Reklama

neděle 16. února 2020

Milý pane Andreji

Václav Špíka
16. 2. 2020
Pan inženýr Václav Špíka nám poskytl text dopisu,který před několika dny adresoval současnému premiérovi Andresi Babišovi. I když v redakci Nové republiky nejsme zrovna velcí nadšenci pro pana Babiše, přetiskujeme s dovolením autora text dopisu, protože nejen reaguje na zde otištěný článek pana Lubomíra Mana, ale obsahuje i postřehy a připomínky, které budou jistojistě podnětem k další věcné diskuzi i na těchto stránkách. 

Vážený pane předsedo vlády,

patřím mezi Vaše příznivce, kteří vysoce oceňují, že pracujete od rána do večera, ovládáte několik jazyků a přední zahraniční státníci s Vámi jednají jak rovný s rovným, řešíte spoustu věcí, které se v předchozích letech trvale zhoršovaly. K napsání tohoto otevřeného dopisu mě přiměl článek L. Mana „Mám pro premiéra Babiše dvě zprávy“, který vyšel na novarepublika.cz dne 1.12.2019 a ve kterém m.j. uvádí, že u řady Vašich „fandů“ nadšení pro Vás ochladlo. Uvedu zde věci, které by se dle mého názoru měly dělat jinak a dále činnosti, s kterými by bylo třeba neprodleně začít.

Začnu Vaším nešťastně sebekritickým „novoročním“ projevem. Patrně jste se domníval, že tím zmenšíte nenávist Vašich nepřátel. Ale to byl velký omyl, jedná se o typ lidí, jejichž povahu jsem popsal ve svém článku „Protimasarykovský HNUS a Čapí hnízdo“, který vyšel na „novarepublika.cz“ dne 18.9.2019. Aby tito lidé své chování k Vám změnili, musí z Vás ucítit sílu. Jakékoliv ústupky jejich žlučovitou nenávist jen zesílí. Zcela opačný účinek na většinu lidi také má Vaše tvrzení, že všechno je výborné. Skutečnou pravdu máte ve svém životopise na „anobudelip.cz“ kde uvádíte: „Dluhy, skoro žádné investice, zmrazování příjmu občanů a hlavně korupce, kam se člověk podívá“. Tak tomu bylo do nedávna a jistě se to přes noc nezměnilo. Podle mého názoru by bylo velmi účelné, tyto věci rozebírat a věcná fakta o těchto minulých věcech pravidelně uveřejňovat. Vy na to samozřejmě nemáte čas, ale mohl byste tím pověřit jiné.

Dále bych se chtěl věnovat spoluúčasti vysokých státních zástupců na štvanici proti Vám. Obecně správná nutnost nezávislosti soudů a státních zástupců se u nás často zvrhává v naprostou nezodpovědnost a svévoli, protože novináři i odborníci se neodvažují na hrubé justiční chyby a přešlapy poukazovat. Ve svém výšeuvedeném článku jsem vyčíslil, že náklady vynaložené na Vaše „trestní stíhání“ dosáhly už před koncem loňského roku několik milionů korun. A nyní nejvyšší státní zástupce prohlásí proběhlé vyšetřování za nekvalitní a dle zpráv v tisku dokonce radí vyšetřovatelům, jak zkonstruovat obvinění proti Vám. Že prý majitelé Čapího hnízda neuvedli ve své žádosti, že za úvěr u banky ručí Agrofert. Ten kdo o žádosti rozhoduje, potřebuje potvrzení, že banka úvěr poskytne a jestli k tomu banka vyžaduje nějaké ručení, ho nezajímá. Nejvyšší státní zástupce prostě z nějakého důvodu Vás chce dostat za každou cenu před soud. Teď prý dokonce uložil policii začít se zabývat trestním oznámením předsedkyně TOP09 na co? Na dotace pro Agrofert. Tomu se ani nechce věřit.

Pokud tedy má vláda možnost nejvyššího státního zástupce odvolat (jak se uvádí v novinách), je třeba jednat. Závažných právních důvodů existuje celá řada, například několikaletá krajně nechutná aféra kolem Aleny Vitáskové. Hlavně Vás nesmí odrazovat to, že pak Vaši úhlavní nepřátelé začnou povykovat, že se mstíte.

Zde také pokládám za omyl, že jste odmítl návrh prezidenta Zemana na udělení Vám abolice. Tím by právně celá záležitost v podstatě skončila a Vy jste se tím už nemusel zatěžovat a mohl jste na uvedené štváče dělat dlouhý nos.

Je jistě velmi škodlivé i pro republiku, že různí vysoce postavení lidé neustále povykují v zahraničí, že jste vlastně kriminálník. Před několika dny se dokonce z jejich iniciativy Vámi zabýval i Evropský parlament. Na ničem se samozřejmě neusnesl, kromě toho, že k nám pošle podrobnou kontrolu na všechno možné. Díky těmto lidem a stranám dnes celá Evropa ví, že Češi jsou národ zákeřných udavačů a jistě se zpřísní i dohled nad schvalováním dotací naší republice. Světově uznávaný francouzský ekonom Thomas Piketty poměrně nedávno spočítal, že noví členové EU se svým bohatstvím původním členům nejen nepřibližují, ale vzdalují, protože z nich odtéká více peněz, než přitéká. Z Polska odtéká o 75% více, než dostává, Ze Slovenska o 90%. no a z ČR o 300%. A "Protimasarykovský HNUS" usiluje o to, aby se to ještě zhoršilo.

Pokládám za velmi dobrou Vaši myšlenku, že stát je nutno řídit jako firmu. Jistě v tom smyslu, že pracovníci státní správy, zejména ti vedoucí, budou pracovat s cílem co nejvíce prospět "firmě", čili státu. Bohužel naše státní správa byla odborně i morálně pravicí zcela rozvrácena a je zcela nezbytné to začít energicky napravovat. Nyní jste se sám na projektu elektronických dálničních známek přesvědčil, že mnohé zakázky jsou předraženy až o stovky procent.

Nedávno jsem zase měl ostřejší diskusi s pracovnicí mého operátora, která tvrdila, že to co se mnou dohodli neplatí a platí to, co mají napsáno někde u nich na záměrně zcela nepřehledných podkladech. Už před několika lety jsem měl podobný konflikt a operátor ustoupil poté, co jsem o tom napsal tehdejšímu premiérovi Sobotkovi. Když jsem jí to řekl, opovržlivým tónem prohlásila, že žádný premiér mi nepomůže "a Babiš už vůbec ne".

Za účelem možnosti snížení poplatků jste poměrně nedávno s operátory jednal a potom si stěžoval, že Vám nedodali podklady, které jste požadoval. Oni se Vám pak posmívali, že veškeré tyto informace má Český telekomunikační úřad. To měli samozřejmě pravdu. A to je podstata celé věci. Kdybyste zjistil, za kolik telefonují a internetují příslušní pracovníci ČTU, jistě byste zjistil, že v důsledku toho pracují pro operátory a ne pro obyvatele. Už v březnu 2017 se na IDNES uvádělo, že ministerští úředníci platí za neomezené volání 27 Kč měsíčně a k tomu mají 20 GB za 70 Kč měsíčně, což je nepatrný zlomek toho, co platí občané.

Podle veřejně dostupných informací je v některých evropských státech cena telefonování a přenosu dat i desetkrát levnější, než u nás. Čili je třeba energicky dosáhnout snížení poplatků soukromých uživatelů telekomunikačních služeb nejméně o polovinu. V našem systému dosahují operátoři ročně miliardových bezpracných zisků. Dokonce ještě ani není signál na většině tras pražského metra, což např. v Japonsku bylo už před čtvrt stoletím.

Poslední věcí, které bych se chtěl zde věnovat, je zdravotnictví. Pravice totiž rozvrátila dříve existující organizaci a zavedla tam do značné míry trhovecké hokynaření.

Ministr Vojtěch sice intenzívně pracuje, ale zdravotnictví nevidí jako systém, který je třeba napravit. Zdravotnictví je pro něho změť detailů, které se snaží jednotlivě řešit. Tím ale k zásadnímu zlepšení nemůže dojít.

Uvedu zde jeden příklad. Vyšetření očí na optické koherentní tomografii (OCT) bylo prováděno bezplatně a od 1.1.2015 bylo zpoplatněno. Většina ambulancí vybírá 300 Kč za jedno oko, některé 250 Kč, Fakultní nemocnice Ostrava 450 Kč. Čili každé zařízení může chtít, kolik chce. Pacienta vyšetří a požadují příslušnou částku. Bohužel drtivá většina našich lidí zaplatí bez řečí i když tento postup je v rozporu s právními předpisy. Lékař může nabídnout pacientovi placené vyšetření, ale při tom musí uvést, které vyšetření je hrazené pojišťovnou, v čem je zatím nehrazené vyšetření lepší a teprve po souhlasu pacienta mu zpoplatněné vyšetření provést. V loňském únoru jsem si o tom dopisoval s ministrem, ale k ničemu to nevedlo a tak se už šestým rokem vybírají protiprávně desítky milionů korun ročně (podle mých zkušeností především od důchodců).

Velmi nebezpečným problémem našeho zdravotnictví jsou chybějící lékaři v některých venkovských oblastech a vysoký věkový průměr praktických lékařů pro dospělé i dětských. Mě osobně velmi překvapuje, že nikde nejsou zveřejněny a analyzovány údaje o počtu lékařů celkem a vývoj počtu jednotlivých odborností. Sám jste před asi dvěma třemi roky řekl, že lékařů přibývá. Pokud je to pravda, je příčinou uvedených nedostatků špatná práce zdravotních pojišťoven. Proč by nějaký lékař šel pracovat jako praktik někam na venkov, když ho pojišťovna bohatě zaplatí ve funkci specialisty ve velkém městě. Ministr zdravotnictví se sice nedávno radoval, že zvýšením finančních prostředků lékařským fakultám stoupl počet studujících mediciny o 20%, ale systémové chyby není možno uspokojivě a dlouhodobě řešit dodatečným přiléváním peněz.

Za ministra zdravotnictví MUDr. Hegera byl v televizi známý pořad "Máte slovo", kde ministr řekl, že je nutno udělat pořadníky na ortopedické operace (kyčlí), aby někteří pacienti nečekali příliš dlouho. Na to reagoval tehdejší ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Horák, že toto není třeba, protože kapacity ortopedických operací jsou zcela nevytížené. Bylo by jistě velmi zajímavé to podrobně rozebrat, ale moderátorka pí Jílková samozřejmě ihned odvedla téma diskuse jinam a nedovolila tento velmi zajímavý a důležitý rozpor vysvětlit.

Dnes se ustálilo objednávání k tzv. odborným lékařům často i na několik měsíců dopředu a je oprávněně možno se domnívat, že je to záměrně organizované. Lékařská komora totiž dlouhodobě vychovává lékaře k tomu, aby pracovali s nechutí, co nejméně a byli přesvědčeni, že strašlivě dřou za pár šestáků. Tento stav se nemůže zlepšit, pokud Ministerstvo zdravotnictví nebude mít m.j. i odborně zdůvodněné kapacitní propočty zdravotnických odborností.

Vážený pane předsedo vlády, myslím, že už jsem toho napsal dost a nebudu tedy pokračovat. Celkově se domnívám, že k řešení uvedených a mnoha dalších nedostatků je nezbytné ustavit a mít k dispozici týmy vysoce kvalifikovaných odborníků, kteří budou rozbory a návrhy řešení zabezpečovat. Za nejdůležitější však považuji začít razantně zvyšovat úroveň nejen ministerstev, ale státní správy vůbec. A to je velmi obtížný a dlouhodobý úkol.

S přátelským pozdravem

Ing. Václav Špíka

55 komentářů :

 1. Musím se zastat lékařů,vždyť složili Harpagonovu přísahu již při promoci a teď samozřejmě lezou i do parlamentu a senátu,aby přísaze učinili zadost.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Přísaha lékařů je Hippokratova. Harpagon je ústřeední postava z Moliérova "Lakomce".

   Vymazat
  2. No jo, v tom je prave ten vtip...

   Vymazat
  3. 19:06
   Konečně vím, proč je v knihách tolik vysvětlivek.

   Vymazat
  4. Kluci, tady je dnes sranda.

   Vymazat
  5. Myslím, že ta přísaha se správně jmenuje Herostratova , jestli se nepletu...

   Vymazat
  6. Ale kdepak, Herodesova přeci, Jó, Herodes, to byl král, ten se s nikým nemazal. (Když už jsme u toho vtipkování.) Pan Špka vyjádřil poměrně přesně spoustu věcí, ale řekněte mi někdo koho tedy místo Babíše, když ten "nestíhá"?

   Vymazat
  7. 13.16
   Tuším, ale neřeknu. Zatím vidím dva kandidáty, z nichž jeden je žena. A víc neřeknu.

   Vymazat
  8. 18:14 Mně to přijde vtipný. :-)

   Vymazat
  9. Koník a Milan. Jestli mě paměť nešálí, tak premiéra jmenuje prezident, dle vlastní úvahy, a většinou tradičně předsedu vítězné strany ve volbách. Tak to pánové snad ani neřešte. Resp. pakliže se nezanášíte myšlenkou zvítězit v prezidentských volbách. :-)

   Vymazat
  10. A? Proč bych se drobátko nezasnil?

   Vymazat
 2. Počet státních úředníků od roku 89 narostl na trojnásobek a když si k tomu připočteme rodinné příslušníky a známé, nemůže se ve volbách prosadit partaj co na ně nemá vazby. Při současných technických možnostech je to otřesné. Nebude to asi dlouho trvat a budem potřebovat potvrzení na použití toalety.

  OdpovědětVymazat
 3. Tedy představa, jak Babiš sekne s Agrofertem, aby mohl za almužnu od rána do noci pracovat pro blaho lidu, je poněkud legrační. Chápu, že ho někdo, kdo v letech 1998-2014 neviděl do zákulisí, volí jako nejmenší zlo, ale tohle už je trošičku přes čáru. Mimochodem, Babiš už je dávno s EU jedna ruka, ti ho rozhodně nepotopí.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Rozhodně jsem si nevšiml žádných "rukou" kterými by byl pan Babiš s EU "jedna ruka" dokonce "už dávno" Jestliže je jednou někdo státník, musí se jako státník chovat, dodržovat předepsaný ceremoniál na všech jednáních jichž se zúčastňuje - nemůže vystupovat jako pacholek od krav - to není stejné jako psát trapárny u PC každý den od rána do večera a žvatlat státnické moudrosti dříve narozených, kteří de facto právě a zrovna vyzvonili to, co zde teď je - dříve brblali, teď brblají znovu a zas. Nečetl jsem zatím na diskuzích zmínku o tom, že pan Babiš již Agrofert nevlastní, a že se i zřekl svého platu - od samého začátku a dává ho na charitu. Zatím žádný frajer nic takového neudělal, ani paskřivci, kteří smolí své nenávistní blebty na všechny diskuze kam to jde. Bylo by možné, že někam některý ten žblebta od PC napíše, že se zřekl svého důchodu ve prospěch charity? Nenávist, posedlost a zaujatost diskuzních žblebtů proti premiérovi, vše do mrtě naočkováno mediální žumpou (Novinky.cz) placenou "západem" aby v ČR rozeštvala lidi proti sobě, je už diagnoza.

   Vymazat
  2. Nejvíc mě baví fakt, že volby dopadly tak, že bez Babiše to nejde. Pořád je vyčítáno, že lidé neumí volit, neumí rozhodovat, musím za sebe dodat, a to ještě nikdo nekontroloval lístky po volbách, jak přesně se počítalo. Jen jednou se přepočítávalo a víme jak to dopadlo ….A novoroční projevy si kromě presidenta mohli odpustit všichni, ale musí se zviditelňovat.

   Vymazat
 4. Připosraný Novoroční projev si pan Babiš mohl vskutku odpustit, určitě tím své odpůrce neoslni, naopak. Na druhé straně, ať je to jak chce, je to dozajista to nejlepší, co tady od r.1989 bylo, včetně prezidenta Zemana.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Já jsem si novoroční projev pana premiéra poslechl se zájmem. Jak ho může někdo hodnotit takhle sprostě, považuji za nenormální. Za duševní zmrzačenost. Když se mi něco nelíbí, neposlouchám to, ale abych si to vyslechl a pak to kritizoval? A co ty připosrané diskuzní plky, kteří někteří závisláci na PC a žvástech každý den smolí? Taky by si je mohli vskutku odpustit? Projevy státníků nejsou určeny k tomu, aby kohokoliv u TV oslnily, ale aby byly věcné a výstižné tomu, co je, co by mohlo a mělo být, co je v možnostech ke splnění a co není reálné. Žádná vláda nemůže za pár let spravit a napravit bezmála třicetileté svinstvo, okrádání, drancování, prodávání a rozkrádání.

   Vymazat
  2. 19:34 No vidíte, nevím proč tolik žluči, vždyť jsme se v podstatě ve všem shodli ?

   Vymazat
  3. No tak 19.54 ... pokud jde o tu žluč, mám ještě žlučník v pořádku a neprochlastanej, ale napsat o novoročním projevu "připosranej" je na mně dost silný kafe! A to i když by se projev - dejme tomu - příliš nepovedl. Jak už jsem napsal, státnictví je pevně spojeno s povinnostmi diplomacie, a diplomat musí v první řadě být korektní na všechny strany, protože kdyby nebyl, našla by se spousta duševních mrzáčků, kteří číhají u TV, PC a všude možně na nějaké to "zaškobrtnutíčko" a pak už jim huby jedou a jedou! Mrzáčci zprava, mrzáčci zleva, mrzáčci zepředu, mrzáčci zezadu... dnes musí každý státník naprosto ignorovat tlupy mrzáčků podporovaných zkorumpovanou mediální žumpou, učelově řízenou, aby prošpikovala současnou společnost nenávistí. S chutí do toho, půl je hotovo! Byly časy, kdy lékaři, učitelé, ředitelé, vedoucí, a tak dále... byly považováni za autority, a těšili se plnému respektu. To dnes padlo - dnes je společnost zvrácená, učitele lze fackovat, autoritám a státníkům se lze veřejně pošklebovat, lze na ně útočit nejen verbálně, ale i věcně ( zabití Hussajna a Kaddafího bylo odporné zvěrstvo) ale všechno jde. Opakuji -společnost i svět sám o sobě je zvrácený. Co je to nějaký "novoroční projev"? Všechno je dnes fuk - jen zdroj kritiky, pošklebování a mediálních žvatlanic. A pokud jde o "připosranost" samu o sobě? Tak připosranej je dnes úplně každej! Představa vyprazdňujícího a posléze prázdného žlabu je děsivá! Umrzlí bezdomovci jsou pro nás memento mori - uchvátí-li tě, zahyneš. A nejede přes to vlak!

   Vymazat
  4. 20:40 Bezpochyby, páč masy jsou zženštilé a potřebují být vedeny, ale nesmí mít v čele nějakého ráčkujícího opilce, profesůrka s hláskem jako konipásek a ukradeným perem v kalhotách, nebo uslintanýho žvanila s holí či šimpanzoidního jako krysa z kanálu pištícího estebana, ae ani ryšouna s papírkem a krosnou na hrbu, nýbrž potřebují muže s holínkami, který udeří do stolu a zařve: "Toto je správná cesta!"
   A tak to dnes mohu shrnout prohlášením, že já jako neznámý jedinec jsem povstal proti neobolševismu a zahájil boj s tímto rudým lejnem a neskončím, dokud jako jev definitivně nezmizí ze života nejen Čechů!!! Jen napneme-li k tomuto posvátnému cíli veškeré své síly, vůli, důmysl, píli a houževnatost, jen pak budeme moci opět začít stoupat k výšinám, tak jako kdysi naši dávní předkové, kteří nedostali výsadní postavení na Zemi darem, nýbrž si ho museli za cenu nesmírné brutality vybojovat!

   „Dav nepotřebuje vůdce, ale koně, kteří by táhli jeho káru, kam on si přeje. Vůdce potřebujeme my. Proto je obdivujeme. Ne dav, ale elita uctívá Fridricha, Napoleona, Hitlera.“ Rudolf Jičín

   Vymazat
 5. Ten dopis je jistě zajímavý,bohužel ale, zřejmě z neznalosti souvislostí,ukazuje na příčiny problémů, ve zdravotnictví předně, které jsou v lepším případě zavádějící a nepodstatné, v horším nepravdivé.
  Například,ortopedických kapacit je skutečně dostatek, ale pojišťovna zaplatí pouze smluvně dojendnaný objem, počet, příslušných operací. Co je nad to, hradí nemocmice ze svého.Atd.
  Co se týká chybějících lékařů, pak jednou z významných příčin je odchod mladých absolventů za hranice, a nikoliv jen z finančních důvodů. Je známo, že každý mladý lékař, bez ohledu na obor, kterému se chce nakonec věnovat, musí projít po šesti letech studia ještě dlouhou a náročnou atestací, kterou může získat pouze na pracovištích s akreditací. Nejenže si ta pracoviště žárlivě stráží svůj status, ale studium s praxí je u nás daleko delší a náročnější, než např. v sousedním Německu.A nakonec, zájemce z jiných zemí, zpravidla východoevropských, se snaží maximálně znechutit a odrovnat, protože si přece nebudou "hřát na prsou stávkokaze".
  Vždy jsem byl pro bezplatné školství a rovný přístup ke vzdělání. Ale po letech skutečně otřesného systému vzdělávání v této zemi se kloním k tomu, že některé profese musí být v režimu placeného studia. Za studium platit. S tím, že pokud se student zaváže po ukončení studia odpracovat si příslušný čas v České republice, bude mu studium hradit stát. A bude mu garantovat slušný plat a slušné zacházení. V případě, že se přesto rozhodne jít pracovat ven, peníze vrátí s patřičnou přirážkou. U lékařských povolání by to mělo platit okamžitě a stoprocentně,u dalších profesí je to otázka diskuse. Diskuse zejména o tom, jak která profese je z hledisla státu nezbytná a životně důležitá. Soudím např. , že politolog či politický geograf (a jiné podobné obskurní profese) si má každý hradit soprocentně sám. A určitě jsou náměty na další.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Současné zdravotnictví je totálně v hajzlu - je to už jen byznys, nic více! Zbohatlickým a vlivným zmetkům se dostává ve špitálech a jinde úplně jiného přístupu lékařů a personálu, než obyčejným lidem. S obyčejnými lidmi se zachází jako s bezvýznamným póvlem, hlavně se na každém zkouší celá řada léků a prášků, aniž by se vysvětlilo proč a k čemu to má být. Všechno je to dobytek, a důkazem o tom nejmarkantnějším je skutečnost, že léky se staly předmětem reklam - v každém časopise, v bulváru, v TV magazínech, v televizi - je hromada reklam na léčivo, léky a doplňky stravy, přičemž každý organizmus snáší syntetické vitaminy, hormony a jiné svinstvo jinak, někoho to může i těžce poškodit, případně i zabít. Kdyby ministerstvo zdravotnictví fungovalo jak má, tyto aktivity by byly přísně zakázány, stejně jako vyvážení léků za hranice.Tady každý na všechno kašle, jen se žvaní a žvatlá. Všichni mají zadek sevřený strachy před zbohatlickými žoky peněz, bojí se jejich právníků a všeho toho šmedjdu ( viz Diag Human) protože nejsou pořádné ZÁKONY! Kdyby byly od počátku ZÁKONY! žádný zbohatlický šmejd by si tady nic nedovolil, jenže režim zbohatlické šmejdy potřeboval. Teď každý čumí jak se to všechno posralo, ale vydat zákony se bojí. Celé je to v hajzlu! Četl jsem, že jeden prodavač e-cigaret dostal poměrně velkou pokutu za to, že si na dveře své prodejny vylepil plakátek s nabídkou prodeje e-cigaret. Takže - tohle se nesmí, a oblbovat lidi nabídkami doplňků stravy a léků k orálnímu užívání, které mohou i poškodit zdraví -to se smí? Tenhle režim je od a až do zet od samého začátku jen odporné pokrytectví - nic víc.

   Vymazat
  2. 18:52 já se za komunistů, v padesátých letech, vyučil v jednom z tehdy pouze dvouletých učebních oborů (původ mi neumožnil pokračovat na střední škole, třebaže jsem byl premiantem třídy), kdy odborný výcvik obnášel tři dny v týdnu po osmi hodinách, stejně tak školní příprava tři dny v týdnu po osmi vyučovacích jednotkách. To s internátním ubytováním, kvalitní stravou 4 x denně, když jsme každý do sebe narval, co se vešlo. Vše zcela bezplatně, ovšem v ryze vojenském denním režimu. S ukončením jsme dostali vybrat ze čtyřech podniků, tři vzdálené okolo 100 km od vlastního bydliště, každý z nich s omezeným počtem požadovaných míst. Vybírali jsme v pořadí podle prospěchu, takže na některé zbylo to, o co předchozí nestáli.
   To „zadarmo“ ovšem znamenalo „umístěnku“ se závazkem odpracovat tam 5 let (vojenskou základní službu v to nepočítaje) se sankcí za každý takto neodpracovaný rok zaplatit podíl z 24 800 Kčs (tolik později stál „lidový“ automobil Spartak). A víte, že mi to nepřišlo nijak divné?
   Nastoupil jsem 120 km daleko od "domova", podnikem jsme byli na tehdejší dobu luxusně a skoro zadarmo ubytování, oběd či večeře v závodní jídelně byly za Kčs 1,40, závodní praktický i zubní lékař přes nádvoří, stejně tak vedení tělovýchovné sportovní "jednoty" (jak se to onehdá jmenovalo) s jedenácti oddíly pro různé sporty. Realizoval jsem se v tehdy nepříliš preferovaném tenisu (buržoasní sport) a lyžování, když víkend na podnikové chatě (Špindl) s cestou, přenocováním a stravou byl za Kčs 15. A potom, kdy se rozvinul lyžařský oddíl a já se stal členem soutěžního družstva, bylo to zadarmo s tím, že na "registračku" s výkonnostní třídou byla sedačková lanovka ze Svatého Petra na Pláně, jízda, za Kčs 1,20, při „sportovních soustředěních“ a závodech zdarma, často i s refundací výdělku! Na léto jsem si se Svazarmem dopřál bezmotorového létání, vzlet z navijáku Kčs 5, aerovlekem Kčs 15.
   Po půl roce zaměstnání jsem vydělával, podle odpracovaných hodin, okolo Kčs 1230 čistého, což v průběhu let přiměřeně narůstalo. To je ovšem už jiný příběh. Rozumí se, že takhle si mě režim koupil, že? Banány a leccos jiného mi nechybělo, nějak jsem chápal, proč to či ono zrovna na pultu není. Dokonce i to, proč devizy byly dlouho téměř nedostupnou věcí.
   Doufám, že když zmiňuji „umístěnky“ za vzdělání zdarma, neporušuji zákon zakazující propagaci totalitních režimů. Ostatní je stručným výpisem z mého životního příběhu. Holá fakta s počátkem před šedesáti devíti lety!

   Vymazat
 6. Ceny vyšetření jsou různé, protože každé zdravotnické zařízení má jiné náklady. Každé musí mít kalkulaci a podle toho mu pak vychází cena.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No to je paráda! To by taky rohlíky mohly všude mít jinou cenu, protože každé pekařství má jiné podmínky a jinou režii? A co takhle nějaké závazné normy? 40 let tady byl v podobných věcech pořádek a řád - a teď to prostě nejde?

   Vymazat
 7. Babiš sám o sobě je mi sympatický. Volit bych jeho stranu nikdy nemohl. Monstra jako Jourová a jeho evropští poslanci, někteří ministři jako Metnar nebo hejtman Vondrák, jsou důvodem, proč je volit nemohu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. I z toho ministra zdravotnictví se klube pěkný hajzlík - viz rušení psychiatrických léčeben za účelem jejich privatizace a vyhazováním odborníků v oboru z malicheraných důvodů.

   Vymazat
  2. Jenom jestli to není státnická moudrost a nutnost.Postižených cvoků, blbů, dementů a všelijakých trotlů je už tolik, a pořád přibývají, že by to státní zdravotnictví nejspíš položilo na lopatky. Upřímně - nechtěl bych být majitelem cvokhausu ani za nic.

   Vymazat
  3. 19:31 Souhlasím s vámi a ještě je špatné že třetina jeho poslanců je liberální to je nejhorší.

   Vymazat
  4. 19:31 jasně, až se vám rozplácne moucha na předním skle, auto zahoďte.
   Představte si, já pro zlost režimu volím komunisty. Ti zas diferencovaně, podporují Babiše. Já vím, žádní komunisté už to dávno nejsou a Babiš je pouze a jen to nejméně blbé ze špatného.
   K volbám se ale, ze zcela racionálních důvodů, chodit musí. Tak přemýšlejte.

   Vymazat
 8. 19:47 Lekárska veda je najväčší podvod v histórii celého ľudstva
  https://www.youtube.com/watch?v=QvXETnj8rB0
  https://www.youtube.com/watch?v=Jz85bPCUBxA
  lékaři zabijáci

  OdpovědětVymazat
 9. Zdejší debata začala docela zábavně, dál to bylo skoro smutné. ANO přetéká kariéristy, já je nevolil, ale na druhé straně, kdybych byl mocnář já, tak z Babiše udělám ministra financí. Kalouskové mu nesahají ani po kotníky. Čapí hnízdo je pitomost a kdyby nebylo tak si Topka něco vymyslí. Lid to pochopil a histerie okolo lexbabiš mu naopak přihrává další hlasy. Myslím si, že je pod takovou kontrolou, jakou nemá nikdo. Projev jsem nečetl a číst nebudu, jsem pragmatik a za projevy si chleba nekoupím. Humorem skončím, pro útoky na premiéra si Topka pořídila Chvilky a kdyby i ty vyčichly, jsou v záloze neziskovky. U Babiše si cením upřímnosti - má rád peníze, ta druhá strana moralizuje a tváří se jako svatí altruisté, ale jde jim taky o peníze.

  OdpovědětVymazat
 10. 19:49 a dokonce v Rusku, tehdy SSSR byla cena zboží vyražena i na kávové lžičce a na všem. To ovšem potom nešlo přirážet a krást na všem na co si vzpomenete, ať je to jakákoliv kontrola to se zlodějům líbit určitě nebude a proto tolik řvou jako třeba kadeřnice které jedou tvrdě načerno. Hej hou


  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 2:10 Rudý dědečku, vaše komentáře čtu ráda, ale to, o čem tu mluvíte je socialismus s pevně stanovenými cenami. V kapitalismu má vše takovou cenu, jakou je někdo ochotný za určitý produkt dát. Přece není možné, aby domácí pekárna pekla rohlíky v jiné gramáži, v jiném složení a prodávala je za stejnou cenu, jako dodává další pekárna v gramáži dvoutřetinové a konzistenci gumové. A ta pekárnička stojí na náměstíčku, kde jsou mastné nájmy a lidé tam přesto stojí frontu. Tak. A to jsou zloději?
   Popisuji situaci z Prahy a to náměstíčko je Jiřího z Poděbrad, a když jsou trhy, tak lze v této lokalitě koupit pečivo nejrůznější ceny i kvality. Každý si vybere. Co na tom chcete kontrolovat?
   A s kadeřnicemi je to docela podobné.

   Vymazat
  2. A co elektřina, voda, potraviny, bydlení, koncesionářské poplatky atd.? Může si někdo dovolit nedat nadiktovanou cenu? Tady žádná "ochota" neplatí.

   Vymazat
 11. Ať je Babiš výkonný jak chce, pokud má v plánu pozvat do Mošnova americké okupanty, je NEVOLITELNÝ.
  Podívejte se, co dělají "jeho" lidé už od dob Stropnického a je vymalováno! Vítač okupantů Vondrák už je jen poslední kapka.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ami okupanty či Deutscheokupanten jednoznačně odmítá jedině KSČM... U ostatních partají je to jen otázkou ceny, vydíratelnosti, a následné kooptace "doporučených" vyvolených vykonavatelů globálního dobra...

   Takže jde, jako vždy, o volbu pro Český Národ nejmenšího reálného zla. A zatím je Anrej Babiš nejlepším popřevratovým premierem... Nezapomínejme(!), že žijeme v Malém Jeruzalémě... v obklíčení EU a NATO...

   Vymazat
  2. 9:22
   Máte pravdu, ale je to asi složitější. U nás nahoře se přetahují zástupci dvou zájmů USA×EU. Vynechte
   RF, je ukryto pod Merkel. Nelíbí se mi jedno, jako druhé, fandím neutralitě. Nejsem profi politik a neznám všechny okolnosti, asi to ani není možné. Soudít za to premiéra, je snadné a na mistě, ale i on není monarcha.

   Vymazat
 12. Zbývá vysvětlit, proč jdou největší šmejdi v jednom šiku proti Babišovi? Přemýšleli jste, co všechno proti Babišovi stojí? Mají v rukou soudy, média a nekonečný zdroj financí a k tomu statisíce naivních hlupáků.

  OdpovědětVymazat
 13. Největší blamáž na kterou mnozí Babišovy příznivci naletěli a stále se této stupidní marketingové teze drží je "Řídit stát jako firmu.". To totiž vysvětluje vše, neboť ve firmě jde vždy o zisk majitelů a odměnění loajálních pracovníků. Bylo by bláhové zaměňovat občany s majiteli firmy/státu, ti jsou pouze odrbávaný zákazník na jehož úkor firemní vedení a loajální slouhové (úředníci) profitují. Stát nesmí být firmou, má být veřejnou službou!!! Kdypak to těm nešťastníkům dojde?...

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:26 A kdypak vám nešťastníku dojde, že nikdo takový, kdo by vykonával veřejnou službu tady není? Ani tady, ani jinde! Politika je snad jediný business, kde můžete podnikat (vydělávat) bez vstupního kapitálu. Samozřejmě, že se vstupním kapitálem to jde rychleji a s vyššími zisky. NIKDO, ale opravdu NIKDO nedělá politiku pro lidi, ale s cílem nahrabat si co nejvíc. V kontextu toho, je řízení státu jako firmy docela slušná meta. O své firmě rozhodně nechci, aby zkrachovala. Politici, o kterých si zřejmě myslíte, že vykonávají veřejnou službu (jmenujte prosím!), tak těm všem je šuma fuk, že tento stát zkrachuje (už víceméně umírá) a oni ho klidně dorazí. Za mohutných ovací některých pošetilých loserů a užitečných idiotů.
   Služba státu to bude, až se bude vykonávat za průměrnou mzdu. Ha!

   Vymazat
  2. Supmane 10:26, vy jste neuvěřitelný trouba. Firma je se vším myslitelným úsilím, více nebo méně úspěšně řízena k nejvyšší možné prosperitě. Pak z toho těží její majitelé, úměrně úspěšnosti i management. V případě Babišova výroku jde o český stát, jeho vlastníkem (ač) by měli být občané a managementem vládní struktury. Zbytek si račte domyslet sám a nepolykejte onu Kalouskovinu až tak hltavě. Ano, stát musí být veden a řízen k prosperitě ve prospěch svých zřizovatelů, tedy občanů. kteří by měli být jeho výhradními vlastníky! Bohužel, jak to tak vypadá, bylo tomu tak leda za komunistů.

   Vymazat
 14. Vážený pane Babiši!
  I já patřím k Vašim příznivcům. Samozřejmě ani já, ani Vy nejste tak dokonalý, aby jsme nemohli a neměli být lepší. Ale když lepší široko daleko nikdo není a jen samí poskoci kapitálu a ne sloužící státu, národu a lidu, tak tedy díky Vám. Jistě nejen mne zaráží, že přesto, že jste oligarcha, tak jako politik nechcete jít cestou nejdrsnější diktatury kapitálu, kam nás stále zavlékají partaje tzv. demobloku (správně demagogobloku). Jistě zlepšování platů zaměstnanců a důchodů je odvážný sociální počin v době, kdy heslem kapitálu je urvi co můžeš. Ale jistě jste si všiml již loni a letos daleko ještě více, že navýšení životní úrovně občanů hatí bleskové navyšování cen zboží - lidé si nekoupí více a lepší zboží, ale jen kapitál si přijde na více peněz za stejné zboží. To jistě není cíl Váš ani paní Schillerové, která jistě patří vzdělaností a kultivovaností k absolutní špičce české politiky. Zkuste hledat cestu, jak z kapes kapitálu vrátit jím snadno "vydělané" peníze zpět těm, kteří mají i měli zásluhu o náš stát.
  Věřím, že ustojíte zběsilé osočování zkorumpovaných politiků a medializátorů (název novinář si určitě zaslouží jen málo který). Koncentrace nenávisti proti Vám z kruhů, kterým se nelíbí, že nemají právo svými penězi rozhodovat o bytí či nebytí státu, národa, občanů, je jistě nadměrná, ale úměrná jejich podlosti a zrádcovství, kterého se dopouští na ČR. Věřím, že budete mít dostatek sil všechny zlosyny, spolčené proti Vaší politice odrazit. K tomu Vám přeji zdraví a díky Vám za lepší časy pro český lid.
  A na okrčj. Řídit státní byrokracii jako firmu? Samozřejmě, že ano! To, že ten bo..el na úřadech vyhovuje kapitálu - který sám si ve svém podniku nic takového by nikdy nepřipustil, je správnou cestou! Proč kapitál tak řve proti korektnímu řízení úřadů, ministerstev, státních podniků - což vše je stát! No proto, že pokud si kapitál nebude svým korupným moci mávat státem jako kusem hadru, nebude moc krást majetek státu jako dnes a dříve. A právě proto v kapitalismu musí být nejen podniky kapitalistů, ale i podniky státu, včetně úřadů, řízeny stejně pevnou rukou a rozhodností, vždyť je to kapitál všech občanů. A který kapitalista si nechá rozkrást svůj podnik zaměstnanci??? Tak proč nechat rozkrádat stát kapitalisty!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Při vší úctě, mícháte hrušky a jablka. Něco jiného je státní podnik a něco jiného stát. Státní podniky byly vyprodány a rozkradeny, takže stát/firma musí zkasírovat své občany. Nevšiml jsem si, že by "kapitál" řval. Bude to asi tím, že zaměňujete drobné živnostníky s opravdovým "kapitálem", což jsou banky a nadnárodní korporace, které z ČR vyvádějí ročně 200-400mld., které nedaní zde. A když se začalo mluvit o sektorové dani pro banky, tak se začal AB kroutit jako paragraf. A víte proč? Protože AB potřebuje k provozu svého impéria úvěry od těch bank. Kapři (mezi něž AB patří) si nikdy rybník nevypustí, a proto je třeba obrat toho zákazníka státu, aby bylo z čeho slibovat. Copak nevidíte to rapidní zdražování? Cožpak nevidíte nárůst počtu úředníků a nevíte, že úředník nic do státního rozpočtu nepřidá? P.S. Nejsem volič Demobloku ani kavárny...

   Vymazat
  2. Něco jiného je státní podnik a něco jiného je stát? Tak co je tedy stát než soubor všech institucí řízených státem - úřady počínaje - tedy ministerstvy až posledním obecním ouřadou. Ä také rozhazovačný parlament. Řídit stát jako firmu znamená všechny tyto instituce, nejen ekonomické, obhospodařovat, "jako oko v hlavě" s povinností "řádného hospodáře". A proti tomu se ovšem vzepřel odpor kapitálu, neb to, kdyby se podařilo, by zavřelo kohoutky všem zlodějům, kteří si ze státu nadojili své vily, jachty a pořádnou zásobu peněz na korumpování právě těch, co by měli stát řídit se stejnou pevností, jako činí kapitál se svým - často nakradeným - majetkem. Není to míchání jablek a hrušek, je to přesetí pracovníků státu a jejich rozdělení na ty kapitálem zkorumpované a podílející se na rozkradení státu a na ty, co pro stát pracovali pozitivně - tedy ty, co vytvářeli pro stát a jeho občany zisk. Nic nevím o tom, že by Babiš obhajoval daňové úniky těch velkých kapitalistů a vím, že chce, aby daně platili všichni, tedy nejen zaměstnanci. Představme si, že by bylo na libovůli zaměstnance placení daní? Tak si to aspoň představují mnozí "malí" kapitalisté, proto ta "hrůza a děs" z EET. I v kapitalismu by měla platit stejná pravidla nejen pro stát, ale také pro všechny jeho články, nemůžeme rozdělit stát na zloděje a okrádané, jak si představuje kapitál, že je spravedlivé.
   Zdražování vidím a upozornil jsem na to již loni poznámkou, že může stát "přilepšení" zaměstnancům a důchodcům rovnou poslat kapitálu bez převodu přes občany. Kritizuji to i dnes a protože nejsem ekonom, tak jsem navrhoval stejným tempem jako se zdražuje, zvyšovat zdanění kapitálu. Záměna drobných živnostníků s kapitálem - nevím, kolik kategorií kapitalismu se rozlišuje v ekonomice, vím, že soudy rozlišují malé a velké zloděje, nebo by měly. Ale co je zaměstnanec, kterému daně strhává rovnou zaměstnavatel? To je dojná kráva a za blbce kapitálu. Stále i dnes pracují "řemeslníci" buď za hotové na dlaň, nebo na fakturu a zde se ukazuje, že jsou stejně mazaní, jako ti velcí a vezmou vás na hůl, že si příště fakturu rozmyslíte. Malý kapitalista sní, že bude větší, velký, až z něj bude Kožený či Krejčíř.

   Vymazat
  3. To už někdy v předminulém století napsal Marx, že kapitál je nadán takovou rozpínavostí, proti níž je rozpínavost plynů pouhá dětská hříčka. lz

   Vymazat
  4. Proboha, a to je jako Babiš se svým agrokoncernem socialista? Nebo komunista? Tady už něco není opravdu v pořádku, když levicově smýšlející voliči volí toho největšího kapitalistu. Prohlédněte si prosím dobře císařovy nové šaty, abyste pak neříkali, že jste netušili že byl vlastně nahý...

   Vymazat
  5. Supmane 15:18, vy jste vlastně trouba. Cosi jsem se pokusil vám vysvětlit v 1:47. Rozumí se, že i předseda vlády má svá, krom všech jiných, i osobní limita. Vy například, zjevně máte jistá intelektuální. Nerozpoznáváte podstatné a nechápete objektivně (nezávisle na lidské vůli, v tomto případě na vůli jednotlivce) dané.

   Vymazat
 15. Pane Babiši, nepatřím k Vašim příznivcům, ale vaše opozice je tak podúrovní, hloupá až nechutná, že nad ní vyhrajete. Stačí se podívat na výzkumy voličů, 30% je odpověď.

  OdpovědětVymazat
 16. Pane Babiši, jsem sice orientován, jak učil Hus na pravdu, jsem vychován, jak kázal Masaryk k humanitě, ctím křesťanské desatero, je mi odporný antisemitismus, antirusisms a EU/NATO nacismus, jsem zvrhlík, který se raduje daleko více z dětí, než psů. Zvrhlík, který by přál maminkám a dětem vráceníjim ukradených jeslí a školek, také ty v přírodě, neb s tím je spojeno budoucí zdraví - proto se dožívá i ta pro kapitál "prašivá" generace socanských kdysi dětí, pak dospělců dnes vysokého věku a tvoří základ vašeho voličstva. Jste lživě a demagogicky obviňován největšími zločinci Česka z kdejaké nekalosti - ale to právě proto, aby ti zloději a gauneři zakryli své zločiny. Jste vláčen kapitálem zkorumpovanými tzv. rameny spravedlnosti hnojištěm, které kapitál vyrobil z našeho státu k vlastní podobě. Vaše kroky a snahy o nápravu křivd a ústrků nejen ÚSTRku jsou napadány se zuřivosti, jaké jsou schopni zločinci s penězi vyrobit.
  Obdivuji se Vaší obětavosti a schopností jít na veřejnost se svými názory a bojovat i trochu donkichotsky proti kapitalistické mlejnici - čímž je, soudobé zlatokopy domácí i cizí provenience přivádíte ke vzteku a pěně u úst! Jak poklidně byste mohl ze zákulisí pomocí peněz řídit politické poskoky a sklízet úsměvy organizovaných davů pár tisíc úchylek, žijících zábleskem chvilek pocitu štěstí, jak se mohli "mužně" vyřvat. Blbci ještě větší, než kdy jsem zažil za socíku! Pane Babiši, hodně zdaru a sil při překonávání úskalí, která v zájmu osobního profitu a na úkor druhých občanů vytvářejí ti praví elitáři zločinu.

  OdpovědětVymazat
 17. Taky mi na něm nevadí, že umí podnikat, ale vadí mi, že dal prostor Těličkám a Jourům.

  OdpovědětVymazat
 18. 17:55 vy například, jste si vybíral své známe a nezmýlil se ve výběru přátel? Vy jste kdy byl tak úspěšný, že jste se stal cestou k moci a korytům, vy jste potřeboval obklopit se co největším počtem skutečně schopných lidí? Nevíte, co za nesmysl mluvíte. Vám nedošlo, že Jourová si už ujourovala vlastní kariéru? Kolik je takových, že kariérismus je jim cizí a tvůrcům své kariéry se cítí zavázaní? Jakpak se Merkel zachovala ke Kholovi? I vy dětino!

  OdpovědětVymazat
 19. 2:11 jménem mateřské školky děkuji, že už vím, jaké nesmysly píšu, pardon podle vás mluvím.

  OdpovědětVymazat
 20. 10:57 rádo se stalo. Ale, že na každém chlup, když podstatné je fuk. Že?

  OdpovědětVymazat
 21. Perfektní otevřený dopis pana ing.Špiky. Uvedl to podstatné. Plná podpora. Navíc mohl, vedle stále nižší důvěry občanů k závislé justici, uvést třeba I otázku problematických aktivit BIS v duchu Velkého bratra. Úkolování ministra školství a další přešlapy BIS nesvědčí o příliš velkém zájmu vlády o tento útvar, tedy pokud právě nesurfuje na stejné vlně. Podobně otázka politických aktivit NGO a jejich finanční I jiné podpory od zahraničních vlivových organizací a fondů, ve značné míře negativně ovlivňuje demokratický proces v ČR. Je toho více. Na druhé straně je třeba vládě přiznat poctivé snahy o výběr daní, stabilizaci ekonomiky, o řešení sociálních problémů,

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.