Reklama

pondělí 10. února 2020

Proč lžou na jedno brdo?

Jan Vítek
10. 2. 2020   Zvědavec
Každá válka v uplynulých padesáti letech je výsledkem lží, které čteme v novinách nebo slyšíme z úst mluvících hlav na obrazovce.

Opakovaná nepravdivá vyprávění nechávají dlouhodobé stopy. Jsou jako padělané peníze, které razí sběř, ale pak je běžně používají bezelstní lidé.

Co uráží nejvíc je, že všechny lži jsou na jedno brdo. Odkud vlastně sdělovací prostředky takzvaného hlavního proudu ví o světě, co o něm píšou a ukazují?


Jestli ta otázka překvapí, odpověď udiví: ze tří světových tiskových agentur, usídlených v New Yorku, Londýně a Paříži, které jsou si blízké jako sestry s tím rozdílem, že je nepojí genetický fond, ale pouto ještě silnější - ideologie a mocenské zájmy.

Jejich klíčová úloha v ovlivňování našeho vidění a vnímání světa má za následek, že sdělovací prostředky se zabývají stejnými událostmi, dívají se na ně stejnými brýlemi a podávají o nich stejné svědectví.

Důkazem je srovnávací studie zpráv o válce v Sýrii, otištěných během šesti měsíců v devíti předních evropských denících (1), kterou uveřejnil Swiss Propaganda Research, institut pro výzkum propagandy. Zjistil, že 78 procent všech článků tvořily, když ne plně alespoň částečně, zprávy Tří sester, převzaté přímo anebo v překladu jejich družek, národních tiskových kanceláří. Žádné ze sledovaných novin neměly byť jedinou původní zprávu. Kromě toho víc jak 82 procent komentářů a rozhovorů vyznělo ve prospěch zásahů USA a NATO. Názory syrské strany, pokud o nich padla zmínka, byly označeny jako lži.

Kdo tvoří tento vlivný trojlístek?
1. Americký Associated Press (AP), která patří majitelům novin, má dvě stě šedesát poboček ve sto šesti zemích se čtyřiceti tisíci zaměstnanci. Zprávy AP používá tisíc tři sta sdělovacích prostředků, které ovlivňují víc než polovinu lidstva.
2. Agence France-Press (AFP) se původně nazývala Havasova agentura, která vznikla v roce 1835. Dnes patří státu, ale je provozována soukromníky. Má dvě stě poboček ve sto padesáti státech, v nichž pracuje dvanáct tisíc žurnalistů, kteří a rozesílají pět tisíc zpráv a komentářů denně tisíci tři sta jejich šiřitelů ve sto dvaceti zemích na pěti kontinentech.
3. Reuters s pobočkami ve sto zemích a čtyřiceti pěti tisící zaměstnanců, jejichž zprávy čte miliarda lidí denně. Agentura žije ze své britské slávy, čtenáři neví, že agenturu koupil kanadský multimiliardář Thompson a spojil ji s vlastní tiskovou kanceláří, se sídlem v New Yorku.

Každá z těchto agentur je obrovská fabrika na informace pro všechny druhy medií, které zásobuje nejen slovním materiálem v několika jazycích, ale také fotografiemi, grafy, videi a nahranými rozhovory. Je to lukrativní činnost, jež vynáší majitelům miliardy dolarů, ale to už je jiný příběh.

Wolfgang Vyslozil (2), bývalý ředitel rakouské tiskové kanceláře APA hodnotí vliv tří sester těmito slovy:

„Tiskové agentury jsou zřídka na očích veřejnosti. Přitom jsou nejvlivnější a zároveň nejméně známé masové sdělovací prostředky…Tvoří neviditelná nervová centra, která spojují všechny části mediálního systému.“

V zašlých dobách komunistických světlých zítřků slogan každé ráno Rudé právo byl pro novináře služební povinností. Než usedli k psacímu stroji, museli ověřit, zda se včerejší partajní linie stále platí. Dnes redaktor zahraniční rubriky si dřív než udeří do klávesnice přečte jednu ze tří sester v originále nebo v překladu kterou mu národní tisková kancelář doručila, aby věděl, co se děje ve světě. Jsou to informace tříděné a učesané ve stylu jedině správného světonázoru. Pak záleží na něm, co s tím udělá. Jsou i tací, kteří vědí, oč jde, a používají agenturní zprávy se sběračkou soli. Ti ale obvykle po jisté době zmizí ze stránek a z obrazovek, protože media jsou prakticky všude v rukách oligarchie, která má bytostní zájem, aby noviny a televize vydělávaly a ne aby podrývaly stávající řád.

Nadvláda světových agentur vysvětluje, proč určité geopolitické události, jež dost dobře neladí s „vyprávěním“ USA/NATO , se do tisku a televize nedostanou. Když agentury zamlčí co považují za „nevýznamné“, západní media se o tom nedozví. Zkrátka, co nehlásí agentury se nestalo.

Závislost sdělovacích prostředků na třech sestrách a jejich prominentních klientech národních tiskových kanceláří, spolu s upadající profesionální úrovní redakcí, otvírá vrata dokořán pro intoxikaci a desinformaci. Když někdo chce dát do oběhu zavádějící story nebo smrdutou informační bombu, stačí, když to podstrčí poměrně slušné agentuře a může si být jist, že jako ponorná řeka vypluje v mediích. Často se stává, že falešná zpráva nebo kachna, která prošla několika agenturami, je „vyprána„ a považována za věrohodnou.

Proto nepřekvapuje, vlády, armádní velení a výzvědné služby používají tyto hlásné trouby k šíření jejich „vyprávění“ po celém světě.

Za Obamy byli zváni do Bílého domu korespondenti agentur na briefing, kde vládní představitelé jim pod podmínkou anonymity svěřili zavádějící informace a vydávali je za „úniky“ tajných skutečností. To je vějička, na kterou sedne i ostřílený žoldnéř klávesnice.

Jak prozradil bývalý ředitel AP Tom Curley (3), Pentagon zaměstnává dvacet sedm tisíc „píáristů“, kteří mají za úkol šířit indoktrinované zprávy a podplácet novináře. Mají na to rok co rok pět miliard dolarů.

Rekapitulujme: Náš světonázor formují tři hlavní zdroje- Washington, Pentagon a Langley- a tři sestry – AP, AFP a Thompson Reuters. Tato nalejvárna funguje způsobem já na bráchu, brácha na mě.

Žurnalisté se odvolávají na agentury a ty na své zdroje, většinou anonymní pod záminkou utajení. Používají mlhavých slovních obratů jako „zřejmě, údajně“ , aby se kryly v případě, že se provalí, že zpráva je nepravdivá. Postupem času a opakováním se kachna nebo fejk očistí a stane faktem.

Fred Bridgland (4) o svých zkušenostech válečného reportéra v Angole říká: 
„ Naše zprávy byly založeny na oficiálních sděleních. Teprve po letech jsem se dozvěděl, že je skládal člověk ze CIA, který seděl na velvyslanectví, a že neměly nic společného s pravdou. Abych to řekl natvrdo, v agentuře můžeš uveřejnit jakoukoli sračku a dostane se do novin.“

Proč žurnalisté nehledají jiné zdroje než globální agentury?

„Snažil jsem o to, ale pokaždé, když jsem napsal článek, aniž bych se odvolal na nějakou agenturu, nebo na New York Times a jiné anglosaské noviny, nikdo můj článek nepoužil,“ 
řekl v rozhovoru holandský zpravodaj na Středním východě Joris Luyendijk (5). 
„Samozřejmě, že jako korespondent můžu napsat zcela jiný pohled na situaci, jenže media mohou vzít jenom jeden, a tak se rozhodnou pro verzi, která se shoduje s převládajícím obrazem.“

Přesto někteří přední žurnalisté stále věří, že jim nikdo nenařizuje, jak psát. Jak lze vysvětlit tento zřejmý rozpor?

„Jde o to, že by nebyli tam, kde jsou, kdyby předtím nedokázali, že jim nikdo nemusí předříkávat, co mají psát, protože sami dobře vědí, co můžou a co ne,“ 
vysvětluje známý americký jazykovědec a politolog Noam Chomský (6). 
„Jestliže začnou od piky, jako třeba v policejní rubrice, a pak by během své kariéry psali neortodoxní články, nikdy by se nedostali do křesla, kde dnes sedí. Prošli úspěšně prověřovacím sítem a vysloužili si důvěru.“

Toto síto vede k žurnalismu, který obvykle nedělá vlastní průzkum a nevytváří původní materiál o geopolitických konfliktech a jiných světových problémech, ale spokojuje se s převyprávěním jedině správného vyprávění.

Noviny, časopisy, radiové a televizní stanice sice možnost vykonávat nezávislý společenský vliv (teoreticky) mají, ale nemohou ji uplatnit. Pro vládnoucí systém jsou nástroje politické a ekonomické moci. Proto první přikázání dnešní žurnalistiky jim ukládá, aby se podvolily.

Je proto zcela logické, že tradiční sdělovací prostředky – finančně závislé na státu nebo na majitelích, převážně průmyslové a finanční oligarchii – upřednostňují geopolitické zájmy atlantického spojenectví. Neboť jak státy, tak oligarchie odvozují svoji existenci od transatlantické politické a bezpečnostní struktury, která, in fine, spočívá na USA.

V Americe vlastní téměř všechen tisk, televizi a rozhlas patnáct miliardářů. Poplatná media servírují stejný guláš, rozdíl je v omáčce a koření. Z Mediálního radaru vymizely rovněž skutečné problémy jako jsou srůstání kapitálu s politikou, řízený přesun obyvatelstva z chudých zemí do bohatých, nerovnost příjmů a hrozba náhodné atomové války. Jejich místo na předních stránkách a obrazovkách plní násilí, sex, skandály a LBGT. V tomto zfalšování prvenství spočívá génius soudobé vládnoucí elity.

Naše vlády nás udržují v neustálém strachu a válečné horečce. Stále je tu nějaký smrtelný nepřítel, který nás pozře, jestliže se za ně slepě nepostavíme. Náš problém jsou stádovitá množství lidí po celém světě, která poslouchají co jim diktuje politicko-mediální spřeženectví. Miliony lidí zahynuly pro tuto slepou poslušnost. Tisk, rozhlas a televize jsou klávesnice, na nichž se bez přestání hrají válečné melodie. Je mnohem snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni. Každý kdo se o to pokusí, je okamžitě ocejchován jako nepřítel lidu, dán na černou listinu a ostrakizován.

Kdo ovládá sdělovací prostředky, ovládá lidskou mysl. Podle toho kdo jaké názory zastává poznáme, co čte a poslouchá.

Když jsem žil ve Spojených státech oťukával jsem nové známé otázkou: Co myslíte, zastřelil Oswald Kennedyho? Z odpovědi jsem poznal, zda ten člověk mi vykládá vyčtené názory nebo přemýšlí. Teď se tam chystám s jinou prubířskou sondou: Myslíte si, že Trump skutečně s Rusy nic neměl?

Neboť opakovaná nepravdivá vyprávění nechávají dlouhodobé stopy. Jsou jako padělané peníze, které razí sběř, ale pak je běžně používají bezelstní lidé.PS: Článek se zakládá na poznatcích v západní Evropě, situaci v Česku autor nezná, jelikož trvale pobývá ve Švýcarsku.


 1. Německo: Die Welt, Süddeutsche Zeitung (SZ) a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).Švýcarsko : Neue Zürcher Zeitung (NZZ), Tagesanzeiger (TA) a Basler Zeitung (BaZ). Rakousko: Standard, Kurier a Die Presse.
 2. History of an Exceptional Alliance of News Agencies (2014)
 3. Adams, Russell, "AP's Curley to Retire" , The Wall Street Journal, January 23, 2012
 4. Angola : Don’t simplify History, inteview, All lAfrica ( 2002)
 5. They're just like people) a report on experiences of a news correspondent in the Middle East, (2006)
 6. What Makes Mainstream Media Mainstream, Z Magazine (2014)


73 komentářů :

 1. Problém může nastat poté, kdy by se začala psát pravda, lidstvo zmasírované bludy, není ani náhodou schopné pravdě uvěřit. O této manipulaci presstituty, několikrát mluvil Pjakin a to v tom smyslu, že globalisté ovládající světová média před nějakým důležitým jednáním s Ruskem zmanipulují světové mínění tak, aby jej následně mohli použít jako argument proti Rusku a jeho spojencům. Tato sféra je snad jedinou oblastí, kde má západ nad Ruskem navrch kterou oni musejí vyvažovat brilantní diplomatickou aktivitou, jež je ale následně západem vydávána za lež a podvod. Prostě Orwel jako vyšitej, lež je pravda, pravda je lež. Možná, že lež lze použít k rozpoutání války, ale určitě ne k jejímu vyhrání což obě strany vědí a to jediné udržuje jakž takž světový mír. Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 6:42 Jdi se konečně s tím Pjakinem vycpat. Vy máte spolu asi registrované partnerství, jen mě prozraď, kdo je táta a kdo máma!

   Smazat
  2. 9:28
   Poslechl jste si někdy Pjakina? Nemusíte mu věřit, je ovšem zajímavé, jak přesný měl odhad ohledně Brexitu, jak v podstatě popsal roli Mayové v celém procesu a to v době její volby.
   Můžete prožít život ve spokojené nevědomosti a nebo .. můžete být trochu naštvaný, když zjistíte že věci nejsou tak, jak se oficiálně prezentují.
   A Pjakin je jedním s těch, kteří popisují události z jiného úhlu pohledu a samozřejmě, sděluje pouze to co uzná za vhodné. Oprati našemu mainstremu to je ovšem zdroj informací. Ne zdroj lží a manipulace. V článku je důvod existence médií popsán velmi pěkně.
   ABC

   Smazat
  3. Proto je Julian Assange odsouzen k pomalé smrti, protože poodhalil pravdu. To se neodpouští. Pozornost je třeba odvést jiným směrem.

   Smazat
  4. 9:28 Pan Pjakin je velice chytrý muž na rozdíl od trumfa který ani nevěděl odkud je jejich basketbalový team.

   Smazat
  5. 9:28 já vás chápu.Dráždí vás,že má Pjakin ve svých komentářích a rozborech pravdu.Můžete se vztekat,nesouhlasit,plakat po nocích ,ale to je tak všechno .Prostě Pjakin je třída na kterou vy nikdy mít nebudete.Nazdar.

   Smazat
  6. Přátelé, je nesmyslné odpovídat na 9:28. Je to provokatér, náš oblíbený Pepek Vyskoč. Zkouší teď i jiné techniky. Sprosté nadávky nebyly příliš úspěšné, tak možná dostal instrukce aby prubnul něco jiného. Jenom smysl jeho účasti zde nechápu, protože i pablbovi musí být jasné, že tu nemůže nikoho přesvědčit o své peravdě.

   Smazat
  7. Nevím, jestli je 9:28 provokatér, ale ohledně Pjakina má pravdu. Jen si vzpomeňte, co ten chytrolín Pjakin prohlásil o "českých fašistech" kteří se prý tak ošklivě chovali k Němcům v českém pohraničí. To je Pjakin. Exhibicionista a plácal. Takový pohublý seschlý Rasputin.

   Smazat
 2. Kontrolní otázka:
  Byl Václav Havel čestný ušlechtilý muž, nebo amorální opilec a sebestřed myslící jen na sebe který s komunistickým cenzorem vyhandloval moc za beztrestnost a stal se tak spouštěčem mravního marasmu a lumpenkapitalismu v naší vlasti?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Dle mého názoru Václav Havel byl amorální opilec a sebestřed myslící jen na sebe,který s komunistickým systémem moci vyhandloval moc za beztrestnost a stal se tak spouštěčem mravního marasmu a lumpenkapitalismu v naší vlasti.

   Smazat
  2. Havel naprosto přesně zapadá do tohoto schématu, jenom to heslo je trochu jiné "Pravda a láska musí zvítězit, lží a nenávistí". Takže suma sumárum, co píše hlavní proud je lež a co píší dezinformační weby je pravda i když je to prezentováno opačně. Jak prosté. Hej hou

   Smazat
  3. 7:27 Mužete nějak doložit vaše tvrzení, že pan Havel byl " opilec ".
   Já jen vím, že je několik videí o dnešním AMORÁLNÍM SEBESTŘEDNÝM lhářem z hradu, který se vožralej na plech motal před kamerou.
   Právě tahle amorální troska rozložila naši společnost na dva tábory joko nikdo před ním!!!
   Díky pane Havle za krásných 30 let života,!který jste zařídil vy!!!

   Smazat
  4. No, ty jsi ale blbej, ty jsi sluha, slouha a podržtaška v jednom. 30 let života v klamu, závisti a blbosti. Přečti si ten článek 1000x , pak si kup špagát, napiš na čelo havloid a popros tvoji starou ať ti odkopne židli.

   Smazat
  5. Paměti Jiřího Wolfa a nejen jeho o udavači a VODKOVIČI Havlovi jsou veřejným tajemnství!!!!!!!!!!!A jestli sis ty havltupane nevšimnul,tak i ta jeho BUSTA VE FUCKINGTOWNU JE VOŽRALÁ JAK CEP!!!!!.-DDDD
   P.S.Pravdu máš v tom,že ten amorální vlastiráde a udavač rozdělil lidi na dva tábory.....už v devadesátých letech!

   Smazat
  6. Bohužl, Václav Havel byl silný alkoholik a jako většina alkoholiků měl slabou vůli a podléhal různým svým kamarádíčkům - Vondra, Tigrid, Albrightová, Schwarzenberg atd., zároveň byl snob a moc mu lichotilo, když mu lidi z okolí lezli do (víme kam).
   Takže jsou dva Havlové - předpřevratový a prezidentský. Ten co byl naše neštěstí je ten Popřevratový, který popřel svými skutky všechno, co hlásal ten Předpřevratový. Ať je navěky proklat!

   Smazat
  7. 10:47...Paní Olga ho držela jakž takž v lati, s Dášou už byl jak urvanej ze řetězu.
   Helanov

   Smazat
  8. Takže jsme zase od mediálních lží - což je tema článku - u opilců a Havla! Jak obvyklé, jak tradiční, jak diskuzní! Diskuzní smečka si prostě bude blábolit, co jí slina na jazyk přinese - kam se na ně hrabou články! Kdepak, to oni nečtou. Dřepí u PC celé dny a píší hovadiny - naše rada starších, naši slušně vychovaní, příkladní mudrci. Ještě že mladší generace čumí do svých tabletů nebo chodí pařit a nečtou tyhle sračky! Mínění o starších lidech by měli ještě mnohem horší.

   Smazat
  9. 11:05
   Za to ty budeš zajda v rozpuku mladí!!!!☺
   P.S.
   Moudrý člověk mě nesoudí,když mě nezná a názor hlupáka mě nezajímá!

   Smazat
  10. Proč dřepíš u PC ty a čteš tyhle sračky. Nemáš nic jiného na práci?

   Smazat
  11. 11.16 - nech už toho navážení se do mně! Chceš říci, že všichni jsou na tom stejně, co se týče věku? Tak proč se pořád tak vztekáš, když napíši, že nejvíc ovlivněna mediálním lhaním je starší generace, navzdory svému dobrému vzdělání - jsi posedlý stárnutím? Štve tě to? Tak hraj mladíka, najdi si práci a přestaneš dřepět u PC na to šup!Nikdy jsem nikoho "nesoudil" - nikde! Je zde článek "proč lžou" a já reaguji - proč ty lži čtou? A zejména starší generace, to budu opakovat stokrát a pokaždé. Starší lidé bývali radou starších, mladým za vzor. Nic s tím nenaděláš, až na to, že dnes už to zdaleka neplatí. Bohužel. Nebo chceš říci, že tvoje reakce a okamžité napadení mého příspěvku je nějak příkladné? Určitě nejsem v rozpuku, ale života běh beru jako normální jev, a rozhodně se nebudu trapně vztekat, až budu muset být v důchodu. A to, že se diskuzní smečka vždycky - ale skoro vždycky - dostane úplně někam jinam než je článek, v tom mám také pravdu anebo ne? Tak proč ty vzteklé a hloupé reakce?

   Smazat
  12. Jestli tvá nezdvořilá a stupidní otázka patřila mně 11.27 - (bože toho vzteku za pravdu - že diskuze jsou o něčem jiném než je článek!) tak jestli patřila mně, mám dnes odpolední, na PC se dívám z nostalgie a občas čtu diskuze, z čehož jsem vždycky smutný a občas se mi zvedá kufr. Tohleto - tohle sprosté, urážející, hádající se, píšící hloupé bláboly z nedostatku jiných aktivit, jsou moji spoluobčané? Přestože všichni vědí, že na počtu diskuzí media vydělávají (viz novinky). Nevím, jestli bych neměl propadnout spíš záchvatům smíchu, když jsem četl k tomu, že dnes v ČR fouká vše zničující vítr, ty duchaplné diskuze.." tady nefouká" ... "u nás taky ne"... "vono se uvidí"... a podobné sračky v počtu přes dvě stě! Dvě stě diskuzních blábolů k foukání větru! No - pochopil by to někdo? Tak konečně proč nebýt mediálním pisálkem a lhářem? Na lidské blbosti se ohromně dobře vydělává!

   Smazat
  13. V 9:41 jsem položil dotaz, zda mě někdo potvrdí na nějakém videu, že byl pan Havel alkoholik, stejně tak jako u lží apomluv ČT nic, prostě nic, jen přiblé žvanění místní rudé chátry. Jste opravdu trapní ve vašich příspěvcích, jen nepotvrzená lež a vaše přihlouplé domněnky.

   Smazat
  14. Pan Havel dnes vadí pouze starým soudruhum, když je připravil o jejich teplá místečka na sekretariátech zrudné KSČ, plus banda 13 500 členu STB a jejich 70 000 přisluhovaču, dále milicionářum, PS- VB, vrahum pohraničníkum a podobné rudé verbeži.Ti až do doby kdy VYCHCÍPAJÍ budou tady jen škodit.A určitá část této verbeže tady kydá ten svuj rudý hnuj!

   Smazat
  15. 15:33
   Sám seš stará exkominstastická KURVA,fotr byl UDAVAČ stejně,jako tvůj milované zásadnější vladtizrádnej vožralej Havel!!!!!
   A to,co o tom ksindlovi zrzavym bývalý členové StB se muselo po HADRÁKU urychleně zkartovat.....ale,že byl UDAVAČ,to je VEŘEJNÝ TAJEMSTVÍ!!!!!☺

   Smazat
  16. Byl to nejlepší kulisák.
   Jinak chlastal a lhal … měl vůbec pozitivní vlastnost?
   Přibližuje se doba, kdy bude letiště v Praze opět Ruzyně.

   Smazat
  17. 17:03
   Včera bylo pozdě!!!!!Za neoprávněnou omluvu sudeťákům a za obejití Benešových dekretů a protiprávnímu přivlastnění majetků po fašobuznostrejcovi měl dostat jednu z devitky v Kobylisích na střelnici!!!!

   Smazat
  18. Proc maji mladeznici zde,tak hloupe otazky?Staci si uvedomit, kdy zacala era internetu,mobilnich telefonu atd... Opravdu si myslite,ze za Havlovymi eskapadami nekdo behal s kamerou?......Je to opravdu tak slozite?

   Smazat
  19. POZOR ! POZOR !! POZOR !!!

   NA JEDUFLUSA PŘÍSERKU 11:43

   Jedná se o trola vylepujícího sprosté plakáty o zřízencích teplické prosektury, formaldehydu a matkách rodících v hovnech a podobně.
   Používá zároveň anonym i unknown a ještě se, když nikdo nereaguje, hádá v různých časech na vláknech sám se sebou a uráží sám sebe a čeká až mu na to někdo skočí, aby rozhodil diskuzi.
   Když si už neví rady, že na něj každý sere, tak do toho švihne příspěvek sice bez vulgarit, ale o to víc prolhaný a nenávistný, hlavně k důchodcům a ženám. Zřejmě vzpomínky na dědu a matku, kteří když viděli co za zmetka z něj vyrůstá, tak ho řezali. Evidentně nedostatečně.
   Podobně jako Prosektor (jak jsem si pracovně pojmenoval tohoto trola) to praktikuje King Kong. Respektive oni to budou pravděpodobně tři ve službě se střídající Kongové, ale je také možné, že Prosektor a Kong jsou furt jedni a ti samí spolupracující eurohujerští šmejdi z jednoho hnízda, měnící dikci, aby na sebe nabalili co nejvíce virtuálních identit a rozesrali co nejvíce diskuzí.
   Moc vás prosím - neskákejte jim na ty triky!

   P.S. Všiml sis, blbečku, že už na ty tvoje výpotky chorého mozku nikdo nenaskakuje?

   Smazat
  20. 9.41
   Za všechny například Vodňanská v knize Voda která hoří, nebo Volf na You Tube.
   Pravda, když byl u něj návštěvou Dalajláma tak se spolu zhulili, což stanice F1 pohotově šoupla do zpráv ráno v pět, leč briskně jim to zatrhli a v dalších zprávách to už nebylo.
   Ve svém snažení jste až dojemný. Řeknu vám novinu - že byli Kléma, nebo Churchil a další notordové ví celý svět - a neexistuje o tom jediné video. To jsou věci, co?
   Na vás a další adoranty zemského škůdce Havla přesně pasuje jeden citát z Bible:
   A naplní se na nich proroctví Izaiáše, řkoucí:
   "Ušima uslyšíte, ale nesrozumíte; a hledíce, hleděti budete, ale neuzříte. Nebo ztučnělo jest srdce lidu tohoto, a ušima těžce slyšeli a oči své zamhuřovali, aby snad neuzřeli někdy očima a ušima neslyšeli a srdcem nesrozuměli."

   11:05 plus další příserky téhož autora.
   Ale ale ale... na koho to trénujou, vašnosto? Zkoušej tu manipulaci mezi svými.
   Tématem článku jsou mediální lži, že?
   Proto jsem zadal tu kontrolní otázku - za největší pohádrakovou mediální lež považuji Všaška Pravdolásku jak ho prezentovala média. Co vám na tom není jasné?
   U počítacě musíme sedět kvůli vám (plurál), jinak by i tento prostor ovládli prolhaní manipulanti vašeho ražení. Ale jinak se snažíte, jen což. A nezáviďte nám - co nevidět budete mít ještě více času dřepět u PC. Pak si pro změnu můžete otírat hubu o mladé, protože právě tím, otíráním si huby, jak jsem zaznamenal, žijete.
   Takže opakuji - tématem článku jsou mediální lži a protože Havel byl jedním z největších mediálních hhářů a zaroveň produktem nejmasívnějšího mediálního lhaní (lže se o něm dodnes) je tu řeč o Havlovi. Co na tom nechápete?

   Smazat
  21. 11:31 A proč sem vůbec vstupujete? Jste snad masochista? Vaše názory vám nikdo nebere, ale zdá se ani nepřijímá. Tak co? Vyjádřil jste se a budete tu dřepět dál? Proč? Abyste se mohl durdit, jak je ta generace starých hloupá? Proč si nenajdete nějaké bratry v názoru a můžete se duševně nějak realizovat. Co od těch svých pindů tady čekáte? Jaké reakce by vám vyhovovaly?

   Smazat
  22. 21:00 Děláte ze sebe hlupáka rád?
   Na yotube jsou podstatně starší záběry než z 90 let a s tou kamerou za ním běhali, desítky mážná stovky krátkých filmu s panem Havlem a nikdy jsem ho neviděl tak vožralého, jak dnešního geronta z hradu.

   Smazat
  23. 9,33
   Já jo,u nás v 90,letech na Hygienické stanici v Teplicích!A ty bludy co vypouštěl tenkrát z huby málem nerozdejchal ani pan ředitel,který byl celoživotní antikomusta…..co tam máš ty havloimbecile dál?!.-)

   Smazat
  24. Že byl Havel těžký alkoholik je neoddiskutovatelný fakt. Mnoho svědků, kteří s ním pracovali na Hradě. Bára Štěpánová, Ivo Mathé - jen tak namátkou ještě žijící svědci. A že lhal nám všem je snadno doložitelné: slovně byl proti paktům jmenovitě proti NATO a za pár let už nás do NATO kočíroval a pak schvaloval bezprecedentní porušení mezinárodního práva ze strany NATO bombardováním Jugoslávie a okupací Kosova. Ten idiot se dokonce nechal nad Kosovem vozit v americké obrněné helikoptéře a vůbec mu nevadilo, že pod ním dohořívají trosky 57.000 srbských usedlostí po etnické čistce... deklaroval veřejně, že nemá žádný zájem o rodinný majetek a pak šup a opak byl pravdou. Ono toho bylo víc.

   Vlastizrádně se "omlouval" sudetským Němcům, jediné organizaci, která veřejně nárokuje české státní území a chce ho vtělit do Německa.

   Havel je naše národní ostuda, prohra a budeme se z toho "jeho dědictví" vyhrabávat dlouhé léta.

   Smazat
  25. 21:03 To si pak vyjímkou, ty fetováním Putlervých prdů zdegenerovanej zahradníku z litoměřický kompostárny!:-)

   Smazat
 3. Výborný článek, v Česku je to jako přes kopírák...
  Pisálky ani nemusí nikdo podplácet, dobře chápou, na které straně je namazaný krajíc.
  Takový elév si nejdříve musí udělat "jméno" a toho dosáhne jedině tak, když poctivě šlape brázdu...
  Někteří dokáží i tančit mezi vejci, ale to projde jen starým mazákům, a nesměj to přehánět, jinak...řízy,řízy.
  Cesta z ofiko médií do těch alternativních je hladká, ale zpátky zarubaná, ách jó... plačící smajlík
  Helanov

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  2. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 4. Nacismus v Brazílii:
  " právě tato osoba má chránit asi tři tisíce domorodých indiánů, kteří žijí v kmenech obývajících ty nejvíce nedosažitelné části amazonského deštného pralesa. Člověkem, který se má postarat o ochranu lidí, kteří nikdy nebyli v kontaktu s vnějším světem, a udržet je mimo tento kontakt, je člověk, který právě usiluje dostat se s těmito izolovanými indiány do kontaktu. Natolik, že jeho prvním činem bylo vytvořit zvláštní lékařskou skupinu, která jim má přivézt "život zachraňující lékařské zásoby", jako očkovací látku proti žluté zimnici a aspirin."
  https://blisty.cz/art/98724-paleni-knih-od-franze-kafky-likvidace-domorodych-indianu-navrat-nacismu-do-brazilie.html

  OdpovědětSmazat
 5. "Někteří lidé prohlašují, že se lidé na venkově nechají zblbnout propagandou! Tehdy to bylo: ideodiverzní centrály západu se snaží podkopat jednotu socialistického tábora míru. Prostě úplně debilní propaganda sovětského typu. To, co bylo z Ruska, bylo slovo boží, všechno, co bylo od Reagana, bylo od ďábla! A teď se někdy setkávám s tím, že ta propaganda je stejně blbá, akorát s opačným znaménkem."

  "Demokracie je diskuze! V dnešní době se ale setkáváme s tím, že pokud jsou zde názory nekonformní s mainstreamem, tak někteří lidé, zvláště mladí, protože nemají to srovnání, jsou připraveni jiný, nicméně legitimní názor, se kterým oni nesouhlasí označit za fake news. To je prostě něco, co jsme si tehdy nedokázali představit. Že někdo bude někoho znovu vylučovat kvůli názoru, se kterým nesouhlasí. Prostě, ta tendence některé radikální části, označovat jiný názor za fake news, to mě přijde jako zpátečka do tehdejších poměrů."

  "Dogmata nepatří do politiky! Jiný názor na fungování Evropské unie, jiný názor na Donalda Trumpa, to jsou názory legitimní a ty nelze nějakým způsobem upozaďovat. Stačí se jenom podívat na výběr hostů do debat. Konkrétní příklad. Před několika dny si pan Moravec pozve do debaty nad výrokem prezidenta Macrona, že je NATO ve stavu klinické smrti, tři evidentní artikulované zastánce, paní Jourovou s vysokou funkcí, pana generála Pavla, pana Přibáně profesora z Cardiffu, což jsou všichni zastánci Eurounie, nechci říkat eurohujeři, nálepky se mi protiví, ale v podstatě každý jinými slovy říká totéž, všichni si tam přikyvují. No co je tohle, prosím Vás, za debatu? To je přesně to, jak debaty probíhaly v komunistické televizi."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Trochu si přisadím. Připadá Vám Jourová jako osoba s vyhraněným a originálním myšlením, jako žena dumající nad životem občanů a nad jejich dobrem? Osoba hledající správnou cestu? Mě ne. Je to klasický případ straníka, prosazujícího vůli svého nadřízeného. Možná ty hloupé názory, co prezentuje, jsou opravdu z její hlavy ....
   Minulý režim vykresloval západ jako imperialisty, o čemž jsem trochu pochyboval, ale oni v tom nelhali. V tom rozhodně ne.
   Pavel mi připomíná Castra (ne předvedenými schopnostmi generála, ale jistou namyšleností), měl by si dát pozor, aby nedopadl stejně ....
   ABC

   Smazat
  2. Je to jako přes kopírák.
   Akorát že za totáče tomu mladí nevěřili a dneska tomu (minimálně někteří z nich) věřej.
   Dnešní propaganda je zřejmě daleko sofistikovanější.
   Helanov

   Smazat
  3. To souhlasí. A přestože naše starší generace prošla docela slušným školstvím a pak měla většinou docela slušné zaměstnání, které je slušně uživilo, a protože dnes dřepí celé dny u PC ( mohou si to konečně dovolit viz důchody) tak už léta dobře vědí, co jsou mediální činovníci unisono a media vůbec za hnusnou havěť, a jak lžou - nicméně!!! a teď jsme u toho, právě ti, kteří toto vědí, hltají ty jejich připitomělé lži a dezinformace plnými doušky, nemůžou se od toho odtrhnout, a dokonce už ani nemají vlastní názory a myšlení - ne! Platí to, co napíší media - tomu se připisuje obrovský význam. Plive se směrem, který přikáží media, chválí a padá se na hubu směrem, který přikáží media - nebyli nakonec lidi nejšťastnější, dokud byli negramotní? Každý byl sám sebou - dnes je každý vytvarovaný medii, podle toho čemu začal holdovat, a co čte! Nikdo není sám sebou - no - není to smutné? Jsme chodící monstra a mluvící hlavy, píšící ruce. Nic víc.

   Smazat
  4. 10:02. To je tak trošku obsese. Netýká se jen vás, ale je to tak téměř vždy.
   Proč člověk, který napíše cosi kritického k současnému režimu, považuje za nutné si několikrát kopnout do režimu minulého.
   Byla tehdy jiná doba, tlak západu na socialistické země byl ohromný a špinavý, to se s dneškem nedá srovnávat. Propaganda jistě byla, ale tak nechutně manipulativní a lživá zdaleka. A to co jsme považovali za propagandu se dnes jeví jako čistá pravda.
   Heriot

   Smazat
  5. 11.11 No vidíte. A v dobách předvzdělanostních stačilo k ovládání negramotů blábolení ornátovaných polovzdělanců z ambon a kazatelen. Až Šejtán namnožil učitele a podstrčil lidstvu telekomunikace... Tumáš, čerte, kropáč... A kde jsou ty časy, kdy pan Satanáš chodil s Pánem JHVH po Zemi mezi vyvolenými a sázeli se, kdo z nich udělá většího blbce z nějakého Izraelity, nebo Filištína...

   Smazat
  6. 11:11 Mluv za sebe šášo. Jsi ještě mlaďas a místo co bys byl někde s babou, nebo s dětma, nebo dělal něco užitečnýho, tak tu oblbuješ a fandíš si. Mediální lži můžeš se svým nedomrlým rozoumkem žrát leda tak ty, kašpárku.

   Smazat
  7. 11:11 není to fake news, důchody za totáče představovaly 54 % průměrného výdělku, zatímco dnes, i po posledních nárůstech, představují sotva 43 %. Nakonec není divu, když roční odměna generálního ředitele ČTv je řádu milionů.
   Jednomu z předchozích diskutérů, který píše jak se jedni, za totáče, hřáli v teple sekretariátů, můžu sdělit, že nejmizerněji byli placeni "aparátníci" KSČ. Oni to měli brát a mnohdy brali za čest a kariéru. Ale nastávaly už časy, že do onoho aparátu nikdo jít nechtěl, až to ona strana dávala za stranický úkol. Vy neználkové.
   Dodám, že okresní tajemník KSČ měl plat nižší, než ředitel průmyslového podniku s až dvoutisícovkou zaměstnanců. A ten zas dostával, pokud byl plněn plán, v nejlepším šestkrát, těžko sedmkrát víc, než uklízečka s plným úvazkem. Ten ředitel ale vyklopil něco mezi 10ti až 20ti % platu své straně jako stranický příspěvek. Pokud tu "čest“ měla ona uklízečka, platila necelé procento. Ta partaj si z těch příspěvků platila nejen všechny ty sekretariáty, brožury a plakáty, ale i tu svou Lidovou milici s výzbrojí a výstrojí.
   Račte si to, s odstupem, srovnat v hlavě. Dnes například, je státní aparát co do počtu, málem na dvojnásobku. Zdravím srdečně.

   Smazat
  8. 2:22 Máte " pravdu", moje babičke měla v polovině 70 let duchod 525 kčs, opravdu ty % souhlasí???

   Smazat
  9. 9,22
   Moje 800 Kčs,zřejmě se neflinkala celý život jako ta tvoje!

   Smazat
  10. 9:42 Asi moje vychovala více dětí, co myslíte. A těch 800, no to je opravdu velký rozdíl!

   Smazat
  11. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  12. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
 6. U těch mladých je to pochopitelné. Jak se uvádí v článku - je mnohem snazší lidi oklamat, než je přesvědčit, že byli oklamáni. A na klamání těch mladých pracuje vzdělávací systém státní moci dnes už prakticky od 5 let (povinná předškolní docházka).
  Nač přesvědčovat dědka s bábou? To není tak jednoduché jak s nepopsaným listem. A taky ne tak účelné. To především ti mladí budou utvářet budoucnost a nést odpovědnost za ni. Ty je třeba podchytit a učinit spoluzodpovědnými. A co s tím? Dokáží dnešní rodičové vzdorovat manipulacím tzv. výchovně-vzdělávacího systému. Nebo - vidí vůbec takovou potřebu? Evidentně v rámci rozdělování společnosti dochází i k vyvolávaní nepřátelských postojů mladých vůči starší generaci. A ta starší by neměla reagovat nepřátelsky.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. PŘESNĚ!!!
   Ti starší by neměli názory těch mladších zlehčovat, spíš opatrně a věcně argumentovat a HLAVNĚ netlačit na pilu.
   Nechat je, ať si na to přijdou sami.
   Helanov

   Smazat
  2. Podvraťák s geny Keltů,Slovanů a Franků není blb.Jen v mládí chybí zkušenost.Ta se dostaví kolem 60 a to už zase není dost času.Taky jsme svého času zvonili klíči jako zblblé stádo.Však Čas oponou trhnul....

   Smazat
  3. Presne tak to je

   Smazat
  4. 10:48
   Jenom mi prozraďte jak můžu opatrně a věcně argumentovat s King Kongem, teplickým Prosektorem, Liborkem, chvilkaři, kavárnou, piráty a dalšími jeduflusy.

   Smazat
  5. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  6. 9,18
   A co seš ty,havloidiote z amianálu?!Prolhanej bastard z Libertce s impotentním panchartem a s udavačem Havlem na vývěsním štítu!?Táhni do krematoria,geronte vymaštěnej!

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. 22:25 A jak bys Zliťáku asi tak chtěl "argumentopvat" na obvyklé prdění zdejších žlučovitých socek? Tihle zapšklí, na Putlerových prdech zcela závislí neproduktivní odulci*) by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze. Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
  9. Chytří mladí poslouchají všechny staré. Chytří staří poslouchají některé mladé.
   Škoda, že zkušenost není přenositelná, protože každý ví jak dokonale řešit problémy toho druhého. (Tomáš Baťa)
   Je smutné, že jen za Hitlera jsem se nebála v noci na ulici a ve dne na úřadě. (moje babička)

   Smazat
 7. Proč lžou na jedno brdo? Protože to jsou hajzlové schopni za peníze nadnárodních hajzlů ve vedení světových korporací psát cokoliv.
  A nakonec tito pisálci nic jiného neumí,proto jsou schopni čehokoliv jen aby se uživili.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Prestytuti placení mecenáši kteří si nakradli a nebo ještě kradou ze státního rozpočtu nás přesvědčují jak je vše dobré. Vy obyčejní ničemu nerozumíte tak držte ústa a krok....

   Smazat
  2. Proč lžou? Toť otázka - asi proto, že vědí, že si to můžou dovolit. Proč to lidé čtou, navíc když vědí, že jde o lži?Toť druhá otázka. A ještě bych přidal - proč dnes lidé čtou všechny ty bláboly jak posedlí? Už nejsou závislí na tištěných novinách - ne, dřepí u PC a loví kde co, jiné aktivity už ani neznají, jen čtou a srovnávají, a už jsou duchovně úplně zničeni. Totiž - kdyby všem těmto dnes někdo sebral jejich počítače a elektroniku, do jednoho by se zbláznili. A kdyby došlo k nějaké tragedii a museli by být odvezeni někam na ostrovy, trvalo by jim strašně dlouho, než by dokázali vnímat krásu přírody a života vůbec, bez všech těch hnusných lží a papírových a elektronických sraček. Ti, kteří by se dokázali asimilovat na nový život, by konečně byli šťastni. Ve srovnání se stářím života na Zemi je lidský život životem jepice - ráno se rodí, v poledne se množí a večer umírá. Náš život je přesně takový -přesto se nesnažíme být každý sám sebou, ale necháváme si prznit své duše a životy od mediálních zmetků -víme, že jste zmetci, přesto bez vás nedokážeme žít. To je naše kredo, a nikdo nemůže být šťasten. Jen smrt nás vysvobodí od závislosti na mediálních lžích a dezinformacích.

   Smazat
  3. Až tak bych nesouhlasil. Musíme se zastavit,přemýšlet a začít znova, ale po staru..
   Co jsi jedl za poslední den? Pravděpodobně zdravé a chutné jídlo ... Pravděpodobně se ke konci tohoto videa váš přístup k vaší každodenní stravě radikálně změní. Proč naši mazlíčci přestanou pít mléko z talíře? Naši knísi přátelé nechtějí odebírat mléko z vesnice, jak je psáno na obalu. Proč to nechtějí? Ano, protože ve skutečnosti neexistuje vesnice. A není tam ani mléko a zakysaná smetana. Většina výrobců ji dlouho nahradila levným, ale výnosným palmovým olejem. Ovocné jogurty nemají nic společného s ovocem a je pro nás lepší nevíme, z čeho jsou klobásy vyrobeny. Každý slyšel o věčné otázce - co bývalo, kuře nebo vejce. Teď vám ukážeme, jak jednoduchý je tento argument. Vejce se mohou objevit vůbec bez kuře. Zde je návod, jak to udělat. Čínští dělníci obratně vyplňují formy bílou a žlutou suspenzí. Navíc se již naučili falešná hotová vejce smažená. Trochu zabláceného hlenu a husté žluté látky. Ale vypadá to jako skutečné smažené vejce. Pokud si myslíte, že tyto technologie jsou relevantní pouze pro Čínu, která nemůže nakrmit svou populaci, jednoduše jste toho moc neviděli. Vejce z běžného supermarketu mohou být falešná. Například běžná syrová vejce z obchodu se točí, jako by už byla uvařena. A pokud to rozbijete, můžete vidět téměř rovnoměrnou hmotu a bílkovina a žloutek se ukáže být stejné konzistence a okamžitě se promíchají v talíři a skořápka, pokud je zapálena, nespálí vůbec, ale taje se. Z čeho jsou umělá vejce vyrobena? Skořápky vyrobené ze sádry, vápníku a parafínu, bílkoviny a žloutky ze směsi želatiny a speciálního polymeru - alginátu vápenatého a jsou zabarveny pigmenty požadovaného odstínu. Číňané to ani neskrývají, naopak aktivně propagují své zboží ve světě, zejména proto, že náklady na taková vejce jsou několikrát nižší než náklady na ta přirozená. V Americe se taková vejce prodávají jako vejce vegetariánská. A to je obyčejná rýže. Tak si pomyslel muž, který to koupil v obchodě. Ale až po normálním mytí se obilí změnilo v zrnitou hlínu. Nyní z toho můžete vyřezávat cokoli. To nejsou všechna překvapení z rýže. Autor tohoto experimentu vzal produkty tří stupňů, položil hrst na hořák a začal se zahřívat a jeden ze vzorků najednou propálil plamen. To znamená, že polymer hoří. Zkuste zapálit rýži z vašich obalů, možná je to také nebezpečné pro vás ... Spalování tvarohu, Čokoláda a další pyrotechnické výrobky se již dlouho staly hvězdami YouTube. Nyní se podívejte na tyto snímky. Na stole je plastová nádoba s trochou tekutiny, přidávají se k ní komponenty, voila - maso je hotové. Zbývá pouze přidat omáčku a můžete jíst. Domácí klobása. Myslíte užitečné? Pak se na to podívej. Salám z plastu. Takový produkt se nejlépe používá v pizze, vysvětluje odborník. Množství omáček a koření mu skutečně poskytne větší piknik. Máte rádi černý kaviár? Pak se prostě musíte naučit, jak to vyrobit. Sledujte a učte se. Recept není složitý. Bereme chlazený rostlinný olej, smícháme želatinu se sojovou omáčkou a potom kapíme černou směs do nádoby s olejem. Vejce se tvoří přímo před vašimi očima. A pokud chcete červený kaviár, můžete změnit barvivo. Je těžké odlišit takový falešný od skutečného, a také chutnat. Chléb pro klasické sendviče s kaviárem je také třeba pečlivě vybírat. Ne každý chléb se nazývá chléb. Nyní ji lze použít místo hadru nebo houby k otření rozlitých produktů ze stolu a do dalšího čištění stačí pouze umýt pod tekoucí vodou. Tento chléb lze prát a panel chladničky dokonale prát. Pojďme dál. Metanol v sodě. Karcinogen v klobásech. Septik v mléce. Kapalný kouř v sušeném ovoci. Formaldehyd v soleném sledě. Není to fantastická dystopie, ale naše každodenní realita, která se na nás každý den dívá z regálů. Moderní jídlo připomíná chemickou časovanou bombu, která již začala jednat. V roce 2016 vědci zveřejnili hrozné údaje. Těla lidí pohřbených za posledních 30 let se téměř přestaly rozkládat. Zaprvé, antibiotika, která moderní lidé berou z jakéhokoli důvodu, zhřešili. Ale skutečný důvod byl ještě více šokující.

   Smazat
 8. 11:21 ... v tom všem je určitě velký kus pravdy. O těch starších posedlých. No, ale kdo by chtěl žít v prolhaném a zotročeném světě? A tak se tu proti onomu lživému majnstrýmovému obrazu snažíme o vytváření pravdivého, nebo alespoň pravdivějšího. To snad nemůže být na závadu. A jestli je přitom člověk posedlý nebo sám sebou je už spíš jeho osobní záležitost.
  10:28 má taky určitě v mnohém pravdu o zpracovávání mladé generace, ale jak ani u té není vše černé, tak ani u té starší není vše bílé. Určitě je velké procento střední generace dosti zmanipulované majnstrýmovskými medii a oddává se především konzumnímu způsobu života. A mezi těmi staršími bude jistě hodně báb (možná i hodně dědků), které neumí, než přijímat to, co vidí v televizi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Staří lidé byli naučení číst z knih a ne z počítačů.Mladí až na vyjímky nejen,že nečtou, nerozumí psanému textu, neumí komunikovat - jenom chatovat.

   Smazat
 9. Je to prosté - nelhat a nekrást -. K tomu aby se pochytali prolhaní šikulové, by měl mít stát aparát a ty rošťáky postihovat. De jure jej máme, ale de facto ne. Trochu to potřebuje nahoře uklidit.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. No jo, ale jak toť otázka. ZKORUMPOVANÁ ČR..
   Justiční mafie Pavla Zemana a spol.
   https://www.youtube.com/watch?v=Bp6yKBRJNMA
   tohle je zrůdný režim kde korupce politiků korporacemi, skupinami mafiánů, je přímo legalizována a nazvána lobbysmus ..+ navíc čr je vazalská nesvobodná kolonie , Toto je systém vybudovaný J.Pospíšilem !
   Dĕkuji za video které přesně ukazuje jak zkorumpovanou máme policii,státní zastupitelství a soudy.Bohužel jsem přesně tyhle zkorumpovaný zrůdy v policejních uniformách a talárech zažil na vlastní kůži.Měl jsem být dokonce přesně tímto postupem zlikvidován a proto jsem musel opustit republiku.

   Smazat
  2. 14:14 To si děláte srandu?? Těmto totálním magorum na hraně zákona vy věříte?? Potom jste totální idiot. 99% jejich blábolu je lež, jen se divím že tato stupidní chátra ještě muže něco do světa kvákat, stejné jak " svobodný vysíííírač"
   Vy jste totální idiot pokud něčemu takovému věříte a těmto kašparum tuplem!
   Proč jste tu republiku už neopustil? asi trošičku lžete!

   Smazat
 10. Kluci nehádejte se, raději přemýšlejte, jak z toho brda ven.

  OdpovědětSmazat
 11. No, neznal jsem tu instituci tak jsem použil Google. Na prvních místech vyskočily odkazy ze serveru globalresearch.ca, což je filiálka Russia Today. Ten “swiss” server byl založen 2016 a nemá žádnou tradici. Nu, mně to stačí.

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.