Reklama

čtvrtek 27. února 2020

O jednom zapomenutém českém slově

Zelená Hora architekta Santiniho. Císař Josef II k ní
zakázal pořádat procesí. Dnešní církev je provozuje.
Stanislav Hošek
27. 2. 2020
Česká Televize v zaníceném plnění svého poslání, se snaží veřejnost vychovávat, ale i vzdělávat. Především pak v oblastech, které byly, podle jejích pracovníků, v minulosti zanedbávány. S touto motivací se na obrazovkách objevil i mnohadílný seriál o Českém baroku, čti o rekatolizaci Českých zemí.

Jeden z posledních dílů byl věnován nejznámějším kostelům. Hodinu jsem jej sledoval s očekáváním, že se dovím, alespoň u jediného z nich, jednu důležitou historickou informaci. Ze studia dějin totiž vím, že v hlubokém středověku, při masivním šíření křesťanství měl každý kostel svého zakladatele. Byl jím buďto sám panovník, ale spíše některý z jeho šlechtické družiny a také často příslušník církevní hierarchie.

Panovník v tom období dějin byl, z „boží milosti“, naprostým suverénem nad svým teritoriem. Byl faktickým vlastníkem země, její půdy, lesů, vod, hradů, osad i vesniček, včetně jejích obyvatel a dobytka. Feudál měl své panství prakticky propůjčené od suveréna.

Jestliže kdokoliv z nich nařídil stavbu kostelíka a tím zřízení farnosti, tak v zakládací listině jí určil i jména dušníků, kteří museli zajišťovat obživu nejméně dvěma kanovníkům, čili správcům farnosti, postarat se o postavení kostela a udržovat jeho provoz. A neplatilo to jenom pro kostely. Naprostá většina klášterů byla zakladatelem zajištěna stejně. Jak píše historik V.V. Tomek v jednom ze svých spisů, cituji: „…tak daroval Boleslav II. klášteru břevnovskému třicet dušníků“. Konec citace i s tím malým začátečním písmenem názvu kláštera. Mimo jiné zmíněná citace samozřejmě ukazuje i na to, že v prvotních dobách žádný klášter si mniši nepostavili sami, v žádném si nebyli schopni ani sami zajistit svou existenci.

Dušník, to je ono krásné české slovo, které dneska už školáci v hodinách dějepisu neuslyší. Slovo, které je dle mého názoru přitom neprávem zapomenuto. Neprávem či záměrně? Pouze se na tomto místě dovoluji ptát. Pro upřesnění jeho významu dodávám, že když Boleslav II. daroval církvi určité množství „lidských bytostí“ do postavení dušníků, čili nevolníků církve, tak tím vůbec neurčil, kolik církvi skutečně věnoval „duší“. Což je dost zajímavé. Za dušníky byli totiž považovány pouze hlavy tehdejších širokých rodin. Jejich manželky, děti, ale mnohdy i sourozenci, ti všichni byli povinováni robotováním, ač už v počtu dušníků nefigurovali. Takže se nikdy nedovíme, kolik tehdy Boleslav II. vlastně církvi „prodal“ lidských bytostí.

Kdo si uvědomí, že feudalismus byl érou velokobchodování s lidmi, kteří byli povinováni robotovat panstvu, včetně panstva církevního, jež si je od suveréna „koupilo“ svými zásluhami, či posláním, ten se minimálně zamyslí nad původem církevního majetku. Takový člověk se pak už nepodivuje paradoxu, že nejduchovnější instituce současnosti disponuje největším materiálním majetkem v zemi, ba dokonce v každém regionu.

Je to majetek reálný, čili nikoliv ve formě peněz, které se mohou lehce stát pouze drahými tapetami a v současnosti jsou stále více jenom chumelenicí jedniček a nul kdesi v kyberprostoru.

Církev vlastní nemovitosti unikátní, jejichž ocenění je velmi obtížné a v mnoha případech naprosto nemožné. Vlastní kromě výjimečných budov nespočítatelné množství uměleckých předmětů od obrazů, soch po artefakty z drahých kovů. Mnohé pro veřejnost neviditelné, až záměrně skryté v bankovních sejfech.

A prapůvod toho všeho?! V robotování lidských bytostí, které byly k dřině na panském donucovány násilím po celá dlouhá staletí. Osoby povinované robotou tvořily ve své době naprostou většinu všech žijících lidí. V demokraticky cítící společnosti patří proto výsledky jejich činnosti jednoznačně všem. Obrovská část církevního majetku tedy patří většinovému společenství. Měl by proto být pouze a jen majetkem zespolečenštěným. Církev, jež si neustále osobuje postavení učitelky mravnosti, by si konečně už měla uvědomit, že materiální statky, kterých se neustále dožaduje jí, z vyššího principu mravního, prostě a jednoduše řečeno, už dávno neměly patřit a v současném demokratickém systému ani patřit nemohou.

PS.: Argument, že církev v pozdním feudalismu se sama přičiňovala o zvyšování svého bohatství, neobstojí. Již z té doby pochází lidová moudrost, podle níž ďábel vždycky snáší na větší hromadu. Ta moudrost vyjadřuje poznání, že již tehdy lid vnímal, že bohatí stále více bohatnou a chudí…

PPS.: Neobstojí ani argument, že kdyby církev neshromažďovala bohatství, tak dneska bychom neměli žádných památek. Platí totiž dávná „boží“ zásada, podle níž je povinností každého správce majetku jej zvelebovat.

Stanislav A. Hošek

Poznámka redakce Nové republiky:  Při převodu záznamů o nemovitém majetku ze Zemských desek do moderního Katastrálního registru nebyla katolická církev s to doložit nabytí majetku u většiny "svých" staveb a pozemků. Proto císař Josef II rozhodl tento majetek církvím pouze k užívání, ale převody, prodeje či koupě si musel církev nechávat schválit státními úředníky, v tomto případě soudci (1769). Tento stav trval od konce 18. století až do nedávna. Přijetím zákona "o vyrovnání státu s církvemi" byl tento systém porušen a církvím byl Sněmovnou s rozhodující převahou pravicových stran věnován nemalý majetek, na který neměly žádný právní nárok. Šlo o další tunelování státu!

K tématu podrobněji např. ZDE.

38 komentářů :

 1. Z výše uvedených důvodů je načase, aby se některá z politických stran přihlásila k myšlence, že majetek církvi nikdy nepatřil a nemůže jí patřit ani v budoucnu. Proto bude nezbytné napravit stav, který u nás před několika lety nastolily "církevní restituce" podle zásady, co bylo ukradeno, musí být vráceno!!!

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Osobně jsem přesvědčen o tom pokud by si některá strana toto dala do volebního programu tedy,aby si církevní darmožrouti vydělávali na živobytí svou prací-ne klábosením ,tak vyhraje volby.

   Smazat
  2. Tady si můžete udělat obrázek o tom, proč církevní restituce byly úplná hovadina, jak se mnohamiliardové majetky dostaly do rukou doslova pár lidí, kteří je nedokáží ani spravovat a faktickým vlastníkem je někdo v Itálii. Jak je o život v kutně nulový zájem a že to je ještě mnohem horší než v devadesátých letech.
   Zastavme církevní restituce včas, předejdeme velkým ztrátám. Již proběhlé převody majetků by se měly anulovat a znovu znárodnit. Šlo v podstatě o sprostou gigantickou krádež státního majetku!

   http://www.christnet.eu/clanky/6023/rozkvet_i_zasla_slava_jak_se_zije_reholnikum_v_cechach.url

   Smazat
  3. 18:41 jaktože komunisti nevyráli?

   Smazat
  4. Svatá pravda pane Hošku. Proto taky někteří církevní představitelé Josefa II považují za prakomunistu, protože jim a nejenom jim odebral přibližně třetinu majetku a ten pak byl dán, dnes bychom řekli do reprivatizace. Proto se taky církev snaží dobrat k majetku, který jim byl odebrán právě za Josefa II.

   Smazat
 2. Tak to chápe i obyčejný občan. Jen Ústavní soud tu krádež prohlasovaný Sněmovnou nesmyslně posvětil. A ČSSD se tomu ani moc nebránla. Zde je ve článku logicky ukázáno, jaký je to celé nesmysl. Hanba včem stranám, co to protlačily a hanba jejím voličům.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Soudci dlící na sinekuře Ústavního soudu se do svých funkcí dostali proto, že nejsou nevděční k zákulisní moci, která si je tam dosadila... Tak čemu se, s dovolením, divíte?

   Smazat
 3. Jenomže to by ve svém důsledku znamenalo, že byl spáchán trestný čin s obrovskou škodou na majetku státu. Kdo za to ponese odpovědnost? Bude na to podáno trestní oznámení? Bude se to vyšetřovat? A jestli ne -proč? Budeme muset čekat na další převrat, který si zase bude honit triko na polistopadových majetkových zvěrstvech, souvisejících s velkovýrobou zbohatlíků, za vydatné pomoci zkorumpované justiční mafie za předpokladu velkého množství poškozených občanů a obětí těchto zvěrstev? Právě na tom by se dal další převrat snadno postavit. Kdyby začali odškodňováním obětí a zabavováním nakradeného majetku, ( viz mimosoudní rehabilitace po převratu v roce 1989, kdy si nový režim perfektně nahonil triko a získal na tomhle bezbřehém pokrytectví obrovské množství voličů) měli by u občanů jednoznačně velký úspěch. A mohlo by se pak začít s novými křivdami a zvěrstvy, jako tomu je po všech převratech. Zatím není politická vůle aby se věci napravily a uvedly do původního stavu, protože politická zvěř se navzájem zná a jeden druhého se bojí.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Je třeba provést Restitutio, tzn. vrácení k předešlému stavu a obžalovat jdnotlivě, každého poslance, který hlasoval pro návrat majetku církvím.
   Je to poměrně jednoduché, jen je třeba vůle, nebo tlak, aby vůle byla. Stejně by mně zajímalo, koli moviých věcí a památek zmizelo z republiky, kolik jich bylo zašantročeno, když kradli církevní majetky už před tzv. vyrovnáním různí církevní zaměstnanci.

   Smazat
 4. Všechny země světa jsou prostřednictvím dolaru zadlužené a tedy v otroctví peněz. Nikdo se doposud neodvážil říci komu je celý svět zadlužen. Vatikánu a jeho židobankéřům rozmístěným po světě i v utajení. Oni prostřednicvím peněz korumpují a získávají světové všehoschopné nohsledy...Pro udržení moci peněz-dolaru, jsou schopni všeho. Na počtu obětí nikdy nezáleželo. Tak to funguje od nepaměti .J.Hus,křížové výpravy,Bílá hora atd. Hitlert měl také požehnání od Vatikánu.
  http://severoceskapravda.cz/index.php/nazory/2141-c%C3%ADrkev-%C5%99%C3%ADmskokatolick%C3%A1-nezn%C3%A1-pok%C3%A1n%C3%AD-a-polep%C5%A1en%C3%AD

  Celý text: Cirkev-nezna.doc ( Poznámka správce: Žádný div. Podle odhadu antiglobalistů je "horní patro Vatikánu" třetí hlavní větví globálních superelit, vedle klanu Rothschildů a Rockefellerů. Je zapojeno do prosazování "Nového světového řádu - NWO" (s "depopulací" planety o velkou většinu lidstva) a logicky tedy prosazuje migrační úder jako alternativní zbraň hybridní

  OdpovědětSmazat
 5. Dobrý den, tento článek je založen na polopravdách. pravdou ovšem je, že v historii neexistuje období, kdy vládla spravedlnost a láska nebeská. Tak prosím buďte vždy konkrétní pokud mluvíte o kléru, protože pak se dopouštíte kolektivního obviňování, určitě třeba František z Assisi chtěl vždy být chudý a jako chudý zázračně pomáhal právě chudým a na jeho učení pak pokračovali jeho bratři v budování konventu... i tam bylo vždy hodně antagonismu, ale dodnes je jeho dílo živé a mnoha lidem pomohlo. Čím jste pomohli vy, kteří házíte bez rozmyslu první kamenem?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Ad 17:24 A proč Chelčický házel po nepřátelích chlebem? Proč se generalizuje odpor proti katolické církvi? Proč jsme si museli projít Bílou Horou, ukradením majetku evangelické šlechty a občanů, jejich vyhnanstvím m.j. církví, proč jsme si museli projít upalováním čarodějnic jen pro chtivost majetku upalovaných? Proč jsme museli mít dobu inkvizice, proč nitro českého národa katolická církev sápala na cáry a vyklovávala jako sup? Proč to setrvalé lpění církve na lži. Kdy se církev omluvila národu za M.J.Husa, J.A. Komenského, i TGM byl souzen pro své názory na církev? Očekávali jsme obrození katolicismu s nástupem papeže Jana II., očekávali jsme obrození s nástupem nynějšího papeže Františka. Bohužel kléru není nic vzdálenějšího než to co kázal Ježíš Kristus, prostota, chudoba a nic bližšího, než mamon. A v té zpupnosti a často zpupkovatění kléru je příčina, proč lid ctící křesťanskou lásku zůstává kdesi za plotem za kterým se uctívá zlaté tele!!!
   Na Staroměstském náměstí se chystá replika sloupu oslavy porážky českého národa a pokoření okupací na 300 roků - oslava doby TEMNA - jak ji označil A. Jirásek. Aby znovu mohl být neonacismem dále český národ decimován, pokořován a hanoben! A přitom ani náhodou nikoho nenapadne postavit pomník smíření národů, náboženství, ras..... Ne, zase pomník nenávisti a ještě zneuctění Panny Marie!

   Smazat
  2. 17.24
   To je blábol bez hklavy a paty, zřejmě nechápete podstatu sporu a pletete do toho Františka z Assisi, který s pletichami Vatikánu neměl nic společného.

   Smazat
 6. Zákon, který nebyl nikdy parlamentem přijatý:

  ZÁKON
  ze dne 2014,

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  § 1
  Zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se zrušuje.

  § 2
  Smlouvy uzavřené podle zákona č. 428/2012 Sb. k jeho provedení a smlouvy uzavřené podle jiných zákonů k provedení zákona č. 428/2012 Sb. se zrušují.


  Předseda vlády v. r.
  Předseda poslanecké sněmovny v. r.
  Prezident v. r.


  Důvodová zpráva:
  Zákon č. 428/2012 Sb. o církevních restitucích je nemorální, nemravný a nespravedlivý, neboť:
  1. byl přijat proti vůli většiny občanů České republiky;
  2. byl přijat bez konsenzu s opozicí;
  3. byl přijat s pomocí pravomocně odsouzeného občana, který po hlasování nastoupil výkon trestu a mandát poslance získal jen z důvodu hlasování pro tento zákon;
  4. majetek a finanční náhrady mají získat i církve a náboženské společnosti, které před r. 1989 v Československu neexistovaly nebo nepůsobily;
  5. naprostá většina majetku požadovaného k navrácení podle zákona č. 428/2012 Sb. církvím nepatří, neboť jim byla odňata již reformami císaře Josefa II. v 18. století a následně po vzniku Československé republiky v r. 1918 a po obnovení ČSR v r. 1945; církve měly majetek pouze v užívání;
  6. k zákonu nebyl vydán prováděcí předpis a nebyl vydán konkrétní seznam majetku, kterého se vydání mělo týkat, s příslušným odůvodněním;
  7. smlouvy o vydávání majetku byly uzavřeny velmi nevýhodně pro stát;
  8. výplata jakýchkoliv finančních náhrad je v současné ekonomické situaci (600 000 nezaměstnaných, schodek státního rozpočtu 112 mld. Kč a vysoké zadlužení veřejných rozpočtů) pro stát naprosto neúnosná a nepřijatelná;
  9. v celé lidské historii nebyly spáchány krutější zločiny a zahubeno více lidí než ve jménu a pod vlajkou křesťanských církví;
  10. Ježíš Kristus projevoval křesťanskou lásku k bližnímu srdcem, nikoliv majetkem.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. To není zdaleka vše. Je to prokazatelná zlodějina stran demožumpy a církve, protože se zákon obhajoval tím, že stát ušetří, když nebude muset platit církevní stavby a hlavně platy kněží... a za majetek, který nelze vydat, dostane církev finanční kompenzaci a další spory se státem nebudou. A jaká je realita?

   - restituce je několikanásobně předražené oproti jiným restitucím - čili masivní zlodějina
   - církev se soudí o majetky, za které dostala ty náhrady a v rozporu s tím, že další spory nebudou - čili podvod církví
   - stát měl ušetřit na platech, ale přitom je bude dál bezdůvodně platit 17 let, ta částka se snižuje, ale jen pomalu - zlodějina a podvod vyloženě popírající smysl zákona
   - platí se církvím, které před lety neexistovaly a netýká se jich to - čili opět zlodějina
   - náhrada se bezdůvodně navyšuje o inflaci, s tím může zamávat kurs Koruny ap - opět zlodějina
   - církve měly investovat finance do svých kostelů nebo hospiců, ale místo toho požadují, aby jim to platila města a dokonce existují případy, kde snad církev vyhrožovala, že zavře nějaký hospic, když to město nebude platit - to se málo ví, ale provalilo se to v TV - mega podvod a zlodějina církví, opět v rozporu se smyslem zákona!!!

   1,5 miliardy

   Smazat
  2. Se stim smiř

   Smazat
  3. Včera u paní Jílkové byl veden spor, kdo byl větším masovým vrahem - a nikdo si nevzpomněl na 16 milionů povražděných černých otroků v Americe a už vůbec ne na 160 milionů vyvražděných Indiánů! Kam se hrabou nacistické koncentráky a holokaust, kam gulagy....!
   Ale vzpomeňme na "bohulibou" činnost inkvizice v Čechách a na Moravě, na upalování "čarodějnic" pro obohacení církve, na dobu TEMNA. Přečtěte si od E. Denise Čechy po Bílé Hoře, to byl francouzský historik a pak posuďte ctnosti a nectnosti církve svaté. Kdyby jen páteři klečeli a modlili se od rána do večera, nikdy nemohou z církve omýt ty ohavné zločiny, které spáchala církev na českém národě od dob M.J.Husa a zejména pak po Bílé Hoře. Lidé bděte!

   Smazat
 7. 89´rok byl totální návrat do středověku! Kdo by v moderní společnosti, kdy lidstvo létá na Mars a edituje genom, daroval středověkým bludařům třetinu státního majetku? Jenom úplný debilové. Katolická církev je skutečně bezkonkurenčně největší firmou v ČR. Firmou, jejíž náplní práce je vyrábět ještě větší debily.
  Kam jsme to dopracovali?
  A co teprve Benediktini? To je šest chlapů, kterým stát daroval miliardové majetky, o které se ani nestíhají starat!
  Podívejte se na Broumovsko, do chudého regionu sužovaného nezaměstnaností a drogama. A stát tam vrátí nějakým sviním z Prahy tisíce hektarů pozemků a dalších objektů. Neskutečné. To je celé jak z nějakého špatného filmu!

  OdpovědětSmazat
 8. Poměrně jednoduše to půjde takto: Restitutio ad integrum obnovení do původního normálního stavu.
  Poslance, kteří hlasovali pro náhrady církvím, trestně stíhat a odsoudit k mnohaletým trestům. To, co bylo mezitím rozprodáno a zpronevěřeno předepsat církvím k úhradě.
  Ale je k tomu třeba vůle občanů, kteří musí vyvinout neúprosný tlak na politiky a vládu, případně se jich zbavit.

  OdpovědětSmazat
 9. Jde o ideologickou manipulaci. Feudál měl přece k poddaným také nějaké povinnosti! Navíc:
  "Osoby povinované robotou tvořily ve své době naprostou většinu všech žijících lidí. V demokraticky cítící společnosti patří proto výsledky jejich činnosti jednoznačně všem."
  Ano, ale jsem potom zvědav, jak patří všechny unikátní stavby (díla) kapitalistických podnikatelů všem, vždyť na něm také "robotovali" mizerně placení dělníci!

  OdpovědětSmazat
 10. A samozřejmě majetek církví za feudalismu získaný je totéž, co majetek vybudovaný otroky. V právním postavení nevolníků a otroků moc velký rozdíl nebyl. Co je ale pro mne nesrozumitelné, že údržbu a opravy církevního majetku stejně musí i dnes platit daňový poplatník, ač mu nepatří. Ani tedy moc nevím, zda také kapitálu musí daňoví poplatníci platit na stavby a údržbu jejich vil či jachet. ASI ANO, ALE BUDE TO MOŽNÁ SKRYTĚJŠÍ FORMOU.
  A kdy budou restituovat své majetky evangelíci, kterým byly ukradeny po Bílé Hoře - přece i pro ně platí "co bylo ukradeno, musí být navráceno!" A kdy budou restituovat své majetky otroci a nevolníci - i z dnešní doby? No a tak zase musí přijít únor 1948, pokud chce Svět přežít.
  No a kdy, kdo vrátí národu a státu těch ukradených více než 10 bilionů Kč za posledních 30 roků? A kdo zaplatí dluhy za ty asi 3 bilionů Kč? Kdo sepíše seznam zlodějů státního majetku a kdo zadlužitelů státu? Kolik dluhů nasekal pan Kalousek? Kolik může vyfasovat na Mírově za kařdých 100 miliard Kč? Pane Cibulko, jak jste s tím daleko!

  OdpovědětSmazat
 11. Ovšem. Komentář dotyčného seriálu donekonečna adoruje stavebníky a objednavatele těchto církevních staveb za téměř nadlidskou energii, se kterou realizovali své vznešené aristokratické geniální záměry. Samozřejmě nezmiňuje masivní bezplatnou pracovní sílu.

  OdpovědětSmazat
 12. Tehdy byl oprávněný důvod vyjít do ulic a demonstrovat proti zlodějské pravicové vládě. Ale to bychom chtěli po "uvědomělých" "inteligentních" pravicových voličích moc!

  OdpovědětSmazat
 13. No dnes potentáti prodávají nejenom to co jim patří ale i to co je pod zemí. Boleslav byl břídil.
  Václav

  OdpovědětSmazat
 14. 16:46!
  Politická zvěř se navzájem zná, ale rozhodně se jeden druhého nebojí!!
  Aneb jak říkají Slováci: "Kurva kurve riť neurve a keď urve zas len kurve!"

  OdpovědětSmazat
 15. Zákon, který parlament nikdy neschválil, přestože ČSSD šla v r.2013 do voleb s heslem "Zrušíme církevní restituce".


  ZÁKON
  ze dne 2014,

  Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

  § 1
  Zákon č. 428/2012 Sb. o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi se zrušuje.

  § 2
  Smlouvy uzavřené podle zákona č. 428/2012 Sb. k jeho provedení a smlouvy uzavřené podle jiných zákonů k provedení zákona č. 428/2012 Sb. se zrušují.


  Předseda vlády v. r.
  Předseda poslanecké sněmovny v. r.
  Prezident v. r.


  Důvodová zpráva:
  Zákon č. 428/2012 Sb. o církevních restitucích je nemorální, nemravný a nespravedlivý, neboť:
  1. byl přijat proti vůli většiny občanů České republiky;
  2. byl přijat bez konsenzu s opozicí;
  3. byl přijat s pomocí pravomocně odsouzeného občana, který po hlasování nastoupil výkon trestu a mandát poslance získal jen z důvodu hlasování pro tento zákon;
  4. majetek a finanční náhrady mají získat i církve a náboženské společnosti, které před r. 1989 v Československu neexistovaly nebo nepůsobily;
  5. naprostá většina majetku požadovaného k navrácení podle zákona č. 428/2012 Sb. církvím nepatří, neboť jim byla odňata již reformami císaře Josefa II. v 18. století a následně po vzniku Československé republiky v r. 1918 a po obnovení ČSR v r. 1945; církve měly majetek pouze v užívání;
  6. k zákonu nebyl vydán prováděcí předpis a nebyl vydán konkrétní seznam majetku, kterého se vydání mělo týkat, s příslušným odůvodněním;
  7. smlouvy o vydávání majetku byly uzavřeny velmi nevýhodně pro stát;
  8. výplata jakýchkoliv finančních náhrad je v současné ekonomické situaci (600 000 nezaměstnaných, schodek státního rozpočtu 112 mld. Kč a vysoké zadlužení veřejných rozpočtů) pro stát naprosto neúnosná a nepřijatelná;
  9. v celé lidské historii nebyly spáchány krutější zločiny a zahubeno více lidí než ve jménu a pod vlajkou křesťanských církví;
  10. Ježíš Kristus projevoval křesťanskou lásku k bližnímu srdcem, nikoliv majetkem.

  OdpovědětSmazat
 16. Vyňukající. Ale furt newíme - Kowak a ja - kde je pan El Comandante... https://termitiste.net  OdpovědětSmazat
 17. Jo přesně tak tady se můžete podívat jak se tenkrát „skvěle" žilo a teď by to chtěli mocipáni zpátky:

  https://www.csfd.cz/film/84727-janosik-i-ii/prehled/

  OdpovědětSmazat
 18. Lidé především zapomněli na to, že drtivá většina z nás všech, nezávisle na tom kým kdo dnes "je" vyšla právě z vrstev "dušníků", čili z bíde. A osobně znám pár příkladů "novodobých poctivých dlouhých úctyhodných" původů rodem dokonale a poctivě do "prvního kolena" "původně z dokonale holé .itě". A dva z nich jsou dnes ve "vysoké" politice ...

  Je velkým paradoxem, že Ježíš Kristus hlásal chudobu a službu lidem, ale církev svými činy hlásá a hlásala bohatství pro sebe a službu pro církev (prakticky všechny). Nejspíš proto musel Ježíš "odejít" jen do Bible.

  OdpovědětSmazat
 19. Okamura pro Sputnik: Kdyby ČR mobilizovala občany, většina z nás by šla na smrt:

  https://cz.sputniknews.com/nazory/2020022711560926-okamura-pro-sputnik-kdyby-cr-mobilizovala-obcany-vetsina-z-nas-by-sla-na-smrt/

  OdpovědětSmazat
 20. Je to pláč na cizím hrobě. Není moc, která by to mohla změnit a každý pokus je předem odsouzený k nezdaru. Znáte někdo z historie, že by se něco takového povedlo? Vzdá se bohatý nabytého majetku dobrovolně? Všechny ty uvahy vypadají zajímavě , ale mají jedno společné, nejsou realizovatelné.

  OdpovědětSmazat
 21. Doporučuji pečlivě vyslechnout
  https://www.youtube.com/watch?v=LZQa71pt3cA
  https://www.youtube.com/watch?v=0-1uZzWNsmM

  Dnes jsem si v televizi všiml, že Babiše přijela vyšetřovat německá baba z Bruselu, dcera slavného sudeťáka, Štrause.

  OdpovědětSmazat
 22. Pro havloidy a jiné rádoby demokraty byly církevní restituce příjemným dárkem. Pro zbytek (tedy většinu) to je a provždy už bude jen církevní tunel s kterým se v rámci Evropy už nikdy nedokážeme vyrovnat. Je to součást návratu do středověku a k vládě několika oligarchů.

  OdpovědětSmazat
 23. Je třeba podívat se pravdě do očí. Bohužel se velká většina národa nechala v listopadu 89 oklamat líbivými hesly. Jak onehdá prohlásil, tuším Ransdorf, šlo o majetkový převrat. Máme štěstí že se zatím "vrací" bez dušníků, ale ti se zřejmě dostaví sami, až nebudou mít co papat. Geniálně vymyşlené, majetek KSČ se údajně vrátil lidu, u její středověké předchůdkyně a feudálů platí zcela opačná kriteria.

  OdpovědětSmazat
 24. Jen jedna církev nepodala ruku mamonu, a to byla a je církev baptistická. Od té doby si této církve vážím.
  Morave

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. O tom by se mělo víc mluvit. Jako alternativu k těm ostatním - nechcete být součástí mamonářů a zlodějů z našich velkých církví, které by Jan Hus vypráskal, kdyby dnes žil? Zkuste to u baptistů, ti vás neokrádají.

   Smazat
 25. Počtení pro 17:24 možná silná ale pravdivá KÁVA.
  Zakázaný film na Youtube o kriminálních činech „svatých“ otců . . .
  http://www.noemova-archa.estranky.cz/clanky/historie-potopy-sveta
  https://www.euportal.cz/Articles/22162-jidasove-v-katolicke-cirkvi-dokument-o-zvracenostech-biskupu-ze-ktereho-vam-bude-zle.aspx

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.