Reklama

úterý 11. února 2020

Svět ruskýma očima 545

Zajoch 
11.2.2020  Outsidermedia
Syrská armáda je blízko k osvobození Idlibu  * * * Kdo vezme odpovědnost za mír na sebe dnes?  * * *  Při své pětidenní cestě navštívil Pompeo Ukrajinu, Bělorusko, Kazachstán a Uzbekistán. Proč?  * * *  Palácový převrat se nepovedl


Erdogan dal Putinovi ultimátum

Ljubov Stěpušova
30. ledna 2020


Ultimátum zní: Buď Rusko přeruší útok syrské armády na Idlíb, anebo Turecko učiní „vlastní opatření“. Co může dělat a bude něco dělat?


Syrská armáda je blízko osvobození Idlíbu

Ve středu zabrala syrská armáda klíčové město Maarrat en-Nuuman v provincii Idlíb při útoku na stejnojmenné hlavní město – poslední tvrz terorismu v zemi. Představitel syrské armády generál Mayhut oznámil, že syrské ozbrojené síly pokračovaly v operacích v jižních částech Idlíbu, aby ukončily zločiny teroristických skupin.

Podle státních médií se útok na Maarrat en-Nuuman konal zároveň s vyčištěním území na západ od města Aleppo. Maarrat byl v rukou militantů od roku 2012. Má strategickou polohu na dopravní tepně M5, spojující Damašek a Aleppo. S obsazením města jsou státní vojska blízko k úplnému kontrolování nejdůležitější magistrály ze severu na jih a je potřeba obsadit již jen město Sarakíb.


Ultimátum Erdogana Putinovi

Turecký prezident dal ve středu Vladimíru Putinovi ultimátum s výzvou, aby zapůsobil na Damašek k zastavení jeho útoku. Prý jde o porušení dohody o podpoře míru v provincii uzavřené loni mezi Tureckem a Ruskem. Jinak se Ankara zařídí podle svého. Dotázal se: „Rusko nám říká, že bojuje s terorismem. Kdo ti teroristé jsou? Lidé bojující, aby bránili svoji zemi?“ Dále oznámil: „Dosud jsme čekali, ale od této chvíle budeme činit vlastní kroky. Není to výhrůžka, ale očekáváme, že Rusko bude nutně režim varovat.


Turecko Idlíb ztrácí

Ankara přesunula do Idlíbu konvoj k posílení své přítomnosti v Sýrii. Podle dohody s Moskvou má Turecko 12 míst ke sledování deeskalační zóny, ale potyčky mezi militanty a syrskými vládními vojsky jsou na denním pořádku.

Teroristické skupiny usazené v Idlíbu byly vyhnány z celého osvobozeného území právě sem a spojeny jsou hlavně s al-Kájdou. Mnoho z nich je tureckých proxy. Turecko neuznalo vládu Asada a předpokládá, že idlíbští „povstalci“ se vzepřou jeho „krvavému režimu“.

Mehmet Aguthu, turecký analytik portálu London Energy Club, řekl: „Turecko potřebuje v syrské otázce naléhavě Rusko, problémy Idlíbu může řešit jen s ním. Vztah není totožný, je velká nerovnováha a čím déle bude trvat, tím více bude ohledně Turecka otázek kolem výsledku.“

Pracovník Ruské univerzity družby národů Dmitrij Jegorčenkov řekl webu Pravda.ru, že syrská vláda reaguje na každodenní útoky teroristů – stovek bojovníků, kteří porušují dohody Astanského formátu o zavedení příměří, zóny odzbrojení atd. Tyto dohody nejsou plněny, a to vinou Turecka, které na sebe vzalo hlavní odpovědnost za příměří v Idlíbu. Co myslel Erdogan pod pojmem „vlastní opatření“, to mohl Jegorčenkov těžko říci, ale pokud to je přímý vojenský zásah, bylo by dobré se podívat na jeho průběh. Ukáže se, zda je Turecko ve spojení s různými skupinami v Idlibu, nebo ne. Úvahu uzavřel: „Už je na čase, aby Erdogan přestal vinit Rusko a syrskou vládu, která má plné právo bojovat s terorismem na svém území a měl by se snažit plnit svoji část Astanských dohod.“
Analytik z Global Source Partners řekl Hlasu Ameriky, že kdyby nebylo ruského vojenského letectva a PRO, Turecko by se Asadovy armády nemuselo bát. „Syrská vojska nemají dost odolnosti a sil proti dobře vyzbrojené a vycvičené (turecké) armádě, která v Sýrii podporuje ozbrojené skupiny.“
Převzato z Pravda.ru

* * *


O čem se dohodli Stalin, Roosevet a Churchill v Jaltě

Jurij Rubcov
3. února 2020


Po konferenci v Teheránu v roce 1943 se Stalin, Roosevelt a Churchill až v Jaltě dohodli na uspořádání světa po 2. světové válce.

Mezi zástupci různého politického uspořádání, na jedné straně Sovětským svazem a na druhé straně USA a Británií, byly hluboké rozdíly, což ale nezastínilo hlavní účel jejich spojenectví – zničení německého militarismu a nacismu. Dohodli se na načasování, velikosti a koordinaci nových a ještě mohutnějších útoků „na srdce Německa“ k bezpodmínečné kapitulaci. V komuniké z konference bylo uvedeno: „společně budeme diktovat nacistickému Německu, jakmile bude s konečnou platností zničen německý ozbrojený odpor“. Na Jaltské konferenci se Velké trojce povedla společná dohoda o celé řadě principiálně důležitých problémů.


Německá otázka

K získání záruk, že „Německo nebude nikdy více schopno rušit mír na celém světě“, se spojenci rozhodli „odzbrojit a rozpustit veškeré německé ozbrojené síly a navždy zničit německý generální štáb…, zabrat nebo zničit veškeré německé válečné zařízení, likvidovat nebo převzít pod kontrolu veškerý německý průmysl, který by se mohl využít k válečné výrobě, vystavit všechny válečné zločince spravedlivému a rychlému potrestání…, sprovodit ze světa nacistickou stranu, nacistické zákony, organizace a zařízení, odstranit veškerý nacistický militaristický vliv z veřejných institucí, z kulturního a hospodářského života německého lidu“.

S ohledem na situaci v Německu po 1. světové válce, jeho zničení Versailleskou mírovou smlouvou, byla v této zemi úrodná půda pro revanšistickou náladu. Proto spojenci chtěli, aby země po vymýcení nacismu a militarismu zaujala důstojné místo ve společnosti národů. Zdůraznili, že jejich cílem „není zničení německého národa“. Zároveň považovali za spravedlivé zavázat Německo k náhradě škod utrpěných agresí proti mocnostem protihitlerovské koalice.

Rozhodlo se o rozčlenění Německa na okupační zóny. Nebyl přijat Churchillův návrh na vyčlenění Pruska a vytvoření jihoněmeckého státu s hlavním městem Vídeň. Ohledně okupačních zón žádné rozpory nebyly, otázka byla v zásadě dohodnuta 12. září 1944 „Protokolem o úmluvě mezi vládou Sovětského svazu, USA a Spojeného království o zónách okupace Německa a o správě Velkého Berlína“. K tomu se dohodli vyčlenit zvláštní zónu Francii.


Polsko a polská hranice

Jednající strany se nevrátily k hranicím z Versailles. To se týkalo hlavně Polska. Jeho hranice se Sovětským svazem šla podél Curzonovy linie. Fakticky se vrátila k tomu, co se ustanovilo jako výsledek osvobozovací trasy Rudé armády v září 1939. Do Sovětského svazu se vrátila západní Ukrajina a západní Bělorusko. Došlo k ústupku, a to k odstoupení značné části Bělostocké oblasti sovětského Běloruska Polsku.

Proti sovětsko-polské hranici po Curzonově linii spojenci nic nenamítali. Churchill k tomu řekl, že rozhodnutí „není založeno na síle, ale na právu, když se vezme v úvahu utrpení, které musel prožít Sovětský svaz při obraně svého území před Němci a velké činy Sovětského svazu při vyhnání Němců a osvobození Polska“.

Sovětské návrhy ohledně západní hranice Polska se setkaly s námitkami. Stalin navrhoval zvětšit polské území na úkor Německa. Churchill i Roosevelt to odmítali. Důvod byl v tom, že celé Polsko osvobodila Rudá armáda a upevňovali se tam komunisté. Rozhodnutí se odložilo až na další konferenci. Na ní souhlasili, že „Polsko se musí zvětšit na severu a na západě“. Na Postupimské konferenci Velké trojky v červenci a v srpnu 1945 prošla západní hranice na Odře a Nise zásluhou tvrdé politiky sovětské delegace.


Otázka Balkánu

J. V. Stalin nezpochybňoval britskou a americkou kontrolu nad Itálií a potvrdil dohodu s Churchillem z Moskvy považovat Řecko za čistě britskou sféru vlivu, avšak tvrdě stál na tom, že Balkán zůstane ve sféře vlivu sovětského. Jednalo se hlavně o Jugoslávii. S Jugoslávií byla v osobě Josipa Broze Tita podepsána za dva měsíce dohoda o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci. Co se týká Rumunska a Bulharska, které byly obsazeny v době bojů vojsky Rudé armády, činily si Spojené státy a Británie nároky s tím, že Sovětský svaz poválečné uspořádání těchto zemí nekonzultoval. Sovětům se podařilo přesvědčit partnery, aby se tyto problémy řešily diplomatickou cestou, v budoucnosti výhodnou pro Moskvu.

V Jaltě byl mezi zeměmi dosažen kompromis. Západní Evropa a Středozemí zůstalo pod vlivem Západu a Východní Evropa přešla do politického vlivu Sovětského svazu.


Válka s Japonskem a územní otázka na Dálném východě

J. V. Stalin si byl vědom toho, jak důležitá je především pro USA účast Sovětského svazu ve vítězném ukončení války na Dálném východě a dokázal pro Sovětský svaz rozhodnout záležitost návratu jižního Sachalinu a Kurilských ostrovů, které Rusko ztratilo ve válce s Japonskem v letech 1904 až 1905. Roosevelt a Churchill dali souhlas, když jim Stalin slíbil začít v dohodnutém termínu boje proti japonské Kvantungské armádě.


Formování OSN

V Jaltě byla definitivně zformována ideologie a začala praktická realizace myšlenky nové mezinárodní organizace – Organizace spojených národů. Vznikla 25. dubna 1945. Na rozdíl od formálně existující Ligy národů (zrušena v roce 1946) se měla OSN stát skutečně schopnou činnosti a autoritativně měla bránit snahám jakýchkoliv agresivních sil porušovat systém světového uspořádání a systém mezinárodního práva. Jako základ činnosti organizace při řešení kardinálních otázek byl zaveden princip jednomyslnosti velmocí – stálých členů Rady bezpečnosti majících právo veta.

Zejména k partnerům Ruska ve velké pětce, stálým členům RB – USA, Číně, Británii a Francii, se obrátil Vladimir Putin na fóru památky obětí holocaustu v Jeruzalémě s návrhem uspořádat společný summit. Jaltsko-postupimský systém světového uspořádání se ukázal být zcela pevný, když ustál několik desetiletí a nedopustil lidstvu spadnout do nové světové války. Dnes je ten systém deformovaný, je na něj útočeno na všech frontách – od demontáže systémů strategické stability a překreslování hranic v Evropě, až po „historické války“.

K „útokům na Jaltu“ se propůjčily státy, jejichž podřízené postavení ve vtazích mezi patrony a klienty, spolu s politickou nezralostí jejich vlád ještě více podrážejí mezinárodní právní systém. Ukázalo se to na událostech kolem 80. výročí začátku 2. světové války a sedmdesátého pátého výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim.

Moskva poslala do Washingtonu, Pekingu, Londýna a Paříže jednoznačný impuls: političtí následníci Teheránu, Jalty a Postupimi, opírajíce se o tradice Velké trojky, mají za povinnost vzít na sebe odpovědnost za mír v těchto dnech, posuzovat a později řešit nejdůležitější otázky světových výzev.

Pokud Jalta zastarala, je potřeba se domluvit na nových souřadnicích a neničit světové uspořádání, za které lidstvo zaplatilo velmi draze.

Převzato z Fondsk.ru


* * *

Turné ministra zahraničí USA po postsovětských zemích: Úspěch nebo krach?

Ljudmila Korsunova
5. února 2020


Někteří experti považují za hlavní důvod Pompeovy cesty snahy připomenout se, jinak se tyto státy starají spíše o svoji vnitřní politiku a Američané nemají rádi, když se jich na nic neptají. Výjimkou je Ukrajina, kde je Zelenskij neustále připraven vyplnit jakýkoliv rozkaz západních „partnerů“. Z návštěvy ministra Pompea nemají navštívené země žádný prospěch. Politolog Vladimir Žarichin přirovnal Pompeův výlet k lovu ryb na prázdný háček. Řekl: „Zatím se loví na prázdný háček s nadějí, že to dokáže vzkřísit dřívější vztahy z doby, než se země zaměřily na své domácí problémy.“

Zrušit sankce USA nechtějí a nic jinak výhodného nenabízejí. Lukašenko přímo navrhl sankce zrušit, ale Pompeo dal na vědomí, že na to ještě není doba. Prý: Dokažte oddanost a poslušnost, potom si promluvíme. Podobá se to lovení ryb na prázdný háček.

Pompeo navštívil tyto země proto, že všechny sousedí s Ruskem. Na Ukrajině se USA povedlo udělat státní převrat a do čela země postavit své kandidáty. O totéž se snaží i u druhých států, především u Běloruska. Své plány mají i pro Asii.

Podle politologa Andreje Koškina chtějí USA vytvořit proamerickou „velkou Asii“. Tak by se mohl Uzbekistán stát dalšími dveřmi do Afghánistánu, kde jejich vojáci kontrolují obchod s drogami. Koškin uvádí: „Afghánistán je křižovatkou cest a USA jsou si toho dobře vědomy. Kontrolují Írán, Čínu, Rusko a Tadžikistán. Je to strategicky velice důležité předmostí.“ Právě na Středním východě nemají USA úspěch. Možná proto zvolily jiné směřování.

„Zaměření na Asii se nyní aktivně propracovává – je tu kaspická ropa a ropné oblasti států Střední Asie. Je to Turkmenie a vše co se váže k jižnímu Kavkazu.“

Pompeova cesta dává vědět o prioritách Američanů v zahraniční politice. Ohledně Ruska řekl tiskový mluvčí Peskov, že USA mají právo budovat si vztahy s jinými zeměmi a že Rusko má s mnohými státy, které Pompeo navštívil, dobře rozvinutou spolupráci i obchodní a hospodářské vztahy. Nejspíš měl na mysli vztahy s některými státy prostřednictvím svazků na způsob Eurasijské ekonomické unie a SNS.

Pompeův výlet je podobný jiným. Američané se opět pokusili zpracovat sousedy RF. Jenom se ten rybolov nepovedl.

Převzato z Rusvesna.su


* * *

Demokraté mohli odstavit Trumpa, ale nevybrali správnou metodu

Ljubov Stěpušova
6. února 2020


Demokratická strana utrpěla naprosté fiasko. Ve středečním hlasování ve věci obvinění Trumpa ze zneužívání pravomoci a maření práce Kongresu nenabrali senátoři dostatek hlasů pro to, aby obvinění prošlo. Demokratická strana utrpěla politickou katastrofu, která může ovlivnit nadcházející volby, i prezidentské a ve Sněmovně reprezentantů mohou přijít o většinu.

Podle průzkumu Gallupova ústavu vzrostla na konci procesu impeachmentu popularita Trumpa z loňských 39 % na 49 %. To je dosud při vykonávání jeho funkce nejvyšší nárůst popularity.


Zahraniční politika není důvod k palácovému převratu

Neúspěch demokratů je možno vysvětlit tím, že vsadili na kritiku Trumpa výhradně v otázkách zahraniční politiky. Především jej obvinili, že dostatečně energicky nebojuje s Ruskem a že je možná „agentem Putina“. Demokraté zinscenovali důkazy o tom, že předvolební kampaň Trumpa v roce 2016 byla zorganizovaná Kremlem, aby „byla podkopána naše demokracie“ a aby „se do USA zasévaly sváry“.

Protiruská kampaň dosáhla hysterického rozměru srovnatelného s „honem na čarodějnice“ – pronásledováním za „spojenectví s komunisty“ v padesátých letech. Avšak ve skutečnosti bylo dokázáno, že Rusko v roce 2016 utratilo několik set tisíc dolarů za politickou reklamu v sociálních sítích. To je minimum proti mnoha miliardám ztraceným korporacemi a fyzickými osobami při prezidentské kampani kandidátů.

Po krachu vyšetřování ruského „zasahování“ týmem v čele s bývalým ředitelem FBI Muellerem se demokraté neuklidnili a zahájili akci Impeachment, přičemž se opět zaměřili na vnější faktor, který je obyčejnému Američanovi lhostejný. Obvinění Trumpa ze zneužití pravomoci spočívalo v dočasném zadržení vojenské pomoci ukrajinské vládě, dokud ta nevyřeší činnost syna demokratického kandidáta na prezidenta Bidena v ukrajinské plynové společnosti Burisma.

Podle názoru demokratů chtěl Trump dostat od Ukrajiny informace o tom, že Bidenův syn Hunter obdržel 1 milion dolarů „za nic“, když to protekčně narafičil tatík. Evidentní konflikt zájmů připravil Bidena o ambice.

Tento případ pro Američany nic neznamená, je to v jejich mentalitě. Sami Ameriku považují za korumpovanou a jejich pohled na Neameričany je prostý: Ano, ať loupí u nějakých Ukrajinců, stejně ani nevíme, kde to je! Taková není jen mentalita prostého farmáře, ale i amerického senátora.


A kde je spolehnutí na nespokojené obyvatelstvo


Ve volbách v roce 2016 předstihla Clintonová v absolutním počtu hlasů Trumpa, ale neproporcionální americký systém voleb ji odstavil. Hned příští den po Trumpově inauguraci a dále celý rok probíhaly v USA milionová protestní shromáždění proti tomu „buranovi“. Požadovala se práva žen, imigrantů, protestovalo se proti likvidování systému zdravotního pojištění Obamacare atd.

Avšak podpořit revoluci zdola se demokraté neodvážili, protože měli před očima samotnou zkušenost vlastního jednání při organizování barevných revolucí v jiných zemích.

V domácích záležitostech demokraté s Trumpem často spolupracovali, třeba v projektech zákonů ke snížení korporativních daní, posílení politiky proti imigrantům, určení rekordních vojenských rozpočtů a zvýšení limitu státního dluhu.

(Poznámka: Demokratická strana je strana Wall Streetu, spekulativního kapitálu a vojenských a zpravodajských orgánů spojených s privilegovanými vrstvami vyšší střední třídy, kteří sledují své zájmy prostřednictvím politiky globalizace. Republikánská strana je strana palivo-energetického komplexu, průmyslníků, vojensko-průmyslového komplexu, tedy představitelů reálného sektoru hospodářství, kteří usilují vrátit do USA výrobu. Chápou, že v případě války země, která nevyrábí stroje a kovy, nepřežije. Je to strana protekcionistů.)


Jaká bude Trumpova politika směrem k Rusku?


Podle Konstantina Blochina, odborníka Ruské akademie věd na bezpečnost se v tomto směru nic nezmění, protože se v USA vytvořil protiruský konsensus dvou stran. Demokraté i republikáni jsou rusofobní. Ve všech strategických dokumentech je odstrašování Ruska div ne hlavním cílem USA. Politický boj bude pokračovat. Trump není jediný reálný kandidát republikánů, ale jediný reálný kandidát na to, aby se stal prezidentem USA. Demokraté nemají žádného.

Berni Sanders má 78 roků, celý balík nemocí a jeho dost levicový obrat straší nejen demokraty, ale i kapitalistickou Ameriku. Biden je systémový politik bez charismatu, pro americké voliče opakování minulého. Warrenová je exotika, první žena prezidentkou USA? Buttigieg je zcela otevřený homosexuál – uzavřel Blochin.

Převzato z Pravda.ru80 komentářů :

 1. Ten Turek se v Idlíbu tak urputně angažíruje, přitom ví, že to tam má SAA v kapse...Co tím sleduje???
  Že by nějaká "dohoda" s Rusem?
  Třeba Idlíb za maršála Haftára?
  Mají se v Tobruku začít bát a v Tripolisu jásat?

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Těžko, Rusové na takové "výměny" moc nejsou. Turecko má nejsilnější armádu celém regionu, ale vypadá to na to, že Erdogan jen cení zuby, aby ho doma jeho přívrženci neopouštěli. Nakonec to v Sýrii vzdá za jakýsi kompromis s Asadem. Ale o syrské území nejspíš nepůjde. To by Rusové těžko připustili. Asi v tom bude plyn a dohoda o tlaku na Izrael kvůli Palestincům, kterým jsou oba nakloněni.

   Smazat
  2. Na Idlíb není dohoda. Jen na dálnici M5, okolí Aleppa a možná ještě na M4. Turci budou mít pod kontrolou kurdské území 30 km od hranic.

   Smazat
  3. 18:44, těžko říct, Haftár má většinu území pod svou kontrolou a značnou podporu libijské veřejnosti. Navíc ho podporuje Rusko, které v poho hraje na obr strany. Rosněfť má už kontrakty na těžbu ropy, stejně tak i další velké Západní společnosti. Ropná pole do značné míry ovládá Haftár.

   Smazat
  4. 19:08...Já si myslím, že Erdogan je pro Rusy hodně důležitý...Už proto že není Arab a umí se na některé věci dívat střízlivě.
   Myslím si, že nijak neprožívá napětí suni/šiíti a že by -za určitých okolností- mohl i jednat s Íránem.
   Ten b@®del na BV vyhovuje "západu", ale Turkům, Rusům, a všeobecně domorodému obyvatelstvu, určitě ne.

   Smazat
  5. Nechtěla byste si vážená otevřít vlastní web -abyste tam mohla žvatlat jenom vy? V současné době už je všude přetlak vašich diskuzních blábolů. Nějak to jde s vámi s kopce. Dokážete taky občas od PC odejít? Co takhle když přijdou ňoučata? Zavřete je někam a sedíte u PC dál? I když jste úžasně chytrá, a perfektně rozumíte politice a vůbec všemu. Takový rozhled a přehled jakým se na diskuzích vyznačujete, diskutujíc zasvěceně úplně ke všemu, by vám mohli závidět i vystudovaní politologové. Vypadá to sečtěle -kdy stíháte odejít od PC a něco si přečíst? Anebo je to všechno vyčtené z internetových moudrostí?

   Smazat
  6. 21:28
   Jdi oblažovat tu svojí Kalamity Jane a nezdržuj se kecama bez hlavy a paty!

   Smazat
  7. Pozor.pozor! Dejte si do překladače tuto důležitou zprávu------https://dimpenews.com/

   Smazat
  8. Tak od tebe to sedí 21.47 - tady ty vaše kidy mají opravdu všechny hlavu i patu, jen co je pravda! A nezlob se, připadal bych si jako naprostej zoufalec, abych si dřepl k PC a psal žvásty jeden za druhým, aniž bych měl odezvu. To je jako kdybych dřepěl v hospodě a žvanil sám se sebou. Musel bych být totálně ožralej. Takže tu ženu z Prahy, která se na všech diskuzích plete mezi chlapy, a to i když jsou vulgární, sprostí a oplzlí - já obdivuji - musí to být extra třída. Nebo je postižená -protože dřepět od rána do večera u PC - to by těžko zdravý a normální člověk zvládl.

   Smazat
  9. 22:06
   Než se vykecáš,tak mi za prdelí vyroste kedluben a zdřevnatí,génie průměrnosti!☺

   Smazat
  10. No -copak kedluben anonyme 22.13 - ty máš zdřevnatělej mozek od toho věčnýho dřepění u PC, čtení všech těch skvostů, a od závislosti na psaní. Jak dlouho trvalo, než ses vyučil psát na klávesnici - protože -chlap a psací stroj? To jsem nikdy předtím neviděl, to až teď to zženštilo, vydřepává to doma u PC, hledá to kdejakej drb a pomluvu, a píše to nadávky, urážky, a pořád stejný blafy. Z toho určitě nikdo nemůže zůstat duševně zdravej, to každýho poznamená. Jen čti pečlivě diskuze ( jestli to vydržíš) a dáš mi za pravdu.

   Smazat
  11. 22:35
   Učili nás to psaní ve škole,recepty a diagnózy se už nepíšeme rydlem do hliněných tabulek....divný co,ale doba pokročila!☺

   Smazat
  12. 22:54
   Oprava:se už nepíší rydlem....

   Smazat
  13. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  14. 21:28...Už jsem vám jednou napsala ať moje příspěvky přeskakujete.
   Je to tak složité, přeskakovat komenty někoho, kdo vám vadí???
   Asi se rád n@sí®áte, že?
   To miluju, tyhlety s@monasí®ací rejpaly.

   Smazat
  15. Ale to nejde vážená - to bych se uskákal k smrti! Vyskytujete se všude v hojném počtu, holt když se může dřepět celé dny u PC, musí to být žůžo! A proč píšete ty bláboly, když chcete, aby byly přeskakovány? Myslel bych, že píšete proto, aby byly čteny a k nim diskutováno - ne? A jestli ne, tak jaký je význam "diskuzí"? Aby se každý jednotlivec mohl vyblábolit, když holt doma po ruce nemá nikoho, s kým by se vyžvatlal?

   Smazat
  16. 21.28 + 22.06 + 13.54
   Liborku, táhněte už konečně někam do kavárenskej prdele a přestaňte se navážet do Helči, zoufalče.
   Už ji pronásledujete několik měsíců. Máte zlou šéfovou, nebo vás drží manželka zkrátka, že neustále kafráte do světa své názory co ženám přísluší a co nikoli? Vám přísluší kecat k tématu bez kritiky intelektu a pohlaví diskutujících - pokud si o vás někdo neotírá hubu jako první, rozumí se.
   Vy jste tedy chlapák, prde! Doma také zkoušíte své šikanózní manýry? Asi ne, že, proto si svou podlost ventilujete zde.
   Chlap a psací stroj? Já na psacím stroji píšu od dětství a někteří mí kámoši a známí rovně. A vy jste to ještě neviděl? Vy jste vážně omezenec. Můžete mně sdělit, proč sem své kydy píšete vy? S p. Helenou, co jsem si všiml, diskutují. Že z vás a vašich názorů mají dikutující povětšinou - až na Konga (stáhl se do anonymity, pacholek), teplického prosektora a podobné bezmozky - prdel, není vinou Heleny, ale vaší vrozené hlouposti.
   P.S. Nezapomeňte napsat jako minule že jsem v p. Heleně našel zalíbení přihnědlý bezmozku.

   Smazat
 2. Někde jsem četla, že to byl od VVP mazaný tah oslovit velkou pětku u příležitosti holocaustu...
  Tak ať to dobře dopadne, ať si to u kulatého stolu všechno vyříkaj.
  My malí musíme jen doufat, vysílat k nebíčku střelnou modlitbičku, ať se ti velcí ZASE nezblázněj.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Co je to VVP -kdo udělal mazaný tah? Není správněji český výraz "vyříkají" namísto vyříkaj? A jaká je ta střelná modlitbička -nemělo to být správně "střelená?" A není správnější český výraz "ať se ti velcí zase nezblázní?" Používáte nějaké zásadní pražské nářečí - třeba pražských pepíků? A které VELKÉ máte na mysli- jako aby nebláznili?

   Smazat
  2. 21.33
   Táhněte už do řiti, lingvisto. Jste hloupý až zvoníte.

   Smazat
  3. 15:03 Tam už si to dávno obsadil ty, Zliťáku, poté co tě v botanický nevzali už ani jako žrádlo pro hmyzožravý kytky!:-)

   Smazat
  4. Tak tos byl ty, blbe? Promiň že jsem ti omylem vyknul, prosektore.

   Smazat
  5. 18:55 Zřízenci z litoměřický kompostárny jakým je on nám smí pouze a jen Onikat! Oslovuje nás "Jejich Vysokoblahorodí", osel!

   Smazat
 3. Společný jmenovatel pro současné dění ve světě je stále stejný - moc a prachy, bez kterých moci není.
  Zvláště je to patrno v ČR, což myslící občan musí vidět.

  OdpovědětSmazat
 4. Pompeo sice ve Střední Asii moc neuspěl, ale aspoň to zkusil...Co kdyby, že jo?
  Rozfoukat někde kapku džihádu, rozvrátit něco fungujících států...Tak třeba příště, Pompeo... Momentálně jsou asi ty země , kterým bys tak rád zprostředkoval kapku demošky, rády, že jsou rády.
  A já jsem v Evropě taky ráda, že Rusko pomáhá ten složitý region držet v klidu, a že nezakopávám o uprchlíky z Uzbekistánu.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. V Idlíbu je těch sfanatizovaných Uzbeků plná prdel. Ty by rádo Rusko dostalo. Zbytek planety je nazývá syrskou svobodnou demokratickou opozicí a vyzývá pro jejich záchranu. V plánu je i další chemický útok ne dětskou nemocnici syrským a ruským režimem.

   Smazat
  2. 19:33...Od Rusů a od těch -stánů je pěkné, že se o "svoje" hrdlořezy ochotně postarají.
   Někde jsem četla, že si od Kurdů vyzvedli další várku svých "sirotků". ;-)

   Smazat
  3. 19:33...Jasně že je v Idlíbu Uzbeků,Ujgurů, Kavkazanů plná p®del!
   Ale jde o to, aby se necásali a neškodili u sebe, doma...
   Nejlepčí přátelé amerického a izraelského lidu = Saúdi, se činěj jako za dolary, aby vyhejkali co nejvíc Alláhových služebníků... plačící smajlík

   Smazat
  4. Strašné - samý helanov! Co byste dělala, kdyby se vám podařilo odpudit všechny ostatní diskutující, kteří jednoduše nemůžou stihnout vaše bláboly, protože vy u toho dřepíte pořád - takže by na vaše takzvané diskuze a politické moudrosti nikdo nereagoval - jak dlouho byste dokázala psát jenom vaše žvásty?

   Smazat
  5. 21:36
   Kalamity Jane čeká,hybaj do pelechu!

   Smazat
  6. No tak - nemusíš dávat tak okatě najevo, jak tu "helanov" obdivuješ 21.49!Jak tě ty její žvásty a bláboly fascinují. Já se přiznám, že kdybych měl číst bláboly jednoho a toho samého čtenáře, unudil bych se k smrti. Diskuze - je odvozena od slovesa "diskutovat - ale na to musí být diskutéři, jinak to není diskuze, ale monolog. Ale to je jedno, žádná Jane na mně sice nečeká, ale raději si pustím nějaký film než číst tyhle žvásty o ničem. A potom - už jsem se znelíbil i redakci, protože na mně začala střílet ty připitomělý obrázky, které musím vybírat, abych dokázal, že "nejsem robot" - což jsem nikdy nepochopil. Co kdybych byl chobot - to by nevadilo? No nic - zvonec, konec. Nebudu narušovat vaše moudrosti a světový politický přehled.

   Smazat
  7. 22:13
   S tou paní někdy souhlasím,někdy ne,ale ty tvoje canci mi připomínají kecání toho dramatikýho vladtizrádce a udavače.....hádej,kterého?!

   Smazat
  8. Já se ve vlastizrádcích nevyznám, anonyme 22.16 - na to budeš nejspíš odborník ty, a doporučuju -vrať se na základku, neboť podstatné jméno "canc" se skloňuje podle vzoru "hrad" takže v 1.pádě čísla množného se píše "cancy" nikoliv "canci" - a pokud jde o tu ženu, je obdivuhodná. Já jako chlap bych nikdy nevlezl mezi "dámskou jízdu" neboli "babinec" chceš-li, abych okouněl mezi žvatlajícími ženštinami, a neumím si představit, že bych jako žena vlezl do hospody, a posadil se mezi štamgasty. Někdy dovedou být pěkně sprostí, vulgární, oplzlí - asi jako na diskuzích, a ona jako jediná žena mezi to "leze" Asi tak.

   Smazat
  9. 22;28
   Je toho víc,v čem se nevyznáš...a míň toho,v čem se vyznáš!☺ A neboj,tu tvojí do jakýkoliv mužský debaty,byť by to bylo o sázení květin nikdo NEPOZVE!

   Smazat
  10. 21:36 - ji neda pokoj ten koktavej curak. Sam nenapise nic ! Porad jen kritizuje helanov.
   rika honolulu

   Smazat
  11. Sojgu prijel do Izraele.
   Nejhorsi v poslednich tydnech je katastroficke fasisticke zniceni mesta Ragga v Syrii americkym letectvem , minule pondeli . Prirovnava se to a pravem k devastaci Drazdan..13 tisic mrtvych a dalsi pod sutinami..Obrazky na Veteran Today ,sokujici..

   Smazat
  12. Dědci směšní, když se v diskusi objeví bába, tak prskají. Nevíte, že i ženy mají volební právo? Už sto let.

   Smazat
  13. 0,32
   Ty drž držku emigrantskej odpade!!!!!

   Smazat
  14. Anonyme 21.36 - 22..13 - 22.28
   Kdybyste se opakovaně do p. Heleny nestrefoval, nemuseli bychom se jí zastávat, kapišto mentore a lingvisto, slovem génie ničeho? My tak holt byli vychovaní; zastávat se žen a neprávem napadených. Ona se o vás neotírá, ani na vás neútočí - mimo sebeobranu - zato vy na ni útočíte opakovaně.
   Táhněte s tama, i se svými ataky, do prdele!

   Zatím jste totiž nic relevantního, krom otírání si huby o úrovni diskuzí a p. Helenu, ještě ve svých přísercích nevyjádřil.
   A proč také, když vaším úkolem je diskuze rozesrávat (odtud, by to netrápilo vaši duši, můj pojem příserek), že.
   Na mě ty obrázky pouští admin rovněž - no a?
   Správně - běžte si pustit nějaký film. Ještě byste se mohl nakazit myšlením.

   Smazat
  15. 6.01
   Ne dědci, ale smradi jako ty prskají, blbečku. Utři si sopel a zkus to jinak. Ne tak průhledně, jelimánku.

   Smazat
  16. No -abyste se s tou vaší p.Helenou nepodělali! To je najednou projevu sympatií k diskutující, o níž nevíte vůbec nic! Tady si může každý psát pod jakým názvem chce - co když je to starej dědek? Musím se fakt smát - vy nemůžete být normální! Abych dával tak pitomě najevo sympatie, že bych někomu sprostě nadával? Chápu, já vám za svoji pravdu o úrovni diskuzí sympatickej nejsem, ale vyjadřovat to takhle hloupě? Stydím se za své diskutující spoluobčany - nediskutují k článkům - jen žvaní a hádají se. Protože nemají doma protějšek, nahrazují si žvanění
   veřejným diskutováním?

   Smazat
  17. 14.01
   Libore, nejde o sympatie. Jde o to, že my, stará garda chcete-li, nemáme rádi šikanózní arogantní hňupy zamrzlé v 18-tém století napadající ženy.
   O jaké své úrovni diskuzí žvaníte, hlupče? Vždyť jste krom papouškování přejatých názoru prázdný!

   Smazat
  18. Vyzyvat idiota aby se choval rozumne myslim nepomaha..

   Smazat
 5. Putin a Asad byli dnes na valném shromáždění OSN obviněni ze zločinů proti lidskosti, z válečných zločinů a genocidy.
  "Hrůzy, které spáchali toho dva zločinci a lidské zrůdy, musí být potrestány přísněji než tomu bylo v Norimberku a nesmí být nikdy zapomenuty. Syrská katastrofa je zároveň katastrofou celé planety, která tak čelí dosud nevídanému utrpení nevinných obětí, masovému exodu lidí, má těžké globální ekonomické důsledky a nastartovala mezinárodní terorismus."

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Tomu už nevěří snad ani hodně špatně inkludovaný žáček Praktické školy :-)))

   Smazat
  2. Ta uvedená formulace vůbec neodpovídá slovníku oficiálních dokumentů OSN. To asi bude zase jen nějaké protiruské a protisyrské plácání do vody a ne dokument OSN. Anonyme 10:27 - uveď zdroj.

   Smazat
  3. 19;27
   Bohnice nebo Horní Beřkovice?☺

   Smazat
  4. Ovšem helanov má dokonalý přehled ve všem, a asi i zkušenosti z Praktické školy. Co je to "špatně inkludovaný žáček?"

   Smazat
  5. 21:38
   Tvůj bratr....?!

   Smazat
  6. 19:27 Hele moc tu nelži celý západ stvořil džihádisty jste odporní zločinci. Zvěrstva páchali vaše džihádistické loutky vše jsem viděl na us serveru. Sýrie a Rusko si s turkem poradí když vypráskali jeho páníčky. Válku jste projeli tak budete aspoň lhát mizerové fašounský.

   Smazat
  7. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

   Smazat
  8. Formulace plně zapadá do slovníku členů OSN. V podobném duchu se vyjádřil ve svém projevu i Antonio Guterres.

   Smazat
  9. Proč jsem byl odstraněn? Protože jsem napsal že nemám bratra a že jsme se ve škole neučili co je to "inkludovaný žáček?" To to mně podrž! Z té hromady blbostí, žvanění mimo tema článků, oplzlostí a urážek odstraní mně, protože nevím co je to inkludovaný žáček? Asi by stálo za to probrat to s redakcí osobně, protože toto nepochopím nikdy! Jenom asi jako projev nesympatií k někomu, kdo se vymyká obecné diskuzní pitomosti? Na to bych měl být hrdý?

   Smazat
  10. Libore, budu ti tykat. Jsi blb!

   Smazat
 6. 11. 2. 2020!
  Dne se nekonalo žádné, natož valné shromáždění OSN. Marně pátrám na ČT a vebech, ale žádné. Zkuste vaše lži doložit!

  OdpovědětSmazat
 7. 19:27 a kdy se začne řešit genocida ve Vietnamu atd. Jo nebýt Ruska tak je na celém světě klid a mír. My bychom neměly dluhy, bezdomovce, exekuce a strach z upr chlíků. Žily by jsme v podstatě v komunizmu. Jo jeto samej MUS a to je HNUS.

  OdpovědětSmazat
 8. USA více jak 200 let terorizuje a masakruje svět. Diktátor Trump a jeho ratlíci, to jen potvrzují. Žádná spolupráce na zajištění míru ve světě. Jen snaha o pokoření Ruska a Číny, to je jejich trvalý cíl. Snad jen připomenutí americké doktríny, kterou formuloval Ohava: "Nyní musíme mít nejsilnější vojenskou sílu světa a příležitostně musíme zkroutit ruce zemím, které by nebyly ochotny dělat to, co potřebujeme aby dělaly"!!! A Trump v tom důsledně pokračuje.

  OdpovědětSmazat
 9. Mám ten názor, že Erďa už moc dobře ví, že zase šlápnul na hrábě, NATO mu těžko pomůže,jenomže se svou tureckou vychcaností i této situace bude chtít vytřískat co nejvíce. Pjakin několikrát řekl, že Černé moře bude ruské vnitrozemské moře a tak to bude. Už se těším až těm některým blbům tady řeknu, "co jsem 11. 2. 2020 ve 21:07 říkal? Hej hou, rudý dědeček

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Už vytřískal. Idlíb je zřejmě v rámci dohod.

   Smazat
 10. Tento komentář byl odstraněn administrátorem blogu.

  OdpovědětSmazat
 11. 21:41
  Kalamity Jane čeká.....abtreten!☺

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Nečeká kámo 21.51, a německy neumím, ale už jsem si pustil film, takže mějte se tady božsky. Pevně věřím, že ty světové problémy s Tureckem tady na diskuzích vyřešíte. Věřím ve vás.

   Smazat
  2. 22:19
   Hlavně si nespouštěj plyn....mysli na lidi v okolí.

   Smazat
  3. Hrdina z redakce ukazuje, že si může dělat co chce. Trvám na tom, že nikdy nepoužívám oplzlé a sprosté urážky a vůbec nechápu, proč jsem byl z diskuze odstraněn - ti, co se do mně sprostě trefují - to je all right? No, to potom jo, už chápu. Je třeba povzbuzovat své tradiční diskutující, aby jich neubývalo. Bylo by méně inteligentního čtení na NR a to by bylo smutné. Tak jen odstraňuj slušné příspěvky ty redakční reku!

   Smazat
  4. 14.09
   Libore, důkazem toho že jsi blb je tvá nechápavost ohledně vymazání. Pravda, poučil ses - kupodivu - a odpustil sis vulgarismy, ale jinak hanba mluvit. Když ty trváš, tak já také.
   Já trvám na tom, že už sice nepoužíváš vulgarismy, ale jinak jsou tvé příserky většinou jedním velkým, šikanózním vulgarismem.
   P.S. Mě také admin občas něco smaže. No a?
   Já však, na rozdíl od tebe, chápu za co mě vymazal. Ti se do tebe sprostě strefují reagují na tvé, ne slovy, ale duchem sprosté, příserky.

   Smazat
  5. 14:09 A cos tu čekal jinýho než bezbřehou toleranci obvyklého prdění žlučovitých socek v pracovní době? Tihle zapšklí, na Putlerových prdech zcela závislí neproduktivní odulci*) by moc rádi škodili, avšak pouze smrdí. Ruské přísloví: Psí/čubčí (a tedy i parazitický čecháčkovský, ovaroidní, pitomiovský, fálmerovský a burešovský) hlas do nebe nevolá. Jsou ti umanutí, lúzrovití, sprejerovití, ovaroví a zaprdění diskutéři s falešnými jmény, tituly a institucemi (včetně těch burešovsko-čobolovských) opravdu tak blbí a ubozí, komunizmem zdegenerovaní, na bezplatných médiích chorobně závislí, potrefené husy, nebo jen placení provokatéři, členové KSČ, ROH, SČSP, khakimozky, lidoví milicionáři, pomocníci VB, politruci, případně důchodci agenti StB a KGB ??? Jak málo stačí ubohým, neschopným, nezaměstnatelným, samolibým a líným sockám ke štěstí: Vyblít se namísto produktivní práce na kapitalistickém internetu a vylízat si socialistickou p….l. Obyvatelé králíkáren ani na internetu nevyprodukují víc – než bobky. Zamindrákovaná lůza metá svá lejna na ty výše stojící - ta však bez zásahu cíle dopadnou zpět na její hlavu. Lůza zůstává lůzou i když je v početní většině. Čím ubožejší a pitomější podvraťáček na řetězu u boudy - tím víc poštěkává a zasírá své okolí. A ještě by chtěl bez vlastní osobní odpovědnosti zasahovat anonymně referendem do osudů spoluobčanů. Geniální politický trik, prosazovaný postkomunistickou tripartitou: internetové diskuze. Nabuzené lemplovské, dluhy neplatící a neproduktivní socky vypustí nahromaděnou žluč a střevní plyny (přímá demosrácie) a neřádí pak už na náměstích:-)))

   *) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 12. Ať pro mě přijdou! Generál Blaško naplno: Svědectví z EU, vzpomínky z NATO, Jugoslávie, Irák, Ukrajina:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/At-pro-me-prijdou-General-Blasko-naplno-Svedectvi-z-EU-vzpominky-z-NATO-Jugoslavie-Irak-Ukrajina-613258

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 22:26
   Pan generál na rozdíl od těch milovníků amiokupantů říká PRAVDU!!!!

   Smazat
 13. Tak už se ta turecká angažírovanost v Idlíbu možná vyjasňuje.
  Turci by rádi na Rusech vyloudili souhlas se stálou tureckou přítomností v "syrském Kurdistánu".
  Teď mají v Idlíbu cca 9000 mužů, to už je klacek, který má váhu.
  Nejhorší na tom je, že Turci mají v jistém ohledu i pravdu v tom, že poměry v "syrském Kurdistánu" se jich týkají.
  Amíci potažmo Izraelci nepřestanou popichovat zavilé Kurdy a vždycky se najde pár nablblých kurdských nácků, kteří budou vyrážet škodit do Turecka.
  Je otázka, jestli je v Asadově moci udržet vyhejkané Kurdy v lati.

  OdpovědětSmazat
 14. Cenzura zde pokurvila zajimavou diskuzi.
  Zaplakal nick honolulu nad soucasnosti ve vasi zemi.

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 9,29
   Někdo se tě kriple na něco ptal????!

   Smazat
  2. 9.29
   Měl byste reději plakat nad sebou Honím lulu. Zestárnout jako hlupec je drámo je hodné pláče, nemyslíte?

   Smazat
  3. Co se týče Mr. Honolulu, buďme vděční, že navzdory cenzorům z NR, která není víc než platformou neobolševických podlidí*), ohrožujících bílou civilizaci ji vůbec tento vyjímečně rozumnej pán neodbytně navštěvuje! Páč na rozdíl od místních odulců)** v životě něco zažil a viděl, osobně krotil kafry v jihoafrickejch diamantovejch dolech za Iána Smitha a střílel komoušský opičáky na Limpopo a tak ví co bolševismus obnáší, ale místní přemřelá rudá sebranka si dovoluje takovýho machra cenzúrovat! Xindl kerej měl bejt popravenej nejpozdějc do Vánoc 89 a před popravou i mučenej tu dělá 30 let po Plyšáku cenzóry! To to ti "demokrati" a jiná havlistická svoloč teda dopracovala ...

   *) Americký novinář a filosof Lothrop Stoddard když popisoval situaci v Rusku po svržení cara, definoval tamní obyvatele jako spodinu, kterou označil za nejvíce zdegenerované lidi na Zemi, a to v knize "Revolta proti civilizaci: hrozba podčlověka" (1922) - https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2011/11/revolt_against_civilization.jpg

   Označil tamní typ podřadného člověka, jehož existence nedosahuje na kritéria adaptability zavedená nerovnostářským společenským řádem jako podčlověka.

   **) putleroffci se na ulici či v socce navzájem poznají podle neupřímného žlučovitého úšklebu, vyb(p)itého mozku, kozí bradky, křivé huby, krhavých očí, převislého pupku, kosého pohledu a špatného trávení. A mnozí maj navíc odulé tváře, jak blízko strkaj tlamu k pšoukolíhni svého škaredého fýrera tu! - https://pbs.twimg.com/media/DQ3D5L9WsAAByD3.jpg

   Smazat
 15. A Rus má dnes staženou řiť z Turka, ale hlavně že hlupák Putler jim prodal zbraně. Tady se ukazuje naprostá nepředvídavost a hloupost v Ruské politice.
  Rus se chvástal někdy pře 4 roky jak do několika málo měsícu osvobodí Sýrii a do dnešních dnusi tam ISIL dělá pomalu co chce a ještě dlouhooooo bude dělat! Rusko kritizuje cesty Pompea a sami nenapíší jak Putin po celém světě schání podporu, třeba v Jižní Americe, zase ta ruská " pravda".

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. 11,05
   Šektar Mekta a jeho výplody chorého BEZmozku na pokačování!.-D

   Smazat
  2. 11:05 proč nevezmete práci v ČT?Za ty vaše výblitky ,to by byl panečku honorář.Tady jste jen k smíchu a anonymní.Tam byste byl za celonárodní "hvězdu ".

   Smazat
  3. 11:05, a nevadí, že to je přesně naopak?

   Smazat
 16. unknowne hovne!
  schání se smetí. Sehnat za komouše brynzu byla makačka, takže shání se něco i v korporátním fašismu, ale vaše gramatika jazyka českého je germánská (vy hitlerjugente).

  OdpovědětSmazat
 17. 19:27 http://www.zvedavec.org/komentare/2019/04/7877-nato-70-vyroci-nejvrazednejsi-a-zakonne-organizace-na-nasi-planete.htm
  NAC je hlavným politickým rozhodovacím orgánom NATO, uvádza sa na oficiálnej webovej stránke Aliancie. Každú z 29 členských štátov zastupuje stály predstaviteľ na úrovni veľvyslanca. Aby sa zachovalo zdanie demokracie, na NAC má ešte dohliadať Parlamentné zhromaždenie NATO. Ako to v ňom však reálne funguje, nám už v roku 2015 v exkluzívnom rozhovore povedal jeho bývalý viceprezident a spisovateľ Jozef Banáš. Okrem iného uviedol: „Je mi ľúto, čo sa stalo z takej organizácie ako NATO, ktorá zohrávala kľúčovú rolu v časoch studenej vojny a výdatne prispela k pádu komunizmu. Tým, že padol komunizmus, NATO stratilo nepriateľa. Vôbec hovoriť o NATO ako o medzinárodnej organizácii je nadnesené, pretože to sú v podstate Spojené štáty a ostatní sú do počtu. Ak si v PZ NATO niekto v čase môjho pôsobenia trúfol povedať vlastný názor, tak to boli občas Francúzi. Inak to fungovalo presne rovnako ako za socializmu. Vtedy keď boli hlasovania, všetci pozerali po očku na sovietskeho predstaviteľa a potom hlasovali rovnako. Tu to bolo to isté – všetci sa dívali na Američana a potom hlasovali ako on. Ani raz som pri hlasovaniach, a bolo ich dosť, nezažil, že by bol niekto proti americkému návrhu.“

  https://www.freeglobe.cz/Articles/14382-je-verejnym-tajemstvim-ze-byl-adolf-hitler-podporovany-usa-historie-nezverejneneho-spojeni-wall-street-s-nacistickym-nemeckem.aspx

  http://pravdive.eu/news/112570/recky-dustojnik-ktery-se-odmitl-ucastnit-agrese-nato Marinos Ritsoudis, který se v roce 1999 odmítl účastnit bombardování Srbska organizací NATO, o osmnáct let později řekl, že je na tuto chvíli hrdý.

  OdpovědětSmazat
 18. Čumím jak umím -a co ty sprosté výrazy? A nadávky? A hovadiny? To se redakčním inteligentům líbí?

  OdpovědětSmazat

Na opakovanou žádost čtenářů, kteří se nechtějí zapojovat do diskuzí obsahující vulgární a urážlivé výroky. Jejich odstraňování je časově náročné a narušuje plynulost diskuze. Proto nebude dále možné vkládat anonymní komentáře.
Pro vložení komentáře je proto nutné se na stránce "Nová republika" přihlásit vpravo v horním rohu této stránky "přihlásit se" (výběrem emailového účtu např. Google) a upravením uživatelského profilu (v kolonce Nastavení>Upravit uživatelský profil). Děkujeme za pochopení.