Reklama

sobota 22. února 2020

Nadužívání slova "neomarxismus"

Stanislav A. Hošek
22. 2. 2020
Jsou lidé, kteří v diskusích při nedostatku argumentů začnou zvyšovat hlas, později odpůrci začnou spílat, až nakonec jsou schopni i fyzického násilí. V písemné polemice se nedostatek věcných argumentů projevuje nejčastěji nálepkováním, v tom horším případě vulgaritou. V současných politických diskusích jsou nejoblíbenějšími dehonostujícím nálepkami všechny odvozeniny od slova komunista, od komouše, přes komanče, po bolševika. U vyspělejších publicistů se to pak dneska doslova hemží slovy marxista, euromarxista, neomarxista a jinými tvary odvozenými od Marxova jména.


Neopost.


V prvé řadě si dovolím několik poznámek k používání předpony neo- a post-. Vždycky jsem tvrdil, že obě jsou dokladem toho, že jejich pisatel neumí najít ani jeden charakteristický rys, jímž by daný jev odlišil od jeho okolí. Nechápu proto pojmy jako postsocialistický stát, když přece jeho charakteristikou je kapitalismus. Pokud vůbec následuje po něčem, tak je to po existenci státu s hegemonií komunistické ideologie, nebo vládou jedné strany. V žádném případě není postsocialistickým, protože na socialismus vůbec nenavazuje. Postsocialistickým státem by byl až teprve stát komunistický.

Jen namátkou se ptám. Současná Británie je postunijní, nebo posbrexitová? Jak dlouho bylo Německo posthitlerovské, či Španělsko postfašistické?

Nejvíc mne pak rozesmějí termíny jako třeba doba postfaktická, epocha postkapitalistická, či éra postdemokratická. V českém jazykovém prostředí je pak doslova nejbizarnějším pojmem slovo postmoderna. V češtině totiž všechno nové, čili co tu ještě nebylo, je moderním, někdy jenom módním. Samo slovo moderna pro označení určité dějinné epochy bylo špatné, protože jde o neukončený děj. Takže moderna tu bude vždycky a stále, když půjde o „novost“. Postmoderna v českém jazykovém prostředí je tedy poněkud nesmyslná. Napadá mne, že jediný postmoderní jev v poslední etapě dějin je kupříkladu restaurace kapitalismu v zemích „tábora míru a socialismu“. Čili postmoderna je návratem z moderny, čti restaurace předmoderního.

Stejné problémy mám s předponou neo- a začalo to samozřejmě už kdysi dávno za Thatecherové s pojmem neoliberalismus. Byl to přece starý známý liberalismus, jenom dogmaticky z ekonomie implantovaný i na politiku. Ovšem po tak zvaném Washingtonském konsenzu se mi začalo vyjasňovat. Pochopil jsem, že jde o krycí název pro světovládu USA a ta i brzy dostala své jasné vyjádření v unipolárnosti světovlády. Dnes bych místo neoliberalismu raději hovořil o liberalismu globalizujícího se světa, pro nějž se teprve jednoslovný název hledá. Použil bych kupříkladu financiérství, čili imperialismus až totalita peněz.

Na závěr této kapitolky si dovoluji tvrdit, že používání předpon post- a neo- ukazuje, že daný vzdělanec neumí, nebo nechce hledat nějaký znak, jímž se popisovaný jev odlišuje od ostatních, aby jej mohl přesně definovat a tím identifikovat. To v lepším případě. V tom horším aby mátl veřejné mínění, nebo dehonostoval své názorové odpůrce pojmem s negativními konotacemi, či dokonce děsil celou veřejnost jako třeba při tvrzení, že se vracíme do neofeudalismu. Je totiž dost pikantní si představit, že v dnešní technické a vědecké éře by se svět vrátil k představě o božském původu světské moci. Což je jeden ze znaků feudalismu ve všech barvách.


Neomarxismus

Hned na počátku si dovoluji říct, že při debatě na toto téma je zapotřebí rozlišovat minimálně mezi učením samotného Karla Marxe, marxismem a konečně pozdějším marx-leninismem. Skutečný znalec dějin celého společnostního jevu spojeného s „marxismem“ pak odlišuje ještě minimálně historický neomarxismus a euromarxismus.

O problematice byly napsány knihy a tisíce článků. A přesto se neustále používá přídomek „marxismus“ naprosto nepatřičně. Řekněme si už jednou jasně. Jakýkoliv společnostní jev může odpovědně nést jakékoliv spojení s marxismem tehdy a jen tehdy, když je jeho charakteristickým rysem dominance celospolečenského vlastnictví produkčních prostředků, zdrojů a naprosto nevyhnutelně bank. Na tomto místě si troufám prohlásit, že se samotným Marxem by ani takto pojatý marxismus nešlo úplně spojovat, protože Marxovou vizí byl svět bez principu vlastnění. Že je to utopie? jak jistě tvrdí zatvrzelí odpůrci? Možná, ale dneska nikdo nevlastní oceány a přesto jíme všichni „jeho“ ryby. Stejně tak nikdo nevlastní vodní zdroje a všichni vodu využíváme nejen v zemědělství, ale i k výrobě elektřiny. V té souvislosti si dovolím jednu poznámečku. Všimli jste si, že když lidé určitého politického přesvědčení hovoří o budoucnosti, pak jsou to vize, ale když o ní hovoří jejich protivníci, tak jde o utopie?!

Leč zpět k neomarxismu. Tvrzení, že EU je neomarxistický nadstát, je nesmysl. Jde přece nepochybně o prvek globálního kapitalismu, útvar kapitálového imperialismu a dokonce o superstát nadvlády korporací se sídlem jejich matek často jen v Německu, Francii a snad Nizozemí, či Lucemburska. EU není neomarxistickou institucí, stejně jako není ani obdobou Sovětského „molocha“. Ten byl hegemonií jedné strany, nadvládou jedné ideologie a diktaturou momentálně ve straně většinové frakce. Ani jeden tento jev není pro EU typickým.

EU a především EK rovněž tak není žádnou byrokratickou diktaturou neolevice, jak se často neomaleně tvrdí. Opravdový levičák dneška se totiž vyznačuje alespoň třemi znaky. Nezavrhuje marxismus, i když s některými jeho tezemi nesouhlasí. Absolutně ve své praktické politice nepřipouští válku vyjma obrany při napadení a konečně není fanatickým aktivistou žádného módního hnutí, od homoaktivismu přes genderismus po klimaalarmismus. Což všechno úředníci, ba i mnozí poslanci současné EU prokazatelně jsou.

Evropská Unie není neomarxistickou, leč ani levicovou či dokonce socialistickou. Neomarxistickou proto, že odporuje základním charakteristikám marxismu.

Socialistickou není proto, že způsoby regulace hospodářství a dalších společnostních sfér se v žádném případě nedějí výlučně ve prospěch pracovníků, zaměstnanců a chudších obyvatel. Nebo chce snad někdo tvrdit, že nadržování alternativním výrobám energie je socialistické? Třeba když si vzpomene na jeho realizaci pod diktátem zeleného Bursíka?!

Levicovou pak není už proto, že propadá ideám až ideologiím, které nemají s levicovostí nic společného, jako je například vítačství migrantů, války s terorismem, genderové poblouznění, či dokonce agresivní feminismus.


Naopak.

Všechny výše uvedené jevy jsou z dílny odpůrců marxismu, socialismu či levice. Byrokratismus do státní správy zavedly politické síly ještě v dobách, kdy Marx, socialismus a ani levicové ideologie neexistovaly. Už absolutistické monarchie byly známy doslova totalitním ovládáním všech sfér života společnosti a perfektními metodami byrokratické správy států. Takže ani ten nenáviděný totalitarismus není vynálezem marxistických, socialistických či levicových politiků. Válku s terorismem si vymyslely nejsilnější kapitálové skupiny, čti zbrojaři. Migraci spustili teprve mocnáři kapitalistických států, stejně jako homoaktivismus, genderismus, feminismus a další módnosti.

Marxismus, socialismus a levicovost je svými odpůrci spojován s progresivismem. Ony jsou progresivní, ve smyslu opravdového pokroku, ovšem ne módnosti. Opravdový marxistický, socialistický a levicový politik se pozná totiž rovněž podle toho, že je sice tolerantní k naprosté většině nových společenských jevů, ale ty umí přísně analyzovat a hodnotit, zda jsou chvilkovou módou, nebo v sobě nesou alespoň něco trvalého pro budoucnost.

V jednovětném závěru tvrdím. Ti, kdo dneska jiným podsouvají marxismus, levicovost, či socialismus, jsou skoro výlučně nesmiřitelnými antimarxisty, antisocialisty a pravicově orientovanými aktivisty, kteří jsou přesvědčeni, že celá veřejnost má k marxismu, socialismu a levici pouze a jenom negativní vztah, čehož oni mylně využívají k potupě svých odpůrců.

Víc k tomu v krátkosti netřeba dodávat.

Stanislav A. Hošek

62 komentářů :

 1. Post je účelový výraz, není ničím jiným než mlžením, matením aby se následně pod něj mohlo ukrýt cokoliv.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Poté co zmizeli "utlačovani"dělnici a rolnici napadlo kapitalistům

   je nahradit tzv "utlačovanými" menšinami a ty začaly "boj"proti většině s cilem zařidit ji dalši druh diktatury, dnes tzv zvanou prý diktaturu humanismu,která bude podporována tyranii .
   Ta chce terorem uplatnit MOC nad většinou a způsobit absolutni rozlad státu,justice,policie a kultury a ve vzniklém anarchismu prý už pak bude "většina" donucena převzit toho MARXE,nebot se k nikomu se nebude moci odvolat.
   To je ten "neomarxismus chaosu" a tzv pochodu institucemi,které maji skončit jeho rozvalem!
   Proto tu jsou nedostudovani nebo je polodustudovani mladi,nebo 16 leti ekoalarmisté rozvalu a nepřetržitÿch "požadavků",nenavrhujicich nic konstruktivniho,kteři nejen neumi násobilku, nic opravdového nikdy umět nebudou kromě přiživovat se na rozpočtu v neziskovkách a nepotřebných funkcich aparátu budižkničemů ,jinak by skončili jen jako nazaměstnani.

   Postupně vidite i tady,že kritické myšleni je zablokováno,aby tomuto špinavému vývoji nebránilo a autoři takových přispěvků jako tento, jsou nyni cenzurováni a byl by div,kdyby se tu i tento byl publikován!

   Vymazat
  2. Rebele,

   nevite o nějakém jiném webu,který má otevřené diskusni rubriky,kdyż žadná z politických stran nechce okamžitou Přimou demokracii IHNED instalovánim a otevřenim diskusnich rubrik pod jejich články na stranických webech.
   Bohužel je tomu i u SPD,kde naprosto nedostačujici Program je kupou zmatků TYPU CHCEME a je jasné,že nikdo z diskutujici tady nevi a nechápe jak by SPD navrhovaná "Přimá demokraciie " fungovala v praxi,diskuse o tom tady neproběhla, nesmi proběhnout-viz zakaz kritického myšleni a je nejen to je tu bržděna,ale asi bude i zablokována !
   To nam tu ještě nedokázal NIKDO vysvětlit a je to prý jen lež a neuskutečnitelná chimera dokonce v nazvu strany SPD!

   Vymazat
  3. XXXXXXXXXXXXXXX

   Přátelé, trochu mimo, ale z hlediska SPD a NR, jako i z hlediska normálních lidí, k věci.
   Naklikněte si na You Tube MaP 276.
   A bacha! Aby to s vámi nešvihlo!

   Vymazat
  4. Článek se snaží vysvětlit zmatek, který se tady v souvislosti s levicí záměrně šíří. Pro lidi starší 40 nebo 50 let to není nic nového. Na ty zmatečné pojmy nepůsobí. Co si myslí mladí, to přesně nevím, protože se neptám, nestojí mi to za to. Domnívám se, že těmito zmatky infikují mládež záměrně ti, co také dobře vědí, o co jde. Mezi pedagogy lze snadno rozšířit strach neplnit něco, co po nich vládnoucí gang chce. Stejné je to u tzv. kulturních elit a pracovníků sdělovacích prostředků. Hoškův text by se měl probírat na středních a vysokých školách. Do výuky ten text nikdo nepřinese.

   Pokud pamatuji, tak za bolševika se o politice na pracovištích o politice diskutovalo dost, zatím co dnes, každý, kdo si své dobré práce váží, raději mlčí. I ten, kdo je profesně výborný, není nedotknutelný a jeho šéf se ho zbaví, když bude ohrožen.

   Pan Hošek napsal kvalitní text, díky.

   Vymazat
  5. Pan Hošek nechápe zvrácenou taktiku majitelů velkých peněz typu

   Budeme ohlupovat "masy" nelogickým podřezávánim větve na které sedime.
   Tak se stane,že "autoři",kteři znaji ze zdemolovaného tiskového pole GŘ TV jen kapitalismus bez přivlastků vycházejici z gangsterismu a socialismus prosazovaný KSČM i kdyż je jim známo,že by muselo znovu dojit k znárodněni a nic jiného co už DAVNO funguje u sousedů,ale naši "intelektuálové"a pol.subjekty, nam občanům prý nesměji mechanizmus jeho fungováni popsat(jejich "investoři" by přišli o miliardy) a proto je domorodcům ČR snadné vlepit vadné zakony z nichž trči exekučni.
   Takovým způsobem se zakrývá i ukradeni dvou třetin platů a penzi a zmizeni2 500 miliard ročně a prý nikdo nevi jak to napravit.

   Popisy situace,tady autoři dávaji houfně,ale NIKDO buď nevi nebo spiše NESMI napsat na konci svých "briliantnich extempore " navrh na nápravu!
   Ted JE EU celé neomarxistické a autoři,kteři nevi co to je, dělaji ze sebe užitečné idioty ,aniž by pochopili podstatu tohoto zvráceného ohlupovani a ideologii "majitelů velkých peněz" se kterou si nevi rady ani prý "silná" AMERIKA!

   V důsledku zdejšiho "schvalovani"KYMSI,které neni redakci vysvětleno to nemusi být publikovano,ale budeme muset hledat cesty jak toto zalepováni pusy voličům SPD obejit!

   Vymazat
  6. Jsou tu prvni navrhy na web,kde by ješte svobodně možná diskutovat šlo.

   Zkoumá se to,je to web pod signaturou ORG a jsou tam ještě zajimavějši články než tady.
   Na př.je tam rozbor situace okolo viru,Corona,tedy zápalu plic,kdy se svalite a je po vás.
   Podle křivky nárůstu se předpokládá už 65 milionů ubitých v průběhu dalšich 18 měsiců a gigantické zisky pro vynálezce očkovaci látky!.
   Nevi se zda je virus vyvolán úmyslně k urychleni nastávajici krise,kdy se na ni dohodli banksteři ze skutečne vlády světa,což popsal jen web PROTIPROUD a hned ho blokli už dne 29.3.2019 a president Trump je uprosil termin posunout na 1.1.2022.
   To jak krize postupuje je vidět na růstu ceny zlata.Dřive 1350 za unci dnes 1650 dolarů!
   Tak jsem zvědav,zda to co tu je napsáno pochopite .
   Neomarxismus je jasné zneužiti frankfurtské školy sofistikovaným převrácenim učeni MARXE ve prospěch majitelů velkých peněz,kteři naprosto nenažraně vylupuji ohlupovánim mas důvěřivých slovanských holubiek jejich kapsy a poplantané holubičky se mezi sebou perou co to za ideologie je,ale nezpozorovaly jak je z diskuse dole patrné vůbec "vo co de,že jde o jejich penize!"

   Vymazat
 2. Děkuji, pravdivé. Víc netřeba rozvádět.
  Ale marné volání na poušti.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Též děkuji, též tvrdím že pravdivé. A doplňuji ještě autora článku s dodatkem že jeho nadužívání slova KAPITALISMUS kterým mnohdy až nepatřičně nahrazuje demokratismus, se právě vyznačuje těmito znaky neomarxistů. Protože právě Marx a jeho dílo a taky od něho odvozené ideologie operovali pojmem kapitalismus, a nevím jestli vůbec někde uváděli DEMOKRATISMUS, který po likvidaci Socialismu u nás byl tady v "postsocialistické" éře nainstalován.

   Vymazat
 3. Souhlasím s článkem tak je třeba nazývat poskoky NWO korporátními fašisty. Pro mě zůstane socialismus nejlepší zřízení pro obyčejné lidi.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na to co se dnes deje by zadnej ,ani Marx neprisel...
   Tak napriklad v USA uz si patricne znemoznily
   svoje volby.
   Maji volit; Wall Street , miliardari, parasiti nasakly miliardama , fake media pomoci vselijakych lzi,doktoratni yntelygenti z elit ,z universit kde si zaplati tucne poplatky a dnes jiz university pozaduji zakaz svobody slova a projevu..
   Lide nechteji sluhy ideologu a propagandy a to je konec uz predstirani kazdy demokracie , ktera se mimochodem stejne zvrhne vzdy do fasismu..Protoze.
   Chteji elity stale vic a to predstirani hry na demokracii omezuje a nemuze tak zfanatizovanym besum ,plne poskytnout.
   Byvaly doby kdy university byly tzv. Svobodny prostor kam policie nesmela...
   Nektery kandidati odpadnou pro svoji neschopnost, omezenost, zlociny vetsinou chamtivosti a nasili a zbytek je /media krici jako nepricetny/
   ZVOLEN PUTINEM a z Kremlu...
   Mimo to ty jejich demokracie jsou pouze nekonecne nasili a vydirani. Masakry demonstrantu, vydirani pomoci nezamestnanosti, Mnichovy a obdiv Hitlera a fasismu, atd.Tedy jen hromadeni zlocinu za zlocinem..Nic jineho..
   K tomu pridali dnes lidska prava /pravo masakrovat/ a fasisticky rasismus, nepricetneho Antirasismu..
   Hospodarsky pokles v dusledku cinnosti /necitelnych, chladnezurivych fanatiku , kteri pronasleduji kazdou znamku normalnosti; kolikrat uz to tady bylo ?/,pak nevyhnutelne nasleduji krize a kolaps.

   Vymazat
 4. Skvělý článek. Používání slov, která neodpovídají svému významu a ani realitě je také projevem pohodlnosti myšlení, protože znalosti něco "stojí", totiž čas na přemýšlení a ujasnění si pojmů.
  Tito lidé nejen politicky degradovali, ale chtějí, aby degradovali také ostatní. V podstatě tvrdí, že nemá cenu něco měnit, protože by se "muselo" dospět ke "stejným" výsledkům a tak nic nemá cenu. Často jsou to lidé, kteří se ptají no a co, pěkně jste to napsal napsali, ale co dělat teď? Když říkám, že především člověk musí začínat vždy u sebe a že vše začíná od "maličkostí" jako sebevzdělávání, je až velice často "podivné" ticho po pěšině. Max. se ozve někdo, kdo de facto jen "tvrdí", že to nemá cenu, či naprosto výjimečně někdo i "zasouhlasí" se mnou.
  Neomarxismus je vynález tvrdého "jádra" pravice, která ve svém principu takto "spolupracuje" s těmi centry "studia" Marxe a marxismu, které mají až podezřele často trockistické pohledy na vše kolem. Ostatně např. v končícím Sovětském svazu se vše vykládalo "jen leninismem", ale jakmile to ruchlo, okamžitě Lenina ti samí "propagátoři" odvrhli. Už ho nepotřebovali. I proto, že leninismus brali jako dogma a nic jiného než dogma.
  Používání takových pojmů jako neomarxismus atd. je možné také proto, že nám bylo vnuceno, a je stále. Je to pohodlná berlička místo argumentů.
  Čas je vše. Ano, to je. Ale není to rozhodně trávení času ve stále rychlejším autě, abychom byli "rychlejší", když poté si takový spěchal lehne či jen sedne k televizi a hodiny čumí na nic mu nedávající, kromě "zábavy" film na který potom rychle stejně zapomene, či pořad o vlastně ničem, či bez cíle bloumá po internetu a atd.. To auto stejně tu vyšší rychlost plně nevyužije ani na dálnici, protože v zájmu bezpečnosti provozu se musí regulovat maximální rychlost.
  Možná naši předkové neměli tak technologicky "bohatý" život, ale když se podíváme na to, co oni, a to kdekoliv a kdykoliv v minulosti, dokázali, nezbývá nám než jim závidět. I samozřejmě oni vyhledávali zábavu, ale i bez těch našich "udělátek" měli ve skutečnosti více času oni než my, kteří kvůli tomu využíváme vynálezy. Oni měli větší možnosti stýkání se mezi sebou než my, kteří neustále čumíme do obrazovek "zázraků" technologie. Stačí se podívat na mnohé slavné (i neslavné) spisovatele, kteří po sobě zanechali obsáhlé dílo. A kolik toho dokázali třeba vědci, kteří se něčemu skutečně věnovali na rozdíl od části dnešní "vědecké společnosti". A v mnoha rodinách, kde se neztratila rodová paměť je dobře zapsáno v povědomí, co často jejich předkové dokázali.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Na něco jsem nepoukázal. Chyba v názvu "neomerxismus" má něco společného s "makrelou"?

   Vymazat
  2. 15:49
   Ne, to je nový krycí manévr, pro oklamání BIS. Podle abecedy to nebude nic hlásit. :) :) :)

   Vymazat
 5. Trochu zmatené. Předně - vyznávání božského pověření nositele moci není pro feudalismus patognomonické. Velké východní společnosti byly feudalismy, avšak bohové tam takovou roli nehráli. Co je jednotícím kritériem feudalismu, je dvouvrstevnost společnosti. A k tomu ta současná globálně směřuje.
  Že levičáctví je cizí fanatismus? To snad nemyslíte vážně! Přečtěte si něco o Leninovi, o Castrovi, o Polpotovi.

  OdpovědětVymazat
 6. Pane Hošku, proč vy všichni se vymezujete proti někomu, něčemu, zleva-zprava? Není čas na "debatu", jaký si Svět a domov představujeme bez odvolávek? Zatím, co běžní obyvatelé nemohou rozumět Marxovi, realizoval své myšlenky přímo? NE. Mnoho jiných vykladačů ano. Neodpustím si, Lenin, Trocký, Hitler. Já nepamatuji jiné levicové myšlenky, které by nevycházeli z Marxe. Proto považuji všechny předpony za oprávněné, neboť zahrnují "plagiátory".
  Je snad něco nového v myšlení levice, ke které se také počítám?

  P.S. Ač nevzdělán v politologii musím konstatovat nikoli!

  Nestačilo by "fórum" neziskovek přinutit k zjištění faktů, nikoliv ke korekci nálad lidí v celém světě?

  Politologové a hlavně sociologové by to uvítali. Zatím jejich práci suplují tajné služby všech států.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 15:44
   Myslím si, že je zcela v pořádku, když se lidé vymezují vůči věcem s kterými nesouhlasí. Já to dělám také a dělám to proto, abych nebyl mylně považován za člověka, který s nimi souhlasí. Zvláště hlasitě tak činím pokud někdo vede debatu takovým stylem, kdy mlčení by značilo souhlas. Třeba když se označuje vyrábění společenské nestability skrze dovážení migrantů levicovostí. Jsa členem neelitní vrstvy, tedy přirozeně levičák, považuji za nutné stále opakovat, že takové konání se s mými levicovými zájmy neprolíná, ba právě naopak.

   Vymazat
  2. Hitler nebyl levičák , ale kapitalistický poskok !Jeho Německo bylo kapitalistický stát

   Vymazat
  3. 23:25- dost se mýlíte, začínal kritikou kapitálu, kléru, než byl "zpracován" jako mnozí před a po něm a to nejsem jeho "fanda".

   Vymazat
  4. Miroslav Povolný 23. února 2020 13:26
   To sice Hitler dělal, ale jeho prvořadým cílem bylo zajistit si válečnou výrobu. Vždy bylo celkem jedno, co k Němcům na shromážděních mluvil, šlo o ovládnutí davu. Rozhodovala a stále vždy při hodnocení by měla rozhodovat realita skutků. Namluvit může kdokoliv cokoliv komukoliv. Ostatně až budou volby, tak se s tím "zase" setkáme v naší dnešní praxi.
   Od toho se u Hitlera odvíjelo vše ostatní. Když si prohlédnete řadu dokumentů na historii se věnujících programů (původem většinou z USA a západních zemí) na "našich" placených TV platformách (kabelové, satelitní), pak si můžete udělat sami obrázek kdo Hitlera podporoval a občas se také dozvíte, kolik na tom vydělaly i "neněmecké" firmy. Hitler však nebral kapitalistům jejich zisk, pouze jej reguloval výrobou, jak už jsem uvedl pro válečnou potřebu. Jeho systém měl u kořenných Němců vytvořit zdání, že se jedná ve všem o jejich potřebách a jejich přáních. Jak prohlásil J. Goebbels, v Rusku chtěli komunismus pro všechny, německá varianta měla být jen pro německý národ. To ale neznamenalo, že by se jednalo ve skutečnosti o "nějakou variantu založenou na komunismu". Němci měli být vyvoleným národem, rozuměj vše ovládajícím a vše vlastnícím. Jejich blahobyt se stavěl za války a měl také po vítězné válce stavět na bezohledném vysávání všech zdrojů nově získaných zemí. Hitler ani na okamžik nechtěl cokoliv "pouštět "obyčejným" lidem, protože kromě jiného měla vzniknout vedle staré, spolupracující šlechty, nová elita, možná bez "titulů", ale s vysokými pravomocemi. Ostatně během války se snažil vytvořit základ nové armády z jednotek SS, které měly kromě jiného také mnohem tvrdší výcvik. A řád kolem SS měl být, řekněme trochu zjednodušeně, okultním centrem Nového Německa. Z SS jednotek a především z jejích velitelů měla být právě ta nová elita vytvořena.

   Vymazat
 7. Potrefená husa se vždy ozve...

  OdpovědětVymazat
 8. Pane Povolny a dalsi,

  Vsimli jste si,ze autori clanku davaji jen popisy stale vice se zhorsujici situace CR,ale nikdo y nich NESMI dat zadny navrh na napravu?.

  To je asi rezimem striktne zakazano,nebo co si myslite o tom vy?

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ona ta zachrana je na tech, kteri maji zakonodarnost ve svych rukou.

   Pokud si nekdo bere odpovednost za 10mld lidi, ma mit i reseni, v kazde situaci. Neni tomu tak, bohuzel nam vladnou papouscsci, trubky a nevim co jeste.

   Navrhy nesmi jit od nas, my jsme ke korytkum nehrabali (ani nebudeme), max. muzemem nakopnout... jak dal - ciste fakty.

   nobody

   Vymazat
  2. Krtecek 16:47-

   Problém je, že politici bojují o moc. To je svazuje a nutí dělat sliby, dluhy, za které mají jen politickou odpovědnost. V krajním případě společnost některé potrestá i hrdelně ale většině se to vyplácí ať jsou nalevo, napravo. Zvláště té "obojetné většině", rozprostřené jako pavouci se svými sítěmi.

   Řešení není jednoduché, bolí a je v nedohlednu. Nemám tolik času, ale líbí se mi "manažerské" řízení státu, jako podniku s konkrétní odpovědností. Kdo bude tvořit správní radu a zastupovat nás? No přece naši zástupci v Senátu, který bude složen z národností žijících v ČR v poměrném zastoupení, v konkrétních případech s právem veta menšiny.
   Parlament nechme žvanilům politickým ale tlačme je k odbornosti sociálních věd, místo politologických.

   Je toho hodně o čem bychom se měli my občané bavit. Ale s kým?
   Já tvrdím mezi sebou, a politikům, manažerům dát již jen zadání!

   Vymazat
  3. Ja si myslim,že Krteček má už prvni navrh řešeni a chce,aby na něho přišli sami občané voliči.

   Z toho,jak ho vyřadil pan Soros z tzv "alternativniho" webu NWOO.ORG,kde se stalo v minulosti,že měl až 1000 přispivatelů a přišel s nævrhem,že řešenim bude

   Vytvořit návrh vlastniho Programu voličů,kde budou hlavni požadavky na naše tzv "ZASTUPITELE"s cilem,aby si je osvojili,anebo napsali proč nechtěji okamžitou Přimou demokracii,kterou lze uskutečnit IHNED.Ovšem ne nynějši představu SPD,kterou ani nechtěji jeji manageři oddiskutovat!

   Vidite všichni,že tento bod SPD dokonce z jejiho názvu je tady zakázováno prodiskutovat a dušeno je nyni někým,kdo se prý jmenuje "INVESTOR" a přišel by o miliardy,proto to "schvalováni."
   Tady je třeba pomyslet,že je nutné bojovat o naše penize stejně jako INVESTOŘI,kteři ohlupovánim a zneuživáni ideologii i MARXE způsobuji vykrádni našich kapes, zatim co se my tu pereme "ostrými"myšlenkami mezi sebou.

   Vymazat
 9. Tak podle vzoru, vrátili jsme se do neo kapitalismu či neo lichvy nebo jen obírání lidí, kteří ještě chtějí pracovat.

  OdpovědětVymazat
 10. Pane Povolný,

  všiml jste si že autoři jen mohou popisovat situaci domorodců a nikdy jim není dovoleno udělat na konci svého díla návrh na napravu?

  OdpovědětVymazat
 11. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 12. Souhlasím s článkem tak je třeba nazývat poskoky NWO korporátními fašisty. Pro mě zůstane socialismus nejlepší zřízení pro obyčejné lidi: fireboy and watergirl.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 17:39 Co má znamenat ta hra k mému komentáři? Samozřejmě obě zřízení jsou oheň a voda tak jste to myslel?

   Vymazat
  2. Socialismus ANO! - https://www.vontartarus.cz/bibliotheca/pravda-o-pravici-a-levici-2

   Komunismus nikoliv!

   Vymazat
  3. 17:39 Pokud považujete socialismus za nejlepší zřízení, proč potom tak neslavně skončil v zamích Východní Evropy a potažmo ve světě, proč je potom v KLDR a Venezuele taková bída oproti zemím kde je kapitalismus?

   Vymazat
  4. 9;57
   A proto mají skvělý amiokupanti hokej zadek,ve Fort K noci léta leda průvan a musí VYKRÁDAT I MUZEA ve státech který kupující?!

   Vymazat
  5. 9:57 kachna,pokud jste trochu inteligentní,tak si přece musíte umět odpovědět.A pokud né,tak ta odpověď ,která je pravdou pouze nezapadá do vašeho zapouzdřeného a jednostranného pohledu na svět.

   Vymazat
  6. 8:12 Souhlasím komunismus je utopie která nelze uskutečnit. Seriál Návštěvníci komunistická globalizace film Demoliční muž kapitalistická globalizace oboje je blbost.

   Vymazat
  7. 15:02
   nějaké zmatečné vyjádření pane, moc vám nerozumím.
   16:37
   asi nejsem dost inteligentni, tak prosím o vaše konkretní vyjádření na muj př. v 9:57. Děkuji.

   Vymazat
 13. ustiční mafie Pavla Zemana a spol.
  https://www.youtube.com/watch?v=Bp6yKBRJNMA
  tohle je zrůdný režim kde korupce politiků korporacemi, skupinami mafiánů, je přímo legalizována a nazvána lobbysmus ..+ navíc čr je vazalská nesvobodná kolonie , Toto je systém vybudovaný J.Pospíšilem !

  OdpovědětVymazat
 14. „U nás dnes probíhá faktická studená občanská válka.“ Fiala promluvil o „dlouhých pařátech“ George Sorose v Česku:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020022211537720-u-nas-dnes-probiha-fakticka-studena-obcanska-valka-fiala-promluvil-o-dlouhych-paratech-george/

  Politolog a analytik Petr Robejšek„Zánik evropské civilizace a zbídačení svých občanů.“ Robejšek promluvil, oč opravdu jde ve sporech o rozpočet EU:

  https://cz.sputniknews.com/ceskarepublika/2020022211539109-zanik-evropske-civilizace-a-zbidaceni-svych-obcanu-robejsek-promluvil-oc-opravdu-jde-ve-sporech-o/

  OdpovědětVymazat
 15. Trochu mimo téma, ale... Nikdy nepochopím, jak může vůbec někdo považovat liberalismus za levicový. Levice usiluje o rovnost všech ve všech oblastech. Liberalismus, ať se tváří rovnostářsky sebevíc, neuznává jednu z fundamentálních rovností, a to rovnost ekonomickou. Cokoliv co uznává jakoukoli společenskou hierarchii podle jakéhokoli klíče (rasa, výše příjmů, společenský původ atd.), je prostě pravicí. A každý, kdo se z jakéhokoli důvodu liberalismu propůjčuje, nemá s levicí nic společného, i kdyby jeho pohnutky byly zdánlivě sebevznešenější.

  A tolik proklamované spojení liberalismu se svobodou je taktéž nesmysl, protože v liberalismu nejde o svobodu, ale svévoli, která právě vyrůstá z ekonomické nerovnosti. Čím větší disponibilní finanční prostředky, tím větší prostor pro svévoli, tedy dělat si, co se mi zlíbí, samozřejmě na úkor ostatních, jejich svobody, životního prostředí, zdraví atd. Dokud si tohle levice a ti, kdo se k ní hlásí, neuvědomí, nikdy ze současného marasmu nevybředneme. Tenhle systém není reformovatelný, protože je špatně v samotném základu.

  Jean-Jacques Rousseau měl ve své eseji O původu nerovnosti mezi lidmi pravdu. Jediná nerovnost, která je relevantní a přípustná, je ta přirozená. Levice by se měla vrátit úplně ke svým kořenům na samotný počátek a pochopit, kde jsou její skutečné kořeny.

  A mimochodem, demokracie jako taková je mýtus. Ve skutečnosti se vše točí kolem vlastnictví, z čehož lze celkem logicky dovodit, že existují pouze dva typy řízení státu v současném světě - korporátně fašistický, v němž je majetek soustředěn v soukromých rukou a o všem rozhodují nikým a ničím nekontrolované a nekontrolovatelné firmy, nebo státní socialismus, v němž je převážná část majetku v rukou státu, který na základě platných zákonů a norem s tímto majetkem nakládá. Důsledky jsou evidentní, stačí se podívat například na lékařský výzkum dříve a dnes - dříve vše státem přehledně financované, ve výzkumu za jasných podmínek pracovali státní zaměstnanci, výsledky byly přísně kontrolovány, pojem patent byl v této oblasti téměř neznámou věcí, nešlo primárně o zisk, ale zdraví lidí. Dnes si nadnárodní molochy patentují ostošest, výsledky zdravotních dopadů například léků jsou často falšovány, primární je zisk a ochrana před konkurencí, výroba nemá jako hlavní cíl zdraví lidí, ale extrémní snížení nákladů, i za cenu trvalých zdravotních následků pro pacienty. Pročpak je třeba tolik kontroverze kolem očkování? Ne kvůli tomu, že je očkování v principu špatné, ale že na něm soukromé firmy rýžují miliardy, výroba je masivní, co nejlevnější a nejrychlejší, což znamená použití látek a postupů při výrobě, které jsou klidně i zdraví ohrožující. Vládám a politikům zacpeme ústa penězi, totéž lékařům a vědcům. Těch pár "šílenců", kteří se náhodou přeci jen ozvou, můžeme zavřít ústa jinak.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Aniž bych se za to styděl, nevím, kdo je v Česku liberál. Nedovedl bych uvést, v čem se liší od dalších bláznů v politice. Ke své odborné práci to nepotřebuji. Dívám se rád na pořad 60 minut na ruské televizi. Kromě dvou moderátorů (Ženi a Olgy) tam stojí proti sobě tři normální duševně zdraví Rusové (mezi kterými je občas normální Ukrajinec z Donbasu) a tři příslušníci ruské 5. kolony, včetně nácka z Ukrajiny nebo nepřátelského uřvaného hloupého Poláka. Největší blbec z opozice je liberál Mikulin. Kdyby jeho debilita nadnášela, vznášel by se. V Rusku to mají jednoduché, liberálové byli a jsou zdrojem největšího zla a pomohli rozkrást Rusko. Je to chytrá informační politika, za kterou musejí zákeřní rádci Putina nenávidět až za hrob.

   U nás se podobná demokratická svobodná diskuze nevidí. U nás nám ukazují ty správné šašky a nikdo si nedokáže představit, jaké zlo napáchali. Držím se zásady, nikdy liberála a demokrata nevolit.

   Vymazat
 16. Možno je s etymológiou thoho slova všetko inak. Keď ono "pseudo" sa tak ťažko vyslovuje a ísť k logopédovi sa hambíš... A "neo" to má šmrnc.

  RChPz

  OdpovědětVymazat
 17. 2:01 - Skvělý příspěvek.

  Ohledně té nepřiléhavosti pojmů:
  Ono takové označení lierálfašisty "sluníčkář" také je takové "kde se vzalo, tu se vzalo"...

  OdpovědětVymazat
 18. Neomarxismus, tenhle výraz dnes používá kde jaký hlupák, aniž by věděl co znamená.
  Dává ho do spojistosti s každým s kterým nesouhlasí.
  Dnes hlavně s PIRÁTY a s MILION CVILEK, což je totální nesmysl!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 10:04 kachna máte pravdu.Piráti a Milion chvilek je pouze banda vychcánků a "politika" je pro ně jen a jen výhodné koryto a příležitost,jak posluhovat svým páníčkům.

   Vymazat
  2. 16:54 A co pro ty ostatní, to nejsou vychcánci?
   Znám jednoho super vychcánka, Babiše,ale ten vám určitě nevadí?!
   A komu " posluhuje " Mil. chvilek????

   Vymazat
  3. 11,47
   A co byl potom udavač Havel,který sobě a knížeti Poserplínovi PROTIPRÁVNĚ VRÁTIL majetky???!!!!Ty jsi skutečně skovost,havloynteligence z tebe přímo září!!!!.-DDDD

   Vymazat
 19. Děkuji autorovi za velmi hodnotný a přínosný článek. Jak vidno, chytrý člověk ještě žije.

  OdpovědětVymazat
 20. https://beforeitsnews.com/tea-party/2020/01/the-vaccine-cover-up-and-the-massive-corruption-at-the-top-this-is-a-pharmaceutical-driven-agenda-2632049.html
  Dlouhodobé používání vakcín, používání, které se zvýšilo na dosud neslýchané úrovně, zejména u kojenců a malých dětí, změnilo světovou populaci na stav závislý na vakcíně, což znamená, že stále více vakcín bude muset být v pořádku bojovat s každou nemocí lidského stavu. Při hromadném očkování na těchto úrovních dojde k selhání přirozené odolnosti člověka a odolnosti vůči nemoci. Je to záměrně plánovaný výsledek? Děje se to postupně, aby se veřejnost znovu oklamala do úplného podrobení hledaných vymyslených nápravných opatření, která značně zvyšují bohatství a sílu osob zapojených do tohoto systému a poškozují obecnou populaci?
  Již není tajemstvím, že přidané složky do vakcín nazývané adjuvans, včetně hliníku a rtuti v mnoha případech, velmi toxické, představují extrémní zdravotní riziko. Ale očkovací průmysl by se zastavil a zemřel by bez použití rozhodčích. Martin Howell Friede, koordinátor, iniciativa pro výzkum vakcín.

  OdpovědětVymazat
 21. Jak můžete pochybovat? Vždyť náš parlament, kde sedí ty nejmoudřejší hlavy, odhlasoval, že marxistická teorie je svou podstatou zločinecká! Protože odhalila kde se tvoří bohatství společnosti a kdo je jeho skutečný tvůrce. Legalizace loupeže cizí lidské práce - to musí být zamaskováno a prezentováno jako nejsvětější právo parazitů.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. 11:27. Marxistická teorie a Karel Marx, pokud si pamatuji, jak v Německu tak Anglii zvítězili jako nejlepší filosofie a filosof 2. tisíciletí!!! Tak si mám myslet, že v Německu a Anglii žijí převážně zločinci ?
   Demokracie je samozřejmě mýtus v diktatuře kapitálu i v diktatuře proletariátu. Ale co když lze přetvořit diktaturu většiny v demokracii? To ještě nevíme a třeba lidstvo spěje ke vzdělanosti i lásce k bližnímu, že i takový zázrak se může stát.

   Vymazat
 22. Souhlas, demokracie je mýtus. Skutečná demokracie nemůže existovat v podmínkách kapitalismu nebo obecně ve společnosti, kde dominuje soukromé vlastnictví a kde na základě velikosti bohatství jakéhokoliv typu se odvíjí faktický vliv na společnost. Proto například církev svatá katolická se dere o majetky a peníze, protože pak bude na základě svého bohatství mít větší vliv na naše životy. Demokracie si nerozumí s velkými majetkovými rozdíly ve společnosti. K jisté formě demokracie se částečně přibližuje tzv. přímá demokracie, tedy to jsou ta referenda a v minulosti to byly bolševické sověty v SSSR. A dnešní tzv. zastupitelská demokracie ? To je podvod jako Brno.

  OdpovědětVymazat
 23. Zdeněk Hosman23. února 2020 12:02

  Pro chápání souvislostí cítění, myšlení i jednání lidí v jejich životních preferencích odkazuji na text Morálky liberálů, libertariánů a konzervativců. V textu si lze u morálních matric (vzorců)liberálů a libertariánů všimnout jejich rozdělení na levicové liberály - pravicové libertariány https://zdenekhosman.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=727333

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Zdeněk Hosman: Psal jsem to tady v tom svém sáhodlouhém příspěvku, liberál nemůže být z principu nikdy levicový, i kdyby se stavěl na hlavu a deklaroval cokoliv. Liberalismus neuznává ekonomickou rovnost, čímž se vyřazuje z jakéhokoli stupně levicovosti. Liberál bude vždycky sloužit kapitalismu, protože mu umožňuje realizovat svou svévoli na úkor ostatních. Levicový liberalismus je prostě oxymóron.

   Vymazat
  2. Zdeněk Hosman23. února 2020 17:50

   pro anonyma 14.10 hod. - normálně na anonymy nereaguji: Píšete: "Psal jsem to tady ve svém sáhodlouhém příspěvku..."(proč ne pod svým jménem?). Užitečné jsou příklady, např. oxymóron je sousloví "sametová revoluce" což je podobné jako "archivní burčák..."
   ODS, kterou jsem nikdy nevolil, ani nebudu o sobě tvrdí, že je strana "liberálně konzervativní" to je rovněž protimluv (oxymóron). Modroptáci chtěli vždy balamutit voliče, tzn. městské liberály i venkovské konzervativce...ODS o sobě tvrdila, že je široce rozkročená partaj. Asi proto,že v reálu a zvysoka na venkovany čurala.
   V záhlaví Nové Republiky je napsáno: "Politická iniciativa proti hospodářskému a sociálnímu marasmu a pro sociální odpovědnost a solidaritu." Kam tímto mottem NR náleží?

   Vymazat
 24. Díky vřelé, mnohokrát jsem kritizoval termín "neomarxismus", který je s oblibou, ale jen z hlouposti spojován s EU. Stejně hloupé je spojování diktatury kapitálou s demokracií!

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Nemá žadný smysl neustále opakovat,že termin neomarxismus

   je konstrukt sofistikovaného zneužiti tzv frakfurtské školy marxismu pro potřeby ideologického ohlupováni mas tzv majiteli velkých peněz čili INVESTORŮ!.

   Je to napsáno hned v diskuzi nahoře a jak to vypadá někteři diskutujici NIKDY nepochopi co je to za pojem i když se jim to polopaticky vysvětluje donekonečna!

   Vymazat
 25. No vysvětlujte - je to nekonečné, co je to frankfurtská škola marxismu? To je něco jako Karlova univerzita nacismu???

  OdpovědětVymazat
 26. 16.32

  Kdyby se vám to mělo co je frankfurtská škola vysvět!ovat zabere to přednášku,

  Zdá se,že si nedovedete nic sam najit a pohrdáte studiem!
  To se vám má vysvětlit v jednom řadku to na co se mnohdy studuje 5 let?
  Napište,"nevim kdo byl pan Gramsci,nechci vědět co je neomarxismus,nikdy si nic ve směru frankfurtské školy nepřečtu"
  Jsem rád,že USA zachraňuje naš pan velkomožný car Putin,který ovlivni ZAS volby tak,aby USA nebyly na hlavu poraženy tim neomarxismem,který tam odkopává zoufale jak balon kamarad pana cara Trump,jediný vládce celého světa a basta fidli!
  Tak co lenivý ovčane mate radost,že jsou vam ukradeno dvě třetiny platu,anebo penze a vy radosti tleskáte,že se mte DOBŘE!!?

  OdpovědětVymazat
 27. Marx by Vás poslal do pr*ele Vy znalci .... Neomarxismu franfurtské školy, sociáloportumismu (Kautský a spol), eurokomunismu (Gramsci a spol.), pravicového levičáctví (Trotský a spol.), a dalších přiblblých ideologií napodobujících Marxe ..

  Marx se svými následovníky Leninem a Stalinem byli ideology uvědomělého vzdělávajícího se proleteriátu -dělnictva ..
  Všechni jejich napodobovatelé a vylepšovatélé byli a jsou ideology lumpenproletariátu, chátry, lůzrů a všemožného lidského "intelektuálního" odpadu ..

  Pitomci co melou pořád něco o neomarxismu ať se zařadí to té nekončící řady zakomplexovaných idiotů, kteří Marxovi a spol nemůžou přijít na jméno a neustále špinili a špiní proletářský marxismus svojí nenávistí ..

  OdpovědětVymazat
 28. Skvěle, pane Hošku!!! Konečně to někdo řekl nahlas!!! A k Vaší poslední větě: Ti, kdo jiným podsouvají marxizmus, levicovost či socializmus, nejen že jsou nesmiřitelnými antimarxisty, antisocialisty a pravicovými aktivisty, ale vytrvalým a soustavným spojováním marxizmu, levicovosti a socializmu s něčím navýsost negativním (s totalitou a násilím na občanech, ba rovnou jejich vražděním, s popřením soukromého vlastnictví, s rozhazováním státních/našich peněz) se snaží tyto pojmy v očích zejména mladších generací již předem zdiskreditovat tak, aby se o ně, o myšlenky, které za nimi stojí, mladí ani vteřinku nezajímali, aby předem věděli, že marxizmus, levicovost a socializmus je eklhaft a fujtajbl přežitek a každý, kdo se po těchto pojmech jen očkem ohlédne, je úhlavním nepřítelem liberálního kapitalizmu, liberální demokracie, prostě zrádcem národa a svobodného světa.

  OdpovědětVymazat
 29. Nikdy jsem nestudoval (neučil se ) marxismus ani leninismus natož marxismus-leninismus, ale tak jak je článek napsán, tak to cítím i já. Ti , kteří socialismus nezažili a mají vypláchnuté mozky školstvím po roce 1990 ( tj. pod 50 let ), vidí v kapitalismu marxismus a levicovost vládnoucích sloužících.

  OdpovědětVymazat
 30. Konečně to někdo perfektně rozebral a zdůvodnil!
  Ovšem nevzdělance stejně nepřesvědčíš. I na tomto webu se objevují články, kde každé druhé slovo je neomarxismus, v nesmyslných souvislostech...

  OdpovědětVymazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.