Reklama

úterý 18. února 2020

Koho vlastně reprezentují naši europoslanci v Bruselu? (2. díl)

Jaroslav Tichý
15. 2. 2020   Outsidermedia
Mnozí z nás shlédli v posledních dnech videa z dění v Evropském parlamentu, která potvrdila to, co je pro skutečné cíle EU zcela signifikantní a co je naší veřejnosti vesměs známo. Již dávno, ač zdaleka ne všichni si to náležitě uvědomovali, ač ne všichni to chtěli slyšet či tomu uvěřit. A asi nejsem sám, kdo si přitom klade otázky obsažené v obou dílech tohoto článku…


3. Usilují naši europoslanci vůbec o to, aby zastupovali ČR v EP a hájili tam naše národní zájmy?

Budeme-li hovořit konkrétně o našich europoslancích, pak podle způsobu, jak se projevují, je lze rozdělit zhruba do 3 následujících skupin:

První skupina našich europoslanců, kteří chápou své „bruselské angažmá“ jako svoji soukromou záležitost, nadstandardní osobní hmotné zajištění a příležitost k vytvoření nových osobních kontaktů v zahraničí i doma. Hlasují obvykle ve shodě se svojí frakcí, a to často proti českým národním zájmům (viz např. jejich potlesk při uplatňování zákazu státních vlaječek ze stolů europoslanců v Bruselu, české vlaječky nevyjímaje).

Druhá skupina našich europoslanců, kteří chápou své „bruselské angažmá“ jako odrazový můstek k dalším funkcím v orgánech EU či doma (tito jsou snaživější – viz žalování na český stát a intriky proti němu a jeho legální vládě, příp. podpora návrhů na odstranění státních vlajek i z prostranství před areálem EU v Bruselu).

Pozn. red. I. D.: Mám věrohodnou zprávu, že nějací poslanci Evropského parlamentu žádali předsedu Sassoliho o odstranění státních vlajek ze sálu a z prostoru před budovou, ale nemám informaci o jejich státní příslušnosti.


Třetí skupina našich europoslanců (bohužel ta nejméně početná), která i přes uvedené překážky se snaží v rámci možností (i přes některá škobrtnutí) hájit české národní zájmy.

Jak již naznačeno, do té druhé skupiny pak patří naši europoslanci, kteří zneužívají své funkce, aby na náš stát žalovali a stěžovali si „u vrchnosti“ s cílem nedemokratickými prostředky zvrátit výsledky demokratických voleb, v nichž dostatečně neobstáli.

Udavače jsme u nás měli i za 2. světové války, nyní se k této praxi někteří lidé u nás vracejí, zřejmě v očekávání brzkého příchodu 4. říše. Je to nejen nechutné, je to trestuhodné. Takoví lidé nemohou přece nikoho zastupovat, nanejvýš zase jen udavače. A nelze přitom rozumně předpokládat, že takového člověka u nás za europoslance volili jen samí další udavači. Jejich voliči by si v tom proto měli sami zjednat pořádek a žádat o jejich odvolání z funkce europoslance a už je nikdy nevolit. Jsou to totiž jejich zástupci, což vrhá nepříznivé světlo i na ně. O tom, jak vypadáme na mezinárodní scéně, lépe pomlčet.

Dlužno rovněž říci, že celkově velmi neutěšený stav v řadách našich europoslanců je zejména vizitka nás, voličů, a to k naší vlastní škodě.

4. Jaké možnosti k výkonu své funkce v EP europoslanci (obecně) mají?

Stručně řečeno menší než poslanci v naší sněmovně, neboť nemají zákonodárnou iniciativu. Sami tedy nemohou podávat návrhy nových zákonů ani připomínky či návrhy na doplňky k projednávaným zákonům. Mohou pouze o předložených zákonech hlasovat a zákon buď schválit, nebo hlasovat proti němu. (otázku záměrného přesouvání některých otázek – např. o migraci – do okruhu záležitostí s nižším potřebným kvórem hlasů (do oblasti celní problematiky), aby tyto otázky byly vždy prohlasovány potřebným počtem europoslanců ze západních zemí, teď nechci rozebírat). Tato praxe ale dokresluje celkovou situaci v Evropském parlamentu.

Možnosti europoslanců a jejich role v Bruselu je tedy značně omezená. Jejich účast je potřebná zejména proto, aby bylo možno takto předstírat demokratický průběh procesů ve vedení a orgánech EU, ač do něj mají ve skutečnosti na hony daleko. Zcela jasně se o tom, a to zdaleka nejen ve své rozlučkové řeči, vyjádřil lídr britských probrexitových europoslanců Nigel Farage. A důkazy jsme viděli i ve zmíněných videích z Bruselu.

5. Má přítomnost našich europoslanců v EP vůbec nějaký smysl?

Ačkoliv naši europoslanci kvůli malému počtu nemohou přehlasovat europoslance ze západních zemí (byť rozložených v několika frakcích) a ačkoliv jejich možnosti činnosti jsou oproti poslancům naší sněmovny omezené, přítomnost našich europoslanců v EP svůj význam má či mít může. To ukázali na konkrétním příkladu právě britští europoslanci. Závisí to na jejich jednotném postupu a snaze hájit národní zájmy země svého původu.

Pozn. red. I. D.: Autor není obeznámen se skutečností, že britští poslanci Evropského parlamentu vůbec nebyli jednotní, naopak, polovina z nich s Brexitem ostře nesouhlasila, projevovali vztek a lítost a okázale se loučili s poslanci jiných zemí jako s blízkými příbuznými a stejně jako oni projevovali naději, že se vrátí. Ti i ti viděli ve svém postoji naplnění skutečných národních zájmů.

U většiny našich europoslanců bych si takové tvrzení nedovolil. Stačí připomenout nedávnou minulost, kdy si někteří z nich vodili do Evropského parlamentu dokonce ukrajinské fašisty, nebo poukázat na současné udavače, kteří se též rekrutují z řad českých europoslanců. Je škoda, že se tímto problémem nezabývá např. ČT, které přitom tolik leží na srdci naše případná mezinárodní blamáž a to, „co tomu řeknou lidé v (tom správném) zahraničí“.

Pozn. red. I. D.: Petr Porošenko byl při své nedávné návštěvě v Evropském parlamentu vítán při plenárním zasedání předsedou Parlamentu Sassolim, ačkoli nebyl reprezentantem Ukrajiny.


Shrnutí


Postupně jsme došli k těmto poznatkům:


- Naše vláda ani sněmovna dosud nezformulovaly české národní zájmy a zdá se, že o to ani neusilují. Za této situace nikdo ani neúkoluje naše europoslance k hájení českých národních zájmů v Evropském parlamentu resp. ve vedení EU obecně. Našimi občany zvolení europoslanci pak odjíždějí k výkonu své poslanecké funkce do EP s tím, že po nich v podstatě nikdo nebude chtít skládat účty z jejich činnosti, a navíc s různými představami o dalším osudu našeho státu a národa, přičemž některým z nich nic z toho očividně na srdci neleží.

Pozn. red. I. D.: Naopak, Úřad vlády poskytuje poslancům EP podklady, které jsou vesměs v souladu se záměrem být plně konformní s dosavadními vývojovými tendencemi Evropské unie. Poslanci určitě skládají účty svým politickým stranám, a pokud ty jsou vlastenecké (a tak tomu v případě SSD je) přísně sledují aktivity svých poslanců, ale spíše odpovídající mediální výstupy. Někteří poslanci skládají účty zájmovým skupinám zejména v ČR působícím a někdy i českým.

- Možnosti europoslanců jsou obecně omezené a rozsah jejich možností v EP nižší než v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.

- Europoslanci by sice měli zastupovat český stát a jeho národ, tento záměr je v EP ale záměrně komplikován rozdělením europoslanců nikoliv podle států (či jejich seskupení – např. V4), nýbrž podle frakcí složených z různých stran jednotlivých zemí (tj. fakticky na stranickém, nikoliv národnostním principu).

Pozn. red. I. D.: Poslanci mají názorově blíže k poslancům z jiných zemí ve své frakci, než ze stejné země v různých frakcích. Nicméně často dostávám otázky s nerealistickým předpokladem, že by se poslanci v ČR měli dohodnout na spolupráci v národním zájmu. Problém je, že si tento zájem, pokud ho vůbec zajímá, představuje každý jinak.


Za těchto okolností část našich europoslanců považuje svoji europoslaneckou činnost za nadstandardně honorované angažmá v Bruselu, a to bez jakékoliv zodpovědnosti směrem ke své vlasti (pokud zemi svého původu ještě za vlast vůbec považují a nepřevtělili se již do rolí oněch bájných Evropanů), další část našich europoslanců pak navíc za příležitost k dalšímu kariérnímu růstu ve strukturách EU či v naší domácí politice a pouze několik málo našich europoslanců se snaží o hájení nikým u nás oficiálně neformulovaných českých národních zájmů podle svých představ a svědomí, ač někdy i se zaškobrtnutím.
Rozhodovací proces v EP (a EU obecně) je krajně nedemokratický, účast europoslanců je potřebná především k tomu, aby EU působila demokratickým dojmem. Jaká je přitom skutečnost, nám názorně ukázaly poslední události s formulací a odhlasováním rezoluce k zahájení 2. sv. války s překrouceným obsahem či aféra s odstraňováním vlaječek členských států na stole příslušných europoslanců. Absolutním vrcholem byla pak reakce vedoucí zasedání EP na rozlučkovou řeč britského poslance N. Farage a jeho přerušení, Podobně nedemokratický a arogantní postup jsme též viděli při dalším jednání EP řízeném českou místopředsedkyní EP Ditou Charanzovou (za ANO).

Pozn. red. I. D.: Žádná rezoluce k zahájení druhé světové války přijata nebyla. Autor má zřejmě na mysli rezoluci "o historické paměti", v níž kromě nesmyslné deklarace o spoluvině Sovětského svazu na rozpoutání druhé světové války byla dlouhá řada dalších mnohem důležitějších tezí, například proti novému nacismu a fašismu, totalitě, osvětimské lži, atd. Tvrzení o podílu Sovětského svazu je rozpoutání druhé světové války je pouhá deklarace, která o ničem nerozhoduje a je dlouhodobě stanoviskem pobaltských zemí a Polska. Evropská unie se zřetelně sama mění v totalitní strukturu, proto je deklarace varující před totalitou, která měla být namířena proti vlastenecké frakci, ve skutečnosti příležitostí k připomenutí totality EU. Deklarace vyprovokovala k diskuzi o Sovětském svazu, ale nikoho v jeho názoru neovlivnila.
Poslanci mají na vystoupení striktně omezený čas, obvykle jednu minutu, ten je přidělován frakcím a frakce ho pak přidělují vystupujícím. Pan Farage dostal, myslím pět minut, a po pěti minutách byl přerušen. Je to zcela v souladu s jednacím řádem, není to jako v Poslanecké sněmovně ČR, kde je čas na vystoupení neomezený, pokud si většina neschválí hlasováním zkrácení času. V zájmu objektivity je třeba konstatovat, že to, že Dita Charanzová neumožnila diskusi o vlaječkách, je zcela v pořádku, to, co není v pořádku, je její konstatování, že vlaječky narušují důstojnost jednání Evropského parlamentu.


Když k tomu přidáme i stále se rozrůstající problémy EU, recese ve více členských zemích, rostoucí rozpory mezi členskými zeměmi, úsměvnou snahu EU o provádění velmocenské politiky na mezinárodní scéně, kde se nesetkává s příliš velkým pochopením, nabírání dalších členů z důvodů geopolitických bez ohledu na jejich ekonomickou úroveň a z toho pramenící ekonomické dopady na celou EU a obyvatele jejích členských zemí, cíleně a navíc chybně prováděnou migrační politiku realizovanou s cílem islamizovat Evropu, je zřejmé, jaké lze očekávat ve finále výsledky této eurounijní činnosti.

To, nad čím by se ale občané členských zemí měli zamyslet, jsou důvody, proč ještě v takové organizaci setrvávají, zvláště pak za situace, kdy EU usiluje o islamizaci členských států EU, o likvidaci jejich národních států a o promíchání jejich národů s dovezenými migranty za účelem vytvoření nové světle hnědé rasy v souladu s projektem Coudenhove-Kalergiho.

Pozn. red. I. D.: Má smysl, aby se lidé zamysleli až se jim dostane pravdivých informací, pokud jsou pod vlivem mediální manipulace, může jejich přemýšlení vést jen k chybným rozhodnutím. Zamyšlení nestačí, pokud není reálná možnost prosadit rozhodnutí, například formou referenda. To není v ČR ani uzákoněno.

Odchod z EU není krokem do neznáma, nýbrž návratem do normálních ekonomických podmínek, které jsme u nás s určitými obměnami znali od vzniku naší 1. republiky v roce 1918 až do doby našeho vstupu do EU (2004), a v neposlední řadě i poslední šancí postavit se opět ekonomicky a zčásti i politicky na své vlastní nohy při zohlednění současných politických podmínek ve světě a současně se stát součástí zbytku původní Evropy na křesťanských základech.

Pozn. red. I. D.: Žádné národní hospodářství už neexistuje. Nikdo rozvoj nesměřuje k příznivým podmínkám všech občanů, ale k příležitostem podnikatelů, které mohou a nemusí být s obecným zájmem v souladu. Co si kdo představuje pod pojmem "křesťanské základy", toť otázka. Společnost se posunula mimo rámec tradiční společnosti, v níž konformita s požadavky církve byla nutností pod hrozbou sankcí.

V letech 1918 až 2004 jsme byli v mezinárodních statistikách vedeni jako středně rozvinutý průmyslový stát. Pár let po vstupu do EU nás renomovaná investiční banka J. P. Morgan přeřadila mezi rozvojové země (2017). A je jen na nás, zda v této pozici za tomu odpovídajících podmínek chceme zůstat či nikoliv. Pamatujme však na to, že „záchrana tonoucího je především v rukou samotného tonoucího“.

Pozn. red. I. D.: Pokud by se "tonoucí" měl zachraňovat sám, solidarita jako základ společnosti je zbytečná. Bez solidarity budou "tonoucí" dříve nebo později všichni.


107 komentářů :

 1. Nějak tady nemohu najít článek jak dopadla demonstrace na podporu Srbska! Jistě byla učast hojná, možná více jak učast na demonstraci Milion chvilek, tam bylo tuším 250 000 podporovatelu. Ani žádná televize neodvysílala reportáž a plamenné projevy soudruhu o vrazích z volstrrrýtu, to je divné.Tak snad příště.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Anonymní18. února 2020 9:02
   Neziskovky mají disciplínu, jde jim o peníze. P.K.

   Smazat
  2. 9:14 HM 250 000 lidí má disciplínu a jde jim o peníze? to jsou potom lepší jak v Rusku.

   Smazat
  3. 9:02 Jasně to je celá podpora euhujerských stran a kolik ještě z toho tam přišlo za prachy.

   Smazat
  4. Demonstrace za srbské Kosovo a odvolání uznání "nezávislého" Kosova byla navštívena víc něž loni.
   Cca 220-250 lidí, co mají mozky a srdce. Pokřikovali na nás dva nepříčetní dealeři drog, samozřejmě albánsky. A pak jste tu ještě vy, dealer nenávisti, hlouposti a americký čípek.

   Smazat
  5. 9.02 Tušíte špatně. jestli tam bylo 80 tisíc tak je to hodně. Byl jsem tam ze zvědavosti. Letná byla vtipně rozdělena na sektory, mezi kterými byl volný prostor. Letecký záběr by potvrdil jak velká tam byla účast, ne fotka dělaná ze židle, ta udělá i z několika jedinců nekonečný dav. I tak kolik % je 250 tisíc z 10 milionů?

   Smazat
  6. 11,53
   Já se taky divím,že ten inteligent neleze k Šafrovi,ale zřejmě je to masochista,který byl už po dvou dnech v mateřské školece superarbitrován pro blbost.....to pak vše vysvětluje!.-)
   Přeji hezký den a pevné nervy v naziEU.

   Smazat
  7. U Šafra žádné diskuse nejsou, proto leze sem. No řekněte, kam by to vedlo, kdyby se diskutovalo o rozkazech a propagandě z Washingtónu? To by si někdo mohl myslet ještě něco jiného, že?

   Jinak tohle je také dobré! Rusko musí zaplatit 40miliard dolarů za to, že chtělo od Jukosu vybrat daně!!!!

   https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/soud-rusko-musi-akcionarum-jukosu-zaplatit-odskodne-ve-vysi-50-miliard-dolaru.A200218_105031_firmy-trhy_rkj

   Cituji: "Soud v Nizozemsku před třemi lety rozhodl, že ruské úřady firmu Jukos donutily zbankrotovat, protože jí nařídily zaplatit obrovské daňové nedoplatky."

   Taková drzost, co si to dovolili ti Rusové!

   Smazat
  8. 13,49
   Je vidět,že soudy pod dozorem demokratů z Fuckingtownu jsou """"SKUTEČNĚ NEZÁVISLÉ A NESTRANNÉ""""!!!

   Smazat
  9. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   Zdánlivě mimo, přesto k věci. Důležitá zpráva!

   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

   Dne 13.2., tedy před týdnem, Evropský soud ve Štrasburku vynesl tento průlomový verdikt:

   "Evropské vlády mají právo odesílat uprchlíky a vyhošťovat je země, naložit je a odvézt mimo území EU, pokud tito uprchlíci vstoupili na území EU nelegálně."
   Rozhodnutí soudu stanoví, že "národní stát má právo hájit své hranice. Pokud tyto někdo poruší, má národní stát právo vrátit narušitele neprodleně na místo odkud přišel."
   To znamená bez jakýchkoli zdržovaček advokátem či neziskovkami.

   Konkrétně pro nás to znamená, že policejní prezident může vydat rozkaz a vyčistit Václavák od všech dealerů, žebráků a kriminálních živlů, kteří na území ČR vstoupili nelegálně a poslat je šupem do pryč, aniž by se ohlížel na názory eurohujerů v parlamentu a ve vládě, či na kvílení neziskovek.

   Na závěr otázka: Jak to, že o tom nic nevíme? Jedinou kratičkou stydlivou zprávu vydal Sputnik (už mě chápete Heleno, proč ho čtu?) a server Česká justice. Takže jsme opět u starého dobrého šeptmopsaní.

   Smazat
  10. 11:53

   No já jsem se ptal souseda na ten váš trapný míting protože v tu chvíli šel okolo. Normálně sprostě lžete , bylo vás tam přesně 12 kusů , z toho 7 organizátorů a pár zevlounů opodál co se na vás bavili. Na fb jsem viděl pár videjek kde se lidi smějou a ťukaji po čele. Že se nestydíte takhle lhát. Já neznám nikoho , kdo by zem srbským vrahounům fandil a ještě k tomu veřejně . Myslím že to je trestné.

   Smazat
 2. 9,02
  No NEčeká havlovize by to nevysílala ani,kdyby musela!

  OdpovědětSmazat
 3. "Koho vlastně reprezentují naši europoslanci v Bruselu?", proč tak složitě, přece ty, kdo jim platí!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ne, ty co je volí! Hloupý volič má co chtěl!

   Smazat
  2. Jediní, kdo v Parlamentu EU hájí české národní zájmy jsou Blaško a David. Především informují o zoufalém stavu dnešního vedení EU, o nereformovatelnosti systému EU, o fašizujících tendencích vložených už do samých základů stavby EU. Díky jim za tuto práci.

   Smazat
  3. Kdo mluvi o poslancich , posluhove si dali jenom jinej nazev.

   Smazat
  4. dobra hlaška naši evrohujeršti posranci maji nemaly vyznam svych hlasu jejichž vaha něco ovlivnit se však ve velkem evrochuralu rovna co do procent limitni nule o tom kolik tam těch nul je do počtu se ale neda pochybovat když mě napada že dvě velke nuly 00 by pro zjednodušeni plně vystihovali tu vahu

   Smazat
  5. 11:57

   Ale fuj! Tihle dva jsou hanbou Česka.

   Smazat
 4. Bohužel z EU se stala mocenská kontinentální politická klika, která prosazuje především zájmy vybraných skupin a jedinců podle jejich majetkové síly. Se svojí úrovní dostala hluboko pod bývalou RVHP, která se zaměřovala na dělbu produkce v členských zemích. EU prosadila kolonizaci nově příchozích členů se souběžnou likvidací jejich průmyslu a zemědělství a nesmyslné dotace slouží jako náplast a držhubné za zničená hospodářství a nastolení loajálního lokajství. Odchod těchto závislých zplundrovaných zemí, tedy kolonií, je prakticky nemožný. Británie pochopila stav a vfčas odešla. Kdo bude následovat?

  OdpovědětSmazat
 5. „Nenechme naše děti napospas hysterickým aktivistům.“ Majerová Zahradníková upozornila na aktivisty Člověka v tísni:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020021811517228-nenechme-nase-deti-napospas-hysterickym-aktivistum-majerova-zahradnikova-upozornila-na-aktivisty/

  OdpovědětSmazat
 6. Rekonstrukci Bruselu jsem už vzdal a na domácím hřišti už nemám šanci, protože levý centr se nenosí a skóre stejně určují soudcové. Nestačím se divit kolik agilních svazáků nám tu vyrostlo, to se nepodařilo vypěstovat ani Husákovi. Prostě - mládí vpřed.
  S pozdravem všem důchodce čekatel.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ano svazácké hnutí Piráti jsou dokonalou kopií těch nejsilnějších aktivistických svazáků soudruha Husáka. Silné proklamace, práskání a kolaborace, stejně jako nulová odpovědnost jsou shodnými znaky. Rozvracet to co předchůdci vybudovali, aniž by to nahradili něčím jiným, lepším. Přes svůj věk jsem doufal, že dokáží alespoň zčásti po volbách naplnit své sdělované vize.
   Výsledek: NIC, absolutně NIC!!! Největší zklamání těch kdo i naivně věřili!! Zalézt do opozice a odtud anarchisticky ničit zemi i vztahy, je role užvaněných slabochů. Slabochů, kteří se spojili s nenávistnými zloději, odstrčenými od koryt.

   Smazat
  2. Pyjáti jsou trestající bič liberofašounské třídy, jenom jim rozdat kvéry a je vymalováno...
   Kléma je nesmrtelnej, havlérka evidentně čerpá z jeho myšlének a způsobů.
   Kontrolní otázka: Má Bartoš taky syfla? ;-)

   Smazat
  3. 14:57
   Podle jeho ynteligentního výrazu ty tipuju na poslední stadium!☺

   Smazat
 7. Pane MuDr. europoslanče Davide
  Obracím se na Vás jako alternativec a diskutér na NR, protože situace v altermédiích dospěla do stádia odkopávání se. Četl jsem Vaše komenty k článku pana Tichého a s mnohými sice souhlasím, ale bohužel celkový dojem (krasořečnění) je cca 5 bodů. Poněkud obecné a zavádějící komenty jste mohl opatřit alespoň příklady ze života EUParlamentu. Ale to není důvod, proč jsem se jal datlovat do kláves. Tím důvodem je článek na aeronetu od vedoucího kolotoče o národní domobraně, Hamáčkovic NATObraně, navazující na články předchozí. Nejenom, že tyto články jsou šokující (na to jsem u alter zvyklý), ale přímo obviňují Okamurovu SPD ze zrady národních zájmů a ze spolupráce politickou zaprodanou opozicí i vládou současně. Zde je URL:
  https://aeronet.cz/news/ministerstvo-vnitra-v-situacni-zprave-o-extremismu-za-2-pololeti-roku-2019-potvrzuje-zakaz-domobran-v-cr-na-zaklade-chystane-novely-zbranoveho-zakona-pod-ktery-se-v-navrhu-pripojila-nejen-spd/
  Bylo by dobré, kdyby někdo z NR na ta nařčení reagoval a vyvrátil je (věcně, logicky, bez nenávisti a sprosťáren), protože jde o nás voliče, máme právo vědět kdo je kdo a dle toho informovaně volit.
  Přeji Vám úspěch, ikdyž v něj nevěřím!!

  Ďuro Trulo alias Somárik Sprostučký aj nasraný valašský staříček

  P.S: Mazání či blokace profilu nic nevyřeší, řekne Vám každý ajťák

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jestli berete pan VK a Aeronet za bernou minci, pak vás lituji. To je médium, které si na alternativu jen hraje. Schválně potápí SPD, protože to je jediná strana, které se všichni bojí a snaží se ji vyautovat, zničit, voličům znechutit. Proč? Je jediná vlastenecká a žádá systémovou změnu - prohloubení demokracie formou lidového referenda. To by rozbilo mnoho plánů nadnárodních monopolů u nás a jejich přisluhovačů z řad českých kolaborantů a řiťolezců.
   To by znamenalo konec koloniálního statusu naší země a obnovení cesty k suverénnímu, svobodnému a nezávislému českému společenství. A to oni nechtějí!

   Smazat
  2. Ďuro, nevšimla jsem si, že by kdokoli přinášel víc zpráv o dění v Europarlamentu než pan David...
   Fakt ne!!!
   Jestli o ňákém víte, svěřte se, který to je?

   Smazat
 8. Dodatek
  Skoro lituji, že jsem byl osobně na semináři 2015 ve Vratimově (nakonec utajeně ve FM), kde jste vystupovali všichni.
  David, Obrtel, Staněk, Lenka Procházková, Skála, Jan Keller, Krejčí, Petr Žantovský, tedy elita alternativy.
  Potřásl jsem si rukou s MuDr. Obrtelem a navázal kontakt s Národní domobranou (mám toho dnes litovat?).

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. VK je nastrčená osoba - žvatla, kterého na šňůrkách vodí BISka a američtí čučkaři. Je si poslechněte jeho blábolivé exhibice na Svobodném vysílači. Samá lež a překrucování. Vzpomeňte si na volby - nejdřív jakoby fandil SPD a 4 dni před samotnými volbami vyrazil do útoku proti SPD plným lží a ubohých klevet.

   BISka to dělá skrzeva Anonyma VK. Chápete? Anonyma!!! Bojí se totiž osobní konfrontace. Bojí se odhalení!

   Na Svobodném vysílači slibovali rozhovor s panem doktorem Davidem. Dvakrát odloženo a místo toho opět žvanil je VK. Bojí se. Bojí se vlastenců, obránců národních zájmů, bojí se alternativy, bojí se SPD a lidového hlasování.

   Smazat
  2. Uvažoval jsem, že budu na VK ještě jednou reagovat, ale pochybuji, že to má smysl. Komu není jadné, že existuje, aby kritizoval jedinou stranu - SPD. a ještě blbě. protože na víc nemá, tak nevím, co pro něj ještě udělat. Možná to ještě zkusím.

   Smazat
  3. ?? ((( V4 + Rakousko ) + Skandinávie ) + Italie) ??

   Smazat
 9. 11:24 No to se máš čím chlubit, to je banda zrádcu a kolaborantu , Obrtel zrádce, Skála stalinista, Krejčí STBák,Žantovský novinářský povl, tak to je opravdu partička k pohledání, jeden větší zmetek jak druhý! a ještě se ty chudáku pochlub, potřásl jsem si s nima rukou.Musím se smát " ELITA ".Nějak mi tam chybí ta proruská děvka, fanatička Lisková!
  Ta vaše domobrana je snad zakázaná, pokud bude vykonávat nějakou činnost proti státu, tak tu partičku pozavírat! Včetně tebe, ty jseš opravdu velký TRULO!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. TY jsi ale povedený hlupák. Anonymní pomluvou občanů, kterým to myslí, něco umí a mají odvahu veřejně vystupovat jen ukazuješ na sebe , jaké jsi ubohé hovádko a odpad.

   Smazat
  2. BIS má určitě spoustu trolů, kteří se snaží alternativu rozložit. Těžko říct, co je konkrétně za averzí VK vůči SPD. Je fakt, že to VK přehání. Ale je také fakt, že alternativa dělá kiksy viz hlasování o Evropské paměti, vyhození Nely Liskové atd.
   Na druhou stranu v alternativě už se pohybuje poměrně dost lidí a je jasné, že ke třenicím bude docházet.
   Všichni by si ale měli uvědomit, že mrhají cennou energií, tak potřebnou v boji proti zatuchlému protičeskému režimu.

   Smazat
 10. Budme realisti. EU se rozpadne driv nez frakce jako ID ziskaji v EP/EK vetsinu. Pokud jde o vliv statu jako Nemecko a Francie, tak se zdaleka nejedna jen o EK. Ostatni staty se nechaji Nemeckem dirigovat a zastupovat ve svete, i kdyz by nemusely. Viz. vsemozne sankce a dohoda o jejich prodlouzeni v ramci G7, i kdyz by o tom meli jednohlasne rozhodnout vsichni clenove EU. O vlivu USA nemluve. Tzn. to ze jsou si nekteri rovnejsi, je casto chyba narodnich vlad, s EP to vubec nesouvisi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hned tak se nerozpadne. Jestli nám aktivně nepomůže, tak sami na to nemáme dost hlasů.

   Smazat
 11. Trulo, kde se mohu k národní domoobraně přihlásit? Od nás by se tam přihlásilo klidně 20 chlapů!

  OdpovědětSmazat
 12. Problém celého článku je v tom, že pod pojmem "národní české zájmy" se ve skutečnosti myslí zájmy zbytku zastydlých bolševiků a Putinovy oligarchie. Proto ta žluč proti Ukrajině, proto ta nenávist vůči západu, proto to úpěnlivé čekání na nějakou ekonomickou krizi západu, aby se neprezentovaly ekonomické neúspěchy Ruska, které by bez plynu a nafty dávno zkrachovalo. Přes všechnu mlhu to z tohoto článku jasně čouhá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dík za upozornění, konečně vím, mezi jakou sebranku patřím, i tak se za to nestydím ač jsem nikdy nebyl komouš a Rusko je mi u pr..... Ale s vámi bych do holportu opravdu ale opravdu nešel.

   Smazat
  2. Váš vztah k Rusku je jasný, a co Ukrajina - fandíte této nezávislé zemi? A cítíte se jako Čech součástí západu a Ameriky, nebo jsou Vám sympatičtější Rusáci?

   Smazat
  3. 13,00
   Banderostán a jeho banderoksindl vyskytující se většinou na černo v Čechách ať si klidně odstěhuje k amiokupantům…..nikomu tady ten póvl línej chybět nebude!!!!

   Smazat
  4. 13:36 je typický představitel lidu - toho prosím, kdyby náhodou bylo nějaké referendum, ať se proboha neúčastní, i tak se ho zúčastní dost jiných primitivů.

   Smazat
  5. 13,51
   Tebe rodina už před delší dobou nechala zbavit svéprávnosti,tak se havlogeronte nekasej!.-)

   Smazat
  6. 14:09 je další typický představitel lidu - představte si, že tito "moudří vzdělanci" budou rozhodovat v referendu např. o mezinárodních smlouvách!? Že by tam rovnou připsali na takovou smlouvu něco o banderoksindlu, havlogerontech a amiokupantech - to bychom se mezinárodně proslavili.

   Smazat
  7. 14,25
   Čechy už stihnul """"proslavit"""""udavač Havel slovy o humanitárním bombardování,omluvou nacistům a protiprávní restitucí majetku svého strýce!!!!!!Ovšem tohle je zřejmě pod tvojí rozlišovací schopností,Cardo retardo!.-)

   Smazat
  8. 14:09 Neměl bys tak psát o svým biologickým fotířkoj, Putlerprde!.-)

   Smazat
  9. Přitom dnes jediní opravdu árijští Slovani jsou právě ti Ukrajinci! Páč maji vizigótskou a sarmatskou krev, ale taky dost tý slovanský, která je tíhne dolu - ke korupčení. Nicméně dobře věděli, kdo jim přináší civilizaci! - https://i.pinimg.com/originals/f9/36/59/f936594472e95789621505aabde39e3e.jpg

   Smazat
 13. Autor upozorňuje, jako ostatně většina zde, na nedostatky současného uspořádání. Mnoho nepřesností mu pan David opravuje, ale co s tím? Je třeba říci, že pláč nad špatně fungujícími demokratickými principy, je pomýlený. Je třeba upozornit, nejen že zde demokracie (přímá) nevládne, ale že zastupitelské uspořádání ovládnul liberalismus, tedy volné pole pro držitele kapitálu. Toto je zdroj všech nesnází a bez jeho vyřešení, nemůže být žádné dílčí řešení prováděno. Liberalismus je třeba nahradit demokracií.

  Ještě k jednomu autorovu statementu: „.. nebo poukázat na současné udavače, kteří se též rekrutují z řad českých europoslanců.“
  Použití slova „udavač“, mi trochu zavání kamarádičkovstvím, tedy jak říká pan Valenčík, vzájemným krytím těch, kteří překračují zákon. To není demokratický pohled. P.K.

  OdpovědětSmazat
 14. Pane P.K., hybaj na Auroru, vystřelit a proletářskou diktaturou zničit prohnilý liberalismus, zestátnit veškerý kapitál, původní držitele kapitálu (takzvané vykořisťovatele dělnické třídy) popravit a pozavírat na 20 roků, až do posledního kulaka, a zavést konečně tu správnou demokracii - socialistickou demokracii pod vedením děln. třídy (rozuměj politbyra KSČ) - Putin nás v tom nenechá.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12,29
   Ty seš imbecilní geront,ty se umlátíš sám při oblíkání,likvidovat netřeba!.-)

   Smazat
  2. Liberalismus je utopie takhle to nefunguje a že to potřebují kapitalisté. Jim je jedno koho vykořisťují jestli je pruhovaný nebo kostičkovaný. Žádná komunistická strana u nás neexistuje. A president Putin je zástupce kapitalistického Ruska. Nechceme tu Rusy a nechceme sociální experimenty totalitní eu.

   Smazat
  3. Anonymní18. února 2020 12:29
   Vidíte snad jiné východisko? Já ano, nasadit kapitálu ohlávku, demokratické správy země. Samozřejmě, že nejvyšší rozhodovací pravomoc nemůžou mít korumpovatelní zastupitelé, ale občané. Referendy je možno rozhodovat i o přijímání mezinárodních závazků. A ty, které takto nebyly přijaty, by bylo možno považovat za neplatné. Viz Island. P.K.

   Smazat
  4. Liberalismus tu nechcete, kapitalistického Putina taky ne, Rusy taky ne, sociální experimenty totalitní EU taky ne, tak jak byste si to tu představoval? Nebo jste zásadně proti, ať je to co je to?

   Smazat
  5. Milý vole 13:03- je tolik jiných možností. Nech na občanech, ať si v referendech vyberou směr.

   Smazat
  6. Zajímal mne názor jednoho občana, jaký doporučuje směr. Názory všech občanů, všeho lidu, jsou většinou silně ovlivněny populistickou propagandou - lid se zkrátka často mýlí.

   Smazat
  7. Anonymní18. února 2020 13:03
   Anonymní18. února 2020 13:34
   „.. tak jak byste si to tu představoval? Nebo jste zásadně proti, ať je to co je to?“
   Bylo to již mnohokrát řečeno – demokracie, co nejvíce přímé demokracie. To je názor toho jednoho občana. Na rozdíl od Vás, si myslím, že nic demokratičtějšího, než názory občanů, neexistuje. I když některé mohou být podle mého názoru debilní. A není nic lepšího, než ta špatná demokracie. P.K.

   Smazat
  8. 13:03 Člověče co asi žít jak Český občan aby nám nikdo cizí nic nevnucoval žít podle našich zvyklostí.

   Smazat
 15. Pane P.K. - nasazení ohlávky kapitálu ze strany správy státu není nic jiného, než krycí slovo pro zestátnění. Rozhodování občanů nepovede k ničemu jinému, než následně k rozhodování politbyra (je to levnější, je to předvoj pracujícího lidu, atd. - ty argumenty už známe). Není Vám divné, že velkým zastáncem referend jsou dneska komunisti, kteří za své vlády žádné referendum, ani žádnou trošku větší demonstraci netrpěli? Kdo propaguje referenda, chce ovládnout tento stát oblbnutím lidí (není to zas tak složité), a následně jakékoliv referenda zakázat. V historii najdeme spoustu případů. Švýcarský příklad se nedá použít, Švycarsko je nestandardní země, liší se ve všem od ostatních, proto taky šývcarský model není nikde jinde zaveden.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Lžeš. Největším zastáncem referenda je SPD a ta s komunisty nemá zhola nic společného.

   Smazat
  2. Velkým zastáncem referend jsou komunisti, největším skutečně SPD. I NSDAP uspořádala referenda - poslední v Rakousku po anšlusu Hitlerem - referendem tam lid rozhodl, že jim bude vládnout Hitler, toto referendum bylo úplně poslední, co NSDAP uspořádala. To je malá lekce z historie.

   Smazat
  3. 13,21
   A jenom """"demokrati""""se bho bojí JAKO ČERT KŘÍŽE!.-)

   Smazat
  4. Milion chvilek - zjevně nátlaková parta hlásící se hnědými košilemi a trhání ústavy k SA, to ti nevadí. Ale lidové hlasování ti vadí. Zvláštní.

   Smazat
  5. Trhání ústavy byl symbol, že ústavu reálně (nikoliv symbolicky) trhá Zeman - byla to kritika chování nedemokrata na Hradě. Z barvy košile jednoho člověka se asi nedá usuzovat, k čemu se hlásí. Lidové hlasování mi vadí, protože lid se velmi často mýlí, v Rakousku lid v roce 38 rozhodl, že jim bude vládnout Hitler.

   Smazat
  6. 13,48
   Bože můj,když jsi blbej nepiš,projeví se to!
   Hlavně,že ten humanitární bombarďák dodržoval ústavu do písmena.....ale tu nadiktovanou amiokupantem!

   Smazat
  7. Anonymní18. února 2020 13:48
   Tak si to Rakušané rozhodli, tak si to odžili. Co Vám je po tom?
   Ale tento příměr je hodně nevhodný. Neboť my jsme si Hitlera neodsouhlasili a vládl nám také. P.K.

   Smazat
  8. Anonymní18. února 2020 13:14
   Nasazení ohlávky kapitálu, jsou vhodné daňové a jiné zákony. Tzn., že stát si určuje, kterým směrem chce, aby se vyvíjela ekonomika země. Nemusí to být hloupě direktivní, jako za totáče, ale např. ekonomickými nástroji, např. daněmi. Může zavést progresivní zdanění zisků, nebo alespoň méně regresivní, může poskytnout i daňové úlevy.
   Stát by měl ze svých zdrojů podporovat lokální zaměstnanost, aby obstáli v konkurenci se světovými korporacemi, které plundrují planetu. A ovšem, měl by mít pod svou kontrolou strategické záležitosti, jako jsou obrana, suroviny, energetické a vodovodní sítě. To nejdůležitější nakonec, vlastní finance. P.K.

   Smazat
  9. Jasně, rozdíl mezi přímou demokracií a totalitou je hodně malý - pár měsíců.

   Smazat
  10. Anonymní18. února 2020 13:48
   Nejspíš jste to špatně pochopil, protože Zeman ústavu netrhá ani reálně, ani symbolicky. Trhá ji pouze hnědá košile a ta sakramentsky dobře ví, co dělá. P.K.

   Smazat
  11. K 14:37 - stát bude vždycky direktivní, soukromé podnikání podněcuje iniciativu, inovace, kdežto stát (např. Státní plánovací komise) zavrhne výrobu polovodičů, a bude čekat na celovodiče - příklad z historie. Podle Vás by měl mít pod kontrolou suroviny, sítě, finance, všechno zdanit - to je jinými slovy socialismus - a ten se už vyzkoušel (a na živých lidech). Proč by to teď mělo být jiné - výsledek bude stejný, dle přiznání ruského premiéra - mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako vždycky.

   Smazat
  12. Anonymní18. února 2020 14:41
   „Jasně, rozdíl mezi přímou demokracií a totalitou je hodně malý - pár měsíců.“
   Než to fašouni udusí? P.K.

   Smazat
  13. Než se fašouni pomocí přímé demokracie dostanou k moci, a jakákoliv referenda zakážou.

   Smazat
  14. Anonymní18. února 2020 14:47
   „- to je jinými slovy socialismus –“
   To se zásadně mýlíte. To je demokratická kontrola státu nad svým rozvojem. A že stát musí být direktivní, je jasné. Stát je moc, oprávněná k použití násilí. Ovšem už je diskutabilní, co by měl tou mocí potlačovat a co naopak podporovat. K tomu slouží demokracie, aby o tom rozhodnuli občané a ne nějací lepšolidi.
   S těmi polovodiči to je smutná realita, když jsme měli dobrý nástup. Dnes už je to jedno, stejně by to bylo zlikvidované, jako celý náš průmysl. To je ta síla liberalismu, kterou tak hájíte. P.K.

   Smazat
  15. Anonymní18. února 2020 14:52
   Zatím vidíme, jak je dokážou zakazovat, aniž bychom je kdy zavedli. P.K.

   Smazat
  16. Jasně, státní úřady budou řídit celou zemi, ale budou to dělat líp, potlačovat a podporovat lépe, vedení státu to bude zkrátka dělat s nejlepším úmyslem, ale dopadne to jako vždycky. Není lepší nechat lidi co nejvíc pracovat a podnikat samostatně, aby jim bral stát jen to nejnutnější pro funkci státu (armáda, policie, základní sociální zabezpečení, základní vzdělání, soudy), ale nevrtal do podnikání? Vždyť zrovna u nás s tím máme dlouholeté zkušenosti - státní automobilový průmysl vyráběl to nejhorší auto světa - Š120, potravinářství produkovalo dva druhy mléka v igelitu - oba druhy v obchodě smrděly na 100 metrů, majstrštyk státní ekonomiky byl toaletní papír.

   Smazat
  17. 13:14...Já jsem také k těm referentům spíš obezřetná...
   Proč?
   Protože kdyby bylo v 48 referendum, tak by (patrně) vyhráli komančové...Národ byl znechucen zradou západních mocností.
   A kdyby bylo referendum v 89, tak by vyhrála havlérka...Národ byl znechucen bolšánskou nesvobodnou.
   Takže : Ten systém ve Švajcu sice funguje, ale asi by nefungoval všude.
   (A, mimochodem, i ve Švajcu blbnou, mají zamuslíno, né že né.)

   Smazat
  18. K 15:01 - nemylte se, jak SPD tak komunisti jsou velcí zastánci referend o všem možném - ta spirála bude stejná jak u fašounů tak u komančů: nejdřív tuny propagandy populismu, pak ovládnutí státu, a pak přísný zákazk referend a jakýchkoliv demonstrací.

   Smazat
  19. Jako Helanov i já varuju před referendem: všeholid se velmi často mýlí, pokud chcete o něčem rozhodnout, a chcete špatné rozhodnutí, udělejte referendum - je skoro jisté, že výsledek bude špatně - obzvlášť, když se zúčastní účastnicí této diskuse.

   Smazat
  20. Anonymní18. února 2020 15:11
   Samozřejmě, že státní úřady budou řídit zemi, k tomu máme ministry. Nebo to má za nás dělat Brusel? Téměř s Vámi souhlasím, ale stát nestojí stranou ani dnes. Používá daňové nástroje, jenomže jinak než k rozvoji země, nýbrž k maximalizaci zisků kapitálu, který následně odteče ze země. To je třeba změnit. Jinak souhlas, dát prostor soukromé iniciativě.
   Také si myslím, že stát by se měl více angažovat v zapřáhnutí nezaměstnaných, do nějakých smysluplných lokálních aktivit. Např. by mohli stavět byty. Ne jim dávat podpory za ležení. P.K.

   Smazat
  21. Anonymní18. února 2020 15:18
   Ta Vaše věštba se naplnit může, ale nemusí. To nikdo nerozsoudí. Ale současnost je taková, že to ovládnutí státu, před kterým tou věštbou varujete, je současnou realitou. Vaše varování, je tím pádem směšné. P.K.

   Smazat
  22. Helanov18. února 2020 15:16
   Anonymní18. února 2020 15:23
   Takže referendum se rovná špatné rozhodnutí? A když chci dobré rozhodnutí, tak co? Mám se zeptat Kalouska? P.K.

   Smazat
  23. 15:23 Nevím proč upíráte lidem referendum. Když jasně zadáte v referendu otázku, aby nedošlo k dvojímu výkladu nemůže dojít k nepřesnostem. Lidí nejsou takové nicky aby nerozuměli a nepodceňujte je.

   Smazat
  24. Referendum rovná se velmi často špatné rozhodnutí. Na dobrá rozhodnutí v politice je vymyšlen jiný, osvědčený systém - když budete 10 minut intenzivně uvažovat, jistě na to příjdete sama.

   Smazat
  25. pro 15:11 - chce to prostudovat základy politologie pro úplné začátečníky: ministři, ani vláda, ani Brusel nesmí řídít zemi, pouze stát (tj. státní organizace, to co je státní). Zbytek země musí být svobodný, a ten stát živit. Čím větší je stát, tím hůř se v zemi žije. Daně mají být neutrální, účelem výběru daní má být pouze výběr peněz pro činnosti státu, nemá to být nástroj k řízení občanů a firem. Chce to přečíst si pár základních knížek politické ekonomie - političké školení mužstva na vojně, příp. VUML nestačí.

   Smazat
  26. Anonymní18. února 2020 16:14
   Zaručené byly Delfy, ale nevím, jestli to tam stále funguje. Jestli je někdo nevypálil, když mu Pýthie dala radu, že když překročí řeku, že zničí velkou říši.
   Jinak i já si myslím, že někteří občané mají hloupé názory. Jiní si to zase myslí o mně, ale když se to zmotá dohromady, s podivem vypadne použitelný výsledek. Viz:
   http://blog.aktualne.cz/blogy/petr-robejsek.php?itemid=27483
   P.K.

   Smazat
  27. Anonymní18. února 2020 16:19
   Papír snese všechno. Vláda nesmí řídit zemi, ale má vybírat daně pro činnost státu? A jsme u toho. Nevím, jak mají být daně neutrální? Zkuste to říci nadnárodním korporacím, že by měly platit jako ostatní podnikatelé cca 20% ze zisku. Nyní se začíná uvažovat, zda mají platit 5, nebo7%, ale nejspíš do uhrají na 1-3%.
   Výběr má být pouze pro činnost státu, to je hezké. Ale co vše má činit stát? To je opět politika, jaké zdravotnictví, jaké školství, jaká obrana, jaká infrastruktura, atd., atd.
   Toto je ta politika, kterou musí stát v zájmu svého rozvoje a života občanů, aktivně vést. Nemůže nechat volné pole korporacím, které zde realizují zisky, které vyvedou do zahraničí, a my platíme po nich zničenou krajinu a čelíme zločinnosti od zahraničních pracovníků, které si sem korporace, nebo agentura přiveze. P.K.

   Smazat
  28. O referendech!
   Referendum, je všelidové hlasování o rozhodnutí (schválení či odmítnutí návrhu, zákona či jiné právně závazné listiny). Lidé většinou nemohou navrhnout účel, obsah a formu referenda, mohou se pouze jednoznačně vyjádřit ANO/NE! Proto nehrozí referenda zbytečná nebo hloupá (pokud ovšem vládci nechtějí unavit lid rozhodováním o hovně).
   Robejšek od zkrachovalých rozumných, kdesi v článku komentoval referendum jako nejdemokratičtější, ale i nejpřesnější rozhodování většiny na příkladu soutěže o stanovení váhy býka na pařížském veletrhu. Výsledky byly překvapivé, ikdyž uznávám, že matematicky chaotické a mohly dopadnout jinak, pokud by do toho soutěžícím kecali odborníci.
   Nejblíže skutečné váze býka byl aritmetický průměr odhadů všech soutěžících.
   Na druhém místě byl medián odhadu všech soutěžících
   Na třetím místě byl výpočet fenomenálního matematika
   Na čtvrtém místě byl odhad známého řezníka
   Na pátém místě byl odhad majitele býka

   Co k tomu dodat? Snad jenom udělat pravděpodobnostní analýzu z rozboru sezbíraných dat. Pokud takto bude fungovat většina referend, budu se jich rád zúčastňovat, abych alespoň zlomkem váhy mého hlasu přispěl k reálnějšímu výsledku!!

   Smazat
  29. oprava
   Robejšek od zkrachovalých Realistů
   mea kulpa

   Smazat
  30. K referendům:
   Pravda je dvojí:
   1. Referendum ano,ale opatrně a dobře formulovat otázku. Tím se minimalizuje možnost špatného rozhodnutí.
   2. Příklda špatného rozhodnutí v referendu je souhlas se vstupem do EU. Tady byla otázka správná, ale v kampani převážily dezinformace a při hlasování hrála rozhodující roli nízká účast.
   Pokud se lidé nenaučí sami rozhodovat a následně nést za své rozhodnutí odpovědnost, žádná demokracie nás před naší vlastní hloupostí, podpořenou médii, politickými stranami, neziskovakmi a korporacemi v pozadí, nezachrání.

   Smazat
 16. Ukrajinské fašisty? Autor ve své euforii myslím trochu ujel, i když zde na ruském vlasteneckém serveru je to jistě vítaná úchylka. Který fašista konkrétně navštívil půdu EP?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Muzete nam nejake ty ruske vlastence mezi provozovateli NR jmenovat?

   Smazat
  2. Samozřejmě že jmenovat někoho může , ale bude to jen pomluva. Je to trotl, pardon troll. Tak to berte. Je to jen provokace. Redakce by měla takové svině mazat.

   Smazat
  3. Půdu EU a oficiálně tam byl přijat fašista Porošenko, bývalý prezident banderovského ukrajinského režimu. Byl přijat v době, kdy už nebyl ve funkci! Z toho vyplývá velká afinita vedení EU k náckům. Inu, dnešní EU % soft-fašizmus!

   Smazat
 17. Tak jako prodejné děvky jsou schopny za peníze zakazníků tyto zákazníky uspokojit,tak ti co se jim podařilo získat koryto v EP v Bruselu jsou schopni za naše peníze-za cca 500000 tisíc Kč měsíčně údajně- postupovat proti nám občanům.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Presne tak pamatuji kdyz nekdo zverejnil prijem pripitomeleho Spidly ,temer 700 000 Kc , To to lidem nedochazi ze koupit se da temer kazdy ,je asi jen par vyjimek jako Farange zdejsi Dr David ( Che) a mozna nekolik dalsich jinak luza bez skurpuli

   Smazat
 18. Výborný článek, hotový živočichopis "českého" europoslanectva...
  To českého jsem schválně dala do uvozovek, neb ti živočichové kopou za ojrouhnijní zájmy v zájmu sosání ojra.
  Nejhorší na tom je, že než se tam dostanou, tak se chovají DOČISTA jinak!!!...Považuji se za celkem obezřetnou, ale jeden z těch s®áčů oblafnul kdysi i mne.
  Volila jsem Svobodné na čele s Machem, ten se tam dostal a začal kopat za svoje soukmenovce...
  Založil tam akýsik Spolek přátel Judeje a Samaří, čili tlačil na podporu NEZÁKONNÉHO osídlování Západního břehu.
  Málem to se mnou seklo, invaze n@s®anejch slimáků do Evropy je PROTI mému zájmu.
  Blééé

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jeste ze nevolim ve stredu Evropy a ani Ameriky ,ja vidim ze poslednich 40 let od Reagana ze vsichni chudi zchudli a bohati zbohatli a nalevo je garbidge a napravo sracky Bilionaru bylo cca 20 a nyni je jich temer 450 Milionar je dnes kazdy smejd a luza porad zere logr s tim americkym snem tj boudou postavenou za 17 tisic v r. 1950-60 kterou ji prodavaji zidovsti real sate agenti za temer milion -coz je defacto dluh nesplatitelny kdo zna ceny pojistoven aut leku a vseho co musi gojim platit k chodu sve domacnosti .Vse to ridi banky kterych je 10 000
   a staraji se o blaho tech lepsich co maji 4 palace 18 jachet sbirky buggati a stotisicovych hodinek a vseho co se da sbirat
   jen pro zajimavost tatinek Trumpova min financi (ten co ma ten psotnik a krivi porad hubu a oko )si pred 3 mesici koupil na aukci zajicka ze stainlessteelu lesteneho velikosti mensi kocky za pozor !!! 88 milionu $- ne pessos Nazdar Howgh

   Smazat
  2. To je směšné vidět jak lůza závidí úspěšným. Přesně takovou lůzou je David , který se nechal zvolit do EP , kde stejně odhlasuje vše podle pravidel EU , ale vy všichni se skládáte na jeho plat , dvacetinásobek platu běžné české lůzy. Lůza se vyšplhala po hlavách lůzy , aby mohla sosat.

   Smazat
  3. 10,37
   Ty ses někam vyšplhal geronte????Leda do amianálu po vzoru udavače Havla!!!.-)

   Smazat
  4. 10:37 asociále!
   Lůza byla celé věky příšerně skromná a vždy se o sebe postarala sama. Přitom se musela postarat nejenom o vládce (geronty, satanisty a GP), nýbrž i o jejich slouhy (jelita, represivní hajzly a páníšky peněz). Ty patříš mezi slouhy slouhů, hlavu zaraženou až po čepovec v prdeli tvého páníška, za což tě on nadstandardně živí, aby ti tvoje slouhovství vydrželo hafo generací.

   Smazat
  5. 10:37 asociále§
   Tvé hlavě v páníškově análu přeji dobrou chuť, neboť je obecně známo, že ve výkalech je obsaženo cca 50% výživných látek. Ať žije gréta a její nohsledi, ale z hoven páníšků!!

   Smazat
  6. 11:03 Ovšem lůza nikdy nebyla předurčena k podílu na moci, není totiž schopná sebeřízení! Od toho tu existuje od počátku dějin kasta pánů nadaná Vůlí k moci, která ovládá tuto vlastnost postrádající kastu otroků! Bohužel ta první dnes musí předstírat vládu té druhé! Nadčlověk se svou morálkou pánů liší od podčlověka. Morálka podlidí se projevuje jako duševní společenská choroba zvaná levicovost, která vede k jejímu postupnému úpadku, kdy všemu nemocnému, slabému, patologickému a dokonce kriminálnímu je věnována dojemná starost a péče, která daleko přesahuje péči o zdravé, a to proto, aby se opět zařadilo do stáda obecné uniformity. Skutečná pravice, která jediná může zajistit zdravou společnost, musí v první řadě odmítnout rovnoprávnost! Neb jak klasik napsal: "Nadčlověk je smyslem Země ... a právo nutně znovu povstane z násilí a moci. Protože jen malý počet lidí je natolik vynikajících, aby mohl vládnout, zatímco sloužit musí vždy nesčetné zástupy."

   Smazat
 19. Všem doporučuji si vyslechnout hymnu již zesnulého Leonarda Cohena Athem,... A možná se Vám lidskost přiblíží...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pane jak si ji mam poslechnout ? Specielne od Cohena ,to by mne jiste dojalo k placi

   Smazat
 20. Venca zacal dnes casneji jiz ve 4

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento cenzor co zfetován prdy téhle židočekistické poloopice z Kremlu - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí, neb ho trápí přestava stát se součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících zoufalců - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   odtud odtáhne jen s hrstku svých odulých kumpánů poté, co přičichne k sukovici co tuna držím v ruce! - https://vimeo.com/82853398

   Smazat
  2. Venca dostal nový mop, tak maže a maže.

   Smazat
 21. Tady máte seznam všech co sedí u koryt v EP :
  https://www.europarl.europa.eu/czechrepublic/cs/va%C5%A1i-poslanci/dev%C3%A1t%C3%A9-volebn%C3%AD-obdob%C3%AD-2019-2024
  a když klipnete na jméno tak se vám objeví vpravo mail.Tak jim napište co si o nich respektive jejich počínání myslíte.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.