Reklama

pondělí 10. února 2020

Mariánský sloup

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze.
Symbol katolické totality a Habsburské nadvlády.
Stanislava Kučerová
10.2.2020
Nejeden emigrant, který se po převratu 1989 vrátil ze zahraničí, aby pomáhal rozvoji své vlasti, se podivil. Narazil na nečekané tendence přepisovat a převracet historii střední Evropy vůbec a zejména české historie zvláště. Tendence, které se množí a sílí. Mnozí vykladači a oprávci dějin zaměřili svou pozornost k odrodilé šlechtě, k protinárodním prelátům katolické církve, k rozbíječským protistátním menšinám, a to zcela bez zřetele k reálnému sociálnímu a politickému kontextu. 

Začaly se pomíjet příčiny i důsledky, nedbá se o důležité souvislosti historického dění. Z viníků katastrof 20.stol. se začaly dělat oběti, podstatné se přestalo odlišovat od nepodstatného, úzká, nevýznamná témata začala být pokládána za rovnocenná se závažnými. Tyto posuny jsou ideologicky provázeny protinárodním negativismem, zaujatostí, která vnáší do historického myšlení zmatek a nebezpečně rozvrací národní vědomí.

Do okruhu těchto desinterpretačních historických snah patří i úsilí obnovit Mariánský sloup v Praze na Staroměstském náměstí. V „Národním osvobození“ jsme svého času mohli o tom číst zasvěcený příspěvek, včetně ocenění sochařských kvalit díla, údajné památky, věnované obráncům Prahy před Švédy. Nedávno se tažení za obnovu Mariánského sloupu znovu intenzivně mobilizovalo. Pravdu, která by ospravedlňovala obnovu Mariánského sloupu, však bohužel zmíněné tažení nemá. Jak to s tím sloupem doopravdy bylo, najde si čtenář v nezaujaté literatuře z doby vzniku Československé republiky. Dozví se toto:

Krátce po převratu 28. října 1918, v revoluční euforii, konal se 3.listopadu na Bílé hoře tábor lidu k uctění nešťastného výročí pověstné bělohorské bitvy, která otevřela válku třicetiletou a která zahájila období nepředstavitelných útrap. Stalo se to 8. listopadu 1620. A tehdy následovalo masové pronásledování protestantského národa, hrůzostrašná poprava 27 vůdců stavovského odboje na Staroměstském náměstí, úděsné zacházení s nimi živými i mrtvými, nelítostné vypovězení všech jinověrců, ať již šlechticů, měšťanů nebo vzdělanců, zabavování jejich majetku, u šlechty celých panství. Jen nevolníci nesměli pro víru odejít, museli zůstat, aby obdělávali půdu a starali se o majetek nového panstva. Většinou cizích válečných dobrodruhů a pod nelítostným útlakem vítězné církve.

Nyní, po slavném převratu 1918, bylo možno na onom táboru lidu na Bílé hoře po prvé nepokrytě vzpomínat na všechnu tu tíhu a bezpráví, kterou přinesla dlouholetá ztráta samostatnosti a svobody. A tím více se zároveň radovat z prožívané proměny bezprávné kolonie, kterou jsme byli, ve společnost již svéprávnou, samostatnou a svobodnou. Na táboře bylo mnoho projevů, horování, emocí, nadšení i spravedlivého hněvu. Když se lid vracel z bělohorské manifestace domů, zastavil se na Staroměstském náměstí a povzbuzen dalšími projevy, strhl (povalil) Mariánský sloup, v němž viděl (právem) symbol nenáviděné „300leté poroby“, nespravedlivé vítězství Habsburků nad stavovským povstáním a následné nastolení bezohledné kolonizace českého království a ohrožení samé existence českého národa.

Bělohorští manifestanti věděli, že sloup byl vztyčen r. 1650 z vůle habsburského panovníka Ferdinanda III. na počest vítězství katolické ligy nad českou reformací a nad českým státem. Bylo to dva roky po uzavření Westfálského míru, konce 30leté války. Westfálský mír byl pro Čechy tragicky osudný. Byla to prohra především evangelíků habsburské říše. Takové sloupy tehdejší vítězní držitelé moci stavěli s neskrývaným uspokojením nad pokořením evangeliků po celé katolické Evropě. Když se uvádí, že sloup byl vztyčen na památku statečných obránců Prahy před Švédy, je to jen zavádějící informace. Právě od vítězství švédských (evangelických) zbraní nad císařskými (katolickými) si slibovali čeští exulanti (i J.A.Komenský) konec habsburské nadvlády, svobodu víry pro domácí obyvatelstvo a pokojný návrat exulantů z ciziny do vlasti. Kdyby katolický panovník byl poražen, všichni poddaní by už nemuseli být katolíky, byla by náboženská tolerance, pronásledování a persekuce pro víru by přestaly. Avšak dřív než mohli Švédové Prahu dobýt, válka skončila. Mezinárodně sjednaný Westfálský mír potvrdil Habsburkům jejich neomezené panování u nás . Dál trval zákaz návratu pro nekatolíky, dál byli tajní nekatolíci odhalováni a pronásledováni, jejich majetky konfiskovány. A jako symbol toho krutého a nelidského vítězství byl postaven na Staroměstském náměstí Mariánský sloup. Stál tu od r. 1650 do r. 1918. Po vzniku Československé republiky padl, rukama a silou osvobozeného lidu.

Jako podněcovatel k svržení sloupu a tím k vykonání „ historické spravedlnosti“, jak to shromáždění lidé tehdy na Staroměstském náměstí cítili, se uvádí bouřlivák a anarchista Franta Sauer (1882), zámečník, obchodní cestující a spisovatel pražské periférie a bohémy. Samu akci je třeba posuzovat v uvedených historických souvislostech a nevymýšlet si, jak se dnes děje, nepravdivé zkazky o vandalství opilého vůdce a zfanatizovaného davu. Znovupostavení sloupu dnes by bylo projevem hrubě necitlivé restaurace poměrů z doby nadvlády habsburského mocnářství, vítězství nelidské nesnášenlivosti a znovu pokořujícím symbolem českého národního ponížení, které trvalo až do roku 1918.

Avšak – podivme se – r. 2020 by prý měl být sloup – přes to přese všecko – obnoven !

Co k tomu říci? Není slov. Snad bychom se mohli jen zeptat: Kdo nám tu dnes vládne v duchu tak vyhroceného nepřátelství k české historii?

Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.

199 komentářů :

 1. Záměr postavit Mariánský sloup, zvláště v souvislosti se strháváním soch osvoboditelů, je po tolika letech jeho neexistence pochybný, ale nelíbí se mi ani jeho zbourání. Měl být jako symbol dějin České republiky, i těch pochmurnějších. Mariánský sloup přece není hákový kříž nebo socha Adolfa Hitlera. Jestliže byl postaven jako vítězství katolické ligy nad protestanty, což se nakonec odrazilo i v českém náboženském prostředí, měl tak zůstat. V současnosti v revitalizaci sloupu vidím spíš snahy o symbolický posun Česka do německého prostoru, což se mi moc nelíbí, ale žíly netrhá. Je to jen sloup. Koneckonců máme tam Jana Husa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Hákový kříž to sice není, ale symbol 300leté poroby, a choutek gaunerů v té porobě pokračovat to je. To se ukazuje v poslední době i na nehorázné snaze o přepisování dějin tak, že z viníků se dělají oběti, a naopak. Přece vám nemůže být jedno, že řeporyjské čuně chce strhnout sochu maršála Koněva, a vecpat tam vlasovského nácka. To ty žíly netrhá, ale naopak těší jenom náckovské fricky, a jejich placené poskoky. Jak píše paní Kučerová "Co padlo, rukama a silou osvobozeného lidu, nemělo by být obnovováno."

   Smazat
  2. Probíhá tvrdá rekatolizace, stejně nemá šanci.

   Smazat
  3. Já ale netvrdím, že se ten sloup z má vracet, jen to, že se neměl strhávat. Jen postavit sochu Jana Husa

   Smazat
  4. Černoprdelníkům mohou věřit staré báby.Jejich konec v Čechách a na Moravě se blíží pomalu,ale jistě.

   Smazat
  5. Tady zbývá už jenom zavést nevolnictví.

   Smazat
  6. Anonymní10. února 2020 7:16
   Ten sloup byl stvrzením násilí na českém národě, po Bílé hoře. Tak byl také vnímán, nehledě na současné „výklady“. Proto byl také po odstranění Habsburků, hned zničen. Dá se to vnímat, jako nekrvavé vyrovnání s minulostí.
   Pokud dnes, někdo chce na památku jeho existence, tam umístit nějaký paskvil, nejedná se o nějaké usmíření, nebo vyrovnání, ale vědomé vytváření ohnisek rozbrojů v našem národě. Je to protinárodní čin, který nás má dále štěpit a činit neakceschopnými. Je to další provatikánský akt, po církevních restitucích. Má být opět obnoven povinný katolicismus, s povinným vydržováním jejich realit a povinným pravidelným předávání informací do vatikánské sítě? P.K.

   Smazat
  7. 12:45, já jsem jen řekl, že se mi nelíbilo odstranění toho sloupu, ne že si přeju, aby ho tam postavili znovu. Rekatolizace a 400 let pod Habsburky je součást naší historie, podobně jako socialismus. Raději bych, kdyby Česko bylo silnou vítěznou zemí, hlavně samostatnou, ale bohužel, ne vždy se nám v tomto dařilo. Jakékoliv snahy o germanizaci a oslavu monarchie odmítám. Stejně tak jako přepisování dějin.

   Smazat
  8. Oblíbeným trikem katolických klerikánů je schovávat se za panenku Márii.

   Smazat
  9. Anonymní10. února 2020 13:24
   Uvedl jsem Vám důvody, o kterých si myslím, že vedly k povalení toho sloupu. Šlo o nekrvavé vyrovnávání s krvavou minulostí. Za hrdelními tresty, majetkovými přesuny a násilnou emigrací po Bílé hoře, stál ruku v ruce oltář a trůn - Vatikán a Habsburkové.
   Máte pravdu, je to součást naší historie, jako protektorát je součástí naší historie. Ale proto tu snad nebudeme obnovovat mocenské symboly třetí říše. Ten záměr s tím paskvilem na Staromáku, je stejného rázu. I když vím, také s tím nesouhlasíte. To jenom pro úplnost. P.K.

   Smazat
  10. 13:24, rok 1650 byl v roce 1918 hodně vzdálen. Já nemám rád obrazoborectví za každou cenu a už vůbec se mi nelíbí dění okolo památníků osvoboditelům 2.sv.války. Toho sloupu si stejně nikdo po takové době nevšímal a dnes by si ho nevšimnul nikdo tuplem, to nebyla jezdecká socha France Josefa. Jsou to dějiny, a ten sloup mohl připomínat ty naše pohnutější, něco jako memento. Už jen taky proto, že to byl sloup a ne socha. Myslím Mariánský sloup z r. 1650, ne tento nový.

   Smazat
  11. Odjakživa byla tato země byla součástí Svaté římské říše a jejího nástupce - Rakouského císařství, od kterých obou jste dostali šanci stát se z poloslovanských divochů západní civilizací alespoň krapet dotčenými lidmi, ale tu jste nevyužili! Zbyli tu pouze prolhaní, sebechvalní a sebeklamní Čecháčci - mistři světa v obrazoborectví, strhávání soch a symbolů, přejmenovávání ulic i vlastního státu a falšování vlastní historie, založené na bratrovraždách a zákeřných záludnostech. Nedorostli pro vlastní samostatný stát, nezaložený na literárních a politických padělcích a intrikách, jakož i na uplacených rakouských dezertérech. Bohužel o zpustlou Kotlinu už nikdo z vyspělejších sousedů nestojí (aby si vlastní stát nezamořil). Historie lenivého, příživnického pronároda se stále dokola opakuje: etapu lžidemokracie vystřídá diktatura lapkovské lůzy, která se následně připojí k zacinkání klíči – až zase všechno nakradené prožere. A každých dvacet let plive na tu lůzu předchozí a nostalgicky vzpomíná na tu lůzu předpředchozí. Snad jedině za tzv. Protektorátu si trochu spravili reputaci, když s jejich nikoliv bezvýznamnou pomocí se podařilo eliminovat tisíce vlastizrádných, protievropských komunistů (bohužel ani to nestačilo)! Pravda vyděsí!!!

   Smazat
  12. Kdo tu nákladnou mnohaletou výrobu repliky toho sloupu a jeho velkého příslušenství, s dopravou do Prahy, financuje? Nepochybně katolická církev, může si to po obrovských tzv.restitucích dovolit, kromě hospodářské získává i politickou moc.

   Smazat
  13. 17:54, co doma, kokote? Jestli si myslíš, že tě někdo čte, jsi na omylu. Stačí pojem "slovanský divoch" a každý s tebou končí. Kde jsi to vyhrabal, idiote? Podobné hovadiny lze vidět na FB u intelektuálů z Letné. Ani se nenamáháš předstírat, že se jedná o tapetu. Jeden příspěvek sem hodíš za 2 minuty. Co ti na tom tak dlouho trvalo? Ty neumíš dělat tak jednoduché úkony jako kopírování rychleji?

   Smazat
  14. VK z AE rika ze to udelal ZID Sauer a taky jsem se tam dozvedel spoustu jinych zlych skutku co udelali zidi

   Smazat
  15. 19;37
   A asistoval mu mladý Žid Hűtler!☺

   Smazat
  16. Jen se dívejme, jak se opět okazují politické nuly, např. A.Vondra, P.Pithart, jen čekám na Rumla, až půjde se spacákem k TV a pak "demo" rota bude celá. A nějaké "drobné" jim bude posílat "krejčí" Bakala a ministryně Maláčová se bude jen "tetelit".

   Smazat
  17. A jako bonbónek chtějí přestavět kostel sv. Michala na mešitu! Co nás ještě čeká? Je mi z toho všeho zle......

   Smazat
  18. Shrnutí, co všechno bylo o Mariánské sloupu napsaáno:

   http://www.novarepublika.cz/search?q=Mari%C3%A1nsk%C3%BD+sloup

   Smazat
  19. Mariánský sloup na Staroměstském náměstí je symbolem podrobení Českého národa. Pokud bude postaven, nezbývá, než ho za nějaký čas znovu strhnout. Ani restituce tu nebudou věčně. Majetek církve je nutno vrátit těm, komu byl ukraden!

   Smazat
  20. Již nyní je jisté, že Mafiánský sloup bude pravidelným terčem sprejerů ...

   Smazat
  21. 19:22 Tak proto! Cituji: "Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ?!??"

   Nikdy jsem před tím nechápal co je to "sprejerovití", tak teď už to vím:-)

   Smazat
 2. Pokud bych měl možnost,tak bych ty co souhlasili a iniciovali postavení tzv.Mariánského sloupu navrhl umístit na popraviště na Staroměstké náměstí a dal bych je pomocí řetězů připoutat na neomezenou dobu o hladu.Oni by pak zazpívali jinou pisničku nebo by pošli jako zrádci českého národa. Pokud by byl obnoven trest smrti tak bych jejich části pověsil jako Habsburkové hlavy českých popravených pánů na kůly a nechal pro výstrahu ostatním kolaborantům.

  OdpovědětSmazat
 3. Už jsem to tady někde psal. Je to opět zkouška co si lidi ještě nechají líbit a znamenalo by to ještě větší rozdělování národa, prostě takový nový Koněvův pomník. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Není třeba zkoušet co si lidi ještě nechají líbit .Po hadráku 89" si ovčani nechali líbit téměř všechno . Viz. "zlikvidování téměř všeho co naši předkové po staletí budovali."

   Smazat
  2. Je to jen další zkouška od rozvracečů národních hodnot a morálky, co si necháme líbit. Kdo ti rozvraceči jsou: Stačí si všímat a být pozorný. Mají jedno společné.

   Smazat
  3. 7:23 Pane dědečku, někde jsem četla, že rozdělený je každý národ, každá zem.

   Já dodávám: Sjednotit lze jen dočasně a to nějakou katastrofou. Okupace, povodně...

   A procentuální poměr stran je proměnlivý, podle blížící, či zdánlivě odeznívající se katastrofy.

   A pro 8:31 Vy nejste ovčan? Vy jste bojující rebel a lídr, co zdvihl prapor a vedl lidi na barikády?

   Nepochybuji, že po hadráku jste, byť jako skeptik, přece jen ledasčemu uvěřil a rozhodně neviděl situaci tak hroznou, jakou jí vidíte teď. Panstvo mělo třicet let na to aby lidi převychovalo. Respektive tu mladou generaci co nic neví a nic nepamatuje. A docela se jim to daří. Jenže třicet let je přece jen málo. Bohužel pro ně, všichni pamětníci ještě nepomřeli...

   Smazat
  4. Anonym10. února 2020 10:00
   Samozřejmě, každý jsme originál a namáhavě se sjednocujeme na nějakých společných stanoviscích. Takové rozeštvávací akce mají způsobovat, aby těch společných stanovisek bylo co nejméně, ideálně žádná. Potom bychom přestali být politickou silou, se schopností si vládnout.
   Těch adeptů, kdo by to pro nás udělal (vládnul), je dosti. Neskákejme jim na špek, braňme svou identitu a suverenitu. P.K.

   Smazat
 4. Opět skvělý článek. Potřebujeme hodně vlastenců, jako je Prof. PhDr. Stanislava Kučerová, a potřebujeme je nejen mezi historiky, ale také v politických, a prezidentských funkcích.

  OdpovědětSmazat
 5. Více "dušiček" do kostela chodit nebude, to mají katolíci smůlu,spíše stále méně, ani kdyby měli sloupy dva! A samotný sloup už mně připadá jako historická relikvie, dobrá tak jako atrakce pro turisty!! Jinak žádný politický význam nemá , doba už je jinde a "síla" katolické církve a nakonec i šlechty kvapem upadá na celém světě a nějaký sloup u nás už je nezachrání!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ti ani žádný dušičky nepotřebujou. Ti hrají ruletu s miliardama z restitucí na burze. No řekněte, k čemu pak nějací věřící? Ještě by jim z těch miliard užírali.

   Smazat
  2. Hodny clovek10. února 2020 9:54
   Pokud by Vatikán neměl žádnou sílu, asi by si neprosadil ty hříšné restituce.
   Samotný sloup má pouze politický význam. Vatikánská je politický, tedy mocenský, hráč. P.K.

   Smazat
 6. Myslím, že dokud alespoň pár těchto zaprodanců a provokatérů nedostane doslovně přes držku, tak se nic nezmění a jejich metoda "krájení salámu" bude nadále úspěšná. Musí pocítit strach. Bohužel.

  OdpovědětSmazat
 7. Je to další záminka k rozeštvání národa. A z toho samozřejmě má někdo prospěch.
  Habsburci dobře věděli, kam ten sloup umístit. Pokud by stál na Koňském trhu nebo někde na Malé Straně, nemělo by to ten správný mocenský efekt.
  Pro zvěstovatele jediné správné pravdy a lásky je nutno poznamenat, že se akce bourání sloupu měla podle některých zdrojů zúčastnit i mladičká Horáková. Tím chci říct, že na tehdejší události (a všechny historicky vzdálenější) nelze nahlížet optikou dnešní doby a jak bylo řečeno v článku - nevytrhávat je z kontextu, z toku událostí a nezaměňovat příčiny a následky.
  V.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zboural se Stalin v poradku
   zboural se Mariansky sloup v poradku
   vzdyt o nic nejde

   Smazat
  2. 11:06, nejde. Jen takový dodatek, toho sloupu by si nikdo ani moc nevšímal, ovšem fronta na maso byla celkem dost viditelná. Na Letné by neměly být tak mohutné struktury.

   Smazat
  3. asi na tu frontu bylo vic penez .... a kdyz se do Prahy Stalin osobne nepodival tak se na ni mohl divat jen kamenej ... podobny sloup je v Olomouci a tam je v pohode ...

   Smazat
  4. No, jo. když ten Franta Sauer byl opilý, tak se to musí znova postavit. Pražský lid by to jinak bez opilého Franty nezboural.

   A ta Milada Králová, co té soše přehodila smyčku přes hlavu (jistě, jistě, to jsou jen pomluvy, koukněte na ty fotky) byla taky opilá?

   Smazat
  5. Poznámka pro méně informované: tehdy mladá Milada Králová je pozdější česká levicová politička Dr. Milada Horáková.

   Smazat
  6. 11:06 Bože to je nápad! Až se zase změní režim (žádný není na věčné časy, že? :-)), tak znovuobnovíme Stalinův pomník! Však když se teď přehodnocuje Hitler, co by se nemohl přehodnotit Stalin? Stačí dobře propracovat nějakou novou ideologii. Stejně nejsou žádné důkazy o ničem. Vždyť se vlastně ani neví, kolik lidí zahynulo v druhé světové. Tak co se vlastně ví? NIC! A to je základ. Stabilní základ.

   Smazat
 8. Chtějí tím činem ukázat národu že patříme na západ a rádi by do toho jejich „superstátu".

  OdpovědětSmazat
 9. Na druhou stranu - jestli byl ten sloup starý více než čtyři sta let! je jistě i významným sochařským dílem. Proč jsme tak zblbli, že všechno dáváme dohromady s jakousi ideologií? Šlechta se unisono odjakživa chovala ke všem svým poddaným mizerně, dřela je z kůže jak otroky, poddaní byli jejím majetkem, udělovala souhlas i ke sňatkům, a když si usmyslela bojovat, sebrali šlechtici vesničanům koně, a odvlékli všechny chlapce, kteří se pak vrátili jako mrzáci - pokud se vůbec vrátili. Bylo to strašné bezpráví na lidech, všechno si lidé museli nechat líbit, a nebylo možné říci byť jen jediné slovo, všechno bylo posuzováno jako vzpoura proti vrchnosti a trestáno smrtí. Za každou vesnicí stála šibenice. Lidi bydleli velice nuzně, zato šlechta musela mít sídla o desítkách pokojů, na jejich hostinách se žrala ulovená zvěř, a tak dále. Takže - proč nezboříme i hrady a zámky? Naopak -proč se to zrestaurovalo a vodí se tam turisté? Je tady spousta památek na doby, kdy prostý lid žil nuzně, a dřel na ty hnusné voskové panáky. A to nebyla poroba? Byla! Proč to všechno nezbořit a nezplanýrovat, když už jsme u toho boření? Proč nezboříme kostely? Církevní majestáty, když církev se chovala k lidem taky hnusně? Proč vždycky vybereme určité jedno ideologické dějství, a proti tomu se dělají všechny možné excesy, boření, kopání, pomlouvačné bláboly a podobně? Opakuji - přece jde o památku - ne? Když kdesi jakási uklízečka odklidila nějaké lahve a špunty, způsobila prý tím škodu za více než sto tisíc, protože to bylo údajně umělecké dílo! Do soch vysoké umělecké hodnoty se kope, protože ztvárňují "to a to" a vyjadřují "to a to" - v jiných zemích toto neexistuje. Aby inteligentní člověk kopal do sochy? Snad jen blb a vandal! Například v Anglii nebyla rozkopána socha admirála Nelsona, ačkoliv za ním také nebyl jednoznačně kladný dějinný význam. Jsme prostě zvrácený národ - čímsi zvrácený. Neustále se nípeme ve válkách a v jakémsi dávno uplynulém utrpení, ale současné utrpení lidí nikoho nezajímá. Naprosto nesmyslné, zvrácené exekuce, na nichž se trvá, nesmyslné odírání lidí zvyšováním nájemného ve starých barácích, kam nikdo neinvestoval, takže pro to prakticky není důvod - lidé jsou dřeni z kůže ve prospěch gaunerů a elit, jichž se justice bojí, a proto stojí zásadně vždy na jejich straně, a politici řeší, jak komunikovat s Čínou. Cokoliv má zlepšit život lidí je "populizmus" - žijeme v době, kam se vrátilo násilí, mordy, spousta sebevražd, jako v dobách středověku -a co? Kdo to řeší? Hlavně že se kope do soch, media o tom píší hromady článků. Copak ono to není jedno, že kdesi bude stát Marianský sloup? Jedno by nemělo být, že lidé nemají na bydlení a brambory ( kdysi jídlo chudých) jsou dnes dražší než banány - to není jedno! Že lidé nemají na zubaře a musí být bez zubů - to není jedno! Ale raději se budeme nimrat v blbostech. Na tom je vidět, kdo ovlivňuje tuhle zem -normální, slušní lidé to ale nejsou!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ty jseš dobrej maňásek:DDD. Tyhle kydy teď masivně šíříte po celém internetu, co?
   Kdybys alespoň byl chytrej, ale tvoje makovice je vysypaná. Ten sloup se samozřejmě nedochoval. Udělal ho podle rozmazaný fotky a svýho fantazu nějakej kašpar na popud Vatikánu a místní klerikánský reakce.

   Smazat
  2. Anonymní10. února 2020 10:58
   Ano, v historii i současnosti se odehrávalo a odehrává mnoho bezpráví. Znovuoživování vzpomínek na habsburský mariánský sloup, je glorifikací jednoho takového bezpráví – pobělohorské rekatolizace. P.K.

   Smazat
  3. Anonymní10. února 2020 10:58
   „Jsme prostě zvrácený národ - čímsi zvrácený. Neustále se nípeme ve válkách a v jakémsi dávno uplynulém utrpení, ..“
   Naprosto přesně jste popsal ty, kteří chtějí ten sloup, nějakým paskvilem připomínat. P.K.

   Smazat
  4. Ano, souhlasím. Přitažlivé čtenářské tema - sloup - sloup -sloup! Jak u blbých na dvorečku! Cože připomínal? Už nevím -aha - nějakou porobu. Nějaký druh poroby, a závisláci na mediích u PC se z toho můžou podělat! Dokonce ani ne Pražáci! Jak jsem napsal, sousoší, kde chlapi chčijou na ČR, nebo socha s obrovskou prdelí, jíž lze čumět do pochvy, nikoho nesere, ale sloup - sloup - sloup - opakuju - jak u blbejch. Samozřejmě že tedy "maketa" by nebyl originál památka, bohužel, ale v každým případě by mi hnusná prdel, a chčijící chlapi sralo daleko víc! Jenže - o tom nikdo nenapíše. Jen vítr, koronavirus, válka a sloup! Ach jo - lidská blbost nezná mezí, a jak dobře se na ní vydělává! Ono to nějak ovlivňuje život každé rodiny? Já myslel že horší je drahý žrádlo, bydlení, exekuce, a jinej hnus, ale k tomu lid u PC drží klapačky, ale sloup -sloup - sloup - je holt jiný kafe! Bože můj- ty to vidíš. Češi mají přesně to, co si zaslouží, a lumpové, kteří je okrádají a rozkradli jim majetek nás všech před nosem, to vědí. Proto nás krmí a vzrušují sloupem -sloupem - sloupem!

   Smazat
  5. Anonymní10. února 2020 14:14
   „Cože připomínal? Už nevím -aha - nějakou porobu.“
   Tak si o tom něco přečtěte a pak se vraťte do diskuze. P.K.

   Smazat
  6. Proč bych četl o porobě? Porobený národ jsme teď! Kolonie EU nebo bůhvíkoho, - nejsme na kolenou, ale ryjeme držkou v zemi - i já v tom žiji, a já budu vyhrabávat články o jakési bývalé porobě? Mně sere ta poroba, co je dnes, a na nějaké sochy kašlu!

   Smazat
  7. 10:58 celkově máte taky tu svou, pravdu a má ji každý, tohle se dá taky okecávat do nekonečna. Ovšem jestli tu máme kult tatíčka Masaryka státotvůrce, kterého sice komunisté nemuseli, tak bychom v duchu toho co on o likvidaci sloupu řekl, měli jednotně stát za jeho slovy. Totéž platí o presidentu Benešovi co se týká jeho slov o sudeťácích a nacismu vyřčených do budoucna. Takže takhle viděno, by to bylo docela jednoduché a já myslím, že správné. Hej hou, rudý dědeček

   Smazat
  8. Anonymní10. února 2020 14:29
   Máte pravdu, ale o EU je zde také dost článků, tak si na ně počkejte. P.K.

   Smazat
 10. Hned na začátku. Jsem proti obnově toho sloupu. Ale ne z důvodů ideologických. Jestliže nás paní profesorka odkazuje na literaturu po vzniku ČSR a označuje ji za nezaujatou, tak já tvrdím, že zaujatá byla a to hodně. Právě v této době běželo tzv. "odrakouštění". Tzn. likvidace všeho, co připomínalo bývalou monarchii. Od znaků, cedulí až po sochy. Tehdy i maršála Radeckého, ale i jiných symbolů - např. kladrubských koní. Posledního hřebce doslova odkoupili řezníkovi z chlívka. Dneska je to naše kulturní dědictví. Je to pochopitelné. Nová moc musí stát nad bývalou. Tak nám ze soch zůstal jen František I. na Smetanově nábřeží. Abychom pochopili dění v r. 1650, musíme se podívat na to, co se dělo v Evropě v té době. Začalo budování unitárních říší. Začalo to ve Španělsku (mělo v té době Ameriku) a válčilo s Nizozemím. Ve Španělsku byli povoleni pouze katolíci, v Nizozemí protestanti. V Anglii vládla od doby Jindřicha VIII. anglikánská církev a ostatní byly zakázané. Právě skončila nesmírně krvavá občanská válka (Oliver Cromwell) a už to byla jiná země než za Krala I. Trosky katolických opatsví jsou k vidění dodnes. Ve Francii proběhla r. 1572 Bartolomějská noc, která rozhodla spor ve prospěch katolíků. Tridentský koncil (1545 - 1563) konsolidoval katolíky. Mimo jé zde byl uveden v život Jezuitský řád. Jinými slovy - končila doba feudálních států, ve kterých měla moc rodová šlechta, kde byl každý šlechtic svým pánem a vladařem na sém území a panovník tvořil jakou personální unii bez faktické moci. Nastupovala doba, která položila základy státu ve formě, jak je chápeme dodnes. Jednotné území, pevné hranice, centrální armáda, jednotná ekonomika a tedy i centrální vláda v čele s panovníkem a jeho dvorem. A tedy i jednotná ideologie mající v té době formu víry. Habsbuská říše nebyla výjimkou. Na území protestantských států byl jedinou vírou protestantismus. Ve Švédském neúčast na motlitbě mohla znamenat popravu! Jestli někdo tvrdí, že vítězství na Bílé hoře by znamenalo obnovu stavu před r. 1618 (respektive 1526, kdy jsme spadli pod Habsburky) nemá to v hlavě v pořádku! Fridrich Falcký byl nejen protestant, ale kalvín! Tedy fanatik, proti kterému se postavili i ti protestanti! Umožnili katolíkům svrhnout ho, obsadit Falc a kurfiřský titul získal bavorský vévoda! Jak si bačování v Čechách představuje ukázal ihned po příjezdu. Jeho fanatici vyplundovali pražské kostely a zničili na co přišli. A to včetně Svatovítské katedrály. Pražani se zbraní v ruce museli bránit to co zbylo. Jinými slovy - místo jezujtů bychom padli do rukou ještě větších fanatiků! Lid rozhodně neviděl ve Švédech osvoboditele, ale raubíře, vrahy a plenitele. To ukázali na Hradčanech. Ale zdaleka ne jen tam. I na Moravě a všude kam přitáhli. Naši exulanti v nich neviděli spasitele víry, ale svých statků. Švédové Prahu nedobyli proto, že se Pražani aktivně bránili a ubránili. Proto byl ostatně postaven i ten sloup. Ale bylo by to na déle.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dle mého názoru je to otázka celkem jednoduchá. Kdo to chce postavit, nechť si sežene peníze, stavební projekt se všemi náležitostmi a stavební povolení. Ze státního nebo městského rozpočtu se jednoduše rozdává. Určitě jsou důležitější a všem prospěšnější stavební potřeby.

   Smazat
  2. 11:10 A ať si ho postaví na jeho vlastním dvorečku.

   Smazat
  3. danny10. února 2020 11:00
   Souhlasím s Vámi v jedné věci. Politické záležitosti ve státě, nelze posuzovat nezaujatě, neboť se to dotýká našich životů.
   Obšírně popisujete klerikální poměry v Evropě té doby, ale vynechal jste naši zemi. Zde vládla přijetím Rudolfova majestátu, z roku 1609 náboženská svoboda. Také potvrzoval Českou konfesi, která podporovala soužití vícera proudů protestantismu. Takže šlechta a dokonce i lid, mohli vyznávat víru podle svého přesvědčení, bez ohledu na náboženské přesvědčení vládce.
   Toto privilegium nám zlikvidoval Ferdinand II po Bílé hoře, kdy uzákonil jediné náboženství - katolické. Toto bezpráví bylo spojeno s dalším bezprávím, jako hrdelní tresty, majetkové přesuny, vyhnání ze země. Toto všechno symbolizoval ten původní sloup. P.K.

   Anonymní10. února 2020 11:28 Přesné. P.K.

   Smazat
  4. Danny, máte pravdu i v dolejším komentáři, že to byl vandalský čin, máte pravdu, že bychom si vítězstvím na B.H. moc nepolepšili ale vzdor vlastenců směřoval ke všemu Habsburskému a nevím, že by se oni (H) snažili vyrovnat s národy říše jinak než silou a reagovali jen na proti sílu (Uhry).
   U nás byla výrazná menšina a moc v rukou Němců a pochybuji, že oni se oni postavili na stranu Čechů.

   První porobou bylo násilné křesťanství z rukou II říše! Tam je třeba hledat počátek. Byl poté "dobrý" zvyk posílat do říše ročně stádo volů. Mohli bychom tuto tradici obnovit. Dost adeptů znám, tak abych se vyhnul žalobě, znám dost lidí na vrácení do "jejich říše snů", např. Podiveni, Hermann a mnoho dalších pod současnými česky znějícími jmény.

   Smazat
 11. Sloup ještě nestojí a už čecháčci dávají Panně Marii znovu na krk oprátku.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11:15
   Genitálnější komentář by nebyl?

   Smazat
  2. Není to symbol té "panny", ale symbol 300leté poroby, a tomu oprátka sluší, jelikož ho ta poroba sama rozdávala.

   Smazat
  3. Doufám, že nedostane jenom oprátku, ale že půjde rovnou do drtiče i s celým cirkusem pod sebou.
   Katolíci také neměli s nikým slitování!

   Smazat
  4. Jasně - 11.15 -souhlasím. Poroba - poroba - poroba - jak když slepicím házejí zrní, zrní, zrní. Ono tady bylo někdy něco jiného než poroba? Nějaký druh poroby vytvořil sloup, asi to bylo pěkné sochařské dílo, vandalští zfanatizovaní blbci to zbořili, teď se uvažuje o replice, a zas je tady poroba -poroba - poroba! Copak dnes není poroba? Je - a ze všech nejhnusnější, protože nás ze svobody vrátila do bezpráví, justiční mafii do chřtánu, politické války s občany, jenom se občanům pošklebují a z ČR vytvořili pro obyčejného řadového občana vyhlazovací tábor. Pořád nějaký lump u vesla spekuluje, kolik se lidem má vyplácet, důchodcům, pracujícím, a tak dále - jestli desítka nám ještě stačí, nebo čtrnáctka - když mají přihodit, kroutí se jak žížaly a media o tom chrlí spousty článků, které iniciují jen a jedině sprosté urážky Babiše. Ovšem sami ti zloduchové berou měsíčně sto tisíc a pořád si přihazujou, je zde těžká poroba a máme svázané hnáty od vlád zločinců-ale brebtat se bude o sloupu. Poroba a sloup -vděčné tema. Tak holt jo, brebtejte.

   Smazat
  5. Tolik hloupých vět jen proto, abys skrytě přitakal dnešní porobě a postavení sloupu, který je její vnější podobou.

   Smazat
  6. 11:15 Tak my jsme Čecháčci. A vy jste co? Němčourek?

   Smazat
  7. Ne, Moravák.

   Smazat
 12. Drancovat, ničit a zabíjet uměli, ale reparace se jim platit nechce! Co takhle zkonfiskovat a znárodnit německé firmy:

  http://svobodnenoviny.eu/drancovat-nicit-a-zabijet-umeli-ale-reparace-se-jim-platit-nechce-co-takhle-zkonfiskovat-a-znarodnit-nemecke-firmy/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Pokud by se podařilo zavřít jenom dva německé řetězce Lidl a Kaufland, v zemi by zůstalo ročně 20 miliard korun. Plus jako bonus by české zboží nahradilo německý šunt prodávaný tamtéž.

   Smazat
 13. Chcete postavit?
  Upozorńuji vás ale předem: natrvalo to nebude.

  Nechci vás naštvat za každou cenu, naopak, co nejlevněji.

  Ovšem příjde vás to nakonec draho.

  Obchodní zástupce firmy Pfizer.

  OdpovědětSmazat
 14. Pro 11:15.Podle odhadu antiglobalistů je "horní patro Vatikánu" třetí hlavní větví globálních superelit, vedle klanu Rothschildů a Rockefellerů. Je zapojeno do prosazování "Nového světového řádu - NWO" (s "depopulací" planety o velkou většinu lidstva) a logicky tedy prosazuje migrační úder jako alternativní zbraň hybridní
  https://www.euportal.cz/Articles/22225-globalni-pakt-noveho-humanismu-katolicka-jeptiska-odsoudila-novou-iniciativu-papeze-frantiska-jako-demonickou-do-cirkve-vstoupilo-zlo-a-prinesl-ho-do-ni-papez-sam-a-ta-vysoka-hierarchie.aspx

  OdpovědětSmazat
 15. Co takhle trochu více shovívavosti a nadhledu a méně hrdosti a ohně? Mimochodem, ze stejného důvodu, v ten samý den, co padl Mariánský sloup, měla skupina okolo F. Sauera namířeno i Karlův most s úmyslem naházet z něj sochy do Vltavy, jelikož v nich spatřovali stejnou symboliku jako v Mariánském sloupu. Sochy nakonec zachránila narychlo povolaná armáda. Dost bych se divil, pokud by v nich někdo v současnosti viděl symbol poroby českého národa.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 12:38 Přesně. Nebyl to "hněv lidu". Stržení sloupu odsoudil i Národní výbor jako vandalský čin. Až tisk a národovci z toho udělali "spontánní odpor". A obrazoborectví pokračovalo stržením téměř všech pomníků, soch apod. Bez ohledu na uměleckou či historickou hodnotu. Prostě jsme chtěli vymazat 300 let dějin. Ale to nelze. Protože "ani bohové nemohou změnit věci, které už se staly". Momentálně se o podobnou věc snaží Poláci.

   Smazat
  2. 12.38 Ale jděte pane či paní... a co to sousoší které musel jako trest financovat v Době temna (=rekatolizace) bohatý Žid který se veřejně rouhal "pravdám" Církve katolické? Ty nesmyslné "Vysvětlující tabulky" - prototyp těch u Koněva!

   Smazat
  3. Je to úplně stejné, jako kdyby chtěli Němci postavit sochu Hitlera v Osvětimi. Copak nemáte ani trocha studu?

   Smazat
  4. Danny 12:55, vážně spontánní odpor? To jste si vycucal odkud?

   Dejme tomu hněv lidu anebo hněv lůzy, o to se přít jistě dá. Pro ty, kterým se stýská po pangermánii, to určitě byla hlavně ta lůza.
   A pro jiné ne. Národ je dnes rozdělen, a ti poťapaní pražští mocipání si s gustem užívají toho opojného pocitu: "proč?" "Přece protože můžem!"
   V tomhle jsou stejní, jako ti bořiči před více než 100 lety.

   V každém případě dnes už i tohle jsou dějiny. Do dějin náleží nejen stavění mocenských symbolů, ale taky jejich boření, jakkoliv je možné tyto činy po mnoha generacích z nějakého úhlu pohledu odsuzovat.

   Smazat
  5. 13:17 S Osvětimí neměl nic společnýho, tak proč by tam měl mít sochu?

   Smazat
  6. 17:46
   A posílání Židů do Auschwitz měl na svědomí kdo???!!!!Tvůj houpací kůň?!!!!

   Smazat
  7. 18:05 On je tam někdo posílal? Myslím že je naopak posílali do Palestýny, ale nějak se jim do tý pustiny moc nechtělo, asi bylo třeba je krapet "popostrčit"! - http://jirisoler.tripod.com/sionismus.html#kap6

   Smazat
 16. Vážení, vysvětlujte naši historii mladíkům ovlivněným naším školstvím po revoluci. Třeba Hřiba nebo části pražského zastupitelstva. My za toho blbého socialismu, jsme byli vedeni k lásce k vlasti a jejím dějinám. Nezkoumalo se zda byl Žižka to a nebo to. V Anglii zbožňují Robina Hooda a zkuste jim na něj sáhnout.V nejlepším to byl lapka a nebo vůbec neexistoval. Angličané v něm vidí svého národního hrdinu a tím to hasne. M.R.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To "ovlivněným" je eufemismus. Ve skutečnosti indoktrinovaným.

   Smazat
 17. Bourání jakýchkoliv pomníků je vždy barbarství a neúcta k dějinám to kterého státu. Co se stalo stalo se a nelze zamlčovat ani měnit !!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Neúcta je postavit pomník masových vrahů (katolická církev) na místě masakru. Ty barbare!
   Tam má stát pomník, pořádný pomník, popraveným 27 českým pánům, ne jenom křížky na chodníku!

   Smazat
  2. 13:22 Ano, máš pravdu, třeba největšímu vrahu v dějinách STALINOVI.Tam se všichni z východního bloku předháněli kdo vytvoří větší pomník vrahovi!

   Smazat
  3. Ale, kdyby nebyla ta pohádka o krutém Stalinovi a jeho velmi přehnaných zločinů, tak bys neměl co psát.

   Smazat
  4. 13:22, celkem dobrý nápad s těmi popravenými protestanty. Ačkoliv na Staromák bych už nic nedával.

   15:18, opravdu máte tak nízký intelekt, že se zmůžete jen na takový ubohý příspěvek?

   Smazat
  5. 15.18 Stalin nás osvobodil od fašismu.Díky Západu jsme byli v Jaltě přifařeni do jeho sféry zájmů. Rozhodně zde nevyvraždil tolik lidí, než kterých osvobodil. A co dělal tento Gruzínec, rodák z naší dnes zopřaátelené země s Rusy a ostatními národnostmi v CCCP? Tamní problém. V Gruzii je stále glorifikován i dnes a jaké tam má pomníky! I sochu v nadživotní velokosti na hlavním tbiliském náměstí vyvedenou ve zlatě M.R.

   Smazat
  6. 16:12 Hovno osvobodil zatáh sem Mongoly! Náš skutečný osvoboditel generál G. Patton své paní po návštěvě trosek Berlína napsal 23. července 1945 toto: „Zničili jsme potenciálně skvělou rasu a chystáme se ji nahradit mongolskými divochy. Komunisté ovládnou celou Evropu. Říkají, že za první týden po obsazení města zastřelili všechny ženy, které se pokusily utéct – a znásilnili zbytek. Kdyby mi to dovolili, mohl jsem město obsadit sám.“ Během následujících týdnů v něm toto podezření – tedy že jej spolu s americkou armádou politici zneužili ke zločinným účelům – dále narůstalo. Při večeři s francouzským generálem Alphonsem Juinem v srpnu překvapilo Pattona generálovo souhlasné stanovisko. Ve svém deníkovém zápisu z 18. srpna generála Juina cituje: „Nepochybně je neštěstím, mon General, že Angličané s Američany zničili jedinou zdravou evropskou zemi – a tím nemyslím Francii. Tím otevřeli cestu nástupu ruského komunismu.“ Pozdější deníkové zápisy a dopisy manželce opakují tytéž závěry. 31. 8. si zapsal: „Ve skutečnosti jsou Němci poslední slušný národ v Evropě. Pokud bych měl volit mezi nimi a Rusy, volím Němce.“ 2. září: „Ničíme jediný napůl moderní stát v Evropě, aby ji Rusko mohlo celou zhltnout.“ Němci svoje zločiny, pokud k nim občas došlo, veřejně přiznávají už více než 70 let a stydí se za ně, očišťuje příští generace, ale Rusové svoje zločiny zapírají, případně svalují vše na Stalina, vychovávají mladé generace k zatvrzelosti a neupřímnosti.

   Smazat
  7. 17:48 Prosím vás, tenhle žvást sem (na NR) kopírujete nejméně po páté a to nepřeháním! Co tím sledujete? Ať je téma jakékoli, vám se to zdá vždycky vhodné. Nikdo vám váš názor nebere, máte na něj jistě nárok, ale strčte si ho už prosím za klobouk. Nebo ho zredukujte na několik řádek. Snad si nemyslíte, že to bude někdo do nekonečna číst.

   Smazat
  8. Anonymní10. února 2020 17:48
   Ten Patton byl takový fašoun, že ho museli vlastní oddělat. P.K.

   Smazat
  9. 18:29, to je ten tapetující kokot, jsou tady asi tři podobní.

   Smazat
  10. 18;53
   Pletete se,CTRL-C A CTRL-V je jen samostatný nefungovalo bez mozku,ostatní je havloksindl,ovšem taky bez mozku!

   Smazat
  11. 19;19
   Oprava:samostatný HOVADO bez mozku....noťas blbne

   Smazat
  12. 17:48 při vší úctě jste pouhým neznalým hlupcem

   Smazat
  13. 17:48 Patton byl taky magor. Hej hou

   Smazat
  14. Patton - kdyby měl proti sobě tolik Němců co Rusové ,tak pochoduje stále v Británii !

   Smazat
  15. Patton nebyl žádnej "náš osvoboditel", nýbrž neevropský dobyvatel (ne nadarmo sám sebe považoval za vtělení Afričana Hannibala)! Až do 5. května 45 tu byl klid, dokud antievropské živly, řízené zpoza kanálu, nevyprovokovaly to tzv. Pražské povstání, ono absurdní divadlo, které si vyžádalo několik tisíc zmařených životů. Zbabělá pražská chátra, která celou dobu využívala veškeré výhody Protektorátu a ještě navíc všemožně šmelila a okrádala vlastní spoluobčany, v sobě najednou objevila „statečnost“ a začala přepadat německé vojáky v ulicích, rabovat byty německých civilistů, rozbíjet výlohy, pálit knihy a vlajky, zamazávat německé nápisy, stavět nesmyslné takzvané barikády a páchat nejhorší zvěrstva na ženách, dětech i starcích ... tito „hrdinové“ dokonce pronikli i do rozhlasu, povraždili tam stráže, a když byly povolány posily, začal český hlasatel zoufale vykřikovat do mikrofonu, aby každý přišel na pomoc, neboť „esesáci vraždí české lidi“. Ano, byli to právě oni, kdo vyzýval slušné české lidi, aby napadali německé vojáky a civilisty! Přitom bylo více než jasné, že německá armáda si chce již zajistit pouze volný průchod na Západ, aby nepadla do rukou těch Pattonem popsaných "mongolských hord"!

   Krom toho Češi byli za Hitlera uváděni výslovně jako árijský národ s rodokmeny svých předků, z českých chlapců se měl vytvářet nový nordický vůdcovský dorost na elitních školách NAPOLA! Rovněž tak čeští muži měli být přijímáni do řad SS a „česká krev“ byla zákonem chráněná před míšením se Židy… Etablovaná česká historiografie k těmto skutečnostem mlčí, jelikož se tato historicky podložená fakta nehodí do narýsovaného lživého konceptu, podle nějž prý neměli Češi v nové Hitlerově Evropě fyzicky co pohledávat.

   Smazat
 18. Asi jsem Čecháček, ale myslím si, že jsou důležitějšÍ témata než památníky. Např. to co bude stát vztyčení sloupu, bych já katolík dal celé na fond pomoci bezdomovcům. To co stojí a bude stát památník v Letech, by šlo investovat do vzdělání dorostu Romů. Proč si kupujeme vlastní svědomí, za cenu jakési reklamy, která nikomu nepomůže. Jsou to jen laciné postoje.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 13:24-možná byste mohl napřít sílu a rozum na "boj" proti těm, co ty bezdomovce "vyrábí"! S těmi Lety jste na dobré cestě, jen se ještě vzdělejte v historii vzniku a "uživatelů" zvenku. Romy tenkrát "uživatelé" soustředili do táborů, dnes do ghet.

   Smazat
  2. Pane Miroslave, moje babička říkala, když nemůžeš nasytit všechny hladové, tak se rozděl aspoň o svou bramborovou placku s tim nejbližším. Revoluci neudělám, ani nechci, vždy to dopadlo naopak, ale podat ruku potřebným je dobře. To by měly být ty naše "Evropské hodnoty na křesťanských kořenech". V tom současném chaosu, jako by vítězila nenávist se závistí a nekonečné revanše. Že se to může změnit, dokázali naší hasiči, kteří v nouzi poslali do Prešova výsuvnou plošinu(za 1€), manželé Dvořákovi, kteří darovali studetům na stáže 200 milionů a ajťaci, kteří vytřeli zrak šmejdům a přes neděli naprogramovali mýtné zadarmo. Vím, že to není systémové řešení, ale je to facka všem tunelářům. Určitě je víc slušných Čechů, akorát se o nich nepíše. Dokud jsou takoví mezi námi, máme naději.

   Smazat
  3. 18:19 Nezlobte se na mne, ale to manželé Dvořákovi měli hergot velkou "bramborovou placku", když z ní darovali studentům na stáže 200 milionů. A víte, jaké stáže to měly být? Jako že např. Soros vyčlenil také nějakou tu miliardu pro univerzity....
   Naprogramovat mýtné zadarmo, to vám připadá jako charita? Fakt? Charita pro majitele automobilů? To snad byla recese.
   Mám takový pocit, že zaměňujete pojmy s dojmy.
   Tedy taková naděje...to je myslím beznaděj.

   Smazat
  4. Pane Miroslave, máme smůlu každý se díváme na svět z opačné strany. Co naplat, to se stává. Já si zůstanu u představy, že když se omezí tunelování, tak zbyde víc na potřebné a taky by mne zajímalo kolik lidí by se podělilo o bramborovnou placku. Při vaší inteligenci asi víte, že nešlo konkrétně o mýtné, ale důkaz, že zde utrácí zbytečné peníze nekompatentí lidé. Přeji dobrou noc a zítra se probudím opět s nadějí.

   Smazat
  5. 23:51-ráno bývá moudřejší večera, možná jste dnes zjistil, že nejsem autorem hloupého komentáře 18:56.

   Ze zásady nepíši anonymně.

   Smazat
  6. Omlouvám se, nečetl jsem poctivě a uďělal jsem to, co sám nemám rád. Mea culpa.

   Smazat
  7. Pane Miroslave, když se dodatečně pro vás doznám, že jsem Novotný, tak mi to stejné neuvěřite. Navíc mám několik neslavných jmenovců a přemýšlím o změně příjmení. S pozdravem, že i poledne je moudřejší večera, od 23:51 i 18:19.

   Smazat
  8. 13:11-Povolných je hodně i Miroslavů. Jistě Novotných je více ale pro příjemnější atmosféru zde na NR se nemusíte přejmenovávat i kdybyste byl Pavel, jako ten z Řeporyjí.
   Obsah by vás odlišil!

   Smazat
 19. Tak jak se v Německu podařilo dosáhnout obnovení vlády nacionálním a klerikálním fanatikům i v České republice vládnou zejména v soudní a církevní mafii protičeští kolaboranti.
  Tento stav je důsledek toho,že socialistický režim tento kolaborantský vřed řádně nezlikvidoval nevypálil jako bradavici,proto tito kolaboranti chtějí návrat k rannému kapitalismu nebo by možná chtěli pro sebe práva jako feudální šlechtici a církevní-katoličtí mafiáni.

  OdpovědětSmazat
 20. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Kdybyste vy trolové co zasíráte diskuse tímhle sajrajtem měli alespoň dodělanou základku. Karel IV. žil 100 let před husity, ten po nich mohl obnovovat leda tak h.

   Smazat
  2. Rytíř10. února 2020 13:41
   „Co zbylo že země, kterou obnovil Karel IV po husitském běsnění? Spálená a vyrabována zem.“
   To mi připomíná, že po Asadovi zbyde vymlácená Sýrie. Je to snad asadova vina? Byly ty rozbité Čechy vina husitů? Každý, kdo brání svá práva, je vystaven násilí ze strany těch, kterým slouží bezpráví. To ale není jeho vina, ale cena, kterou si vybírají síly zla.

   „Chcete bourat to, co tady vybudovali cizí panovníci? Zbouráte i Pražský hrad?“
   Tady nikdo nenabádá k nějakému bourání, ale varuje před rozeštváváním společnosti, připomínáním a oslavováním habsburské poroby. P.K.

   Smazat
  3. 13:50 Špatně jste pane tu větu pochopil.Pan "Rytíř"ovšem zvolil špatný slovosled-měl napsat:"Co zbylo ze země po husitském běsnění,kterou obnovil Karel IV?Jinak s p."Rytířem"také krajně nesouhlasím .

   Smazat
  4. 13:41, upřímně, kdyby na náměstí té sloup stál, nijak by mně nepřekážel. Dokonce by mi ani nepřekážel nějaký konsenzus tzv. vyrovnání se s dějinami. Ale po vašich příspěvcích a poté, co zde proběhla hysterická akce na totální eliminaci všech památníků na osvoboditele z nejhorší války, kterou jsme zažili, tak v tuto chvíli vidím podobné pokusy, jako snahu o revizi dějin. Jak se říká: nasrat!

   Smazat
  5. Redakce opět v ráži. Co kruci vadilo na Rytířovi? Vy jste se asi zbláznili! Vymažte rovnou celé vlákno.

   Smazat
 21. Ano a pokud si přečtěte text zjistíte, že jsem tím říkal že zničili husité to co Karel vybudoval. Ono to skutečně obráceně nejde. 😂

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nepřekáží vám, že doba Karla IV. je poněkud vzdálená době pobělohorské? O tom je řeč, ne o tom, co Husité zničili. A představte si, že všechny revoluční časy sebou přinesli ničení, loupeže a vraždy. Zkuste to vysvětlit Francouzům.

   A jen tak naokraj, Česko nevypadá na to, že by nějak speciálně utrpělo. Máme města s jedinečnými gotickými jádry, kterých už v Evropě moc není, pár krásných renesančních staveb, samotný Tábor je hezké město s historickým jádrem. Třeba takovou Prahu, většinu jejích památek, spálili v roce 1689 Francouzi, nemluvě o bezuzdném loupení během 30ti leté války, kdy jsme přišli o většinu bohatého inventáře našich kostelů, domů a zámků.
   Kdo tehdy neloupil v Čechách, jakoby ani nebyl.
   Husité byli proti nim úplní žabaři a to zřejmě proto, že jejich úmyslem nebylo zničit stát. Z císařské země se stala spálená zbídačelá půda.

   Jděte se bodnout s těmi vašemi směšnými "argumenty".

   Smazat
 22. Předpokládám tedy, že jste také pro stržení pomníku Jana Husa, neboť i ten rozděluje "národ".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:26, je zde jaksi trochu rozdíl, který vám zcela evidentně nedochází.

   Sloup byl vztyčen roku 1650 a roku 1918 odstraněn. Po většinu doby nebyl sloup ani českými katolíky brán jako symbol příslušnosti ke katolické konfesi, ale jako symbol symbol porážky českého odboje a národa vůbec.

   Socha Mistra Jana Husa byla instalována 1915.

   Rád bych, abyste si dobře prohlédl obě data. Jedná se o více než stoletou záležitost, která se zdála být již uzavřena. Vzniklo Československo, pak Česká republika.

   Nikdo žádné sochy a symboly zpřed sto let nevytahoval, až lidé vašeho typu. Všichni ti, kteří by nejraději z jakéhosi mně neznámého důvodu vše vrátili zpět před rok 1918. To vy rozdělujete národ a neustále vyvoláváte konflikty.

   A většina z vás se k tomu sprostě dovolává dávno zemřelého Masaryka. Ten by s vámi vystřel podlahu jak se špinavým hadrem.

   Smazat
  2. Ne Rytíři, není třeba bourat ani stavět pomníky komukoliv. Adorovat Karla IV. je také mimo mísu. Byl jen míšencem z vládnoucích rodů té doby ale byl dobrý pro nás Čechy. Němci ho nemusí. Byl kosmopolita, proto pozval "k pozvednutí svého sídla" Němce, což byla jeho fatální chyba. Můžeme se obdivovat co dokázal ale šířil cizí kulturu a vliv do českých zemí z titulu císaře! Tím zaplevelil Prahu spolu s dalšími(Rudolfem). Pomáhá nám to turisticky, hospodářsky, ale Praha je od těch dob stát ve státě, nebo jako v New Yorku mají svůj Deep state.

   Smazat
  3. 15:48, od těch dob? Ale no tak...

   Smazat
 23. Za Habsburků nebylo zase tak špatně. Stali jsme se ekonomicky jednou z nejvyspělejších oblastí světa, udrželi jsme si svůj jazyk a naše postavení v monarchii bylo jistě lepší než dnes v EU. Navíc pokud by tu místo Habsburků vládla německá šlechta z protestantských zemí, tak by to s tím jazykem pravděpodobně dopadlo hůř. Odpadla by možná i diskuse, zda nejsme spolkovou zemí Německa. Skoro jistě bychom jí už dávno byli.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 14:40 Také vy jste člověk s jednoduchým myšlením.Možná pro Vaši útěchu-stejný názor na R-U projevil před časem ve svém "díle"v časopise Reflex speciál "historik"Jiří Rak,také obdivovatel R-U,a bohužel i učitel na vysoké škole,takže dokonalý vymývač mozků!!Dílo se jmenuje" František Josef I a jeho doba"a je plné lží a demagogie!

   Smazat
  2. Habsburská říše nahnala brutálně miliony Čechů do nespravedlivé imperiální války proti Srbům a Rusům, Francouzům a Angličanům a nakonec i Američanům. V Čechách bylo mnoho vdov a sirotků a také hladu a nemocí.
   Prosperita českých zemí a jejich zprůmyslnění bylo způsobeno především díky výskytu místního uhlí a rud a díky velmi vzdělanému obyvatelstvu, včetně toho venkovského.

   A pamatujte si:

   "Kdyby" v historii neplatí. Věci byly jak byly a dnes jsou jak jsou.

   Smazat
  3. 14:40, no vono za Reichu prej taky nebylo zas tak špatně, říkala Válková. Prej ouplně nejhůř bylo za komárů. Tehdy se vraždilo, zavíralo, konfiskovalo, týralo, žilo se v zemljankách, hladovalo, bez lékařské péče, bez vzdělávání... úděsná doba. Vůbec nechápu, jak jsem ten horor mohl přežít. Pak náhle záblesk slunce a moje zemljanka se proměnila na rodinný dům, v garáži auto, náhle se mi zjevil titul před jménem, o koleno se mi začali starat kvalifikovaní lékaři...

   Smazat
  4. 18:48
   Bohnice nebo Horní Beřkovice?!!!☺

   Smazat
  5. 19:09, já jsem zcela zdráv. A vy jste ukončil alespoň první stupeň pomocné školy, anebo vás klasifikovali jako nevzdělatelnou subnormu?

   Smazat
  6. 19;13
   Prvok množící se(bohužel se rozmnožil)dělením a mluví o škole????U nás se tomu říká velmi slušně ŤULULUM!☺

   Smazat
  7. No a? Z toho by nám přeci plynuly jen a pouze plusy! - https://g.cz/17-plus-6-duvodu-proc-by-cesko-melo-byt-soucasti-nemecka/

   Smazat
 24. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Oblažuj těma hovadinama krokouše v bažině,třeba tě konečně utopí a svět bude mít o jednoho ultrablba míň!!!!!

   Smazat
  2. Blbečku Honolulu, tys zjevně zcela nepochopil, že se jedná o rok těsně po válce, 1.světové, kdy se sloupem úřadovali TVOJI fotrovci. Ty se narodil v Praze, ne v USA, takže tohle je i věc tvých rodičů. To tvoji předci ho demontovali, tak o svém pnutí v konečníku vykládej svým příbuzným. V poslední době jsi úplně mimo mísu.

   Smazat
  3. 14:45 je to pravda, že v USA už majitelé pokáceli všechny svoje soukromé lesy, protože v USA převažují dřevostavby ?

   Smazat
  4. 15:29, ještě nějaké stromy mají. V Yellowstone, v Yosemity a pak něco v Minnesotě. Zbytek je GMO půda od Monsanto a beton.

   Smazat

  5. Nemažte toho Honolula!!


   Smazat
  6. 18:41
   Naopak!Nejen mazat,ale rovnou zablokovat IP adresu.....A nejen jemu!

   Smazat
  7. 19:04, opět další kovaný demokrat. Jeho příspěvek nebyl vulgární, i když poněkud tupý. Jak teď vypadají normální odpovědi na tohoto potrhlého pána, když visí ve vzduchu, a není jasné, na co se vlastně reaguje? Nemluvím o sérii honolulých hovadin bez reakce a mimo téma, anebo o vlákna, kde jsou v reakci na Honolula jen sprosté nadávky, ale pokud to tak není, měl by zůstat.

   Smazat
  8. 19:10
   Vyměňte si mail a,můžete si S tím emigrantskym kriplem čmátat,jak je AMIOKUPANT DEMOKRATICKÝ A ZACHRAŇUJE CELEJ SVĚT!☺

   Smazat
  9. 19:28 Nezapomeň Putlerpšouku, že naprostou většinu amerického lidu zatím bohudík netvoří místním odulcům podobná individua, čili všelijací ti ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných (páč Putlerem dotovaných) médiích chorobně závislí provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB kterým ke štěstí postačí vyblít se místo produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou prdel. Tihle dvořákovsko-fálmerovští obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí.Jak se takový xindl může měřit s Mr. Nickem Honlulu? Chlapem kerej lecos v životě zažil a viděl, osobně krotil kafry v jihoafrickejch diamantovejch dolech za Iána Smitha a střílel komoušský opičáky na Limpopo a tak ví co bolševismus obnáší, ale místní přemřelá rudá sebranka si přesto dovoluje takovýho machra cenzúrovat!To je hnus!

   Smazat
 25. Myslím, že je dnes podstatně duležitějších věcí než nějaký sloup. To se budema zabejvat a kritizovat historii třeba do doby bronzové?
  Pro mě ať tam je sloup, vubec tuto prkotinu neřeším.
  Jen tak mimo a že jste stejně nehulákali když se odstraňovaly sochy třeba Masaryka, za vlády rudých fašounu. Zvláštní.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To je demagogie. Že se nestydíš!

   Nám není jedno, jestli tam bude stát pomník potupy a porobení národa.

   Smazat
  2. Proč je tak urputná a dlouhodobá snaha ho tam teda instalovat, když jsou důležitější věci?
   Ten sloup je set sakra důležitej a vaše pindy maj za cíl jenom mlžit!

   Smazat
  3. 15:15, kdo z diskutujících pamatuje na strhávání soch Masaryka? Pokud nemáte nic k věci, věnujte se tomu, k čemu nabádáte ostatní. Neřešte to.

   Smazat
  4. Vyhažte radní z okna a nebudou blbosti navrhovat!

   Smazat
 26. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. je to pravda, že v USA si nemůžete vypěstovat zeleninu na své vlastní zahradě u svého domu, protože vás mohou pokutovat kvůli tomu, že berete práci zelinářům ?

   Smazat
  2. 15:28, a za slepice v kurníku jdou rovnou do basy ;)
   Ovšem pravdou je, že třeba v takové Francii houbaře nepotkáte.

   Smazat
  3. 15:28
   A proč by to - ze svého - hlediska dělali. Odebírá jim to čas na vydělávání peněz. Ne, vážně. Slyšel jsem o tom, ale nevím, ale ani bych se nedivil.
   Tady máte odkaz na nějaké informace. Rozhodně si nepamatuji, že bych někdy viděl zeleninovou zahrádku jako třeba ještě není výjimkou u nás.

   https://www.freeglobe.cz/Articles/386-usa-za-drobne-pestitelstvi-do-vezeni-za-prechovavani-semen-tezke-tresty.aspx

   Smazat
 27. Spíš mě zaráží urputná snaha zakázat jeho instalaci. Náklady na jeho výrobu i instalaci nejsou z kapes daňových poplatníků, ale z dobrovolně sbírky, tedy z kapes těch, co by ho tam rádi měli zpět.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dobře, a máme nárok na jména včetně donátorů?

   Smazat
  2. Já bych rád na Hradě Disneyland. V poho najdu sponzory a nevidím na tom nic špatného. Z peněz daňových poplatníků nic nepůjde. Znám tisíce lidí, kteří by to uvítali, jelikož Hrad považují za přežitek z důvodu, že vládu máme stejně v Bruselu. Je to dobrý nápad?

   Smazat
  3. Peníze jsou od těch, kteří chtějí obnovit katolickou totalitu, netolerance a bludaření.

   Smazat
  4. Rytíř10. února 2020 17:01
   Chtějí zasmradit veřejný prostor. Ten není jejich, ale všech. Ptali se všech, zda si ten paskvil přejí? Vyhlásili referendum? Nikoliv, takže to je provatikánská lobbistická akce, přes zkorumpované politiky. P.K.

   Smazat
  5. 17:09, na Rytíře asi těžká otázka. Ale myslím, že tito lidé si i tak cestu ke státní kaše najdou vždy, s tím donátorstvím to v podobných případech nebo kdy není tak žhavé. Viz neziskovky.

   Smazat
  6. Možná by se víc líbilo Paní Marii, kdyby jste za ty (mezi sebou vybrané) peníze nakoupili Sunar a dali ho chudým dětem. Myslím, že existuje jeden krásný vzkaz - to co uděláte pro nejubožejšího z vás, jako by jste udělali pro mne. (omluvte, zda je citace nepřesná).

   Smazat
 28. Výstižně řečeno. Připravte se na kamenování.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Na Hrádečku stát může,VEŠkrnová tam bude pořádat dýchánky na počest udavače vodkoviče chrchla;-)

   Smazat
  2. Koupila si nove Dildo 15 ti rychlostni s vymenitelnou hlavici moznost pripojeni pro dve osoby

   Smazat
  3. Nádherná ukázka dvou super idiotu!!!!
   Dvořáku, medávno jste tady hřímal jak budete urážlivé a sprosté přízpěvky mazat a tohle je co??? 18:00 1:37

   Smazat
  4. 9,05
   Co je urážlivýho na VŠI a na tom,že byl Havel udavač!?Veš existuje a to,že byl Havel udavač a vlastizrádce je PRAVDA!

   Smazat
  5. 9:20 Jediná pravda je ta, že jseš naprosto nepotřebný idiot.Jen si sem chodíš léčit své mindráky hňupe!Ty nemít Havla tak nemáš o čem čmýrat.

   Smazat
  6. 11,45
   Proč sem lezeš ty retardovanej Onane,když tě tady všichni stejně mají jako NEužitečnýho idiota?!!!.-D
   Zřejmě rodová úchylka,že?

   Smazat
  7. 12:53 Nejsi všichni, Putlerprde, naopak jsi jen shluk smrdutých plynů z lejnolíhně této kremelské poloopice! - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   Smazat
 29. Máš stát je více ateistycký. Jak chcete obnovit katolickou víru ve státě, kde je víc jak 75% lidí co v Boha nevěří. To chce mokrý hadr na hlavu. Klid...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Rytíř10. února 2020 18:00
   Nás se neptejte, ale Vy byste to nejradši zopakovali, jako Habsbuskové. P.K.

   Smazat
  2. 18:00
   Na koho se obracíte? Já žádnou víru obnovovat nechci.

   Smazat
 30. Zakazat vsechny cirkve vzdy se to zvrhne v nejakou prasarnu sexuelni ,specielne v USA kde prcackari primo kraluji Debilie jim davaji k osukavani i sve dcery otcove prihlizeji s hubou otevrenou .Copak vam lidi nestacila katolicka cirkev v Evrope ,jeji zrudnosti sektarstvi samozrejme i zneuzivani deti (proto odstoupil take delostrelec Werhmachtu ze stolce neb kryl perverty)Srat na tu holotu za necim co je tajemstvi pro vsechny si tito lotri udelali dozivotni tepla bydla a oblbuji naivni a poloblbe lidicky

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zákazy jsou na nic. Stačí odebrat církvím majetky, které servali z lidí nebo je získaly komplotem se světskou mocí, jako v případě církevních tzv. restitucí. Ať si praktikují víru jakou chtějí, ale za své. Z rozpočtu jim nepatří ani koruna. Ostatně ani Ježíš netvrdil, že k víře je zapotřebí bohatství a zlaté chrámy.

   Smazat
 31. V tomto případě si tím nejsem tak jistý. Několik z osob, které přispěli a pokud vím ne jednou, osobně znám a rozhodně to nejsou podvodníci, kteří by žádali stát o peníze. Ti jsou hrdí na to, že přispěli ze svého už jen proto, aby dokázali, že stát nepotřebují na obnovu památky a jde to i bez něho.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 20:04
   V jakém případě si čím nejste jistý?
   Pokud máte informace o těch, kdo tento protičeský počin financuje, mohl byste zveřejnit jejich seznam?

   Smazat
 32. VIDITE HO SVINAKA - 20:08 ?
  On rika, ze Sv. Panna Marie je proticeska !
  Zase nejaky exoticky mongolsky strasak, se vam sere do
  kultury ? A vy si to nechate libit, vy prizdisraci ?

  ------------------------------------------------------------

  Od te doby, co my, aristokracie ceskeho naroda jsme utekli pred Komunisty / lidozrouty do civilizace , tak prumerny intelekt vaseho obcana sel rapidne dolu .

  Despoticky cizokrajni Cenzor vam ted vladne, ale uz dlouho nebude ! Smazal prispevky na obranu Kralovny nebeske !

  DO VEREJNE nadrze na extrementy se propadne, tak jako rimsky general v Jeruzaleme, 12 D.D.

  Ano panove, to ceka cenzora Dvoraka.
  nick HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Vy češi jste národ neznabohu,tak panenku Marii neber do úst

   Smazat
 33. Oprava - 12 A.D. (A.D. = Anno Domini = rok naseho pana = 12 let naseho netopoctu.)

  To je nas pochod dejinami ! Duse cenzoru jsou kulhave a v pochodu dejinami opozdene ! Jsou to NEANDRTALCI zijici mezi vami !
  NICK HONOLULU

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Zavři tu nevymáchanou dementní gerontotlamu,sajrajte z amianálu!!!!!

   Smazat
  2. 21:40 Co se týče Mr. Honolulu, buďme vděční, že navzdory cenzorům z NR, která není víc než platformou neobolševických podlidí*), ohrožujících bílou civilizaci ji vůbec tento vyjímečně rozumnej pán neodbytně navštěvuje! Páč na rozdíl od místních odulců)** v životě něco zažil a viděl, osobně krotil kafry v jihoafrickejch diamantovejch dolech za Iána Smitha a střílel komoušský opičáky na Limpopo a tak ví co bolševismus obnáší, ale místní přemřelá rudá sebranka si dovoluje takovýho machra cenzúrovat! Xindl kerej měl bejt popravenej nejpozdějc do Vánoc 89 a před popravou i mučenej tu dělá 30 let po Plyšáku cenzóry! To to ti "demokrati" a jiná havlistická svoloč teda dopracovala ...

   *) Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard když popisoval situaci v Rusku po svržení cara, definoval tamní obyvatele jako spodinu, kterou označil za nejvíce zdegenerované lidi na Zemi, a to v knize "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg

   Označil tamní typ podřadného člověka, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem jako podčlověka.

   **) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 34. 21:40 - "soudruhu" nadporuciku ! Prosim , chovejte se jako gentleman a ja vam za odmenu dovolim, polibit moji upocenou floridskou prdel.
  SVETLONOS - nick honolulu

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. spinava prdelni hmota ze smichovskeho cikana

   Smazat
  2. 6:36 Nejsi ze smíchova, Putlerpšouku, jsi jen pro smích! A z potratů cigorek archivovaných ve formáči sis "utopence" udělal sám! S tím ti nikdo nepomáhal ...

   Smazat
  3. Opičáčku, panovníkům se líbával lem roucha. Proč se vyjadřuješ tak prudérně se Smíchovským akcentem? Nenech cloumati svým majestátem.

   Smazat
 35. Já si přeji obnovit v Praze procesí Božího těla. Do bílých šatiček nevinnosti bych oblékl sociální pracovnice z Perlovy ulice. Každá by dostala košíček s lístky okvětí jiřin, které by rozhazovaly k radosti pracovníků úklidu po ulicích. Na pořádek by dbali pasáci na kraji ulice. Boží tělo pamatuji z dětských let a fakt mi chybí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. .... a nastala by nová éra římskokatolické církve.... možná by Putna zvěstoval nový příchod Krista.

   Smazat
  2. 13.57 Máte pravdu, možná by příchod stihl načasovat do šňůry "pochodů hrdosti" na úchylku veselých věřících jako turné po celém dekadentním "západfě".

   Smazat
 36. Redakce v cele s Vaclavem Dvorakem ,vyjmete z diskuse toho debila menecenneho

  OdpovědětSmazat
 37. 1:33 - Dvorak te nemusi vyjimat ! Staci, kdyz sem prestanes chodit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Táhni zpátky do papundeklu ty poblbanej podřadnej kýble amihoven!!!!!

   Smazat
  2. Tento cenzor co zfetován prdy téhle židočekistické poloopice z Kremlu - http://iks2010.info/wp-content/uploads/img/291912_original.png

   usiluje mermomocí zabránit tomu, aby i u nás proběhla důsledná dekomunizace jako v Chorvatsku, na Ukrajině a v Pobaltí, neb ho trápí přestava stát se součástí civilizovanýho světa, a touží i s námi zapadnout mezi tuhle smradlavou hordu ožralých, za bílýho dne v pochcaných teplákách křepčících zoufalců - https://www.youtube.com/watch?v=LhXXiVgILKQ

   odtud odtáhne jen s hrstku svých odulých kumpánů poté, co přičichne k sukovici co tuna držím v ruce! - https://vimeo.com/82853398

   Smazat
 38. Symbol potupy, a poroby Čechů může chtít obnovit jenom fricek katolík. Ten ať si ho postaví, ale jedině tak třeba do kuchyně, a pokleká k němu tak, až mu kolena zdřevění.

  OdpovědětSmazat
 39. Nejlepší by bylo nainstalovat maršála Koněva na vrchol marianského sloupu.
  Bude to nejlepší socha pražských hňupu.
  Adios mučačos (-:
  Marčelíno

  OdpovědětSmazat
 40. 11:34 Už je potřeba toho vraha Koněva konečně sundat a roztavit!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11,42
   Ožralá busta udavače Havla je na vyhození,VEŠkrnová tě prosí,aby ses jí ujmul a vystavil na zahradě nebo v nejbližším gasthausu.-D

   Smazat
  2. Jsem pro likvidaci obou těchto rasozrádných gaunerů! Nahradit by je měl monument Největšího Němce, páč jak si v srpnu 45 v Berchtesgadenu do svého deníku poznamenal samotný JFK:

   „Kdokoli, kdo navštívil tato místa, si dokáže představit, že za pár let se Hitler vynoří z nenávisti, která ho nyní obklopuje, a bude považován za jednu z největších postav, jaká kdy žila.“ A dále pokračoval: „Na způsobu jakým žil a jak zemřel, je něco tajemného, co ho přežije a zůstane živé. Stane se z něj legenda.“

   Nenastal náhodou takhle už ten čas?

   Smazat
 41. Začalo to buzničkama,dnes sloupem a zítra prolomí Benešovi dekrety.
  Dnešní honorace v praglu je více bolševicky aktivní jak za Gotwalda.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11,47
   ¨Ty dekrety už dávno v 90.letech prolomil neoprávněným navrácením majetků sobě a Poserplínovi ze Šláfendreka(a nejen jim)vodkovič udavač Havel!!!!

   Smazat
 42. Je to všechno ještě horší!!!
  Je to první krok k restituci Staroměstského náměstí v Praze!!!:
  https://www.marianskysloup.cz/clanky/aktuality/prvni-krok-k-restituci-staromestskeho-namesti-v-praze.html

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Jen pro info - "restituce" neznamená "privatizace", ale navrácení do původního stavu... ;-)

   Smazat
  2. Jen jde o to, jestli je tou restitucí zamýšleno navrácení do původního stavu jak tvrdí, nebo jde o krytí zájmu budoucích nároků restitucí majetkových. Ze zkušeností u všeho jde nakonec vždycky o prachy...

   Smazat
  3. Co to tu plácáte o restituci náměstí? To já mohu trvat na restituci do románské podoby, nebo podoby z doby Karla IV, nebo vrácení zlatého kalichu na Týn, nebo aby zase od Kafků koukali okénkem do sv.Mikuláše, nebo aby zase v domě U Bránka šmidlal Albert Einstein na housle. Doba jde po náměstích a ty mění své podoby. Svalením symbolu útlaku byl stvrzen toho útlaku konec i v symbolické rovině. Postavením té trapné napodobeniny nás chtějí symbolicky ubezpečit katoličtí prevíti, že doba díky naší netečnosti couvá do středověku!

   Smazat
  4. 15:50 souhlas, ale pak chci návrat k chudým bratrům ze Soluně. K jejich církvi, která nám dala písmo a nic nebrala. To je původní stav.

   Smazat
 43. 14,52
  Kotalík i Siegl jsou skutečně""""Češi"""""" ala Emanuel Moravec a Wenzl udavač Havel!!!!!

  OdpovědětSmazat
 44. Je neuvěřitelné kolik "osobností" prosazuje či obhajuje toto "znovuvztyčení" sloupu. Samozřejmě že buď lžou nebo jsou to užiteční idioti, neboť každý pomník je hlavně symbol. Pokud by nebyl zbořen, žili bychom s ním, ale jeho "znovuvztyčení" je samozřejmě vzkazem lokajů, že opět zaujali svá místa ve službě. A Knižák dokonce navrhoval přesunutí Husa na Karlovo náměstí...

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Knížák je známý nabubřelý tupan.

   Smazat
  2. 20;30
   Ovšem v pseudokauze s Dášenkou byl dobrej!☺

   Smazat
 45. Žijeme znovu v době TEMNA - č. 2. A je tedy logické, že páni, kteří se dostali k moci, jednají jako jejich předchůdci. Habsburkové a cizácká šlechta, kteří vyhnali české evangelíky ze země a rozkradli majetek jejich i majetek zemí Koruny české - oč byli jiní, než ti dnešní, co rozkradli majetek státu a občanů za 10 bilionů ještě hodnotné Kč! (Dnes x 10). TEMNO, TEMNO a ZASE TEMNO. Jen je otázkou, zda bude mít národ i dost sil a snah pro 2. národním obrození, když tak zejména omladina propadá euronacismu a boji s "židobolševismem". Mariánský sloup, proč ne zrovna pomník Adolfu Hitlerovi, odpovídalo by to lépe soudobé pražské politické mentalitě! A dole by mohl stát droboučký hajlující Hřib-Satan. To by bylo povedené a za nápad nežádám autorský honorář!

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.