést svou velkou vlasteneckou válku, za celou Evropu.
   Jinak kdo máte zájem se o J.V. Stalinovi dozvědět opravdu objektivní informace (ne ty oficiální, západem nehorázně zkreslené, které tohoto velikého státníka vykreslují jako diktátora a masového vraha), tak si pořiďte knihu od J. Šifrina z roku 2019 "Bůh synergie". Opravdu stojí za přečtení!

   Smazat
 2. Jo veškeré svinstvo se děje díky těmto nýmandům. Pokud se lidstvo přemnoží tak si s tím poradí příroda.

  OdpovědětSmazat
 3. Co vše v Česku možné - měststká knihovna. Veřejnosti přístupný internet. Žádám v exploreru: novarepublika cz "Aplikace Internet Explorer nemůže zobrazit tuto webovou stránku."
  Žádám v exploreru: blisty cz. Zobrazí se, např. https://blisty.cz/art/98950-cesti-islamofobni-nenavistnici-by-se-zblaznili.html
  Ale žádná diskuse se k článku nezobrazí,i když tam je. V jiném "volném" programu diskuse je, např.:
  František Řezáč dnes 08:43
  No a co?
  Václav Hořejší včera 19:56 0
  A ti číšníci milé děti, byli obyčejní čeští lidé z ULICE.
  ***
  Demokracie v Česku vyšitá.

  OdpovědětSmazat
 4. Nevím co tímto článkem pisálek sleduje? Ale, jak na konci píše tak ty " ELITY" mají pravdu, snížit počet lidí na planetě by byla dobrá věc, ale jak?
  Snad tímto článkem nechtěl autor říci, že koronavirus byl záměrně vyroben a vypuštěn do světa USA?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 10,33
   Když nevíš,tak se neptej a nedávej svoje ÍÁ na odiv!

   Smazat
  2. Autor článku není "pisálek" -pisálek jste vy, takzvaný "běžec indický" jak tak čtu vaše blafy, jste posedlý přítulností k USA - tak co kdybyste si to nechal pro sebe? Každý si můžeme v srdci hýčkat nějakou tu lásku - ano, "koronavirus" byl vyroben v USA ( tedy novinářské blafy, že něco takového vůbec existuje) - USA na to údajně mají protilátku - tam taky nikdo neběsní a nedrží v hotelích v "izolaci" nějaké turisty. Je to vypuštěné běsnění pro diskriminaci Číny, a "svět" se tomuto propagandistickému goebbelsovskému zlu nedokáže postavit - že by to třeba jenom všichni ignorovali? Lidi jsou tak blbí, že jsou schopni natahat si domů všechny zásoby potravin z obchodů ( jejich sousedé holt umřou hlady - no a co?) a to jenom díky propagandě. A kdyby se z USA úspěšně rozšířila cestou medií propaganda, že požírání masa novorozenců umožní prodloužení života tak na 150 let - vypukla by příšerná panika, novorozenci by mizeli z porodnic, byli by prodávání za těžké prachy, a kradeni z kočárků - prostě hnus! Boj s lidskou blbostí není možný vyhrát, a ti odporní šmejdi to moc dobře vědí. Tak zaplať bůh, že zatím vymysleli jen ten koronavirus - jako druhý název pro obyčejnou chřipku, a taky si k tomu chřipkové období vybrali.

   Smazat
  3. Nechci šířit polopravdy, ale úspěch Číny v omezení růstu obyvatel ( to se jí bez diskuze povedlo ), byl snad tlakem ze dvou stran.Jednak příkazem totalitního řežimu ( mít jedno ďítě ) a formou odměny za dodržení příkazu. Jak je vidět lze omezit porodnost, navíc už dnes existuje množství antikoncepce. Proto lze zvládnout rozumný počet populace bez válek a jiných podobných násilných činů.

   Smazat
  4. Čína začala byť hodne sofistikovaná pri tom počte ľudí tam kvalitne vyštuduje násobne viac ľudí ako v USA, alebo v Rusku a to je hlavný problém. Čína tak má dostatok vysoko vzdelaných mozgov a dostatok síl na akékolvek megaprojekty tak ju treba zastaviť. Preto i ten koronavírus, decimovať Činu strachom utlmiť jej vysoký ekonomický rast ekonomickým úpadkom. Ale ukazuje sa že to Čína zvládne a sofistikovane to útočníkovi vráti

   Smazat
 5. Asi nějaké perverzní postupy obstarožních impotentů - jedině tenhle druh tvorstva - impotentní člověčí samci, mají nejmohutnější touhu po moci, po ovládání, shrabujou peníze jako diví, vzrušuje je zabíjení, mučení a ponižování ostatních, protože tato perverze se u impotentů vyvíjí v mozku. Proto nejvíc všude škodí starci. Staré žoky peněz. Přesto ale mi ta posedlost snižování počtu lidí na Zemi neštymuje se skutečností, že kdosi ( taky určitě pracháči) naopak financuje získávání a svážení tzv."migrantů" do zemí Evropy, která je jimi zaplavována. Jak známo, právě ti, co "migrují" se nejvíce rozmnožují. Proč tedy se podporují? Financují? Proč je Evropské státy musí živit a dávat jim bydlení a sociální dávky, čímž snižují životní úroveň "domorodého" obyvatelstva? Proč nenechají migranty co se topí na člunech utopit, a ostatní prostě zemřít hlady? Nikdy nebylo období, kdy by kdokoliv byl povinen živit a živil osoby potulující se, různé tuláky a podobné existence. Nechávali se najmout na sezonní práce na venkově, nebo prostě zemřeli hlady - to se nedá nic dělat. Proč tedy, když na jedné straně by byla snaha hubit soběstačné obyvatelstvo, které nikam neprchá a žije normálně, různými chemickými svinstvy ( pro koronavirus bylo vybráno zrovna období, kdy prostě řádí chřipky - v letních vedrech bude zase v kurzu ebola?) na straně jedné, a na straně druhé, osoby potulující se, negramotné, kteří znají jen rozmnožování, se nehubí, naopak vyživují? To jsem nepochopil, nechápu to, a nepochopím to nikdy.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Migrace = plní ükol jednoho náboženství ovládnout celý svět, aktuálně Evropy. A platíme si to sami z daní EU. První krok je získání politiků a úředníků k podpoře tohoto plánu formou podpory ideologického zabezpečení - multikulturalismu, a vytváření dusna kolem klimatických změn. Ty jsou totiž normálnì, pokud si dáte tu práci a projdete si jejich historii, uvědoomíte si, že je možné kdykoliv očekávat i velké změny.

   Smazat
 6. Děkuji Milionu chvilkám, že ukázal, jak s ním lidi nejdou:

  http://svobodnenoviny.eu/dekuji-milionu-chvilkam-ze-ukazal-jak-s-nim-lidi-nejdou/

  Navzdory vypuknutí koronaviru v Itálii, levice tlačí na otevření hranic:

  http://svobodnenoviny.eu/navzdory-vypuknuti-koronaviru-v-italii-levice-tlaci-na-otevreni-hranic/

  Nizozemská televize učinila rozhovor s pedofilem, který chce legalizovat sex se čtyřletými dětmi:

  http://svobodnenoviny.eu/nizozemska-televize-ucinila-rozhovor-s-pedofilem-ktery-chce-legalizovat-sex-se-ctyrletymi-detmi/

  Německo nasazuje novou loď Sea-Watch 4 na záchranu migrantů ve Středomoří:

  http://svobodnenoviny.eu/nemecko-nasazuje-novou-lod-sea-watch-4-na-zachranu-migrantu-ve-stredomori/

  OdpovědětSmazat
 7. Výborný článek. Ano, je to tak! Hlavním problémem lidstva je přelidnění. Z toho pramení další problémy jako migrace, znečištěné ovzduší, vydrancované zdroje, civilizační nemoci atd. Nepotřebujete být multi miliardář, abyste to pochopil. Obrovská zátěž pro planetu, obrovská zátěž pro člověka.
  Podíváte-li se do tabulky, problémem nejsou vyspělé země Evropy, nebo severní Ameriky. Problémem je Afrika, částečně Asie. A problémem je antirasistická ideologická předpojatost západu, kde se z černocha stala nekritizovatelná modla. Běloch vymyslel technologie, díky kterým se odstranily přirozené překážky, které bránily přemnožení černochů. Běloch je tedy povinen vymyslet postupy, které zaženou džina populační exploze zpět do lahve. Ano, zodpovědnost je na bělochovi, protože černoch toho není schopen.
  Problém není ale jenom v Africe. I Evropa je populačně předimenzovaná. Je problém sehnat volný pozemek ke stavbě. Krajina je přeurbanizovaná. Všude samý beton, dálnice, mraky aut atd. Pro pohodlné žití by bylo potřeba snížit populaci na desetinu současného stavu. Člověk není mravenec, nebo saranče. Jeho přirozeným prostředím nejsou přecpané megapole, kde je vystaven stresu a kde se jeho kvalita života rovná kvalitě života kuřete ve slepičárně. Položme si otázku, chceme to? Chceme udělat z člověka termita?

  OdpovědětSmazat
 8. Nejen elity, jak je jmenuje článek, máme své domácí, velice ukřivděné - myslíte lex Babiš či antizmanovské tažení pražských kavárenských kůlů v plotě? Ne tentokrát je to lex Schwarzenberg z r. 1947 - tedy doby ještě kapitalismu u nás, podle kterého byl Adolfem vlastnoručně vydřený majetek (na tisících poddaných) znárodněn. Pražská kavárna a spol. roní krokodýlí slzy, že kdyby mrzlo, tak máme v Česku krupobití! A ten zlý český národ ne a ne Schwarzenbergy nakradený majetek vrátit. Přece máme heslo z církevních "restitucí "co si církev na národu nakradla, to nesmí být národu vráceno". Jistě, ale zkusme nejdříve vrátit občanům a státu nakradený majetek za 10 bilionů Kč po listopadu 1989 a pak třeba i přímým potomkům ADOLFA SCH. Jenže on žádné přímé potomky nemá a jak tedy s dědictvím bez příbuzenstva? Myslím, že se daleko dříve dočká návratu nakradeného a později zabaveného majetku tzv. vlastenecká šlechta zrozená v době TEMNA, tedy rozuměj z doby, kdy se se vznikem ČSR hodilo hlásit se k ČSR a když se to pak po Mnichovu nehodilo, tak byla přece jen jediná nadlidská národnost. Chudák Adolf, zemřel na anginu pectoris žalem ze znárodnění vlastníma rukama vydřenými tisící hektary polí a lesů - prostě z té nadlidské práce. Proč dnes na anginu pectoris přes pokroky medicíny umírá pár tisíc lidí u nás ročně - také žalem třeba nad pražskou kavárenskou senkrovnou či pražskými Satany. Není to řízené vymírání národa a neodvádí nás "korunavirem" od reality demokracie v podání diktatury kapitálu???

  OdpovědětSmazat
 9. Samozřejmě zachránit vyvolené, protože těch je nejméně a spotřebovávají mnohdy i tisíc krát víc než skromný člověk. Že v podstatě jde o snížení počtu lidstva na zemi tady píši už hodně let. Toho ovšem v současné době lze dosáhnout jen násilím. Moudrý člověk hledí omezovat své potřeby a hlupák nemá nikdy dost.

  OdpovědětSmazat
 10. Ad Anonymní 28. února 2020 10:42

  Ty po vládě nad lidstvem nejvíc chtivé "elity" nejsou impotenti ale zdegenerovaní úchylové ..
  Kdo sleduje občas úniklé skandály z "elitní počestné společnosti" (kterým většina lidí nechce věřit) týkající se podofilie a dalších zrůdností tak musí vědět svoje ...
  Je ale také mnoho čestných lidí mezi nezkorumpovanými bývalými podřízenými těchto "elit", kteří se dávají dohromady a začínají vše dokumentovat, pro potřeby odsuzujících tribunálů ..
  Žádné "elity" nedorostou do Nebe, na každého jednou dojde ..

  OdpovědětSmazat
 11. Je radost se dožít důchodového věku. Chudáci vnoučata...

  OdpovědětSmazat
 12. Nikdo mi nenakeca,ze na svete neni dost jidla. Staci se podivat do obchodu,na plne regaly,a kolik jidla se likviduje po zaruce.
  Zakopany pes je v jine veci:
  Neni problem uspokojit potreby chudeho, je problem uspokojit potreby bohateho.
  A jidlo zbytecne narusta na cene presouvanim z jednoho konce sveta na druhy...a taky tim,ze jeden clovek "spolkne" 90% vydelku a na dalsich devadesat lidi zbude zbytek.
  Jestli by nebylo vhodnejsi "zakazat" byt megabohaty a moznost i stinově ovladat statni aparat, tedy cloveka obecně.
  V kazdem pripade,pokud bude cloveka ovladat touha po penezich a moci, touha podmanit si a ovladat jineho cloveka,jak robota, je to spatně. To je otrokarstvi,pouze jina forma...
  Nevim,co by mohlo narusit tisice let zajety system-otrokářství. Mozna nahle prozřeni vetsiny lidi,jejich hromadny nesouhlas?,revoluce?vzpoura?-proti komu?proti sebe sama? Ten system jede uz jen sam od sebe,a ti co stoji na kozlíku jej pouze kociruji.Místo "Hyjé" penize a misto "Prrrr" valky,nasili a treba koronavir...
  A teď; babo raď. Nebo dědku :):)

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vážený pane,je jen jedna možnost-zlikvidovat původ všech problémů,které jste popsal a to je globální kapitalismus!

   Smazat
 13. Vážení: Indický běžec je druh masožravé kačeny. V ČR ji chováme jako sběrače všežravých slimáků. Kromě každodenního vrtání se v záhoncích nijak neškodí. Proto Coronavirus- Indický běžec docela dobré srovnání.
  Předlužené SSA tvrdě vymáhají dolary všemi možnými i hroznými způsoby. Jeden test na coronav. stojí cca 250 dolarů.Pokud se zapojí celý svět 7miliard x 250 = 1750000000 doláčů- velmi pěkný vejvar.
  Na druhé straně údaje o počtu obyvatel jsou značně přehnané.
  Dne 16.02.2020 jsem obdržel poslední imeil z SSA o hrůzách z Číny jež nelze zatím rozšiřovat. Komunikace nefunguje- tak NEVÍM-NEVÍM...
  https://beforeitsnews.com/prophecy/2020/02/benjamin-fulford-bill-gates-surrenders-to-the-chinese-as-the-secret-war-continues-2510147.html
  Tajná bitva o planetu Zemi zuří s Anglií, Ruskem, Čínou a Pentagonem, který vede obvinění proti satanské Khazarianské mafii. V největším vývoji minulého týdne se Bill Gates, který se obával o svůj život, vzdal Číňanům a poskytuje jim důvěrné informace o lékárnické mafii… Zdroje asijské tajné společnosti a Pentagonu. Oficiální zprávy čínské zpravodajské agentury Xinhua Gates nabídly 100 milionů dolarů na boj proti „novému koronavírusu“. Čínský prezident Xi Jinping napsal Gatesovi:
  Zdroje asijské tajné společnosti minulý týden Pentagonu řekli, že si jsou vědomi, že útok na biologické zbraně na Čínu byl proveden stejnými lidmi, kteří zavraždili prezidenta Johna F. Kennedyho a zorganizovali 9.11.

  OdpovědětSmazat
 14. Lidské "vědecké schopnosti" v genetice uplatňované při genetických manipulacích s těmi nejjednoduššími organismy (viry, bakterie a další) a také genetické manipulace se zrozením složitějších organismů (semena -gmo rostliny a vajíčka vyšších živočiců i lidí -klonování) jsou omezeny tím, že nejsou tyto "lidské výtvory" schopny trvalé reprodukce v přírodě.
  Ze semen gmo rostlin nevyroste další generace gmo rostlim, klonovaný živočich není schpen dalšího rozmnožování a další generace geneticky upravených virů a bakterií mutují tak že se vrátí k původnímu lidským zásahem nezprzněnému genomu.
  Oproti životnímu řádu přírody je hloupý člověk, který je její součástí, hooodně debilní a nikdy ji nedokáže přechytračit ..., vždycky jenom na svoji debilitu doplatí ..
  I ten lidmi upravený coronavirus (jeli to pravdou) se zase vrátí k svému původnímu přírodou vytvořenému genomu ..

  OdpovědětSmazat
 15. Myslíte si, že jediní Číňani projevili kulturnost a dovedou regulovat svoji porodnost a počet obyvatel? Proč by se to nemohly naučit národy Indie, arabského světa, Jižní Ameriky, či Afriky?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Přesně to si myslím. Je potřeba vymyslet mechanismy jak toho dosáhnout i u černochů, nebo Indů. Když si sedne tým chytrých mozků tak vychrlí spoustu nápadů. Chce to jenom chtít. Prostě se na to ještě nikdo pořádně nesoustředil, nikdo to nezafinancoval. Řešíme migraci, ale neřešíme její kořeny.

   Smazat
  2. V Africe je tento požadavek jasný rasizmus.
   A i jinak - nemožné.
   Otevřete si Google Maps, najeďte do Ghany nad Accru a hoďte tam panďuláka street view. To je Afrika - 99% slumy, všude neskutečný bordel a posedávající černoši. No a oni by raději posedávali například v Berlíně nebo Paříži a bude jim to umožněno. Pak konečně nastane ten správný krásný postapo svět.
   My, tím myslím běloši, se ho už ale nezúčastníme.

   Smazat
 16. Možná kachna, možná ne. Jak se u nás říká, na každém šprochu pravdy trochu.
  Po vypuknutí epidemie v čínském Wuchanu Američané kvapem vyklidili svůj místní konzulát. No a ve vyklizeném konzulátu měli Číňané najít osm kontejnerů, ve kterém byl zatím neznámý obsah. Zatím prý jenom vyluštili logo americké biologické laboratoře Ravenlab. Obsah prý zkoumají, ale čínské ministerstvo zahraničních věcí se už prý obrátilo na americký protějšek o vysvětlení. Preventivně prý Čína požádala Radu bezpečnosti OSN o mimořádné zasedání. Pokud je to pravda, žolíky tam asi hrát nebudou.
  Zdroje jsem si pokusil ověřit, ale nezdají se mi dost věrohodné, tak je nebudu ani uvádět.
  V podobném duchu jsem dnes ráno četl článek, ve kterém se jistý mikrobiolog vyjádřil v duchu, že neví, zda se koronavirus dostal na světlo boží úmyslně, nebo nějakou nešťastnou náhodou, ale jistý si byl v tom, že nejde o produkt přírody, ale člověka. Mimochodem, pochyboval o číslech nakažených i zemřelých uváděných oficiálními médii a úmrtnost sám odhadoval na 15-18 %. Mimo jiné vyslovil domněnku, že "šlechtitelé" tohoto produktu do něj nějakým způsobem zamontovali i virus HIV, protože většina zemřelých dojela na selhání imunitního systému. Mimochodem, zmínil abnormální virulenci, kdy se virus přenáší kapénkami, dotykem, ale i kontaktem s infikovanými předměty, na kterých se virus udrží až devět dnů. I inkubační doba je u mnohých nakažených mnohem delší, než se kterou pracují v současnosti naši zdravotníci. Uváděl až 30 dnů než se projevily klinické příznaky, ale po celou tuto dobu může infikovaný jedinec vesele dál šířit virus dál do světa.
  Uvidíme. Čas ukáže, kolik je na tom všem pravdy.

  OdpovědětSmazat
 17. Tak já tomu naopak rozumím velice dobře.
  Cílem těch amerických sionistických ďáblů, kteří se neštítí sebevětšího svinstva (viz Hirošima a Nagasaki, podpora nacistů, atd.) je Rusko a jeho nezměrné přírodní zdroje. Ty mají v hledáčku už dobrých sto let. S Trockisty a Hitlerem jim to tehdy nevyšlo, neboť se jim do cesty postavil metafyzik Stalin, titán své doby, člověk, kterému za to dodnes nemůžou přijít na jméno a za uplynulé půlstoletí ho zakydali strašlivou hromadou špíny. Teď jim zase v cestě stojí Putin, podobně silný a zásadový člověk.
  Původní bílí Evropané do války s Ruskem nikdy nepůjdou, a proto musí být nejdříve naředěni a posléze přemoženi/přemnoženi nekompatibilními migranty z Afriky. Ti za pár let, až starou Evropu vyžerou a zcela rozvrátí, budou nasměrováni na východ. Ani jaderné zbraně nebude potřeba vytahovat. Rusko a Rusové budou opět muset vést svou velkou vlasteneckou válku, za celou Evropu.

  OdpovědětSmazat
 18. Eugenika se např. ve Švédsku (!) praktikovala až do 70.let 20.století... Kdo chce skutečně relevantní informace na tohle téma, nechť si přečte poslední kapitolu knihy Tabu v sociálních vědách.

  OdpovědětSmazat
 19. Ve staré Spartě posly špatných zpráv házeli přes hradby. Nestálo by za to tento dobrý zvyk obnovit?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.