Reklama

neděle 9. února 2020

Globalizace přináší novou moc, jež převažuje nad státem

Česká ekonomika je oblíbené krmítko
různých ptáčků
Václav Makrlík
9.2.2020  ČeskáPozice
Česko připomíná děravý hrnec, z něhož unikají peníze i ve formě dividend, přičemž české vlády se při sestavování státního rozpočtu handrkují o každý milion. Pokud by ekonomové chtěli současný únik peněz z Česka omezit, nebudou to mít lehké. Moderní globální ekonomika je totiž na volném pohybu kapitálu založená. Píše Václav Makrlík.

Z České republiky odchází ročně na dividendách zhruba 300 miliard korun. O daních, které firmy zahraničních vlastníků v ČR platí v sídle mateřských společností ve vyspělých západních zemích, nemluvě. Média sice občas zmíní převody zisku, respektive přidané hodnoty, do daňových rájů v některých západních zemích či na ostrovech v Karibiku, ale to je vše. Česko připomíná děravý hrnec, ze kterého unikají peníze z práce českých rukou a hlav, přičemž naše vlády se při sestavování státního rozpočtu handrkují o každý milion.

Problém vznikl v minulosti. Se zánikem kolonialismu po druhé světové válce bylo třeba vymyslet, jak udržet vliv ve třetím světě – v bývalých koloniích vyspělých západních zemí. Stoupenci vídeňské a následně chicagské ekonomické školy navrhli, aby stát nezasahoval do podnikání, ani neinvestoval do výroby, jen vytvářel podmínky pro podnikání. Investice ať zajistí soukromí globální podnikatelé, finanční instituce – banky, pojišťovny, investiční fondy, velké firmy – z ekonomicky vyspělých zemí. Nikoli však zadarmo, proto vznikly smlouvy, které je mezinárodně legalizovaly.


Diktování podmínek

Mezinárodní dohoda o investicích, 500stránkový manifest globálního kapitalismu, vznikla v devadesátých letech 20. století na základě Uruguajského kola Všeobecné dohody o clech a obchodech (GATT), vedla k založení Světové obchodní organizace (WTO) a dle některých

politických ekonomů dala všanc národní ekonomiky globálnímu kapitalismu. Tím se tato dohoda dostala do rozporu s Chartou OSN o hospodářských právech a povinnostech, dle níž každý národ má právo upravovat zákony zahraniční investice a dohlížet na ně.

Bilaterální smlouvy podřízené mezinárodní arbitráži tvoří základ legislativy na ochranu zahraničních investic. Česko je má se zeměmi potenciálních investorů od devadesátých let 20. století a obsahují i závazek odstranit technické a administrativní překážky pro investice – vytvořit mechanismy pro zahraniční investory, především jim poskytnout, respektive jejich investicím, právní ochranu vlastnických práv a transferu výnosů včetně dalších aktiv z těchto investic do zahraničí. Evropská unie pak má od svých členských států pravomoc vytvářet právní normy.

Bilaterální smlouvy kryjí celou oblast zahraničních investic. Jsou sice bilaterální, ale prospěch z nich mají především zahraniční investoři. Při privatizaci státních podniků vybudovaných za totality byly kapitálové možnosti jejích českých účastníků omezené. Zahraniční investoři si proto diktovali podmínky a česká vláda je musela přijmout, pokud chtěla zachovat zaměstnanost, a tím sociální smír, neboť podle zmíněných ekonomických škol v ostatních kapitalistických zemích víceméně legalizovaných neměl stát vlastnit žádné produkční kapacity.

V lepším případě začaly české ruce a hlavy ve firmách zprivatizovaných zahraničním kapitálem pracovat pro nové vlastníky takzvaně v režii, tedy za mzdu, přičemž zisky, podstatná část přidané hodnot, odcházely a odcházejí ve formách dividend a daní do zahraničí. V horším případě byl podnik zlikvidován, čímž se zahraniční firmy zbavily konkurence. V honbě za co nejvíce investory přistupovali vlády a státní úředníci k zahraničním investorům s maximální, až ponižující servilitou.

Vývoz kapitálu bez rizik

Agentura CzechInvest vznikla, aby pomáhala zahraničním investorům, kteří privatizovali především atraktivní či potenciálně atraktivní státní podniky, typicky pivovary, například Plzeňský a jeho Pilsen Urquell. Budějovický Budvar zůstal ve vlastnictví státu a přináší do státního rozpočtu ročně miliony. Pokud chtěl zahraniční investor vybudovat nový podnik, obdržel bezplatně pozemky, často s infrastrukturou, a několikaleté daňové prázdniny.

Stát je kvůli omezenému vlastnictví produkčních kapacit do značné míry vydán na milost a nemilost nadnárodnímu kapitálu. Investor může kdykoliv ukončit činnost bez jakýchkoliv následků – o propuštěné zaměstnance se postará stát a díky odborům obdrží odstupné. Vývoz kapitálu funguje v podstatě bez rizik. Pokud totiž strany schválily smlouvu o ochraně investic, nemůže ji žádná jednostranně odvolat. Globalizace tedy přináší novou moc, jež převažuje nad státem. Kdo ovládá ekonomiku země, ovládá i její vnitřní a zahraniční politiku.

V případě globálního vývozu kapitálu Mezinárodní organizace práce zveřejnila, že světovou ekonomiku ovládá asi 500 nadnárodních společností s tisíci dceřinými firmami. Tyto společnosti produkují polovinu všeho zboží, které se na světových trzích prodá, a jejich vlastníci drží akcie významných finančních institucí a podniků ve 14 průmyslově vyspělých zemích – jejich majetek je odhadován na zhruba 3,5 bilionu dolarů a investiční kapitál činí asi 60 miliard dolarů.

„A teď si vás koupím všechny,“ říká herec Bolek Polívka, představující ve filmu Dědictví aneb Kurvahošigutntág prosťáčka, který přišel k obrovským penězům. Důsledky této finanční moci pro vlády jsou nedozírné, přiznala Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Kontrolovat zahraniční investory v zemi je obtížnější než dohlížet na dovoz.

Nárůst zadlužení

Se zahraničními investory souvisí i zadlužení země. Půjčky od finančních institucí vlastněných zahraničními vlastníky jsou jen jinou formou vývozu kapitálu a úroky z nich jednou z vážných zátěží státního rozpočtu. Půjčují si však všechny vlády, aby alespoň částečně splnily své volební programy, a udržely se u moci. Kdo dnes dokáže říct občanům, kam až zadlužení poroste? Jednou však půjčky
budou muset být splaceny. Kdo ví, co bude následovat?

Zahraniční dluh ČR činí zhruba 4,4 bilionu korun a až na výjimky každoročně roste. Úroky z něj jsou zhruba 9,34 miliardy korun. Vůči zahraničním investorům státy nic nezmohou, neboť nemají prostředky ani znalosti je zvládnout. Musejí je však kvůli udržení sociálního smíru a zákazu vlastnit výrobní kapacity respektovat, což ohrožuje suverenitu států a demokracii. Konflikt státu a investorů se u nás například vede ohledně daně na tržby z fotovoltaiky.

Fotovoltaické elektrárny byly na rozdíl od tepelných, vodních či atomových vybudovány s minimálními náklady, ale přinášejí investorům obrovský zisk. Smlouvy byly podepsány pod tlakem EU prosazující čisté, bezpečné a obnovitelné zdroje energie a pro český stát a jeho občany jsou mimořádně nevýhodné. V případě ochrany investic existuje možnost, jak od smlouvy odstoupit, dokonce zahraniční investici vyvlastnit – veřejný zájem –, ale stát musí investorovi zaplatit za zmařenou investici náhradu, a tudíž pečlivě zvážit, zda se mu takový krok vyplatí.

Zavádějící ukazatel

V roce 2018 byl podíl zhruba 300 miliard korun odvedených dividend na hrubém domácím produktu (HDP) 5310 miliard 5,65 procenta. Vyspělé ekonomiky, v nichž investoři sídlí, vykazují dividendy ve svém HDP a čeští ekonomové v jejich službách tvrdí, že Češi nevytvářejí dostatečnou přidanou hodnotu, dokonce se objevují narážky, že pracují méně intenzivně.

Česko není jediná země, z níž odcházejí dividendy do vyspělých západních ekonomik, přičemž z Polska, Maďarska, Slovenska a zemí východní Evropy bývají vyšší. Celkově zvyšují HDP vyspělých ekonomik, takže ukazatel HDP na hlavu je zavádějící – blahobyt těchto zemí vytváří zahraniční pracovní síla.

Výdaje a příjmy státního rozpočtu se v uplynulých dvou letech pohybovaly mezi 1400 až 1500 miliardami korun. Odvedené dividendy tedy představují zhruba 20 až 21 procent výdajů, respektive příjmů státního rozpočtu, o něž je ochuzen. K tomu je třeba přičíst úroky ze zahraničního dluhu placené přímo ze státního rozpočtu.

O vynikající práci českých rukou a hlav svědčí, že ČR předstihla v HDP na hlavu Řecko, Portugalsko, Španělsko, o zemích Visegrádu Maďarsku, Polsku a Slovensku nemluvě, a dotahuje se na Itálii. Průměr EU je 43 561 dolarů na hlavu, Česko má 39 741, Španělsko 39 711, Německo však 53 749 a Rakousko dokonce 55 513 dolarů na hlavu.

Nesmyslná privatizace

Některé zahraniční investice jsou důsledkem zpackané, možná až zločinné privatizace státního majetku. Kdyby se neprivatizovaly některé podniky, mohlo se předejít řadě skandálů – privatizace výroby lihovin přinesla mrtvé, privatizace dovozu pohonných hmot a topných olejů milionové daňové úniky. Bylo nesmyslné privatizovat pivovary, přírodní zdroje, jako je voda, tabákový průmysl, vždy státní monopol, a herní společnosti, například Sazku. Nevyžadují totiž intenzivní
marketing svých produktů, které se prodávají takříkajíc samy a výnosy z nich jsou enormní.

Podniky, které vyrábějí na českém území, využívají jeho infrastrukturu, případně vypouštějí exhalace a další znečisťující produkty z výroby, musejí vést své účty v českých bankách (některá měla zůstat státu) a platit daně v Česku. Pokud by radikální ekonomové chtěli současný únik peněz, tedy české práce, z Česka omezit, nebudou to mít lehké. Moderní globální ekonomika je totiž na volném pohybu kapitálu založená.

69 komentářů :

 1. Dejte slovo pani docentce Švihlikové ta to vše kritzuje,

  ale boji se bez podpory nás občanů kvitek z čertovy zahradky napsat jak to řešit!
  Nebojte se pani docentko, tady je tolik lidu,že neni možné,kdyby jste to nedokázala sestavit do placu nebo,źe vám i tady nepomůžeme nebot jste hrdinka naši snad budouci ekonomiky!

  NO NI?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Paní docentce Švihliková o tom píše dobré články dnes to vše stojí za starou bačkoru.

   Vymazat
  2. Ano,když se bude docentka bat navrhnout řešeni tak to ta bačkora zůstane nazuta.
   Ovšem když vystrči tykadla a kusadla tak bude po ni!
   Nejlepe by bylo,aby jsme to zkusili navrhnout tady sami.
   Kdyby existovala Solidarita tak by to tu dávno bylo vystaveno a lidé by se neptali PROČ MAJI v ČR TAK NIZKÉ PLATY a Evropa se váli koule v tlustých mercedesech!

   Vymazat
  3. Mimochodem nerozumím panu premiérovi, když do politiky dodal Jourovou a přitom tady má nevyužité profesionálky Švihlíkovou a Drábovou (možená i jiné).
   Které se svou odborností strčí většinu pánské konkurence do kapsy a navíc určitě nebudou podléhat tlakům logistů, pro není jejich úroveň. To podepíšu s plným vědomím a svědomím i když doma mám patriarchát.

   Vymazat
  4. Oprava : misto logistů, má být lobistů.

   Vymazat
  5. 18:22 Ale já mu rozumím nechce aby se něco změnilo jede se dál jako za kraďouska.

   Vymazat
 2. 'Není šance se z toho vymanit,co prohlásil i Trump,když se jen uvažovalo zdanit USA korporace.že to vůbec nepřipadá v úvahu.Přece k vůli tomu byla sametová,aby nás ždímali.

  OdpovědětVymazat
 3. Na závěr autor píše:
  „Pokud by radikální ekonomové chtěli současný únik peněz, tedy české práce, z Česka omezit, nebudou to mít lehké. Moderní globální ekonomika je totiž na volném pohybu kapitálu založená.“

  To je možná pravda, ale stát je zase založený na zdaňování výdělečných aktivit, na svém území. Takže je legitimní, i na nadnárodních korporacích, vymáhat zdanění jejich aktivit u nás. Naše vlády se zaměřují speciálně na menší podnikatele, které sešněrovávají EET a dalšími oznamovacími povinnostmi, penalizacemi za každé administrativní pochybení, že už jich mnoho udusily. Nadnárodní bankovní, obchodní a telekomunikační molochy, však zde nadprůměrně prosperují, aniž by státu odevzdávaly odpovídající daň. Toto protinárodní jednání vlády, se zákonitě promítá do stavu našeho školství, zdravotnictví, sociální péče, obranyschopnosti a dalších funkcí státu. P.K.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 13:07 a teď jste to trefil. Proto je třeba zrušit národní státy a národní ekonomiky.

   Vymazat
  2. Karel Straka9. února 2020 13:24
   Také s Vámi souhlasím, neboť dokážu rozeznat ironii. P.K.

   Vymazat
  3. V současné době slyšíme v jedné větě chválu na vysokou zaměstnanost a v druhé pláč nad nedostatkem financí. V rozporu těchto prochlášení by mělka zaznít otázka. Pokud máme vysokou zaměstnanost, jak je možné, že stále chybějí peníze? Kdy nebudou chybět? Celé to vypadá, jakoby by administrativní režie ČR byla vyšší, než je pracující populace schopna financovat.
   A nebo ... prostě chybí příjmy z velkých státních podniků v situaci, kdy si administrativa nepřipustí omezení prostředků na svoji existenci ( tím mám na mysli oněch 40 - 50% neúčelně investovaných prostředků).
   Proto se hledají zdroje všude možně. Brzy se zvednou daně z nemovitostí a přijdou další daně, zejména ekologické, které jako spousa dalších poplatků výrazně prodraží život v ČR.
   Co inflace? Ještě někdo věří v inflaci pár procent? Doporučuji každému, aby si sám na zboží, které kupuje spočítal vlastní inflaci. Inflaci, kterou se znehodnucují úspory a v podstatě snižuje reálná mzda v době nabytí prostředků určených na úspory. Tak s chutí do práce, ať se námpodaří rychle vytvořit majetnou vrstvu, která bude základem ekonomiky ... jak tvrdil p. Klaus starší?.
   ABC

   Vymazat
  4. 13:07... Když ono je to složité!
   Zrovna dneska hovořil zakladatel převelice úspěšné firmy Linet o tom plánovaném zdanění Googlu a Facebooku...
   Upozornil, že Amíci se budou bránit a rozpoutají celní válku.
   Takže ve finále přijde o byznys v Americe firma Linet, tím pádem propustí zaměstnance, bude míň inovovat, odvede míň do erární kasy... Dříve se tomu říkalo systém padajícími h@vna... plačící smajlík
   Helanov

   Vymazat
  5. 18:31
   Zkuste se na problém zahraničních investotrů podívat následovně.
   Zahraniční investor dostane úlevu na daních, pozemek za pomyslnou korunu investice a jediným jeho slibem je vytvoření pracovních míst. Pokud se objeví krize, stát poskytne další úlevu. Investor s relativním minimem investice získá pracovní sílu se mzdou odpovídající rozvojovým zemím v Africe, kde by nesl mnohem větší rizika.
   Dlouhá léta se z těchto důvodů držely mzdy v ČE na nízké úrovni. Opravdu si myslíte, že Češi jsou málo produktivní?
   ABC

   Vymazat
 4. V kontextu dějinného vývoje a zkušeností z období před plyšákem a po plyšáku mi příjde zcestné používat termínu " vybudované za totality " Definice říká: " že komunistická totalita, nebo-li komunistický režim – byl typ diktátorsky vedeného státu prosazující úplné (totální) ovládnutí všech oblastí společenského života prostřednictvím byrokratického aparátu a policejní moci, vedoucí k deformování individua až k jeho úplnému podrobení, popř. umlčení ". Toliko účelová definice, která pomíjí základní atribut a tím bylo kolektivní rozhodování. Pro změnu definice totalitarismu říká: " Totalitarismus je politický systém vládnoucí neomezenou a nekontrolovanou mocí ". Já jen doplním, politický sytém vládnoucí neomezenou a nekontrolovatelnou mocí soukromých peněz v zájmu soukromých, korporátních cílů. A nakonec už jen položím zvědavou otázku. Který ze dvou předložených modelů totality je pro člověka nebezpečnější a ve svém výsledku škodlivější? Ten, který jej pozdvihává a nebo ten, který ho drží u země? Ten, který mu zajišťuje zdrojovou základnu a nebo ten, který ho vysává a to jak ekonomicky, tak i fyzicky a lidsky? Např Bakalovi bránila totalita v hrabivosti a okrádání, kdežto soucasný stav jej k tomu vybízí. Samozřejmě, že se strhne lavina kritiky na mojí hlavu. Ok. Stačí se však objektivně podívat např na školství a permanentní 30.letou reformu od prospěšného ke špatnému a ještě horšímu. Vše se dá poměřit výsledkem činnosti moudrých, převzdělaných a učených lumenů v čele procesů a finální degradací základního, speciálního, učňovského, středního a vysokého školství založeného na financích jako službě veřejnosti. Službě, která je v komplexním pohledu, bohužel, vším jiným než snahou o vzdělanost. Pokud by měl někdo pochybnosti tak při střízlivém pohledu musí konstatovat, že postupně dochází k naplňování atributů totalitní definice a nejenom to. Stále více a vice dochází k naplňování definice korporátního fašismu. A to je totalita bez přívlastků. Totalita, která vedla k rozpoutání 2.sv.války ze strany nenažraného západu a korporátních zájmů jeho protagonistů. Je to smutné, ale je to tak. A můžeme jí nakrásně říkat třeba liberalismus, protože neomezená svoboda pro jednoho se stává omezenou svobodou pro druhé.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dobre jste to napsal

   Vymazat
  2. Moc hezky napsáno!
   Tak mi ale, sakra, vysvětlete, proč to krachlo!?!?!?
   Proč se to z minuty na minutu zhroutilo jako domeček z karet?
   Helanov

   Vymazat
  3. Helo, všeci kradnů.

   Vymazat
  4. Ano.To je přesné.

   Vymazat
  5. Pane PK a ostatni tleskajici a volajici.. .

   Proč prý to krachuje?
   Proc se tomu "pekáčovi" nechce hnout ani peřičkem a chce,

   aby ZA NěHO TAHALI OSTATNI kaštany z ohně sami?

   Proč nenapiše,aby to tahani kaštanů udělali přinejmenšim solidárně všichni občane voliči?.
   Je to pozoruhodné jak podivni diskutujici tohoto typu tady "exceluji" svým naparovánim.
   Plati si přitom polit.subjekty,kterým chybi znalosti,programy stoji jak mu kdosi napsal na dostatečnou tj 4 a on tady chce ohlupovat dále!

   ANIŽ BY DODAL DO BUDOUCIHO PROGRAMU VOLIčŮ JEDINÉ PISMENKO.

   Helanov, co vy na to ,taky nemáte co tam dodat?!

   Vymazat
 5. PANE STRAKA;

  hezky jste to popsal a ted zkuste dat navrh reseni a bude hotovo!
  Bylo by tam neco?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. To už jste tady několikrát dostal. Nebo si myslíte, že přijde nějaký Spasitel, který jedním máchnutím ruky všechno změní k lepšímu? Ne, změny takového druhu mohou nastat jen skutečným myšlením. Vaše připomínka má spíše - podle mne a mohu se i mýlit - "srazit" uvedené informace a diskusi na "bezpečnou" úroveň. Nebo si myslíte, že tady někdo začne organizovat - asi si to tak představujete - revoluci se zbraněmi v ruce? Ne, tady chodí především lidé, kteří chtějí něco se dozvědět a poučit se. I třeba v oblasti "šíře" sprostého jazyka.
   Jenom zopakuji, co jsem Vám, nebo někomu podobnému, již odpovídal. Začněte u sebe. Začněte myslet. Začněte hájit svoje i "bezvýznamná" práva. Začněte vychovávat děti jak jen to nejlépe dokážete, aby i v dnešním světě zůstali lidmi a ne bezduchými tvory.

   Vymazat
  2. 14.29

   To je slabá odpověď.
   Vemte si teba co chce SPD v Programu.
   Když ho čtete co myslite chce kapitalsmus bez p4ivlastků vychazejici dál z rabujiciho gangsterismu,chce socialismus nebo komunismus?

   Co myslite co vlastně za systém chce?
   Proč nechce na př SOLIDÁRNI STÁT.
   Vite co to je a co by jste si jinèho představoval?

   Vymazat
  3. Anonymní9. února 2020 14:42
   Běžte do toho. Založte třeba „00“ jako Občané občanům a konečně se něco začne dít. I sám Okamura se chytne za nos, jaké dělal chyby, když uvidí Vaše bezchybné tažení za mocí. P.K.

   Vymazat
  4. 14:42...Nechci vám kazit radost, ale solidární stát měli ve Skandinávii...
   I sám velký Myloš se rozplýval nad tím sosyjálnem...
   A JAK dopadli !?!?!?
   Kdo není socka, samoživitelka, opálený sirotek, fetka, nebo tak něco, tak si neškrtne...
   Vlastně si škrtne jenom když platí daně.
   Helanov

   Vymazat
  5. 18:06... Bingóóóó :-))))))
   Helanov

   Vymazat
  6. ZNOVU TEN PK A HELANOV

   mám tedy jit do toho "sam",založit "00"tedy kadibudku a PK si bude válet dál koule posměšně v křesle a pozoroat GŘ TV ohlupovaci televizi,jako to děla už 30 let?
   Kdyby pan Okamura chtěl opravdu tu PŘIMOU DEMOKRACII,kterou má v názvu SPD a to hned bez peripetii,které mu do cesty naklade Parlament a jeho kolegové,pak by se tu mezi námi objevil!

   Pane PK a HELANOV pozbirejte odvahu a napište mu to.

   HNED BY TU BYL TEN KOVÁŘ,který má za to od vás zaplaceno a je za ten "pokrok" odpovědný a my ho tu vybavili dostatečně velkým kladivem!

   Pak mu tu můžete vysvětlit i vy co chcete spolu se všemi občany konkretně do jeho programu doplnit,aby monumentálně zvitězil a byl opravdový "samuraj!"
   No Helanov jen nam tu nepředhazujte Švedy,kteři ten pravicový systém SOCIÁLNIHO STÁTU převzali jako exportni artikl NĚMCŮ a zdemolovali ho do prasečiho neomarxismu pro majitele velkých peněz a ted to dostávaji jako "jejich" neomarxismus zpět do čumáku!

   NO NI?

   Vymazat
  7. Anonymní10. února 2020 0:49
   Každý máme právo nechat se zvolit, využijte ho. Jestli to bude kadibudka, nebo záchrana země, záleží jen na Vás. Alespoň Vás přejdou roupy, věčně vrtat do SPD, které jde zase svou cestou. P.K.

   Vymazat
 6. MaP 225 Alena Schillerová, posílá Vaše daně na účet mafiánů!
  https://www.youtube.com/watch?v=06AB305VcWc

  OdpovědětVymazat
 7. Dobry clanek..a smutne zjisteni,ze v nejblizsi dobe z toho marasmu nevede cesta

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ale cesta ven vede,jen nemame lidi,kteři ji už vymysleli,ale daji se neoprávněnou cenzurou zastrašit a neobjevi se tu mezi námi!

   Vymazat
  2. Áno, dobrý článok, ale len pár ľudí to vie oceniť...
   Pokiaľ ale pre drvivú väčšinu budú takéto články "neviditeľné" a nepochopiteľné, tak bude ťažké nájsť volebnú väčšinu na odhlasovanie aj okatejších (ale odstrániteľnejších) problémov...

   Preto treba robiť osvetu, poukazovať na problémy a navrhovať riešenia, písať, rozprávať (hodne nahlas!), ale veľa ľudí ani na to nemá odvahu...
   http://www.demokracianahlas.sk/

   Vymazat
 8. Část 1
  Naše vláda je v tom "celkem" nevinně, ona "řídí" detaily. Problém vznikl už dávno a byl výsledkem i velké zrady na lidstvu. I když se to mnohým nelíbí, všechno souvisí se vším a tomu se prostě nelze vyhnout. Jenom heslovitě naznačím zpracování by bylo na dlouho a mnoho svazků knih.
  Takzvaný anglosaský svět je celý postaven na vysávání zdrojů z okolního světa. Evropa se mohla zvednout a skočit do období průmyslové revoluce jen díky rozlomení Byzantské říše a následného pokořování Asie, Afriky, zemí obou Amerik (pod dnešním heslem - byli jsme"jen" objevitelé). Ten anglosaský (i EU) "blahobyt" je placen krví minulosti i přítomnosti. Jen se pořádně projděte mapou světa a zkontrolujte si, jak se tam žije a kde se válčí či "jen" bojuje" mezi sebou. My, "spořádání" evropané "známe" tak maximálně o obětích Amerik, Afriky, Asie jen z tamních velkých území (státy, které by měly své "původní historické" hranice tam již - díky nám evropanům - neexistují).
  Kdysi se museli starat o udržení svých koloniálních příjmů velmoci samy přímo na místě, dnes jim stačí, pár lidem, držet země pod krkem dluhy jak států, tak i jednotlivců.
  Když se země koloniálního postavení pokoušeli zbavit se svého jha, opírali se nejen o svůj lid, ale také v určitém období významně o i o pouhou existenci Sovětského svazu, který byl alternativou k USA a Velké Británii, či předchůdkyni dnešní EU. A občas se lidem podařilo udělat si ve své zemi "pořádek" po svém. Ale Gorbačov, Jakovlev, Gajdar a další, doslova a do písmena úředníci - tupí pohodlní a nemyslící lenoši neschopní jakékoliv úspěšné řídící práce, vidící na Západě jenom pozlátko pro sebe, po kterém tak toužili, zradili nejen občany své země, ale i mnohé další. Umožnili pro svůj osobní prospěch (dodnes je sranda reklama na pizzu od Gorbačova! Doporučuji si ji najít) znovu uvržení značné části obyvatel planety Země pod dluhovou kuratelu. Oni si představovali, že se s nimi budou na západě bavit jako rovný s rovným, že si každý týden odskočí jejich manželky a milenky do Itálie či Francie pro poslední módu či auto. Spletli se z hlediska státu. Když tito a jim podobní prohlašovali, že chtějí žít jako ve Švýcarsku, mysleli tím, že oni budou ti nahoře - budou horními deseti tisíci, jak se u nás říká.

  OdpovědětVymazat
 9. Část 2
  Oni si představovali, že se s nimi budou na západě bavit jako rovný s rovným, že si každý týden odskočí jejich manželky a milenky do Itálie či Francie pro poslední módu či auto. Spletli se z hlediska státu. Když tito a jim podobní prohlašovali, že chtějí žít jako ve Švýcarsku, mysleli tím, že oni budou ti nahoře - budou horními deseti tisíci, jak se u nás říká. Osudy státu, lidí, spojenců či světa jim byl a je lhostejný. Proto Putin má vynikající výsledky v zahraniční politice, ale sabotování úředníků prakticky na všech úrovních sráží vnitřní rozvoj Ruska na kolena. Přesto nějaké ty výsledky jsou. I proto ty letošní předkládané referendu změny v ústavě.
  Takže místo hry rovného s rovným přišlo nehorázné rozprodávání všeho v bývalém Sovětském svazu doslova za hubičku. Rusko se tak, stejně jako my stalo de facto kolonií, odkud jdou v různých podobách zisky bez zdanění přímo do kapes těch několika "vyvolených" na západě.
  Málokdo si uvědomuje, že tehdy stačilo vydržet SSSR tak pět deset let a na trottly milovaném západě by musely nastat výrazné sociální a společenské změny. Ale už Thatcherová a Reagan věděli, že tam mají svého, nazvěme si to přímo - agenta vlivu a ne jednoho. Kdo z nich byl hlavním, o tom se dodnes vedou spory. Proto mluvím o velké zradě, protože tou bylo všechno tohle umožněno. I naše vlastní odčerpané peníze jim na západě pomáhaly odsunout jejich krizi, která hrozí, že teď už přijde "definitivně", pokud nenapadnou (nebo nepadnou) především dvě země. Rusko a Čína. I proto také tolik nenávisti tímto směrem, protože není třeba si myslet, že prozápadní "machři" i u nás nevědí o co jde. Krach světového finančního systému znamená změny a to i v jejich vlastním, již tak "pěkně" vyžitém stylu parazitického života. I proto musí být obyvatelstvo všude tupé a tupější s každou další generací, protože tihle nedokáží pochopit, že tak si opravdu definitivně zadělávají na "velké problémy". A i kdyby to chápali, nemohou nic dělat. Je to pro ně vždy jediný možný další krok. Myslící a uvažující občanstvo znamená možné revoluce, defenestrace, změny a těch se "páníčkové" bojí ze všeho nejvíc.
  Je to podobné jako s falzifikací dokumentů minulosti. protože neznají pravdu, která (ta jejich) neexistoval, nemohou se "trefit" do "okénka" historie, které se může otevřít i po dlouhé době. Nedostatek inteligence v chápání pravdy jim znemožňuje dostatečně "logicky" zdůvodnit a oddůvodnit takové dokumenty či výklady.

  OdpovědětVymazat
 10. To je jako u hotentotů. Z ČR neodcházejí žádné peníze, které by ČR říkaly pane. To jsou peníze zahraničních investorů, kteří investovali svoje peníze do po 40 letech komunisty devastované ekonomiky. Nebo si snad někdo ze zdejších obžedárů myslí, že zaměstnavatel by mělbrát zaměstnancům výplatu, protože ty peníze vznikly na půdě jeho firmy a on ví sám lépe jak s nimi naložit ?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Máte pravdu, a pracující by měli také dostat celou svoji výplatu, protože moc dobře vědí, jak s penězi naložit, když si je vydělali svýma rukama.
   Jak se díváté na zisky s těžby surovin? Komu ty suroviny patří? Tomu, kdo je těží a nebo tomu, kdo je vytvoříl?
   ABC

   Vymazat
  2. 15:28 Ano dobrou investicí byl i nákup ukradených bytů OKD. A kšeft s byty dál vynáší, kolik našich prázdných bytů je v rukou cizinců ! Pak jsou byty pro naše lidi nedostupné. Pak se divíme, že mladé rodiny nemají děti. Tuto informaci poskytuji vládě zdarma, nemusí zřizovat komisi ani zadávat výzkumný úkol.

   Vymazat
  3. 15:28 zkuste se dovzdělat.Pak snad pochopíte o čem je řeč,když se píše "že z ČR odchází peníze".

   Vymazat
  4. Pleteš si investice a výnos z produkce, která vzniká rukama zaměstnanců (tj. našich lidí) Jejich mzda je jenom malou částí hodnoty produktu, která se promění v zisk, jehož převážná část od nás odtéká ta EKONOME

   Vymazat
  5. 15:28
   To je jako u hotentotů. Z kolonií neodcházely žádné peníze, které by koloniím říkali pane. To byli peníze zahraničních kolonialistů, kteří investovali svoje peníze do dolů ostatních aktivit ožebračujích domorodce včetně jejich přírodního bohatství.
   Jestli si myslíte že co jste napsal je produktem myšlení tak radši nemyslete.

   Vymazat
  6. Behem velmi kratke doby Usaci rozvratili si nejlepsi ekonomiku, hospodarstvi ,zalozene na vykradani sveta a vzalo to rychly konec. Pak prisli s napadem Globalizace a US vlada , Wall St. a Reservni Banka rozvratili globalizaci spolehlive a rychle.
   Snazili se napr. naucit obchodovat Cinu , ktera obchoduje okolo 3 tisic let a ted to dopadlo ze slysime usedave kviceni kolem Huawei a nebere to konce..

   Vymazat
 11. Sudeťáci vydali knihu, kde Čechy označují za spoluzodpovědné za holokaust. Stát, potažmo vláda by měla okamžitě zareagovat a zakázat podnikání německým řetězcům Lidlu a na Českém území. O tom, že je tato praxe ve světe běžná svědčí obchodní válka USA proti Číně. Kauza Huawei a další. A to Čína v žádném případě o USA nepsala, že by Američani byli pachateli holokaustu. Čili s okamžitou platností zakázat podnikání německým řetězcům na Českém území.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. At podnikaji,ale at plati daně a když chtěji Afriku,tak at plati daně k jejich "diktatuře humanismu"ve zvýšenem tarifu!

   Vymazat
  2. 15:42 to je dobrý nápad, jinak se z toho nikdy nevyhrabem. Je potřeba abychom šli cestou Ušáků, Czech first a úplně všechny státy by si to heslo měli také přisvojit, aby bylo jasné co to je za pitomost. Jestli chceš být v čele, musíš jít příkladem v morálce, etice, ekonomice, dodržovat smlouvy a dohody a snažit se aby to bylo výhodné pro všechny, ne jen pro jeden stát. Jiná smysluplná cesta není. Hej hou, rudý dědeček

   Vymazat
  3. Naše pánská jednota opět zradila, a jede dál. Vždyť naše Ministerstvo zahraničí, je spíš ambasadorem EU a USA. Taktéž naši emisaři v EU, až na pár vyjímek, kopou v cizích dresech. Přitom se ubezpečujeme, že se máme nejlíp a ten nesmysl s 30ti tisíci bezdomovců a exekucí důchodců stačí označit za hoax. Přispějeme k rozvoji Španělska a Portugalska. Pak už stačí jen anulovat Benešovy dekrety a nakonec zaplatit Německu škody, za námi zaviněnou válku. Slovensko jsme si dobrovolně amputovali a z důvodů úspory zrušíme i stát a staneme se autonomní oblastí. Toho radostného konce se snad ani nedožiji.

   Vymazat
  4. To sotva, páč tato země byla součástí Svaté římské říše a jejího nástupce - Rakouského císařství, od kterých obou jste dostali šanci stát se z poloslovanských divochů západní civilizací alespoň krapet dotčenými lidmi, ale tu jste nevyužili! Zbyli tu pouze prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci - mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil). Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí. Snad jedině za tzv. Protektorátu si trochu spravili reputaci, když s jejich nikoliv bezvýznamnou pomocí se podařilo eliminovat tisíce vlastizrádných, protievropských komunistů (bohužel ani to nestačilo)! Pravda vyděsí!!!

   Vymazat
  5. Naštěstí jsme šance, jak je uvádí 8:51 nevyužili. Ta historie Západní Evropy, ke které se pisatel upíná, je historií velice černé Evropy, ve které vítězil nacismus a fašismus, genocida, holokaust, vraždění lidí s vadami a těžšími chorobami. Nevím, jestli taková civilizace , kterou u nás někteří opěvují, skutečně je slučitelná s pojmem "člověk". Není, je slučitelná jen s pojmem zločinec. A díky, já se do zločineckého spolku "národů" nechci zapojovat, to raději zůstanu Středoevropanem. Západní Evropa svým podílem na teroristických válkách proti jiným národů, i terorismem sankcí, bakteriologickou válkou.... bude v budoucnu figurovat v historii jako odstrašující příklad dehumanizace - dokonce celého společenství národů. Jen Hitler bude vítězem a i jeho novodobí poskoci skončí v žumpě dějin!

   Vymazat
  6. Sudetaci zase maji fanatismus misto mozku a kdyz si misto CSR , kde se meli jako prasata v zite, zvolili gestapo ,koncentraky ,Hitlera a vomrzavat v Rusku bez vystroje ,nebo pracovat a otrocit na nacisty , nebyli to jen cesi co jim to prali ,ale musime rict, ze neco germanu v cesku prohlasili ze k risi nechteji..
   Germani rakousky se taky ihned zotrocili a si taky zvolili Hitlera 99.8 %. Zadnej german neco takovyho nemuze vynechat..
   Neandrtal by neco takovyho neudelal..
   Kolikrat si kazdej cech ponizovanej denne sliboval ,ze jim ty zverstva vynahradi tisickrat ??
   Faktem zustava ,ze Britanie a Francie byli daleko vice fasisticky rezimy spolu s Mussolinim nez sam Hitler. Ten terorisoval Nemecko ,ale zlociny za nej ochotne pachali britove a frantici a vzdycky pribehli /a castokrat, vlastne skoro porad, si pro dalsi rozkazy..Rozkazovali za nej a delali tu nejspinavejsi praci a velice ochotne . To se dnes opakuje..
   Svet je nemocnej , kdyz chteji zachranit tu starou nenavist proti Stalinovi a tak je dnes Putin zaroven Stalin, car a jeste Hitler.
   Stalin a SSSR byli osamoceni a velke ohrozeni byla dnes vyhodne zamlcovana osa /AXIS ,Antikominterna/ Berlin, Tokio a Rim /za nimi Finsko,Spanelsko, Madarsku, Rumunsko a Polsko/..zalozena 1936.
   Tak prej "zacal" Stalin 2sv. valku.
   Nejvetsi strach mel z japoncu a poslal na Vychod to nejlepsi co mel..
   Zase "zacal" utocit na nevinne japonce ,kteri masakrovali v Cine .Tech veci je opravdu moc..
   Velmi napadne na te dobe /mezi valkami/, bylo, ze se s Ceskym prezidentem nechtel nikdo bavit.
   Nikam nebyl zvan..
   Totiz Benes byl diplomaticke ESO , velmistr ve vyjednavani a vsichni se ho bali..
   Kazdyho snadno /neco jako Sokrates /usvedcil a premluvil..Nebylo mozny s nim nejak mluvit aby ustoupil. Byl totiz jeste chlap a udesnej Ceskej vlastenec..To rikaji ze zahranici , ti co nemaji duvod Benese chvalit...Jeho velikost a schopnosti pak provokuji dodnes spoustu ubohych menecennych trpasliku ke spinave nenavisti.
   Pritomnost Benese v Mnichove by zpusobila pravej opak...Nikde nesmel a strach z nej byl velikej..
   Je prirovnavan k Metternichovi ,ale mel daleko vetsi a silnejsi a mocnejsi soupere a daleko vich jich.
   Musel jsem svuj nazor na nej zmenit...
   A jestli kdy Slovani dostanou moznost ,ceka na svet velke prekvapeni...

   Vymazat
 12. Byla tu skupina občanů která deklarovala,že i tady dala mechanizmus jak jsou okrádani ubozi ČR domorodci a ještě tomu tleskaji.
  Doufejme,že existuji dále a nesmetli je cenzurou,protože je ČR známé neexistenci Solidarity !
  Proč se nepodiváte lupou na GŘ TV,který nikdy nedovolil toto rabováni státu právě jim v TV veřejnosti vysvětlit.?
  Tak by totiž mohli domorodci svému rabováni přestat tleskat a mohli by dát RANU,BUM,BUM,BUM!

  OdpovědětVymazat
 13. Pravda se stala lží a lži se staly pravdou. To se mohlo stát pouze v zemi, kde byla logika a rozum nahrazeny emocemi a nevědomostí. Toto je klasický výsledek v každé společnosti, kde se jednotlivý myslitel vyhýbá ve prospěch společného kolektivu. Protože inteligence kolektivně neexistuje, masy jsou ponechány s trochu víc než jen zmatek, důvěřivost a lhostejnost.
  Proč se po vstupu do EU stala ČR rozvojovou zemí. https://aliancenarodnichsil.cz/proc-se-po-vstupu-do-eu-stala-cr-rozvojovou-zemi/

  OdpovědětVymazat
 14. Vážení přátelé starší generace (nad 50 let a více). Stálo vám to cinkání klíči v listopadu 1989 za současnou situaci u nás v republice. Asi jste už zapomněli že za socialismu byla ČSSR bez dluhů, bez žebráků, bez lidí bez domova. Pamatujete si, že v ČSSR bylo výborné školství. A vy mladí,
  poděkujte svým rodičům, že si vycinkali takovou zadluženou zemi jakou máme dnes. Mám z vás radost mladá generace že když chcete bydlet, tak se musíte doživotně zadlužit. Poděkujte za to svým rodičům.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Omlouvám se všem mladším, za mou generaci nad 50 let. Byli jsme naivní, mysleli jsme si, že na trati přehazujeme výhybku. Krom pár zasvěcených, jsme netušili, že režii má v rukou někdo jiný a na nás zbyla jen role komparzu.Mladším odkazují jen poznání, že nedůvěra se vyplácí, ať vás taky neutáhnou na nudli za americkým snem. V roce 1989 byl pro mne motivem švédský sen. Sorry.

   Vymazat
  2. 16:26
   Jo. Až na to, že od té doby proběhly už osmery volby a že volební účast se poslední dvě dekády pohybuje okolo cca 60 %.
   A také by se nemělo zapomínat na to, že to slavné cinkání by se nikdy nerealizovalo a rozháraný amorální opilec by se nikdy nemohl stát prezidentem, nebýt mimořádné tuposti jednostrany.
   Ale jinak dobrá manipulace, soudruhu.

   Vymazat
 15. vycinkany kapitalismus nejen unas nezna hranice ano je globalni a lidstvo je to same až tu zemi rozkradem tak nastane teprve soudny den dnešni nenažranost a staly rust někam do nebes tomu nasvěcčuje

  OdpovědětVymazat
 16. Můžeme rovnou k jádru věci. V momentě, kdyby jsme se, my Češi, chtěli vymanit z vykořisťování a nastavili přes zákony podmínky, aby od nás neodcházely více jak 300 miliard ročně západním vydřiduchům, nastane to čemu se na západě říká humanitárním pomoc a ta by byla ve formě totálního vybombardování našeho státu a vyvraždění většiny obyvatelstva. Podívejte se dobře jak dopadly státy, které chtěly rozhodovat o sobě samy, jako bývalá Jugoslávie, Irák, Libye, Sýrie. Jenom v krátkosti, Jugoslávie nesouhlasila s odtržením území na kterém byla sice kosovská menšina ale které odjakživa patřilo Srbům a co se stalo, vybombardování. Irák chtěl obchodovat s ropou místo dolarem, Eurem. Následoval výmysl o zbraních hromadnéhoničení a totální likvidace státu s milionem mrtvých civilistů. Libye chtěla zavézt svojí Africkou měnu podloženou zlatem a neobchodovat prostřednictvím dolaru. Co následovalo, totální vybombardování Libye a pozabíjení stovky tisíců lidí. Množství bomb které NATO na Libyi svrhlo během krátké doby se rovnalo množství bomb shozených na Německo za celou II. sv. válku. Sýrie nesouhlasila, aby západní Americké korporace vedly plynovod přes její území. Co následovalo. Likvidace moderně vybudovaného státu. A nemusíme zůstat jenom u těchto příkladů. Stačí se podívat na Venezuelu na kterou naše média plivou dnes a denně.
  Americké naftové společnosti vysávali Venezuelu tak že vykupovaly těženou navtu ve Venezuele pod těžebními náklady a Venezuela si musela půjčovat peníze od Amereických bank na rozdíl mezi těžebními náklady na cenou kterou platili Američané za vytěženou naftu a Venezuela se dostávala doi větších a větších dluhů. Čávez se pokusil zbavit se Američanů a záhadně zemřel. Američané ve Venezuele neřeší co chtějí občané, vyhlásili si tam sami svého prezidenta a jejich kolonie ho uznali včetně nás prostřednictvím našeho Zemana. Jinými slovy všude kde jsou zdroje Američané vysávají ve svůj prospěch co se dá. My jsme zdroj pracovní síly, kvalifikované, spolehlivé a to si západní kapitalisti nenechají vzít. Jenom Sovětský svaz dovolil, aby jsme se my měli lépe než oni v Rusku. To už nikdy nebude. A když to budeme chtít změnit, čeká nás osud výše uvedených států.

  OdpovědětVymazat
 17. Pláčeme nad tím, že odchází dividendy do zahrničí. Lákali jsme však v minulosti k nám investory ze západu to však nejsou žádní lidumilové co zdarma rozdávají peníze. ve smlouvách s ČR měji jistě uvedeno procento divident, které za "půjčkuů budou chtít. na to jsme přistoupili a teť "babo raď".

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Veselský P.9. února 2020 17:00
   Oni zdarma nerozdávají peníze a my je máme rozdávat? Jakým právem? Když zde podnikají, musí zde platit daně. Naši politici nemají žádné pověření a tedy ani kompetence, je toho zprošťovat. To je zneužití funkce a na to jsou paragrafy. Kolem babišových 50mil se dělají ciráty snad už pět let a každoročních 500MLD, vysátých ze země, nikoho nevzrušuje? P.K.

   Vymazat
  2. Bavíte se o investičním kapitálu, který tu zbyl po totáči, ale šikulové ho zašantročili za směšně malé zpropitné, za které si koupili vilky a jachty v zahraničí a nebo triviální loupeže ala IPB. Tak pak skutečně investiční kapitál chyběl. A naši chytráci, místo aby si půjčíli, dál prodávali, tak dnes nám nepatří ani voda, jen rezavějící roury. A voda budělat dražší než nafta a benzín. Kouzelník by nedokázal tak křišťálově čistě zlikvidovat investiční kapitál, jako naši šikulové (pardon teď si říkají finanční poradci či manažeři). Navíc je šance vše zakrýt pod koberec s nápisem neschopnost totáče.

   Vymazat
  3. Anonymní9. února 2020 19:59
   Západní bankéři již měli vypracované postupy, jak nás rozkrást. Náš obdiv vůči Západu, jim to usnadňoval. Zlikvidovali tak celý východní blok. Přesto si myslím, že ti hejlové z našeho národa, kteří to pro ně prakticky realizovali, byli zločinci, neboť museli vědět, co činí.
   Nyní se začíná vzpamatovávat Rusko, mělo by nám být inspirací. Nemá cenu stále dokola plakat nad rozlitým mlékem. P.K.

   Vymazat
  4. 20:23 Myslím si, že nikdy není pozdě, ale když vidím recyklované politiky znova se tlačící nahoru (Vondra, Dlouhý...), tak mám obavu, aby pozdě nakonec nebylo.

   Vymazat
 18. Anonym 15:28 je opravdu Hotentot.Odcházejí peníze"investorů"ale NEZDANĚNÉ!!!!A to je velký rozdíl!Používají naše silnice a dálnice,naši elektřinu,ničí naše životní prostředí!To je nic???Podle chápání HOTENTOTA ještě můžeme být rádi,že nás vlastně zaměstnávají.Nadávají na Marxe,ale v USA povinně studují studenti ekonomických škol jeho dílo.Pokud Hotentot neví co je NADHODNOTA,něm.MEHRWERT,tak by si měl doplnit vzdělání!!!!

  OdpovědětVymazat
 19. Po 2. světové válce proběhlo celou Evropou, i tou kapitalistickou, rozsáhlé znárodňování bank a tzv. klíčového průmyslu. Nevím, zda a jak byli vlastníci tehdy odškodněni. Největším vysavačem českých peněz z Česka jsou i dnes banky a klíčový průmysl. U Bank víme, že je to přes 80 miliard Kč ročně, u průmyslu bratru asi 400 miliard. Pak utíkají peníze neplacením daní, vyváděním zisků do daňových rájů a daňovými podvody, což bude asi kolem 100 miliard. Tedy více než půl bilionu Kč, patřících buď občanům ČR a nebo přímo strátní pokladně je ukradeno x 30 roků. A co je nejlepší? Když tyto ztráty chce stát omezit, ozvou se oni zločinci a největší zloději a vyhrožují sankcemi. Jak se dostat pak z takové situace, kdy má navrch zločin - byť prezentovaný cizím státem a dokonce jeho "prezidentem"- navrch? A když takový zločinný stát dokonce pak domácí politici, zkorumpovaní také zločinem, vydávají za přátelský? A lidé drží, když na ně mocipáni se..ou a se..ou. A pak přijde r. 1948 č. II a zase přijdou lidové soudy a možná i Urválci....

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Už to trénuju.

   Již vzhůru psanci této země
   již vzhůru všichni...

   Vymazat
 20. Zmanipulovaní mladí vzdělanci přednášejí jak se vyhnout zmanipulování. Napůl již zdegenerovaná kultura vychovává další "světově" se cítící generaci, která medituje nejraději o ekologii. Pak si nasednou do svých rodiči zaplacených aut a jedou vyvenčit své pejsky do zbytku přírody. Nezapomenou si přitom pustit z mobilu nějaké dusání a zadýmit cigaretou své okolí. Ano, trh vše vyřešil. Kdo mohl a může utrhne-urve co se dá, a ti co nejsou nenasytní ať si trhnou. Lidé bývalého východního bloku se rozhodli převážit totalitu dobra v totalitu zla.

  OdpovědětVymazat
 21. Náklady transformace 1991-2004 577 500 000 000 Kč
  Nucená správa IPB 200 000 000 000 Kč
  Chemapol 16 900 000 000 Kč
  Knižní velkoobchod Praha 21 000 000 Kč
  Anex Cirrus, Kalouskovy padáky 150 000 000 Kč
  Modernizace tanku T72 13 000 000 000 Kč
  Kasárna na náměstí Republiky - penále pro stát 400 000 000 Kč
  Lehké topné oleje, LTO 100 000 000 000 Kč
  Promopro, Vondra 938 000 000 Kč
  OpenCard 800 000 000 Kč
  Zelená Praha 250 000 000 Kč
  Bezdrátová Praha 390 000 000 Kč
  Praha Olympijská 70 000 000 Kč
  Nova, arbitráž s CME 10 000 000 000 Kč
  Kauza Český dům, nevýhodné pronájmy 26 000 000 Kč
  Diag Human, arbitráž, zabavení majetku 13 000 000 000 Kč
  Mostecká uhelná 3 200 000 000 Kč
  OKD, nevýhodný prodej firmy 5 700 000 000 Kč
  OKD, následné tunelování 80 000 000 000 Kč
  Gross, akcie, byty 300 000 000 Kč
  Internet do škol 884 000 Kč

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Hergor chlape, to jste to nemohl rovnou sečíst?

   Vymazat
  2. Však to teprve teď přináší komunizmus své Kainovsky zvrhlé a prznitelské plody na přírodě i na lidech - a ještě pár generací bude. Prdění místních malomocných, žlučovitých, i zemanovských socek v pracovní době to jenom potvrzují. Nostalgicky opěvují loupeživý komunizmus či jiný „většinový“ systém a zamlčují, že tehdy ještě dožívala předkomunistická výchova a morálka – komunisty nazývaná „přežitky kapitalizmu“ a že se rozdávalo z naloupených bilionů. Dnes nemáme žádný civilizovaný kapitalizmus – ale promoskevskou trojbarevnou bolševickou otevřenou kleptokracii a partajokracii – bez „přežitků kapitalizmu“. Levicoví lemplové jen žvaní – ale ani jediný kibuc či družstvo si dosud nezaložili, aby tam předvedli, co umějí bez olupování těch úspěšnějších nebo bez darů z EU. Kydají na cikány, ale sami klesají na jejich úroveň, ba i pod ni a připravují se na moment, kdy azbucky uloupí (znárodní) západní investice v ČR, poskytnuté v době, kdy zde postkomunistická lůza chcípala hladem. Pro Západ jsou stejně nedůvěryhodní a nespolehliví, jako v době předválečného Mnichova pro Francii a Británii. Polsko mělo už tehdy větší cenu a kdyby bývali byli Poláci rozumný v roce 1939, tak civilizovaná Evropa mohla v současnosti vypadat takhle! - http://img15.deviantart.net/8736/i/2013/256/2/e/pakt_ribbentrop___beck_vol__2_by_coszniczego-d6m4e0q.png

   Vymazat
 22. 20:28 Skvělé a potřebuje doplnit,možná by byl dobrý formát pdf,aby si to mohl každý stáhnout. Pro vaši inspiraci :
  Možná chybí banky Moravia a Agrobanka, podnikové byty ČEZu (Praha,Kladno), Veolia, Mattoni, lihovary Becher a Griotte, pivovary...., likvidace cukrovarů, likvidace lázeňských léčeben a zařízení, likvidace SONP Kladno a u každého velkého podniku byly i rekreační zařízení o kterých se nemluví. Možná někoho napadne i mnoho dalších hříchů, vydalo by to asi na knihu, trochu to seřadit podle data nebo rezortů. Máme sice mnoho ústavů paměti atp, ale nikde se tyto údaje pohromadě nenajdou, já sice nemám čas, ale pro důchodce je to ideální téma a knížka by se dala vydat a byla by určitě prodejná. Tak co ?

  OdpovědětVymazat
 23. Čím více se zvyšuje nespokojenost s EU a sílí hlasy po vystoupení, tím více slyšíme, jak nám EU pomohla, jak nutně potřebujeme její dotace, jak náš národ umře hlady a bídou, když nám nebude „Brusel“ pomáhat. … Skutečně?
  Podívejme se jenom na strohá čísla bez rozkrádání, podvodů celého aparátu, který už nelze ani spočítat.
  Z Bruselu máme možnost získat na další období 550miliard Kč (dle kursu). Krásné číslo. Tyto peníze jsou rozpočtovány na 8 let.
  Do Bruselu posíláme ročně přímo asi 40 miliard. Tzn. 8 x 40 = 320 miliard. V dividendách jde na západ cca 260 miliard ročně. Nazpět asi 20 miliard. (Potvrdil to i Paroubek na Primě jako bývalý premiér.)
  Tudíž na západ jde ročně cca 240 miliard.
  Za 8 let to je 8 x 240 = 1 920 miliard.
  Tzn., že z České republiky odchází 1920+ 320 = 2 240 miliard !!!!!!
  Tzn., že do České republiky přichází (z EU ) 550 miliard !!!!!!

  Takže jsme výhodný zlatý důl!
  A pak proč náš dluh stoupá !?!?!
  Je třeba připomenout, že kromě cca 40 miliard, které jsme poslali ze státního rozpočtu do rozpočtu EU (informace uniklé za rok 2012, informace z
  následujících roků se „verifikují“ – proč asi?), neseme některé další náklady. Zde je přehled některých z nich:
  1) 6 miliard zaplacených cel v cenách zboží.
  2) 19 miliard – náklady na kofinancování evropských projektů.
  3) 10 miliard na úředníky EU oficiálně. (Skutečně cenu obsluhy nikdo nezná, nebo zná, ale tají!)
  4) 46 miliard na plán EU- do r. 2020, aby 40 % absolventů střední školy mělo vysokoškolský diplom.
  5) 10 miliard na biopaliva. / jak úsměvné/
  6) 40 miliard na dotování solární a větrné elektřiny. /tak proto ji musíme mít tak drahou!/
  7) 4 miliard na posílení elektrické sítě. (Kvůli nařízení, že musíme elekrřinu do Rakouska z Německa posílat téměř zdarma.) Sviňárna non plus ultra – to z naší atomovky, proti které tak pitomci protestují!!
  Je potom jasné, že Českou republiku se snaží udržet v EU stůj co stůj, přestože se stále tvrdí, že na nás prodělávají a peníze od nich tečou k nám.

  Lžou nám ráno, lžou nám v poledne, lžou nám večer, lžou nám celou noc, lžou a lžou a lžou…
  Nebýt v EU, tak se máme jako prasata v žitě a důchodci z EU by sem jezdili v autobusech do hospod se nadlábnout, to by ekonomika a státní kasa mlaskala.

  OdpovědětVymazat
 24. Ad 22:51
  8) platba (výpalné) za znečišťování ovzduší × miliard?

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.